Page 1

74e jaargang

woensdag 19 februari 2014

Nr. 34

In dit blad vindt u de officiële berichten van de

Weekblad voor Hof van Twente

Volg ons op twitter! #Hofweekblad www.twitter.com/hofweekblad

Verspreidingsgebied: Stad Delden, Ambt Delden, Goor, Markelo, Diepenheim, Bornerbroek, Beckum, St. Isidorushoeve en een deel van Hengelo (5000 ex.) Totale oplage 21.700 ex.

Rego Buitentrends ondergaat derde naamsverandering in 3 maand tijd

eek Deze w .... bij .. Vers gesneden raapstelen 400 gram 2,99 Zoete witte druiven 500 gram 1,99 Rode Bildtstar 5 kilo 2,99 Elke zondag geopend van 8.30 tot 16.00 uur.

Echte bakker Jan Meen Langestraat 9 Delden (074) 376 13 06

De bloeiende De bloeiende De bloeiende De van bloeiende Hof Twente Hof van Twente Hof van kleurt de winter! zomer! Hof van Twente Twente

kleurt de zomer! kleurt kleurt de de zomer! zomer!

3 Primula’s diverse kleuren

€ 1,-

3 zakken (a` 25 liter) bemeste tuinaarde

€ 3,90

Snijbloemen • Kamerplanten • Tuinplanten Snijbloemen • Kamerplanten • Tuinplanten

WEBAANBIEDING WEBAANBIEDING KIJK KIJK OP OP krooshoopbloemencentrum.nl krooshoopbloemencentrum.nl

Snijbloemen • Kamerplanten • Tuinplanten Snijbloemen17a • Kamerplanten • Tuinplanten Morsweg Delden | 074-376 43 98 Morsweg Delden | 074-376 43 98 Snijbloemen17a • Kamerplanten • Tuinplanten

WEBAANBIEDING WEBAANBIEDING KIJK KIJK OP OP krooshoopbloemencentrum.nl WEBAANBIEDING KIJK OP krooshoopbloemencentrum.nl

De bloeiende De bloeiende Morsweg 17a Delden || 074-376 De bloeiende Morsweg 17a DeldenTwente 074-376 43 43 98 98 Hof van De bloeiende Morsweg 17a Delden | 074-376 43 98 Hof van Hof Twente kleurt deTwente winter! zomer! Hof van van Twente krooshoopbloemencentrum.nl

kleurt de zomer! kleurt de kleurt de zomer! zomer!

Volle bloeiende

violen

eigen kwekerij Grootbloemige en bosviooltjes volle doos 18 stuks

voor € 4,90

Snijbloemen • Kamerplanten • Tuinplanten Snijbloemen • Kamerplanten • Tuinplanten

WEBAANBIEDING WEBAANBIEDING KIJK KIJK OP OP krooshoopbloemencentrum.nl krooshoopbloemencentrum.nl

Snijbloemen • Kamerplanten • Tuinplanten Snijbloemen17a • Kamerplanten • Tuinplanten Morsweg Delden | 074-376 43 98 Morsweg Delden | 074-376 43 98 Snijbloemen17a • Kamerplanten • Tuinplanten

WEBAANBIEDING KIJK OP

WEBAANBIEDING OP Horlogebatterij v.a.KIJK E 2.00 krooshoopbloemencentrum.nl WEBAANBIEDING KIJK OP

j u krooshoopbloemencentrum.nl welier zengerink krooshoopbloemencentrum.nl Langestraat 101 Delden Morsweg Morsweg 17a 17a Delden Delden || 074-376 074-376 43 43 98 98 Morsweg 17a Delden | 074-376 43 98

Hand/pers sinaasappels 15 voor 2,99 Kortestraat 21 Delden T 2503390

Saucijzen Kilo € 6,30 Sucadelappen Super zacht 500 gram € 5,75 Aanbiedingen zijn geldig van 17-02-2014 t/m 22-02-2014 Goorseweg 8, 7478 BD Diepenheim Tel. 0547-35 13 89 - slagerijkastelein.nl

PvdA gaat niet verder met bungalowpark De fractie van de PvdA heeft besloten verder af te zien van pogingen om politieke feiten over het bungalowpark boven tafel te krijgen. Een verzoek om steun bij het voeren van een kort geding is door de gemeente afgewezen op grond van een tekort aan geld en het feit dat een uitspraak van de rechter nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de positie van de gemeente. Daarnaast hebben raadsleden een feitenrelaas over de gang van zaken gekregen dat weliswaar niet vertrouwelijk of geheim is maar waarbij wel een beroep wordt gedaan op grote terughoudendheid van de raadsleden. Ons wordt dus gevraagd om het openbare stuk geheim te houden terwijl het college zegt dat het openbaar is. Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens is het duidelijk dat de meerderheid van de raad geen debat wil over de vraag wie politiek verantwoordelijk is voor de hele gang van zaken. Het gaat wel om een fout die er toe heeft geleid dat er nu sprake is van een schadeclaim. Bovendien blijkt uit een arrest van de rechtbank te Arnhem dat een wethouder zich niets heeft aangetrokken van de gemeenteraad. Hierdoor zijn de problemen ontstaan. Mijn fractie vond dat na het debacle van de brandweerkazerne en de verkeerde aankoop van een pand in de Spoorstraat het negeren van een nadrukkelijke wens om niet tot uitponding van het bungalowpark over te gaan nu maar eens moest leiden tot een duidelijke uitspraak over het functioneren van de wethouder die in al deze gevallen fout heeft gehandeld. Behoudens Gemeentebelangen en BPH wil niemand zelfs maar een besloten vergadering. Gevolg is dat een volgende wethouder op moet draaien voor de verdediging van dit hoofdstuk. Wij stoppen met ons pleidooi over openheid over de politieke verantwoordelijkheid van VVD wethouder Sijbom want als je geen poot aan de grond krijgt houdt het ook voor ons gewoon op. Daarnaast hebben we ook geen belang om deze zaak in de verkiezingsstrijd mee te slepen. We besteden onze tijd liever aan wat we hebben bereikt en willen bereiken in de toekomst. Het is nu aan de kiezers in de Hof om te bepalen hoe ze tegen deze zaak aankijken stelt Rijkens.

Goor - Op 1 november 2013 werd de naam van Rego Buitentrends BV, het bedrijf van Herbert en Paul Reef, omgedoopt in Houthandel Reef. Door een gerechtelijk vonnis op 20 december mochten de beide broers de combinatie Reef en Hout niet gebruiken i.v.m. een vastgelegd merkrecht op de naam Reef Hout door een andere houthandel in hun woonplaats. Om aan dit vonnis te voldoen werd per 1 januari 2014 de naam veranderd in Gebroeders Reef. Door de dreiging van weer een rechtszaak, gepaard gaande met hoge kosten en claims, is nu besloten om de naam nogmaals te veranderen en wel in Houthandel RTT en RTT Houtimport. Houthandel RTT neemt de nationale activiteiten over van Rego Buitentrends, terwijl de internationale activiteiten van Reef Timber Trade (inclusief bestaande bestellingen, contracten en leververplichtingen) verdergaan onder de naam RTT Houtimport. Hierdoor doen Paul en Herbert afstand van de naam Reef als bedrijfsnaam welke door de familie Reef al sinds 1926 aan hout verbonden is. Buiten de naam verandert er niets. Door onze lage kostenstructuur en gebruikmakend van onze jarenlange kennis en ervaring kunnen wij zeer scherpe prijzen aanbieden voor een zeer goede kwaliteit hout. We hebben ons met name gespecialiseerd in hout voor buitentoepassingen voor de bouw en de tuin. Op onze werf in Goor hebben wij een ruime voorraad in standaard afmetingen: - Douglas fijnbezaagd en winddroog - Douglas geschaafd en kamergedroogd tot 18-20% (zeer geschikt voor wanden en gevels) - Eikenhout lucht gedroogd zowel geschaafd als fijnbezaagd - Grenen en vuren geïmpregneerd tuinhout - Betonpalen en houten schermen voor tuinafscheidingen Heeft u aanvragen? Stuur deze naar info@houthandelrtt.nl. Binnen 24 uur heeft u een scherpe aanbieding van ons. Prijslijsten voor bedrijven zijn beschikbaar en kunnen digitaal toegestuurd worden. Uiteraard bent u ook welkom op onze werf in Goor.

Onderzoek technische haalbaarheid variant Twentekanaal plus

Hof van Twente - Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente kortweg AGH is op zoek naar een alternatief voor het goederenvervoer over bestaand spoor door Oost-Nederland. Dat goederenvervoer in Nederland is al jarenlang een discussiepunt. Onlangs werd de Maasvlakte II in gebruik genomen, waarmee de goederenoverslagcapaciteit van de Rotterdamse haven fors is gegroeid. Om het achterland van de Rotterdamse haven goed te kunnen voorzien van goederen wil de regering onder andere het aantal goederentreinen richting Duitsland fors uitbreiden. In de huidige plannen zal een deel van de goederen die richting Noord- en Oost- Europa gaat gebruik gaan maken van het spoor door Oost-Nederland, wat betekent dat een groot aantal goederentreinen dwars door de steden en dorpen rijdt in Oost-Nederland richting Duitsland. De leefbaarheid in de dorpen en de steden wordt hiermee zwaar aangetast. Een groep van vier hbo studenten van de Saxion Hogeschool heeft in opdracht van AGH een verkennende studie gedaan naar het goederenvervoer over het Twentekanaal. Met het alternatief van Twentekanaal plus wil de AGH een oplossing bieden voor de toename van het goederenvervoer in de komende decennia. Dit alternatief omvat een studie naar het upgraden en doortrekken van Twentekanaal naar het voormalige vliegveld Twente. Vervolgens wordt een overslag- en sorteerterminal op het vliegveld gerealiseerd en een nieuwe goederenspoorlijn aangelegd gebundeld met de A1 autosnelweg richting Duitsland. De studie omvat de volgende onderdelen: • Aanleggen van een nieuw kanaalvak van ca. 6 km vanaf de zwaaikom in het kanaalpand Hengelo – Enschede naar het voormalige vliegveld Twente. • Globaal ontwerpen van een goederenoverslagpunt van “water op railvervoer” in te richten op het vliegveldterrein. • Aanleggen van een ca. 7 km lange enkelsporige goederenlijn vanaf het vliegveld langs de A1 in oostelijke richting en deze te verbinden met bestaande spoorlijn nabij de Lutte aan de oostgrens. Met de aanleg van dit project kunnen de volgende doelstellingen worden gerealiseerd: • De leefbaarheid van de steden- en dorpskernen langs de spoorlijn Elst - Oldenzaal wordt sterk bevorderd. • Het overslag-sorteerpunt zal meer bedrijvigheid in de regio genereren. • De groei van het goederenvervoer over de weg kan hiermee worden afgeremd. Drie verschillende tracés van kanaal en spoor zijn onderzocht en tegen elkaar afgewogen in een Multicriteria Analyse wat heeft geleid tot een passend kanaal- en spoortracé.

Restantenmarkt in Goor Op 20, 21 en 22 februari is het zover. De aller-, allerlaatste ronde, de restantenmarkt. De laatste opruimingsartikelen en seizoensrestanten worden gedurende deze dagen aangeboden tegen de laagste prijzen! In tegenstelling tot voorgaande edities is er op zaterdag 22 februari een aanvullend verkooppunt: een ééndaagse Restantenwinkel. In de voormalige Faunalandwinkel zal tussen 11 en 16 uur verkoop zijn door de volgende bedrijven: Qinn’s Womenswear, Jumbo Leussink, Tuunte Fashion, DA van Zwol en Primera de Bandijk. Ook is er zaterdag een speciale gast in de Restantenwinkel. Tussen 11.30 en 15.30 uur is Kees Kniep In- en verkoop aanwezig. Kees biedt een ruim assortiment aan producten aan waaronder rimpelverwijderaars en elektrische vazen. Middelkamp Mode, woonservice Koster, Hema, Sport Inn en Zuivelhoeve Goor hebben vanaf donderdag t/m zaterdag restantenverkoop in eigen winkel. Bezoekers aan de finale van de restantenmarkt op zaterdag kunnen op diverse plekken parkeren. Het centrum tussen Sport Inn en Middelkamp Mode is zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.

Bijzonder Concert bij Kaarslicht Delden - Op zaterdag 24 februari is er een heel bijzonder Concert bij Kaarslicht in Delden. Voor het eerst komt nu het meisjeskoor uit Roden, de Roden Girl Choristers, naar de Oude Blasius. De dirigent is Sonja de Vries. De vaste begeleider op het orgel is Sietze de Vries. Het meisjeskoor bestaat sinds 2000 en is onderdeel van de Stichting Koorschool Noord Nederland, evenals het beroemde Roder Jongenskoor. Het meisjeskoor streeft naar een semiprofessioneel niveau, waardoor het koor zingt op belangrijke concertpodia in Nederland en daarbuiten. Pas na een intensieve vocale training kunnen de meisjes een plaats krijgen in het concertkoor. Wat de keus van het repertoire betreft vormt de Anglicaanse koortraditie een onuitputtelijke bron van inspiratie. Daarom zijn er regelmatig masterclasses met koordirigenten uit Engeland. Veel meer informatie kunt u vinden op de website van de Roden Girl Choristers. Tijdens dit concert laat het koor, samen met de organist, kerkelijke koormuziek horen. Op het programma staat muziek van Engelse componisten zoals Wesley, Brian, Weber, Bridge en Willcocks. Daarnaast klinkt muziek van Pergolesi (delen uit het Stabat Matera), Gounod en Fauré (de Messe Basse). De organist Sietze de Vries speelt twee keer solo. Eerst een Sonate van Mendelssohn Bartholdy, en later ook een improvisatie. Door zijn prachtige improvisaties is hij bekend in Nederland en ver daarbuiten. Ook in Delden heeft hij deze kunst al eerder vertoond, en met succes. Het is een buitengewoon gebeuren, dat de Roden Girl Choristers en Sietze de Vries naar de Oude Blasius komen. Aarzel niet, en kom luisteren! Zoals altijd begint ook dit Concert bij Kaarslicht om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis, daarom is er een collecte bij de uitgang. Van harte welkom!

Gemeente Belangen Hof van Twente presenteert verkiezingsprogramma en nieuw logo Voor de komende raadsperiode heeft Gemeente Belangen Hof van Twente het motto “voor inwoners - door inwoners”. Hiermee willen we benadrukken dat wij een constructieve partij zijn, gericht op samenwerken en een partij die al meer dan 70 jaar opkomt voor de inwoners van Hof van Twente. De vijfhoek van het nieuwe logo, symboliseert de samenvoeging van de vijf gemeenten waaruit Hof van Twente is ontstaan. De kleuren geel en groen zijn terug te vinden in de vlag van Hof van Twente. Gemeente Belangen Hof van Twente is een lokale partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van Hof van Twente. Gemeente Belangen is niet gebonden aan een landelijk partijprogramma, we zijn er niet om het belang van “Den Haag” of “Europa” te dienen. We zijn er voor alle inwoners van Hof van Twente!

www.hofvantwente.nl


Hofweekblad

HUISARTSENDIENSTEN Alle inwoners uit de gemeenten Hof van Twente (excl. Markelo), Hengelo en Borne kunnen voor spoedeisende medische hulp buiten kantooruren terecht bij de Huisartsenpost Hengelo. De Huisartsenpost Hengelo is van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er een 24-uursdienst. bezoek alleen na telefonische afspraak, telefoonnummer 088 - 555 11 55. Markelo: Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde of tijdens feestdagen dringend een huisarts nodig heeft: tel. 0570-501777. ZIEKENHUIS ZGT: ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141, 074 2 905 905 Voor informatie over bezoektijden en het maken van afspraken zie www.zgt.nl Buitenpoliklinieken ZGT Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2-24, 074 2 905 905. Voor de spreekuren en het maken van afspraken zie www.zgt.nl Prikposten Medlon (ZGT) Delden, Verpleeghuis St. Elisabeth, Langestraat 74, maandag-, dinsdag, donderdag en vrijdag 07.30 - 10.30 uur Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2, maandag t/m vrijdag 07.30 - 10.30 uur Prikposten DZ Markelo, Carintreggeland Thuiszorg, Burg. De Beaufortplein 15. maan-, dins-, donder- en vrijdag 08.00-10.00. Prikpost (medisch steunpunt) SHO Delden, Cultureel Centrum ‘t Parochiehuis, Langestraat 79, ma t/m vr 08.15 - 10.00 uur. Diepenheim, Huisartsenpraktijk De Vries, Grotestraat 80, ma en woe 08.15 - 09.45 uur. APOTHEEK: Delden, Dr. Gewinstraat 2, tel (074)-3761882. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 08.00 tot 18.00 uur, Zaterdag: van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden: Dienstapotheek Midden-Twente, Aletta Jacobslaan 45a, Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen 24 uur. Goor, Medisch Centrum Goor “De Oliphant”, Irisstraat 2-01, tel. 0547-285555. Geopend: ma t/m vr 08.30-18.00 uur; za 10.00-12.00; zondag gesloten. Buiten deze tijden: Dienstapotheek Midden-Twente, Aletta Jacobslaan 45a, Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.0008.00 uur, weekeinde en feestdagen 24 uur. Markelo, Burg. de Beaufortplein 17, 0547-363936, ma t/m vrij 08.00-12.30 en 13.30-17.30 uur; van 12.30-13.30 uur alleen spoedeisende recepten (s.v.p. aanbellen); za 09.0010.00 uur. Buiten openingstijden en op zon- en feestdagen: Dienst Apotheek Salland, in de hal van het Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, tel. 0570-536505. WEEKENDDIENST TANDARTS Delden e.o. Voor spoedgevallen zijn er spreekuren. Zaterdag 12-12.30 en 18.30-19; zondag 12-12.30. Voor informatie over de dienstdoende tandarts kunt u bellen met de tandartsendienst 0900-1282632. Diepenheim-Goor-Markelo: 22 en 23 februari Tandarts Koop, Goor, tel. 0547-271350 TERMINALE THUISZORG Stichting Leendert Vriel Hof van Twente Coördinatrice P. Krabbendam-Roobol, tel.0547-262706 of 06-12884477, b.g.g. R.G. Schuite-van der Veen, tel. 0547-271657 of 06-12884477 of M. Katier-Luttikhuis, tel. 0547-292298. DIERENARTSEN DELDEN en omstreken Dierenkliniek ‘De Vossenbrink’ Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren, Door de week en in het weekend 24 uur bereikbaar onder tel. 074-3762262 Dierenartsenpraktijk De Hagmolen Hagmolenweg 13a, Bentelo. Van zaterdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur 22 en 23 februari: A. Roelofs De dienstdoende dierenarts is bereikbaar via het centrale praktijknummer: 0547-292827. Dierenkliniek De Vijf Heuvels, Markelo Spelleweg 12, Markelo, tel. 0547-361764, 24 uur per dag bereikbaar. Behandeling gezelschapsdieren ma t/m vrij volgens afspraak. Dier Medisch Centrum Hof van Twente Hengevelderstraat 34, Goor, tel. 0547-272740 www.diermedischcentrum.nl Dierenartsenpraktijk Goor Spechthorstweg 2, Goor, tel. 0547-272604 Openingstijden: ma t/m vr 8.00-19.00 uur., za 8.00-9.00 uur, iedere middag van 12.30 uur tot 13.30 uur gesloten. Voor spoedgevallen altijd bereikbaar. Informatie over zwerfdieren: Dierenhotel De Bréborgh, Bentelo 0547-292377 Stichting Dierenambulance Hof van Twente Tel. 06-30704810, b.g.g. 074-3761464 www.dierenambulancehofvantwente.nl Dierenbescherming Dierenbescherming Hengelo, 06-52332216 Dierenambulance, 06-52332216 Inspectie (landbouw)huisdieren 0900-1120000 Dierenopvang De Oelerbrug, 074-2504046 BRANDWEER EN AMBULANCE: 112 REGIOPOLITIE TWENTE: 0900-8844 www.politie.nl/Twente Openingstijden Politie Hof van Twente en spreekuren wijkagenten: Locatie Goor: Het politiebureau in Goor, maandag t/m vrijdag 10.00-13.00 uur. Voor meer informatie zie www. politie.nl. Uiteraard blijft de politie Twente altijd bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 en via telefoonnummer 112 voor spoedeisende zaken. Locatie Stad Delden, Parochiehuis, Langestraat 81. Geopend op maandag van 10.00-13.00 uur en donderdag van 17.00 tot 20.00 uur Ieder ander moment op afspraak. Wijkagent Jos Olde Daalhuis. Locatie Markelo, Schoolstraat 13a. Geopend: iedere donderdag van 10.00-13.00 uur. Wijkagent Monique Oude Groeniger. Locatie Diepenheim, het spreekuur in Diepenheim wordt niet meer worden gehouden. Bewoners van Diepenheim worden verzocht om een afspraak te maken met hun wijkagent Monique Oude Groeniger. CARINTREGGELAND Voor wonen, zorg en welzijn Tel: 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24 uur bereikbaar) www. carintreggeland.nl Woonzorgcentra - St. Elisabeth: Langestraat 74, Delden, tel. 074 3673500 Tijdelijke Lokaties St. Elisabeth: - Hassinkhoek , Hassinkstraat 2, 7491 MJ Delden, tel. 074 3673550 - Zuiderhart, Stelplaats 2, 7553 PC Hengelo, tel. 0743673560 - De Wieken: Molenstraat 1, Delden, tel. 074 3673600 - Anholtskamp: A. ten Hovestraat 1, Markelo, tel. 0547 363555 - De Stoevelaar: de Stoevelaar 1, Goor, tel. 0547 386700 - Huize Scherpenzeel, Markeloseweg 2, Goor, tel. 0547 272506 - Huize ‘t Vrijland, Deldensestraat 8, Goor, tel. 0547 272147 Thuiszorg Tel. 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24-uur bereikbaar) Voeding en Dieetadvies Op afspraak Tel: 074 3677111 Personenalarmering

Woensdag 19 februari 2014, pag. 2

Informatie en aanmelden via 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24 uur bereikbaar) Uitleen verpleegartikelen Winkel: Hengelo Geerdinksweg 137-15, Hengelo, openingstijden: ma t/m vrij 08:30 – 17:00 Uitleenpunt Goor: De Stoevelaar 1, Goor, openingstijden: ma t/m vrij 09:00 – 16:30 Uitleenpunt Markelo: A. Ten Hovestraat 1, openingstijden: ma t/m vrij 08:30 – 12:00 Informatie over hulpmiddelen en de locaties: Medipoint. tel: 0229 753075 Dagvoorziening - Markelo: De Esch, Noordachtereschweg 3-17. - Diepenheim: ’n Kuierhook, Marsmansland 1 - Goor: De Binnenhof, De Stoevelaar 1 - Delden: Kuierhook en ‘t Uitzicht, Molenstraat 1 - Hengevelde: De Eikenborg, Pellehof 19 - Bentelo: ’t Niehoes, Burg. Buyvoetsplein 36 - Delden: dagbehandeling Twickeler Es en Raesfelt, Langestraat 74 Maatschappelijk Werk Delden / Bentelo / Hengevelde: Noordwal 72 Delden, tel. 074 3677555 Goor: Grotestraat 86 Goor, tel. 0547 386425 Markelo/Diepenheim: Burg. De Beaufortplein 15 Markelo, tel. 0547 386325. DAGVOORZIENING HOF VAN TWENTE Bentelo: Zorghuis Bentelerhof Wonen en dagopvang voor dementerende ouderen. Bentelosestraat 28, 7497 Bentelo Tel: 0547-388886 / www.bentelerhof.nl THUISZORG EN KRAAMZORG: BTKZORG Voor cliënten in Hof van Twente, Borne en Hengelo bieden wij 24 uur per dag en zeven dagen per week: Thuiszorg; Kraamzorg; Huishoudelijke verzorging; Maaltijdservice; Personenalarmering. Nieuw is de specialistische nachtzorg voor cliënten. BTKzorg heeft vestigingen in: Borne, Delden, Hengelo, Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum. Bereikbaar via: 088-2383737 of www.btkzorg.nl STICHTING WELZIJN OUDEREN HOF VAN TWENTE (SWOHvT) Inloopspreekuren: Goor: op maandag van 9.00 tot 10.00 uur aan de Rozenstraat 2A, contactpersoon: Evelien Mazeland 06 54932768. Voor allochtone ouderen op vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur aan de Rozenstraat 2A, contactpersoon Hamit Gögen 06 40955237. Delden: op vrijdag van 11.00 tot 12.00 in de Bibliotheek Hof van Twente, contactpersoon: Dianne Veehof 06 54926966. Hengevelde: op woensdag van 9.30 tot 10.30 uur in De Pellehof, Pellehof 19, contactpersoon: Marja Bekhuis 06 54932767. Bentelo: op donderdag van 9.30 tot 10.30 uur in Op ’t Niehoes, Burg. Buyvoetsplein 20, contactpersoon: Marja Bekhuis 06 54932767.

Markelo: op donderdag van 09.00 tot 10.00 uur Kantoor Carintreggeland, Burg. Beaufortplein 15, contactpersoon: Dianne Veehof 06 54926966. Diepenheim: op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur in de praktijk voor Fysio en Manuele therapie Edwin Veltkamp, Grotestraat 78. Contactpersoon: Marja Bekhuis, tel. 06 54932767. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons kantoor in Goor, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op 0547-260053 of via info@swohofvantwente.nl. ALZHEIMER-CAFÉ HOF VAN TWENTE Een trefpunt voor een ieder die belangstelling en/of vragen heeft over dementie, in gemoedelijke sfeer. Locatie cafe “De Bebsel” in Goor. Volg deze krant voor data’s. Informatie r.hoonhorst@carintreggeland tel. 06-34356721 UVV STAD DELDEN: Unie van Vrijwilligers Voorz. mw. M. Westen-Reckman Secr. dhr. J. Bekink, tel. 3762833 Tafeltje-Dekje UVV Maaltijdbezorging bij ouderen en zieken in Stad Delden. Informatie: projectleidsters mw. R. Klein Breteler, tel. 0743762593 of dhr. J.S. Bekink, tel. 074 3762833. Open Tafel UVV Elke dag van 12.30-13.30 uur, mogelijkheid voor zelfstandig wonende senioren in Delden om gezamenlijk te eten in de ontmoetingsruimte van De Stadshagen. Informatie: dhr. Markerink, tel. 06-12356888 of mw. Brons, tel. 3763169. Huiskamer voor ouderen UVV Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 u kunnen ouderen binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje en/of een spelletje in de Huiskamer voor ouderen. Plaats: de ontmoetingsruimte van De Stadshagen. Informatie: mw. José Kamp, tel. 074-3762047. Gymnastiek voor 55+ UVV Inl. dhr. J. Bekink, tel. 074 376.2833. Dansen Internationaal 55+ UVV Donderdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de zaal van Amicitia, aan de Sportlaan. Informatie: mw. A. Breukink tel. 3763837. Bibliotheek UVV Jan Lucaskamp / De Wieken / De Klokkenkamp. Informatie mw. T. de Jong, tel. 3766366 Speel-o-theek ‘De Harlekijn’, UVV Parochiehuis, Langestraat 79, Delden. Open: dinsdag- en donderdagavond van 19.00-20.00 uur. Inl. mevr. C. Kusters tel. 074 2671968. Graag gedaan Voor hulp bij boodschappen, begeleiding naar ziekenhuis of arts, kleine klusjes of even gezelschap bij een wandelingetje. Aanmelding en informatie bij SWO Hof van Twente, tel.0547-260053 Winkel St. Elisabeth (Carint) Inl. mevr. M. Jansink, tel. 074 376.3980. Algemene inlichtingen UVV Mw. I. Brons, tel. 3763169, b.g.g. 3766870 INWONERS AMBT DELDEN: Tafeltje Dek Je Voor de inwoners van Ambt Delden geldt dat zij rechtstreeks maaltijden kunnen bestellen bij Dagmenu-Thuis, Lonnekerbrugstraat 106, 7547AL Enschede, tel. 0534304544, www.dagmenu-thuis.nl. Graag gedaan: Voor kleine klusjes, een bezoekje, boodschappen, een bezoek aan dokter of ziekenhuis, neem contact op met mevrouw B. ten Dam, tel. 0547-292455 tussen 18.00 en 19.00 uur. MELDPUNT HOF VAN TWENTE Bij het Meldpunt Hof van Twente kunt u terecht voor al uw vragen en problemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In het Meldpunt werken medewerkers van Stichting Informele Zorg (SIZ), Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente (SWO), MEE Twente en gemeente Hof van Twente samen. Wij gaan samen met u op zoek naar een oplossing. Meldpunt Hof van Twente, Rozenstraat 2a in Goor is op alle werkdagen geopend van 9.00 tot 13.00

Evenementenagenda Hof van Twente Woensdag 19 februari t/m wo 26 februari

Evenementen wo 19 feb Fotomiddag Old Deep’n. Cultureel Centrum, Hagen 3, Diepenheim. Tijd: 14 uur. Film: Anna Karenina. De Reggehof, De Höfte 5, Goor. Tijd: 20 uur. Prijs: 7,50, donateurs € 5,-. www. reggehof.nl do 20 feb Weekmarkt Markelo. Kerkplein, Markelo. Tijd: 8.30 - 12.30 uur. Minimarkt Diepenheim, Plein onder de Platanen, Diepenheim. Tijd: 10-13 uur. Film: Festen. Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1, Markelo. Tijd: 20 uur. Prijs: € 5,-. www.hetbeaufort.nl do 20 t/m za 22 feb Restantenmarkt. Centrum, Goor. Tijd: do 10-18 uur, vr 10-21 uur, za 10-17 uur. vr 21 feb Weekmarkt Goor. De Höfte, Goor. Tijd: 9-13 uur. Weekmarkt Delden. Ressingplein, Delden. Tijd: 14-18 uur. za 22 feb Minimarkt Diepenheim. Centrum, Diepenheim. Tijd: 13.30-16 uur. The Best of Britain - Part II. De Reggehof, De Höfte 5, Goor. Tijd: 20 uur. www.reggehof.nl Concert bij kaarslicht - Roden Girl Choristers. O.l.v. Sonja de Vries, orgel: Sietze de Vries. Oude Blasiuskerk, Kerkplein 3, Delden. Tijd: 19.30 uur. zo 23 feb Concert trio Pluzz. Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1, Markelo. Tijd: 15.30 uur. Prijs: € 10,-, middelbare school € 5, basisschool € 2,50. www. hetbeaufort.nl di 25 feb Weekmarkt Hengevelde. Höfteplein, Hengevelde. Tijd: 9-12 uur. Jeugdfilm: Kikkerdril. Het Beaufort, Burg. de Beaufortplein 1, Markelo. Tijd: 14 uur. Prijs: € 2,50 incl. ranja. www.hetbeaufort.nl

wo 26 feb Olympische waterspelen. Zwembad De Whee, Gruttostraat 44, Goor. Tijd: 15.15-17.30 uur. Prijs: € 3,70. www.goorinfo.nl Film: Song for Marion. De Reggehof, De Höfte 5, Goor. Tijd: 20 uur. Prijs: 7,50, donateurs € 5,-. www.reggehof.nl Tentoonstellingen t/m vr 21 feb Tentoonstelling asbestsaneringen. Gemeente Hof van Twente, Höfte 7, Goor. Tijd: ma 12-19.30, di t/m vr 9-17 uur. www.hofvantwenteinfo.nl t/m zo 23 feb Winterexpositie. Galerie Àlafran, Grotestraat 45, Diepenheim. Tijd: wo t/m zo 12-17 u. t/m zo 2 mrt Expositie Miek Zwamborn. Kunstvereniging, Grotestraat 17, Diepenheim. Tijd: wo t/m zo 11-17 uur. t/m zo 2 mrt Expositie Bettina Krieg. Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1, Diepenheim. Tijd: wo t/m zo 11-17 uur. t/m zo 16 mrt Expositie winnaars Nationale Kunstdagen. De Galeriet, Langestraat 46, Delden. Tijd: di t/m vr 9.30-18 uur, za 10-17 uur, zo 14-17 uur. t/m ma 31 mrt Expositie Chantal Drok. Woonzorgcentrum De Stoevelaar, Stoevelaar 1, Goor. Tijd: dgl 9-17 uur. t/m vr 14 mrt Etalagekunst Markelo. Kunst van lokale (amateur) kunstenaars in etalages van een aantal winkeliers. Centrum, Goorseweg, Markelo. www.markeloinfo.nl do 20 feb t/m zo 30 mrt Tentoonstelling Ans Wortel. Schilderijen, gouaches en grafiek. Galerie de Pook, Noorderhagen 58a, Delden. Tijd: wo 13-18, do 13-21, vr 13-18, za 13-17 uur. www. depook.nl

“Dubbelspel in de cel” door Zwart-Wit Toneel Delden - Na maanden van oefenen wil Zwart-Wit Toneel hun nieuwe toneelstuk "Dubbelspel in de cel" graag laten zien. Zij spelen op 1, 7 en 8 maart in het Parochiehuis, aanvang 20.00 uur. Korte inhoud: Wesley Kamp is na het zetten van een kraakie tijdelijk ondergebracht in een arrestantencentum. Hij wil aan niemand zeggen waar hij de buit heeft gelaten. Dit is de start van vele verwikkelingen waaronder een ontsnappingsplan, een hypnotiserende vriendin, dubbelspel van een rechercheur en een flirtende studente. Neem daarbij een goed gebekte interieurverzorgster, kibbelende collega's en een lallende fan van het koningshuis. Dit zijn de ingrediënten voor een hectisch toneelstuk van Jos Schepers. www.zwartwittoneel.nl

Goed in alle MERKEN

Klaverjasclub Eternit Uitslagen donderdag 13-02-2014: 1 Hennie Rouwhof 2 Rudi Groot Kormelink 3 Roel Krol 4 Frans Exterkate 5 Joop Godwaldt 6 Femmy van der Weide 7 Jansje Zwoferink 8 Pieter Schalkwijk 9 Gerritn Waanders 10 Jenny Budde

5575 5196 5190 5083 5028 4703 4716 4601 4561 4535

Sterzo op volle kracht vooruit met carnaval Goor - Het belooft een daverend carnavalsfeest voor de Goorse Carnavalsvereniging Sterzo in het laatste weekeinde van februari. De jonge Goorse vereniging gaat dit jaar onder leiding van Prins Hans de 1e het feestgedruis in onder het motto “Hoej ‘t ok doot, alles kump good !”. En dat er een hoop te gebeuren staat is inmiddels wel duidelijk. Na het scholenbezoek waarbij ook de kinderprins en zijn gevolg aanwezig zal zijn wordt het officiële carnavalsweekeinde afgetrapt in de eigen residentie De Ster. Daar is op vrijdag 28 februari de zogenoemde Feestavond die dit jaar als titel “Het dak teraf” heeft gekregen. Voor deze gelegenheid is dan ook het muzikale toptrio “Dakkeraf” gestrikt om er een spetterende avond van te maken die om 21.00 uur begint en waar ook DJ Oene Loonstra acte de présence zal geven. Een dag later is de sleuteloverdracht in het gemeentehuis in Goor. Na de ochtend daar is het wederom feest bij De Ster met het (gratis) Kindercarnaval in de achterzaal. Rasentertainer Erik Spijkerman heeft een wervelende kindershow voor alle Goorse kinderen die allemaal zijn uitgenodigd. Voor drinken en lekkers wordt gezorgd ! Prins Hans, adjudant Paul en de rest van het gevolg zal ‘s avonds de zusterverenigingen in Hengevelde en Bentelo met een bezoek vereren. Op zondag zal de bus koersen richting Oldenzaal voor de Grote Twentse Carnavalsoptocht. Iedereen kan mee en opgeven kan bij café De Ster. Ook op Rosenmontag davert het carnavaleske gezelschap door in Goor. Vanaf 20.30 uur ‘s avonds is Party Power paraat voor een fantastisch Carnavalsfeest dat dinsdagmiddag wordt afgesloten met het inleveren van de stadssleutel in het gemeentehuis en een Haringparty bij De Ster. Dan zorgt dweilorkest Zwabber, huisorkest van Sterzo, voor de vrolijke en muzikale noot.

Agenda Pop- en Cultuurpodium Metropool 19 feb | Démira Voor de show van Démira heb je geen kaartjes nodig, de toegang is namelijk gratis. Wel raden we je aan om op tijd te komen als je een glimp van dit jonge talent wil opvangen. Je kent Démira natuurlijk van haar deelname aan het tv-programma De Beste Singer/Songwriter van Nederland. Michael Prins ging er met de titel vandoor maar deze 16-jarige zangeres liet een enorme indruk achter. Een EP heeft ze al (Indigo) maar we verwachten dat er binnenkort ook een cd aan komt. De nummers die daar op gaan verschijnen hoor je dus misschien al deze woensdag. Daarna voorspellen wij wereldfaam voor Démira. Laat deze kans om haar nu nog klein en intiem te zien dus niet aan je neus voorbij gaan. Het optreden vindt plaats in ons Muziekcafé en is zoals gezegd gratis toegankelijk. Kom op tijd want vol=vol. Gratis entree Open 17:00 uur | Aanvang 20:30 uur 22 mrt | Miss Montreal Het gaat lekker met Miss Montreal. Haar nieuwe album zit er aan te komen en met Say Heaven Say Hell scoort de band rondom Sanne Hans weer een dikke hit. Dinsdag was ze nog te gast bij Edwin Evers om

het nummer te laten horen. Het zal je dus niet verbazen dat het met zo’n hit op zak hard gaat met de kaarten voor haar concert op 22 maart. En dat zou jammer zijn want dan mis je dus ook al die andere hits die ze op haar conto heeft staan. We weten dat ze er een geweldig feest van maakt (haar optreden op Summer Square Festival in 2012 staat ons nog helder voor de geest) en het zou jammer zijn als je er niet bij bent. Dus hou er even rekening mee en schaf die nieuwe auto nog niet aan, maar haal eerst je kaartje voor Miss Montreal! Is ook een stuk goedkoper trouwens. Tickets voorverkoop: € 18,50 Open 19:30 uur | Aanvang 20:30 uur 12 apr | CLASSIC CLASSIC brengt je terug naar de tijd waarin Tafts, zijden jasjes, catsuits en streepjes in je wenkbrauw tot de standaard behoorden. Een party voor iedereen die helemaal uit zijn dak ging op R&B, hiphop en soul in de jaren 90. Natuurlijk hoor je tijdens CLASSIC ook het beste op dit gebied uit de zeroes. CLASSIC biedt dan ook simpelweg het allerbeste van toen, met niet alleen de overgebleven kruimels, maar de hele taart zoals je hem toen at. De Classic Cutterz zorgen voor dat extra toefje slagroom. Deze mannen hebben in een lange staat van dienst bewezen tot de absolute top te behoren. Witness true craftmanship in its purest form! Met een minimale leeftijd van 25 weet je zeker dat je feest met de mensen van toen, op songs van toen. Tickets voorverkoop: € 10,Open 22:00 uur | Aanvang 22:00 uur Poppodium Metropool | Industrieplein 10, Hengelo, tel. 074-2438000.

Kerkberichten Oecumenisch Avondgebed Donderdag 20 februari, Nieuwe Blasius 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed Protestantse Gemeente (Oude Blasius) Zondag 23 februari 10.00 uur, ds. Bergström 19.30 uur, vesperviering R.K. Blasiuskerk Delden Woensdag 19 februari, 18.30 uur Eucharistieviering, pastor Nowara Zondag 23 februari, 09.30 uur Eucharistieviering, pastor Escher Dames/Herenkoor Driekoningenkapel Delden Vrijdag 21 februari, 15.00 uur Woord en Gebed, PKN Zondag 23 februari, 10.15 uur WoCo, pastor Wilbers, organist de Wilde Dinsdag 25 februari, 10.15 uur WoCo O.L. Vrouwekerk Bentelo Vrijdag 21 februari, 09.00 uur Eucharistie, pater Hoogland Zaterdag 22 februari, 19.30 uur Eucharistie, pastor Nowara Dames/Herenkoor Petrus en Paulus Parochie Hengevelde Zaterdag 22 februari, 18.00 uur Eucharistie, pastor Nowara, Herenkoor Anglican Church Twente St. Mary’s Chapel, aan de weg Goor Diepenheim Zondag 23 februari, 10.30 uur Protestantse Gemeente Diepenheim Zondag 23 februari, 10.00 uur Ds. Lugtigheid, Markelo Protestantse Gemeente Markelo Zondag 23 februari, 10.00 uur Ds. Dijkstra Hervormde kerk Elsen Zondag 23 februari, 10.00 uur Ds. van Bennekom, Goes Vrije Baptisten Gemeente Goor Zondag 23 februari 10.00 uur, ds. Munters, koffie na de dienst 19.00 uur, ds. Bakker Hofkerk, Goor Zondag 23 februari, 10.00 uur Ds. de Jong, Vocanto R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor Zondag 23 februari, 11.00 uur Pater Hoogland, Schola Cantorum Woensdag 26 februari, 09.00 uur Remonstrantse Gemeente Twente Hengelo Zondag 23 februari, 10.15 uur Ds. Knoppers Doopsgezinde Gemeenten in Twente Zondag 23 februari, 10.15 uur Almelo, ds. Wouters-Tuinman R.K. Blasiuskerk Beckum Zaterdag 22 februari, 19.30 uur Eucharistieviering, pastor Oortman Dames/Herenkoor

Bronzen beelden opnieuw bedreigd In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 februari probeerden dieven tevergeefs het bronzen kunstwerk ‘Judith’ te stelen. Het beeld is van de Diepenheimse beeldhouwer Henny Zandjans en stond aan het Looiersplantsoen in Diepenheim. Doordat het beeld goed vastzat op een zware sokkel, is de diefstal niet gelukt. Het beeld zelf heeft geen schade opgelopen, wel is de sokkel gedeeltelijk vernield. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling en poging tot diefstal en gaat uit voorzorg meerdere kunstwerken verwijderen en opslaan. Het omgetrokken beeld werd zaterdagmorgen aangetroffen door omwonenden van het Looiersplantsoen, waarna de de politie werd gebeld. De gemeente heeft het beeld afgevoerd en veilig opgeslagen. Uit voorzorg is ook het bronzen beeld ‘Boerendansers’ aan de Grotestraat in Diepenheim van zijn sokkel getild en opgeslagen. In de afgelopen weken heeft de gemeente meerdere kunstwerken preventief verwijderd.

Enge Buren is origineel en ijzersterk in andermans liedjes

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood

openingsaktie vrijdag 21 zaterdag 22 en zondag 23 februari

bij elke patat een kroket of frikandel

gratis

Cafetaria Lenferink | Langestraat 104 | Delden | Telefoon: 074-3761133

Delden - Op zaterdag 29 maart vindt in Delden de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij het volgende adres: Parkeerterrein Station Delden. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar een laatste maal uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in het Zuiden van India, dat Sam’s Kledingactie voor het derde achtereenvolgende jaar steunt. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra hier aan evacuatiecentra waar mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. De planning is dat deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen worden. Wij hopen nog één keer, met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor India!Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Goor - Twintig jaar geleden ontmoetten drie jongens elkaar. Ze vinden elkaar in humor en muziek en een bijzondere relatie is geboren. Na twee decennia ‘op de planken’ geeft Enge Buren zich nu totaal bloot! Op vrijdag 28 februari is Enge Buren met hun nieuwe show ‘De ware naaktheid’ te zien in De Reggehof te Goor. Aanvang: 20.00 uur. Achter Enge Buren gaan drie multi-instrumentalisten schuil, die prachtig driestemmig zingen en uitblinken in persiflages en karikaturen. Naast eigen composities lenen ze bekende popnummers en geven daar met absurdistische teksten en arrangementen een eigen draai aan. ‘De ware naaktheid’ is een feest, waarin absurdisme, humor en ongegeneerde onthullingen samenkomen. Een blik op het verleden, het heden en de toekomst, op uitzonderlijk muzikale wijze. Vrij van alle beperkingen harken de heren door de popmuziek. Oud, maar vooral nieuw repertoire zal de revue passeren, op zoek naar de zin van de onzin. Enge Buren in optima forma: ontwapenend, schaamteloos, enthousiast, scherp en vol humor en energie. Een traktatie voor de zintuigen en een training voor de lachspieren. Kaarten à € 19,50 zijn verkrijgbaar bij De Reggehof via de website www.reggehof.nl en bij de theaterkassa via 0547 284 880 (ma en vrij van 09.00 tot 16.00 uur en di, wo en do van 13.00 tot 16.00 uur)


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 3

Huisartsenpraktijk Hiltermann & Van der Velden De praktijk is GESLOTEN van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2014

Geboren! Onze dochter en zusje

Kiki

Lidy Ingrid

De waarneming is als volgt verdeeld:

14 februari 2014 Alexander en Melinda Nijland Damian en Mick Sportlaan 10 7491 DG Delden

Flexibele kleinschalige kinderopvang in landelijke omgeving

www.kindcentrumazelo.nl | mob: 06-46246881

Patiënten beginnend met de achternamen met de letters A t/m H kunnen terecht bij: Dokter van den Helder, tel. 074-3764025 toets 4 Patiënten beginnend met de achternamen met de letters I t/m P kunnen terecht bij: Dokter van Manen, tel. 074-3764599 toets 2 Patiënten beginnend met de achternamen met de letters Q t/m Z kunnen terecht bij: Dokter Dijkstra, tel. 074-3761466 toets 5 Vanaf maandag 3 maart 2014 zijn wij weer geopend.

MAGNEETJES Magneetjes s.v.p. inleveren ‘s maandags vóór 12.00 uur. Het is weer TASSEN 10-DAAGSE in de Wereldwinkel! Volop tassen in nieuwe voorjaarskleuren en gemaakt van eco-leer en of gerecyclede materialen. En... tijdens de 10-daagse 10% korting! Wereldwinkel Delden, Kortestraat 2b. www.wereldwinkeldelden.nl. Verzamelaar vraagt kaartspelen van sportverenigingen of bedrijven. Tel. 06 338 123 56. Gezocht: flexibele gastouder aan huis in Delden. 1 dag per week, in principe donderdag. Schoolvakanties vrij. Tel. 06 143 565 16. Gevraagd: Nederlandstalige singeltjes met piratenmuziek. Tel. 06 272 679 05.

H.J. ten Dam klokkenreparaties • gratis prijsopgave • gratis halen en brengen • bel voor een afspraak Rijksgediplomeerd uurwerkhersteller Goor • Tel. 08500-20344 • Mob. 06-22395097

Te koop: nette donkerblauwe lederen 2½ zits bank € 150,-; 4 eetkamerstoelen met biezen zitting en stoeldekjes € 75,-. Tel. 074 376 3788. Wie heeft er belangstelling voor oud papier of kent iemand die regelmatig bij mij langs wil komen? Ik heb weer een grote hoeveelheid papier klaar staan. B. Duisterhof, Markeloseweg 2-12, Goor, tel. 0547-273567.

Lever nu uw gespaarde Rocksvijfje in op uw Brandstof, Shop of Carwashaankoop en ontvang € 5,00 Korting! Op 50 liter brandstof is dit al gauw 10 cent extra korting per liter! (naast onze standaard korting)

Gratis af te halen (zelf uitgraven): twee vijvers incl. vissen, pompen, uv-filter en toebehoren. Tel. 06-50263408.

Let op: Rocks’Vijfjes zonder uitgiftedatum zijn geldig t/m 31 maart 2014!

Te koop: openhaardhout van jonge elzen (kloven is niet nodig). Prijs € 50,- per m3. Bel 0547-272235 na 17.00 uur.

Vossenbrinkweg 3 | 7491 DA Delden | www.vossenbrink.nl

Lieve, betrouwbare en flexibele oppas gezocht voor onze kinderen (10 en 12 jaar) in Ambt Delden. Vanaf 1 maart tot 1 augustus (mogelijk langer) voor 2 à 3 dagen per week. Rijbewijs noodzakelijk. Reacties naar: bjfl@hotmail.nl Na 5 geweldige jaren vertrekt mijn hulp naar Turkije. Wie durft de uitdaging aan en volgt haar op? Ik zoek een hulp voor de vrijdag. Reacties: 06-41781424. Te koop: sneeuwklokken “in the green”, dus met bloeigarantie. Prijs € 0,20 p.st. Bel 0547272235 na 17.00 uur. Verzamelaar in Delden zoekt alles wat betrekking heeft op de 2e Wereldoorlog (militaria, documentatie enz.) Tel. 0743762263. Te koop gevraagd: oud linnen, bijbels, boerenkleding, schilderijen, sieraden, tegels, zolderopruiming, enz.. Borkeldsweg 10, Holten, tel. 0548-362416.

Timmerbedrijf Ben ter Braak

Mariastraat 41 7555 HD Hengelo T: +31 (0)6 155 72 477 E: info@lankheetboomentuin.nl W: www.lankheetboomentuin.nl

Voor al uw timmerwerkzaamheden in en om het huis. Ook voor het vervangen van houten kozijnen en vervaardigen van trappen.

Sleutelbloem 13 - 7491 LR Delden Tel. 074 -3761154 / 06-23363563

Wieb Dekker verzamelt oude ansichtkaarten van Stad en Ambt Delden, kranten- of tijdschriftenknipsels en -foto’s. Noorderhagen 31, Delden, tel. 074-3764356. Voor al uw oud ijzer en andere metaalsoorten belt u M. Jager, Roerdompstraat 19, Goor, tel. 0547-275404, mobiel 06-14162372. Altijd kosteloos opgehaald.

EKOBLOK

Ideale brandstof voor houtkachel en open haard. Dekkersveldweg 2 Ambt Delden Tel. 06-53449505

Heeft u overgewicht? en wilt u hulp om gezond af te vallen? ANKA gewichtsconsulent 0547 292582 Opslag nodig voor uw inboedel? Tel. 06-27543623

Nieuwe Meubelcollectie Uit Eigen Meubelmakerij Niet alleen de mooiste woonwinkel van Twente Maar ook nog eens Eerlijke prijzen !

Ergo Sense Matrassen Actie !!

2e Prijsvoorbeeld: 90 x 200 = 699,Nu voor

2 zits plus longchair Meerdere stoffen en opstellingen mogelijk

5 jr. garantie Banken – Eethoeken – Fauteuils – Slapen TextielstraatGratis 28 Haaksbergen Iedere Zaterdag Interieuradvies ! www.potzwonen.nl Textielstraat 28 Haaksbergen, bedrijventerrein Stepelo www.potzwonen.nl

a.s. a.s. Zondag Zondag


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 4

Keurslagerij

Brummelhuis Daar mag het iets meer zijn

Hagelwitte en lekkere

Bloemkool Kilo

Stuk

€ 0,99

Zoete en sappige

€ 0,69 Sinaasappels Panklaar gesneden

Prei

Uit eigen snijkeuken

500 gram

€ 0,69

Lekker makkelijk eten tijdens de Olympische Spelen, wij hebben het!

Grotestraat 64 | 7471 BR Goor Telefoon: (0547) 27 28 87 www.wiemerink.nl

Wereldwinkel Goor geeft eerlijke korting Zonder dat de producent er er enig nadeel van heeft kunt u nog genieten van faire korting. Niet voor niets fair want de makers van alle producten in de uitfairkoop verdienen gewoon een fair loon. Ook Wereldwinkel Goor doet mee met de restantenmarkt en door middel van stippenkorting ziet u wat de prijs is. Met de verkoop van fairtrade producten investeert de Wereldwinkel in een leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. Het magazijn is opgeruimd en een mooi cadeau is verkrijgbaar voor een mooie prijs. Wereldwinkel Goor laat u graag proeven van de heerlijke koekjes van John Altman. De koekjes worden gemaakt van de beste – 100% natuurlijke – ingrediënten die er te vinden zijn. Zo wordt er gebruik gemaakt van scharreleieren en grasboter. Bovendien is de suiker en chocolade fairtrade, waarmee het het eerste fairtrade koekje in het schap wordt. Wereldwinkel Goor, Grotestraat 68, www.wereldwinkelgoor.nl.

Rabo seminar ‘samenwerking tussen de lijnen’ Samenwerking noodzaak voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg

Op 6 februari organiseerden Rabobank Centraal Twente, Enschede-Haaksbergen, Noord-Twente en Twente Oost een seminar voor medici over samenwerking tussen de eerstelijns en tweedelijns zorg. Alle partijen in de zorg staan samen voor de uitdaging de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg op peil te houden bij een exploderende vraag naar zorg. Over de urgentie van die samenwerking zijn de sprekers deze avond in de Grolsch Veste Michel van Schaik, directeur Zorg bij Rabobank Nederland, en Ria Stegehuis, directeur Zorg bij Menzis - het eens. Afzonderlijke partijen kunnen de gewenste vernieuwing niet alleen realiseren. Vergrijzing, toename van chronische ziektes, groeiende medisch-technologische mogelijkheden en een veranderende zorgvraag maken de druk op de zorg zo groot en de kosten zo hoog “dat niets doen geen optie is”, stelt Van Schaik. Samen met partners uit zorg en bedrijfsleven is hij betrokken bij Diagnose Zorginnovatie dat beoogt de innovatiekracht in de zorgsector te versterken. Belemmerende systemen (het overheid-gestuurde Pater-systeem en het markt-gedreven Ego-Systeem) moeten plaatsmaken voor het nieuwe Ecosysteem. Alle belanghebbenden richten zich daarin op een gemeenschappelijk doel: kwaliteit van leven. “Dat is gezondheid en niet afwezigheid van ziekte. We moeten niet langer denken vanuit ziekte en gedrag, maar vanuit vitaliteit en welbevinden.” In deze benadering - vertaald in de ZorgwaardeCyclus - bepaalt de burger welke middelen, mensen, technologie en toepassingen nodig zijn voor wie zorg behoeft, maar ook hoe zorgvraag te voorkomen en zelfredzaamheid te verbeteren valt (o.a. met slimme technologie en gezonde voeding). Van Schaik roept zorgprofessionals op zelf verantwoordelijkheid te nemen, de handen ineen te slaan en vanuit die Ecosysteembenadering meer waarde te creëren voor burgers en patiënten. Ofwel: te ondernemen en innoveren. “We hebben daarvoor alles in huis: uitstekende zorgprofessionals en aanbieders, gerenommeerde onderzoeksinstituten, innovatieve bedrijven.” Vanwege het gevoel van urgentie zijn transities een uitgelezen kans voor ondernemerschap. Bij bekostiging van zorg vanuit een integrale visie, in samenhang met werkgelegenheid en economie, kan de sector in plaats van een last een motor van onze economie worden. Ook voor Ria Stegehuis staat het beschikbaar houden van goede en betaalbare zorg voorop. Ze illustreert de enorme kosten: met alle JSF-geld kun je één ochtend zorg betalen! Menzis wil “de zorg dichter bij mensen brengen” en werken aan effectieve netwerken van zorg in de buurt van de patiënt. “Wat in de eerste lijn kan, moet daar gebeuren”: vraaggerichte zorg onder regie van de huisarts plus meer preventie en zelfmanagement van patiënten. Acute zorg is taak van ziekenhuizen, complexe zorg moet goed gespreid en chronische zorg moet verschuiven van de tweede naar de eerste lijn. Het kan anders en beter, zo blijkt uit diverse initiatieven van substitutie van tweede naar eerstelijns zorg. De zorg komt verder als ze van concurrerend systeem komt tot samenwerken. Met focus op zorgbehoefte van mensen en niet op zorgsystemen. Dat moet voorkomen dat de patiënt tussen wal en schip valt. In de discussie met de ruim tachtig aanwezige medici komt onder meer de vraag naar de regie op: wie brengt de noodzakelijke samenwerking op gang? In reactie daarop roept Van Schaik specialisten en artsen ondernemender te worden, terwijl Stegehuis ziekenhuizen vraagt te tonen wat kwaliteit is (en wat niet) en best practices te delen. Dat is een begin, maar belangrijk is ook perverse prikkels en de enorme bureaucratie te overwinnen.

Roelof Visscher te gast in Hofstreek Portret Goor - Zondag 23 februari is Roelof Visscher te gast in het radioprogramma ‘Portret’ van Hofstreek FM. Roelof is samen met zijn vrouw Ilse in 2000 gestart met Wijngaard Hof van Twente, de producent van de Twentewijnen. Het bedrijf is één van de grootste wijngaarden van Nederland. Deze maand krijgt de Twentse wijn een Caribisch tintje. De wijngaard heeft namelijk een dependance geopend op het eiland Curaçao. Hofstreek Portret is te beluisteren op zondag van 11:00 uur tot 12:00 uur en wordt maandagavond tussen 20:00 uur en 21:00 uur herhaald. Hofstreek FM is te ontvangen op 107.6 FM, op 107,0 FM (Markelo) in de ether en op 104.1 FM op de kabel in de gehele Hof van Twente en via real stream audio op internet via www.hofstreek.nl.

4 gehaktballen + 4 Stroganoff burgers samen € 6,50 Voor de wintersportliefhebbers diverse soorten stamppotten, rookworst, ribben, gebakken speklapjes, gebraden gehaktballen, enz. Alles vacuüm verpakt, makkelijk op te warmen. Kijk op onze website voor onze cateringmogelijkheden. Goorsestraat 33 Hengevelde | T 0547-333260

www.brummelhuis.keurslager.nl Advertentie geldig van 18-02-2014 t/m 22-02-2014

Jeugdsportfonds Overijssel bestaat vijf jaar! Eind februari viert het Jeugdsportfonds Overijssel haar 5-jarig bestaan. Voor de organisatie een dubbel gevoel. Het is fantastisch dat via het fonds een groeiend aantal kinderen de kans krijgt om te sporten, maar aan de andere kant is het bedroevend dat het fonds groeiende is, omdat steeds meer kinderen opgroeien in armoede. Jeugdsportfonds Overijssel creëert sportkansen voor kinderen die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het fonds betaalt de contributie en/of sportattributen voor die kinderen. Het geld gaat rechtstreeks naar de sportvereniging en de sportwinkel, op deze manier komt het op de juiste plek terecht. In de afgelopen vijf jaar zijn 21 Overijsselse gemeenten gestart met een Jeugdsportfonds. Vier gemeenten zijn een lokaal fonds gestart en de overige gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdsportfonds Overijssel. “Dit is een geweldig aantal en geeft ons enorm veel energie”, zegt voorzitter van het eerste uur, Arent Beugelink. “Uit het aantal aanvragen blijkt dat het Jeugdsportfonds echt nodig is. Van een tiental aanvragen in 2009 zijn we uitgegroeid naar een volwaardig provinciaal fonds met ruim 800 aanvragen en een uitgave van €125.000 in 2013. En we zijn nog niet uitgegroeid!” Dat zoveel kinderen kunnen sporten via het fonds was niet mogelijk geweest zonder de intermediairs, zij spelen een belangrijke en vrijwillige rol. Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen, zij kennen ook de sportwensen en de thuissituatie van de kinderen. Intermediairs zijn professionals in de leefomgeving van kinderen zoals docenten, intern begeleiders, thuiszorgmedewerkers of Jeugdzorgwerkers. Naast de intermediairs zijn ook onze financiële partners belangrijk. Op dit moment zijn dat alleen nog de gemeenten en incidenteel is er een organisatie die het fonds steunt. Dit dienen er meer te worden het komende jaar om het grote aantal aanvragen te kunnen (blijven) honoreren. Jeugdsportfonds Overijssel geeft kinderen in Overijssel een sportkans!

22e Boekenmarkt Delden Delden - Hebt u nog steeds liever een boek in de hand dat ruikt naar papier en drukletters in plaats van een e-reader, dan kunt u in Delden terecht. Op 1 en 2 maart a.s. is daar wederom de jaarlijkse boekenmarkt. Van 11 tot 16 uur zijn weer talloze tweedehandsboeken te koop in de Voorhof, Kerkstraat 6. Deze boekenmarkt geniet een grote bekendheid: de ruim 10.000 boeken zijn goed gesorteerd (in meer dan 25 categorieën) en van goede kwaliteit. Het aanbod van boeken is groot. U vindt er o.a.: literaire romans, gedichten, detectives, boekenweekgeschenken, reisverslagen, kinder-, hobby- en handwerkboeken, boeken over de natuur, kunst, etc. Ook zijn er antiquarische en oude boeken. Ook voor Cd’s bestaat een grote belangstelling, hiervan is een kleine collectie aanwezig. Alle boeken en Cd’s zijn voordelig geprijsd.  Deze boekenmarkt wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Oude Kerk te  Delden. De Stichting richt zich op instandhouding van het monumentale kerkgebouw “De Oude Blasius” en naaste omgeving. Er worden veel kopers verwacht, iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis. Voor meer info kunt u terecht bij secretaris Roel Bril, telefoon: 074-8511478, e-mailadres: st.vok@blasiusdelden.nl.

Sponsor maakt nieuwe zwemkleding voor ZPC De Hof mogelijk

In het nieuwe bad in een nieuw tenue! De waterpolojeugd van ZPC De Hof is het nieuwe jaar begonnen met nieuwe badpakken en zwembroeken. De 3 jeugdteams met spelers uit Markelo, Goor en Holten zien er hierdoor fantastisch uit. Dankzij JLM Stukadoorsbedrijf Markelo hebben we de nieuwe zwemkleding kunnen aanschaffen. Op bovenstaande foto poseren onze jeugdleden met hun nieuwe zwemkleding. Op de foto staan van links naar rechts: bovenste rij: Sem Arfman, Mike Lammertink, Timber Heitink, Lotte Schrijver, Kenai Heitink, Jasper van Rijn, Max Boesveld, Jacky Lassche (sponsor), Sanne Schreurs, Elena Pasop, Boris Mensink, Malik van der Galien, Thijmen Meewis, Lex Oolbekkink middelste rij: Kim Klein Teeselink, Manon Zoetbrood, Daniek Brands, Rianne Ulfman, Rosanne Keizer, Rachelle Maalderink, Willemijn Eggenkamp, Eline Zoetbrood, Isis Braamhaar, Anke Beverdam, Renee Vorkink, Lian Klein Teeselink onderste rij: Friso van Dolder, Emiel Burema, Dirkjan Beldman, Stein Elkink, Bram Remmers, Toine Gersen, Robin Hartgerink en Thijs Teutelink.

