Page 1

Magister Reitdiep College R.W. Rock Applicatiebeheer


Inhoudsopgave INLEIDING ........................................................................................................................................................ 3 HOOFDSTUK 01

WERKEN MET MAGISTER 5 (M5) ..................................................................................... 4

HOOFDSTUK 02

INLOGGEN M5 ................................................................................................................ 6

HOOFDSTUK 03

VANDAAG SCHERM ......................................................................................................... 7

OVERZICHT GEMISTE TOETSEN .................................................................................................................................... 7 MEDEDELINGEN EN ROOSTERWIJZIGINGEN .................................................................................................................... 7 HOOFDSTUK 04

M5 DE BASIS ................................................................................................................... 8

ROLLEN.................................................................................................................................................................. 8 BEDIENING ............................................................................................................................................................. 9 NAVIGATIEBALK ....................................................................................................................................................... 9 MAGISTERBALK ..................................................................................................................................................... 11 HOOFDSTUK 05

CIJFERINVOER ............................................................................................................... 12

CIJFERINVOERSCHERM ............................................................................................................................................ 13 CIJFERS INVOEREN.................................................................................................................................................. 14 PRINTLIJST ............................................................................................................................................................ 15 HOOFDSTUK 06

LVS ................................................................................................................................ 16

KWADRANT .......................................................................................................................................................... 16 LOGBOEK ............................................................................................................................................................. 16 KENMERKEN ......................................................................................................................................................... 17 OBSERVATIES ........................................................................................................................................................ 17 TESTEN ................................................................................................................................................................ 17 FORMULIER INVULLEN............................................................................................................................................. 18 HOOFDSTUK 07

LESDASHBOARD (KLASDOCENT) .................................................................................... 19

LESDASHBOARD ..................................................................................................................................................... 19 TABBLADEN BINNEN HET LESDASHBOARD .................................................................................................................... 20 EEN AFGESLOTEN LES(SEN) WIJZIGEN ......................................................................................................................... 24 LES OVERNEMEN VAN EEN COLLEGA ........................................................................................................................... 26 AGENDA'S TONEN .................................................................................................................................................. 26 LESINFORMATIE OPHALEN........................................................................................................................................ 27 HOOFDSTUK 08

WERKEN MET MAESTRO ............................................................................................... 28

MAESTRO UITNODIGING.......................................................................................................................................... 30 MAESTRO INSTALLATIE............................................................................................................................................ 31 MAESTRO UPDATE ................................................................................................................................................. 32 HOOFDSTUK 09

ANDROID EN IPHONE FUNCTIONALITEIT ....................................................................... 32

NAVIGATIE ........................................................................................................................................................... 32 AGENDA .............................................................................................................................................................. 33 AANWEZIGHEID ..................................................................................................................................................... 34 LEERLINGEN .......................................................................................................................................................... 35 HUISWERK............................................................................................................................................................ 36 LES AFSLUITEN....................................................................................................................................................... 37 INFORMATIE ......................................................................................................................................................... 37 AGENDA WEEKSCHERM ........................................................................................................................................... 38 LEERLINGEN .......................................................................................................................................................... 39 PROFIELEN ........................................................................................................................................................... 39 VRAGEN ......................................................................................................................................................... 39 DISCLAIMER ................................................................................................................................................... 39

Magister Reitdiep College v1.4

2


Inleiding De ontwikkelingen bij Schoolmaster blijven niet stil staan, er is organisatorisch en technisch veel mogelijk en die mogelijkheden willen wij, het Reitdiep College ook graag benutten. EĂŠn van de nieuwe ontwikkelingen op de Kamerlingh Onnes is het digitale klassenboek. Het digitale klassenboek maakt het voor de docent onder anderen mogelijk de aanwezigheidsregistratie en huiswerk digitaal te noteren. Rechtstreeks in Magister 5 (M5). Er gaat het ĂŠĂŠn en ander veranderen wat betreft het werken met M5. Om de verschillende rollen in magister te kunnen scheiden is er een andere manier van inloggen beschikbaar gesteld voor docenten die magister gebruiken in het klaslokaal. Voor deze docenten geldt dat ze binnen het klaslokaal de rol vervullen van klasdocent. Deze rol kan alleen les relevante zaken in M5 gebruiken zoals het registreren van absenten en het noteren van huiswerk. Buiten het klaslokaal wordt er gebruik gemaakt van de rollen Docent en Mentor. Als extra toevoeging kunnen jullie in die klassen ook gebruik maken van mobiele apps. Deze zijn beschikbaar voor de Apple IPhone/IPad/Touch, Android en Windows Mobile toestellen. Deze handleiding kan gebruikt worden voor nieuwe docenten die Magister voor het eerst gaan gebruiken en als na slagwerk voor docenten die al langer met Magister werken. Applicatiebeheer

Magister Reitdiep College v1.4

3


Hoofdstuk 01

Werken met Magister 5 (M5)

Om te kunnen werken met M5 (http://reitdiep.swp.nl) is het nodig dat Silverlight op de computer is geïnstalleerd. Het is best mogelijk dat Silverlight al op de computer staat, er zijn meer programma’s die met Silverlight werken. Als dat zo is, dan merk je dat meteen en kunt je gewoon met Magister 5 gaan werken. Start je webbrowser en typ het adres http://reitdiep.swp.nl in. Dit is ook het adres die je in je favorieten moet bewaren. Let op: bewaar http://reitdiep.swp.nl in je favorieten en niet https://reitdiep.swp.nl/5.x.x.x/magister.aspx. Dit webadres verandert zodra er een nieuwe versie van M5 wordt geïnstalleerd. Als er nog niet eerder met een toepassing is gewerkt die Silverlight gebruikt dan krijg je de volgende mededeling op het scherm te zien:

Figuur 01:

Silverlight

Klik op ‘Installeren’. Als er een pop-up blokkering geactiveerd is dan krijg je boven in het scherm de waarschuwing dat het downloaden wordt geblokkeerd.

Figuur 02:

Pop blokkering Internet Explorer

Figuur 03:

Magister Reitdiep College v1.4

Bestand uitvoeren

4


Klik vervolgens op “Uitvoeren” Klik bij de volgende mededeling op “install now” of “nu installeren”

Figuur 04:

Installatie Silverlight

Na de installatie (er is een melding te zien), klikken op “sluiten” en vervolgens op F5 om het venster te verversen. Op de computer thuis verschijnt na het invoeren van naam en wachtwoord het verzoek om de schijfruimte te verhogen. (Deze melding zal op school niet verschijnen.)

Figuur 05:

Schijfruimte verhogen

Klik op “Doorgaan” en vervolgens op “Yes” of “Ja”.

