Page 1

INTERVJU Prof. dr. sc. Davor Pavuna, fizičar i savjetnik u Ministarstvu energetike SAD-a Stranice 6.-7. PETRA PAJDAKOVIĆ ŠEBEK

PREDIZBORNA AMBULANTA

Svaka prava žena nikada ne smije prestati biti žena

63.000 kuna za opremu koja skuplja prašinu

Stranica 35.

Stranice 4.-5.

Dnevne vijesti čitajte na www. regionalni.com

Tjednik

ISSN 1846-8969

Regionalni

Plus

Besplatni primjerak

  

Broj 354 :: 01. ožujka 2011. :: www.regionalni.com

OTKRIVAMO Što je zaustavilo gradnju bioplinskog postrojenja kod Šemovca

Struka ili interesi? Vindija će projekt “težak” 10 milijuna € ipak graditi, no na vlastitom zemljištu Stranice 2.-3. ŽUPANIJSKI LIDRANO

ZLATNO DOBA

Učenička svestranost

Nije sramota hraniti se u Caritasovoj pučkoj kuhinji

Stranica 46.

Stranica 8.

EKSKLUZIVNO

ZAGORSKA ATLANTIDA

“Vjetar u leđa” za klubove

Dva grada na brdu Humščak

Zajednica sportskih udruga puna novih ideja

Stranica 24.

KULTURNI OBZOR

TRAGOM PRVIH VARAŽDINSKIH PLANINARA

Predah u planinarenju Stranice 28.-29.

Stranica 46.

Srbin Žika po nas je poslao avion D. Drožđek iz Sračinca prošao pakao Libije Stranica 3.

Opera o Zrinskom na stratištu! Stranica 22.-23.


2

Aktualno

Riječ glavnog urednika Željko PAVLEK urednik@regionalni.com

Državni službenici pod lupom...

01. ožujka 2011., br. 354

DOZNAJEMO Zašto se kod Šemovca neće graditi bioplinsk

Vindija odustala od zbog - negativne pe

P

reviše nezapaženo prošla je u javnosti informacija da se novim izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima prvi put predviđa sankcija izvanrednog otkaza. Točnije, ako neki državni službenik neće stručno, učinkovito i u propisanim rokovima dva ili tri mjeseca obavljati svoje radne zadatke, slijedi mu izvanredni otkaz.Dakle, nedodirljivih državnih službenika više neće biti, što neposredno znači i mnogo veću odgovornost za više od 60 tisuća zaposlenika u državnom sektoru Hrvatske. No to u suštini znači i mnogo veću odgovornost čelnika tijela i nadležnih službenika koji će ubuduće morati najprije pisanim putem ukazati službeniku ako ne obavlja svoj posao kako treba i zašto mu prijeti prekid državne službe. No da ne bi bilo zabune, i do sada su rad državnih službenika i namještenika ocjenjivali nadležni, ali zakonskim propisima za one koji nisu dobili prolazne ocjene za svoj rad nisu bile predviđene značajnije sankcije, a kamoli izvanredni otkaz. Stoga su neki doživljavali zaposlenje u državnim službama kao privilegiju. I ponašali se kao da su sami sebi svrha, a ne na način da budu na usluzi građanima, poduzetnicima… Bilo je i primjera da su neki pojedinci u inspekcijskim službama svojim postupcima nanijeli štete poduzetnicima pa su oni morali pokrenuti sudske sporove pri Upravnom sudu, koji je na kraju presudio u korist poduzetnika. Vrijeme je da se i u javnom sektoru iskorijene oni koji štete i blate ugled javnih službenika koji savjesno i pošteno rade svoj posao.

Bioplinska postrojenja, koja su vani uobičajena, kod nas još izazivaju sumnje građana, ali i dijela stručne javnosti

Na projekt vrijedan oko deset milijuna eura negativno je reagirao dio mještana, ali i županijski Upravni odjel za poljoprivredu te Centar za razvoj i poduzetništvo Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

izostale ni reakcije drugih ulagača zainteresiranih za izgradnju postrojenja koje bi proizvodilo toplinsku i električnu energiju iz biomase.

Vindija je odustala od gradnje bioplinskog postrojenja, staklenika za proizvodnju povrća i peradarskih farmi u Šemovcu, jednog od prvih Obostrana korist kompleksa takve vrste - Vindija je odustala od u našoj zemlji. realizacije ovog projekta Razlog tome u Šemovcu, odnosno n: e r H je negativna području naše o l š o na percepopćine koja takoda je d cije, cija ovog đer osjeća posljeliza a e r o i d projekta dice krize. Ovih da b m je u kod dijela dana, primjerice, vjer naša moramo i a l a mještana, r iješiti im korist dnica ali i Upravproblem 65 zapoje za nog odjela slenika Mundusa s za poljopripodručja naše općine vredu Varaždinkojima prijeti isključiske županije, a nisu vanje vode jer nisu plaćali

račune zbog neisplate plaća. A da je došlo do realizacije projekta u Šemovcu, vjerujem da bi korist imala i naša lokalna zajednica, a ne samo poslovni sustav Vindije koji mora pr imjereno r iješiti problem biljnog i životinjskog otpada iz svoje proizvodnje - veli Stjepan Hren, načelnik Općine Trnovec Bartolovečki. Hren naglašava da je saznanje da ostaju bez desetaka milijuna eura vrijednog projekta tim teže ako se uzme u obzir da su u Općini Trnovec Bartolovečki, nakon v išemjesečnih pr iprema, pozitivno ocijenili Vindijino ulaganje, odnosno namjeru

da radi toga (za)kupi 124 hektara poljopr ivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koje se nalazi kod Šemovca. - Općinsko vijeće prihvatilo je pismo namjere Vindije, kao i idejno rješenje projekta, a nadležnom ministarstvu predali smo i Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, nakon čega su uslijedili razgovori u Ministarstvu - doznajemo od načelnika.

Negativne reakcije Međutim, nakon što je projekt više mjeseci išao u prvom smjeru, krajem prošle godine dogodio se obrat.

IZDVOJENO Vindija ipak ne odustaje od bioplinskog postrojenja

„Gradit ćemo na vlastitom zemljištu“

Prof. dr. Rudolf Lončarić

Da ništa neće biti od projekta kod Šemovca, Vindija je pismeno obavijestila Općinu Trnovec Bartolovečki. ”Ponukani svime što se dogodilo, Vindija je odlučila prekinuti daljnju suradnju s Općinom, budući da je Vindija u 50-godišnjem postojanju svoj razvoj provodila isključivo na legalan, zakonit i pošten, poslov-

no moralan način. U ovom projektu Vindija je namjeravala uključiti vlastito znanje i novac, a sada je u situacija takva da se mora braniti od pojedinih koji su se naknadno i nepotrebno uključili. Vindija ima kvalitetan i dovoljan stručan potencijal da dalje nastavi, razvija i ostvari projekt bioplinskog postrojenja

na temelju vlastitih resursa. Vindija dakle ne odustaje od projekta bioplina u kogeneracijskom postrojenju iz kojeg se dobiva električna i toplinska energija, ali to planira na vlastitom zemljištu zajedno sa stakleničkom proizvodnjom povrća”, ističe se u dopisu koji je, uz ostale, potpisao i prof. dr. Rudolf Lončarić.


Aktualno

01. ožujka 2011., br. 354

ko postrojenje i staklenici

3

EKSKLUZIVNO Damir Drožđek preživio pakao Libije

d projekta ercepcije DVOJBA Gdje se zapravo planirao projekt

Vrijedno zemljište ili - pretjerivanje? Vindija želi uzeti u zakup čitavu površinu na k.o. Šemovec, izgraditi 7 staklenika, bioplinsko postrojenje, 12 peradarnika s pratećom infrastrukturom te se baviti i ratarskom proizvodnjom. Ostali dio predloženog idejnog rješenja bazira sa na tekstu općenite naravi te je u ovom predmetu potpuno nevažan, ističe se na početku očitovanja Upravnog odjela za poljoprivredu. Nadalje se upozorava da se animalni otpad počeo spominjati tek kasnije, ukazuje se na moguće ugrožavanje djece u prometu kamiona, kao i vodonosnika podzemne pitke vode. “K.o. Šemovec je na osnovu pedoloških karata svrstana u osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2)

- Iako je Vindija nudila mogućnost da predstavnici općine posjete bioplinsko postrojenje kod Đakova, tijekom zbora građana u Šemovcu bilo je negativnih reakcija ne samo mještana. Tako je ukazivano na mogućnost širenja smrada, opterećenja cesta i devastacije okoliša - prisjeća se Hren. Kako bi se odagnale nejasnoće i sumnje koje stoje na putu realizacije projekta, pozvao je Vindiju na cjelovitu prezentaciju projekta tijelima i mještanima općine, a zatražio je i očitovanje Upravnog odjela za poljoprivredu Varaždinske županije. - Ni tu projekt nije naišao ne razumijevanje, što je dijelom posljedica nekih drugih nesuglasica za koje nisam ni znao u trenutku kada sam se obraćao Varaždinskoj županiji koja, usput rečeno, još nije riješila niti problem zbrinjavanja komunalnog, niti građevinskog otpada. Takva reakcija me iznenadila jer si poslovni sustav kao što je Vindija sigurno ne bi dopustio ponašanje suprotno europskoj regulativi - upozorava Hren. Kap koja je Vindiji prelila čašu, kako dodaje, ipak su bila prosvjedna pisma koje su odaslali iz tvrtke Hrvatski centar za razvoj i poduzetništvo, nositelja projekta

poljoprivredno zemljište. Ukoliko pogledamo malo izvan granica, vidljivo je da

d

ok u Varaždinskoj županiji ističu vrijednost zemljišta, Hren to opovrgava se vani poljoprivredno zemljište osobito štiti od bilo kakvih „devastacija“. Sada kada postoji tako sređeno zemljište većih dimenzija, njegova prenamjena značila bi nepovratno uništenje pr irodnog resursa, koji služi za opće dobro - proizvodnju hrane”, stoji u očitovanju. - Ovo nije točno, budući da je postrojenje planirano na zemljištu niže kvalitete od P1 i P2 - upozorava Hren.

Damir Drožđek (lijevo) i Božidar Novoselec, prijatelji iz školskih klupa

„Srbin Žika poslao je po nas avion na kat“ Osim njega, u velikom zrakoplovu Lufthanse spas je našlo još četvero Hrvata, zaposlenika tvrtke Atikus Piše: JOSIP NOVAK josip@regionalni.com

Pedesetogodišnji Varaždinac Damir Drožđek koji s obitelji živi u Sračincu, prošle srijede, 23. veljače, u 19 sati uspio je avionom napustiti neredima zahvaćenu Libiju. Odnosno, njezin glavni grad – Tripoli. Osim njega, u zrakoplovu Lufthanse spas je našlo još četvero njegovih kolega Hrvata, zaposlenika tvrtke Atikus. Od Drožđeka doznajemo kako je njihova kalvarija trajala puna tri dana.

Drama u “parteru”

Stjepan Hren, načelnik

„Dr. Bioplin – Trnovec“. - Ta je tvrtka zajedno s Coningom namjeravala graditi bioplinsko postrojenje u našoj industrijskoj zoni. Međut im, buduć i da im Općina nije mogla osigurati potrebnu biomasu, naša je suradnje prekinuta. No ipak su se oglasili pismom koje

P

S Vindija sigurno si ne bi dopustio rad suprotan regulativi EU, upozorava Hren

potaknulo Vindiju da odustane od ulaganja u našoj općini - pojašnjava Hren kojemu je žao što višemjesečni trud neće dati i odgovarajući rezultat.

- Bio sam u skupini petorice Hrvata, u kampu koji u ponedjeljak 21. veljače napušta pedesetorica Nijemaca. S nama ipak ostaje njih nekoliko, a moja skupina trebala im je pružiti zaštitu od Gaddafijevih plaćenika i ostalih izgrednika. Okolnosti nas prisiljavaju na odlazak u obližnje selo iz kojeg u utorak 22. veljače uz dosta sreće stižemo na civilni - među-

narodni aerodrom. Na naše iznenađenje, ovdje srećemo spomenutu grupu Nijemaca, zaposlenika tvrtke Nüssli. Oni nisu uspjeli napustiti Tripoli, iako su imali 24 sata prednosti u odnosu na nas. Također, primjećujemo službeni automobil ambasade RH, a tijekom dana upoznajemo i našeg ambasadora. Morate znati da su poslanstva nekoliko zemalja u prostorijama zračnog pristaništa uredila info punktove, svako za svoje državljane – objasnio je

Glave padale pod mačetama! Naši radnici nevoljko pričaju detalje o svim grozotama koje su vidjeli. Primjerice, Damir Drožđek pamti nemilu scenu iz bolnice u Bengaziju. - Vrištanje, zapomaganje ranjenih, sve to uljuđeni svijet mogao je vidjeti i na TV ekranima. No u bolnici u Bengaziju (koja inače „normalno“ funkcionira), osveta protivnika Gaddafijeva režima u pojedinim slučajevima rezultirala je odsijecanjem glava protivnika mačetama! Što se sve dešavalo u ponedjeljak 21. veljače u mračnom Tripoliju, teško je i zamisliti. Naime, grad je ostao bez struje… - opisao je Drožđek.

u noći s utorka na srijedu, na aerodromu je po njegovoj procjeni bilo oko 35.000 ljudi. Svi oni imaju jednak cilj – ukrcati se na bilo koji avion i napustiti Libiju što prije.

Strpljen – spašen!

u

noći s utorka na srijedu, na aerodromu Tripoli stisnulo se oko 35.000 ljudi Damir Drožđek dodavši kako nikada u životu nije vidio toliko mnogo ljudi stisnutih na jednom mjestu. Naime,

- Za divno čudo, u toj masi nitko nije bio pregažen. Održavanje kakvog – takvog reda u toj gomili prepušteno je plaćenicima – naoružanim skupinama ljudi iz tko zna kojeg dijela crne Afrike. Ti ništa ne razumiju, a nipošto ih se nije smjelo dirati ili podići ruku na njih. Pri čekanju u redu, najbitnije je bilo strpljenje. Za pomak od četiri metra, trebalo je izdržati puna tri sata! Srećom, u našim torbama imali smo dovoljno

hrane i pića. Posebno je bio zanimljiv humani postupak sa ženama i djecom. Kako bi stigli na čelo kolone, podizali bi ih na ruke i iznad glava prebacivali u prve redove – ističe Drožđek i nadodaje kako je napetost dodatno pojačavala neprekidna pucnjava i niz detonacija čiji je zvuk dopirao iz grada. Iako je Damir Drožđek u prvi mah pretpostavljalo da je avion „na kat“ po njegovu skupinu poslala njemačka kancelarka Angela Merkel, ispostavilo se kako je let organizirao njihov šef, Srbin Žika. Naime, on se ranije izvukao iz pakla Libije, pa je osjećao grižnju savjesti, radi kolega Hrvata ostavljenih na milost i nemilost razularenih bandi.

OSOBNO Damir Drožđek u Tripoliju je radio na izgradnji nogometnog stadiona

Libijci definitivno nisu „zadrt“ narod Damir Drožđek po struci je metalac. Srednju školu pohađao je u Ljubljani i dragovoljac je Domovinskog rata. Ove godine, još 6. siječnja, stigao je preko Beograda i Malte avionom u Tripoli. Njega, zaposlenika tvrtke Atikus prvo smještaju u hotel Oaza u spomenutom gradu. Kako kaže, naporno je radio na izgradnji centralnog nogometnog stadiona (namijenjenog Mediteranskim igrama 2017. u Libiji), ali nikada nije bio u „informativnoj“ blokadi. - Jedno od pravila u Libiji zadnjih je dana bilo – ne prozboriti ni riječi na engleskom.

Vlast se ljulja ko kad palme njišu grane

Kako ja perfektno govorim talijanski, uvijek sam pratio TV program Italije. I obavezno – onaj Al Jazeere, koji je definitivno broj jedan u arapskom svijetu. Pogrešno je promišljanje kako su Libijci „zadrt“ narod i da u normalnim okolnostima stranci imaju problema. Sasvim suprotno! Iz osobnog iskustva znam da je već pri ulasku u Libiju carinske i ine formalnosti lakše obaviti nego one koje vam prirede na granici sa Slovenijom – otkrio nam je između ostalog Damir Drožđek još neke detalje o dalekoj zemlji u tranziciji. Punoj crnog zlata i ljudi koji nastoje iz nje što prije pobjeći.


4

Aktualno

01. ožujka 2011., br. 354

Sedam dana Hrvatska i svijet Ivica KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Internet ruši sve 22. 2.

Dolje Vlada, bando odlazi, odjekuje starim Zagrebom gdje se, zahvaljujući pozivu na Facebooku, okupilo dvjestotinjak prosvjednika koji ističu da je zemlja opljačkana, osiromašena i ponižena… Nezadovoljstvo vlašću ne jenjava ni u Libiji gdje prijatelj naših predsjednika protiv naroda koristi tenkove i zrakoplove.

SRAMOTA Ginekološka ambulanta za žene s invaliditetom

Ginekološki stol o kuna 2 godine sku

23. 2.

Zbog nezaposlenosti i općeg stanja, sindikati traže hitnu akciju od Kosor, a Vijeće za nacionalnu sigurnost želi represiju zbog curenja podataka o istragama kriminala. Ako se dokaže korištenje zabranjenih sredstava, onda stranka treba odgovarati, veli Čehok, dok Polančec tvrdi da bi HDZ mogao biti i zabranjen zbog crnih fondova ili barem bankrotirati ukoliko povrat novca zatraže tvrtke iz kojih je izvučen.

24. 2.

Ustavni sud namjeravao potrošiti pet milijuna kuna za namještaj, i to još izvozni. U slučaju lošeg rada, državnim službenicima napokon prijeti izvanredni otkaz, predlaže Vlada. Hrvatska se kreće sporo u pravom smjeru, tvrdi regionalni direktor Svjetske banke koji hvali HNB, a kritizira rigidno radno zakonodavstvo, visoku nezaposlenost, fiskalni deficit… I nada se da će birači znati prepoznati radi li se kako treba ili ne. No do izbora treba doći…

25. 2.

Događaji na cesti mogu samo ugroziti strateške interese zemlje i promjene koje su nužne, upozorava Kosor nakon sastanka s poslodavcima koji dodaju da je u teškim vremenima potreban politički i socijalni dogovor. HBOR objavio prvu aukciju prema modelu A+, tako da kreću krediti gospodarstvu napokon manji od pet posto.

26. 2.

Bruxelles odobrio restrukturiranje Brodosplita koji sada može ugovarati nove poslove. U Zagrebu, nakon Facebookovaca, protiv politike Vlade prosvjedovali i branitelji, i to njih desetak tisuća, prvenstveno nezadovoljni odnosom prema braniteljima, isprovocirani slučajem Purda koji uistinu nikome nije trebao.

27. 2.

Zbog prisilne štednje i pada kupovne moći, zatvoreno 65 tisuća malih i srednjih tvrtki u trgovačkoj branši Grčke čiji su tajkuni sklonili u Švicarsku nacionalni BDP. A kako bi sačuvali imovinu pred zakonom, neki i u nas pribjegavaju – rastavama.

28. 2.

Policija i USKOK ne mogu ništa, predaj papire koje budu tražili, a na Poreznoj će sve biti sređeno, navodno je kazala šefica Fimi medije, što bi moglo razjasniti odakle u nas toliko razgranata korupcija. Pa kako sada izbjeći nove prosvjede, koji su na Facebooku za subotu najavljeni i u Varaždinu?

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com IMPRESSUM IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Ivana Milčetića 13 42000 Varaždin

UPRAVA Siniša Jembrih Željko Pavlek Marina Bača GLAVNI UREDNIK Željko Pavlek urednik@regionalni.com

Petra Nukić snimljena 2009. na svečanom otvorenju ginekološke ambulante za žene s invaliditetom. Danas je žalosna

U svibnju 2009. godine u ambulantu su samo zbog fotografiranja dovučeni stari uređaji. Otvoren je i WC prilagođen invalidnim osobama, ali bez vode, navodi Crnković Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

Električni stol za ginekološki pregled bez nelagode

Unatoč tome što je u Varaždinu prije nešto manje od dvije godine svečano otvorena ginekološka ambulanta prilagođena osobama s invaliditetom, žene u invalidskim kolicima tamo ne mogu ići na preglede uz HZZO-vu knjižicu. Upozorila je na to čitateljica (podaci poznati redakciji), koja je osoba s invaliditetom, a potvrdila Petra Nukić, koordinatorica SOIH Mreže žena s invaliditetom.

Cilj otvaranja ginekološke ambulante za osobe s invaliditetom bio je omogućiti ženama s hendikepom ginekološki pregled bez nelagode. Na pregled mogu ići u standardno opremljenu ordinaciju, ali im je nužna pratnja i često pomoć više ljudi koji će ih podići iz kolica. Zbog toga mnoge nikada nisu bile kod ginekologa. Za razliku od toga, mobilni stol prilagođava se njihovim potrebama, pa pregled mogu obaviti

Međutim, skupi stol u zgradi u Kolodvorskoj ulici od otvorenja nitko ne koristi, pa mjesecima skuplja prašinu. - Problem je Sve prljavo u tome što je Upravo je Petra ta n a l u ambulanta Nukić jedna od amb r e j opremljena inic ijator ica i d a r ne a: električnim otvaranja amn e j l m re stolom, ali bul ante koja nije op pog stola je ultrazvuk je uređena u u k s prastar i i zgr ad i D oma kraj stari ne može se zdravlja u Ko je pra uk uopće koristilodvorskoj ulici. v ultraz ti za pregled u U svibnju 2009. gov isokom stupnju dine bila je pozvana i trudnoće. To govorim iz na otvorenje ambulante u koju su bivša županijska vlast osobnog iskustva. Bila sam i bivši čelni ljudi Doma zdravlja na pregledu u toj ambulanti, jer sam sama to zatražila od uložili oko 63.000 kuna.

POMOĆNICI GLAVNOG UREDNIKA Irena Harači Pintarić

NOVINARI Vesna Margetić-Slatki

iharaci@regionalni.com

Josip Novak

Ivica Kruhoberec

josip@regionalni.com

ikruhoberec@regionalni.com

vmargetic@regionalni.com

SURADNICI Davor Pejnović Darko Rušec Damir Ivančić Gordana Igrec Mateja Ratković Tihana Drumev Denis Peričić

samostalno. Nažalost, ambulanta u Kolodvorskoj ulici nije ostvarila niti jedan cilj. Žene s invaliditetom mogu ići na pregled u jednu privatnu ginekološku ordinaciju u Varaždinu koja je opremljena potrebnim stolom, a takav pregled se plaća. Međutim, izbora nemaju, jer s HZZO-vom knjižicom na pregled u ambulantu Doma zdravlja ne mogu, jer nije privedena funkciji.

liječnice. Međutim, čim sam ušla unutra, osjećala sam se nelagodno. Ipak sam ostala, ali od toga nije bilo koristi, jer me liječnica s prastarim ultrazvukom nije mogla pregledati. Žalosna sam što je ambulanta otvorena, a ne radi jer nije do kraja opremljena – navodi Petra Nukić. Ravnatelj Doma zdravlja Ivan Crnković ističe da su bivša županijska vlast i tadašnji ravnatelj ambulantu otvorili isključivo u predizborne svrhe. - O tome dovoljno govori podatak da su zbog fotografiranja u ambulantu dovučeni stari uređaji. Otvorili su i WC prilagođen za osobe s invalidi-

LEKTORICA Isidora Vujošević

GRAFIČKA REDAKCIJA Sandra Malenica

PRODAJA:

isidora@regionalni.com

voditeljica grafičke redakcije sandra@regionalni.com

Zdenka Jagić

FOTOREPORTERI Siniša Sović

Dragutin Kliček

foto@regionalni.com

dragutin@regionalni.com

Tomislav Makaj

Robert Marciuš

foto@regionalni.com

roby@regionalni.com

tetom, ali bez vode. WC je sada u funkciji, jer sam ga uredio kada sam došao na mjesto ravnatelja – navodi Crnković.

Apel žena U ambulantu, međutim, nije ništa uloženo. Petra Nukić u ime žena s invaliditetom apelira na odgovorne da nabave

!

za kupnju novog UZV aparata Dom zdravlja Varaždinske županije nema novca

novi ultrazvuk i time ambu-

voditeljica prodaje zjagic@regionalni.com marketing@regionalni.com Tel. 042/290-778

Mira Ljubić mljubic@regionalni.com Tel. 042/290-775

Ivana Novosel inovosel@regionalni.com Tel. 042/290-776


Aktualno

01. ožujka 2011., br. 354

m u Varaždinu otvorena samo zbog izbora

od 63 tisuće uplja prašinu! DOZNAJEMO Dom zdravlja uspio zaposliti novog specijalista ginekologa

Ambulantu u Novom Marofu preuzeo ginekolog iz Knina Prošli tjedan konačno je stigla dobra vijest kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita žena. Na natječaj Doma zdravlja Varaždinske županije pristigla je molba dr. Antona Zdilara, specijalista ginekologa iz Dalmacije, koji je 21. veljače postao zaposlenik Doma zdravlja. Toga je dana i službeno preuzeo ambulantu u Novom Marofu, koju je do 14. veljače vodila dr. Ivanka Karađa, koja sada radi u varaždinskoj bolnici. - Sa zadovoljstvom mogu reći da ginekološka ambulanta u Novom Marofu radi normalno i da o ženama skrbi iskusan liječnik. Dr. Zdilar godinama je radio u splitskoj bolnici, a potom u bolnici u Kninu, otkuda je i stigao u Novi Marof – istaknuo je ravnatelj Doma zdravlja Ivan

Dr. Anton Zdilar dolazit će i u Varaždinske Toplice

Crnković. Zahvaljujući zapošljavanju novoga ginekologa, zdravstvena zaštita ponovno je organizirana i za pacijentice tog ginekološkog tima s područja Varaždinskih Toplica. - Dr. Zdilar preuzet će i skrb o pacijenticama iz Varaždinskih Toplica, odnosno u taj će grad dolaziti sukladno dosad važećem rasporedu

i radnom vremenu. Dakle, pacijentice imaju ponovno osiguranu ginekološku skrb u mjestu u kojem žive – rekao je Crnković. Prvi čovjek Doma zdravlja izvijestio je i da je ta ustanova u četvrtak raspisala natječaj za jednu specijalizaciju iz ginekologije, a Crnković se nada da će zainteresiranih biti puno više nego za posao.

Ne bude li ambulanta u Kolodvorskoj uskoro privedena svrsi, novac će otići “u vjetar”

lantu stave u funkciju. No to izgleda neće biti tako skoro. - Dom zdravlja za svoje je ginekološke ordinacije nabavio novi Color Doppler i još jedan kvalitetni ultrazvučni aparat. Trenutno nemamo sredstava za kupnju još jednog UZV-a, za koji treba izdvojiti 300.000 do 400.000 kuna, a koristio bi se za mali broj pacijentica –

odgovara Crnković. Napominje da će sve žene s invaliditetom biti zbrinute u redovnim ginekološkim ambulantama Doma zdravlja. - Mogu nam se obratiti u svakom trenutku, napravit ćemo sve što je potrebno kako bi bez problema obavile pregled. Nažalost, ambulantu nećemo moći opremiti do daljnjega –

kaže Crnković. To znači da će skupi električni ginekološki stol do daljnjega skupljati prašinu. Pitanje je u kakvom je uopće stanju, jer će u svibnju biti točno dvije godine otkako je dopremljen i postavljen radi fotografiranja. Ne privede li se ambulanta uskoro svrsi, 60-ak tisuća kuna otići će “u vjetar”.

PRIJAMNA MJESTA: MALI OGLASI I DISTRIBUCIJA: malioglasi@regionalni.

VARAŽDIN 7Plus Regionalni tjednik Ivana Milčetića 13

com Tel. 042/290-774 Fax 042/290-789

Kapucinski trg 5 (ulaz iz Blažekove ul.) pon - pet: 08 - 20 h subotom: 08 - 13 h

NOVI MAROF Galerija Bukovčan Novi Marof Zagorska 20 pon - pet: 09 - 16 h subotom: 09 - 12 h

LUDBREG AROMAMEDIA d. o. o. Dom zdravlja Ludbreg / I. kat Vinogradska 1 pon - pet: 08 - 17 h

REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 042/290-770 Fax 042/290-789

5


6

Intervju tjedna

01. ožujka 2011., br. 354

EKSKLUZIVNO Prof. dr. sc. Davor Pavuna, savjetnik u Ministarstvu energet

Izvanzemaljci će nas u Već petnaest godina tvrdim da nitko ne može suvereno voditi naciju osim mudro izabranih fizičara! Tvrdo formirani prirodnjaci moraju voditi sve, jer oni razumiju korelacije višeg reda Piše: GORDANA IGREC

Sa savjetnikom u Ministarstvu energetike SAD-a, profesorom fizike na Federalnom institutu za tehnologiju u Lausanneu (EPFL) u Švicarskoj, stručnjakom francuskog Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS), engleskim doktorantom, zagrebačkim studentom inženjerske fizike rođenim u Koprivnici, dobitnikom odlikovanja Reda Danice Hrvatske s likom Nikole Tesle za osobite zasluge u inovatorstvu, suorganizatorom Prvoga kongresa hrvatskih znanstvenika održanog u Vukovaru 2005. godine, kao i savjetnikom mnogobrojnih svjetskih korporacija po Europi, SAD-u, Aziji te predsjednikom Svjetskog kongresa o nano-inženjeringu, uvijek intrigantnim i kontroverznim prof. dr. sc. Davorom Pavunom razgovarali smo o položaju kreatora i inženjera u Hrvatskoj, Europi i SAD-u, o društvenim problemima koji tište Hrvatsku, kao i o fizici, znanosti kojom se bavi od mladosti.

Početak Kako ste se odlučili za studij fizike? U osnovnoj školi u Osijeku imao sam odličnu matematiku, a u 5. gimnaziji u Zagrebu uz matematiku (prof. Marija Kovačić) i fiziku (prof. Anđela Ricov) volio sam književnost. Predavala mi je prof. Ana Luburić i to je bilo prekrasno. Volio sam također i glumu i teatar i mogao sam otići i na studij režije. Međutim, bio je još tvrdi boljševizam tamo krajem 1960-ih godina, a fizika je oduvijek bila univerzalna znanost. Osjećao sam da trebam izabrati nešto univerzalno, manipulantima povijesti nedohvatljivo, a to je bila fizika. A izbor eksperimentalne fizike za diplomski rad? Oko 1970. prof. Boran Leontić vratio se iz Amerike i bio nam je tih godina profesor i voditelj preddiplomskih seminara iz fizike. Izvanredno nas je vodio, dao nam je najteži udžbenik fizike Amerikanca Feynmana i rekao: “Naučite najbolju fiziku na engleskom. Tko preživi, bit će odličan fizičar.” Bio je u pravu. To sam i učinio, kao i moji izuzetni kolege. I tamo oko ‘75. došao sam ga pitati mogu li kod njega odraditi i diplomski rad. A on me tada poslao docentu profesoru Emilu Babiću, koji mi je ponudio ambicioznu temu o amorfnim metalima,

što sam i prihvatio. I to je bila izuzetna odluka, iako sam se naradio na diplomskom radu preko godinu dana. No isplatilo se jer sam puno naučio od izvrsnih, svjetski relevantnih profesora. Kasnije sam po svijetu nastavio marljivo učiti od svih izuzetnih znalaca.

Definicija fizike Što je fizika? Kako biste je definirali? Fizika je ustvari znanstvena filozofija prirode koja koristi koncizan matematički jezik i izuzetno precizna mjerenja u kvantificiranju i provjeri prirodnih pojavnosti. Zovem je “physis” kao što su je zvali stari Grci: znanost o prirodi. Dakle, za mene je fizika razumijevanje prirode i kako se ponašaju elementi kreacije, ukratko, sva ta savršena dinamika raspodjele energije koja je oko nas i u nama. Koliko su istraživanja iz fizike prisutna u svakidašnjem životu? Više nema segmenta života gdje uvidi suvremene fizike nisu prisutni. Pa nismo ni svjesni da modeli iz fiIz zike potpuno domie niraju npr. finano p litik knuti cijske modele. m o a N e k a d aš nja moram umpirane statična aju r sve ko koji postavlj m ekonomija o e t n i m a te r ij a l već krite medio ritete i koji i sklop, nih dobara k l o i a t d je nekom en n me krivi m izazovima pletna. Ona ju a m i jeren nije u stanju čak i neprim ba znanja ( opisivati što o d b lju i) se stvarno doovog domo gađa u visokokokad su leriranim odnosima financijskih institucija i raznih investicija koje se neprestano događaju npr. u virtualnom svijetu kompleksno umreženih računala. Pritom je prisutno i puno manipulacija raznih centara moći. Operacije u praksi vode uglavnom fizi- Prof. dr. sc. Davor Pavuna čari, često moji bivši studenti, pa zato znam toliko o tome. kako će se ponašati političaGlavne investicijske kompanije ri neznanstvenici kad bude vode fizičari, barem na nivou objavljeno npr. postojanje egzekucije. Iako, na žalost, još izvanzemaljskih civilizacija! predsjedavaju uglavnom neki A to je jedno od iznenađenja gramzljivi “debeli bankari”. A koje nas uskoro očekuje, vjejavnost toga uglavnom nije rojatno već u ovoj generaciji. svjesna. Već petnaest godina No državu dominantno vode tvrdim da nitko ne može su- pravnici i ekonomisti koji vereno voditi naciju osim mu- nemaju formaciju ni uvide podro izabranih fizičara! Tvrdo trebne za izazove postredukformirani prirodnjaci moraju cionističkog trećeg milenija voditi sve, jer oni razumiju dinamičkih znanja i novih (r) korelacije višeg reda, te kad su evolucija. dovoljno zreli, ponašaju se suvereno i samosvojno u susretu Inovacije s međunarodnim političarima Vi ste i inovator. Koje ste (uglavnom aparatčicima tuđih sve izume potpisali? centara moći). Jer zamislite Pa, ima toga podosta u

kontekstu raznih materijala npr. od ultrabrzo kaljenih, pa do koncepcijskih pomaka u tretiranju materije, kako razviti nove strateške nanotehnologije. Većinu stvari koje stvarno trenutno kreiramo ne smijem niti spomenuti. Uglavnom, imamo strategiju ne patentirati izume, jer to odnese puno vremena i živaca, a ne donosi dobit, jer Kinezi ionako iskopiraju proizvod u roku od tri godine. Prema tome, nastojimo sakriti de facto bit svih inovacija tako da ne objavimo sve, pa nitko ne može brzo dekodirati novitete. Kakvi su uvjeti rada u ino-

zemstvu u usporedbi s Hrvatskom? Slično kao i u nogometu. Dakle, i u Hrvatskoj možete biti izvrstan i čak ući u reprezentaciju. No teško je napraviti veliki svjetski pomak. Slična je situacija sa znanstvenicima. Jer puno je manje financija za putovanja ili stimulacije za ambiciozne vizije. Mi smo po svijetu izvrsno financirani, ali imamo stalni pritisak za izuzetne svjetske performanse na isti način kao što naši nogometaši u Engleskoj moraju redovito zabijati golove. U Švicarskoj ne možete biti profesor ako niste dokazano

svjetski izuzetan i ako praktički bar svake tri godine ne objavite nešto medijski vidljivo ili opće vrlo korisno. Pridaje li Hrvatska dovoljno pažnje, ali i novca znanosti? Nažalost ne. Ali nije znanost glavni problem nacije! Hrvatska ne poklanja dovoljno pažnje inženjeringu i izvozno orijentiranoj proizvodnji. To je najveći izazov Hrvatske! Društveno ste angažirani. Što Hrvatsku može pokrenuti s mrtve, apatične i potpuno obezglavljene točke? Moramo maknuti sve korumpirane mediokritete koji postavljaju mediokritete i koji


Intervju tjedna

01. ožujka 2011., br. 354

7

tike SAD-a i profesor fizike o položaju znanosti i društvenim prijeporima

uskoro sve iznenaditi većinom imaju krivi mentalni sklop, neprimjeren izazovima ovog doba znanja (čak i kad su domoljubi). Takvi se ponašaju poltronski. To ne znači da u politici nema i izuzetnih ljudi. Ima ih. Ima i znalaca i poštenih! Ali globalno u partijskoj hijerarhiji dominiraju mediokriteti koji jednostavo ne znaju kako postaviti i voditi naciju u vrtlogu globalizacije, uz postojanje raznih (nama često nesklonih) centara moći. Jer tranzicija - to je dubinska promjena mentaliteta.

Bolja Hrvatska Inicijator ste kreativne mreže. O čemu je doista riječ? Radi se o mreži za razvoj i kreativnost (Mrak.com.hr), koju je osnovala prof. Ivana Nikolić iz tvrtke Indigo. O tome su mediji prošle godine podosta pisali. U viziji su najbitniji mladi i svi duhom mladi. Mi želimo umrežiti kreatore i sve probuđene koje nitko ne umrežava. Dakle, sve one koji su krhki, a imaju prekrasne ideje. Sustavno radimo bolju Hrvatsku sa svima koji nisu korumpirani i koji sanjaju jednu normalnu zemlju radosnih suverenih građana. Srećom postoji nevjerojatno puno divnih, radinih i kreativnih Hrvat(ic)a!

z

nanost je povijesno proizašla iz religiozne filozofije Savjetnik ste u brojnim tvrtkama. Također ste savjetnik predsjednika Obame za energetiku. Kako biste opisali svoje zadatke, zaduženja i ovlasti na ovim funkcijama? O detaljima ne mogu. Još 1980-ih godina bio sam savjetnik nekoliko tvrtki po Europi (i Indiji!), 1990-ih godina već uvelike po SAD-u, a u zadnjem desetljeću bio sam dosta

prisutan u Koreji i odnedavno u Kini. Moje djelovanje uglavnom se uklapa u nove tehnologije materijala, nanotehnologije, investicijske strategije, kao i brojne recenzije i uvide u kontekstu ponajbolje znanosti i kvalitetnije civilizacije. Slikovito rečeno - više sunca, manje nafte. A bježim od svih onih grupacija koje su neprimjerene mojim ljudskim uvidima. Uglavnom me često pitaju koje je najbolje rješenje i što je pošteno. Nikad ni s kim ne varam. Kažem istinu i to napišem. Karakteristika današnjeg stručnjaka koja se najviše cijeni po svijetu jest poštenje! Iskrenost, čestitost, poštenje. Divni velikani poput Ruđera Boškovića čiju 300. obljetnicu rođenja sad slavimo, pa Nikole Tesle ili ako hoćete Newtona, Einsteina, Bohra… svi su časni. Razni muljaroši odumru, a znanost i uvidi divnih kreatora sve nadžive!

OSOBNO

Nagrade mi nisu važnije od moje obitelji

Domaći znanstvenici Na ljestvici od jedan do deset, kako biste ocijenili stručnost, radišnost te entuzijazam u radu naših znanstvenika? Otprilike šest i pol. To može ići ka pet ili na osam plus. Ovisno o instituciji. Ponajbolje institucije poput Ruđera Boškovića u Zagrebu, pa Elektrotehnički fakulteti u Zagrebu, Osijeku i Splitu, mogu ići i do osmice. Postoje i brojne izuzetne osobe “9 plus” koje neću ovdje imenovati - ta je lista podulja. U nekim sredinama ocjene idu ka šestici i niže. U kakvoj su koleraciji znanost i teologija? Ne potiru li se? I kako u tom kontekstu gledate na poziv znanstvenika? Vrlo jednostavno: znanost je povijesno proizašla iz religiozne filozofije. Dakle iz metafizike. Znanost mjerenjem proučava prirodu i postavlja matematičku preciznost me-

Od agnostika, preko sekti, do Isusa... Kako je došlo kod vas do “obraćenja”? Posebice ima li se u vidu da vaša obitelj nije držala do religioznosti. To ne stoji. Moji djedovi su bili katolici kao i cijela obitelj. Moja baka s majčine strane Matasović imala je 11-ero djece. Ja sam bio kršten. Međutim, bio je boljševizam. Vi ste svi zaboravili da je Partija imala Goli otok i zatvarali su ili čak ubijali ljude samo na neke insinuacije. Moja je majka bila profesorica i bila je kod partijskog sekretara prozivana tri puta u Osijeku što me uopće krstila. Tako da u Hrvatskoj ne možemo govoriti o slobodi ili duboko razvijenoj duhovnosti, pogotovo u malim sredinama poput svojedobno Osijeka. A da je moja obitelj bila časna? Jest. U gimnaziji sam

tafizici (teoriji). No znanost ne može dosegnuti Boga, jer Stvoritelj jest u transcendentalnoj domeni direktnog uvida svake osobe, a to je izvan dosega metrološke znanosti. Naime, Bog je transcenden-

mislio da sam agnostik. Ne, nisam tada čitao Bibliju. To je bilo hipijevsko doba. Na primjer, 1976. godine koketirao sam s hinduizmom i meditirao. U početku Maharishi Mahesh, a potom sve moguće sekte koje postoje; sve sam to s vremenom podosta proučio. Međutim, kad sam 1978. otišao u Englesku na doktorat, čuo sam da je Isus Krist živ te da mi kuca na srce. I onda sam Evanđelje odmah ozbiljno pročitao. A dragog sam Boga osobno i upoznao na duhovnim seminarima kod prof. Tomislava Ivančića i patera Zvjezdana Linića ujesen 1981. godine. Tu sam Isusu istinski otvorio srce i kasnije produbio svoj susret s Kristom. Proučio sam knjigu dr. Ivančiča “Susret sa živim Bogom” (proučite i vi ako želite stvarno živjeti).

talan, izvan dosega intelekta čovjeka. Bog je po definiciji Apsolut = Jesam. Znanost se bavi onim dijelom koji je racionalan i eksperimentalno provjerljiv. I to je sve u redu. A što se tiče kreacije i same

prirode života, pa i (post)kvantna fizika daje jasne indicije kako dinamički kreirati svoje (bolje) realnosti… u multi-dimenzionalnom inteligentnom Univerzumu.

Što vam točno znače nagrade za rad? Drago mi je prvenstveno zbog moje majke i cijele obitelji te brojnih divnih prijatelja i časnih profesora koji su me formirali. Inače, živim uz svoju obitelj, suprugu Sylvie, sina Marka i kćer Anu i brojne predivne osobe koje me vole i podržavaju. Sve u životu meni dolazi od dragog Boga. Ja sam samo olovka kroz koju dragi Bog piše, kao što pjesma “iscuri” kroz Vesnu Krmpotić ili nekog nadahnutog skladatelja. Sustavno se borim za plemenitiju civilizaciju, jer 10 milijardi humanoida ne može više ovako konzumatorski preživjeti! Odumrijet ćemo ako pobijede razni imperijalisti globalizacije i konzumerizma. Zato se borimo. A Hrvatska će biti čista, radosna i zemlja ljubavi; kreatori će stvarati dinamiku ekonomije znanja (oko 3% umreženih). Sanirat ćemo zajedno sve ove (povijesno proizašle) negativne aspekte. Boljom preraspodjelom dobara te planetarnim umrežavanjem znalaca mladi će postaviti pozitivnu, bolju civilizaciju, a mi svi zajedno – radosnu, bolju Hrvatsku. Ona je već tu – u nama!

