Page 1

Social kapital

Social kapital i privatlivet

Social kapital i arbejdslivet

Social kapital Tillid til hinanden i nabolaget

Mener du, at folk i dit nabolag generelt stoler på hinanden når de låner ting af  , gg p g hinanden, eller stoler de ikke på hinanden? På Fyn svarer 81 procent at folk i nabolaget stoler på hinanden ‐I Jylland er tallet 89 procent. 

10%

‐I små jyske byer er tallet 96 – ‐I regionens store byer er talle79 procent

5%

Folk stoler på hinanden Folk stoler ikke på hinanden Folk stoler ikke på hinanden Ved ikke

85%

1


Social kapital Høj tillid til andre mennesker

Stoler du i almindelighed på andre mennesker, eller kan man ikke være for  g p , forsigtig over for andre mennesker? Over 65 år 50 ‐ 65 år 36 ‐ 50 år 26 ‐ 35 år 18 ‐ 25 år

25% 13% 8%

3%

14% 33%

14% Stoler i almindelighed på andre  mennesker Man kan ikke være for forsigtig Ved ikke

83% Over 65 år 50 ‐ 65 år 36 ‐ 50 år 26 ‐ 35 år 18 ‐ 25 år

73% 84% 90% 83% 63%

Social kapital Støtte at hente i nabolaget Helt enig 100%

11% 4%

90% 80%

21%

70%

Enig

Uenig

Helt uenig

Ved ikke

5% 2% 6%

6% 1% 5%

53%

53%

34%

36%

35%

Nogen vil hjælpe

Nabolaget hjælper

Min pung tilbage

4%

37%

60%

12% 3% 8%

42%

50% 40%

50% 50%

30% 20% 10%

14%

6% 2%

Gode naboer

Vær på vagt

0%

Folk her er meget  optagede af  nabolagets velfærd. I nabolaget er man nødt  til at være på vagt ellers  vil nogen snyde en

Hvis jeg har et  problem, er der altid  nogen, der kan  hjælpe De fleste i nabolaget er  villige til at hjælpe, hvis  nødvendigt

Hvis du taber din pung i  dit nabolag, og der er  nogen, der finder den, så  vil de aflevere pungen til  dig

2


Social kapital Deltagelse og frivillige bidrag 100%

94% 86%

90% 80% 70%

58%

60% 50% 40% 30%

22%

20% 10% 0%

Har stemt

Aktiv i forening

Pengebidrag

Har du afgivet din  stemme ved et valg  inden for de sidste 3  år?

Har du givet et  pengebidrag eller  lignende inden for de  sidste tre år?

Har du aktivt medvirket  i en forening inden for  de sidste 3 år?

Frivillig

Har du arbejdet frivilligt  for en hjælpe  organisationen inden for  de sidste 3 år?

Social kapital Høj tillid på arbejdspladsen Helt enig 100% 90% 80%

1%2% 3%

3% 9%

2%

26%

Enig

Uenig

5% 4% 10%

Helt uenig

Ved ikke

3% 2%1%

5%

23%

29% 38%

70%

42%

60%

45%

50%

38%

40% 30%

4% 2%3%

71%

68% 45%

20%

53% 36%

25%

10%

4%

0%

Tillid f l d l Tillid fra ledelsen

Ledelsen [på min  arbejdsplads] stoler  på, at medarbejderne  gør et godt stykke  arbejde

St l Stoler på ledelsen ål d l F l b h dl Forslag behandles seriøst iø t

Stort set alle forslag  fra de ansatte bliver  behandlet seriøst af  ledelsen

Medarbejderne stoler i  almindelighed på  ledelsen

L t t få hj l Let at få hjælp

Det er let for dig at få  hjælp og støtte fra dine  kolleger

E Egne problemer bl

Bid Bidrager

Jeg bidrager på min arbejdsplads  med forslag til bedre måder at  udføre arbejdet på

Dine kolleger er mere  interesserede i deres egne  forhold end i samarbejde  med andre

