Page 1

VÆKST BAROMETER April 2012

Økonomiske pejlemærker: Fremdrift med flere ordrer og færre afbestillinger Vækstoptimismen er på vej tilbage i regionens virksomheder. Den drives blandt andet af forventninger om flere ordrer, større salg i udlandet og færre afbestillinger fra kunderne.


April 2012

ØKONOMISKE PEJLEMÆRKER: FREMDRIFT MED FLERE ORDRER OG FÆRRE AFBESTILLINGER Vækstoptimismen er på vej tilbage i regionens virksomheder. Den drives blandt andet af forventninger om flere ordrer, større salg i udlandet og færre afbestillinger fra kunderne. Det er især større, ambitiøse og innovative virksomheder, hvor pejlemærkerne peger i positiv retning. Det kræver kræfter, lyst og gode ideer at skabe fornyet vækst. Det er især tydeligt i engroshandel, industri, videnservice og hotel og restaurationsbranchen – mens detailhandlen halter efter. FORSIGTIG VÆKSTOPTIMISME De fleste af de seks økonomiske pejlemærker – ansættelser, adgang til lån og kredit, investeringer, ordrebeholdning, eksport og afbestillinger – signalerer en forsigtig vækstoptimisme. Der forventes få afbestillinger, eksporten forventes at stige, og ordrebøgerne forventes at blive mere fyldte. Pejlemærkerne er ikke i samme gear som i maj 2011, men efter efterårets bratte nedtur, går det igen i den rigtige retning. Antallet af virksomheder, som har tabt investeringslyst, er dog gået lidt i vejret. Antallet af afbestillinger ser ud til at falde lidt. Det kan være en indikation på, at virksomhederne forventer at gå en mere stabil periode i møde end den mere turbulente tid i efteråret 2011. På trods af det urolige efterår, hvor virksomhedernes optimisme faldt, har antallet af pejlemærker, som peger i negativ retning, i gennemsnit holdt sig under ét per virksomhed. Da finanskrisen rullede i 2009, var der mere end to pejlemærker per virksomhed, der pegede på tilbagegang. Pejlemærker, der peger på vækst og fremgang, er mere almindelige. I gennemsnit er der mere end et pejlemærke per virksomhed, der peger på fremgang. Det gælder i særdeleshed i engroshandel, videnservice og industri. I detailhandlen er signalerne fortsat svage, og væksten i detailhandlen kan være mere behersket end væksten i andre brancher.

Side 2

|

Vækstbarometer

De større, ambitiøse og innovative virksomheder har flest pejlemærker, som peger på fremgang. En forklaring kan være, at virksomheder, som målrettet går efter udvikling og har kræfterne til det, også i højere grad er virksomheder, som vil lykkes med deres vækst.

Pejlemærker: De seks pejlemærker måler forventninger til beskæftigelse, finansiering, investeringer, ordrebeholdning, eksporten og afbestillinger


Vækstbarometerets økonomiske pejlemærker 6 økonomiske pejlemærker Afskedigelser. Forventer virksomheden flere eller færre ansatte i det kommende kvartal? Adgang til lån og kredit. Forventer virksomheden, at adgang til lån og kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Ordrebeholdning. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Afbestillinger. Forventer De flere eller færre afbestillinger i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? For hvert pejlemærke kan der svares, om forventningen til det kommende kvartal er mere positiv, uændret eller negativ – når der sammenlignes med samme kvartal sidste år. Krisetegn er antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå dårligere end samme kvartal sidste år. Væksttegn er antallet af pejlemærker, hvor det forventes at gå bedre end samme kvartal sidste år.

Ny optimisme omkring ordrebeholdning og eksport Seks økonomiske pejlemærker for det kommende kvartal. Barometertallet viser balancen mellem optimister og pessimister.

1

1 2

2

Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (95 % af alle). Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (41 % af alle).

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012. 898 besvarelser. Barometertallet er lig dem, der forventer fremgang, fratrukket dem, der forventer tilbagegang.

Vækstbarometer

|

Side 3


Bedre end november 2011 – men dårligere end maj 2011 Maj 2011

Februar 2012

Adgang til lån 60 50 40 30 20 10 0

Antal ansatte

Adgang til lån 60 50 40 30 20 10 0

Ordrebeholdning* Ordrebeholdni

ng*

Antal ansatte

November 2012 Afbestilling

Investeringer

Ordrebeholdni Ordrebeholdning* ng*

Afbestilling Adgang til lån 60 50 40 30 20 10 0

Eksport* Antal ansatte

Investeringer

Eksport*

Ordrebeholdni Ordrebeholdning* ng*

Afbestilling

Investeringer

Eksport*

Det bliver bedre

Det bliver ringere

*Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (95 % af alle) og for eksporterende virksomheder (41 % af alle). Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012. 890 besvarelser. Procenten, for de der tror, at næste kvartal er uændret, er ikke vist.

