Page 1

2018

ESBJERG KOMMUNE

detgodeliv.regionsyddanmark.dk

m livet orgerne o Det siger b danmark yd i Region S

0 • • • 10

DET SIGER BORGERNE


INTRO

Det gode liv som vækstskaber Visionen for Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi er Det Gode Liv. Vi skal skabe rammer for, at menneskelige ressourcer kommer rigtigt i spil i virksomheder, byer og lokalområder.

INDHOLD

For at belyse udviklingen i Det Gode Liv har Region Syddanmark siden 2012 foretaget målinger af borgernes egen oplevede livskvalitet. Der er spurgt til borgernes sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv.

Helbred

De seneste målinger blev foretaget henover årsskiftet 2015/2016, hvor regionen i samarbejde med Danmarks Statistik, TrygFonden og de syddanske kommuner gennemførte en spørgeskemaundersøgelse, som for regionens vedkommende bestod af ca. 1.000 interview i hver af regionens 22 kommuner.

Sociale relationer og mental sundhed

Arbejdsliv

De mange interviews i hver kommune giver mulighed for at opdele resultaterne efter alder, indkomst, uddannelse osv. Opdelte resultater skal dog stadig tolkes med blik for, at mindre forskelle kan skyldes statistisk usikkerhed.

Økonomi og bolig

Datamaterialet er blevet koblet med registerdata om den enkelte respondent, så det nu er muligt at se sammenhængen mellem livskvalitet og forskellige baggrundsfaktorer som alder, køn, uddannelse, indkomst mv.

Nærområdet

Fritid

Denne publikation præsenterer et udpluk af datamaterialet i tal og figurer med fokus på den enkelte kommune. Om undersøgelsen

Attraktiv

Livskvalitet 2018 for Esbjerg Kommune er udgivet af Region Syddanmark.

Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Foto: Design:

Produktiv

Lasse Hyldager og Colourbox.com Mediegruppen Reklamebureau

LIVSKVALITET 2018

2

DET SIGER BORGERNE • • •

Aktiv


INTRO

Det gode liv Politik handler om mennesker og deres levevilkår. Deres beskæftigelse, uddannelse og økonomiske muligheder. Deres sundhed, transport og fritid. Deres oplevelser af kultur, natur og muligheder i livet. Kort sagt Det Gode Liv.

historie, ønsker og problemer. Hvis politiske indsatser skal ramme plet og få den største virkning, så må politik også tage udgangspunkt i det liv, der leves. Det er baggrunden for, at de 22 kommuner og Region Syddanmark er partner med TrygFonden og Danmarks Statistik i en stor måling af syddanskernes livskvalitet. Med undersøgelsen kommer vi tættere på syddanskerne og deres liv, og det giver viden om, hvem det er, der bor i kommunen: Hvad bekymrer borgerne sig om, hvordan oplever de deres hverdag, hvor halter det med det gode liv, og hvor er der nogle ressourcer, der kan trækkes på?

Vækst og udvikling i en kommune handler også om mennesker. Virksomhederne har brug for kvalificeret arbejdskraft i form af medarbejdere med de rette kompetencer, og for den enkelte borger er beskæftigelse centralt for et godt liv. Derfor skal Syddanmarks menneskelige ressourcer udvikles og bringes i spil på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og i familien. Region og kommuner skal tilbyde gode levevilkår for borgere og virksomheder. Det kræver attraktive byer og landområder, gode transportmuligheder, fritidstilbud, uddannelser og boliger.

Undersøgelsen er en del af arbejdet med at skabe gode levevilkår for den enkelte. Men det handler også om at skabe udviklingsvilkår for regionen. For mennesker lever ikke kun deres eget liv, men indgår også i relationer på deres arbejdsplads, i deres skole, i fritidslivet og i lokalsamfundene.

Hvordan går det så med levevilkårene? Ja, vi kan lære meget om vores medborgere ved at følge dem i statistikkerne - hvad er deres alder, køn, indkomst, uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus. Det giver os vigtig viden om, hvordan samfundet udvikler sig, og hvor politiske tiltag er nødvendige.

Det Gode Liv er også økonomi, men ikke kun økonomi. Det er også de 1,2 mio. syddanskere, der med deres ressourcer, kompetencer og engagement skal bringe Syddanmark fremad.

Men disse statistikker fortæller ikke hele historien om, hvem vi er, og hvordan vi lever. Mennesker går på arbejde, har familie og er aktive i deres fritid. De har hver deres

Stephanie Lose Regionsrådsformand, Region Syddanmark

Jesper Frost Rasmussen Borgmester, Esbjerg Kommune

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

3

DET SIGER BORGERNE • • •


LIVSKVALITET

Hvad er livskvalitet? Levevilkår og livskvalitet er brede begreber, der favner mange domæner, der ikke alle lader sig måle på samme enkle måde som beskæftigelse, ejerboliger eller salget af nye biler. Et godt helbred og at være en del af fællesskaber er vigtige elementer i at leve et godt liv. Men mennesker har også et arbejdsliv, et fritidsliv og et familieliv, som har stor betydning i deres hverdag. Samtidig udgør boligen og det område, hvor man bor, rammerne for menneskers liv. Det er disse dimensioner, som undersøgelsen og denne publikation er bygget op om. Alle dimensioner er vigtige, men kan have større eller mindre betydning for den enkelte. Hovedparten af undersøgelsens spørgsmål er besvaret på en skala fra 0 til 10, hvor f.eks. 0=Meget lav tillid og 10=Meget høj tillid. I denne publikation rapporteres både gennemsnit af målingerne og andele (f.eks. den andel, som har svaret 8, 9 eller 10, når denne måleskala er anvendt).

LIVSKVALITET 2018

4

DET SIGER BORGERNE • • •


Esbjerg

Esbjerg kort fortalt Høj tilfredshed med livet... Borgerne i Esbjerg Kommune giver udtryk for en høj generel tilfredshed med livet. Borgerne vurderer desuden, at de har et godt helbred, de er tilfredse med deres sociale relationer og familieliv, og størstedelen føler sig anerkendt og værdsat.

ses både i Esbjerg Kommune og generelt i Syddanmark. Mere end hver fjerde arbejder frivilligt 28 procent af borgerne i Esbjerg Kommune engagerer sig jævnligt i frivilligt arbejde i lokale foreninger eller velgørende organisationer. Ifølge undersøgelsen er det frivillige engagement i kommunen, og i regionen generelt, højest blandt de 60-79 årige.

