Page 1

inspiRatiebRon geRaRd van vliet: leggen van verbanden, verbinden van menSen Modekoningin Monique Collignon Sterker na tegenSlag nieuwe look & feel veRgadeR- en CongResloCatie eenhoorn amerSfoort Samenwerking RegaRdz en notuleeRseRviCe nedeRland

RegaRdz AArdigste bedrijf vAn nederlAnd


LE

AB

• TRACE

E E F OF ES ABI

CA • MED

IUM /

RK

RO DA

ORGANIC 100% ARABICA UTZ CERTIFIED TRACEABLE

AR

C

10

C APSUL

0%

AST

OR

APSULES EE C •

W E N GANIC

U

FF

australianhomemade.com

MI

CO

• • • •

ALIAN • PR E

M

A

TR US


Inhoud

4 Ingrid van der Wal-Koek

3

VooRwooRd

4

IngRId Van deR wal-koek Directeur Kindest Regardz

12

MonIQue CollIgnon Modeontwerpster, ondernemer en powervrouw

16

ColuMn Wendy Broersen

18

MaaRtJe sMeenk Smeenk’s Executive Search

12 Monique Collignon

24 Notuleerservice

24

notuleeRseRVICe nedeRland

30

geRaRd Van VlIet Nieuwsgierige duizendpoot

37

FletCHeR Hotels en RegaRdZ sluiten partnership

38

supeRVRouwen

40

eenHooRn aMeRsFooRt

46

ColuMn Ed Nijpels

40 Eenhoorn Amersfoort 1


SOURCY VITAMINWATER DE KLEURRIJKE DORSTLESSER


Voorwoord

state- OF-tHe-Heart HOsPitaLitY

Uitgever FK media b.v., Postbus 155, 6000 AD Weert

redaCtieadres FK media b.v., Gouverneurlaan 4, 6002 EC Weert Tel: 0495 - 450 105, Fax: 0495 - 539 485 E-mail: info@fkmedia.nl, Website: www.fkmedia.nl

welkoM bIJ RegaRdZ Aan mij de eer om u hartelijk welkom te heten in deze tweede editie van het Kindest Regardz-magazine. Verderop in het magazine leest u meer over ‘Kindest Regardz’, onze servicemissie waarmee we de harten van onze gasten veroveren. In deze missie draait het vooral om inspiratie. De inspiratie om elke dag weer opnieuw het verschil te maken. Voor onze gasten én voor onze medewerkers.

CoÖrdinatie / eindredaCtie FK media

vormgeving Jo Hendriks

Onlangs vroeg iemand me "waardoor word jij geïnspireerd" en "hoe inspireer jij je collega's?" Het antwoord is simpel: door alledaagse dingen. Onlangs was ik met mijn twee zoons in de supermarkt.Terwijl ik mijn boodschappen aan het verzamelen was, zei Julian van drie jaar: "Mama, ik moet plassen". Niet wetende dat er een

redaCtioneLe medeWerKers Ed Nijpels, Wendy Broersen, Ingrid van der Wal-Koek, Sander Lemmens, Frank Verheijen

FotograFie Raphaël Drent, Notuleerservice Nederland, Remmelt Staal, Chiel van Diest, Jeroen Snijders, Dorina van der Graaff

Foto Cover Dorina van der Graaff

bLadmanager / aCQUisitie Roger Gubbels

toilet beschikbaar was in de supermarkt zei ik: "Nog even volhouden Julian, we gaan zo naar huis." Waarop een jonge medewerker die naast ons in het gangpad vakken stond te vullen, zei: "Mevrouw, ik hoor u praten, uw zoon mag wel even gebruikmaken van ons toilet in het magazijn." Waarna ze met ons meeliep en het toilet wees. Ondertussen had ik onze zoon Daniël van zes maanden in de kinderwagen geparkeerd in het magazijn. Toen ik terugkwam met Julian, stond de medewerker nog bij de kinderwagen om een oogje in het zeil te houden op Daniël. Nadat ik haar hartelijk bedankt had, liep ze met ons mee en begeleide ze ons terug naar de winkel. Deze jonge medewerker heeft indruk op me gemaakt. Ze was pro-actief, luisterde aandachtig, leefde zich in, wachtte niet af, handelde ongevraagd en overtrof hiermee

traFFiC Mariëlle de Laat, Carmen Briels

mijn verwachtingen. Ze was alleraardigst en gaf me een warm gevoel. En dat is nou precies waar het om draait bij Kindest Regardz. En hoe ik mijn collega's inspireer?

drUK Drukkerij Moderna, Paal - Beringen (België)

Door dit verhaal en andere ‘alledaagse’ ervaringen regelmatig te vertellen en door te vertalen naar de serviceverlening in onze locaties.

CoPYrigHt en aansPraKeLijKHeid Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever of andere auteursrechthebbenden. Hoewel het magazine met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is FK media b.v. niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. FK media b.v. is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

ISSN 2405-4968

Ik hoop dan ook oprecht dat u ditzelfde warme gevoel ervaart in onze locaties. Laat ons uw ervaringen vooral weten. Wij streven ernaar om het elke dag weer een stukje beter te doen. En juist uw ervaring helpt ons hierbij. Met vriendelijke groet. KINDEST REGARDZ Ingrid van der Wal-Koek directeur Kindest Regardz

3


Ingrid van der Wal-Koek, directeur Kindest Regardz

wIJ ZIJn Het aardIGSte BedrIJf Van nedeRland

4


TEKST: sander lemmens FOTOGRAFIE: raphaĂŤl drent

5

Interview


6


Interview

de ontvangst is allerHartelijkst, de vraag of Het Makkelijk te vinden was, geMeend. “wilt u, na zo’n lange autorit, wellicHt een Hapje eten?" welkoM bij regardz, welkoM bij Het aardigste bedrijf van nederland. de bereidHeid oM gasten Hartelijk te ontvangen is groot en Het entHousiasMe van de Medewerkers is Merkbaar. “bij regardz Hebben we de aMbitie uitgesproken oM nooit ‘nee’ te Hoeven verkopen aan onze gasten.”

oog voor kleine dingen Aan het woord is Ingrid van der Wal-Koek. Directeur van de Regardz-

Dit bereikt ze door goed te luisteren naar de gasten en haar collegaz,

locatie La Vie Utrecht en sinds 1 september tevens directeur

de door Regardz gebezigde term voor medewerkers, en de nimmer

Kindest Regardz en al sinds 2005 werkzaam voor Regardz. Na

aflatende wens om alles voor de gasten over te hebben. Vaak zijn

haar beginperiode als manager reserveringen & receptie in La Vie

het de kleine dingen waarmee je een gast echt kunt verrassen. “Op

in Utrecht kreeg ze later de kans om general manager te worden

de onderste etages van dit pand is De Bijenkorf gelegen. Onlangs

bij Regardz The Globe Den Haag en bij Regardz Weena Point

organiseerden zij weer de jaarlijks terugkerende Drie Dwaze Dagen.

Rotterdam. Vanaf juni 2011 is ze terug als directeur op de locatie

Je weet dat het tijdens deze kortingsdagen een drukte van jewelste

waar haar loopbaan bij het bedrijf begon. Een centraal gelegen - de

is. Dan kun je als bedrijf denken: onze gasten komen er wel achter,

Utrechtse Dom is haast aan te raken - en goed te bereiken locatie

of je informeert ze op voorhand en adviseert ze om eerder te

die vooral gericht is op het accommoderen van opleidingen en

vertrekken, de trein te nemen of om gebruik te maken van andere

trainingen. “Regardz is een organisatie waar je ruimte krijgt om je te

parkeermogelijkheden in de buurt van onze locatie. Voor ons een

ontwikkelen en de kans krijgt om door te groeien binnen het bedrijf.

kleine moeite, maar het werd door onze gasten positief ontvangen”,

Ik heb in het verleden die kans gekregen en ook onlangs is er weer

aldus de enthousiaste Ingrid. “Stel: je bent in alle vroegte vertrokken

een collega intern doorgestroomd naar onze locatie in Eindhoven

om op tijd hier te zijn en staat voor een volle parkeergarage of komt

om aldaar de directie te voeren. Uiteraard ben ik daar heel erg trots

terecht in de drukte en het eenrichtingsverkeer van Utrecht. Dan

op.” Naast haar rol als eindverantwoordelijke in Utrecht is Ingrid ook

kom je al niet met een lekker gevoel aan bij je lezing of cursus.

de vrouw die de nieuwe servicemissie Kindest Regardz verder gaat uitrollen en uitdragen. Een servicemissie die ten grondslag ligt aan een duidelijke ambitie: het aardigste bedrijf van Nederland zijn. “In

“Een proactieve houding, zaken signaleren en daarop acteren. Dat verwachten wij van onze collegaz”

alle oprechtheid onze gasten hartelijk ontvangen, er alles aan doen om de gast een warm gevoel van thuis te geven, onze gast verrassen, ontzorgen en er zeker van zijn dat de gast met een goed gevoel naar huis gaat. Daar staan wij voor. Dat maakt ons het aardigste bedrijf van Nederland en zo veroveren wij de harten van onze gasten.”

7


8


Interview

“Waar andere bedrijven in deze branche een intermediair zijn, willen wij als Regardz een totaaloplosser zijn. Samen met goede en gemotiveerde collegaz maken wij alle gestelde ambities waar en leren we elke dag weer een beetje bij”

Door te wijzen op de eventuele drukte en door proactief oplossingen

bijvoorbeeld de samenwerking met Notuleerservice Nederland

aan te reiken, voorkom je al een grote ergernis bij je gasten.”

(pagina 24, red). Waar andere bedrijven in deze branche een intermediair zijn, willen wij als Regardz een totaaloplosser zijn.

Persoonlijke boodschaP

Samen met goede en gemotiveerde collegaz maken wij alle gestelde

Een ander voorbeeld: “In alle zalen van de diverse Regardz-

ambities waar en leren we elke dag weer een beetje bij. Door van

locaties staan flipovers. Waarom zouden we die niet gebruiken

elkaar te leren en elkaar scherp te houden, gaan we voor het

om persoonlijke en op onze gasten gerichte boodschappen

hoogste: om de verwachtingen van onze gasten te overtreffen. Of

op te schrijven? Is een gast jarig, dan wensen we hem of haar

beter: om het aardigste bedrijf van Nederland te zijn."

een fijne verjaardag. Doen gasten examen, dan wensen we ze succes. Wederom een kleine moeite, maar de reacties zijn leuk en hartverwarmend. Nee, aan gastvrijheid en service zit geen grens. Als een vaste gast op locatie A altijd een karnemelk drinkt, moet hij, als hij een keer op locatie B komt, zonder erom te vragen een glas karnemelk aangeboden krijgen. Heeft een gastspreker een ladder in haar panty, dan zorgen wij dat ze een nieuwe panty krijgt.

Om het gevoel en de ambitie van Kindest Regardz perfect te verwoorden, zijn zeven nieuwe begrippen geïntroduceerd, die samen ons visitekaartje vormen, omdat bestaande woorden de precieze lading niet dekten.

Liefst nog zonder dat ze erom heeft hoeven vragen. Een proactieve houding, zaken signaleren en daarop acteren. Dat verwachten wij van onze collegaz. Ze moeten het oprecht leuk vinden om voor

de zeven hartverwarmende stappen naar State-of-the-heart-hospitality

gasten te zorgen en ze te verrassen. Die houding is voor ons een stuk belangrijker dan vakkennis en ervaring. Want een gastvrije houding moet echt in je zitten. Bij de werving en selectie van nieuwe collegaz,

Bereikrijk:

het vermogen om eenieder met open armen te ontvangen

Binnenvoelbaar:

het vermogen om hartverwarmend te zijn

luistergevig:

het vermogen om oprechte aandacht te schenken

oplosselijk:

het vermogen ieder probleem op te lossen

verrasvast:

het vermogen om verwachtingen voortdurend te overtreffen

verwenzaam:

het vermogen om harten te veroveren

teruglustig:

het vermogen om een goede vriend te zijn

onder andere op Hotelscholen, selecteren we juist hierop.”

verwachTingen overTreffen Bij Regardz hebben we de ambitie uitgesproken om nooit ‘nee’ te hoeven verkopen aan onze gasten. Dat kan alleen als je een breed palet aan services aan kan bieden aan je gasten. Wij zijn dan ook constant bezig om ons partnernetwerk uit te breiden. Zoals

“Een proactieve houding, zaken signaleren en daarop acteren. Dat verwachten wij van onze medewerkers” 9


Coverstory

TEKST: sander lemmens FOTOGRAFIE: Jeroen Snijders (show) | Dorina van der Graaff (portret Monique)

12


Monique Collignon: modeontwerpster, ondernemer en powervrouw

Sterker na tegenslag “Hoe diep ik zat? Heel diep. Mijn man Jan Henny en ik hadden nog acht euro. Nog steeds is het een emotionele rollercoaster waar we in zitten, het verwerkingsproces is nog steeds gaande”, aldus de eerlijke en charmante Monique Collignon. Het faillissement dreunt nog na, maar haar eerste show na haar doorstart is veelbelovend. “Monique is back.”

13


“Heb je me toch nog in tranen gekregen”, snikt en glimlacht de

Talent en creativiteit

charmante Monique Collignon tegelijk als we terugkijkend op

Tijdens deze tegenspoed komt niet alleen de vechter in Monique

haar veelbesproken faillissement opperen dat kracht, talent en

naar boven, maar ook het kind. Het onbevangen meisje dat vroeger

onvoorwaardelijke liefde hebben geleid tot de wederopstanding van

maar één ding wilde: mooie kleding maken. “Ik was weer het meisje

de modeontwerpster. “Lief dat je dat zegt. Zoiets wil ik nooit meer

met het potlood en het papiertje. Maar wel met de levenslessen en de

meemaken”, gaat ze nog een keer terug naar de bewuste dag in

ervaring in mijn achterhoofd. Mijn aandeelhouders, met wie ik nu nog

juni 2013. “Tot de laatste dag hebben we samen geknokt en hadden

steeds goed contact heb, zeiden vlak na het faillissement: ‘Vergeet

we vertrouwen dat het goed zou komen, maar helaas vroeg een schuldeiser toch het faillissement aan. De tijd erna komen natuurlijk

Tijdens deze tegenspoed komt niet alleen de vechter in Monique naar boven, maar ook het kind. Het onbevangen meisje dat vroeger maar één ding wilde: mooie kleding maken

allerlei emoties los. Je bent boos, verdrietig, maar ook strijdlustig. Je leert jezelf dan echt goed kennen. Mijn man Jan Henny en ik hebben gekozen om heel open en eerlijk over het faillissement te praten. Dat was en is niet altijd makkelijk, maar we hebben niets te verbergen en kunnen onszelf in de spiegel aankijken. Natuurlijk hebben we ook fouten gemaakt, dat hoort bij ondernemen, bij het leven zelfs, maar we hebben altijd geloofd in een goede afloop. Daar hebben we samen keihard aan gewerkt. Ook onze medewerkers zijn tot de laatste dag bij ons gebleven en hebben zich uit de naad gewerkt.”

14


Coverstory

niet, waar je ook heen gaat of wat je ook gaat doen; je creativiteit

bevestiging dat dit is wat ik wil: met enthousiaste, creatieve mensen

neem je mee, die ben je niet kwijt’. Mooie woorden, die veel voor

mooie dingen maken. Mensen blij maken en verrassen met mijn

me betekend hebben. Want het is ook zo, ik heb een bepaald talent,

werk. Ik ben inderdaad een positief mens, bij mij is het glas altijd

dat raak je niet kwijt na een tegenslag. Ik ging niet bij de pakken

driekwart vol. En voor mijn werk, mijn vrienden, de liefde en alle

neerzitten, maar dacht heel sterk: ik kan iets en ik wil iets.” Dat talent,

andere leuke dingen ga ik altijd voor de volle honderd procent.”

in combinatie met doorzettingsvermogen, lef en een duidelijke visie leidde tot een doorstart van de Nederlandse modekoningin. Met een

Nooit meer

spetterende comebackshow eind september. “Ik voelde heel erg dat

“De grootste lessen die ik geleerd heb? Alleen doen waar je goed

ik moest terugkomen met een knal, een collectie met wow-effect en

in bent, geloven in jezelf en niet teveel willen doen en te snel willen

een bijpassende show, die mensen van hun stoel moest laten vallen.”

gaan. Voor mijn faillissement hield ik vier ballen tegelijk in de lucht. Mijn haute couture met atelier, de confectielijn, de corporate-

Positief

kleding en de merchandise-afdeling. Alle takken, inclusief de teams,

“De reacties tijdens en na de show waren hartverwarmend

verdienden de aandacht. Het was en, en, en, en. Het woord' vakantie'

en positief. De dagen en zelfs weken erna stond de telefoon

kenden we nog wel, alleen niet meer wat het betekende. Monique

roodgloeiend. Geweldig gewoon. Natuurlijk maakt me dat trots en

2.0 pakt het anders aan. We willen nog steeds mooie dingen maken

emotioneel. In de aanloop naar de show hebben we keihard gewerkt.

en keihard werken, maar we zijn niet meer op teveel vlakken tegelijk

Als ik dan ’s avonds laat of in de weekenden naar de groep jonge

bezig. Want één ding weet ik zeker: zo’n faillissement wil ik nooit

mensen keek die met passie bezig waren om de kledingstukken

meer meemaken. We hebben veel zin en vertrouwen in de toekomst.

te maken, was ik zo blij en gaf me dat zoveel energie. Maar ook de

Monique is back.”

15


Wendy Broersen is eigenaresse van reclamebureau Wennies en organistor van de Supervrouwen-evenementen


TEKST: Wendy Broersen FOTOGRAFIE: RaphaĂŤl Drent

'Wij zijn beter'

Column

er een haardkleedje van en loop er over heen.

Vrouwen zijn beter in onderhandelen In een salesteam zijn vrouwen een

Als er een of twee vrouwen aan het managementteam van een bedrijf

waardevolle bijdrage. Ze zijn beter in onderhandelen, want de tevredenheid

worden toegevoegd, gaat een bedrijf het 10-15 procent beter doen.

bij de klant is hoger na afloop van de

Zonder dat er ingrijpende beslissingen of veranderingen zijn gedaan.

onderhandelingen. Ze vragen beter door en

Daarom ben ik dan ook verbaasd over uitspraken van KPN en Hans de

halen zo de werkelijke behoefte van de klant naar boven, waardoor prijs minder belangrijk

Boer over het loslaten van het quotum voor meer vrouwen aan de

wordt. Niet onbelangrijk, want daardoor

top. Volgens mij moet je gaan voor een gemengd team, omdat je dan

is de opbrengst vaak hoger. Helaas zijn vrouwen veel slechter in het onderhandelen

het beste van beiden verenigt.

voor zichzelf.

Volgens deze mannen zijn vrouwen voor

15 procent beter dan de mannen. En toch

Vrouwen verdienen het spotlicht

die top niet te vinden, ik denk dat dat te

gaat maar 10 procent van de investeringen

Om nog even terug te komen op het begin

wijten is aan slecht management van

die worden gedaan naar vrouwelijke

van deze column; het is pas een jaartje

mannen. Vrouwen zijn nu eenmaal anders.

ondernemers. Misschien heeft dat te maken

of 30 normaal dat een vrouw een eigen

Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen

met het feit dat de meeste investeerders

bedrijf heeft of een hoge functie bekleedt.

pas op een hogere functie solliciteren als

nog steeds mannen zijn?

En dan nog ligt het percentage vrouwelijke

ze denken daar helemaal klaar voor te

ondernemers pas op 32 procent. Vrouwen hebben dus nog wat in te halen. Dat vraagt

onderschatten daarbij zichzelf; ze schatten

Vrouwen zijn beter in beren op de weg zien

hun vaardigheden altijd te laag in. Mannen

'Ja maar', krijg ik heel vaak als antwoord op

met een vrouw te maken hebben. Maar

nemen sneller de gok en denken vaak dat

mijn vraag waarom ze nog niet gestart is

zeker ook een inspanning aan de kant van

ze in de functie zullen groeien. Iets dat

als ondernemer of de stap neemt om een

vrouwen. We moeten eerder en beter voor

natuurlijk meestal zo is.

flinke uitbreiding te doen. Vrouwen zijn erg

onszelf opkomen, onszelf zichtbaarder

goed in het benoemen van alle risico’s en

maken en luider van ons laten horen. Iets

Maar vrouwen zijn in heel veel dingen

moeilijkheden die mogelijkerwijs op de weg

minder over de dingen nadenken en iets

beter dan mannen. Vrouwen zijn beter

naar start en groei liggen. Prima dat je daar

meer gewoon doen!

in het starten van een onderneming. Ze

een realistische blik op hebt, jammer als

denken langer na over het concept, hebben

dat je belemmert in je groei. Vrouwen zijn

Dus: vrouwen zijn beter, nu moeten we dat

een betere grip op de uitgaven en doen

goede startende ondernemers, maar minder

zelf nog geloven.

grondiger onderzoek bij de start. Mede

goed in het groter groeien. Dus geloof ik in

daardoor doen vrouwelijke starters het

haardkleedjes; knuppel die beer neer, maak

zijn en alles in huis denken te hebben. En

17

ander management van de mannen als ze

Wendy Broersen


18


TEKST: sander lemmens FOTOGRAFIE: raphaël drent

Interview

Smeenk’s Executive Search

de perfecte rechterhand “Leidinggevenden én organisaties optimaal in staat stellen om plezierig en zonder enige zorgen hun core business uit te voeren. Alles in het werk stellen om hen duurzaam te laten excelleren”, antwoordt Maartje Smeenk op de vraag wat een goede personal assistent (PA) doet. Maartje Smeenk is met haar bedrijf Smeenk’s Executive Search de enige headhunter voor PA’s in Nederland. De ervaren vakvrouw streeft alleen naar het allerhoogste. “De perfecte rechterhand vinden voor mijn opdrachtgever.”

Als geen ander weet Maartje Smeenk wat het vak van PA inhoudt.

rechterhand voor de leidinggevende.” Met

Meer dan vijftien jaar was ze zelf PA van CEO’s bij verschillende

haar in 2007 opgerichte bedrijf Smeenk’s

gerenommeerde organisaties. “Als PA heb ik het genoegen gehad

Executive Search zoekt, test en matcht

om voor leidinggevenden te mogen werken, die mij veel vrijheid

zij PA’s die, op hetzelfde hoge niveau, hun

gaven, me overal bij betrokken en mij ook de verantwoordelijkheid

waarde kunnen vervullen voor CEO’s en

gaven om bepaalde projecten voor te bereiden en uit te voeren.

voorzitters Raad van Bestuur. Een goede

Als PA was ik echt een spil in de organisatie en een klankbord en

opleiding is dan ook zeker een pré. PA’s met

19


Bidvest Bidvest

Uw partner in foodservice 088 - 8008 900

delixl.nl

e m a l c e r n d i u d o n h r e e d i d e n h o c s | e i t a s i onder l a e r | p r e w t n o

Neonweg 27 | Amersfoort | Telefoon: 033-4612711 | www.gtreclame.nl


Interview

een hbo-diploma of zelfs een universitaire opleiding zijn dan ook geen uitzonderingen meer. “Kan ook niet anders wil je een goed klankbord voor je leidinggevende kunnen zijn.”

