Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

3-11

č. 23 / 8. jún 2018 / 22. ročník

2-11

Je tu IQOS.

str. 3

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE 0907 148 965 0905 195 458

3

87-0026

Už žiadne bozky s chuťou popolníka.

týždenne do 30 000 domácností a firiem

49-0025

michalovsko.sk

MICHALOVSKO

3-11

PLOŠNÁ

INZERCIA ................................ 0907 895 864

KRTKOVANIE

� Prečistenie kanalizácií � Monitorovanie kanalizácie � Vývoz žumpy � Prenájom mobilných WC

NAJNIŽŠIE CENY!

0905 188 051

87-0021

Pochádzam z Michalovského regiónu

98-0011

www.cisteniekanalizacie.sk

otvorila vynovenú čerpaciu stanicu v Trebišove

9

° Viac ako 36 čerpacích staníc OMV prešlo rekonštrukciou, aby sa ešte viac zvýšil

komfort zákazníkov

° Vynovením už prešla aj čerpacia stanica v Trebišove ° Čerstvo mletú VIVA coffee si teraz možno vychutnať na všetkých čerpacích

staniciach OMV

Trebišov - Spoločnosť OMV Slovensko dokončila rekonštrukciu čerpacej stanice v Trebišove. Pre zvýšenie komfortu zákazníkov prešiel zmenou celý interiér. Na Slovensku je tak vynovených už 36 čerpacích staníc OMV. Motoristi okrem príjemnejšieho prostredia získavajú aj nové služby.

IA AKC

V novom šate je už aj čerpacia stanica v Trebišove. Rekonštrukcia, počas ktorej sa kompletne inovoval interiér, trvala 3 týždne. Natankovať sa však dalo aj počas nich, keďže čerpacia stanica bola otvorená a v prevádzke. „Počas rekonštrukcie prebiehal predaj paliva normálne, aby naši zákazníci mali kvalitné palivá OMV stále k dispozícii,“ vysvetľuje Miriam Fellingerová, Sales Manager, OMV Slovensko.

399€

Dovoz a montáž ZDARMA

TERÁS - ALTÁNKOV

6,7

32-0085

Deratizácia Dezinsekcia Dezinfekcia

13-15 MASTER GROUP s.r.o. www.mgroupsro.sk

0915 927 993 0940 707 621

MI 18-23 STRANA - 01

87-0006

0908 208 908

10

PLACHTOVÉ ZATEPĽOVANIE

62-0006

Jozef Hatala Humenné

PLECHOVÉ GARÁŽE

87-0164

Modernizácia čerpacích staníc sa na Slovensku začala v roku 2015. Dnes sa novým dizajnom môže pochváliť už 36 z nich. „Našim hlavným cieľom je dať týmto miestam modernejší vzhľad, tak, aby sa zákazníci cítili pohodlne a predajne na nich pôsobili prehľadne a priestranne,“ vysvetľuje Gernot Gollner, Retail manager OMV Slovensko. S tým okrem vnútorného vybavenia úzko súvisí aj vylepšenie existujúcich služieb a sortimentu. Už viac ako pol roka si zákazníci môžu vychutnávať pizze a rustichini z nového konceptu HOT Snack. Jedlo sa pripravuje v špeciálnej rúre, v ktorej si možno nechať zapiecť aj obľúbené bagety. Ich kôrka je tak pekne chrumkavá, kým obloha zostane svieža. Samozrejmosťou je aj možnosť vychutnať si čerstvú mletú kávu na všetkých čerpacích staniciach OMV. „Zákazníci dnes okrem načerpania paliva vyžadujú aj rôzne doplnkové služby. V OMV sa im snažíme vychádzať čo najviac v ústrety,“ hovorí Miriam Fellingerová. Napríklad si vďaka spolupráci so spoločnosťou Ticketportal možno zakúpiť lístky na kultúrne či športové podujatia. Zaujímavou službou je aj možnosť dobitia si mobilného zariadenia či využitie bezplatného Wi-Fi pripojenia.

3x5m


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Podnikanie v našom štáte je možné v  zmysle Obchodného zákonníka prostredníctvom dvoch základných foriem. „Dobrý deň,   rozmýšľame Podnikať môžete ako fyzická osoba podnikateľa alebo pros  manželkou, že by sme stredníctvom jedného z typov obchodných spoločností uvezačali podnikať v odbore zá- dených v Obchodnom zákonníku. Najbežnejšou obchodnou hradníctva. Chceli by sme si spoločnosťou je spoločnosť s ručením obmedzeným (sro). otvoriť malú prevádzku zá- Pokiaľ by ste sa rozhodli pre podnikanie ako fyzická osohradníctva, avšak nevieme ba, je potrebné v prvotnom štádiu ohlásiť živnosť na živčo je potrebné si predtým nostenský odbor Okresného úradu vo vašom okresnom zabezpečiť a  ako vlastne meste. Živnosti sa delia v zmysle zákona na voľné, remezačať podnikať.“ selné a viazané. V prípade voľných živností nemusíte živ-

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Štefánikova 44 Michalovce michalovsko@regionpress.sk

Inzercia:

JUDr. Barbora Koncová

Marianna Sovjaková 0907 895 864

nostenskému úradu preukazovať osobitné vzdelanie či iné podmienky. Zoznam voľných živností je verejne dostupný aj na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Živnostenský úrad vám v prípade splnenia zákonom požadovaných skutočností vydá Osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Následne je potrebné požiadať príslušný daňový úrad o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) a založiť si podnikateľský bankový účet. Ďalšie povinnosti podnikateľa sú odvodné od konkrétneho druhu podnikateľskej činnosti. Pri takejto forme podnikania zodpovedá podnikateľ fyzická pokračovanie na nasledujúcej strane

Vydáva: Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (30.500 domácností/firiem)

KOMPLEXNÁ STAVEBNÁ ÈINNOSŤ

Miroslav Zobín 0908 966 046

Každý týždeň: Michalovce, Trebišov, Sobrance, Zemplínske Hradište, Vinné, Pozdišovce, Močarany, Staré, Topoľany, Petrovce n/Laborcom, Lúčky, Závadka, Hažín, Fekišovce, Gajdoš, Veľké Revištia, Hnojné, Jovsa + v párnom týždni navyše: Sečovce, Strážske, Budkovce, Dúbravka, Zalužice, Sliepkovce, Rakovec n/Ondavou, Bačkov + v nepárnom týždni navyše: Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Ložín, Stretava, Stretávka, Hrčeľ, Veľaty, Kysta, Ruskovce, Jasenov

EXTERIÉRY A INTERIÉRY OBKLADY A DLAŽBY MURÁRSKE PRÁCE ZATEPĽOVANIE

OKNÁ Á pre každého

stam

ireko

0907 322 238

nstru

kcie@

0917 054 05 584

gmai

l.com

www.stamiokna.sk www.stam

Sme držiteľmi licencie na zatepľovanie

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Košice: Festival Virvar ponúka množstvo podujatí pre deti i dospelých

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Sprievod mestom s bábkami a maskami na Hlavnej ulici v Košiciach otvoril vo štvrtok popoludní šiesty Festival Virvar - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Potrvá do 10. júna, pripravilo ho Bábkové divadlo Košice (BDK) v spolupráci s Občianskym združením pri BDK. Na tohtoročnom Virvare sa podľa manažéra BDK Martina Konečného predstaví 11 divadelných súborov z rôznych kútov Európy. "Okrem slovenských divadiel sme pozvali aj kolegov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Ukrajiny a Grécka. Headlinerom festivalu bude najlepšie bábkové divadlo z Českej republiky - Divadlo Drak Hradec Králové," priblížil Konečný. Po prvý raz budú súčasťou festivalu Virvar aj vystúpenia flašinetárov z celého sveta. "Každý deň festivalu bude plný súťaží a hier pre deti o vecné ceny, ale aj zaujímavých sprievodných podujatí. Kúzelník Tomáš Truchan pobaví deti žonglérskymi kúskami, mydlovými bublinami a balónovými kreáciami. Exotické plazy predstaví Klub Aqua Terra pri Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Ivka Labancová bude viesť školu lukostreľby pre deti od piatich rokov v priestore átria BDK," dodal Konečný. Podľa jeho ďalších slov pokračuje aj projekt Most virvarových úsmevov, ktorý sa uskutoční v piatok 8. júna od 14. h v parku pred Štátnym divadlom Košice. Virvar bude mať aj charitatívny rozmer. Výťažok z benefičného koncertu flašinetárov, ktorý sa uskutoční sobotu 9. júna o 20.30 h, pôjde Slovenskému Červenému krížu, ktorý sa stal partnerom podujatia. Festival sa bude konať nielen v priestoroch BDK, ale aj v Divadle Thália, v ŠD Košice i na ďalších miestach. Z verejných zdrojov ho finančne podporili Fond na podporu umenia, K13, mesto Košice a Košický samosprávny kraj. (TASR)

LIBRABIS BEZPEÈNOSTNÉ DVERE bezpečnostné dvere

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA Slovenská norma

Elegant orech

Hladké buk

Tri pásiky mahagón

S.SK ACIT I B A R IBR LA a ANT W.L IE

WW aj farby B uke

n V po

Montáž áž do 7 pracovných áž ý dní

OB OBHLIADKA

ZDARMA Certifikát od národného bezpeènostného úradu.

9 bodov zamykania gu¾a k¾uèka 6ks k¾úèov nerezový prah ANTIPANIC k¾uèka zvuková a tepelná izolácia nová zárubòa

AKCIA 598 Eur

dvere s montážou

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

ul. 26. novembra è. 1, HUMENNÉ bývalý chemlonský internát 1.p.

0918 874 969

TESCO MICHALOVCE

MI 18-23 STRANA - 02

87-0038

Masarykova y 19,, M MICHALOVCE

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

87-0023

michalovsko.sk

PIESTANSKO MICHALOVSKO

Začíname podnikať

právnik radí


Právnik radí

pokračovanie

osoba sa záväzky zo svojej podnikateľskej činnosti celým svojím majetkom. Podnikanie formou obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.) je možné začať založeným takejto spoločnosti jej zakladateľom alebo spoločníkmi. Ak je zakladateľom jedna osoba, zakladateľským dokumentom je zakladateľská listina, ak je to viac osôb ide o spoločenskú zmluvu. V tomto dokumente zakladateľ určí všetky základné náležitosti spoločnosti, ako je najmä obchodné meno, sídlo, predmet podni-

kania, označenie spoločníkov, výšku ich vkladov, označenie konateľov a podobne. Následne je potrebné požiadať živnostenský úrad o  vydanie osvedčenia o  živnostenskom oprávnení pre spoločnosť. Živnostenský úrad priradí spoločnosti aj identifikačné číslo (IČO). Ďalším krokom je podanie návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom. Po zápise spoločnosti do obchodného registra je potrebné požiadať príslušný daňový úrad o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ). Po pridelení DIČ je možné vykonávať samotné podnikateľské aktivity. Pri takejto forme podnikania

zodpovedá spoločník spoločnosti za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Pre porovnanie výhodnosti jednej z uvedených foriem podnikania odporúčame navštíviť advokáta, ktorý vám dokáže zanalyzovať podľa vašich konkrétnych požiadaviek, ktorá forma podnikania je pre Vás výhodnejšia a efektívnejšia V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

Vtip: Čo teraz robíš? „Duševne pracujem.“ „Nehovor!? A ako?“ „Predstavujem si v duchu prácu.“ Rita Rudner : „Milujem spánok. Je to najlepšie z oboch svetov. Ste živý a pritom o ničom neviete.“

3

Je zrejmé, že napriek známym zdravotným rizikám súvisiacim s fajčením, mnohí ľudia fajčia naďalej. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpovedá, že v roku 2025 bude fajčiť viac ako 1 miliarda ľudí. Ich najlepším rozhodnutím by bolo skončiť - ale mnohí tak nespravia. Z toho vyplýva, že títo muži a ženy by mali mať prístup k informáciám o menej škodlivých alternatívach cigariet. Doteraz sme investovali 4,5 miliardy USD na podporu tímu 400 popredných vedcov, inžinierov a technikov, ktorí sa venujú tvorbe a testovaniu bezdymových výrobkov. Práve tie ponúkajú omnoho lepšiu voľbu pre milióny dospelých fajčiarov, ktorí by inak naďalej fajčili. Navrhujeme, aby vlády a úrady dôkladne preskúmali, ako môžu vedecky podložené bezdymové výrobky prispieť k stratégii verejného zdravia v rámci prevencie fajčenia. S príslušnou vládnou kontrolou a dohľadom môžu mať tieto produk‫ ﬚‬zmysluplný a pozitívny vplyv na verejné zdravie. Dospelí fajčiari by mali byť informovaní o tom, že existuje lepšia voľba. Xavier Ducarroz, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia dodáva:

„Na Slovensku tento rok oslavujeme 25. výročie nášho podnikania. Počas tohto obdobia sme sa vypracovali na pozíciu jednotky na trhu. Toto momentum chceme udržať a počas nasledujúcich 25 rokov urobiť pre budúcnosť Sloven-

ska niečo naozaj veľké. Našou ambíciou a motiváciou je, aby sa Slovensko stalo prvou krajinou bez dymu v Európe. Už viac ako 5 miliónov dospelých fajčiarov po celom svete a 50 tisíc na Slovensku prešlo z fajčenia cigariet na IQOS.“

49-0025

Od 7. júna máte možnosť dozvedieť sa o bezdymovom tabakovom výrobku IQOS už aj v Košiciach. Navštívte našu prevádzku, ktorá sa nachádza v nákupnom centre Aupark, kde si okrem samotného zariadenia IQOS môžete kúpiť aj rôzne doplnky a príslušenstvo.

STRECHY ZA CENY 1.

2.

Lacnejšia krytina

3.

Škridla

a Omega MATT HNEDÁ O

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

Kvalitná krytina

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

€ komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200 30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€ montáž = 1.300€ ntáž, demo 385€ = ním doda a latovanie s namorením

5.290€

5.580€

4.500€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

0905 143 259

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.

Chcete si podať inzerát?

BETOSTAV spol. s.r.o. r.o. Sečovce betostav@centrum.sk, 0918 673 73 178

PREDAJ kvalitnej zámkovej vej rov,, schodov dlažby, plotových múrov, od výrobcu • Osvedčená kvalita vrchovvé vzory • Nadčasové a exkluzívne povrchové nia • Komplexné systémové riešenia

PREDAJ A MONTÁŽ NTÁŽ

ultratesniacich plastových, h, hliníkových, oceľových okien a dverí Plastové elementy sú zhotovéné ovéné z kvalitného nemeckého profilového ekosystému kosystému Aluplast ; EkoS EkoSun Sun

MI 18-23 STRANA - 03

87-0096

cien!

62-0027

minuloročných

87-0097

GARANCIA

AKÉ TU EŠTE NEBOLI ! LKULÁCIU: VYBERTE SI SVOJU CENOVÚ KA

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMImedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MI 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


6

7 3 8 5 2 9 8 2 6 3

6

4

5 3 7

3 6 3 7

9 9 8 2 3

8

2

psychológ radí

Neviem krotiť svoje emócie...

„Aj úplná banalita ma vie vytočiť a takmer vždy si to odnesie môj partner. Sme spolu už vyše roka a ja sa mu čudujem, že je ešte so mnou. Keď sa nahnevám, tak sa neviem ovláMgr. Renáta dať. Pripadám si ako úplná Botková hysterka a pri tom ani nemám

4

dôvod. Poraďte mi, prosím ako sa nenechať vytočiť vecami, ktoré za to ani nestoja a ako krotiť svoj hnev?“ Z vašich slov cítim, že chcete nájsť taký spôsob komunikácie, alebo sebavyjadrenia, ktorý bude brať ohľad aj na partnera. Akoby ste nerozumeli tomu, prečo reagujete prudko na veci, ktoré by nemali stáť za taký hnev. Jedno je ale isté, tým, že kričíte, ide von všetko to, čo vo vás je, to, čo sa vo vás môže počas dňa nahromadiť. Človek, ktorý kričí, však nemusí byť vždy iba nahnevaný. Na zamyslenie stojí aj emócia strachu, ktorá sa navonok môže prejaviť práve týmto spôsobom. Uvedomujem si, že svojho priateľa nechcete zaťažovať prejavmi, ktoré popi-

sujete, ale dôležité je, aby ste mu dokázali dať najavo všetko to, čo vás trápi, všetko to, čo spôsobuje vaše správanie. Vaša komunikácia nemôže byť pokojná, keď to vo vás vrie. Pokojná komunikácia je aj výsledkom pokoja v sebe. Odporučila by som vám preto zamerať sa práve na tie veci, ktoré váš pokoj narúšajú. Nie ale priamo v emócii hnevu, resp. strachu, ale ešte predtým, v pokoji, keď o tom budete chcieť premýšľať. Prečo je váš hnev, či strach tak veľký, z čoho pramení, odkiaľ pochádza, s kým, alebo s čím súvisí... v týchto otázkach a pochopení odpovedí na ne, vidím „návod“, ako začať komunikovať harmonicky. Mgr. Renáta Botková psychológ

zdravie

regionálne noviny

michalovsko.sk

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

Vysoký krvný tlak je časté ochorenie, ktorým trpí až 50 percent dospelých u nás. Je dôležité poznať svoje hodnoty a  meranie tlaku krvi doma samovyšetrením poskytuje dôležité údaje. Pri  domácich meraniach dominujú elektrické tlakomery, automatické alebo poloautomatické. Výhodou je, že zväčša poskytujú aj údaj o  tepovej frekvencii, o počte pulzov za 1 minútu a ukazujú či je pulz pravidelný alebo nepravidelný. Aby údaje neboli skreslené, pred samotným meraním je vhodné 30 minút nejesť, nefajčiť, neužiť kávu a vyhýbať sa fyzickej aktivite. Tlak krvi je potrebné merať ráno, po prebudení, ale aj počas dňa a vtedy k  zapísaným hodnotám treba zapísať aj poznámku – napr. po káve, po cvičení a pod. Meranie je potrebné uskutočniť po 10-15 minútovom pokoji, najlepšie v sede. Manžetu tlakomeru je potrebné ovinúť okolo ramena vo výške asi 1 – 2 cm nad lakťový ohyb, pričom predlaktie je voľne opreté o stôl a ruka ohnutá v lakti. Vtedy je manžeta na úrovni srdca a namerané údaje sú správne. Hadička spájajúca manžetu s  prístrojom smeruje k lakťovej jamke, obyčajne je aj miesto jasne označené na manžete. Medzi manžetou a pažou má byť priestor maximálne na jeden prst. Je veľmi dôležité, aby meranie bolo so správnou veľkosťou manžety, inú potrebuje obézny a inú chudý. Počas merania sa nemá rozprávať, hýbať rukou. Chodidlá nôh majú byť pevne položené na podložke. Prvýkrát sa meria na oboch pažiach. Ďalej zväčša stačí meranie na tej paži, kde bol v úvode odmeraný vyšší tlak krvi. Jedno meranie nie je dostatočné. Je potrebné uskutočniť 3 merania s odstupom 2-3 minút a priemer všetkých 3 meraní zapísať. Počas merania nerozprávajte, nehýbte rukou. Obe dolné končatiny sú chodidlami položené na zemi. Záznamník o  nameraných hodnotách pomôže lekárovi nastaviť liečbu pre potreby konkrétneho pacienta. Frekvencia meraní závisí od prípadných ťažkostí a od liečby. Za niektorých okolností sa sleduje rozdiel v nameraných hodnotách na pravej a ľavej paži, alebo sa uskutočňujú merania aj v stoji, sede a v leže. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

MICHALOVSKO TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

JELŠA vzor

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU

BUK vzo o vzor

WENGE vzor

AKCIA na všetky

250 €

dvere

Michalovce

399 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký ký

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

0917 56 36 12 0911 60 20 40

BIELE vzor

WENGE hladké

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

www.ocelovedvere.sk w

ZAMERANIE Z A ZDARMA!

Trebišov

VŠETKY DVERE SKLADOM

KOVANIE K OVA ZDARMA !!! Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00

ocelovedvere@ocelovedvere.sk ocel loveddvere@@ocelloveddvere skk 98-0012

Ako správne merať krvný tlak - jedenkrát nestačí

... nájdeš, čo hľadáš

Sobrance

UNIKÁTY SLOVENSKA

Kostolík z päťdesiatkorunáčky Výnimočná pamiatka aj miesto a krásny výhľad. Zoberte toho, koho máte radi, teplú deku a  možno niečo fajn na zahryznutie a vydajte sa na výlet. Nad Nitrou v mestskej časti Drážovce stojí románsky Kostol svätého Michala Archanjela. Miesto aj stavba majú skutočné čaro, aj preto tam ľudia merajú cestu aj z  väčších diaľok. Najobľúbenejšie je však určite pre miestnych. Chodievajú tam na rande, na vychádzky a veriaci na omše.

Známy z bankovky

Zdá sa vám tento kostol povedomý? Ak ešte máte doma niekdajšiu slovenskú päťdesiatkorunáčku, teraz ju na chvíľu vytiahnite zo škatuľky pokladov a dobre si ju prezrite. Nájdete na nej práve náš romantický kostol, ktorý dostal svoje miesto aj na prvých eurových známkach z januára 2009. Zaujímavá je aj história miesta, na ktorom sa vyníma, ide o sčasti zničené slovanské opevnené hradisko, ktoré zrejme vzniklo ešte v časoch veľkej Moravy. Archeológovia tu vykonali viacero výskumov počas ktorých odkryli takmer 400 hrobov, najstarší z 11. a najmladší zo 17. storočia.

níkom lámala hlavy otázka, ako asi mohol kostol pôvode vyzerať. Odpovedať na ňu sa snažil Anton Arpáš z Archeologického ústavu SAV a vyrobil model kostolíka  v  takejto jeho podobe. Ten sa dnes nachádza v Ponitrianskom múzeu v Nitre. A keďže kostol je prioritne miestom pre sväté obrady, ani dnes ho neopúšťa táto funkcia. Bohoslužby v ňom však slúžia už len raz do roka a to pri príležitosti sviatku svätého Michala, ktorý je jeho patrónom. Ak si ho však chcete prehliadnuť zvnútra, Rímsko-katolícka cirkev, ktorá ho spravuje, je ochotná ho pre väčšie skupiny ľudí sprístupniť. Kontaktovať by ste v tom prípade mali farnosť v Dražovciach. TEXT A FOTO: kvet

Keď pustia štáby kameru

Úžasnú atmosféru miesta využili viackrát aj filmári. Pri kostolíku sa natáčali niektoré scény historického filmu Markéta Lazarová a tiež televízneho filmu  Adam Šangala,  poetickej legenty Javor a Juliana, čiernej komédie Tacho  aj rozprávky Láska na vlásku. Výnimočná poloha a stavba sa zapáčila aj hudobným skupinám Tublatanka a  Gladiator, ktoré tu natočili klipy k  svojim piesňam. Mnohým výskum-

MI 18-23 STRANA - 04


Prečo sa menia podmienky úverov

v rámci EÚ. Ešte v roku 2009 bola zadlženosť našich domácností druhá najnižšia v strednej a východnej Európe. Odvtedy sa viac ako zdvojnásobila a dostala sa na najvyšHlavným dôvodom je rýchly šiu úroveň v regióne. V roku 2014 predbehol podiel úverov rast zadlženosti domácnos- domácností na HDP na Slovensku úroveň v Česku a vlani aj tí. Úvery slovenských do- rýchlo rastúce Poľsko. mácností presiahli koncom Zadlženosť rastie pri súčasných veľmi nízkych úrokových minulého roka 38 percent sadzbách nadmerným tempom. Domácnosti s príliš vysoHDP. Rast týchto úverov kým dlhom v porovnaní s ich príjmom môžu mať neskôr bol v posledných rokoch vážne problémy so splácaním týchto úverov. A ak takýchto jednoznačne najrýchlejší prípadov bude veľa, vážne problémy sa môžu dotknúť fi-

financie

nančného sektora a aj domácej ekonomiky ako celku. Na riziká, ktoré vyplývajú z rastu zadlženosti, opakovane upozorňujú aj medzinárodné inštitúcie vrátane Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu. Ratingová agentúra Standard&Poor‘s vo svojej správe z 26. januára 2018 upozornila na to, že môže zvážiť zhoršenie ratingu Slovenskej republiky v prípade, ak bude pokračovať rýchly rast retailových úverov, ktorý vytvára ekonomické nerovnováhy zhoršujúce finančnú stabilitu. S&P zároveň uvádza, že očakáva implementáciu dodatočných opatrení s cieľom zmierniť tieto riziká. Zdroj: Národná banka Slovenska

Vtip: Pani učiteľka, cestou do školy ma prepadli zlodeji. „A čo ti ukradli?“ „Domácu úlohu!“ Dušan Radovič: „Milióny ľudí túžia po nesmrteľnosti a pritom nevedia, čo majú robiť, keď v nedeľu popoludní prší.“

postreh

Pozývame Vás

ČAS GRILOVAČIEK

BA MOŽNÁ PLAT , m lo terminá kami ra st vnými líst

Možnosť objednať si bravčové polovice, vnútornosti

Veľa iných dobrôt skvelej chuti a super cien

Grilované stehná a kurčatá

Len v TREBIŠOVE

LETNÉ OSVIEŽENIE! Nanuky za SUPER CENY!

TREBIŠOV

M. R. Štefánika 26 (vedľa cukrárne HASS CLUB)

0,20 do 0,99

K.CHLMEC

Hlavná 681 (bývalý AGAT)

K.CHLMEC Ibranyiho 51

(nad nemocnicou v priestoroch potravín MILK-AGRO)

MI 18-23 STRANA - 05

87-0092

od

Petra Tótha

Nový policajný prezident

MÄSO - ÚDENINY Začína

5

Vymenovanie generála Milana Lučanského za policajného prezidenta bolo i nebolo prekvapením. Do tohto horúceho kresla sa nik veľmi nehrnul, pretože na jeseň sa bude podľa nových pravidiel vyberať šéf Policajného zboru znova. Málokto bol ochotný urobiť zo seba terč mediálnych a politických útokov len preto, aby si užil pár mesiacov pochybnej slávy. Aj to bol dôvod, prečo ministerke vnútra Denise Sakovej povedali viacerí krajskí policajní riaditelia „nie“. Hľadala totiž niekoho dostatočne skúseného, kompetentného a zároveň čo najmenej kontroverzného. Napokon jej neostalo nič iné, iba siahnuť trochu nečakane po mužovi, o ktorom sa ani zďaleka nedá povedať, že je nepopísaným listom papiera. Práve naopak. S Milanom Lučanským sú spojené viaceré mediálne kauzy ohľadom jeho nie práve skromných nehnuteľností tak pod úpätím Malej Fatry, ako aj na slnkom zaliatej Floride. Avšak s osobou tohto policajného generála sa viažu aj obrovské zásluhy. Práve vďaka Milanovi Lučanskému je už druhé desaťročie za mrežami jeden z najobávanejších zločincov: mnohonásobný vrah Mikuláš Černák. Tieto výsledky ho kvalifikujú nielen na hodnosť generála, ale aj na funkciu policajného prezidenta. Tým nie je povedané, že na jeho kauzy máme zabudnúť. Skôr je potrebné realisticky si priznať, že nie je ani trochu ľahké nájsť človeka, ktorý je kombináciou presvedčivého profesionála a rytiera s čistým štítom. Iba málokto pochybuje, že výber Denisy Sakovej ovplyvnil jej predchodca Robert Kaliňák. O to viac bije do očí, že do čela polície nebol vybraný nikto z najbližšieho okruhu odchádzajúceho generála Tibora Gašpara. Samozrejme, dá sa to vnímať aj ako pokus Smeru o utíšenie médií, prezidenta Andreja Kisku, opozície a  organizátorov pouličných protestov. Nemožno však vylúčiť, že v zákulisí najsilnejšej vládnej strany prebiehajú oveľa vážnejšie zmeny, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Je verejným tajomstvom, že na konanie Denisy Sakovej a Roberta Kaliňáka majú nezanedbateľný vplyv podnikatelia Jozef Brhel a Ján Miškovský. S výberom Milana Lučanského museli nepochybne súhlasiť aj oni, a  to znamená, že nielen Tibor Gašpar, ale aj jeho najbližší okruh spolupracovníkov je pre tento tandem minulosťou. Na výbere Milana Lučanského je dôležitá ešte jedna okolnosť. Ide o muža, ktorý rozhodne nikomu nechce robiť komparz. Preto je viac ako pravdepodobné, že jeho pôsobenie na čele polície nebude otázkou len niekoľkých mesiacov, ale chystá sa vo funkcii zotrvať aj po jesennom výberovom konaní. pt


Úrazy na školských výletoch Koncom školského roka deti chodievajú na školské výlety, do škôl či škôlok v prírode. Príkladom rizikovej aktivity môže byť počas školského výletu turistika. Ak dôjde k úrazu v horskej oblasti, z povinného zdravotného poistenia sú hradené náklady spojené s liečbou úrazu. Výdavky za prípadný zásah horskej služby však nie. „Pre takéto prípady odporúčame rodičom uzatvoriť pre dieťa tzv. tuzemské cestovné poistenie. To pokryje tradičné riziká – napríklad úrazy, zároveň je však jeho súčasťou aj zásah horskej služby, zodpovednosť za spôsobenú škodu iným osobám či ochrana batožiny,“ hovorí členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne Blanka Hatalová a dodáva: „Napríklad v našej poisťovni stojí tuzemské cestovné poistenie na tri dni len 1,69 eur.“ Deťom sa však nevyhýbajú ani vážnejšie úrazy. „Medzi najčastejšie úrazy detí patria podľa našich

Kandidujete v komunálnych voľbách?

údajov podvrtnutia, pomliaždenia mäkkých častí, neúplné zlomeniny dolných častí vretenných kostí či zlomeniny prstov na rukách a nohách,“ vysvetľuje B. Hatalová. V týchto prípadoch často potrebuje dieťa dlhšiu domácu starostlivosť, a to môže spôsobiť zníženie príjmu rodičov. Podľa slov B. Hatalovej môže aj v týchto prípadoch pomôcť poistenie: „V závislosti od typu poistného produktu a vážnosti zranenia sa môžu sumy vyplatené za úraz pohybovať v stovkách aj tisíckach eur. Najvyššiu sumu sme v uplynulom roku vyplatili za úraz hlavy, a to až 1 872 eur.“

vyplatenie odškodného v prípade úrazu, finančnú kompenzáciu za pobyt dieťaťa v nemocnici, trvalých následkov po úraze či kritických chorôb. „Zaujímavým zistením prieskumu bolo, že priemerná ročná suma platená za detské životné poistenie je 183 eur. To znamená, že už 0,50 eura na deň dokáže dieťa zabezpečiť v rôznych životných situáciách,“ zdôrazňuje B. Hatalová. Z prieskumu tiež vyplynulo, že väčšina rodičov poistí svoje dieťa hneď po narodení. Potvrdzujú to aj údaje z KOMUNÁLNEJ poisťovne: „Z rodičov, ktorí u nás poistili svoje dieťa, tak urobilo 43,61 % hneď po narodení, resp. do prvého roku života. Až 83,18 % detí bolo poistených pred dovŕšením školského veku,“ hovorí B. Hatalová. Poistenie pre dieťa môže uzatvoriť ktorýkoľvek dospelý – teda nie len rodičia, ale napr. aj starí rodičia. Stačí, ak príde osobne do ktorejkoľvek pobočky poisťovne. Cena poistenia závisí od jeho rozsahu, resp. zvolených pripoistení.

Potrebujete pomôcť? Deti a vnúčatá poistite. Stačí 50 centov na deň

Ak uvažujete o uzatvorení poistenia pre vaše dieťa alebo vnúča a potrebovali by ste poradiť, odporúčame vám navštíviť najbližšie obchodné miesto KOMUNÁLNEJ poisťovne, zavolať na infolinku 0800 112 222 alebo vaše otázky adresovať na e-mail info@kpas.sk.

Až 51 % detí na Slovensku nemá uzatvorenú žiadnu formu detského životného poistenia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa minulý rok uskutočnil na Slovensku. Pritom – väčšina opýtaných od detského poistenia očakáva

Komunálne voľby 2018 Máte čo ponúknuť svojmu okoliu?