...men stadig udfordringer Det er dog ikke alle, der har det lige godt. Flere arbejdsløse og pensionister vurderer, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred, og mange unge mennesker føler sig ofte stressede. Hver femte arbejdsløse borger svarer, at de nogle gange eller aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte.

Der er tilsyneladende en tendens til, at tilfredsheden med udbuddet af fritidsaktiviteter og det frivillige engagement følges ad. Blandt borgere, der er meget tilfredse med fritidsmulighederne i nærområdet, er der også en klart større andel, der engagerer sig i frivilligt arbejde.

Høj tillid til at kunne få et nyt job Borgernes forventninger til deres fremtidige jobsituation svinger meget, alt efter hvem man spørger. 42 procent af de beskæftigede i Esbjerg Kommune har høj tillid til, at de kan få et nyt job, hvis det skulle blive aktuelt, mens det samme kun gælder 16 procent af de arbejdsløse.

Størst utryghed efter mørkets frembrud hos kvinderne Oplevelsen af utryghed efter mørkets frembrud er højest blandt kvinderne i Esbjerg Kommune, hvor 6 procent angiver, at de slet ikke føler sig trygge. Der er dog stadig syv ud af ti kvinder, der angiver, at de føler sig meget trygge i deres nærområde efter mørkets frembrud.

Lavere tilfredshed med arbejde blandt højtuddannede Borgere med mellemlang og lang videregående uddannelse er ikke helt så tilfredse med deres arbejde, som borgere med et lavere uddannelsesniveau. Den tendens

I alt indgår 1.152 borgere fra Esbjerg Kommune i interviewundersøgelsen.

Esbjerg

ANDEL BORGERE DER ER GODT TILFREDSE MED LIVET

62,8%

66,0%

65,8%

65,2%

64,9%

64,8%

64,7%

64,3%

64,1%

64,1%

63,8%

63,7%

63,6%

63,6%

63,0%

62,9%

62,9%

62,5%

61,8%

61,2%

61,1%

60,5%

57,7%

På en skala fra 0-10 svarer 62,8 procent af syddanskerne 8, 9 eller 10, når de bliver spurgt til tilfredsheden med livet for tiden.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik LIV1 Generel tilfredshed med livet 1. træk 031017 0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

5

DET SIGER BORGERNE • • •


83 procent af Esbjerg borgerne vurderer, at de har et godt eller meget godt helbred.

LIVSKVALITET 2018

6

DET SIGER BORGERNE • • •


HELBRED

Helbred Et godt helbred betyder meget for livskvaliteten. De fleste borgere i Esbjerg kommune vurderer, at de har et godt eller meget godt helbred, og Esbjerg placerer sig fint sammenlignet med de øvrige syddanske kommuner og er på niveau med landsgennemsnittet.

Til gengæld er det de yngre aldersgrupper, både i Esbjerg Kommune og i regionen generelt, som oftest føler sig stressede. For alle aldersgrupper gælder det, at omtrent hver fjerde aldrig dyrker motion. Borgere, som vurderer deres helbred som godt eller meget godt, går ikke til læge så ofte som personer, der vurderer deres helbred som dårligt eller meget dårligt.

Det er dog ikke alle, der har det lige godt. Arbejdsløse og pensionister svarer langt oftere, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred end personer, der er i beskæftigelse eller under uddannelse.

Samtidigt har disse personer - med godt selvvurderet helbred og færre lægebesøg - højere tillid til, at de kan få den bedst mulige behandling i tilfælde af alvorlig sygdom end personer, som ofte går til lægen og har lavt selvvurderet helbred.

Alder spiller, ikke overraskende, også en væsentlig rolle i forhold til helbred og sundhed. I takt med at alderen stiger, føler flere af kommunens borgere sig begrænset i hverdagen på grund af deres helbred.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

83,5%

86,5%

85,2%

84,7%

84,3%

84,3%

84,2%

84,0%

83,8%

83,5%

83,5%

83,3%

83,2%

83,0%

82,9%

82,6%

82,3%

81,9%

81,6%

81,4%

80,8%

80,5%

80,0%

ANDEL DER VURDERER, AT DE HAR ET GODT ELLER MEGET GODT HELBRED Esbjerg

H2_Kommunerangering_godt og meget godt helbred

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

7

DET SIGER BORGERNE • • •


HELBRED

VURDERING AF EGET HELBRED OG TILFREDSHED MED LIVET Der er en svag tendens til, at en god gennemsnitlig helbredsvurdering og en høj tilfredshed med livet følges ad i kommunerne. Esbjerg

7,8

Varde

Esbjerg

Aabenraa

7,7

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Generel tilfredshed med livet

Sønderborg

Fanø

Assens

Haderslev

Tønder

Kolding

Faaborg-Midtfyn Vejen Langeland

Billund

Syddanmark

Nyborg

7,6

Svendborg

Vejle

Middelfart Kerteminde

Ærø

Nordfyns

7,5 Odense Fredericia

7,4 3,00

3,05

3,10

3,15

Personlig helbredsvurdering (gennemsnit på en skala fra 1-4)

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

H3_Helbredsvurdering og generel tilfredshed_1 træk_30.03.17

Esbjerg BESKÆFTIGELSE OG VURDERING AF EGET HELBRED

Flere arbejdsløse og pensionister i kommunen vurderer deres helbred som dårligt eller meget dårligt.

I arbejde

Arbejdsløs

Pensionist, sygemeldt m.fl

24%

62%

13%

Under uddannelse

10%

57%

33%

22%

Meget godt helbred

6%

53%

41%

29%

49%

Dårligt eller meget dårligt helbred

Godt helbred

H4_Helbredsvurdering og beskæftigelsesstatus Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIVSKVALITET 2018

8

DET SIGER BORGERNE • • •


HELBRED

ALDER, HELBRED, STRESS OG MOTION Mens helbredet med alderen giver flere begrænsninger i hverdagen, falder andelen af stressede med alderen. Esbjerg Omtrent en fjerdedel dyrker sjældent eller aldrig motion.