Figuur 06:

Magister Reitdiep College v1.4

Opslag

5


Hoofdstuk 02

Inloggen M5

Er zijn twee mogelijkheden voor het inloggen in M5. De eerste mogelijkheid geeft je toegang tot de “normale” M5. De andere mogelijkheid geeft je toegang tot het lesdashboard die later in deze handleiding behandeld wordt. Voor het “normaal” inloggen ga je zoals gewoonlijk naar https://reitdiep.swp.nl en log je in met je gewone inlognaam maar in plaats van je wachtwoord type je de code in die de token genereerd.

Figuur 07:

Token

Om de code te generen druk je op de knop. De sleutelcode die op de token zichtbaar is vul je in als of het je wachtwoord is en druk enter toets.

Magister Reitdiep College v1.4

6


Hoofdstuk 03

Vandaag scherm

In het vandaag scherm word een samenvatting getoond van relevante informatie die, zoals de naam al zegt , voor vandaag van toepassing zijn. Dit inhoud van dit scherm kan per rol verschillend zijn. Een klasdocent zal hier bijvoorbeeld geen informatie zien over logboek items.

Overzicht gemiste toetsen Als er via de agenda voor een les een proefwerk is opgegeven en via de aanwezigheidsregistratie wordt aangegeven dat een leerling afwezig is, dan wordt dit doorgevoerd in de aanwezigheidsstatistieken van een leerling. Het wordt zo voor een mentor inzichtelijk of een leerling vaak afwezig is bij een toets. Ook wordt de docent die de toets afgenomen heeft er via het vandaag scherm op gewezen dat hij of zij een nieuwe afspraak moet maken met deze leerling.

Figuur 08:

Vandaag scherm

Mededelingen en roosterwijzigingen Onderaan het vandaag scherm is de onderdeel mededelingen en roosterwijzigingen te vinden die voor vandaag geldig zijn. Dubbelklikken op een mededeling toont een overzicht van alle mededelingen en de volledige mededeling zoals die is ingevoerd door de roostermaker. Mochten er roosterwijzigingen zijn voor de ingelogde docent dan worden deze getoond onder het kopje “roosterwijzigingen�.

Figuur 09:

Magister Reitdiep College v1.4

Mededelingen en roosterwijzigingen

7


Hoofdstuk 04

M5 de basis

M5 is opgebouwd uit verschillende overzichtsschermen en detailkaarten die via menu opties te benaderen zijn. Filterbalk

Menu

Figuur 10:

Vandaag scherm

Navigatiebalk Statusbalk

Rol

Figuur 11:

Leerling overzicht

Het hoofdscherm bestaat uit diverse werkbalken met verschillende functies. In de volgende paragrafen komt een aantal van deze werkbalken aan bod.

Rollen In magister kun je als gebruiker verschillende rollen hebben. Standaard heb je de rol Docent of Klasdocent maar als je mentor bent van een klas dan heb je ook de rol mentor aan je gekoppeld. De rechten die je in M5 hebt zijn afhankelijk van de rol die je geselecteerd hebt. Zo zal je als docent meer leerlingen hebben dan als mentor en zal je als mentor andere rechten en mogelijkheden hebben dan als docent of klasdocent.

Magister Reitdiep College v1.4

8


Bediening Deze paragraaf behandelt de bediening van Magister. Het scherm van Magister bevat hiervoor een menubalk, een filterbalk, een Magisterbalk, een werkbalk en een statusbalk. Op deze werkbalk zijn de navigatieknoppen, de exportknoppen, de lay-outknoppen en de lay-out bewerken knoppen beschikbaar. De knoppen op deze werkbalken worden verderop besproken. Filterbalk Het filterbalk bevat een negental die onder andere van invloed zijn op de gegevens in de overzichten. Ook in andere schermen wordt gebruik gemaakt van deze instellingen. Lesperiodefilter Het lesperiodefilter geeft aan van welke lesperiode gegevens getoond moeten worden. Het lesperiodefilter is van invloed op de werking van de volgende filters: Locatiefilter, Studiefilter, Klasfilter, Lesgroepfilter. Alleen de studies, klassen en lesgroepen uit de geselecteerde lesperiode worden getoond. Locatiefilter Het locatiefilter maakt het mogelijk om alleen die leerlingen op het scherm te tonen die (administratief) aan ĂŠĂŠn locatie zijn toegekend. De administratieve locatie van een leerling is de locatie die hoort bij de klas waarin de leerling zit. Studiefilter In het studiefilter worden studies getoond aan de hand van de geselecteerde lesperiode in de lesperiodefilter. Aan de hand van het studiefilter verschijnen in de leerling administratie alleen leerlingen die op de peildatum actief zijn in de geselecteerde studie. Klasfilter Standaard worden in het klasfilter de klassen getoond uit de lesperiode van het lesperiodefilter Aan de hand van het klasfilter verschijnen in de leerling administratie alleen leerlingen die op de peildatum in de geselecteerde klas zitten. Als het studiefilter is opgegeven, worden alleen die klassen getoond die bij de opgegeven studie horen. Voor keuze van een andere klas, dient eerst het studiefilter leeggemaakt te worden. Lesgroep- en vakfilter Met het lesgroepfilter verschijnen in het overzichtsscherm alleen leerlingen die op de peildatum les hebben in de geselecteerde lesgroep. Als in de lesgroep meerdere vakken gegeven worden kan in het vakfilter het gewenste vak gekozen worden. In het leerlingoverzicht staan dan die leerlingen die op de peildatum in de opgegeven lesgroep in dat vak les hebben.

Navigatiebalk De navigatiebalk is zichtbaar in de meeste schermen van Magister en bevat een aantal algemene functies. Met de knoppen op deze balk kan worden genavigeerd en kunnen gegevens worden bewerkt. Navigatieknoppen De eerste twee knoppen van de navigatiebalk verplaatsen de cursor naar de gegevens van het vorige en volgende item in het overzichtsscherm. Zo kan bijvoorbeeld door de leerlingen of de personeelsleden worden gebladerd. Als er een leerlingkaart op het scherm staat, zal bij het bladeren door de leerlingen dezelfde kaart getoond worden als van de andere leerlingen in de lijst. Afhankelijk van de sortering van de leerlingen in het overzichtsscherm zullen de leerlingen getoond worden.

