Page 20

WETEN SCHAP

Effectieve communicatie bij probleemgedrag bij kinderen

Psychiatrie is (ook) goed communiceren Door Nicole van de Gevel Foto Toine Maurix

Door de veranderingen in de zorg – denk aan de invoering van de praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk – krijgen huisartsen vaker te maken met psychiatrische problematiek. Zij moeten, meer dan vroeger het geval was, de indicatie stellen en doorverwijzen naar de juiste plek. En hiermee moeten zij nog duidelijker hun beslissingen beargumenteren en communiceren, naar cliënten en naar collega’s. De psychiatrie raakt steeds meer ingeburgerd in de huisartsenzorg.

Pines Nuku schreef het hoofdstuk ‘Probleemgedrag bij kinderen’ in het ‘Handboek effectieve communicatie in de huisartsenpraktijk (1)’. In dit artikel is Pines aan het woord over het belang van effectieve communicatie en pleit hij voor het inzetten van de juiste expertise op de juiste plek. Ook hebben we het over het centrum Adolescentenpsychiatrie (CAP), zijn visie op het invoeren van de Jeugdwet en de veranderingen in zorgvisie die daarmee gepaard gaan.

20

REINIER DECEMBER 2016

Handboek effectieve communicatie voor de huisartsenpraktijk (2)

“Een huisarts heeft mij gevraagd voor dit handboek een hoofdstuk over probleemgedrag bij kinderen te schrijven. Het handboek gaat over effectieve communicatie met cliënten. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het werk van huisartsen, maar is onderbelicht in opleiding en nascholing. De huidige tijd vraagt van huisartsen een andere benadering. Steeds vaker moet een huisarts een uitspraak doen over psychische en gedragsproblemen. Het is een praktijkgericht boek waarin zestig deskundigen uitleg geven over hun aandachtsgebied.” Probleemgedrag bij kinderen Probleemgedrag verschilt in ernst. De ernst wordt bepaald door de heftigheid, de hanteerbaarheid en de gevolgen voor het kind en de omgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lastig gedrag, probleemgedrag en gedragsstoornissen. Lastig gedrag valt nog binnen de normale range, maar kan als vermoeiend en vervelend ervaren worden door ouders en omgeving. Probleemgedrag levert meestal last op voor de omgeving. Dat zie je bijvoorbeeld bij druk of impulsief gedrag, concen-

Reinier nummer 4, december 2016  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement