Page 1

Syddanmarks unge på kanten af fremtiden

Et kig på Syddanmarks unge – nøglen til fremtidens vækst

NO.01 | baggrund og analyse

Har du talt med dit barn om uddannelse? Der er markant forskel på, om unge taler med deres forældre om valg af uddannelse, alt efter hvilken del af Syddanmark de bor i. I Odense er det tilsyneladende en helt almindelig diskussion over spisebordet, mens det ikke er det, der bliver talt mest om i Sønderjylland.


S. 02

Ung i Syddanmark

Har du talt med dit barn om uddannelse?

Har du talt med dit barn om uddannelse? Der er markant forskel på, om unge taler med deres forældre om valg af uddannelse, alt efter i hvilken del af Syddanmark de bor.

DE FLESTE FÅR RÅD AF MOR OG FAR For mange unge er forældrene de nærmeste rådgivere om uddannelse. De er derfor en vigtig kilde til unges valg af uddannelse, og 82 procent af de unge svarer ja til, at de taler med deres mor eller far om valg af uddannelse. Det gælder især dem, der allerede er i uddannelse. 76 procent af de, der ikke er i uddannelse, har talt med deres mor eller far om valg af uddannelse. Tallet er endnu højere lige før det første store uddannelsesvalg skal træffes. 95 procent af de, der går i 9. eller 10. klasse taler med deres forældre om valg af uddannelse.

GEOGRAFISKE FORSKELLE Der er markante geografiske forskelle. I Odense er det 94 procent af de unge, der får råd af mor eller far. I Sønderjylland gælder det 72 procent af de unge, mens det er 84 procent i Sydvestjylland og Trekantsområdet.

Der er også stor forskel på land og by. Kun 73 procent af de, der bor på landet, svarer ja til, at de taler med deres forældre om valg af uddannelse, mens det i byerne generelt er en større andel.

UNGE FORVENTER LÆNGERE UDDANNELSE END DERES FORÆLDRE 63 procent af de unge forventer at få en længere uddannelse end deres forældre. Det gælder specielt for pigerne, hvor det er 73 procent, der forventer en længere uddannelse. 92 procent af de unge, der allerede er i gang med en mellemlang uddannelse, forventer at få en længere uddannelse end forældrene. Procenterne er noget mindre for de, der stadig går i folkeskolen. Forklaringen er måske, at spørgsmålet kan være lidt abstrakt at svare på for en 15- eller 16-årig.


NO.01 | baggrund og analyse

S. 03

Ung i Syddanmark

Rådgivning fra mor eller far? Taler du med dine forældre om valg af uddannelse? 1% 17%

82% Ja

Nej

Ved ikke

407 besvarelser

Rådgivning fra mor eller far? Taler du med dine forældre om valg af uddannelse? Hvilken uddannelse er du i gang med nu? Folkeskolen 7/ 8 klasse

86%

Folkeskolen 9 / 10 klasse

95%

Gymnasial uddannelse

86%

Erhvervsuddannelse

81%

Kort videregående uddannelse

77%

Mellemlang videregående uddannelse

14% 5% 14% 19% 23%

100%

Lang videregående uddannelse

75%

Andet

67%

Ikke i uddannelse

76%

25% 33% 24% Ja

Nej 407 besvarelser


S. 04

Ung i Syddanmark

Har du talt med dit barn om uddannelse?

Rådgivning fra mor eller far? Taler du med dine forældre om valg af uddannelse?

Hvor bor du?

Fyn og øerne

89%

11%

Odense

94%

Trekantsområdet

84%

16%

Esbjerg, Vejle, Kolding

83%

Sønderjylland

72%

28%

En anden by

78%

Sydvestjylland

84%

16%

I en landsby

87%

På landet

73%

Ja

Nej

6%

17%

23%

13% 27%

425 besvarelser

Længere uddannelse end mor eller far? Tror du, at du ender med at få en længere uddannelse end nogen af dine forældre? 5%

32%

60% 60 %

63% 73% 73 %

Ja

Nej

Ved ikke 407 besvarelser


NO.01 | baggrund og analyse

S. 05

Ung i Syddanmark

Længere uddannelse end mor eller far? Tror du, at du ender med at få en længere uddannelse end nogen af dine forældre? Hvilken uddannelse er du i gang nu

Folkeskolen 7/ 8 klasse

57%

43%

Folkeskolen 9 / 10 klasse

67%

33%

Gymnasial uddannelse

76%

24%

Erhvervsuddannelse

63%

37%

Kort videregående uddannelse

75%

25%

Mellemlang videregående uddannelse

92%

Lang videregående uddannelse

71%

29%

Andet

85%

15%

Ikke i uddannelse

49%

51%

Ja

8%

Nej 407 besvarelser


Ung i Syd Hvad drømmer de unge om? Hvordan ser det gode liv ud, når man står foran paletten af muligheder. Det gives der svar på i vækstredegørelsen gennem unges fortællinger - På kanten af fremtiden. Men nogle af svarene blev der ikke plads til i magasinet. De præsenteres i stedet i en serie på syv baggrundsnotater. Resultaterne her i notatet er fra undersøgelsen - Ung i Syd - om de unges drømme. Undersøgelsen er gennemført for Region Syddanmark af Teknologisk Institut i samarbejde med Jysk Analyse. I alt 429 unge i alderen 15-26 år er interviewet i oktober – november 2010.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle

Har du talt med dit barn om uddannelse?  

Har du talt med dit barn om uddannelse?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you