IZDVOJENO Znanstvenik je poput svećenika. On je posvećeni čovjek koji dekodira kreaciju i time se približava dragom Bogu

Atomska bomba bila je politička odluka, ne Einsteinova Mora li znanost bezuvjetno služiti na dobrobit čovječanstva? Kako u tom kontekstu gledate na ulogu znanstvenika? Pa naravno. To joj jest primarna svrha. Znanstvenik je poput svećenika. On je posvećeni čovjek koji dekodira kreaciju i time se približava dragom Bogu, čak i kad je “nevjernik”. I to su svi znali - od Ruđera do Newtona, od Tesle do Einsteina... To mnogima nije jasno jer je obrazovanje još jako indoktrinirano redukcionističkim materijalizmom, pa mnogi vjeruju da smo majmunoidi. A pogledajte Švicarsku. Ovdje

je dragi Bog već u Ustavu, koji počinje doslovno: “U ime dragog Boga Svemogućega…” i time je sve jasno. Npr. moj dekan je također vjernik. A u mojem se uredu već više od 23 godine molimo Isusu na svim jezicima uključujući i kineski. U Švicarskoj, Americi ili Indiji biti Božji sasvim je normalno. A znanstvenik divno služi svima sa sve boljim uvidima u prirodu. I metode i modeli znanosti su hvalevrijedni i vrlo su obrazovno korisni. Svima bih uvijek dao što više poznavanja osnova fizike - društvo bi bilo bitno bolje! A Einstein? I njegovo sudje-

lovanje bilo na posredan bilo na neposredan način u izradi atomske bombe? Einstein je bio vjernik. Bio je i Židov i Nijemac i Švicarac i Amer ikanac. Bio je svoj, genijalan. Atomska bomba je bila politička odluka, ne Einsteinova. Kako surađujete s hrvatskim znanstvenicima i Hrvatskom? Odlično! Ima ih puno izuzetnih i rado surađujemo. Poznajem i neke časne ministre, ravnatelje instituta, uglednike, znalce te mlade genijalce posvuda. A i bliže mi je iz Lausannea doći u Zagreb,

nego iz Rovinja (gdje imam stan, ali nemam auto). Hrvatska je bitan dio mojeg boljeg univerzuma. Sudjelujem često na znanstvenim skupovima i držim predavanja mladima. Ponavljam: Hrvatska vrvi genijalcima. Da ste ostali u Hrvatskoj, biste li napravili toliko u znanosti, ali i za znanost kao što ste to učinili u inozemstvu? Pa ja sam već rođen takav da sam morao ići po svijetu. No moji kolege koji su ostali realizirali su mnoge divne projekte, ali mediji o tome ne govore jer mentalni sklop hipnotizirane nacije upija do-

minantno politikantske teme, a drugo ne vide. A dugoročno je bitna naša osobna upornost i stoga znam da ćemo još mnogo lijepoga realizirati u Hrvatskoj. Zašto ste uopće otišli živjeti u inozemstvo? Tu je bio boljševizam. Da bi preživio, trebao si biti član Partije. Pogledajte Vjesnik iz onog doba da vidite kakve su floskule objavljivali! Također, trebao sam stvarno dobro naučiti fiziku na engleskom i zato sam htio otići doktorirati u Englesku. No, iskreno, ne podnosim totalitarizam i zato živim u Švicarskoj gdje te-

meljni zakon počinje s dragim Bogom. Jedva čekam da se i Hrvatska probudi kao zemlja u kojoj će svi živjeti radosno… Na tome radimo… Koliko Švicarska izdvaja za znanost? Jako puno! Švicarska je statistički do deset puta bogatija nego Hrvatska. Kako rekosmo, problem Hrvatske su inženjeri i proizvodnja, pozitivan izvoz, puno više nego sama znanost! Treba postaviti pozitivnu strategiju i izvoznu mrežu, a ne da nacijom dominiraju korumpirani. Tada će naši inženjeri zaživjeti na nov način u svjetskoj civilizaciji znalaca.


8

Život Zlatno doba

Tko se boji vuka još...? Nevenka SUHIĆ

Diskriminacija ili...? P

rije dvije godine 49-godišnja Varaždinka, zbog zatvaranja privatne tvrtke u kojoj je radila, ostala je bez posla. Otada se javljala na sve objavljene natječaje u kojima se traži ženska radna snaga, ali bez uspjeha. A s obzirom na to da je ugostiteljske struke, pokušala je posao potražiti i preko malih oglasa u kojima se traže ženske osobe za rad u kafićima. I dogodilo se ono što je manje-više već poznato! Svi oni traže žensku osobu, izučenu ili priučenu konobaricu, ali ne stariju od 25 godina! Kad je riječ o godinama, diskriminirajuće se prema ženskim i muškim tražiteljima posla ponašaju i velike trgovačke kuće, građevinske firme, industrijska poduzeća, pa čak i društvene institucije. Osobe koje su prešle 40. za njih su, kako najčešće obrazlažu, prestare, pa će se brzo umarati i obolijevati prilikom obavljanja zahtjevnijih i težih poslova. A mladi, pogotovo djevojke? Mogu li poslodavcu uopće tako sigurno i dugo raditi na zahtjevnim poslovima ako se ubrzo udaju i počnu rađati djecu? Ili će im, nakon godinu ili dvije rada, to postati otegotna okolnost? Prema takvoj filozofiji, svi koji su prešli 50. nemaju čak ni šansu nadati se da bi se negdje mogli zaposliti!

Dvostruke zabave Međunarodni praznik žena i Fašnik, koji se ove godine obilježavaju 8. ožujka, mnoge će podružnice umirovljenika proslaviti prigodnim druženjem. Tako će umirovljenici Kućana, kao i varaždinske II. i VI. podružnice svoje fešte održati u restoranima u Gornjoj Dubravi, uz dobru ugostiteljsku ponudu, glazbu i ples. I umirovljenici Jalkovca i Gojanca također će,

ali zajedničkim druženjem, Dan žena i Fašnik proslaviti u Gornjoj Dubravi. Kako nam je rekla Agata Križanec, predsjednica Podružnice umirovljenika Gojanec, članovi obje podružnice dobro i uspješno surađuju, a njihovo zajedničko druženje postalo je tradicijom ne samo kad je riječ o feštama, nego i u razmatranju brojnih umirovljeničkih tema.

Mislim - još uvijek jesam

Ja mislim da najbolje žive zlatari, pekari i bankari! Zato ih i toliko ima u našem gradu!” MARIJAN KOVAČIĆ, VARAŽDIN

01. ožujka 2011., br. 354

DOZNAJEMO U Caritasovoj javnoj kuhinji dnevno i do 300 obroka

Hraniti se u pučkoj kuhinji nije sramota! S novim stečajevima povećao se i broj korisnika pučke kuhinje Piše: NEVENKA SUHIĆ

Oko 300 ljudi svaki dan dolazi po ručak u Caritasovu javnu kuhinju u Milkovićevoj ulici u Varaždinu. Mnogima je to jedini obrok tijekom dana. Siromaštvo je ozbiljno zakucalo na vrata ne samo onima koji su i do sada teško živjeli od socijalne pomoći, nego i umirovljenicima s malim mirovinama, kao i mnogim mlađim sugrađanima koji su se s početkom gospodarske krize, a ovih dana zbog novih stečajeva firmi, našli na burzi.

Posjet kuhinji U vrijeme ručka htjeli smo porazgovarati s korisnicima pučke kuhinje, no tek je troje pristalo na razgovor, a samo se jedan htio i predstaviti... Nakon sedam godina rada u ITC-u, otišao sam u mirovinu. Od penzije koja iznosi 1320 kn ne mogu živjeti. Kad platim režije i podmirim najnužnije troškove, mjesečno mi jedva ostane 500 kuna, tako da sam se od kolovoza 2010. počeo hraniti u Caritasovoj kuhinji. S obzirom na to da sam osoba oštećena sluha, živim sam i nemam nikakvih mogućnosti za dodatnu zaradu. Ali nije me sram. Tu su ljudi dobrog srca, a hrana je odlična - rekao je Mario Bahat iz Varaždina. U sličnoj je situaciji i M. V. - Osam godina sam na burzi, živim u stanu s mamom koja ima 85 godina i oboje živimo od 500 kuna socijalne pomoći, s tim da mi Centar za socijalnu skrb podmiruje dio režijskih troškova. Imam 57 godina i nitko me zbog godina ne želi zaposliti, iako sam po struci električar. Povremeno uspijem dobiti neki sezonski posao, tako da sam sad četiri mjeseca radio na javnim radovima. Inače, kad nema posla, teško je preživjeti i jedini je izlaz u ovoj kuhinji. U početku mi je bilo neugodno,

Stjepan Klajn već 11. godinu vodi ovu kuhinju, a uz njega je još 14-ero pomagača

bilo me sram, ali s vremenom sam se priviknuo i shvatio da me ne treba biti sram, jer ne kradem... Bilo bi mi draže kad bih se mogao zaposliti na bilo kakvom poslu - potužio se M.V. A Varaždinku S. J. u Caritasovu je kuhinju dovela mala mirovina. - Radila sam u VIO-u, oboljela od zloćudne bolesti i četiri godine bila na bolovanju. Nakon toga sam morala otići u mirovinu. Prihvatila sam ovaj oblik pomoći i nije me bilo sram doći u kuhinju - rekla nam je S.J.

Djelatnici kuhinje Stjepan Klajn već 11. godinu vodi ovu kuhinju. Kad ih promatra sa strane, kad prati kako dolaze i prilaze stolu, zna da svaki od njih nosi sa sobom i svoje brige. - Dok se većina ljudi koji se

hrane u našoj kuhinji pomirila s tim da drugog izbora nemaju, na novim korisnicima javne kuhinje primjećuje se bojažljivost, sramežljivost, potištenost i nelagoda, jer takvu svoju situaciju još ne mogu prihvatiti - govori šef javne kuhinje Klajn. Uz njega je još 14-ero pomagača, od kojih su većina volonteri. Katica Miličić u ovoj je kuhinji volonterka već 16. godinu, iako ima tu i kolegica koje volontiraju i preko 20 godina. - Tu sam kao i moje kolegice zato jer volim ljudima pomagati. Radila sam u vojnoj kuhinji i 1991. otišla u mirovinu. Nedugo nakon što se otvorila Caritasova javna kuhinja, s veseljem sam nastavila raditi sličan posao u njoj. Osjećaj da možeš ne samo pomagati nego i razumjeti tuđe nevolje, najljepši je - kaže Katica.

POMOĆ

Donatori, odazovite se! Kako je sve više novopridošlih ljudi sa Zavoda za zapošljavanje i novih umirovljenika, veće su i potrebe kuhinje. Iako velike napore ulažu i Varaždinska biskupija, Caritas, župa i župljani, Varaždinska županija i Grad, kao i brojni donatori kojima ovom prilikom zahvaljuju, uvijek su dobrodošli novi donatori. Zato pozivaju sve one koji imaju viška pojedinih namirnica i začina te povrtlarskih proizvoda, naročito zelja, kelja, poriluka i sličnog, da ih poklone kuhinji i zajedno pomognu svojim sugrađanima u nevolji.

PROSLAVA U Ljubeščici čak tri para proslavila godišnjice braka

Dva zlatna i dijamantni pir

Marija i Stjepan Horvatić te Terezija i Stjepan Horžić proslavili 50, a Anđela i Ivan Tomiek 60 godina

Udruga umirovljenika i starijih osoba iz Ljubeščice u lovačkom domu „Budinec“ u Ljubeščici obilježila je drugu godinu postojanja. Uz rad, tu je i zabava, pa Udruga organizira proslave rođendana svojih članova, različite druge proslave i druženja. Međutim, najljepše su one proslave kojima se obilježavaju godišnjice brakova. Uz

proslavu Valentinova, obilježene su čak tri godišnjice. Tri bračna para proslavila su ukupno 160 godina zajedničkog života! Bračni par Marija i Stjepan

Horvatić te Terezija i Stjepan Horžić proslavili su pedeset zlatnih godina, a bračni par Anđela i Ivan Tomiek svjedočio je o šezdeset godina zajedničkog života u dobru i zlu, zdravlju i bolesti. Uz čestitke, parovima su uručeni pokloni te je organizirana zajednička večera.


01. o탑ujka 2011., br. 354

Oglasi

9


10 Oglasi

01. o탑ujka 2011., br. 354


01. o탑ujka 2011., br. 354

Oglasi 11


12 Oglasi

01. ožujka 2011., br. 354

Mi smo jedan od vodećih proizvođača kožnih sjedala za europsku automobilsku industriju. Ako ste dinamični i ambiciozni, te imate odgovarajuće stručno obrazovanje i vi možete postati dio našeg uspješnog tima. Za naš proizvodni pogon tražimo osobu koja odmah može započeti s radom na dolje navedenom radnom mjestu :

JGV2'0&J_SN0 _Jg'8N0gVG8'/ OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI NAČELNIK OPĆINE SJ8=_ȦÑĤĮėČėĺåàĊÑɺɹ ɷɵɵɳɵSJ8=_JS=2=_0' JÑàıĒġĤėĤÑàıĒÑɵɶɹɳɳɳɳȿɴɻɷɹɵɳɳɳɳɹ Zagrebačka banka d.d. SåČåîėĒɳɷɵɹɻɶȿɳɹɳȦ"ÑĊĨɳɷɵɹɻɶȿɼɴɴ ȿđÑÿČȨėġȿĮȿÜɝĺŀȩþĮĒåĮȩþĤ 8ÑĮåđåČĉıàČÑĒĊÑɷȩ=áČıĊåėĨĮÿġåĒáÿĤÑĒĉııàåĒÿĊÑÿĨĮıáåĒÑĮÑı=ġßÿĒÿSĤĒėĺåÝ ÑĤĮėČėĺåàĊÿɇNČıłÜåĒÿĺĉåĨĒÿĊ_ÑĤÑłáÿĒĨĊåłıġÑĒÿĉåÜĤėĉɵȹɵɳɴɴɉȦĤÑĨġÿĨıĉåĨå

SURADNIK NA OBRADI REKLAMACIJA U RAČUNOVODSTVU m/ž ɄNNNȦġĤåáĒėĨĮÿđÑĉıėĨėÜåĨÑåĊėĒėđĨĊÿđÿČÿÑáđÿĒÿĨĮĤÑĮÿĺĒÿđĨđĉåĤėđ ɄġėłåČĉĒėĺÿĪåûėáÿĪĒĉåĤÑáĒėÿĨĊıĨĮĺėĒÑĊėĒĮĤėČÿîÑĊĮıĤÑĊıġÑÝÑȦėÜĤÑáÿ reklamacija kupaca, kontroli ulaznih računa i terećenja ɄÑĊĮÿĺĒėŀĒÑĒĉåĒĉåđÑàĊėûĉåŀÿĊÑıûėĺėĤıÿġÿĨđıȦġėłåČĉĒėÿġėŀĒÑĺÑĒĉå engleskog jezika ɄġėŀĒÑĺÑĒĉåĤÑáÑĒÑĤÑàıĒÑČıı7N=îîÿÝåėĊĤıłåĒĉıɇļÝåČȦ`ėĤáÿ=ıĮČėėĊɉ ɄĤÑŀĺÿĉåĒåĊėđıĒÿĊÑÝÿĉĨĊåĺĉåĪĮÿĒå ɄĨġĤåđĒėĨĮŀÑáėáÑĮĒėĪĊėČėĺÑĒĉåȦėÜıàÑĺÑĒĉåÿıĨÑĺĤĪÑĺÑĒĉå ɄĨÿĨĮåđÑĮÿàĒėĨĮȦÑĒÑČÿĮÿàĒėĨĮȦġĤÑĊĮÿàĒėĨĮȦĺÿĨėĊÑĤÑŀÿĒÑġĤėîåĨÿėĒÑČĒėĨĮÿ ĮåáėÜĤėîıĒĊÝÿėĒÿĤÑĒĉåıĮÿđı NUDIMO VAM: ɄĤÑáıėĊĤıłåĒĉııĊėĉåđáėČÑŀåáėÿŀĤÑłÑĉÑ_ÑĪåĨġėĨėÜĒėĨĮÿ ɇĨÑđÿėÿĒÿÝÿĉÑĮÿĺÑȦėáûėĺėĤĒėĨĮȦĊĤåÑĮÿĺĒėĨĮɉ ɄėáûėĺÑĤÑĉıßÑĨĮĤıàĒÑėÜıĊÑÿĨĮĤıàĒėıĨÑĺĤĪÑĺÑĒĉå ɄĒÑĉđėáåĤĒÿĉÑġėĨĮĤėĉåĒĉÑȦĤÑáĒÿġėĨĮėĤÿÿėġĤåđÑ ɄĨĮÿđıČÑĮÿĺĒÑĤÑáĒÑÑĮđėĨîåĤÑ Zamolbu sa kratkim životopisom možete dostaviti osobno na adresu, poslati putem pošte ili interneta u roku 10 dana od objave. 42 202 Trnovec Bartolovečki, Gospodarska 12; 00385(0)42404-694 Human resource center mailto:posao@boxmark.com

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ISPOSTAVA NOVI MAROF 02NȨVGȹ'ȿɶɸɳȿɳɸȹɴɴȿɳɴȹɳɶ VJȩJ=/Ȩɵɴɻɹȹɴȿɳɻȹɴȿɴɴȿɳɷ 8ėĺÿ7ÑĤėîȦɵɵȩɵȩɵɳɴɴȩ VġĤÑĺĒÿ ėáĉåČ ŀÑ ġĤėĨĮėĤĒė ıĤåäåĒĉåȦ ûĤÑáÿĮåČĉĨĮĺė ÿ ŀÑĪĮÿĮı ėĊėČÿĪÑ _ÑĤÑłáÿĒĨĊå łıġÑĒÿĉåȦ 'ĨġėĨĮÑĺÑ8ėĺÿ7ÑĤėîȦĤĉåĪÑĺÑĉıßÿġėŀÑþĮĉåĺı&Gȿ=ġåĤÑĮåĤÑáÿĨĮĤÿÜıÝÿĉĨĊėûĨıĨĮÑĺÑáȩėȩėȩ eÑûĤåÜȦČåĊĮĤÑeÑûĤåÜȦ#ıĒáıČÿßåĺÑɶɵȦŀÑĨĮıġÑĒėûġėėġıĒėđėßåĒÿĊı=77JȿGJ=/0S áȩėȩėȩeÑûĤåÜȦ2ĉåĤĊåPĤÑđɴɻȦıġĤåáđåĮıÿŀáÑĺÑĒĉÑČėĊÑÝÿĉĨĊå áėŀĺėČåŀÑÿŀûĤÑáĒĉıĨĤåáȿ ĒĉåĒÑġėĒĨĊėûġėáŀåđĒėûġĤÿĊČĉıàĒėûɴɳɇɵɳɉĊĺĊÑÜåČĨĊėûĺėáÑĮĤÑĒĨîėĤđÑĮėĤĨĊåĨĮÑĒÿÝå SNɴɺɻȳPßåġÑĒĉåɵɁ0ėĺÑàÿßÿȫıĒÑĨåČĉıPßåġÑĒĉåĮåđåČĉåđàČÑĒĊÑɴɴɴȩNĮÑĺÑĊɵȩeÑĊėĒÑė ġĤėĨĮėĤĒėđıĤåäåĒĉıÿûĤÑáĒĉÿɇ8ÑĤėáĒåĒėĺÿĒåÜĤȩɺɹȹɳɺÿɶɻȹɳɼɉȦ

POZIVA vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama po kojima će se graditi srednjenaponski podzemni priključni 10(20) kV kabelski vod transformatorske stanice TS 178 „Šćepanje 2 – Kovačići“ u naselju Šćepanje

DA IZVRŠE UVID U IDEJNI PROJEKT RADI IZJAŠNJENJA za izgradnjuĨĤåáĒĉåĒÑġėĒĨĊėûġėáŀåđĒėûġĤÿĊČĉıàĒėûɴɳɇɵɳɉĊ_ĊÑÜåČĨĊėûĺėáÑĮĤÑĒĨîėĤđÑȿ ĮėĤĨĊåĨĮÑĒÿÝåSNɴɺɻȳPßåġÑĒĉåɵɁ0ėĺÑàÿßÿȫıĒÑĨåČĉıPßåġÑĒĉåĊėĉÿßåĨåûĤÑáÿĮÿĒÑàåĨĮÿÝÑđÑ ŀåđČĉÿĪĮÑıĊȩėȩPßåġÑĒĉåıĒÑĨåČĉıPßåġÑĒĉåȩ 'ĒĺåĨĮÿĮėĤ ġĤåáđåĮĒėû ŀÑþĺÑĮÑ ı ġĤėĨĮėĤı ĉå &Gȿ=ġåĤÑĮåĤ áÿĨĮĤÿÜıÝÿĉĨĊėû ĨıĨĮÑĺÑ áȩėȩėȩ eÑûĤåÜȦČåĊĮĤÑeÑûĤåÜȦ#ıĒáıČÿßåĺÑɶɵȦeÑûĤåÜȩ VĺÿáĨåđėłåÿŀĺĤĪÿĮÿıġĤėĨĮėĤÿĉÑđÑėĺėûıġĤÑĺĒėûėáĉåČÑȦSĤûþĤĺÑĮĨĊåáĤłÑĺĒėĨĮÿɴȦ8ėĺÿ 7ÑĤėîȦĨėÜÑɶɳȦ''ȩĊÑĮȩıĺĤåđåĒıėáɴɵȦɳɳáėɴɷȦɳɳĨÑĮÿȦıĨĤÿĉåáıȦɼȩɶȩɵɳɴɴȩûėáÿĒåȩ =ĨėÜÑĊėĉÑĨåėáÑŀėĺåėĺėđġėŀÿĺıŀÑıĺÿáıÿáåĉĒÿġĤėĉåĊĮĤÑáÿÿŀĉÑĪĒĉåĒĉÑáıłĒÑĉåáėĊÑŀÑĮÿ ĨĺėĉĨĮĺėĨĮĤÑĒĊåɇĺČÑĨĒÿàĊÿÿČÿġėĨĉåáėĺĒÿČÿĨĮɉȩ 8ÑėĺÑĉġėŀÿĺĨĮĤÑĒĊåĨåĒåđėĤÑĉıėáÑŀĺÑĮÿėĨėÜĒėȦĺåßđėûııġıĮÿĮÿĨĺėĉåûėġıĒėđėßåĒÿĊÑȩ

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA U 2011. GODINI ɴȩVĨĊČÑáıĨ=áČıĊėđėĨĮÿġåĒáÿĤÑĒĉııàåĒÿĊÑÿĨĮıáåĒÑĮÑıɵɳɴɴȩûėáÿĒÿáėáÿĉåČÿĮßåĨå - redovitim studentima sveučilišnih (preddiplomskih i integriranih) i stručnih studija: ȿɵĨĮÿġåĒáÿĉåĨĮıáåĒĮÿđÑġĤĺåûėáÿĒå ȿɷĨĮÿġåĒáÿĉåĨĮıáåĒĮÿđÑáĤıûåáėàåĮĺĤĮåûėáÿĒå - redovitim studentima diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija: ȿɷĨĮÿġåĒáÿĉåĨĮıáåĒĮÿđÑĒÑġĤĺėĉûėáÿĒÿ ȿɷĨĮÿġåĒáÿĉåĨĮıáåĒĮÿđÑĒÑáĤıûėĉûėáÿĒÿȩ _ÿĨÿĒÑĨĮÿġåĒáÿĉåŀÑĨĮıáåĒĮåĊėĉÿĨĮıáÿĤÑĉıĒÑġėáĤıàĉı_ÑĤÑłáÿĒĨĊåÿ7åäÿđıĤĨĊåłıġÑĒÿĉå iznosi 450,00 kuna mjesečno odnosno 4.500,00 kuna godišnje, a studiranja van spomenutih gıġÑĒÿĉÑɹɳɳȦɳɳĊıĒÑđĉåĨåàĒėėáĒėĨĒėɹȩɳɳɳȦɳɳĊıĒÑûėáÿĪĒĉåȩ VĨČıàÑĉıáÑĨåÿĨĊėĤÿĨĮåıĊıġĒėġČÑĒÿĤÑĒÑĨĤåáĨĮÑĺÑŀÑĨĮÿġåĒáÿĤÑĒĉåııĊıġĒėđÿŀĒėĨı ėáɻɳȩɳɳɳȦɳɳĊıĒÑȦÑġĤåđÑÜĤėĉıÿĺĤĨĮÿĨĮÿġåĒáÿĉÑĊÑĊėĉåĮėĒÑŀĒÑàåĒėėĺÿđĒÑĮĉåàÑĉåđȦ eventualno neiskorištena sredstva dodijelit će se kandidatima s liste prioriteta za stipendiȿ ranje studenata diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija druge godine. ɵȩGĤÑĺėĨıáĉåČėĺÑĒĉÑıĒÑĮĉåàÑĉıÿđÑĉıĨĮıáåĒĮÿȨ ȿàÿĉÿĤėáÿĮåČĉÿÿČÿĨĊĤÜĒÿÝÿÿđÑĉıġĤåÜÿĺÑČÿĪĮåĒÑġėáĤıàĉıėĺå=ġßÿĒåĒÑĉđÑĒĉåɶûėáÿĒåġĤÿĉå ġėáĒėĪåĒĉÑġĤÿĉÑĺåĮåÿŀđÿĤåĒåáėĨġĉåČåėÜĺåŀåġĤåđÑġĤėĤÑàıĒı=ġßÿĒåȦ ȿĊėĉÿĒÿĨıĊėĤÿĨĒÿÝÿáĤıûÿþĨĮÿġåĒáÿĉÑ ȿ Ċėĉÿ Ēå ėĨĮĺÑĤıĉı ġĤÿþėá ġė ėĨĒėĺı ŀÑġėĨČåĒĉÑȦ ĨÑđėĨĮÑČĒėû ėÜÑĺČĉÑĒĉÑ ġėČĉėġĤÿĺĤåáĒå djelatnosti ili od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili intelektualnih usluga, te prihod od imovine i imovinskih prava ȿĊėĉÿĨıĤåáėĺĒÿĨĮıáåĒĮÿĮåáÑÿđÑĉıġĤėĨĉåĊėÝĉåĒÑĨĮıáÿĤÑĒĉÑÿĮėȨ - studenti preddiplomskih i integriranih studija prve godine najmanje 4,00 iz posljednjeg završnog razreda srednje škole - studenti preddiplomskih i integriranih studija ÑɉĒÑáĤıûėĉûėáÿĒÿÑĊėÿđĉåġĤėĨĉåĊėÝĉåĒÑÿŀġĤåĮþėáĒėŀÑĺĤĪåĒåġĤĺåûėáÿĒåĨĮıáÿĉÑ ĒÑĉđÑĒĉåɶȦɻɳ Üɉ ĒÑ ĮĤåßėĉ ûėáÿĒÿ ÑĊė ÿđ ĉå ġĤėĨĉåĊ ėÝĉåĒÑ ÿŀ ġĤåĮþėáĒė ŀÑĺĤĪåĒå áĺÿĉå ûėáÿĒå ĨĮıáÿĉÑ ĒÑĉđÑĒĉåɶȦɹɳ Ýɉ ĒÑ àåĮĺĤĮėĉ ûėáÿĒÿ ÑĊė ÿđ ĉå ġĤėĨĉåĊ ėÝĉåĒÑ ÿŀ ġĤåĮþėáĒė ŀÑĺĤĪåĒå ĮĤÿ  ûėáÿĒå ĨĮıáÿĉÑ najmanje 3,40 - studenti diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija ÑɉĒÑġĤĺėĉûėáÿĒÿÑĊėÿđĉåġĤėĨĉåĊėÝĉåĒÑÿŀġĤåĮþėáĒåĮĤÿȦėáĒėĨĒėàåĮÿĤÿûėáÿĒåġĤåááÿȿ plomskog ili stručnog studija najmanje 3,20 ÜɉĒÑáĤıûėĉûėáÿĒÿÑĊėÿđĉåġĤėĨĉåĊėÝĉåĒÑÿŀġĤåþėáĒėŀÑĺĤĪåĒÿþûėáÿĒÑĨĮıáÿĉÑĒÑĉđÑĒĉå 3,20 ɶȩ2ÿĨĮÑġĤĺåĒĨĮĺÑĊÑĒáÿáÑĮÑŀÑáėáĉåČıĨĮÿġåĒáÿĉÑıĮĺĤáÿĮßåĨåıĨĊČÑáıĨĊĤÿĮåĤÿĉÿđÑÿŀ=áČıĊå ėĨĮÿġåĒáÿĤÑĒĉııàåĒÿĊÑÿĨĮıáåĒÑĮÑı=ġßÿĒÿSĤĒėĺåÝÑĤĮėČėĺåàĊÿȩ ɷȩVŀġÿĨÑĒıġĤÿĉÑĺıĒÑĒÑĮĉåàÑĉȦĊÑĒáÿáÑĮÿĮĤåÜÑĉıġĤÿČėłÿĮÿȨ ȿġĤåĨČÿĊėĨėÜĒåÿĨĊÑŀĒÿÝå ȿġėĮĺĤáıîÑĊıČĮåĮÑėıġÿĨıȦĨĮÑĮıĨıĨĮıáåĒĮÑĨÑÿĨĊÑŀÑĒÿđġĤėĨĉåĊėđėÝĉåĒåÿġĤåĨČÿĊÿĒáåĊȿ sa ȿÿŀĉÑĺıáÑĒÿĉåĊėĤÿĨĒÿĊĒåĊåáĤıûåĨĮÿġåĒáÿĉåŀÑÑĊÑáåđĨĊıûėáÿĒıŀÑĊėĉıĨåĨĮÿġåĒáÿĉÑ dodjeljuje ȿġėĮĺĤáıėėĨĮĺÑĤåĒėđáėþėĮĊıGėĤåŀĒåıġĤÑĺåŀÑĨĺÑĊėûàČÑĒÑŀÑĉåáĒÿàĊėûĊıßÑĒĨĮĺÑŀÑ ɵɳɴɳȩûėáÿĒıɇÑĊėĨåÿĨĮåĉėĪĒåđėûıġĤÿÜÑĺÿĮÿĊÑėġĤÿĺĤåđåĒÿáėĊıđåĒĮȿÿŀĉÑĺıėėĨĮĺÑĤåȿ ĒėđáėþėĮĊıŀÑĨĺÑĊėûàČÑĒÑĊıßÑĒĨĮĺÑŀÑɵɳɴɳȩĨÑėáûėĺÑĤÑĉıßÿđġėĮĺĤáÑđÑÿĨġČÑĮÿĮåČĉÑ áėþėĮĊÑɉ ȿ ġėĮĺĤáı ė ĨĮÑĮıĨı ıàåĒÿĊÑȦ ėáĒėĨĒė ĨĮıáåĒĮÑ ŀÑ ĨåĨĮĤå ÿ ÜĤÑßı Ċėĉı ĤėáÿĮåČĉÿȦ ėáĒėĨĒė skrbnik uzdržava ȿÿŀĉÑĺıėàČÑĒėĺÿđÑŀÑĉåáĒÿàĊėûĊıßÑĒĨĮĺÑȩ Gėá ėĨĮĺÑĤåĒÿđ ġĤÿþėáÿđÑ  ġėáĤÑŀıđÿĉåĺÑĉı Ĩå ġĤÿþėáÿ ġė ėĨĒėĺÿ ŀÑġėĨČåĒĉÑȦ đÿĤėĺÿĒåȦ prihodi od obavljanja samostalne poljoprivredne djelatnosti, od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili intelektualnih usluga, kao i prihodi od imovine i imovinskih prava.  GėáàČÑĒėĺÿđÑŀÑĉåáĒÿàĊėûĊıßÑĒĨĮĺÑđėûıĨåıŀġėáĒėĨÿĮåČĉÑŀÑþĮĉåĺÑŀÑáėáĉåČı stipendije prijaviti njegovi roditelji ili skrbnici, te sestre i braća koju su roditelji, odnosno ĨĊĤÜĒÿÝÿáıłĒÿıŀáĤłÑĺÑĮÿġĤåđÑėáĤåáÜÑđÑ=ÜÿĮåČĉĨĊėûŀÑĊėĒÑȩ

Ako se pozivu za uvid stranka iz opravdanog razloga ne može odazvati, uvid može izvršiti ÿĒÑĊĒÑáĒėȦÑČÿĒÑĉĊÑĨĒÿĉåıĤėĊıėĨÑđáÑĒÑėááÑĒÑıĺÿáÑȩVĮėđĨČıàÑĉıĨĮĤÑĒĊÑĉåáıłĒÑ dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.NĮĤÑĒĊÑđÑ Ċėĉå ßå Ĩå ėáÑŀĺÑĮÿ ėĺėđ ġėŀÿĺı ČėĊÑÝÿĉĨĊÑ áėŀĺėČÑ áėĨĮÑĺÿĮ ßå Ĩå ėĨėÜĒėđ áėĨĮÑĺėđȩNĮĤÑĒĊÑđÑĊėĉåĨåĒåßåėáÑŀĺÑĮÿėĺėđġėŀÿĺıȦČėĊÑÝÿĉĨĊÑáėŀĺėČÑáėĨĮÑĺÿĮßåĨå ÿŀČÑûÑĒĉåđĒÑėûČÑĨĒėĉġČėàÿėĺėûıġĤÑĺĒėûėáĉåČÑȦıĮĤÑĉÑĒĉıėáɻáÑĒÑȩ

ɸȩGĤÿĉÑĺå Ĩ áėĊıđåĒĮÑÝÿĉėđ Ȧ ĊÑĒáÿáÑĮÿ ĮĤåÜÑĉı áėĨĮÑĺÿĮÿ ĒÑ ÑáĤåĨı OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI, Trnovec, Bartolovečka 76, 42202 Trnovec Bartolovečki s naznakom na omotnici „Stipendiranje studenata 2011.“ i to zaključno do 16. ožujka 2011. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

8åġėĮġıĒåÿĒåġĤÑĺėĺĤåđåĒėáėĨĮÑĺČĉåĒåġĤÿĉÑĺåĒåßåĨåĤÑŀđÑĮĤÑĮÿȩ


01. o탑ujka 2011., br. 354

Oglasi 13


14 Čitatelji zovu DRUGA STRANA

Besplatno do vode Bunar koji se nalazi u Hrastovcu na području gdje nema lokalnog vodovoda, nije javni bunar jer za to nema uvjeta - kažu u Gradu Varaždinske Toplice. Način na koji je izgrađen bunar je starinski, a kako se nalazi na terenu koji je izrazito brdovit i pod nagibom, procijedne vode stalno ulaze u bunar, a u blizini su kuće i gospodarske zgrade, poljoprivredne površine i cesta. Zbog svega toga voda iz bunara bila bi upitne kvalitete i nitko ne bi mogao garantirati njezinu ispravnost čak i kada bi se bunar očistio. Za to su, ističu u Gradu, bili spremni angažirati odgovarajuće službe premda bunar nije pod nihovom ingerencijom, no s obzirom na gore navedene činjenice bio bi to uzaludan posao. U Gradu ističu kako obitelji koje nisu mogle biti priključene na lokalni vodovod nisu prepuštene same sebi. Njima je osigurana opskrba vodom, a sve što trebaju učiniti je javiti se u Grad i potpisati narudžbu za dostavu vode. Prilikom naručivanja nema limita na količinu vode, što znači da mogu dobiti onoliko vode koliko zatraže i uz sve to, ništa ne moraju platiti: voda i dostava do njihovih kućanstava je besplatna, odnosno sve troškove podmiruje Grad Varaždinske Toplice. Sve obitelji koje su i prije zagađenja koristile ovu mogućnost imaju izgrađene spremnike, pa u Gradu ne vide u čemu je problem. Da bunar nije javni i da obitelji koje su koristile vodu iz bunara, a riječ je o dvije obitelji, vodu mogu naručiti od Grada potvrdili su i u nadležnoj Upravi za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, čiji su djelatnici na temelju prijave našeg čitatelja obavili nadzor 23. studenog 2010. Glasnogovornica Ministarstva Zora Lažeta izvjesila je kako naš čitatelj nije podnio niti jedan zahtjev za dostavu vode u 2010. godini, dok je godinu prije voda dostavljena na temelju podnesenog zahtjeva.

01. ožujka 2011., br. 354

PROVJERILI SMO Zašto bunar u Hrastovcu, u koji je ulivena nafta, nije očišćen?

Voda nam treba za piće i kuhanje, no nitko ne mari Zagađenje javnog bunara D. V. je odmah prijavio nadležnim službama Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Kada će konačno biti očišćen bunar u Hrastovcu kod Varaždinskih Toplica? To pitanje muči D. V. iz Hrastovca i njegovu suprugu, nedaleko čije se kuće nalazi zagađeni bunar. U njega je još 20. studenog prošle godine netko ulio naftu, otkada naš čitatelj vodu iz bunara ne može koristiti.

Nije prvi put - Prošla su već tri mjeseca, a bunar još nije očišćen premda sam na vrijeme prijavio njegovo zagađenje i komunalnoj službi u Varaždinskim Toplicama, policiji u Novom Marofu, a o svemu sam obavijestio i vodnog inspektora u Varaždinu. Zagađenje sam prijavio i vodoprivrednom državnom inspektoru, odnosno dopis sam uputio Ministarstvu šumskog i vodnoga gospodarstva 22. studenog prošle godine. Zatražio sam da se očisti bunar od nafte kako bismo ponovno mogli koristiti vodu za piće i kuhanje te sam ih zamolio da nešto poduzmu kako se to ne bi više događalo.

!

kako smo supruga i ja u mirovini, nismo u mogućnosti financirati gradnju novog spremnika za vodu

Jer to nije prvi put da je bunar zagađen. Prije dvije godine netko je u njega bacio pse i mačke, pa se jedno vrijeme voda iz bunara također nije mogla koristiti. Međutim, do dana današnjeg ništa se nije riješilo po pitanju čišćenja

Nafta je u bunar u Hrastovcu ulivena još 20. studenog 2010. i od tada naš čitatelj i njegova supruga ne koriste vodu za piće, ni kuhanje

bunara. Samo je na njega stavljena naljepnica da voda nije za piće – ustvrdio je naš sugovornik. O vlastitom je trošku, navodi, uzorak vode iz bunara dao na analizu županijskom Zavodu za javno zdravstvo, a rezultati su pokazali da uzorak vode iz tog bunara ne odgovara zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće te je mikrobiološki neispravan. Ogorčen što tri mjeseca od zagađenja bunara ništa nije poduzeto u vezi s njegovim čišćenjem od nafte, što je bio i razlog zbog kojeg se obratio našoj redakciji, D. V. iz Hrastovca nezadovoljan je i pristupom sanitarne inspektorice koja je bila na terenu, u vezi čega je 22. prosinca prošle godine uputio prigovor na adresu Ministarstva šumskog i vodnog gospodarstva. Inspektoricu, tvrdi naš su-

Obavljene terenske provjere Iz PU varaždinske izvijestili su kako su jednako kao i mi upoznati s navodima našeg čitatelja D. V.-a iz Hrastovca. - U vezi toga obavili smo niz obavijesnih razgovora i terenskih provjera, o čijim ćemo rezultatima izvijestiti

govornik, nije zanimao ni bunar, ni zagađenost vode, već samo podaci o njegovoj izgradnji i čestica na kojoj se nalazi. Navodi kako je inspektorica samo inzistirala na gradnji novog spremnika za vodu. - Kako smo supruga i ja u mirovini, nismo u mogućnosti financirati gradnju novog spremnika za vodu. Jedino nam je prihvatljivo osposobiti bunar čiju vodu koristimo za piće i kuhanje – navodi čitatelj.

Državno odvjetništvo – navode iz PU varaždinske u pismenom odgovoru na naš upit, koji potpisuje načelnik Rade Sitar, ne navodeći pritom je li otkriveno tko je ulio naftu u javni bunar u Hrastovcu.

Na kraju je sa svime time upoznao i gradonačelnika Varaždinskih Toplica Dragutina Kranjčeca. - Gradonačelnik mi je obećao da će nam osigurati cisternu s vodom jer bolesna supruga i ja zasad se snalazimo kojekako. Ostali smo na milost i nemilost dobrih ljudi, koji nam dovoze vodu u bačvama - otkriva Hrastovčanin, jedan od malobrojnih koji žive na brijegu na kojem su uglavnom vikendice.

Pitka voda sada iz bačvi

DRUGI PROBLEM Je li bilo postavljanja druge infrastrukture osim one koju je u Hrastovcu postavljao T-HT?

T-HT: Nije bilo nikakvih drugih radova

Iskop T-HT-a nedaleko od kuće našeg čitatelja

- Uvjeren sam da se kod postavljanja telekomunikacijske mreže u Hrastovcu postavljala i druga infrastruktura, a sve mimo našeg znanja i pristanka. U to se može uvjeriti svatko tko zaviri na mjesto iskopa, koji se nalazi tik uz moju kuću i koje tako stoji još od blagdana sv.

Lucije, gdje se jasno mogu vidjeti i drugi kablovi, a ne samo T-HT-a – tvrdi čitatelj D. V. iz Hrastovca. O tome je još u studenom prošle godine zatražio očitovanje T-HT-a. Odgovoreno mu je kako su djelatnici Hrvatskog telekoma – Odjela za operativno upravljanje mrežom i poslovanje s korisnicima sjever uvidom na terenu utvrdili kako osim kablova T-HT-a ne postoji infrastruktura drugih

pravnih, odnosno privatnih osoba. Isto su nam potvrdili i u odgovorima na naš upit iz Odjela za odnose s javnošću T-HT-a. - Na navedenoj lokaciji nalazi se elektronička komunikacijska infrastruktura HT-a unutar koje se ne nalazi infrastruktura drugih pravnih ili privatnih osoba. U trenutku postavljanja naših kablova nije bilo drugih radova, niti je bila postavljana

nečija druga infrastruktura. Naknadnom provjerom na terenu utvrđeno je kako se u iskopu u kojem se nalaze kabeli HT-a nalazi i kabel nepoznatog vlasnika, za koji nemamo informacije o tome tko ga je i kada postavljao. Napominjemo da je HT prije postavljanja svojih kablova uredio odnose s vlasnikom zemljišta – izvijestili su u odgovorima na naš upit iz T-HT-a.


01. o탑ujka 2011., br. 354

Oglas 15


16 Reagiranja čitatelja - Pisma, polemike i vaše vijesti STROJARSKA ŠKOLA

Prva generacija s atraktivnim zvanjem U utorak 22. veljače u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu održana je završna priredba povodom ispraćaja prve generacije maturanata koji svoje 3,5-godišnje školovanje završavaju prvi put u zimskom roku. Radi se o novom, atraktivnom zanimanju obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima, koje objedinjuje čak tri pethodna tradicionalna zanimanja: tokara, glodača i brusača. Naglasak je stavljen na praktični dio obrazovanja koje su učenici obavljali u vanjskim licenciranim tvrtkama i za to dobivali novčanu naknadu do 1.000 kuna mjesečno. Tržište rada pokazuje potrebu za ovim zanimanjem, pa će se većina učenika zaposliti u vrlo kratkom roku. Prva generacija maturanata, njih 23, dostojanstveno je ispraćena uz prigodni program koji je pripremila prof. Nevenka Mitrović, a izveli su ga učenici škole. Strojarska i prometna škola

01. ožujka 2011., br. 354

ČITATELJI PIŠU Varaždinka razočarana odnosom prema uginuloj životinji

Četiri dana ignorirali pregaženu macu Veljača je. Vrijeme kad životinje osjećaju proljeće, pa proskitaju. U takvom je lutanju, u sredini moje ulice, stradala jedna maca. Pogažena, odbačena uz rubnik u ulici strogog centra našeg lijepog grada. Tužna priča - za mačji rod! U nastavku čini mi se još tužnija za - ljudski rod. Sve se dogodilo početkom tjedna kada sam vidjela jadnu životinjicu ujutro kada sam išla na posao. (...) Mislim, ovih dana odvoze otpad, uočit će oni, javiti mjerodavnima, skloniti… Polazim na posao drugi dan, treći dan, a životinjica leži i dalje. A meni knedla u grlu! Četvrti dan ista priča. Odlučim telefonirati. Pitam Varkom – nije nadležan! Kažu, komunalni redar. Tražim na internetu neki broj; otvaram stranicu Upravnog odjela za komunalni sustav, ali njih nekako baš ne mogu zvati subotom poslijepodne. Nikako ne mogu naći neki broj dežurstva. (...)

