Page 1

Anul XIX Num`rul 901

7 decembrie 2018 z 8 pagini z Pre]: 1 RON S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

La Lupeni,

Iluminatul festiv de s`rb`tori a fost aprins \n ajun de Mo[ Nicolae

pag .5

Senatorul CRISTIAN RESMERI}~ pune presiune pe Casa Na]ional` de Pensii, pentru recalcularea pensiilor beneficiarilor Legii 221/2018 modificarea [i completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care prevede recalcularea pensiilor celor care au lucrat în grupele I [i II de munc` [i ale c`ror drepturi la pensie au fost deschise înainte de 01.01.2011, ar fi trebuit s` fie pus` în aplicare, începând cu data de 01.10.2018. “{tiu c` au existat întârzieri în finalizarea procedurilor de achizi]ie pentru softul necesar recalcul`rii pensiilor, dar în acela[i timp trebuie s` în]elegem cu to]ii c` a[tept`rile minerilor [i ale altor Protestele din aceast` categorii profesionale beneficiare de s`ppt`m<n` de la Casa Local` de aceast` repara]ie a drepturilor la Pensii din Petro[ani, unde au partici- pensie sunt, la rândul lor, pe deplin pat mai mul]i pensionari mineri din justificate. În ceea ce m` prive[te, voi cadrul Ligii Pensionarilor Mineri continua s` fac toate demersurile Valea Jiului, în semn de protest fa]` necesare, astfel încât Casa Na]ional` de întârzierea începperii procesului de de Pensii s` înceap` în cel mai scurt recalculare a pensiilor potrivvit Legii timp recalcularea pensiilor pentru 221/2018, l-aau determinat pe sena- beneficiarii Legii 221/2018. Cu to]ii torul PSD Cristian Resmeri]`, unul trebuie s` avem în vedere, cred, dintre ini]iatorii acestei legi, s` cear` faptul c` pensionarii care beneficiaz` din nou l`muriri \n aceast` privvin]` de aceste noi prevederi legislative au Casei Na]ionale de Pensii. o vârst` înaintat`, iar fiecare zi din Legea nr. 221/2018 pentru

care ar fi trebuit ca legea s` produc` efecte în cazul lor este una foarte pre]ioas`. Sper c` aceast` problem` s` fie cât mai repede rezolvat` de cei abilita]i", a declarat senatorul Cristian Resmeri]`. Senatorul Cristian Resmeri]`, cel care a fost ini]iatorul legilor prin care s-a modificat Legea Pensiilor pentru pensionarii mineri care au lucrat în grupele I [i II de munc`, astfel încât ace[tia s` beneficieze de pensii corecte pe m`sura muncii grele pe care au prestat-o, a solicitat Ministrului Muncii, Lia Olgu]a Vasilescu prin întrebarea adresat` în luna octombrie, s` comunice data la care va începe recalcularea potrivit Legii 221/2018. Conform r`spunsului cu nr. 13849/16.11.2018 primit de la Ministerul Muncii [i Justi]iei Sociale, serviciile de asisten]` tehnic` pentru efectuarea recalcul`rii se afl` în faza de evaluare tehnic`, îns` pensionarii vor primi drepturile retroactiv începând cu data de 01.10.2018 conform legii.(M.S.)

Ziua Na]ional`... un drapel uria[, patriotism [i bucurie pe fe]ele lupenenilor pa g. 4

Preg`ti]i pentru sezonul de iarn`, la Petro[ani ,, Spectacolul 100 de ani ,, de la Marea Unire

pa g. 4

pa g. 5

Legea anti-bbullying-uului a fost adoptat` de senat

pa g. 6

Bursa locurilor de munc` la proiectul BAHTALO

pa g. 7

Se modific` tarifele de exploatare ale domeniului pa schiabil din Straja g. 8 Taxele [i impozitele pde ag la Lupeni r`m<n la . 8 acela[i nivel [i anul viitor


2

7 decembrie 2018

Exper]i interna]ionali în restaurare, în vizit` la Sarmizegetusa Regia [i Ulpia Traiana Sarmizegetusa Înn perioadda 30 noiem mbrie - 01 decem mbrie, exper]]ii innternna]]ionnali innvita]]i la monniului Forum mul Annului Europeann al Patrim înn Rom mânnia, sec]]iunnea "Calitatea înn restaurare: cazzul ruinnei arheologice", au vizzitat unnul dinntre cele mai im mportannte [anntiere mizzegetusa arheologice dinn Rom mânnia, Sarm Regia, subiect al unnui am mplu proiect de restaurare dem marat înn urm m` cu unn ann de Institutul Na]]ionnal al Patrim monniului (IINP P). Program mul a innclus [i o scurt` vizzit` la situl arheologic Ulpia Traianna Sarm mizzegetusa. "Am solicitat astfel o opinie avizat` exper]ilor interna]ionali, specializa]i în interven]ii pe cele mai importante situri arheologice ale lumii, asupra liniilor generale care caracterizeaz` interven]ia pe care Institutul Na]ional al Patrimoniului o definitiveaz` în aceast` perioad` pentru situl de la Sarmizegetusa Regia. Astfel, aceast` vizit` este un prim pas spre organizarea unei comisii [tiin]ifice interna]ionale (Baukomission), un demers obi[nuit în practica interna]ional`, care s` aib` ca scop calibrarea discu]iilor tehnice legate de dezvoltarea proiectului cu cele mai actualizate [i profesioniste informa]ii accesibile la nivel interna]ional, relevante pentru tema proiectului nostru. Au participat Fani Mallouchou Tufano (vicepre[edinte al Comitetului pentru conservarea monumentelor Acropolei Atenei), Klaus Nohlen (Institutului Arheologic German), Ugo Tonietti (Departamentul de Arhitectur`, Universitatea din Floren]a). Ne-au înso]it Gelu Florea, coordonator [tiin]ific [i R`zvan Mateescu, membru al colectivului de cercetare al [antierului arheologic Cet`]ile Dacice din Mun]ii Or`[tiei. Am fost întâmpina]i, din partea Consiliului Jude]ean Hunedoara, care [i-a asumat finan]area acestui proiect, de dl. Vicepre[edinte Sorin Vasilescu. Mul]umim echipei Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice pentru primire. Din echipa de proiect coordonat` de Institutul Na]ional al Patrimoniului au participat [tefan Bâlici (INP), Andrei Cîmpeanu (INP) [i Virgil Apostol (Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române)", se specific` în comunicatul transmis de INP.

