Kalundborg Gymnasium

Page 1

Velkommen!

ig Det bedste i d Kalundborg Gymnasium


Jeg kan godt lide at gå på gymnasiet, fordi man lærer noget nyt hver dag, man bliver klogere, udvikler sig og bliver dermed mere moden. Elev, 2.hf

2


Velkommen til

KALUNDBORG GYMNASIUM

På Kalundborg Gymnasium tilbyder vi to forskellige ungdomsuddannelser: stx og hf. En stx tager 3 år, og du kan vælge imellem mange spændende studieretninger. Hf tager 2 år, og her skal du vælge en fagpakke med de fag, der interesserer dig mest. Hvis du vælger at blive elev hos os, får du 2 eller 3 begivenhedsrige år med et højt fagligt niveau og masser af muligheder for at udvikle dig personligt og socialt. Både stx og hf åbner for en verden af muligheder, hvis du engang vil læse videre. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde: Det bedste i dig!

Vi dyrker nysgerrighed og kritisk sans, og vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle, der gerne vil lære noget. Det er en styrke, at vi ikke alle sammen er ens, og vi har mange forskellige elevtyper, som alle beriger vores skole. En forudsætning for at få et godt skoleliv og at lære meget er, at man har det godt – også uden for timerne. Vi lægger derfor også stor vægt på det sociale miljø på skolen, både når det gælder forskellige aktiviteter efter skoletid som fx windsurfing og havkajak, men også fredagscaféer og fester.

NATURVIDENSKAB

4

SAMFUNDSVIDENSKAB 6 ÅRETS GANG

8 10

KUNSTNERISK

12

GLOBALT

14

EFTER SKOLE

16

STUDIERETNINGER

18

SPROG

Vi glæder os til at tage imod dig efter sommerferien!

Rektor Trine Fogh Lauridsen

3


FYSIK

MATEMATIK

KEMI

NATURVIDENSKAB Naturvidenskab er for dig, der er nysgerrig og gerne vil lave eksperimenter. Hvis du gerne vil vide, hvad sorte huller i universet er, hvordan insulin virker, eller hvordan man laver en hovedpinepille, så er naturvidenskab måske noget for dig. Med en naturvidenskabelig studieretning er du godt klædt på til de naturvidenskabelige uddannelser på alle niveauer. Afhængig af hvilken studieretning du vælger, kan du senere i livet komme til at bygge broer, opfinde ny medicin eller genoptræne en sportsskade.

ASTRONOMI BIOLOGI

4


NATURGEOGRAFI NF De mange forsøg sikrer aktivitet i timerne og en hands-on-forståelse af stoffet. Elev, 2.g

BIOTEK er fedt, fordi man får et godt indblik i, hvordan biologi og kemi hænger sammen og åbner for rigtig mange muligheder bagefter. Elever, 2.b

BIOTEKNOLOGI

5


SAMFUNDSFAG I samfundsfag får man indsigt i nutidens problemer og konflikter, imens de sker. Elev, 3.d

ERHVERVSØKONOMI OLDTIDSKUNDSKAB

Samfundsfag er megafedt, fordi det er konkret – det er til at forholde sig til. Samfundet er jo os alle sammen; alt det vi ser og er i.

Elev, 3.d

6


PSYKOLOGI

SAMFUNDSVIDENSKAB

Samfundsvidenskab er for dig, der kan lide at diskutere samfundsforhold og politik. Gør det en forskel, om Lars, Jakob eller Mette er statsminister? Kan man kæmpe sig til fred? Eksisterer EU om 50 år? Hvis du har lyst til at diskutere den slags spørgsmål, så er samfundsvidenskab måske noget for dig.

Med en samfundsfaglig studieretning kan du senere i livet være med til at lave landets love, forhandle nye klimaaftaler eller blive skoleleder på din gamle folkeskole.

FILOSOFI

HISTORIE

RELIGION

KS

7


SPROG

Når man lærer et nyt sprog, ser man verden med nye øjne. Bare det, at et fremmed sprog har flere gloser til at dække et område, hvor dansk kun har en glose, betyder noget for vores opfattelse af verden, og kan man læse tekster, høre musik og se film på originalsproget, får man en indsigt i den pågældende kultur på en måde, man aldrig ville få, hvis man kun oplever værkerne i oversættelse. Sprog er kultur.

Med en sproglig studieretning får du to eller tre fremmedsprog som studieretningsfag. Der er ingen tvivl om, at solide engelskkundskaber er et must i den digitale og globaliserede verden i dag, og i kombination med et eller to andre sprog bliver du rigtig godt klædt på til at handle og kommunikere på tværs af landegrænser. På Kalundborg Gymnasium kan du vælge en "super-sproglig" studieretning med engelsk på A-niveau samt et fortsættersprog (tysk eller fransk) og et begyndersprog (spansk eller fransk). Med tre sprog i studieretningen bliver der mindre plads til de naturvidenskabelige fag, og du kan derfor nøjes med matematik og naturvidenskab på C-niveau. Når du skal lære fremmedsprog, er det vigtigt, at du prøver at bruge sproget i praksis. Det er nemlig den allerbedste måde at lære sproget på. Derfor arrangerer vi jævnligt studieture og ekskursioner til f.eks. England, Tyskland, Spanien og Frankrig.