70%

Begrænset i hverdagen pga. helbred (Esbjerg)

Andel i aldersgruppen

60%

Andel i aldersgruppen

50%

Sjældent eller aldrig motion (Esbjerg)

40%

Dårligt eller meget dårligt helbred (Esbjerg)

30%

Stresset dagligt eller ugentligt (Esbjerg)

20%

10%

Sydddanmark

0% 18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80 år og derover

H5_Alder og kritiske helbredsfaktorer

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

TILLID TIL GOD SYGDOMSBEHANDLING, LÆGEBESØG SAMT VURDERING AF EGET HELBRED Tilliden til bedst mulig sygdomsbehandling er højest for de borgere, der har færrest lægebesøg. Esbjerghelbred. Denne gruppe har samtidig det bedste selvvurderede

7,5

Syddanmark i gennemsnit:

Tillid til behandling

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

7,0

Antal lægebesøg årligt: 11 Tillid til behandling: 6,2

6,5

Meget godt helbred

Godt helbred

6,0

5,5

Meget dårligt helbred

Dårligt helbred

5,0

4,5

4,0 0

5

10

15

20

25

30

35

Antal lægebesøg årligt (gennemsnit) H6_Helbredsvurdering, lægebesøg og tillid til behandling_1træk_30.03.17

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

9

DET SIGER BORGERNE • • •


63 procent af borgerne i Esbjerg Kommune er meget tilfredse med deres sociale relationer.

LIVSKVALITET 2018

10

BDET SIGER BORGERNE • • •


SOCIALE RELATIONER OG MENTAL SUNDHED

Sociale relationer Gode sociale relationer og et godt familieliv er med til at øge livskvaliteten. I Esbjerg Kommune udtrykker mere end seks ud af ti borgere en høj tilfredshed med deres sociale relationer, hvilket er på niveau med gennemsnittet for de øvrige syddanske kommuner.

halter også mest hos de arbejdsløse. 46 procent af kommunens arbejdsløse føler, at det de foretager sig i livet giver mening, mens det gælder for syv ud af ti borgere i beskæftigelse eller under uddannelse. Samlet set angiver 60 procent af borgerne i Esbjerg Kommune, at de føler sig anerkendt og værdsat i hverdagen, og borgernes tillid til andre mennesker ligger også på, et højt niveau.

Men nogle grupper oplever flere udfordringer med sociale relationer end andre. Yngre og ældre borgere i Esbjerg Kommune føler sig oftere alene end andre aldersgrupper. Hver femte arbejdsløse borger svarer, at de nogle gange eller aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte. Det samme gælder kun 12 procent af dem, der er under uddannelse eller i beskæftigelse.

Tilfredsheden med familielivet ligger samlet over regionsgennemsnittet, men undersøgelsen peger også på at enlige med børn er mindre tilfredse med dagligdagen end familier med samlevende par, ikke mindst par uden børn.

Følelsen af at foretage sig noget meningsfuldt i livet

ANDEL BORGERE, DER ER MEGET TILFREDSE MED DERES SOCIALE RELATIONER

62,4%

66,6%

66,2%

65,3%

65,2%

65,1%

64,7%

64,2%

63,6%

63,2%

62,9%

62,7%

62,6%

62,5%

62,4%

62,2%

62,2%

62,2%

61,3%

60,7%

60,5%

60,0%

59,7%

På en skala fra 0-10 svarer 62,4 procent af syddanskerne 8, 9 eller 10, når de bliver spurgt til tilfredsheden med deres sociale relationer.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

11

DET SIGER BORGERNE • • •


SOCIALE RELATIONER OG MENTAL SUNDHED

TILFREDSHED MED SOCIALE RELATIONER OG MED LIVET GENERELT Der er en tendens til, at kommuner hvor borgerne angiver høj tilfredshed med deres sociale relationer, angives der også en høj generel tilfredshed med livet.

7,8

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Generel tilfredshed med livet

7,9

Varde Sønderborg Aabenraa

7,7

Assens Kolding

Syddanmark Kerteminde

7,5

Fanø

Tønder Billund Faaborg-Midtfyn Langeland Vejle

Vejen Nyborg

7,6

Esbjerg Haderslev

Svendborg Middelfart Nordfyns

Ærø

Odense Fredericia

7,4 7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

Tilfredshed med sociale relationer (gennemsnit på en skala fra 0-10)

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

HVOR OFTE ER KOMMUNENS BORGERE ALENE UDEN AT ØNSKE DET? Det er oftest kommunens yngre og ældre (80+ år) borgere, som jævnligt føler sig ensomme.

Månedligt, sjældnere eller aldrig

73% 85%

81%

85%

82%

86%

78%

Månedligt, sjældnere eller aldrig

Dagligt eller ugentligt

Dagligt eller ugentligt

27%

18-29 år

15%

19%

30-39 år

40-49 år

15%

18%

14%

50-59 år

60-69 år

70-79 år

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIVSKVALITET 2018

12

DET SIGER BORGERNE • • •

22%

80 år og derover


SOCIALE RELATIONER OG MENTAL SUNDHED

HVOR OFTE HAR KOMMUNENS BORGERE NOGEN AT TALE MED, HVIS DE HAR PROBLEMER ELLER BRUG FOR STØTTE? Arbejdsløse angiver, at de oftere oplever at savne en at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte.

12%

12%

Nogle gange, næsten aldrig eller aldrig

15%

21%

31%

31%

33% 33%

For det meste

57%

56%

52%

46%

I arbejde

Arbejdsløs

Under uddannelse

Altid

Pensionist, sygemeldt m.fl

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

TILLID TIL ANDRE OG TILFREDSHED MED LIVET Den gennemsnitlige tillid til andre mennesker ligger tæt på regionsgennemsnittet i de fleste kommuner, og der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem gennemsnitlig tillid og livstilfredshed i kommunerne. 7,8 Varde

7,7 (gennemsnit på en skala fra 0-10)

Generel tilfredshed med livet

Sønderborg

Esbjerg

Aabenraa

Fanø

Assens Kolding Faaborg-Midtfyn Billund

Haderslev Tønder Vejen Nyborg

7,6

Svendborg

Vejle

Langeland

Syddanmark

Middelfart Ærø

Kerteminde Nordfyns

7,5 Odense Fredericia

7,4 6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

Generel tillid til andre mennesker (gennemsnit på en skala fra 0-10) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