Houding en gedrag Stressbestendigheid en vertrouwen zijn vanzelfsprekendheden voor een goede PA. “Daarnaast zijn tact, sensitiviteit, gedrevenheid, een proactieve houding en gevoel voor humor natuurlijk ook heel erg belangrijk in dit vak. Maar het allerbelangrijkste, belangrijker nog dan je CV, is misschien nog wel je houding. De beroemde managementgoeroe Zig Ziglar zei ooit: 'It is not your aptitude that determines

your altitude, but your attitude'. Ofwel: het is niet de mate van geschiktheid op papier die je succes bepaalt binnen een organisatie, maar de manier waarop je met mensen omgaat. Een zeer treffende quote waar ik bij zweer.”

Perfecte match “Hoe ik te werk ga? Zowel de kandidaat als de CEO of bestuursvoorzitter worden getest. Vaak tot verbazing van die laatsten, maar zij begrijpen al snel dat het bijdraagt aan de optimale match en kwaliteit. Verder sta ik bekend om mijn efficiency en stel ik maximaal drie perfect

Maartje Smeenk over Regardz

passende kandidaten voor. Deze worden Het interview vindt plaats in de Regardz-locatie WTC Arnhem, een plek waar Maartje vaak vertoeft. “Hier ontvang ik mijn cliënten en voer ik gesprekken met kandidaten. Naast de bereikbaarheid en de goede ligging van deze locatie spreekt de service van de medewerkers me erg aan. Maar dat geldt voor elke locatie van Regardz waar ik voor mijn werk kom. Je hoeft hier alleen maar aan je werk te denken, al het andere wordt voor je verzorgd. Omdat ik hier vaak kom, weten de medewerkers precies hoe ik mijn cliënten of kandidaten graag ontvang en denken, bij eventuele problemen, goed met me mee om tot een gepaste oplossing te komen, zodat ik mijn werk goed kan blijven uitvoeren. Dat geeft een prettig gevoel. Ook de proactieve en ontzorgende houding van de medewerkers spreekt me aan. Ik voer hier regelmatig zeven à acht gesprekken per dag. Onlangs merkte een medewerker op dat ik last had van een vervelende kriebelhoest. Even later stopte hij me hoestsnoepjes toe die hij speciaal bij een drogist was gaan kopen. Die kleine dingen maken Regardz speciaal.”

volledig getest via een persoonlijkheids- en werkstijlassessment, competentiemeting, enneagram-meting, Nederlandse en Engelse taalkennis (eventuele andere talen op verzoek), referenties, diploma’s en beloning. Mijn cliënt kan dan 100 procent vertrouwen op de kwaliteit en geschiktheid van de gepresenteerde kandidaten. Hij of zij hoeft dan alleen nog maar te kijken met wie hij of zij het prettigste zou kunnen

21


Altijd de beste deal bij Fletcher Hotels 20

14

12

23

08 22

11

04

13 09

05

01

26

17

02

10

18

06

16

24

15

21

19

07

TM

03

25

Fletcher locaties boekbaar via Regardz.nl

64 hotels in Nederland

01. Hotel Amsterdam

14. Familiehotel Paterswolde

• Scherpe prijzen

02. Hotel-Restaurant Apeldoorn

15. Hotel-Restaurant Prinsen

• Uniek gelegen hotels

03. Hotel-Restaurant Boschoord

16. Landgoedhotel Renesse

• Exclusief te reserveren voor uw gezelschap

04. Landhotel De Borken

17.

• Persoonlijke service

05. Hotel-Restaurant De Witte Raaf

18. Hotel-Restaurant De Scheperskamp

• Inspirerende omgeving

06. Hotel-Restaurant Elzenduin

19. Hotel-Restaurant ‘s-Hertogenbosch

• Landelijke spreiding

07. Hotel-Restaurant Erica

20. Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof

• Hoogwaardige gastronomie

08. Hotel-Restaurant Heidehof

21. Hotel-Restaurant Stadspark

• Uitstekende bereikbaarheid

09. Hotel-Restaurant Heiloo

22. Hotel-Restaurant Steenwijk

• Locaties geschikt voor kleine en grote groepen

10. Hotel-Restaurant Het Witte Huis

23. Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen

• Moderne vergaderfaciliteiten

11. Hotel-Restaurant Hunzebergen

24. Zuiderduin Beachhotel

• Gratis Wi-Fi

12. Hotel-Restaurant Langewold

25. Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein

• Ruime (gratis) parkeerplaatsen

13. Hotel-Restaurant Marijke

26. Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier

• Eén prijs, één goede deal en één vast

Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug

contactpersoon • Outdoor- en teambuildingactiviteiten • Alle Fletcher hotels zijn Green Key gecertificeerd

Heeft u vragen of wilt u een offerte op maat, neem dan contact op met onze landelijke Sales Afdeling op het telefoonnummer +31 (0)347 - 750 495 of mail naar zakelijk@fletcher.nl WWW.FLETCHERZAKELIJK.NL


Interview "tact, sensitiviteit, een proactieve houding en accuratesse zijn natuurlijk erg belangrijk in dit vak. Maar het allerbelangrijkste, belangrijker nog dan je CV, is misschien nog wel je houding"

samenwerken. En dat ziet mijn klant meestal ook al tijdens de eerste vijf minuten van het kennismakingsgesprek.”