Magister Reitdiep College v1.4

9


Actieknoppen Hieronder wordt de functie van de knoppen op de navigatiebalk beschreven: Toevoegen : Voeg een nieuw item toe, bijvoorbeeld een logboekitem; Verwijderen : Verwijder het geselecteerde item. Bewerken : Bewerk het geselecteerde item. Vanuit het overzichtsscherm worden hiervoor de gegevenskaarten van het item geopend; Sla de bewerkingen op; Opslaan : Annuleren : Stop de bewerking en sla de wijzigingen niet op; Verversen : Ververs de gegevens op het scherm. Na het aanbrengen van wijzigingen in de filterbalk kan het scherm worden ververst; Zoeken : Deze knop is alleen beschikbaar in het overzichtsscherm. Met deze knop kan bijvoorbeeld een leerling worden opgezocht. Lijst afdrukken : Deze knop is beschikbaar in het overzichtsscherm en sommige detailkaarten. Met deze knop worden de gegevens naar een printvoorbeeld gestuurd om ze daarna eventueel te printen; Actieknop: In dit menu staan alle andere handelingen. Het maken van een adreswijziging voor leerlingen en hun ouders is bijvoorbeeld terug te vinden in het actiemenu bij de leerlingkaarten; Export balk Met de Exportknop kan de weergave van het overzichtsscherm geĂŤxporteerd worden.

Figuur 12:

Magister Reitdiep College v1.4

Export mogelijkheid M5

10


Magisterbalk De Magisterbalk bevindt zich aan de linkerkant van het scherm van Magister. De Magisterbalk is onderverdeeld in een aantal groepen die links onderin de Magisterbalk staan: Leerlingen, Agenda en Beheer. De zichtbare groepen zijn afhankelijk van de rol die je in M5 hebt. In deze groepen staan de verschillende onderdelen, zoals de onderdelen “Aanwezigheid” en ”Cijfers” de groep Leerlingen. Op de onderdelen staan een aantal knoppen. Sommige knoppen komen vaker voor, andere knoppen horen specifiek bij een bepaald onderdeel. De knop Overzicht komt bijvoorbeeld in veel onderdelen terug. Leerlingen In de groep Leerlingen of Deelnemers staan alle onderdelen van Magister waarin gegevens van een leerling beheerd worden. Dit bevat onder andere het invoeren van leerlinggegevens, cijfers, absenties, kluisjes etc. • Leerlingen: Invoer en rapportage van Leerling- en vakkenpakketgegevens; • Cijfers: Invoer en rapportage van cijfers. • Aanwezigheid: Invoer en rapportage van aanwezigheid • LVS: Observatie-invoer en rapportage van het leerlingvolgsysteem. Agenda In de groep Agenda staat de agendafunctionaliteit van Magister. Er kan worden gekozen voor de volgende opties (of een combinatie hiervan): • persoonlijke agenda; • schoolagenda; • rooster; • verborgen (lessen die gewijzigd zijn d.m.v. een roosterwijziging).

Beheer • •

instellingen mobiele apparaten

Magister Reitdiep College v1.4

11


Hoofdstuk 05

Cijferinvoer

De cijferadministratie is te vinden op de Magisterbalk in de onderdelen “Leerlingen. Op de Magisterbalk Leerlingen > Cijfers staan de volgende knoppen: • Cijfers invoeren: Het is mogelijk om in Magister Cijfers, cijfers te raadplegen en in te voeren. Deze cijfers kunnen ook teksten zijn zoals 'Voldoende' of 'Goed' of vrije teksten. Bij het invoeren van cijfers is aan te geven welke leerlingen, welke vakken en welke cijferkolommen in het scherm moeten worden getoond. Docenten, mentoren en studiecoördinatoren kunnen hier ook gegevens raadplegen en invoeren, afhankelijk van de rechten die uitgedeeld zijn; • Rapportage: Magister biedt de mogelijkheid rapporten, vergaderlijsten, SE-lijsten en cijferoverzichten aan te maken. Deze rapportage is zo flexibel opgezet dat zelf is te bepalen welke cijferkolommen afgedrukt moeten worden en op welke wijze deze afgedrukt moeten worden. Openen cijferinvoerscherm Op het scherm Leerlingen > Cijfers staat de knop Invoeren. Eerst kan worden opgegeven voor welke leerlingen en vakken cijfers ingevoerd moeten worden, vervolgens kunnen de cijfers ingevoerd worden. Als op de filterbalk filters zijn ingesteld, zijn deze ook van invloed op de keuzemogelijkheden in de cijferinvoerwizard. Aan de linkerzijde van het scherm staat de Magisterbalk. Klik op de Magisterbalk onder Leerlingen > Cijfers op de knop Invoeren; De cijferinvoerwizard wordt geopend; 1. Selecteer een klas of lesgroep en druk op de knop Volgende; 2. Selecteer één of meerdere cijferperiodes. Druk op de knop Volgende; 3. Op de laatste pagina van de wizard toont Magister alle cijferkolommen uit de geselecteerde cijferperiode(s). Selecteer één of meerdere cijferkolommen of druk op de knop “Alle” om alles te selecteren en druk op de knop Voltooien. 4. Magister zoekt vervolgens de leerlingen, de cijferkolommen en eventueel al ingevoerde cijfers op. Deze worden getoond in het cijferinvoerscherm.

Magister Reitdiep College v1.4

12


Cijferinvoerscherm In het cijferinvoerscherm kunnen cijfers of cijferteksten ingevoerd, bewerkt en/of verwijderd worden. Ook kan de werkinformatie ingevoerd/aangepast worden en kunnen de cijfers geprint en geëxporteerd worden. Het cijferinvoerscherm bestaat uit drie delen: − Werkbalk: De werkbalk boven in het scherm heeft diverse actieknoppen waarmee gemakkelijk en snel een aantal handelingen kunnen worden gedaan; − Cijferinvoerblad: In het midden bevindt zich het cijferinvoerblad met aan de linkerzijde de leerlingen en aan de rechterzijde de cijferkolommen; − Werkinformatie: Onder in het cijferinvoer scherm staat de werkinformatie met alle informatie die betrekking heeft op de geselecteerde kolom.