13

DET SIGER BORGERNE • • •


SOCIALE RELATIONER OG MENTAL SUNDHED

TILFREDSHED MED FAMILIELIVET OG TILFREDSHED MED LIVET GENERELT I de kommuner hvor tilfredsheden med familielivet er høj, er der en tendens til, at der også er en høj gennemsnitlig tilfredshed med livet. 7,8

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Generel tilfredshedmed med livet Generel tilfredshed livet

Varde Sønderborg

7,7

Esbjerg Fanø Haderslev

Aabenraa

Assens

Tønder

Kolding

ANDEL BORGERE, SOMBillund FØLER SIGFaaborg-Midtfyn Svendborg Syddanmark Langeland VÆRDSAT OG ANERKENDT Nyborg Vejle Middelfart I HVERDAGEN

7,6

Kerteminde

Ærø

Vejen

Nordfyns

7,5 Odense Fredericia

7,4 7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

Tilfredshed med familieliv Tilfredshed med familieliv (gennemsnit på en skala fra (gennemsnit på0-10) en skala fra 0-10) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

HVOR TILFREDSE ER KOMMUNENS FAMILIER MED DAGLIGDAGEN?

3%

4%

7%

10%

Slet ikke tilfreds Slet ikke tilfreds

26% 36%

44%

53%

I nogen grad tilfreds I nogen grad tilfreds

71% 57%

52%

Meget tilfreds Meget tilfreds 36%

Par uden børn

Par med børn

Enlige uden børn Enlige med børn

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIVSKVALITET 2018

14

DET SIGER BORGERNE • • •


SOCIALE RELATIONER OG MENTAL SUNDHED

ANDEL BORGERE, SOM FØLER SIG VÆRDSAT OG ANERKENDT I HVERDAGEN

I HVILKEN GRAD ER FOLK GENERELT TIL AT STOLE PÅ?

Langt størstedelen af borgerne føler sig anerkendt og værdsat af andre i deres hverdag.

Ni ud af ti mener, at man i nogen eller i høj grad kan stole på andre.

63%

7%

7%

50%

51%

Lav tillid Nogen tillid I lavtillid grad Høj

Syddanmark Esbjerg

I nogen grad

I høj grad

Esbjerg

60%

43%

42%

Esbjerg

Syddanmark Esbjerg

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

Esbjerg

BESKÆFTIGELSESSTATUS OG FØLELSE AF ET MENINGSFULDT LIV Andelen, der føler, at det de foretager sig giver mening i deres liv er størst for personer i arbejde og mindst for arbejdsløse.

71%

72%

71% 65%

68%

58% 46% 42%

I arbejde

Arbejdsløs Esbjerg

Under uddannelse

Pensionist, sygemeldt m.fl.

Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

15

DET SIGER BORGERNE ••••••


57 procent af de beskæftigede borgere i Esbjerg Kommune er meget tilfredse med deres arbejde.

LIVSKVALITET 2018

16

DET SIGER BORGERNE • • •


ARBEJDSLIV

Arbejdsliv For de beskæftigede udgør arbejdsdagen halvdelen af hverdagens vågne timer. Derfor er et godt arbejdsliv en vigtig brik i et godt liv. Undersøgelsen viser også en tendens til, at tilfredshed med arbejdet og tilfredshed med livet generelt følges ad i kommunerne.

Tre ud af fire borgere i Esbjerg er meget tilfredse med den transporttid, de hver dag bruger til og fra arbejde. Det er på niveau med andelen i resten af Syddanmark. Borgernes forventninger til deres fremtidige jobsituation svinger meget, alt efter hvem man spørger. Halvdelen af de beskæftigede i Esbjerg Kommune har høj tillid til, at de kan få et nyt job, hvis det skulle blive aktuelt.

Mere end halvdelen af borgerne i Esbjerg angiver, at de er meget tilfredse med deres arbejde, hvilket er på niveau med regionsgennemsnittet.

Blandt unge under uddannelse i Esbjerg Kommune svarer fire ud af ti, at de har høj tillid til, at de kan få et job, der matcher deres uddannelse. Det svarer til gennemsnittet i de øvrige syddanske kommuner.

Personer med mellemlange eller lange videregående uddannelser er ifølge undersøgelsen ikke helt så tilfredse med deres arbejde, som personer med et lavere uddannelsesniveau. Det gælder såvel for regionens borgere generelt som for de beskæftigede i Esbjerg Kommune.

ANDEL BORGERE, DER ER MEGET TILFREDSE MED DERES ARBEJDE

58,8%

65,5%

64,2%

64,2%

62,6%

62,1%

61,8%

61,5%

60,9%

60,7%

60,2%

60,1%

59,3%

59,3%

59,3%

59,2%

58,7%

58,5%

57,5%

56,2%

56,2%

56,0%

55,7%

På en skala fra 0-10 svarer 58,8 procent af syddanskerne 8, 9 eller 10, når de bliver spurgt til tilfredsheden med deres arbejde.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

17

DET SIGER BORGERNE • • •


ARBEJDSLIV

TILFREDSHED MED ARBEJDET OG GENEREL TILFREDSHED MED LIVET Der er en tendens til, at tilfredshed med arbejdet og tilfredshed med livet generelt følges ad i kommunerne.

7,8 Varde

(gennemsnit på en skala fra 0-10) (gennemsnit på en skala fra 0-10)

Generel tilfredshed med livet

Generel tilfredshed med livet

Sønderborg

7,7

Aabenraa

Esbjerg

Fanø

Assens

Kolding Haderslev Faaborg-Midtfyn Vejen Syddanmark Billund Nyborg Vejle Svendborg Middelfart

7,6

Ærø

Tønder Langeland

Kerteminde

Nordfyns

7,5

Odense Fredericia

7,4 7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

Tilfredshed med arbejdet

Tilfredshed medpåarbejdet (gennemsnit en skala fra 0-10) (gennemsnit på en skala fra 0-10)

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

UDANNELSESNIVEAU OG TILFREDSHED MED ARBEJDET Esbjerg

Halvdelen af dem, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, er meget tilfredse (har svaret 8-10 på en 0-10 skala) med deres arbejde.