S nami oslovíte najviac voličov! Pripravujeme špeciály k voľbám: jún/júl: Komunálny odpočet september/október: Volebný seriál o komunálnych témach október/november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU! MICHALOVSKO-TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO michalovsko@regionpress.sk

Dajte o sebe vedieť

v najčítanejších regionálnych novinách. Čítanosť týždenníkov

11% 7%

Marianna Sovjaková 0907 895 864

MI 18-23 STRANA - 06

6%

6%

5%

5%

52-0085

Každý školský deň dôjde na Slovensku priemerne k osem registrovaným školským úrazom detí. Najviac úrazov bolo v minulom školskom roku nahlásených v Žilinskom samosprávnom kraji. Vyplýva to z údajov Centra vedeckotechnických informácií. Viac ako dvesto úrazov počas školského roka evidovali aj v Košickom a Prešovskom kraji. Najviac úrazov mali podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne deti vo veku 8 až 15 rokov, najčastejšie išlo o zlomeniny dolných a horných končatín.

NČ pre Ženy

Jedným z neduhov súčasnej modernej doby – ktorý v niektorých krajinách dosahuje rozmery epidémie – je obezita. Jej častým sprievodcom je porucha metabolizmu základných živín, čo často vedie k cukrovke, zvýšenej hladine tukov a cholesterolu. Zvýšená hladina cholesterolu však postihuje nie iba obéznych jedincov. Je častým sprievodcom aj ľudí, ktorí športujú, sú štíhli a vedú zdravý životný štýl. Dnes už vieme, že „cholesterol“ nie je chorobou milovníkov slaniny a  klobásy, ale že existujú rôzne genetické predispozície, ktoré aj u zdravého mladíka vedú k zvýšeniu hladiny tejto látky, ktorá je pre fungovanie organizmu nevyhnutná. Aj preto sa už pár rokov robí u detí vo veku 11 a 17 rokov povinný skríning prípadnej zvýšenej hladiny cholesterolu, aby sa zavčasu predišlo rozvoju jeho negatívnych účinkov, zvlášť na kardiovaskulárny systém. Jednou z najúspešnejších a najefektívnejších skupín liekov používaných pri liečbe vysokého cholesterolu sú statíny. Ich objav bol podobný objavu penicilínu – pri hľadaní nových antibiotík japonskí vedci zistili, že jeden z produktov plesne Penicilium významne blokuje aktivitu enzýmu tvorby cholesterolu. Statíny sú zároveň liekmi so zaujímavým rizikom výskytu liekových interakcií. Keďže ich rozklad prebieha v pečeni enzýmovým systémom blokovaným množstvom iných liekov (aj nápojov a  potravín), hrozí riziko spomalenia ich odbúravania, kumulácie v  organizme a  zvýšeného výskytu nežiadúcich účinkov, z  ktorých najčastejším sú bolesti svalov až ich poškodenie. Medzi tieto rizikové lieky patria niektoré antibiotiká, lieky na zníženie tlaku krvi, lieky ovplyvňujúce imunitu, či lieky na liečbu epilepsie, ale aj obyčajný grepový džús v bežnej dávke. Naopak statíny môžu zosilniť účinok liekov ovplyvňujúcich zrážanie krvi. Čo je zaujímavé, doplnky výživy s obsahom červenej fermentovanej ryže obsahujú jeden zo statínov – lovastatín – a teda vykazujú veľmi podobné riziko ako štandardné lieky. Aj zdanlivo bežné, dlhodobo užívané lieky môžu v  kombinácii s  inou zasiahnuť do zdravia pacienta. Akékoľvek kombinácie liekov je preto vhodné si overiť na stránke www. interakcieliekov.sk a  prípadné riziko konzultovať s odborníkom – farmaceutom. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

Deti, školské úrazy a poistenie

Život

Pozor (na) liek!

práca a komunikácia aj s verejnosťou, miestnymi akčnými skupinami i samosprávou. Je dôležité, aby sa všetci vedeli zhodnúť a aby nedošlo k situácii, kedy si každý bude nekoordinovane vytvárať množstvo mikroznačiek namiesto silných regionálnych označení, ktoré majú logiku a oporu v tradičných pomenovaniach území. Predstavitelia samosprávnych krajov sa chcú po nitrianskom stretnutí schádzať aj v budúcnosti a spoločne riešiť koordináciu pri budovaní regionálnych označení. Aj to je dobrý signál a dôkaz nového rozmeru a zmyslu spolupráce regiónov po nedávnych krajských voľbách. TA SR

Báječná žena

Ondrej Sukeľ

okolo samotného pojmu regionálne delenie Slovenska. Príkladom môže byť rozdielne regionálne delenie vytýčené ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré sa nezhoduje s členením vytvoreným niekdajším ministerstvom Predstavitelia samospráv- regionálneho rozvoja pre potreby cestovného ruchu. Tak nych krajov sa zišli v Nitre, sa môže stať, že napríklad prirodzené a historické regiaby sa pokúsili skoordino- onálne označenie Hont jedno štátne delenie nepozná vať svoje aktivity pri zavá- vôbec a iné ho pomenuje celkom inak. Ako potom môže dzaní regionálnych značiek. existovať regionálna značka, keď nesmie používať reálny Zároveň sa snažili pomeno- názov regiónu? vať problémy a nejasnosti Pri zavádzaní regionálnych značiek bude nutná spolu-

MY noviny

pozor (na) liek

Odstráňme chaos v označovaní regiónov

PLUS 7dní

3 7 1 3 7 2 9 6 6 8 2 7 8 5 1 9 2 5 6 8 1 8 3 5 9 2

inšpirácia

REGIONPRESS

8 5


Pozor na vlhkosť vzduchu

tiach a možno čiastočne aj na pracoviskách. O dva až tri stupne Celzia sa dá teplota znížiť napríklad dôsledným sledovaním vlhkosti v interiéri. Aj preto môže Leto má ešte dosť času byť vlhkomer naozaj dobrou investíciou. Tepelná pohoda a tropické teploty a suchá v miestnosti priamo závisí od vlhkosti vzduchu. Je vhodtu už máme. Popri vzdy- né udržovať vlhkosť vzduchu na úrovni 50 – 65 percent, chaní a  sťažovaní sa na v horúčavách ju však možno ešte znížiť. Dvadsať až trihorúčavy však iba málo ro- dsať percent vlhkosti naviac zvýši pocitové teplo o ľahko bíme pre to, aby sme si ich zapamätateľné dva až tri stupne. V Ázijských krajinách aspoň trochu znížili. Tam, napríklad pri tamojšej vlhkosti v období dažďov stačí iba kde sa to dá, v domácnos- teplota dvadsať stupňov a aj tak sa tam vtedy cítite ako

BB BRÁNY BENEDEK

MARCIN

SEČOVCE

KAMENÁRSTVO

Ing. Vladimír Benedek Hrnčiarska 734 Tel./Fax: +421 56 668 7160 Mobil: +421 915 936 795 info�branybenedek.sk

PREDA J * Žulové pomníky * Hrobky * Cintorínske doplnky

Pokrývačské

AKC1IA8

PREBÍJANIE a PREČISTENIE

00-0000

Vrátane kvalitného pohonu, 2x ovládača

www.branybenedek.sk

KAMENÁRSTVO

Macko

Klampiarske

ŽULOVÉ HROBY ŽULOVÉ POMNÍKY CINTORÍNSKE DOPLNKY

87-0035

EL-KAM s.r.o., Okružná 999/3, MICHALOVCE

´ POMNIKY

MICHALOVS Nedostávate do schránky noviny MICHALOVSKO?

PLOŠNÁ

INZERCIA ................................

ŠIROKÝ VÝBER • moderných •• tvarov a farieb

volajte: 0908 966 0466

0907 895 864

0905 638 627

(PO-PI 10.00-15.00h) AKCIOVÉ CENY

- Vedenie jednoduchého a podvojného úètovníctva - Personalistika a mzdy - Daòové priznania - Zakladanie s.r.o. 87-0011

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce 0905 794 715, ariansro@gmail.com

MÁTE VYSOKÉ SPLÁTKY? Nestačíte splácať úvery? Máte exekúcie alebo zrážky zo mzdy? Radi pomôžeme.

0903 883 299

• RENOVÁCIA HROBOV 87-0046

finančná ochrana

ÚÈTOVNÍCTVO

66-0001-8

volajte

87-0090

mobil: 0907 891 475, 0917 271 568 e-mail: elkam.macko@gmail.com

87-0007

87-0005

0905 308 280

s možnosťou NONSTOP využitia kamerového systému

(nebankovky, banky, exekúcie, dražby, podvodníci, susedia, ...)

0940 88 88 29

plastových a hliníkových okien a dverí žalúzií, sietí proti hmyzu montáž a murárske práce

WC - UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK

? Chcete FINANČNÚ OCHRANU ?

(v cene nie je zahrnutá montáž a doprava)

OPRAVY A SERVIS

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

0908 580 291

Prekážky a obmedzenia

Branislav Benedek Hrnčiarska 734 Mobil: +421 905 735 376 Zlatý dub, tmavý dub (orech), mahagón, cherry amaretto (čerešňa), kosice�branybenedek.sk bahenný dub, antracit a biela - ZA ROVNAKÚ CENU !!!

Všetko Vš tk pre re vašu strechu strechu, prístrešky prístrešky, y altánky a iné iné. Ponuky a zameranie ZDARMA.

Prof. Ján Košturiak

KA h NOVIN rážovýc a g č a tl Po brán

20

0919 082 596

0919 082 596

MI 18-23 STRANA - 07

7

hlavu hore!

87-0088

Tesárske

Hans Kung: „Láska k Bohu nechráni pred každou bolesťou, ale chráni v každej bolesti.“

od 499,- €

ZA PRIJATEĽNÚ CENU

zastúpenie

STRECHY

práce

Vtip: Majiteľ reštaurácie príde prvý deň na kontrolu a pýta sa čašníka: „Bol tu niekto?“ „Áno, ja.“ „Sakra, pýtam sa, či niekto prišiel!“ „Áno, vy.“

KVALITNÉ SEKČNÉ BRÁNY od českého výrobcu

KOŠICE

ZALUŽICE 89 tel.: 056/647 14 38 0907 993 558 � 0911 306 467 kamenarstvo.marcin@marstone.sk k

v horúcom pekle. Tak, ako v  zime radíme zvlhčovať interiéry, tak v  lete treba robiť pravý opak. Správnym vetraním, ventiláciou a  cirkuláciou vzduchu. Človek potrebuje 15 až 25 m³ vzduchu za hodinu. V izbe 5 × 4 metre je 52 m³ vzduchu. Jeden človek ho vydýcha za dve až tri hodiny, desiatim ľuďom stačí len na štvrť hodiny. Viac sa musí vetrať pri varení, horení sviečok či sušení bielizne. Najviac je nutná výmena vzduchu na toalete, v kuchyni a v kúpeľni. Z obytných miestností sú zásadné spálne, ale aj pracovňa a detská izba. red

87-0103

dobré rady

Mnohí ľudia si myslia, že prekážky a obmedzenia ochudobňujú náš život. Nie je to tak. Prekážka nám ukazuje cestu a jej prekonanie nám dáva energiu. Našim obmedzením je, že raz opustíme tento svet, že deň má iba 24 hodín, pracovný týždeň 5 dní a pracovná doba 8 hodín. V tomto čase nemôžeme vyriešiť všetky problémy sveta. Hovoríme o obmedzeniach, ktoré nám bránia v dosiahnutí cieľov a často zistíme, že tie najväčšie obmedzenia sme my sami - naše myslenie, strach, pýcha alebo lenivosť. Ak nemám smerovanie a cieľ, nemám ani prekážky a obmedzenia. Tí, ktorí a chcú priblížiť k Bohu sa musia popasovať s prekážkami, ktoré ich od Boha oddeľujú. Môj šéf v Dobrom Pastierovi, Vladko Maslák, k tomu hovorí: „Kto sa chce postaviť na nohy, musí padnúť na kolená“. Padnúť na kolená niekedy znamená zaplakať sám nad sebou, poučiť sa a zbaviť sa toho, čo nás tlačilo k zemi. Mnohí chlapci v Dobrom pastierovi by o tom vedeli hovoriť. S Vladkom Maslákom sme si dali cieľ, že postavíme Nemocnicu Svätej Margity v Kláštore pod Znievom. Nemocnicu chudobných. Máme predstavu ako bude vyzerať. A vidíme aj množstvo obmedzení a prekážok - od stavebného povolenia, cez financie až po materiál, vybavenie a personál. A tak sme začali stratégiou prvého kroku. Vykročili sme s našou víziou medzi ľudí. Okrem povzbudzovania typu „robíte dobrú vec“, začali prichádzať ľudia aj takýmito témami: Ako môžem pomôcť? Kam vám mám poslať finančný príspevok? Som lekár a chcel by som s vami spolupracovať. Rád by som vám zdarma poskytol svoje výrobky a služby. A tak sme v posledných týždňoch absolvovali v Vladkom Maslákom stretnutia s firmami Tradelin, Linet, Kamenárstvo Klieštik, Medesa Group, Gremi Klima, OMS Lighting, V Podlahy, Koma Modular, REGIONPRESS, AM Weber agentúra alebo Dobrá Krajina. Všetci nám podali pomocnú ruku. Ďakujeme. Aj vašou zásluhou sa naše prekážky a obmedzenia postupne rozplývajú. Vladko Maslák by teraz povedal: „Janko, tak ako sme sa modlili za tento projekt, poďme sa teraz poďakovať nášmu Pánovi“. jk


5

3

2 5 9 5

1

6

6

8 6 1

2 7 7 1 2 3 9 9 3 8

9

5

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 5 15:00 Dr. Dokonalý 5 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:40 INKOGNITO 23:10 SEDEM 00:05 Spravodlivosť v krvi VIII. 3 01:05 Myšlienky vraha III. 16 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Neskoro večer 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Marie - Francine 22:00 Občan za dverami 22:40 Filmoviedky: Náhradná matka 00:05 Profesionáli 01:00 Marie - Francine 02:35 Občan za dverami 03:10 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 6 15:00 Dr. Dokonalý 6 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 HESLO 23:00 Ako som prežil 3 00:15 Spravodlivosť v krvi VIII. 4 01:15 Myšlienky vraha III. 17 02:10 NOVINY TV JOJ 03:05 TOP STAR 03:20 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Neskoro večer 10:00 Profesionáli 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 21:55 Jimmyho šanca 22:40 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:20 Profesionáli 00:15 Zajtrajšie noviny 01:00 „Četníci z Luhačovic“ 02:25 Jimmyho šanca 03:10 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 7 15:00 Dr. Dokonalý 7 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI III. 5,6 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Skorumpovaní poliši I. 7 00:00 Spravodlivosť v krvi VIII. 5 01:00 Myšlienky vraha III. 18 02:00 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Schôdzka so smrťou 22:10 Vraždy v La Rochelle 23:45 Profesionáli 00:35 Schôdzka so smrťou 02:15 Autosalón 02:40 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNI06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:00 MARKÍZA Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady TO 14:00 Dr. House VI. 8 15:00 Dr. Dokonalý 8 16:00 POLICAJTI 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk V. 14:55 Susedské prí- V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE pady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 23:05 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 00:10 Spravodlivosť v krvi VIII. 22:45 Rodinné prípady 23:40 Monk V. 01:35 Najväčší víťaz 6 01:10 Myšlienky vraha III. 19 02:10 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP 03:20 Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady 04:50 TE- STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ LEVÍZNE NOVINY

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Futbal - MS 2018 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:30 Zlaté časy 21:35 Žena s odhodlaním 23:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 00:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka XVII.: Srdcervúce scény 23/23 00:40 Žena s odhodlaním 02:20 Postav dom, zasaď strom 02:55 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:15 SUPERMAMA 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 INKOGNITO 14:15 Dr. House VI. 9 15:15 NAŠI III. 5,6 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2018 22:30 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 12 kôl: Opäť v akcii 01:00 30 dní dlhá noc 03:20 KRIMI 03:45 SÚDNA SIEŇ 04:30 SÚDNA SIEŇ

05:40 Správy RTVS „N“ 06:50 Počasie 07:00 JEDNOTKA Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku 08:50 Neskoro večer 09:50 Profesionáli 10:45 Nikto nie je dokonalý 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Portugalsko – Španielsko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:55 Kill Bill 2 01:05 Profesionáli 01:55 Kill Bill 2 04:10 Dámsky klub