Sjetim se dežurne veterinarske službe! Zovem, a dežurni me upućuje da zovem 112. Zahvaljujem! Zovem 112. Javlja se dežurni. Ispričam o čemu se radi. On me sasluša i upućuje na veterinarsku službu. Kažem mu da me svi vrte u krug, jer su me oni uputili na 112! Razumije čovjek. Uzima sve podatke i kaže da će se potruditi da se to obavi. Ukućani mi govore da sam naivac. Možda nisam, gorljivo se zalažem za svoje pravo da budem pozitivac, optimist i da vjerujem u ljude. Na večer opet prolazim mojom ulicom; sa zebnjom i s nadom. Kad zaista, životinjice više nema! Netko se potrudio! U mirno subotnje poslijepodne. Dobro je, kažem sebi. Ali onaj upitnik se sad iz želuca premjestio u moju glavu. Cijeli tjedan onuda prolaze najrazličitiji ljudi, uokolo parkiraju. Klijenti banke, gospodarstvenici, na primjer. Neki idu i prema

tržnici. Znam, teška vremena. S druge strane, prema kafiću kreće mladost, nasmijana, bezbrižna. Naravno da oni ne vide. Idu onuda ljudi i na misu. U svojim su molitvama, zamišljeni. Ne vide. Tamo su i neki zdravstvenjaci i humanitarci, znam, oni imaju toliko problema. Ne vide. Ili možda vide, ali misle, nije to njihova briga. Ispred kuće gdje leži maca izlaze roditelji. I djeca. Nekako vjerujem da djeca sve vide. Ali možda vjeruju u nas odrasle... E, zato upitnik u mojoj glavi: pa kakav sam to čovjek da ja vidim? Ma neka, moje je uvjerenje da u životu imamo izbor; prihvatiti stanje takvo kakvo jest ili sami nešto promijeniti! I svakako zahvala i pohvala onima na 112 i svakom onom tko je sudjelovao. Stanarka s kraja ulice (podaci poznati redakciji)

TREĆA OŠ

Kako riješiti nasilje? Međuvršnjačko nasilje i nasilje putem interneta sve su prisutniji oblici nasilja u našim školama. Zahvaljujući mogućnosti da o tim temama djeca saznaju ‘’iz prve ruke’’, 18. veljače načelnik krim-policije u Čakovcu gospodin Darko Dragičević, dipl. kriminalist, upoznao je učenike 3. a, b i c razreda s oblicima nasilja i načinima rješavanja tih problema. Svojom srdačnošću, primjerenim načinom izlaganja i vrlo dojmljivom prezentacijom potpuno je zaokupio njihovu pažnju te su vrlo aktivno, pozorno i s velikim zanimanjem pratili njegovo izlaganje. Zahvaljujemo tati Dragičeviću koji se već drugu godinu ljubazno odazvao našem pozivu s ciljem da svojim savjetima pomogne da škola bude ono što bi trebala biti: ugodno mjesto za druženje i učenje – naš drugi dom. Ružica Marčec

Valentinovo u staračkom domu Dvadesetak učenika Osnovne škole Martijanec, vođeni učiteljicama Anitom Krušec, Sabinom Lončarić, Spomenkom Struški i Anitom Pretković, odlučilo je povodom Valentinova štićenicima staračkog doma „Smiraj“ u Ludbregu uljepšati nedjeljno popodne prigodnom priredbom. Osim prigodnim programom učenici su i ovaj put svakom štićeniku poklonili darove koji su izrađeni u našoj Učeničkoj zadruzi „Jabuka“. Iako je baka Mara izjavila da bi mogli doći svaku nedjelju, svoj posjet s novom priredbom najavili smo im opet za Uskrs. OŠ Martijanec

Obavijest čitateljima 7Plus Regionalni tjednik objavljuje isključivo pisma koja su potpisana imenom i prezimenom uz navedenu adresu, pri čemu ćemo poštovati želju da zaštitimo vaš identitet. Pišite nam na adresu 7Plus Regionalni tjednik, Milčetićeva 13, Varaždin uz naznaku “Za Reagiranja čitatelja” ili na e-mail adrese: urednik@regionalni. com ili vmargetic@regionalni.com.

REAGIRANJE Inicijativni odbor za ostanak u župi Varaždinske Toplice

I mi se molimo da prevlada razum Gospodin župnik Vidović u predvečerje sedme nedjelje kroz godinu obraća se pismom varaždinskom biskupu mons. Mrzljaku s molbom da ga razriješi dužnosti župnika u Jalžabetu. Mi mu na toj odluci čestitamo. (...) Duboko žalimo što s gospodinom župnikom, usprkos brojnim pokušajima, nismo uspjeli uspostaviti normalnu komunikaciju. Ovim se putem gospodinu župniku ispričavamo ako smo ga bilo čime uvrijedili, jer nikada nismo imali takve namjere. Želimo mu dobro zdravlje, kako bi zadaću Kristovog svećenika mogao obavljati na osobno zadovoljstvo i opće dobro. (...) Biskupski ordinarijat u svome priopćenju poziva se na kanon 515. Spomenuti kanon decidirano govori o osnivanju i ukidanju župa i niti jednom riječju ne spominje mijenjanje granica župa. Kad smo već kod kanona, mi se pozivamo na kanon 126.

koji kaže da se “zbog čina učinjenog iz neznanja ili zablude može podići tužba za poništenje”. U prvom razgovoru nakon objave odluke o našem preseljenju vođenom s mons. Godinom i biskupom, svakim posebno, identično su izjavili da su oni iznenađeni činjenicom da mi o tome ništa ne znamo i da su oni od strane našega župnika vlč. Mostečaka bili uvjereni da mi sve znamo, da je s nama sve dogovoreno, dapače, da mi to tražimo, pa su donošenje ove odluke smatrali samo formalnošću. Gospodin biskup još je dodao da se odluka može povući, ako za to ima argumenta. Iz rečenog jasno proizlazi da su prilikom donošenja sporne odluke u Biskupijskom ordinarijatu bili u zabludi. Svaka odluka donesena u zabludi ništavna je i pred crkvenim i pred građanskim sudom. Također, piše da pravo na koje se mi pozivamo ne postoji. Podsjećamo da se mi pozivamo na temeljno, prirodno

pravo o poštovanju našeg ljudskog i vjerničkog dostojanstva. Sada nam je objašnjeno da ono ne postoji. Kod pozivanja na pravo izbora u koju ćemo župu pripadati ne mislimo na pisano, već na tradicijsko pravo, jer nikada nitko i nigdje iz svoje župe nije izmješten na način na koji se to dogodilo nama. (...) Iskreno se molimo u nadi da će razum prevladati. Budući da se radi o Kristovim namjesnicima na Zemlji i čelnicima Crkve, vjerujemo da će se, kada se emocije malo slegnu, a razum prevlada, svatko u svojoj savjesti pred Bogom preispitati te u skladu s time povući odluku koja je donesena na štetu općeg dobra i Katoličke crkve. Želimo i molimo da se to dogodi što prije kako bismo sa svojim duhovnim pastirima mogli radosno proslaviti svetu misu u kapelici svetoga Jakoba u Jakopovcu. Inicijativni odbor za ostanak u župi Varaždinske Toplice

REAGIRANJE Na kojim se još institucijama može studirati psihologija?

Psiholozi se ne školuju samo na Filozofskom Potaknuta člankom pod nazivom “Tko traži pomoć, nije lud” u Regionalnom tjedniku od 22. veljače obraćam vam se da skrenem pozornost na jedan netočan ili bolje rečeno - nepotpun navod u tom članku. Naime, u istaknutom dijelu članka u kojem su navedene osnovne razlike između psihijatra i psihologa navedeno je da psihijatar svoje zvanje stiče završetkom Medicinskog fakulteta i četverogodišnje specijalizacije iz psihijatrije, dok se psihologom postaje kada se završi psihologija

na Filozofskom fakultetu. Međutim, psihologija se od 1998. godine može studirati i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Iako je taj fakultet u početnim godinama nakon osnutka imao određenih problema u svom djelovanju koji su većinom bili politički uvjetovani, odgovorno tvrdim da su Hrvatski studiji kvalitetom ravnopravni svim ostalim fakultetima unutar Sveučilišta u Zagrebu i šire. Također, mnogi psiholozi svoje obrazovanje stječu i na studijima psihologije u inozemstvu,

koji zasigurno nose nazive različite od “Filozofski fakultet.” Vjerujem da navedeno nije dovoljno istaknuto ni na samoj tribini (ne mogu to tvrditi jer nisam bila prisutna), no smatram da je, ako već to nije bio slučaj 90-ih godina, danas svakako vrijeme širenja pogleda na različite mogućnosti obrazovanja te u skladu s tim smatram neprimjerenim neopravdano isticanje jednog fakulteta, a zanemarivanje ostalih Zrinka Ivanković


Poslovni svijet 17

01. ožujka 2011., br. 354

IZDVOJENO Nezavisni hrvatski sindikati izračunali potrošačku košaricu četveročlane obitelji u 10 gradova

Troškovi prehrane najmanji su u - Varaždinu S 2.358 kuna, koliko za prehranu treba mjesečno izdvojiti četveročlana varaždinska obitelj, Varaždin ima najniže troškove prehrane u potrošačkoj košarici, koju su za siječanj izračunali u Nezavisnim hrvatskim sindikatima. Obračun košarice napravljen je za četveročlane obitelji u deset hrvatskih gradova. Najpovoljniju potrošačku košaricu s 6.328 kuna ima Split, a slijedi Osijek s 6.395 kuna. Nakon njih je Varaždin s 6.472 kune, a tek desetak kuna više treba izdvojiti u Zagrebu. Od šest skupina troškova koje ulaze

u potrošačku košaricu, Varaždin je među vodećima po troškovi-

u

dio prehrane u svim troškovima triput veći nego u EU

TURIZAM

Promocija u Beogradu

ma prijevoza, ali zato ima najmanje troškove prehrane koji su za stotinjak kuna niži nego u Splitu, Zagrebu i Rijeci. Udio hrane u potrošačkoj košarici NHS-a iznosi 39,7 posto, dok se u zapadnoeuropskim zemljama kreću oko desetak posto.

DOZNAJEMO Gospodarstvenici s novomarofskog područja na Danu poduzetnika

Kako naplatiti potraživanja? Županijska pomoć gospodarstvu nije onakva kakva bi trebala biti zbog pada proračunskih prihoda, ustvrdio Štromar Piše: DAVOR PEJNOVIĆ

Društveni dom u Remetincu po drugi put bio je mjesto okupljanja većeg broja gospodarstvenika s područja grada koji su došli na Dan poduzetnika grada Novog Marofa.

Pad prihoda

Varaždinske županije provodi niz programa i projekata kojima nastoji pomoći poduzetnicima, odnosno osigurati im financijska sredstva kroz pretpristupne fondove EU. No još uvijek je taj iznos daleko manji od mogućeg, posebice na državnom nivou. Također, prezentiran je podatak da je više od 400 milijuna kuna osigurano za poticanje malog i srednjeg poduzetništva u ovoj godini u proračunu Ministarstva gospodarstva.

Kako je naglasio gradonačelnik Darko Hrenić, problemi koji muče novomarofske poduzetnike također su prisutni na području Varaždinske županije, a broj nezaposlenih u daljnjem je porastu. Svi za fondove EU - Županijska pomoć gospoŠto se tiče pretpristupnih darstvu nije onakva kakva bi fondova, od vlade do lotrebala biti, a jedan od kalne samouprave, sv i osnovnih razloga je trebaju odraditi svoj pad proračunskih posao, istaknua k prihoda - istala je Dubravka ždins a r a V knuo je župan Flinta, načela n a j i n Predrag Štronic a O djel a župa u t s e j mar. za Nacionalje m m e ć N a s ku p u ni fo n d p r i tre nju e t š i r su prezentiMinistarstvu po ko U rani prografinancija. VaE va mi, mjere i raždinska župafondo aktivnosti koje nija na trećem je mogu dopr inijeti mjestu u Hrvatskoj zajedničkom iznalažeprema iskorištenim srednju rješenja za brži izlazak stvima. iz krize. Agencija za razvoj Iznos od 45 milijuna kuna

BEOGRAD – Na 33. međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, najjačem sajmu turizma ovog dijela Europe na kojem je Hrvatska zemlja partner, predstavile su se turističke zajednice središnje Hrvatske putem klastera središnje Hrvatske. - Interes posjetitelja je iznimno velik, posebno za područje Varaždinske županije, koju predstavlja Turistička zajednica Varaždinske županije - doznajemo od Elizabete Dolenec, direktorice TZ-a Varaždinske županije. U prva tri sata sajma, kako dodaje, podijeljeni su gotovo svi promotivni materijali. - Ako je suditi po broju zainteresiranih posjetitelja za našu županiju, ova promocija na sajmu u Beogradu pun je pogodak - ističe Dolenec.

POLJOPRIVREDA

Prosvjed u G. Vratnu

Projekti za Ivančicu postoje, pa i skijališta, ali za njihovu realizaciju nedostaju investitori

osiguran je za provedbu IPA programa u svrhu pripreme poduzetnika za korištenje strukturnih fondova i svega što ih očekuje ulaskom u Europsku uniju. Uz brojne podatke, savjete i informacije koje su bile prezentirane pr isutnima, ipak će na kraju ostati najviše u sjećanju pitanja jednog novomarofskog poduzetnika: što će država poduzeti u vezi plaćanja obaveza poduzetnika i kada će poduzetnici moći naplatiti svoja potraživanja.

Za ulagače pet velikih projekata IVANEC - Projekt razvoja planinskog turizma na Ivančici privukao je najviše pozornosti sudionika poslovnog sastanka koji su organizirali Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec. Osmišljen je i projekt poslovno-stambenog kompleksa na površini od 10.000 četvornih metara u središtu Ivanca, a postoji i mogućnost ulaganja u in-

dustrijsku zonu. Ulagačima se nudi i mogućnost gradnje stambenih objekata uz državnu cestu D35, kao i gradnja sportsko-rekreacijskog centra Jezera. Izvršna direktorica Američke gospodarske komore Andrea Doko Jelušić obećala je posjet američkih ulagača, a tijekom ožujka dogovoreni su susreti i u češkoj, njemačkoj i austrijskoj komori.

VRATNO GORNJE - Dio poljoprivrednika sa zapadnog područja Varaždinske županije najavio je za utorak 1. ožujka prosvjed u Vratnu Gornjem. Prosvjed bi trebao početi u 11 sati. <br />Razlog prosvjeda je nezadovoljstvo stanjem u domaćoj poljoprivredi koje dodatno usložnjavaju velike kreditne obveze poljoprivrednih gospodarstava koje sve teže ispunjavaju zbog niskih cijena proizvoda uslijed nekontroliranog uvoza, ali i malih naknada od domaćih otkupljivača.

Prava odluka Savjeti za uspješno delegiranje 1

Nina BEGIČEVIĆ doc. dr. sc.

. Odredite zaduženja i delegirajte ovlasti potrebne za postizanje rezultata. Dodijelite upravo onoliko ovlasti svojim suradnicima koliko im je potrebno da postignu zadane ciljeve. Jasno definirajte rezultate koji se od njih očekuju, dodijelite im zadatke, delegirajte im ovlasti potrebne za ostvarenje zadataka te ih u konačnici držite odgovornima za ostvarenje tih zadataka. . Odaberite osobu koja je sposobna preuzeti odgovornost i kvalitetno obaviti posao. Iskusan menadžer s do-

2

brim organizacijskim sposobnostima pristupit će delegiranju sa stajališta zadatka koji treba obaviti, međutim, ne smije zaboraviti kadrovsko popunjavanje organizacije kao dio ukupnog sustava delegiranja. Važno je okružiti se kvalitetnim suradnicima, koji imaju potrebno znanje i iskustvo i uživaju povjerenje nadređenog. . Uspostavite otvorenu komunikaciju. Decentralizacija ne smije dovesti do smanjenja komunikacije između podređenog i nadređenog i do potpune neovisnosti podređenog. Potrebno je

3

uspostaviti otvorenu komunikaciju, kako bi postojao tijek informacija koji opskrbljuje podređenog informacijama koje su mu potrebne za donošenje odluke, a nadređenom omogućuje pravilno tumačenje delegirane ovlasti. . Uspostavite kontrolu. Menadžer mora postaviti odgovarajući sustav kontrole, kako bi u delegiranju bilo osigurano pravilno korištenje ovlasti. Međutim, kontrola ne smije biti takva da menadžer ulazi u područje odgovornosti podređenog i miješa mu se u rutinske aktivnosti. Kontrola mora

4

biti usmjerenija na praćenje ostvarenja planova i zadanih ciljeva. . Nagradite podređene za uspješno preuzimanje ovlasti. Menadžeri trebaju nagraditi suradnike koji su učinkovito preuzeli ovlasti, uspješno obavili delegirane zadatke i postigli zadane ciljeve. Nagrada može biti u obliku novčane stimulacije ili dodjeljivanjem veće slobode odlučivanja na postojećoj funkciji u organizaciji ili napredovanjem na višu funkciju u organizaciji, koje obično prati i povećanje ugleda u organizaciji.

5


18 Vodogradnja

01. ožujka 2011., br. 354

OTKRIVAMO Cilj izgradnje nasipa Varaždin – Svibovec – Družbinec je zaštiti

Jedino nas nasip mož

Studija protočnosti staroga korita rijeke Drave uz HE Varaždin, koju su izradili stručnjaci sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta, dokazala je opravdanost izgradnje nasipa

U slučaju ponavljanja vodnog vala iz 1964. godine došlo bi do plavljenja područja koji brani nasip uz činjenicu da je dionica nasipa od Družbinca do Svibovca već izgrađena. Međutim, nitko ne može garantirati da se neće pojaviti i veći vodni val Pišu: LADISLAV GRĐAN, dipl. ing. građ. TOMISLAV ŠLEHTA, dipl. ing. geoteh.

Popl ave je nemoguće izbjeći, ali ih je moguće ublažiti. Ljudi kojima je posao “voda” znaju da su potrebne neprekidne aktivnosti protiv poplava, posebno u doba kada nema poplava, te neprestana ulaganja u projektiranje, izgradnju objekata za obranu od poplava i slično kako bi štete bile što manje. U posljednje vrijeme pojavili su se razni napisi i mišljenja oko opravdanosti izgradnje nasipa za obranu od poplava Družbinec – Varaždin.

Istraživanja

Trasa nasipa pažljivo je projektirana i ekološki prihvatljiva

Međutim, cilj izgradnje nasipa Varaždin – Svibovec – Družbinec je zaštititi područje između Drave i odvodnog kanala HE Varaždin, na čijem se području nalazi naselje Svibovec, obradive površine, crpilište Vinokovščak i dio urbanizirane površine grada Varaždina. Površina branjenog područja iznosi oko 1.6 0 0 hektara. Položaj nasipa u prostoru odabran je temeljitim istraživanjima, uvažavajući prostorno-plansku dokumentaciju, postojeće

Zbog poplava, regulacijski radovi u 18. stoljeću Poplave su prirodne pojave koje se javljaju periodično, a uzrokuju ih jake kiše ili naglo topljenje snijega i leda. Uslijed čestog plavljenja područja uz rijeku Dravu uzvodno od Varaždina, regulacijski radovi na rijeci Dravi na dionici od Ormoža do Varaždina izvodili su se već u osamnaestom stoljeću, ali djelotvorna zaštita od poplava tog područja započela je tek početkom gradnje hidroelektrane Varaždin. l ranije je bilo pokušaja

stanje poljoprivrednog zemljišta i vlasništva te ostalih karakter istika područja, kao i vodnog režima rijeke Drave (slika 1).

d

ionica od Svibovca do Družbinca već je izgrađena, a lani je počela izgradnja dionice VaraždinSvibovec Ukupna dužina nasipa Varaždin - Svibovec - Družbinec iznosi 13,9 kilometara. Trasa nasipa prelazi preko oranica, livada, šuma i krčevina, a položena je tako da prati desnu obalu rijeke

zaštite, posebno nakon poplave 1964. godine kada su napravljeni zečji nasipi u dužini od 2,5 kilometara koji su od povišenih vodostaja rijeke Drave štitili naselja Petrijanec, Strmec, Družbinec, Majerje, Sračinec i Svibovec. No ti nasipi nisu bili odgovarajuća i sigurna zaštita od velikih voda. Izgradnjom objekata hidroelektrane Varaždin 1975. godine, spomenuta naselja, s izuzetkom naselja Svibovec, zaštićena su od poplava.

Drave. Nasip je projektiran planirano prirodno zatravrubnim područjem šumskog ljenje. Novonastale biljne pojasa, na granici poljopri- livadne zajednice održavat će se košnjom. vrednih površina. Utjecaj nasipa na Trasa je pažljivo a d biljni pokrov bit projektirana, e će neznatan s ekološki je bi s obzirom na to prihvatljiile č e j i r p s da nasip prova s obžne u n , lazi uglavzirom na e v popla ekidne n o m p re ko to da izr poljoprivredgradnjom su nep osti i nih površina nas ip a aktivn nja te će se u dijene će do ć i a g a l u lu trase nasipa do značajratarske kulture nog gubitka zamijeniti livadskim niti šumskog niti poljoprivrednog zemljišta. zajednicama. Na trasi nasipa nema nikakvih aktivnih rukavaca niti Nužna zaštita drugih vodotoka koji bi zaPodzemne vode predstavhtijevali izvođenje propusta ljaju vrlo značajno prirodno kroz nasip za odvodnju za- dobro te je taj resurs nužno obalnih voda. Na nasipu je zaštiti kao osobito vrijedan.


Vodogradnja 19

01. ožujka 2011., br. 354

iti Svibovec, obradive površine, crpilište Vinokovščak i dio grada Varaždina

že zaštititi od poplava DRAVA Rijeka kišno-ledenjačkog režima, bogata vodom tijekom ljeta

U 30 godina kod Varaždina zabilježen čak 51 vodni val Drava je rijeka kišno-ledenjačkog režima, bogata vodom tijekom ljeta. Velike i obilne kiše te naglo zatopljenje i topljenje snijega i leda mogu stvoriti goleme količine voda koje se više ne mogu kontrolirati postojećim branama, pa Drava nabuja toliko da nastaju poplave. Od 1964. do 1994. godine na rijeci Dravi kod Varaždina zabilježen je 51 vodni val, što za vremensko razdoblje od 30 godina čini prosjek od 1,7 valova godišnje, od kojih je bar deset znatno ugrozilo ili poplavilo područje koje treba štititi nasipom. Od 1971. do 1983. godine radilo se na zaštiti naselja Svibovec, a rezultat tog rada je izrada studije te idejnih i glavnih projekata nasipa 1971., 1981. i 1988. godine. Glavni projekt nasipa Varaždin - Svibovec izrađen je tek tijekom 1988. Trasa nasipa počinje kod Varaždinskoga kupališta i završava s uzvodne strane naselja Svibovec

gdje se spaja na nasip odvodnog kanala HE “Varaždin” neposredno nizvodno od strojarnice. Vlada Republike Hrvatske 1990. godine donosi odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju obrambenog nasipa uz rijeku Dravu na potezu Varaždin - Svibovec. Nakon poplave u Svibovcu

u listopadu 1993. godine predloženo je rješenje prema kojem bi se trasa već projektiranog nasipa iz 1988. godine produžila uzvodno oko 1.400 metara paralelno s rijekom Dravom te se nadovezala na kvalitetnu poljsku cestu koja bi služila kao traverza uzvodnog poplavnog područja.

Od prirodnih bogatstava ovog područja značajno mjesto imaju vodni resursi, a posebno je važno vodocrpilište “Vinokovščak” čije zone sanitarne zaštite trasa nasipa presijeca. Izgradnjom nasipa neće nastupiti promjene u neposrednom području vezane za promjene u režimu toka podzemnih voda. Područje zahvata nalazi se na Varaždinskom vodonosniku, u kojem su eviden-

tirane rezerve pitke vode od strateškog značenja. Te se vode mogu smatrati vodom koja se u pogledu količina može trajno eksploatirati. Međutim, poplave koje se povremeno javljaju, iako na ograničenom području, mogu kroz propusno pokrovno tlo unijeti u podzemne vode sastojke koji bi mogli značajno promijeniti sastav i kakvoću podzemnih voda. Izgradnjom navede-

nog nasipa štite se i podzemne vode od dodatnog

Slika 1: Područje branjeno od velikih voda

u

kupna dužina nasipa Varaždin Svibovec - Družbinec iznosi 13,9 kilometara zagađivanja nitratima, pesticidima i drugim štetnim ili čak otrovnim tvarima.

Apsolutna zaštita od velikih voda ne postoji, a usvojen je princip da se naselja štite nasipima

Dionica nasipa od Svibovca do Družbinca već je izgrađena, a u jesen 2010. godine počela je izgradnja dionice Varaždin - Svibovec, počevši od naselja Svibovec.

Opravdanost Prošle godine Građevinski fakultet iz Zagreba izradio je Studiju protočnosti staroga korita rijeke Drave uz HE Varaždin, koja je dokazala opravdanost izgradnje na-

Slika 2: Poplava 1964. godine

sipa. U slučaju pretpostavke ponavljanja vodnog vala iz 1964 . godine (protok od 2500 m3/s) došlo bi do plavljena područja koje brani nasip uz činjenicu da je dionica nasipa od Družbinca do Svibovca već izgrađena (slika 2). Međutim, nitko ne može garantirati da se neće pojaviti i veći vodni val.Hrvatske vode ishodile su građevinsku dozvolu, osigurale su potrebna fi-

nancijska sredstva, provele javni natječaj za izvođenje radova, sklopile ugovor s odabranim izvođačem te se završetak izgradnje nasipa očekuje tijekom ove godine. Apsolutna zaštita od velikih voda ne postoji (uvijek se može pojaviti još malo veća voda), a usvojen je princip da se naselja štite nasipima od voda koje se mogu pojaviti jedanput u 100 godina.


20 Crna kronika

01. ožujka 2011., br. 354

IZDVOJENO U naletu vlaka na pružnom prijelazu u Jalkovcu poginuo 21-godišnji vozač

Koliko još mrtvih treba za rampe?

U subotu nova žrtva naleta vlaka u Varaždinskoj županiji

NAŠA POSLA

Prodavali drogu Zbog zlouporabe droga, policija prijavljuje petoricu muškaraca u dobi od 27, 24, 22, 19 i 18 godina te 17-godišnju djevojku. Osnovano se sumnja da su ove i prošle godine u više navrata prodavali, nudili na prodaju odnosno posredovali u kupoprodaji većih količina opojnih droga hašiša, marihuane, speeda, ectasyja i tableta lijeka Suboxone većem broju konzumenata na području Varaždina, Čakovca, Novog Marofa i Ludbrega.

I TOGA IMA

Uzela novac, a od kredita ništa Posrednica, koja je trebala realizirati kredite u inozemstvu, prijavljena je zbog prijevare. Kao zaposlenica obrta iz Varaždina, koji se bavi posredstvom i realizacijom stambenih kredita s inozemnim bankama, 55-godišnjakinja je od oštećenih u tri navrata tijekom 2008. tražila iznose od 4.200, 4.000 i 600 kuna za rješavanje inozemnog kredita, odnosno radi namirenja troškova obrade kredita koji im nisu odobreni, a nije ni vratila novac oštećenima.

JALKOVEC – U subotu iza ponoći na cestovnom prijelazu preko željezničke pruge u Varaždinskoj ulici u Jalkovcu smrtno je stradao B. M. (21). Vozeći se u smjeru Varaždina, došao je do cestovnog prijelaza preko željezničke pruge obilježenog samo prometnim znakovima, a zatim je započeo prelaziti željezničku prugu u trenutku kad je

naišao putnički vlak koji je

V

araždin je već platio dio za rampe, ali HŽ je spor, tvrdi gradonačelnik prometovao iz smjera Ivanca u smjeru Varaždina. Tom je prili-

kom došlo do udara prednjeg desnog dijela vlaka u prednji lijevi dio osobnog vozila, koje je od siline udara odbačeno udesno na cestovnu bankinu, gdje se višestruko prevrnulo. Vozač, koji je preminuo na mjestu događaja, četvrta je smrtno stradala osoba na prometnicama Varaždinske županije ove godine i već druga na cestovno-željezničkom

prijelazu. U srijedu, svega tri dana ranije, vijećnik SDP-a Josip Hehet zapitao je tijekom aktualnog sata Gradskog vijeća kada se planira postavljanje rampe na tom prijelazu. - Grad Varaždin prije godinu dana izdvojio je novac za njegovo bolje osiguranje. No HŽ je spor, socijalistička tvrtka - ustvrdio je varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok.

DOZNAJEMO Miljenku Ptičeku produljen pritvor, a sumnjiči se i za nova djela

Za radno mjesto tražio prodaju dionica ispod nominalne cijene? Zaposlenici, kako se sumnja, radili su u njegovom vinogradu na teret Grada Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

VARAŽDIN – Širi se istraga prot iv Miljenka Pt ičeka, bivšeg direktora Parkova. Naime, kako je izvijestilo Županijsko državno odvjetništvo, postoji osnovana sumnja da je 2006. obećao dioničaru Parkova da će ga zaposliti ako mu on, njegov otac i njegov brat prodaju 118 dionica društva po cijeni koja je za 17.200 kuna niža od nominalne vrijednosti dionica, na što su i pristali.

Mjesec, dva, tri...

zahtjev za proširenje istrage, produljen je pr itvor protiv Ptičeka. Isti dan održana je i sjednica Gradskog v ijeća na kojoj se u sklopu rasprave o poslovanju Parkova dotaknuo i slučaj zamjene Šume Jelačić i rasadnika. Zahvaljujući prodaji dijela rasadnika Mercatoru, Parkovima je zadržana dobit 2008. porasla s 2,5 na gotovo 16 millijuna kuna, a Ptičeku je 2009., sukladno menadžerskom ugovoru, obračunata nagrada za rezultate rada od oko 700 tisuća kuna.

Uz to, sumnja se da je na teret Grada Varaždina Pravo korištenja naredio izradu neisti- Možete lagati konitih radnih naloliko hoćete o tom a j ga i računa radi Mercatoru, ali n m u s prikrivanja ragruntovnica e s a dova Parkova veli da u trese d a d na njegovim nutku sklapat Gra e r e t pr ivatnim i na im nja ugovora g u r d p o v r š i na m a nismo bili io radilo ama drugih osoba. ni vlasnici b o s o Tako je naredio Jel ač ićke ni i izradu dnevnika rasadnika, koji rada s neistinitim su bili društveno podacima da je sedmovlasništvo. No Parkovi rica radnika koristila slobo- su imali pravo korištenja dan dan, iako su brali grožđe Jelačićke, štoviše, imali su u njegovom vinogradu. vlastovnicu, a Uprava prije U srijedu, kada je predan Ptičeka prodavala je INA-i

Ispitano 20 od 30-ak svjedoka iz prvog zahtjeva za otvaranje istrage, a ŽDO sada predlaže još 15-ak

Ni suglasnosti ni očitovanja Provjerom u upisnicima Građansko-upravnog odjela Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu i Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu utvrđeno je da ne postoje predmeti u kojima bi od strane Grada Varaždina ili TD-a Parkovi bilo traženo mišljenje ili suglasnost vezano uz ugovor o zamjeni nekretnina između Grada Varaždina

dio Jelačićke. Kako je sud priznao to ako Parkovi nisu bili vlasnici? I što čini moje poglavarstvo? Upisuje se nad Jalačićkom i prepušta Parkovima rasadnik na kojima su njihovi objekti. Što biste v i uč inili? Nemate

i TD-a Parkovi. U prijedlozima za uknjižbu prava vlasništva Grada Varaždina i TD-a Parkovi na temelju ugovora o zamjeni nekretnina ne navodi se i nije priloženo očitovanje niti mišljenje Županijskog državnog odvjetništva i Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu, doznajemo u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.

ništa, a dobite Jelačićku i još 53 posto? Bio bih budala da to nismo napravili. I sve ste vi to odobravali, dragi moji, i to vas ne može osloboditi odgovornosti. I dalje smatram da je to odličan posao za Grad i nitko me

ne može razuvjeriti. Da ne spominjem da nas je upisao sud, da nam je državno odvjetništvo dalo suglasnost za to, što ne bi dalo kad posao ne bi bio pravno dobro sklopljen - poručio je oporbi Čehok.

Pravna strana Rock and roll – prava i novac S

Krešimir JELAKOVIĆ mag. iur.

ukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, stvoreno glazbeno djelo nije potrebno nigdje registrirati da bi se nad njim dobilo autorsko pravo, međutim, ostvarivanje imovinskih interesa autora, a posredno i glazbene industrije neprestano traži nove načine za individualnu ili kolektivnu naplatu imovinskih prava u situaciji kada se sve manje prodaju nosači zvuka, a muzika je sve dostupnija putem interneta. ajnoviji pokušaji okretanja trendova u prodaji glazbe uključuju ponudu ljubiteljima glazbe za plaćanje pretplate

N

u visini cijene jednog CD-a za dostupnost putem interneta skoro pa cjelokupnog svjetskog glazbenog repertoara kroz mjesec dana. lazba je nedvojbeno proizvod koji ima svoju cijenu, međutim, autorska imovinska prava nisu vremenski neograničena već traju za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti. Nakon smrti autora, njegova prava prenose se nasljednicima, pa tako oni postaju nositelji autorskih prava preminulog autora u trajanju od sedamdeset godina. Obrađivači djela slobodnih autora (više

G

od 70 g. nakon smrti autora) imaju obično pravo na 25% naknade predviđene za to djelo u sustavu kolektivne zaštite, dok obrađivači tradicionalne glazbe i autori zbirki tradicionalne glazbe imaju pravo na 100% autorske naknade koja pripada toj vrsti djela. nteres samih umjetnika u pravilu nije ograničavanje pristupa svojim djelima, ali niti konstantno praćenje gdje se sve njihova djela izvode, tako da je preduvjet za ostvarivanje bazične imovinske koristi autora glazbe njegova suradnja s organizacijom koja se kolektivno brine za

I

zaštitu interesa glazbenih autora. akva organizacija je primjerice HDS ZAMP, koja na području Republike Hrvatske ima ulogu zaštitnika cjelokupnog svjetskog glazbenog repertoara i između ostalog omogućava svojim članovima, autorima glazbe, da ostvare naknadu za svaki prodani nosač zvuka na kojem su objavljena njihova djela, da ostvare honorare od prodaje svojih djela preobličenih u pozivne melodije za mobitele te da ostvare naknadu za javno korištenje svojih djela emitiranih na radiju, televiziji ili na koncertima i priredbama.

T


Urbana kultura 21

01. ožujka 2011., br. 354

ELEKTRONSKA SCENA

Natjecanje ide dalje @ Kyoto U Kyoto baru atmosfera se zahuktava, a parovi DJ-a koji vas čekaju su: 4. 3. - DJ Nite vision i DJ Matija Labaš, 5. 3. - DJ Vever i DJ Smuky 11. 3. - DJ Yapa i DJ Soul seek 12. 3. - DJ Ach i Dj Remark 18. 3. - DJ Saša Tepšić i DJ Dennie, 19. 3. - DJ Jasmin Barbir i DJ Little boy 25. 3. - DJ Iggy i DJ Adrian 26. 3. - DJ Sygma i DJ Zero. Dođite i glasajte za najboljeg.

KONCERT Humanitarni koncert u dvorani Arena 9. travnja

Svi pjevaju, svi pomažu! Jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, Mišo Kovač, 9. travnja održat će humanitarni koncert u varaždinskoj Gradskoj sportskoj dvorani na Dravi. Iako je prošle godine najavio kraj karijere, još će nas jednom podsjetiti na sve svoje stare i nove hitove. Od 10. ožujka ulaznice će se moći kupiti po cijeni od 80 kuna za parter i 90 za tribine, dok ćete

za VIP ulaznice izdvojiti 250 kuna. Od svake prodane ulaznice izdvojit će se 10 kuna za kupnju neurofeedback uređaja za Opću bolnicu Varaždin. Uređaj omogućava tretman djece sa simptomima autizma. Prodaja karata kreće ovaj tjedan u prodavaonicama trgovačkog poduzeća Branka i drugim mjestima.

USKORO Koncert Željka Joksimovića u varaždinskoj Areni

Hitovi bez granica... NAJAVA

OZORA Trance OZORA je jedan od najvećih festivala trance glazbe na ovim područjima Europe. Ovaj festival održava se u blizini malog gradića Simontornyja, već 7. godinu zaredom, a ove godine održava se od 2. 8. - 7. 8. Od poznatijih aktera ovog festivala istaknuti su Ace Ventura (Iboga Records) – ISR, Atmos (Spiral Trax/ Atmotech) – SWE, Logic Bomb (Solstice Music) – SWE...

Nakon rasprodanih koncerata u Skoplju, Sarajevu, zagrebačkoj Areni te u Poreču, jedan od najpopularnijh pjevača regije, Željko Joksimović, stiže i u Varaždin, točnije u Gradsku sportsku dvoranu na Dravi, gdje će nastupiti u subotu, 19. ožujka. Ulaznice za koncert Željka Joksimovića u Varaždinu koji će početi u 20 sati, mogu se kupiti putem Eventima na www.eventim.hr, zatim u Varaždinu u Caffe baru Time out u sklopu sportske dvorane na Dravi, Rock Art Caffeu i Soho baru, u Čakovcu u Arcus caffeu, u Ivancu u

U boj! P

omalo mijenjam mišljenje o emisiji „Peti dan“. Nisu tamo glupani, nego je koncept čudan. Može se čuti pametnih stvari, pa je tako u petak bilo riječi o dvije nevjerojatne Denis Peričić, činjenice. mr. sc. vonko Maković komentirao je sporazum Hrvatske i Srbije po kojemu srbijanski istražitelji mogu ispitivati Purdu ili bilo koga usred Hrvatske, što se i dogodilo. Slaven Letica spomenuo je tzv. Drugi memorandum SANU, plan po kojem će Srbija, poput pobijeđene Njemačke nekoć, sanirati posljedice poraza u balkanskim ratovima i pretvoriti se u glavnu zvijezdu ovog dijela svijeta. trašno je to što ta dva dokumenta nisu nova. Još je strašnije to što se ostvaruju. Ali najstrašnije je to što se o njima u nas uopće ne govori. arem do sada nismo o tome imali prilike puno saznati. Sada nešto o tome znamo. Kad je već dijelom i kasno (Purda). li u nas se ionako ne govori o bitnim stvarima. Netko je dobro napisao da je način na koji naši mediji prate suđenje Prliću i ostalima – sramotan. Tek sad se tu i tamo može pročitati da haaško tužiteljstvo za njih traži – doživotni zatvor. ažem? Traže 40 godina za četvoricu. Prlić ima 52 godine, Stojić 56, Petković 62, a Praljak 66. Pa vi računajte. rivi ili ne – nisu Rudolf Hess! Hitlerov zamjenik je 1987. umro u zatvoru Spandau u dobi od 93 godine. S druge strane, Gerhard Klopfer, zamjenik Martina Bormanna, sudionik konferencije o konačnom rješenju židovskog pitanja, na suđenju u Nürnbergu je – oslobođen. A teta Biljana Plavšić mirno živi na slobodi, nakon 7 zatvorskih godina. ašu vlast baš briga za to, naše medije to ne zanima, a naše društvo misli da to nije naš problem, nego problem Hrvata u BiH. Tako ni Purda, valjda, nije naš problem, nego problem srbijanskih istražitelja?! redugo nas nije bilo briga ni za što osim za vlastite riti. Zato imamo to što imamo. li svakom sranju jemput dojde kraj.

Z

S

kavani “Ivana”, u Koprivnici u Šarenom dućanu te u Palovcu u Domino baru.

Ulaznice za parter koštaju 100 kuna, a za tribine 120 kuna. (td)

OVE SUBOTE Maskenbal i Dan žena u Leonhart clubu na Banfici

Regional band pod maskama i za žene Nakon prvog dijela snimanja novog CD-a u studiju Petra Horvata u Pušćinama, članovi Regional banda već u subotu 5. ožujka nastavljaju seriju koncerata. Ovaj put u Leonhart clubu na Banfici gdje će tu večer održati koncert pod maskama i za žene. Vlasnici Leonhart kluba odlučili su u povodu Dana žena i fašnika objediniti u jednoj večeri dva ugođaja. Zato dođite raspoloženi i maskirani i dobro se zabavite, kako i priliči danima fašnika. Za žene su pak pripremljena lijepa iznenađenja. Koncert i zabava počinju u 21 sat.

Art/media

B A L K

N

Nakon snimanja CD-a u studiju, Regional band nastavlja s koncertima, u zemlji i inozemstvu

P A

POWERED BY


22 Kulturni obzor

U D-duru

Treći ovosezonski koncert VKO-a V

araždinski komorni orkestar održao je treći koncert u sezoni, a gosti su im bili Tomislav Fačini, dirigent, i Višnja Mažuran, čembalo. irigent Tomislav Fačini rođen je 1975. godine u Zagrebu. Od 1992. do 1996. studirao je dirigiranje kod Igora Darko RUŠEC Gjadrova na Muzičkoj profesor gitare u akademiji u Zagrebu. Glazbenoj školi Varaždin Usavršavao se na Akademiji Hans Swarowsky u Milanu i na Visokoj glazbenoj školi u Karlsruheu, a zatim se zaposlio kao asistent pri Odsjeku za dirigiranje na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Od godine 1993. dirigent je Oratorijskoga zbora crkve sv. Marka u Zagrebu koji je osvojio mnogobrojne nagrade. išnja Mažuran je hrvatska čembalistica rodom iz Varaždina koja je na domaćem i međunarodnom planu ostvarila zavidnu karijeru. Diplomirala je klavir na zagrebačkoj Akademiji (klasa Ive Mačeka) te se usavršavala na Višoj glazbenoj školi u Münchenu, a usporedo svladavala i čembalo na mnogobrojnim ljetnim školama i majstorskim tečajevima u Njemačkoj i Austriji. Uvodno djelo programa bilo je Valse triste, op. 44 finskog kompozitora Jeana Sibeliusa. oncert za čembalo i gudače Davora Bobića šesto je djelo toga skladatelja napisano na narudžbu Varaždinskog komornog orkestra. Posvećeno je poznatoj hrvatskoj čembalistici, Varaždinki Višnji Mažuran u povodu njezinih 45 godina umjetničkoga rada. Djelo je nastalo na poticaj izgradnje prvog čembala izrađenog u Hrvatskoj na narudžbu Varaždinskih baroknih večeri. To je prvi napisani Koncert za čembalo i gudače u Hrvatskoj nakon 1962. godine i Papandopulova Koncerta za čembalo i gudače. Nakon praizvedbe publika je nagradila čembalisticu Višnju Mažuran i skladatelja Bobića dugim aplauzom. akon pauze VKO je izveo 8. gudački kvartet u e-molu op. 59 br. 2, Rasumovsky Ludwiga van Beethovena. Za ovaj koncert vladalo je veliko zanimanje jer je Velika koncertna dvorana varaždinskog HNK bila ispunjena do posljednjeg mjesta što potvrđuje značaj i važnost koje VKO ima u našem gradu kulture.