TroTs Inmiddels heeft Maartje ruim 140 topassistenten gevonden voor haar cliënten. De ervaren vakvrouw kan bogen op een slagingspercentage van 100 procent. “Uiteraard ben ik daar heel erg trots op. Elke opdracht, elke procedure is weer speciaal en uitdagend. Enkele voorbeelden? De Assistant to the Board voor het internationale hoofdkantoor van een gerenommeerde, oer-Hollandse én trendy toporganisatie in hartje Amsterdam. En de PA met ondernemersgeest voor de Nederlandse marktleider op het gebied van beauty & wellness. Deze PA is ondertussen doorgegroeid naar de functie van vestigingsmanager en geeft nu zelf leiding aan 230 medewerkers. Zo mooi om te zien! En bijvoorbeeld de PA voor de voorzitter Raad van Bestuur van een grote organisatie in zorg en dienstverlening (150 vestigingen). Haar vroegere directeur nam contact met mij op en zei: ‘Ik vind het jammer dat ik mijn rechterhand kwijt ben, maar ik ben wel weer op zoek naar een kandidaat zoals zij, dus wil je voor mij ook op zoek gaan?’ Vond ik echt helemaal super. Deze organisatie is ondertussen ook een goede klant

Miranda Heining, commercieel directeur bij Fresenius Kabi over Smeenk’s Executive Search: “Maartje blinkt uit in haar enorme positieve gedrevenheid en enthousiasme om de juiste PA op de juiste plek te plaatsen. Ik heb meerdere searches met haar gedaan en alle kandidaten passen perfect binnen de cultuur, hadden de perfecte klik en juiste competenties om ons als organisatie verder te laten excelleren. Zij levert echt maatwerk, super service en ook after-sales service. Bijzonder om te zien hoe snel, efficiënt en uitermate verzorgd Maartje er elke keer weer in slaagt om kandidaten en opdrachtgevers helemaal happy te laten zijn. Daar draait het om. Ik kan haar van harte aanbevelen.”

geworden.”

23


Rufus Flipse van Notuleerservice Nederland en Notubiz

‘notuleRen Is een vaK’ 24


Interview

“De gemiDDelDe neDerlanDer vergaDert DrieËnhalf uur en De gemiDDelDe manager meer Dan een Dag per week. Daarbij blijkt uit onDerZoeken steevast Dat ruim 50 procent van De vergaDeringen niet goeD opgevolgD worDt, omDat De afspraken niet DuiDelijk Zijn vastgelegD. Daar valt Dus flink wat te besparen”, alDus rufus flipse (34). De algemeen Directeur van notuleerservice neDerlanD en notubiZ – tevens samenwerkingspartner van regarDZ – vertelt over De professionele expertise Die notuleren heet.

25


“Notuleren is een vak. Vakbekwame notulisten zijn professionals die zich de materie van een vergadering snel eigen maken en de inhoud ervan zorgvuldig en scherp kunnen samenvatten”

te stappen. “Ik wilde graag objectief beoordeeld worden op mijn capaciteiten en eerst ergens anders ervaring opdoen. Uiteindelijk ben ik via een stage toch gezwicht voor de aantrekkingskracht van verkoop buitendienst. Tien jaar geleden haalde de toenmalige externe directeur mij over om in het verkoopvak te stappen.” Binnen drie jaar gaf Rufus Flipse leiding aan een salesteam en sinds 2011 is hij algemeen directeur. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan het managementteam van Notuleerservice Nederland en NotuBiz. Notuleerservice Nederland richt zich tegenwoordig behalve op de overheidsmarkt, met name ook op de non-profit- en profitmarkt. Het bedrijf verslaat momenteel ongeveer 4.000 vergaderingen per jaar voor honderden zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Tijd voor een nadere kennismaking.

“Alles is ongeveer vijftien jaar geleden begonnen in Utrecht, toen Newsbyte en Mybit (ontwikkelbedrijf) en het creatieve brein van

Hoeveel medewerkers zijn bij u in dienst? Hoeveel daarvan zijn notulisten?

de familie – het toenmalige bedrijfje Tekstverwerking Centrum

“We hebben veertig vaste medewerkers, verdeeld over NotuBiz

Maarssenbroek overnam. Na enige tijd werd het mijn broer duidelijk

en Notuleerservice Nederland. We zijn bewust gevestigd in de

dat er met name binnen de overheid een groeiende behoefte was

buurt van Erasmus Universiteit Rotterdam omdat we daarnaast

aan verslaglegging als full-serviceconcept. Binnen een paar jaar tijd

graag werken met studenten voor audiotransciptie (onderdeel van

werden we marktleider in notuleren.” Aan het woord is Rufus Flipse,

digitale verslaglegging). Notuleerservice Nederland bestaat uit een

die in eerste instantie niet van plan was om in het familiebedrijf

klein en hecht team. Ons ServiceTeam is verantwoordelijk voor de

mijn vader op aangeven van mijn broer Marcel – nu directeur van

26


Interview

Rufus Flipse

Daarnaast beschikken we over een team van 120 professionele

Hoe belangrijk is het voor een notulist om zich te verdiepen in het type bedrijf dat een ruimte en notulist afhuurt bij Regardz?

notulisten. Dit zijn zelfstandig ondernemers, met wie we vaak al jaren

“Een notulist kan zich elke vergadering eigen maken en zal

samenwerken."

onzichtbaar zijn tijdens de vergadering, zodat een klant ongestoord

planning en zorgt ervoor dat de opdrachtgever het verslag op tijd in huis heeft en verder is er een account manager en marketeer.

kan vergaderen.”

