Page 1

BORGERPANEL Juni 2012

Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af bilisterne mener ikke, at de har andre transportmuligheder i hverdagen. Flere af disse bilister kunne vælge et andet transportmiddel, hvis de kunne få billigere og direkte kollektiv transport når som helst.


Juni 2012

VI ELSKER BILEN Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af bilisterne mener ikke, at de har andre transportmuligheder i hverdagen. Flere af disse bilister kunne vælge et andet transportmiddel, hvis de kunne få billigere og direkte kollektiv transport når som helst. Med andre ord bliver kollektiv transport kun realistisk for de fleste, når den kan det samme som bilen: direkte, fleksibel, når som helst. TRE UD AF FIRE TAGER BILEN – DERES EGEN BIL Tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Fire ud af ti cykler, og hver femte går. 97 procent af de, der tager bilen, tager deres egen. Delebiler eller kørsel sammen med andre er næsten usynlige i undersøgelsen. BILEN TIL JOBBET Otte ud af ti af de borgere, der er i arbejde, bruger primært bilen i hverdagen. Fire ud af ti bruger cyklen, og hver sjette går. Bilen er nr. 1, selvom der er kombinationsmuligheder i hverdagen. Det gælder også for ledige og for de, der er uden for arbejdsmarkedet. Kun for dem, der er under uddannelse, er cyklen nr. 1. Men også for dem er bilen et væsentligt alternativ, og lidt over halvdelen siger, at bilen er en af hverdagens primære transportformer. De kollektive transportformer som bybus og tog spiller større en større rolle for dem, der er yngre, under uddannelse og for ledige og ældre. Mænd og kvinder bruger næsten lige ofte bilen som den primære transportform. Flere kvinder end mænd har også gang, cykel og offentlig transport som primær transportform. CYKLER I BYEN OG BILER PÅ LANDET I byen er der næsten lige så mange, der vælger cyklen som bilen. På landet har ni ud af ti bilen som primær transportform, og én ud af fem har cyklen som primær transportform. De kollektive transportformer bliver

Side 2

|

Borgerpanel

betragtet som primære af fire - fem procent af borgerne på landet. HALVDELEN KUNNE VÆLGE BILEN FRA Halvdelen af bilisterne kunne vælge bilen fra. De har realistiske alternativer i form af cykel, gang eller kollektiv transport. Den anden halvdel af bilisterne synes ikke, at der er realistiske alternativer til bilen. Hver tredje af dem mener, at det ville tage for lang tid. Hver fjerde begrunder det med, at der ikke er direkte forbindelser, og endnu end fjerdedel, at det slet ikke er muligt med andre transportformer. HVORFOR SÅ IKKE VÆLGE BILEN FRA? Hvis hver og en kunne få billigere og direkte transport når som helst, ville bilen blive valgt fra. Det er summen af spørgsmålet ”Hvad kunne få dig til at vælge bilen helt eller delvist fra?”, som blev stillet til dem, der i dag kører bil, men har et realistisk alternativ til bilen. De tre elementer ”billigere”, ”direkte” og ”når som helst” går igen i mange svar. Billigere, som fx lavere bustakster eller økonomisk fordelagtighed, hvis benzinen bliver meget dyrere. Direkte, som fx ingen skift mellem destinationerne, og ”når som helst” som flere og mere fleksible afgange. Ønsket er, at den kollektive transport skal matche arbejdstider, køre hyppigt og være tættere på – også på skæve tider af døgnet.


Vi elsker bilen – vores egen bil Hvilke transportformer benytter du primært i hverdagen?

0%

10%

20%

Gang

30%

40%

Cykel Knallert Motorcykel

50%

60%

70%

80%

18%

42% 2%

1%

Bil Taxi

75% 1%

Bybus Rutebil

6%

Tog Færge

Hvem ejer bilen? 1%

2%

2%

4% 97%

1%

Andet

1%

Ved ikke

1%

Delebil

Egen bil

Kører med andre

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011: 1023 Svar.

Cykler til studiet – tar’ bilen på job Hvilke transportformer benytter du primært i hverdagen? Flere svar mulige. Opdelt efter tilknytning til arbejdsmarkedet.

Under uddannelse 0% Gang

50%

50%

28%

11%

3%

0%

50%

50%

29%

11%

5%

100%

25%

43%

61%

2%

1%

0%

32%

80%

4%

100%

22%

41%

53%

Bybus

100%

Uden for arb.marked

Ledig

14%

71%

Bill - eller motorcykel

Færge, taxi og andet

100% 0%

17%

Cykel - eller knallert

Anden kollektiv

I beskæftigelse

70%

6%

5%

9%

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. Signifikante forskelle efter relation til arbejdsmarkedet. 64 under uddannelse, 632 i job, 39 ledige og 269 uden for arbejdsmarkedet.

