__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

16 Školstvo

Regionalni tjednik || 2. listopada 2018., br. 750

NA FOI-ju PREDSTAVLJENE INOVACIJE U PODRUČJU GAMINGA

U Varaždinu održana konferencija “Računalne igre 2018” Računalne igre predstavljaju važan industrijski segment svjetske ekonomije, s obzirom na stalan porast važnosti i sve napredniju tehnologiju koja predstavlja temelj napretka ove vrste igara Piše: Josip Novak jnovak@regionalni.com

Kao popratni događaj konferencije „Central European Conference on Information and Intelligent Systems“ (CECIIS), koja je ove godine organizirana 29. put, na varaždinskom Fakultetu organizacije i informatike održana je stručna konferencija „Računalne igre 2018“

Nadolazeći trend

Cilj konferencije bio je stručnjacima, znanstvenicima, nastavnicima, studentima i svim ostalim sudionicima pružiti mjesto na kojemu mogu prezentirati svoje stručne radove i inovacije vezane za industriju računalnih igara. Naime, računalne igre predstavljaju važan industrijski segment svjetske ekonomije, s obzirom na stalan porast važnosti i sve napredniju tehnologiju koja predstavlja temelj napretka ove vrste igara. U Hrvatskoj, u kojoj već sada postoji desetak vrlo uspješnih poduzeća koja ostvaruju zamjetne uspjehe na svjetskoj razini, računalne igre predstavljaju nadolazeći trend, a mogućnosti njihove primjene u mnogim drugim područjima su brojne. Glavni cilj ove konferencije bio je objediniti svijet

Konferencija je održana na Fakultetu organizacije i informatike

Andrej Kovačević i doc. Mario Konecki

Prezentirano je više od 20 stručnih radova i više od 10 računalnih igara

struke i akademsku zajednicu s ciljem razgovora o najnovijim postignućima i inovacijama u području računalnih igara, važnosti računalnih igara u obrazovanju i mogućnosti kreiranja novih studijskih programa u području računalnih igara koji bi studentima omogućili kvalitetno obrazovanje u ovom području rastuće važnosti. Konferencija „Računalne igre 2018“ rezultat je združenog napora gotovo svih javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj i najistaknutijih poduzeća koja djeluju u području razvoja računalnih igara. Uz Fakultet organizacije i informatike kao domaćina i Sveučilište u Zagrebu, suorganizatori konferencije bili su i Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Puli, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Bjelovaru, VERN’, Algebra, Machina, Grad Varaždin, Grad Bjelovar i Grad Daruvar. Ideju i inicijativu za održavanje konferencije „Računalne igre 2018“ dao je doc. dr. sc. Mario Konecki s Fakulteta

Konferenciju su pratili brojni sudionici

organizacije i informatike, po- ovom području možemo sebni savjetnik rektora Sveuči- ostvariti sinergijski učinak lišta u Zagrebu za internetske koji će dovesti do željenih servise i koordinator Rektor- rezultata i inovacija u poskog zbora Republike Hrvatske dručju razvoja računalnih igara – rekao je doc. Koza informacijske tehnologije. – Razvoj računalnih igara necki. Na konferenciji su kao je iznimno kompleksno, ali ujedno i iznimno zanimljivo pozvani predavači sudjelovali predstavnici područje. Osnovna svrgo t o vo s v i h ha ove konferencije značajnibila je povezati jih poakademsku zaNastavlja se duzeća jednicu sa svikoja se jetom struinicijativa uvođenja bave ke i istražiti računalnih igara u r a mogućnozvojem sti kreirapodručje visokog računalnja nov i h obrazovanja nih igara obrazovnih u Hrvatskoj: programa koji Croteam, Gaće biti na korist mepires, Nanobit, kako studentima Cateia Games, Exorkao budućim stručdium Games i Ironward. U njacima u ovom području tako i trenutnim poslodavcima okviru konferencije održan je i znanstvenoj zajednici. Vjeru- okrugli stol na temu “Uloga jem da povezivanjem najvećih računalnih igara u obrazovanju stručnjaka i znanstvenika u i novi trendovi u razvoju raču-

Zaključke konferencije prezentirao je doc. Konecki

dionike konferencije pozdravio je u svom uvodnom govoru i prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga. Na konferenciji se okupilo više od 170 sudionika, a zabilježeno je i više od 450 pogleda njezina izravnog prijenosa, koji je emitiran putem odgovarajućih internetskih servisa. nalnih igara”, a svoje projekte u području informacijskih tehnologija sudionicima konferencije prezentirali su i predstavnici Raiffeisen banke, koja je bila generalni pokrovitelj događanja. Uz dekana Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Nevena Vrčeka i zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina Zlatana Avara, su-

Novi studij

Dodajmo da je prezentirano više od 20 stručnih radova i više od 10 računalnih igara koje su razvili sami studenti. Na mrežnoj adresi konferencije racunalne-igre.foi.hr mogu se pronaći sve informacije o konferenciji, kao i zbornik radova. U zaključku konferencije izneseno je da će se zajednička inicijativa uvođenja računalnih

igara u područje visokog obrazovanja Republike Hrvatske nastaviti i dalje te da su neki konkretni koraci koji vode u tom smjeru već napravljeni. Primjerice, početkom lipnja 2018. predana je projektna prijava projekta HKO-a “Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara”. U izradi projektne prijave su uz Akademiju dramske umjetnosti, koja je bila glavni nositelj projektne prijave, sudjelovali i članovi Fakulteta organizacije i informatike, Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Arhitektonskog fakulteta. – Nadamo se i vjerujemo da će ova i slične inicijative donijeti studentima, poslodavcima i cijeloj akademskoj zajednici nove mogućnosti kako u području obrazovanja tako i u području stručnog djelovanja – zaključio je doc. Konecki.

Profile for Regionalni  Tjednik

RT 750  

Regionalni tjednik 750, 2. listopada 2018., Varaždin, Varaždinska županija

RT 750  

Regionalni tjednik 750, 2. listopada 2018., Varaždin, Varaždinska županija

Advertisement