3


Social kapital Index for social kapital Social kapital i privatlivet

Social kapital i arbejdslivet Indeks for social kapital i arbejdslivet bygger på svar på 6 spørgsmål. Indekset varierer fra 0 til 1,  hvor 1 et positivt svar på alle spørgsmål og  0 er negativt svar på alle spørgsmål. I  gennemsnit svarer alle bekræftende på 85 ll b k f å procent af spørgsmålene.  I alt 600 svar. 85%

0

1

Indeks for social kapital i privatlivet bygger på svar på 11 spørgsmål. Indekset varierer fra 0 til 1,   hvor 1 et positivt svar på alle spørgsmål og  0 er negativt svar på alle spørgsmål. I  gennemsnitsvarer alle bekræftende  ll b k f på 75 procent af spørgsmålene. 75% I alt 1018 svar 

Social kapital

Social kapital i privatlivet og på arbejdet 100 90

60 50 40 30

Antal svar personer

80 70

20 10 0 1 høj

høj

1,00 ,91

0,67 ,82

,73

,64

0,33 ,55

,45

,36

,27

0 ,18

,09 lav

Social kapital i privatliv og arbejdsliv hænger sammen. 600 svar.

4


Social kapital Social kapital og stilling

80% 82%

A d t Andet

78%

Selvstændig erhvervsdrivende

64% 79%

Topleder

96% 82%

Mellemleder

89% 76%

Funktionær

87% 75%

Timelønnet

86% 74%

Vikar

85% 0%

20%

40% Privatliv

60%

80%

100%

120%

Arbejdsliv

Sammenhænge er statistisk signifikante. hhv. 590 og 599 svar. Ingen signifikante sammenhænge til køn og branche.

Social kapital Social kapital og årlig indkomst

90% 87%

86%

85%

82%

87%

81%

80%

85% 81%

77%

76%

75% 70%

70% 65% 60% 55% 50% under 300.000

300 - 600.000

600 - 900.000

Over 900.000

Total

Årlig husstandsindkomst Arbejdsliv

Privatliv

Sammenhængen arbejdsliv – husstandsindkomst er ikke statistisk signifikant. Hhv. 573 og 890 svar.

5


Social kapital Social kapital og alder

73%

Over 65 år

86% 76%

50 ‐ 65 år

86% 78%

36 ‐ 50 år

85% 75%

26 ‐ 35 år

83% 65%

18 ‐ 25 år

84% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

Privatliv

60%

70%

80%

90%

100%

Arbejdsliv

Sammenhænge er statistisk signifikante. hhv. 573 og 890 svar.

Social kapital Social kapital og samliv Ja jeg bor sammen med ægtefælle/samlever Ja, jeg bor sammen med ægtefælle/samlever

78%

86%

85% 81%

Ja, jeg bor sammen med andre end ægtefælle/samlever Ja, jeg bor hos mine forældre

86%

71%

Nej, jeg bor alene ‐ er enke/enkemand

94%

70%

Nej, jeg bor alene ‐ er skilt/separeret/forholdet er opløst

69%

Nej, jeg har altid boet alene

80% 83%

65% 74% 69%

Andet Alle

75%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Arbejdsliv

Privatliv

Sammenhænge er statistisk signifikante. hhv. 632 og 1015 svar. Bemærk ingen signifikante forskelle melle grupperne for ”arbejdsliv”.

6


Social kapital Social kapital og land - by i et landområde eller by med mindre end 2000 i et landområde eller by med mindre end 2000  indbyggere

79% 85%

i en by med mere end 2000 indbyggere og mindre end  5.000 indbyggere

81% 89%

i en by med mere end 5.000 indbyggere og mindre end  10.000 indbyggere

77% 87%

i en by med mere end 10.000 indbyggere og mindre end  25.000 indbyggere

74%

ii en by med mere end 25.000 indbyggere og med mindre  en by med mere end 25 000 indbyggere og med mindre end 100.000 indbyggere

74%

82%

85% 72%

I en by med mere end 100.000 indbyggere

87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Privatliv

Arbejdsliv

Sammenhænge er statistisk signifikante. hhv. 573 og 890 svar.

7

Masser af social kapital i Region Syddanmark  

Masser af social kapital i Region Syddanmark

Masser af social kapital i Region Syddanmark  

Masser af social kapital i Region Syddanmark