7%

5%

6%

4%

5%

5% Slet ikke tilfreds

29%

33%

35%

34% 49%

42% I nogen grad tilfreds

Meget tilfreds

63%

62%

59%

61% 48%

Esbjerg

Syddanmark

Grundskole og gymnasial

Esbjerg

Syddanmark

Erhvervsfaglig og kort videregående

Esbjerg

52%

Syddanmark

Mellemlang og lang videregående

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIVSKVALITET 2018

18

DET SIGER BORGERNE • • •


ARBEJDSLIV

TILFREDSHED MED TRANSPORTTID TIL OG FRA ARBEJDE Langt størstedelen af borgerne er meget tilfredse med deres daglige transporttid til og fra arbejde.

Esbjerg

Syddanmark Syddanmark

Esbjerg

Slet ikke tilfreds 6%

Slet ikke tilfreds 6% I nogen grad tilfreds 19%

I nogen grad tilfreds 21%

Meget tilfreds 73%

Meget tilfreds 75%

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

ANDEL MED HØJ TILLID TIL JOBFREMTIDEN Esbjerg Hver anden borger, der er i arbejde, har høj tillid til, at de ville kunne få et nyt job, der matcher deres uddannelse.

47% 42%

43%

42%

18%

Syddanmark

Esbjerg

Under uddannelse

16%

Syddanmark

Esbjerg

Syddanmark

Arbejdsløs

Esbjerg

I arbejde

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

19

DET SIGER BORGERNE • • •


Halvdelen af kommunens borgere er meget tilfredse med deres økonomiske situation.

LIVSKVALITET 2018

20

DET SIGER BORGERNE • • •


ØKONOMI OG BOLIG

Økonomi og bolig I Esbjerg Kommune er halvdelen af borgerne meget tilfredse med deres økonomiske situation. Det er på niveau med gennemsnittet i Region Syddanmark.

mere tilfredse med deres økonomiske situation og mere tilfredse med boligsituationen. Man kunne forvente, at en større bolig giver højere tilfredshed med boligsituationen, men denne undersøgelse viser ikke nogen entydig sammenhæng mellem boligtilfredsheden og boligens størrelse, hverken for syddanskerne generelt eller for borgerne i Esbjerg Kommune. Lidt overraskende viser undersøgelsen faktisk lavest boligtilfredshed blandt borgere, der har mere end 200 boligkvadratmeter til rådighed.

Der er en tendens til, at i de kommuner hvor tilfredsheden med den økonomiske situation gennemsnitligt er høj, er der også en høj gennemsnitlig tilfredshed med livet. Det er, ikke overraskende, nemmere for personer med højere disponible indkomster at få pengene til at slå til i dagligdagen og betale store uforudsete udgifter. I takt med at indkomsten stiger, bliver borgerne mere og

49,9%

53,0%

52,5%

52,5%

52,4%

51,8%

51,2%

51,0%

51,0%

50,6%

50,4%

50,3%

49,8%

49,5%

49,5%

49,0%

48,7%

48,4%

48,3%

48,1%

47,3%

47,2%

På en skala fra 0-10 svarer 49,9 procent af syddanskerne 8, 9 eller 10, når de bliver spurgt til tilfredsheden med deres økonomiske situation.

56,5%

ANDEL BORGERE, DER ER MEGET TILFREDSE MED DERES ØKONOMISKE SITUATION

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

21

DET SIGER BORGERNE • • •


ØKONOMI OG BOLIG

TILFREDSHED MED ØKONOMISK SITUATION OG TILFREDSHED MED LIVET Der er en tendens til, at i de kommuner hvor tilfredsheden med den økonomiske situation gennemsnitligt er høj, er der også en høj gennemsnitlig tilfredshed med livet. 7,8

Varde

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Generel tilfredshed med livet

Generel på tilfredshed (gennemsnit en skala framed 0-10)livet

Sønderborg

7,7

Aabenraa

Esbjerg

Fanø

Assens Kolding

Faaborg-Midtfyn Langeland

7,6

Tønder Vejen

Nyborg

Syddanmark

Haderslev Billund Vejle Middelfart

Svendborg Nordfyns

Ærø

Kerteminde

7,5 Odense Fredericia

7,4 6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

Tilfredshed med økonomisk situation Tilfredshed(gennemsnit med økonomisk situation på en skala fra 0-10) (gennemsnit på en skala fra 0-10)

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

HVOR SVÆRT ER DET AT FÅ PENGENE TIL AT SLÅ TIL?

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Lettere

Hvor svært er det?

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Hvor svært er det?

Sværere

Jo lavere indkomst, jo større problemer er der med at få pengene til at slå til.

Hvor svært er det at få pengene til at slå til? (Esbjerg)

5,0 Hvor svært ville det være at betale en uforudset udgift på 10.000 kr.? (Esbjerg)

4,0 Sydddanmark

3,0

2,0

1,0

0,0 Op til 99.999 kr.

100.000199.999 kr.

200.000299.999 kr.

300.000399.999 kr.

Disponibel indkomst Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIVSKVALITET 2018

22

DET SIGER BORGERNE • • •

400.000 kr. og opefter


ØKONOMI OG BOLIG

INDKOMST OG TILFREDSHED MED ØKONOMI OG BOLIGSITUATION Jo højere indkomst, jo større tilfredshed med den økonomiskeEsbjerg situation og med boligsituationen.

9,0

Tilfredshed

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

8,5 8,0 7,5 Tilfredshed med bolig (Esbjerg)

7,0 Tilfredshed med økonomi (Esbjerg)

6,5

Sydddanmark

6,0 5,5 Op til 99.999 kr.

100.000199.999 kr.

200.000299.999 kr.

300.000399.999 kr.

400.000 kr. og opefter

Disponibel indkomst Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

TILFREDSHED MED BOLIGSITUATION OG BOLIGAREAL Der er ikke en entydig sammenhæng mellem boligtilfredshed og boligens størrelse, når man spørger borgere i hele regionen.

9,0

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Tilfredshed med boligsituation Tilfredshed med boligsituation

Esbjerg Sydddanmark

8,5

8,0

7,5 Op til 99 kvm

100-149 kvm

150-199 kvm

200 kvm og opefter

Boligareal (kvm.) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

23

DET SIGER BORGERNE • • •


21 procent af borgerne i Esbjerg Kommune har høj tillid til, at de kan få den nødvendige hjælp og service fra kommunen, når de har brug for det.

LIVSKVALITET 2018

24

DET SIGER BORGERNE • • •


NÆROMRÅDET

Nærområdet Vores hverdag påvirkes af, om vi føler os tilfredse og trygge i vores nærområde. Det gør langt de fleste borgere i Esbjerg Kommune.

