Reinier nummer 8, winter 2018

Page 44

ACHTER GROND

Tekst Marjo Roes Foto Toine Maurix

Een duidelijke stempel in het eigen zorgproces Wanneer werken we herstelgericht?

Ieder mens heeft behoefte aan een stuk autonomie in zijn leven. Ook mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die, soms al jarenlang, in een ggz-instelling wonen. Vaak zitten zij in een voortkabbelende situatie, zijn zij gestagneerd in hun herstel, en hebben zij zich erg geïdentificeerd met het patiënt zijn. Om dit te doorbreken is het ART-gedachtegoed ontstaan. ART staat voor Active Recovery Triad en betekent Actief heRstel in de Triade. Het is ontwikkeld om het herstel van mensen weer op gang te brengen door hen een duidelijke stempel te laten drukken op het eigen zorgproces, met de hulp van familie, naasten en professionals. Reinier ging in gesprek met Inge Goverde, behandelaar, en Denny van Boxtel, teammanager, over wat ART betekent voor de beschermde woonvormen.

44

REINIER WINTER 2018-2019

“Actief zijn, vanuit de herstelgedachte en in de triade, zijn de drie belangrijkste pijlers waarop ART gebaseerd is”, vertelt Inge. Cliënten staan centraal in dit proces, waarin zij, bijgestaan door hun omgeving, een zo normaal mogelijk leven proberen te leiden met de mogelijkheden die ze hebben. “Deze omslag vraagt iets van cliënten, familieleden en naasten, maar ook van zorgprofessionals. Zorgverleners moeten gaan denken en handelen in vraaggestuurde zorg in plaats van aanbodgerichte zorg. Niet meer de zorg overnemen, maar vragen wat mensen nodig hebben en dat faciliteren, zodat de stap naar herstel wordt gestimuleerd. Vanuit cliënten met hun netwerk betekent het dat ze op zoek gaan naar het plafond van hun zelfstandig functioneren. Mensen kunnen op deze manier hun eigen identiteit en kracht hervinden, en hun eigen rol in het leven en in de maatschappij vervullen. ”