Fit zijn en blijven Diepenheim - Met het toenemen van de leeftijd kan de vitaliteit afnemen. Vitaal voelen is een belangrijke indicator voor welzijn. Fitness kan het gevoel van welbevinden bevorderen. Mensen uit de buurt, op een sportieve wijze, actief met elkaar in contact brengen en de sociale samenhang en vitaliteit vergroten is het doel van de Stichting Welzijn Ouderen (SWOHvT). De SWOHvT heeft daarom voornemens om in samenwerking met Edwin Veldkamp (Fysio-manuele therapie) in Diepenheim een fitness te starten. Edwin heeft in zijn praktijk een prachtige ruimte met verschillende toestellen, die hij graag beschikbaar stelt voor mensen die in beweging willen komen en hun lijf fit willen houden. Onder deskundige begeleiding van Jannie ten Thije, willen we een start maken op woensdagmiddag 5 maart a.s., wekelijks van 15.00-16.00 uur. Zes personen kunnen per groep deelnemen en vol is vol. Bij veel belangstelling is er een mogelijkheid om een tweede groep te starten. Omdat wij het belangrijk vinden dat er meer mensen in beweging komen, kunt u in de maand maart gratis kennismaken. Daarna zullen de kosten € 25,- per maand bedragen. Vindt u het ook zo belangrijk om zolang mogelijk actief te blijven en hebt u zin om mee te doen? Meldt u zich dan aan bij Marja Bekhuis, ouderenadviseur/consulent SWOHvT: 0654932767 of via het algemene nummer van de SWOHvT 0547-260053 of per mail info@swohofvantwente.nl.

Nieuw bestuur Muziekschool Hengelo Hengelo - De Hengelose Muziekschool heeft per 15 februari een nieuw bestuur bestaande uit: Ellen Prent (oud-raadslid per 25 maart a.s.) – voorzitter Ellen Prent was van april 2006 tot heden raadslid van de gemeente Hengelo en in die rol tevens vice-fractievoorzitter, voorzitter commissie Sociaal en lid Presidium. En van februari 2013 tot heden commissaris bij Wonen Delden (sociaal-maatschappelijk profiel). Ellen is een ervaren manager, adviseur, en bestuurder bij lokale, regionale en semioverheid met bestuurskundige achtergrond. Maarten Vonk (directievoorzitter Rabobank Centraal Twente) Maarten Vonk is sinds 2004 directievoorzitter van de Rabobank Centraal Twente, heeft als specialismen financiële dienstverlening, marketing en Communicatie en brengt, net als Ellen Prent, een enorm netwerk in. Hij was als voorzitter betrokken bij de oprichting van Bureau Hengelo. Ronald Kox (directeur AKI Artez Art & Design Enschede) Ronald Kox was, voor zijn aantreden als directeur van de Aki, teamleider Cultuur en Sociale Infrastructuur bij de provincie Overijssel en brengt veel inhoudelijke kennis in als voormalig Algemeen en Financieel directeur van Muziekschool De Triangel in Neede. Oktober 2013 - heden Het oude bestuur stapte vorig jaar op, nadat de gemeente aangaf 3 ton te willen bezuinigen bovenop de eerder opgelegde bezuiniging van 2,5 ton. De gemeente stelde daarop Riny Coenders aan als interim-bestuurder, die op haar beurt i.v.m. ziekte van de directeur van de Muziekschool de heer Ravesloot, Coen Bais (directeur Metropool) aanstelde als interim-directeur. Beiden gingen vrijwel meteen op zoek naar een nieuw bestuur. Interim-bestuurder Riny Coenders: “We zijn trots en ontzettend blij dat we deze ervaren bestuurders hebben kunnen binden aan de Muziekschool Hengelo. Het maakt ons extra toekomstbestendig en versterkt ongetwijfeld het vertrouwen bij allen die met de Muziekschool samenwerken”.

Vierduizend jongeren betrokken bij de democratie

Zeventig procent Overijsselse jongeren wil stemmen in 2015

Ruim zeventig procent van de jongeren in Overijssel wil gaan stemmen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel. Het aantal jongeren dat zegt te gaan stemmen steeg van 56 naar 72 procent. Verder steeg het aantal jongeren dat weet dat je op Provinciale Staten kunt stemmen met 13 procent (van 63 naar 76 procent) en het aantal jongeren dat minstens twee taken van de provincie kan noemen steeg met 17 procent (van 33 naar 50 procent). Bij activiteiten van het project (Jong) Overijssel doet mee! wordt vooraf én achteraf aan de leerlingen gevraagd naar hun kennis en betrokkenheid bij de provincie. In alle gevallen stijgen de percentages na afloop. 4.000 directe contacten In 2013 kregen ruim vierduizend jongeren in Overijssel een gastles op hun school, speelden een Democratiespel of Statenspel in het provinciehuis of in een gemeentehuis en deden mee aan een debatwedstrijd. Ze gingen in gesprek met Statenleden, gemeenteraadsleden, ambtenaren en moderatoren van ProDemos. Uniek Het project (Jong) Overijssel doet mee! is uniek in overheidsland. Alleen in Overijssel komen door samenwerking van provincie, gemeenten en ProDemos jongeren (en sinds 2013 ook volwassenen) op zo’n grote schaal in contact met vertegenwoordigers van het politieke bestel. (Jong) Overijssel doet mee! heeft verschillende activiteiten: Democratiespelen en Statenspelen Tijdens Democratiespelen en Statenspelen kruipen deelnemers in de huid van volksvertegenwoordigers en spelen een raads- of Statenvergadering na. De vergaderingen worden in de Statenzaal van het provinciehuis of de raadszaal van een gemeentehuis gehouden. In 2013 zijn er 44 Democratiespelen op het provinciehuis gespeeld en 20 op een gemeentehuis. Bij deze spelen is er altijd een politicus aanwezig. Gastlessen Tijdens een gastles gaat een lid van Provinciale Staten samen met een gemeenteraadslid in gesprek met leerlingen over wat hen raakt. In 2013 zijn er 53 gastlessen op scholen gegeven. Debatwedstrijden De provincie organiseert jaarlijks, samen met de Jongerenraad Overijssel en het Pius X College uit Almelo de Overijssel Debat Award, waar dit jaar een recordaantal van 12 scholen (ruim 200 leerlingen) aan meedeed. Tevens vinden er diverse debatwedstrijden op het provinciehuis in Zwolle plaats: Het Provinciaal Jeugddebat, Het Model European Parliament en het Jongeren Lagerhuis. Jongerenraad Onderdeel van (Jong) Overijssel doet mee! is de Jongerenraad Overijssel. Hierin zitten zo’n 20 jongeren tussen de 15 en 21 jaar uit alle delen van de provincie die geregeld bij elkaar komen om mee te denken wat er beter kan (voor jongeren) in Overijssel, om evenementen te organiseren, adviezen uit te brengen aan de politiek en ambtenaren en om elkaar te ontmoeten en leuke ervaringen op te doen. Cijfers De cijfers van (Jong) Overijssel doet mee! van 2013: ·14 gemeenten ·45 raadsleden ·32 Statenleden ·2 oud-Statenleden ·40 scholen/opleidingen ·44 Democratiespelen op provinciehuis ·20 Democratiespelen op gemeentehuis ·53 gastlessen op scholen ·12 deelnemende scholen aan de Overijssel Debat Award (Jong) Overijssel doet mee! Het project (Jong) Overijssel doet mee! bestaat sinds 2008 en werkt inmiddels samen met ProDemos, 14 Overijsselse gemeenten, de Jongerenraad Overijssel, en verschillende scholen en opleidingen in Overijssel. Het doel is jongeren en volwassenen te betrekken bij de democratie. Voor scholen vormen de activiteiten een mooie aanvulling op lessen geschiedenis, maatschappijleer en Nederlands. Sinds 2013 worden ook volwassenen van harte uitgenodigd om mee te doen aan een Democratiespel.

Vogelcursus IVN Markelo IVN, afdelingen Markelo en Rijssen-Enter organiseren in samenwerking met Vogelwerkgroep Midden Overijssel (VMO) weer een vogelcursus. In maart wordt een cursus ‘vogels herkennen’ gegeven. Het is een cursus die iets verder gaat dan het koolmeesje, merel, de ringmus etc. In deze cursus komen de steltloper, de kiekendief (roofvogel), meeuwensoorten, maar ook de roodborsttapuit, de blauwborst, de graspieper en vele andere soorten aan bod. De cursus zal gegeven worden op vier donderdagavonden in maart. Deze avonden zijn: 6, 13, 20 en 27 maart. Ook zullen er 2 à 3 excursies gehouden worden op zaterdagmorgen (data in overleg met de cursisten). De cursus wordt gegeven in Holten en kost slechts € 30,- inclusief naslagwerk, excursies en koffie of thee. Er kunnen ongeveer 20 cursisten meedoen. Wees er snel bij want er hebben zich al 10 cursisten aangemeld. De docenten zijn Arie Langendoen en Theo Aarsen van de Vogelwerkgroep Midden Overijssel. U kunt zich opgeven en informatie opvragen via hbruggink@gmail.com of Facebook: Herman Bruggink.

Big Bang Zangfestival voor Hengelose zangtalenten Op vrijdag 21 maart a.s. vindt de eindpresentatie plaats van de 3e editie Big Bang Zangfestival in de grote zaal van Poppodium Metropool. Aanvang 20.00 uur Het Big Bang Zangfestival is een initiatief van de Muziekschool Hengelo en bedoeld voor Hengelose zangtalenten van alle Hengelose middelbare scholen. Na een interne cultuuravond geven De Grundel, SG Twickel, Montessori, ’t Genseler, Bataafs Lyceum en de zangafdeling van de Muziekschool ieder drie zangtalenten op voor dit bijzondere project. De Big Bang heeft een standaard Big Band bezetting in de leeftijd: 13-18 jaar. De zangtalenten werken tijdens de voorrepetities samen met de Big Bang o.l.v. Bert Fransen. Op vrijdag 21 maart presenteren ze zich in Poppodium Metropool en zingen voor twee professionele juryleden Helen Hilbrink (Jazz zangeres) en Davy de Wit (hoofd Popacademie ArtEZ) en natuurlijk veel publiek. Elke kandidaat zingt live met de Big Band en dat maakt het project uniek en bijzonder aantrekkelijk voor de zangers/zangeressen.

Succesvol Talent Ontwikkel Programma Carintreggeland investeert in medewerkers

De deelnemers aan het Talent Ontwikkel Programma 2013-2014 van Carintreggeland, vlnr.: Getti Ippel, Geke Tempert, Dorien Boonstra, Emina Aalpol, Marianne Wegereef, Marc de Lange, Miriam Klok, Yvonne Gort, Mattheu Stevelink, Monique Derksen, Martine de Jong Hengelo - 11 Medewerkers van Carintreggeland hebben donderdag 13 februari jl. hun Talent Ontwikkel Programma afgesloten. Dit programma biedt deelnemers de mogelijkheid zich te ontwikkelen op persoonlijk niveau in een professionele context, op organisatieniveau en binnen hun eigen vakgebied. Carintreggeland is een ambitieuze organisatie in een dynamische sector. Om optimaal te blijven aansluiten op de ontwikkelingen in de sector heeft de organisatie getalenteerde medewerkers nodig die mede richting geven aan de ontwikkeling van Carintreggeland. “Talent moet je in een organisatie opsporen, faciliteren, koesteren en ruimte geven”, aldus Joke Mengerink, Raad van Bestuur Carintreggeland, tijdens de eindpresentatie. Het initiatief voor dit Talentontwikkel Programma sluit aan bij de de strategische doelstellingen van Carintreggeland. Bovendien sluit Carintreggeland hiermee aan bij de uitgangspunten van een High Performance Organisation (HPO) waardoor zij een aantrekkelijke werkgever en een vitale organisatie blijft. Naast het Talentontwikkel Programma biedt Carintreggeland jaarlijks de leergang Nightengale aan voor verpleegkundigen en de leergang Perfecto voor verzorgenden. Deze talenten zijn voorgedragen uit de organisatie. Zij zullen gevraagd en ongevraagd hun onderzoekresulaten verder vorm gaan geven in de organisatie.


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 5

Groenlinks staat voor Goede zorg In de zorg moet het gaan om mensen: iedereen de zorg die nodig is, terwijl het toch betaalbaar blijft. Geen zorg aan het loket, maar zorg thuis of aan het bed. Behoud van banen in de zorg is voor GroenLinks in Hof van Twente geen bijzaak. Meer werk Banen boven bezuinigen: GroenLinks kiest voor investeren in een duurzame economie. Bedrijvigheid niet steeds maar opschalen op grote bedrijventerreinen maar kleinschaligheid in de kernen van Hof van Twente handhaven. Schone energie ‘Oude’ energie vervuilt, is slecht voor het klimaat en raakt op. Daarom kiezen we voor schone energie. Windmolens, aardwarmte en zonnepanelen, in Hof van Twente is nog een wereld te winnen. Behoud cultuur en voorzieningen De bezuinigingsdrift schaadt de cultuur. Gemeenschapsvoorzieningen in de kernen en de buurtschappen, de bibliotheken, de verenigingen, de muziekschool, de Reggehof en de musea in Hof van Twente blijven bij GroenLinks behouden. Ons Europa Milieu, banken of bedrijven trekken zich niks aan van landsgrenzen. Daarom werken we samen in Europa. Bedrijven in Hof van Twente exporteren wereldwijd en vooral naar Duitsland. Een goede buur is beter dan een verre vriend. GroenLinks is voor Europese samenwerking. U vindt ons op www.groenlinkshofvantwente.nl. Reageren: groenlinkshofvantwente@gmail.com.

Lezers schrijven (buiten verantwoordelijkheid van de redactie) Berichten voor deze rubriek kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

“Overlast hondenpoep monument Torendijk”

Het jaagpad tussen beide bruggen langs het Twentekanaal is een geliefde uitgaansplek voor veel honden en hondenbezitters. De honden kunnen er los lopen en zonder overlast hun behoefte doen (al is dat, nu de nieuwe wijk bewoond begint te raken, wel een tamelijk grote belasting voor het gebied, de honden produceren geschat toch zo’n 6000 kilo poep per jaar…). Een grote ergernis voor wandelaars en hondenbezitters is het gedrag van mensen die hun hond ongegeneerd laten poepen bij en rondom het monumentje op de Torendijk, zonder de rommel op te ruimen. Het monument gedenkt de Canadese soldaten die in april 1945 Delden hebben bevrijd en daar mag men toch wel met wat meer eerbied mee omgaan. Het ophangen van een welgemeende aanwijzing helpt niets, men gaat gewoon door de honden daar te laten zitten. Vanaf deze plek nogmaals een oproep om even door te lopen naar het kanaal, je hond niet op de straat zijn behoefte te laten doen en bij een vergissing de rommel op te ruimen! Hans Mulder, Delden (ook hondenbezitter)

Optreden Matrozenkoor in Anholtskamp

Nieuw in Hof van Twente: BIKE2BFIT In de krokusvakantie zal BIKE2BFIT diverse Moutainbike Clinics voor beginners, leeftijdscategorie: 9-12 jaar, verzorgen. Wie is BIKE2BFIT: BIKE2BFIT is opgericht door Peter van het Bolscher. Hij is al 25 jaar sportleraar en een zeer ervaren mountainbiker. De doelstelling van BIKE2BFIT is de opgroeiende jeugd met het mountainbiken kennis te laten maken. Mountainbiken is een uitstekende sport voor de nog in de groei zijnde jeugd omdat het nagenoeg onbelast is voor de gewrichten. Peter zal de clinics zelf verzorgen en er wordt gereden op het mountainbike parcours rondom Delden. De clinics zullen op 3 opeenvolgende dagen gehouden worden: op de 1e dag uitleg fietsen, verkeersveiligheid, wennen aan het schakelen en rijden op de weg en in het terrein. De 2e dag zal in het teken staan van terreinrijden. Op de 3e dag zal er een parcours worden gereden waarbij alle facetten aan bod komen. Tevens is het mogelijk na de clinics lid te worden van BIKE2BEFIT. Er zal dan 2x per week gefietst worden. Uiteraard is het ook mogelijk om lid te worden zonder dat de clinics gevolgd zijn. Per clinic zijn er 10 plaatsen. Kosten: € 35,- inclusief materiaal voor de gehele clinic! Voor meer info en/of opgave: tel. 06 4643 3545. In de Krokusvakantie zal BIKE 2B FIT diverse Moutainbike Clinics voor beginners verzorgen. Leeftijdscategorie: 9-12 jaar Per clinic: 10 plaatsen Kosten: 35 Euro Inclusief materiaal (fiets, helm, computer) De clinic bestaat uit 3 x 1,5 uur op achtereenvolgende dagen. Dag 1: Uitleg fiets, verkeersveiligheid, schakelen op de weg en in het terrein. Dag 2: Terreinrijden Dag 3: Parcours afleggen waar alle facetten aan bod komen. Voor opgave en/of meer informatie: 06 4643 3545

Carnaval staat voor de deur Op 28 februari zal het carnaval in Hof van Twente losbarsten. Rob Lentelink, directeur van autobedrijf Lesscher gevestigd in Hengelo, is in Hengevelde Prins carnaval geworden van CV de Höftemennekes. Dit zal iedereen niet ontgaan zijn. Hij verwacht geweldig mooie dagen en zal dan ook met volle teugen genieten van het aankomende Carnaval. Onder het motto: “De auto en de motor loat we effen stoan, wie goat Carnaval vier’n, loat goan!” , zal Prins Rob voorop gaan in de polonaise. En daarom kan de vlag uit bij autobedrijf Lesscher, want speciaal in de carnavalsweken staan onze “carnavalstoppers” zoals de nieuwe Nissan Qashqai en de nieuwe Nissan Note in de schijnwerpers. Namens het personeel van Autobedrijf Lesscher wensen wij Prins Rob II veel plezier!

Markelo - Op zaterdag 8 maart is er in Anholtskamp Markelo (A. ten Hovestraat 1) een optreden van het Matrozenkoor uit Apeldoorn. Het Matrozenkoor bestaat uit ongeveer 25 matrozen en het repertoire bestaat uit Nederlandstalige zeemansliedjes, maar ook uit populaire (volks)liedjes en feestmedleys. U, als inwoner van Markelo, bent van harte uitgenodigd om deze gezellige middag bij te komen wonen tegen een vergoeding van € 5,-. Hiervoor krijgt u naast het optreden koffie en een drankje aangeboden. Het optreden begint om 14.30 uur (zaal open: 14.00 uur). U kunt zich aanmelden en betalen bij de receptie van Anholtskamp, op werkdagen van 9.00-12.00 uur; 0547-363555.

De Zonnebloem en Kras: een goede combinatie Gaat u graag op reis, maar hebt u vanwege een lichte lichamelijke beperking een beetje extra zorg nodig? Dan is deze Extra Verzorgde Vakantie van Kras, in samenwerking met de Zonnebloem, misschien iets voor u. U gaat weliswaar zelfstandig op vakantie, maar de extra service maakt dat u zorgeloos kunt genieten. Zo zijn alle vakantie-accommodaties voorzien van een lift. In de bus hebt u extra beenruimte en de rollator kan zo nodig mee. In de bus zijn, naast de chauffeur, altijd twee begeleidsters van de Zonnebloem aanwezig. Deze hebben veelal een verpleegkundige achtergrond. U moet echter wel volledig voor u zelf kunnen zorgen! Enkele aandachtspunten - Wanneer u gebruik maakt van een rolstoel dient u zelf voor begeleiding te zorgen die u met de rolstoel behulpzaam kan zijn. - Zowel de gebruikmaker van een rolstoel als alle andere passagiers moeten zelfstandig in-en uit de bus kunnen stappen. - Het kan voorkomen dat er in het hotel waar u verblijft drempels zijn. Het kan eveneens voorkomen dat u enkele traptreden moet nemen om bij het restaurant, de receptie of in uw kamer te komen. Het is uiteraard geen probleem dat u deze treden langzaam neemt of dat u een beetje hulp nodig heeft, maar u moet het wel kunnen. Al met al ziet u dat er nog maar weinig beperkingen zijn om geheel zelfstandig op reis te gaan. Met deze Extra Verzorgde Vakantie heeft u de mogelijkheid om te genieten van een schitterende en gezellige vakantie! Dit jaar gaan wij naar Berlijn en het Spreewald - Michendorf van 14 juli t/m 18 juli 2014. Zie bladzijde 14-15 in de Krasgids. Wij hopen op voldoende deelname zodat de reis door kan gaan en bij grote deelname wordt de opstapplaats Delden. We verblijven in het SenseConvent Hotel. Heeft u belangstelling voor deze reis geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op. Voor nadere informatie: Giny Geerling, tel. 074-3761362 of 0623504924; Diny Vossebeld, tel. 0547333224 of 06-10042008.


Deze week in de aanbieding Hofweekblad

Sjoowavonden, muzikale tombola met veelzijdig talent

Deze week in de aanbieding

1 kilo magere varkensrollade Meat & Meals

Boerenkoolstamppot met smulbuikjes en gratis soep

€ 4,98

100 gram gebraden gehakt + 100 gram Coburger ham

€ 3,49

500 gram € 5,95

Uw Slager Frits &Stefan Stefan Uw Slager Frits & Weversplein 5A, Goor,Tel. Tel. 0547-74 50 44 50 44 Weversplein 5A, Goor, 0547-74 info@fritsenstefan.nl, www.fritsenstefan.nl info@fritsenstefan.nl, www.fritsenstefan.nl

Boek aan huis, nieuw project van het UVV met de bibliotheek Delden - Sinds 1 januari j.l. hebben het UVV Delden en de bibliotheek Delden de handen ineengeslagen met de start van het project Boek aan huis. “Boek aan huis” is voor iedereen die slecht ter been is of door langdurige ziekte, een handicap of ouderdom aan huis gebonden is en toch graag van de bibliotheek gebruik wil maken. Wat houdt het in ? Als u belangstelling heeft, of kent u in uw omgeving iemand die hiervoor in aanmerking zou willen komen, dan komt er een vrijwilliger of vrijwilligster van het UVV bij u aan huis om uit te leggen, welke mogelijkheden de bibliotheek biedt. U kunt aangeven waar uw interesse ligt, en wat u graag wilt lenen. Vervolgens komt deze vrijwillger/ster regelmatig bij u langs om de materialen te wisselen, want naast boeken kunnen dat natuurlijk ook tijdschriften, cd’s of dvd’s zijn. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden, slechts uw bibliotheekabonnement is voldoende. De service is niet alleen bestemd voor leners uit Delden, maar ook voor de mensen uit het voormalige Ambt Delden. Wat moet ik doen? Hebt u belangstelling voor deze service, neem dan even contact op met de bibliotheek Delden, Gerard Jenneboer, tel. 074-3762016,. Mailen mag ook: bib.delden@hofbibliotheek. nl. De bibliotheek zorgt dan dat er iemand langskomt. Het UVV en de bibliotheek hopen dat er veel mensen gebruik gaan maken van deze speciale service.

in h c i z dt

de

Bevin

Ineke’s Hofdichten ‘‘’t Breefke” ’n Deerntje van tiene Was ondeungd ewes: Had stiekum erookt. Det vun mo neet zo bes! Mos veur straf meteen noar berre, Zoonder tillevisie en zo. Gung met’n hoop gemöster Noar eur sloapkamer too. Toen de oale leu gungn sloapn, Hung der’n breefke an hun dure. Joa den kleanen had wal es Vaker van det soort kuren! ’t Jeugdig epistel was heel direct: Echt van een opstaandig kind, ´Mama, ik HAAT je, je weet dat ik je vreselijk STOM vind´! …….Veel liefs, Sanne Ineke Smit-Vukkink

Toneelvereniging Ons Genoegen Diepenheim - Toneelvereniging Ons Genoegen speelt voor u 2 eenakters: De Getuigen, geschreven door Hugo Claus Twee vettige broers brengen het hoofd van een Spanjaard op hol met beschrijvingen van de lekkerste hoer van de stad. De Getuigen is een vies spelletje over de honger naar seks, voyeurisme en het moreel. De broers die beiden Moene heten, en de oude man Pruush loeren vanuit een donker hoekje naar hun droomvrouw, de hoer Lorna. Ze zien alleen haar silhouet door de gordijnen en zullen haar nooit krijgen, want ze durven niet bij haar ‘naar binnen’. Wanneer de Spaanse vluchteling Juan zijn interesse in haar toont, praten ze hem het hoofd gek over Lorna en sturen hem naar haar toe. Helaas worden de twee betrapt door Lorna’s minnaar De Haan, directeur van de fabriek waar de broers en Juan werken. De laatste eer voor Mamma Magdalena, geschreven door Arie Grendel Drie zussen en een halfzusje zijn bijeen in de rouwkamer, om de laatste eer aan hun moeder te bewijzen. Als ze besluiten afzonderlijk afscheid te nemen blijken er grote verschillen in de verstandhouding met de moeder. En wat was Magdalena voor een vrouw? Op de dag dat haar man bij een caféruzie om het leven komt wordt haar derde kind geboren. Acht jaar later krijgt zij nog een dochter! Spelers De getuigen: Jan Elderink, Henny Regterschot, Wilko Wissink en Ton Besling. Speelsters De laatste eer voor Mamma Magdalena: Janny Aaftink, Hetty Dollekamp, Dorien Haanepen, Debby Elferink en Marieke Kaldenbach. Speeldata: Vrijdag 21-02 om 20:00 uur; zaterdag 22-02 om 20:00 uur; zondag 23-02 om 14:30 uur. Locatie: Ottenhuis Diepenheim Raadhuisstraat 11 Kaarten: Volwassenen € 7,50, Kinderen tot 16 jr. € 3,50. Regie: Harry Zandjans; techniek: Loes van Hall / Sjors Rosema; kleding: Kledingverhuur Diepenheim; grime: Janny Aaftink. Info: www.toneelonsgenoegen.nl; Twitter: OnsGenoegDheim; Facebook: Toneel Theater Ons Genoegen Diepenheim. Kaarten graag reserveren i.v.m. beperkte zitplaatsen. Reserveren per mail via: haanepen.dorien@gmail.com

Anders eten en veel bewegen met de juiste mindset geeft resultaten

Goor - De 18 deelnemers van De Grote AH Afvalrace zijn goed op dreef om bij De Sportschool in Goor de gewenste kilo’s eraf te trainen. Ze kunnen hun eigen resultaten in een schema bekijken en praten bij in de groepsles. Het gaat om anders eten en veel bewegen. Hierbij is de achtergrond waardoor zij zichzelf te zwaar vinden, de ‘mindset’ zoals coach Jonny Smelt het noemt, het belangrijkst. Deelneemster Martine Slaghuis uit Goor heeft een behoorlijke feestweek achter de rug omdat zij zelf jarig was en haar ouders hun 40-jarig huwelijksfeest vierden. Feest! Dat betekent meestal taart en veel andere lekkernijen voor je neus. “Dat ging heel goed. Ik heb wel iets meer gegeten maar de dag daarna deed ik het weer rustiger aan. Waar ik eerder elk gebakje en hapje zonder aarzelen nam, denk ik er nu bewuster over na wat ik wel en niet ga eten”, vertelt Martine. Ze geeft ook aan dat ze het heerlijk vindt om te sporten en de behaalde positieve resultaten op het schema te zien. “Ik sport drie keer in de week, dat gaat super en de kilo’s vliegen eraf. Eén keer per week volg ik de Body Pump, de Body Combat en de groepsles voor de deelnemers aan De Grote AH Afvalrace. Wanneer ik geen tijd heb voor een groepsles dan volg ik training onder begeleiding in de fitness. Ik heb mijn eigen schema en heb geleerd hoe ik dit zelf kan bijstellen. Door op verschillende manieren te trainen wordt mijn lichaam meer geprikkeld waardoor het energieverbruik omhoog gaat en ik meer calorieën verbrand. Ik voel dat mijn lichaam echt weer gaat veranderen en dat is geweldig”. De deelnemers hebben nog een aantal weken te gaan maar de ‘kop’ is eraf en men is tevreden over de gang van zaken en de contacten onderling. Heb jij belangstelling om mee te doen aan dit programma? Neem dan contact op met Jonny Smelt van Moving Inside Out op telefoonnummer 0653334981 of via e-mail op jonnysmelt@degroteahafvalrace.nl.

Twentse gemeenten richten organisatie op voor Zorg en Jeugd Uitvoering regionale taken jeugdhulp Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Om garant te staan voor een goede Twentse zorgstructuur, werken de 14 Twentse gemeenten intensief samen onder de naam Samen14. Een gedeelte van de taken die de gemeenten onder hun hoede krijgen, gaan de Twentse gemeenten regionaal organiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om JeugdzorgPlus, crisisdienst, jeugdbescherming en -reclassering, residentiële jeugdhulp en werving pleegzorg. Op welke manier ze dat doen staat in de notitie ‘Positionering regionale jeugdhulptaken in Twente’ die de komende tijd door de individuele gemeentebesturen behandeld wordt. De taken die de gemeenten regionaal oppakken, brengen ze onder in een nieuwe organisatie voor de Zorg en Jeugd in Twente. Na vaststelling door alle gemeentebesturen gaat Samen14 onder leiding van een kwartiermaker aan de slag met de inrichting van de regionale organisatie. Deze moet uiterlijk 1 januari 2015 gereed zijn. Voorstel besturingsmodel In de notitie staat een advies over welke bestuurlijke vorm voor de gezamenlijke uitvoering van jeugdhulptaken voor Twente passend kan zijn. En over welke taken samen uitgevoerd dan wel uitbesteed moeten worden. In het advies is rekening gehouden met eerder vastgestelde uitgangspunten. Oprichten nieuwe organisatie In de notitie komt naar voren dat de gezamenlijke taken op het gebied van jeugdhulp het beste ondergebracht kunnen worden bij de regio Twente en dan in een nieuwe organisatie, mogelijk in combinatie met regionale taken op het gebied van de ondersteuning en zorg (AWBZ/Wmo). De organisatie wordt door de Regio Twente gefaciliteerd. Deze bestuursvorm noemen we Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT=werknaam). De organisatie wordt zo ingericht dat gemeenten in de lead blijven. Binnen deze organisatie kunnen gemeenten enkele taken uitbesteden en enkele taken gezamenlijk uitvoeren. Vervolg De notitie ‘Positionering regionale jeugdhulptaken in Twente’ wordt de komende tijd behandeld door de gemeentebesturen van de individuele gemeenten. Succesvolle samenwerking De Twentse gemeenten werken al een aantal jaren samen om de decentralisatie van de Jeugdzorg en Wmo/AWBZ tot een succes te maken. Voor een aantal taken zijn ze hiertoe landelijke verplicht. Voor andere taken geldt dat vrijwillige samenwerking voor de hand ligt omdat het grote voordelen oplevert. Veel zorginstellingen en partijen werken namelijk regionaal. De samenwerking tussen gemeenten sluit hierop aan, waardoor er uniformiteit ontstaat. Bovendien levert samenwerking kennisdeling, kwaliteits- en efficiencyvoordelen op. De Twentse gemeenten werken ook bij veel andere projecten succesvol samen.

Goor – Met meer dan vijftig muzikale acts worden de bezoekers van de Sjoowavonden op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart in een warm bad van jolijt en vertier ondergedompeld. Een mix van ‘Op volle Toeren’, Top 2000 a gogo’, geheime zender, disco en dance. Qua muzikaal genre variërend van de razend populaire Avicii, via Normaal en André Hazes tot Grease, Katy Perry, Feesten Duitstalige medleys en Herman Brood. Een waaier aan geroutineerde én nieuwe zangers, zangeressen en muzikanten (uit de gehele Hof van Twente) treden in de spotlights van de bühne van zalencentrum de Bebsel in Goor. Een muzikale marathon onder begeleiding van de nieuwe Sjoow-Band. Maar liefst ruim drie uur een aaneenschakeling van vocaal geweld zoetgevooisd stemgeluid en natuurlijk Show. Er volgen nog enkele repetities voordat het gezelschap het podium bestijgt. De Sjoowavonden worden geregisseerd door Apollonia Sligman en Herjan Meutstege en georganiseerd door Culturele Vereniging de Deurdouwers. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij De Bebsel en Primera de Bandijk in Goor De Sjoowavonden zijn op op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart. Zaal open om 19.00 uur, de Sjoows starten om 20.00 uur. De entree bedraagt 15 euro per persoon.