Når der er problemer med kriminalitet og utryghed i nærområdet, vil borgerne ofte forvente, at myndighederne kan hjælpe. Derfor kan livskvaliteten også påvirkes af tilliden til byråds- eller folketingspolitikerne og til at kunne få den hjælp og service fra myndighederne, der er brug for.

Størst tryghed er der blandt mændene, hvor otte ud af ti borgere føler sig meget trygge efter mørkets frembrud. Blandt kvinderne i Esbjerg Kommune angiver syv ud af ti, at de føler sig meget trygge, mens seks procent slet ikke føler sig trygge i deres nærområde efter mørkets frembrud.

I Esbjerg Kommune har to ud af tre af borgere høj eller nogen tillid til byrådspolitikerne, mens 38 procent svarer, at de har lav tillid til byrådspolitikerne. Tilliden til den kommunale service i Esbjerg Kommune ligger lidt under gennemsnittet for regionen, men på niveua med tilliden i en række andre syddanske kommuner. Tilliden til lokalpolitikerne ligger på et lavere niveau end tilliden til den kommunale service, men lidt højere end tilliden til folketingspolitikere.

For regionen som helhed er der en svag tendens til, at utrygheden er lavest på landet og i de mindre landsbyer. Men i Esbjerg Kommune viser undersøgelsen ikke en tydelig sammenhæng mellem bystørrelse og opfattelsen af problemer med kriminalitet og utryghed.

ANDEL BORGERE, DER HAR HØJ TILLID TIL AT KUNNE FÅ NØDVENDIG HJÆLP OG SERVICE FRA KOMMUNEN

23,5%

30,4%

27,0%

26,2%

26,2%

26,0%

25,3%

25,2%

25,0%

24,8%

24,7%

24,6%

24,3%

23,6%

23,2%

23,0%

22,6%

22,3%

21,2%

21,0%

20,9%

20,6%

35,9%

På en skala fra 0-10, hvor 0 betyder meget lav tillid, og 10 betyder meget høj tillid, svarer 23,5 procent af syddanskerne 8, 9 eller 10, når de bliver spurgt til tilliden til at kunne få nødvendig hjælp og service fra kommunen.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

25

DET SIGER BORGERNE • • •


NÆROMRÅDET

FØLELSE AF TRYGHED I NÆROMRÅDET EFTER MØRKETS FREMBRUD Generelt føler de fleste borgere sig trygge. Mændene føler sig mere trygge i nærområdet efter mørkets frembrud end kvinderne.

2%

3%

6%

7% Slet ikke tryg

16%

19% 26%

27%

I nogen grad tryg

81%

79%

Meget tryg

68%

Mænd

66%

Kvinder

Mænd

Esbjerg

Kvinder Syddanmark

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

OPLEVELSE AF UTRYGHED OG KRIMINALITET I NÆROMRÅDET Der er en tendens til, at opfattelsen af at kriminalitet og hærværk i nærområdet er et problem, stiger med bystørrelsen.

1,93

2,03

2,67

Kriminalitet er et problem i nærområdet (Esbjerg)

Utryg efter mørkets frembrud (Esbjerg)

1,05

1,17

1,55

1,88 Færre end 200

3,33

3,20

3,43

3,63 2,20

2,43 1,30

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Opfattelse af kriminalitet, hærværk og utryghed

Esbjerg

200-499

500-999

1.000-1.999

2.000-4.999

Sydddanmark

5.000-9.999

50.000-99.999

Bystørrelse (antal indbyggere)

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIVSKVALITET 2018

26

DET SIGER BORGERNE • • •


NÆROMRÅDET

TILLID TIL LOKALPOLITIKERNE En ud af ti syddanskere har høj tillid til lokalpolitikerne i deres kommune. I gennemsnit har mere end hver tredje lav tillid til lokalpolitikerne.

Esbjerg

Esbjerg

Syddanmark

Syddanmark

9%

9% 38%

38%

53%

53%

Lav tillid

Nogen tillid

Høj tillid

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

TILLID TIL KOMMUNAL SERVICE, LOKAL- OG FOLKETINGSPOLITIKERE Den gennemsnitlige tillid til, at man får den nødvendige hjælp og service fra kommunen varierer ikke meget med bystørrelsen. Den Esbjerg gennemsnitlige tillid til lokalpolitikerne ligger relativt lav, men er højere end tilliden til folketingspolitikerne - uanset bystørrelse.

7,5

Tillid

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

6,5

Kommunal service (Esbjerg)

5,5

Lokalpolitikere (Esbjerg) 4,5

Folketingspolitikere (Esbjerg) 3,5

Sydddanmark 2,5 Færre end 200

500-999

2.000-4.999

50.000-99.999

Bystørrelse (antal indbyggere) Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

27

DET SIGER BORGERNE • • •


67 procent af borgerne i Esbjerg Kommune er meget tilfredse med de muligheder for fritidsaktiviteter, der findes i deres nærområde

LIVSKVALITET 2017 LIVSKVALITET 2018

28 28

BORGERVINKEL • • • DET SIGER BORGERNE • • •


FRITID OG FRIVILLIGHED

Fritid I Esbjerg Kommune er en stor andel af borgerne meget tilfredse med nærområdets muligheder for fritidsaktiviteter, fx inden for sport og kultur. Sammen med Fanø Kommune ligger Esbjerg Kommune allerøverst i tabellen, når det gælder andelen, der er meget tilfredse med fritidsaktiviteterne.

tilfredse med fritidsmulighederne i nærområdet, engagererer sig i højere grad i frivilligt arbejde. Mens 13 procent af dem, der er meget utilfredse med fritidsaktiviteterne, jævnligt laver frivilligt arbejde, så gælder det for 30 procent af dem, der er meget tilfredse med fritidsaktiviteterne.

På regionalt plan er der en tendens til, at tilfredsheden med nærområdets fritidsaktiviteter er størst i de større byer, og den samme tendens gælder stort set i Esbjerg Kommune.

Ifølge undersøgelsen er det frivillige engagement i kommunen, og i regionen generelt, højest blandt de 60-79 årige. Samlet set er mere end hver fjerde borger i Esbjerg Kommune jævnligt engageret i frivilligt arbejde i lokale foreninger eller velgørende organisationer.

