Page 1

BORGERPANEL Juni 2012

Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster. Næsten alle skal ud af døren i hverdagen og på arbejde, i skole, hente børn, købe ind, besøge venner, dyrke sport eller til lægen. Arbejde er et helt dominerende rejsemål på en almindelig hverdag. Indkøb er lige så vigtigt og sker flere gange om ugen.


Juni 2012

VORES LIV AFLÆSES I VORES REJSEMØNSTER Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster. Næsten alle skal ud af døren i hverdagen og på arbejde, i skole, hente børn, købe ind, besøge venner, dyrke sport eller til lægen. Arbejde er et helt dominerende rejsemål på en almindelig hverdag. Indkøb er lige så vigtigt og sker flere gange om ugen. ARBEJDE OG INDKØB ER DE VIGTIGSTE REJSEMÅL I HVERDAGEN 96 procent af alle borgere i Region Syddanmark skal hver dag ud af døren til fods, på cykel, i bil eller i tog. Rejsemålene er mange som fx arbejde, købe ind, besøge vennerne, dyrke sport eller tage til lægen. Arbejde og indkøb er de vigtigste rejsemål i hverdagen – det skal to ud af tre borgere nå på en almindelig hverdag. Én ud af tre borgere rejser efter sociale aktiviteter, fritidsaktiviteter og fornøjelser på en almindelig hverdag. Skoler og dagsinstitutioner er målet for en ud af ti, og læge eller hospitalet er et dagligt mål for en ud af tyve. LIVSMØNSTER AFSPEJLES I REJSEMØNSTER Unge tager en uddannelse, arbejder og har små børn. For aldersgruppen 18 til 29 år er det arbejde, skoler og daginstitutioner, som er vigtige rejsemål i hverdagen. Det sociale med venner og familie spiller også en stor rolle. Fritidsaktiviteter og fornøjelser er ikke så ofte rejsemålet som hos andre aldersgrupper. I aldersgrupperne over 30 år indtil 60 år spiller arbejdet en stadig større rolle, mens skoler og daginstitutioner gradvist ophører som daglige rejsemål. De sociale aktiviteter med venner og bekendte sættes på vågeblus i årene med arbejde og daginstitutioner som de store rejsemål, men kommer gradvist tilbage. I aldersgruppen over de 60 år spiller sociale aktiviteter, fornøjelser og besøg hos venner og bekendte langt oftere er rejsemål end for nogen anden aldersgruppe. Besøg hos lægen eller hospitalet bliver en del af hverdagen for en ud af tyve.

Side 2

|

Borgerpanel

Indkøb er et vigtigt rejsemål for alle aldersgrupper. Men flere ældre køber ind på en almindelig hverdag end de yngre. Mænd og kvinder har helt overordnet det samme rejsemønster i hverdagen. Alligevel er der en lille forskel. Mænd har lidt oftere arbejde som rejsemål end kvinder. Kvinderne har lidt oftere alle hverdagsrejsemålene som indkøb, daginstitutioner og skoler, besøg hos venner og bekendte eller lægen. 57 procent af dem, der er under uddannelse, har også arbejde som et vigtigt rejsemål. For otte ud af ti ledige er indkøb det vigtigste daglige rejsemål, og venner og bekendte er rejsemålet for fire ud af ti ledige. De, der står helt uden for arbejdsmarkedet fx pensionister, har et rejsemønster, der minder om de lediges. De skal dog oftere til lægen eller på hospitalet og har langt hyppigere end andre grupper fritidsaktiviteter og fornøjelser som rejsemål i hverdagen. ARBEJDE OG DAGINSTITUTIONER HVER ENESTE DAG Hverdag er ikke det samme som hver eneste dag. Det gælder for alle, at arbejde og daginstitutioner skal passes hver eneste dag på hverdage. Fritidsaktiviteter, skoler og indkøb skal som regel nås flere gange om ugen, mens venner og bekendte i gennemsnit er en gang om ugen. Læge og hospitaler er i gennemsnit et rejsemål en gang om måneden. VI KØRER DIREKTE Det kan være bøvlet at skifte transportmiddel undervejs fra fx cykel til bus eller fra bil til tog. Uanset om rejsemålet er arbejde, fritid, socialt eller andet, svarer borgerne, at de primært kører direkte med det samme transportmiddel.


Hvor skal vi hen? Hvilke 3 rejsemål er vigtigst for dig på en almindelig hverdag?

Arbejde 65%

Skal normalt ikke ud på en almindelig hverdag

Fritidsaktiviteter og fornøjelser 35%

68%

4%

Andet

Indkøb

7% 5%

27%

Læge eller hospital

Besøge venner og bekendte

12% 13%

Daginstitutioner

Skoler

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011: 1001 svar.