Workshop lijntekenen en expositie voor leerlingen Toonladder Delden - Leerlingen van de Toonladder exposeren binnenkort samen met 910 andere leerlingen uit Hof van Twente in het “Drawing Centre” Diepenheim. Afgelopen donderdag was er een workshop lijntekenen. De workshop was geïnspireerd op de tentoonstelling ‘Vortex’ van Bettina Krieg die nog tot 2 maart te zien is in het Drawing Centre. Duizenden lijnen van Bettina Krieg Bettina Krieg is kunstenaar in Berlijn. Haar tekeningen zijn opgebouwd uit soms wel duizenden lijnen. Bettina verbleef 3 weken in Diepenheim en sliep zelfs in het Drawing Centre om te werken aan een enorme tekening op één van de wanden van het gebouw. Kunstenaars in de dop Groep 6/7 van de Toonladder mocht donderdag zelf aan de slag met zwarte inkt in het Drawing Centre. Eerst bekeken ze de tekenkunst van Bettina Krieg. De kinderen moesten zelf bedenken wat ze in de tekeningen zagen. Tijdens de lunch kregen ze een korte kunstles over de kunstenaars Keith Haring, Karel Appel en Escher. De opdracht was leuk. Zoals Keith Haring ooit de kale muren van het metrostation vulde met zijn tekeningen, mochten de leerlingen nu zelf een muur vol tekekenen. Kris kras door elkaar met respect voor wat er al op papier stond! De volgende opdracht ‘teken je zelf in een droomwereld’ leverde hilarische schetsen op! (3 benen, 1 oog, lichaamsdelen vol snoepjes, stenen, lijntjes etc.) En tot slot met z’n allen op de grond voor een meterslange tekening met droedels. Krabbelen, doorschuiven, verder werken aan de krabbels van een ander en er een grappig poppetje van maken! De resultaten zijn verrassend leuk! Kom ze bekijken van 7 t/m 10 maart in het Drawing Centre Diepenheim. (geopend van 12.00 – 16.00 uur).

Het Beaufort vertoont film “Festen” Markelo - Op donderdag 20 februari draait in cultureel centrum “Het Beaufort” in Markelo de filmhuisfilm “Festen”. “Festen” is het verslag van de “viering” van de zestigste verjaardag van Helge. Hij heeft zijn gezin en vrienden in een groot landhuis uitgenodigd voor een traditioneel diner. Door de zelfmoord van één van zijn dochters, enige tijd terug, is de spanning echter te snijden. Er blijkt echter meer ellende in de lucht te hangen. Het openbarsten van rottende familiewonden levert confrontaties op tussen vader en zoon, broer en dochter terwijl moeder vooral een sussende rol speelt. Vaart, humor, een enorme directheid en geweldige acteurs maken van het eigenlijk simpele gegeven een film die tegelijk vermakelijk en heel indringend is. De film begint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30 uur open. De toegangsprijs bedraagt € 5,00.

Woensdag 19 februari 2014, pag. 6

Internationale Wijnmarkt Markelo Op zondag 25 mei 2014 zal in het sfeervolle openluchttheater ‘de Kösterskoele’ de 7e Internationale Wijnmarkt Markelo plaatsvinden. Eens in de drie jaar komen wijnboeren uit Frankrijk (Elzas, Beaujolais, Sancerre, Rhône en Selles sur Cher), Italië (Oltrepo’ Pavese), Portugal (Vinho Verde), Duitsland (Nahe, Pfalz en Frankenland), Oostenrijk (Krems-Land) en Nederland (Wijngaard Hof van Twente en Maarkels Broes van de Markelose berg) naar ‘de Kösterskoele’ in Markelo. Er is volop gelegenheid de door hun – met passie – geproduceerde wijnen te proeven en te kopen. De wijnboeren geven zelf uitleg over hoe hun wijnen geproduceerd worden en dat maakt deze wijnmarkt uniek in Nederland! Naast een goed glas wijn horen ook lekkere hapjes. Zo is er een kaasboer uit Selles sur Cher en worden diverse vleeswaren en typisch Nederlandse lekkernijen aangeboden. De wijnmarkt is bedoeld voor iedereen! Er is volop muziek en entertainment aanwezig en ook voor kinderen (tot 18 jaar gratis entree) zullen speciale activiteiten georganiseerd worden. Graag stellen wij Quinta de Gomariz uit Portugal aan u voor. Quinta de Gomariz ligt in de Vale do Ave subregio, het hart van de Vinho Verde, tussen de steden Porto en Braga. Met een gebied van ongeveer 17 hectare, hebben de wijngaarden uitstekende eigenschappen voor de productie van Vinho Verde-wijnen met een hoge kwaliteit. Een vruchtbare bodem en een onbeschutte ligging zijn de redenen voor deze goede wijnen. Vinho Verde betekent “groene wijn”, echter niet vanwege de kleur, doch vanwege het feit dat het jonge wijnen zijn, ideaal voor de bbq, terras of veelal bij vis, schaal- en schelpdieren. Quinta de Gomariz produceert met respect voor de traditionele wijze van vinificatie op geheel eigen wijze wijnen van hoge kwaliteit, verkregen uit de oude druivenrassen van deze regio zoals Loureiro, Avesso, Trajudura en Alvarinho voor de witte wijnen, Padeiro en Espadeiro voor de rosé wijnen en Vinhão voor de rode wijn. De wijnen zijn alle heel licht mousserend.  In de jaren 2005,  2007, 2011  en opnieuw in 2012  ontving de Quinta zelfs de gouden medaille voor de beste wijngaard van de Commissie Vinhos Verdes. Op de wijnmarkt in Markelo zullen alle wijnen van dit mooie wijnhuis geproefd kunnen worden, respectievelijk: Quinta de Gomariz Vinho Verde Loureiro (wit) Quinta de Gomariz Vinho Verde Grande Escolha (wit) Quinta de Gomariz Alvarinho Colheita Seleccionada (wit) Quinta de Gomariz Avesso Colheita Seleccionada (wit) Quinta de Gomariz Vinho Verde Padeiro (rosé) Quinta de Gomariz Vinho Verde Espadeiro (rosé) Quinta de Gomariz Vinho Verde Vinhão (rood) Meer informatie over deze wijnboer is te vinden via www.quintadegomariz.com of www.facebook.com/quintadegomariz.

Tomas Ross Delden - In samenwerking met de bibliotheek Hof van Twente hield de culturele vereniging NUT Delden op woensdagavond 12 februari jl. haar literaire avond in het parochiehuis te Delden. Dit jaar was de schrijver Tomas Ross bij het NUT Delden te gast. Met veel verve en vaak ook veel humor vertelde hij over de wijze waarop zijn boeken tot stand komen. De aanwezige

toeschouwers werden door Tomas Ross een avond lang getrakteerd op tal van prachtige verhalen en anekdotes. Veel lezers maakten in de pauze gebruik van de mogelijkheid hun boeken door de schrijver te laten signeren. Een avond waarbij de tijd voor veel van de in groten getale opgekomen bezoekers veel te snel voorbij vloog. Mocht u deze avond onverhoopt hebben gemist, dan vindt u bij de Read Shop in Delden de komende weken nog een grote keuze aan boeken van Tomas Ross.

Voor nieuw, onderhoud en reparatie van uw naai- of lockmachine

HOLTKAMP Naaimachines

Meer dan 40 jaar ervaring

Bel voor info of een afspraak ✆ : 074-2420710

Eerste Deldense Mamacafé Op maandag 3 maart start het eerste Mamacafé in Delden vanaf 10.00 uur bij Partycentrum Weijenborg in Delden. Dé ideale plek om andere moeders uit Twente te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Naast een ontmoetingsplek, is het Mamacafé ook een plek om vragen te stellen aan verschillende deskundigen. Ben je net moeder geworden of bijna uitgeteld en vind je het leuk om andere moeders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen? Bij het Mamacafé kun je, elke eerste maandag van de maand, vrijblijvend binnenlopen met je kind(eren) en vragen stellen aan de deskundige. Iedere keer is er een ander thema met deskundige spreker die allerlei tips en interessante informatie heeft die handig zijn voor moeders. Deze eerste keer spreekt Annemarie Fillekers. Zij is fysiotherapeute, zwanger-fit docente en shantala babymassage docente. Tijdens het eerste Mamacafé kun je gratis een foto van je baby laten maken door een professionele fotograaf. Ook nodigen we iedere keer een andere winkelier uit om leuke spulletjes voor je baby uit te stallen. Om de opening extra feestelijk te maken is er voor iedere (bijna)mama een leuke goodiebag. Het Mamacafé opent om 10.00 uur. Om 12.00 uur is het programma ten einde, maar kun je nog gezellig nazitten als je daar tijd en zin in hebt. Voor de oudere broertjes en zusjes is er een speelhoek. Voor de kinderwagens is er voldoende plek, er zijn aankleedkussens en er is een voedingsruimte. Oma’s en oppassen zijn natuurlijk ook van harte welkom bij het Mamacafé. De toegang is gratis en een afspraak maken is niet nodig. Eventuele consumpties reken je zelf af. Het station is op 3 minuten wandelafstand met de kinderwagen. Marijn Hemersma is de initiatiefneemster van dit Mamacafé omdat zij gemerkt heeft dat jonge moeders veel behoefte hebben aan het uitwisselen van allerlei handige weetjes en tips. Zij is de gastvrouw van het Mamacafé en werd 5 maanden geleden moeder van Ties. Marijn ontvangt iedereen die tussen tien en twaalf binnenloopt en wordt hierbij geholpen door vrijwilligers. Marijn heeft een interessant jaarprogramma samengesteld met interessante sprekers zoals een kinderarts, deskundige van de kraamafdeling, zwangerschapsgym enz. Heb je nog vragen of wil je helpen als vrijwilliger neem dan contact op met Marijn via feest@partycentrumtwente.nl.


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 7

Boerderij “Perseverance” in Deldenerbroek

Het “tempeltje” in het park van Twickel, dat ik de vorige keer heb besproken, is een schoolvoorbeeld van (Neo-)Classicisme: een kunstrichting uit het eind van de 18de en uit de eerste helft van de 19de eeuw, waarin de klassieke oudheid dusdanig bewonderd werd, dat die periode als lichtend voorbeeld voor de destijds moderne kunst werd beschouwd. Uit iets latere tijd dan het “tempeltje” van Twickel dateert de boerderij “Perseverance” (“volharding”) aan de Almelosestraat 10-12 in Deldenerbroek (uit 1854). Deze modelboerderij, gebouwd naar Frans voorbeeld en oorspronkelijk ingericht voor de stalling van 40 koeien, maakte oorspronkelijk deel uit van het grondbezit van de voormalige havezate Backenhagen, dat hier maar 150 m van verwijderd is. Het huidige Huis Backenhagen is opgetrokken in 1848 in opdracht van de toenmalige eigenaar, de Amsterdamse oud-militair Antonij August Dull (1806-1874). Diens oudste zoon (18461925) heeft jarenlang op de hoofdboerderij van Backenhagen (Perseverance) gewoond. Perseverance - dat vanaf de weg van opzij wordt gezien - bestaat voornamelijk uit een langwerpige, gewoonlijk wit gepleisterde constructie van meestal een verdieping

hoogte, met een lengte van 57,5 m. Bijzonder is de aanwezigheid van een afgeronde middenpartij van twee verdiepingen (zie foto). De begane grond van deze partij diende oorspronkelijk als karnhuis. Hier stond de karnmolen, die doorgaans werd aangedreven door een paard (in geval van een zogenaamde rosmolen) of door een hond. Een dergelijke rosmolen bestond ooit in de ronde toren van Kasteel Bentheim. Een nog bestaand voorbeeld bevindt zich eveneens in Duitsland: in het museumdorp Cloppenburg. Dit zou de laatste van dit type molen in west Europa zijn (hij dateert nog uit 1868!). De verdieping van de middenpartij van de hoeve Perseverance functioneerde in het begin als muzieksalon. Sinds het begin van de 19de eeuw was een dergelijke kamer ook bij de gegoede burgerij in zwang gekomen. Een daarin opgestelde vleugel werd als een soort statussymbool beschouwd. Later is deze ruimte in Deldenerbroek benut als biljartkamer. In tegenstelling tot het Twickelse “tempeltje” is hier geen sprake van klassieke vormgeving of invloed. De drie openingen in het uitbuigende gedeelte van begane grond (ingangen) en van verdieping (vensters, grotendeels in deuren die toegang geven tot een buitengalerij) zijn rondbogig en worden overspannen door doorlopende, ontlastende bogen (“ontlastingsbogen”) van donkerrode baksteen. Genoemde galerij rust op zware consoles (= kraagblokken) van Bentheimer zandsteen, en wordt omsloten door een ijzeren hek. Boven de ronde “koepelkamer” (zie foto) bevindt zich – boven een geprofileerd lijstwerk tegen de binnenmuren - een koepelgewelf met een geringe pijl van de welving. In het midden van dit gewelf bevindt zich een “sluitsteen” met bladornament. Buiten bevindt zich een overkragend kegeldak (= kegelvormig dak), dat gedekt is met riet. Zeno Kolks

Inspirerende avond Kenniscollectief Goor - Op 26 maart organiseert het Kenniscollectief een inspirerende avond met Nils Roemen in de Reggehof. Nils Roemen is onder meer bekend van het Twitter fenomeen #Durftevragen. Leden van Goor Collectief kunnen zich opgeven via de website. Nils vertelt hoe jij sociale overwaarde (dat wil zeggen: alles wat over is aan kennis, tijd, materiaal, talent en menskracht) kan benutten om jouw doel of dat van jouw organisatie te realiseren. Hij spreekt over het mobiliseren van netwerken en hun collectieve bouwkracht en over de kracht van “Durftevragen” en hoe jij dit kunt gebruiken. Volgens hem hebben we afgeleerd om hulp te vragen. Een gemiste kans, wat hem betreft, omdat mensen maar wat graag meedenken, meehelpen en meebouwen. Door het leggen van nieuwe verbindingen kunnen we deze sociale overwaarde nieuw leven in blazen. Om te laten zien hoe dat werkt heeft hij met een aantal mensen het sociale overwaarde project opgericht. Hij is begonnen met het bouwen van een sociale overwaarde tafel maar het kan natuurlijk met veel meer zaken. Over het Kenniscollectief Zoals wellicht bekend, organiseert het KennisCollectief van Goor Collectief een aantal keren per jaar bijeenkomsten voor de leden Goor Collectief, de ondernemersvereniging van Goor. Over deze avond: Onderwerp: Nils Roemen over Durftevragen Tijd: Inloop vanaf 19:30 uur, start om 20:00 uur Locatie: Theater de Reggehof, Goor Prijs: Gratis voor leden van Goor Collectief en introducé (na aanmelding) Aanmelden: www.goorcollectief.nl. Wandelen voor wetenschappelijk onderzoek naar een meedogenloze ziekte

Tweede wandeltocht tegen spierziekte ALS in Bentelo

Op zondag 23 februari vindt de tweede editie van de wandeltocht ‘Wandel mee tegen ALS’ plaats. Met de tocht wordt geld ingezameld voor Stichting ALS die onderzoek doet naar deze ongeneeslijke ziekte. Dat de tweede editie in Bentelo plaatsvindt, is geen toeval. Anne-Marie JansenPoelman is in Bentelo geboren. Zij is 46 jaar en kreeg vorig jaar de diagnose ALS. De wandeltocht is een initiatief van Blèzi Cosmetics uit Rosmalen. Anne-Marie Jansen-Poelman is twee jaar als distributeur werkzaam voor dit cosmeticabedrijf. Toen zij vorig jaar te horen kreeg dat ze ALS had, sloeg dat bij het bedrijf in als een bom. Eigenaresse Miranda Hazenberg: “Anne-Marie is al jaren een geweldige collega van ons. Vol energie en een prachtige vrouw die heel positief in het leven staat. We hebben samen met haar veel plezier gehad tijdens trainingen, events, beurzen en bijeenkomsten. In 2012 had ze last van haar been en na vele onderzoeken ontving ze 10 januari 2013 de diagnose ALS. Anne-Marie Jansen-Poelman en Miranda Hazenberg Dit bericht liet ons verslagen achter… zo verschrikkelijk!” Inspirator Miranda Hazenberg besluit dat ze, om Anne-Marie en al die anderen met ALS te helpen, een steentje bij wil dragen. “Anne-Marie is onze inspirator. Door haar worden we gemotiveerd. Voor Anne-Marie is elke dag een zware tocht. Haar spieren laten haar meer en meer in de steek en toch maakt zij er elke dag weer het beste van. Omdat we haar een warm hart toedragen, organiseren we elke laatste zondag van de maand een wandeltocht van ongeveer 10 km. Iedereen kan samen met het Blèzi team wandelen en zo in actie komen. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Zo hopen we op een betere zorgkwaliteit voor de 500 mensen die nu jaarlijks door ALS getroffen worden.” Diep geraakt Miranda: “Haar ziekte gaat nu verschrikkelijk snel. Ze kan bijna niet meer bewegen, ademhalen en praten. Om haar zo te zien lijden, dat heeft me diep geraakt. Ze vertelde me dat de wandeltochten die we organiseren haar nog de kracht geven om te strijden tegen deze vreselijke ziekte. De eerste editie die plaatsvond op zondag de 26 januari in Delden was een onvergetelijke dag voor velen maar zeker voor Anne-Marie. “Het is soms heel zwaar, maar hier krijg ik kracht van. Dat zoveel mensen met mij meeleven.” Loopt u mee? ‘Wandel mee tegen ALS’ hoopt op zoveel mogelijk deelnemers! Iedereen is welkom. De tocht start om 10.00 uur bij O.L. Vrouweschool, Burg. Buyvoetsplein 70 in Bentelo en rond 12.00 uur is daar ook de finish. Voor alle wandelaars staat er na de tocht koffie of thee met iets lekkers klaar bij Café Spoolder, in de Grote Zaal. Deelnemers kunnen zich van tevoren bij de O.L. Vrouweschool aanmelden, deelname bedraagt € 15. Uiteraard is het mogelijk om daarnaast nog een vrijwillige bijdrage te geven. Ook is een polsbandje met ‘Ik steun Stichting ALS’ te koop voor € 2,00. De opbrengst van de wandeltocht komt geheel ten goede aan Stichting ALS. De koffie en thee wordt gesponsord door Café Spoolder. Wat is ALS? ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een zeer ernstige zenuw-/spierziekte, waardoor de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Spiergroep voor spiergroep valt uit. De oorzaak is nog niet bekend. De gemiddelde levensverwachting van iemand met ALS is 3 tot 5 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks 500 mensen deze ziekte, en jaarlijks overlijden er evenveel.

Het Beaufort presenteert jeugdfilm “Kikkerdril”

Illegale afbraak en nieuwbouw buitengebied

Markelo Op dinsdag 25 februari, tijdens de voorjaarsvakantie van de scholen, wordt in Het Beaufort de film “Kikkerdril” gedraaid. “Kikkerdril” is een film die de wereld laat zien door de ogen van een zesjarig kind. Daarmee is “Kikkerdril” een heerlijke film die kinderen zal vermaken en ouders zal vertederen. De zesjarige Max wordt door zijn alleenstaande moeder (Georgina Verbaan) bij zijn oma (Juul Vrijdag) gebracht voor een logeerpartij. De logeerkamer kijkt uit op een sloot waar vlak voor zijn vertrek naar het ziekenhuis Max’ broer Jannus een nat pak haalt bij zijn poging kikkerdril in een glazen potje te vangen. Voordat Jannus vertrekt om in het ziekenhuis zijn amandelen te laten knippen drukt hij zijn jongere broertje op het hart vooral kikkerdril te halen want anders kan hij nooit meer praten. Max is vastbesloten zijn broertje te redden. Veel tijd krijgt hij echter niet van oma. Daarom loopt hij weg om kikkerdril te zoeken. Daarbij komt hij het meisje Jesse tegen, die is uitgedost als verpleegster. Het begin van allerlei spannende verwikkelingen. De film begint om 14.00 uur en de toegangsprijs bedraagt € 2,50 inclusief een glaasje ranja voor de jeugdige bezoekers. De zaal is vanaf 13.30 uur open.

De PvdA-fractie heeft zelf naspeuring gedaan naar de illegale bouwactiviteiten aan de Driebelterweg. Nader onderzoek was nodig nadat wethouder Sijbom vragen in een raadsvergadering niet bevredigend beantwoordde. Nel Hilbrink zegt tot de conclusie te zijn gekomen dat in 2010 aan de Driebelterweg illegaal een schuur is afgebroken en een nieuwe recreatiewoning is gebouwd zonder bouwvergunning of omgevingsvergunning. Hilbrink zegt versteld te staan van de laksheid waarmee de gemeente tegen deze activiteit is opgetreden. Bouwen in dit gebied is aan strenge regels gebonden maar in dit geval is er sprake van grote passiviteit van de handhavers. In 2010 is er een verzoek gedaan om handhaving maar de gemeente stelde vast dat daar geen sprake zou zijn van afbraakactiviteiten of dat die activiteiten niet kunnen worden vastgesteld. Hilbrink stelt dat haar fractie na een korte speurtocht 2 getuigen heeft gevonden waarvan een zelfs daadwerkelijk heeft meegeholpen aan de afbraak. Ze vraagt zich af hoe serieus de gemeente in dit geval is ingegaan op het handhavingsverzoek. Waar de ene burger nog geen raampje mag verplaatsen lijkt het er hier op alsof iemand in staat is om een compleet nieuwe woning te bouwen en die van een nieuwe bestemming te voorzien. Wat Hilbrink nog veel meer verontrust is dat het verzoek om handhaving tegen de afbraak bij de behandeling in het gemeentehuis is gewijzigd in een bezwaar tegen de bestemming van de nieuwbouw. De klager heeft dus een antwoord gekregen op een vraag die hij niet gesteld heeft. Daarnaast stelt het College naar aanleiding van een zaak die al vanaf 2010 aanhangig is gemaakt dat handhaving geen zin meer heeft omdat in de loop van 2014 toch legalisatie zal plaatsvinden. Hilbrink wijst erop dat de commissie van bezwaarschriften in een vergelijkbaar geval heeft aangegeven dat deze redeneertrend niet houdbaar is. De PvdA wil nu het naadje van de kous weten omdat ze van mening is dat hier mogelijk sprake is van willekeur en rechtsongelijkheid. Waar de ene burger geen strobreed in de weg wordt gelegd wordt de ander gedwongen tot afbraak. Ze geeft ook aan dat dit soort situaties tot jarenlange kwesties kunnen leiden tussen gemeente en getroffen burgers. Naar de mening van de PvdA woordvoerster moet het handhavingsbeleid in de gemeente veranderd worden en moet er meer tijd worden ingezet voor handhavingskwesties. Voor de PvdA-fractie mag er best flexibel met regelingen worden omgegaan en moet de gemeente bereid zijn om mee te denken met mensen die plannen hebben maar iedere burger moet wel gelijk behandeld worden. De PvdA wil deze zaak voorleggen aan de rekenkamer omdat vragen stellen geen zin heeft in dit soort kwesties. Hilbrink benadrukt dat dit soort zaken steeds tot hele kwesties uitgroeien doordat het College ontwijkende antwoorden geeft op vragen van de gemeenteraad.

Jubilerende commissieleden geëerd tijdens feestavond Afscheid Piet Smit van School- en Volksfeest na 27 jaar Goor - Piet Smit, Hans Donkers, Fons Reuver en Gerrit Verdriet werden gehuldigd tijdens de feestavond op donderdag 6 februari j.l. voor de commissieleden van het Schoolfeest. Piet Smit heeft jaren deel uitgemaakt van het bestuur en was daarvoor al commissielid. Hij heeft nu van die taken afscheid genomen en deze al die jaren met plezier vervuld. Niet alleen Piet Smit, maar ook Hans Donkers, Fons Reuver en Gerrit Verdriet vielen die eer te beurt, omdat ze al meer dan 25 jaar commissielid zijn. Op de feestavond werden ze, in dichtrijm, toegesproken door Schoolfeestvoorzitter Erwin Zwierink. Ook werd hen een speciale onderscheiding opgespeld.

Heeft uw organisatie in Hof van Twente belang bij extra geld?

Organisaties die belang hebben bij extra inkomsten, kunnen zich aanmelden bij het Oranje Fonds om onder die vlag te collecteren. Van het geld dat daarmee wordt opgehaald, gaat de helft naar de eigen vereniging, de andere helft wordt door het Oranje Fonds besteed aan andere nuttige sociale initiatieven, zodat de gevers in Hof van Twente weten dat hun geld altijd goed wordt besteed. Het Oranje Fonds heeft nog nooit eerder aan collectes gedaan, maar nu het merkt dat maatschappelijke organisaties steeds moeilijker hun financiering rond krijgen, wil het fonds daarbij helpen. Speciaal daartoe wordt de campagne NLgeeft opgezet. Voor de verenigingen en instellingen levert het een goede samenwerking op, om zo te collecteren in Hof van Twente. Voorwaarde is dat het om maatschappelijke organisaties gaat. Organisaties in Hof van Twente kunnen van 28 april t/m 3 mei zelf collecteren. Het fonds doet de coördinatie, iets dat voor kleine organisaties vaak lastig en kostbaar is. Voor meer informatie en opgave kunnen organisaties contact opnemen met: m. collecte@oranjefonds.nl of bellen met Berrie Jurg, tel. 030 2339362; www.oranjefonds.nl/ collecte.

Lezingencyclus ‘Het Smalle Pad’ met prof. dr. W.B. Drees Geloof en wetenschap als verschillende praktijken

Diepenheim - Op donderdagavond 6 maart a.s. houdt prof. dr. W.B. (Willem) Drees van de Universiteit Leiden een lezing over het spanningsveld tussen geloof en wetenschap en de daarbij behorende dilemma’s. De aandacht voor ‘geloof en natuurwetenschap’ wordt sterk bepaald door conflicten. Voor de katholieke kerk is de Galileo affaire traumatisch; in protestantse kring is de acceptatie van biologische evolutie omstreden. Hij zal ingaan op dergelijke conflicten, die hij in belangrijke mate ziet als conflicten tussen gelovigen onderling (in plaats van als conflicten tussen geloof en wetenschap). Wat hem betreft gaat het bij geloof en wetenschap over verschillende praktijken, wat echter niet betekent dat er geen interactie is. Prof. Dr. W.B. Drees is hoogleraar aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Leiden en bijzonder hoogleraar natuur- en techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. De avond begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. De toegang is gratis, maar om de kosten te drukken is een vrije gift van harte welkom. Johanneskerk Diepenheim, Grotestraat 1, Diepenheim.

Opbrengst Hersenstichtingcollecte in Hof van Twente

Bentelo leert omgaan met landbouwverkeer

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers. Er zijn in Nederland ruim 14.000 collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Van 27 januari t/m 1 februari vond in Hof van Twente de Hersenstichtingcollecte plaats. Deze enthousiaste inzet heeft € 5457,51 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag Meer informatie kunt u vinden op www. hersenstichting.nl.

Time Out ’75 H1, MB1 en MB2 volleyballen in nieuw tenue

Uitslagen kaarten Sociëteit voor ouderen Goor Dinsdag 11-02-2013: Klaverjassen: 1. Gretha Sletterink 2. Rudi Groot Kormelink 3. Piet Meylink 4. Bennie Vrugteman 5. Ben Bekkering 6. Helen Karssing 7. Anton Kamphuis 8. Wim Sletterink 9. Femmy v.d. Weide 10. Bennie Koebrugge Volgende kaartavond op dinsdag ari, aanvang 19.30 uur.

5.232pt. 5.104pt. 4.826pt. 4.714pt. 4.696pt. 4.664pt. 4.609pt. 4.451pt. 4.428pt. 4.403pt. 25 febru-

Diepenheim - Na een jaar landelijk gespeeld te hebben, draait het H1 team van Time out ’75 nu weer goed mee in de derde divisie. Het aantal spelers is krap, maar de nodige punten worden toch gepakt. De competitie in de derde divisie speelt zich af in Regio Oost van de Nevobo (Twente, Achterhoek en Usselstreek). Ondanks het niet meer landelijk, maar nu regionaal spelen, is H1 best nog interessant voor een plaatselijke sponsor. Vandaar dat Albert Jan Kleis van de Spar uit Diepenheim graag nieuwe shirtjes, met zijn naam erop, uitreikte aan de Heren 1. Trouwens niet alleen H1, ook MB1, MB2 en twee recreantenteams dragen het shirt van (hoofd)sponsor Spar-Kleis. Mooi dat dit zo kan, Time Out ’75 blij en Albert Jan blij.

Bentelo - Ze waren er vroeg bij, enkele loonwerkers van Eijsink-Ankersmid. Nog ruim voordat de eerste kinderen naar school vertrokken, stonden de grote landbouwvoertuigen al opgesteld in de straten achter de school. Deze dag stond het VOMOL-project (Veilig Omgaan Met Opvallen Landbouwverkeer) op de agenda bij de Onze Lieve Vrouweschool in Bentelo. De loonwerkers werden bijgestaan door vier leerlingen van het AOC uit Almelo. Onder leiding van AOC-docent Gerrit Hoff, kregen de leerlingen van de groepen 7 en 8 eerst een korte presentatie te zien, waarin duidelijk werd gemaakt wat de gevaren van landbouwvoertuigen zijn. In het praktijkgedeelte gingen de leerlingen in kleine groepjes actief aan de slag. In en rond verschillende voertuigen voerden ze opdrachten uit onder begeleiding van leerlingen van het AOC en de loonwerkers. Zo leerden ze dat een trekker chauffeur niet alles kan zien en dat ze afstand moeten houden. Tot slot was er een uitgebreide evaluatie. Ook werden foto’s van gevaarlijke situaties besproken. Het was een leerzame dag, waarbij we ons bewust zijn geworden van alle gevaren bij landbouwvoertuigen. Erg belangrijk: “Zie ik hem, dan ziet hij mij!”


