Page 1

Anul XIX Num`rul 896

14 septembrie 2018 z 8 pagini z Pre]: 1 RON S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

Anul [colar a debutat la Lupeni cu emo]ii [i speran]ã

pa g. 5

Senatorul Cristian RESMERI}~, membru al Comisiei pentru energie, infrastructur` energetic` [i resurse minerale a SENATULUI

Senatorul Cristian RESMERI}~ este din data de 11 sepptembrie 2018 membru al Comisiei pentru energie, infrastructur` energetic` [i resurse minerale a SENATULUI Senatorul Cristian Resmeri]` a fost pân` în data de 11 septembrie 2018 membru al Comisiei pentru mediu a Senatului, începând cu aceast` dat` îns` senatorul a devenit membru al Comisiei pentru energie, infrastructur` energetic` [i resurse minerale, din aceast` postur` senatorul î[i propune s` vin` [i mai mult în sprijinul Complexului Energetic Hunedoara.

"Începând cu data de 11 septembrie sunt membru al Comisiei pentru energie, infrastructur` energetic` [i resurse minerale, din aceast` pozi]ie voi face tot ce îmi st` în putin]` s` sprijin [i mai mult activitatea Complexului Energetic Hunedoara astfel încât mineritul s` aib` viitor", a declarat senatorul Cristian Resmeri]`. Senatorul Cristian Resmeri]` pe parcursul mandatelor de parlamentar a f`cut numeroase demersuri pentru bunul mers al complexului. Într-o interpelare adresat` primului - ministru, Viorica D`ncil`, senatorul Cristian Resmeri]` readucea în aten]ia opiniei publice situa]ia grav` cu care se confrunta Complexul Energetic Hunedoara. Acesta cerea în mod imperativ s` se ia m`surile necesare pentru recuperarea crean]elor neîncasate pân` la ora respectiv` de cei de la CEH [i cere deplasarea Corpului de Control al primului ministru la CEH, pentru verificarea prejudiciilor create. "CEH se afl` într-o situa]ie economic` deosebit de grav`, în lipsa unei strategii care s` asigure viabilizarea acestuia, pentru a se evita intrarea în colaps [i închiderea lui, alte dou` exploat`ri miniere Lupeni [i Lonea au fost considerate neviabile [i incluse într-un program de închidere. Acest fapt afecteaz` grav situa]ia economic` [i popula]ia V`ii Jiului, mineritul fiind în prezent principala activitate economic` a zonei.

Actuala echip` managerial` nu are solu]ii pentru a asigura activitatea complexului, ba, mai mult, atât conducerea cât [i Consiliul de Administra]ie îi aduc grave prejudicii", se arat` în interpelarea senatorului hunedorean. Legat de situa]ia grea cu care se confrunt` la ora actual` CEH [i evenimentele nefericite care au îndoliat Valea Jiului, l-au determinat pe senatorul Cristian Resmeri]` ca, în actuala legislatur`, s` cear` l`muriri de la ministerul de resort, sub obl`duirea c`ruia func]ioneaz` CEH, despre prejudicierea complexului [i despre "modul în care se fac investi]iile necesare pentru a se evita apari]ia accidentelor de munc` din cauza lipsei materialelor [i tehnologiei învechite". Acesta a tras de nenum`rate ori semnale de alarm`, vizavi de situa]ia în care se afl` CEH. Lipsurile majore care existau [i înc` exist` în cadrul abatajelor minelor din Valea Jiului, au avut consecin]e fatale, soldate cu accidente de munc` mortale, care s-au petrecut în ultima perioad`. Aspectele sesizate de senatorul Cristian Resemeri]` au fost re]inute spre analiz` la nivelul corpului de control al primului ministru. Acum, din aceast` postur` de membru al Comisiei pentru energie, infrastructur` energetic` [i resurse minerale a SENATULUI, cu siguran]` va face TOTUL pentru ca mineritul V`ii Jiului s` aib` viitor.(M.S.)


2

14 septembrie 2018

Cele mai importante beneficii ale prunelor Intens folosite ca materie prim` pentru producerea legendarei p`linci, prunelor le-aau fost trecute cu vederea alte merite pentru care ar trebui s` fie iubite. Ele înt`resc sistemul imunitar [i detoxific` organismul. În plus, mai sunt [i savuroase. Iat` doar câteva dintre virtu]ile lor terapeutice. - Stimuleaz` imunitatea. O prun` n-ar trebui refuzat` niciodat`, pentru c` i-ai face organismului un deserviciu. Te energizeaz` rapid, alung` oboseala [i regleaz` activitatea sistemului nervos. - Regleaz` tensiunea arterial`, gra]ie potasiului din compozi]ie. Acest element care se g`se[te din abunden]` în prune (330 mg la 100 g de fruct) asigur` [i buna func]ionare a inimii. - Cur`]` organismul de toxine, prin stimularea tranzitului intestinal [i prin normalizarea func]iilor ficatului. Drept rezultat, te vei sim]i mai bine, pielea ta va ar`ta perfect, f`r` imperfec]iuni sau acnee. - Previn cancerul. Testele f`cute în laborator arat` c` extractele de prune au o ac]iune antitumoral` foarte intens`, care le fac s` se situeze printre cele mai bune remedii contra "maladiei secolului". - Protejeaz` ochii. Con]inutul mare de pigmen]i antocianici, de zeaxantin` [i de vitamine, în special vitamina C, recomand` prunele ca pe un excelent mijloc de prevenire a degenerescen]ei maculare. - Combat artrita reumatoid`, datorit` catit`]ii impresionante de vitamaina C. Un studiu f`cut pe 20.000 de subiec]i relev` c` o suplimentare a vitaminei C din alimenta]ie atrage dup` sine o reducere de peste 40% a frecven]ei puseurilor reumatice. - }in la distan]` [i vindec` infec]iile gripale. Studii de laborator f`cute în Japonia au demonstrat c` principiile active din prune inhib` [i distrug viru[ii gripali de tip A. - Trateaz` anemia feripriv`, întrucât con]in mici cantit`]i de fier organic asimilabil, dar mai ales pentru c` ajut` la asimilarea fierului din alte alimente (cum ar fi g`lbenu[ul de ou). - Blocheaz` evolu]ia astmului, din nou gra]ie resveratrolului din coaj`, care are efect anti-histaminic, ac]ion<nd ca un calmant sui-generis al reac]iilor alergice, care declan[eaz` crizele de astm.

Re]ete de week-eend Bor[ de vit` cu legume Ingrediente: 400 g carne de vit` (piept, rasol) , 2 morcovi, o ]elin` mic`, 2-3 cepe, o m<n` de fasole verde, un dovlecel, 2 cartofi, un sfert de varz`, 400 ml bor[, 100 g ro[ii \n bulion, 100 ml ulei, 1 leg`tur` leu[tean [i sare dup` gust. Preparare: C`li]i \n ulei zarzavatul sp`lat, cur`]at [i t`iat. Adauga]i 2 litri de ap` \n care a fiert carnea de vit`, op`rit`, sp`lat` [i t`iat` buc`]i. L`sa]i s` fiarb` la foc potrivit [i lua]i spuma din c<nd \n c<nd. C<nd carnea e suficient de bine fiart`, adauga]i bor[ul fiert separat [i spumat. Potrivi]i de sare [i ad`uga]i frunzele de leu[tean, tocate. Pui cu mujdei [i m`m`ligu]` Ingrediente: 1-2 pui, 100 g untur`, 50 g usturoi, 50 ml ulei, sare. Preparare: 1. Dup` ce puii au fost cur`]a]i [i sp`la]i, se s`reaz`, se ung cu untur` pe din`untru [i pe dinafar` [i se pun la fript \ntr-o tav`, care se introduce \n cuptorul bine \ncins. 2. |n timpul frigerii se ung cu untur` din tav` [i se ]in la cuptor p<n` c<nd se rumenesc pe toate p`r]ile. 3. Dup` ce sunt gata, se taie \n sferturi sau \n buc`]i [i se servesc cu mujdei de usturoi [i m`m`ligu]`.

Pr`jitur` cu nuci Ingrediente: Blat: 300 g de zah`r pudr`, 10 linguri de ap`, 4 g`lbenu[uri, 4 albu[uri, 160 g de f`in`, 120 g de nuci m`cinate, un praf de copt. Crema: 150 g de nuci m`cinate, 140 g de zah`r, 4-5 linguri de lapte, 150 g de unt. Preparare: Se freac` g`lbenu[urile cu zah`rul [i apa, se adaug` f`ina, nucile [i praful de copt stins cu o]et [i apoi albu[urile b`tute spum`. Se toarn` \ntr-o tav` uns` [i tapetat` cu f`in`. Se coace la foc mic. C<nd s-a r`cit blatul, se taie \n dou`. Crema: Laptele, zah`rul [i nucile se op`resc, apoi se freac` untul, se adaug` o arom` (esen]`, dup` gust) [i se amestec` cu nucile op`rite. Crema se pune \ntre cele dou` p`r]i ale blatului. Glazura: 150 g de zah`r, 2 linguri de cacao [i 3 linguri de ap` se fierb 5 minute [i se iau de pe foc. Se adaug` 100 g de unt [i, c`ldu]` glazura, se \ntinde peste pr`jitur`.

HOROSCOP FECIOARA Un nou inamic - de parc` nu a]i fi avut [i a[a destui - st` \n a[teptare pentru a intra ]n scen`. Dar de data asta nu sunte]i voi cei viza]i, ci persoana iubit`. Ur<t` con- Liviu P\r]ac junctura de moment! Va trebui s` sta]i cu ochii in … [ase. Altfel ve]i risca s` v` ciocni]i de un "bluf" iremediabil. Atractivitatea fa]` de sexul opus: destul de ridicat`. BALAN}A Avem parte - ca nativi din balan]` - de o perioad` caracterizat` prin e[ecuri succesive, de propor]ii chiar, datorit` unei beatriz`ri conjunctive dintre Marte [i Saturn. O perioad` trec`toare îns`, din fericire. Atractivitatea fa]` de sexul opus: sc`zut`. SCORPION Astrul dumneavoastr` protector - aflat \n plan disjunct fa]` de p`mânt - va aduce multe neîn]elegeri cu cei dragi, dar [i neîndepliniri pe plan profesional. Dar, culmea, va afecta [i planul sentimental. C`uta]i s` trece]i cu fruntea sus peste e[ecuri! Atractivitatea fa]` de sexul opus: inexistent`. S~GET~TOR Aura binef`c`toare a Lunii - aflata \n cuadrant regular fa]` de Terra - v` re]ine \n filtrul propriu toate energiile negative pe care karma voastr` o expectoreaz` asupra organismului propriu. Atractivitatea fa]` de sexul opus: extrem de ridicat`. CAPRICORN Ve]i trece destul de u[or peste aceasta perioad` cam plin` de griji, dar [i de ceva nou, \n rela]ia cu un apropiat. Doar o rutin` devastatoare care v` m`cin` interesul pentru via]`, din nefericire nu v` las` s` respira]i \n voie. Atractivitatea fa]` de sexul opus: destul de slab`. V~RS~TOR Personalitate complex`, caracterizat` de un adev`rat sim] al drept`]ii [i de o ambi]ie prin care nativul î[i planific` fiecare p`rticic` a vie]ii cu mult succes. Astrul nop]ii - Selena - sub semnul Coco[ului de lemn; nativul va avea mari [anse de a dobândi, în situa]ii extreme, puteri mai mari decât oricare alt nativ zodiacal. Atractivitatea fa]` de sexul opus: foarte ridicat`. PE{TI Realitatea lumii nu va putea afecta starea voastr` de spirit. Ve]i fi de neclinti]i \n perimetrul propriu vital. Urm`rile? Le ve]i sim]i pe propria piele c<t de curând. Atractivitatea fa]` de sexul opus: sc`zut`. BERBEC Cu o influen]` neptunian` de moment, visele nocturne se vor accentua ca num`r, dar [i ca intensitate. Pute]i avea chiar [i co[maruri. Nu v` speria]i îns`! Nimic din filmele nop]ii nu se va transpune \n realitatea zilnic`. Atractivitatea fa]` de sexul opus: la limite normale. TAUR Regula de aur se va manifesta implicit \n virtuala lume a aforismelor neconjugabile personale. |n ce const` aceast` regul`? Nu uita]i însemnul de baza al semnului vostru: "nu cred, nu cercetez, dar sus]in sus [i tare!". Atractivitatea fa]` de sexul opus: normal`. GEMENI Ve]i avea parte de o perioad` destul de bun` din mai toate punctele de vedere. V` prie[te la culme aceast` perioad` zodiacal`. Atractivitatea fa]` de sexul opus: foarte slab`. RAC Un sextil astral \n care sunt implicate planetele Mercur [i Neptun vor determina o perioad` cu bune [i rele pentru nativ. Dar spre deosebire de alte d`]i - balan]a se va inclina \n favoarea celor bune… fi]i f`r` nici o grij`. Profita]i din plin! Atractivitatea fa]` de sexul opus: la limite înalte. LEU Astrul protector, Helios, se afla \n Casa S`ge]ii de Argint. O perioad` excelent` din mai toate punctele de vedere. Nu va r`mâne altceva de f`cut decât s` intra]i iar`[i \n fondul problemei \n toate ac]iunile proprii, indiferent dac` privesc materialul sau sentimentalul. Atractivitatea fa]` de sexul opus: foarte ridicat`. Pentru to]i nativii din zodiac {i nu uita]i ! Oriunde si oricând, cu patos si d`ruire: Iubi]i-v` c<t mai mult ...

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA

Director fondator: ANDREI VLAD

2066 - 8767

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. Aviatorilor, nr. 90, bl. 44, sc. 2, et. 2, ap.26.

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

0762-488029; 0720-995509

Redactor [ef Reghina VLAD Anchete

Angella DUMITRA{CU angella_press@yahoo.com

Arthur G~RDESCU

Ella SCHREIBER

Investiga]ii, monden Elena DRAGOMIR

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Liviu P|R}AC (0724-9 915933) Tehnoredactare Dana MATEI

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


14 septembrie 2018

3

Primarul LUCIAN RESMERI}~ solicit` Consiliului Jude]ean Hunedoara ASFALTAREA |N REGIM DE URGEN}~ a drumului spre Sta]iunea Straja! Municippiul Luppeni a cunooscut în ultimii ani o dezzvooltare rappid`, administra]ia loocal` în urma unoor efoorturi investi]ioonale impportante a reu[it s` schhimbbe vizzibbil asppectul loocalit`]ii, obiectivul autoorit`]iloor loocale luppenene fiind acela de a dezzvoolta turismul, singgura soolu]ie viabbil`, care s` coontribbuie la dezzvooltarea ecoonoomic` a zonei, în coondi]iile coontinu`rii restr<nggerii activit`]ii din minerit. "Prim`ria Municipiului Lupeni a derulat o serie de proiecte atât în ora[ cât [i în Sta]iunea Straja, în urma investi]iilor efectuate am reu[it s` dezvolt`m foarte mult turismul în zon`, miile de turi[ti care aleg s` î[i petreac` timpul liber în Sta]iunea Straja contribuie la dezvoltarea economic` a localit`]ii noastre, la crearea de noi locuri de munc`. Eforturile noastre sunt îns` îngreunate de faptul c` drumul de acces spre Sta]iunea Straja se afl` într-o stare avansat` de degradare. Am solicitat Consiliului Jude]ean Hunedoara urgentarea procedurilor pentru asfaltarea drumului DJ664A, drum care face leg`tura între municipiul Lupeni [i Sta]iunea Straja, având în vedere c` în scurt timp, vom intra în sezonul de iarn` [i drumul risc` s` devin` unul impracticabil. Întrucât acest drum este un obiectiv al Consiliului Jude]ean Hunedoara, Prim`ria Lupeni nu poate efectua reabilitarea acestuia", a declarat primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeri]`. Sta]iunea Straja trece [i ea prin transform`ri majore. A fost introdus` canalizarea, s-a g`sit o nou` alternativ` de acces c`tre sta]iune pe strada Pomilor, care a fost asfaltat`. În decembrie 2017, ale[ii locali [i-au dat mâna pentru interesul comunit`]ii [i s-au stabilit tarife rezonabile pentru exploatarea domeniului schiabil, a fost dezvoltat turismul de var`. În prezent continu` [i investi]iile private

în sta]iune, principalul investitor Emil P`r`u, a declarat recent c`, sta]iunea va dispune de un nou telescaun. "A[a cum am declarat înc` de anul trecut, Straja va beneficia de cele mai bune condi]ii pentru schi [i va fi prima sta]iune din ]ar` care va dispune de o telegondol`, patru telescaune [i

între 5 [i 7 teleskiuri. Pân` în prezent sunt amenajate 12 pârtii de schi, fiecare fiind echipat` cu instala]ie de transport pe cablu. Cinci dintre acestea beneficiaz` [i de instala]ie de nocturn`, f`când astfel posibil` utilizarea pârtiilor pân` seara târziu. Sunt între]inute cu ajutorul utilajelor de b`t`torit z`pada, pentru a le men]ine în condi]ii cât mai bune de schi. Datorit` construirii telegondolei [i a telescaunului de pe Vf. Straja, apar pârtii noi, cea mai lung` fiind Pârtia Straja, cu o lungime de 8,1km. În sezonul 2016-2017 am inaugurat telescaunul de pe Pârtia Constantinescu, iar din sezonul 20172018 îi a[tept`m pe turi[ti cu un nou telescaun, în locul teleschiului 2", a spus Emil P`r`u. Într-u timp relativ scurt, sta]iunea Straja a reu[it s` devin` o important` destina]ie pentru iubitorii sporturilor de iarn`, prin m`rirea suprafe]ei schiabile [i îmbun`t`]irea serviciilor turistice, în sezonul trecut clasându-se pe locul al IV - lea în topul destina]iilor turistice. R`m<ne ca [i autorit`]ile jude]ene s` r`spund` promt cerin]elor administra]iei lupenene [i s` asfalteze drumul c`tre sta]iune. Anggella DU UMIT TRA{CU U

IGSU va intensifica ac]iunile de \ndrumare [i control \n noul an [colar Conform eviden]elor statistice existente la nivelul IGSU, din cele 26.172 cl`diri în care se desf`[oar` activit`]i de înv`]`mânt, 18.851 nu necesit` autoriza]ie privind securitatea la incendiu, întrucât nu sau efectuat modific`ri constructive sau au fost date în exploatare anterior introducerii obliga]iei legale de ob]inere a autoriza]iei de securitate la incendiu. De asemenea, centralizarea informa]iilor relev` faptul c` pentru 3.892 cl`diri este necesar` ob]inerea autoriza]iei de securitate la incendiu, iar pentru alte 495 de construc]ii a

fost emis aviz de securitate la incendiu [i nu a fost efectuat` recep]ia la terminarea lucr`rilor. De la începutul acestui an, au fost depuse 2.031 cereri pentru ob]inerea autoriza]iei/avizului de securitate la incendiu, fiind solu]ionate favorabil un num`r de 246 de autoriza]ii [i 852 avize. Diferen]a numeric` este reprezentat` de cereri solu]ionate nefavorabil sau de documenta]ii care se afl` în curs de solu]ionare. Cre[terea nivelului de protec]ie este un obiectiv prioritar pentru institu]ia noastr`, sens în care,

în anul [colar 2017 - 2018, au fost derulate 3.475 controale de prevenire, care au avut rolul de a înl`tura eventualele deficien]e pe linia siguran]ei la incendiu. Neconformit`]ile identificate în teren au fost sanc]ionate cu 11.192 avertismente [i 567 amenzi, în cuantum de 1.261.620 lei. Totodat`, structurile inspec]iei de prevenire au venit în întâmpinarea beneficiarilor, pentru solu]ionarea situa]iilor existente [i acordarea asisten]ei tehnice de specialitate necesare. Pe timpul derul`rii acestor controale au fost executate

3.022 exerci]ii de evacuare [i interven]ie, precum [i 3.867 instruiri, la care au participat 466.261 pre[colari, elevi, cadre didactice, nedidactice [i personal auxiliar din unit`]ile de înv`]`mânt. Odat` cu începerea anului [colar, Inspectoratul General pentru Situa]ii de Urgen]` va intensifica ac]iunile de îndrumare [i control la aceste categorii de obiective [i va continua organizarea exerci]iilor destinate form`rii comportamentului preventiv specific tipurilor de risc, pentru copii [i cadre didactice.(A.G.)


4

14 septembrie 2018

Serb`rile Na]ionale de la }ebea 2018 "{i peste 100 de ani preo]ii no[tri se vor ruga lui Dumnezeu pentru tine [i o[tenii t`i, tot în dulcea noastr` limb` român`" În anul Centenarului Marii Uniri, românii au venit, cu mic cu mare, de pe întreg cuprinsul ]`rii ca s` aduc` un omagiu pios Cr`i[orului Mun]ilor, cel care a însufle]it [i a condus în lupt` mo]ii din Apuseni în timpul Revolu]iei de la 1848-1849. Urma[ii mo]ilor au venit în num`r mare la mormântul eroului, iar oficialit`]ile au depus coroane de flori în memoria

lui Avram Iancu, omul care a luptat cu toat` fiin]a sa pentru ca românii din Ardeal s` ob]in` drepturile sociale [i na]ionale cuvenite na]iunii majoritare. Evenimentul organizat de Institu]ia Prefectului - Jude]ul Hunedoara, Consiliul Jude]ean Hunedoara [i Centrul de Cultur` [i Art` al jude]ului Hunedoara s-a bucurat de prezen]a vicepremierului Paul St`nescu, a ministrului Ap`r`rii, Mihai Fifor, a ministrului Educa]iei Na]ionale, Valentin Popa [i a ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Elena Intorero. Al`turi le-au fost parlamentari din jude]ul Hunedoara [i din jude]ele vecine, prefec]i din [apte jude]e, pre[edin]i de consilii jude]ene, primari

din jude]ele Hunedoara, Alba, Arad, Bihor, reprezentan]i ai comunit`]ii din comuna Vâlcele, jud. Covasna, membri ai partidelor politice parlamentare [i neparlamentare, reprezetan]i ai unor asocia]ii politice [i apolitice. Un sobor de preo]i, în frunte cu Mitroplitul Banatului Ioan [i Episcopul Gurie al Devei [i Hunedoarei au s`vâr[it slujba de Te-Deam "Sl`vite voievod Avram Iancu, î]i m`rturisim c` în spa]iul nostru românesc liber înc` ne na[tem într-o limb` român` frumoas` ca o duminic`, plângem, ne bucur`m [i ne rug`m lui Dumnezeu în limba român`. Î]i mai m`rturisim c` aici [i peste 100 de ani preo]ii no[tri se vor ruga lui Dumnezeu pentru tine [i o[tenii t`i, tot în dulcea noastr` limb` spus în predica sa, român`", a Mitropolitul Banatului. A urmat apoi ceremonialul de depuneri de coroane. Printre miile de români prezen]i la }ebea l-am rev`zut [i pe veteranul ciobanilor din România, nea {tefan Gros, care printre lacrimi în ochi a ]inut s` declare presei c` este pentru prima dat` la }ebea. Îmbr`cat în frumoasele straie populare, nea {tefan a ]inut o adevarat` lec]ie de în]elepciune popular`, [i a vorbit despre condi]ia neamului

românesc. "Sunt pentru prima dat` la }ebea! Nu am cuvinte s` v` pot spune cât m` simt de bine! Simt c` am întinerit! De mul]i ani mio tot fost gândul s` viu. Dup` ce am trecut suta de ani, mi-o venit [i mie rândul s` viu [i iat`, am venit. Simt c` a crescut inima în mine, a[a m` simt de bine… ]ara o v`d acum cu picioarele la deal [i cu capul în p`mânt. Cine s` fie vinovat? Într-o cas`, capul e capul familiei. Pe[tele se împute tot de la cap… no comment…". Spectacolul artistic care a urmat a fost organizat de Centrul de Cultur` [i Art` al jude]ului Hunedoara, iar în zona de târg, Consiliul Jude]ean Hunedoara, prin ADEH, a invitat produc`tori tradi]ionali grupa]i sub brandul "Produs în Hunedoara". Angella DUMITRA{CU

{coala \nseamn`: |nv`]`tur`, Educa]ie, Spiritualitate Deschiderea anului [colar 2018-22019, la Petro[ani a avut loc în Parcul Carol Schreter. Sute de elevi, cadre didactice, p`rin]i [i bunici au fost prezen]i la ceremonialul organizat de admimistra]ia public` local`. Al`turi de primarul Tiberiu Iacob Ridzi au stat directorii de institu]ii [colare, inspectorul desemnat din partea ISJ s` transmit` mesajul conducerii acestuia la început de an, reprezentan]i ai Poli]iei Petro[ani, ai Jandarmeriei, etc. Preo]ii Gabriel Bulf, Gabriel Pârlea [i Iulian Selaje, au binecuvântat întreaga mas` de participan]i la deschiderea anului [colar [i au reiterat în mesajul lor [i al BOR c`: "Familia, Biserica [i {coala sunt chemate s` ofere copiilor [i tinerilor, pe lâng` cuno[tin]e intelectuale, [i o formare spiritual` pentru a tr`i via]a în comuniune de iubire fa]` de Dumnezeu [i de oameni". Pe rând, invita]ii au reiterat sprijinul institu]iilor care le reprezint`, pentru asigurarea unui înv`]`mânt modern [i f`r` lipsuri. "{coala înseamn` în primul rând înv`]`tur`, educa]ie, spiritualitate, respect pentru munc`, valori morale. V` doresc tuturor putere de munc`, de înv`]`tur`, s` reu[i]i s` ob]ine]i rezultate deosebite la evalu`rile na]ionale [i, nu în ultimul rând, la examenul de Bacalaureat. Stima]i profesori, v` mul]umesc pentru efortul depus în anii [colari, pentru d`ruirea [i abnega]ia cu care v` desf`[ura]i activitatea, pentru c` [tim cu to]ii c` f`r` educa]ie [i f`r` [coal`, nu putem forma o comunitate puternic`", a declarat celor prezen]i inspectorul gen. adj. al ISJ Hunedoara, prof.dr, ing. Lavinia Ilina. "M` bucur c` suntem din nou împreun` într-un moment important pentru orice comunitate. Este începutul noului an [colar, o zi înc`rcat` de emo]ie [i de semnifica]ie. Este ziua în care cei mai mici p`[esc pentru prima dat` pragul [colii, iar pentru ei [i pentru familiile lor începe practic o c`l`torie nou`. De aceea este important ca în astfel de momente s` fim împreun`, s` fim al`turi cu to]ii, cei care tr`im în aceast` comunitate, o comunitate local` pe

care trebuie s` o iubim [i s` o pre]uim a[a cum trebuie s` ne iubim [i ]ara, al`turi de popor. Educa]ia, al`turi de credin]`, este una dintre cele mai importante activit`]i ale unei societ`]i. Este unul dintre cei mai importan]i piloni ai unei societ`]i, iar dac` ast`zi noi avem aceast` posibilitate s` înv`]`m [i s` vorbim limba român` se datoreaz`, cu siguran]`, sacrificiilor f`cute de înainta[ii no[tri, c`rora trebuie s` le purt`m un respect deosebit. V` urez, dragi copii, s` fi]i s`n`to[i, s` v` asculta]i dirigin]ii, profesorii, înv`]`torii, educatorii, s` fi]i cumin]i [i s`-i r`spl`ti]i pe p`rin]ii vo[tri cu rezultate bune la înv`]`tur`, cu bucurie, zâmbete [i cu voie bun`. Nimic nu e mai important în aceast` lume decât s`-]i vezi copiii ferici]i, p`rin]ii ferici]i [i pe cei dragi al`turi de tine. Înc` o dat` mul]umesc cadrelor didactice pentru d`ruirea pe care o au [i pentru ceea ce fac pentru copiii no[tri, mul]umesc consiliului local pentru ceea ce înseamn` ast`zi municipiul Petro[ani. Dragi copii, mult succes în noul an [colar, dragi profesori mult` r`bdare [i mul]umirile noastre. Numai bine [i mult succes", a conchis primarul municipiului Petro[ani, Tiberiu Iacob Ridzi. Angella DUMITRA{CU


14 septembrie 2018

5

Anul [colar a debutat la Lupeni cu emo]ii [i speran]ã Debutul annului [colarr este o zi plinn` de înnc`rrc`turr` em mo]ionnal` penntrru to]i cei carre sunnt prrezenn]i la acest evennim mennt unnic,, carre arre loc înn fiecarre ann. Este ziua înn carre,, bobocii î[[i înntâlnnesc penntrru prrim ma dat` colegii [i pe cel,, sau cea carre îi vorr înnv`]a tainnele cunnoa[[terrii,, bucurria revederrii [i frrica de necunnoscut. Em mo]ionna]i sunnt [i p`rrinn]ii,, orri bunnicii sau cadrrele didactice. Festivitatea de deschidere a noului an [colar a avut caracter oficial, primarul Lucian Resmeri]` [i invita]ii de la ISJ Hunedoara, Poli]ia Româna, ISU, au f`cut în a[a fel, s` fie prezen]i la toate unit`]ile de înv`]`mânt, începând de la gr`dini]e, pân` la cele dou` licee, la intervale orare stabilite la ultima întâlnire cu directorii de unit`]i de înv`]`mânt. Dup` slubja religioas` care a cuprins [i binecuvîntarea elevilor [i cadrelor didactice, a luat cuvântul primarul Lucian Resmeri]`. "Îmi doresc s` ajunge]i cet`]eni de vaz` ai municipiului nostru. Pute]i s` realiza]i acest lucru pentru c` ave]i cadre didactice deosebite, ave]i ni[te p`rin]i minuna]i, [i numai o îmbinare perfect` între cadre didactice [i p`rin]i poate s` scoat` din dumneavoastr` niste oameni deosebi]i. Trebuie s` înv`]a]i, iar satisfac]iile vor veni [i ele. Doresc s` felicit cadrele didactice pentru rezultatele ob]inute în anul precedent, iar în noul an [colar 2018-2019 care ast`zi începe, doresc tuturor copiilor, profesorilor, p`rin]ilor [i bunicilor s` fie s`n`to[i [i mult succes. Administra]ia local` va sus]ine [i sprijini educa]ia [i proiectele din institu]iile de înv`]`mînt, cu to]ii trebuie s` [tim c` cea mai bun` investi]ie, este în copii". "Anul [colar 2018-2019 începe într-o zi care ne duce cu gândul la simbolul succesului în înv`]`mânt. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper s` o ob]in` fiecare elev care trece ast`zi pragul [colii. Cadrelor didactice le urez succes în misiunea lor de a fi c`l`uze pe drumul cunoa[terii. P`rin]ilor le doresc spor în tot ce vor face [i bucurii din partea voastr`, a elevilor, astfel încât rolul lor în lume s` fie unul nobil, conectat, prin voi, la România de mâine. Nevoia de cunoa[tere este una vital` în zilele pe care le tr`im [i, de aceea, suntem profund preocupa]i s` asigur`m [anse egale la educa]ie tuturor copiilor din România. Elevii claselor I-VI beneficiaz`, din acest an [colar, de manuale noi. Mai mult, elevii vor avea manuale noi pentru 26 de discipline la

care nu au existat manuscrise în ultimii 20 de ani. Al`turi de colegii din Guvern, am depus toate eforturile pentru ca profesorii s` primeasc`, înc` din luna martie 2018, salarii mai mari. În plus, am decis s` fie pl`ti]i [i pentru munca extraordinar` pe care o depun în organizarea olimpiadelor, iar pentru cadrele didactice implicate în organizarea examenelor na]ionale am majorat cu 60% sumele pe care le primesc pentru

aceast` activitate. Pentru a-i sus]ine pe tinerii de liceu din mediile defavorizate, Ministerul Educa]iei Na]ionale a majorat ajutorul prev`zut în programul "Bani de liceu", iar absolven]ii din mediul rural au putut candida, în premier`, pe locuri speciale în facult`]i. Acestea sunt doar câteva dintre m`surile noi pe care leam luat în ultimele luni

pentru îmbun`t`]irea sistemului de înv`]`mânt. Mai mult, în s`pt`mânile urm`toare, vom majora [i bursele pentru elevii cuprin[i în înv`]`mântul profesional [i dual. V` asigur c` vom investi în continuare în educa]ie, astfel încât respectul [i statutul nobil al profesorilor s` fie reconfirmate în societate, iar elevii s` beneficieze de un act educa]ional de calitate, în drumul lor spre performan]`", se arat` în mesajul ministrului Educa]iei Na]ionale, Valentin Pop. Anul acesta, câteva unit`]i de înv`]`mântul din municipiul Lupeni î[i vor serba jubileele (n.r.datele [i materiale ample în numerele viitoare) dar cea care

a fost [i este un simbol al educa]iei, este cea care ]ine ca structur` de Liceul Teoretic Mircea Eliade {coala Gimnazial` nr. 1, care împline[te 125 de ani de func]ionare. "A fi ast`zi elev la

[coala 1 Lupeni este o cinste dar [i o responsabilitate, cinstea de a fi printre cei buni, responsabilitatea de a fi la în`l]imea exigen]elor [i de a duce mai departe bunul renume al [colii noastre. [coala este frumoas` [i curat`, înzestrat` cu tot ceea ce este necesar desf`[ur`rii unui înv`]`mânt modern, de calitate [i pentru acest lucru trebuie s` mul]umim autorit`]ilor locale. Ad`ugând [i corpul profesoral bine preg`tit, animat de dragostea pentru profesie [i pentru copii, a[ putea spune c` ave]i tot ceea ce este necesar pentru un înv`]`mânt de bun` calitate, performant chiar. A[tept`m din partea voastr` dorin]a de a înv`]a, munc` temeinic` [i respect pentru tot ceea ce c` punem ast`zi la dispozi]ie", a sublinat directoarea [colii, Erika {oac`. În municipiul Lupeni s-au f`cut eforturi deosebite pentru ca, odat` cu începerea anului

[colar, unit`]ile de înv`]`mânt s` corespund` cerin]elor actuale, în sensul c` au fost realizate lucr`ri de reabilitare [i modernizare, dot`ri corespunz`toare pentru clasa preg`titoare, tocmai pentru ca, procesul de educa]ie s` se desf`[oare în condi]ii normale, pentru formarea [i modelarea viitoarelor caractere [i personalit`]i ale copiilor [i tinerilor lupeneni. Preocuparea constant` a municipalit`]ii pentru men]inerea în bune condi]ii a patrimoniului [colar [i pentru îmbun`t`]irea, de la an la an, a condi]iilor de studiu oferite elevilor, a fost reflectat` cel mai concludent de faptul c`, toate unit`]ile de înv`]`mânt preuniversitar din municipiul Lupeni, de]in autoriza]ie sanitar` de func]ionare [i ceea ce este [i mai important, în municipiul Lupeni toate unit`]ile de înv`]`mânt sunt racordate la re]eaua de gaz metan, asigurându-se astfel [i combustibilul necesar func]ion`rii în cele mai bune condi]ii, pe perioada sezonului rece. Arrthurr G~RDESCU


6 Continu` amenaj`rile de noi parc`ri \n municipiul Lupeni 14 septembrie 2018

Având în vedere solicit`rile venite din partea cet`]enilor municipiului Lupeni, administra]ia public local` a luat hot`rârea s` continue [i anul acesta lucr`rile pentru amenajarea de noi parc`ri în toate cartierele localit`]ii. Din bugetul local au fost aloca]i al]i 277.500 de lei pentru lucr`rile de proiectare [i execu]ie. "Dup` cum bine [ti]i, am demarat amenajarea de parc`ri în cele mai importante dintre cartierele municipiului nostru. Acum încas`m bani [i din concesionarea acestora, mul]i dintre cet`]eni [i-au rezervat locurile [i au pus pl`cu]e de identificare sau [i-au marcat locul prin diferite însemne. Ne dorim s` retragem autoturismele parcate pe arterele rutiere [i s` contribuim în acest fel la fluidizarea traficului, dar [i la sigu-

ran]a cet`]enilor", a declarat primarul lupenean. De anul viitor va începe [i asfaltarea pe blv. Tudor Vladimirescu [i se are în vedere ca acesta s` fie liber de zecile de ma[ini, care vor fi direc]ionate c`tre parc`rile care au fost sau vor mai fi amenajate în jurul blocurilor. Toate aceste investi]ii majore edili vrednici [i ambi]io[i, a c`ror prioritate este au schimbat în totalitate imaginea municipiului ridicarea standardului de via]` a comunit`]ii Lupeni, care iat`, are parte acum de o echip` de lupenene.(E.D.)

Obiectivele guvernului \n perioada septembrie - decembrie 2018 Întruni]i în CEX zilele trecute, social democra]ii au stabilit [i care sunt priorit`]ile în perioada urm`toare. Evolu]iile sociale [i economice demonstreaz` înc` odat` c` m`surile implementate p<n` în prezent, au dus ]ara pe o direc]ie bun`. Pentru sfâr[itul acestui an, pe agenda Guvernului se afl` câteva proiecte foarte importante, respective: Fondul Suveran de Investi]ii; Fondul Na]ional de Dezvoltare (FND); memorandumul pentru aderarea României la zona euro; proiectul de lege privind Strategia Na]ional` pe termen lung "ROMÂNIA 2040"; proiectul Legii Siguran]ei Na]ionale. Pe termen mediu [i lung, mai multe proiecte strategice sunt în etapa de preg`tire [i implementare. Astfel, Canalul Dun`re - Bucure[ti; Autostrada Sudului, care va asigura conexiunea între Bucure[ti [i grani]ele de sud cu Bulgaria (prin trecerea peste podul de la Calafat), respectiv Serbia, prin Drobeta Turnu

Severin [i vestul Europei, prin Lugoj, traversând zona istoric` a Olteniei; Autostrada Bucure[ti - Bra[ov; Autostrada Târgu Neam] - Ia[i - Ungheni; Magistrala a 7-a a Metroului Bragadiru-[os. Alexandriei-Colentina-Voluntari (25 km); Linia Ferat` de mare vitez` Bucure[ti - Craiova/(Sofia) Timi[oara/(Belgrad) - Cluj/(Budapesta); Aeroportul Bucure[ti Sud. S`n`tatea ocup` [i ea un loc important pe agenda proiectelor aflate în preg`tire. Reformele din domeniul social vizeaz` pensionarii, printr-o nou` Lege a pensiilor care elimin` inechit`]ile; programul de Dezvoltare [i locuri de munc` bine pl`tite pentru jude]ele mai pu]in dezvoltate, cu acordarea unui grant de 100.000 de euro; centre medicale pentru persoane cu dizabilit`]i; Legea Adop]iilor. Pentru Agricultur` sunt prev`zute mai multe proiecte extrem de importante, între care înfiin]area Societ`]ii Casa Român` de Comer] care va efectua activit`]i de preluare, prelucrare, depozitare [i comercializare a produselor agroalimentare pe pia]a intern`, pia]a comunitar` cât [i pe pie]e ter]e; fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor agricole; fonduri europene pentru infrastructura agricol` [i silvic`; Legea vânz`rii terenurilor agricole. {i domeniul Turismul are o serie de proiecte, între care prelungirea voucherelor de vacan]` cu cel pu]in un an; extinderea cotei reduse de TVA de 5%; eliminarea redeven]elor la apa geotermal`; un Fond de Investi]ii pentru Dezvoltarea Sta]iunilor Balneare. Acesta va cuprinde 31 de sta]iuni balneare, între care Geoagiu B`i sau Va]a de Jos din jude]ul Hunedoara. Alte m`suri anun]ate în cadrul CEX sunt: Lansarea unui program pentru industria cinematografic`; înfiin]area unei Comisii guvernamentale pentru combaterea evaziunii fiscal; proiectul legii lobby-ului. proiectul Legii societ`]ilor cu capital de stat; înfiin]area unei agen]ii pentru investi]ii strategice [i exporturi, care ar urma s` se ocupe de promovarea [i atragerea investi]iilor str`ine directe [i de identificarea a noi pie]e de export; modernizarea ANAF - introducerea contractelor de performan]` pentru ANAF [i a posibilit`]ii vânz`rii crean]elor la valoarea nominal`; proiectul pentru Legea minelor; înfiin]area unei societ`]i comerciale de tip PPP pentru construc]ia unit`]ilor 3 [i 4 de la Cernavod`, fiecare cu o putere instalat` de 720 MW - decembrie, etc.(A.G.)

Petro[ani - SMART CITY 2018 Dezvoltarea durabil` a zonelor urbane este o provocare de importan]` major`. Acesta necesit` tehnologii [i servicii noi, eficiente [i u[or de utilizat. Accentul pe proiecte Smart Cities va avea ca rezultat solu]ii integrate, pentru a cre[te calitatea vie]ii [i conectarea urban`. În sala de marmur`, în prezen]a reprezentan]ilor administra]iei publice locale, a invita]ilor, a avut loc lansarea a trei aplica]ii digitale, realizate în parteneriat cu cei de la LIVE IS HARD SA. “Un ora[ smart este un ora[ în care comunitatea [i administra]ia p`streaz` o leg`tur` strâns` prin intermediul tehnologiilor moderne. Am demarat ast`zi acest proiect pentru ca locuitorii municipiului nostru s` intervin` activ în via]a edil-

itar` a urbei, pentru a îmbun`t`]i nivelul de trai, dar [i pentru a ]ine pasul cu marile ora[e ale României. Cele trei aplica]ii lansate azi - Peditel, Donez450.ro [i City Health - sunt un prim pas spre un deziderat ambi]ios, al nostru, al tuturor: un ora[ modern, curat, s`n`tos, prietenos cu mediul [i atr`g`tor pentru tineri [i vârstnici, deopotriv`. Pe acest` cale, v` lansez provocarea de a le folosi din plin, ba chiar de a veni cu propuneri noi, care s` completeze paleta de interac]iuni [i de a ne face s` devenim mai "smart"”, a declarat primarul municipiului Petro[ani, Tiberiu Iacob Ridzi. Originar din Petro[ani [i stabilit ,la Cluj, CEO LIVE IS HARD, Erik Barna a ]inut s` spun` celor prezen]i c`: "proiectele de tip SMART CITY

sunt înc` într-un stadiu foarte incipient în România… important este s` construim comunit`]i în care tehnologia î[i aduce aportul în cre[terea calit`]ii vie]ii(…). Ne-am propus un proiect ambi]ios: s` digitaliz`m România prin comunit`]ile locale, iar în acest demers ne dorim s` atragem cât mai multe companii de tehnologie [i cât mai multe administra]ii locale. (E.D.)


7 Valea Jiului se al`tur` campaniei WORLD CLEANUP DAY 14 septembrie 2018

Pe 15 septembrie a.c. va fi organizat` "World Cleanup Day," ziua în care milioane de voluntari de pe tot globul, vor ie[i la cur`]enie. Prin campania "Ziua de Cur`]enie Na]ional`" organizat` în România, în urma înregistr`rii mormanelor de gunoi neconforme pe Harta De[eurilor, s-aau colectat anul trecut, 18.000 tone de de[euri. România întârzie s` adopte instrumente relevante privind gestionarea de[eurilor, iar din 2020, dac` nu va putea atinge o rat` a recicl`rii de 50%, ]ara va fi pasibil` de sanc]iuni de pân` la 200.000 de euro pe zi [i chiar t`ierea fondurilor UE pentru protec]ia mediului. }ara noastr` este pe ultimele locuri din Uniunea European` [i la capitolul cet`]enie activ`, doar 3.2% dintre români implicându-se în ac]iuni de vol-

untariat sau ini]iative civice, în timp ce media european` este peste 19%. Credem c` în contextul Centenarului, an în care societatea este mai divizat` [i polarizat` ca niciodat`, ar trebui s` fim uni]i [i s` cooper`m pentru a construi România de mâine. Avem nevoie de o ac]iune pozitiv`, care s` ne ajute s` lupt`m pentru aceea[i cauz`, indiferent de gen, etnie, venituri, religie, orientare politic` sau sexual`. 15 septembrie a.c. va marca cea mai mare ac]iune civic` pa[nic` din Reprezentan]ii CLUBULUI DE PRES~ “VALEA JIULUI” au oferit istoria omenirii, când 5% din popula]ia planetei va ie[i la cur`]enie. sâmb`t`, la gala Festivalului Interna]ional "Crinul de piatr` din Parâng" mai multe România va fi una dintre cele 150 de ]`ri care s-au al`turat mi[c`rii "Let's premii [i a oferit diplome, pentru to]i cei implica]i în organizarea [i buna Do It!". {i VALEA JIULUI s-a al`turat campaniei, CLUBUL DE desf`[uarare a festivalului. PRES~, devenind partener media. Mobilizarea la Petro[ani se va face la "Am avut în vedere originalitatea pieselor muzicale, prezen]a scenic` [i ceea ce este cel mai important, frumuse]ea costumelor noastre tradi]ionale, populare. orele 10.00 în fa]a prim`riei. Au primit puncte cei care au [tiut s`-[i prezinte numerele muzicale [i artistice cu "Sunt a[tepta]i to]i cei care vor s` participe, în special copiii [i tinerii de la [coli [i licee, dar [i adul]ii. Îi îndemn s` vin` cât mai mul]i, avem nevoie de voluntari pentru o ac]iune frumoas`, educativ`, o activitate care pe lâng` faptul c` îi mobilizeaz` pe cei mici în spiritul p`str`rii mediului curat, este [i o activitate prin care vorbim de un Petro[ani mai curat, mai pl`cut [i mai frumos. Noi, prim`ria, vom pune la dispozi]ie tot ceea ce înseamn` material de lucru, vorbesc în primul rând de m`nu[i [i de saci. Fac pe aceast` cale un apel cet`]enilor no[tri, astfel încât, toat` lumea s` fie informat` [i s` poat` sâmb`t` s`-[i exprime spiritul civic [i deschiderea fa]` de comunitatea în care fiecare tr`ie[te. Eu cred c` vor fi prezen]i sâmb`t`, [i am certitudinea c` a[a va fi, sute de elevi, mai mari [i mai mici, precum [i tot atâ]ia cet`]eni adul]i", a transmis în mesajul s`u, primarul Tiberiu Iacob-Ridzi. Astfel de ac]iuni se vor organiza [i în celelalte ora[e ale V`ii Jiului, în ingeniozitate, care s` atrag` publicul spectator. Vreau s`-i felicit pe Alina Dumitru, o aceast` ac]iune urmând s` fie mobiliza]i peste 3000 de voluntari.(E.D.) viitoare tenoare de succes, Tudor Sima, un b`iat de excep]ie care a concurat la toate sec]iunile, Alexia Vornicu, Vlad Teodosiu P`ducel, tineri de care, cu siguran]` vom mai auzi. Departajarea câ[tigatorilor nu a fost una u[oar`, juriul având o sarcin` dificil`, în a-i desemna pe cei mai buni dintre cei mai buni. Îi felicit pe organizatori, pe Jana [i Tibi Cocone], c`, prin munca lor asiduu` de a descoperi [i forma tinerele talente se ocup` [i de promovarea V`ii Jiului, prin astfel de festivale. Merit` aplauze [i sus]in`torii, sponsorii [i to]i cei care s-au împlicat în reu[ita acestui festival", a ]inut s` declare pre[edintele Clubului de Pres` VALEA JIULUI, Angella Referendumul pentru Dumitra[cu.(A.G.) redefinirea familiei în Constitu]ie va avea loc în 7 octombrie, a anun]at, sâmb`t` sear`, la Neptun, liderul PSD "Am dat un vot în Comitetul Executiv de sus]inere a Membrii Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]` Hunedoara s- acestui obiectiv [i am stabilit care au întâlnit \n aceste zile pentru a lua m`suri în mai multe situa]ii ap`rute în s` fie data la care s` aib` loc referjude]. Având în vedere situa]ia epidemiologic` la nivelul României privind endum [i s-a stabilit pentru 7 pesta porcin` african`, începând cu data de 10.09.2018, se interzice, pe o octombrie", a declarat Liviu Dragnea. Anul trecut, Curtea Constitu]ional` a decis c` ini]iativa cet`]eneasc` perioad` nedeterminat`, organizarea pe teritoriul jude]ului Hunedoara a târa "Coali]iei pentru Familie" pentru care au semnat peste trei milioane de gurilor [i expozi]iilor de animale de interes zootehnic (porcine, ovine, caprine, români îndepline[te condi]iile privind exercitarea ini]iativei. p`s`ri, cabaline [i bovine). Obiectivele declarate ale Coali]iei pentru Familie sunt: Familia s`

,, ,, Clubul de pres` Valea Jiului a oferit premii la Festivalul Crinul de piatr` din Par<ng

Referendumul pentru familie este organizat pe 7 octombrie

F`r` t<rguri de animale \n jude]ul Hunedoara

Hot`rârea C.J.S.U. se va transmite tuturor unit`]ilor administrativ teritoriale din jude]. Prefectul jude]ului Hunedoara, Tiberiu Fabius Kiszely a dispus înt`rirea [i intensificarea controalelor la transporturile de animale care tranziteaz` sau au ca [i destina]ie jude]ul Hunedoara. (E.D.)

r`mân` definit` în legisla]ie ca institu]ia fundamental` pentru societate, întemeiat` pe c`s`toria liber consim]it` între un b`rbat [i o femeie [i pe raporturile juridice p`rinte-copil. Aceast` defini]ie s` fie înscris` în Constitu]ia României, care stabile[te principiile de baz` ale organiz`rii statului precum [i drepturile [i îndatoririle fundamentale ale cet`]enilor; tinerii s` fie complet [i corect informa]i în leg`tur` cu însemn`tatea, unicitatea [i beneficiile c`s`toriei [i ale familiei astfel întemeiate. Familia s` fie sprijinit` social, cultural [i legislativ [i respectat` ca institu]ie de care depind binele fiec`ruia dintre noi [i prosperitatea na]iunii; statutul c`s`toriei s` fie înt`rit prin nerecunoa[terea formelor alternative de convie]uire, precum concubinajul ("uniunile civile"). Acestea demotiveaz` cuplurile de la c`s`torie [i îi reduc importan]a [i unicitatea. Cre[terea [i educarea copilului într-un mediu familial complet [i stabil, cu o mam` [i un tat`, s` fie întotdeauna prioritatea politicilor publice [i a legisla]iei din domeniu. Cu respectul cuvenit pentru eforturile [i sacrificiile pe care le fac p`rin]ii singuri, reamintim c` interesul copilului este optim servit în familia întreag`.(E.S.)


8

14 septembrie 2018

Vanghelis de Rom<nia a concertat la Lupeni Iubitorii de muzic` [i cultur` din municipiul Lupeni au putut asista miercuri seara, la un regal de muzic`, inedit prin concep]ia [i orchestrarea celui care mai este numit, VANGHELIS de ROMÂNIA: Mihai Toma. Proiectul DACIKA este un tribut adus tradi]iilor [i folclorului românesc, marilor no[tri compozitori începând de la Anton Pann, pân` la marele George Enescu. Acest proict s-a "n`scut" departe de ]ar` [i a fost f`cut din pasiune. Tradi]iile f`r` viitor nu-[i au justificarea [i \[i pierd din valoare dac` nu sunt promovate, îndiferent de modul lor de prezentare. "Încerc`m prin proiectul nostru s` ne orient`m inspira]ia folcloric`, valorile tradi]ionale c`tre publicul tân`r. Încerc`m s` le transmitem pe în]elesul lor, cu deplin` decen]`, profesionalism [i responsabilitate mesajul de respect fa]` de valorile noastre na]ionale. Sunt foarte multe prelucr`ri pe muzic` de dans, în motiv de profit. Noi vrem s` promov`m tradi]iile [i s` le deschidem tendi]elor musicale actuale", a spus celor prezen]i la spectacol, orchestratorul [i produc`torul Mihai Toma. Înstrumentele de percu]ie [i cele vechi: cavalul, fluierul, drâmba, ocarina mânuite cu success de protagonist, vioara Dianei Jipa, timbrul vocal inedit al Irinei [i corului de operet` Ion Dacian s-au împletit maiestuos cu mixerele lui {tefan [i instrumentele inedite sud-americane. Melodiile populare "Barbu L`utaru, Lie Cioc<rlie, Târgovi[tea, Imn de

Lupt`" mixate [i remixate în stil Vanghelis sau Jean Michael Jarre, cu influen]e din muzica indian` sacr`mantrele, au captat publicul spectator din Lupeni. Aplauzele au ap`rut spontan, dup` orice melodie, arti[tii demonstrând c` "tr`iesc" muzica. Artistul surprinde prin îmbinarea instrumentelor folclorice române[ti - fluier, nai, taragot, vioar`, tambal - a sintetizatoarelor, a orchestrei clasice [i a sunetelor New Age, fiind recunoscut [i apreciat de publicul din ]ar` [i din str`in`tate. Este singurul compozitor român de muzic` electronic` ce a participat în cadrul Festivalului George Enescu cu mixul Enesciada 2015 - un set de 6 prelucr`ri dup` cele mai cunoscute teme maestrului Enescu: Rapsodia nr.1 si 2, Poema Româna, Balada pentru Vioar`, Impresii

din copil`rie. În prezent, Mihai Toma tocmai a finalizat al treilea album pe nume Carpatika, cu prelucr`ri de teme folcorice române[ti melodioase [i pline de poveste, printre care: Hora Prim`verii, C`lusul, Paparuda -Ruda. Apari]iile sale cu produc]ia Dacika în cadrul unor festivaluri din ]ar` [i din str`in`tate au impresionat, drept adev`rate spectacole de sunet [i imagine, iar acum a fost rândul locuitorilor din municipiul Lupeni s` vad` acest spectacol inedit, meritul fiind o colaborare din Prim`ria municipiului Lupeni, teatrul petro[enean [i Consiliul Jude]ean Hunedoara. Protagoni[tii acestui spectacol au fost pl`cut surprin[i de sala de spectacole a Palatului Cultural spun<nd c`: “Am fost \n multe ora[e cu preten]ii din ]ar` [i nu am v`zut asemenea s`li de spectacole, felicit`m pe aceast` cale ini]iatorii acestei investi]ii de mare valoare”. Acest proiect se desf`[oar` sub egida centenarului na]ional [i este sus]inut de Ministerul Culturii [i Identit`]ii Na]ionale. (A.D.)

Maraton Straja - prima edi]ie Pe la finele lunii octombrie a.c. ACS Sorii Junior din municipiul [i Mineri]a din Lupeni (Geta Manolache organizeaz` în sta]iunea Straja, în premier`, primul maraton care se adreseaz` mai multor categorii de vârst`, începând de la copii, p<n` la adul]i de peste 50 de ani. Competi]ia va avea loc în data de 27 octombrie, iar startul de va da de sus de la Crucea Eroilor. Prima cursa are 31 kilometri, cea de-a doua de 15 kilometri [i mai exist` [i cursa pentru copii. Este primul eveniment de alergare montan` care cuprinde o mare parte din domeniul schiabil de la Straja. Se vor acorda premii în bani la cele dou` categorii, iar copiii vor primi premii în produse. Evenimentul va fi întregit [i de alte surprize care vor fi oferite de organizatori. (E.S.)

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI Comercializeaz` pentru dumneavoastr`

CRISTAL DE BOEMIA

prin Magazinul Alimentar nr. 16 Pia]a Agroalimentar` Petro[ani

SORTIMENTE DIVERSE - pentru toate gusturile [i pentru toate ocaziile. V` a[tept`m s` ne trece]i pragul, acum [i pentru un

CRISTAL DE BOEMIA!

Noi suntem mereu \n slujba dumneavoastr`! Telefon util 0733.960311 Servire prompt`, irepro[abil`

Petreci clipe de neuitat l a CABANA MONTANA din STRAJA Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

ziar 896  
ziar 896  
Advertisement