Herkansing kolommen

Invoer werkinformatie

Gemiddeld cijfer

Figuur 14:

Magister Reitdiep College v1.4

Cijferinvoer

13


Cijfers invoeren In het cijferinvoerscherm kunnen cijfers of cijferteksten ingevoerd, bewerkt en/of verwijderd worden. Ook kan de werkinformatie ingevoerd/aangepast worden en kunnen de cijfers geëxporteerd worden. In het cijferinvoerscherm staan kolommen die een verschillende kleur kunnen hebben. Wit: Gewone cijferkolommen waar rechtstreeks cijfers ingevoerd kunnen worden; Groen: Berekeningskolommen zoals gemiddelde kolommen, maximumkolommen en telkolommen. Klik met de rechtermuisknop op een berekeningskolom om in beeld te krijgen hoe de kolom berekend wordt. Als voor een berekeningskolom is aangegeven dat deze direct berekend moet worden, is dat rechtsonder in het scherm te zien; Blauw: Formulekolom, waarin bijvoorbeeld een cijfer uit een andere kolom met 2 vermenigvuldigd kan worden. Als voor een formulekolom is aangegeven dat deze direct berekend moet worden, is dat rechtsonder in het scherm te zien; Oranje: Vrije tekstkolom. In deze kolom kan vrije informatie ingevoerd worden. Roze: Herkansingskolom. Hier kan een docent herkansingen invoeren zonder dat er aparte cijferkolommen voor aangemaakt zijn; Lichtblauw: Docentkolom. Een docent kan eigen kolommen definiëren die gemiddeld worden tot het officiële cijfer. Bovenstaande kleuren worden ook uitgelegd met de knop Legenda . Bij het invoeren van cijfers zijn er een aantal aandachtspunten: Decimalen: Er hoeven geen komma's of punten voor de decimaal ingetypt te worden. Bij het aanmaken van de kolom is het aantal decimalen van een cijfer namelijk al ingesteld. Aantal decimalen 1

2

Type in <enter> 65 6 60 06 1 10 100 667 1000

Cijfer 6,5 6,0 6,0 0,6 1,0 10,0 10,0 6,67 10

Tabel 01: Cijferinvoer

Magister Reitdiep College v1.4

14


Invoeroriëntatie: De invoeroriëntatie kan ingesteld worden met de knop “Instellingen” en kan gewijzigd worden in horizontaal of verticaal. Hierdoor springt na invoer van een cijfer de cursor naar rechts of naar beneden. Cijfers niet mee laten tellen: Met de toetscombinatie SHIFT-2 kan een cijfer de label 'Niet meetellen' krijgen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij leerlingen die een toets wel gedaan hebben, maar waarbij het cijfer niet meegeteld mag worden in een gemiddelde berekening. Als de gemiddelde kolom op direct berekenen staat, zal het gemiddelde bij opslaan van deze wijziging her berekend worden. Met nog een keer SHIFT-2 telt het cijfer wel weer mee. Vrijstelling: Als een leerling vrijstelling heeft voor een toets, dan kan met de Rechtermuisknop gekozen worden voor Vrijstelling. Met de toetscombinatie Shift+V kan ook een vrijstelling worden ingevoerd. Inhalen: Als een leerling een toets moet inhalen, dan kan met de Rechtermuisknop gekozen worden voor Inhalen. De toetscombinatie Shift+H levert ook een indicatie inhalen op. Als de toets ingehaald is, kan de indicatie inh overschreven worden door het resultaat. Instellingen bij invoeren cijfers: Bij het invoeren van de cijfers kunnen gebruikers diverse instellingen maken. Sortering van de leerlingen: Sorteer de leerlingen door met de muis op een kolomnaam te klikken. Sorteer de leerlingen bijvoorbeeld op achternaam of op volgnummer. Sorteren werkt ook op de cijferkolommen door op de kolomnaam te klikken. Berekening tonen: Door met de rechtermuisknop in een berekeningskolom te klikken, kun je zien over welke cijfers het gemiddelde wordt berekend, en naar welke weegfactoren er wordt gekeken. Invoer van werkinfo 1. Selecteer in het invoerscherm de kolom waar werkinfo voor ingevoerd moet worden, 2. Klik op de knop werkinfo op de knoppenbalk. Er verschijnt een werkinformatieinvoerscherm, 3. Voer de omschrijving en de datum van de toets/het proefwerk in, 4. Voer de Weegfactor en de omschrijving van het werk in, 5. Als alles ingevoerd is, druk dan op de knop Voltooien. Als de weegfactor gewijzigd is, kan het zijn dat er nu een gemiddelde kolom opnieuw berekend wordt.

Printlijst Als mentor is het mogelijk om een verzameling van cijfers uit te draaien van de mentor leerlingen. Hiervoor ga je naar Leerling > Leerling > Rapportage. Hier heb je de keuze voor Mentor cijferlijst KO. Met deze printlijst krijgt de mentor een compleet overzicht van de cijfers van zijn of haar mentor leerling.

Magister Reitdiep College v1.4

15


Hoofdstuk 06

LVS

Het leerlingvolgsysteem in Magister bestaat uit verschillende onderdelen. • kwadrant • logboek • kenmerken • observaties • testen

Kwadrant Het kwadrant van een leerling biedt in een oogopslag een beeld van de leerling. Tevens is het kwadrant van een leerling te gebruiken als ingang om uitgebreidere informatie van de leerling op te vragen. De kwadrant die verdeeld is in vier vakken welke een overzicht tonen van de capaciteiten, schoolprestaties, persoonsontwikkeling en het schoolgedrag van de leerling Op de leerlingkaart Kwadrant heb je in één oogopslag een overzicht van de leerling. Dubbelklik op een item om de desbetreffende leerlingkaart te raadplegen waar je alle informatie van dat item kunt vinden. Zo kun je de kwadrantkaart ook als ingang gebruiken voor de overige onderdelen van het LVS.

Logboek In het logboek kunnen verschillende soorten notities bij de leerling gemaakt worden. Hierbij is het mogelijk dat notities afgeschermd worden voor verschillende groepen gebruikers. Formulieren In het logboek kunnen gebruikers Formulieren gebruiken om bij leerlingen gesprekken, notities, afspraken, handelingsplannen etc. te noteren. Per formulier kan aangegeven worden welke groepen gebruikers (docenten, mentoren, etc.) een formulier bij leerlingen mogen inzien of creëren. Formulierselectie aanpassen Standaard worden op de leerlingkaart Logboek alle formulieren getoond die bij de geselecteerde lesperiode horen. U kunt de lesperiode wijzigen om items van een ander schooljaar te raadplegen. Boven de logboekkaart staat ook een Formulierfilter. Daarmee kunt u bijvoorbeeld alle Afspraken met de leerling in het overzicht tonen. Alle fomulierketens waarin een afspraak voorkomt, zullen vervolgens in het scherm getoond worden. Eigenaarschap Een gebruiker kan bij een leerling een logboekitem creëren waarvoor hij creëerrechten heeft gekregen. Deze persoon is vervolgens de eigenaar van het logboekitem. Alleen de eigenaar, tenzij anders aangegeven, kan wijzigingen aanbrengen aan zijn eigen logboekitems. Als een andere gebruiker een item aan een hoofditem koppelt, dan moet de eigenaar van het hoofditem het subitem autoriseren voordat andere gebruikers het subitem mogen zien. Een nog niet geautoriseerd item wordt cursief getoond in het logboekoverzicht. Een voorbeeld: Mentor X heeft een handelingsplan gemaakt bij een leerling. Docent Y kan een notitie maken en dat koppelen aan het handelingsplan. Op dat moment zien alleen mentor X en docent Y de notitie. Mentor X zal eerst de notitie van docent Y moeten autoriseren met de knop Autoriseren boven het logboekoverzicht voordat ook andere gebruikers de notitie van docent Y kunnen zien.