01. ožujka 2011., br. 354

POVIJEST Bratovština Petra Zrinskog osmislila 450.

Opera o slavnom boju tamo gdje su mu odru

D

V

K

N

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com

Članovi bratovštine u posebnim prilikama nose svečana odijela s početka 20. stoljeća

Sigetska bitka jedna je od najznačajnijih u hrvatskoj povijesti, poput američkog Alama, a zaboravlja se odmah nakon osnovnoškolskog testa iz povijesti Piše: TIHANA DRUMEV tihana@regionalni.com

Turci su pred Siget stigli sa 100 tisuća vojnika i 300 topova s namjerom da ga pokore i krenu dalje prema Beču. Grad je to ljeto branilo 2.500 ratnika, većinom Hrvata, koji su svom knezu Nikoli Šubiću Zrinskom obećali vjernost do smrti. Sigetska bitka

n

a obronke mađarskog Sigetvara, gdje se bitka odigrala, stalo bi 10 tisuća ljudi te je davne 1566. završila porazom hrvatskih snaga, odrubljenom glavom Nikole Zrinskog i zatočenjem četiriju Hrvata. Oni su otkupljeni, a glava kneza našla je svoj put prema grobu u njegovom Čakovcu gdje je već

počivala prva mu žena Katarina Frankopanska. Ipak, ta je bitka zaustavila oslabljene Turke u pohodu na Beč, a junaštvo Zrinskog u cijeloj Europi uspoređivalo se s onim spartanskoga kralja Leonida. Taj trenutak hrvatske prošlosti jedan je od važnijih, pogotovo za sjever i Međimurje, a zaboravlja se odmah nakon testa iz povijesti u osnovnoj školi.

Opera u Sigetvaru - Sigetska bitka, uz još nekoliko drugih bitaka iz hrvatske vojne povijesti, ostavila nam je u moralnom i etičkom pogledu jednu od najsnažnijih poruka. Tu poruku moramo znati prepoznati i ugraditi je u svijest našeg naroda kao moralni i etički putokaz. Sigetsku bitku mogli bismo, po hrabrosti i odlučnosti branitelja, usporediti s američkim Alamom. Svi Amerikanci znaju za Alamo, to je jedno od

najposjećenijih mjesta, a kao narod ponosni su na bitku koja je pružila neovisnost Teksasu. Toga kod nas nema - rekao je predsjednik Bratovštine Petra Zrinskog Zlatko Bacinger. Kako bi pokušali promijeniti odnos prema povijesnim vrijednostima, kulturnoj baštini te očuvanju duhovnih vrijednosti, poput junaštva i domoljubja, koje su sa sobom nosili hrvatski velikani kao Zrinski, 2008. u Čakovcu su osnovali bratovštinu. Pored niz projekata kojima žele ostvariti zadane ciljeve sigurno je najveći obilježavanje 450. obljetnice Sigetske bitke 2016. godine. - Nije prerano da bismo o tome počeli razmišljati i ozbiljno se primili posla. Zasad je u planu opera Nikola Šubić Zrinski i dokumentarni film – objašnjava Bacinger. Opera Ivana pl. Zajca “Nikola Šubić Zrinski” postavila bi se prvi put na isto mjesto gdje se

bitka zapravo i dogodila, uz tvrđavu i obronke mađarskog Sigetvara, blizu mjesta gdje su knezu odrubili glavu.

Pismo Katarini - Zamislite samo da se tamo zaori “U boj, u boj”... Mi smo već tamo otišli razgledati teren i razgovarali smo s opernim dijelom zagrebačkog HNK. Oni su zainteresirani, kao i Mađari,

c

ilj bratovštine je očuvanje kulturne i duhovne baštine hrvatskih velikana a procjene su da bi u Siget stalo 10 tisuća ljudi – podijelio je s nama ideju Bacinger. Kaže, sve bi to koštalo 38.000 eura, a misli da to nije nedostižan novac jer bi se u projekt mogli

DVORAC Dom Zrinskih i Frankopana

Htjeli ga rasprodati za cigle... Sada je tamo Muzej Međimurja koji bi, uvjerili smo se sami, mogao izgledati i biti opremljen puno bolje, no za to nema novaca. Čini se da je ipak sreća što je još davne 1954. godine odlučeno da bude upravo mjesto za razgled povijesnih stvarčica

jer mu je u jednom razdoblju prijetilo rušenje zbog prodaje cigli. - Dvorac krase mnogi vlasnici. Nakon što su Zrinski pogubljeni i rastjerani, carska je vojska pokrala sve vrijednosti. Potkraj 18. stoljeća nešto su u red doveli grofovi Altan koji su ga 1922. prodali

dioničkom društvu koje ga je htjelo prodati za cigle. Spasili su ga međimurski obrtnici koji su ga počeli obnavljati – ispričao je Bacinger. Na kraju je u dvorac smješten muzej, a od 1990. Stari grad Zrinskih u Čakovcu konstantno se obnavlja.


Kulturni obzor 23

01. ožujka 2011., br. 354

. obljetnicu Sigetske bitke

IZLOŽBA Dobitnici foto Oscara u Varaždinu

u Zrinskog ubili glavu Pismo nastalo sate prije smrti

uključiti i sponzori, gradovi, ministarstva obaju država, ali i Europska unija kroz fondove. Sto godina nakon Sigetske bitke još jednom Zrinskom odrubljena je glava. 1671. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan osuđeni su na smrt zbog izdaje države i uvrede kralja. Smrt ih je snašla mačem, dvije najslavnije hrvatske obitelji ostale su uništene, a nad tim se zgražala cijela Europa. Prije smrti Petar Zrinski svojoj je ženi napisao

da postane službeni suvenir Međimurja, nešto što će simbolizirati sve bogatstvo naše duhovne i materijalne baštine i što će se s ponosom poklanjati – istaknuo je Bac inger. No uz suvenir planira se i spomen-park oproštajnom pismu i to na mjestu nasuprot spomenploči braniteljima i pokraj knjižnice u centru Čakovca. - Na beton bismo stav ili ploču od kamena s ugraviranim pismom i uredili okoliš. Čim skupimo novac – dodao je Bacinger.

oproštajno pismo koje je već tada prevedeno na nekoliko svjetskih jezika. To pismo napisano je 29. travnja, a na taj datum bratovština obilježava Dan sjećanja. - Tekst je svojevrsna kvintesencija, sažetak životnih načela Zrinskih te predstavlja moralni i etički putokaz svim članovima naše udruge – rekao je Bacinger. Upravo to pismo žele učiniti ekskluzivnim suvenirom, ali mu postaviti i spomenik.

O Vatroslavu Jagiću Kako su se lik i djelo Vatroslava Jagića našli između Galicije, Malorusije i Ukrajine moći ćete saznati na novom predavanju Društva povjesničara Grada Varaždina i Varaždinske županije ovaj četvrtak, 3. ožujka, u Multimedijskoj dvorani palače Herzer. Predavanje će održati profesor ukrajinistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu Jevgenij Paščenko. Zadnje predavanje Društva povjesničara „Povratak globalne historije?“ održao je prije gotovo mjesec dana prof. Dragutin Roksandić, a govorio je o promjenama u suvremenoj historiografiji. Predavanje je besplatno, a počinje u 19 sati. (td)

OČUVANJE Podsjetiti sve tko su bili

“Moje drago srce. Nemoj se žalostiti... sutra u deset sati odsjeći će mi glavu. Tebe molim da mi oprostiš ako sam ti se nešto zamjer io. Ja se smrti ne plašim, a Boga molim da se kasnije u vječnom svijetu sastanemo”, otprilike bi danas ovako zvučao dio pisma koje je pred smr t napisao Zrinski svojoj Katarini. Bratovština je pismo otisnula u umjetni kamen u obliku pergamenta i upakirala u drvenu kutiju s njihovim grbom. – Želimo

POVIJEST

“Djevojčica na molu” Kathryn Scorah nosi “marte” s bijelim žnirancima

Fotografije uhvaćene engleskim objektivima Wigan 10 je grupa od 14 fotografa iz istoimenog engleskog gradića koja odlično prolazi na foto-natjecanjima Piše: TIHANA DRUMEV tihana@regionalni.com

Prije 22 godine mala skupina fotografa iz engleskog gradića Wigan nije se slagala s većinom iz svog foto-kluba. Odlučili su se odvojiti i osnovati svoju vlastitu grupu koja se međusobno neće natjecati, ali će se itekako natjecati s ostatkom svijeta, a nazvali su se Wigan 10. Tada ih je bilo 6, a broj je do danas narastao na 14 i svi su

o

brada fotografija u Wiganu 10 je dozvoljena, a izložba obuhvaća razne motive poluprofesionalni fotografi ili amateri. Koliko je njihov rad kvalitetan dokazuje i pobjeda na Svjetskom prvenstvu za klupsku fotografiju tzv. dodjeli foto-Oscara prije 4 godine u Parizu. - Mislili smo da nemamo šanse jer nismo imali pojma što strani suci žele. Svaki od nas poslao je po dvije fotke i stvarno smo se

NOVI ROMAN

Kafkin prijatelj Mire Gavrana

Ljubitelj piva - slika i prilika Engleske

začudili kad su nas proglasili pobjednicima – rekao je tada za BBC jedan od najstarijih Wiganovaca Gwen Charnock. Fotke s kojima su pobijedili bile su miks motiva – od putopisa, preko slika životinja do portreta. Neke od njih uz pomoć Foto kluba Sloboda našle su put i do Varaždina. Izložba jednostavno nazvana “Wigan 10” otvorena je prošlog petka u Galeriji Zlati ajngel.

Miks motiva Koliko autora, toliko ideja i još više motiva povješeno je po zidovima. Budući da se ne radi o novinskoj fotografiji, dopušteno je i dosta obrade,

koje se u Wiganu 10 nimalo ne srame. Posebno u oko upadaju “Along the pier” koja prikazuje curicu na molu za vrijeme tmurnog dana ili pak “North sea surge”, odlično uhvaćen trenutak u kojem gigantski valovi zapljuskuju kamion na uskoj cesti po nemogućoj oluji. Pažnju privlači i odlično ulovljeno kretanje dvojice “starčeka” u kolicima u nekoj galeriji. Volite li fotke sportaša ili prirode, nećete ostati zakinuti, a zanimljivi su portreti poput postarijeg obožavatelja Guinnessa i djevojke s crvenim cipelicama. Izložba je otvorena do 13. ožujka.

Novi roman suvremenog hrvatskog autora Mire Gavrana “Kafkin prijatelj” donosi snažnu emocionalnu priču o prijateljstvu između dvaju pisaca – Franza Kafke i Maxa Broda – te o ženama koje su ih sudbinski odredile. Ljubav i literatura neprestano se isprepliću u životima senzibilnih heroja. Roman je smješten u Prag u razdoblju od 1903. do 1924., a zatim tijekom 1953. u Tel Aviv. Ovaj roman jedinog živućeg hrvatskog dramatičara velika je novost u njegovom opusu, a kritičari kažu, i tematsko osvježenje u novijoj hrvatskoj prozi. O knjizi će u četvrtak u 19 sati u Gradskoj knjižnici govoriti sam autor te urednik Zoran Maljković.

EUROPA MEDIA Prije odlaska u Brazil Drago Štambuk Varaždincima čita poeziju Mjesto na kojem bi trebao niknuti spomen-park

Poezija liječnika s diplomatskim tablicama

Opera u Sigetvaru za 450. obljetnicu bitke

Jedan od najpoznatijih hrvatskih profesionalnih diplomata i upravo imenovani novi hrvatski veleposlanik u Brazilu, Drago Štambuk, koji je ujedno istaknuti suvremeni hrvatski pjesnik, u utorak 1. ožujka gostuje u Varaždinu. Štambuk će varaždinskim ljubiteljima poezije čitati svoje odabrane nove pjesme, iz triju svojih pjesničkih zbirki, koje će predstaviti Lidija Dujić, književna kritičarka iz Zagreba te varaždinski novinar i književnik Ernest Fišer. Dr. Drago Štambuk rođen je 1950. u Selcima na otoku Braču, a nakon gimnazije u Splitu i studija medicine specijalizirao

Ambasador i pjesnik

je internu medicinu. Radio je potom u londonskim klinikama od 1983. do 1991. godine, kada prelazi u diplomatsku službu i predstavlja Republiku Hrvatsku, redom - u Ujedinjenom Kraljevstvu, Indiji, Šri Lanki, Egiptu i drugim arapskim zemljama, a do kraja 2010. godine u Japanu i Republici Koreji. Kao novoimenovani hrvatski veleposlanik dr. Štambuk za desetak dana odlazi u Brazil. Do sada je objavio 38 knjiga poezije, eseja, prijevoda i pjesničkih antologija. Večer poezije u Klubu “Europa media” varaždinskog HNK počinje u 18 sati. Ulaz je slobodan.


24 Duplerica

01. ožujka 2011., br. 354

OTKRIVAMO Arheološko nalazište na brdu Humščak

Pronađeni grad Ovaj predio, poznat pod imenom Greda, zanimljiv je zbog svojeg smještaja, a nalazi se točno nasuprot lokaliteta Lonja kod Matušina Piše: DAVOR PEJNOVIĆ

NOVI MAROF - Zadnjih desetak godina o povijesti širega novomarofskoga kraja doznaje se sve više. Tako je uz poznati Grebengrad, čije se ime spominje početkom 13. stoljeća, svoju priču jednim dijelom ispričala i utvrda Paka (13. st.), a koji kilometar jugozapadno nalazi se lokalitet Lonja kod Matušina. Radi se tu o antičkom visinskom utvrđenom naselju koje je podignuto na pretpovijesnom sloju gdje su nalazi stari 5000 tisuća godina.

Tajnovito podzemlje Nedaleko od ovog na lazišta, na području općine Breznički Hum, nalazi se brdo Humščak koje je evidentirano u dokumentaciji Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin kao vjerojatni arheološki

lokalitet još 2001. godine. pričama dva brda povezana Pojedinosti doznajemo od i da su se na njima nalazili prof. Marine Šimek, vodite- gradovi, potiče na pregled ljice istraživanja. terena i traženje mogućih - U dva smo navrata obišli arheoloških pokazatelja. izdvojeni istočni dio Hum- Pregledima Grede, izdužeščaka koji se pruža nepo- nog platoa prilično ujedsredno iznad doline Lonjice načenih visina (273 -275 m) i ceste Breznički Hum – Po- nisu pronađeni površinski drute. Ovaj dio, poznat pod nalazi. Na jednom su mjestu imenom Greda, zaniotkriveni manji kameni mljiv je zbog svojeg blokovi u nizu, no smještaja, nalazi bez iskopavanja k a č š m se točno nasunije se moglo Hu o prot lokaliteradi se ka nska ustanoviti ta Lonja kod li se o prirodvisi a n Matušina. noj nakupini d priro a uzdiže Humščak, ili zidanoj zaštit aselja odnosno, struk tur i. U n njegov izdaiznad Hum s v a ko m s l u na k G re d u i čaju, Gredu će Gornji Gradišče - Lonju trebati i dalje prenarodna predaja gledavati te probno ovoga kraja povezuje sondirati – istaknula je kao vrhove na kojima su u Marina Šimek. davnoj prošlosti bila podiPrirodni krajolik ovog pognuta dva grada spojena dručja obilježavaju brežuljci visećim mostom. Već sama i brda visine od 150 do 300 činjenica da su u sačuvanim m koji pripadaju krajnjim zapadnim izdancima Kalničkoga gorja. Šumom obrasli Humščak, sa smjerom pružanja otprilike istok - zapad i visinom od 370 m, dominira u valovitom pejzažu nepravilnih udolina i uzvisina. Izvrstan strateški položaj,

mogućnost kontrole šireg okolnog područja te zadovoljavajući uvjeti života u bogatom prirodnom okolišu karakteristike su koje kao i kod mnogih drugih, pa tako i kod ovog položaja sugeriraju postojanje arheološkog nalazišta. Humščak se kao prirodna visinska zaštita uzdiže iznad naselja Gornji Hum, oko 2 km sjeverno od Brezničkog Huma.

Potočna dolina Dolina i korito Lonjice, pritoka Lonje, predstavljaju na istoku morfološko-topografsku granicu prema uzvisinama, koje pripadaju južnim izdancima Ivančice. Od najstarijih je vremena ova potočna dolina imala ulogu prirodne komunikacije smjera sjeverozapad – jugoistok. Osim funkc ije prol aza kojim se od pretpovijesti prometovalo ovim krajem, Lonjica ima važnu ulogu i u stoljetnom snabdijevanju stanovništva kvalitetnom pitkom vodom. Još i danas stanovnici ovog, ali i udaljenijih krajeva, uzimaju vodu za piće na jednom od izvora uz cestu Paka – Podrute.

Stajalište u Lužecu lijepo je uređeno mjesto u prirodnom ambijentu koj

PLANINARI Smrznutim varaždinskim

Istim putem devedeset

IZDVOJENO Nastavak istraživanja

Zanimljivi nalazi Antički uteg, pot kovica, rimski nov čić, olovno zrno, alka

, kopča iz ak antičke strelice Kamena sjekira, šilj čavli... ski rim na, me protuturskog vre

Jedan od „krivaca“ što se prišlo prošle godine rekognosciranju (traženju i dokumentiranju novih arheoloških lokaliteta) je Zoran Hegedić, načelnik Općine Breznički Hum, na čiji su poticaj napravljeni prvi koraci krajem proljeća prošle godine na Humščaku. Iako je vegetacija otežavala pregled terena, ipak su obišli sve dijelove brda koji su bili zanimljivi s obzirom na svoj položaj i konfiguraciju. Pregledana je južna, pristupačna padina, cijeli vršni plato, istočna zaravan koja završava strmom padinom, sjeverna teško pristupačna strana s terasastim

n

eki mještani spominju prazni ribnjak kao rimski

Očišćeni pretpovije sni nalaz keramike

proširenjem. Detektirano je nekoliko položaja koji su zanimljivi po svojim karakteristikama, a neki i po površinskim nalazima. Između ostalog, zapadni rubni dio platoa s blažim povišenjem možda je ostatak nekog urušenog objekta, a na ovom prostoru prikupljeni su površinski nalazi keramike

pretpovijesti, kasnog srednjeg ili ranog novog vijeka, olovna kuglica (municija), željezna potkova čizme, komadi maza i opeke. Čišćenjem unutrašnjeg dijela objekta od lišća koje je tu bilo nakupljeno u debelom sloju, a radi se zapravo o kružnoj depresiji ljevkastog izgleda, dubine oko 2 metra i promjera gornjeg dijela oko 7 metara, nađen je na istočnoj kosini depresije antički olovni uteg, brončani novac iz 4. stoljeća te brončana zakovica neodređene starosti. Funkcija ovog objekta nije razriješena, a jedna od mogućnosti je da se radi o srušenom nadzemnom objektu iz kojeg su u novije vrijeme mještani iz okolice vadili i eksploatirali kamen. Od brojnih zanimljivih objekata izdvajamo ribnjak na južnoj padini brda koji se dobro razabire u raslinju. Danas u ribnjaku nema vode, jer su seljaci prije šezdesetak godina prokopali jugozapadni ugao ribnjaka i ispustili vodu. Teren na kojem se nalazi ribnjak zove se Pri gradu. Neki mještani spominju ribnjak kao rimski, a drugi misle da je bio u vlasništvu grofovske obitelji Humski koja je u 16. i 17. st. na ovom području imala svoje posjede.

Markacije na sve strane

Od Lužeca do Toplica za 2 sata

Planinarilo se bijelom šumom

Tragom prvih varaždinskih planinara naziv je pohoda kojim je ove subote krenulo oko dvjesto šetača u laganu šetnju po varaždinskim bregima. Radi se o ruti vrlo sličnoj onoj koju su prije 90 godina, 29. veljače 1920., prošli prvi varaždinski planinari. Je li i njima bilo hladno kao i grupicama koje su u subotu prema Varaždinskim Toplicama krenule s Varaždinbrega, ne znamo, no znamo da je zajedničko sigurno bilo druženje u prirodi. Lagani put koji kreće preko Lužeca ne zahtijeva neku punu fizičku spremu pa se na put uz grupicu mlađih entuzijasta otisnuo i popriličan broj umirovljenika. Za početnike Ovaj izlet idealan je i za početnike. - Dugo sam se dvoumila da li da idem ili ne. Prijatelji su me uplašili da ja to ne mogu, no pokazala sam im – rekla nam je jedna


Duplerica 25

01. ožujka 2011., br. 354

TU KRAJ NAS Ivanka Ratković izrađuje unikatne slike na konopljinom platnu

Ručno izvezeni etno motivi je planinarima pruža sve mogućnosti za odmor i okrepu

m bregima hodalo 200 entuzijasta

m kao prije godina od šetačica. Sigurno ju je i ohrabrio dolazak na prvo mjesto za odmor, u Lužecu, gdje su svim pothlađenima nudili biljni čaj iz lokalnog branja koji su iskusni planinari začinili rakijom. Među mlađom ekipom našlo se i onih koji su se više puta zaputili putem prvih planinara. - Idem već treći put i svaki put mi je zabavno. Malo svježeg zraka u plućima, špeka i luka po putu i dobrog društva. Prošlih godina je bilo toplije pa je bilo i više lokalnih stanovnika koji su nas zvali na gemišt i rakiju. Valjda smo se zato i zgubili – ispričao nam je planinar Mitko. Šetnja po još uvijek snježnoj šumi i smrznutim putevima trajala je tek nešto više od tri sata, a završila je u Lovačkom domu u Toplicama uz gulaš i vino. Ovo je sedmi put da je PD Ravna gora organiziralo ovaj izlet. (td)

Rosin vrt

Slike su posveta nekadašnjem vremenu Osim što se bavi prikupljanjem i očuvanjem narodne baštine rodnog mjesta Ljubeščice, pisanjem knjiga, Ivanka Ratković izrazito voli slikati, ali na jedan poseban način. Ručnim vezom stvara unikatne slike na domaćem konopljinom platnu s prepoznatljivim etno motivima. Inspiraciju za svoja djela pronalazi u mnogočemu - prirodi, pjesmama te u samom životu.

Jabuke za predah

Inspiracija

Led na stazi - oprez nužan

Čaj od lokalnog bilja za smrznute prste

- Inspiracija dolazi sama po sebi. Mogu me nadahnuti ivančice i suncokreti, perunike i katarinčice, a isto tako i neka lijepa pjesma. Kada je „doživim“, jednostavno je „pretočim“ na platno. Prva slika nadahnuta pjesmom „Lijepa li si“ M. P. Thompsona, dobila je također istoimeni naziv. Zatim je nastala „Suza za zagorske brege“, nadahnuta stihovima Ane Bešenić. Trenutno izrađujem sliku za koju sam inspiraciju pronašla u pjesmi „Volel bi“ varaždinskog Regional banda. Sve te slike imaju u sebi nešto zajedničko, a to je doživljaj.

Suza za zagorske brege

One su također moje ispunjenje, odgovor ili kritika na odabranu pjesmu - otkrila nam je Ivanka Ratković. Radom na domaćem konopljinom platnu autorica slika želi povezati svoj rad s onim mukotrpnim radom nekadašnjih tkalaca koji su u svojim domovima na tkalačkim stanovima pomno izrađivali to platno. - Na neki način, slike su posveta nekadašnjem vremenu i načinu života te baki i prabaki od kojih sam naslijedila domaće platno, a ono je danas prava rijetkost - kaže Ivanka Ratković. Autorica nam je također otkrila da je za izradu jedne slike potrebno čak četiri i više sati rada dnevno kroz dva do tri mjeseca. - Ručni vez na domaćem konopljinom platnu dugotrajan je i težak posao zbog same gustoće niti i kvalitete platna, ali on uči strpljenju. Isto tako nemam uvijek sreće u pronalaženju odgovarajućih nijansi konca, pa se, nažalost, moram prilagođavati onome što tržište nudi, ali kada je slika dovršena, osjećaj je ipak potpun i sa svakom novom slikom neponovljiv - ističe umjetnica. (tđ)

Autorica Ivanka Ratković

Vuzmek


26 Putopisi

01. ožujka 2011., br. 354

Osvježavajuće zelene površine

PUTOPIS Marija Zuber Bengeri sa suprugom Želimirom i sinom Markom posjetila Indiju

Indijci spavaju na pločniku Slike Indijaca koji spavaju u svakakvim uvjetima i to čvrstim snom posramile bi svakog zapadnjaka Piše: MARIJA ZUBER BENGERI

Posebno je veselje bilo zavirivati u male prostore i otkrivati što se u njima radi. Ljudi tamo još uvijek rade rukama, prisutne su i tradicionalne radionice, iako je industrijalizacija u zamahu. Susret modernog i starog, tradicionalnog i modernog načina života još egzistira, no mlađe generacije sve više naginju Zapadu. No u svakom velegradu u kojem smo dosad boravili susretali smo se i s prosjačenjem. Saznali smo da je većina tih ljudi odabrala taj način života i zadovoljava se jednim obrokom na dan (toliko uvijek uspiju dobiti) i spavanjem na cesti. Ulice vrve prodavačima voća i povrća, ljudi nude usluge i robu u hodu, s bicikla, pokretnih kolica. Kupuje se, prodaje se, proizvodi, nudi, sakuplja… Dovoljno je zauzeti mjesto uz cestu, ili 2 m2 prostora. Ma čak i bez poslovnih prostorija ili prijevoznog sredstva, posao je moguć! Svatko tko želi raditi bez problema će naći inspiraciju u Indiji!

U Indiji je posao moguć onome tko želi

Modernizirana rikša - taksi

BANGALORE

Treći grad po stanovnicima u Indiji

gdje se okuplja lokalno stanovništvo.

maju nikakve veze s mjestom stanovanja koje smo ostavili tiO Indiji ima onoliko „istina“ sućama kilometara za sobom. koliko i ljudi koji su je posjetili, U mraku je sve izgledalo neoa ovo je priča mladog bračnog bično. U mračnim ulicama kroz para koji se odlučio na put prozor pogledom lovimo ljude za Indiju, ne u ulozi turista, koji spavaju. Na ulazu u hotel dobrodošlicu nam želi već s misijom otkrivaportir s glavom u nja i upoznavanja o ladici od stola. sebe, kroz suživot posa I takve slike s petnaesterooguć m e j Indijaca koji članom tradiciz e b i spavaju u onalnom običak h i s v akak v im telji te učenje n poslov a ili uvjet ima i tradicionalne j i r o t mjest ima i indijske medis ro p to č v r s t im, cine - ayurvede. znog o v e j i pr mirnim snom U gotovo rekorva posramile bi svadnom roku (mjesredst kog zapadnjaka s sec i pol dana) naša se jastukom i madracem tročlana obitelj pripremila tako za put u Indiju na tri i pol ispod njega, izoliranog od svamjeseca. Naša prva stanica je ke buke, a u nesanici. Portira nismo budili već smo ušli u hobila dogovorena - Bangalore! tel koji je bio i čist i opremljen kao što je i bilo prikazano i Obiteljski put Nakon 11 sati leta, a ukupno dogovoreno prije puta... Nakon nekoliko dana, kada gotovo 18 sati puta, stigli smo u Indiju oko 2 sata ujutro, smo se privikli na prizore neblago rečeno, iscrpljeni. Uzeli snosne buke, prašine i tisuća smo taksi i krenula je noćna automobila koji trube, slike su vožnja po gotovo praznim ce- se počele mijenjati i dobivati stama. Kako smo se približavali novi kolorit. Upoznavali smo i ulazili u sam grad, sve smo grad i ljude tijekom šetnji po više kroz mrak mogli vidjeti obližnjim kvartovima, ulaskom kuće, zgrade, naselja koja ne- u sporedne uličice i na mjesta

Upoznavanje

Kamion šarenih boja

Uobičajeni prizor uličnog spavača

Bangalore je glavni grad indijske države Karnatake, treći grad po broju stanovnika u Indiji (2009.), značajno sveučilišno i istraživačko središte s razvijenom teškom industrijom, brojnim informatičkim i telekomunikacijskim tvrtkama te se često naziva Silicijskom dolinom Indije. Manji nego ostali veliki gradovi, ima prednost velike pokrivenosti zelenim površinama. Nekoliko je parkova u gradu, a najveći je Cubbon Park. Zelena oaza s jezerom, muzejom, akvarijem, teniskim terenima, javnom knjižnicom… Kao i u svakom modernom multikulturalnom velegradu, posjetitelj može pronaći mjesta za zabavu, razne klubove, restorane, spa centre, muzeje, velike shopping centre, ali i male dućane s ponudom tradicionalne robe dok se u sporednim ulicama odmaraju “svete krave”, ležerno šeću koze, a povremeno se oglasi pijetao.

I svete krave polijegale na cesti

Živopisni prizori i gužva na svim ulicama


!

Novo priznanje Zajednice sportskih udruga grada Varaždina Sportski pothvat mjeseca pripalo je perspektivnoj varaždinskoj sportašici Tanji Perec

Sport

Varaždinski skvoš klub organizira 5. ožujka Squash Open Day od 14 do 17 sati u Coning centru

sport@regionalni.com

NOGOMET NK Varaždin odlično počeo proljetni dio 1. HNL

Torpedirani Riječani Najviši rezultat 19. kola 1. HNL-a postignut je u Varaždinu, a za to su zaslužni strijelci Vugrinec, Škvorc i Glavina... Piše: DAMIR IVANČIĆ damir@regionalni.com

Oscilacije u igri

Varaždinski nogometaši na najbolji mogući način otvorili su proljetni dio 1. HNL-a. Na svom terenu pobijedili su ekipu Rijeke s visokih 3:0 (2:0).

Efikasnost Nakon pripremnog razdoblja, koji je nekima nudio razlog za brigu zbog neefikasnosti, utakmica 19. kola donijela je najvišu pobjedu od svih susreta i optimizam u redove varaždinskog prvoligaša. Druga dobra i ohrabrujuća vijest je povratak Davora Vugrinca u punu igračku formu postizanjem povratničkoga gola i odličnim asistencijama. Osim toga, cijela momčad djelovala je skladno i uigrano što znači da se ipak nastavlja Igrači NK Varaždin pokazali su da se na njih mora računati i prilikom raspodjele mjesta za Europu kontinuitet iz prvog dijela sezone bez obzira na promjene SKUPŠTINA u sastavu. Golovi Vugrinca, Škvorca U posljednjoj utakmici nost u igri. Nije se libio i Glavine zasigurno podižu 19. kola 1. HNL Karlovac- niti pucati na gol, a bio samopouzdanje ekipe i zadaDinamo zaigrao je i done- je korektan i iz prekida. ju brige ekipama s kojima će davni član NK Varaždina Ovom sportskom predVaraždin igrati u narednim Josip Brezovec. Startao je stavom sigurno je učvrstio U prostorijama NK Varažkolima, a prvi među njima je u početnoj postavi Dina- svoju poziciju u ekipi, a dina održat će se redovna Hrvatski dragovoljac. ma i ostao na terenu do za vrijeme utakmice svi skupština kluba u utorak Iako već otpisani, „Dragokraja utakmice, uz jednu su se sjetili anegdote s 1. ožujka s početkom u voljci“ su pobijedili Istru 1961 od najboljih ocjena. Na priprema u kojoj kažu za 12 sati. Na dnevnom redu na njihovom terenu i nisu za terenu je potvrdio svoju Brezovca „da je opasan za nalaze se klasične točke podcijeniti niti u susretu koji kvalitetu i posebice agil- sve i naše i njihove“. redovnih skupština kao Izće se igrati u petak 4. ožujka s vješće o radu NK Varaždin početkom u 17 sati. u proteklom razdoblju, IzOvo gostovanje uživo pratili najvatreniji vješće i usvajanje završnog Varaždina mogla nav ijač i White Sto i računa kluba za 2010. gomlad bi biti potvrda nesi koji i dalje ne dinu te Izmjene i dopune rc o v dobre forme odustaju od svok Š statuta kluba. Ali kada je Filip e i najava mojih stavova u vezi j o a riječ o nogometu uvijek r i s e r guće borbe imena može biti iznenađenja. zainte vojom promjene za sami vrh kluba. Iz kluba pozivaju i da se svi es prvenstvene Svi ostali navijamnog om članovi Izvršnog odbora r ljestvice i željči Varaždinaca, koji b o d odazovu na skupštinu, no oček ivani su promrzli na stadizbog trenutne situacije u igrom onu bili su zadovoljni ponovni izlazak klubu. na europsku scenu. viđenim osim pripadnika Pobjedu Varaždinaca nisu gostujućih navijača Armade. Vugrinec se vratio

Brezovec u visokom ritmu

Skupština NK Varaždina

NOGOMET

Pola stoljeća sjećanja na najznačajniju utakmicu U subotu 5. ožujka navršit će se pola stoljeća od najznačajnije nogometne utakmice odigrane u Varaždinu i najvećeg uspjeha nogometaša Varteksa tijekom 80-godišnjeg postojanja i djelovanja. Ujedno, to je bio pojedinačno apsolutno najposjećeniji nogometni susret u povijesti ovog dijela Hrvatske. Podsjećamo, sunčane nedjelje 5. ožujka 1961. godine pred oko 15 tisuća gledatelja na stadionu Varteksa nogometaši najpopularnijeg sportskog kolektiva u ovom dijelu Republike Hrvatske u poluzavršnici Kupa pobijedili su splitski Hajduk, koji je u svojim redovima imao čak osam «A» reprezentativaca ondašnje drža-

ve, jednog iz «B» i dvojicu iz «mlade» državne selekcije. Uspjeh Varaždinaca rezultatom 2:0 snažno je odjeknuo u cijeloj državi i bio prvorazredna senzacija u ovom dijelu Europe. U spomen na taj povijesni nogometni susret varaždinski novinar Krunoslav Kruljac napisao je knjigu «Pogled s jablana», koja će biti predstavljena upravo na 50. obljetnicu, u subotu 5. ožujka u trofejnoj dvorani NK Varaždina na stadionu Varteksa u 11,00 sati. - Dobro je zbog povijesti što je ova knjiga ugledala svjetlo dana jer će tako ostati zapisano sve što je prethodilo toj utakmici, što se događalo na terenu i oko njega - kaže Kruljac.

Rukometaši RK Varteks Di Caprio pobijedili su ekipu Arena Jadrograda 34:29 (16:13) na parketu Gradske sportske dvorane Varaždin. Domaći rukometaši u prvom su poluvremenu imali dosta oscilacija u igri pa su gosti iz Pule nekoliko

puta ozbiljnije zaprijetili da prijeđu i u vodstvo. U drugom dijelu nastavila se promjenjiva igra “krojača” sve do rezultata 23:23 koji je bio prekretnica za domaće koji su do kraja bolja ekipa i zasluženo osvajaju bodove za miran nastavak prvenstva u premijer ligi.

RK Trnovec istupio iz 2. HRL-a Vodstvo RK Trnovec odlučilo je istupiti iz natjecanja u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi iz financijskih razloga. Dio nezadovoljnih igrača zatražio je ispisnice te je u seniorskoj ekipi ostalo samo osam igrača, a uz mjesečne prihode od 5.000 kuna zaključili su da ne mogu održati seniorski i pogon mlađih uzrasnih kategorija pa su se odlučili na povlačenje iz natjecanja. Odlučili su sve usmjeriti na kadetsku ekipu koja se natječe u kadetskoj ligi i trebala bi biti buduća ekipa koja bi se onda trebala ponovo natjecati u drugoj ligi.

Bolji od Međimuraca Varaždinski odbojkaši pobijedili su ekipu Centrometala 3:1(22:25, 25:17, 25:19, 25:22) u susjedskom derbiju odbojkaške superlige. Ovom pobjedom Varaždinci su najvjerojatnije osigurali najmanje treću poziciju za doigravanje. Do kraja ovog dijela prvenstva još su preostala tri kola.

FOTO FOKUS


28 Sport

U zaleđu Damir IVANČIĆ urednik sportske rubrike

Napredak i kriza P

osljednji događaji i informacije koje dolaze iz sportske obitelji govore da je došlo u napretku u razmišljanju i djelovanju klubova. Težište se stavlja na djelovanje sportskih škola, traže se što stručniji i obrazovaniji treneri a zanemaruju se kupovanje stranih igrača i stavljanje u prvi plan prve ekipe. Naravno da je time zakinuta prva ekipa i da oni moraju podnijeti trenutnu krizu možda i više od ostalih. Zbog smanjenja sredstava iz budžeta lokalne samouprave mora se puno racionalnije trošiti mnogo manja sredstva nego što je to bilo prije. Sticajem okolnosti nema više novca za „treće poluvrijeme“ i ostale nepotrebne troškove. U ovom trenutku mnogi se s pravom pitaju što se sve moglo napraviti da se i prije ponašalo tako štedljivo i racionalno dok je bilo više novca. Bilo bi i dobrih prvih ekipa a ne bi se zapostavljao vlastiti pogon, bilo bi i gledatelja … vaka štedljivost i neimaština naravno da nema samo dobrih strana. Loša strana su da dolazi do izlaska klubova iz natjecanja i iz liga a neki se klubovi i u potpunosti gase. Potreba za preustrojem uprave klubova je više nego aktualna i zato treba što pije djelovati kako loše strane ovog trenutka ne bi prevladale dobre stvari. Sreća je da njihova mjesta nadomještaju novi klubovi i novi sportovi koji će možda u budućnosti biti perjanica varaždinskog sporta. sim toga u pronalasku novih sredstava klubovi se moraju okrenuti javljanju na razne natječaje od HOO, do EU fondova. Koliko na tome još treba raditi govori i podatak da je prošle godine iz grada prema HOO-u trebalo biti upućeno sedam projekata a da je tamo stigao samo jedan jer ostali nisu zadovoljili na administrativnom nivou. To znači da ideja ima ali da još treba raditi na edukaciji kako bi se ideje mogle i odgovarajuće predstaviti eventualnim sponzorima i donatorima.

01. ožujka 2011., br. 354

SKUPŠTINA Zajednica sportskih udruga grada Varaždin

Unatoč recesiji sve viš sportaša i pravih, vrh Od ukupnih sredstava 70% ide izravno za rad klubova, ali još uvijek nemamo dovol

S

O

GRADSKA SPORTSKA DVORANA EVENT CALENDAR Šetalište Franje Tuđmana 1 Varaždin Tel.: 042/659-125, e-mail: mbt-info@gpzagorje.hr Web: www.arena-varazdin.hr 04.03.2011. - kuglana – kuglačka utakmica KK MIV - KK Željezničar s početkom u 17,00 sati - kuglačka utakmica KK Ivančica – KK Zanatlije s početkom u 19,00 sati - kongresna dvorana – seminar Hrvatske komore inženjera elektrotehnike - UNUTARNJI SUSTAVI ZAŠTITE OD MUNJE I PRENAPONA U GRAĐEVINAMA s početkom u 09,00 sati 05.03.2011. - velika dvorana – rukometna utakmica ŽRK Koka – ŽRK CO Osijek s počekom u 16,00 sati - kuglana – kuglačka utakmica KK Varteks - KK Obrtnik NG. - žene s početkom u 15,00 sati kuglačka utakmica KK Varteks – KK Cesta s početkom u 18,00 sati 06.03.2011.- mala dvorana – rukometni turnir RK Varteks di Caprio – kadetska liga: 7. Krug 1.HKRL ‘94. god. s početkom u 10,00 sati 8.Krug Dječaci „A“ 1998. god. s početkom u 15,00 sati

Vodstvo Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina na najboljem je putu da provede projekte koji će unaprijediti sport Piše: IVICA KRUHOBEREC ikruhoberec@regionalni.com

Na 11. izvještajnoj sjednici skupštine Zajednice sportskih udruga grada Varaždina prihvaćen je prijedlog da se ubrzano krene s izradom novih kriterija za raspodjelu sredstava te je prihvaćeno nekoliko pravilnika koji upućuju na to da će se ubuduće više pažnje posvećivati stimuliranju rada sportskih škola i obrazovanja trenera.

Sinergija Na početku je sve prisutne pozdravila pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Darinka Hajduk Vučić. Naglasila je da se oko 10.000 naših sugrađana bavi sportom, čime se rijetko koji grad može pohvaliti, što uz bogatu tradiciju daje varaždinskom sportu posebno mjesto u društvenom životu grada. - Sport je sinergija sa svim ostalim djelatnost ima u gradu. To je rezultat velikog entuzijazma svih sportskih djelatnika i sportaša uz potporu lokalne zajednice. Unatoč recesijskim godinama i smanjenim sredstv ima, vi ste zadržali standard i čak bilježite iskorak u radu

sa spor tskim školama te sportu. Podjela sredstava i zdravstvenom preventivom dalje ostaje tema razgovosportaša. Ova godina će ra, počeli smo s radom na također biti teška i već je novim kriterijima i pozivam najavljen rebalans u travnju, sve da se uključe svojim ali s obzirom na to da nam je konstruktivnim prijedlozisport na posebnom mjestu, ma. Do ljeta će biti još jedna skupština na kojoj bi se očekujem da neće biti trebali prihvatiti novi većih smanjenja. kr iter iji. Već inu Spor t može u komentara već spr iječ iti m i k e n smo uvrstili u negativne rno u g i s prijedlog - dotenden ama n i i k d s e n r s dao je Vučecije u amje n i š o tić. društvu r se t kim e n Što se tiče i zato u k o o d n financija ZSUć e m o igur s a m a GV-a u 2010. pokušati sredin takav godini, poslozadržati ije n vao je korektno, nivo finanslučaj 6.903,000 kn bili su ciranja kao i prihodi, a toliki su bili i do sada - dodala rashodi. Tijekom godine preje Darinka Hajduk-Vučić. U uvodnom dijelu i pred- namijenjeno je svega 51.085 sjednik ZSUGV-a Goran Vu- kuna i to neutrošenih 46.445 četić istaknuo je i neko- sa stavke “Provođenje dijela liko konkretnih akcija za programa TZK djece i mladerazvoj varaždinskog sporta. ži gradskih osnovnih škola” i – Prošle godine zaposlili “Proglašenje sportaša godismo voditelja za sportske ne 2009.” te “Financiranje razvojne programe i tako cijene sata korištenja školsmo pokrenuli i one projekte skih dvorana OŠ za mlađe koje do sada nismo mogli. kategorije”. Ostvarena je bolja komunikacija među svima nama, te Prihodi između zajednice i klubova. Vučetić je posebno naglaAko budemo jedinstveni, sio i vlastite prihode ZSUmoći ćemo ostvariti željeni GV-a u iznosu od 556.685 kn napredak u varaždinskom unatoč radu Gradske sport-

ske dvorane Varaždin. Osim toga, istaknuo je i štedljivost u poslovanju. - Štedljivost ima i drugu stranu koja se pokazuje tako da ne možemo razvijati sve programe onako kako bismo željeli. Usprkos tome pokrenuli smo projekt pod nazivom Sportski pothvat mjeseca pojasnio je Vučetić. Velika zadaća ZSUGV-a je i briga o sportskim objektima pa su tako u prošloj godini za održavanje gradskih sportskih objekata utrošili 180.000, a prigradskih 60.000 kuna. U ovoj godini ukupno je predviđeno 60.000, od kojih je 40.000 za gradske, a 20.000 kuna za prigradske sportske objekte. U vezi prošlogodišnjeg rada ZSUGV-a v.d. tajnika Dragutin Posavec istaknuo je da je učinjen novi iskorak usprkos problemima koji su se javljali u pojedinim segment ima djelovanja. - Omasovljen je pogon posebno u mlađim uzrasnim kategorijama, a na sportskim objektima učinjeno je niz zahvata na planu poboljšanja uvjeta i kvalitete rada. U ovakvoj financijskoj situaciji klubovi su shvatili situaciju te su se prema

RAZLIKE Vrijednost boda varira od 582 do 22 kune

Lista bodovanja klubova je javna Prilikom usvajanja raspodjela sredstava Anđelko Mladenović, predstavnik dijela borilačkih sportova, pitao je zašto je toliko velika razlika u bodovima u vrijednosti boda između prve skupine sportskih udruga te druge i treće skupine, koja iznosi od 582 na 82, te 22 kune, te predložio da se to ne

ponovi u novim kriterijima. Dodao je kako bi bilo dobro da lista kako su bodovani bude javna. Željko Vukotić iz STK IGEA Željezničar izrazio je negodovanje na premala sredstva, jer smatra da su prošlogodišnji rezultati bili bolji od pretprošle godine, a da su raspoređena sredstva

manja. Raspodjela sredstava na kraju je usvojena s 15 glasova za uz 3 protiv i 2 suzdržana. Skupštini je prisustvovalo 20 od 29 članova. Novi kriteriji trebali bi biti usuglašeni do svibnja i prihvaćeni na Skupštini Zjednice kako bi se klubovi mogli pripremiti za novi način bodovanja.