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:50 NAŠI 09:15 Gumkáči 10:10 Dovidenia, stará mama! 23,24 11:40 Dragonball: Evolúcia 13:25 Hry o život: Skúška ohňom 16:30 VŠETKO ČO MÁM RÁD 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Bohovia Egypta Americko-austrálsky akčný dobrodružný fantazijný film. MN 12 2016 G. Butler, B. Thwaites, N. Coster-Waldau, G. Rush, R. Sewell, E. Yungová, A. Leeová, C. Eatonová, Ch. Boseman, E. Boothová, B. Spence, R. Blakeová, B. Brown a ďalší. 23:10 Pravdivý príbeh 01:30 Telefónna búdka 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Calimero JEDNOTKA 07:15 Mickey Mouseov klub 07:40 Bol raz jeden život 08:10 Fidlibumove rozprávky 08:40 Trpaslíci 09:05 Daj si čas 09:35 My sme malí muzikanti 10:00 My sme malí muzikanti 10:35 Park 11:05 On air 11:35 Kazko Vlasko 12:35 Vynes na horu svoj hrob 14:00 Vôňa lásky 3/6 15:40 MacKennovo zlato 17:55 Cestou necestou: Sao Paolo 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:30 Futbal - MS 2018: Chorvátsko – Nigéria 23:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 00:10 MacKennovo zlato 02:10 Vôňa lásky 03:50 Vynes na horu svoj hrob

05:30 KRIMI 06:00 NOVINY TV JOJ 06:55 Ja, zloduch! 09:10 Gumkáči IV. 8 09:30 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 10:50 X-Men: Wolverine 13:10 Bohovia Egypta 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Najdlhšia jazda Americký romantický film. MN 12 2015 B. Robertsonová, S. Eastwood, A. Alda, J. Huston, O. Chaplinová, M. Benoistová, L. Davidovitchová, D. Vinson a ďalší. 23:30 Bláznivá noc Americká komédia. MN 18 2016 J. Biggs, J. Montgomeryová, A. Tisdaleová a ďalší. 01:25 Paul 03:30 KRIMI

07:15 Prasiatko Peppa 07:20 Calimero 07:35 Mickey Mouseov klub 08:00 Bol raz jeden život 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Superhrdinovia 09:30 Autosalón 10:00 Highlands 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 Buď Bindi 14:25 Poirot: Detektív Poirot: Smrť v oblakoch 16:10 „Anděl na horách“ 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Brazília – Švajčiarsko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:55 Agatha Christie : Poirot: Detektív Poirot: Smrť v oblakoch 00:35 O 5 minút 12 01:45 „Anděl na horách“

TV program pondelok

11. 6. 2018

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 Monk IV. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 Vo štvorici po opici 3 23:30 Monk IV. 01:25 Zámena manželiek 02:40 Susedské prípady 03:20 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

2

8 2 7

naša bezpečnosť

TV program utorok

12. 6. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:45 Rodinné prípady 10:50 Susedské prípady 11:45 Rodinné prípady 12:50 Monk V. 14:50 Susedské prípady 15:50 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz Prichádza najväčšia výzva ich života. MN 12 22:00 Rodinné prípady 00:10 Monk V. 02:05 Svokra 03:00 Susedské prípady 03:35 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

Varovná simulácia V obci Lehnice-Kolónia (okres Dunajská Streda) sa uskutočnila simulovaná zrážka vlaku a figuríny cyklistu na zabezpečenom železničnom priecestí v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti. Do figuríny narazil rušeň ER20 „Herkules“ s hmotnosťou 80 ton v rýchlosti 50 kilometrov za hodinu. Figuríne odtrhol trup od spodnej časti tela a tlačil ju pred sebou niekoľko metrov. Podľa ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka sú takéto zrážky v 99 percentách prípadov smrteľné. „Skoro dennodenne máme nejakú zlú udalosť na železniciach a som rád, že tu boli aj deti zo škôl a videli, čo sa udeje vtedy, keď napáli v päťdesiatke vlak do cyklistu, ktorý prechádza cez železničný priechod. Našou úlohou je upozorňovať na následky a to, že jednoducho s dobrým zdravím sa z toho vyjsť nedá,“ povedal s tým, že počas letných prázdnin sa koncentrujú cyklisti na železničných priecestiach častejšie, mali by si dávať pozor a rešpektovať bezpečnostné predpisy. Viceprezident Policajného zboru SR Ľubomír Ábel poznamenal, že takáto simulácia zrážky má oveľa väčšiu výpovednú hodnotu pre verejnosť, ako o tom iba čítať. Je veľmi dôležité poukázať na takéto problémy práve pred letnou turistickou sezónou. Vyjadril sa, že nedávno sa viac ako na 60 miestach na Slovensku konali rôzne preventívno-represívne akcie, pričom pod drobnohľadom boli aj železničné priecestia, nákladné depá a podobne. Podľa viceprezidenta majú nehody klesajúci charakter vďaka takýmto akciám i zákonu o cestnej premávke. „Policajný zbor sa snaží takisto svojím dielom prispieť k bezpečnosti na železnici, teda vyhlasujeme celoslovenské bezpečnostné akcie. Takto sa snaží zbor minimalizovať riziko na železničných priecestiach. Námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku železníc SR Igor Polák upozornil, že takéto nehody sú traumou pre rodinných príslušníkov aj pre samotného rušňovodiča, ktorý za incident nemôže. Z 2092 priecestí je väčšia časť zabezpečená aktívne, druhá, menšia časť je zabezpečená pasívne, avšak tieto sú na vedľajších tratiach a sú neustále pod dohľadom. Je na občanoch, aby rešpektovali bezpečnostné pokyny. Podstatou identifikačného čísla je identifikovať každé železničné priecestie. Pod každým číslom je k dispozícii databáza údajov, ako je telefónne číslo výpravcu a dispečera, názov úseku, železničná poloha priecestia v km a podobne, pričom účastník nehody môže na základe tohto čísla oznámiť skutočnosť telefonicky na linke 112 alebo 158. red

TV program streda

13. 6. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:55 Rodinné prípady 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Monk V. 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc 23:45 Rodinné prípady 00:40 Monk V. 02:20 Zámena manželiek 03:25 Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

14. 6. 2018

TV program piatok

15. 6. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:55 Rodinné prípady 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Monk V. 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Kameňák Komédia MN 15 (ČR) 2003 V. Vydra, J. Paulová, M. Vašut, J. Skopeček, J. Laufer. 22:45 Expendables: Nezničiteľní 00:50 Monk V. 02:25 Kameňák 04:25 Susedské prípady

TV program sobota

16. 6. 2018

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Kung Fu Panda III. 08:00 Tanec je moja vášeň 2 10:10 SUPERSTAR - SUPERFINÁLE 13:40 Morganovci 15:50 Jak se krotí krokodýli 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:15 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:25 Veľké prachy 20:30 Stážista Komédia MN 12 (USA) 2015 R. DeNiro, A. Hathawayová, R. Russová, A. Holm, A. Devine. 23:05 Frajeri vo Vegas 01:15 Expendables: Nezničiteľní 02:55 Stážista 04:50 Rodinné prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

17. 6. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Tarzan 08:50 Jak se krotí krokodýli 11:20 CHART SHOW 13:30 Som agent 15:30 Stážista 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Nočný bežec Akčný triler MN 15 (USA) 2015 L. Neeson, E. Harris, J. Kinnaman, B. Holbrook, V. D‘Onofrio. 23:05 Neľútostný zabijak Akčný film MN 18 (USA) 2010 W. Snipes, A. Ellisová, Z. Bellová, G. Daniels, E. Hudson. 01:10 Nočný bežec 03:15 Expendables: Nezničiteľní 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

MI 18-23 STRANA - 08

JEDNOTKA


naše poklady

kresba: autor

Snehuľka severská

asi 17 centimetrov, rozpätie krídel má pomerne veľké, až 33 centimetrov a váži asi tridsať gramov. Tento vtáčí druh má farebnú pohlavnú dvojtvárnosť. Niektoré aj u nás žijú- Samček je v hniezdnom šate čierno-biely. Chrbátik, ce vtáčiky majú naozaj časť chvosta a krídel má čierne. Ostatné partie tela zvláštne mená. Naprí- má snehobiele. Samička je hnedo-biela, podobne ako klad taká Snehuľka se- samček v zimnom oblečení. Hlas je charakteristický verská znie takmer až „byrit“ alebo „tjü“. arkticky, pritom pekne Spev je tiché švitorenie, prednášané samčekom na hniezdisku z vyvýšených miest. nežne. Je to tvorček vo veľkosti Čriepky zo života: Našim územím prelietava počas

(Plectrophenax nivalis)

jarnej a jesennej migrácie a viac-menej u nás aj pravidelne zimuje. Vyskytuje sa v biotopoch, ktoré vtákovi najviac pripomínajú jeho domov v severskej tundre – pasienky, strniská, ale najmä alpínske lúky nad hornou hranicou lesa. Snehuľka severská je plachá. Počas sneženia vyhľadáva okopnené miesta na okrajoch odhrnutých chodníkov a ciest, kde sa jej naskytá prístup k potrave. Vyskytuje sa vždy v kŕdľoch, niekedy aj mnohopočetných. Miroslav Saniga

Vtip: „Už som dlho nevidel Ďuriho, nevieš čo je s ním?“ „Otvoril si obchod.“ „ Áno? A s čím? „S páčidlom.“ Demokritos: „Najviac zo všetkého ľudia stoja o to, zachovať si život a zo všetkého najmenej si ho šetria.“

gazdovanie

Nám. Osloboditeľov 1632/1 (pri pekle) Humenné VZORKOVÁ PREDAJŇA

9

.

Straty za milióny eur

0950 663 275

lhstavivo@gmail.com

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

KOMPLEXNÉ

Vypracujeme cenovú ponuku ZDARMA

rekonštrukcie bytov / stavby na kľúč obklady, dlažby, strojové omietky, napínavé stropy zatepľovanie kúpeľne, 3D podlahy ZŤP upratovací servis kúpeľne

STAVEBNÉ PRÁCE

bezpečnostné dvere, okná zámkové dlažby a podlahy kompletný stavebný materiál Tovar/Práca aj na splátky za výhodné ceny

KÚPEĽNE od

®

30€

87-0051

ZADARMO

VZORKY A PREDAJ

Hattech

Jozef Hatala ČSL Armády 19, HUMENNÉ

- Srdečne Vás pozývame na predvádzaciu akciu Husqvarna - Humenné areál firmy Hattech - Jozef Hatala, Čsl. armády 19

12.06.2018 od 10:00 hod.

62-0049

Váš autorizovaný predajca Husqvarna

MI 18-23 STRANA - 09

Stratu na poľnohospodárskych plodinách, ktorú spôsobilo extrémne sucho v roku 2017, vyčíslili poľnohospodári z regiónov Trnava, Senica, Galanta, Bratislava a Dunajská Streda na 37,2 milióna eur. Médiá o tom informovala Agrárna komora Slovenska s tým, že dotknutých bolo vyše sto subjektov. Aktualizované podklady si vyžiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s cieľom objektívne kvantifikovať dosah n“ spresnila AKS. Najväčšie straty pre sucho boli v Trnave a okolí (14,2 milióna eur), potom v Bratislave (7,8 milióna eur), na treťom mieste boli so stratami poľnohospodári z Dunajskej Stredy (5,7 milióna eur). Po nich nasledovali farmári z Galanty (5,4 milióna eur) a Senice a Skalice (spolu 4,1 milióna eur), konkretizovala AKS. Najväčšie straty boli u hustosiatych obilnín, kukurici, maku, krmovinách, ovocinárstve a v zeleninárstve. Komora poukázala na Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý konštatoval, že v roku 2017 bol v týchto oblastiach najvýraznejší výpadok zrážok za posledné roky a v čase sucha upozorňoval na výpadky v poľnohospodárskej produkcii. Pretože je situácia podľa AKS pre farmárov likvidačná, požiadali listom o pomoc vládu SR. „Tento stav ohrozuje udržateľnosť ďalšej produkcie, chovu zvierat, ale hlavne prácu celkom približne 2800 až 3000 zamestnancov,“ zdôraznila. Premiér Peter Pellegrini a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná majú záujem o aktualizáciu vyčíslenia príjmov, ale aj o zriadenie opatrení, ktoré by podobné situácie riešili do budúcnosti. Ide o rizikový fond, do ktorého by prispieval štát aj farmári a z časti by kryl straty farmárov postihnutých suchom, záplavami, povodňami a inými vplyvmi. „Na nutnosť zriadenia takéhoto nástroja poukazujú aj správy klimatológov o nepriaznivom trende vývoja klimatických podmienok,“ pripomína AKS. V porovnaní s prvotnými odhadmi u týchto poľnohospodárskych subjektov pri minulotýždňovom prepočte výsledná suma stúpla, lebo o 30 percent je viac subjektov so stratou, uzatvára komora. red


4

na Slovensku

Na Jána... Poznáte tú pesničku - „Cirkus leto“. Je celkom príjemná a mala by sa v lete hrávať. Najmä na deň slnovratu, 21. júna. Pár hodín hore dolu naozaj nehrá až takú veľkú úlohu. Letný slnovrat ľudia všetkých kultúr vnímali síce naozaj ako významný deň, no jeho oslavy sa u nás sústreďovali na deň svätého Jána Krstiteľa, teda na 24. júna. Meno Ján má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milostivý“. Tak, ako aj Jánovo narodenie, aj jeho život bol zvláštny. Keď dospel, odišiel na púšť, kde mu obživouboli korene rastlín s lesným medom a jeho ošatením mu bola ťavia srsť prepásaná koženým opaskom. Sviatok tohto svätca sa v našej tradičnej kultúre prelína s oslavami, ktoré vychádzajú z osláv letného slnovratu. Úcta k slnku a jeho životodarnej sile bola silná a toto obdobie ľudia považovali za víťazstvo svetla nad tmou. Hlavnú úlohu tu zohrával oheň. Jánske ohne (nazývané aj vajana alebo sobotky) sa pálili v noci z 23. na 24. júna. Bola to veľká udalosť pre celú dedinu a vyblázniť sa na nej vedela najmä mládež. Na už tradičnom mieste nad dedinou, na vŕšku či stráni, sa večer začali schádzať mládenci aj dievky, chlapci nanosili drevo a založili vysokú vatru, doniesli harmoniku alebo prizvali muziku. Hlučnú zábavu pri ohni v neskorej noci vystriedali krásne ťahavé viachlasné piesne dievčat. Ozývali sa z kopcov po celom chotári, niekedy aj ako prekáračky a vyvolávačky viacerých skupiniek, ktoré kládli ohne na rôznych miestach. Zaznievala v nich chvála na Jána, pálenie vajana, žartovné aj ľúbostné motívy. Na Jána sa kedysi oheň roznecoval archaickým spôsobom, teda kresaním ocieľky o kameň do práchna. Tento spôsob sa používal ešte pred vynájdením zápaliek a vyžadoval si istú dávku zručnosti aj trpezlivosti. A takto obradne mali zapaľovať chlapci na Jána aj tzv. nový oheň. Tomuto ohňu sa pripisovali ochranné, očistné aj liečivé účinky. A ľudia si žeravé uhlíky zo svätojánskej vatry potom odnášali domov, aby si nový oheň priniesli do svojich domácností. Mimochodom, v tomto období je v plnej sile napríklad kvet ľubovníka, materinej dúšky, čistca, alchemilky či hluchavky. A ich liečivá sila sa využíva aj v dnešnej medicíne. red + internet

technológie Slovenskej technickej univerzity vynález inovovali a požiadali o ďalší patent. Vedci zo Slovenskej tech- Bioplastom sa rozumie buď plast vyrobený z obnovinickej univerzity v Brati- teľných zdrojov surovín alebo biologicky rozložiteľný slave vyvíjajú druhú ge- plast. Pre prírodu sú, najpriaznivejšie tie, ktoré sú aj neráciu bioplastov. Tie z z obnoviteľných surovín aj biologicky rozložiteľné, teda ich dielne sa môžu rozlo- nepretrvávajú v prírode ako odpad desiatky rokov. žiť nielen v pôde, ale aj vo A také sú bioplasty našich vedcov. Základom prvej vode. Profesor Pavel Alexy generácie bioplastov sú dve zložky, a to kyselina poa  jeho tím z  Fakulty che- lymliečna a  polyhydroxybutyrát. Tento bioplast je mickej a  potravinárskej chránený ako úžitkový vzor v SR, podaná je patentová