SPANSK TYSK DANSK

8


ENGELSK

LATIN FRANSK Som sproglig studerende kommer man rundt om mange forskellige aspekter af sproget, og hvordan man bruger det rigtigt i forskellige situationer. Sproglinjen er et godt udgangspunkt, hvis man vil ud og opleve verden. Selvom man ”kun” lærer ét sprog, lærer man alligevel at forstå sig på, hvordan flere forskellige sprog er bygget op og hvilke sproggrene, de stammer fra.

Elev, 3.g

Hvis du taler til en mand i et sprog, han forstår, går det til hans hoved. Hvis du taler til ham på hans sprog, går det til hans hjerte Nelson Mandela

9


Årets gang på Kalundborg Gymnasium 10


Man er i et dejligt miljø med vidunderlige mennesker, og der er plads til alle. Elev, 2.g

11


KUNSTNERISK MEDIEFAG er en blanding af den seriøse analyse og den sjove “hands on-del“, hvor man både ser film og laver dem selv.

Elev, 3.g

MUSIK MUSIK er et kreativt fag, hvor man lærer at udtrykke sig gennem musik og lærer om musikkens baggrund. Musik betyder meget for mennesker og skaber fællesskab. "Musik er kosmos". Elev, 3.g

12

MEDIE


Som elev på DRAMA-holdet behøver man hverken have en gemt skuespiller i sig eller en skuespillerdrøm liggende i baghovedet, men blot et åbent sind og en god gang gåpåmod. Drama er faget, som får smilet frem, og gør den almindelige dag på gymnasiet sjovere". Elev, 2.g

BILLEDKUNST er ikke kun et fag for dig, der maler som Van Gogh, eller dig, der går på kunstmuseum hver weekend. Billedkunst er et fag for dig, der har lyst til at lære om kunst og dig, der vil udforske din kreative sans. Om du så bliver den nye Van Gogh vides ikke endnu - men hvorfor forspilde chancen? Elev, 3.g

BILLEDKUNST

13


MATEMATIK

GLOBALT

FYSIK/KEMI

På studieture har du mulighed for at få alt det, du lærer på skolebænken, med ud på en virkelig rejse. Elev, 3.g

OPLEVELSER

14


IRLAND SPANIEN STUDIETUR På stx rejser vi i efteråret i 2.g, og på hf ligger studieturen i efteråret i 2.hf.

ITALIEN STUDIETUR I Dublin udforskede vi kulturforskellene ved at interagere med de lokale. Det gav os et meget bedre indblik i deres kultur og en masse erfaringer både sprogligt og socialt. Elev, 3.g

15


EFTER SKOLE

Studenterlivet på Kalundborg Gymnasium slutter ikke, når undervisningen er slut. Der er aktiviteter for enhver smag efter skoletid.

IDRÆT FODBOLD OVERNATNING LEKTIEHJÆLP

Studietid med lektiehjælp Frivillig idræt Big Band for dig med musikalske talenter ATU, Akademiet for Talentfulde Unge Math-factory - frivillig matematikhjælp Skolekomedie Dette er blot eksempler på, hvad der kan ske. Har du gode ideer, så kom endelig med dem. Traditioner er gode, men forandringer fryder også.

STUDIETID BIG BAND

16


SKOLEKOMEDIE

ATU, Akademiet for Talentfulde Unge ”ATU er et sted, hvor der er plads til fordybelse inden for netop de områder, hvor ens interesse ligger." ATU er et sted, hvor ambitiøse unge kan mødes og lære hinanden og nye emner at kende. Akademiet arrangerer en række aktiviteter, både obligatoriske og frivillige, som interesserede kan deltage i. Disse aktiviteter kan række fra filosofiske talecaféer til foredrag om matematisk knudeteori. Elever 3.g

17


Studieretninger - stx Kalundborg Gymnasium NATURVIDENSKAB

SAMFUNDSVIDENSKAB

SPROG

KUNST

18

FAG 1

FAG 2

FAG 3 (EVT.)

Matematik A

Fysik B

Kemi B

Bioteknologi A

Matematik A

Fysik B

Biologi A

Kemi B

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A

Matematik A

Engelsk A

Spansk A

Tysk fortsætter B

Engelsk A

Spansk A

Fransk fortsætter B

Engelsk A

Fransk begynder A

Samfundsfag B

Musik A

Engelsk A

Musik A

Matematik A


Fagpakker - hf Kalundborg Gymnasium FAG 1

FAG 2

LIV OG SAMFUND

Samfundsfag B

Psykologi C

KROP OG MENNESKE

Biologi B

Psykologi C

ERHVERV

Matematik B

Erhvervsøkonomi C

På hf findes mange forskellige personligheder og kompetencer, og man befinder sig i en klasse med forskellige baggrunde og synsvinkler. Man behøver ikke være Einstein for at komme på hf, for det bliver man hen ad vejen. Vi får ikke karakterer, men derimod en evaluering. På hf gør din karakterer dig ikke til den, du er, og ingen sættes på en piedestal. Elever, 2.hf

19


kalgym.dk

ig Det bedste i d

ReklameService.dk · 59516615

Kalundborg Gymnasium J. Hagemann-Petersens Allé 4 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 06 62 kontor@kalgym.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.