Sport 29

01. ožujka 2011., br. 354

Listonoše

na ide u promjenu kriterija za raspodjelu sredstava

še projekata, mladih hunskih rezultata ljno dobru kontrolu trošenja, svojim mogućnostima pokušali na najbolji mogući način prilagoditi novim uvjetima, a da pri tome ni rezultati nisu izostali. Sport u gradu Varaždinu ne treba se bojati za svoju budućnost jer on stoji na čvrstim temeljima i tradiciji, ima razgranatu mrežu kvalitetnih sportskih objekata, sjajan stručni kadar, pa se ne treba bojati za razvitak i napredak varaždinskog sporta uz podršku gradskih struktura i svih onih koji vole sport. Goran Vučetić dodao je kako treba ustrojiti tablicu potreba i problema i rješavati ih jedan po jedan jer su ukupna sredstva premala kad se preraspodjele na sve objekte odnosno klubove. - Od ukupnih sredstava 70% ide izravno za rad klubova, ali još uvijek nemamo dovoljno dobru kontrolu trošenja. Naime, u nekim sredinama sigurno se troši namjenski, dok u nek im sredinama sigurno nije takav slučaj naglasio je Vučetić. Nadzorni odbor pozitivno je ocijenio rad Zajednice uz napomenu da se i dalje treba voditi računa o racionalnom poslovanju i neprekidnoj kontroli troškova, kao i o pravodbnoj naplati potraživanja te poduzimanju svih zakonskih mjera vezano uz naplatu, a u cilju transparentnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti poslovanja Zajednice.

tvrdi predsjednik ZSUGV-a Goran Vučetić FINANCIJE Upućeno pismo Gradu

Sredstva za sport raspoređuje ZSUGV U plan za ovu godinu predloženo je da se doda na popis spor tskih manifestac ija koj e su prepoznatljivi varaždinski sportski brand i Kajakaški maraton, koji je prošle godine održan peti put, a sudjelovalo je više od 100 čamaca. Od ostalih sportskih manifestacija na tom popisu su i Međunarodni turnir mladih u bejzbolu, Međunarodni atletski miting, Seoske sportske igre, Međunarodni polumaraton, Međunarodno prvenstvo u stolnom tenisu Memorijal “Mirko Abramović”, Međunarodno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici, Međunarodni turnir u sportskom plesu Croatia Open, Međunarodni turnir u rukometu za najmlađe, Međunarodni karate turnir sv. Nikola, Božićni turnir u streličarstvu i Novogodišnja utrka. Na kraju skupštine ponovo su razgovarali i o dijelu sredstava koja se iz gradskog proračuna dodjeljuju izravno sportskim

klubovima pod stavkom potpora za vrhunski sport. Skupština je usvojila stav koji će u pisanom obliku biti dostavljen Gradu, u kojem se pozivaju na članak 76. Zakona o sportu, iz kojeg čitaju da bi se sva sredstva koja se izdvajaju za javne potrebe u sportu trebala raspoređivati u Zajednici sportskih udruga grada Varaždina, prema važećim kriterijima, a ne izravno, bez jasno definiranih kriterija.

Miroslav BUNIĆ Član kluba “ŠKUGL Drava Varaždin” bunicmiro@gmail.com

Uzgoj golubova M

nogo je ljudi čulo za goluba listonošu, o podvizima koje ostvaruju ti golubovi kad se s velikih udaljenosti koje često premašuju i 1000 kilometara vraćaju u svoj golubinjak. Ljudi se znaju pitati kako je moguće da se golub s tih udaljenosti može orijentirati i vratiti kući. roz ovu kolumnu pokušat ćemo svim zainteresiranim čitateljima objasniti sve što se odnosi na golubove listonoše kao i na povijest golubarstva te na povijest uzgoja i natjecanja s golubovima listonošama koje datira s kraja 19. stoljeća kad su, kako se smatra, počela prva natjecanja s golubovima listonošama. Do onda su se golubovi uvelike koristili kao glasnici jer je to u to vrijeme bio najbrži način prijenosa poruka. ovoj kolumni pisat ćemo i o današnjem modernom uzgoju i natjecanju s golubovima listonošama u nas i u svijetu. Listonošarstvo je vrlo razvijeno i popularno, tako da postoje milijuni ljudi diljem svijeta koje se bave ovim lijepim, zanimljivim i dinamičnim hobijem i sportom koji čovjeka vraća prirodi, smiruje i opušta od ovog užurbanog načina života. akon što se pobliže upoznamo s tematikom golubova listonoša, svaki tjedan izvještavat ćemo o rezultatima s natjecanja koja počinju zadnji vikend u travnju i traju svaki vikend do kraja srpnja. Natjecanje organizira Športski klub uzgajivača golubova listonoša “Drava” Varaždin, koji broji 14 članova, a djeluje u okviru Hrvatskog saveza klubova uzgajivača golubova listonoša u čiji sastav ulazi 28 klubova s preko 300 članova iz cijele Hrvatske. izvještajima s natjecanja izvještavat ćemo odakle golubovi lete, koja je srednja udaljenost, kolika je bila brzina najbržeg goluba, kad su golubovi pušteni i kad su prvi stigli kući, koliko je golubova poslano na natjecanje i koliko ih se vratilo, koliko je bilo natjecatelja i na kraju poredak natjecatelja.

K

U N

U

Dnevne vijesti čitajte na

www.regionalni.com


30 Županijski nogometni savez

01. ožujka 2011., br. 354

NOGOMET Predstavnici ŽNS-a Varaždin održali sastanke u svim nogometnim središtima

Osnovni problem klubova je sustavno financiranje ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ TRENERI

Pedagozi i učitelji Na plenumu 4. HNL-a sjever skupine A potvrđeno je da je ovo posljednja sezona ove lige te da postoji inicijativa da se 3. HNL istok podijeli u dvije skupine. Instruktor regije Sjever Stanislav Vugrinec upozorio je sve da na vrijeme licenciraju trenere te je naglasio da je jedna od najvažnijih zadaća trenera da budu pedagozi i učitelji. Ponovljeno je da klubovi moraju veću brigu posvetiti sigurnosti na terenu i os-

Delegati i suci trebali bi svoje poslove odrađivati na puno višoj razini, a traže se i promjene u sustavu natjecanja, mišljenje je nogometne baze Županijski nogometni savez Varaždin održao je niz sastanaka u nogometnim središtima na području Varaždinske županije. Na svakom sastanku razmotrena je kompletna situacija na tom području i doneseni su odgovarajući zaključci kako bi se unaprijedilo stanje na cijelom području. U Novom Marofu predstavnici klubova pohvalno su se izjasnili o radu i suradnji sa ŽNS-om uz nekoliko prijedloga i upita. Predloženo je da se smanje naknade službenih osoba (suci, delegati) za 20%, zatim da se u Komisiju za mlađe uzraste kooptira netko iz N. Marofa, da se otvori mogućnost kako bi početak utakmica pionira bio 2,5 sati prije seniorske utakmice. Dodali su i kako je financiranje klubova osnovni problem te predložili da se organiziraju zimska dvoranska prvenstva uz prijedlog da se pomaknu natjecanja u ljetne mjesece.

Rad s mladima posobljavanju osoba koje će obavljati poslove redara. Prihvaćen je i prijedlog da proljetna sezona počne 19. ožujka utakmicama 14. kola te da će NK Sračinec kao domaćin susrete igrati nedjeljom prijepodne. Prva županijska nogometna liga Varaždin nastavlja s natjecanjem 12. i 13. ožujka susretima 14. kola. Susrest će se u subotu 12. ožujka Polet C.-Bednja u 15 sati, dok će se u nedjelju u isto vrijeme igrati Polet T.-Zadrugar, Dubravka-Jalžabet, Lepoglava-Rudar 47, Struga Rovokop-Zelengaj, Mladost VŽ-Drava, Trnje-Dinamo.

U Knegincu su se predstavnici klubova pohvalno izjasnili o radu i suradnji sa ŽNS-om uz opasku kako funkcija delegata na utakmicama i obavljanje dužnosti nije na potreboj razini. Zalažu se za održavanje sastanaka prije i poslije utakmice, da se više posvećuje radu s mladima i angažiraju adekvatni treneri uz što bolji zdravstveni pregled igrača. Zatražili su kvalitetnije suđenje uz mogućnost izuzeća pojedinih sudaca od strane klubova, zatim zatraženo je smanjenje članarina jer je financiranje klubova i ovdje osnovni problem. U Trnovcu su predstavnici klubova također podržali rad sa ŽNS-om uz zamolbu da se plaćanje službenih osoba omogući putem žiro-računa ili njihovih

udruga, razgovaralo se o ulozi delegata i sudaca na utakmicama, zdravstvenim pregledima igrača, zatim se predstavila inicijativa da se natjecanje objedini s Ludbregom u sustav s 3 lige, predložili su pronalazak sponzora liga te dodali kako je financiranje klubova i ovdje osnovni problem. Na sastanku u Varaždinu klubovi su se požalili na komunikaciju sa ŽNS-om te je predložen još jedan zajednički sastanak, a razgovaralo se o financiranju klubova te ulozi delegata na utakmicama. U Vidovcu su predstavnici

p

održan rad i nastojanja ŽNS-a u unapređenju nogometa klubova podržali dosadašnji rad i suradnju sa ŽNS-om, a razgovaralo se o zdravstvenim pregledima igrača, plaćanju službenih osoba i ukupnim troškovima natjecanja, financiranju klubova, visinama odštete za razvoj mladih igrača te unapređenju sustava natjecanja. U Cestici su se predstavnici klubova pozitivno izjasnili o suradnji sa ŽNS-om uz kritiku kako funkcija delegata na utakmicama i njegovo obavljanje dužnosti nije na potrebnoj razini, zalažu se za održavanje sastanaka prije i poslije utakmica. Traže da se više pažnje posveti radu s mladima i angažiraju kvalificirani treneri. Razgovarali su još o zdravstvenim pregledima igrača, mogućnosti kvalitetnijeg suđenja i izuzeća pojedinih sudaca od strane klubova, smanjenju članarina jer je financiranje klubova i ovdje osnovni problem.

Nogomet, kao najmasovniji sport, teško je pogodila financijska kriza

PREVENCIJA Zdravstveni pregledi i ponašanje neodgovornih pojedinaca na utakmicama

U ŽNS-u se radi profesionalno

Nogomet

U Ivancu su na dnevnom redu bili ponovo zdravstveni pregledi igrača, financiranje klubova, uloga delegata i sudaca te preporuka za više kvalitetnijeg rada trenera s mladima. U Petrijancu nije bilo primjedbi na rad stručnih službi ŽNS-a. Klubovi su se pohvalno izjasnili o radu ŽNS-a uz konstataciju da se ponekad radi i previše profesionalno. Razgovaralo se o podizanju razine obavljanja dužnosti delegata na utakmicama, zdravstvenim pregledima igrača, mogućnosti smanjenja članarina za 20% te izmjenama sustava natjecanja liga pionira. Zatražili su i ponavljanje ankete o promjeni

sustava natjecanja ŽNL-a, komentirali su kvalitetu suđenja suđenju a nisu zadovoljni s ponašanju pojedinaca na nogometnim

u

nekim nogometnim središtima traže smanjenje članarine za 20 posto utakmicama. Zalažu se za ukidanju termina igranja subotom te kao i ostali imaju kroničnih problema s financiranjem klubova. U Ludbregu su sva izvješća vodstva natjecanja prihvaćena bez primjedbi. Nije bilo

primjedbi niti na rad zaposlenika ŽNS-a, a prihvaćeno je i financijsko izvješće za Nogometno središte Ludbreg za 2010. godinu. Upozoreno je da funkcija delegata na utakmicama i obavljanje dužnosti nije na razini, uz to, upozoreno je i na rad sudaca uz otvorenu mogućnost dolaska sudaca iz Varaždina. Traže izmjenu sustava natjecanja liga pionira u natjecanje po centrima, traže i smanjenje čekanja između pionirske i seniorske utakmice. Zatražena je izmjena članka 32. Statuta ŽNS-a o zastupnicima u Skupštini te su razgovarali o nezaobilaznoj temi - problemima u financiranju klubova.


Savjetnik 31

01. ožujka 2011., br. 354

Veterinarska klinika

Hortikultura Franjo PAVETIĆ

Davorin LUKMAN

“Nije sramota raditi, a kamoli u vrtu”

Dr. sc. dr. vet. medicine, specijalist za uzgoj i bolesti pasa i mačaka (Ambulanta, Trnovečka 6, Varaždin, hitni slučajevi 0-24 na 098/267-458 www.dr-lukman.hr)

Sv. Doroteja, zaštitnica

Spada li svako povraćanje u hitan slučaj?!

O

N

d svog ustoličenja davne 1979. godine u župi sv. Fabijana i Sebastijana na Dan sv. Doroteje služi se svake godine misa za sve vrtlare i cvjećare. Poštujući blagdan svoje zaštitnice, nekolicina vrtlara i cvjećara iz varaždinskoga kraja spontano se okupljala na taj dan u spomenutoj župnoj crkvici te zahvalila za uspjehe u protekloj godini i molila za pomoć u nadolazećoj sezoni. Uz to, prisjetili su se i preminulih kolega. Tu tradiciju od svog osnutka i dalje njeguje Udruga vrtlara Varaždinske županije. Gledajući unazad, jasno je da nije više ništa kao prije, što je i prirodno, jer vrijeme čini svoje. Današnje se vrijeme osobito razlikuje od ranijih doba po ritmu svakodnevice koji je sve manje prikladan čovjeku. Jednostavno, kao da nema više strpljenja za postizanje planiranih ciljeva. anas, a vjerujem i sutra, trebat će poneki put na trenutak odgoditi obaveze, kao što su to činili naši stari vrijedni vrtlari i cvjećari. Uza svu moguću modernizaciju, s cvijećem se radi doslovce 24 sata na dan te upravo međusobna komunikacija kolega znatno pridonosi kvaliteti života u toj struci. Stoga je doista hvalevrijedno kontinuirano druženje i na misnom slavlju posvećenom sv. Doroteji, zaštitnici svih vrtlara i cvjećara, bavili se tim poslom iz potrebe ili hobija. Vjerujem da su na tu tradiciju ponosni svi koji se doista osjećaju vrtlarima i cvjećarima. Hvala svima onima koji su doprinosili, doprinose ili će doprinositi trajanju te osobnosti hortikulturnih djelatnika.

D

ije tako rijetko da vlasnici gledaju psa kako povraća nekoliko dana, a onda odjednom panično traže pomoć u bilo koje doba dana ili noći. No je li svako povraćanje hitan slučaj? Povraćanje je kompleksan refleksni čin, koji može biti izazvan u ždrijelu, jednjaku, želucu, ošitu ili u trbušnom mišićju. osljedično dolazi do pražnjenja želuca kroz usta, ali i kroz nos. Međutim, povraćanje može biti i samo zaštitni refleks, što je posebice često kod pretrpavanja želuca ili jednostavno potrebe za izbacivanjem neadekvatne hrane. Povraćanju u pravilu prethodi nemir, nekontrolirano kretanje, slinjenje, nekontrolirano gutanje, a zatim sam akt povraćanja uz popratni zvuk. Razlozi za povraćanje mogu biti banalni, kao npr. glistavost kod mladih životinja, pijenje hladne vode ili dobivanje obroka iz hladnjaka, upala ždrijela i krajnika pa sve do teških infekcija kao npr. kod parvoviroze ili povreda u području glave. ao prvo, treba uvidjeti je li povraćanje vezano uz uzimanje obroka hrane, zatim postoji li uz to i proljev, je li poremećeno opće stanje životinje itd. Ukoliko je povraćanje učestalo uz bolan i napet trbuh u području želuca, moramo posumnjati na strano tijelo u tom području, a ukoliko je ta bol očita prema stražnjem dijelu tijela, moguće je strano tijelu u crijevima. Učestalo povraćanje pojavit će se i kod zatvora crijeva, odnosno zapetljaja. Specifična klinička slika je kod uvrtanja želuca, kod koje ćemo imati izrazito

P

K

Normalan život s...

T

Siniša ČESI

Eva MAKOVEC

radu s djecom s teškoćama u razvoju izrazito je važno poticanje osjećaja kompetentnosti, potrebno je da osjete osjećaj moći i uspjeha. Djeci je potrebno davati zadatke koje oni mogu izvršiti, koji će ih motivirati na daljnje učenje i usavršavanje. Bitno je djetetu dati do znanja da je uspješno obavilo zadatak te ga usmjeravati na koje sve načine svoje vještine i sposobnosti može još više poboljšati. Osjećaj slobode bitan je jer kada izgubimo slobodu, tada izgubimo jedno od osnovnih ljudskih obilježja, a to je kreativnost. Često se susrećem s ograničavanjem upravo ove potrebe kod djece s teškoćama u razvoju (primjer za to je kada svom djetetu ne dajemo mogućnost izbora oko toga što će imati obučeno, što će jesti...). Posljednja potreba, ali ne i manje bitna, je potreba za zabavom. Učenje kroz smijeh je najbolji način učenja. Postoji mnogo znanstvenih istraživanja koja dokazuju da se sadržaji koji se uče kroz smijeh, užitak i zadovoljstvo brže usvajaju te ostaju duže pohranjeni u našem pamćenju. Najbolji način učenja je kroz igru. Dijete kroz igru može usvojiti sve pojmove, vještine i sposobnosti bitne za njegov razvoj, na način koji će njemu biti zabavan i motivirajuć. Nije bitno koliko brzo djeca uče, već koliko su naučili. U radu s djecom potrebno je koristiti skrbne navike koje potiču stvaranje dobrih odnosa, a dobar odnos je ključ uspjeha u radu. Te navike su podržavanje djeteta u svemu što čini, ohrabrivanje u situacijama kada nije siguran može li nešto učiniti, slušanje, prihvaćanje djeteta takvo kakvo je, sa svim njegovim manama i vrlinama, pozitivnim i negativnim stranama. Bitno je vjerovati u dijete te pregovarati s njim na konstruktivan način. Ubojite navike (kritiziranje, okrivljavanje, prigovaranje, žaljenje, pri-

P

Život i socijalna skrb dipl. soc. pedagog, certificirani supervizor ravnatelj Centra za socijalnu skrb Novi Marof

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, profesor rehabilitator, makoveceva@gmail.com

Potrebe djeteta (3) U

napet trbuh sa stalnim podražajem na povraćanje, ali bez izbacivanja sadržaja. To je situacija koja je po život opasna, i zahtijeva kirurško rješavanje situacije - odmah! Specifično povraćanje nastaje i kod akutnog ili kroničnog zakazivanja bubrega. Ono nije učestalo, već povremeno, ali stalno. ovraćanje može nastati i zbog različitih tumoroznih bujanja u trbuhu, ali i zbog izuzetno lošeg općeg stanja životinje. Često nailazimo na povraćanja kod naših pacijenata nakon nedjeljnih roštilja ili blagdana kad se psi prežderu kostiju. Povraćanje krvi evidentno je kod trovanja dikumarolom ili jedenja glodavaca koji su trovani tim otrovom. Nažalost, kod takvih stanja osim ovog simptoma nikada ne možemo biti sigurni koliko su stradali i neki drugi organi. Također upale gušterače, jetra i potrbušnice mogu kao jedan od simptoma imati i povraćanje. Dakle, povraćanje kao simptom može biti pokazatelj samo nekog bezazlenog poremećaja, ali i vrlo ozbiljne patologije, koju može prepoznati samo specijalist! ada je potrebna promptna objektivna dijagnostika u vidu rendgena, laboratorijskih pretraga, ali i stacionarno intenzivno liječenje, koje nažalost nije svatko spreman platiti.

Što je posvojenje? P

osvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji posvojiteljima omogućuje roditeljstvo, a djetetu odrastanje u obiteljskom okruženju uz odgovorne roditelje. Prema Obiteljskom zakonu, dijete se može posvojiti ako je roditelj dao pristanak za posvojenje, ako je roditelju sud oduzeo pravo na roditeljsku skrb zbog zanemarivanja ili zlostavljanja, ako je roditelj potpuno lišen poslovne sposobnosti, ili ako je dijete nepoznatog porijekla. Potencijalni posvojitelji mogu biti bračni par ili samac ako je to od osobitog interesa za dijete. Ne bih želio suhoparno citirati zakon, koji detaljno obrazlaže koje uvjete mora ispuniti posvojitelj da bi mogao podnijeti zahtjev za posvojenje, jer sve detalje potencijalni posvojitelji mogu dobiti prilikom podnošenja zahtjeva u nadležnom Centru za socijalnu skrb. ostupak procjene sastoji se od razgovora sa stručnim timom Centra za socijalnu skrb (pravnik, psiholog, socijalni radnik), psihologijske obrade (koja uključuje razgovor i psihologijsko testiranje) te terenskog obilaska (odnosno kućne posjete). Stručni tim nakon dovršene obrade daje stručno mišljenje u okviru kojeg je i ocjena o podobnosti za posvojenje. Stručno mišljenje je važeće godinu dana od dana izdavanja, nakon čega je potrebno obaviti dopunu obrade. akon što se dobije pozitivna ocjena o podobnosti za posvojenje, posvojitelji mogu svoju molbu za posvojenje, kojoj pridružuju i ocjenu o podobnosti za posvojenje, poslati na adrese centara za socijalnu skrb diljem zemlje. Nema univerzalnog pravila pisanja molbi. Molba bi trebala sadržavati kratko predstavljanje posvoji-

P

N

teljskog para, motive za posvojenje te podatak u kojem je Centru za socijalnu skrb izvršena obrada. Većina molbi sadrži i informacije vezano uz specifičnosti koje se odnose na dijete (dob djeteta, zdravstveno stanje/ posebne potrebe i sl.). Centrima za socijalnu skrb možete se obratiti i telefonskim putem. U prosjeku bračni parovi čekaju na posvojenje oko tri godine. ada se za određeno dijete ispune pravne pretpostavke za posvojenje, nadležni Centar za socijalnu skrb poziva na razgovor nekoliko odabranih posvojitelja. Koji posvojitelji će biti pozvani na razgovor ovisi o pristigloj molbi, stručnom mišljenju o posvojiteljskom paru/pojedincu (koje stručni tim traži od Centra za socijalnu skrb u kojem je obavljena obrada posvojitelja) s jedne strane, a s druge o specifičnostima djeteta koje se posvaja. Nakon obavljenih razgovora odabire se jedan posvojiteljski par/posvojitelj koji nastavlja postupak. Slijedi upoznavanje s djetetom. Nema ograničenja broja posjeta niti vremenskog ograničenja koje je potrebno za zbližavanje posvojiteljskog para i djeteta, nego to ovisi o individualnoj procjeni.

K


32 Zdravlje IMA I TOGA

Doktori “primarci” još bez ugovora o zakupu Nakon što je prošli petak konačno održan sastanak čelnih ljudi Varaždinske županije i Doma zdravlja s doktorima opće/obiteljske medicine, ginekolozima i stomatolozima, ovaj tjedan o ugovorima o zakupu prostora i opreme trebali bi raspravljati i članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja. Primjedbe na ugovore poslale su dvije liječničke udruge, Udruga koncesionara Varaždinske županije i županijska podružnica KoHOM-a. Liječnici navode da su glavni

problemi i dalje nepravilan način izračuna režija, što je rezultiralo enormno visokim računima, terećenje koncesionara za troškove investicijskog održavanja, zakonske nepravilnosti u samim ugovorima, retrogradni obračun PDV-a na zakupninu te problem opremanja ambulanti. “Natezanja” između Doma zdravlja i liječnika koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti oko novih ugovora o zakupu prostora i opreme traju već više od tri mjeseca. (vms)

01. ožujka 2011., br. 354

DOZNAJEMO Logopedi iz Varaždinske županije 6. ožuj

Komuniciram, ni Ovogodišnji Dan posvećen je sluhu, jednom od važnih područja kojim se bave logopedi. U Varaždinu se rehabilitacija slušanja i govora provodi u Centru “Tomislav Špoljar”, gdje se i školuju djeca s oštećenjima sluha i mentalnom retardacijom. Ostala djeca integrirana su u redovni sustav školovanja

Prodavali zagrljaje

Prvo iznenađenje, a potom široki osmijeh na licima Varaždinaca izmamila je prošle subote i nedjelje akcija “Prodajemo besplatne zagrljaje”. Po zagrljaj su došli čak i jedan anđeo i jedan pas! Neouobičajeno događanje na Franjevačkom trgu organizirali su članovi udruge “Čista pozitiva”, koji su time željeli širiti ljubav i pozitivnu energiju te potaknuti ljude na zajedništvo.

- Reakcije su bile pozitivne, ljudi su reagirali smijehom i rado su primali zagrljaje. Iskreno se nadamo da smo uspjeli u ljudima probuditi “zaspale” emocije i da smo ih potaknuli da svojim partnerima, prijateljima i svima koji su im bliski otvoreno pokažu koliko ih vole – navode Jasmina Božanić i Mario Kolić, predsjednica i dopredsjednik “Čiste pozitive”. (vms)

NAJAVA

Skupština udruge Prostata Ove srijede, 2. ožujka, u 19 sati u Biskupskom ordinarijatu u Pavlinskoj 4 u Varaždinu bit će održana redovna godišnja skupština Udruge za prevenciju raka prostate “Prostata”. Poseban gost bit će dr. Mladen Solarić koji će održati predavanje

pod nazivom “Rak prostate i zračenje”. Poslije skupštine slijedi druženje i razmjena osobnih iskustava o bolestima prostate i liječenju, pa Udruga poziva članove, ali i zainteresirane građane da dođu u Pavlinsku. (vms)

Rehabilitacijom u Centru obuhvaćena djeca koja imaju kohlearne implantate ili individualne slušne aparatiće Piše: VESNA MARGETIĆ-SLATKI vmargetic@regionalni.com

Dječak uspješno svladava nastavne sadržaje i pokazuje izniman stupanj socijalizacije – rekla je Sandra Šenkiš, logopedinja u 6. OŠ.

Iako ne čuje, učenik petog razreda 6. osnovne škole Varaždin bez većih problema komunicira sa svojim Vježbe... vršnjacima i učiteljima. Dobrim ocjenama u školi Dijagosticirana mu i dobroj komunikaciji s je obostrana vršnjacima pridonosi e nagluhost, i logopedinja koja osob no služi se s njim radi vježbe na e ć e t š o očitavaslušanja, artikuli i e š i v njem go lacije, bogaćenja sluha, pješno, vokabulara te ravora s lica s u e j n i usana, zumijevanja apma učiti straktnih prirodnom nastavgu na o m gestom nih sadržaja koje iti r o v o g uz glasovni je teže objasniti. govor pa se s Upravo je sluhu, jeddjecom druži za nom od važnih područja vrijeme, ali i poslije nastave. kojim se bave logopedi, po-

svećen ovogodišnji Europski dan logopedije, 6. ožujka. Pod motom “Komuniciram – ne živim u tišini” zajedno s kolegama iz ostalih dijelova Hrvatske obilježit će ga i logopedi iz Varaždina i Varaždinske županije. Time žele naglasiti i podsjetiti javnost koliko je važno da život gluhih i nagluhih osoba bude usmjeren komunikaciji. Da bi to bilo moguće, nužan je rad s djecom i mladima s oštećenjima sluha, njihovo školovanje i socijalizacija. Kakva je situacija u Varaždinskoj županiji? Rehabilitacija slušanja i govora provodi se u Centru za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”, a provodi je logopedinja Ivana

Klapež. - Obuhvaćena su slušno oštećena djeca koja imaju kohlearne implantate ili individualne slušne aparatiće u rasponu od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Rehabilitacija je individualna. Djeca dolaze na vježbe dva do tri puta tjedno, a za neke je rehabilitacija svakodnevna. Program rada na razvoju slušanja, govora, jezika i kognicije pr ilagođava se slušno-verbalnoj dobi djeteta i mogućnostima djeteta na slušnom, govornom, jezičnom i kognitivnom planu - navodi Ivana Klapež. Centar je opremljen najnovijom tehnologijom prilagođenom za rad sa slušno oštećenom djecom.

Savjeti iz ordinacije Mogući uzroci bolova u vratu S M U

Nives TOPOLNJAK dr. med. specijalist obiteljske medicine

obzirom na veliki broj pacijenata s bolovima u vratu, evo još mogućih uzroka tih tegoba. iogena ukočenost vrata: posljedica prirođeno kraćeg mišića na bočnoj strani vrata. zrok može biti miositis, odnosno upala mišića u embrionalnom stadiju ili hematom do kojeg je došlo tijekom poroda. Simptomi su: vrat je iskrivljen, prisutna je bol, a pokreti su otežani. bična ukočenost vrata: riječ je o kontrakciji mišića, izazvanoj

O

naglim pokretom, najčešće pogrešnim položajem prilikom spavanja, propuhom. Može biti povezan s artrozom ili hernijom. Javljaju se snažna bol i otežano kretanje, a često i nepokretnost. Bol nastaje i nestaje iznenada. rtroza zatiljka: artroza je degenerativna bolest hrskavice. Oštećenja hrskavice izazivaju promjene u radu zglobova, a time i smetnje pri kretanju. S razvojem bolesti, na mjestima gdje je hrskavica oštećena, površine kostiju mogu doći u kon-

A

takt, a kako su ta mjesta bogata živcima, to izaziva snažnu bol. Bolest se javlja gotovo uvijek kod osoba iznad pedesete, no može se javiti i ranije. Često je posljedica distorzije vrata ili udarca. No jedan od glavnih razloga sklonosti artrozi je nekretanje. Bol se osjeća prilikom kretanja. Ostali simptomi su vrtoglavica, glavobolja i ukočenost vrata. ernija diska: do hernije dolazi kad se elastična i otporna struktura, koja djeluje poput “jastučića” između dva kralješka, deformira,

H

pomakne s mjesta i pritišće korijene živaca, koji izlaze kralježničke moždine. Taj pritisak izaziva snažne bolove u vratu i rukama. iste na vratu: ciste na vratu prisutne su već od rođenja, najčešće su smještene na bočnoj strani vrata. U slučaju da se upale, počinju stvarati probleme. Do upale može doći u bilo koje životno doba. Javljaju se otečenost i snažna bol, a dolazi i do stvaranja male rupice iz koje izlazi tekućina. Najveća opasnost je infekcija.

C


Zdravlje 33

01. ožujka 2011., br. 354

jka obilježit će Europski dan logopeda

DOZNAJEMO Body Creator centar Varaždin

isam u tišini POVIJEST Obrazovanje djece sa slušnim oštećenjima u županiji

Školovanje gluhe djece počelo prije 80 godina Školovanje djece s posebnim potrebama na području Varaždinske županije započinje još 1931. godine kad su u sklopu zgrade tadašnje pučke škole “Kraljice Marije” postojala pomoćna odjeljenja za djecu s posebnim potrebama, doznajemo od Mirjane Darabuš, predsjednice varaždinske podružnice Hrvatskog logopedskog društva.- Gluhonijema djeca školovala su se od 1954. do 1973. godine u samostalnoj specijalnoj školi za „umno nerazvijenu i gluhonijemu djecu”, kada škola dobiva ime Specijalna osnovna škola sa školom za stručno osposobljavanje slušno oštećene omladine „Tomislav Špoljar”. Ime je dobila po

prof. Špoljaru, osnivaču prvih pomoćnih odjeljenja u Varaždinu. Naziv škole promijenjen je 1978. godine u Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar” - navodi. Dodaje da školovanje nije teklo u kontinuitetu. - Od 1980. do 1990. godine uslijedilo je kraće zatišje. No 1990. godine započelo je školovanje gluhe i nagluhe djece, integracija u redovne sustave predškolskog odgoja, ali i osnovnoškolskog obrazovanja. Na 6. OŠ u Varaždinu školovala se jedna djevojčica, a rehabilitacijski rad s djecom predškolske dobi provodile su logopedinje s Odjela za logopediju Opće bolnice Varaždin, profesorice Zvjezdana

Tenodi i Gordana Njegovec. Uz njih, u rehabilitaciju je bila uključena i prof. Lidija Gorup iz Centra „Slava Raškaj” u Zagrebu – kaže Mirjana Darabuš. Predškolska djeca bila su integrirana u redovnu grupu u vrtić u Trakošćanskoj ulici iz koje su svakodnevno dolazila na terapiju na Odjel. - Terapija pod vodstvom profesorica Tenodi i Njegovec trajala je otprilike dvije školske godine, nakon čega se školovanje i rehabilitacija slušno oštećene djece nastavlja u Centru „Tomislav Špoljar” u timu edukatora, odnosno učitelja Ekrema Ahmića, Maje MerlićGolubić i surdopedagoginje – navodi.

Kad je školovanje u pitanju, djeca s oštećenjem sluha i mentalnom retardacijom školuju se u Centru “Tomislav Špoljar”, dok su ostala djeca integrirana u redovni sustav školovanja.

učenika s oštećenjem sluha uspješno je završilo školovanje. Na učenika s dijagnozom obostrane nagluhosti, koji se trenutno tamo školuje, jako smo ponosni, jer pokazuje i izniman stupanj socijalizacije – navodi logopedinja. Važno je napomenuti da osobe oštećena sluha više ili manje uspješno mogu naučiti govoriti, nikad nisu „nijemi”, jer u konačnici imaju svoj znakovni govor.

Na kraju podsjećamo, logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja komunikacije. To znači da se bave poremećajem jezika, govora i glasa, poremećajem u čitanju i pisanju, kao i poremećajem u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba s oštećenjem sluha ili s mentalnom retardacijom.

Body Creator centar u Koprivničkoj 12 kontaktirajte na broj 042/232-722

Mršavija i zdravija Nakon samo 1,5 mjesec jednoj klijentici krvna se slika toliko poboljšala da je iznenađeni liječnik zatražio da mu donese jelovnike izrađene u Body Creator centru U Body Creator centru Varaždin žene ne samo da gube kilograme, nego su značajno poboljšale i svoje zdravstveno stanje. Riječ je o jedinom specijaliziranom centru za zdravo mršavljenje i oblikovanje tijela u našoj regiji, u kojem postižu odlične rezultate.

Vježba i prehrana

Uspješni Šesta OŠ već generacijama vrlo uspješno školuje djecu s teškoćama u razvoju. Tamo u integraciji rehabilitaciju provodi Sandra Šenkiš, a nekoliko nastavnika te škole prošlo je tečaj gestovnog (znakovnog govora) u Udruzi gluhih Varaždinske županije, tako da nastavu po potrebu nadopunjuju gestom. - Djeca su na 6. OŠ u potpunosti integrirana u razredne odjele, u odgojno-obrazovne procese koji su prilagođeni njihovim potrebama. Deset

NAZOVITE LOGOPEDA! Ovaj četvrtak, 3. ožujka, povodom Europskog dana logopedije, bit će otvoreni telefoni za sva pitanja građana, a najviše vezana uz afazije ili dizartrije neurološke etiologije te teškoće neurorazvojnog odstupanja kod djece. Prof. Vlah moći ćete dobiti na broj 042/630-390, a prof. Dominić na broj 042/630-241.

Sada je vrijeme za mršavljenje Sada je pravo vrijeme da izaberete najbolji i najučinkovitiji način borbe protiv viška kilograma i celulita. Umjesto da pribjegavate iscrpljujućim dijetama, radije mršavite na zdravi način uz provjerenu metodu. Upravo to nude u Body Creator centru Varaždin, jedinom specijaliziranom centru za zdravo mršavljenje i oblikovanje tijela u našoj regiji. Body Creator centar potražite u u Koprivničkoj 12 u Varaždinu ili ih kontaktirate na broj 042/232-722.

Kroz Body Creator centar su u nešto više od godinu iznenađen da ju je zamolio da dana prošle 82 žene iz Va- mu donese jelovnike koje smo raždinske i Međimurske za nju izradili - otkriva Bojana županije, ali i susjednih gra- Zrinski, koja je diplomirala dova, koje su ukupno izgu- prirodnu medicinu na Westminbile 658 kilograma i 4.012 ster University u Londonu. centimetara. Metoda se temelji na termoMeđutim, Body Creator slim učinku, mršavljenju uz metoda blagotvorno utječe pomoć topline. Vježba se u i na zdravlje. Zasnitzv. termo-kapsuli, va se na termogdje se uz pomoć o n u slim učiniku, topline i indivipotp a aktivnom dualnog sklorirodn p vježbanju i pa vježbi brže oda t e m svakodnevtope masne ja n e lj v nom prinaslage. Tu mrša o n r državanju su i tretmani otvo g a l b pravilnih u infra- crvena prehrambenoj kapsuli, djeluje e lj v a nih navika. masaže vrhunr zd - Jednoj našoj skim aparatima koji klijentici se krvna slidodatno potiču mršavka značajno poboljšala na- ljenje, ali i usvajanje zdravih kon samo mjesec i pol dana. prehrambenih navika, što je Njezin liječnik je bio toliko također neizostavno. Sve to bla-

gotvorno djeluje na zdravlje. - Ciljane vježbe u termokapsuli blagotvorno djeluju i na zglobove, u što se uvjerila i naša klijentica koja boluje od reumatoidnog artritisa. Kada je došla ovamo, koljeno joj je oticalo i trpjela je jake bolove. Zahvaljujući ciljanim vježbama, bez opterećenja na zglobove, kao i toplini, zdravstveno stanje značajno se poboljšalo – kaže Bojana Zrinski.

Bez jo-jo efekta Osim što je riječ o mršavljenju na zdravi način, važno je reći i to da, za razliku od raznoraznih dijeta, kod Body Creator metode nema tzv. jo-jo efekta. Metoda je sveobuhvatna i rezultati ne izostaju ako se osoba pridržava zadanog programa za što klijentica dobiva i pisanu garanciju.

Zdravo tijelo Hepatitis B i C - važni redoviti pregledi P

Dr. Mladen MAKITAN internist Ravnatelj Poliklinike Živa Optujska 52, Varaždin 042/303 979 www.poliklinika-ziva.hr

ojam hepatitis označava upalu jetre. Akutni hepatitis traje kratko i nakon liječenja prolazi, dok kronični traje duže od 6 mjeseci i najvjerojatnije će trajati cijeli život. S obzirom na najčešći uzrok, hepatitis može biti toksični (unos alkohola), upalni (prekomjerno nagomilavanje masti u jetri, poremećen metabolizam bakra ili željeza) i upalni u užem smislu koji još nazivamo virusni hepatitis. On je posljedica infekcije virusom

hepatitisa A (HAV), virusom hepatitisa B (HBV), virusom hepatitisa C (HCV) ili drugih virusa koji napadaju jetru. stali uzročnici su rjeđi. Zarazna žutica pojam je pod kojim mislimo na hepatitis A, uzrokovan virusom hepatitisa A. Ta vrsta hepatitisa je akutna bolest i ne prelazi u kronični. Za ljude su puno značajniji hepatitis B i hepatitis C, misleći pritom na kroničnu upalu jetre uzrokovanu v irusima

O

hepatitisa B i C. Nakon akutne infekcije virusom hepatitisa B, u oko 10% oboljelih doći će do razvoja kronične infekcije, koja će u određenom postotku napredovati do ciroze jetre, a u nekih čak i do razvoja primarnog karcinoma jetre. o se poglavito odnosi na osobe s imunoaktivnom fazom kronične infekcije HBV. Akutni hepatitis C prijeći će u kroničnu bolest u više od oko 70% osoba kod kojih će u

T

visokom postotku dovesti do razvoja ciroze jetre i primarnog karcinoma jetre. Za obje vrste hepatitisa postoje lijekovi koji se primjenjuju prema strogim indikacijama. Osobe koje su preboljele hepatitis B ili C trebale bi najmanje 1 x godišnje učiniti ultrazvuk abdomena i tumorski marker alfa feto protein (AFP) kako bi se eventualna progresija bolesti na vrijeme uočila i započelo pravovremeno liječenje.


34 Ženski svijet SAVJETI Kako sakriti kilograme?

01. ožujka 2011., br. 354

DOZNAJEMO Tko prati, a tko uopće ne mari za modu?

Crno sužava, ali i deprimira

Možda imate i koji kilogram više koji nikako ne uspijevate skinuti, ali ne morate odmah na dijetu kako biste bolje izgledali. Nekoliko kilograma lako se da prividno prikriti i odjećom, samo treba znati kako.

Široki remen? Među najvećim modnim gr ijehovima je nošenje premale i prevelike odjeće. Jedino ona dobre veličine imat će efekt sužavanja. Izbjegavajte velike printeve i uzorke te sjajne materijale, a imate li problema s kilogramima, nemojte stalno biti u crnoj odjeći! Crno možda sužava, ali ako ste stalno u crnom, to može biti deprimirajuće, stoga odaberite odjeću smeđe, tamnoplave ili tamnocrvene boje. Jedna od pogreški je i odabir veste umjesto sakoa. Veste, oso-

Što će mi?, misle škorpionke

Kilogrami nisu prepreka

bito debele, itekako vas mogu proširiti, pa se radije odlučite za dobro krojen i strukiran sako. Često postoji uvjerenje da veliki remen automatski proširuje. No to nije točno, samo trebate remen staviti odmah ispod grudi, a ne posred trbuha. Sviđa li vam se odjeća s prugama, tada trebate znati da vodoravne proširuju, a okomite sužuju, pa ćete izgledati mršavije i izduženije. Nemojte zazirati ni od steznika donjeg rublja, koje će vam zauzdati “šlaufiće” oko trbuščića, a kod odabira hlača odaberite one ravnoga kroja. Sve ostale će vas proširiti. I, stavljajte nakit jer on će odvratiti pažnju od onoga što želite sakriti. Tako će lijepe naušnice, primjerice, privući pažnju na vaše lice. Petra MEŠTRIĆ

Djevice i vage uvijek “tip-top”

Blizanci vole sve stilove

Strijelci su najsportskiji tipovi

Zvjezdana moda Vage u svakoj prilici nastoje izgledati lijepo, a slično je i s djevicama koje uređene idu prošetati i psa. Skupu odjeću vole lavovi, a udobnost bikovi Piše: IRENA HARAČI-PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Škorpionke ne vole nositi donje rublje, vodenjaci se odijevaju prema posljednjoj modi i imaju osebujan stil, strijelci su sportski tipovi, a rakove i račice je najteže od svih natjerati u shopping. Ovako otprilike izgleda moda gledana kroz prizmu horoskopskih znakova. No, krenimo redom.