Hoe bent u met Regardz in contact gekomen?

verslaglegging, Mybit, heeft ter kennismaking een bijeenkomst van

Wat vindt u van uw samenwerking met Regardz? Waarom is Regardz voor u de ideale samenwerkingspartner?

het directieteam van Regardz gefilmd en wij hebben zorg gedragen

“Ik ben hier heel enthousiast over. Regardz is voor ons de ideale

voor een supersnelle verslaglegging hiervan. Niet snel daarna

samenwerkingspartner, omdat men, net als wij, denkt vanuit de

was het partnership een feit en biedt Regardz zowel digitale als

klant die op zoek is naar een full-serviceconcept. De opdrachtgever

schriftelijke verslaglegging aan in haar totaalconcept.”

wil vergaderen, brainstormen en overleggen. Regardz en

“Mijn broer Marcel heeft heeft Luc van Bussel (CEO van Regardz, red.) met ons in contact gebracht. Onze partner voor digitale

Notuleerservice Nederland kunnen samen alles leveren om dat op een comfortabele, resultaatgerichte en professionele wijze te doen.

“Regardz is voor ons de ideale samenwerkingspartner, omdat men, net als wij, denkt vanuit de klant die op zoek is naar een fullserviceconcept”

Samen met Regardz zorgen wij voor een landelijke dekking.”

Wat zijn de kenmerken van een goede notulist van NotuleerService Nederland? “Notuleren is een vak. Vakbekwame notulisten zijn professionals die zich de materie van een vergadering snel eigen maken en de inhoud ervan zorgvuldig en scherp kunnen samenvatten. Zij zijn als onafhankelijk waarnemers in staat het besprokene volledig objectief

27


HAVL-Cloud-platform/ICT-beheer Wij kunnen wel zeggen dat we goed geschoold zijn, 24/7 bereikbaar zijn en in samenwerking zorgen voor beleid om optimaal te ontzorgen maar…….

wat zeggen onze klanten daar nu eigenlijk van?

“Vlekkeloos de Cloud in dat heeft me oprecht verbaasd evenals de helpdesk en de responstijd!”

Ringbaan Oost 148a, 5013 CE Tilburg 013 5321486 info@havl.nl www.havl.nl


Interview

weer te geven. Bovendien weten zij voor ieder verslag een toon en omvang te kiezen die past bij de vergadersituatie. De notulisten die onze strenge selectieprocedure hebben doorlopen, zijn in staat de essentie van het besprokene kernachtig samen te vatten. Goede notulisten zijn vaak academisch opgeleid.”

Hoe scheidt een notulist het kaf van het koren, voor zover dat noodzakelijk is? Waar moet een notulist op letten? “Een goede notulist kan snel en zorgvuldig werken. Als de opdrachtgever het verslag de volgende dag nodig heeft, vergt dit het nodige van de creativiteit en flexibiliteit van de notulist. Ook staat een goede notulist open voor opbouwende kritiek. Een tweede taalexpert corrigeert immers al onze verslagen. De notulist krijgt deze correcties eveneens te zien. De jaarlijkse enquête onder onze notulisten laat zien dat zij dit juist op prijs stellen, omdat het ook hen scherp houdt en de kwaliteit van de verslaglegging bevordert.”

Vooroordeel: notulisten zijn vaak vrouwen. Klopt dit of slaan we de plank volledig mis? “Het klopt! Tweederde is vrouw, eenderde is man."

Zijn uw notulisten gespecialiseerd in een bepaalde branche of sector? “Wij weten een goede match tussen klant en notulist te leggen, rekening houdend met de kennis en affiniteit van de notulist. Wij kunnen in elke branche een notulist inzetten.”

Krijgen uw notulisten van alle bedrijven meteen het vertrouwen?

“Op verzoek van de markt zijn wij hierin tegemoet gekomen door

“Allereerst moet je vertrouwen verdienen. Als een organisatie

Daarnaast komt het voor dat sommige opdrachtgevers een

besluit om de verslaglegging te laten verzorgen door een erkend

procedure hebben waarbij de notulist voorafgaand gescreend

notuleerbedrijf, mag je ervan uitgaan dat je een professional

wordt en voorafgaand een separate geheimhoudingsverklaring

krijgt. Wij zijn het enige notuleerbureau dat volledig gecertificeerd

dient te ondertekenen. Denk aan medische tuchtzaken en/of

is op het gebied van kwaliteit, informatiebeveiliging en milieu.

hoorzittingen. Desgewenst kunnen verslagen ook voorzien worden

We merken dat opdrachtgevers dit vragen en waarderen. Als de

van een wachtwoord om de beveiliging nog meer te borgen. Deze

opdrachtgever dit wenst, kan er aanvullend ook voorafgaand een

wachtwoorden worden separaat van het verslag verstrekt. Onze

kennismakingsgesprek met de notulist worden gepland.”

planning zorgt er dan natuurlijk voor dat dit, voorafgaand aan de

ons volledig te certificeren op het gebied van informatiebeveiliging.

bijeenkomst, allemaal geregeld is.”

Hoe reageren bedrijven op de aanwezigheid van een externe notulist? “De eerste keer zullen vergaderdeelnemers mogelijk moeten

Het argument dat het bij een interne medewerker beleggen van notulen goedkoper is, klopt volgens Rufus Flipse heel vaak niet. “Gemiddeld heeft een professionele notulist maar de helft van de uitwerktijd nodig dan een willekeurige andere persoon. Dus nog los van onafhankelijkheid, aanleversnelheid en een verslag zonder spelfouten, is het soms goedkoper om uit te besteden. Om dat inzichtelijk te maken, hebben we op onze nieuwe website een zogenaamde besparingscalculator geplaatst. Hiermee kan de klant zelf uitrekenen of uitbesteden voordeliger is.”

wennen aan de komst van een externe notulist. De ervaring leert dat die kritische houding verdwijnt zodra men ongekend snel een goed verslag in huis heeft, waarmee men gelijk aan de slag kan en waardoor de opvolging niet onnodig lang blijft liggen.”

Er worden tijdens deze gesprekken natuurlijk ook zaken besproken die binnenskamers horen te blijven. Hoe lossen jullie dit op?