Re]ete de post Pilaf de ciuperci Ingrediente: 100 ml ulei, 100 g ciuperci, o can` de orez, 1 morcov, 1 cartof, o ]elin`, o ceap`, un p`st<rnac [i 23 linguri de condiment Maggi. Preparare: |ntr-o crati]` se \ncinge uleiul, se adaug` legumele [i se las` la fiert o jum`tate de or` cu o can` de ap`, se adaug` orezul [i dou` c`ni de ap`, se las` s` fiarb`, c<nd e aproape gata se pune 100 g ciuperci tocate m`runt [i se amestec` bine. Dup` ce se ia crati]a de pe foc se presar` p`trunjel verde [i piper dup` gust. Iahnie de cartofi cu m`sline Ingrediente: 1 kg cartofi, 100 ml ulei, 4 cepe, 2 linguri de past` de tomate, 6 linguri de vin, 200 g m`sline. Preparare: Se cur`]` 1 kg de cartofi, se tai` pe lung \n felii groase, se spal`, se zv<nt` cu un [ervet, se s`reaz`, se c`lesc pe r<nd \n ulei \ncins, c<nd se \nmoaie se scot [i se dau deoparte. |n uleiul r`m`s se pr`je[te ceapa taiat` m`runt, iar c<nd s-a aurit, se adaug` 2 linguri de past` de tomate, se las` 5-6 minute s` se c`leasc`, dup` care se stinge cu ap` cald`. Apoi se adaug` cartofii, sare [i piper boabe dup` gust, 6 linguri de vin, 200 g m`sline op`rite [i se fierbe p<n`

c<nd cartofii se \nmoaie f`r` s` se sf`r<me. Pilaf cu prune uscate Ingrediente: 250 g prune uscate, 200 g orez, 5 linguri ulei, 1 ceap`, 2 ce[ti ap`, 3 linguri zah`r, sare. Preparare: Se spal` foarte bine prunele [i orezul, iar ceapa se taie m`runt. |ntr-o crati]` se pun uleiul [i ceapa la foc mic, s` se \nmoaie ceapa. Se adaug` sare, zah`r, prunele, dou` ce[ti de ap` [i se las` s` fiarb`. C<nd apa a sc`zut la jum`tate se pune orezul [i se las` s` fiarb` 20 de minute. Se serve[te cald, dar este bun [i rece. Rulouri cu mere Ingrediente: 1 can` ulei, 3 c`ni ap`, 1 praf de sare, drojdie c<t o nuc`, f`in` c<t cuprinde. Umplutur`: 1 kg de mere, zah`r, scor]i[oar` dup` gust, 1-2 linguri de gri[. Preparare: Dizolvi drojdia \n ap` rece, apoi adaugi celelalte ingrediente [i \ncorporezi treptat f`in` p<n` ob]ii un aluat potrivit, pe care \l la[i la dospit cel pu]in o jum`tate de or`. |ntinzi apoi foi sub]iri pe care le umpli cu compozi]ia preparat` astfel: razi merele, apoi se c`lesc \mpreun` cu zah`rul [i scor]i[oara. Amesteci cu gri[ul ca s` nu lase ap`, iar c<nd s-au r`cit pu]in \ntinzi umplutura pe foi. Ungi rulourile din tav` cu miere sau ap` cu zah`r, apoi dai tava la cuptor.

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA

Director fondator: ANDREI VLAD

2066 - 8767

Redactor [ef: Reghina VLAD Anchete: Angella DUMITRA{CU angella_press@yahoo.com Arthur G~RDESCU; Ella SCHREIBER

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR Sport - Cultur`: Loredana JUGLEA; Liviu P|R}AC - (0724-9 915933)

Tehnoredactare: Dana MATEI www.valeajiuluipress.com

E-mail: valeajiului@yahoo.com

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. Aviatorilor, nr. 90, bl. 44, sc. 2, et. 2, ap.26.

Telefoanele redac]iei:

0762-488029; 0737-402737

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA

HOROSCOP S~GET~TOR Venus sub semnul Taurului; ideile tale capteaz` interesul membrilor familiei, care sunt, Liviu P\r]ac acum mai mult ca oricând, inclina]i s` \]i dea ascultare. Po]i ajunge s` fii apreciat pentru viziune [i poate chiar r`spl`tit. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este AFIRMARE. CAPRICORN Jupiter retrograd, \n tangent astral cu semnul Licornului; \n cercurile sociale pe care le frecventezi apar persoane foarte interesante. Ar fi îns` bine s` ac]ionezi cu pruden]` \n avansurile pe care le faci, \n rest ai o irezistibilitate nativ`. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este FLIRT. V~RS~TOR Pluton \n sextil simplu cu Terra; dac` ai talente artistice [i idei creative, acestea \]i vor aduce aprecieri [i vor fi pe placul tuturor. Merit` s` le împ`rt`[e[ti cu cei din jur, mai ales serile, prietenilor. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este DESCHIDERE. PE{TI Selena \n arcan stelar dublu cu Neptun; e[ti foarte \nclinat c`tre manifestarea fizic` a sentimentelor tale amoroase, cu posibilitatea de-a face excese, deoarece po]i avea senza]ia ca tot ce zboar` se m`nânc`. Pu]in echilibru nu ar strica deloc. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este EXUBERAN}~. BERBEC Mercur sub semnul Lirei; mare aten]ie la comunicare. E drept c` ai acum ocazia de-a discuta pe marginea unor chestiuni ce s-au desf`[urat \n trecut, îns` acest gen de conversa]ii ar trebui evitate. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este TACT. TAUR Mercur \n trigon cu planetele gigant din sistem; vei suferi de oboseal` cronic` [i este cazul s` te menajezi. Doar serile po]i intra \ntr-un proces lent de refacere. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este ODIHNA. GEMENI Venus \n deficit astral cu Marte [i Terra; \n primele ore ale dimine]ilor de luni [i mar]i este posibil s` ai cheltuieli neprev`zute, poate din pricina unor aparate de sistem care se "defecteaz`". Este o perioad` nepotrivit` pentru achizi]ii sau afaceri. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este PIERDERI. RAC Luna, astrul protector, sub semnul S`get`torului; zodia ta prime[te aspecte stelare pozitive, ceea ce \]i face bine, te energizeaz` chiar [i \]i permite s`-]i manife[ti însu[irile cu mai mult` naturale]e. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este EXPANSIUNE. LEU Helios \n deplin`tate energetic` stelar`; c`l`toriile sau rela]iile tale cu str`in`tatea, dac` le ai, pot deveni, cu un efort minim, chiar [i un izvor de venituri. F` demersuri \n acest sens, cu prec`dere \n dup`-amiezile destul de friguroase pentru aceasta perioad`. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este OPORTUNITATE. FECIOARA Mercur, patronul zodiei tale, nu este \n aspecte prea fericite [i acest lucru \]i afecteaz` comunicarea, deplas`rile scurte [i rela]iile cu cei cu care obi[nuie[ti s` interac]ionezi \n via]a de zi cu zi. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este PROBLEMA. BALAN}A Saturn sub semnul Balan]ei; \]i va veni greu s` \]i p`strezi justa m`sura \ntre impulsul de-a face neap`rat pe plac membrilor familiei [i dorin]a de a-]i impune propriile decizii. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este EXCES. SCORPION Marte \n c`dere u[oara c`tre semnul Racului; \n perioada imediat` vei fi foarte motivat(`) s` faci bani, iar planetele te ajut`, cu condi]ia s` ]ii seama de sfatul unui individ mai \n vârst`. Nu \]i sup`ra persoanele dragi sub nici o form`. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este ANALIZA. Pentru to]ii natiiviii diin zodiiacc … Fluxurile de energii negative patronate de Am`gitorul Întunecat pulseaz` \n planul nostru material, ziua [i noaptea. Energiile pozitive, mult mai reduse cantitativ, se afla [i ele \n plin avânt astral. Decizia \n a alege, pe unele sau altele, ne apar]ine \ntru-totul. Iubi]i-v` mult!


,,

7 decembrie 2018

3

CRISTIAN RESMERI}~: Degrev`m Complexul Energetic ,, Hunedoara de o povar` financiar` considerabil` Zilele trecute, ale[ii no[tri au votat modul în care se poate face plata certificatelor verzi. Conform notei de fundamentare, CE Hunedoara, CE Oltenia [i CET Govora vor fi scutite de la plata certificatelor verzi. Ministerul Energiei va notifica m`sura de exceptare Comisiei Europene, Consiliul Concuren]ei va stabili dac` este sau nu ajutor de stat. Proiectul a fost ini]iat de mai mul]i parlamentari, printre care se reg`se[te [i senatorul PSD Hunedoara, Cristian Resmeri]`. [i iat` c`, acest proiect a avut sor]i de izbând` în rândul colegilor, dac` a fost prezentat [i promovat corespunz`tor. Parlamentarii au decis ca societ`]ile s` fie exceptate de la plata certificatelor pentru consumul de energie electric` utilizat la extrac]ia, prepararea [i manipularea c`rbunelui. Proiectul de lege, ce modific` Legea 220/2008, ini]iat de 23 de deputa]i [i senatori, a fost votat în data de 28 noiembrie, în plenul Camerei Deputa]ilor. "Este un câ[tig faptul c` am reu[it s` trecem acest proiect de lege prin Parlament. Degrev`m astfel Complexul Energetic Hunedoara de o povar` financiar` considerabil`. La fel ca [i pân` acum [i pe viitor voi face absolut tot ceea ce ]ine de mine pentru a ajuta compania energetic de care depind mii de hunedoreni", a transmis Cristian Resmeri]`, senator PSD Hunedoara. Actul normativ urmeaz` s` fie promulgat de pre[edintele Klaus

Iohannis. Ministerul Energiei are obliga]ia de a notifica Comisiei Europene noi reglement`ri ale legii, aplicarea m`surii de exceptare nou instituite urmând s` se realizeze dup` ce se ob]ine autorizarea de la Consiliul Concuren]ei, care va stabili dac`

este sau nu ajutor de stat. Potrivit proiectului, reglement`rile în vigoare încalc` Constitu]ia României. Complexul Energetic Hunedoara a fost sanc]ionat pentru neachizi]ionarea certificatelor verzi. Sanc]iunea stabilit` de Fondul de mediu aferent` neachizi]ion`rii certificatelor verzi (2015 [i 2016) în sum` de 27.346.287 lei, respectiv amenda data de ANRE pentru neachizi]ionarea certificatelor verzi aferente anului 2016 în valoare de 4.375.015 lei [i anului 2017 in valoare de 883.183 lei.(M.S.)

,,

Valea Jiului, în dezbatere în cadrul conferin]ei PLATFORMA EUROPEANA ,, A REGIUNILOR MINIERE CARBONIFERE |N TRANZI}IE Platform ma europeann` a regiunnilor minniere carbonnifere înn trannzi]]ie aborddeazz` aspecte care privesc problem mele com munnit`]]ilor dinn Valea Jiului, înns` f`r` im mplicarea direct` a autoritatilor cenntrale [i locale dinn Rom m<nnia iar rezzultatele conncrete se vor las` a[teptate. Reprezentantul Confedera]iei Sindicale Na]ionale MERIDIAN în Comitetul Economic [i Social European a participat la primul dialog politic anual al Platformei europene a regiunilor miniere carbonifere în tranzi]ie care s-a desf`[urat la Katowice, în Polonia, chiar in ajunul Conferin]ei Na]iunilor Unite privind schimb`rile climatice. La nivel înalt, \n dezbateri au fost implicate urm`toarele personalit`]i din Uniunea European` [i din Polonia: - domnul Maros Šefèoviè Vicepre[edintele Uniunii pentru Energie, Comisar european; - domnul Klaus Dieter Borchardt, Director, Directoratului pentru Energie din cadrul Comisiei Europene; - Jakub Chelstowski, mare[alul din Silezia; - domnul Jerzy Buzek, deputat în Parlamentul European; Din ]ara noastr`, pe lâng` reprezentantul CSN MERIDIAN au mai participat reprezentan]i ai Guvernului României, ai Complexului Energetic HUNEDOARA, dar [i ai Greenpeace Romania [i Bankwatch Rom<nia. Organizatorii au propus trei tematici pentru dezbatere: "Primul an pentru regiunile carbonifere în tranzi]ie - inventarierea progreselor înregistrate" "Bugetul UE pentru anii 2021-2027 - care sunt oportunit`]ile pentru regiunile miniere carbonifere?" "Atragerea investi]iilor private în regiunile miniere carbonifere - care este valoarea ad`ugat` a Platformei". Reprezentantul CSN MERIDIAN a ridicat

problema îmbun`t`]irii metodelor de lucru folosite în cadrul Platformei [i focalizarea pe aspectele care trebuie abordate cu prioritate avându-se în vedere gradul de urgen]` al acestora. De exemplu, g`sirea unor solu]ii la nivel european pentru clarificarea regimului legal al ajutorului de stat dup` expirarea la data de 31 decembrie 2018 a Deciziei Consiliului nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de c`rbune necompetitive. Sindicalistul a insistat pe importan]a stabilirii unor grupuri de lucru formate din partenerii sociali la nivel local [i national plus organiza]ii relevante ale societ`]ii civile, care pot sa aduc` o contribu]ie concret` pe parcursul procesului de tranzi]ie energetic`. În cazul României, un asemenea grup de lucru ar trebui ca împreun` cu Comisia European` [i Guvernul României s` rezolve problemele imediate cu care se confrunt` Regiunea V`ii Jiului [i s` ac]ioneze în sensul implement`rile m`surilor propuse în Declara]ia de la Petro[ani din 13 septembrie 2018. Reprezentan]ii Comisiei Europene repro[eaz` unor guverne na]ionale (România în cap de list`) slaba implicare a acestora în conceperea [i implementarea proiectelor finan]ate cu bani europeni dedicate îmbun`t`]irii oportunit`]ilor de angajare [i a condi]iilor de via]a în regiunile miniere carbonifere. Platforma regiunilor miniere carbonifere în tranzi]ie reprezint` un instrument important de cooperare la nivel european între reprezentan]ii guvernelor statelor membre care mai au o industrie minier` carbonifer` [i al]i actori relevan]i din acest sector de activitate.

Cu toate acestea îns`, Platforma nu este în m`sur` s` substituie ac]iunile guvernamentale care sunt necesare pentru solu]ionarea problemelor specifice fiec`rei regiuni. Guvernele na]ionale din statele membre care au regiuni afectate de tranzi]ia energetic` trebuie s` ac]ioneze cu prevedere, în termenele legale [i cu buna credin]` pentru solu]ionarea problemelor acestor comunit`]i. Pasarea responsabilit`]ii de la o institu]ie la alta, va avea efecte devastatoare în plan economic [i social, iar pre]ul lipsei de interes [i responsabilitate a autoritatilor va fi pl`tit de c`tre locuitorii comunit`]ilor miniere carbonifere. {i, conform Strategiei pe termen lung de decarbonare a economiei UE pân` în 2050, statele europene vor trebui s` renun]e complet la combustibili fosili în generarea de energie [i s` se bazeze, în propor]ie de 80%, pe energie regenerabil`. România procedeaz` invers: subven]ioneaz` în continuare c`rbunele [i propune ]inte sub cele ale UE pentru energia regenerabil`. Anngella DUMIITR RA{CU


4 Ziua Na]ional`... un drapel uria[, patriotism [i bucurie pe fe]ele lupenenilor 7 decembrie 2018

Ziua Na]ional` reprezint` pentru noi, to]i, un motiv de mândrie, de a fi român, mai ales acum în anul Centenarului, când s-aau împlinit 100 de ani de la f`urirea Marii Uniri. La Lupeni Ziua Na]ional` a debutat în fa]a cinematografului, acolo, unde s-aa pornit în mar[ cu un imens steag, de 18 metri, care a fost purtat pe rând, de reprezentan]ii administra]iei locale, de consilieri locali [i de simplii cet`]eni. Ajun[i în parcul de la CAP unde au continuat manifest`rile prilejuite de Ziua Na]ional`, un sobor de preo]i au binecuvântat mul]imea [i ]ara, rugânduse pentru pacea [i unitatea românilor... "M` bucur c` sunt foarte mul]i oameni aici, la Lupeni, pentru a s`rb`tori un moment unic. Ziua de 1 Decembrie este Ziua Na]ional` a României, o zi cu o importan]` deosebit`. Acum 100 de ani s-a înf`ptuit Unirea [i noi, românii, am reu[it atunci s` form`m România Unit`. Dar acest lucru nu se putea întâmpla f`r` oameni de stat foarte puternici, f`r` oameni de stat care s`-[i asume anumite decizii [i mi-a[ dori din tot sufletul ca [i ast`zi s` avem astfel de oameni de stat, care s`-[i asume anumite lucruri în via]a de zi cu zi, în România noastr` frumoas`. Istoria ne-a înv`]at multe, dar cred c` cel mai important lucru este c` ne-a înv`]at

cum s` r`zbim în momentele în care ne este greu, cum s` r`zbim în momentele în care dorim s` facem ceva împreun`. Istoria ne spune foarte simplu c` nu putem decât împreun`, decât uni]i, s` mergem mai departe [i s` reu[im s` facem lucruri mari pentru România. De aceea, cred cu t`rie c` o Românie unit` este pasul cel mai important spre ceea ce ne dorim cu to]ii, [i anume o Românie puternic`!", a spus celor prezen]i, primarul Lucian Resmeri]`. La îndemnul sfin]ilor p`rin]i, to]i lupenenii care au fost prezen]i la marea s`rb`toare, în municipiul Lupeni, au încins o HOR~ A UNIRII, la care au participat deopotriv` cu mic, cu mare, cei care simt [i tr`iesc române[te. Unii dintre lupeneni au venit la marea s`rb`toare îmbr`ca]i în straie populare de prin mai toate zonele ]`rii. Atmosfera a fost una de s`rb`toare, au fost împ`r]ite cocarde, iar programul de muzic` patriotic` [i specific` acestor zile cu înc`rc`tur` major` a fost aplaudat de lupenenii. {i tot în parc au fost mai multe c`su]e, unde produc`torii [i comercian]ii pot s` vând` produse de sezon, Elena DRAGOMIR specifice iernii.

Preg`ti]i pentru sezonul de iarn`, la Petro[ani Odat` cu debbutul iernii, administra]ia pubblic` loocal` a municippiului Petroo[ani s-aa pregg`tit din timpp pentru a coontracara efectele neppl`cute ale iernii. Primarul municippiului a insppectat utilajele care voor fi fooloosite în aceast` iarn` [i a dezzv`luit o parte din planul de ac]ioonare în cazz de vremuri [i situa]ii de urggen]`. "Suntem preg`ti]i [i în acest an de iarn`. Avem, 13 utilaje func]ionale, inclusiv pentru trotuare. Pe de alt` parte, avem preg`tite rezerve de materiale antiderapante. Este vorba de nisip [i sare, precum [i clorur` de calciu necesar` pentru zona centrului civic. În rest, programul este f`cut, exist` ni[te priorit`]i de ac]ionare în momentul când ninge sau d` înghe], aici m` refer la zonele din apropierea institu]iilor publice, spital, [coli, dup` care în maxim 24 de ore este prev`zut s` se intre, într-o anumit` ordine de prioriate, pe toate str`zile din municipiul Petro[ani. Banii c`tre firma de desz`pezire vor fi pl`ti]i în func]ie de comand` [i în func]ie de vreme. Spun asta deoarece dac` exist` s` zicem polei, e o activi-

tate, dac` e z`pad` e alt` activitate [i a[a mai departe. E un contract încheiat cu dumnealor care se deruleaz` în func]ie de comand`", a declarat primarul municipiului Petro[ani, Tiberiu Iacob Ridzi. Firma care se ocup` de lucr`rile care se vor executa în acest` iarn` are preg`tite materiale antiderapante, la sta]ia de sortare exist` 200 de tone de nisip, 200 de tone de sare, 10 tone de clorur` de calciu. "Utilaje sunt suficiente, dar dac` mai este nevoie, ele se pot suplimenta, deci se poate m`ri parcul auto. La fel [i cantitatea de material antiderapant, se poate aproviziona de la depozitul din Ha]eg, de câte ori este cazul. Totul ]ine de vreme, de cantitatea de z`pad` ce va c`dea, de polei [i de temperatur`, iar în func]ie de ace[ti parametri vom vedea ce trebuie

f`cut. Oricum, suntem preg`ti]i de iarn`. Situa]iilor mai speciale, vorbim de zonele de printre blocuri, le vom face fa]` cu succes, unde vom putea ac]iona pe trotuare [i pe str`zi cu utilaje o vom face, iar unde nu vom ac]iona manual cu for]a uman` existent` [i pe care o vede]i azi prezent` aici", a spus presei [i reprezentanta EOLYAN ENERGY, Mariana Rogobete.(E.D.)


5 Iluminatul festiv de s`rb`tori a fost aprins \n ajun de Mo[ Nicolae 7 decembrie 2018

Seara de ajun de Moo[ Nicoolae i-aa adunat pe luppeneni în parcul de la CAP, acooloo unde, administra]ia loocal` a dat startul s`rbb`tooriloor de iarn` [i le-aa pregg`tit celoor mici surpprizze dulci, iar oameniloor mari un cooncert de coolinde [i muzzic` popular` care a foost sus]inut de dooi dintre cei mai îndr`ggi]i arti[ti de muzzic` popular`: Tinu Veresezzan [i Gabbi Nicoolae. Iluminatul festiv a fost aprins de primarul Lucian Resmeri]`, care a fost ajutat de mai mul]i copii. Milioane de becule]e, ghirlande luminoase s-au aprins în seara de ajun, lupenenii c`lcânduse în picioare s` imortalizeze momentul, cu aparatele de fotografiat sau cu telefoanele mobile, ba la brad, ba la tr`sura lui Mo[ Cr`ciun,

,,

sau la bradul din mijlocul parcului. "La Lupeni este o atmosfer` frumoas`, au venit s`rb`torile [i sper`m c` acestea vor fi cu bucurii [i împliniri. Este frumos, avem peste un milion de becule]e, ora[ul arat` frumos,

s`-i felicit pe viceprimarul Iacob Mesaros, pe angaja]ii firmei DIACOM, care au stat în frig s` termine amenajarea parcului, ca s` putem aprinde iluminatul festiv, actorii de la teatrul din Petro[ani care i-au încântat pe cei mici cu reprezenta]ia dat` live copiilor, personajelor de poveste pe care le-au interpretat. Mul]umesc tuturor care s-au implicat, colegilor mei consilieri [i sper`m s` le plac` [i lupenenilor. La început de angaja]ilor din Prim`ria Lupeni. La mul]i ani, s`rb`tori le ur`m un c`lduros "La Mul]i Ani!", Lupeni!, a ]inut s` spun` celor prezen]i, primarul s` aib` s`rb`tori fericite [i s` sper`m c` anul Lucian Resmeri]`.(E.S.) care vine va fi mai bun decât anul acesta. Vreau

Spectacolul 100 de ani de la Marea Unire

,,

Acest sppectacool este orgganizzat de c`tre {cooala Gimnazzial` Nr. 3 Luppeni, împpreun` cu Andrei, cu scoopul strânggerii de foonduri pentru elevii [coolii proofesoorul de religgie Mischhie Claudiu-A afla]i în cele doou` centre de plasament din ora[ul Luppeni. Având în vedere impportan]a s`rbb`tooririi centenarului, cu binecuvântarea P.S. Gurie Eppiscoop al Devei [i Hunedooarei, la acest sppectacool invita]ii sppeciali voor fi membbrii Cenaclului "Lumin` Lin`"" din Sibbiu, coondus de c`tre Pr. C`t`lin Dumitrean. P`rintele C`t`lin Dumitrean, preot misionar, cu dragoste de neam [i ]ar` a înfiin]at în anul 2009, la Sibiu, Cenaclul "Lumin` Lin`". În prezent, acesta sus]ine anual peste 150 de spectacole. Repertoriul lor bogat în pricesne, colinde, dar [i cântece patriotice atrage o mul]ime de credincio[i. Cenaclul "Lumin` Lin`" prin tot ceea ce face dore[te s` umple inimile oamenilor de bucurie, s` poarte dorurile românilor spre cer [i s` vedem cu to]ii învierea poporului român. Spectacolul va avea loc vineri, 7 decembrie, ora 17.00, la Palatul Cultural din Lupeni [i este organizat cu sprijinul Prim`riei [i Consiliului Local al Municipiului Lupeni, Comexim R Lupeni [i Clubul de Pres` Valea Jiului. Anggella DU UMIT TRA{CU U


6

7 decembrie 2018

Universitatea din Petro[ani, decorat` de pre[edintele Klaus Iohannis Universit`]ii din Petro[ani [i rectorului acesteia Radu Sorin i s-aau înmânat, într-uun cadru festiv, la Palatul Cotroceni, ordinul "Meritul pentru Înv`]`mânt în grad de Ofi]er", cu prilejul unei festivit`]i de decerare de medalii [i ordine cu ocazia Zilei Na]ionale. Din delega]ie au mai f`cut parte, prorectorul Codru]a Dura [i liderul studen]ilor petro[`neni, Alexandru Chiula. "Am avut onoarea s` particip la festivitatea de decernare a unor ordine [i medalii, decernare f`cut` de c`tre pre[edintele României, Klaus Iohannis. Printre aceste ordine [i medalii care sunt acordate unor institu]ii de înv`]`mânt superior, unor personalit`]i din domeniul culturii, teatrului sau din domeniul medical, am fost [i noi nominaliza]i, astfel încât am primit Ordinul Meritul pentru Înv`]`mânt în grad de Ofi]er, Universitatea din Petro[ani fiind una din cele [apte institu]ii de înv`]`mânt superior medaliate cu aceast` ocazie. Am fost bucuro[i c` s-a apreciat [i se apreciaz` activitatea, în primul rând de 70 de ani de existen]` a Universit`]ii din Petro[ani [i în acela[i timp consider c` [i activitatea din ultima perioad`

pus` nu numai în slujba înv`]`mântului [i a cercet`rii, dar pus` [i în slujba dezvolt`rii locale, regionale [i a consolid`rii unor idei [i solu]ii de dezvoltare durabil` pentru jude]ul Hunedoara, la care Universitatea este un partener constant. Suntem bucuro[i c` o universitate apreciat` are rolul de coagulare a tuturor eforturilor dintr-o anumit` regiune pentru un parteneriat temeinic

între universitate-mediu economic. Toate aceste considerente, la care ad`ug`m o vizibilitate interna]ional` din ce în ce mai evident` au condus la ob]inerea acestei onorante distinc]ii. Aceast` distinc]ie ne încurajeaz`, dar ne [i oblig` s` continu`m eforturile de a avea un înv`]`mânt de calitate, de a cre[te cercetarea [tiin]ific` a cadrelor didactice [i a studen]ilor, de a juca un rol din ce în ce mai important între universit`]ile române[ti [i cele europene", a spus prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universit`]ii din Petro[ani. Angella DUMITRA{CU

Sufletul de artist al Mihaelei Teatrul I.D.Sîrbu a g`zduit zilele trecute vernisajul expozi]iei unei tinere artiste, talentat`, care îmbin` culorile penenului pe pânz`, cu grafica [i tehnica futurist`, modern`. Tânara Mihaela Cliu]a Su[u a prezentat în expozi]ia sa intitulat` "Suflet de artist" portrete, figuri religioase, concep]ii moderne de a combina culorile, pentru a atrage [i mai mult publicul cunosc`tor [i iubitor de art`. "Expozi]ia care a avut loc în data de 30.11.2018 a avut ca scop, promovarea talentului meu [i de a aduce frumosul, cât mai aproape de oameni. Expozi]ia num`r` în jur de 40 de lucr`ri realizate în creion simplu colorat, toate fiind realizate pe parcursul a patru ani de zile. Pasiunea pentru art` a început când eu aveam opt ani, începusem s` desenez cai, apoi în decembrie 2014, am descoperit cercul de desen al domnului profesor Robert Hummel de la Casa de Cultur` a Studen]ilor din Petro[ani. Aflasem de acest cerc întâmpl`tor [i m-am gândit c` nu ar strica s` fiu îndrumat` de cineva cu experien]`, în aceast` privin]`. Domnul profesor m-a îndrumat [i mai mult spre art`, de am ajuns s` o apreciez [i s` o în]eleg [i mai mult, f`cându-m` s` m` gândesc la o posibil` carier`, în special în domeni-

ul restaur`rii. Am primit sprijinul de la to]i cei apropria]i, familie, prieteni, chiar [i de la profesorii liceului unde am înv`]at. Pot spune c` am f`cut un pas mic cu aceast` expozitie la nici cei 20 de ani ai mei. Lumea care a fost prezent` la eveniment, m-a apreciat, m-a încurajat [i chiar i-am uimit profund pe to]i cu talentul meu nativ în desen. Prin mult` munc` am reu[it s` realizez asta [i a[a ar trebui s` fac` to]i cei care au un vis, s` fac` tot posibilul s`-l duc` pân` la bun sfâr[it", a ]inut s` ne declare tân`ra Mihaela Cliu]a {u[u.(A.D.)

Zilele Municipiului Petro[ani se mut` \n 6 august La o recent` [edin]` de consiliu, primarul municipiului Petro[ani a venit cu propunerea de a muta data de organizare a Zilelor Municipiului Petro[ani, la începul lunii august, iar statuia minerului s` beneficieze de o flacar`, care s` ard` continuu. “Vreau anul viitor s` facem dou` lucruri: s` stabilim zilele ora[ului pe data de 6 august, când este Ziua Minerului. S` leg`m cele dou` evenimente [i s` r`mân` în permanen]` 6 august. Doresc, anul viitor, ca în fa]a statuii minerului din Parcul Carol Schreter s` facem o flac`r`, cu gaz metan, care s` ard` tot timpul. O flac`r` simbolic`, cu dou` semnifica]ii puternice: o lumin` aprins` în memoria celor care [i-au pierdut via]a în subteran [i un simbol al faptului c` lumina în Valea Jiului nu trebuie s` se sting` niciodat`", a spus primarul Petro[aniului, Tiberiu Iacob Ridzi. (E.S.)


7 decembrie 2018

7

Bursa locurilor de munc` la proiectul BAHTALO Administra]ia public` local` a municipiului Lupeni deruleaz` în prezent, un amplu proiect pe fonduri europene, care se adreseaz` persoanelor defavorizate din localitate. În cadrul acestuia, la sediul Prim`riei municipiului Lupeni a avut loc o Burs` a Locurilor de Munc` adresat` persoanelor cuprinse în grupul ]int`. Peste 20 de angajatori au r`spuns invita]iei lansate de administra]ia local` dn Lupeni, oferind celor interesa]i locuri de munc` în diverse domenii, de la [ofer la buc`tar, ori de la fochist la osp`tar [i patiser, etc. "Trebuie s` preciz`m c` aceast` burs` a locurilor de munc` a fost doar pentru grupul ]int` pe care noi îl avem deja selectat în cadrul proiectului Bahtalo. Men]ionez totodat` c`, pe lâng` sprijinul pe care-l acord`m cet`]enilor cuprin[i în grupul ]int`, Prim`ria Lupeni, va acorda, tot din fondurile europene disponibile în acest proiect, [i firmelor care îi angajeaz` pe ace[ti oameni, câte 900 de lei pe lun`

pentru fiecare persoan` angajat`", a spus primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeri]`. Obiectivul general al proiectului "BAHTALO! Împreun` combatem s`r`cia [i discriminarea" const` în reducerea num`rului de comunit`]i marginalizate în care exist` popula]ie apartinând minorit`]ii rom` aflat` în risc de s`r`cie [i excluziune social`, prin implementarea de

m`suri integrate. Una dintre cele mai importante m`suri este încadrarea în munc` a unui num`r de 273 de persoane din municipiul Lupeni. Proiectul "BAHTALO! Împreun` combatem s`r`cia [i discriminarea" este implementat la Lupeni prin intermediul Fondului Social European prin Programul Opera]ional Capital Uman, iar finan]area acestui proiect este de 26.803.625,25 lei, din care 26.334.205,91 lei reprezint` valoarea cofinan]`rii Uniunii Europene. Elena DRAGOMIR

Reprezentan]ii OMV Petrom, \n vizit` de lucru la sediul INSEMEX

Supercom va face serviciile de salubrizare timp de opt ani \n Valea Jiului La sediul Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar` "Sistemul Integrat de Gestionare a De[eurilor" jude]ul Hunedoara, a fost semnat zilele trecute contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4, cea a V`ii Jiului. Societatea Supercom SA a câ[tigat licita]ia pentru zona V`ii Jiului, durata contractului fiind pe opt ani. Acesta este ultimul contract semnat pentru cele patru zone în care a fost împ`r]it jude]ul pentru noii operatori de salubrizare. Supercom s-a b`tut cu Brai Câta pentru zona V`ii Jiului, dar dup` mai bine de un an, lucrurile s-au limpezit [i a fost declarat, în sfâr[it, un câ[tig`tor. Se vehiculeaz` în mediul public c` pre]ul taxei de salubrizare va cre[te, dar acest lucru se va face, doar dup` discu]ii cu edilii locali [i dup` o dezbatere public`.(A.G.)

În luna noiembrie a.c., o delega]ie for mat` din speciali[ti din cadrul companiei OMV Petrom s-aa aflat la sediul INCD INSEMEX Petro[ani, unde a avut loc o întâlnire de lucru comun` cu reprezentan]ii institutului din Petro[ani. Prin organizarea acestei întâlniri de lucru, cele dou` entit`]i au c`utat s` exploreze noi posibile arii de cooperare, în vederea îmbun`t`]irii nivelului de securitate [i s`n`tate în munc`, în special în cadrul Diviziei Upstream a companiei OMV Petrom, divizie care are ca activitate principal` explorarea [i produc]ia de ]i]ei [i gaze. La întâlnirea de la sediul INSEMEX au participat reprezentan]i ai OMV Petrom, atât de la sediul central din board-ul grupului, cât [i speciali[ti din cadrul zonelor de produc]ie, acestora fiindu-le prezentate în detaliu întreg portofoliul de activit`]i desf`[urate [i infrastructura de cercetare de]inut` INSEMEX, la finalul întâlnirii cele dou` p`r]i reu[ind s` eviden]ieze noi direc]ii [i posibilit`]i concrete de extindere a cooper`rii. Delega]ia a vizitat incinta Minei Petrila, unde a fost inaugurat` Statuia Salvatorului [i Muzeul Salvatorului, acestea reprezentând un omagiu adus victimelor din subteran de-a lungul anilor. De asemenea au fost vizitate fosta Bibliotec` a Minei Petrila precum [i Mina {coal`. (M.S.)

De mar]i, 4 decembrie, Petro[aniul are c`ldur` \n sistem centralizat Complexul Energetic Hunedoara a început de mar]i, 4 decembrie, furnizarea agentului termic pentru abona]ii bran[a]i la sistemul public centralizat de termoficare din municipiul Petro[ani. C`ldura va fi furnizat`, pe baz` de comand`, societ`]ii locale de distribu]ie Termoficare SA, care de[i se afl` în procedur` de faliment, a primit din partea autorit`]ilor publice locale, dar [i a lichidatorului firmei, dreptul de a presta serviciul de distribu]ie a agentului termic pentru o perioad` de 12 luni. M`sura a fost luat` în baza unei decizii adoptate de Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]` Hunedoara,

pentru a evita producerea unei situa]ii limit` generat` de lipsa c`ldurii în Valea Jiului. Pre]ul aprobat de Consiliul local al municipiului Petro[ani pentru energia termic` facturat` popula]ei în sistem centralizat a fost stabilit pentru luna decembrie 2018 la suma de 187,09 lei/Gcal, cu 29,82 de lei mai mult decât pre]ul aprobat pentru lunile ianuarie - noiembrie 2018. Din acest tarif îns`, autorit`]ile locale de la Petro[ani vor suporta o subven]ie în valoare de ci [i institu]iile publice, gr`dini]ele. [colile, 46,77 lei. La Petro[ani vor beneficia de agent ter- liceele, Universitatea [i al]i agen]i economici mic în sistem centralizat nu doar abona]ii casnici, racorda]i la re]eaua de termoficare.(A.G.)


8

7 decembrie 2018

Se modific` tarifele de exploatare ale domeniului schiabil din Straja Dup` ce a fost postat pe site-uul prim`riei, proiectul de hot`râre prin care se stabilesc noile tarife pentru telegondol`, pentru parc`ri, etc., a urmat dezbaterea public`. Conform documentului tarifele pentru telegondol` ar urma s` fie 15 lei urcarea sau coborârea, iar copiii cu vârsta de pân` la 6 ani vor avea acces gratuit. Pentru telescaunul TS3 (acces vârful Straja Mare) tariful ar urma s` fie de 10 lei pentru o urcare sau coborâre. De precizat, este faptul c` ziua de mar]i a fiec`rei s`pt`mâni este rezervat` reviziei s`pt`mânale. Parc`rile vor avea [i ele noi tarife, pentru parcarea situat` în zona de agrement Br`i]a taxa de parcare ar urma s` fie de 15 lei/zi sau 2 lei/ora, iar parcarea din Straja taxa ar urma s` fie de 25 de lei/zi sau 3 lei/or`. Se specific` în proiectul de hot`râre c` "turi[tilor care achit` integral tarifele de parcare stabilite li se va asigura în perioadele aglomerate transportul gratuit de la parcare la punctual de plecare telegondol` agrement sau c`tre spa]iile de cazare din sta]iune". Se vor acorda maxim dou` locuri de par-

care/caban` cu men]ionarea pe cartela a num`rului de înmatriculare al autovehiculului pentru care s-a eliberat. Concesionarilor care de]in teren liber (neocupat de construc]ii) li se vor elibera tichete gratuite în limita locurilor care pot fi amenajate f`r` a afecta circula]ia autovehiculelor sau a cet`]enilor [i nu mai mult de dou`, mai arat` în

nota de fundamentare. Autorit`]ile locale de la Lupeni mai propun o tax` de 1500 de lei pe an pentru un loc de sta]ionare taxi în interiorul sta]iunii (include cartela de acces). Pentru închirierea ratrakului ar urma s` fie perceput` o tax` de 200 lei/or` func]ionare (f`r` TVA); închiriere tun de z`pad` - 125 lei/zi (f`r` TVA), iar furnizarea apei pentru poducerea z`pezii artificiale este de 6 lei/mc (f`r` TVA). Proiectul urmeaz` s` intre spre aprobare în [edin]a Consiliului Local din acesta lun`. (A.G.)

Taxele [i impozitele de la Lupeni r`m<n la acela[i nivel [i anul viitor Taxele [i imppozitele de la Luppeni r`mân la acela[i nivel [i în anul 2019. Edilii au lansat în dezzbatere pubblic` un prooiect de hot`râre care vizzeazz` taxele [i imppozitele loocale, îns` nu sunt prev`zzute majoor`ri. Autoorit`]ile loocale voor astfel s` aibb` un grad de încasare mai mare la taxele [i imppozitele loocale. "Propunerea noastr` a fost ca taxele s` r`mân` la acela[i nivel ca [i pân` acum, de[i [tim c` este greu ca oamenii s` pl`teasc`. În momentul în care le-am m`ri, le-am colecta mult mai greu. Din punctul meu de vedere, cel mai important este ca fiecare om s` contribuie [i s` reu[im astfel s` dezvolt`m. Degeaba stabilim taxele la valoarea maximal` dac` nu vor pl`ti decât 20%. Ast`zi, în municipiul Lupeni, taxele [i impozitele sunt încasate undeva la 97-98%. Dac` avem acest feedback al oamenilor [i vedem c`

este în regul`, ne-am gândit s` le men]inem la acela[i nivel", a declarat Lucian Resmeri]`, primarul municipiului Lupeni. Ca de obicei vor beneficia de reduceri de 10% cei care î[i vor achita taxele [i impozitele locale pân` la data de 31 martie 2019. “Tot de anul acesta vom cuprinde în Bugetul pe anul 2019, la solicitarea cet`]enilor, suma de 100.000 lei, buget participativ destinat ONG-urilor [i partidelor politice care nu au reprezentare în Consiliul Local. Banii vor fi aloca]i în baza proiectelor care vor fi depuse la Prim`ria Municipiului Lupeni”, a completat primarul Lucian Resmeri]`.(E.S.)

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI Comercializeaz` pentru dumneavoastr`

CRISTAL DE BOEMIA

prin Magazinul Alimentar nr. 16 Pia]a Agroalimentar` Petro[ani

SORTIMENTE DIVERSE - pentru toate gusturile [i pentru toate ocaziile. V` a[tept`m s` ne trece]i pragul, acum [i pentru un

CRISTAL DE BOEMIA!

Noi suntem mereu \n slujba dumneavoastr`! Telefon util 0733.960311 Servire prompt`, irepro[abil`

Petreci clipe de neuitat l a CABANA MONTANA din STRAJA Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

ziar 901  
ziar 901  
Advertisement