Investeringer udskydes – men afbestillinger forsvinder Andel af virksomheder, hvor virksomhederne forventer nedgang (2009-2012)

24%

21%

18%

14%

35%

45%

42%

44% 45%

feb-12

sep-11

nov-11

feb-11

maj-11

maj-10

aug-10

jan-10

sep-09

jan-09

apr-09

8%

5%

3%

sep-11

nov-11

feb-12

6%

5%

feb-11

maj-11

11%

7%

aug-10

21% 17%

24% 24%

12%

15%

12%

11%

20%

Region Syddanmarks Vækstbarometer 2009–2012. Bemærk ændret spørgsmålsformulering fra og med maj 2011.

maj-10

jan-10

feb-12

nov-11

sep-11

maj-11

feb-11

aug-10

maj-10

jan-10

sep-09

jan-09

0% apr-09

feb-12

nov-11

sep-11

feb-11

maj-11

aug-10

jan-10

maj-10

sep-09

jan-09

apr-09

0%

Vækstbarometer

25%

14%

15%

feb-12

nov-11

sep-11

maj-11

aug-10

feb-11 18%

18%

20%

1. Procenten er beregnet for ordreproducerende virksomheder (95 % af alle). 2. Procenten er beregnet for eksporterende virksomheder (40 % af alle).

|

13%

8%

16%

11%

23% 22%

18%

maj-10

jan-10 38%

60% 40%

sep-09

0%

40%

31%

18%

23%

21%

21%

10%

20%

sep-09

80%

50%

80%

49%

100%

49%

100%

60% 28%

51%

60% 40%

38%

63%

63%

56%

80%

Kunder vil afbestille varer

Vanskeligere eksport2

100%

20%

jan-09

Ordrebeholdning mindre1

40%

0% jan-09

feb-12

nov-11

sep-11

feb-11

maj-11

aug-10

jan-10

maj-10

sep-09

0% jan-09

20%

0% apr-09

20%

60% 18% 23%

40%

apr-09

24%

30%

26%

30%

29%

60% 29%

34%

40%

48%

80%

51%

80%

49% 49%

80% 60%

Side 4

Færre investeringer 100%

41%

Ringere adgang til lån og kredit 100%

apr-09

Færre ansatte 100%


Mindre end et pejlemærke peger i negativ retning Hvor mange pejlemærker ser virksomhederne pege i negativ retning?

Over halvdelen ser ingen pejlemærker i negativ retning 100%

5

4

6

6

7

90%

15

11

14

1

2

2

2

4

8

10

11

70%

2,3 2,1

13

1,7

1,7

20 35

21

1,9

2

20 23

23

50%

1,5

26

1,3

33

22 21

0 2 6

16

19

40%

1

3 7

Gennemsnitligt antal pejlemærker i negativ retning

2,5

15

16

16

22

51

7

15

80%

60%

2 0

1,1

31

21

1

30

0,8

22

30%

18

20%

22

18

0,9 0,8

0,6

27

0,5

10% 29

0%

18

20

jan-09 apr-09 sep-09

21

23

33

38

55

45

51

53

jan-10

apr-10

aug-10

feb-11

maj-11

sep-11

nov-11

feb-12

0 pejlemærker i negativ retning

1

2

3

4

5

0 jan-09 apr-09sep-09 jan-10 apr-10 aug-10 feb-11 maj-11 sep-11 nov-11 feb-12

6 pejlemærker i negativ regning Region Syddanmarks Vækstbarometer, Februar 2009-februar 2012. Bemærk ændret spørgsmålsformulering fra og med maj 2011.

Positive takter i engroshandel og industri

1,1 0,8

1,0 0,7

0,5

0,6

0,9

1,1

1,2 0,8 0,7

0,9

0,9

1,0 0,7

0,7

1,0

0,9

1,0

1,1

1,5

1,2

1,4

1,5

2,0

0,5

-

Pejlemærker i den forkerte retning

Pejlemærker i den rigtige retning

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012. 890 svar. Signifikante forskelle kun for optimistiske pejlemærker.

Vækstbarometer

|

Side 5


Frontløbere, underleverandører og store virksomheder er mest optimistiske Gennemsnitligt antal pejlemærker i henholdsvis positiv og negativ retning hos virksomhederne 1,5

0,8

20-39 fuldtidsansatte

0,9

5-7 fuldtidsansatte

0,7 0,8

Blandet

0,8

Offentlige organisationer og institutioner (b2g)

0,8

Forbrugere (b2c)

0,8 0,8 1,4

0,8 0,8 0,9 0,7

1,0 1,6

Ambition

Frontløberne

1,2

0,8

Vækstparate Pejlemærker i positiv retning Pejlemærker i negativ retning

1,0

Marked

0,8

Underskoven

1,3

0,9

8-19 fuldtidsansatte

Andre virksomheder (b2b)

Størrelse

40-250 fuldtidsansatte

Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2012. 890 besvarelser. Signifikante forskelle kun på pejlemærkerne, der peger i positiv retning. For opdelingen efter vækstambition er der dog signifikant forskel på pejlemærkerne – uanset om de viser pessimisme eller optimisme.

Side 6

|

Vækstbarometer


”Region Syddanmarks Vækstbarometer” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 – samt februar, maj, august/september og december 2011. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Økonomiske pejlemærker:Fremdrift med flere ordre og færre afbestillinger  
Økonomiske pejlemærker:Fremdrift med flere ordre og færre afbestillinger  

Oekonomiske pejlemaerker:Fremdrift med flere ordre og faerre afbestillinger