Kvakovce: Knihovníci zo Slovenska a Čiech si vymieňali nápady Projekt Komunitná knižnica rozvíja komunitné aktivity a prezentuje ich doma aj v zahraničí. Knižnice už totiž v súčasnosti nie sú len požičovňami kníh. Stali sa priestorom, v ktorom dochádza k prepájaniu ľudí a skupín, posilňujú tiež ich vzťah k miestu, v ktorom žijú. "Knižnice už nerobia len aktivity na podporu čítania, realizujeme aj množstvo iných podujatí na posilnenie života komunity, v ktorej pôsobíme. Spolupracujeme s inštitúciami, organizáciami a pružne reagujeme na ich požiadavky," vysvetlila pre TASR Emília Antolíková, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorá organizovala trojdňový seminár na túto tému v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Zúčastnilo sa na ňom približne 30 prednášajúcich zo Slovenska a Českej republiky. "Je to taká burza nápadov," priblížila myšlienku stretnutia. Komunitná knižnica totiž podľa jej slov nepredstavuje len aktivity, ale aj ich prezentáciu medzi ľuďmi pôsobiacimi v tejto oblasti. Tohtoročný seminár Komunitná knižnica bol zameraný na rodinu. "To znamená, čo všetko sa pre ňu v týchto inštitúciách pripravuje," spomenula. Na základe niektorých skúseností a príspevkov môžu podľa jej ďalších slov knihovníci rozvíjať ďalšie aktivity. "Môžu nám ukázať medzery, kde by sme mohli ako knižnice zabrať," dodala. "Podstata Komunitnej knižnice je v tom, že my cítime problém a chceme naň reagovať," spomenula v tejto súvislosti napr. kurzy nemčiny, ktoré vo vranovskej knižnici realizujú pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. "Už aj seniori sa ukázali, že sa chcú učiť nemčinu, lebo majú deti v zahraničí a chcú ich navštíviť. Takže sa nám vytvára nová skupina ľudí," podotkla. Ako ďalší príklad použila napr. 3D tlač v ich knižnici, ktorá bola práve na platforme komunitnej knižnice prezentovaná a do ich priestoru pritiahla záujemcov o túto technológiu, ktorí by podľa nej do knižnice možno nikdy nevstúpili. "Rozširujeme počet návštevníkov aj takouto formou," poznamenala. Seminár Komunitná knižnica realizuje Hornozemplínska knižnica od roku 2008, naposledy tomu bolo pred dvoma rokmi. Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. (TASR)

STRECHY

STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

Trebišov: Mestské kúpalisko pripravuje na letnú sezónu viaceré novinky

FALCOVANÁ STREŠNÁ KRYTINA vo farbe už od 6,15€ bez DPH 7,38€ s DPH VÝROBA - MONTÁŽ priamo u vás

0907 668 924, 0908 318 563, roof-dom@post.sk

Realizujeme

prihláška a patent už získal v  Európe a  v  niekoľkých ázijských krajinách. Bioplast druhej generácie má z  hľadiska ekológie ďalšie bonusy. Môže slúžiť tak, ako použitý fritovací olej, ktorý je dnes nebezpečným odpadom, produkovaným vo svete vo veľkých množstvách. Navyše sa tento bioplast už nerozkladá len v podmienkach priemyselného kompostu, teda pri teplote 50 a viac stupňov, ale aj v podmienkach domáceho kompostu pri teplote 20 - 30 stupňov Celzia. Testuje sa aj rozloženie v bežnej pôde a v morskej vode. red

62-0046

1

9 1

Naše múdre hlavy

Dovoz zdarma

PIESOK - ŠTRK KAMENIVO

Mobil: 0948 300 988

61-0109

tradície

8

7 6 5 2

počin týždňa

CHOVATEĽSKÉ POTREBY pre domáce a hospodárske zvieratá Pri nákupe nad 100 € poštovné zdarma!

agrohase@agrohase.sk 0908 30 99 05 10-0009

2 9 7 1 4 7 6 6 2

6 2

2 4

Kúpim / Prevezmem fungujúcu, zadĺženú spoločnosť s.r.o. / a.s. RÝCHLE & SOLÍDNE JEDNANIE

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0039

1 5

MI 18-23 STRANA - 10

Viaceré novinky na letnú sezónu pripravuje pre návštevníkov kúpaliska mesto Trebišov. Podľa prednostu trebišovskej radnice Petra Sováka ho otvoria v sobotu 23. júna o 10.00 h. Ako priblížil, na kúpalisku pribudli nové prvky, ako aj toalety pre imobilných návštevníkov. "Máme tu tri bazény detský, stredný a veľký. Pripravujeme nové reproduktory, takže hudba bude kvalitnejšia. Takisto plánujeme wifi pripojenie, aby návštevníci letného kúpaliska mohli používať internet. Vynovili sme nátery v bazénoch, natrie sa ešte plot. Okolo plota zo západnej strany pribudli stromčeky. Robia sa ešte menšie úpravy na športoviskách, aby bolo kúpalisko pripravené pre návštevníkov tak, ako má byť. Nájdu tu príjemné prostredie, blízko je mestský park," uviedol pre TASR Sovák. Vstupné podľa jeho slov ostáva nezmenené. Deti do troch rokov majú bezplatný vstup, od troch do desiatich rokov zaplatia jedno euro, od desiatich do 15 rokov 1,50 eura a osoba od 15 rokov 2,50 eura na celý deň. "V minulom roku bola sezóna slabšia, pretože bolo dosť premenlivé počasie. V tomto roku meteorológovia predpovedajú pekné slnečné počasie," dodal Sovák.

Župkov: Umenie a šikovnosť rezbárov preverí súťaž v rýchlorezbe Prácu prvotriednych rezbárov zo Slovenska, ale aj Čiech a Poľska či domácich rezbárov z Kľakovskej doliny budú môcť obdivovať návštevníci 3. ročníka Rezbárskych dní, ktoré sa chystajú v sobotu 16. júna v Župkove (okres Žarnovica). Starosta Ján Tomáš uviedol, že výrobky rezbárov budú môcť návštevníci vyhrať v tombole, alebo si ich výtvory zakúpiť v pripravovanej aukcii. Podujatie bude v miestnom športovom areáli. Začne prezentáciou výrobkov rezbárov. Šikovnosť preverí súťaž v rýchlorezbe na čas, po nej bude nasledovať tombola a aukcia výrobkov. O hudobný program sa postarajú sestry Bacmaňakové a kapela Heligonica. (TASR)

27-0008-4

7


osobnosti regiónov

Gregor František Berzevici

bez toho pokrok nie je možný a podal niekoľko návrhov na zlepšenie hospodárskej situácie v Uhorsku. V hospodárskych otázkach bol najpokrokovejšou postavou svojich čias. Významná postava hornou- Patril medzi najvýznamnejších študentov kežmarského lýcea, horského osvietenstva Gregor kde v roku 1783 získal právnické vzdelanie. Potom, do roku František Berzevici sa narodil 1786, študoval na univerzite v nemeckom Göttingene. Skúse15. júna 1763 vo Veľkej Lomnici nosti získaval taktiež v Belgicku, Francúzsku a Anglicku. a  zomrel 23. februára 1822 Ako prvý v Uhorsku aj publikoval skutočnosť, že panujúce feudálne pomery sú brzdou pokroku. Ostrou kritikou upozorňoval šľachtu taktiež tam. Žiadal oslobodenie podda- na neúnosné vykorisťovanie poddaných. Navrhol rozvoj obchodu ného ľudu zdôrazňujúc, že prostredníctvom využitia lodnej dopravy po riekach prepojených

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

Vtip: V klube, na tanečnom parkete je chlapík, na ktorom vidieť, že si život skutočne užíva. Super tancuje a kupuje drinky pre celý klub. Manželka sa obráti k manželovi a povie: „Vidíš toho chlapa? Pred 25 rokmi ma požiadal o ruku a ja som ho odmietla.“ Na to manžel odpovie: „Vyzerá to, že ešte stále oslavuje.“ Napoleon Bonaparte: „Bohatstvo nespočíva v tom, že niečo vlastníme, ale v tom, ako s ním nakladáme.“

Dlhodobo na trhu NON STOP lin

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU

0944 720 932

Vyšiel prvý vatikánsky dokument o športe „Vydať zo seba to najlepšie“

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA t NAJLEPŠIA CENA t ŽIADNA ZÁLOHA t PRVOTRIEDNA KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY BITÚMENOVOU LEPENKOU

obnova plochých striech technológiou COPERNIT min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových plechových plochých BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203 Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo a cenová kalkulácia ZADARMO!

www.odb-injektaz.sk

|

34-0099

Materiál - prvotriedna kvalita

98-0010

do 15.6.2018

MI 18-23 STRANA - 11

11

duchovné okienko

ka

BEZ DEMONTÁŽE!

t zameranie t odborné poradenstvo t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

kanálmi. Sám dvakrát podnikol cestu po Poprade, Dunajci a Visle na plti aj s tovarom (vínom). Navrhoval tiež reformy v oblasti daní. Jeho kniha De commercio et industria Hungariae ktorú vydal v Levoči roku 1797, bola prvá hospodárska práca v Uhorsku, ktorá poukazovala na stave konkrétneho feudálneho hospodárstva na správnosť záverov a teórií Adama Smitha. V knihe De conditione et indole rusticorum in Hungaria ako prvý vedec na území Uhorska, porovnal životné a hospodárske podmienky roľníkov v jednotlivých krajinách vtedajšej Európy. Výskumom nevoľníctva v Uhorsku sa stal priekopníkom národopisu na jeho území a nielen tam. red

Vo Vatikáne v piatok 1. júna vyšiel vôbec prvý vatikánsky dokument na tému športu. Pripravilo ho Dikastérium pre laikov, rodinu a život pod názvom: „Vydať zo seba to najlepšie. O kresťanskom pohľade na šport a ľudskú osobu.“ Pri tejto príležitosti pápež František zaslal list prefektovi dikastéria kardinálovi Kevinovi Farrellovi. Dokument o športe predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice okrem prefekta dikastéria kardinála Farrella aj členka Talianskej spoločnosti pre dejiny športu Antonella Stelitana, profesor Patrick Kelly SJ z Univerzity v Seattli a zodpovedný za oddelenie „Cirkev a šport“ v rámci dikastéria Santiago Pérez de Camin. Na prezentácii bol prítomný aj niekdajší olympionik Manoj Sunny z Indie, ktorý je zakladateľom hnutia Ježišovej mládeže Jesus Youth. Posolstvo Svätého Otca Františka Pápež František vo svojom posolstve pri príležitosti nového dokumentu „Vydať zo seba to najlepšie“ zdôrazňuje význam športu ako miesto stretnutia, prostriedok formácie mladých, a aj ako prostriedok pre misiu a posväcovanie. „Šport je miestom stretnutia, kde sa ľudia akéhokoľvek spoločenského postavenia či situácie zjednocujú, aby dosiahli spoločný výsledok. V kultúre ovládanej individualizmom a skartovaním mladých generácií i starších ľudí je šport privilegovanou oblasťou, kde sa ľudia stretávajú bez rozdielu rasy, pohlavia, náboženstva či ideológie a kde môžeme zakúsiť radosť zo súťaženia pre dosiahnutie méty – a to spoločne, ako súčasť tímu, kde sa úspech či porážka zdieľajú a prekonávajú. Toto nám pomáha zamietnuť myšlienku, že cieľ dosiahneme zameriavajúc sa na seba samých. Nevyhnutnosť druhého človeka zahŕňa nielen spoločníkov tímu, ale aj vedúcich, trénera, podporovateľov, rodinu, skrátka všetky tie osoby, ktoré s nasadením a odhodlanosťou umožňujú dospieť k tomu, aby sme „vydali zo seba to najlepšie“. Toto všetko robí šport katalyzátorom skúseností komunity, ľudskej rodiny.“ Svätý Otec vo svojom posolstve kardinálovi Farrellovi napokon význam športu zhrnul nasledovne: „Pre kresťana-športovca bude teda svätosť prežívaním športu, s tými, ktorí sú navôkol nás, ako prostriedku k stretnutiu, k formácii osobnosti, ku svedectvu a hlásaniu radosti z toho, že sme kresťanmi.“ Zdroj: TK KBS – redakčne krátené


9 2

5

6 9 1 3 8

5

3

8 6 2 1 9 4 4 5 9 2 6 4 3

eko okienko Zázračná rozlúčka s májom Tisíce kosatcov sibírskych sfarbili v posledných májových dňoch Hostovické lúky v Sninskom okrese do fialova. Túto prírodnú rezerváciu vyhlásili v roku 1980 za účelom ochrany najmasovejšieho výskytu tejto zákonom chránenej rastliny na Slovensku. Územie, na ktorom sa rozprestiera, sa totiž malo poľnohospodársky využívať. Kosatec sibírsky rastie v trsoch, kvitne v priebehu mája. Dorastá do výšky viac ako meter. Po vyhlásení bola výmera rezervácie viac ako 11 hektárov, v súčasnosti je jej rozloha 4,65 hektára. Platí v nej 4. stupeň ochrany, čo znamená, že na územie rezervácie nie je možné vstupovať, akákoľvek manipulácia s kosatcom sibírskym, ako je chytanie, trhanie alebo čokoľvek, čo by túto rastlinu poškodzovalo, je zakázané. Spoločenská hodnota jedného z nich je 51 eur. V závislosti od miery poškodenia sa môže táto suma navýšiť. Doteraz však žiadnu pokutu nikomu nedali. Manažment lokality, v rámci ktorého sa prispôsobujú klimatickým zmenám, prebieha tak, že každý rok sa upravuje iná časť lúk. Tá istá časť sa kosí po dvoch alebo až po troch rokoch. Táto činnosť prebieha pod odborným dohľadom Správy CHKO VK. Po pokosení zostáva hmota v lokalite približne dva až tri týždne, aby sa tobolky so semenami kosatca sibírskeho otvorili a zostali tak v území. Okrem kosatca sú v lokalite aj iné vzácne druhy rastlín, napr. mečík škridlicovitý, kosatec žltý, žltuška lesklá, bielokvet močiarny, ale aj 15 druhov machov. Z botanického hľadiska sú tam aj vzácne druhy spoločenstiev. Prevládajúce sú bezkolencové lúky. Pozorovať v nej možno aj koníka žltopáseho či fúzača pižmového. Keď je lúka pokosená, príde tam zaloviť aj orol krikľavý. V roku 2015 boli priamo v rezervácii pri pasení pozorované aj zubry. V budúcnosti je potrebné zrekonštruovať poškodené oplotenie. Hostovické lúky sú od roku 2004 s ďalšími pri nej sa nachádzajúcimi pozemkami aj územím európskeho významu. Celá jeho rozloha je približne 13,49 hektára. red

charita

Slovenská katolícka charita spustila 9. ročník zbierky školských pomôcok

ských pomôcok. Nepoužité funkčné školské pomôcky je možné odovzdať do niektorého z vyše 40 zberných miest na Slovensku. Výber adresátov pomoci je ponechaný na konkrétne arcidiecézne a diecézne charity. V mnohých prípadoch ide o rodiny v núdzi, viacpočetné rodiny či rodiny s Slovenská katolícka charita nepravidelným príjmom niektorého z rodičov. na Medzinárodný deň detí Tento rok zbierku podporia aj účastníci Národného stretnuspustila 9. ročník zbierky tia mládeže P18. „Cieľom zbierky je, aby žiadne dieťa neškolských pomôcok. Minulý malo v škole menšie šance len preto, že jeho rodina mu rok sa podarilo vyzbierať potrebné školské pomôcky nedokáže zabezpečiť. Verím, viac ako 13 000 kusov škol- že zapojenie sa tisícok mladých ľudí do tejto zmysluplnej

PORADŇA

Podvodníci okrádajú seniorov. Toto sú ich praktiky! Seniori sú stále obľúbenou obeťou pre zlodejov a podvodníkov. Polícia opäť vyšetrovala prípady, v ktorých boli podvedení práve starší ľudia. Podvodníci používajú čím ďalej rafinovanejšie praktiky. Starším osobám volajú najmä v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách. Predstavia sa ako ich vnuk, syn, brat, sused, spolužiak, známy alebo ako ošetrujúci lekári ich príbuzného s tým, že v  telefóne používajú mená ako MUDr. Molnár, MUDr. Martinka, MUDr. Matuška a vo všetkých prípadoch žiadajú požičať peniaze na rôzne účely. Seniorom oznámia, že ich príbuzný zavinil pod vplyvom alkoholu ťažkú dopravnú nehodu na Slovensku alebo v zahraničí, zranil inú osobu alebo jej spôsobil škodu a a teraz leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri dopravnej nehodne odhryzol jazyk.