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 8

In en om de dierenambulance “Hof van Twente” Hopelijk kunnen we in 2014 ook weer een heleboel dieren redden, maar voor dit redden is wel geld nodig. Geld dat we normaal verkrijgen uit donaties, giften en sponsoring. Momenteel gaat er bij ons meer geld uit, dan er binnen komt. Dit heeft er waarschijnlijk alles mee te maken, dat mensen in financieel onzekere tijden hun geld zoveel mogelijk vasthouden. Ook kan het zijn, dat het lange IBAN nummer parten speelt bij het invullen van de bankgegevens. We kunnen het nog wel even uitzingen, maar niet al te lang, want dan kan het dus einde dierenambulance Hof van Twente betekenen. Dit laatste willen wij na 12 jaar dus echt niet. Daarom een oproep aan alle inwoners van de gemeente Hof van Twente: help ons door een bijdrage over te maken op bankrekeningnummer 11 09 77 068 van de Rabobank in Delden o.v.v. dierenambulance of word gewoon donateur van deze prachtige stichting. Alle kleine beetjes helpen. Namens de zieke en gewonde dieren alvast bedankt voor uw genomen moeite. De winter laat het nog steeds afweten en dat betekent, dat we veel meldingen krijgen van bijzondere waarnemingen in de natuur. Zo blijken sommige merels, meerkoeten en waterhoentjes alweer bezig met hun nestbouw. Maar ook de pimpelmees, heggenmus, koolmees, zanglijster, merel en bijvoorbeeld winterkoning laten zich alweer duidelijk horen. Ook heel bijzonder is dit jaar het grote aantal zilverreigers in onze regio. Veel van deze vogels broeden in de Oostvaardersplassen en zwermen na het broedseizoen uit over Nederland en België. Er zijn plekken in onze regio, waar er soms wel twaalf bij elkaar zitten. Ook is op sommige plekken de jaarlijkse paddentrek al in volle gang. Zo komen er meldingen van de groene en bruine kikker, diverse soorten salamanders en de padden binnen. Natuurlijk zijn er nog veel meer bijzondere waarnemingen, waarvan ik er nog een wil noemen. Deze laatste betreft een groep ransuilen op het landgoed Twickel. U zult begrijpen, dat ik hiervan de juiste plaats (om verstoring te voorkomen) niet ga vertellen. Veelal één keer per dag bezoek ik deze ransuilen om een klein beetje hun levensstijl te bestuderen. Nu blijkt, dat elke ransuil afzonderlijk zijn/ haar eigen slaapplek in de dennenboom heeft. Het is altijd dezelfde dennenboom en door middel van het nemen van foto’s ben ik achter die vaste slaapplek in de boom gekomen. Het zijn prachtige uilen met twee pluimpjes op hun kop (deze lijken op oortjes, maar zijn het dus niet). Zo’n roestplaats (slaapplaats) wordt jaren achtereen gebruikt en het aantal ransuilen kan per dag verschillen. Af en toe neem ik een paar braakballen mee voor onderzoek en om te kijken wat deze ransuilen op hun menu hebben staan. Veel van deze genoemde diersoorten belanden weleens in de dierenambulance en hebben onze hulp nodig. Uilen landen ‘s avonds soms vlak voor een auto en krijgen hiervan een tik mee en blijven gewond op straat liggen. Veelal worden ze dan de volgende dag als het licht wordt pas gevonden. Meerkoeten en waterhoentjes hebben ook de neiging om her en der de wegen over te steken met alle gevolgen van dien. Dankzij de inzet van onze dierenambulance kunnen we zeer veel van deze dieren nog redden en een tweede kans geven. Zonder geld zijn deze dieren en wij kansloos. De dierenambulance “Hof van Twente” is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 uur en 20.00 uur. Telefoon 06 30704810. Wilt u de stichting dierenambulance “Hof van Twente” steunen? Maak dan uw gift over op bankrekeningnummer 11 09 77 068 van de Rabobank in Delden o.v.v. dierenambulance. Han Brinkcate, voorzitter Stichting Dierenambulance Hof van Twente Evaluatie collegeprogramma ‘De nieuwe gemeente’:

Meer met minder: innovatieve ontwikkelingen in periode van krimp De zittingsperiode van dit college van burgemeester en wethouders is bijna ten einde. Daarom is het collegeprogramma 2010 – 2014: ‘De nieuwe gemeente’ geëvalueerd. Het college concludeert dat, ondanks een periode van bezuinigingen en reorganisatie van de organisatie, veel bereikt is. Er zijn mooie projecten gerealiseerd. Voorbeelden daarvan zijn het Masterplan Goor, de inzet op het extra onderhoud van wegen en de bouw van drie scholen. Ook is intern hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening in het kader van het project Antwoord. De afgelopen periode stond in het teken van flinke bezuinigingen op veel terreinen. Dankzij gezamenlijke inzet van de inwoners, de Raad en het College kon er toch meer worden gedaan met minder. In het Hofweekblad werd afgelopen week uitgebreid aandacht besteed aan de evaluatie en aan alle zaken die de afgelopen vier jaar zijn bereikt. De evaluatie is eveneens in te zien via de website van de gemeente Hof van Twente: www.hofvantwente.nl. Het college stelt dat de afgelopen periode een nieuwe koers is ingezet. Zo worden de plannen van de gemeente (voor het eerst) niet meer gemaakt vanuit de gedachte dat de bevolking groeit, maar vanuit de prognose dat er sprake zal zijn van krimp en vergrijzing. Dat uitgangspunt heeft gevolgen voor veel plannen, zoals die voor de woningbouw, winkelaanbod in de kernen, de scholenbouw en de zorg. Het terrein van de zorg is volop in beweging. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Er vindt een overdracht plaats van taken vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De organisatie werkt er samen met de zorgpartners hard aan om goed voorbereid te zijn op de uitvoering van deze nieuwe regels en wetten per (vermoedelijk) 1 januari 2015. De bereikbaarheid van het platteland en de leefbaarheid van de buurtschappen zijn van groot belang. Ondanks het gegeven dat agrariërs stoppen met hun bedrijfsvoering, ontstaan ook inspirerende nieuwe initiatieven. De digitale bereikbaarheid van het platteland wordt door het college gezien als blijvend aandachtspunt voor de toekomst. De buurtschappen kregen in maart 2013 de ‘status aparte’: aandacht voor de bijzondere positie, in de vorm van ‘maatwerk’.

Dames, wij hebben u gemist Schaken en dammen in “De Stoevelaar” Goor - Een aantal heren heeft gereageerd op onze uitnodiging te komen schaken en dammen op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het verzorgingshuis “De Stoevelaar” in Goor. Dames, wij kijken ook naar u uit! U wordt met gejuich begroet! Leeftijd vanaf ongeveer 60 jaar. Geen contributie en de consumpties zijn niet duur. Deze uitnodiging is een vervolg op onze eerste uitnodiging van december 2013. Dames die in het bezit zijn van damstenen, wilt u deze meebrengen? Voor informatie kunt u mij bellen: Bert Duisterhof, tel. 0547-273567.

Indoor dressuurdagen bij Manege Snorrewind

Markelo - Op 22 en 23 februari worden er bij Manege Snorrewind op de grens van Markelo en Holten landelijke KNHS indoor dressuurdagen voor paarden gehouden. Er wordt op 22 februari gestart vanaf 16 uur in de klasse B (Beginnersklasse) en op 23 februari vanaf 9 uur in de klassen L1, L2, (Licht), M1 en M2 (Midden). Alle ruiters rijden 2 proeven, waarbij gereden wordt voor winstpunten en prijzen. Er zijn inschrijvingen vanuit het hele land en de wedstrijden zijn zeker de moeite waard om te komen bekijken. Dit kan binnen in de hal en vanuit de kantine. Op zondag 9 maart organiseert Manege Snorrewind een KNHS Indoor Verenigingswedstrijd voor Pony’s. In deze wedstrijd komen equipes voor diverse (landelijke) pony-rijverenigingen uit, die starten in de disciplines Dressuur, Individueel Springen, Equipe Springen en Viertal Dressuur. Elke vereniging mag maximaal 12 combinaties laten starten. De totaalpunten van de disciplines van de hele vereniging zorgen voor de klassering. De individuele proeven en parcoursen van de ruiters worden tevens voor winstpunten gejureerd. In de dressuur wordt gestart van de B tot de M2 klasse, bij de Viertallen worden proeven gereden op L en M niveau en in de springring komen ruiters uit van B tot Z niveau. Op deze dag zijn dus meerdere takken en niveaus van de mooie ponysport te bezichtigen.

Kruisjassen om “Haverkamp bokaal” Markelo Ter afsluiting van het winterseizoen kruisjassen organiseert de kaartclub Herike-Elsen dit jaar voor de 32e keer het traditionele kampioenschap kruisjassen om de “Haverkamp bokaal”. Dit jaar op dinsdag 15 april bij café ‘De Haverkamp’ te Markelo, aanvang 20.00 uur. Inschrijving van 1 of meer teams is mogelijk t/m maandag 7 maart a.s. bij dhr. F. Worsink, Stoevelaarsweg 15, 7475 BP Markelo. Opgave kan telefonisch 06-13472158 (na 18.00 uur 0547-274850) of per e-mail: worsink@ online.nl. Alle buurten, bedrijven, sport- of andere verenigingen, actief binnen de voormalige gemeente Markelo, kunnen teams inschrijven. Voorwaarde is dat een team uit 10 spelers bestaat waarvan er tenminste 6 wonen in het gebied van de voormalige gemeente Markelo, dan wel regelmatig kaarten in dat gebied. Elk team speelt met 5 vaste paren (kaartpartners). Bij opgave dient u de namen van de paren te vermelden. Mogelijk komt u enkele spelers te kort om een team te vormen. En dat kan ook de situatie zijn bij meerdere verenigingen. Daarom ons advies: geef de namen door van spelers die graag willen spelen dan proberen wij een (of meerdere) combinatie-team(s) te formeren. Het inleggeld bedraagt 30 euro per team (= 3 euro p.p.). Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u nadere informatie over de wijze van betaling en voor welke datum. De opgave wordt op volgorde van binnenkomst genoteerd, immers de zaalruimte is niet onbeperkt. Zoals gebruikelijk verwachten wij ruim 200 deelnemers. Indien nodig zullen we de laatste opgegeven teams als reserve noteren. Dus: wacht niet tot de laatste dag met opgeven!! Prijzen: het winnende team komt gedurende 1 jaar in het bezit van de ‘Haverkamp bokaal’. Vervolgens zijn er bekers voor de 3 beste teams en vele aantrekkelijke prijzen voor ca. 30% van de hoogst genoteerde paren.

Tassen 10-daagse Wereldwinkel Delden Wereldwinkel Delden geeft u maar liefst 10 dagen lang 10% korting op alle tassen. Prachtige leren handtassen in mooie voorjaarstinten en gemaakt van ecologisch bewerkt leer. Handmade tassen van diverse hergebruikte materialen, rijstzakken of papier, u kunt diverse modellen vinden, van een boodschappentrolley tot een leuke fietstas die u natuurlijk ook kunt vullen met faire en lekkere producten voor als u op pad wilt gaan. De tassen 10-daagse actie loopt van woensdag 19 februari tot en met zaterdag 1 maart. Wereldwinkel Delden, Kortestraat 2b. www. wereldwinkeldelden.nl.

Bijzonder kunstproject voor basisscholen in Drawing Centre Diepenheim In de maanden januari en februari doen alle leerlingen in groep 7 en 8 van de basisscholen in Hof van Twente mee aan een bijzonder kunstproject. Kunstvereniging Diepenheim, Stichting CuBaHof (Culturele Basisvorming Hof van Twente) en Marianne Jonkhans organiseren dit project gezamenlijk naar aanleiding van de tentoonstelling VORTEX van Bettina Krieg in Drawing Centre Diepenheim. De ruim 900 leerlingen, afkomstig uit Hof van Twente, volgen met hun klas een educatieve workshop in Diepenheim. Na afloop van de workshopperiode worden de werken van de kinderen in de periode van 7 t/m 10 maart tentoongesteld in Drawing Centre Diepenheim. Tijdens de workshops bezoeken de leerlingen eerst de tentoonstelling van Bettina Krieg. Deze kunstenares vormt door middel van duizenden inktlijnen een beeld waarin zij nieuwe werelden creëert. Dit idee staat ook centraal in de workshop voor de leerlingen. Tijdens het bezichtigen van de expositie krijgen zij een korte inhoudelijke toelichting. Vervolgens gaan de kinderen onder leiding van Marianne Jonkhans zelf aan de slag in het Ottenhuis. De werkwijze van Krieg dient daarbij als inspiratiebron: er wordt direct met dunne en dikke zwarte stiften getekend. De leerlingen werken daarbij aan grote gezamenlijke kunstwerken, waarbij ze samen een nieuwe wereld scheppen. Ieder kind tekent een klein stukje van het werk, waardoor uiteindelijk een gezamenlijk eindresultaat ontstaat. Van 7 t/m 10 maart zullen de werken van de kinderen te zien zijn in een heuse tentoonstelling in Drawing Centre Diepenheim. Hierin kunnen zij met hun ouders, familie en andere belangstellenden hun eigen kunstwerken bewonderen. De opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden op 7 maart om 16.00 uur, Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1.

Professioneel • Praktisch • BetaalBaar • opstellen en beoordelen van contracten en/of algemene voorwaarden • geschillen met leveranciers • consumentenrecht • arbeidsrecht • huurrecht • civiel bouwrecht • conflictbemiddeling Markesingel 20 | 7496 BB Hengevelde | T 0547-851 522 E info@bdr-juridischadvies.nl | www.bdr-juridischadvies.nl

Sporthal de Reiger en sportzaal Raesfelt in Delden voorzien van zonnepanelen De Stichting Beheer Registergoederen (SBR) heeft zonnepanelen laten plaatsen op de daken van Sporthal de Reiger aan de Reigerstraat en sportzaal Raesfelt aan de Schoppenstede in Delden. Mede dankzij de medewerking van de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel was het mogelijk om de panelen te plaatsen. Berekeningen wijzen uit dat de investeringen ruim binnen de tien jaar terugverdiend worden. Na deze periode is de opbrengst nog tenminste 90 procent en na 25 jaar nog 80 procent. Op het dak van sporthal de Reiger staan 136 panelen die een jaaropbrengst leveren van ongeveer 30.000 kilowattuur. Op sportzaal Raesfelt zijn 72 panelen geplaatst, die per jaar ongeveer 15.000 kilowattuur leveren. De sportcomplexen kunnen hiermee in een behoorlijk deel van hun elektriciteitsbehoefte voorzien. Daarmee is een forse stap gezet voor de duurzaamheid van deze complexen en voor de vermindering van de CO2 uitstoot in de atmosfeer.


Hofweekblad

ACTUELE AGENDA

ACCORDEONVERENIGING DE OPTIMISTEN Zondag 6 april, voorjaarsconcert in muziekgebouw “In Vriendschap”, aanvang 11.30 uur, zondag 29 juni, optreden bij “‘t Hoogspel”, aanvang 14.30 uur. Elke dinsdagavond repetitie (18.30 uur opleidingsorkest; 18.45 uur B-orkest; 20.15 uur A-orkest) in muziekgebouw In Vriendschap, De Mors 1, Delden. www.de-optimisten.nl. KAARTCLUB MAANDAGMIDDAG DELDEN Bijeenkomst in Rest. In De Hagen, Stadshagen. Zaal open 13.15 uur sluiten 16.30 uur. Maart 3, 17, 31; april 14 en 28 (laatste middag van dit seizoen).

Valentijn bloemetje CDA Hof van Twente Elk jaar verrast het CDA Hof van Twente in elke kern vrijwilligers met een boeket bloemen tijdens de Valentijnsactie

Goor - Dit jaar zet het CDA de vrijwilligers Henk en Rens Vossebeld in het zonnetje: echte toppers van de Goorse samenleving. Al vele jaren zijn zij voor de gehele Hof van Twente distributeur voor de Voedselbank Midden-Twente. Gezinnen en alleenstaanden waar door problematiek maandelijks te weinig geld over blijft voor de eerste levensbehoeften, kunnen bij de voedselbank terecht. Tot enkele jaren geleden vond de verdeling voor Hof van Twente zelfs nog vanuit de garage van de familie Vossebeld plaats. Aanvankelijk zijn ze begonnen met een handvol cliënten, maar de afgelopen tijd maken in de Hof vele huishoudens gebruik van de voedselbank. Inmiddels is de locatie De Roos in de Rozenstraat betrokken als distributiepunt, waar enthousiaste cliënten van Aveleijn meehelpen bij het inpakken van de voedselpakketten.

Markelo - Harry Scholten en Arjan Zandvoort gingen bij Hanna Mulderij op bezoek en verrasten haar met een bloemetje. De 81-jarige Hanna Mulderij wandelt

Woensdag 19 februari 2014, pag. 9

ACTIVITEITEN BUURTHUIS ’T GIJMINK Lindelaan, gebouw villa 70, te Goor. Kaarten: Iedere maandagavond jokeren en kruisjassen. Bij voldoende deelname is rummikub ook mogelijk. Inschrijving vanaf 18.45 uur. Bingo: 1x per maand, bingo-avonden met leuke prijzen. Zaal is open vanaf 19.30 uur. JAARPROGRAMMA PASSAGE 2014 De Voorhof, Kerkstraat 6 in Delden. Woensdag 19 febr.: Bewegingsleer van mevr. Van Wijgerden uit Rockanje met muziek en dans. 19 mrt: Presentatie over palliatieve zorg door Nienke Brendel, klinisch geriater en werkzaam in het AMC te Amsterdam. 16 apr. Viering Pasen met een paasmaaltijd, voorbereid door eigen leden.

wekelijks op vrijdagmorgen naar het woonzorgcentrum Anholtskamp, om een lekker kop koffie te schenken voor de ouderen die boodschappen hebben gedaan in het winkeltje. Mevrouw Mulderij was 46 jaar geleden al bij de oprichting van het U.V.V. Ze staat nog volop in het leven en helpt nog steeds mee als vrijwilligster met alle activiteiten zoals de soosmiddagen op de dinsdag en donderdag en de kledingbeurs. Dat zij op deze leeftijd nog altijd vrijwilligerswerk doet is een voorbeeld voor velen.

NBvON Ouderen Vereniging Goor Uitslagen Maandag 10-02 Klaverjassen 1 Henk Kamperman 5767 pt 2 Anton Kamphuis 5170 pt 3 Joop Elbert 4962 pt Jokeren 1 Ans Keuzink 22 pt 2 Gerrie Hazenkamp 49 pt 3 Ina Overmars 56 pt Daarnaast heeft hij bij de IVN afdeling Diepenheim verscheidene taken.

Delden - In Delden gingen de bloemen naar familie Hollink die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Meneer Hollink is een mantelzorgster pur sang. De familie heeft in het verleden zelf veel vrijwilligerswerk gedaan en heeft daarvoor ook erg veel terug gekregen. Hengevelde - In Hengevelde zijn bloemen bezorgd bij mevrouw Truus Eijsink, die als vrijwilliger actief is in de kerk onder andere bij avondwakes. Daarnaast is zij vrijwilliger voor diverse ouderenzaken. Ambt Delden - In Ambt Delden ging het Bentelo - Afgelopen vrijdag hebben de Bentelose CDA’ers Patricia Ankersmid, Tom Jannink en Rudi Buschers de familie Nijland verrast met een Valentijn bloemetje. Zowel Henk als Anny alsmede hun kinderen Rien, Thijs en Silvie doen veel vrijwilligerswerk voor de Bentelose gemeenschap. De familie was blij verrast.

Diepenheim - CDA verraste in Diepenheim Gerrit Meutstege met een Valentijn bloemetje. Gerrit zet zich sinds jaar en dag als vrijwilliger in bij diverse verenigingen. Zo was hij vrijwilliger bij het landbouwmuseum Erve Niehof en is hij vrijwilliger bij de Schuttersfeesten Diepenheim. Tevens is Gerrit een actief lid van de Stedeker dansers en helpt bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals het Internationaal Folkloristisch Festival.

Valentijnsboeket naar Betsie ten Dam. Haar vele contacten als wijkverpleegkundige en de inzicht in hulpvragen gaven de doorslag om als vrijwilligerster actief te worden voor de Unie Van Vrijwilligers van Ambt Delden. Zo werd ze ook actief voor het onderdeel ’Tafeltje Dekje’. Nadat de behoefte aan het aan huis laten bezorgen door vrijwilligers minder werd, stopte vanaf januari dit jaar Tafeltje Dekje in Ambt Delden. Om alle contacten niet te verliezen pakt Betsie nu als contactpersoon een nieuw project op. ‘Graag Gedaan’ voor kleine klusjes in huis, even een kopje koffie of een bezoekje aan de dokter. Zelf krijgt ze energie van het bezoeken van ouderen en mensen helpen: “daar geniet ik zo van en je bent ook nog lekker onder de mensen.”

Voorjaarsvakantie Triangel in het teken van de Olympische Spelen Diepenheim/Goor - Voor de kinderen op de buitenschoolse opvang (BSO) van Kindercentra Triangel Hof van Twente is een voorjaarsvakantieprogramma samengesteld dat deze keer in het teken staat van, hoe kan het ook anders, de Olympische Winterspelen. Er is deze week van alles te doen op de locaties in Diepenheim en Goor. Ook voor de kinderen die niet op de opvang zitten kunnen meedoen, want incidentele opvang is namelijk mogelijk. Het programma start maandag 24 februari met een officiële opening van de Winterspelen, de kinderen maken de Olympische vlag, een Olympische fakkel. De lokalen worden volledig aangekleed met alles wat met dit thema te maken heeft. Dinsdag 25 februari zullen de kinderen zelf actief deelnemer zijn van onze eigen winterspelen. Op de BSO locatie Villa Sportief worden allerlei winterspelletjes georganiseerd, van sneeuwbaltikkertje tot estafette op de ski’s. Ook de andere locaties nemen hier aan deel. De kinderen die op woensdag naar de BSO gaan, brengen een bezoekje aan de ijsbaan Twente in Enschede, waar de kinderen hun talenten op het ijs kunnen tonen. Op donderdag 27 februari verzamelen alle locaties zich bij Villa Linde waar de kinderen tot 8 jaar een workshop muziek en bewegen krijgen, onder leiding van Ingrid Hilarius van de muziekschool Hof van Twente. De oudere kinderen kunnen deelnemen aan een workshop techniek. Vrijdag 28 februari, alweer de laatste dag van de vakantie, gaan de kinderen ski’s en snowboards knutselen en wordt het thema afgesloten met het kijken van een aantal fragmenten van de Olympische spelen. Iedereen welkom Ook kinderen die geen jaar-, schoolwekenof vakantieplaats bij de buitenschoolse opvang van Triangel hebben, zijn welkom. Wie meer wil weten over het voorjaarsvakantieprogramma kan mailen – info@kctriangel.nl – of bellen naar 0547-262550. Het voorjaarsvakantieprogramma in de vorm van activiteitenladders kunt u vinden op onze website www.kindercentratriangel.nl.

Kaarten KBO Delden Uitslagen 11 februari: Jokeren 1e prijs mevr. Wilmink 2e prijs mevr. A. Vos 3e prijs mevr. Vosmer 4e prijs mevr. Baake 5e prijs mevr. Annink 6e prijs mevr. Wolbers Kruisjassen 1e prijs dhr. B. van Dam 2e prijs dhr. G. Hagedoorn 3e prijs dhr. G. Staijen 4e prijs dhr. H. Keizer 5e prijs dhr. L. ten Buuren 6e prijs dhr. H. ter Elst De volgende kaartmiddag is februari.

14 punten 21 punten 23 punten 42 punten 45 punten 47 punten 3720 punten 3290 punten 3239 punten 3235 punten 3210 punten 3193 punten op dinsdag 25

14e Lions Benefiet Bridgedrive Goor - Voor de 14e achtereenvolgende keer organiseert de Lions club Goor-Markelo-Diepenheim haar jaarlijkse benefiet bridgedrive. Deze drive, die een begrip in de regio is geworden, wordt gehouden op vrijdag 14 maart in Dinercafé & Zalencentrum “De Bebsel” te Goor, die de zaal gratis ter beschikking heeft gesteld. Gespeeld wordt om de “Bebseltrofee” en de vele andere aardige prijzen, die voor een belangrijk deel weer belangeloos voor het goede doel beschikbaar zijn gesteld door diverse gulle sponsoren. Deze drive wordt door de Lions club georganiseerd in nauwe samenwerking met de Goorse Bridgeclub “Niet Kwetsbaar”. De wedstrijdleiding is in de bekwame handen van Frits de Groot en Henk Kappert. De Lions leden zorgen zoals gebruikelijk voor de bediening. Toelichting goede doel: De opbrengst van de 14e Lions Bridgedrive gaat dit jaar naar de actieve stichting “EKIKO” te Delden. Deze stichting wil kinderen uit Twente, die in een crisissituatie uit huis geplaatst worden een eigen koffertje met spullen geven. Sommige ouders kunnen de zorg voor hun kinderen niet aan. Dan zijn ze niet in staat hun kinderen de veiligheid te bieden die ze verdienen. Die kinderen worden beschermd door pleegzorg. In een nieuw gezin krijgen ze in een veilige omgeving de liefde, aandacht en warmte die elk kind zou moeten krijgen. En al is het een fijner huis, het blijft een vreemd huis. Dan is het fijn om een eigen pyjama, tandenborstel en knuffel bij je te hebben. Zodat je je op die andere, vreemde plek ook een beetje thuis voelt. Maar vaak komen deze kinderen met lege handen aan op de nieuwe plek. Het gaat dus voornamelijk om kinderen uit Twente, die in crisissituaties uit huis geplaatst worden. Op dat moment is er vaak geen tijd om een koffer voor ze in te pakken. Maar niet zelden hebben die kinderen niets om in te laten pakken. De enige koffer die ze meekrijgen is een onzichtbare, met emotionele bagage. En soms een plastic tasje met wat kapotte of te kleine kleding. Maar geen luier of schone onderbroek. Geen speelgoed. Geen pyjama. Voor die kinderen zet de stichting “Ekiko” zich in. Want ieder kind verdient eigen spullen en eigen herinneringen. Al is het maar een knuffel, een tandenborstel en een fotoalbum. Zie ook de website www.ekiko.nl Door uw deelname aan het bridgetoernooi draagt u bij aan dit goede doel! De inschrijving loopt goed op schema. Er kunnen maximaal 84 paren worden toegelaten en er hebben zich to nu toe al 52 paren aangemeld. U kunt zich dus nog volop aanmelden. De drive vindt plaats als avondzitting, waarbij 6 ronden van 4 spellen worden gespeeld. In alle lijnen worden dezelfde 24 spellen gespeeld (topintegraal) Inschrijfgeld: € 20.00 per paar. Aanvang drive: 20.00 uur. Deelnemers dienen om 19.30 uur aanwezig te zijn. Prijsuitreiking: ± 23.15 uur. U kunt zich voor deze drive aanmelden door contact op te nemen met de heer Frans Hermans, telefoon 0547-273484 of per e-mail: f.a.m.hermans@planet.nl. Bij aanmelding vermeldt u naam, adres, telefoonnummer en speelsterkte van uzelf en van uw speelpartner. U hoort dan nader of er nog plaats is en wat u moet doen om uw aanmelding definitief te maken. De inschrijvingstermijn sluit op 7 maart.


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 10

T E L E F O O N Artiesten/Evenementen

Dierenambulance Dierenambulance Hof van Twente

• Vervoer gewonde dieren/zwerfdieren • vervoer overleden huisdieren • taxiritten naar/van dierenarts • meldpunt vermiste huisdieren • voorlichting scholen/instanties • medewerking tv programma’s •

30704810

Telefoon 06

Diversen

Bentelo

Kringloopbedrijf Hof van Twente te Goor. De stichting Wawollie Kringloop steunt goede doelen aangaande dierenleed. Bruikbare goederen halen wij graag en gratis bij u op. Open: dinsdag t/m zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

Voor 5 euro per plaatsing/per week (1 jaar vast) elke week de naam van uw bedrijf / winkel in het Hofweekblad! (Dubbele grootte 10 euro) Lid Bouwgarant en Bouwend Nederland

Renovatie-nieuwbouw-verbouw-enz. uw opdracht is ons visitekaartje

Autorijscholen

Haaksbergerweg 2, Goor Telefoon 0547

Harm Hoek Drogisterijen Uw eigen drogist

Aarsen

homeopathische geneesmiddelen/foto Langestraat 4, Delden 3761207 Telefoon 074 “tevens aanbrengpunt stomerij-service Roeloffzen Textielverwenners”

Handwerken

info@harmhoek.nl

www.tenvregelaar.nl NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

Accountancy/ belastingzaken

Beauty en Wellness

Salon Maria Wijnands Goor - Hof van Twente

yogalessen shiatsu guasha lypossage voedingsadviezen energetische huidverzorging sport- en ontspanningsmassages

Accountants en Belastingadviseurs

Zuiderhagen 10, 7491 CD Delden 3766147 Telefoon 074 Telefax (074) 3766146 Grotestraat 24, 7471 BP Goor 284130 Telefoon 0547 Telefax (0547) 274131 Twentepoort Oost 3a, 7609 RG Almelo 537160 Telefoon 0546 Telefax (0546) 537169 E-mail: info@rupertonline.nl Internet:www.rupertonline.nl

Aanbieding: Kennismakingsgesprek en proefbehandeling GRATIS Check www.mariawijnands.nl T: 0547-712451 M: 06-15654004

Bloemen Bloembinderij

Anton Visch

Voor uw bruidswerk, potterie, grafbloemwerk Markt 1, Delden Telefax 074-3764099 Telefoon 074 3763871

Boomverzorging

2593555

• Ontwerp van mooie tuinen • Onderhoudsvriendelijk • Vakkundig/betrouwbaar Telefoon 0547-750902 Postbus 15, 7475 ZG Markelo www.buiten-zorg.nl info@buiten-zorg.nl

Telefoon ABC

Specialist in tuinaanleg en onderhoud Rijssenseweg 39 A, 7475 VA Markelo Tel: 0547 362 825 www.hoveniersbedrijf-wentink.nl

Telefoon ABC

Voor 5 euro per plaatsing/per week (1 jaar vast) elke week de naam van uw bedrijf / winkel in het Hofweekblad! (Dubbele grootte 10 euro)

Eigen fabricage en montage. Bel voor vrijblijvende offerte en advies: Harmeloweg 4, 7482 PL Haaksbergen Telefoon 074 3575385 Fax 074 2918642 KUNSTSTOF: * Kozijnen-ramen * Deuren-schuifpuien * Serres-overkappingen * Goot-gevelbekleding Vraag vrijblijvend prijsopgave

Molenkamp

Industrieterrein Wolbeslanden 1d Bornerbroek e-mail: info@molenkampbornerbroek.nl www.molenkampbornerbroek.nl www.keralitbestellen.nl Fax: 074-384 14 60 Telefoon 074 3841080

Lijstenmakerij Lijstenmakerij Quirijns Voor al uw inlijstingenO

Oude Postweg 5, 7495 SB Ambt Delden Telefoon 0547 276284

www.lijstenmakerijquirijns.nl www.ppwinkel.nl

Maaltijdbezorging Tafeltje Dekje

administratiekantoor

06-22477326 info@willemijnsmit.nl

3762593 3762833

Telefoon 074 Telefoon 074

Makelaardij

Langestraat 110, Delden Telefoon 074

Administratie Egbert Westerhof

Ter Braak Brillen en contactlenzen

Industriestraat 52, Hengelo Telefoon 074 2914687 Winkelcentrum Hasselo 074-2771999

Afslanken

Dakbedekking

met uw eigen coach voor een gezonde levensstijl

Sanitair / electra Gas, water en riolering Centrale verwarming Dakbedekking Zinkwerk Luchtbehandeling

• Afvallen door gezond te eten • Aanleren van een gezonde levensstijl • Zonder gebruik van afslankproducten

Badkamers/Sanitair - Gas/ water/verwarming Dakbedekking De Berken 2F, Postbus 20 7490 AA Delden Telefoon 074 2917035 www.johnpeper.nl

Dierenkliniek

7491 DA Delden Rannie Sumter

Assurantiën

Evers Assurantiën Voor al uw assurantie-, pensioen-, hypotheek-, financieringsadviezen. Kortestraat 4, Delden Telefoon 074 3765111

Margriet van der Meer assistentes Erica Tijink Marjolein ter Weele Maaike ten Pierik Angela van Komen

Tel.: 074 - 3762262 Behandeling dagelijks volgens afspraak

Grotestraat 80 Goor Tel. 0547 26 Internet: www.morsink.net

17 95

Internet, Video & Reclame

www.prismamakelaars.nl DELDEN Langestraat 41 (074) 376 67 77

Email : delden@prismamakelaars.nl

HENGELO Marskant 19 (074) Email : info@prismamakelaars.nl

255 97 97

Muziek

receptie, diner, open huis, 40-60 jarig bruiloft ouderenprogamma

Voor spoedgevallen: 24 uur per dag telefonisch bereikbaar

06 - 222 474 55 www.pjknape.nl

Molenstraat 24 - Delden - 074 201 Molenstraat 24 - Delden - 0743490 201 3490

Pedicure Marie-José Diabetische/reumatische voet Goorsestraat 3, Hengevelde Telefoon 0547Mobiel 06-

Tegelwerk

333513 13959646

Postbezorging

Vrijblijvend afspraak

Voor alle streekpost

06-53117788

Inleveradres VVV, Langestraat 29 Delden Stadspost Hengelo-Enschede BV

Therapie en Welzijn

Presentatie

0644 - 196 012

OTTINK

AANBRENGEN • VLOERTEGELS BADKAMERS • COMPLETE AANBRENGEN • NATUURSTEEN • LEVEREN VAN WAND- EN VLOERTEGELS

Ontdek zelf ook onze bijzonder aantrekkelijke prijzen en uitstekende dienstverlening.

www.viewnetix.nl

Rietdekkersbedrijf

www.RIOLERINGSERVICE.nl Esweg 3, 7475 ME Hof van Twente Tel. 06 483 49 info@rioleringservice.nl

Lifestyle & Business Coach Feng Shui Master N.L.P. Master Crisis Coach Imago & Branding

• • • •

0570-642139 | 06-54367536

www.knowvision.nl

Woninginrichting

Zonwering 132

Tel: 06-3089 2073 (9-13u)

Rijwielen Geerdink fietsen

Voor uw nieuwe fiets. Gazelle-Batavus - Bikkel.