Jarac klasičar Za ovnove se može reći da su pravi poklonici trendova, jer obožavaju kupovati odjeću po zadnjoj modi i vole se istic at i u

mnoštvu. Pate na to da budu besprijekorno uređeni, baš kao i vage koje su od svih zodijačkih znakova najviše modno osviještene i u svakoj prilici trudit će se izgledati što bolje. Međutim, vage nisu “gizdavci”, već su poznate po tome da stvarno imaju stila. Slično je i s djevicama. Pripadnici tog znaka uvijek izgledaju uredno i skockano, čak i kad odlaze prošetati psa. Najsvestraniji znak što se tiče mode su blizanci. U njihovom ormaru može se pronaći pregršt različitih stilova, od klasike do funky i retro odjeće, a jednako uživaju noseći izlizane traperice i

Ribicama nikad dosta cipela i imaju ih pune ormare

odijelo. I ormari lavova puni su odjeće, ali isključivo one s potpisom i vrlo skupocjene. Ili barem one koja tako djeluje.

!

rakove na shopping mogu natjerati jedino rupe na odjeći koje su nastale od iznošenosti

Vodenjaci po posljednjoj modi

Mnoge škorpionke najradije bi se odrekle nošenja donjeg rublja, no kad već moraju, nosit će samo tange. Također, škorpionke obožavaju visoke potpetice. Ribice, najviše od svih, obožavaju cipele i imaju ih pune ormare. Vodenjaci kupuju bez reda i razuma, jarci su tipični klasičari i vole ozbiljnu odjeću, a strijelci, kao ljubitelji slobode, obožavaju udobnu i sportsku odjeću. Udobnost vole i bikovi, a najgori po pitanju praćenja modnih trendova su rakovi. Njih je baš briga što se nosi ovo proljeće i ljeto i svoju odjeću nosit će tako dugo dok se na njoj ne pojave rupe od iznošenosti.

Frizerski salon Botoks za oštećenu kosu S

Kristina Butek majstor frizer Salon za ljepotu kose “Tina” Štefanec 099/195-6750

vakim danom sve više se priča o botoksiranju kose. Naravno, nije riječ o onom pravom botoksu koji se ubrizguje već o novoj tehnologiji: serumu koji popunjava iznutra, odnosno proizvod sadržava molekule koje od srži vlasi do površine keratina kose obnavljaju oštećena mjesta. Serum je namijenjen tretiranoj kosi koja je

zbog razvoja tehnologije mehanički oštećena i kosi koja je tretirana kemijskim sredstvima. rilikom redovitog korištenja seruma kosa je i nakon nekoliko pranja glatka, puna sjaja, lepršava. z analizu vaše kose i preporuku vašeg frizera koliko tretmana je potrebno vašoj kosi, i ona može biti savršena.

P

U

Nos za shopping? Nos za dobar i povoljan shopping imaju djevice. One će rasprodaju uočiti i ako su kilometrima daleko od nje. Osim što vole kupovati odjeću s popustima i po najnižim mogućim cijenama, vole se i cjenkati, pa su trgovcima prava noćna mora. I bikovi također kupuju s razumom. Premda cijene udobnost i kvalitetnu odjeću, u obzir će doći jedino ako je mogu kupiti – na rasprodaji.


Ženski svijet 35

01. ožujka 2011., br. 354

MALI ŽENSKI RAZGOVORI Petra Pajdaković Šebek, TV voditeljica

Niti jedan odgovor nikad nije konačan Poznata voditeljica ne trpi licemjerje, na večeru bi rado s Johnnyjem Deppom, a oduvijek je, priznaje, željela biti mama, no dosad joj se ta želja nije ostvarila

iji antičn najrom u životu ak trenut moje bilo je nje vjenča

Dermatolog Sanja PETEK-MODRIĆ dr. med. specijalist dermatovenerolog Kralja P. Krešimira IV. 41 a, Varaždin 042/302-904

Kako protiv uši u kosi? U

šljivost predstavlja zaraženost kože ili vlasišta čovjeka kukcima iz porodice Pediculidae, pa tako često govorimo o pedikulozi. Kožu napada tzv. bijela ili prtena uš, dok ušljivost glave uzrokuje siva uš. Općenito, uši se hrane krvlju sisavaca, pa tako i čovjeka. Prilikom uboda one ispuštaju slinu, koja na koži tijela ili vlasišta izaziva intenzivan svrbež. Kožne promjene nastaju kao reakcija na ta događanja! ajčešće se susrećemo s ušljivošću glave. Ušljivost glave nije, kako se smatralo, isključivo bolest ljudi koji žive u lošijim socijalnim i higijenskim uvjetima, već je riječ o zarazi, koja često zahvaća zatvorene kolektive, poput dječjih vrtića ili škola. Razvojni ciklus uši od jajašca (gnjide) pa do odrasle uši traje oko dva tjedna. Uši ne mogu letjeti, pa se bolest najčešće prenosi indirektno: izravnim dodirom glava ili putem zaražene odjeće, kapa, ručnika, češljeva, jastuka… zročnik bolesti vrlo je dobro prilagođen životu u vlasištu, gdje se i odvija njegov razvojni ciklus. Na donji dio vlasi ženka lijepi svoja jajašca (gnjide), koja se vrlo teško mehanički odstranjuju s vlasi. Za petnaestak dana iz jajašca se razvije spolno zrela, odrasla uš. Na onim mjestima gdje je najtoplije i gdje je kosa najgušća, pronalazi se najveći broj uzročnika. Na kože se vide brojni „prištići“, ogrebotine, poderotine, a ponekad je prisutan i neugodan miris (zbog krasti i gnoja). Tada pronalazimo i povećane limfne čvorove glave i vrata. terapiji je potrebno upotrebljavati šampone ili gelove koji djeluju na uši, ali i na gnjide. Gnjide je potrebno mehanički uklanjati, primjerice gustim češljem namočenim u ocat. Mehanički se gnjide mogu ukloniti i uz pomoć električnog češlja, koji ih pronalazi i uništava. Savjetujemo i pranje odjeće, kapa, posteljine, ručnika i igračaka na visokoj temperaturi. Nije sramotno imati uši, ali je vrlo važno obavijestiti sve ukućane i pripadnike pojedinih kolektiva (škole, vrtići), kako bi se zaustavilo njihovo daljnje prenošenje.

N

U

TV voditeljica opušta se uz knjige, prijatelje te u šetnjama s psom Maxom Piše: GORDANA IGREC

- Nagrada koju dijelim s akademikom Mislavom Jezićem i Predragom Matvejevićem, puno mi znači, jer je ona veliko priznanje svih vjerskih zajednica i kao takva poticaj za daljnji rad – rekla je Petra Pajdaković Šebek, novinarka i TV voditeljica HTV-ove emisije “Duhovni izazovi”, dobitnica nagrade za promicanje vjerskih sloboda, tolerancije i uvažavanja različitosti. Prestižnu nagradu dobila je ove godine u povodu obilježavanja vjerskih sloboda, koji se u svijetu održava krajem siječnja.

Prvo - kava! Diplomirana teologinja, trenutno na poslijediplomskog studiju, za sebe kaže da je “dijete HRT-a”. Na državnoj televiziji počela je raditi kad je imala samo 16 godina, a tijekom svog televizijskog staža vodila je emisije “Mir i dobro”, “Smjerokazi”, “Blagdansko jutro” i “Agape”. Za bližu profesionalnu

Veliki prijatelji s biskupom Culejom Volite li kuhati? Obožavam kuhati! Meni je kuhanje opuštanje, zabava, igra. Volim izmišljati nova jela, mijenjati recepte, peći kolače. Što nikad ne biste mogli oprostiti?

budućnost kuje puno planova. Osim što bi iz njezine male redakcije svi željeli da se emitiraju petkom navečer, tako da ih pripadnici svih konfesija mogu pratiti, planiraju i širenje na čitavu regiju, što im zasigurno neće biti teško imajući u vidu da emisiju “Duhovni izazovi” prate gledatelji na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Za Male ženske razgovore Pajdaković Šebek iskreno i otvoreno progovara o sitnicama koje čine njezin ženski svijet, o željama koje bi rado uputila zlatnoj ribici, slobodnom vremenu koje najviše provodi uz

Užasno sam iskrena - tvrdi Petra Pajdaković Šebek

Nema toga što ne bih mogla oprostiti. Jeste li bili u Varaždinu i kako vam se sviđa? Nekoliko puta sam bila u Varaždinu s obzirom na to da su moji roditelji bili veliki prijatelji s varaž-

knjigu, omiljenom parfemu, najdražem film, muškarcu svojeg života i zašto voli kuhati. Tko je zamijetio ovu lucidnu mladu crnku produhovljene i istovremeno ženstvene pojave na našim malim ekranima, slobodno neka proviri u njezin ženski svijet. Jutro započinjete sa... Kavom! Čim otvorim oči. Kako biste se opisali u tri riječi? Užasno iskrena, lojalna i većinu onoga što naumijem, to i ostvarim. Ustrajna sam u svojim zadanim ciljevima i brbljava sam. Svaka prava žena nikad ne smije... Prestati biti žena! Iz takta me može izbaciti... Uh, svašta! Ali najviše licemjerje. Što je najvažnije u vezi? Povjerenje. Što vas je privuklo vašem suprugu? To što je totalno drugačiji od mene. Jeste li ljubomorni? Ne! Nimalo. Najromantičniji trenutak u životu bio je... Moje vjenčanje! Iz kuće ne izlazim bez... Torbe, mobitela, ključeva... Omiljeni parfem?

dinskim biskupom Markom Culejom. Tako da sam nekoliko puta bila i kao gost kod njega. Bila sam i poslom kad smo snimali neke priče. Predivan mi je Varaždin. Baš grad po mjeri čovjeka.

Bulgari Omnia. Najdraži film? “Tko pjeva zlo ne misli” i “Shane”. Knjiga koju biste još jednom rado pročitali? Čitam užasno puno i većinu knjiga pročitam po nekoliko puta. Volim čitati na engleskom romane Šo Di Pukoa. Koji odjevni stil njegujete? Kombinaciju elegancije i opuštenog stila.

Max i joga Kako provodite slobodno vrijeme? Jako puno čitam. Imam psa Maxa, pa šećem s njime, idem na jogu, družim se s prijateljima. S kojim glumcem biste rado otišli na večeru? S Johnnyjem Deppom. Vaš moto u životu? Život je jedan duhovni put i nikad niti jedan odgovor nije konačan! Što ste oduvijek željeli, a niste učinili? Oduvijek sam željela biti mama. Ali nažalost, evo, dosad mi se ta želja nije ostvarila. Da ulovite zlatnu ribicu, koje tri želje biste poželjeli? Zdravlje, malo više “love” i više kvalitetnog slobodnog vremena.

U


36 Ženski svijet

01. ožujka 2011., br. 354

Trudnoća Martina ŠEBIJAN licencirani voditelj vježbi i tjelesnih aktivnosti za trudnice, prenatalfintess@gmail.com

Tehnike opuštanja Z

dravi, sretni i uspješni možemo biti samo ako je odnos energija u našem okruženju skladan. Energiju u sebi ne možemo odijeliti od energije oko nas. Jedna je uvjetovana drugom. Najbolji primjer skladnosti su jin i jang: dva suprotna životna principa koja se neprestano izmjenjuju. Bez jina nema janga i obratno. No uvijek moraju biti u međusobno uravnoteženom odnosu. Trudnoća je jedna od najvećih promjena u životu žene, a gotovo svaka promjena praćena je stresom što dovodi do narušenog energetskog sklada. Osim tjelesnih tegoba kao što su umor i mučnine, žene osjećaju tjeskobu zbog trudnoće, promjene oblika tijela, financija ili su zabrinute za djetetovo zdravlje. Dulje razdoblje stresa može štetiti majci i djetetu, pa je potrebno pronaći načine da se opustite. Tehnike opuštanja, primjerice duboko disanje, vrlo su blagotvorne u trećem tromjesečju, kad umor i tjeskoba zbog porođaja iskušavaju granice vaše izdržljivosti. Svakodnevni stres ne utječe na vaše dijete, no ako ste neprestano tjeskobni, stres stalno kruži vašim tijelom pa može proći i kroz posteljicu. Tehnika disanja pomaže izazvati alfa moždane valove koji se povezuju sa smirenošću i dubokim opuštanjem. Da biste izveli vježbu dubokog disanja, legnite na pod ili sjednite te jednu ruku stavite na grudi, a drugu na trbuh. U ovu vježbu može se uključiti i vaš partner. Duboko udahnite kroz nos, pa polako izdahnite. Zamolite partnera da rukama prati širenje vašeg prsnog koša i potiče vas na duboko disanje. Polako dišite i izdišite, dvanaest do petnaest puta u minuti. Glazba može pridonijeti opuštanju. edite hranu koja održava ujednačenu razinu šećera u krvi. Izbjegavajte slatko jer pruža kratkotrajne zalihe energije. No najvredniji savjet: razgovarajte o sebi i svojim strahovima.

J

nokat 1. Na već gelirani jepnica pažljivo se lijepi nal

2. Postupak fotodi zajna vrlo je jednostavan

3. Prije završnog ukrašavanje...

sloja

4. Na kraju završn i sloj na nokte za ekstra sja j

MALE TAJNE ULJEPŠAVANJA Dajte mašti na volju i ukrasite nokte

Nose se nokti sa stilom Ukrasi na noktima danas su vrlo brojni, a u posljednje vrijeme popularno je ukrašavanje noktiju fotodizajnom tj. tetovažama za nokte Piše: MATEJA PETRIĆ M Style – Studio za nokte i uljepšavanje Franjevački trg 1, Varaždin tel. 098/221-306 i 091/1208-104

U današnjim vremenima manikura je postala nešto uobičajeno, a dekoracija zaštitni znak za sve mlade žene željne noviteta i iskazivanja svoje osobnosti.

Sam svoj majstor Nokte danas možete ukrasiti i sami kod kuće. Trgovine i razne drogerije opskrbljene su raznim naljepnicama i pečatima. Uz dobru volju i malo kreativnosti možete raditi čuda, a za manje od pet minuta imati oslikane nokte. Ukrasi na noktima danas su vrlo brojni, a u posljednje vrijeme popularno je ukrašavanje noktiju fotodizajnom tj. tetovažama za nokte. Izbor je velik i raznovrstan, pa možete birati između mnogih brendiranih tetovaža, likova iz crtića i drugih zanimljiv ih ilustracija. Sam postupak stavljanja fotodizajna na nokat prilično je jednostavan. Na već gelirani nokat pažljivo se lijepi naljepnica kako ne bi ušao zrak između naljepnice i nokta. Nakon toga ukrasimo nokat šljokicama ili cirkonči-

ćima, prema vašim željama. Na kraju slijedi stavljanje završnog sloja na nokte, koji im daje ekstra sjaj. Međut im, ne zaborav ite - lijepi i ukrašeni nokti nisu samo za pokazivanje. Zdravlje noktiju je vrlo bitno, jer su oni

!

boja i debljina noktiju otkrivaju nam zapravo koji vitamini nedostaju organizmu zapravo odraz cijelog našeg organizma. Boja i debljina noktiju otkrivaju nam zapravo koji vitamini nedostaju u organizmu. Trudnicama je preporučljivo da barem mjesec dana prije termina skinu gel, zbog toga jer se najčešće po noktima vidi ukoliko dođe do nenadanih komplikacija.

ice za ili šljok Cirkoni ail art, a ima n završni čije ukuse a v s a ih z

Kozmetički savjeti

Likovi iz crtića popularni i na noktima

Proljetni štih umjetnosti oslikavanja noktiju

Željka SLATKI Majstorica kozmetičarka Kozmetički salon Face, I. Kukuljevića 28, 042/201 392

Masaža stopala ljekovita za tijelo i um M

asaža je ljekovita, kako za tijelo tako i za um. Pomaže nam kod bolova, ali daje nam priliku da se opustimo i zaboravimo bar na tih nekoliko minuta na svakodnevne probleme. Za sve je to zaslužan hormon serotonin čije se izlučivanje tijekom masaže povećava. erotonin je hormon za dobro raspoloženje i potiče tijelo da proizvodi prirodni analgetik

S

endortin. Tako se smanjuju i količine stresa u tijelu. Znamo da je stres glavni krivac za bolesti kao što su visoki krvni tlak i problemi sa srcem. Ritam i način života ne dozvoljavaju nam da nam zdravlje bude na prvome mjestu. sim masaže leđa, koja je bila moja prethodna tema, vrlo je ugodna i masaža stopala. Masaža stopala vremenski traje 15 minuta. Stopalo nosi veliku

O

težinu tijekom cijelog života, a i na njima se nalazi mnogo živčanih završetaka. Moram naglasiti da 15 minuta kvalitetne masaže stopala ublažuje bol kod glavobolja i akutne boli u leđima. Ljudi koji puno sjede trebali bi osjetiti masažu stopala pa ako ne stignete na profesionalnu masažu, navečer kada gledate televiziju izmasirajte svoja stopala, koja će vam biti zahvalna na tome.


Ženski svijet 37

01. ožujka 2011., br. 354

PROVJERILI SMO Jesu li zaljubljivost i proljeće “u vezi”?

Vaša Diva

Mr. Savršeni i na - 8 °C Šanse da sretnemo “onog pravog” u proljeće su ipak veće u odnosu na zimu, a tome je jedan jednostavan razlog: puno više vremena provodimo vani

Pogled na svijet iz ženske perspektive zenski-svijet@regionalni.com

U kadi s H. Millerom! N

ormalno je da zbog ove cijele situacije kod nas i oko nas ponekad nemaš ni miran san, a kamoli volju za maženje u dvoje. Frendica mi veli da je zbog svega toga sfrustrirana, pa nije raspoložena ni za seks. Pun kufer joj je svega! I gle sad, ona je u krasnom, a ovi gore mlažnjavaju sve do čega mogu doći. Gdi je tu pravica? Čak i ta riječ «pravica» digne mi onu stvar koju nemam, jer me asocira ne venecijansko skupi namještaj. Još k tome – uredski! A ja razmišljam kak da si kupim na 10 rata bolji madrac, da me ne bi žuljalo... Pa, stvarno, i sama se ponekad pitam kak da se seksam u tim uvjetima? li, ja sam ipak od onih malobrojnijih, koje se ne daju. Ja ću si u toj cijeloj «creme de la creme» muljaži napraviti svoju oazu mira u kojoj će mi se živo fućkati za sve. anas me rano ujutro zove frend. Smije se i pita me gdi sam. Velim da sam u kadi, a on me pita da li ima još koje mjesto za njega?! Prasac! Ko da ih je nekoliko. Koja zeka! Smijali smo se do suza budalaštinama koje ti može priuštiti jedino pravi frend. Trebala sam «i njega» pozvati u kadu?! I kaj? Misliš li ti uopće danas izaći iz te kade? Kak dugo buš unutra? - nastavlja provocirajuće moj frend. - Dok ne pročitam Millera - velim. - Kojeg sad Millera? Henryja ili onog drugog? čudi se. - Pa, Henryja, naravno! Čitam «Rakovu obratnicu»! - derem se kroz smijeh. o mu je bilo toliko smiješno da nije mogao dalje govoriti. Rekao je samo da sam totalno luda kad u kadi ponavljam gimnazijsku literaturu. Što je točno. Ali meni je još uvijek ta knjiga zakon. I ponovo je u modi, jer su vremena kao u sekvencama filma, nekako slična. U ukupnom društvenom nemoralu, sve se svodi na najobičniji dodir s golim životom. U kojem je seks najmanji tabu. Tako i treba biti. Kad se već zemlja ne može trgnuti iz opće letargije, onda se moramo trgnuti mi! Ponekad i ekshibicijama. U njima se bar može uživati. tako sam na kraju pročitala Millera i smogla hrabrosti za preobraćenje! Naravno, u puno suptilnijem smislu negoli ga on prikazuje u knjizi. Ja ću, za početak, zbrisati s komadom na dva dana u Opatiju. Moralno ili nemoralno!

A

Čim svane sunce, a dani su sve topliji i duži, ljudi su veseliji i zadovoljniji te skloniji neobaveznom flertu i zaljubljivanju Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Jesmo li u proljeće, doba buđenja prirode, zaljubljiviji? Iako ne postoji znanstveno potvrđena povezanost između proljeća i povećanog broja zaljubljenih, šanse da sretnemo partnera ili “onog pravog” u proljeće su ipak veće u odnosu na zimu. Tome je jedan jednostavan razlog: puno više vremena provodimo vani jer su dani sve duži i topliji.

Važna “kemija” Zimi se uglavnom “držimo” kuće gdje, osim sustanara, jedine osobe koje svakodnevno susrećemo su glumci i voditelji koji nam se smiješe s malih

ekrana. Ipak, znanstvenici s Instituta Roslin blizu Edinburgha i njihovi kolege sa Sveučilišta Nagoya u Japanu istraživali su ptice te ustvrdili da je dio ptičjeg mozga pod utjecajem godišnjih doba i da počinju cvrkutati u proljeće kako bi privukle partnera na parenje. Premda ljudi nisu ptice, poznato je da sunčeva svjetlost povećava razinu serotonina, hormona zadovoljstva, koji, uz ostalo, poboljšava i mentalno zdravlje. Zbog toga su ljudi u proljeće veseliji i zadovoljniji, ali i skloniji neobaveznom flertu i zaljubljivanju. D o k jedni i

smatraju da buđenje prirode i zaljubljivanje jedno s drugim ima veze, oni koji se više “drže zemlje” kažu kako to ima veze s godinama, a ne s proljećem. Avanturama i zaljubljivanju više su skloni mladi, koji nisu opterećeni propalim vezama i koji nemaju velika očekivanja, ni kriterije odabira partnera. Oni stariji, koji iza sebe imaju iskustva u svemu tome, oprezni su i ne srljaju u vezu bez ikakvog razmišljanja. Isto tako, u obzir treba uzeti i činjenicu da postoje ljudi koji se zaljubljuju pet puta dnevno, a ima i onih koji se ne mogu zaljubiti ni u koga godinama. Čini se da ljubav ipak ne poznaje tjedne, datume,

čin ljubav se da oznaje ep ipak n datume, , e tjedn ni godišnja e r a kalend ... Važna je a dob ja” “kemi

Zaljubljenost i šmrcanje Proljeće ne djeluje isto na sve. Proljetni umor, bezvoljnost, depresija, alergije... Sve su to znaci koji se mogu kod nekih javiti s dolaskom proljeća i koji nikako ne pašu uz leptiriće u trbuhu i proljetnu romantiku.

kalendare ni godišnja doba. Važna je “kemija”. A ona se može dogoditi i u zimsko jutro na - 8 °C, kada u pekaru jurite po kruh.

D -

T

I

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com Na to gdje i kada će se dogoditi ljubav, ne može se utjecati

Ljubav se događa i zimi i u proljeće i u ljeto i na jesen...

Aromaterapija Eukaliptus za dišne infekcije D

Marija WEINBERGER Aromamaser 091/92 99 329 Aromamedia d.o.o., Salon za masažu Dom zdravlja Ludbreg Vinogradska 1, Ludbreg

okazano je da 2%-tna otopina eteričnog ulja raspršena u prostoru uništava 70% stafilokoka u zraku. Ovo eterično ulje najčešće se koristi kod dišnih infekcija, a naročito infekcija donjih dišnih puteva, raznih kožnih oboljenja, snizuje temperaturu, pomaže kod bolnih i preforsiranih mišića, glavobolja. Kao prevencija od napada raznih virusa dobro je prostor u kojem

boravimo oplemeniti mirisom eukaliptusa pomoću aroma lampica. Za olakšanje problema infekcija dišnog sustava možemo eukaliptus koristiti u inhalacijama vrućom vodom (osim ako na patite od astme ili jakih akutnih infekcija dišnog sustava, kada se inhalacije vodenom parom ne smiju raditi). U vruću vodu kapne se jedna kap eteričnog ulja, nakon par minuta inhalacije doda se još

jedna kap te ponovno inhalira, te se opet ponovi postupak. To je pravilan način izvođenja inhalacije. Nikada se eterična ulja ne kapaju u velikoj količini jer mogu izazvati iritaciju očiju, nosa i cijelog dišnog sustava. Lokalnim utrljavanjima, u 50 ml baznog ulja kapnite 50 kapi eteričnog ulja (ili mješavinu eteričnih ulja) te mažite dva puta dnevno područje prsa i gornji dio leđa.


38 Mali oglasi KUĆE

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

Vrh, prodajem. Dvoetažna, namještena vikend kuća sa velikom terasom i nadstrešnicom i 7000 m² obradivog zemljišta. Mob: 091/352-0026 ozn. 1608e KUPUJEM vikendicu ili stariju kuću u okolici Varaždina do 15.000 €! Mob. 091/784-4868 ozn.62c

HITNO – 99.000 €!!! Novija kuća u Varaždinu, 300 m² stambenog prostora, svi priključci, vlasništvo 1/1, tereta nema. MEN-ARS NEKRETNINE, www.men-ars.hr, 098/1644-483 ozn.141c

NEKRETNINE CROATIA! Veliki izbor kuća i stanova. Za kupnju/prodaju obratite nam se s povjerenjem! www.nekretnineÝĤėÑĮÿÑȩÝėđȩþĤȦ ɳɼɴȹɺɵɳȿɶɻɴɶ ėŀĒȩɻɳɻ LUKSUZNU, novoizgrađenu vikend kuću, 90 m², u Leštakovcu, Mali

VIKENDICE! Vikendica u Kelemenu, 50 m², 14.000 € ,vikendica Varaždin - Breg ,50 m² (uređena), 16.800 € , vikendica Črešnjevo 50 m²- 16.000 €. Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/784-4868 ozn.62c KUĆE okolica! Stara kuća 70 m² i velika okućnica u Črncu - 17.500 €, Trnovec kuća novogradnja 150 m² - 71.000 €, Turčin kuća 100 m² - 67.000 €, Gojanec 90 m²- 39.000 € i dr! Lucerna nekretnine, 099/4048241, 091/784-4868 ozn.62c NUDIMO preko 50 - tak kuća: Moslavačka, Zavojna, Đure Arnolda, Gortanova , Lička , A. B. Šimića , Katrine Patačić, R. Hercega i dr.... Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/784-4868 ozn.62c

ISTARSKA, Bilogorska, Đ. Kuhara, Dravska Poljana, Zagrebačka, Križanićeva, P. Miškine, Kraševa, F. Račkog, V. Međerala, Vidovski Trg … Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c

098/9767-144 ozn.227c

KUĆE, stanovi, zemljišta, poslovni prostori, preko 150 nekretnina! Provjerite: tel/fax 042/321-071, 098/284- 692, www.acd-premier. hr Licenca HGK, pravna sigurnost! ACD Premier, Varaždin, Kukuljevićeva 18 ozn.126c

STARA kuća s okućnicom u Varaždinu, pogodno za novogradnju. Mob.091/789-1569 ozn.1612e

PRODAJEMO više kuća u Varaždinu i okolici : Z. Kunc 280 m² 130.000 € , Rakovčeva 120.000 € , Filiceva (dvorišna) 42.000 € , Hrasćica , Trnovec , Kučan ... Paurević nekretnine , 098/9706-575 ozn.167c

NOVU kuću s lijepom atmosferom, 108 + 90 m² s okućnicom u Hrašćici prodajem ili mijenjam za manje stanove u Zagrebu. Mob. 098/1784600 ozn.1613e

VARAŽDIN; Primorska 65.000 €, I. Zajca 100.000 €, Z. Kunc 160.000 €. KAPITAL d.o.o., 042/313-955, 098/9767-144 ozn.227c NOVA VES 60.000 €, Kučan G. 70.000 €, Kučan Marof 90.000 €, Turčin 150.000 €, Trnovec 190.000 €. KAPITAL d.o.o., 042/313-955,

VIKENDICU sa vinogradom - Vinica Breg i Renaul Laguna, ‘95. g., diezel, prodajem. Mob. 098/798-365 ozn.677

KUĆA katnica s okućnicom, garažom i manjim gospod. objektom u Vžd, odmah useljivo. Mob.091/7891569 ozn.1612e

KUĆU sa dvorištem i garažom,na atraktivnoj lokaciji u Špinčićevoj ulici 2d, prodajem. Mob.098/9238232 poslije 16.00 h. ozn.1614e VARAŽDINBREG, lijepa kuća 150 m², uređeni okoliš 1 200 m², može zamjena za sj. Jadran, cijena 850 €/m². Mob. 099/6772-771 ozn.1823b NOVIJA kuća, 2 peterosobna stana, namještena (luksus), etažirana, sa posebnim ulazom, podrum, dvorište. Uzimam stan u gradu. Mob. 098/846-691 ozn.782 USELJIVA velika obiteljska kuća u VŽ, blizina centra, miran kvart, dvorište, može i zamjena na stan uz nadoplatu. Mob. 098/921-5757 ozn.795 STARA kuća - gradilište 680 m², sa

01. ožujka 2011., br. 354

svim priključcima, u Šterovoj ulici, u Vž. Mob. 091/904-8002 ozn.824

STANOVI PRODAJE se ili iznajmljuje trosobni stan u strogom centru Varaždina, S.S. Kranjčevića 3, visoko prizemlje, veličine 98,10 m², temeljito renoviran djelomično namješten. Dvorište, podrum, tavan, garaža. Mob: 091/352-0026 ozn. 1608e DVOSOBAN stan 68 m² u Vž, Zagrebačka 19, prodajem ili mijenjam za trosoban, uz nadoplatu.Tel. 098/622-082 ozn.1610e

NAJNIŽE CIJENE! Grabanice: dvosobni - 37, 50 m², 53 m², 62 m²; trosobni - 51 m² (odličan raspored), 69 m², 79 m² ! www.lucerna-nekretnine. com, Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/784-4868 ozn.62c PRILIKA! Jednosobni od 31 m2 u Zrinskih i Frankopana 26.500 €! Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/784-4868 ozn.62c PONUDA tjedna! Novogradnja manji dvosobni 38 m² u Vukovićevoj i jednosobni 31 m² u Dravskim vrtovima - povoljno! Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/7844868 ozn.62c NOVOGRADNJA! Urbana vila bli-

zina bolnice dvosobni - 38 m², 40 m²; trosobni - 68 m², 77 m² i 84 m², mogućnost kupnje roh - bau i ključ u ruke! Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/784-4868 ozn.62c PRODAJE se stan u centru grada, 140 m², I. kat, (blizina pošte), mogućnost korištenja u svrhu poslovnog prostora! Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/7844868 ozn.62c HITNO se potražuje stan za najam dvosobni ili trosobni, uređen, noviji, za poznatog klijenta, na duže razdoblje! Lucerna nekretnine, 099/404-8241, 091/784-4868 ozn.62c

NS8ɷɹđʨı_ÑĤÑłÿĒıȦeÑûĤåÜÑàĊÑÜĤȩɴɷɸȦėáđÑþıĨåČĉÿĺȦ visoke kvalitete izvedbe, blizina ĮĤûėĺÑàĊÿþ ÝåĒĮÑĤÑȦ ėĨÿûıĤÑĒė ġÑĤĊÿĤÑČÿĪĒėđĉåĨĮėȦđėûıßĒėĨĮ besplatnog preuređenja po želji kupca, cijena vrlo povoljna. UpiĮÑĮÿ ı 0ĒåûÿĒûĤÑá áėėȦ đėÜȩȨ ɳɼɴȹɶɸɳɳȿɵɵɳėŀĒȩɵɻɴÝ NAJJEFTINI stanovi u gradu, klasična gradnja. Stanovi u izgradnji, Kumičićeva, 48 m², 51 m², 85 m², useljivo travanj/2011. Živiš u višestambenom objektu,a kao da živiš u vlastitoj kući. MDV CENTAR, tel. 330-868 ozn.63c 1-SOBNI: Filićeva 25 m², Dravska 28 m², Režekova 35 m², Ludbreška 44 m² (et.gr.), Zagrebačka 33 m², Z. i Frankopana 31 m² (25.000 €). Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c 2-SOBNI: Z. i Frankopana 52 m² (40.000 €), R. Boškovića 61 m², Vukovarska 65 m² (et.gr.), Zagrebačka 65 m², B. Radića 52 m² i 57 m², Trakošćanska 59 m². Veneknekretnine, 042/301-234, 091/3012335 ozn.72c

Projekt „Žene u rodno netradicionalnim zanimanjima“ je sufinanciran iz IV. komponente programa IPA - Razvoj ljudskih potencijala, a cilj mu je povećati zapošljavanje žena kroz promicanje rodno osviještene politike i njihovo zapošljavanje u rodno netradicionalnim zanimanjima. Projektni tim poziva dugotrajno nezaposlene i neaktivne žene na sudjelovanje u motivacijskim radionicama koje će se održati u razdoblju između 15. ožujka 2011. i 30. travnja 2011. godine u Varaždinu. Cilj motivacijskih radionica je poboljšati zapošljivost žena kroz: ɄÿĒîėĤđÿĤÑĒĉåėđėûıßĒėĨĮÿđÑÿġĤåáĒėĨĮÿđÑŀÑġėĪČĉÑĺÑĒĉÑ u rodno netradicionalnim zanimanjima ɄĤÑáÿėĒÿÝåÑĊĮÿĺĒėûĮĤÑłåĒĉÑġėĨČÑıĤėáĒėĒåĮĤÑáÿÝÿėĒÑČnim zanimanjima ɄġĤåáÑĺÑĒĉÑÿÿĨĊıĨĮĺÑłåĒÑĊėĉåĨıŀÑġėĨČåĒåııĤėáĒė netradicionalnim zanimanjima Za detaljne informacije o prijavi na radionice, mjestu održavanja i ostale informacije možete se obratiti gđi Blaženki GÑĉĮČÑĤ ÿŀ &ĤĺÑĮĨĊėû ŀÑĺėáÑ ŀÑ ŀÑġėĪČĉÑĺÑĒĉåȦ GėáĤıàĒÑ ĨČıłÜÑ_ÑĤÑłáÿĒĒÑÑáĤåĨıåČåĊĮĤėĒÿàĊåġėĪĮåȨ hzz.varazdin@hzz.hrÿČÿĒÑÜĤėĉĮåČåîėĒÑȨɳɷɵɷɳɴɸɳɹȩ Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a prijavu možete ÿŀĺĤĪÿĮÿġıĮåđåČåĊĮĤėĒÿàĊåġėĪĮåÿČÿĮåČåîėĒėđȦĒÑĉĊÑĨĒÿĉå do 10. ožujka 2011. godine.

Projekt financira Europska Unija u sklopu IPA PROGRAMA IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala

3-SOBNI i 4-sobni: B. Radić 81 m² (et.gr.), Trakošćanska 68 m², Slavenska 91 m², Supilova 64 m², M. Krleže 78 m², Vukovićeva 128 m² i 141 m² (dvoetažni). Veneknekretnine, 042/301-234, 091/3012335 ozn.72c NOVOGRADNJA: Grabanice -70 m² (71.000 €), 81 m², 95 m² (90.000 €), T. Ujevića -65 m² i 58 m², 2-sobni Zagrebačka 46 m². Venek-nekretnine, 042/301-234, 091/301-2335 ozn.72c 750 €/m², 63,55 m², 3. kat, lift, balkon - jug. MEN-ARS NEKRETNINE, www.men-ars.hr, 098/1644-483 ozn.141c PRODAJEMO u Varaždinu : četverosobni stan 106 m², POS naselje, trosobni 95 m² Grabanice 950 €/ m². Paurević nekretnine, Varaždin , D. Cesarića 47, 098/9706-575 ozn.167c IZUZETNO kvalitetan i uređen dvosobni stan , visoko prizemlje , 63 m² , sva brojila , super lokacija , 1.100 €/m² , u Varaždinu , prodajemo. Paurević nekretnine , 098/9706-575 ozn.167c ČETVEROSOBNI stan sa nadograđenom lođom 97 m² , plus terasa , prizemlje , sva brojila , 80.000 € , u Varaždinu , prodajemo. Paurević nekretnine, 098/9706-575 ozn.167c KUPUJEMO jednosobne , dvosobne , trosobne i četverosobne stanove i kuću do 100.000 € , u Varaždinu . Paurević nekretnine, 098/9706-575 ozn.167c TRAKOŠĆANSKA 31 m2, Zagrebačka 33 m², Zrinskih i Frankopana 47 m² (33.000 €), V. Novaka 58 m²


Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

01. ožujka 2011., br. 354

(50.000 €), B. Radić 60 m² (51.000 €), M. Krleže; 57 m². KAPITAL d.o.o., 042/313-955, 098/976-7144 ozn.227c STAN 58 m², etažno grij., moguć. krut. gor., vlastita brojila, Aleja kralja Zvonimira 2/II, prodajem. Mob. 098/160-2016 ozn.745 HITNO prodajem 3-sobni stan sa garažom 72,90 m², u Grabanicama. Mob. 099/800-0557 ozn.800 JEDNOSOBAN stan, 40 m², suteren, povoljno prodajem. Mob. 091/4501-524 ozn.813

ZEMLJIŠTA GRAĐEVINSKO zemljište u Varaždinu od 703 m² sa plaćenim svim komunalnim doprinosima, prodajem. Mob. 091/232-0350. 091/352-0083 ozn.1611e ZEMLJIŠTE od 2 850 m² - 1 650 m², pogodno za vikendicu, prodajem. Upitati: 091/549-6363 ozn.729 GRAĐEVINSKO zemljište 820 m² u Hraščici, 25 €/m² i kuća u Gornjoj Rijeci s 400 m² šume i 4000 m² zemlje za 10.000 €. Mob. 099/3157242 ozn.1617e

POSLOVNI PROSTORI PRODAJEMO/iznajmljujemo višenamjenski poslovni prostor u Koprivnici, dobra lokacija, trenutno u funkciji auto kuće, ukupne površine 660 m2 na parceli 6000 m2. Info: 098/241-041 ozn.28c POSLOVNI prostor do 1000 m², pogodan za trgovinu, proizvodnju, skladište i kancelarije, iznajmljujemo. Može i u manjim površinama. Mob: 098/359-404 ozn.54c POSLOVNI prostor s parkiralištem, u centru grada, za urede (veće i manje cjeline), iznajmljujem. Mob. 098/267-653 ozn.130c TRI poslovna prostora , svaki po 80 m² ili kao cjelinu od 240 m² u prizemlju novije zgrade , na frekventnoj lokaciji , u Varaždinu , prodajemo . Paurević nekretnine, 098/9706-575 ozn.167c IZNAJMLJUJEMO - uređenu prodavaonicu; Draškovićeva 120 m², Zagrebačka 110 m², uredski poslovni

prostor Cankareva 102 m². KAPITAL d.o.o., 042/313955, 091/904-8002 ozn.227c

kupaonicom i kuhinjom, Internet, iznajmljujem studentima. Mob. 098/1718-818 ozn.1846b

S K L A D I Š N I p ro s to r 3 0 0 + 4 0 0 m² u Varaždinu, sa kancelarijama, pristup kamionima, iznajmljujem. Mob. 098/1743007 ozn.266c

DVOSOBNI komforni stan bez centralnog grijanja u Vrazovoj 6, iznajmljujem. Tel. 042/230-192 poslije 17.00 h ozn.769

POSLOVNI prostor od 15 m² (ulični lokal) u Meštrovićevoj ulici, preko puta bolnice, iznajmljujem. Mob. 098/205-874 ozn.642 POSLOVNI prostor od 21 m2 u samom centru Novog Marofa, na tržnici, iznajmljujem. Pogodno za ured, trgovinu, poslovnicu banke, mjenjačnicu, osiguranje, trgovinu , zlatarnu ili bilo što drugo. Sve po dogovoru, vrlo povoljno. Informacije na: 042/240-980. ozn.1607e POSLOVNI prostor u centru Varaždina od 35 m², parking, izlog ,iznajmljujem. Mob. 091/232-0350 ili 091/352-0083 ozn.1611e POSLOVNI prostor, Vrazova 15, kuća 55 m² s parkiralištem, za ured, ordinaciju, kancelariju, iznajmljujem. Mob. 091/1211-509 ozn.765 PRODAJEM/iznajmljujem poslovno skladišni prostor, 400 m², na građ.parceli 3 200 m², pogodno za sve namjene. Mob. 098/268919 ozn.786

NAJAM MANJU kuću u Turčinu, iznajmljujem. Mob. 095/903-1861 ozn.173c ŠATOR 7 x 5 m 5 x 5 m, za sve prigode, iznajmljujem. Mob. 0968/9637990 ozn.619 SOBU s uporabom kuhinje i kupaonice, u centru, Anina 15, povoljno iznajmljujem ženskoj osobi. Mob. 098/734-522 ozn.733 JEDNOSOBNI namješteni stan u Z. i Frankopana, etažno grijanje, klima, kablovska, iznajmljujem. Mob. 098/231-303 ozn.761 DVOSOBNI namješteni stan u Ul. S. Vukovića, iznajmljujem. Mob. 099/802-6047 ozn.1832b IZNAJMLJUJEM ili prodajem jednosoban stan (renoviran), u centru grada, Trakošćanska ulica. Mob. 091/5313-633 ozn.1836b DVOSOBNI, namješteni stan u Gornjem Kučanu, blizu Getroa, cijena 1.000 kn, iznajmljujem. Mob. 091/5890-981 ozn.1841b DVOKREVETNU sobu sa vlastitom

Mali oglasi 39

SOBU u dvosobnom stanu, u užem centru grada, iznajmljujem studentu. Mob. 099/8372-882 ozn.770 SOBA dvokrevetna, za 1 ili 2 osobe, upotreba kuhinje i kupaonice, centralno, tv, perilica. Mob. 098/9197- 052 ozn.777 STAN, novouređeni, namješten, M. Krleže 2, 50 m², iznajmljujem studentima. Mob. 091/251-0862 ozn.783 SOBU, kuhinja, namješteno, iznajmljujem zaposlenima/samcima. Mob. 099/5125-159 ozn.784

EURO-KUKE za sve tipove vozila te prodaja i Renta a Car prikolica. TEHNOMETAL&CO. Mob.098/9833910 ozn. 38c

JEDNOSOBAN stan u kući, odvojeni ulaz, Zagrebačka 123, c. grijanje, 1.200 kn + struja, iznajmljujem. Mob. 098/9922-636 ozn.787

RENT-A-CAR, Krištofić trans - najam osobnih, putničkih i kombi vozila. Tel. 042/200-089, 098/241161 ozn.148c

SUTERENSKI stan u centru grada, c. grijanje, iznajmljujem studentima/ zaposlenima, nepušačima. Tel. 210-068 ozn.788

PRODAJU SE rabljena vozila novijeg godišta te različitih marki i modela, lager cca 50 vozila. Krediti do 7 godina (ERSTE, PBZ, RBA), kartice (Master, American-do 60 rata), leasing. AUTO-FLORIJANIĆ Trnovec Bartolovečki,098 /379885, 098/390-644. ozn. 52c

DVIJE sobe s kupaonom, u POS naselju, iznajmljujem studentima. Sami u stanu. Mob. 099/853-0930 ozn.790 SOBU ž. osobi - studentici u 3 s stan k još dvjema, zaseban ulaz, Internet, centralno, iznajmljujem. Mob. 098/921-5757 ozn.795 DVA stana: Donji Kučan i Jalkovečka 3 (Varaždin), kompletno namješteni, centralno, iznajmljujem. Mob. 091/509-6601 ozn.796 MANJU kuću 78 m², namješteno, vlastita brojila, iznajmljujem. Mob. 098/927-0143 ozn.799 SOBU – studentima/zaposlenima, blizu fakulteta, poseban ulaz i garažu, , Varaždin, iznajmljujem. Tel. 042/350-607, 091/736-5010 ozn.806 DVOSOBNI stan, 56 m², Josipa Kozarca 26a, etažno plinsko c. grijanje, iznajmljujem. Mob. 091/7203813 ozn.808 NOVOUREĐENI, komforni apartman za studente-ice, TV, Int. u Ul. Z. Kunc (blizina Sveučilišnog kampusa), iznajmljujem. Mob.098/607093 ozn.828