Persoonlijk item Een item kan als een persoonlijk item aangemaakt worden. Dat houdt in dat niemand behalve de eigenaar van het item dit item kan zien.

Magister Reitdiep College v1.4

16


Koppelen van items aan elkaar Het is mogelijk om subitems aan een hoofditem koppelen. Tijdens het aanmaken van een item kies je in de wizard voor de optie "Toevoegen aan...". Op deze manier koppel je bijvoorbeeld een Notitie aan een Contactregistratie. Ook is het mogelijk om achteraf een item aan een hoofditem te koppelen. De eigenaar kan het betreffende item met de knop Items verslepen boven het logboekoverzicht aan een ander item koppelen. Signaal zetten De eigenaar van een item kan handmatig een signaal zetten bij een item om de aandacht van de andere gebruikers hierop te vestigen. Selecteer hiervoor het juiste item en klik op de knop Let op boven het logboekoverzicht. Geschiedenis Alle acties die met een item plaatsvinden worden gelogd op het tabblad Geschiedenis bij een logboekitem. Ongelezen logboekitems Het aantal ongelezen logboekitems worden weer gegeven in de vandaagscherm. Een docent ziet, na klikken in het vandaagscherm, een lijst met leerlingen waarbij er in het logboek nog ongelezen formulieren staan. Er is een mogelijkheid om alle ongelezen logboek items collectief op gelezen te zetten. Dit is mogelijk door de actieknop te gebruiken. Hiermee kan een selectie van formulieren collectief op gelezen gezet worden. De status van een formulier bij een leerling is dan 'Op gelezen gezet'. Pas als het formulier echt gelezen is, krijgt het de status 'Gelezen'. Als er ongelezen formulieren in het logboek staan wordt de detailkaart Logboek vet weergegeven in het menu.Ook de items in het logboek zelf worden vet weergegeven zolang ze nog niet gelezen zijn. Formulierselectie aanpassen Standaard worden op de leerlingkaart Logboek alle formulieren getoond die bij de geselecteerde lesperiode horen. Je kunt de lesperiode wijzigen om items van een ander schooljaar te raadplegen. Als de verloopdatum bij een formulier in een volgende lesperiode ligt, is het formulier ook in de nieuwe lesperiode nog steeds direct zichtbaar zonder van lesperiode te wisselen. Boven de logboekkaart staat ook een Formulierfilter. Daarmee kunt u bijvoorbeeld alle Afspraken met de leerling in het overzichtje tonen. Alle fomulierketens waarin een afspraak voorkomt, zullen vervolgens in het scherm getoond worden.

Kenmerken Kenmerken zijn eigenschappen die zelf te definiĂŤren zijn en vervolgens aan een leerling gekoppeld kunnen worden. Voorbeelden van kenmerken zijn ADHD, Dyslexie of andere leerproblemen.

Observaties Observaties zijn waarnemingen die docenten voor al hun leerlingen invoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om observaties omtrent de concentratie of het werktempo van de leerlingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van scores, bijvoorbeeld op een 5-puntsschaal. Docenten zien in het observatie-invoerscherm de leerlingen waar zij les aan geven. Vervolgens kunnen zij voor een bepaalde rapportperiode voor de leerlingen met behulp van scores aangeven in welke mate de leerling gemotiveerd of geconcentreerd is. Hierbij kan de docent ook een toelichting geven.

Testen Op de leerlingkaart Testen worden de testgegevens van een leerling bijgehouden.

Magister Reitdiep College v1.4

17


Formulier invullen Bij het toevoegen van nieuwe items aan het logboek kun je kiezen voor het aanmaken van een nieuw logboekitem. Je kunt echter ook een vervolg toevoegen aan bijvoorbeeld een Contactregistratie, die al geregistreerd was. 1. Open de leerlingkaart Logboek, 2. Klik op de knop Toevoegen . Als er al een logboekitem aanwezig is bij de leerling, verschijnt onderstaande wizardpagina.

Figuur 15:

Toevoegen logboek

Je kunt hier aangeven of je aan het reeds bestaande Handelingsplan een formulier wilt toevoegen, of dat je een geheel nieuw item (bijvoorbeeld Notitie) wil aanmaken. Zo kun je een hiĂŤrarchische opbouw aanbrengen in de formulieren. Tijdens het invoeren van een item kan aangegeven worden welke soorten gebruikers het item mogen lezen. Formulier bij leerling bewerken De eigenaar van een item kan zijn eigen logboekitem bewerken. 1. Selecteer het betreffende item, 2. Klik op de knop Bewerken, 3. Klik onderin op het tabblad waarin je de wijzigingen wilt aanbrengen, 4. Sla de wijzigingen op met de knop Opslaan. Bij een collectief aangemaakt item worden de wijzigingen opgeslagen bij alle gekoppelde leerlingen. Formulier bij leerling verwijderen. De eigenaar van een item kan zijn eigen logboekitem verwijderen. 1. Selecteer het betreffende item, 2. Klik op de knop Verwijderen.

Magister Reitdiep College v1.4

18


Hoofdstuk 07

Lesdashboard (klasdocent)

Het inloggen op het lesdashboard gaat anders dan je gewend bent in M5. Bij het inloggen op https://reitdiep.swp.nl gebruik je niet je normale inlognaam en tokenwachtwoord maar begin je je inlognaam met een & (bijvoorbeeld &bri) en als wachtwoord de tokenwachtwoord. Met deze inlognaam krijg je alleen je rooster te zien en de relevante lesinformatie die aan jou als docent gekoppeld is. Let op: Log in het lokaal niet in met je “gewone” gebruikersnaam. Eén moment van onoplettendheid en een leerling verandert cijfers of bekijkt logboek gegevens van andere leerlingen of van de leerling zelf.

Rol die je binnen een leslokaal speelt

Tijd

Actief lesuur

Figuur 16:

Docenten rooster

Lesdashboard De agenda van M5 bevat voor elke les een zogenaamd lesdashboard. Hier kun je eenvoudig alle administratieve handelingen verrichten die tijdens een les aan de orde zijn. In het lesdashboard kun je huiswerk opgeven dat automatisch in de Magister Agenda van de leerling komt te staan; je houdt er de absentenregistratie bij, met tevens de mogelijkheid om op te geven wie er zijn/haar huiswerk of boeken is vergeten; er is plaats voor persoonlijke aantekeningen bij een les en je hebt de studiewijzer van een les bij de hand. Wanneer een les moet worden overgenomen, krijgt de vervanger op eenvoudige wijze het lesdashboard van de afwezige collega op het scherm.