2913429

Tweewielers

Harrie vd Woning

Mary-Rose Kolkman

06-54271931 W. Wolf

Keuring binnen 5 d op 3d/wk Gemakkelijk bereikbaar vanuit Almelo, Delden, Hengelo. NW Drijber, arts Pr Bernhardlaan 23, Borne

www.geerdinkfietsen.nl

Helpt bij stress, examenvrees, faalangst, vrouwelijke en relatieproblemen, eetstoornissen, burn out, hoofdpijn,overgewicht, roken, coaching. Voor een afspr. bel 004925624651D-Gronau

• Tapijt • Gordijnen • • Laminaat • • Zonwering • Glas in lood • • Pvc • Morsweg 28 te Delden Toonzaal geopend op afspraak

70-plus RIJBEWIJSKEURING € 30,00

Reparatieafdeling met leenfietsen. Geerdinksweg 36, Hengelo. Telefoon 074

HYPNOSE

Beitelstraat 17, 7556 ND Hengelo Telefoon 074 2911199 Fax 074 2914848 info@markantwonen.nl www.markantwonen.nl

Rijbewijskeuring

Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.30-16.00 uur Open spreekuren: • maandag • dinsdag • donderdag van 19.00 - 19.30 uur

Grotestraat 62 in Diepenheim anita@feet-care.eu Telefoon 06-51375273

WISSINK

Voor gezelschaps- en landbouwhuisdieren

dierenartsen

Pedicurepraktijk Feetcare

www.nonstop-riool.nl

Voor sfeervolle live-muziek Vossenbrinkweg 1/H

Tablet Accessoires

Pedicure

Tel: 074 - 8200334 Tel: 0546 - 490305

Lid van

www.adasligman.nl

Aggregatenverhuur

Lid van

Sluisstraat 3a 7491 GA Delden T 074 37 67 176 F 074 37 66 797

AFSLANKEN

Bel of mail voor een GRATIS kennismakingsgesprek info@adasligman.nl | 06-522 83 298

Patrick Gerritsjans

0642099090

Telefoon

installatiebedrijf Mobiel 06 21 57 57 58

Stucadoor Elkink afbouw Markelo

Afvoer verstopt?

P.Gerritsjans

074-2506466

vergaderservice, mailings, nieuwsbrieven, beheer van relatiebestanden, ondersteuning van management, coaching, organisatie van seminars

Telefoon 06-10493464

Rioolontstopping

Installatiebedrijf

www.mjbs.nl

De Jong Stucwerk Goor

Jager van Schoten V.O.F. In- en verkoop van oud ijzer en metalen tevens plaatsen containers MARKELO 0547 362587

Voor 5 euro per plaatsing/per week (1 jaar vast) elke week de naam van uw bedrijf / winkel in het Hofweekblad! (Dubbele grootte 10 euro)

Het Wegdam 2 7496 CA Hengevelde tel.: 088-2000800 email:info@icscomputers.nl www.icscomputers.nl

Contactlenzen

Oud ijzer/metaal

Telefoon ABC

ICT Dienstverlener

voor al uw secretariële werkzaamheden

Monique Joostink Business Support

Ter Braak

Hogedijk 10, 7475 PR Markelo, Tel: 0547 262786 - Mob.: 06-50847253 E-mail: info@rietdekkersbedrijfoosterkamp.nl Web: www.rietdekkersbedrijfoosterkamp.nl

3761217

Secretariaatsdiensten

Brillen en contactlenzen Industriestraat 52, Hengelo Telefoon 074 2914687 Winkelcentrum Hasselo 074-2771999

Electronics - Telecommunication - HCI/MMI Sensor systems - Radar systems

UVV Stad Delden bezorgt maaltijden aan huis

Telefoon ABC

Voor 5 euro per plaatsing/per week (1 jaar vast) elke week de naam van uw bedrijf / winkel in het Hofweekblad! (Dubbele grootte 10 euro)

3761207

Huish. art. Speelgoed

www.willemijnsmit.nl

Fiscale & Financiële Dienstverlening Voor uw complete boekhouding, salarissen en belastingaangiften. Stokkumerweg 58, 7475 MV Markelo Telefoon 0547 352839

Langestraat 4, Delden Telefoon 074

Presentation developer to move your sales

speelgoed & huishoudelijke artikelen boekhouding jaarrekening belastingen salarissen

Tel. 0547 29 22 72 Mob. 06 23 03 81 46 www.ottenschotfaunabeheersing.nl Kleuren: info@ottenschotfaunabeheersing.nl

Voor 5 euro per plaatsing/per week Kleuren: PANTONE gecertifi ceerd354C door KAD (1 jaar vast) elke week de naam PANTONE 354C van uw bedrijf/winkel PANTONE Cool Gray 10C Optiek PANTONE Cool Gray 10C in het Hofweekblad! Aarsen (Dubbele grootte 10 euro) contactlensvloeistoffen / optische artikelen

Kunststof bouwelementen

Entersestraat 25, 7627 LS Bornerbroek Telefoon 074 - 259 63 56 Mob. 06-21 92 20 99 www.hoveniersbedrijfdeveen.nl

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

o.a. wespen/mieren/vliegen/ratten/muizen etc

duurzaam kunstwerk

Klavermaten 24 7472 DD Goor T: 0547-262799 F: 0547-272933 www.profixautoschade.nl

Ongediertebestrijding

FA U N A B E H E E R S I N G

LIMA Kunststofkozijnen

Info: www.autorijschooltornbroers.nl E mail: info@autorijschooltornbroers.nl

Autoschadeherstelbedrijf

Langestraat 47a, Delden Fax: 074 - 2913606. www.dewittekamer.nl Telefoon 074 b.g.g. 06-34616005

www.limavof.nl

tel 06-48941008

De Berken 7 Telefoon 074 - 376 29 77 7491 HJ Delden Telefax 074 - 376 33 22

www.tmta.nl UW PARTNER IN MAATWERK (074) 3766663

OTTENSCHOT

Hoveniers

30 lessen x 60 minuten Eigen verklaring en Praktijkexamen

TIMMER- EN BOUWBEDRIJF

Heftruck Hijsen VCA - BHV Ri&E Noodplannen

OTTENSCHOT

Kunststof kozijnen

Spoedopleiding 10 dagen € 1879,Voordeelpakket: € 1359,Onderhoud-verbouw-nieuwbouw Noordwal 4-6, Delden Telefoon 074 3762754 www.vosbouwmij.nl

Schildersbedrijven

Opleidingen

FA U N A B E H E E R S I N G

Autorijles pakket: € 1830,-

www.harmhoek.nl

275926

Kunstgalerie

06-18999918

- 36 rijlessen van 60 minuten elk - Alle klassikale theorielessen op de woensdagavond bij de rijschool - 1x klassikaal theorie-examen CBR - 1x tussentijdse toets CBR - 1x praktijk-examen CBR

Een paradijs voor elke paardenliefhebber.

Wilgenklompen grote maten € 13,30 per paar Open: dinsdagmiddag - vrijdagmiddag, zaterdag gehele dag 352374 Telefoon 0547

WAWOLLIE KRINGLOOP

john@vikingentertainment.nl www.vikingentertainment.nl

Ruitersport

Naai-atelier

Klompenwinkel Diepenheim Grotestraat 64

Kringloopwinkel

088-4828200

Telefoon ABC

Klompenwinkel

KnowVision

Aannemers

A B C

Dealer van de merken Batavus, Gazelle, Multicycle, Sparta Tevens elk merk leverbaar. Reparaties op afspraak. Leenfietsen aanwezig. ’s Morgens gebracht, ’s avonds klaar. Ook het adres voor: * sleutelservice Langestraat 65a, Delden 3765161 Telefoon 074 Fax 074-3761272 www.harrievdwoning.nl

Rolluiken, horren markiezen zonneschermen overgordijnen inbetweens, screens rolgordijnen vouwgordijnen reparaties Doodsdwarsweg 2, 7627 NW Bornerbroek Telefoon 074 3766993 ZONWERING, GARAGEDEUREN EN OVERKAPPINGEN Shutters, horren, rolluiken en raamdecoratie. Langestraat 129, Delden Telefoon 074 3766328 Telefax 074-3766329

Telefoon ABC Voor 5 euro per plaatsing/per week (1 jaar vast) elke week de naam van uw bedrijf/winkel in het Hofweekblad! (Dubbele grootte 10 euro)


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 11


Hofweekblad Hofweekblad

Woensdag Woensdag191 februari augustus2014, 2012,pag. pag.125

Adressen en telefoonnummers Gemeentehuis: Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Postadres: Postbus 54, 7470 AB Goor E-mailadres: info@hofvantwente.nl Telefoon: 0547 - 85 85 85 Fax: 0547 - 85 85 86 Openingstijden: Zonder afspraak Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur Maandagavond van 17.00 uur tot 19.30 uur Alleen op afspraak Maandagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur Afspraak maken? dat kan: digitaal via www.hofvantwente.nl per telefoon via 0547 - 85 85 85 persoonlijk aan de balie tijdens de openingstijden Afvaldepot Groen-Recycling Twente Het afvalstoffendepot is gelegen aan de Mossendamsdwarsweg nabij Goor (bij de provinciale weg S15/N347 Goor-Rijssen). Telefoon: 0547 - 36 34 95 Openingstijden: Vrijdag 12.30 tot 16.30 uur Zaterdag 9.00 tot 14.00 uur Storingsnummer: Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd (o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote storingen openbare verlichting) 06 - 11 30 88 27

Plastic inzamelen

! Let op: volgende week wordt het plastic weer huis-aan-huis opgehaald! Meer informatie en ophaaldata kunt u vinden op www.twentemilieu.nl.

Omgevingsvergunning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Ontvangen op

Bentelosestraat 69, Bentelo: het bouwen van een bedrijfspand 30 januari 2014 Platenkampsweg 13, Bentelo: het bouwen van een varkensstal en het vergroten van een ligboxenstal 30 januari 2014 Brinkweg 12, Delden: het verbouwen van een woning 3 februari 2014 Strampenstraat 1, Delden: het kappen van een beuk 6 februari 2014 Oude Goorseweg 8, Diepenheim: het plaatsen van een hekwerk 7 februari 2014 Diepenheimsestraat 61, Hengevelde: het vergroten van een woning 7 februari 2014 Dorreweg 12, Hengevelde: het uitbreiden van een woning 5 februari 2014 op de locaties ter hoogte van Boswinkelsweg in Markelo en Weth.Goselinkstraat in Hengevelde, Hof van Twente: het aanleggen van vispassages in de Bolscherbeek 5 februari 2014 Zonneweg t.h.v. rotonde Larenseweg , Stoevelaarsweg nabij huisnummer 1, Ensinkgoorsdijk, Roosdomsweg voorbij huisnummer 19, Coornhertstraat huisnummer 20-28, Coornhertstraat 28-32, Winterkamperweg tegenover 3a en Enterweg bij huisnummer 9, Hof van Twente: het kappen van bomen 11 februari 2014 J.C. Romijnlaan 31, Markelo: het plaatsen van een tuinhuis met een overkapping 2 februari 2014 Kloppertstraat 20, Markelo: het kappen van een boom het kappen van een boom 5 februari 2014 Smitjan 8, Markelo: het plaatsen van een kap op de carport 30 januari 2014

Verleende omgevingsvergunning (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie: Bezwaar/Voorlopige voorziening op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad Einde reactietermijn

berm langs de Hagmolenweg, Ambt Delden: het kappen van 16 berken en een wilg, ter inzage vanaf donderdag 13 februari 2014, herplantverplichting Kloetenweg 3, Ambt Delden: het vergroten van een recreatiewoning, ter inzage vanaf woensdag 12 februari 20144 Kuipersweg 9, Ambt Delden: het verbouwen van een bedrijfswoning tot bed & breakfast, ter inzage vanaf zaterdag 8 februari 2014 Rapperdsweg 2, Ambt Delden: het bouwen van een werktuigenberging, ter inzage vanaf woensdag 12 februari 2014 Suetersweg t.h.v. huisnummer 6a, Ambt Delden: het kappen van 7 berken, ter inzage vanaf donderdag 13 februari 2014 Torendijk 4, Ambt Delden: omgevingsvergunning beperkte milieutoets, ter inzage vanaf vrijdag 14 februari 2014 Torendijk 8, Delden: het bouwen van een woning, ter inzage vanaf woensdag 12 februari 2014 Roudaalterweg bij uitrit huisnummer 8, Göttelaan achter huisnummer 64, Potdijk nabij elecktriteitshuisje 1a, Pieter Langendijkstraat naast Coornhertstraat huisnummer 20 en Pieter Langendijkstraat t.h.v. huisnummer 33, Diverse kernen: het kappen van bomen, ter inzage vanaf zaterdag 8 februari 2014 Wheeme 23, Goor: het vergroten van een entree en het plaatsen van een trap, ter inzage vanaf vrijdag 14 februari 2014 groenstrook gelegen tussen Diepenheimsestraat en Bomhof naast huisnummer 34, Hengevelde: het het kappen van 2 bolesdoorns, ter inzage vanaf donderdag 13 februari 2014 Enterweg 13, Markelo: het bouwen van een kapschuur, ter inzage vanaf woensdag 12 februari 2014 Goorseweg 48, Markelo: het kappen van een Amerikaanse eik, ter inzage vanaf woensdag 12 februari 2014 Lichtmissenweg ong., Markelo: het kappen van 1 hectare bos bestaande uit elzen berken en populieren, ter inzage vanaf donderdag 13 februari 2014

Naam

Inschrijving op het adres

Datum ingang adres

13 februari 2014

Mulder, A

Onbekend

16 januari 2014

13 februari 2014

Yavuz, T.

Onbekend

16 januari 2014

13 februari 2014

Ayhan, D.Y.

Onbekend

16 januari 2014

Ontheffing ex artikel 10.63, lid 2 Wet milieubeheer (brandvergunning) De volgende ontheffingen zijn onder het opleggen van voorschriften, verleend voor het verbranden van gerooid en/of snoeihout buiten een inrichting:

26 maart 2014

Informatie om te reageren: www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

22 maart 2014 26 maart 2014 27 maart 2014 28 maart 2014 26 maart 2014

22 maart 2014 28 maart 2014 27 maart 2014 26 maart 2014 26 maart 2014 27 maart 2014

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Als u wilt reageren, zie informatie: Beroep/Voorlopige voorziening op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad Einde reactietermijn 4 april 2014

Verkiezing Europees Parlement Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie De burgemeester van Hof van Twente maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U dient dan • op dinsdag 8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben; • op donderdag 22 mei 2014, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie. Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt u op verzoek toegezonden. De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag 8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing. Nadere inlichtingen worden bij de afdeling Publiekszaken verstrekt door de afdeling Publiekszaken, de Höfte 7 te Goor.

Verkiezing Gemeenteraad 2014 Stemmen bij volmacht

Als u wilt reageren, zie informatie: Zienswijzen op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

Beldsweg 21, Ambt Delden: het uitbreiden van de inrichting, ter inzage vanaf donderdag 20 februari 2014

3 april 2014

Verlengen beslistermijn

Als u wilt reageren, zie informatie: Niet vatbaar voor bezwaar of beroep op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

Wethouder Pieter van Zwanenburg

Datum besluit

- Locatie stookplaats: Deldensestraat 115 Goor (11-02-2014); - Locatie stookplaats: Lochemseweg 8 Markelo (12-02-2014).

Ontwerpbesluit

Alle basisscholen in Hof van Twente in een scholenkrant

Onderstaande pers(o)nen is/zijn vanwege het niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na wijziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de wet basisregistratie personen ambtshalve ingeschreven op het adres: Onbekend. Deze inschrijving heeft plaatsgevonden na een onderzoek naar de verblijfplaats van betrokkene(n)

27 maart 2014

Haven 8, Goor: het uitbreiden van de inrichting, ter inzage vanaf donderdag 20 februari 2014

Ook kunt u de Twentemilieu App gratis downloaden.

Ambtshalve wijziging gegevens verblijf- en adres gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Langestraat 49, Delden: het bouwen van een winkel met appartement Enterseweg 7, Goor: het bouwen van een laadkuil en dockshelters

Intrekken omgevingsvergunning (regulier)

Als u wilt reageren, zie informatie: Bezwaar/Voorlopige voorziening op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad Einde reactietermijn

Lintelerweg 5, Goor: het plaatsen van twee schommels; waarvan 1 schommel is geplaatst en de tweede vergunde schommel wordt niet geplaatst, ter inzage vanaf woensdag 12 februari 2014 26 maart 2014

De burgemeester van Hof van Twente maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hof van Twente op woensdag 19 maart 2014 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

1. Bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 14 maart 2014, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van Hof van Twente. 3. De kiezer moet op maandag 3 februari 2014 als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Hof van Twente. 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 3 februari 2014 als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Hof van Twente. 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. machtiging door overdracht stempas

Milieu Melding Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: Verzoek om handhaving op http://www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

Rapperdsweg 2, Ambt Deldenr: het veranderen van de inrichting Torendijk 4, Ambt Delden: het veranderen van de inrichting Klavermaten 39, Goor: het oprichten van de inrichting

Informatie om te reageren: www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

Besluiten Algemene wet bestuursrecht (APV) - Standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen in de periode van 1 november 2014 t/m 31 december 2014, Kerkplein (06-02-2014) - Vergunning Maarkelse Boake met lampionoptocht op 1e paasdag 20 april 2014 (11-02-2014) - Collectevergunning van 7 tm 12 april 2014 t.b.v. Maarkelse Boake (11-02-2014) - Op 20 april zal de Zonneweg tussen 20.00 uur en 22.30 uur afgesloten worden voor bestuurders in beide richtingen (11-02-2014)

Goor

De diverse scholen in Hof van Twente zijn gestart met het organiseren van Open Dagen. Om u bij uw keuze te helpen hebben wij de Scholenkrant Hof van Twente gemaakt. U kunt deze afhalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Op verzoek kan deze aan u toegezonden worden, u kunt bellen met telefoonnummer 0547-858585 of mailen info@hofvantwente.nl. Tenslotte is deze te downloaden van onze website onder; http://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/ docs/wonen_en_leven/mo/Onderwijs/ Scholenkrant_2013.pdf

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Publiekszaken, de Höfte 7 te Goor.

Markelo

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. U wilt graag een goede school voor uw kind.

1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over. 4. Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Aanvraag paspoort of identiteitskaart niet mogelijk op 6 en 7 maart

Er komt een nieuw model paspoort en identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder. Dit nieuwe model wordt ingevoerd omdat de geldigheidsduur van de nieuwe reisdocumenten van vijf naar tien jaar wordt verlengd. Omdat de systemen die de nieuwe reisdocumenten vervaardigen moeten worden aangepast, kunnen op donderdag 6 maart en vrijdag 7 maart geen reisdocumenten worden aangevraagd.

- Vergunning koopzondag met randactiviteiten in het centrum op zondag 6 april 2014 (06-02-2014) - Ten behoeve van de koopzondag zal de Grotestraat op zondag 6 april 2014 van 11.30 uur tot 17.30 uur tussen Middelkamp Mode en de ABN Bank afgesloten zijn voor verkeer (06-02-2014)

Vanaf maandag 10 maart is het mogelijk voor personen vanaf 18 jaar om de nieuwe reisdocumenten met een geldigheidsduur van tien jaar aan te vragen.

Informatie om te reageren: www.hofvantwente.nl/gemeenteblad

Exploitatieovereenkomst plan Loohof te Diepenheim

Voornemen ambtshalve wijziging gegevens verblijf en adres gemeentelijke basisadminstratie persoonsgegevens

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente maken op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 13 februari 2014 een overeenkomst over grondexploitatie plan Loohof te Diepenheim zijn aangegaan met Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen B.V.

Wij hebben het voornemen om onderstaande persoon vanwege het niet voldoen aan de verplichting om binnen vijf dagen na wijziging van het adres een adreswijziging door te geven aan het gemeentebestuur conform artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen ambtshalve in te schrijven op het adres: Onbekend. Betrokkenen kan de zienswijze met betrekking tot dit voornemen binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Datum besluit

Naam

Inschrijving op het adres

Datum ingang adres

10 februari 2014

H.B. Knol

Onbekend

10 februari 2014

Deze overeenkomst heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend Hof van Twente, Diepenheim, sectie B, nummer 3596, plaatselijk bekend Loohof te Diepenheim. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 20 februari 2014 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Burgemeester en wethouders gemeente Hof van Twente, 19 februari 2014


Hofweekblad Hofweekblad

Woensdag Woensdag191 februari augustus2014, 2012,pag. pag.135

Kom naar de “Lang zult u wonen markt” op zaterdag 8 maart in Hof van Twente

Werkbezoek aan een bijzonder bedrijf in Goor: Inreda Diabetic

Voor bewoners die zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen Op zaterdag 8 maart 2014 van 12.00 tot 16.00 uur is er in het gemeentehuis van Hof van Twente in Goor de Lang zult u wonenmarkt. Deze markt is bedoeld voor bewoners die hun huis veiliger en comfortabeler willen maken om er nog lang met plezier in te kunnen blijven wonen. Op de markt presenteren zich installateurs, aannemers, architecten en verschillende leveranciers zoals de bouwmarkt. Ook zijn vertegenwoordigers van maatschappelijke belangenorganisaties (ook voor ouderen) en van de gemeente aanwezig. Adviezen, tips, demonstraties Bezoekers aan de Lang zult u wonen-markt kunnen zich laten informeren door verschillende leveranciers, ook kunnen ze rekenen op tips en adviezen, bijvoorbeeld over huisautomatisering. Verder worden er diverse producten gedemonstreerd, onder andere in de Lang zult u wonen-tentoonstelling. De bouwkundig adviseur van Lang zult u wonen neemt graag met bezoekers de mogelijkheden in hún huis door. De organisatie van de Lang zult u wonen-markt is in handen van gemeente Hof van Twente.

Hoe wordt een huis meer levensloopbestendig? Een paar voorbeelden van mogelijke aanpassingen: een éénhendelmengkraan met gemakkelijke bediening in de keuken en een veilige thermostatische mengkraan in de badkamer. Leuningen aan beide zijden van de trap. Een randloze inloopdouche met slipvaste tegels. Toilet op comforthoogte. Gordijnen en zonneschermen met afstandsbediening. Beugels en steunen in badkamer en toilet. Of, heel simpel, een mandje onder de brievenbus in de voordeur. Overal in, en ook om het huis, kan met betrekkelijk kleine aanpassingen het wonen vergemakkelijkt worden. Wie verder wil gaan kan kiezen voor een slaapkamer en badkamer beneden. In dat geval kan zelfs een aanbouw gewenst zijn. Hoe ingrijpend zo’n verbouwing ook is, vaak blijkt ook dan een verhuizing duurder uit te vallen.

Opvoeden wil jij er meer over weten? Triple P lezing tieners, verantwoordelijke tieners Eén van de grote uitdagingen van ouders van tieners is om te weten hoe u hen kunt stimuleren om de vaardigheden te ontwikkelen om zelfstandig te worden. Dit kan het beste als een geleidelijk proces gebeuren naarmate de tiener opgroeit van kind tot adolescent. In deze periode is het normaal dat er een aantal conflicten zijn en meningsverschillen over discipline zijn onvermijdelijk. Iedere ouder moet een eigen aanpak ontwikkelen om een relatie op te bouwen die een verantwoordelijke zelfstandigheid bevordert.

Waarom Lang zult u wonen? Er verandert van alles in onze maatschappij. Verzorgingshuizen sluiten en de woningmarkt zit op slot. Ook wordt er steeds meer van u als burger verwacht. Daarom doet gemeente Hof van Twente mee aan Lang zult u wonen. Lang zult u wonen moedigt bewoners aan om hun eigen woning (meer) levensloopbestendig te maken. Bijvoorbeeld met adviezen, tips en praktijkvoorbeelden. Zowel in de vorm van folders en brochures als op de website www.langzultuwonen.nl. Daarnaast is er een tentoonstelling waarin diverse producten getoond worden, deze is ook op de markt aanwezig. En in samenwerking met RTV Oost is een tv-serie gemaakt waarvan tot en met 15 maart elke zaterdag een aflevering wordt uitgezonden.

Datum: 5 maart 2014, Bibliotheek, De Höfte 9 in Goor, aanvang 19.30 uur Aanmelden: ga naar de agenda van www.loes.nl of mail naar cursusbureau@loes.nl

Volgens de planning zal het geheel in het 4e kwartaal van 2015 klaar zijn.

Z AT E R Dgeprijsd: A G 23 J A N U A R I Scherp vraagprijs: 299.000,- k.k.! Spreeuwenstraat 42 te Goor Donderdag 27 februari a.s. tussen 16:30 en 17:30 uur is het mogelijk om dit fraai afgewerkte en goed onderhouden woonhuis zonder afspraak te bezichtigen. Totale inhoud ca. 635 m³, perceelsgrootte 350 m².

Elkink

Afbouw

-

0547-272551 0547-260303 www.roetgerinkmakelaardij.nl

Elkink Afbouw - Stucadoorswerk - Pleisterwerk - Spac-spuitwerk - Buiten stucwerk

Brummelaarsweg 13 Markelo Mobiel: 06-42099090 0547-363110

Thuiscrèche Diesje Kleinschalige, professionele en flexibele kinderopvang.

Hooijerinksplein 10 in Delden diesje@parbedie.nl 074-3763969 / 06-42279226

De kunstmatige alvleesklier heeft eind 2013 regionaal en landelijk de media gehaald. Zo hebben bekende nieuwszenders, programma’s en websites zoals RTL 4 Nieuws, De Wereld Draait Door, Hart van Nederland, RTV Oost, Nu.nl en de Telegraaf aandacht gegeven aan het product. In Goor is Inreda Diabetic op de nieuwjaarsreceptie van ondernemersvereniging Goor Collectief gekozen tot onderneming van het jaar 2013. Het bedrijf Inreda Diabetic is gevestigd in het ondernemerscentrum De Selskap. Dit centrum is in 2010 opgericht en biedt onderdak aan (startende) ondernemers, Daarbij worden diverse ondersteunende faciliteiten aangeboden. Voor meer informatie over dit concept kunt u terecht op www.selskap.nl.

Uit de enquête bleek dat de markten in Hof van Twente een waardevolle aanvulling zijn op de winkels in het centrum en ook goed worden bezocht. De belangrijkste redenen om de markt te bezoeken zijn de kwaliteit van de producten, de aanvulling op het winkelbezoek en sfeer en gezelligheid. Door de leden van het Hofpanel zijn er ook een aantal verbeterpunten genoemd zoals bijvoorbeeld een breder aanbod, meer variatie en meer kramen. De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de marktondernemers. Met hen is gekeken naar de kansen die er zijn om de markt te vernieuwen. Een andere manier van ondernemen zou kunnen leiden tot meer samenwerking met overige winkels en horeca, het benaderen van nieuwe klantgroepen en gezamenlijke promotie. De markt wordt op dit moment grotendeels geregeld door de gemeente. In het kader van een terugtredende overheid zou dit meer bij de ondernemers zelf moeten komen te liggen. Het vervolg van het traject is het ontwikkelen van een businessplan waarbij de markten als een onderneming worden georganiseerd. I&O Research en gemeente gaan dit samen met de marktondernemers verder vormgeven.

De nieuwbouw zal in fases worden gebouwd. De eerste fase zal naar verwachting in september dit jaar klaar zijn.

info@roetgerinkmakelaardij.nl

In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen diabetes. Circa tien procent daarvan heeft diabetes type 1, waarbij de insuline producerende cellen in de alvleesklier niet meer werken. Voor deze mensen is het apparaat een uitkomst. Het maakt het telkens prikken om de bloedsuikerspiegel te controleren en het spuiten van insuline overbodig.

Gemeente Hof van Twente gaat samen met de ondernemers van de markten in Delden, Goor en Markelo op zoek naar een andere manier van ondernemen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de taken en verantwoordelijkheden van marktondernemers en gemeente maar ook naar de kansen die er zijn om de markt meer toekomstgericht te maken. Onder de leden van het Hofpanel is een enquête uitgezet door I&O Research. De resultaten uit de enquête zijn de basis voor de vernieuwing die gemeente en marktondernemers samen gaan vormgeven.

Wethouder Pieter van Zwanenburg heeft woensdag de 1e steen gelegd van het nieuwe woonzorgcentrum St. Elisabeth aan de Langestraat in Delden.

Wijnkamp 10, 7471 CC GOOR

De kunstmatige alvleesklier van Inreda Diabetic is een uniek apparaat. Voor het eerst in de wereld is aangetoond dat een relatief klein apparaat thuis de bloedsuikerspiegel binnen de juiste grenzen kan houden. Een sensor meet continu de bloedsuikerspiegel en het apparaat berekent de hoeveelheid insuline of glucagon die nodig is om de bloedsuikers op peil te houden. Via een katheter die met een naald onder de huid wordt bevestigd komt de juiste hoeveelheid insuline of glucagon in de bloedbaan.

De markt van morgen in Hof van Twente

1e steen gelegd nieuwe woonzorgcentrum St Elisabeth, Delden

Voor nadere inlichtingen:

Op 7 februari bezocht het college van burgemeester en wethouders Inreda Diabetic. Dit bedrijf van Robin Koops is gevestigd aan de Klavermaten in Goor en ontwikkelde een kunstmatige alvleesklier. Deze regelt de bloedsuikerspiegel van patiënten met diabetes type 1. Het apparaat kan de kwaliteit van leven voor deze patiënten enorm verbeteren. In de afgelopen jaren is het formaat van het apparaat steeds kleiner gemaakt tot zakformaat. In het eerste kwartaal 2014 wordt het laatste prototype getest en naar verwachting komt het apparaat eind 2015 op de markt.