VOZILA AUTOSTAKLO S.A.S. POKLON IZNENAĐENJE Ʉ ÿŀđĉåĒÑ ÿ ġėġĤÑĺÑĊ ÑıĮėĨĮÑĊÑČÑ ɄĮĤÿġČåļÿġČåļÿûČÑĨĨ ɄġÑĤĊÿĒûĨåĒŀėĤÿ ɄŀÑĮÑđĒĉÿĺÑĒĉåÑıĮėĨĮÑĊÑČÑ ɄıĨČıûÑġĤÿĉåĺėŀÑ ɄŀÑėĨÿûıĤÑĒÿĊåėĨÿûıĤÑĺÑĉıßÿþĊıßÑNG2S8=ȩ ÑĊėĺåàĊÑ ɵɸȦ _ÑĤÑłáÿĒȩ SåČȹ îÑļȨ ɳɷɵȹɵɶɵȿɻɳɳȦ ɵɶɴȿɵɼɻ ėŀĒȩɴɼÝ

TOYOTA YARIS 1,3 VVT-i, 2007. g., srebrna, 5 vrata, povoljno. Mob. 098/332-614 ozn.740 KUPUJEM automobile: ispravne, neispravne, karambolirane, može stare olupine, prijevoz automobila vučnom službom. Mob. 098/777095 ozn.750 OSIGURANJE vozila te police osiguranja od automobilske odgovornosti najpovoljnije. Mob. 092/245-0068 766 FORD ESCORT 1,6 karavan, hitno prodajem. Upitati na mob: 098/183-7286 ozn.768 OPEL ASTRA 1.4, 2005. g., 90 000 km, full oprema, kao nova, 7.000 €. Mob. 098/482-001 ozn.771 OPEL ASTRA 1.6i, ‘97. g., klima, zračni, sačuvani, reg. 12/2011, cijena dogovor. Mob. 098/673-768 ozn.797 POVOLJNO! Daewoo Nexia, 1997. g., reg. god. dana, samo 6.500 kn. Mob. 098/190-5696 ozn.807 HYUNDAI COUPE 1.6i, ‘99. g., full, mali sportski auto, reg. 8/2011, 2.999 €; Fiat Marea karavan 1.6i16V, ‘98.g., full, kao nova, 1.599 €; BMW 318, ‘92.g., reg. 8/2011, solidan, 7.000 kn; skuter, 50 ccm, veći kotači, 3.000 kn; Reno Laguna 2.0i, ‘95. g., full. reg. 1 g., 1.850 € . Mob. 098/268-540 ozn.815 KUPUJEM automobil do 15 g i skuter, od vlasnika, može oštećeni, povoljno ispod cijene! Mob. 098/965-6624 ozn.815 FIAT PUNTO, 1.2 Amore, 2005.g. 3 vrata, full oprema, reg. 04/11, u odličnom stanju, prvi vlasnik, 59 700 km, prodajem. Mob: 098/821835 ozn.1616e

POSAO PRIMA se u stalni radni odnos mlađa ženska osoba za rad u caffe baru. Mob. 098/284-218 ozn.731 TRAŽIM ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za pomoć u domaćinstvu i brizi o starijoj gospođi. Smještaj i hrana osigurani. Mob. 091/7657191, 042/310-994 ozn.737 KNJIGOVOĐA - računovođa traži posao. Ponude na mob. 099/5742622 ozn.747 PRIMAMO u radni odnos KV zidare, KV tesare i KV armirače sa iskustvom. Tel. 214-175 ozn.200c PREVIŠ d.o.o., V. Bukovca 42, Šenkovec, traži više djelatnika/ ca za rad u novootvorenoj kavani, Novi Marof. Mob. 091/1568-031 ozn.272c GRADNJA KOJIĆ – prima u stalni radni odnos kv zidare, tesare i armirače te pomoćne radnike sa iskustvom. Molbe slati na: zoran. kojic@vz.t-com.hr, 098/449-583 ozn.285c TRAŽIM iskusnu žensku osobu za čuvanje djeteta u Varaždinu. Mob. 098/426-998 ozn.1839b BISTRO „BOLID“ , B. Radića 105, Varaždin, traži kuhara-icu. Javiti se osobno, 11.00 – 13.00 h, 17.00 – 19.00 h ozn.803 TRAŽIMO djelatnike za rad vikendom u novootvorenom noćnom baru, u Čakovcu. Mob. 098/228960 ozn.814 TRAŽIM ekipu za strojno žbukanje, rad u Njemačkoj, okolica Münchena. Mob. 098/436-129 ozn.825

USLUGE 0J=_'PSȨġĤåĊĤÿĺÑĒĉåȦÿŀĤÑáÑÿ ÑáÑġĮÑÝÿĉÑĊĤėĺÑȦÿŀĤÑáÑĊĤėĺĒÿþ ĊıßÿÝÑ ÿ ĒÑáĨĮĤåĪĒÿÝÑȩ eÿáÑĤĨĊÿ ĤÑáėĺÿȦĊĺÑČÿĮåĮÑÿáıûėûėáÿĪĒĉå ÿĨĊıĨĮĺėȦġėĺėČĉĒåÝÿĉåĒåıĨČıûÑ ȿ0J=_0=_ȩSåČȩɳɷɳȹɶɼɸȿ ɺɵɵȦɳɼɻȹɺɷɷȿɼɻɳėŀĒȩɴÝ =G2 /'_8/  ėáĺėáĒÿþ Ýÿĉåĺÿ ĨÑ ġėĨåÜĒÿđ ĨĮĤėĉåđȧ ÑáÑġĮÑÝÿĉå ĊıġÑėĒÑ ĨÑ Ĩĺÿđ ĤÑáėĺÿđÑȧ ġėĨĮÑĺČĉÑĒĉå ĊåĤÑđÿàĊÿþ ġČėàÿÝÑȦ ĺėáėĺėáÑȪ 7ėÜȩɳɼɻȹɺɻɶȿɳɹɳėŀĒȩɴɳɺÝ ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob: 098/931-7570 ozn.184c OTČEPLJIVANJE svih vrsta odvoda posebnim strojevima, 0 – 24 h, povoljno. Mob.098/962-1694

ozn.772 PROMO d.o.o.: završni građevinski radovi, soboslikarsko – ličilački, knauf radovi, podopokrivalački i dr. Brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 042/331-200, 098/977-5323 ozn. 2c

08/'#=_=NS_8'ĨåĤĺÿĨ2ÿġÿß áȩėȩėȩ _ÑĤÑłáÿĒȦ'ȩJåłåĊÑɷÝ SåČȨɵɴɷȿɺɴɴȦîÑļȩɵɳɳȿɺɴɶ ıûėûėáÿĪĒĉå ÿĨĊıĨĮĺė ĤÑáÑ ĺėäåĒĉÑ ġėĨČėĺĒÿþ ĊĒĉÿûÑ ŀÑ ġĤÑĺĒåÿîÿŀÿàĊåėĨėÜåȩ NÑĨĮÑĺČĉÑđė îÿĒÑĒÝÿĉĨĊÑȦ ġėĤåŀĒÑÿáĤıûÑÿŀĺĉåĪßÑȩėŀĒȩɷɳÝ NJ_'N'J7= ġČÿĒĨĊÑ ĮĤėĪÿČÑ ɇÜėĉČåĤÿȦ ġåßÿɉȦ ĺåĪđÑĪÿĒåȦ ČåáåĒÿÝåȦ þČÑáĒĉÑĊåȦ ĤÑĨþČÑáĒı ÿ ıûėĨĮÿĮåČĉĨĊı ėġĤåđıȩ 7ėÜȩ ɳɼɻȹɶɴɸȿɵɹɼėŀĒȩɴɳɷÝ 'N0VN8NSJ=2=#'8/ĮıđÑàÿĒÑĮÑČĒåȦûėáÿĪĒĉåÿıĨġėĤåáĒå þėĤėĨĊėġåȩ 2ĉıÜÑĺȦ ġėĨÑėȦ ŀáĤÑĺČĉåȪVûėĺėĤÿĮåĮåĤđÿĒĒÑ ÜĤėĉɳɼɻȹɼɴɴȿɳɳɻɵėŀĒȩɻɴɺ 8SJbȿ0'/#Jg8'&_JS 8ėĺėîåĤđȦ _ÑĤÑłáÿĒȦ ĒÑĉġĤėáÑĺÑĒÿĉÑȢVġėĒıáÿÿđėĮėĤÿ ŀÑ ėûĤÑáåȦ ġÑĤĊÿĤĒå ĤÑđġåȦ ıûĤÑáĒĉÑȦĨåĤĺÿĨÿȩGĤåáĒėĨĮġČÑßÑĒĉÑȿÜåĨĊÑđÑĮĒÿĊĤåáÿĮÿȩSåČȩ ɳɷɵȹɶɸɴȿɸɴɴȦ ɳɼɸȹɼɹɼȿɴɵɸɴȦ ĻĻĻȩåĒĮĤĽȩþĤėŀĒȩɸÝ =_2/7 þėĤĮÿĊıČĮıĤĒė ıĤåäåĒĉå ėĊėČÿĪÑȦ ÿĨĊėġ ÿ ėáĺėŀ ûĤÑäåĺÿĒĨĊėû đÑĮåĤÿĉÑČÑȦ ġėĨĮÑĺČĉÑĒĉåĮČÑĊÑĺÑÝÑÿĨÿĨĮåđÑŀÑ ĒÑĺėáĒĉÑĺÑĒĉåȩ 7ėÜȩɳɼɴȹɵɸɴȿ ɼɴɻɼėŀĒȩɴɹɴɵå

0J=_'PSȦ"NÿĨĺåėĨĮÑČåûĤÑäåĺÿĒĨĊåĤÑáėĺåÿŀĺėáÿ ÜĤŀėȦ ĊĺÑČÿĮåĮĒė ÿ ġėĺėČĉĒė ĮĺĤĮĊÑ 0=8SVJ áȩėȩėȩȩ 'ŀĺėáÿđėĤÑáėĺåÿĒÑđėĤıȩ GėĒıáå ĒÑ ɳɼɴȹɸɺɷȿɸɸɷɵȦ ĻĻĻȩûĤÑáÿĮåČĉĨĮĺėȿĊėĒĮıĤÑȩ þĤėŀĒȩɴɸɶÝ

ČISTIMO DUBINSKI strojno: tepihe, kožu, eko-kožu, tapecirani namještaj, sve podne obloge, lokale, poslovne prostore. Završno čišćenje poslije građevinskih radova, generalke, ugovaramo održavanje. ADI SERVIS, 098/329-811, 042/311434 ozn.7c BRAVARIJA MAČEK: izrada nad-


40 Mali oglasi strešnica za aute od lexsana, kovanih i balkonskih ograda, krovnih konstrukcija, vrata ... Mob.098/961-5016 ozn.14c

SERVIS!! Servis svih vrsta kosilica, motokultivatora, trimera i ostalih malih poljoprivrednih strojeva, skutera i motocikala. Ovlašteni servis HOMELITE i RYOBI strojeva i ENGAGE skutera i motocikala za Varaždinsku županiju. Na području grada Varaždina i okolice mogućnost dolaska po sredstvo servisiranja i dostave popravljenog na kućnu adresu - besplatno. Informacija na adresi: Inventor d.o.o., Sračinec, Miljenka Stančića 42, tel: 042/209 - 981 ozn.15c

PRVA SLANA SOBA, P. Miškine 6 u VŽ (kod Male pošte) nastavlja sa akcijskim cijenama! NOVO! Od petka 4. 3. 2011. svoja vrata za Vas otvaramo i u Vž. Toplicama na adresi B. Jelačića 15. Tel. Vž, 042/200-133, tel., Vž. Toplice, 042/633-123 Uskoro u Ludbregu! Dobro nam došli! ozn.270c BRAVARIJA KUSERBANJ – intervencije ( otvaranje brava 0-24 ), ključevi i brave, Mul-t-lock cilindri. Mob: 091/511-1999 ozn. 24c KUHINJE PO MJERI! Ugradbeni ormari, spavaće sobe, regali, opremanje apartmana i poslovnih prostora, Gotovina, kartice, krediti do 60 rata. INTERIJERI SLATKI -Izložbeno prodajni salon Varaždin, I. Kukuljevića 28, tel/ fax.: 042/200-066, mob: 091/781-5790 ozn. 33c SERVIS plinskih trošila Vaillant, Junkers i čišćenje od kamenca 300 kn. Mob.091/7977-600 ozn.99c GRAĐEVINSKA limarija, limeni pokrovi, adaptacije i rekonstrukcije postojećih krovišta te pokrivanje sa svim vrstama pokrova. ITT d.o.o., Petri-

Za sadržaj oglasa ne odgovaramo!

janec, V. Nazora 28, mob.098/284-103, tel.714-322 ozn.134c SOBOSLIKARSKO – FASADERSKI obrt : sve vrste soboslikarskih radova, bojanja fasade, toplinske fasade (stiropor, kamena vuna). Mob.099/500-4859 ozn.151c INTERIJERI “KA-MA-GO” izvodi uređenje potkrovlja, spušteni stropovi, obloga i pregradnih zidova po sistemu knauf i rigips i armstrong stropovi.Telfax: 042/647-164, mob: 098/792-289, e-mail: Vladimir.novosel@vz.t-com. hr ozn.165c

ograde, kanalizacija, iskopi „mini“ bagerom, rušenja drveća, uređivanje zelenih površina i sl. Mob. 098/449583 ozn.285c

CENTRALNO grijanje – solarni sistemi – vodovod, kanalizacija, montaža sanitarija i popravci. Brzo i povoljno. Mob.091/184-7397ozn.792

STOLARIJA EXCLUSIVE, Kučan Marof – izrada pločastog i masivnog namještaja po mjeri.; kuhinje dužine 2,6 m već od 4.000 kn; ormari 200x80x55 od 750 kn. Mob. 091/543-8985 ozn.292c

PEČAR i KERAMIČAR: slaže i preslaže kamine - kalijeve peći te postavlja keramičke pločice. Mob. 091/5704956 ozn.793

ANCI COLOR – soboslikarski radovi i fasade. Kvalitetno, brzo i povoljno. Popust za prazne stanove. Mob. 098/9928-201 ozn.431

NJEGOVATELJICA sa dugogodišnjim radom, prima na smještaj stare i nemoćne, pokretne i nepokretne, med. nadzor, 2.000 kn. Mob. 099/418-4632 ozn.809

DIMNJACI LIMENI: izrađujemo i montiramo za sve vrste ložišta te montaža građevinske limarije. Mob.095/8621230 ozn.598

MTK COLORI: izrada svih vrsta fasada (stripor, žbukanje), soboslikarsko ličilački radovi. Garancija a kvalitetom! Mob. 095/907-8011 ozn.818

AEROBIK, pilates, aeropilates, vježbe za kralježnicu u Aerobik centru Bravo, Kurelčeva 5. Mob. 098/763-025 ozn.654

IZRADA stiropor fasada, 5 cm već od 160 kn; 8 cm već od 175 kn, sa garancijom do isteka zaliha. Mob. 091/7542-336 ozn.818

PRIJEVOZ šljunka, sipine, drenaže, pijeska do 3 m³, odvoz šute i drugo. Mob.098/284-922 ozn.205c

TOPLINA d.o.o. Toplinske fasade; stiropor i vuna, knauf sistemi. Kvaliteta i pristupačne cijene. Mob. 098/1320197 ozn.77f

INOX, alu ograde već od 450 kn, nadstrešnice, postava keramike, klupčica i uređenje špaleta. Mob. 095/845-5905 ozn.819

VODOINSTALATER BAN: nove instalacije, adaptacije, sitni popravci, keramika. Mob. 098/710-301, 095/801-1776 ozn.209c

IZRADA stiropor fasada, 5 cm već od 160 kn; 8 cm već od 175 kn, sa garancijom do isteka zaliha. Mob. 091/7542-336 ozn.682

OTPLATA do 60 rata putem kartice! Instalacije grijanja, vodovoda, kanalizacije, klimatizacije, solarni sistemi te popravci. INSTALACIJE MARTI-MONT, Nedelišće, 095/5123-469 ozn.213c

IZVODIM centralno grijanje i vodovodne instalacije; vršim sitne popravke. Mob. 098/9407-908 ozn.735

KVALITETNO i najpovoljnije! Usluge građevinskih i keramičarskih radova. Proizvodnja i postavljanje dekorativnog kamena. Mob. 091/3388-255 ozn.820

FASADE – toplinske izolacije, strojna obrada žbuka, knauf sistemi, stropovi, zidovi… Mob.098/792-286, tel.714-521 ozn.174c KNAUF – izvodimo, soboslikarske usluge, adaptacije, stiropor fasade. Vrijede zimske cijene. Mob. 098/821857 ozn.177c

VODOINSTALATERSKE usluge – AQUAINSTAL – 00-24 h – izrada instalacija, montaža vodomjera, odštopavanje odvoda, sitni popravci. Mob. 095/9063361, 092/289-2214 ozn.231c SERVIS RAČUNALA, PC servis Varaždin, K. Filića 39a, tel: 321-702, dolazimo na Vaš poziv. Mob: 092/2403-300, www. pcserviser.com,ozn.284c GRADNJA KOJIĆ – visokogradnja – sve vrste građ. radova, gradnja „ključ u ruke“, fasade, žbuke, glazure, krovišta, adaptacije, sanacije, hidro izolacije, ograde i sl. Mob. 098/449-583 ozn.285c GRADNJA KOJIĆ – niskogradnja – iskopi, navozi, rušenja, tlakovci, rubnici,

GOSPOĐA 55 g., za stan i hranu pomagala bi u kućanstvu, polju, na selu. Mob. 098/175-2571 ozn.736 REZIDBA i održavanje voćnjaka i vinograda, košnja trave i uređenje dvorišta. Mob. 099/675-9713. ozn.1615e REZIDBA voćnjaka, vinograda i održavanje travnjaka - košnja. Mob. 098/914-8365 ozn.785 „IVOGRADNJA i PRIJEVOZ“: izvođenje građ. radova; prijevoz građ. materijala; usluga auto dizalicom do 12 m dužine. Mob. 098/852-912 ozn.789 AQUAMONT: vodovod, kanalizacija, sanitarije, grijanje, solarni sistemi, nove instalacije, adaptacije, popravci. Mob.098/927-9903, 095/908-4793 ozn.791

Trgovački sud u Varaždinu u stečajnom postupku nad dužnikom RENOVA d.o.o. u stečaju, KUČAN MAROF, Ljudevita Gaja 68, Zaključkom o prodaji određuje se

SEDMA JAVNA DRAŽBA za prodaju nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika I. Određuje se usmena prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika RENOVA d.o.o. u stečaju, KUČAN MAROF , Ludevita Gaja 68, i to:

Nekretnine čkbr. 395/5, površine 664 čhv, upisane u z.k.ul. 980 k.o. Majerje, čkbr. 394/6, površine 456 čhv, upisane u z.k.ul. 1706 k.o. Majerje i čkbr. 394/1, površine 574 čhv, upisane u z.k.ul. 1679 k.o. Majerje, a koje nekretnine u naravi čine pašnjak i livade u Molvah. Na navedenim nekretninama upisano je u zemljišnoj knjizi razlučno pravo u korist CROATIA OSIGURANJA d.d. ZAGREB, Miramarska 22 i u korist Republike Hrvatske Ministarstva financija, Porezne uprave - Područni ured Varaždin. II. Početna cijena određuje se u iznosu od 450.000,00 kn, porez na promet nekretnina i troškove vezane uz prodaju nekretnine snosi kupac. III. Ročište za prodaju nekretnine održat će se na Trgovačkom sudu u Varaždinu, soba broj 232/II,

dana 17. ožujka 2011.g. u 13,00 sati IV. Pravo sudjelovanja na dražbi imaju oni kupci koji su prethodno uplatili osiguranje u visini 10% vrijednosti nekretnine na žiro račun dužnika broj 2489004-1131202922 kod Vaba d.d. banka Varaždin s naznakom-uplata osiguranja u predmetu broj St-34/09. V. Kupac je dužan kupovninu platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi , s time da će se uplaćeno osiguranje uračunati u kupovninu. Ukoliko kupac ne uplati u ovom roku kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje, čime gubi pravo na povrat osiguranja, a nekretnina će s dosuditi kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji će im za to biti određen. VI. Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“, te se time isključuju svi prigovori glede nedostatka kupljene nekretnine. Obavijesti vezane uz prodaju predmetne nekretnine mogu se dobiti od stečajnog upravitelja Stanka Makar iz Ludbrega na broj telefona 091 201 0001 svakog radnog dana od 8 do 14 sati.

KERAMIKA – novogradnja i adaptacije. Brzo i kvalitetna postava. Mob. 091/896-1397 ozn.823

01. ožujka 2011., br. 354

VINO GOLUB: ODLIČNO Stolno bijelo vino (vlastiti vinograd), degustacije po dogovoru, za ugostitelje, svadbe i male potrošače, besplatna dostava kod narudžbe od 5 l (Vž i okolica). Mob.099/323-4334 ozn.1609e KUPUJEM „EURO“ palete, 100 x 120 i 80 x 120 (obične); prodajem benkovački lomljeni kamen i obrađeni – bunju! Mob. 098/9828338, 098/268-934 - kamen ozn.147c POKLANJAM stari crijep (120 m²) i građu. Organizirajte odvoz i radnu snagu. Mob. 098/9828-338, 091/1711-453 ozn.147c DRVA za ogrjev - cjepanice, industrijska kratka. Tel. 042/210-461, 098/9733422, 098/1900-201, 095/900-8646 ozn.290c SVE NOVO, povoljno! Krevet 227 x 176 + noć. ormarić; komoda 100 x 40 x 134; vrata (staklo) + štok, puno drvo. Mob. 091/566-3328 ozn.664 STROJ za brušenje parketa (gotovo novo); MK Brno – puška; termoakumulaciona peć 3,5 KW. Mob. 098/304-321 ozn.746

TAPECIRAMO namještaj, kutne garniture, trosjede, kauče, francuske krevete + izmjena federa; popravak stolarije, bajcanje + lakiranje. Prijevoz osiguran. Vršimo selidbe, utovar – istovar osiguran. Tel. 042/230-354, 099/722-4736 ozn.826

SIJENO 15,00 kn, slama 6 kn u balama i zob 1,5 kn/kg, prodajem. Tel. 240510 ozn.767

SOBOSLIKARSKO-ličilačke i fasadne radove, izvodimo kvalitetno i povoljno. Mob. 095/8607-941 ozn.82f

BRAČNI par brinuo bi se o starijoj osobi/osobama u zamjenu za nekretnine. Mob. 098/539-946 ozn.1826b

ŽIVOTINJE SVINJE za klanje od 12-150 kg, prodajem. Mob. 098/947-3562 ozn.1825b ODOJKE 25-30 kg, prodajem. Upitati na 042/711-744 ozn.1845b ODOJKE, prodajem. Mob. 091/7695227 ozn.773 SVINJE 120 - 130 kg, 12 kn/kg, mogućnost klanja. Tel. 684-179, 099/591-6423 ozn.779 ODOJCI težine oko 25 kg. Mob. 098/994-5634 ozn.822

OSTALO VRHUNSKI proizvodi za poboljšanje potencije – original i sa hrvatskim prijevodom. Najjeftinije u SZ Hrvatskoj! Dostava! Mob. 092/298-4441 ozn.798 SJEMENSKI kukuruz – osječki hibridi, 1. grupa - tretirani protiv štetnika – cijena 257,00 kn za vrećicu i hibrid 2. grupa – cijena 227,00 kn vrećica. BC hibridi – na 7 kupljenih vrećica dobiva se jedna vrećica besplatno – još ovaj tjedan. Pionner hibridi – na prodaju svi hibridi po povoljnim cijenama. Mineralno gnojivo - NPK 15:15:15 – cijena 193,00 kn/vreća, NPK 0:10:30 (austrijsko crveno gnojivo) – cijena 240,00 kn/vreća, a „plavo“ gnojivo 195,00 kn/vreća. Ostalo mineralno gnojivo - popust za veće količine. Akcijska ponuda za ovaj tjedan – sredstva za zaštitu bilja - popust od 10 % na sva sredstva. Lozni cijepovi - proizvedeni u LCK Kutjevo, cijena 9,90 kn/kom plava etiketa i 8,70 kn/kom žuta etiketa. Mogućnost čuvanja do sadnje. Voćne sadnice – širok sortiment i veoma povoljne cijene. Konjsko gnojivo „Stallatico“ za vinograde i voćnjake - cijena 58,00 kn/vreća. Informacije - Poljoprivredna zadruga „Jalžabet“, brojevi telefona prodavaonica: Kelemen 647-270, Jalžabet 647344, Trnovec 683-040, Zbelava 207-254, Šemovec 657-135. ZADRUGA JALŽABET - Vaš partner u poljoprivrednoj proizvodnji! ozn. 45c

ZBOG zatvaranja trgovine prodajem dj. pamučne hlačice (10 kn), piđamice i robu (odrasli). Mob. 091/585-9775 ozn.798

SAMOHODNU kosilicu i željeznu prešu za grožđe, prodajem. Mob. 099/85671731 ozn.1618e MALO rabljeni Elektro Refleksologist aparat za terapiju stopala (kod slabe cirkulacije, polineuropatije stopala i dr), prodajem. Plaćanje: 22 rate, ostatak u gotovini. Tel. 042/312-724 ozn.805

KREDITI VELIKI izbor svih vrsta kredita bez jamaca, HROK-a i C. L. Pogodnosti za umirovljenike i pozajmice odmah! Mob. 099/528-3329, 091/506-1660, Nada ozn.804 NOVI KREDITI! Umirovljenici sa čistim odreskom – 10.000 €; zaposleni – 30.000 €; bez HROK-a i C.L. 160.000 kn; na razliku plaće 7.000 €; do 1/2 plaće 17.000 €; pozajmice – 20.000 kn odmah! Željka Matušin, 098/591-533, 098/903-8995 ozn.138c BRZO i efikasno do gotovine putem Diners i MasterCard (do 36 rata), American kreditnih kartica (do 60 rata) i čekova. Mogućnost prijevremene otplate. Mob. 091/110-5024 ozn.774 KREDITNI ured Varaždin – Novi Marof: do 30.000 € bez jamaca, do 160.000 kn bez HROK-a, na ostatak plaće do 7.000 €; pozajmice do 25.000 kn. Zatvaramo postojeća zaduženja i rješavamo C. L. Siniša, 098/964-5711 ozn.829 HIPOTEKARNI krediti – Austrija. Refinanciranje, adaptacija, dogradnja, brza realizacija. Mob. 098/1627-405 ozn.114c NOVI uvjeti – krediti bez jamaca od 5.000 – 30.000 €. Prebijamo postojeća zaduženja, HROK i C/L ne smeta. Mob. 099/518-0229, 091/921-5841 ozn.163c BRZE pozajmice, krediti do 1/2 primanja, bez HROK-a i gledanja C. L. rješavamo bez skrivenih troškova realizacije. Nada, 092/285-5079 ozn.244c NOVO ! Akcija kredita bez HROK-a do 210.000 kn, na ostatak plaće do 7.000 €. Umirovljenici, čisti odrezak do 10.000 €, pozajmice do 20.000 kn odmah! Robert, 098/958-8981 ozn.257c

KREDITI bez utvrđivanja kreditne sposobnosti putem Zaba Master card. Jadranka, 092/263-9070 ozn.271c

AKCIJA - najnoviji nenamjenski krediti iz svih vodećih banaka u Hrvatskoj! Profesionalni tim kreditnih stručnjaka nudi garantirane visokokvalitetne usluge savjetovanja u financijama i kreditima za sve zaposlenike i umirovljenike u RH. Obratite se s povjerenjem onima koji već godinama obavljaju poslove financijskog savjetovanja na opće zadovoljstvo tisuća klijenata. Posebne pogodnosti za sve zaposlenike i umirovljenike bez vidljivih obustava na platnoj listi ili mirovinskom odresku. Mogućnost kreditiranja i preko 1/3 primanja. Zaobilazimo crne liste i HROK, zatvaramo sve vrste ovrha. Primjer: 30.000 € kta 9,3% 10 g. 2.650 kn/mj; 17.000 € kta 8,5% 8 g. 1.781 kn/mj; bez HROK-a 20.000 kn kta 14% 6 g. 650 kn/ mj. Ured: 042/210-008, Dragan 098/189-3555, Ana 099/244-5914 ozn.286c

MIKRO ZAJMOVI 500,00 - 1.500,00 Kn. K. Filića 39, tel: 321-701; T. Blažeka 3, tel: 213-085 ozn.284c KREDITI: novost za vlasnike obrta i d.o.o., nezaposlene i kreditno zadužene. Posebni modeli umirovljenicima i zaposlenima u d.d. firmama. Novi model kredita za zaposlene u d.o.o. Brzo i profesionalno. Mob. 091/632-1545 ozn.339a EKSPRES pozajmice! Isplata isti dan, do 30.000 kn na 3 godine. Mob. 099/7906381 ozn.340a „TR-AG“ zajmovi na osnovu zaloga pokretnina i prava (zlato, srebro, platina, umjetnine, vrijednosnice). T. Blažeka 3, tel. 042/213-085; K. Filića 39 a, tel. 042/321-701 ozn.1834b KREDITI za sve! Brza realizacija, zatvaranje C. L. i postojećih zaduženja, pozajmice - odmah. Javite se s povjerenjem! Kreditni ured, 099/216-2747, 095/918-9203 ozn.801 EKSPRES pozajmice na ostatak primanja, 30.000 kn na 3 godine, zaposleni i umirovljenici. Mob. 099/842-3046 ozn.816 NOVO – 50.000 kn pozajmice, 12.000 € ostatak primanja, 20.000 € bez HROK-a, 30.000 € zaposleni i umirovljenici. Krediti za umir. manje od 1.500 kn. Mob. 098/9055-687, 098/290-971 ozn.829 KREDITI svih vrsta , na ostatak plaće, bez jamaca, bez HROK-a, rješavamo C/L, umirovlj. do 72 g. Mob. 091/3891947 ozn.829 KREDITI do 30.000 €, bez HROK-a do 20.000 €, pozajmice odmah. Kreditni ured, mob. 095/512-8413 ozn.829 SVE vrste kredita i pozajmica u najkraćem roku, brzo i pouzdano. Mob. 099/806-5781 ozn.829

POZNANSTVA VRUČE ,a jeftino! Podijelite vašu maštu i iskustvo u seksi razgovorima sa malom pohotnom razvratnicom.Tel: 064/400909, 3,49 kn/min ozn.166c MUŠKARAC 49 g., Varaždin, traži žensku osobu od 20 – 40 g. za druženje uz novčanu nagradu, diskrecija zajamčena. Mob. 099/6877-491 ozn.780


Zahvale i sjećanja 41

01. ožujka 2011., br. 354

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj mami i baki

IVANKI NOVOSEL rođ. KOBAL S ljubavlju i tugom čuvat ćemo uspomene na Tebe, za Tvoju dobrotu i brižnost kroz naš život. Hvala Ti draga mama i predivna baka. Počivala u miru Božjem. Tvoji: kći Mirjana i unuk Tomica

SJEĆANJE na dragog i voljenog

ZVONKA SLUNJSKOG 6. 3. 1998. – 6. 3. 2011. Zauvijek si s nama u našim srcima i mislima. Supruga i kćerke s obiteljima

ZAHVALA

ZAHVALA

povodom preranog gubitka našeg voljenog i nikad prežaljenog supruga, oca, djeda, svekra, tasta, zeta, brata, šogora, strica, ujaka i tetka

povodom smrti naše mame

DRAGUTINA FLEGARA koji nas je napustio 22. 2. 2011. godine nakon duge i teške bolesti u 60. godini života. Najiskrenije zahvaljujemo svoj braći, rođacima, kumovima, susjedima, prijateljima i znancima, djelatnicima KB Sračinec, djelatnicima prerade i sindikatu Koke d.d. Varaždin, te Oldtimer klubu Varaždin 2, koji su podijelili tugu s nama, izrazili nam sućut, molitvom, cvijećem i svijećama ispratili dragog nam pokojnika na vječno počivalište. Zahvaljujemo kapelanu Igoru na dirljivim riječima ispraćaja. Svima još jednom veliko hvala!

ANE HOFMAN rođ. TKALČEC umrle u 83. godini života. Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, kumovima, prijateljima, susjedima i znancima koji su nam pružili riječi utjehe i pomogli u našim bolnim trenucima. Zahvaljujemo Bolnici Novi Marof, vlč. Jadranku Benjaku i župnom zboru Kneginec Gornji. Ožalošćeni: kćeri Biserka i Štefanija, sinovi Drago, Marijan i Božidar, snahe, zetovi, unuci, praunuci i ostala rodbina.

TUŽNO SJEĆANJE na dragog

Ožalošćeni: supruga Zlata, sin Krunoslav, kći Marijeta, snaha Danijela, zet Zdravko, unuke Helena, Hajdi i Lea i teta Pepica

VIKTORA POCEDULIĆA

*****

S ponosom i tugom čuvamo uspomenu na Tebe.

POSLJEDNJI POZDRAV

Tvoja supruga Marija, sinovi Mladen i Zlatko, snaha Renata, unuci Martin i Viktor

voljenom ocu i svekru

5. 2. 2001. – 5. 2. 2011.

Samo jedan trenutak srušio je sve. Istina je preteška, ljubav neizmjerna, a tuga za tobom vječna. Sin Krunoslav te snaha Danijela

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog supruga, oca, djeda, tasta, svekra i brata

*****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenom djedu Zar suze moraju teći, Bolno zar moraju reći O, zašto je do toga moralo doći Godine sretne još su mogle proći Odlaziš sada sasvim sam Mislit ćemo na Tebe svaki dan. Tvoja Helena, Hajdi i Lea *****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenom suprugu Tiho usnuše oči Tvoje, Tiho nestane glas Tvoj, Ali moje misli su s Tobom. Anđeli Te čuvali i dragi Bog, A ja ću Te nositi u srcu svom.

IVANA PETRANA preminulog 22. 2. 2011. godine nakon kratke i teške bolesti u 70. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo rođacima, kumovima, susjedima, prijateljima i ostalim dobrim ljudima na upućenim izrazima sućuti, položenom cvijeću, svijećama i ispraćaju dragog nam pokojnika na vječni počinak. Zahvaljujemo i djelatnicima tvrtke „Boxmark“ i „HŽ Varaždin“, a posebno veliko hvala vlč. Petru Golubu na molitvama i dirljivim riječima ispraćaja. Ožalošćeni: supruga Marija, kći Karmen, sinovi Tihomir i Mladen, zet Vladimir, snaha Mirjana, unuci Sanela, Matija, Benedikt i Neven *****

POSLJEDNJI POZDRAV dragom tati

IVANU PETRANU od sina Mladena

Tvoja supruga Zlata *****

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom tati, svekru i djedu

voljenom tati i tastu

IVANU PETRANU

Postoji nešto što umrijeti ne može, a to su ljubav i poštovanje. U našim srcima ostat ćeš vječno voljen, a u mislima nikad zaboravljen.

Voljeni ne umiru dok žive oni koji ih vole. Ožalošćeni: sin Tihomir, snaha Marijana, unuci Benedikt i Neven

Kći Marijeta i zet Zdravko *****

POSLJEDNJI POZDRAV dragom

DRAGECU S ljubavlju i tugom čuvat ću uspomene na Tebe. Teta Pepica *****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenom tati i tastu

IVANU PETRANU Lako je obrisat’ suze i zapalit’ svijeće, al’ uspomene na Tebe zaboravit se neće. U srcima žalost, na grobu tišina, u našem je domu ostala praznina. Kći Karmen i zet Vladimir

POSLJEDNJI POZDRAV bratu i stricu

POSLJEDNJI POZDRAV

DRAGUTINU FLEGARU

dragom djedu

Hvala ti na velikom srcu… Hvala ti na neizmjernoj dobroti!

IVANU PETRANU

Brat Branko s djecom

Daleko na nebu Tvoj je tihi dom, a mi Te zauvijek nosimo u srcu svom. Unuci Sanela i Matija

TUŽNO SJEĆANJE

JOSIP TURŠČAK

ZAHVALA

25. II. 2009. – 25. II. 2011.

povodom smrti našeg dragog supruga, oca, tasta i djeda

Ti nisi sjećanje, ni zaborav, Ti si tu uvijek među nama. Tvoja obitelj

ĐURE LEPOGLAVCA preminulog 23. 2. 2011. u 70. godini.

1. 3. 2010. – 1. 3. 2011. Sjećanje na Tebe bolno je, vrijeme koje prolazi tužno je, ali ljubav prema Tebi vječna je.

Zahvaljujemo rođacima, kumovima, prijateljima, susjedima, znancima, župniku župe sv. Josipa na iskazanoj sućuti, cvijeću, svijećama te ispraćaju dragog nam pokojnika. Posebno hvala liječnicima Odjela urologije i kirurgije, medicinskim sestrama, tehničarima – dragim kolegicama i kolegama i ostalim djelatnicima Opće bolnice Varaždin. Hvala vam što ste bili uz njega i nas.

Mario, Antonio, Nikola, Marko, Tamara, Igor, Dejan

Tugujuća obitelj

TUŽNO SJEĆANJE na dragog prijatelja

IVANA SLUNJSKOG


42 Zahvale i sjećanja

01. ožujka 2011., br. 354

SJEĆANJE

SJEĆANJE

ZAHVALA

na našu nezaboravnu mamu

na voljene baku i djeda

povodom smrti naše drage supruge, majke, bake i punice

VIDOVIĆ

MILOJKU TODOROVIĆ 6. III. 2006. – 6. III. 2011. S ljubavlju i tugom,

ELIZABETU

STJEPANA

1981. – 2011.

1954. – 2011.

Milica, Jasminka, Srećko, Slobodan

Tvoja djeca s obiteljima

Dirnuti pažnjom i suosjećanjem, ovim putem najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, kumovima, susjedima, prijateljima i svim dragim ljudima koji su svojim prisustvom uveličali njezin posljednji ispraćaj. Posebno zahvaljujemo dr. Zvonku Mendašu i osoblju varaždinskog rodilišta na pomoći i pažnji. Veliko hvala vlč. Ivanu Vragoviću iz župe sv. Martina Biskupa Breznički Hum i djelatnicima OŠ Bisag na brizi i molitvama.

SJEĆANJE

SJEĆANJE na dragog supruga, oca i djeda

IVKE ŽEDAK koja nas je napustila 17. veljače 2011. u 70. godini života.

na voljene

ĐURU PLANTAKA 25. 2. 2001. – 25. 2. 2011. S tugom čuvamo uspomenu na Tebe.

Ožalošćeni: suprug Milan, kći Snježana i zet Dragutin, unuke Lana i Maja

Tvoji najmiliji

*****

ZAHVALA U velikoj boli koja nas je zadesila preranim odlaskom našeg dragog supruga, oca i djeda

IVANA SABOLA koji nas je napustio 15. veljače 2011. u 63. godini života, zahvaljujemo svim prijateljima, rođacima i znancima koji su cijelo vrijeme bili uz nas u našoj boli. Veliko hvala upućujemo sestri Katici i braći Josipu, Petru i Valentu s obiteljima, šogoricama, šogorima, nećakinjama i nećacima, rodbini iz Međimurja kao i susjedima Bibi i Đuliju te obitelji Ožura. Na predanom liječenju zahvaljujemo djelatnicima Bolnice Klenovnik. Zahvaljujemo kolegicama i kolegama iz Euroherc osiguranja, djelatnicima Učeničkog doma Varaždin kao i svima koji su nam u najtežim trenucima priskočili u pomoć. Veliko hvala svima. Supruga Nadica, kći Renata i unuka Kaja

MIJU JOSIPA 28. II. 2000. – 28. II. 2011. 1998. – 2011.

PETRA 1992. – 2011.

CIKAČ Prolazi vrijeme, ostaju bol i uspomene. Usamljena supruga i mama

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj supruzi, majci, baki i punici

IVKI ŽEDAK Teško je svijet gledati, a Tebe u njemu ne vidjeti. Mirno snivaj svoj vječni san. Tvoj suprug Milan

SJEĆANJE na dragog

JURJA MAŠIĆA

Srest ćemo se jednom, majko, među zvijezdama. Ti si za me jedina… Tvoji Snježana i Dragutin

1. 3. 2002. – 1. 3. 2011. Dani koji prolaze i život koji teče, ljubav i sjećanje na Tebe nikad izbrisati neće.

Nek’ s anđelima Tvoja duša mirno spi, sve dok nas ima, živjet ćeš i Ti.

Supruga Antonija, sin Antonio

Tvoje ljubimice Lana i Maja *****

ZAHVALA

SJEĆANJE

povodom smrti naše drage mame, bake i prabake

JOSIPE VIDAČEK koja je preminula 13. veljače 2011. godine u 89. godini života. Iskreno zahvaljujemo svoj rodbini, kumovima, prijateljima, Općoj bolnici Varaždin i njezinim djelatnicima, poznanicima i svima koji su bili uz nas. Hvala na cvijeću, svijećama i izrazima sućuti. Veliko hvala svom osoblju Doma za stare i nemoćne Varaždin Zavojna 6 na pažnji, trudu i brizi oko naše majke u protekle tri godine. Hvala susjedima Krznar i Lacković na pruženoj pomoći.

POSLJEDNJI POZDRAV

IVAN NOVOSELEC

dragoj sestri

29. 2. 2004. – 01. 3. 2011.

IVKI ŽEDAK

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Sestra Dragica i šogor Josip *****

Supruga Štefanija s djecom, snahama, zetom, unucima i praunucima

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj tetiki

SJEĆANJE

IVKI ŽEDAK

na dragog

Ponosni smo što smo Te imali.

IVANA BUHINA

Mirjana i Miljenko s obiteljima

Ožalošćene obitelji Vidaček i Pongrac

27. 2. 2010. – 27. 2. 2011. U tišini vječnog doma neka Te prate naše molitve.

SJEĆANJE

SJEĆANJE

Tvoja obitelj

na našu dragu i voljenu

ŠTEFANIJU TOMIŠA

na drage roditelje

ŠINCEK JOSIPA

4. 3. 2010. – 4. 3. 2011.

na našeg dragog

Daleko na nebu Tvoj je tihi dom, a mi Te čuvamo zauvijek u srcu svom.

VINKA KOCIJANA

i

30. XI. 2007. - 30. XI. 2011.

SJEĆANJE

MIRU 4. III. 2008. – 4. III. 2011.

U mislima i sjećanjima.

28. II. 2010. – 28. II. 2011. Daleko među zvijezdama Tvoj je tihi dom, a mi Te čuvamo u srcu svom! Tvoji: supruga i sinovi s obiteljima

SJEĆANJE na voljenog supruga, oca, svekra i djeda

ŠTEFANIJU TOMIŠA

na najdražu mamu

4. 3. 2010. – 4. 3. 2011.

GABRIJELU VADLA rođ. JAMBROŠIĆ

Otišla si stazom s koje povratka nema, ostala je tuga i sjećanje za sva vremena.

5. 3. 2003. – 5. 3. 2011.

1. 3. 2001. – 1. 3. 2011. Prošlo je deset godina, a sve mi više nedostaješ.

Godine prolaze, bol i tuga ostaju.

