Page 1

Klimaborgere i Region Syddanmark Procent, der tror mennesket bidrager til et varmere klima i fremtiden

Procent, der enten er bekymret i høj grad eller i nogen grad

Procent, der gør noget for at begrænse energiforbruget i dagligdagen

Index, hvormeget gør du selv?*

81 %

73 %

84 %

4,6

•Hvormeget gør du selv er det gennemsnitlige antal af handlinger, som respondenten har sagt “ja” til. Der var i alt 9 spørgsmål. Omtales på de følgende sider som “Klimahandlingsindex”. Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel, november 2009. 1006 svar


Klimaborgere – opdelt efter køn og alder Tro på opvarmning 81%

Total

Bekymret over opvarmning 73%

Begrænser Klimahandlings energiforbrug index 84% 4,6

Mand

78%

68%

81%

4,3

Kvinde

83%

78%

87%

4,9

18 - 29 år

84%

71%

73%

3,7

30 - 39 år

89%

81%

90%

4,8

40 - 49 år

83%

73%

88%

4,6

50 - 59 år

78%

76%

88%

4,8

60 - 69 år

76%

75%

87%

5,0

70 el. mere

72%

60%

78%

4,6

5

04-01-2010 Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel, november 2009. 1006 svar. Ikke statistisk signifikant forskel i søjler skrevet med kursiv.

Klimaborgere – opdelt efter køn og alder Tro på opvarmning 81%

Total

Bekymret over opvarmning 73%

Begrænser Klimahandlings energiforbrug index 84% 4,6

Mand

78%

68%

81%

4,3

Kvinde

83%

78%

87%

4,9

18 - 29 år

84%

71%

73%

3,7

30 - 39 år

89%

81%

90%

4,8

40 - 49 år

83%

73%

88%

4,6

50 - 59 år

78%

76%

88%

4,8

60 - 69 år

76%

75%

87%

5,0

70 el. mere

72%

60%

78%

4,6

04-01-2010 Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel, november 2009. 1006 svar. Ikke statistisk signifikant forskel i søjler skrevet med kursiv.

5


Ønskeseddel fra borgerne: bedre klima  
Ønskeseddel fra borgerne: bedre klima  

Ønskeseddel fra borgerne: bedre klima