RT 750

Page 16

16 Školstvo

Regionalni tjednik || 2. listopada 2018., br. 750

NA FOI-ju PREDSTAVLJENE INOVACIJE U PODRUČJU GAMINGA

U Varaždinu održana konferencija “Računalne igre 2018” Računalne igre predstavljaju važan industrijski segment svjetske ekonomije, s obzirom na stalan porast važnosti i sve napredniju tehnologiju koja predstavlja temelj napretka ove vrste igara Piše: Josip Novak jnovak@regionalni.com

Kao popratni događaj konferencije „Central European Conference on Information and Intelligent Systems“ (CECIIS), koja je ove godine organizirana 29. put, na varaždinskom Fakultetu organizacije i informatike održana je stručna konferencija „Računalne igre 2018“

Nadolazeći trend

Cilj konferencije bio je stručnjacima, znanstvenicima, nastavnicima, studentima i svim ostalim sudionicima pružiti mjesto na kojemu mogu prezentirati svoje stručne radove i inovacije vezane za industriju računalnih igara. Naime, računalne igre predstavljaju važan industrijski segment svjetske ekonomije, s obzirom na stalan porast važnosti i sve napredniju tehnologiju koja predstavlja temelj napretka ove vrste igara. U Hrvatskoj, u kojoj već sada postoji desetak vrlo uspješnih poduzeća koja ostvaruju zamjetne uspjehe na svjetskoj razini, računalne igre predstavljaju nadolazeći trend, a mogućnosti njihove primjene u mnogim drugim područjima su brojne. Glavni cilj ove konferencije bio je objediniti svijet

Konferencija je održana na Fakultetu organizacije i informatike

Andrej Kovačević i doc. Mario Konecki

Prezentirano je više od 20 stručnih radova i više od 10 računalnih igara

struke i akademsku zajednicu s ciljem razgovora o najnovijim postignućima i inovacijama u području računalnih igara, važnosti računalnih igara u obrazovanju i mogućnosti kreiranja novih studijskih programa u području računalnih igara koji bi studentima omogućili kvalitetno obrazovanje u ovom području rastuće važnosti. Konferencija „Računalne igre 2018“ rezultat je združenog napora gotovo svih javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj i najistaknutijih poduzeća koja djeluju u području razvoja računalnih igara. Uz Fakultet organizacije i informatike kao domaćina i Sveučilište u Zagrebu, suorganizatori konferencije bili su i Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Puli, Sveučilište Sjever, Veleučilište u Bjelovaru, VERN’, Algebra, Machina, Grad Varaždin, Grad Bjelovar i Grad Daruvar. Ideju i inicijativu za održavanje konferencije „Računalne igre 2018“ dao je doc. dr. sc. Mario Konecki s Fakulteta

Konferenciju su pratili brojni sudionici

organizacije i informatike, po- ovom području možemo sebni savjetnik rektora Sveuči- ostvariti sinergijski učinak lišta u Zagrebu za internetske koji će dovesti do željenih servise i koordinator Rektor- rezultata i inovacija u poskog zbora Republike Hrvatske dručju razvoja računalnih igara – rekao je doc. Koza informacijske tehnologije. – Razvoj računalnih igara necki. Na konferenciji su kao je iznimno kompleksno, ali ujedno i iznimno zanimljivo pozvani predavači sudjelovali predstavnici područje. Osnovna svrgo t o vo s v i h ha ove konferencije značajnibila je povezati jih poakademsku zaNastavlja se duzeća jednicu sa svikoja se jetom struinicijativa uvođenja bave ke i istražiti računalnih igara u r a mogućnozvojem sti kreirapodručje visokog računalnja nov i h obrazovanja nih igara obrazovnih u Hrvatskoj: programa koji Croteam, Gaće biti na korist mepires, Nanobit, kako studentima Cateia Games, Exorkao budućim stručdium Games i Ironward. U njacima u ovom području tako i trenutnim poslodavcima okviru konferencije održan je i znanstvenoj zajednici. Vjeru- okrugli stol na temu “Uloga jem da povezivanjem najvećih računalnih igara u obrazovanju stručnjaka i znanstvenika u i novi trendovi u razvoju raču-

Zaključke konferencije prezentirao je doc. Konecki

dionike konferencije pozdravio je u svom uvodnom govoru i prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga. Na konferenciji se okupilo više od 170 sudionika, a zabilježeno je i više od 450 pogleda njezina izravnog prijenosa, koji je emitiran putem odgovarajućih internetskih servisa. nalnih igara”, a svoje projekte u području informacijskih tehnologija sudionicima konferencije prezentirali su i predstavnici Raiffeisen banke, koja je bila generalni pokrovitelj događanja. Uz dekana Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Nevena Vrčeka i zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina Zlatana Avara, su-

Novi studij

Dodajmo da je prezentirano više od 20 stručnih radova i više od 10 računalnih igara koje su razvili sami studenti. Na mrežnoj adresi konferencije racunalne-igre.foi.hr mogu se pronaći sve informacije o konferenciji, kao i zbornik radova. U zaključku konferencije izneseno je da će se zajednička inicijativa uvođenja računalnih

igara u područje visokog obrazovanja Republike Hrvatske nastaviti i dalje te da su neki konkretni koraci koji vode u tom smjeru već napravljeni. Primjerice, početkom lipnja 2018. predana je projektna prijava projekta HKO-a “Edu4Games – Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara”. U izradi projektne prijave su uz Akademiju dramske umjetnosti, koja je bila glavni nositelj projektne prijave, sudjelovali i članovi Fakulteta organizacije i informatike, Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Arhitektonskog fakulteta. – Nadamo se i vjerujemo da će ova i slične inicijative donijeti studentima, poslodavcima i cijeloj akademskoj zajednici nove mogućnosti kako u području obrazovanja tako i u području stručnog djelovanja – zaključio je doc. Konecki.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.