Tvoja Smiljka

MLADENA SEVERA

SJEĆANJE na našu dragu

Kći Nevenka s obitelji

SJEĆANJE

Tvoji: suprug Stjepan, sin Zvonko, snaha Marina, unuci Nikola, Valentina i Ivan

Tvoji: kći Brankica, zet Zdravko, unuci Mihael, Monika i Lana

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE SJEĆANJE

na voljenog

na voljenog

DRAGUTINA ŽELJEŽNJAKA

ZAHVALA povodom preranog odlaska dragog i voljenog supruga, oca i djeda

DRAGUTINA POSAVIJA

3. 3. 2005. – 3. 3. 2011.

STJEPANA NOVOSELCA

26. 2. 2010. – 26. 2. 2011. Uvijek u našim srcima i mislima.

S ponosom i tugom čuvamo uspomenu na Tebe.

preminulog 21. veljače 2011. u 68. godini života.

Tvoja Barica, Sonja i Tina

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

STJEPAN KOLARIĆ 29. 2. 2004. – 1. 3. 2011. Ni godine koje prolaze, ni vrijeme koje teče, sjećanje na Tebe izbrisati nikad neće. Supruga Marija i djeca s obiteljima

TOMO BREZOVEC 27. II. 1976. – 27. II. 2011. Ožalošćeni: djeca, snahe, zetovi s familijama i ostala rodbina

Dirnuti iskrenom pažnjom u teškim trenucima tuge i boli, zahvaljujemo svoj rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima i znancima na upućenim riječima utjehe i sućuti. Hvala svima koji su okitili odar cvijećem i svijećama i zajedno ga s nama ispratili na vječni počinak. Posebno hvala djelatnicima OŠ Petrijanec i OŠ Cestica na dirljivim riječima oproštaja. Hvala djelatnicima salona Auto Futura i Kostwein d.o.o. Varaždin. Veliko hvala vlč. Miji Horvatu i kapelanu na molitvama i dostojnom ispraćaju. Ožalošćeni: supruga Marija, sinovi Darko i Damir, snahe Mirjana i Petra, unuci Denis, Mateo, Dino i Ena


Zahvale i sjećanja 43

01. ožujka 2011., br. 354

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALA

SJEĆANJE

dragoj kćerki i sestri

povodom smrti drage mame, svekrve, bake i prabake

ĐURO FARKAŠ 28. 2. 2001. – 28. 2. 2011.

LJERKI OBLAK

LJUBE FILIPOVIĆ

U tišini vječnog doma, Nek’ te čuvaju anđeli I molitva moja!

Tvoji mama Danica, Toni, Martina i Igor

preminule 17. 02. 2011. u 85. godini života.

U SPOMEN dragom suprugu, ocu, djedu i tastu

IVANU NJEGAČU 28. 2. 2006. – 28. 2. 2011. Misao na Tebe stalna je i neizbrisiva, jer bio si i ostao dio nas.

Najiskrenije zahvaljujemo rođacima, susjedima, prijateljima i znancima na upućenim izrazima sućuti, položenom cvijeću i svijećama i ispraćaju pokojnice na vječni počinak. Veliko hvala Domu za starije i nemoćne u Zavojnoj bb na brizi, djelatnicima Ceste – Mineral, nećaku Marijanu i velečasnom župe Varaždinske Toplice na dirljivim riječima oproštaja. Ožalošćeni: sin Josip, snaha Antonija, unuk Nikola, unuka Nataša i Miroslav, praunučad Matija i Mihael

Supruga, djeca, unuci i praunuci

SJEĆANJE

FRANJO IVKO

ZLATA IVKO

11. 2. 1988. - 11. 2. 2011.

22. 2. 1995. - 22. 2. 2011.

Vaši najmiliji

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na

dragom bratu

KATARINU POSAVEC rođ. KOVAČIĆ

MARKU GERBUSU

Tvoji najmiliji

5. III. 2010. – 5. III. 2011.

Od brata Marijana i šogorice Elizabete

SJEĆANJE

*****

POSLJEDNJI POZDRAV dragom stricu

MARKU Od Dražena i Marijane s obitelji

KATARINA POSAVEC 5. 3. 2010. – 5. 3. 2011. Zauvijek si u našim mislima. Kći Anica i zet Zlatko

*****

ZAHVALA Povodom smrti našeg voljenog supruga i oca

ANTUNA MAJCENOVIĆA preminulog 22. 2. 2011. u 74. godini života. Dirnuti iskrenom pažnjom u teškim trenucima boli i tuge najiskrenije zahvaljujemo rodbini, prijateljima, susjedima i znancima koji su nam izrazili riječi utjehe i sućuti. Hvala svima koji su ga s nama ispratili na vječni počinak i okitili mu odar cvijećem i svijećama. Posebno hvala gospođi Jelki Lukavečki, obitelji Margetić, obitelji Ivice Lukavečkog, gospodinu Borščaku, djelatnicima Bomark d.o.o. i Bomark Pak d.o.o. Također zahvaljujemo vlč. Josipu Žmegaču na dirljivim riječima ispraćaja dragog na pokojnika. Ožalošćeni: supruga Ana, sin Damir i Valerija

POSLJEDNJI POZDRAV dragom bratu

SJEĆANJE

MARKU

KATARINA POSAVEC

Od brata Ivana, šogorice Micike i nećaka Marijane i Dejana s obitelji

5. 3. 2010. – 5. 3. 2011. Čuvamo te u našim srcima.

*****

POSLJEDNJI POZDRAV

Unuke Matea i Nataša s obitelji

MARKU

dragom bratu

MARKU Od brata Vlade, šogorice Jadranke, nećaka Igora, Martine i Vlatke

ZAHVALA povodom tragične smrti voljene mame, bake, prabake, punice i svekrve

LJUBICE BELAS preminule 19. 2. 2011. u 87. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, susjedima, mnogobrojnim prijateljima i znancima koji su nam u tom teškom trenutku pružili riječi utjehe, okitili joj odar cvijećem i svijećama te je ispratili na vječni počinak. Ožalošćeni: sinovi, kćeri, snahe, zet, unuci, praunuci i ostala tugujuća rodbina *****

POSLJEDNJI POZDRAV Bila si najbolja BAKA na svijetu. HVALA TI.

na

SJEĆANJE

SLAVKA SMETIŠKA

MARIJAN NOVAK

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoja obitelj

28. 2. 2010. – 28. 2. 2011. Prošla je godina dana otkad nisi s nama. Zauvijek ćeš živjeti u našim mislima i srcima. Tvoji najmiliji

ZAHVALA

BOLNO SJEĆANJE

povodom smrti naše drage mame, punice, bake i prabake

VINKO ĐURINEC

ANĐELE RISEK rođ. ZEBEC preminule 18. veljače 2011. u 89. godini života, nakon duge i teške bolesti. U teškim trenucima boli i tuge veliko hvala njezinoj njegovateljici Mariji na brizi i pažnji tijekom njezine bolesti. Zahvaljujemo liječnicima i osoblju Bolnice Klenovnik te medicinskim sestrama Doma za starije i nemoćne ‘’Matija’’ Babinec. Veliko hvala svim djelatnicima Bomark d.o.o. i Bomark Pak d.o.o. Varaždin, Dječjem vrtiću Varaždin i kolegicama Dječjeg vrtića Gortanova, prijateljima i djelatnicima Siga d.o.o. Varaždin. Hvala rodbini, kumovima, prijateljima i znancima koji su našu dragu pokojnicu dostojno ispratili na vječni počinak, odar joj okitili vijencima i svijećama, a nama izrazili iskrenu sućut. Veliko hvala svima! Ožalošćeni: kćerke Štefanija, Marija i Dragica, zetovi Edo i Stjepan, unuci, praunuci i ostala tugujuća rodbina

TVOJA VESNIĆ

1. 3. 2007. – 1. 3. 2011. Mili sine, Tvoja ljubav bila je naša snaga, Tvoje ime naš ponos, a Tvoj odlazak tuga vječna. Tvoji zauvijek tužni roditelji, sestra Ankica i teta Katica

SJEĆANJE na supruga, tatu i djeda

STJEPANA DVORŠĆAKA 27. 2. 2008. – 27. 2. 2011. Zaborav ne postoji dok žive oni koji Te vole. Tvoji najmiliji

TUŽNO SJEĆANJE POSLJEDNJI POZDRAV

SJEĆANJE

dragoj mami

MARIJA GUŽVINEC Zauvijek u našim srcima.

S ljubavlju koju smrt ne prekida I s tugom koju vrijeme ne liječi, Živiš i živjet ćeš u našim srcima i molitvama. Neka te čuvaju anđeli nebeski.

Obitelj

Tvoje kćeri Štefanija, Marija i Dragica

24. 2. 2008. – 24. 2. 2011.

26. 2. 2005. - 26. 2. 2011.

SJEĆANJE

1. 3. 1991. – 1. 3. 2011.

*****

POSLJEDNJI POZDRAV

VJEKOSLAVA LUKINCA Supruga Danica s obiteljima Lukinec i Bogović

dragom bratu Od sestre Dragice, šogora Marka i nećaka Maje, Damira, Sanje s obitelji

SJEĆANJE na dragog supruga, oca, djeda i pradjeda

na dragog supruga, tatu i djeda

IVANA SALAJA 2. 3. 2007. – 2. 3. 2011. Živiš s nama u svakom djeliću naših života. Nije istina da vrijeme tugu briše, jer kako godine prolaze, nedostaješ nam sve više. Tvoji: supruga Štefica, kćeri Ljiljana i Mirjana s obiteljima

TUŽNO SJEĆANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na voljenu

dragoj baki

TEREZIJU VEČERIĆ rođ. RAK 2. 3. 2008. – 2. 3. 2011. S tugom i ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe.

Nedostaje nam Tvoj osmijeh, Ne čuje se Tvoj glas Ali znamo da si uvijek Tu pokraj nas.

Tvoji najmiliji

Tvoji unuci Renato, Seka i Martina

SJEĆANJE

IVAN VRAGOVIĆ 5. 3. 2003. - 5. 3. 2011. Vrijeme prolazi, a uspomene i sjećanja na Tebe ostaju. Tvoja obitelj


44 Vaš kutak

01. ožujka 2011., br. 354

Vrtoglavica Cvjetni dom zločesta

Negdi raste črni bor, negdi raste... V

Piše: RADAR

u Velkom Selu pri Dravi ovih dana si išćeju gde to raste črni bor. Vu parkovima, nečijim goricama, dvorišću… Raspisan je i tihi natječaj za najlepšu fotografiju črnog bora, ak ga ko najde. Kajti kraj tulke zelenjave i amnezije vu Selu, bogme, črnog bora ni bilo videti. Kak da je nestal vu mrkloj noći. Kak da ga je banda vkrala. A morti ga i zaštitari čuvaju kajti taj je črni bor dopelan iz Švabije za 9900 eurov i z njim još neka zelenjava, kaj skupa vredi kaj malo bolši vozni park. To ve znaju si vu Selu. I kum, a najbolše to razme ptica kaj vu krletki čami. Jedino stoka sitnog zuba kaj još uvek puši pizdarije selskih šerifa, črnoga bora išće i išće… Dok ga ne najde. Makar spodi tega dreva ni cucki nemaju radi scati. Pametni studenti turizma, rekli su da budu na fejsbuk deli kartu zelenu Velkog Sela pri Dravi, z putokazima, od Merkatora do črnog bora, gorica i plavog mora, tak da nacija i drugi lakše razmeju dokle zelenjava seže. I zakaj krake kak hobotnica ima. A kad vu palači pravde okrugli stol krene si budu razmeli i drugu stranu vrlega hortikulturnega napretka vu selu za pohalosne mahere i njihovu bratiju po džepu. A do onda bu murija, ak niko drugi, našla črni bor.

I TOGA IMA Pamćenje u „konjskim snagama“

Strah od ispita Znanstvenici tvrde da su razvili način kojim se može pomoći ljudima sa strahom od testova da se opuste prije ispita. Jedna vrlo jednostavna tehnika – zapisivanje njihovih strahova – dovela je do dramatičnog poboljšanja u rješavanju testova. Naime, mnogi od nas postaju ner vo zni pr ije polaganja nekog ispita. Neki se toliko plaše da zbog straha postižu loše rezultate čak i kad ustvari znaju odgovore na postavljena pitanja. Sian Beilock, profesorica psihologije na Sveučilištu Chicago, proučava zašto neki studenti budu tako nervozni da ne mogu proći na ispitima. Zaključila je kako njih brinu posljedice tih ispita. Moguće je da se počnu brinuti o tome hoće li ih neki ispit spriječiti da budu primljeni na koledž koji žele pohađati. A kad se zbog nečega brinemo, ono nam uzima svu pažnju i moć pamćenja. Ona to naziva „kognitivnim konjskim snagama“, koje bi inače studenti mogli iskoristiti za koncentra-

Žene, ne zaboravite koliko ste bitne! „ Tek što je prošlo Valentinovo, a već je 8. ožujak!“, to je rečenica koju u zadnje vrijeme često čujemo. A najčešće ju izgovaraju muškarci, opterećeni time da moraju nešto kupiti svoLeticija jim voljenima. Nikako se ne ZADRAVEC Kukuljevićeva 17, Varaždin slažem kada se 042/212-362 ta dva pojma letiziazadravec@gmail.com miješaju, jer zaljubljenost i ljubav su jedno, a poštovanje žene sa svim njenim intelektualnim, duhovnim, intuitivnim i inim sposobnostima je nešto sasvim drugo. Ženu kao majku i nosioca obitelji, a danas i kao ravnopravnog stvaraoca egzistencije obitelji treba svakako poštovati te joj to dokazivati svakodnevno, a za Dan žena proslavite zajedno postojanje žena. Za razliku od Valentinova za koje trebate nekoga, Dan žena možete proslaviti kako god želite, posebice ako ste samostalna i samosvjesna žena. Ako ste svoja, poklonite sama sebi cvijet ili

Kraj svijeta u – poroku

nešto što će vas razveseliti na taj dan. A ako ste supruga, onda slobodno očekujte od svog supruga da vam taj dan posebno zahvali što ste njegova bolja polovica! živajte u tome što ste žena, Letizia

U

Barbara Vine, Rođendanski dar, Mozaik knjiga, Zagreb, 2010. Ovo je peti u nas prevedeni roman Barbare Vine, a ukupno trinaesti od iste autorice. Kako to? Barbara Vine je pseudonim Ruth Rendell, jedne od najznačajnijih britanskih spisateljica krimića. I dok su knjige koje piše pod pravim imenom kratke, br ze i jednostavnije, one potpisane pseudonimom su psihološki produbljene, slojev it ije književno dorađenije i – ubojitije. Puno se toga vrti oko mračnih seksualnih tajni; kao i u izvrsnom „Dimnjačarevu sinu“, koji je opčinio i Stephena Kinga, tako je i u najnovijem romanu „Rođendanski dar“. Marek Krajewski, Kraj

Sound Trek Parov Stelar – Coco O

ciju na ispitu. Beilock i njezin kolega Gerardo Ramirez razvili su vježbu u kojoj studenti s natprosječnim strahom od testova provode deset minuta prije samog ispita

Nenad NEMEC NMC voditelj @ Totalni FM glazbeni producent/DJ sound.regionalni@gmail.com

zapisujući na papir sve svoje strahove i brige. Znanstvenici su ovu vježbu prvo isprobali na skupini studenata s koledža, a potom na mlađim učenicima. Otkrili su da su zapisivanjem onog što ih brine studenti uspjeli odagnati svoje strahove prije početka ispita. Zašto je tome tako? - Kad studenti svoje brige i strahove stave na papir, mislimo da pomisle na ono najgore što bi se moglo dogoditi i na taj način ponovno procijene situaciju. Tada vjerojatno shvate da ona zapravo i nije tako loša kao što su ranije mislili i na taj način sprečavaju da ih te misli proganjaju tijekom testa – obrazlažu spomenuti znanstvenici.

Što čitati?

vaj tjedan kao preporuka dupli album austr ijskog producenta i DJ-a naziva “Coco”. ko dosad niste čuli njegove mater ijale, otkr it ćete

A

nešto potpuno novo, elektroswing. Stelar je popularan po svojem karakterističnom spajanju različitih stilova glazbe i to na vrlo cool način. Čak je i znan kao utemeljitelj elektroswinga. Spajajući retro samplove s prašnjavih ploča iz dalekih tridesetih godina, lijepeći ih na moderne beatove ukrašene sint padovima i dionicama saksofona, koje mu svira kolega Max The Sax. Tu su, naravno, i šarena i zanimljiva gostovanja. Stelar ne samo da koristi žive instrumente poput saksofona, kojima obogaćuje svoje pjesme, nego ima čitav

svoj bend koji ga prati na nastupima uživo. Upravo mu njegova raznovrsnost dozvoljava da izda dvostruki album koji nije dosadan i ima stvarno dinamičnu putanju slušanja. U stanju je ponuditi sporiji jazzy beat s melankoličnim klavirom i nježnim ženskim vokalom, poput naslovne “Coco”, dok nakon toga uslijedi totalno drugačija pjesma, brže dinamike s ljepljivim ženskim house vokalom, nabrijanim MC-om ili scratchanim swing vokalnim samplovima. Vrlo vješto i lukavo spaja elemente jazza, swinga, elektronike i dancea stvarajući svoj prepoznatljiv stil, elektroswing. Baš ta unikatnost zvuka omogućila mu je remiksirati nebrojene pjesme, a vlastite kreacije završile su mu u mnogobrojnim TV i radio spotovima i reklamama. a replayu će vam se definitivno zalijepiti pjesme poput tvrde kulerske “Let’s Roll”, hipnotizirajuće “Silent Snow” i, recimo, swingerske “The Mojo Radio Gang”. Ima tu još mnogo zanimljivih brojeva, na vama je samo da nađete svoje favorite.

N

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com

svijeta u Breslauu, Fraktura, Zagreb, 2010. Romane Mareka Krajewskom o inspektoru Mocku čitam – naopako. Nedavno sam pohvalio treći roman, a sada preporučam i drugi. Ne sumnjam da će tako uskoro biti i s prvim, jer moja fascinacija ovim poljskim piscem i njegovim ser ijalom smještenim u međuratni Wroclaw (Breslau) jednostavno – ne prestaje. Raspored čitanja ionako nema veze, jer kako serijal odmiče, tako se autor sve više vraća u Mockovu prošlost. U ovom dijelu sage Mock psihički i fizički terorizira vlastitu ženu koja mu se osvećuje muškim kurvišima. I dalje pije i prežderava se, a uza sve to mora riješiti neobična umorstva povezana s tajnim društvima i smakom svijeta. Što više čitam ove romane, sve sam uvjereniji da je Krajewski trenutačno jedan od najboljih svjetskih pisaca!

Denis Peričić


Vaš kutak 45

01. ožujka 2011., br. 354

TJEDNI HOROSKOP (1. 3. - 7. 3.)

Piše: Urša - tarot majstor, 091/593-2381 LJUBAV: U danima koji su pred vama bit ćete željni uzbuđenja i svega onoga čime biste mogli odagnati monotoniju i rutinu svakodnevice. Nešto dublje i trajnije neće vas privlačiti, a ni zanimati. POSAO: Bit ćete puni optimizma, samopouzdanja i energije. Nitko neće moći nadjačati vaše arguOvan mente u nekim spornim poslovnim situacijama. (21.03 - 20.04) ZDRAVLJE: Cirkulacija, problemi s venama. LJUBAV: Dani koji dolaze najavljuju vam uglavnom promjene na bolje, no za neke će ipak biti potrebna i vaša inicijativa. Stoga se nemojte ustručavati, priđite dragoj osobi i otvoreno joj kažite što osjećate prema njoj. POSAO: Očekuju vas dobre vijesti, povoljne financijske prilike i mogućnosti Bik da povećate zaradu, a nekima i poslovno usavrša(21.04 - 20.05) vanje. ZDRAVLJE: Posjet stomatologu. LJUBAV: Vi ćete u predstojećim danima biti prepuni nedoumica. Blokirat će vas neki strahovi i saznanja o osobi s kojom ste u vezi. Umjesto zatvaranja u sebe pokažite više spremnosti za otvoreni razgovor. POSAO: Iako ćete biti puni energije i želje za akcijom, nastojte biti oprezni Blizanci pri susretu s novim osobama. ZDRAVLJE: Nervoza, (21.05 - 20.06) više se odmarajte. LJUBAV: Želite li dobiti više nježnosti i poštovanja od partnera, morat ćete i vi biti nesebičniji i tolerantniji. Kvalitetna komunikacija s njim bit će presudna za ostvarenje emotivnog zadovoljstva. POSAO: Pokušajte svoju silnu energiju i znanje uložiti u nekoliko poslova ili još bolje jedan; ako je raspršite na sve strane, rezultat će izostati. Inat će Rak (21.06 - 20.07) vas tjerati prema naprijed. ZDRAVLJE: Stabilno. LJUBAV: Bit ćete rado viđeni u društvu, a nema toga što nećete moći postići svojim šarmom i osmijehom. Pozove li vas netko na putovanje tijekom vikenda, nikako nemojte odbiti. POSAO: Neke ovotjedne poslovne situacije nagnat će vas da napokon shvatite da se morate više truditi kako biste zadržali stečenu poziciju i ugled. ZDRAVLJE: Lav (21.07 - 21.08) Čuvajte kralježnicu i zglobove. LJUBAV: Želite li da vam predstojeći dani proteknu u skladu i ljubavi, morat ćete prestati partnera gnjaviti ljubomorom i provjerom njegovoga kretanja. Slobodne pripadnike znaka u danima koje dolaze očekuje sudbonosno zaljubljivanje. POSAO: Pojavit će se dobre poslovne mogućnosti, pa je najvažnije da istovremeno budete hrabri i Djevica (22.08 - 22.09) uporni. ZDRAVLJE: Problemi s cirkulacijom.

Pred zidom...

Vicevi Posao Koja je razlika između konobara i ginekologa? Nema je. Obojica rade tamo gdje se drugi zabavljaju. Slova U prvom razredu učiteljica kaže djeci: - Djeco, danas ćemo učiti slovo P. Smislite neku riječ koja počinje na to slovo. Perica odmah diže ruku. - Ti, Perice, spusti ruku, jer ni za slovo K još nisi doveo oca u školu. BDSM Fata Muji: - “Veži me i radi mi što god želiš!” Mujo ju veže, uzme pivu i ode u dnevnu sobu gledati utakmicu. Poze Dođe čovjek kod ginekologa i kaže: - Doktore žena mi je trudna. Doktor: - Pa, to je odlično. - Znam, ali kakav će biti moj seksualni život ovih 9 mjeseci? - Pa, prva 3 mjeseca se možete kao i do sada, druga tri mjeseca samo pseća poza, a zadnja tri mjeseca vučja poza. - Pa, doktore hvala vam. Samo mi nije jasno kakva je to vučja poza. - Pa, to ti je ono, sjediš pored rupe i zavijaš.

LJUBAV: Što se ljubavi tiče, u danima koji dolaze bit ćete prava opsesija svojem partneru, koji se neće odvajati od vas i svojski će se truditi vezati vas još više uz sebe. No vama to neće teško pasti. POSAO: Poslovna situacija bit će vam bolja nego što očekujete. Oplemenit ćete svoj posao novim zanimljivim idejama i kontaktima s osobama koje Vaga (23.09 - 22.10) će vam uveliko pomoći. ZDRAVLJE: Dišni putevi. LJUBAV: Ovaj ćete tjedan živjeti punim plućima. Sve će biti po vašem. Imat ćete magičnu moć nad partnerom koji bi usprkos svemu mogao posumnjati u iskrenost vaših osjećaja. POSAO: Bit ćete puni samopouzdanja, neovisni i neće vas ništa moći omesti u ostvarenju vašeg poslovnog cilja. U svemu što ćete raditi, bit ćete uspješni. ZDRAVLJE: Škorpion (23.10 - 22.11) Bez većih promjena. LJUBAV: Koliko god ćete težiti ljubavnom skladu, ipak ćete pribjeći onom težem načinu da to i ostvarite. Svojim postupcima i odlukama zbunjivat ćete voljenu osobu. Na taj ćete način pokazati neke svoje slabosti i mane. POSAO: U danima koji dolaze morat ćete biti izuzetno strpljivi, tolerantni i skloni taktiziranju kako biste savladali prepreke koje će se dnevno Strijelac (23.11 - 21.12) pojavljivati. ZDRAVLJE: Umor, iscrpljenost. LJUBAV: I za vas dolaze bolji dani. Polagano će nestajati sve boli, strahovi i razočarenja koja su vas pratila proteklih dana. Mnoge od vas očekuju nenadani uzbudljivi susreti od kojih ćete neke dugo pamtiti. POSAO: Vaša spretna komunikacija u predstojećim danima donijet će vam uspjeha. Bez teškoća ćete uvjeravati druge u isplativost svojih Jarac (21.12 - 19.01) planova. ZDRAVLJE: Kontrola krvne slike, šećer. LJUBAV: U tjednu pred vama mnogo ćete spontanije i iskrenije izražavati svoje osjećaje. Manji problemi mogući su u duljim vezama gdje će vas početi smetati predvidivost i rutina u odnosu s partnerom. POSAO: Pokušajte iz postojeće poslovne siutacije iskoristiti one prilike i mogućnosti Vodenjak koje će potrajati dulji vremenski period. ZDRAV(20.01 - 18.02) LJE: Stres, napetost. LJUBAV: One slobodne među vama privući će jedna uspješna i samopouzdana osoba u kojoj će pronaći sigurnost. No do pravih emocija s vaše strane neće doći. Ribe u vezi - pripazite, netko u vašoj okolini nije iskren prema vama. POSAO: Ponekad će vam se učiniti da vam ništa ne polazi za rukom. Neki Ribe suradnici nerijetko će kritizirati vaše poslovne (19.02 - 20.03) poteze. ZDRAVLJE: Problemi s probavom.


46 S raznih strana USPJEH

Čak 40 medalja

01. ožujka 2011., br. 354

LIDRANO Sve kvalitetniji literarni, dramski i novinarski radovi

300 kreativnih učenika Prosudbene komisije iznenadilo je mnoštvo kvalitetnih radova od kojih neki nažalost nisu mogli biti predloženi za državni Lidrano zbog unaprijed ograničenog broja radova Piše: IRENA HARAČI PINTARIĆ iharaci@regionalni.com

Plivački klub Barok nastupio je na Regionalnom prvenstvu u Sisku s ukupno 33 natjecatelja u raznim kategorijama, od početnika do juniora. Osvojeno je ukupno čak 40 odličja i to 7 zlatnih, 13 srebrnih i 20 brončanih. Ukupno osam varaždinskih plivača izborilo je norme za odlazak na PH koje će se održati u Splitu od 24. do 27. ožujka gdje će nastupiti oko 550 perspektivnih plivača iz cijele Hrvatske. Od Varaždinaca u Split putuju: Tea Kozulić, Tihana Gazdek, Vanja Bogdanović, Petar Seketin, Luka Vidović, Mario Vlahinja, Karlo Špičko i Karlo Seketin.

! “Rotica”! Kujica u tipu rotvajlera traži svojeg vlasnika, izgleda da je pobjegla od kuće. U dobrom je stanju, vrlo umiljata i dobroćudna. Udruga Spas 042/330-004

PREDAVANJE

Ambijentalna vrijednost Koncem prošle godine u Varaždinu je osnovana podružnica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH Varaždin). Kako doznajemo od Ljerke Šimunić, predsjednice spomenutog društva, ciljevi varaždinske podružnice istovjetni su onima matičnog društva. No svoje će djelovanje više usmjeriti na promicanje ciljeva društva vezane uz naš grad i okolicu. Na sastanku DPUH-a Varaždin 29. prosinca 2010. donesen je Program djelovanja u 2011. godini kojim se, radi afirmacije društva u javnosti, predviđa organiziranje niza predavanja i tribina za članove te zainteresirano građanstvo. Prvo predavanje pod nazivom Ambijentalna vrijednost održat će 16. ožujka u 19 sati u Multimedijalnoj dvorani palače Herzer dr. Željka Čorak. Ona će na primjerima stanja baštine u nekoliko hrvatskih gradova prikazati poguban utjecaj intervencija na ambijente i cijele kulturne krajolike…

Domaćin županijske smotre Lidrano 2011 bila je OŠ Vladimir Nazor iz Sv. Ilije, dok se svečani dio doma ćin održao u varažžupan ijske dinskom HNK. s m otre L Ukupno je na 2011 b idrano ovoj razini Lidrana sudjeVladim ila je OŠ ir Naz lovalo više od or iz Sv. Ilij 300 učenika u e scenskim nastupima, literarnim i novinarskim radovima, školskim listovima, radijskom i TV novinarstvu. U kategor iji samostalnih scenskih nastupa između više odličnih nastupa za državno su predloženi: monolog “Jedina moja”, Mateo Martinčević Mikić, 8. r. OŠ Gustav Krklec, Maruševec i kazivanje poezije “Cvijeće je crveno”, Ante Solomun, 7. r. V. OŠ Varaždin. Grupni scenski nastupi donijeli su zanimljive scenske igre, a za državnu smotri predloženi su: Na Lidranu je nastupilo oko 300 sudionika, koji su pokazali svoja umijeća recitiranja, glume i novinarstva dramsko-scenska igra “Tri praščića”, Dramska družina OŠ I. K. Sakcinskog, Ivanec; dramskoscenska igra “Saki je vrieden”, Dramska družina OŠ Novi Marof; dramsko-scenska igra “Hannah i Hanna”, Dramska družina V. OŠ Varaždin. Za državni nivo smotre predložena je i radio igra “Reumatični kišobran” OŠ Beletinec te u kategoriji animiranog filma “Galeb Jonathan Livingston”, kolaž film OŠ Beletinec. Od izuzetno kvalitetnih literarnih radova za državni Lidrano predloženi su: “U čežnji za slobodom” Predloženi su i novinarski radovi “Objavljujem rat virusima”, Iva Hana Košćec, 6. r. I. OŠ VaražBušić, 7. r. VI. OŠ Varaždin; “Moj tata - hrvatski branitelj”, Fabijan din; “Tevetekst (iz dnevnika Kadi, 8. r. OŠ Novi Marof; “Plivaju do škole da uštede 10 lipa”, Anja jednog televizora)”, Vlatka FlajKreš, 8. r. OŠ „Vladimir Nazor“, Sveti Ilija; “Glagoljaška avantura”, šman, 7. r. OŠ Vidovec; “Ada”, Karolina Hudak, 7. r. Mislav Habulin, 7. r. II. OŠ VaOŠ „Vladimir Nazor“, Sveti Ilija; “Pozovimo prijatelje i krenimo na raždin; “Večer nad gradom”, igralište”, Ida Posavec, 8. r. Anja Šimek, 8. r. IV. OŠ Varaždin; OŠ Vidovec. Predloženi su i školski listovi “Budilica”, OŠ Vidovec; “Zvončići”, Ana Maria Starek, “Zlatna jabuka”, OŠ Martijanec; “Koraci”, OŠ Ante Starčevića Le7. r. OŠ Franje Serta, Bednja; poglava; “Klen”, OŠ grofa Janka Draškovića, Klenovnik; “Školske “Ljubav čudnu igru plete”, Elena radosti”, OŠ Cestica. Predložene su i radijske emisije “Igraj, učitelju, Medved, 7. r. OŠ Kneginec Gorigraj!” (Radio Ilek) OŠ „Vladimir Nazor“, Sveti Ilija i “Nulta stopa tonji; “Moj jezik”, Lukrecija Prnjić, lerancije?”, I. OŠ Varaždin. Kao i TV emisija “Mrvice”, OŠ Cestica. 6. r. OŠ Trnovec.

Aktivni mladi novinari

PROJEKT Učenici OŠ Petrijanec dio nastave odradili u Gradskom muzeju Varaždin

Gledam i učim - ovogodišnji je moto škole Učenici informatičke grupe OŠ Petrijanec, u sklopu godišnjeg projekta škole “Gledam i učim!!!” posjetili su Gradski muzej Varaždin u kojem je bila postavljena izložba starih fotoaparata i videokamera. Razgledali su s velikim zanimanjem izložbu starih naprava koje su donedavno, do prije dolaska digitalnog doba, bile u upotrebi u varaždinskim školama.

”Izloženi predmeti ne svjedoče o cameri obscuri i ‘crtanju svjetlom’. Nije bilo riječi o ljepoti njihova oblika ni tehničkoj vještini majstora koji su ih izradili. Ne govori se o umjetnostima fotografije i filma u kojima je čovječji duh dao predivne dokaze svoje veličine. Ova je izložba posvećena dobrim ljudima i ustanovama koji su varaždinskom muzeju podijelili nesebičan dar, predmete za muzejske

zbirke.”, piše u vodiču kroz ovu zanimljivu izložbu. Učenici će posjet Muzeju iskoristiti da se još više uključe u školski projekt te sve što mogu snime i opišu kako bi naredne generacije znale što su oni i kako radili. S druge strane ovakav način izvanučioničke nastave jako je zanimljiv učenicima iako poslije imaju dosta zadataka na koje moraju odgovoriti.


Vodič 47

01. ožujka 2011., br. 354

Fotografije šaljite na temu zima na foto@regionalni.com. Autora najbolje nagradit ćemo s

FOTO NATJEČAJ

1000 kuna!

Pravila za slanje fotografija na foto natječaj - Svaki sudionik smije poslati do dvije fotografije tjedno. Fotografije moraju biti snimljene digitalnim fotoaparatom, kompaktnim ili DSLR-om i horizontalne orijentacije. U natječaj ne ulaze fotografije koje su mutne, pretamne ili na bilo koji drugi način loše kvalitete. Veličina fotografija mora biti od 1600 piksela do 3000 piksela po dužoj strani i veličina datoteke ne smije prelaziti 400 kb. Sve pristigle fotografije koje ne zadovoljavaju navedene uvjete neće biti uzete u obzir za izbor fotografije tjedna. Ako objavimo vašu fotografiju, ušli ste u finalni izbor za najbolju fotografiju sezone i imate priliku osvojiti nagradu. Najbolja fotografija bit će objavljena po završetku natječaja. Sretno u natječaju i želimo vam dobro svjetlo! (TMa)

TJEDNI VODIČ

Četvrtak, 21.10., Tribina ČČ u 20 sati Teatar Exit: KONTRABAS; preveo, postavio i izvodi Rene Medvešek

VARAŽDIN FAŠNIČKI VODIČ Varaždinske Toplice, OŠ A.i I. Kukuljevića u nedjelju 6. 3. u 13,30 (početak povorke) Lepoglava, Buffet Stara ciglana u nedjelju 6.3. u 14 sati (početak povorke) Čakovec, centar grada u nedjelju 6.3. u 15 sati (početak povorke) Nedelišće, OŠ Nedelišće u subotu 5.3. u 14,30 (početak povorke)

KINO GAJ Od četvrtka, 3.3. do utorka 8.3. GREEN HORNET (avanturistička komedija) u 18 sati SLJEDEĆA TRI DANA (triler) u 20 sati

KAZALIŠTE Srijeda, 2.3. i četvrtak 3.3 u 20 sati LJEPOTICA IZ LEENANEA (crna komedija) Subota, 5.3. u 19 i nedjelja 6.3. u 12 sati FAŠNIK, Kazališni studio mladih

KNJIŽNICA Četvrtak, 3.3. u 19 sati KAFKIN PRIJATELJ, promocija knjige Mire Gavrana Radno vrijeme Odjel za odrasle i odjel za djecu Ponedjeljak – petak (7,30 – 19,30) Subota (7,30 – 13.00) Odjel za mlade, odjel strane literature i odjel Banfica Ponedjeljak, utorak, srijeda (13,30 - 19,30) Četvrtak, petak (7,30 - 15,00) Subota (7,30 – 13,00)

MUZEJI

Tea Kiđemet - Cesta

VREMENSKA PROGNOZA

Stari grad Stalni postav Kulturnopovijesnog odjela Otvoreno: Utorak-petak 9-17 sati, subota i nedjelja 9-13 sati, ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Palača Sermage Stalni postav – Galerija starih i novih majstora Otvoreno: utorak - petak 9-17 sati, subota i nedjelja 9-13 sati, ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Palača Herzer Stalni postav – Svijet kukaca Otvoreno: utorak-petak 9-17 sati, subota i nedjelja 9-13, ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno

GALERIJE Galerijski centar Varaždin Stalni postav – Zbirka Miljenka Stančića Otvoreno: utorak – nedjelja 10-13 i 17-20 sati, ponedjeljkom i blagdanom zatvoreno Zlati ajngel WIGAN 10,izložba fotografija do 13. ožujka Otvoreno: utorak – petak 17-20 sati, subota i nedjelja 1013 sati, ponedjeljkom zatvoreno

ČAKOVEC CENTAR ZA KULTURU

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – U OŽUJAK HLADNO - Novi radni tjedan bit će i dalje u znaku zime i nižih temperatura. Zasad je izgledno pretežno oblačno i hladno vrijeme, osobito tijekom utorka, srijede i četvrtka. U petak i subotu bi postojala mogućnost da vidimo i malo sunca. Nedjelja bi opet bila oblačnija uz mogućnost slabih oborina na granici kiše i snijega, a ponedjeljak izgleda suh i prohladan. Dakle, sljedećih sedam dana proljeća nema na vidiku. Ukoliko planirate na skijanje za precizniju prognozu na europskim skijalištima, agrometeorološku ili vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,43 KN/min.iz fiksnih te 4,70 KN/ min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 28.2.)

ROĐENI: DJEVOJČICE Urša Petrinjak, Marta Lacković, Dora Hlebar, Mila Gotić, Lorena Herkov, Vanesa Barač, Dajana Martinec, Mila Vargović, Maša Foder, Petra Koroljević, Marta Hranjec, Mia Eršetić, Ema Bencun, Anja Topal, Antonija Trokter, Jelena Mežnarić, Lucija Sviben, Elena Martinez, Vanesa Košić, Lana Geček, Lukrecija Kelemen, Lea Posavec

DEČKI Vito Puklavec, Teo Željeznjak, Timon Sršan, Florijan Tuđan, Arsen Švetak, Mark Kuzmić Tkalčec, Simon Petric, Patrik Gotal, Lucijan Vučenik, Sebastijan Lončar, Karlo Picek, Toni Prekpaljaj, Simon Belavić, Dino Marušić, Patrik Jantol, Ivano Ratkaj, Tin Canjuga Šantalab

VJENČANI:

UMRLI:

Darko Drempetić i Aleksandra Posavec, Dražen Maček i Irena Flegar, Toni Štefanić i Livia Plušćec, Roman Wagner i Ivana Križanić

Marija Zrna (87), Antun Majcenović (73), Sofija Mikac (76), Anđela Musija (83), Vaso Letić (70), Đuro Lepoglavec (69), Matija Bunić (21)

Kino Srijeda, 2.3. u 18 sati GRANICE KONTROLE (mistična krimi drama) ZAŠTINIK (drama) u 20 sati Od petka, 4.3. do utorka 8.3. GULLIVEROVA PUTOVANJA (komična fantazija) u 18 sati POŠTENA IGRA (triler) u 20 sati Predstave Četvrtak, 3.3. u 20 sati, CRVENE RUŽE, komedija Epilog teatra Subota, 5.3. u 16 sati, SRETNI KRALJEVIĆ, Plesni studio Teuta

PREPORUKA PREPORUKA TJEDNA TJEDNA Petak, 4.3. u 20 sati, HNK Varaždin JA VAS LJUBIM, gostovanje Ljudskog gledališča Celje

Dnevne vijesti čitajte na www.regionalni.com


48 Zadnja

01. ožujka 2011., br. 354

IGRAONICA

PREDSTAVA Pregled Shakespearova opusa na poseban - Exit način

Oda glumačkim vještinama Shakespearova djela Teatar Exit izmiješao je s Gospodarom prstenova, Ratovima zvijezda, a ubacili su i nešto Sex Pistolsa, pa su gledatelji ipak trebali ponešto i razumijeti o njima sportskog prijenosa, a junak najkrvavije Shakespereove drame Tit Andronik nudi noževe u stilu TV prodaje. Tri mlada glumca - Živko Anočić, Jerko Marčić i Marko Makovičić dali su nam priliku upoznati Shakespeara i shvatiti ga na zabavan način. Uz sam sadržaj SHAKEspear na EXit svojevrsna je i oda glumačkim vje štinama koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. Naime, glumački trojac radi bez puno efekata i scenskih rekvizita, a njihovo prebacivanje iz lika u lik djeluje potpuno prirodno. U svakom slučaju radi se o predstavi koja baca novo svjetlo na Shakespearea, a bilo ju je zadovoljtvo pogledati. (td)

Od početka ovog tjedna, igraonica Kluba Mama, koja se nalazi u Ulici Augusta Šenoe 12 (gradska tržnica) ima novo radno vrijeme prilagođeno željama i potrebama roditelja. Tako će svaki radni dan u prijepodnevnim satima igraonica biti otvorena od 10 do 13 sati, a

u poslijepodnevnim satima od 17 do 20 sati. Subote i nedjelje rezervirane su za proslave dječjih rođendana, također uz stručnu pratnju te bogato osmišljeni program proslave. Isto tako boravak u igraonici za sve članove kluba je s popustom, dok svi ostali mogu koristiti usluge igraonice po vrlo povoljnoj cijeni. Sve ostale informacije mogu se dobiti od Petre Martinez-Kos, voditeljice igraonice, na 098/715-760. TOMISLAV MAKAJ

Čitanje Shakespearovih drama za velik broj ljudi nije zanimljivo iskustvo. No, SHAKEspear na EXit zagrebačkog Teatra Exit užitak je od gotovo dva sata postavljen na kazališne daske koji smo imali priliku ove subote odgledati i u varaždinskom kazalištu. Tri glumca na zanimljiv način prošla su opusom najslavnijeg svjetskog pisca koji je sve samo ne malen – 37 drama i 1222 lika, a sve je izmiješano s elementima pop-kulture. Njihovo poigravanje s njima iziskuje i nešto znanja iz tog područja – trebate znati tko je Luke Skywalker, tko je Froddo, a ubacili su i nešto Sex Pistolsa. Najviše smijeha ipak je kod publike izazvalo parodiranje TV formi. Takva je kraljevska borba za prijestolje predočena u obliku

Prilagođeno za roditelje

KONCERT

Maskirani obrtnici Varaždinsko Obrtničko glazbeno društvo pripremilo je za ponedjeljak 7. ožujka Fašnički koncert. Njihov tamburaški i pjevački sastav zajedno s gostima proći će kroz niz skladbi, od renesansnih i klasičnih preko narodnih sve do obrada popularnih pjesama. Uz maskirane “obrtnike” nastupit će i: profesorice pjevanja Glazbene škole Blanka Tkalčić i Sanja Čanžar te njihovi učenici tenor Dominik Crnko i bariton Miro Denac. Početak je u 19 sati, a koncert će se održati u Velikoj koncertnoj dvorani varaždinskog HNK.

!

Cold Snap bio na MTV tronu dva tjedna!

Cold Snap dva se tjedna nije dao dolje s prvog mjesta MTVove top liste Domaćica. Oni su prvi varaždinski band koji se tako dugo zadržao na prvom mjesto bilo koje MTV-ove top liste. - Prije dva mjeseca kad smo MTV-u poslali molbu da vrte naš video Bongo Bong rekli su nam da nažalost za takav

video nema mjesta u njihovom programu. Sad nek nas zamole da se maknemo iz njihova programa - kaže frontmen Jan Kerekeš. Bongo Bong obrada je poznate stvari Manu Chaa, a osim na MTV Adria velik uspjeh doživjela je u Španjolskoj. To je naslovna stvar njihova drugog albuma Perfection koji su izdali za njemački MGI Records.

KARIKATURA

crta: Željko Pilipović

RT_354  

Regionalni Tjednik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you