Borgerpanel

|

Side 3


De unge tager bussen 60 - 69 år

70 el. mere

15%

8%

10%

15%

18%

31%

Cykel - eller knallert

44%

44%

44%

41%

52%

35%

Bill - eller motorcykel

70%

78%

80%

81%

75%

69%

Bybus

16%

2%

2%

5%

5%

8%

Anden kollektiv

7%

3%

5%

6%

6%

8%

Færge, taxi og andet

2%

3%

2%

2%

2%

8%

40 - 49 år

18 - 29 år

30 - 39 år

Gang

Aldersgrupper

50 - 59 år

Hvilke transportformer benytter du primært i hverdagen? Flere svar mulige. Opdelt efter aldersgruppe.

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. 1023 svar. Kategorien andet indeholder også “ved ikke” svar. Der er statistisk signifikant forskel på aldersgrupperne, hvad angår gang, bybus og Færge taxi, andet kategorierne.

Kvinder på cykel, til fods og i bybus Hvilke transportformer benytter du primært i hverdagen? Flere svar mulige. Opdelt efter tilknytning til køn og by/ land

Kvinder 100%

50%

Gang

Bybus

Anden kollektiv

Færge, taxi og andet

%

50%

100%

15%

20%

Cykel - eller knallert

Bill - eller motorcykel

Mænd

47%

40% 77%

74%

8%

6%

4%

3%

5% 4%

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. Signifikante forskelle efter relation til køn for daglig transport efter gang, cykel og bybus. 1023 svar.

Side 4

|

Borgerpanel


Cykel i byen og bil på landet Hvilke transportformer benytter du primært i hverdagen? Flere svar mulige. Opdelt efter tilknytning til by/ land

I byen

0%

50%

100%

50%

Cykel - eller knallert

24%

75%

5%

Færge, taxi og andet

4%

90%

6%

9%

1%

6%

4%

3%

I en by med mere end 100.000 indbyggere.

100%

13%

55%

Anden kollektiv

50%

48%

63%

Bill - eller motorcykel

0%

100%

21%

13%

Gang

Bybus

0%

På landet

4%

I en by med 2000 – 100.000 indbyggere

I et landområde eller by med mindre end 2000 indbyggere.

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. 989 svar. Signifikante forskelle efter bystørrelse med undt. Af anden kollektiv transport samt “færge, taxi og andet”.

Kollektiv transport fylder lidt Hvilke transportformer benytter du primært i hverdagen? Flere svar mulige. 58 procent benytter

Hvor mange daglige transportformer nævnes?

kun én primær transportform 1%

2%

%

50%

100%

9%

Gang

4%

Cykel - eller knallert 30%

21%

Bill - eller motorcykel

73%

58%

Ingen transportformer 1

Bybus

1%

Anden kollektiv

0%

Færge, taxi og andet

1%

2 3 4 forskellige transportformer

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. 1023 svar og 597 svar.

Borgerpanel

|

Side 5


Kollektiv transport fylder lidt Hvilke transportformer benytter du primært i hverdagen? Flere svar mulige. Opdelt efter anden primær transportform.

De, der nævner

De, der nævner

De, der nævner

Cykel

Bilen

Kollektiv transport

som primære transport, nævner også:

som primære transport, nævner også:

som primære transport, nævner også: 100% 50%

Gang

%

50% 100%

100%

50%

21%

15%

%

50%

50%

100%

25%

56%

42%

59%

87%

%

17%

34%

72%

Bill - eller motorcykel

50%

15%

24%

Cykel - eller knallert

100%

100%

36%

79%

4%

Bybus

8%

Anden kollektiv

5%

Færge, taxi og andet

5%

Cykler

18%

6%

10%

1%

12%

Cykler ikke

Bil

64%

2%

55%

3%

1%

3%

Bil ikke nævnt

8%

Kollektiv transport Kollektiv transport ikke nævnt

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011. 1023 svar. Valg af cykel giver signifikant forkskel for alle transportformer undt “færge, taxi…”. Valg af bilen giver signifikant for alle transportformer. Valg af kollektiv transport giver signifikant forskel for alle transportformer undtagen gang.

Halvdelen kunne vælge bilen fra Har du realistiske alternativer til brug af bil i din hverdag? (Procent af de, der kører bil) Nej

Ved ikke

50%

48%

Hvilke realistiske alternativer har du? 0%

10%

Gang

20%

Taxi

3%

23%

2% 1% 20% 12%

Tog

10%

27% Andre transport former vil tage for lang tid? Der er ikke direkte forbindelser?

Færge

0%

Det slet ikke er muligt med andre transportformer?

Andet

0%

Andet

Ved ikke

0%

Ved ikke

Region Syddanmarks Borgerpanel. September 2011: 741 svar

Borgerpanel

12%

35%

1%

Rutebil

|

50%

39%

Bybus

Side 6

Når der ikke er realistiske alternativer til bilen, er det så fordi… 40%

Ved ikke

Knallert

30%

11%

Cykel

Motorcykel

2%

Ja


Region Syddanmarks Borgerpanel ”Region Syddanmarks Borgerpanel” er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Vi elsker bilen  

Vi elsker bilen