Po takomto úvode od seniorov žiadajú peniaze na operáciu príbuzného. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť si, či skutočne volá ich príbuzný a v ich prospech hrá aj neskorá nočná hodina, kedy starší ľudia nechcú obťažovať iného člena rodiny. Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi, alebo ich priniesli osobne a odovzdali ich osobe, ktorá o  nehode vie a zariadi všetky potrebné veci. Sľubujú im, že nehoda nebude takto nahlásená na políciu a nikto sa o nej nedozvie.

Okrádajú ich aj na ulici

Polícia sa však stále stretáva aj s praktikami, ktoré podvodníci používajú už roky. Vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií alebo ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice. Na ulici majú stále úspech aj podomoví predajcovia, ktorí lákajú seniorov na výhodné kúpy tovaru ako vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce či nože. Polícia upozorňuje, že v mnohých prípadoch ide o podvodníkov, ktorí sa v prvom rade snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich pod rôznymi zámienkami okradnúť. Ak sa s  takýmito osobami stretnete, určite ich nevpúšťajte do svojich príbytkov a nevyberajte pred nimi peniaze. Podvodníci ovládajú veľa spôsobov a  manipulačných techník ako peniaze od svojich obetí vylákať a pripraviť ich tak o celoživotné úspory. text: kvet Seniori by si mali dať veľký pozor, aby sa nestali obeťou podvodu. Ilustračné foto: internet

zbierky nás k tomu skokovo priblíži. Predpokladáme, že pomôcky vyzbierané na P18 pomôžu deťom práve z východného Slovenska,“ povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman. Zbierka je jednou z mnohých aktivít charity, verejnosť sa bude môcť dozvedieť o ich širokej škále počas Národného týždňa charity od 10. do 16. júna. Touto iniciatívou chce charita pozvať Slovákov do dialógu s ľuďmi, ktorí podávajú pomocnú ruku núdznym na perifériách. Zbierka trvá do 31. augusta, viac informácií nájde verejnosť na www.charita.sk. red

SVETOBEŽNÍK

Unikátny tunel v rieke Labe Keď do prístavu v Hamburgu prichádza výletná loď, ľudia spozornejú. Prídu bližšie k brehom rieky Labe, aby si omrkli jej veľkosť a honosnosť. V tomto hanzovnom nemeckom meste už zakotvili tie najväčšie lode sveta. O  nich však dnešný svetobežník nebude. V  hamburskom prístave ale zostaneme, no budeme sa pohybovať takmer tridsať metrov pod hladinou. Pozrieme sa do  unikátnej technickej pamiatky, ktorá prepája prístav s mestskou štvrťou Sankt Pauli. Je ňou 427 metrov dlhý Starý tunel (Elbetunel).

Mesto vyšiel majland

V 70. rokoch 19. storočia sa lodná doprava v Hamburgu natoľko rozvinula, že ľudia začali volať po prepojení dvoch brehov rieky Labe. Prievozníci už nestačili voziť robotníkov do práce a vedenie mesta začalo hovoriť o tuneli. Takáto investícia by však vyšla mestskú pokladnicu poriadne draho, a tak mocipáni radšej navýšili počet prievozníkov a  verili, že tlaky verejnosti utíchnu. Ich riešenie však malo háčik, v zime padali na mesto poriadne hmly a Labe zamŕzala. Prievozníci boli zúfalí, robotníci sa nedostali do práce a  podnikatelia prichádzali o  peniaze. V  roku 1891 došla mestským pánom trpezlivosť a výstavba tunela dostala definitívne zelenú. Stavať sa začalo o šestnásť rokov na to a  v  septembri 1911 firma Philipp Holzmann tunel dokončila. Stavba vyšla Hamburg takmer jedenásť miliónov vtedajších zlatých mariek, čo je 140 miliónov dnešných eur. Na tuneli pod Labe pracovalo štyritisíc robotníkov a  vyžiadal si päť obetí. Tunelom začali po výstavbe prechádzať konské povozy aj chodci a neskôr sa stal významný pre automobilovú dopravu. V  najvyťaženejších rokoch sa cezeň prepravilo dvadsať miliónov áut, viackrát ho renovovali, kompletne opravovali, až... brehy Labe prepojil v  70. rokoch minulého storočia nový diaľničný tunel, ktorý je unikátom celej Európy. Chvíľu to vyzeralo tak, že Starý tunel úplne stratí význam pre dopravu, no napriek oveľa modernejším možnostiam ho šoféri využívajú aj dnes.

Tá amtoška!

Ku kabíne vo štvrti Sankt Pauli prichádza strieborný mercedes, ktorý šoféruje muž v strednom veku. Zaplatí dve eurá a  vojde dnu. Či sa auto do úzkeho priestoru zmestí, vyzerá na prvý pohľad ako otázka milimetrov. Šofér ho však dá nebojácne do pohybu a  podvozok úspešne míňa obrubníky po oboch stranách. Osobné autá môžu Starým tunelom prechádzať len vo vyčlenené dni a  hodiny, nákladné majú prejazd zakázaný. Zato cyklisti a  chodci ho využívajú s  veľkou obľubou a  celkom zadarmo. Tunel je zároveň jednou z  najobľúbenejších turistických atrakcií v  Hamburgu. Niet sa čomu čudovať. Táto historická stavba si do dnešného dňa zachovala zvláštnu atmosféru, ktorej hrajú do karát výnimočná akustika a krémová dlažba stien. Na niektorých miestach ju vypĺňajú výjavy podmorského života a prechod je tak skutočným zážitkom. Starý tunel v Hamburgu využíva podľa štatistík ročne asi 700-tisíc chodcov, 60-tisíc cyklistov a 300-tisíc áut. TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ

MI 18-23 STRANA - 12


svet knihy

Slon na ZemplĂ­ne

ĹĄikovne vyjadril prĂĄve o vĂ˝chode krajiny. V odpovedi na to Ä?i mĂ´Ĺže maĹĽ maďŹ a zĂĄujmy na vĂ˝chodnom Slovensku. PodÄža NedĂĄvna sprĂĄva europo- sprĂĄvy povedal, Ĺže je to absurdnĂŠ, pretoĹže „tam niÄ? nie jeâ€?. slancov, ktorĂ­ sa priĹĄli pozrieĹĽ Aj preto na vĂ˝chodnĂŠ Slovensko vyrazil fotograf, publicista na Slovensko kvĂ´li vraĹžde a spisovateÄž Andrej BĂĄn. Jeho cesta z vĂ˝chodu na zĂĄpad, od investigatĂ­vneho reportĂŠra ÄŒiernej nad Tisou po Bratislavu, a rovnako aj kÄžukatĂĄ púż v JĂĄna Kuciaka a jeho snĂşbe- Ä?ase, od JĂĄnoĹĄĂ­ka, cez Tisa, aĹž po ´Ndranghetu a „naĹĄich nice Martiny KuĹĄnĂ­rovej eĹĄte ÄžudĂ­â€œ, to je kniha reportåŞí Slon na ZemplĂ­ne. stĂĄle u  nĂĄs rezonuje. Vte- ReportĂŠr a fotograf Andrej BĂĄn poznĂĄ Slovensko ako vlastdajĹĄĂ­ predseda vlĂĄdy Robert nĂş dlaĹˆ. TridsaĹĽ rokov brĂĄzdi jeho praĹĄnĂŠ i asfaltovĂŠ cesty a Fico sa totiĹž okrem inĂŠho ne- popri tom spoznĂĄva ÄžudĂ­ a ich prĂ­behy. V jeho textoch vĂ˝raz-

ne cĂ­tiĹĽ pozornĂŠ oko fotografa, v jeho fotograďŹ ĂĄch zase presnĂ˝ postreh vĂ˝bornĂŠho rozprĂĄvaÄ?a. Kniha Slon na ZemplĂ­ne je intĂ­mnym svedectvom o krajine i ÄžuÄ?och ĹžijĂşcich svoje Ĺživoty v dedinĂĄch a mesteÄ?kĂĄch Ä?aleko za horizontom vĹĄeobecnej pozornosti. VedÄža muĹža, ktorĂ˝ sa rozhodol ĹžiĹĽ v sĂşlade s prĂ­rodou neÄ?aleko SeÄ?oviec stojĂ­ prĂ­beh oklamanĂ˝ch farmĂĄrov a agromaďŹ e z vĂ˝chodnĂŠho Slovenska, rozprĂĄvanie o RĂłmovi, ktorĂŠho umuÄ?ili policajti sa dotĂ˝ka rĂ˝dzo slovenskej tragĂŠdie arizĂĄciĂ­ ĹžidovskĂŠho majetku. ReportĂĄĹže Andreja BĂĄna z knihy Slon na ZemplĂ­ne sĂş pestrou freskou prĂ­behov z krajiny, ktorĂş poznĂĄme zo vĹĄetkĂ˝ch najmenej. red

Vtip: Na ĹĄibaÄ?kovej zĂĄbave: „PĂĄn hlavnĂ˝, vyhoÄ?te toho chlapa Ä?o zaspal pri stole.“ „NemĂ´Ĺžem, pane. VĹždy, keÄ? ho zobudĂ­m, znovu zaplatĂ­.“ Louise LabĂŠ: „DruhĂĄ najväÄ?ĹĄia slasĹĽ po lĂĄske je hovoriĹĽ o nej.“

spomienka

ZVĂ RAÄŒOV, ZĂ MOÄŒNĂ?KOV a MONTÉROV, PRĂ?PADNE CELÉ PARďż˝ TIE AJ NA Ĺ˝L S NĂ STUPOM IHNEÄŽ.

,Ă?Ć '4,-1Ćƒ(platnĂĄ min. 2 mesiace) &ĹĄ?BÄ–KCĂ?QNMĹĄ?FJGTÄžAFĂ?ĹĄSBÄ™Ă?QĂ?TĖƢLWKĂ?XÄ–SHKMKĂ?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă? MĂ?BJFMBM@Ä?Ă?ACJMPMÄąLÄ?Ă?NPÄ–ASĂ?TĂ?,CKCAISĂ??Ă?TĂ?#Ä“Ă? L?Ă?NMXÄ™AGCĂ?Ă?Ă?

*,+1dzȅ+Ă&#x;Ă Ă "Ă&#x;*,+1dzȅ+Ă&#x; PRĂ CE

85_0399

Hradíme ubytovanie a cestu. MoŞnosż zåloh po prvom týŞdni. Mob.: 0948 632 588 alebo praca@nkk-bau.com

MIESTO PRĂ CE:Ă?,#+#!)-Ă? Ă?#3Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă? -,Č…"2'Ă&#x;*Ă&#x;Ă QNMĹĄ?FJGTMQĆ„ Ă?NPCAÄ™XLMQĆ„ Ă?K?LSÄ–JLSĂ? XPSÄąLMQĆ„ Ă?XL?JMQĆ„Ă?,(Ă?TÄžFMBMSĂ?LGCĂ?HCĂ?NMBKGCLIMSĂ?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă? PONĂšKAME: mzda: od 10,- â‚Ź / hod.,Ă?Ă??ƢĂ?Ă?RĞƢBĹŤMThĂ?RSPLSQW Ă?S@WRMT?LGCĂ?FP?BCLhĂ?X?KCQRLÄ–T?RCĹĄMK Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă? BMNP?T?Ă?X?@CXNCÄąCLÄ–Ă?ËżPCKLÄžKGĂ??SR?KGĂ?

PLOĹ NĂ INZERCIA .................................................. 0907 895 864

+421 940 630 131

pracovnĂ­kov na pozĂ­cie:

Ć GTMRMNGQĂ?X?QGCJ?HRCĂ?L?Ă?petrosagency@gmail.com

WSȚO>Ⱦà !,àMI>QàLAàͽͽÒ?ORQQLà

Ă MOČ?MI>QHVĂ  Ă LAJBKV *FBPQLĂ MOČš@BĂ +LSiĂ 

ponĂşkam dlhodobĂş prĂĄcu pre

*BPQLĂ K Ă 3ČšELJ

PRVÉ

85_0287

(,+1(1à ͽàààͽ

0948 005 225 lubokoren@yahoo.com

vydanie regionPRESS východ rok 2000 Koťicko - distribúcia 90.000 ks rok 2018 - distribúcia východ 330.000 ks

Våť najbliŞťí kontakt

KY

OR ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BRATISLAVSKO PB ZA DUNAJSKOSTREDSKO LI GALANTSKO MT TN HLOHOVECKO KOMĂ RŇANSKO PD BB SE LEVICKO PN TO MALACKO O ZH NITRIANSKO MA ZV TT HC NOVOZĂ MOCKO ZM PK LC NR PEZINSKO SSC BZ PIEŠŤANSKO GA LV BV SENECKO NZ SENICKO DS TOPOÄ˝ÄŒIANSKO KM TRENÄŒIANSKO TRNAVSKO ZLATOMORAVECKO StrednĂŠ Slovensko LUÄŒENECKO PRIEVIDZSKO BANSKOBYSTRICKO MARTINSKO ZVOLENSKO Ĺ˝IARSKO KYSUCKO ORAVSKO LIPTOVSKO POVAĹ˝SKO Ĺ˝ILINSKO

SL

BJ

PP

PO

HU

SN GE

KS

KE

VýchodnÊ Slovensko BARDEJOVSKO GEMERSKO HUMENSKO KOŠICKO ĽUBOVNIANSKO

MI

MICHALOVSKO POPRADSKO PREĹ OVSKO SPIĹ SKO

MI 18-23 STRANA - 13

Ĺ tefĂĄnikova 44 MICHALOVCE 0907 895 864

61_0235

prax vĂ­tanĂĄ mzda: od 13â‚Ź/hod netto

Ă MOČ?MI>QHVĂ  Ă LAJBKVĂ *FBPQLĂ MOČš@BĂ 1OK>S> IFPLS>ȾàMI>QĂ LAĂ ͽͽÒà Ă MOČ?MI>QHVĂ 

Ă LAJBKVĂ *FBPQLĂ MOČš@BĂ *>I>@HV

85_0308

MALIAROV V HOLANDSKU

?>IFȾ?>IFȾH>à MI>QàLAà ͽÒELA à

2 61,3+&Ă&#x;Ă 7"/*Ă  Ă 01/3+^Ă )ČŽ01(6 Ă 

85_0359

JGƢƥGC�GLDMPKĖAGC�KqƢCRC�XęQI?Ƅ�L?�����������������������������

01'+Ă 0ILS>HF>Ă MOČ?GJB

Ivan BroŞík

DeĹˆ, keÄ? mali prestaĹĽ existovaĹĽ Lidice

PONUKA PRĂ CE NEMECKO + EU

Firma NKK-Bau hÄžadĂĄ na prĂĄcu do Nemecka

13

Mala to byĹĽ pomsta za Heydricha. NenĂĄvidenĂŠho rĂ­ĹĄskeho protektora nad ĂşzemĂ­m ÄŒiech a Moravy. Lidice boli vybranĂŠ v podstate nĂĄhodou, sredoÄ?eskĂĄ dedinka nemala s atentĂĄtom vĂ´bec Ĺžiadnu sĂşvislosĹĽ. Na vine je milostnĂ˝ list, ktorĂ˝ sa dostal do rĂşk gestapa. NĂĄlezcovi listu aj ĹžandĂĄrstvu totiĹž pripadal podozrivĂ˝ a povaĹžovali ho za odkaz jednĂŠho z odbojĂĄrov. To samozrejme nebola pravda, ako zĂĄmienka pre exemplĂĄrny trest to ale staÄ?ilo. 10. jĂşna boli z LidĂ­c odvezenĂŠ Ĺženy a deti. MuĹži boli zhromaĹždenĂ­ a postupne popravovanĂ­, celkom zahynulo 173 muĹžov. LidickĂŠmu kĹˆazovi Josefovi Ĺ temberkovi nacisti ponĂşkli milosĹĽ, ktorĂş vĹĄak neprijal a zomrel so svojimi farnĂ­kmi. K Ä?alĹĄĂ­m popravĂĄm doĹĄlo aj 16. jĂşna v Prahe Ä?asti Kobylisy. Nacisti sa rozhodli popraviĹĽ aj 26 obyvateÄžov, ktorĂ­ v deĹˆ vyhladenie LidĂ­c boli mimo obce. Z dediny nemalo zostaĹĽ niÄ?. Za osobnĂŠho dohÄžadu K. H. Franka boli vĹĄetky budovy zapĂĄlenĂŠ a zrovnanĂŠ so zemou. 24. jĂşna stretol rovnakĂ˝ osud aj obec LeŞåky. NiektorĂŠ z lidickĂ˝ch detĂ­ boli poslanĂŠ na ponemÄ?enie, ale veÄžkĂĄ Ä?asĹĽ z nich zahynula v tĂĄbore Chelmno. Ĺ˝eny boli odvezenĂŠ do koncentraÄ?nĂŠho tĂĄbora RavensbrĂźck. Tento brutĂĄlny Ä?in nacistov bol odsudzovanĂ˝ po celom svete a dodnes je pripomĂ­nanĂ˝. Rad svetovĂ˝ch miest nesie na pamiatku nĂĄzov Lidice, objavuje sa dokonca Lidice ako krstnĂŠ meno. NeÄ?aleko pĂ´vodnĂ˝ch LidĂ­c bola v päżdesiatych rokoch postavenĂĄ novĂĄ zĂĄstavba. MĂĄlokto dnes vie, Ĺže na naĹĄom ĂşzemĂ­ bol,o celkovo vypĂĄlenĂ˝ch viac ako sto obcĂ­. Presne – 102. Zoznam 102 vypĂĄlenĂ˝ch obcĂ­ a osĂĄd vypracovalo MĂşzeum SNP na zĂĄklade vĂ˝skumu v roku 2008. Na zĂĄklade stanovenĂ˝ch kritĂŠriĂ­ sĂş v Ĺˆom len tie obce a osady, ktorĂŠ boli vypĂĄlenĂŠ nie v dĂ´sledku vojnovĂ˝ch bojov, ale faĹĄistickĂ˝mi represĂĄliami, priÄ?om vypĂĄlenĂĄ v nich bola minimĂĄlne ĹĄtvrtina domov. Na toto by sme nemali nikdy zabudnúż, aj keÄ?, naĹĄi starĂ­ rodiÄ?ia, svedkovia, uĹž dĂĄvnejĹĄie neĹžijĂş. A to bola pritom iba jedna z neÄžudskĂ˝ch podĂ´b faĹĄizmu, o ktorom, zdĂĄ sa, u nĂĄs zrazu mnohĂ­ akoby niÄ? nechceli vedieĹĽ. red