Undersøgelsen af borgernes livskvalitet viser også, at tilfredsheden med udbuddet af fritidsaktiviteter og det frivillige engagement følges ad. Borgere, der er meget

TILFREDSHED MED MULIGHEDERNE FOR FRITIDSAKTIVITETER Esbjerg

61,4%

72,3%

66,7%

66,2%

65,7%

64,5%

64,5%

63,9%

62,3%

61,4%

61,3%

61,1%

60,9%

60,6%

58,1%

57,9%

56,8%

56,6%

55,6%

54,1%

54,0%

52,3%

43,3%

Andelen, der er meget tilfredse (har svaret 8-10 på en skala fra 0-10) med mulighederne for fritidsaktiviteter, fx inden for sport og kultur, der hvor de bor, varierer fra hver anden til to tredjedele i de syddanske kommuner.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

29

DET SIGER BORGERNE • • •


FRITID OG FRIVILLIGHED

TILFREDSHED MED OMFANGET AF FRITID OG GENEREL TILFREDSHED MED LIVET Der er en tendens til, at i de kommuner hvor tilfredsheden med omfanget af fritid er høj, er der også en høj tilfredshed med livet.

7,8 Varde

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Generel tilfredshed med livet

Sønderborg 7,7

Assens Esbjerg Faaborg-Midtfyn

Haderslev

Syddanmark Nyborg

7,6

Vejle

Nordfyns

Kolding Vejen

Aabenraa Fanø Tønder Billund

Langeland Svendborg

Middelfart

Ærø

Kerteminde

7,5 Odense Fredericia 7,4 6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

Tilfredshed med omfanget af fritid (gennemsnit på en skala fra 0-10)

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

TILFREDSHED MED FRITID OG FRITIDSAKTIVITETER Esbjerg

Der er en tendens til, at borgere i de større byer angiver en højere tilfredshed med nærområdets fritidstilbud. Tilfredshed med omfanget af fritid har ikke nogen tydelig sammenhæng med bystørrelsen.

8,0

(gennemsnit på en skala fra 0-10

Tilfredshed med fritidsomfang og -muligheder

8,5

7,5

Tilfredshed med mulighed for fritidsaktivitet i nærområdet (Esbjerg)

7,0

Tilfredshed med omfanget af fritid (Esbjerg) Sydddanmark

6,5

6,0

Bystørrelse (indbyggertal)

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIVSKVALITET 2018

30

DET SIGER BORGERNE • • •


FRITID OG FRIVILLIGHED

ALDER OG TILFREDSHED MED FRITIDSMULIGHEDER Esbjerg Den gennemsnitlige tilfredshed med mulighederne for fritidsaktiviteter i nærområdet stiger med alderen, dog ikke for de ældste aldersgrupper.

8,0

(gennemsnit på en skala fra 0-10)

Tilfredshed med fritidsmuligheder

8,5

7,5

Syddanmark Esbjerg

7,0

6,5

6,0 18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80 år og derover

Alder Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

OMFANG AF FRIVILLIGT ARBEJDE OG TILFREDSHED MED FRITIDSMULIGHEDER Esbjerg Andelen af frivillige varierer i takt med tilfredsheden med fritidsmuligheder. De mest tilfredse er også dem, der hyppigst deltager i frivilligt arbejde.

43%

49% 58%

Ikke frivillig

Sjældent frivillig

27% 26% Frivillig dagligt, ugentligt eller månedligt

29% 30%

25% 13% Utilfreds med fritidsaktiviteter

I nogen grad tilfreds med fritidsaktiviteter

Meget tilfreds med fritidsaktiviteter

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

31

DET SIGER BORGERNE • • •


FRITID OG FRIVILLIGHED

Esbjerg

ALDER OG OMFANG AF FRIVILLIGT ARBEJDE Der er en tendens til at andelen, der udfører frivilligt arbejde, stiger med alderen, indtil man når 80’erne, hvor andelen falder kraftigt. 40%

Andel, der arbejder frivilligt mindst én gang om måneden

35%

30%

25%

Esbjerg

20%

Syddanmark 15%

10%

5% 18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60-69 år

70-79 år

80 år og derover

Alder Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

OMFANG AF FRITID OG FRIVILLIGT ARBEJDE I flere kommuner er der en tendens til, at de aldersgrupper, der er mest tilfredse med omfanget af fritid, også er dem, der oftest er aktive i Esbjerg frivillige foreninger. Boblens størrelse afspejler aldersgruppens relative størrelse i kommunen. 35%

Andel, der arbejder frivilligt mindst én gang om måneden

60+ år 30%

30-39 år

25%

40-49 år

18-29 år

50-59 år 20% 30%

40%

50%

60%

Andel, der er meget tilfreds med omfanget af fritid Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

LIVSKVALITET 2018

32

DET SIGER BORGERNE • • •

70%


FRITID OG FRIVILLIGHED

Esbjerg

UDDANNELSESNIVEAU OG OMFANG AF FRIVILLIGT ARBEJDE Halvdelen af borgerne uden en erhvervskompetencegivende uddannelse arbejder ikke frivlligt.

49%

53%

Ikke frivillig

Sjældent frivillig

31%

31%

26%

25%

26%

37%

38%

44%

46%

22%

25%

25%

Esbjerg

Syddanmark

31%

29%

30%

31%

Esbjerg

Syddanmark

Esbjerg

Grundskole og gymnasial

Erhvervsfaglig og KVU

Frivillig dagligt, ugentligt eller månedligt

Syddanmark

MVU og LVU

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

ANDEL BORGERE, DER ARBEJDER FRIVILLIGT MINDST EN GANG OM DAGEN, UGEN ELLER MÅNEDEN. Esbjerg

27,9%

36,7%

34,8%

33,6%

32,5%

32,3%

32,0%

31,3%

31,1%

29,6%

28,6%

28,5%

28,4%

28,1%

27,6%

27,5%

27,0%

26,6%

26,3%

25,9%

25,5%

24,6%

24,1%

I gennemsnit arbejder hver fjerde frivilligt, men i flere kommuner laver en ud af tre jævnligt frivilligt arbejde.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