Familie og arbejde bestemmer destinationen Hvilke 3 rejsemål er vigtigst for dig på en almindelig hverdag? – opdelt efter erhverv 20%

40%

60%

80%

100%

Fritidsaktiviteter og…

32%

Indkøb

64%

Daginstitutioner

16%

Skoler

13%

Besøge venner og bekendte

20%

Læge eller hospital

4%

Andet

6%

Skal normalt ikke ud

1%

0%

20%

Arbejde

Ledige

40%

80%

100%

27%

Indkøb

81%

Daginstitutioner

21%

Skoler

11%

Besøge venner og bekendte

39% 0%

Andet Skal normalt ikke ud

60%

19%

Fritidsaktiviteter og…

Læge eller hospital

0%

13% 3%

Uden for arbejdsmarked

I beskæftigelse

95%

Under uddannelse

0%

Arbejde

20%

40%

60%

Arbejde Fritidsaktiviteter og…

27%

Indkøb

60%

Daginstitutioner

12%

Skoler

69%

Besøge venner og bekendte

33%

Læge eller hospital

0%

Andet

6%

Skal normalt ikke ud

0%

0%

Arbejde

20%

40%

60%

44%

Indkøb Skoler

76% 2% 1%

Besøge venner og bekendte Læge eller hospital Andet Skal normalt ikke ud

80%

3%

Fritidsaktiviteter og… Daginstitutioner

80%

57%

40% 12% 8% 12%

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. Signifikante forskelle efter relation til arbejdsmarkedet. 64 under uddannelse, 632 i job, 39 ledige og 269 uden for arbejdsmarkedet.

Borgerpanel

|

Side 3


Mænd arbejder – kvinder køber ind, henter børn og passer det sociale Hvilke 3 rejsemål er vigtigst for dig på en almindelig hverdag?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Arbejde

61% 34% 35%

Fritidsaktiviteter og fornøjelser

63%

Indkøb

MÆND

72% 10%

Daginstitutioner

15% 11%

Skoler

16% 24%

Besøge venner og bekendte

Kvinder

80%

68%

30% 5% 6%

Læge eller hospital

8%

Andet

5% 5% 3%

Skal normalt ikke ud på en almindelig hverdag

Mand

Kvinde

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. 1001 svar. Signifikante forskelle efter køn.

Alder afspejles i transportbehov Hvilke 3 rejsemål er vigtigst for dig på en almindelig hverdag?

Aldersgrupper

18 - 29 år

30 - 39 år

40 - 49 år

50 - 59 år

60 - 69 år

70 el. mere

Arbejde

71%

85%

85%

82%

27%

4%

Fritidsaktiviteter og fornøjelser

13%

23%

37%

34%

44%

35%

Indkøb

68%

60%

60%

65%

73%

75%

Daginstitutioner

23%

41%

9%

1%

2%

1%

Skoler

36%

15%

23%

5%

1%

0%

Besøge venner og bekendte

27%

17%

18%

24%

34%

38%

Læge eller hospital

2%

1%

1%

2%

5%

6%

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. Signifikante forskelle efter alder. 1001 svar.

Side 4

|

Borgerpanel


Arbejde og daginstitutioner giver transport hver dag Transportbehov: Hvor ofte skal du afsted på en hverdag? Opdelt efter destination.

8. Flere gange dagligt 7. To gange dagligt 6. En gang om dagen

Arbejde og daginstitutioner

5. Flere gange om ugen

Fritidsaktiviteter, skoler og indkøb

4. En gang om ugen

Besøge venner og bekendte

3. En gang om måneden

Læge eller hospital

2. Sjældnere 1. Aldrig

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. Antal respondenter varierer efter destination. 54 til læge eller hospital – 654 til arbejde.

Vi kører direkte i hverdagen Direkte?: Hvor mange gange skal du skifte transportform i hverdagen til din destination? Opdelt efter destination.

3. Skifter 2 eller flere gange

2. Skifter transportmiddel 1 gang undervejs

Arbejde og daginstitutioner 1. Ingen skift - kører direkte med 1 transportmiddel

Fritidsaktiviteter, skoler og indkøb Besøge venner og bekendte Læge eller hospital

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. Antal respondenter varierer efter destination.

Borgerpanel

|

Side 5


Region Syddanmarks Borgerpanel ”Region Syddanmarks Borgerpanel” er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Vores liv aflæses i vores rejsemønster  

Vores liv aflæses i vores rejsemønster

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you