Magister Reitdiep College v1.4

19


Tabbladen binnen het lesdashboard Het lesdashboard wordt geopend als je dubbelklikt op een les in de agenda en bestaat voor docenten uit vijf tabbladen. Leerlingen zien alleen de tabbladen Algemeen en Huiswerk. Tabblad

Figuur 17:

Lesdashboard

Algemeen

Op dit tabblad staat alle basisinformatie over de afspraak of les, zoals leerlingen (klas/lesgroep), locatie, datum en tijd. Als de aanwezigheidsregistratie gedaan is, toont een taartgrafiek aan de rechterzijde hier een beeld van.

Figuur 18:

Magister Reitdiep College v1.4

Taartweergave aanwezigheid

20


Huiswerk

Mogelijkheden op het tabblad huiswerk: • Huiswerk en/of aanwijzingen bij huiswerk opgeven; • De informatie kan één van de volgende zes labels mee krijgen: Huiswerk, Mondelinge overhoring, Proefwerk, Schriftelijke overhoring, Tentamen en Informatie. Het symbool van de gekozen categorie is ook zichtbaar in de agenda; • Door middel van de paperclip kun je een bijlage aan huiswerk toevoegen. Zodra een leerling in zijn agenda met de muis-over een les beweegt, verschijnt het huiswerk. Als de leerling dubbelklikt op de les ziet hij/zij het huiswerk op het tabblad in zijn/haar lesdashboard staan.

Figuur 19:

Huiswerk tabblad

Aantekening

Hier kun je aantekeningen over de les maken. Deze aantekeningen zijn alleen zichtbaar voor de docent die gekoppeld is aan de les. Aanwezigheid

In dit tabblad registreer je welke leerlingen absent, te laat en/of uit de les gestuurd zijn. Op de leerling kaart “Aanwezigheid” is in te zien hoe vaak dit al eerder is gebeurd. Het is niet nodig om voor alle leerlingen een registratie in te voeren. Wanneer je met de knop "Les afsluiten" de les af sluit, vraagt Magister wat er met de overige leerlingen gedaan moet worden. Deze kunnen dan collectief absent of present gemeld worden. Met de optie “Les afsluiten” geef je aan dat je de absentie naar waarheid hebt ingevuld en is het niet meer mogelijk om aanpassingen te maken. Mocht je toch een aanpassing willen maken dan Een leerling die de melding “Uitgestuurd” krijgt, wordt automatisch present gemeld. Het tabblad kan op twee manieren worden weergegeven, in de lijstweergave of in de fotoweergave.

Magister Reitdiep College v1.4

21


In de lijstweergave zet je vinkjes in de kolommen die voor een leerling van toepassing zijn. Het is mogelijk om meer dan ĂŠĂŠn melding te doen bij een leerling. Bijvoorbeeld: Jan is te laat, present en wordt uitgestuurd. In dit geval krijgt Jan drie meldingen. Lijstweergave

AB = Absent

PR = Present TL = Te laat UI = Uitgestuurd

Figuur 20:

Aanwezigheidsregistratie (lijstweergave)

Fotoweergave

Bij gebruik van de fotoweergave wordt de aanwezigheid van de leerlingen geregistreerd door de leerling foto naar de juiste categorie te slepen. Ook in de fotoweergave is het niet nodig om voor alle leerlingen een registratie in te voeren. Bij het afsluiten van kunt u dat in een keer doen.

Schakelknop naar fotoweergave

Figuur 21:

Magister Reitdiep College v1.4

Schakelknop

22


Op deze pagina is verder een legenda te vinden waar in een overzicht alle symbolen en codes die in de aanwezigheidsregistratie op de verschillende vestigingen worden gebruikt uitgelegd worden.

Figuur 22: Knop Legenda aanwezigheidsregistratie Deze legenda is zichtbaar door de knop â&#x20AC;&#x153;Legenda tonen / verbergenâ&#x20AC;? in te klikken aan de bovenkant van het scherm.

Aan het eind van een les dien je een les af te sluiten met de knop les afsluiten. Op dat moment worden de niet absent gemelde leerlingen present gemeld. In het geval van een vergissing is het mogelijk een afgesloten les weer te openen.

Figuur 23:

Magister Reitdiep College v1.4

Aanwezigheidsregistratie fotoweergave

23


Een afgesloten les(sen) wijzigen Het kan voorkomen dat je een les hebt afgesloten maar achteraf blijkt het toch nog nodig om een wijziging te doen. Magister bied je de mogelijkheid om hier iets aan te doen. Er zijn in dat geval twee manieren om dit te doen. Mogelijkheid 01: via de agenda Via de agenda van de klasdocent selecteer je het lesuur die je wilt wijzigen. Een afgesloten les is te herkennen aan het slotje. Afgesloten les

Figuur 24:

Afgesloten les in de agenda van een klasdocent

Op het tabblad “Aanwezigheid” zie je nu alle leerlingen van het gekozen lesuur met een gegrijsde aanwezigheid indicator. Deze zijn op dit moment niet aan te passen.

Figuur 25:

Tabblad “Aanwezigheid”

Om nu in de edit stand te komen kies je boven in het scherm voor “Actie” en klik dan op “Les afsluiten ongedaan maken”. “Actie” knop

Figuur 26:

Actie knop “Les afsluiten ongedaan maken.

Nu ben je in staat op de nodige wijzigingen te maken en opnieuw de les af te sluiten.

Magister Reitdiep College v1.4

24


Mogelijkheid 02: via de aanwezigheidsmodule Via het menu optie “Aanwezigheid” aan de linkerkant van je scherm is het mogelijk om de “verantwoording per docent” te raadplegen.

Figuur 27:

Aanwezigheid – Verantwoording per docent

In dit overzicht is onder anderen te zien welke lessen de docent heeft, de status van de les en of er wijzigingen zijn. Selecteer de afgesloten les die je wilt wijzigen aan de linkerkant van je scherm. Een afgesloten les is te herkennen aan het slotje voor het lesuur. Zoals je kunt zien is de leerling overzicht verder gelijk aan het overzicht die te zien is bij mogelijkheid 01. De werking is ook gelijk. Dus via de knop “Actie” les afsluiten ongedaan maken. De nodige wijzigingen doorvoeren en de les weer afsluiten.

Afgesloten les

Figuur 28:

Magister Reitdiep College v1.4

Rooster docent

25


Les overnemen van een collega Om op een productieve manier een les van een collega te kunnen overnemen, gebruik je de onder de actieknop de mogelijkheid â&#x20AC;&#x153;Les overnemenâ&#x20AC;?.