33

DET SIGER BORGERNE • • •


BAGGRUND

OM UNDERSØGELSEN Danmarks Statistik gennemførte i vinteren 2015/16 ca. 42.000 web- og telefoninterviews i hele landet. Udgangspunktet var ca. 1.000 interviews i fire kommuner i hver af de 5 regioner samt 2.000 interviews, der er repræsentative for hele landet. Region Syddanmark indgik som partner i undersøgelsen, således at der blev foretaget interview i alle de syddanske kommuner - i alt ca. 23.000 interview. Det er disse interview, der er blevet analyseret i denne rapport. Deltagerne i undersøgelsen er voksne på 18 år og derover. De interviewede er for det første spurgt om deres egen subjektive oplevelse af deres livskvalitet. For det andet er de blevet spurgt om deres tilfredshed med en række faktorer som: • Helbred/sundhed • Sociale relationer og mentalt velvære • Arbejdsliv • Økonomi og bolig • Nærområdet • Fritid Spørgsmålene kan ses på næste side. Disse faktorer udgør de subjektive livskvalitetsindikatorer. Hertil kommer de objektive livskvalitetsindikatorer, der er trukket fra Danmarks Statistiks registre på individniveau, dvs. oplysningerne er knyttet til den enkelte interviewperson. De handler om bl.a.: • Køn, alder • Familietype, hjemmeboende børn • Bopæl, f.eks. bystørrelse • Uddannelse • Beskæftigelse, arbejdsløs, under uddannelse • Indkomst og formue • Boligsituation, f.eks. boligstørrelse • Lægebesøg og indlæggelsesdage I denne rapport bruges de subjektive og objektive livskvalitetsindikatorer til at give et samlet billede af syddanskernes livskvalitet. Der vises kun figurer og tabeller, hvis der er mindst 25 borgere i hver kategori. I de fleste tilfælde er tallet langt højere.

LIVSKVALITET 2018

34

DET SIGER BORGERNE • • •


BAGGRUND

UNDERSØGELSENS SPØRGERAMME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv for tiden? Alt i alt, hvor tilfreds forventer du at være med dit liv om 5 år? Hvor tilfreds er du med din økonomiske situation? Hvor tilfreds er du med dit familieliv? Hvor tilfreds er du med dine sociale relationer? Hvor tilfreds er du med dit arbejde? Hvor tilfreds er du med din transporttid til og fra arbejde? Hvor tilfreds er du med omfanget af din fritid? Hvor tilfreds er du med din dagligdag? Hvor tilfreds er du med mulighederne for fritidsaktiviteter der, hvor du bor, f.eks. inden for sport og kultur? Hvor tilfreds er du med din boligsituation? I hvilken grad føler du, at de ting, du foretager dig i dit liv, giver mening? I hvilken grad føler du dig værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? I hvilken grad føler du, at du har mulighed for at styre dit liv i den retning, du selv ønsker? I hvilken udstrækning følte du dig glad i går? I hvilken udstrækning følte du dig bekymret i går? I hvilken udstrækning følte du dig nedtrykt i går? Hvor svært er det for din husstand at få pengene til at slå til? Hvor svært vil det være for din husstand at betale en pludselig uforudset udgift på 10.000 kr.? Hvor høj eller lav tillid har du til politikerne i Folketinget? Hvor høj eller lav tillid har du til lokalpolitikerne i din kommune? Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den bedst mulige behandling fra det offentlige, hvis du bliver alvorligt syg? Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få den nødvendige hjælp og service fra din kommune, når du har brug for det? 24. Hvor høj eller lav tillid har du til, at du med din nuværende uddannelse kan få et nyt job, hvis det skulle blive aktuelt? 25. Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et job, der passer til din nuværende uddannelse? 26. Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et job, der passer til din igangværende uddannelse, når det bliver aktuelt? 27. Hvor høj eller lav tillid har du til, at du kan få et (nyt) job, der passer til din uddannelse? 28. I hvilken grad mener du, at folk generelt er til at stole på? 29. I hvilken grad føler du dig tryg i dit nærområde efter mørkets frembrud? 30. I hvilken grad har du tillid til, at politiet vil hjælpe dig, hvis du har brug for det? 31. I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem i dit nærområde? 32. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? 33. Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter? 34. Hvor ofte føler du dig stresset? 35. Hvor ofte er du i kontakt med enten venner eller familiemedlemmer, som du ikke bor sammen med? 36. Hvor ofte sker det, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre? 37. Hvor ofte har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte? 38. Hvor ofte laver du frivilligt arbejde, f.eks. ulønnet arbejde i en forening eller en velgørende organisation? 39. Hvor ofte deltager du i samfundsdebatten? Det kan f.eks. være deltagelse i møder og demonstrationer eller med debatindlæg i aviser og på sociale medier. 40. Hvor ofte dyrker du motion? 41. Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor?

Hovedparten af spørgsmålene (spørgsmål 1-31) skal besvares på en skala fra 0 til 10, hvor f.eks. 0=Meget lav tillid og 10=Meget høj tillid. I publikationen arbejdes med to hovedmål: • gennemsnit af målingerne • andel positive/negative (fx den andel, som har svaret 8-10 eller 0-3, når 0-10 måleskalaen er anvendt)

0 • • • 10

LIVSKVALITET 2018

35

DET SIGER BORGERNE • • •


DET GODE LIV

Det gode liv som vækstskaber Region Syddanmarks Det Gode Liv strategi skal skabe rammer for, at de menneskelige ressourcer kommer rigtigt i spil i virksomheder, byer og lokalområder. For at belyse udviklingen i Det Gode Liv har Region Syddanmark siden 2012 foretaget målinger af borgernes oplevelser af, holdninger til og vurdering af deres liv, bl.a. sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv. Datamaterialet er blevet koblet med registerdata om den enkelte respondent, så det nu er muligt at se sammenhængen mellem livskvalitet og forskellige baggrundsfaktorer som alder, køn, uddannelse, indkomst mv. Sammen med nøgletal for kommunerne i KONTUR skaber disse målinger et mere komplet billede af kommunernes tilstand og udvikling. Ambitionen om et mere komplet og helhedsorienteret syn på udvikling flugter med hensigterne bag FN’s verdensmål, der rammesætter en bredere udviklingsdagsorden lokalt, såvel som globalt.

Se mere på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

··· / Med data fra:

··· / Med støtte fra:

Regional Udvikling / Damhaven 12 / 7100 Vejle

VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

Livskvalitet Esbjerg 2018  
Livskvalitet Esbjerg 2018