Opslag nodig voor uw inboedel? Tel. 06-27543623 Te huur:

Caravan/aanhangwagen/stalling Ambt Delden Tel. 06-20477445

-

-


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 14

Inschrijven voor Kom-Bij-Ons hobby- en rommelmarkt

SCHAAKCLUB EDS DELDEN Senioren In de tiende ronde van de interne competitie werden weer enkele spannende en interessante partijen gespeeld. Ger van den Berg speelde tegen Henk Fiselier het eindspel prima uit en won ondanks de taaie tegenstand. Frank Muthing en Marinus Tibbe gaven elkaar in een tactische partij geen duimbreed toe. Art Rol kreeg een mooie aanval over de open lijnen tegen Maurice Pots, die zijn koning niet in veiligheid wist te brengen. De uitslagen: E. Bartelink – H. Schultheiss 1-0; A. Rol – M Pots 1-0; G.v.d. Berg – H. Fiselier 1-0; F. Muthing – M. Tibbe ½-½. De stand aan kop: 1.A. Rol 10 uit 11; 2.E. Bartelink 7 uit 10; 3. F. Muthing 7 uit 11. Jeugd Dit keer eens geen theorie en competitie maar doorgeefschaak. De partijen duurden drie kwartier met steeds wisselende kansen door het inzetten van stukken die op het andere bord waren geslagen. De stand aan kop in de competitie: 1. Tom 9 uit 9; 2. Bas 4 uit 9. Bezoek ook onze website: www.edsschaak.nl

Hengelo - Na het succes van vorig jaar, organiseert Stichting BewonersOverleg de Nijverheid, wederom de Kom-Bij-Ons hobby- en rommelmarkt. Op zondag 22 juni van 10:00-16:00 uur op het Agathaplein te Hengelo zullen ongeveer 100 kramen geplaatst worden voor standhouders met hobby’s en tweedehands goederen. Om uw spullen aan de man te brengen is het mogelijk om een kraam te huren. Hiervoor dient u zich van tevoren in te schrijven en contant te betalen. Inschrijfdata zijn: 17, 18, 24 en 25 maart van 18:30 tot 20:00 uur in het VertierKwartier/ Klokstee, Wilderinksstraat 5-9 te Hengelo. Informatie via: kombijons@gmail.com en facebook.com/kombijons.

VOLLEYBAL DEVOC DELDEN UITSLAGEN Libero’99 MA 1 Devoc MA 1 0-3 Tornado Geesteren DS 6 Devoc DS 3 1-3 RAS-H HS 1 Devoc HS 2 4-0 Webton Hengelo HS 7Devoc HS 4 4-0 Vocluma MA 1 Devoc MA 2 4-0 Devoc DS 4 Harambee DS 9 3-1 Reflex MA 1 Devoc MA 1 3-1 PROGRAMMA 21-feb 21:00 uur Devoc HS 2 Polstars HS 1 21:00 uur Devoc DS 3 Webton Hengelo DS 6 21:00 uur Devoc DS 1 HVC DS 1 21:00 uur Time Out’75 HS 2 Devoc HS 1 21:15 uur Tornado Geesteren DS 5 Devoc DS 2 22-feb 10:45 uur Ecare Apollo 8 DS 8Devoc DS 4 17:00 uur Devoc MA 2 Markel-Up MA 1 17:00 uur Devoc HS 4 Avanti HS 2 Check onze Twitter voor de laatste nieuwtjes en uitslagen! (devocdelden)

Spektakel op zitmaaiers

Ouderen Vereniging Goor Wiene Zeldam - Ook dit jaar op het zomerfeest Wiene Zeldam weer het Overijssels kampioenschap zitmaaierracen op zaterdag 24 mei! Verzorgd door het Twents Zitmaaier Team. Het belooft weer een spannende strijd te worden tussen deze snelheidsduivels, Overijssels kampioen wordt je niet zomaar! Tijdens speciale manches voor de inwoners van Wiene-Zeldam en omstreken kunnen zij ook hun kunsten laten zien op de zitmaaier. TZT stelt twee zitmaaiers gratis beschikbaar om deel te nemen aan de race voor kinderen vanaf 12 jaar. Dit jaar is er eveneens weer een spectaculaire amateurmanche, op de brommer! De brommers van de deelnemers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: - goede remmen - 50 cc - geen crossbanden - deelname vanaf 16 jaar met rijbewijs Hierbij stellen wij ook een originaliteitsprijs beschikbaar. Opgaves voor 16 mei! bij Martin Rosink: martinrosink@hotmail.com, tel. 06 275 820 66.

Start cursus digitale fotobewerking voor senioren Goor - De Stichting Welzijn Ouderen (SWOHvT) organiseert in samenwerking met Reggestad Automatisering een aantal nieuwe computercursussen. Bij voldoende deelnemers wordt er op donderdag 13 maart gestart met de cursus digitale fotobewerking. U leert foto’s retoucheren, verbeteren en klonen. Ook fotomontage en het werken met lagen komen aan bod. Uiteraard wordt het binnenhalen van foto’s vanaf uw scanner of digitale camera stap voor stap besproken. Voor het volgen van deze cursus is het belangrijk dat u beschikt over de basisvaardigheden voor het gebruik van de computer en het Windows besturingssysteem. Deze cursus omvat 8 lessen en start op donderdag 13 maart van 18:00 tot 19:30 uur. Er zijn nog plaatsen vrij, dus u kunt zich nog aanmelden. U betaalt voor deze cursus € 95,- en u bent met maximaal 12 deelnemers. Dat betekent dat er volop ruimte en aandacht is voor individuele vragen. De cursus wordt gegeven bij Reggestad Automatisering aan de Kerkstraat 123a in Goor (achter het AVIA-tankstation) Hebt u interesse in een Windows 8 beginners- of iPad cursus? Bij voldoende deelnemers start de Windows 8 beginnerscursus op woensdag 12 maart van 10:0011:30 uur en de iPad cursus op vrijdag 14 maart van 10:00-11:30 uur. U kunt zich inschrijven tot en met 3 maart. Meer informatie en een inschrijfformulier kunt u aanvragen bij de SWOHvT gevestigd aan de Rozenstraat 2a te Goor, telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur op 0547-260053 en per mail via info@swohofvantwente.nl.

Song for Marion in Filmhuis Alleman: “Open your heart. Find your voice.”

Goor – Op woensdag 26 februari vertoont Filmhuis Alleman het komische drama ‘Song for Marion’, over een chagrijnige oude man die zijn zieke vrouw belooft haar plek in het plaatselijke koor in te nemen. Aanvang: 20.00 uur. Een hartverwarmend verhaal over het liefdevolle huwelijk tussen de gepensioneerde chagrijn Arthur en de immer vrolijke Marion. Marions grootste passie is optreden met het lokale zangkoor, terwijl Arthur vooral klaagt dat ze zichzelf voor schut zet. Maar door een ingrijpende gebeurtenis ziet hij zich gedwongen opnieuw naar zijn levenshouding te kijken. Met een beetje hulp van de charmante koorleidster Elizabeth kruipt Arthur langzaam uit zijn schulp. Kaarten à € 7,50 incl. pauzedrankje (donateurs krijgen € 2,50 korting) zijn te koop aan de balie van De Reggehof; op maandag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur en vanaf een uur voorafgaand aan een voorstelling.

VOETBAL SV HECTOR GOOR Menno de Leeuw leidt Hector naar overwinning op Bornerbroek. Op een stormachtig sportpark van Bornerbroek, waar de enige beschutting tegen de harde wind in de hoog gelegen kantine gevonden kon worden, was Hector de bovenliggende partij. Gesterkt door de wind in de rug had Hector in de eerste helft het beste van het spel. In de 12e minuut speelde Cristian Haverslag zich mooi vrij aan de linkerkant. De afgemeten voorzet werd goed ingekopt door Hector spits Menno de Leeuw. Na die 0-1 voorsprong bleef Hector druk houden op het doel van Bornerbroek en in de 20e minuut was het al 0-2. Een vrije trap van Joost Minkjan werd door een speler van Bornerbroek in het eigen doel verwerkt. Wesley Zwoferink kreeg daarna nog een kans op 0-3 maar hij schoot de bal te zacht in. De niet geheel fitte Hector middenvelder werd in de 40e minuut gewisseld voor Unal Kel. In de 2e helft kreeg Bornerbroek iets meer aandeel in het spel maar Hector kreeg nog steeds de beste kansen en was in de voorhoede veel gevaarlijker, voornamelijk door de grotere individuele kwaliteiten dan de tegenstander. In de 60e minuut was er een scrimage voor het Bornerbroek doel. Menno de Leeuw reageerde het meest alert en kopte de bal in het doel. De 0-3 was een feit en de wedstrijd was gespeeld. Ivan van Dam moest geblesseerd het veld verlaten nadat hij in een heupzwaai werd genomen die een gouden medaille had opgeleverd met het Judo bij de Olympische Zomerspelen. Zijn vervanger was Maikel Rijnenberg die in de korte invalbeurt een goede indruk maakte. In de laatste minuten werd Dennis Terelst nog gewisseld voor A1 speler Roy Scherphof die het in zich heeft om uit te groeien tot een waardevolle speler voor het 1e elftal van Hector. Op de 1-3 overwinning viel niets op af te dingen en door deze 3 punter is Hector opgeklommen naar de 3e plek op de ranglijst. Volgende week kun je dan ook spreken van een topper in 4B want dan komt de lijstaanvoerder en grote kampioenskandidaat Bon. Boys op bezoek. De wedstrijd op Zondag 23 Februari begint om 14.00 uur op Sportpark ’t Doesgoor. UITSLAGEN Donderdag 13 Februari Avc Heracles B1 - Hector B1 4-3 Zaterdag 15 Februari Neede A1 - Hector A1 2-1 Schalkhaar A3 - Hector A2 3-4 Hector B1 - Quick’20 B6 6-8 ATC’65 D4 - Hector D1 6-0 Borne D2 - Hector D2 2-12 Hector MD 1 - Twenthe MD 1 4-2 Hector E1 - Bon. Boys E2 5-2 GFC E4 - Hector E2 0-6 Hector E3 - RV E1 1-8 Excelsior’31/Sc Rijssen Comb. ME 1 - Hector ME 1 8-0 Hector F1 - WVV’34 F2 4-3 Hector F2 - Enter Vooruit F3 1-5 Markelo F3 - Hector F3 2-3 Hector F4 - Luctor F7 1-6 Zondag 16 Februari Bornerbroek 1 - Hector 1 1-3 Hector 2 - Rekken 2 0-0 Hector 4 - Hoeve Vooruit 4 10-2 Hector 5 - Enter 8 8-3 PROGRAMMA Zaterdag 22 Februari 10.00 Hector D2 - Glanerbrug D2 10.15 BWO ME 1 - Hector ME 1 Zondag 23 Februari 14.00 Hector 1 - Bon. Boys 1 10.00 Hector 2 - WVV’34 3 09.00 Hector 3 - Grol 7 11.00 Neede 5 - Hector 4 10.00 Hector 6 - Bon. Boys 8 09.30 Hector 7 - Twenthe 4 09.30 Kunstgrasafdeling - sv Hector

VOETBAL SV DELDEN SV Delden 1 –VV Haaksbergen 1: 4 – 2 SV Delden 1 heeft zondag 16 februari de thuiswedstrijd tegen VV Haaksbergen gewonnen. Frank ten Voorde en Brian Otten zorgden voor rust voor een comfortabele 2-0 voorsprong. In de tweede helft wisten zowel de gastheren (Timo Gerritsjans en Colin Neuber) als de bezoekers middels Daniël Timmer twee keer te scoren: 4-2. De ploeg moest het deze zondag na een rustpauze van een week opnemen tegen laagvlieger Haaksbergen. De tegenstander stond voorafgaand aan het duel twaalfde en verzamelde tien punten. Eerder dit seizoen deed SV Delden zich geweldig tekort in Haaksbergen en werd het 1-1. SV Delden nam echter al snel het heft in handen en werd ook gevaarlijk. Een snijdende pass van Colin Neuber bracht Frank ten Voorde in een één tegen één situatie met een verdediger die hij knap van zich af schudde en de doelman kansloos liet; 1-0. Hoewel SV Delden zeker niet groots speelde, wist Haakbergen nauwelijks iets te creëren. Het spel speelde zich op de helft van VV Haaksbergen af, maar de kansen werden maar niet benut. Frank ten Voorde kreeg een prima kans om een werelddoelpunt te maken, echter deden zijn voeten niet wat zijn hoofd besloot. SV Delden bleef drukken en voor VV Haaksbergen was het alle hens aan dek. De 2-0 in de 33e minuut was dan ook een logisch gevolg. Het goede doorgaan van Marthijn Zweepe stond aan de basis van de treffer en vond in Raymond van der Roest een prima aanspeelpunt. Hij bediende Brian Otten op maat die de doelman van de gasten het nakijken gaf. SV Delden wist, ondanks nog enkele goede kansen, in het vervolg van de eerste helft niet meer te scoren. Ruststand: 2-0. Het spelbeeld was na de pauze leek aanvankelijk hetzelfde. Een blunder in de verdediging bij SV Delden bracht Haaksbergen in de 49e minuut echter terug in het duel. Daniël Timmer wist hier dankbaar gebruik van te maken en met de 2-1 VV Haaksbergen weer moed te geven. Die vreugde was van korte duur. Timo Gerritsjans maakte een minuut later alweer de 3-1 waardoor er alsnog niets aan de hand leek. In de 51e minuut leek Colin Neuber de wedstrijd te beslissen, want na een perfecte assist van Coen Witteveen kon hij de 4-1 binnen schieten. SV Delden zat helemaal in een zetel en zag een geweldige actie van Brian Otten net over gaan. Hij kon daarmee zijn enorme werklust belonen. Ondanks de riante voorsprong alsnog kwam SV Delden toch nog in de problemen. In de 55e minuut werd het 2-4 door Daniël Timmer en na een uur spelen kreeg VV Haaksbergen zowaar een strafschop. Ivo Otten bracht redding door de bal uit de hoek te duiken. Hij hield daarmee zijn ploeg op de been zodat de marge twee bleef. VV Haaksbergen probeerde het nog wel, maar het was vooral SV Delden dat in de slotfase kansen kreeg. Ook nu was het rendement bij de thuisploeg te laag om nog verder afstand te nemen. Met de 4-2 eindstand mag SV Delden eigenlijk niet tevreden zijn. Teveel kansen bleven onbenut en verdedigend werden er veel fouten gemaakt. PROGRAMMA zaterdag 22 februari Delden B2 Haarlo/Noordijk B1 12:30 Delden MB1 Dedemsvaart MB1 10:30 ATC’65 F8 Delden F1 10:00 Delden F4 training zaal Raesfelt 09:00 Delden F5 training zaal Raesfelt 09:00 welpen training zaal Raesfelt 10:15 zondag 23 februari Noordijk 1 Delden 1 14:00 Delden 1 Hector 1 11:00 Delden 2 vrij Delden 3 vrij DSVD 5 Delden 4 09:00 WVV’34 6 Delden 5 11:45 Delden 6 Buurse 4 10:00 Delden VR1 vrij laatste nieuws: www.svdelden.nl

VOETBAL VV TWENTHE GOOR UITSLAGEN Jeugd Zaterdag: 15 februari Dec’10 A1 - vv Twenthe A1 1-4 vv Twenthe A2 de Zweef A2 3-4 Victoria’28 B1 vv Twenthe B1 10-1 vv Twenthe B2 Excelsior’31 B6 5-0 Atc’65 MB1 vv Twenthe MB1 2-3 Klein Dochteren C1 vv Twenthe C2 0-2 vv Twenthe C3 Enter C2 3-2 Hsc’21 D1 vv Twenthe D1 1-5 Rijssen Vooruit D1G - vv Twenthe D2 afg. vv Twenthe D3 sp. Lochem D5G 5-0 Hector MD1D vv Twenthe DM1 4-2 vv Twenthe E1 Gsv’63 E1 9-2 Enter Vooruit E1 vv Twenthe E2 1-1 Neo E5 vv Twenthe E3 4-4 vv Twenthe E4 Enter Vooruit E3G 2-1 vv Twenthe E5 Wilhelminaschool E3 2-0 Hsc’21 E4 vv Twenthe E6 2-2 Wvv’34 E4 vv Twenthe E7 8-0 Ruurlo F2 vv Twenthe F1 1-5 vv Twenthe F2 de Zweef F4 6-5 Dec’10 F2 vv Twenthe F3 2-0 vv Twenthe F4 fc Eibergen F6 3-3 Des F6 vv Twenthe F5 2-5 Mini-Mix Senioren Zaterdag 15 februari sp. Lochem 2 vv Twenthe 8 1-6 Zondag 16 februari vv Twenthe 1 Enter 1 2-5 vv Twenthe 2 Hoeve Vooruit 2 6-3 Rood Zwart 8 vv Twenthe 3 2-1 Rekken 4 vv Twenthe 4 afg. Bon Boys 12 vv Twenthe 5 afg. Hsc’21 8 vv Twenthe 6 3-2 vv Twenthe 7 Markelo 6 4-0 Enter VR1 vv Twenthe VR1 2-5 PROGRAMMA Jeugd Zaterdag 22 februari vv Twenthe A1 - sv Enter A1 14.45 vv Twenthe C2 - Buurse C1 12.45 Rood Zwart E2 - vv Twenthe E2 09.00 ON F9 - vv Twenthe F3 09.00 Borne F3 - vv Twenthe F5 09.00 Mini-Mix 10.00 Senioren Zaterdag 22 februari vv Twenthe 8 - Vroomshoopse B. 3 14.30 Zondag 23 februari Tvo 1 - vv Twenthe 1 14.00 Hector 7 - vv Twenthe 4 09.30

VOETBAL VV GFC GOOR UITSLAGEN Zaterdag 15 februari 2014: Excelsior’31 E5- GFC E1 WVV ‘34 F1 - GFC F2 GFC E4 - Hector E2 GFC F5 - GFC F4 ATC’65 E9 - GFC E2 Helios MD1 - GFC MD1D GFC F3 - Hellendoorn F3G GFC E3D - Holten E3G GFC D2D - Neede D3 GFC C2 - Blauw Wit’66 C2G AZSV B4 - GFC B2D Lochem SP B2G - GFC B1 GFC MA1D - Gramsbergen MA1D Bentelo D1 - GFC D1 Tukkers De MB1 - GFC MB1 Uitslagen Zondag 16 februari 2014: Holten 1 - GFC 1 GFC 4 - PH 4 Bentelo 3 - GFC 3 GFC 2 - WVV ‘34 2 PROGRAMMA Zaterdag 22 februari 2014: GFC F5 - Bon Boys F9 ATC’65 E7 - GFC E1 RKSV F1 - GFC F3 GFC MD1D - FC Zutphen MD1 GFC MB1 - Achilles E MB1 GFC B2D - Grol B4 Zondag 23 februari 2014: GFC 1 - Bentelo 1 C Eibergen 3 - GFC 2 GFC 5 - BWO 7 GFC 3 - BSC Unisson 3

VOETBAL ROOD ZWART DELDEN PROGRAMMA Zaterdag 22 februari: (B = Beker) 12:00 Bon Boys Za.2 Rood Zwart Za.2 14:30 Rood Zwart A1 PH A3 (B) 11:15 Quick ‘20 D2 Rood Zwart D1 (B) 11:00 DTC ‘07 D3 Rood Zwart D3 11:15 Oranje Nassau E2 Rood Zwart E1 09:00 Rood Zwart E2 Twenthe E2 09:00 Sparta E. E6 Rood Zwart E4 (B) 11:15 O.N. E11 Rood Zwart E6 09:00 Rood Zwart F1 Victoria ‘28 F1 08:30 Losser F8 Rood Zwart F6 10:00 Rood Zwart F8 DES F6 12:45 Zelos Vr.2 Rood Zwart Za.Vr.1 11:00 ATC’65 MB1 Rood Zwart MB1 12:45 Rood Zwart MC1 Eilermark MC1 (B) Zondag 23 februari: 14:30 Rood Zwart 1 Rietmolen 1 09.00 Rood Zwart 4 Bentelo 3 14:00 Rekken VR1 Rood Zwart VR1 Voor actueel nieuws zie www.roodzwart.nl

5-3 2-1 0-6 1 - 11 1-5 1-1 2-1 2-2 8-3 1-5 3-3 4-2 2-3 1-4 1-0 1-0 10:00 0-1 2-1 09:00 09:30 10:00 11:00 12:45 15:00 14:00 Afgel Afgel Afgel

TAFELTENNIS OLYMPIA GOOR Verlies Olympia tegen koploper De Brug. Goor. In de 1e klasse C van de Nederlandse Tafeltennisbond afdeling Oost hebben de tafeltennissers van Olympia in Apeldoorn tegen titelkandidaat nummer één, de Brug 1, een kansloze 8-2 nederlaag geleden. De Brug begon overdonderend, en wist door overwinningen van Dick Rush op Johan Truschel, Linda Stolk op Tom Broek, Eric Burgers op Wilko Busschers en winst in het dubbelspel, een 4-0 voorsprong te nemen, alvorens Johan Truschel met een overwinning op Linda Stolk iets terug kon doen. De Brug ging met overwinningen van Dick Rush op Wilko Busschers en Eric Burgers op Tom Broek onverdroten door alvorens ook Wilko Busschers zijn partij tegen Linda Stolk in winst wist om te zetten. Doordat Johan Truschel in Eric Burgers zijn meerdere moest erkennen en Tom Broek tegen Dick Rush zijn derde nederlaag van de avond leed, kwam er uiteindelijk een duidelijke 8-2 nederlaag voor Olympia op het scorebord. De komende twee weken zijn i.v.m. carnaval en vakantie tafeltennis vrij, waarna Olympia op 7 maart in Deventer tegen Trias moet aantreden. UITSLAGEN: De Brug 1 Olympia 1 8 - 2 Rijssen 1 D.T.S. 3 9 - 1 STAND: 1. De Brug 1 3 - 22 2. Rijssen 1 3 - 17 3. Olympia 1 3 - 11 4. Smash 2000 1 2 - 10 5. Trias 3 2 - 10 6. D.T.S. 3 3 - 10 OVERIGE UITSLAGEN: 3e klasse L Olympia 2 - Trias 5 5 - 5 3e klasse K Effekt ‘74 4 - Olympia 3 8 - 2 5e klasse I Olympia 4 - Toekomst 15 8 - 2 5e klasse E Toekomst 14 - Olympia 5 6 - 4 Jgd.4e kl. A Olympia 1 - Vitesse 4 6 - 4 Ook interesse voor tafeltennis, kom naar de sportzaal aan de Kievitstraat of kijk op www.ttv-olympia-goor.nl

Het is weer tijd voor het invullen van de belastingformulieren. Evenals vorig jaar zijn de belasting mensen van de Ouderenvereniging Goor weer beschikbaar om u te helpen met het invullen. U kunt daarvoor kontakt opnemen met onze secretaris Joop Elbert, tel. 0547-275382 of e-mail: joopelbert@home.nl en wij zorgen dan dat de invuller met u een afspraak maakt en bij u thuis komt om de zaken in orde te maken. Zorg ervoor dat u zich tijdig aanmeldt zodat onze mensen u rustig kunnen helpen!

Kaarten sv Hector Goor - Uitslag van de kaartavond gehouden op donderdag 13 februari was als volgt: 1 Ada Remmers 277 2 Ans Bielderman 324 3 Dinie Redeker 368 4 Rita Wenderman 399 5 Elly Nijhof 557

HANDBAL D.H.V. DELDEN Zondag stond de wedstrijd tegen DSVD op het programma voor de dames van DHV. DSVD staat onderaan met 0 punten, maar onderschatting was niet geoorloofd volgens de trainer. DHV staat inmiddels veilig in de middenmoot, maar in Deurningen punten morsen werd als zonde ervaren. Na het beginsignaal was DHV de bovenliggende partij was. Verdedigend stonden de dames goed, maar in de aanval werd er nog te gehaast gespeeld. Toch werd er een ruime voorsprong opgebouwd. De ruststand was 8-13. In de tweede helft bleef de verdediging goed functioneren. Alleen vanuit de hoek gingen de ballen in het doel, in de rest van het veld werden ze gestopt door de verdedigers én de keeper. Het draaide niet geheel zoals het zou moeten bij de dames van DHV. De doelpunten die vielen, waren erg mooi om te zien. Er werden alleen ook veel kansen niet benut door slordigheid en een niet scherp vizier op de goal. Jammer dat er niet meer gescoord werd door de handbalsters uit Delden, maar de zege (en daarmee de twee punten) is geen moment in gevaar geweest. De eindstand was 17-19 in het voordeel van DHV. Al met al een terechte overwinning, maar de uitslag had overtuigender gemoeten. De twee punten worden meegenomen naar Delden én dat is het belangrijkste. De volgende wedstrijd is zaterdag 22 februari om 20.30 uur thuis tegen WHC. UITSLAGEN: 15 en 16-2-2014 D.S.V.D. DS3 - D.H.V. DS1 17 - 19 Kedingen D.S.1 - D.H.V. DS2 12 - 12 E.H.C. ‘ 95 DA1 - D.H.V. DA1 28 - 13 D.S.V.D. E1 - D.H.V. E1 12 - 3 E.H.C. ‘ 95 E1 - D.H.V. E2 2 - 8 Avanti Wilskracht f1 - D.H.V. F1 10 - 0 Hercules HS1 - D.H.V. HS1 16 - 12 PROGRAMMA: 22 en 23-02-2014 zaterdag: 19.15 uur D.H.V. DS2 - W.H.C. DS3 20.30 uur D.H.V. DS1 - W.H.C. DS1 Zondag: 09.00 uur D.H.V. F1 - Stormvogels F1 09.50 uur D.H.V. E2 - W.H.C. E2 10.40 uur D.H.V. E1 - W.H.C. E1 11.30 uur D.H.V. DA1 - Avanti Wilskracht DA1 12.45 uur D.H.V. HS1 - H.H.V. Donar HS2 14.30 uur Comb.‘64 DS3 - D..H.V. DS3

SCHAAKCLUB EDS DELDEN Senioren In de tiende ronde van de interne competitie werden weer enkele spannende en interessante partijen gespeeld. Ger van den Berg speelde tegen Henk Fiselier het eindspel prima uit en won ondanks de taaie tegenstand. Frank Muthing en Marinus Tibbe gaven elkaar in een tactische partij geen duimbreed toe. Art Rol kreeg een mooie aanval over de open lijnen tegen Maurice Pots, die zijn koning niet in veiligheid wist te brengen. De uitslagen: E. Bartelink – H. Schultheiss 1-0; A. Rol – M Pots 1-0; G.v.d. Berg – H. Fiselier 1-0; F. Muthing – M. Tibbe ½-½. De stand aan kop: 1.A. Rol 10 uit 11; 2.E. Bartelink 7 uit 10; 3. F. Muthing 7 uit 11. Jeugd Dit keer eens geen theorie en competitie maar doorgeefschaak. De partijen duurden drie kwartier met steeds wisselende kansen door het inzetten van stukken die op het andere bord waren geslagen. De stand aan kop in de competitie: 1. Tom 9 uit 9; 2. Bas 4 uit 9. Bezoek ook onze website: www.edsschaak.nl

Winter onderhoudsbeurt? duW- of zitmaaier. Wij repareren alle merken. bel voor een afspraak. offiCieel husQvarna kroondealer bedrijventerrein diepenheim. WWW.morsinkaGridier&tuin.nl meer informatie? tel.: 0547-352517

Bedrijvendag Diepenheim op Tweede Paasdag!

De organisatie van Bedrijvendag Diepenheim: Ard Morsink, Tom Smit en Mark Imhof. Maandag 21 april 2014, Tweede Paasdag, is een goede gelegenheid om het Twentse kunststadje Diepenheim te bezoeken. Naast kunstinstellingen en galeries openen ook andere bedrijven hun deuren voor de Bedrijvendag Diepenheim. Op het bedrijventerrein aan de Peckedammerstraat wordt een bedrijvenplein ingericht. Naast het plein wordt er ook een route uitgezet langs andere ondernemingen. De route is per fiets of auto te volgen, maar er wordt ook een pendeldienst van busjes ingezet. Kijk hoe Peter Geerink zijn toppaarden traint aan de Pluimersdijk, bezoek de nieuwe plek van hoveniersbedrijf T. de Graaf aan Oude Sluisweg, of laat je adviseren op het gebied van woninginrichting door Artemez aan de Grotestraat. De route zit vol verrassingen en begint en eindigt op het bedrijvenplein, aan de Peckedammerstraat. Voor kinderen is daar een springkussen aanwezig. De routekaart is ook een stempelkaart. Wie een volle stempelkaart inlevert op het bedrijvenplein maakt kans op leuke prijzen. Tijdens de bedrijvendag is het in Diepenheim ook KeramiekMoment: bij diverse galeries en winkels is kunst van keramiek te zien. De bedrijvendag wordt georganiseerd door Ondernemersvereniging Diepenheim; Ard Morsink, Marc Imhof, Tom Smit en Bert Kranenberg. Maandag, 21 april 2014, Tweede Paasdag, aanvang: 11.00 uur, bedrijventerrein aan de Peckedammerstraat. Hier is ook de start en de finish van de bedrijvenroute. Parkeren: aan de Goorseweg 22 bij zalencentrum Beltman of bij de Sportpark De Koppel aan de C.A.J. Quantstraat. www.ovdiepenheim.nl; www.keramiekmomentdiepenheim.nl.

Zwempunt Delden

Delden - Het was weer goed raak afgelopen zondag 16 februari in het zwembad ’t Wooldrik in Borne. De nieuwste lichting diplomakids van Zwempunt Delden stonden te popelen om te laten zien wat ze allemaal hadden geleerd. Ze deden hun uiterste best om hun zwemdiploma/certificaat A, B of C te halen. Dat allemaal onder het toeziend oog van de vele vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms, tantes en andere belangstellenden. Het was weer gezellig druk. En wat dacht je? Ze zijn allemaal geslaagd! Diploma A: Kaylee Littooij, Joran van Altena, Owen van Raan, Luuk Hoentjen, Wout Ruiter, Kris Escher, Sep Nijland, Jesse Vossebeld, Fenne Gerritsjans, Senna Boomkamp, Elin Averdijk, Sarah Averdijk, Romee Ruitenberg, Joep ten Brummelhuis, Anouk Vet, Dyonne Schuuring. Diploma B: Liz Freriksen, Emilio Sauer, Kary te Koppele, Mees Hartgerink, Leanne Pigge, Macey Brummelhuis, Nienke Huls, Wout Hoeks, Alperen Akpinar, Julian Eeltink, Laurens Bosch, Nanne Dijkmans, Lindy van den Bos, Jannik Timmer, Larissa Lammertink, Kay van der Zalm, Stijn Bokdam, Lars Bekhuis, Yanique Vrugteman. Diploma C: Amy Raanhuis, Ninthe Visschedijk, Thijs Berg, Lotte Reijnders, Benthe Eshuis, Milan Lammersen, Carlijn Top, Meline van Dalen, Menno Kort, Thymo Doornkamp, Esten Kuizenga. Bij zo’n prestatie hoort een prachtig diploma en een stoere badge die op de kleding genaaid kan worden. Daarnaast werden de ”afgestudeerden” ook nog eens verrast met een lekker pakje drinken met een spaghettirietje. Binnenkort zijn de foto’s van het diplomazwemmen te downloaden op onze website www.zwempuntdelden.nl. Zwempunt Delden hoopt in de toekomst nog héél veel kinderen te mogen feliciteren en bedankt alle kinderen en vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme.