Figuur 29: 1. 2. 3. 4.

Les overnemen

Klik op de actieknop Les overnemen; Selecteer de datum waarop u een les wilt overnemen; Kies de collega waarvan u de les wilt overnemen; Selecteer het uur dat u moet overnemen.

In de agenda wordt nu de aangegeven les getoond. Dubbelklik op de les om het lesdashboard in te zien en de aanwezigheidsregistratie te doen. Historie

Onder dit tabblad zijn alle mutaties op het geselecteerde agenda item terug te vinden. Magister houdt dit automatisch bij. Extra knoppen

In het lesdashboard kun je zowel doorklikken naar het volgende lesuur op de aangegeven dag, als de volgende les met de betreffende klas bekijken. Met de groene knoppen loop je door de lessen die je aan een bepaalde klas geeft. Met de blauwe knoppen loop je door jouw eigen lessen van een dag.

Figuur 30:

Navigatie knoppen

Agenda's tonen Met de knop Agenda's tonen kun je de agenda en het rooster van een leerling inzien. Hiermee krijg je inzage in de studiebelasting, verdeling van toetsen e.d. (als deze zijn ingevuld) Een wizard helpt je met het maken van de juiste keuzes.

Figuur 31:

Magister Reitdiep College v1.4

Agenda tonen

26


Lesinformatie ophalen Via de agenda en het lesdashboard wordt er steeds meer informatie gekoppeld aan lessen. Als een les door een roosterwijziging verplaatst wordt, is het handig als die informatie opnieuw gebruikt kan worden in de nieuwe les. Via de knop â&#x20AC;&#x153;Lesinformatie ophalenâ&#x20AC;? kan je huiswerk opvragen dat reeds eerder voor deze klas en dit vak is opgegeven.

Figuur 32:

Figuur 33:

Lesinformatie

Lesinformatie selecteren

1. Ga naar het tabblad huiswerk van de nieuwe les 2. Klik op de knop Lesinformatie ophalen 3. De wizard toont huiswerk dat eerder voor deze klas en dit vak is opgegeven, maar waarvan de les vervallen is 4. Selecteer het item dat gebruikt moet worden in de huidige les 5. Klik op voltooien 6. het huiswerk is nu gekopieerd naar de nieuwe les. LET OP: Indien de docent van de oude les en de nieuwe dezelfde is, wordt tevens het tabblad aantekeningen gekopieerd naar de nieuwe les.

Magister Reitdiep College v1.4

27


Hoofdstuk 08

Werken met Maestro

Maestro is een applicatie voor het Windows Mobile, iOS (Apple) of Android platform. Maestro biedt de docent ondersteuning bij een aantal (dagelijkse) administratieve zaken, bijvoorbeeld: • Agenda (rooster, aanwezigheidsregistratie, huiswerk), • Vandaagscherm, • Raadplegen van leerling gegevens. Alle informatie is real-time aanwezig zolang er een actief internet verbinding aanwezig is op het mobiele apparaat.

Figuur 34:

Magister Reitdiep College v1.4

Maestro 5.3.5. op de Iphone

28


Verschillende versies Maestro kent drie verschillende versies: • Maestro voor Windows Mobile (6.5 of hoger) • iMaestro voor iOS Apple (3 of hoger platform) • aMaestro voor Android (1.6 of hoger)

Figuur 35:

Verschillende Maestro versies

Maestro maakt gebruikt van een internetverbinding om in contact te komen met de Magister server. Een internetverbinding is mogelijk via de sim kaart (3G, UMTS of HSDPA) al dan niet in combinatie met een data abonnement of via een draadloos netwerk (Wi-Fi). Op dit moment is er nog geen draadloos netwerk aanwezig. Om performance redenen en kostenoverweging wordt een deel van de relevante gegevens (NAW gegevens en het persoonlijke rooster) opgeslagen op het toestel. Bij wijzigingen of het raadplegen van bijvoorbeeld het rooster van een leerling wordt automatisch verbinding gezocht met de Magister server via internet. Maestro is een persoonlijke applicatie. Maestro is uitsluitend te gebruiken op uitnodiging. Daar over meer in de komende paragraaf. De gegevens worden versleuteld (encrypted) verzonden via een actieve internetverbinding. Beveiliging van het toestel door een pincode of wachtwoord, in combinatie met de stand-by instelling is – gezien de vertrouwelijkheid van de gegevens – een verplichting. Bij verlies of diefstal van het toestel meldt dit dan zo snel mogelijk bij de applicatiebeheerder zodat het gebruik van Maestro geblokkeerd kan worden.

Magister Reitdiep College v1.4

29


Een Maestro gebruiker moet zich, als het gaat om het beheer van zijn of haar toestel, van een aantal zaken bewust zijn. Datum/tijd Stel de datum en tijd van het toestel juist in. Maestro maakt gebruik van deze functies om te bepalen welk lesuur actief is. Verbinding Maestro verzendt en ontvangt draadloos gegevens van de server. De gegevens in Maestro zijn voor een gedeelte offline beschikbaar. Gegevens zoals NAW-gegevens van de leerlingen worden opgeslagen op het toestel. Voor dat soort gegevens is dus geen verbinding nodig. In maestro is er ook sprake van online gegevens. Die gegevens worden, zodra gewenst, opgehaald via de internet verbinding (bijvoorbeeld NAW gegevens van ouders, foto van de leerling). Beveiliging Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is beveiligd met een pincode en/of wachtwoord. Dit is van groot belang om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan.

Maestro uitnodiging Voor het krijgen van een uitnodiging voor het gebruik van Maestro is het noodzakelijk dat er wordt ingelogd als Docent. Kies aan de linkerkant van het venster voor Beheer en gevolgd door “Mijn instellingen” en “Instellingen”. Klikken op ”Maestro uitnodiging” zorgt er voor dat er een uitnodiging verstuurd wordt met een persoonlijke link voor het installeren van Maestro. Deze link wordt verstuurd naar de school e-mail adres die te zien is in het vakje “E-mailadres”.

Figuur 36:

Instellingen, uitnodiging Maestro.

Figuur 37:

Magister Reitdiep College v1.4

Uitnodiging verstuurd

30


Maestro installatie Maestro kan eenvoudig worden geïnstalleerd op een mobiel apparaat voorzien van Windows Mobile, Android of iOS. 1. Open de uitnodiging (e-mail) op je mobiele apparaat. 2. Klik op het toestel op de link in de mail om Maestro te installeren. Je wordt doorgestuurd naar een website met aanvullende informatie. Klik op deze website op het linkje om de applicatie te downloaden. (uiterlijk website afhankelijk van het type toestel) LET OP: open de applicatie nog niet, maar doe eerst de volgende stap: 3. Klik op de volgende link (“klik hier”) op de website. Dan wordt Maestro gepersonaliseerd met jouw gegevens. Als je de website niet meer op jouw telefoon kunt vinden, ga dan op de telefoon opnieuw naar de uitnodigingsmail, klik op de link, dan wordt de website opnieuw geopend, klik daar op de volgende link. Dan wordt de Maestro applicatie gestart en gepersonaliseerd. Je kunt hier vervolgens mee aan de slag.

