Page 1

Finanskrisen rammer fortsat hverdagen Finanskrise. Hver tredje borger i borgerpanelet oplever fortsat tegn på finanskrisen i form af f.eks. bekymringer over at miste job og have færre penge. Ganske få forventer, at det bliver nødvendigt med omskoling eller at flytte på grund af finanskrisen. Påvirkningen fra finanskrisen har været uændret det seneste års tid. Regionens virksomheder er mere optimistiske omkring ny vækst, end de har været det seneste år. Men virksomhederne forventer ikke nye jobs i samme grad, og dette er måske forklaringen på, at borgerne i borgerpanelet fortsat oplever, at finanskrisen rammer hverdagen negativt. Finanskrisen mærkes tydeligere af privatansatte end af offentligt ansatte. F.eks. oplever 45 procent af privatansatte mænd i 40-49 års alderen et eller flere tegn på finanskrisen. I den offentlige sektor mærkes krisen ikke nær så tydeligt. 24 procent af de offentligt ansatte mænd i 40-49 års alderen oplever et eller flere tegn på finanskrisen.


Finanskrisens krisetegn Borgere, der i høj grad eller nogen grad tror, at finanskrisen medfører at de….

14 %

24 %

3%

7% 1

Risikerer at blive fyret

Har færre penge til forbrug

Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 1019 besvarelser.

Risikerer at miste bolig

Tvinges til tage ny uddannelse/ lade sig omskole


Risiko for fyring - I hvilken grad tror du, at finanskrisen øger din risiko for at blive fyret fra dit arbejde i år? 25%

20%

15%

3 11%

I nogen grad I høj grad

10%

9%

9%

5%

5%

november 2009

februar 2010

9% 7% 5% 13 %

7%

4% 0% januar 2009

juni 2009

august 2009

Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 844/835/686/764 /773 besvarelser.

Risiko for at miste bolig - I hvilken grad tror du, at finanskrisen øger din risiko for, at du mister din bolig i år? 10%

8%

4

6% I nogen grad I høj grad

4%

3% 2%

0%

2%

2%

1%

1%

januar 2009

juni 2009

2%

2% 1%

august 2009

november 2009

februar 2010

Den månedsvise ændring er ikke statistisk siginifikant. Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 1058/1049/921 /1006 / 988 besvarelser.


Ny uddannelse eller omskoling - I hvilken grad tror du, at finanskrisen betyder, at du skal tage en ny uddannelse eller omskoles? 10%

8%

5

6% I nogen grad 5%

I høj grad

4% 4%

4%

2%

2%

2%

august 2009

november 2009

februar 2010

2%

0%

Den månedsvise ændring er ikke statistisk siginifikant. Region Syddanmarks Borgerpanel, november 2009, 976/1006 besvarelser.

Hver 3. borger ser mindst et krisetegn 31% 28%

28 % 33 %

November 2009

72 %

67 %

72%

Juni 2009

30 % 70 %

August 2009

Januar 2009 Ser ingen krisetegn

Ser et eller flere krisetegn

Krisetegnsindekset omfatter fire risiko faktorer (færre penge til forbrug, risiko for at miste job, risiko for at miste bolig og nødvendighed af at tage en ny uddannelse/ lade sig omskole.) Region Syddanmarks Borgerpanel .

69%

Februar 2010 6


Hver tredje er berørt af finanskrisen I hvilken grad synes du, at finanskrisen har påvirket din hverdag det seneste år? 4%

1% 1%

5%

7

29%

60%

I høj grad negativt

I nogen grad negativt

Er uberørt af finanskrisen

I nogen grad positivt

I høj grad positivt

Ved ikke

Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 1019 besvarelser.

Privat ansatte mere berørt af finanskrisen I hvilken grad synes du, at finanskrisen har påvirket din hverdag det seneste år? Opdelt på køn.

6%

7%

2% 1%

2%

8% 30%

8 I høj grad negativt I nogen grad negativt Er uberørt af finanskrisen

35%

I nogen grad positivt 48%

I høj grad positivt

Privat ansatte Offentligt ansatte

61%

Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 508 besvarelser. Forskelle er statistisk signifikante


Mænd er mere berørt af finanskrisen I hvilken grad synes du, at finanskrisen har påvirket din hverdag det seneste år? Opdelt på køn.

3% 1% 4% 5% 1%

7%

9

28%

I høj grad negativt I nogen grad negativt

31%

Er uberørt af finanskrisen I nogen grad positivt I høj grad positivt

Mænd

56%

Kvinder

64%

Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 1014 besvarelser. Forskelle er statistisk signifikante

40 – 49 årige er mest berørt af finanskrisen I hvilken grad synes du, at finanskrisen har påvirket din hverdag det seneste år? Opdelt på alder. 1%1% 3% 2% 1% 4% 7% 5% 1% 4% 2% 7% 8% 1% 5% 4% 2% 3%

18-24 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

20% 22%

10

28% 37%

60-69 år

32% 35%

Over 70

I høj grad negativt I nogen grad negativt Er uberørt af finanskrisen I nogen grad positivt

56% 54% 50% 59% 71% 75%

Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 1012 besvarelser. Forskelle er statistisk signifikante

I høj grad positivt


Selvstændige er mest berørt af finanskrisen – topledere mindst I hvilken grad synes du, at finanskrisen har påvirket din hverdag det seneste år? Opdelt på beskæftigelse Timelønnet

6% 6%

Funktionær

18%

Mellemleder

7% 8%

2% 5% 4% 9% 4% 7% 5% 0%3% 3% 4%

19%

11

Topleder I høj grad negativt

Selvstændig

34% 32%

Alle

I nogen grad negativt Er uberørt af finanskrisen

29% 37% 30% 32%

51% 60%

I nogen grad positivt I høj grad positivt

53% 36% 41% 55%

Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 1012 besvarelser. Forskelle er statistisk signifikante

Højtlønnede er mest berørt af finanskrisen I hvilken grad synes du, at finanskrisen har påvirket din hverdag det seneste år? Opdelt på husstandsindkomst. 1%

4%

U. 300.000

13%

3 – 600.000

5%

4% 6%

6% 1% 3%

4% 1% 5% 3%0% 5%

6 – 900.000

12

30%

Over 900.000

32% 32%

Alle

27%

31%

I høj grad negativt I nogen grad negativt Er uberørt af finanskrisen I nogen grad positivt

65% 59% 58% 45% 60%

Region Syddanmarks Borgerpanel, februar 2010, 573 besvarelser. Forskelle er statistisk signifikante

I høj grad positivt


Flest ledige ser tegn på finanskrise - Procentdele, som ser mindst ét tegn på finanskrisen

26%

24%

20%

20%

22%

34%

34%

31%

32%

29%

28%

13

19%

25%

21%

40%

27%

48%

60%

19%

80%

56%

75%

80%

84%

100%

0% Under uddannelse

I beskæftigelse

januar 2009

juni 2009

Ledig

august 2009

november 2009

Uden for arbejdsstyrken februar 2010

Kilde: Region Syddanmarks Borgerpanel, november 2009. 1038/1077/986/1006 besvarelser. (Andet ikke er udeladt)

Krisen mærkes især af vikarer og timelønnede - Procentdele, som ser mindst ét tegn på finanskrisen

75% 75%

100%

14

23% 17% 27% 25% 25%

43% 18%

22% 9%

7%

28%

27% 31%

31%

30%

41% 36% 42%

36%

41%

45%

26%

25%

21% 25% 25% 26%

20%

21%

40%

30%

60%

30% 37% 45%

55%

80%

0% Vikar

Selvstændig januar 2009

Timelønnet

juni 2009

Funktionær

august 2009

Mellemleder

november 2009

Region Syddanmark Borgerpanel, februar 2010 1038/1077/555 /584 /575besvarelser. (Andet og ved ikke er udeladt)

Topleder februar 2010

Andet

Finanskrisen rammer fortsat hverdagen  

Finanskrisen rammer fortsat hverdagen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you