CDA Hof van Twente haalt Jaco Geurts naar Hengevelde Hengevelde - Jaco Geurts, woordvoerder van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, onder andere land- en tuinbouw, natuur en externe veiligheid, brengt vrijdag 21 februari een werkbezoek aan Twente. Dit doet hij op uitnodiging van het CDA Hof van Twente om met belanghebbenden en geïnteresseerden te discussiëren over het goederenvervoer door Goor en Delden en de bruggenproblematiek. Het werkbezoek van Jaco Geurts vindt plaats bij Loon- Grondverzet- en Transportbedrijf Geurs in Hengevelde. Geurs is ondernemer in het buitengebied en maakt met zijn zware landbouwmachines veelvuldig gebruik van de lokale bruggen, die sinds kort afgewaardeerd zijn. Andere genodigden zijn onder andere Provinciale Statenleden Laura Antema en Yvonne Nijhof, wethouder Eshuis van Hof van Twente en lokale belangenorganisaties als LTO en ondernemersplatform Hof van Twente. De middag zal worden vormgegeven met een discussie, waarvoor u van harte uitgenodigd bent. Het werkbezoek van Jaco Geurts is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen aanschuiven vanaf de inloop om 14.00 uur, aanvang is 14.30 uur. De middag wordt rond 18.00 uur afgesloten. Aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om vanuit hun eigen invalshoek de problematiek aan de orde stellen waarna Jaco Geurts vanuit zijn functie als lid/woordvoerder van de CDA-fractie Tweede Kamer zijn mening zal geven. Werkbezoek Jaco Geurts Locatie: Loon- Grondverzet- en Transportbedrijf Geurs, Slotsweg 6 te Hengevelde Tijdstip: 14.30 – 18.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur) Belanghebbenden en geïnteresseerden van harte welkom Het CDA Hof van Twente staat voor samen sterk, ambitie en respect. De samenwerking en ambitie van de mensen in de kernen, buurtschappen en het buitengebied staan daarbij centraal. Met de komst van Jacco Geurts naar Hof van Twente wil het CDA met haar achterban in discussie over de toekomst van het platteland.

Trio Pluzz geeft concert in Het Beaufort

Markelo - Op zondag 23 februari is er in Het Beaufort in Markelo weer een concert voor de muziekliefhebbers. Dan is het trio “Pluzz” te gast in het cultureel centrum. Het trio is opgericht in 1982 en komt voort uit de Millennium Big Band (voorheen Big Band Barchem). Het trio bestaat uit Rien Wulffraat (piano), Cees Wormeester (contrabas) en Karel te Riet (slagwerk) die besloten in kleine bezetting verder te gaan naast de Big Band. Omdat Pluzz vaak optrad als begeleiding van diverse solisten werd de naam “Pluzz” gekozen. Het drietal speelt repertoire uit het American Songboek. Voorbij komt werk van Gerswhin, Cole Porter en Astor Piazzola maar er wordt ook eigen werk gespeeld. “Pluzz” trad op in diverse jazzclubs, op festivals en was jarenlang het huisorkest van Omroep Gelderland bij live-uitzendingen. Het concert bevat swingende improvisatie in een ongedwongen sfeer en begint om 15.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10,00 euro voor volwassenen, middelbare scholieren betalen € 5,00 en basisscholieren mogen voor € 2,50 naar binnen. De zaal is open vanaf 15.00 uur.


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 15


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 16

Mobiele specialisten in Twente Alles op het gebied van mobiliteit, een overzicht van occasions, aanbiedingen en veel meer. Met bedrijven uit Hof van Twente e.o. kunt u weer veilig op weg!

ongelukje?

dit nadeel heeft z’n voordeel...

Markerink


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 17


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 18

Hofweekblad

Woensdag 12 februari 2011, pag. 9

Algemene informatie Informatie ombudsman: 0547 - 85 85 85 Storingsnummer: Storingsnummer voor spoedzaken buiten kantoortijd (o.a rioleringen, gevonden huisdieren, grote storingen openbare verlichting) 06 - 11 30 88 27 Openingstijden Afvaldepot Groen-Recycling Twente Het afvalstoffendepot is gelegen aan de Mossendamsdwarsweg nabij Goor (bij de provinciale weg S15/N347 Goor-Rijssen) Openingstijden: Vrijdag: 12.30 - 16.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Afvaltelefoon: 0547 - 36 34 95 Direct een afspraak maken voor aanvragen/ ophalen paspoort, ID-kaart of rijbewijs? Bel Publiekszaken 0547 - 85 85 85

Verslag vergadering commissie algemeen 11 februari 2014 Positionering regionale jeugdhulptaken Regionale taken op het gebied van jeugdhulp vragen om een organisatievorm met een bestuurlijke aansturing. In de notitie wordt voorgesteld om een nieuwe Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT werknaam) op te richten met een eigen bestuurscommissie, onder de Regio Twente. Deze organisatie moet uiterlijk 1 januari 2015 operationeel zijn. De partijen kunnen zich in grote lijnen vinden in het voorstel. Wel zijn er enkele opmerkingen. Zo stelt de PvdA dat er gewaakt moet worden voor het optuigen van een dure organisatie. De kosten zijn nog onbekend maar er is wel een kwartiermaker aangesteld, die een bedrijfsplan gaat maken. Het CDA wil weten wanneer het beleidsplan klaar is en hoe cliëntenparticipatie is georganiseerd. Ook zien zij graag een en ander verduidelijkt in een casus. Gemeentebelangen wil weten wat er met de ervaren medewerkers van Bureau Jeugdzorg gebeurt en de SP vraagt zich af of dit plan niet met name de grote gemeenten goed uitkomt en of er wel voldoende gelegenheid is voor een eigen invulling van de gemeentes. Wethouder Van Zwanenburg geeft aan het fijn te vinden dat de gekozen route positief is ontvangen. Veel zaken kun je alleen regionaal regelen. De nieuwe organisatie mag geen extra kosten met zich meebrengen, de slagkracht moet vanuit de gemeenten komen. Er moet vaart gemaakt worden, daarom is er een kwartiermaker aangesteld die voor 1 juli met een beleidsplan komt. Het beleid moet lokaal geborgd worden. De expertise van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg en MEE moeten de gemeenten zeker gebruiken, de gesprekken hierover zijn gaande. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van aanwezige expertise, de gemeente heeft een regiefunctie. Lokale kleuring blijft er zeker met dit plan en dat is ook belangrijk. Het plan is geenszins gedicteerd door de grote gemeenten, maar daar moeten we zeker scherp op blijven, aldus de wethouder. De PvdA vraagt zich nog af of er nog een escape is om uit de regeling te stappen, bijvoorbeeld na een niet positieve evaluatie. Volgens de wethouder is die escape er inderdaad.

Dit is goed in het kader van de vergrijzing van de kern. De VVD vindt het belangrijk dat er ook rekening wordt gehouden met wensen van de jeugd van 12 jaar en ouder in het plan. De informatieavond is goed bezocht en veel vragen en zorgen van omwonenden zijn weggenomen. Het CDA vindt een goede verhouding vrijstaand en twee-onder-één-kap belangrijk. Zowel CDA als D66 willen weten wanneer de kaveluitgifte start. Gemeentebelangen vraagt zich af of het feit dat er buiten De Marke III geen huizen gebouwd kunnen worden in Hengevelde ook geldt voor bedrijfswoningen. De SP wil van de wethouder weten of er niet gebouwd gaat worden voor leegstand. Wethouder Sijbom is blij met een brede steun voor het plan. Drie belangrijke spelers voor zienswijzen zijn betrokken in het plan. Verwachting is dat voor 28 februari de laatste hobbels zijn genomen. Er is veel flexibiliteit in het plan ook in soort te bouwen woningen. Uiteraard worden zienswijzen volgens de normale procedure afgehandeld. De gemeente is zeer terughoudend met extra bouwmogelijkheden in Hengevelde. In het buitengebied geldt huidige beleid ten aanzien van rood-voor-rood. De woonvisie van Hof van Twente geeft behoefte aan woningen aan, dus de gemeente heeft niet het idee dat er gebouwd wordt voor leegstand. Van frictieleegstand is in Hengevelde ook geen sprake. Uitgifte van de kavels start waarschijnlijk aan het eind van het jaar.De notitie gaat als bespreekstuk naar de raad.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente 2013 Met dit bestemmingsplan ontstaat er één geactualiseerd bestemmingsplan voor het gehele buitengebied. De PvdA wil dit punt niet behandelen omdat de voorzitter van de Raad van State heeft geadviseerd dit uit te stellen omdat de besluitvorming in een van de beroepszaken ook deze week volgt. Volgens Wethouder Sijbom en ambtenaar Overbeek was dit geen zwaarwegend advies van de voorzitter van de Raad van State, maar eerder een opmerking dat het niet handig is omdat het in dezelfde week is. Wethouder Sijbom geeft aan dat deze raad de opdracht heeft gegeven tot dit plan en dat de besluitvorming dan ook in deze raad moet plaatsvinden. Dit telt zwaarder dan het advies van de Raad van State. De PvdA geeft aan dan niet deel te nemen aan de inhoudelijke bespreking van dit plan. De partijen zijn blij met het stuk ook al heeft het lang geduurd voordat het er lag. Het vergroten van de inhoud van woningen naar 900m3 is akkoord wat de partijen betreft. De rood-voor-rood regeling is vereenvoudigd, al vindt Gemeentebelangen een puntensysteem nog steeds betuttelend. Het dierenpension is een lastig onderwerp, de partijen zijn blij met de voorgestelde geluidswerende maatregelen. Burgerpartij geeft aan dat de eigenaar nog bereid is een extra aarden geluidswal te plaatsen. Wethouder Sijbom zegt dat het inderdaad een lang proces is geweest maar dat er ook een aantal lastige punten waren. De rood-voor-rood regeling is aangepast met een eenvoudige aanvraagprocedure, zodat ook de kosten voor de aanvrager lager zijn. Ook is de wethouder blij dat de eigenaar van het dierenpension meer wil doen dan afgesproken. Op die manier zal zowel de geluidshinder verminderen als het zicht verbeteren. De verwachting is dat met de huidige maatregelen er voldoende geluidsreductie is om binnen de normen te blijven. Het plan gaat als bespreekstuk naar de raad. PvdA maakt excuses, in presidium is inderdaad geen bezwaar gemaakt tegen behandelen van dit plan en dat van de Marke III. Wel heeft de partij nog steeds bezwaar tegen de gevolgde procedure.

Raadsinformatie eerste contour vernieuwde regionale samenwerking

Aanvulling Bedrijventerreinenvisie 2011-2021

Per 1 januari 2015 komt de Wgr+-status te vervallen. Dit betekent dat moet worden nagedacht over mogelijke inhoud en vorm van vrijwillige Twentse samenwerking. In de notitie wordt een suggestie gedaan voor mogelijke toekomstige samenwerking. De notitie beschrijft het instellen van een Twenteraad, het gaan werken met sturing door portefeuillehouders en het gaan werken met een Twentebedrijf. Uiteindelijk vindt de besluitvorming hierover pas plaats na de gemeenteraads-verkiezingen. De nieuwe gemeenteraden zullen beslissen hoe, in welke vorm en waarover de gemeenten op Twents niveau willen samenwerken. De fracties zijn het erover eens dat het goed is dat besluitvorming over de verkiezingen heen is getild. Er is nog een hele weg te gaan en veel werk aan de winkel. De Twentse samenwerking zal daarom voor de nieuwe gemeenteraad hoge prioriteit moeten krijgen. De gemeentesecretaris zal een grote rol krijgen en alhoewel het een vrijwillige samenwerking is, zal de samenwerking wel een bepaald bindend karakter moeten krijgen. Samenwerking moet straks wel meerwaarde hebben. Er wordt volop gesproken over de verhouding tussen de regionale raad en de gemeenteraad. Op welke manier moet de regionale raad ingericht worden. De fracties vinden het belangrijk dat de raadsleden invloed hebben op de inrichting van deze raad. De raad moet een afspiegeling zijn van de politieke verhoudingen in de hele regio. Wethouder Sijbom geeft aan dat de meningen van de verschillende Twentse gemeenten over de notitie verdeeld zijn. Ook laait de discussie over één gemeente en Twentestad vs landelijke gemeenten weer op. Doel van de nieuwe regionale raad ten opzichte van de huidige regioraad is in elk geval meer democratische legitimatie. De nieuwe raad zal dan ook meer politiek gekleurd zijn dan de huidige regioraad. De huidige regioraad is een samenwerking vanuit gemeenten, niet vanuit partijen. Als de nieuwe raad politieker gemaakt wordt dan verandert de positie van de vertegenwoordigers in de gemeenteraden. CDA en PvdA discussiëren nog over de vraag hoe een partij straks een standpunt vanuit de gemeenteraad naar de regionale raad krijgt. Burgemeester Nauta geeft aan dat de nieuwe regionale samenwerking vrijwillig is, maar zeker niet vrijblijvend. Hoe de constructie tussen gemeenteraden, portefeuillehouders en regionale raad er uit moet komen te zien, is lastig. Het is hierbij belangrijk om vooral ook te leren van constructen in het land, die goed werken. Het CDA pleit voor het inlassen van een informele raadsvergadering met de gemeentesecretaris erbij. Alle partijen zijn blij met de goede discussie. Wethouder Sijbom neemt de inbreng mee naar de bestuursvergadering van de regio.

In deze aanvulling wordt inhoud gegeven aan de afspraken rond bedrijfsterrein Zenkeldamshoek en het scheppen van de nodige voorwaarden voor een beperkte uitbreiding van bedrijventerrein Markelo voor de verplaatsing van garagebedrijf S. Dijkstra. VVD vindt het jammer dat dit plan lang geduurd heeft en vraagt zich af of een lokaal geworteld bedrijf dat wil uitbreiden te maken krijgt met aanvullende eisen van de provincie. CDA vindt dat de provincie met verkeerde dingen bezig is: Hof van Twente moet industrieterrein schrappen terwijl in Enter net een groot terrein is geopend. Burgerpartij heeft een feitenrelaas over garagebedrijf Dijkstra naar fracties en wethouder gestuurd maar wil hierop inhoudelijk pas ingaan tijdens de raadsvergadering. Dit tot ontevredenheid van VVD en CDA. D66 vindt dat de communicatie rondom garage Dijkstra beter had gekund. Verder is de vraag of de compensatie beschreven in dit plan voldoende is of dat er nog meer eisen van de provincie achteraan komen. Wethouder Sijbom begint bij het ‘waarom’ van dit stuk: er is discussie in de regio Twente over teveel hectares bedrijventerreinen. Op Twentse schaal komen de gemeentes er niet uit, daarom neemt de provincie het over. Binnenkort komt de provincie met een herziene bedrijventerreinenvisie, vooruitlopend hierop is deze aanvulling voor Hof van Twente gemaakt. Dit betekent niet dat de structuurvisie anders wordt: nieuwe bedrijven moeten zich vestigen in Zenkeldamshoek, alleen lokaal gewortelde bedrijven kunnen lokaal blijven. Garage Dijkstra is lokaal geworteld. Hof van Twente kent enkele bedrijfsterreinen waar geen bedrijven meer gevestigd zijn, daarvan gaan we de bestemming wijzigen en op die manier schrappen we een aantal hectares. CDA vraagt zich af of de provincie na het schrappen van deze hectares akkoord is met het plan van Dijkstra. Wethouder Sijbom geeft aan dat er onderhandelingen gaande zijn met Dijkstra. Het huidige voorstel van de gemeente is niet geaccepteerd, er komt een nieuw voorstel. Als dit akkoord is, dan kan de provincie ook akkoord gaan. De VVD hoopt dat deze zaak voor 11 maart opgelost is, dan kan het in de raad. Waarschijnlijk moeten er de komende tijd nog meer hectares bedrijventerrein geschrapt worden in de regio Twente en mogelijk ook in Hof van Twente. Het CDA wil weten waarom we nu dan al spontaan hectares schrappen als het nog niet moet, straks moeten we nog extra schrappen. Laat de provincie liever eerst met een Twentebreed plan komen. Volgens wethouder Sijbom schrappen we nog niet veel, ’t is een goed gebaar richting provincie. De nu geschrapte hectares zijn niet alleen een compensatie voor het plan Dijkstra. De wethouder praat de fracties vertrouwelijk bij over de onderhandelingen met Dijkstra. Het plan gaat als bespreekstuk naar de raad.

Verslag commissie fysiek 12 februari 2014

Ontwikkelingsplan gemeenschappelijk havenbedrijf Twentekanalen

Bij het vaststellen van de agenda geeft de PvdA aan de agendapunten ‘De Marke III Hengevelde’ en ‘Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente 2013’ niet te willen behandelen. De andere partijen zijn het hiermee niet eens: deze agendapunten zijn vastgesteld in het presidium, iedereen heeft deze agendapunten voorbereid. De voorzitter besluit de agenda vast te stellen zoals deze voorligt.

De Marke III, Hengevelde Het plan voorziet in de bouw van 115 woningen, de kavels worden gefaseerd uitgegeven. De PvdA vindt dat er nog geen besluitvorming over dit plan kan plaatsvinden omdat de termijn voor het indienen van zienswijzen nog niet verstreken is. Op deze manier nemen de partijen de burgers niet serieus. De PvdA geeft aan daarom niet deel te nemen aan de inhoudelijke bespreking van dit plan. Burgemeester Nauta geeft aan dat de volgorde inderdaad niet is zoals normaal gesproken. Hiervoor is gekozen omdat afgesproken is dit plan nog in deze raad te bespreken. Zienswijzen worden gewoon volgens procedure in behandeling genomen. Deze termijn is bij besluitvorming in de raadsvergadering van 11 maart precies verstreken. Alle partijen zijn positief over het plan. Er is veel belangstelling voor kavels, ook een grote groep jongeren wil een kavel kopen.

De uitwerking van het ontwikkelingsplan Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen moet leiden tot meer focus en economische slagkracht in de regionale havenactiviteiten. Ingezet wordt op een zelfstandig havenbedrijf, om een belangrijke bijdrage te leveren in de ruimtelijk-economische ontwikkelingen rond het Twentekanaal. Alle partijen zijn positief over het stuk. VVD hoopt dat het plan leidt tot economische groei en vraagt zich af of er momenteel verschillen zijn in havengelden en –verordeningen. CDA vindt de samenwerking tussen de gemeentes prima en wil graag weten of straks de sluis van Wiene niet een bottleneck is zodra de tweede sluis bij Eefde klaar is. PvdA wil weten hoe het havenbedrijf verantwoording aflegt en wat de rol van de raad is. D66 heeft toerisme en recreatie gemist in het plan en wil meer zicht op de financiën. Gemeentebelangen vindt het belangrijk op te letten dat de grote gemeentes niet alles naar zich toe trekken. Burgerpartij mist in het plan het gelijktijdig aanpassen van de bruggen. Wethouder Eshuis bedankt voor de brede steun. Harmonisatie van havengelden en –beheer is belangrijk. Hij neemt het punt van de sluizen mee in de verdere planvorming. Het probleem van de bruggen zal ook in dit kader aan de orde komen. Zodra er meer en grotere schepen komen, zullen de bruggen hoger moeten worden. Dus de hele discussie over de totaallast kan misschien opgelost worden met tijdelijke maatregelen totdat er meer duidelijkheid komt over het Twentekanaal. De rol van de gemeenteraad hangt af van de gekozen samenwerkingsvorm. Of er ook mogelijkheden liggen voor toerisme en recreatie gaat de wethouder bespreken. Heeft het plan verdere financiële consequenties dan komt de wethouder uiteraard weer terug bij de raad. Dit plan gaat als hamerstuk naar de raad. Tekst: Carolien Holtslag

Verhalen van een wijkverpleegkundige

M. KEIZER

Schilderwerken

GLAS- SCHILDER- en WANDAFWERKING

HEngEvEldE. Tel. 0547-333180 www.keizer-schildersbedrijf.nl

THUISZORG: ONGEPLANDE ZORG

Dat thuiszorg niet altijd te plannen is heb ik ervaren tijdens de zorg voor meneer Arends. Een vriendelijke man van 72 jaar die nog zelfstandig woont. Vorige week is hij ontslagen uit het ziekenhuis na een darmoperatie. De operatie is goed verlopen maar hij heeft nu tijdelijk een stoma. En dat is voor meneer Arends wel wennen. Daarom heb ik 1 keer per dag hulp ingepland voor het vervangen van het zakje en de verzorging van de stomawond.

www.HandwerkwinkelHolten.nl Bezoekadres: Burg. v/d Borchstr. 47 7451 CG Holten 0548361235 Ruime GRATIS parkeergelegenheid op eigen terrein. HandwerkwinkelHolten is een onderdeel van Woning - en Meubelstoffeerderij G van Bussel www.gvanbussel.nl

HET HOFWEEKBLAD

de Vuurbroak 16 Bentelo Tel.: 0547-851206 www.timmer-bouwbedrijfpierik.nl

Het Huneveld 26, 7496 DE Hengevelde - Tel. 06-30 75 22 43 www.karnebeekhengevelde.nl - info@karnebeekhengevelde.nl

wordt gelezen in 21.700 gezinnen in: Stad Delden Ambt Delden Goor Markelo Diepenheim Bornerbroek Beckum St. Isidorushoeve Hengelo (5.000 ex)

Wijkverpleegkundige … het is een prachtige baan! Het voelt goed om mensen te kunnen helpen. Elke situatie, elke persoon is uniek. Dat levert vaak mooie verhalen op. Die wil ik hier graag met u delen.

Stomazorg kan niet altijd gepland worden omdat de plak los kan gaan en daardoor lekkage kan geven. Daarom heb ik bij mijn intakegesprek met meneer Arends afgesproken dat hij, als het nodig is, 24 uur per dag kan bellen voor zorg. Vooral als de kans groot is dat klanten ons moeten inschakelen tussen de geplande zorg door, probeer ik de drempel om te bellen zo laag mogelijk te houden. En dan krijg ik om 07.45 uur een telefoontje van onze Meld & Zorgcentrale dat meneer Arends heeft gebeld omdat de plak heeft losgelaten. Of hij hulp kan krijgen bij de verzorging van

zijn stoma. Ik ga zo snel mogelijk naar hem toe. Als ik bij meneer Arends thuis kom is hij een beetje in paniek. Ik stel hem gerust, vervang de plak en behandel de stomawond. Even later zit meneer Arends duidelijk opgelucht weer rechtop in bed. Ik bel nog even de geplande zorg voor later die ochtend af.

‘ De drempel zo laag mogelijk’ Annelie Vlaskamp (Wijk)verpleegkundig consulent Carintreggeland Annelie vormt samen met tien collega’s één van de kleine wijkgerichte thuiszorgteams van Carintreggeland. Onze telefonisten zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en om thuiszorg voor u te regelen. Als dat nodig is, kan dat binnen 24 uur. U bereikt ze via telefoonnummer 088 367 70 00. Om privacyredenen is de naam van de klant fictief.


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 19

Kindercarnaval Delden 2014: groot succes

Delden - Het afgelopen weekend was het in Delden carnaval wat de klok sloeg. Drukbezochte feesten, een fantastische optocht en een spetterend kinderfeest in Sporthal de Reiger: het zal niemand ontgaan zijn dat de Stichting Kindercarnaval Delden een feestelijk en gezellig programma had samengesteld met voor ieder wat wils. Hoogtepunt van de activiteiten was natuurlijk de Grootse Kinder Carnavals Optocht op zaterdagmiddag. Het begon vrijdagochtend al vroeg met het bezoek aan de Deldense basisscholen. Nieuw dit jaar was dat, naast Dweilorkest Zwabber, ook de nieuwe groep Dansmarietjes acte de présence gaven tijdens het scholenbezoek. Het was een feest van jewelste op Twickelo, De Toonladder en Erve Hooyerinck. Samen met Kikki en Olli (de mascottes van het Kindercarnaval in Delden) zijn, in een programma van ca. 45 minuten per school, de school-hoogheden onderscheiden, is het kindercarnavalslied gezongen (‘Ja, Ja, Ik Voel Het Al’) en hebben alle kinderen meegedanst en gehost

op het ‘Vliegerlied’. Natuurlijk mocht een optreden van de Dansmarietjes niet ontbreken. De meisjes waren wat zenuwachtig om voor de eigen klas- en schoolgenootjes op te treden, maar uiteindelijk zijn alle optredens fantastische verlopen. Hierna is er uiteraard meerdere malen met alle kinderen de polonaise gelopen onder begeleiding van Dweilorkest Zwabber. Het was op alle scholen een feest van jewelste! Vrijdagavond stond er, gelijk aan vorig jaar, een feestavond op de rol. De Stichting Kindercarnaval Delden had een feestavond georganiseerd in De Boemel. Ook dit jaar was het een doorslaand succes. Onder begeleiding van DJ John van Otten en een spetterend optreden van De Alpenzusjes is tot in de late uurtjes doorgefeest. Zaterdagmiddag heeft de Grootse Kinder Carnavals Optocht door Delden plaatsgevonden. Vele kinderen, ouders, verenigingen, vrienden en families hebben de meest fantastische creaties gemaakt, vele uren van voorbereiding zijn hieraan voorafgegaan. Dit jaar was de optocht grootser en langer dan ooit met o.a. vele grote wagens en loopgroepen, dweilorkesten, de drum-

fanfare en natuurlijk honderden kinderen, veelal met hun ouders. Prachtig verkleed en geschminkt trok de hossende menigte door de straten van Delden waar de toeschouwers rijen dik langs de kant stonden. Aan het thema ‘De Wereld’ was door vele wagens, groepen en kinderen gehoor gegeven. Vikingen, Chinezen, Maori’s, De Verschrikkelijke Ikke en vele Apple iPhones liepen of reden door de straten. De reacties van zowel deelnemers als toeschouwers zijn erg positief over dit bonte spektakel. Nadien kregen alle kinderen een fantastisch optreden van De Dikdakkers voorgeschoteld in Sporthal de Reiger. De kinderen hebben meer dan een uur genoten van de Cowboys & Indianen Kidz Show. Nadien is het Kindercarnaval in Delden afgesloten met een gezellige Kinder Carnavals Disco en aansluitend een stamppotbuffet in De Harlekijn - Smitties. De Stichting Kindercarnaval Delden kijkt terug op een paar fantastische carnavalsdagen en wil graag alle bezoekers, deelnemers en toeschouwers bedanken voor de aanwezigheid. Graag tot 2015!

Foto’s: Wijnand Kristiaans

Prijswinnaars Kindercarnaval Delden 2014 Kleurwedstrijd Peuters IJsbon Anne’s IJs en Koffie: Sebas de Boer, Jinte Pots, Alec Sanchez Groep 0-1-2 1e prijs 4 toegangskaarten De Waarbeek Merle Nobbenhuis 2e prijs 2 bioscoopkaarten Cinema Hengelo Teun Rosendal Groep 3-4 1e prijs 4 toegangskaarten De Waarbeek Demi van den Bos 2e prijs 2 bioscoopkaarten Cinema Hengelo Lara Naafs Fotowedstrijd Groep 5-6-7-8 1e prijs 2 bioscoopkaarten Cinema Hengelo Meike Spekreijse 2e prijs 2 bioscoopkaarten Cinema Hengelo Sam Holterman Optocht Kinderen 1e prijs Tegoedbon Lamers € 35,Teun, Jordy en Tim, “Bandiet, moordenaar en ridder” 2e prijs Tegoedbon Lamers € 25,Daniek en Renske Schoten, “Flower Girls” 3e prijs Tegoedbon Lamers € 15,Mirthe, “Kabouter Plop” Loopgroepen 1e prijs Arrangement ‘t Höfke Bentelo “Apple iPhone’s” - Vriendengroep 2e prijs “Maori’s” - Vriendengroep Wagens 1e prijs Arrangement Het Wapen van Delden “Vikingen” - Schuttersvereniging 2e prijs “Delden draait door” - VV Rood Zwart

Uitslagen kaarten vv Twenthe

Kia Rio nu tot wel

€ 1.500,-

Maandag 17-02: Jokeren: 1. D. Groot Kormelink F. Huistede 2. J. de Ruig 3. J. Kummel 4. M. Hallie 5. R. Kovacevic 6. J. Landeweer Kruisjassen: 1. H. Rouwhof 2. H. v.d. Einde 3. B. Workel 4. R. Groot Kormelink 5. G. Waanders

320pt. 320pt. 333pt. 381pt. 393pt. 425pt. 429pt.

extra inruil

3.433pt. 3.263pt. 3.216pt. 3.174pt. 3.173pt.

Volgende kaartavond op maandag 24-02, aanvang 19.30 uur.

POLITIE Inbraak woning Goor - Tussen woensdag 12 en vrijdag 14 februari werd er ingebroken in een woning aan de Buitenhagen te Goor. De daders braken een raam open aan de achterzijde van de woning. Op het moment van de ontdekking was nog niet bekend of er iets was weggenomen.

Inbraak zagerij

Ambt Delden - In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 februari werd ingebroken in een zagerij aan de Zaagmolenweg te Ambt Delden. Bij deze inbraak werden diverse goederen, waaronder zaagmachines, weggenomen.

U rijdt al een Kia Rio v.a. € 10.795,Bleeker Almelo Enschede Hengelo

Beltman Rijssen

Twentepoort West 11 Boddenkampsingel 2-10 Höltersweg 30

Tel. (0546) 850 339 Tel. (053) 48 83 131 Tel. (074) 25 50 444

www.kia-almelo.nl www.kia-enschede.nl www.kia-hengelo.nl

Jutestraat 3

Tel. (0548) 514 414

www.kia-rijssen.nl

Gem. verbruik: 4,8 - 6,3 l/100km, 20,8 - 15,8 km/l. CO2-uitstoot: 105 - 147 g/km. Actievoorwaarden: *Deze actie is alleen geldig op geselecteerde voorraadauto’s. De actie geldt, tenzij anders vermeld, niet i.c.m. andere acties en zolang de voorraad strekt. De genoemde vanaf verkoopprijs is, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage en de optionele lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de actievoorwaarden bij één van onze verkopers.

Grafische vormgeving en drukken van: Geboorte kaarten

Uitnodigingen

65-jarig jubileum Vrouwen van Nu

Handels drukwerk

Afdeling Delden Vrouwen van Nu afdeling Delden bestaat dit jaar 65 jaar. Deze bijzondere gebeurtenis gaan we vieren. Wij nodigen hierbij al onze leden uit voor een gezellige middag. Deze wordt gehouden op woensdag 26 februari a.s. bij restaurant het “Hoogspel” Bornsestraat 1 te Ambt Delden. Aanvang 14.00 uur. Voor ons zal optreden het Brook Duo uit Markelo. We hopen dat we veel dames mogen begroeten. Als het vervoer een probleem is, bel dan even met Mieke ter Hellen (tel. 074-3763112). U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht.

Flyers

Trouwkaarten

Felicitatie kaarten

Banieren


Hofweekblad

Woensdag 19 februari 2014, pag. 20

Week 08 14  
Week 08 14  
Advertisement