Figuur 38:

Magister Reitdiep College v1.4

Personalisatie aMaestro

31


Maestro update De updates voor Maestro worden regelmatig aangeboden in de Market en de Appstore. Installeer deze voor nieuwe functies of verbeteringen in Maestro en Magister. Het versienummer en de datum van de laatste update worden in het informatiescherm getoond. Deze is beschikbaar voor aMaestro in het startmenu onder de knop informatie en voor iMaestro het huisicoontje rechtsboven in het startscherm.

Figuur 39:

Hoofdstuk 09

Informatieschermen Android en iOS

Android en iPhone functionaliteit

In twee menu-items kan een docent gegevens inzien en muteren. 1. Agenda 2. Huiswerk Wijzigingen in lesuren en zaken die rechtstreeks met die lesuren te maken hebben worden ook direct doorgespeeld naar Magister en andersom (bijvoorbeeld huiswerk). Als in Magister een aanpassing wordt gedaan binnen lesuren, aanwezigheid, cijfers of persoonsgegevens, dan ben je als docent vrijwel direct hiervan op de hoogte via Maestro.

Navigatie De structuur van het zoeken en presenteren van gegevens is in Maestro intu誰tief.

Figuur 40:

iMaestro menu

Navigeren door menu-items en lijsten maakt snel duidelijk welke soorten gegevens zijn in te zien. Vanaf iedere plek in Maestro is weer terug te gaan naar het hoofdscherm door het huisje rechts in de titelbalk te drukken.

Figuur 41: Magister Reitdiep College v1.4

Home knop aMaestro

32


Agenda Na Hoofdscherm > Agenda > Dag verschijnt een lijst met lessen voor de gekozen dag.

Figuur 42:

Agenda iMaestro

Van links naar rechts • lesuur • afkorting vak • afkorting docent • naam klas/lesgroep • sub regel geeft begin- en eindtijd met lokaalinformatie

Magister Reitdiep College v1.4

33


Als er voor de docent 2 lessen zijn gepland op hetzelfde lesuur, dan staat er achter het nummer van de les "2 lessen". Door op het lesuur te drukken zal in aMaestro het lesuur uitklappen om de afzonderlijke lessen te kunnen selecteren en in iMaestro worden beide lessen getoond zodat deze te selecteren zijn.

Figuur 43:

Betekenis icoontjes iMaestro

Aanwezigheid Als je een absentmelding in Maestro plaatst, verschijnt er in Maestro een icoontje bij de betreffende leerling. Door de leerling nogmaals te selecteren kun je de melding wijzigen of eventueel verwijderen. Bovendien kun je alle meldingen van deze leerling bekijken door voor de optie â&#x20AC;&#x153;Alle meldingenâ&#x20AC;? te kiezen. De meldingen worden automatisch verzonden naar de Magister server.

Figuur 44:

Magister Reitdiep College v1.4

Aanwezigheidsregistratie meldingen

34


Meldingen die door de conciërge of administratie in Magister worden gedaan zijn voor jou als docent van het betreffende lesuur vrijwel direct te zien in Maestro. (grijs vinkje, groen vinkje)

Figuur 45:

Extern absent gemeld

Let op: van een “Afgesloten les” kun je de meldingen niet in Maestro wijzigingen. Dit kan alleen in M5. Je kunt na het afsluiten van de les de aanwezigheidsregistratie inzien door “Aanwezigheid” te selecteren.

Leerlingen Deze optie toont de lijst met leerlingen, hierin zijn per leerling detailkaarten in te zien.

Figuur 46:

Magister Reitdiep College v1.4

Leerling detailkaart

35


Huiswerk Met optie huiswerk kun je het huiswerk bekijken/invoeren, en zolang de les niet is afgesloten is, ook wijzigen.

Figuur 47:

Magister Reitdiep College v1.4

Huiswerk en type keuze

36


Les afsluiten Bij het afsluiten van een les wordt de vraag gesteld of alle overige leerlingen present gemeld moeten worden. Op deze wijze wordt je als docent verplicht om bij iedere leerling een keuze te maken en ieder uur aan te geven wat de status van een leerling is.

Figuur 48:

Afsluiten van een les

Informatie Bij informatie worden de detailgegevens van de les getoond.

Figuur 49:

Magister Reitdiep College v1.4

Les informatie

37


Agenda weekscherm Als vanuit het startscherm voor de agenda wordt gekozen, wordt automatisch de dag van vandaag geopend. Als je vervolgens een stap terug gaat, dan wordt het weekscherm van de huidige week geopend. De dag van vandaag wordt vet gedrukt getoond.

Figuur 50:

Week agenda

In het weekscherm kan bovenaan de lijst voor de vorige week worden gekozen. Onderaan de lijst voor de volgende. Zodra er voor vorige/volgende week wordt gekozen, worden de betreffende afspraken uit Magister opgehaald. Wanneer er op die dag geen afspraken zijn, wordt de melding â&#x20AC;&#x153;geen afsprakenâ&#x20AC;? getoond.

Magister Reitdiep College v1.4

38


Leerlingen Leerlingen toont een lijst met alle leerlingen waaraan je les geeft.

Figuur 51:

Leerlingen lijst en detailkaarten

Profielen â&#x20AC;&#x153;Profielenâ&#x20AC;? toont een overzicht met gebruikersprofielen. In de toekomst zal het mogelijk zijn om over te schakelen naar een andere rol zoals mentor.

Vragen Er is veel tijd gestoken in het schrijven van deze gebruikershandleiding voor M5 en Maestro. Mochten er na het lezen of tijdens het gebruik nog vragen zijn. Vraag je mede docenten voor hulp of mail naar ict@reitdiep.nl. We zullen proberen je zo snel mogelijk van hulp te voorzien.

Disclaimer Voor het schrijven van deze gebruikershandleidingen zijn afbeeldingen en informatie gebruikt uit de huidige database van het Reitdiep College en van Schoolmaster, de producent van Magister, Maestro en Meta.

Magister Reitdiep College v1.4

39

Handleiding Magister Reitdiep College  
Handleiding Magister Reitdiep College  

Handleiding Magister Reitdiep College voor Docenten.

Advertisement