1

3

2

8 3

4 8 9 1

4

9

7 6

za Ĺživot

MĂĄria RauÄ?inovĂĄ

OÂ faloĹĄnej muĹžskosti a Ĺženskosti

„Ach tĂ­ muĹži!“ Nie nejde o typickĂ˝ povzdych radikĂĄlnych feministiek. Zaiste mnoho vecĂ­, chĂ˝b, nedostatkov mĂ´Ĺžu Ĺženy muĹžom vyÄ?Ă­taĹĽ, ale takisto to mĂ´Ĺže byĹĽ naopak. Povzdych sa skĂ´r tĂ˝ka strĂĄcania sa muĹžov. RespektĂ­ve chĂ˝bania muĹžskĂŠho princĂ­pu v spoloÄ?nosti. Ale zdĂĄ sa, Ĺže aj ĹženskĂŠho. Rovnako ako muĹži vnĂ­majú ŞenskosĹĽ, aj Ĺženy majĂş predstavu o muĹžskosti. PochopiteÄžne, dĂĄ sa to vnĂ­maĹĽ ako stereotypy. Ide vĹĄak o stereotypy vĂ˝znamovo hlboko vÄ?lenenĂŠ do spoloÄ?nosti, ktorĂŠ priam drĹžia jej ĹĄtruktĂşru. Sila a neĹžnosĹĽ sĂş tĂ˝mi vlastnosĹĽami, ktorĂŠ sa odliĹĄujĂş i dopÄşĹˆajĂş zĂĄroveĹˆ. KtorĂŠ sa vzĂĄjomne hÄžadajĂş i si odporujĂş. V  miere, v  akej sa nachĂĄdzajĂş v jednotlivom muĹžovi Ä?i Ĺžene, dochĂĄdza k vzĂĄjomnej prĂ­ĹĽaĹžlivosti. ÄŒo vĹĄak ak sa tieto dve vlastnosti sfalĹĄujĂş? Ak sa ponĂşkne namiesto skutoÄ?nĂŠho nĂĄhradka? ZdĂĄ sa, Ĺže prĂĄve tento problĂŠm preŞívame v sĂşÄ?asnosti. DĂ´sledkom mĂ´Ĺže byĹĽ nepochopenie a  vzĂĄjomnĂŠ obviĹˆovanie muĹžov a Şien, a potreba tieto „stereotypy“ vykoreniĹĽ. Namiesto budovania vzĹĽahov dochĂĄdza k ich bĂşraniu. NiektorĂ­ psycholĂłgovia tvrdia, Ĺže prirodzenĂĄ sila muĹžov sa vybĂ­ja v posilĹˆovniach a v adrenalĂ­novĂ˝ch ĹĄportoch namiesto pĂ´vodnĂŠho ĂşÄ?elu – boju o preĹžitie a ochranu slabĹĄĂ­ch. MuĹžskĂŠ zamestnanie, v  ktorom sa uplatĹˆovala jeho zacielenĂĄ fyzickĂĄ sila, sa zmenilo na psychickĂş Ä?innosĹĽ, ktorĂĄ je menej zjavnĂĄ a menej napodobniteÄžnĂĄ budĂşcimi muĹžmi. Preto sa muĹži nezriedka uchyÄžujĂş k  exhibicionizmu tela a svalov. Podobne je to u  Ĺženy, ak sa jej neha a krĂĄsa deformujĂş do rozmaznanej koketĂŠrie a bezmedznej mĂĄrnivosti v  mĂłde a kozmetike. To ĹženskĂ˝ princĂ­p v  oÄ?iach muĹža skĂ´r dehonestuje. Na prĂ­Ä?ine vĹĄak nie sĂş stereotypy muĹžskosti a Ĺženskosti, ale ich skreslenĂŠ vnĂ­manie a preŞívanie. Namiesto tzv. „rodovĂŠho scitlivovania“ , pri ktorom si chlapci a  dievÄ?atĂĄ vymieĹˆajĂş svoje roly (Ä?o mĂ´Ĺže byĹĽ v urÄ?itĂ˝ch prĂ­padoch vtipnĂŠ, no v inĂ˝ch nebezpeÄ?nĂŠ), nestĂĄlo by za to oÄ?istiĹĽ prirodzenĂŠ ĹĄpeciďŹ kĂĄ oboch pohlavĂ­ a  posilĹˆovaĹĽ ich skutoÄ?nĂ˝ vĂ˝znam pre vzĂĄjomnĂş sĂşdrĹžnosĹĽ nefalĹĄovanĂ˝mi vzormi? MoĹžno by sme mohli skĂşsiĹĽ tĂşto nekontroverznĂş cestu. MĂĄria RauÄ?inovĂĄ, FĂłrum Ĺživota

zakĂşpilo pred Ä?asom so zĂĄmerom doplniĹĽ zbierku sakrĂĄlneho umenia, nakoÄžko plĂĄnuje pripraviĹĽ väÄ?ĹĄiu vĂ˝stavu s touto tematikou. Obraz vĹĄak bol znaÄ?ne poĹĄkodenĂ˝, a tak mĂşzeum hÄžadalo prostriedky na jeho obnovu. BalneologickĂŠ mĂşzeum Im- „Podarilo sa nĂĄm uspieĹĽ so ĹžiadosĹĽou na Fonde pre podporu umericha Wintera v PieĹĄĹĽanoch nia. Napriek tomu, Ĺže sme pomerne malĂŠ mĂşzeum a naĹĄe zdroje aj vystavovalo poÄ?as nedĂĄvnej moĹžnosti sĂş obmedzenĂŠ, snaŞíme sa diela vĂ˝tvarnĂŠho umenia, ale Noci mĂşzeĂ­ a galĂŠriĂ­ ako jednu aj inĂŠ zbierkovĂŠ predmety, ktorĂŠ zĂ­skame a nie sĂş v dobrom stave, zo svojich noviniek zreĹĄtauro- dĂĄvaĹĽ reĹĄtaurovaĹĽ. Financie zĂ­skavame od sponzorov, ale podĂĄvavanĂ˝ obraz Ukladanie Krista me si aj Ĺžiadosti do Fondu,“ informoval riaditeÄž mĂşzea VladimĂ­r Krudo hrobu. Dielo z 18. storoÄ?ia pa. Ăšlohy sa podÄža jeho slov ujal mladĂ˝ reĹĄtaurĂĄtor Michal MiĹĄĂĄni.

Firma LEGATUS EU príjme zamestnancov do novootvorených prevådzok v Nemecku na dlhodobí pracovný pomer. Jednå sa o tieto pozície: - SKLADN�K LGC�HC�LSRLĖ�XL?JMQƄ�,( � ���NPĖA?�ACJMPMĹLĖ�Q�ĹCPQRTMS�XCJCLGLMS�?�MTMAęK� - -,*,!+șà -/!,3+Ȏ(à3à1)ȴ&/+&�?QNMō�XĖIJ?BW�,(

Ă?Ă?Ă?NPÄ–A?Ă?ACJMPMÄąLÄ–Ă? M@QJSF?Ă?RJ?ÄąG?PCLQIÄžAFĂ?X?PG?BCLÄ™ - 3,"&Č´Ă 373Ă?LGCĂ?HCĂ?LSRLÄ–Ă?XL?JMQĆ„Ă?,( Ă?NP?VĂ?NMRPC@LÄ–

1NMJMĹLMQƄ��BAUINVEST - EU s.r.o.,�NPęHKC�X?KCQRL?LAMT� BM�QTMHGAF�JMEGQRGAIĞAF�ACLRGCR�T�,CKCAIS�L?�2.. �

Ă?Ă?Ă?

-Ă 3,"&Č´Ă 373Ă Ěœ/Ă&#x;1/(Ě? LGCĂ?HCĂ?LSRLÄ–Ă?XL?JMQĆ„Ă?,( Ă?NP?VĂ?NMRPC@LÄ–

3@WRMT?LGC�?�ACQR?�IMKNJCR�FP?BCLh�˿PKMS �NPĖA?�HC�RSPLSQMTĖ � ACJMPMĹLĖ�?��XKCLLĖ�NPCTĖBXI?� �.J?R�Ñ FMB �@PSRRM� �NPęNJ?RIW

)MLR?IRĂ?Ă?0907

103 695 - 0902 443 164

v.balaz.lager@gmail.com

CĂ?K?GJĂ?

PRĂ CA V MRAZIARENSKOM SKLADE V NEMECKU Zbieranie tovaru

n

PONUKA PRĂ CE v okr ZlĂ­

7Çł*,Č´+ČŽ(Ă Ă  Č´T?LÖˆKĂ? 73ÇłCL/ Ä?KĂ?S@WRM

PrĂĄca na TPP/brigĂĄdne (aj ĹĄtudenti) job.mraziarne@gmail.com 0948 299 964

Ă?SKLADNĂ?KĂ?

LGCĂ?HCĂ?LSRLÄ–Ă?XL?JMQĆ„Ă?,( Ă? Ă?Ă?Ă?NPÄ–A?Ă?TĂ?QIJ?BCĂ?QĂ?BPMEhPGMSĂ??Ă?QĂ? '-Ă?NMRP?TGL?KG

- 3,"&ȴà 0(2-&+6à! LGC�HC�LSRLĖ�XL?JMQƄ�,(�N?PIMT?LGC�LĖIJ?BLĞAF� ����BM� �R�?SR�T�?PCĖJG�QIJ?BS� 3@WRMT?LGC�?�ACQR?�IMKNJCR�FP?BCLh�˿PKMS ��NPĖA?�HC�RSPLSQMTĖ � ACJMPMĹLĖ�?�L?�XKCLW� �.J?R�Ñ FMB �@PSRRM� �NPęNJ?RIW

Kontakt : 0918 398 197 - 0944 175 628 e mail: storinska.legatus@gmail.com

8â‚Ź - 9â‚Ź/hod NETTO

MotĂ­v, ktorĂ˝ je na obraze stvĂĄrnenĂ˝, nemĂĄ pieĹĄĹĽanskĂŠ mĂşzeum podÄža vyjadrenia Krupu v takejto kvalitnej podobe v zbierkach zastĂşpenĂ˝. „Je peknĂ˝m maliarskym dielom neznĂĄmeho umelca z druhej polovice 18. storoÄ?ia. FarebnosĹĽ obrazu bola zmenenĂĄ nevhodnĂ˝mi reĹĄtaurĂĄtorskĂ˝mi zĂĄsahmi v minulosti, predovĹĄetkĂ˝m naĹžehlenĂ­m na novĂŠ plĂĄtno s pouĹžitĂ­m veÄžkĂŠho mnoĹžstva vosku. Jeho odstrĂĄnenie bolo pomerne nĂĄroÄ?nĂŠ,“ konĹĄtatoval VladimĂ­r Krupa. Pre doplnenie zbierky sakrĂĄlneho umenia mĂşzeum podÄža riaditeÄža v nedĂĄvnej minulosti zakĂşpilo sĂşbor ĹĄtyroch obrazov latinskĂ˝ch cirkevnĂ˝ch otcov - sv. HieronĂ˝ma, AmbrĂłza, AugustĂ­na a Gregora. TA SR + red

85_0372

7

3

Obraz Ukladanie Krista do hrobu posilnil zbierku

QM�X?@CXNCĢ ?�BMNP?TMS���

0918 395 458 00420 723 103 990 pracasro@gmail.com

Prijmeme

KOLPORTÉROV na roznåťanie novín pre:

ĂĄd Brig

a!

MIC

VĂ­kendy

HAL

OVS

!

KO

KRĂ Ä˝OVSKĂ? CHLMEC min. 28,50 â‚Ź brutto za 1 roznos POZDIĹ OVCE+MOÄŒARANY min. 6,80 â‚Ź brutto za 1 roznos BUDKOVCE+DĂšBRAVKA min. 10,00 â‚Ź brutto za 1 roznos ZEMPLĂ?NSKE HRADIĹ TE min. 4,60 â‚Ź brutto za 1 roznos Volajte alebo SMS-kujte 0908 966 046

MI 18-23 STRANA - 14

Roz

nos

!

85_0397

1 2

2 6 9

svet mĂşzeĂ­

85_0352

7 1 3

8

61_0228

7


– upravenĂ˝ chlapec. „Viete, mne je Ăşplne jedno, Ä?o si o mne mnohĂ­ myslia, zĂĄleŞí mi ale na tom, aby som sa nehanbil Tak mi nedĂĄvno povedal je- sĂĄm za seba.“ Veta hodnĂĄ Ä?loveka. den mladĂ­k, keÄ? ma priam KoÄžkĂ˝m u nĂĄs je Ăşplne cudzie slovo i obsah pojmu sluĹĄnosĹĽ. zarazilo jeho komunikova- MoĹžno eĹĄte ako tak „zobraĹĽ na milosĹĽâ€œ tĂ˝ch, ktorĂ˝m akosi Iba“ nie. Takmer eĹĄte dieĹĽa. Ale nedoĹĄlo, Ĺže sluĹĄnosĹĽ je zĂĄklad medziÄžudskĂ˝ch vzĹĽahov. NemoĹžuĹž dospelĂŠ. KrĂĄsny pozdrav, no vĹĄak nijako tolerovaĹĽ tĂş väÄ?ĹĄiu skupinu, ktorĂĄ sa sprĂĄva – sluĹĄnĂŠ oslovenie, excelentnĂ˝ donedĂĄvna sme vraveli – ako v boxerskom ringu. A donedĂĄvna spĂ´sob vyjadrovania. ÄŒlovek preto, Ĺže aj vÂ Ĺˆom platia nejakĂŠ pravidlĂĄ, kĂ˝m tĂ­to Äžudia uznĂĄokolo dvadsiatky. Ĺ˝iaden vajĂş iba jedinĂŠ pravidlo. Pravidlo ja. Alebo JA. VĹĄade sa sprĂĄvajĂş manaŞÊrsky vĂ˝zor, takĂ˝ – no ako duĹĄevnĂ­ mrzĂĄci. OstentatĂ­vne dĂĄvajĂş najavo, Ĺže Ĺžiadne spo-

SAMOSTATNĂš ĂšÄŒTOVNĂ?ÄŒKU na TPP v Michalovciach NĂĄplĹˆ prĂĄce: - komunikĂĄcia so ĹĄtĂĄtnymi inĹĄtitĂşciami - vedenie kompletnej mzdovej a personĂĄlnej agendy, (zdravotnĂŠ poisĹĽovne, sociĂĄlna poisĹĽovĹˆa, - spracovanie a vĂ˝poÄ?et miezd na mesaÄ?nej bĂĄze, finanÄ?nĂŠ orgĂĄny), - vykonĂĄvanie vĹĄetkĂ˝ch Ä?innosti sĂşvisiacich so mzdami - zodpovednosĹĽ za plnenie oznamovacĂ­ch (prihlĂĄsenie a odhlĂĄsenie zamestnancov na prĂ­sluĹĄnĂ˝ch povinnostĂ­ zamestnĂĄvateÄža v mzdovej Ăşradoch, roÄ?nĂŠ zĂşÄ?tovanie a pod.) a pracovno-prĂĄvnej oblasti, - znalosĹĽ podvojnĂŠho ĂşÄ?tovnĂ­ctva Mzda: 600â‚Ź brutto Kontakt: 0905 466 595, E-mail: alea.ekonom@mail.t-com.sk SpoloÄ?nosĹĽ s dlhoroÄ?nĂ˝mi skĂşsenosĹĽami v oblasti kaviarenskej Ä?innosti prijme do TPP:

KRUPIÉRKA-KRUPIER / BARMANKA-BARMAN

ObchodnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ so sĂ­dlom v Michalovciach prijme na pracovnĂş pozĂ­ciu:

TECHNIK / MANAŽÉR

Pråca pre mäsiarov

P O L Ă

PONUKA PRĂ CE:

NOVÉ MESTO NAD Và HOM

Ă Č´!%1&!Ă&#x;

Hovädzia poråŞka a Hovädzia rozråbka v Nemecku

12â‚Ź - 14â‚Ź

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

NemeckĂĄ pracovnĂĄ zmuva NemeckĂŠ sociĂĄlne poistenie VybavĂ­me vĹĄetko potrebnĂŠ pre prĂĄcu MoĹžnosĹĽ turnusov Ubytovanie zabezpeÄ?enĂŠ

NCÞÞ ÞÞDTQÞUÞĚHRSNLÞ

*,+1dzȅ+&(

LCKCAIWĂ?FMTMPG?AGĂ?QĂ?NP?VMSĂ?ÂĄĂ?TWFMBMS

+GCQRMĂ?TÄžIMLSĂ?NPÄ–ACĂ?RakĂşsko, Nemecko "PSFĂ?NPÄ–ACĂ?JLKQȚȇà LASBQOČšS>KȢ@EĂ C>PČšA Ă  -/ #>PČšAV Ă Ă&#x;IBJBKQĂ #>PČšAV 3@WRMT?LGCĂ?EO>ABKiĂ ĚŞOJLR !CQR?Ă?BMĂ?NPÄ–ACĂ?EO>ABKȚà̪OJLR +XB?Ă?ͽͽàĂ&#x;2/Ă ?ORQQLĂ JBP>ČľKB

OBSLUHA CNC 73dz/ȴà %)&+Ȏ(à NCÞÞ ÞÞDTQÞUÞĚHRSNLÞ

ubytovanie a doprava zdarma

à QȢȇABKKBàWȚILEVà JLȇKLPQàQROKRPR 3F>@àFKCLàK>àQBI à SR +421 948 259 552 CZ +420 776 868 133 DL@HKÞHMENSNMHW BYÞ ÞVDAÞVVV SNMHW BY

0949 775 501

2CJ Ă? 61_0232

85_0386

20 dnĂ­ platenej dovolenky, preplĂĄcanĂŠ sviatky, platenĂĄ prĂĄce neschopnosĹĽ

+49/15152700542

+MLRĖƢL?�˿PK?�NPęHKC�BM�2..�NP?AMTLęIMT� L?�NMXęAGS�

NCÞ Þ ÞÞDTQÞUÞĚHRSNLÞ

brutto na hodinu

87-0092

0919 342366 - 0908 503 655

PonĂşkanĂŠ vĂ˝hody: - zĂĄzemie prosperujĂşcej spoloÄ?nosti, - prĂ­leĹžitosĹĽ rozvĂ­jaĹĽ sa na manaĹžerskej pozĂ­ciĂ­, - priestor pre inovĂĄcie a vlastnĂŠ nĂĄpady - odmeny v zĂĄvislosti od dosiahnutĂ˝ch vĂ˝sledkov Mzda: 600 â‚Ź brutto + odmeny v zĂĄvislosti od dosiahnutĂ˝ch vĂ˝sledkov Kontakt: 0905 647 032, E-mail: alea.obchod@mail.t-com.sk

NĂĄplĹˆ prĂĄce: - ĂşdrĹžba, opravy a servis strojov po technickej a elektronickej strĂĄnke, - znalosĹĽ a prax v oblasti slaboprĂşdovej techniky, - prĂĄca so sieĹĽovĂ˝mi zariadeniami, - koordinĂĄcia prĂĄce podriadenĂ˝ch

-OČš@>Ă K>Ă 1-4J?QRLhĂ??SRMĂ?TÄžFMBMS Ă? Ubytovanie a cestovnĂŠ hradĂ­me. 'LDMPKÄ–AGCĂ??Ă?Ć GTMRMNGQWĂ? NMQGCJ?HRCĂ?L?Ă? endymax.sk@gmail.com.

Kreuzerweg 24, 54595 PrĂźm

www.simon-fleisch.de job@simon-fleisch.de

87-0092

Kontakt: 0905 647 032, E-mail: alea.obchod@mail.t-com.sk

85_0370

01,)Çł/à ̞à1Ă&#x;0Çł/Ă Ă -,", +Ă&#x; KXB?Ă?Ă?CSP FMB Ă?Ă?TĂ?ÄąGQRMK Ă? .MBKGCI?Ă?zĂĄklady nemeckĂŠho jazyka

PonĂşkanĂŠ vĂ˝hody: - zĂĄzemie stabilnej spoloÄ?nosti - dlhodobĂ˝ pracovnĂ˝ pomer - zaĹĄkolenie na pracovnĂş pozĂ­ciu - mzdovĂŠ ohodnotenie zĂĄvisle od individuĂĄlnej aktivity - finanÄ?nĂ˝ bonus za splnenie mesaÄ?nĂŠho plĂĄnu

NĂĄplĹˆ prĂĄce: - aktĂ­vne oslovovanie a obsluha hostĂ­ - servĂ­rovanie pripravenĂ˝ch nĂĄpojov a jedĂĄl - vytvĂĄranie prĂ­jemnej atmosfĂŠry - prĂ­jem a vĂ˝plata stĂĄvok Mzda: 3â‚Ź/hod. + odmeny

0MXƥGPSHCKC�RęK�XĖKMĹLęIMT XTĖP?ĹMT�!-�L?�NPĖAS�T�F?JC��NPG�TĞPM@C�KMQRLĞAF�IMLƥRPSIAGę� ?�XĖ@P?BJę �.PĖA?�HC�L?�2.. .P?ASHC�Q?�L?�RSPLSQW �X?L?JMQƄ�H?XWI?�LGC�HC�NMRPC@LĖ � .MRPC@LĖ�XL?JMQƄ�ĹęR?LG?�TĞIPCQMTCH�BMISKCLRĖAGC ��KXB?��CSP FMB ��T�ĹGQRMK �

"/Ă&#x;3Çł/Ă&#x;+0(șà -/&Ă&#x;*60Ă&#x;)Ă  ̞à+Ă&#x;*Ă&#x;!(,

15

PrepoÄ?Ă­tali asi polovicu dĂ´chodkov starodĂ´chodcom

HÄžadĂĄme ĹĄikovnĂş

7dz*,ȴ+Ȏ!Ȏ à 73dz/ȴ&à̞à#/+!ȗ70(,

KXB?Ă?Ă? Ă?Ă?CSP FMB Ă?Ă?TĂ?ÄąGQRMK Ă? .MBKGCI?Ă?zĂĄklady nemeckĂŠho jazyka

E. M. Remarque: „Vy ste zvlĂĄĹĄtni Äžudia, vy mladĂ­, vĹĄetci dohromady. MinulosĹĽ nenĂĄvidĂ­te, prĂ­tomnosĹĽou opovrhujete, budĂşcnosĹĽ je vĂĄm ÄžahostajnĂĄ.“

sociĂĄlna poradĹˆa

ENDYMAX prijme

7Çł*,Č´+ČŽ!ČŽ Ă 73Çł/Č´&à̞à+Ă&#x;*Ă&#x;!(,

Vtip: MladomanĹželia po sobĂĄĹĄi priĹĄli do drahej reĹĄtaurĂĄcie. Pri hlavnom chode mladĂĄ pani hovorĂ­: „Peter, toto mäso sa nedĂĄ poĹžuĹĽ!“ „Ale dĂĄ, drahĂĄ, dĂĄ... Iba si si zabudla zdvihnúż zĂĄvoj...“

87-0092

PRIJMEME administrat. prac. na odd. stavebnej Ä?innosti - prĂ­prava povolenĂ­ a oznĂĄmenĂ­ sĂşvisiacich so staveb. Ä?innosĹĽou, - komunikĂĄcia s obch. partnermi a orgĂĄnmi ĹĄtĂĄtnej sprĂĄvy - nevyĹžadujeme projekÄ?nĂş Ä?innosĹĽ - administrĂĄcia plĂĄnovanĂ˝ch a realizovanĂ˝ch projektov, POĹ˝ADUJEME: SĹ  alebo VĹ  so stavebnĂ˝m zameranĂ­m, samostatnosĹĽ, zodpovednosĹĽ, Word, Excel, Outlook, Internet PONĂšKAME: TPP na dobu neurÄ?itĂş, 550â‚Ź (po zauÄ?enĂ­ zvýťenie), mobil, stravnĂŠ lĂ­stky 0915 983 570, 056/ 642 05 12 alea.invest@mail.t-com.sk

loÄ?enskĂŠ normy, ale ani zĂĄkony pre nich neplatia. Lebo je demokracia a oni mĂ´Ĺžu. SprĂĄvajĂş sa ako prasce a inĂŠ oznaÄ?enie si ani nezaslúŞia. VeÄ? sa staÄ?Ă­ iba pozrieĹĽ na dominantnĂş vzorku naĹĄich ĹĄofĂŠrov na parkoviskĂĄch, na cestĂĄch. StaÄ?Ă­ zrĂĄtaĹĽ, koÄžko nakupujĂşcich pozdravĂ­ predavaÄ?ku, koÄžko vystupujĂşcich z prostriedkov MHD poÄ?akuje za uvoÄžnenie priechodu k dverĂĄm. Kto vĂĄs v telefĂłne najskĂ´r oslovĂ­, pozdravĂ­, poprosĂ­ o prepĂĄÄ?enie ak ruĹĄĂ­, skĂ´r, neĹž si zaÄ?ne vybavovaĹĽ svoju poĹžiadavku. ÄŒo keby sme si potrpeli niekedy aj na nieÄ?o tak nepodstatnĂŠ, ako je sluĹĄnosĹĽ? PeknĂ˝ týŞdeĹˆ, milĂ­ Ä?itatelia! Ivan BroŞík

www.icg-metalltechnik.at

MI 18-23 STRANA - 15

61_0233

INFO: 0907 895 864

TU mĂ´Ĺže byĹĽ VAĹ A REKLAMA

Ivan BroŞík

PotrpĂ­m si na sluĹĄnosĹĽ

87-0110

redakÄ?nĂŠ slovo

SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa naÄ?alej zaznamenĂĄva zvýťenĂ˝ zĂĄujem o informĂĄcie k prepoÄ?tom starobnĂ˝ch dĂ´chodkov tzv. starodĂ´chodcom. Celkovo sa to tĂ˝ka viac ako 135 tisĂ­c dĂ´chodcov, ktorĂ˝m bol starobnĂ˝ dĂ´chodok priznanĂ˝ podÄža predpisov ĂşÄ?innĂ˝ch pred 1. januĂĄrom 2004 a ktorĂ˝m musĂ­ SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa podÄža novej prĂĄvnej Ăşpravy nanovo urÄ?iĹĽ sumu ich dĂ´chodku. Od zaÄ?iatku roka doteraz uĹž SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa rozhodla pribliĹžne v 82 000 konaniach. SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa rozhodne o sume kaĹždĂŠho starobnĂŠho dĂ´chodku, na ktorĂ˝ sa novĂŠ urÄ?enie sumy vzĹĽahuje a zaĹĄle o tom poberateÄžovi starobnĂŠho dĂ´chodku pĂ­somnĂŠ rozhodnutie. KeÄ?Ĺže ide o Ä?asovo aj administratĂ­vne nĂĄroÄ?nĂ˝ vĂ˝poÄ?et, zĂĄkonnĂ˝ termĂ­n, do ktorĂŠho je SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa povinnĂĄ rozhodnúż, je 31. oktĂłber 2018. Poberatelia starobnĂŠho dĂ´chodku, ktorĂ­ majĂş nĂĄrok na novĂŠ urÄ?enie sumy dĂ´chodku a nebolo im eĹĄte doruÄ?enĂŠ rozhodnutie, sa nemusia obĂĄvaĹĽ a nemusia ĹžiadaĹĽ o prepoÄ?et. SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa dĂ´chodok prepoÄ?Ă­ta automaticky, bez Ĺžiadosti. Ak im vznikne nĂĄrok na zvýťenie ich dĂ´chodku, bude im tĂĄto zvýťenĂĄ suma doplatenĂĄ spätne od 1. januĂĄra 2018 bez ohÄžadu na to, kedy SociĂĄlna poisĹĽovĹˆa o prepoÄ?te dĂ´chodku rozhodne. PripomĂ­name, Ĺže poberateÄž starobnĂŠho dĂ´chodku si mĂ´Ĺže jednoducho preveriĹĽ, Ä?i mĂĄ alebo nemĂĄ nĂĄrok na prepoÄ?et starobnĂŠho dĂ´chodku, prostrednĂ­ctvom kalkulaÄ?ky uverejnenej na webovej strĂĄnke SociĂĄlnej poisĹĽovne (StarodĂ´chodcovia: KalkulaÄ?ka vĂĄm ukĂĄĹže, Ä?i mĂĄte nĂĄrok na prepoÄ?et dĂ´chodku), resp. informovaĹĽ sa mĂ´Ĺžu aj v InformaÄ?no-poradenskom centre SociĂĄlnej poisĹĽovne na bezplatnej telefĂłnnej linke 0800 123 123 Ä?i v poboÄ?kĂĄch SociĂĄlnej poisĹĽovne po celom Slovensku. PodrobnĂŠ informĂĄcie sĂş dostupnĂŠ aj na webovej strĂĄnke v Ä?asti PrepoÄ?et niektorĂ˝ch starobnĂ˝ch dĂ´chodkov. PouĹžitie kalkulaÄ?ky je jednoduchĂŠ a dĂ´chodca po zadanĂ­ zĂĄkladnĂ˝ch Ăşdajov dostane odpoveÄ?, Ä?i mu nĂĄrok na prepoÄ?et dĂ´chodku v roku 2018 vznikne alebo nevznikne. PrĂ­padne sa dozvie, Ĺže dĂ´chodok sa mu zvýťi o pevnĂş sumu 25,50 eura. KalkulaÄ?ku vĹĄak nemoĹžno pouĹžiĹĽ na presnĂ˝ vĂ˝poÄ?et novej výťky dĂ´chodku. Zdroj: SP


číslo 23 / 8. jún 2018

���������������������������������

�����������

-39%

������������������������� �����

������������������

�������������������������� ���������������������������������

61_0234

�����������������������

 www.daka.sk

409 € 249 €

94-0072

�������������������� ������������������������������������� ������������������������������

TPP br ����� igáda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

MI 18-23 STRANA - 16

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE ��������������������

������������������������������ ELEKTRIKÁR ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ����������������������

TEL.: ������������

85_0309 _ 85-0391

EM

���� E PRACOVNÍKOV ���� ����� (PRÁC A V EL � EKTRO VÝROB ���� E) ���� ���� ���� ����

�������������������������

���������������

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

PRIJM

Týždeň Pagu or v Ch vátskom

85_0266

Firma ����� Vám ponúka prácu s nástupom ���������������������

�������������������������

NEMÁTE PRÁCU

85_0268

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

Michalovsko 18-23  

Michalovsko 18-23

Michalovsko 18-23  

Michalovsko 18-23

Advertisement