29


30


TEKST: sander lemmens FOTOGRAFIE: Remmelt Staal

Interview

Nieuwsgierige duizendpoot Gerard van Vliet

Leggen van verbanden, verbinden van mensen Het CV van Gerard van Vliet is even uitgebreid als indrukwekkend. Ga maar na; hij was vakbondsleider, stond aan het roer bij verschillende bedrijven, kende een fraaie loopbaan in de media, schrijft boeken, geeft lezingen en staat aan het hoofd van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Een gesprek over leiderschap, kansen zien en grijpen, de zandbak op het schoolplein en de G-spot binnen een bedrijf.

31


Het mooiste woon- en lifestyle zomerevenement, zowel indoor als outdoor!

4 t/m 7 juni 2015

EbbEn InspyrIum CuIjk Op een steenworp afstand gelegen van Nijmegen ligt het Ebben Inspyrium in Cuijk. Deze unieke en landelijke locatie vormt van donderdag 4 tot en met zondag 7 juni het decor van de Excellent Beurs. Het Ebben Inspyrium wordt omgetoverd tot een ‘Excellentwaardige’ locatie waar specialisten uit de interieur, exterieur en lifestylebranche het beste presenteren.

www.excellentbeurscuijk.nl

Openingstijden Donderdag 4 juni 19.00 – 24.00 uur Vrijdag 5 juni 14.00 – 22.00 uur Zaterdag 6 juni 14.00 – 22.00 uur 19.00 - 24.00 uur (feest: Ibiza Night) Zondag 7 juni 11.00 – 18.00 uur


Interview

“Anno 2014 is authenticiteit veel belangrijker voor een

leiderSchap 2020

leidinggevende dan autoriteit. Kun je je mensen raken en uitdagen,

Het nieuwste schrijfresultaat is de werkmap ‘Leiderschap 2020’, waarin de lezer aantekeningen vindt over de huidige en komende ontwikkelingen die leiderschap beïnvloeden. Maar ook mogelijke nieuwe oplossingen of oplossingsrichtingen voor beter leiderschap zijn erin verwoord. Een werkmap die vooral inspirerend is bedoeld, niet meer en niet minder. ‘Leiderschap 2020’ krijgt van de lezers een gemiddelde waardering van maar liefst ‘9’ en heeft inmiddels vele mensen geïnspireerd in hun eigen activiteiten. De werkmap is ook de basis voor het baanbrekende NCD-TSM Leadership Programma (zie NCDAcademy.nl). Wil je de werkmap ook hebben? Dat kan! Je kunt hem (voor 79 euro) bestellen via gerard@leiderschap2020.nl of via managementboek.nl.

in plaats van te zeggen: ‘Dit moet je doen.’ De moderne leider ziet in dat de mensen belangrijk zijn en dat zij het verschil kunnen maken binnen de organisatie. En de leidinggevende wil daarom alle talenten van die mensen benutten”, opent Gerard van Vliet het gesprek. De huidige directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren weet – als leider, spreker en schrijver – waar hij het over heeft. “De leiders van vroeger dachten vanuit het principe ‘binden en boeien’. Ik geef een goed salaris, een mooie leaseauto en een keer per jaar gaan we met de hele club een weekend naar Winterberg. Dat bacchanaal zorgt voor genoeg gesprekstof voor het hele jaar en verder dien je vooral te doen wat er gezegd wordt en wat er van je verlangd wordt. Maar zo benut je niet de creativiteit van je personeel. En zorg je ook niet voor commitment

aan op wat ze wel goed doen en focussen zich niet op dingen die ze

en loyaliteit. Leiders van nu denken veel meer volgens het principe

niet kunnen. Die positieve houding brengt veel meer op en laat je

‘verbinden en groeien’. Luisteren naar de ideeën van het personeel,

mensen veel meer excelleren. Voor commissarissen en directeuren

uitdagingen scheppen en het personeel inspraak geven. ‘Heb jij

van de oude stempel zal dat vast even slikken zijn, maar dat heeft

een goed idee, voer het maar uit’. Leiders van nu spreken mensen

vooral met het eigen ego te maken en het feit dat ze vaak niet zijn meegegaan met de tijd en de ontwikkelingen. De focus binnen een bedrijf moet ook liggen op kansenmanagement en niet op risicomanagement. Het laatste is vooral gestoeld op het vermijden

“denk je in kansen, ligt de focus op succes en groei, dan kom je verder als bedrijf”

van het maken van fouten, maar dan kom je nooit vooruit en gebeurt er niks. Denk je in kansen en ligt de focus op succes en groei, dan kom je verder als bedrijf. En natuurlijk ga je niet roekeloos te werk en heb je verstandige mensen om je heen die je adviseren. Maar succes ligt ook vaak in de wijze hoe je een bedrijf wil leiden.”

33


Boardroomz certified by NCD

“Mooi eerste meetpunt is de zandbak op een schoolplein van de lagere school. Er is er altijd eentje die de boel naar zijn hand zet, die andere kinderen beschermt en ook bij de hand neemt”

Na een gesprek tussen Gerard van Vliet en CEO van Regardz Luc van Bussel, ontstond bij laatstgenoemde het idee voor een nieuw concept: Boardroomz. “Tijdens ons gesprek kwam ter sprake dat wij als NCD aan het denken waren over een certificaat voor vergaderruimtes. Luc heeft dat opgeslagen en nagedacht over welke rol Regardz daarin zou kunnen betekenen. Hij is met het concept Boardroomz gekomen. Een keurmerk, certified by NCD, dat toegekend wordt aan vergaderlocaties en boardrooms die aan onze eisen voldoen. Door onze vereniging aan dit keurmerk te koppelen, worden deze ruimtes ook opgenomen in het servicesysteem van Regardz. Een zeer creatieve oplossing om je gasten nog beter te kunnen adviseren en helpen. Een voorbeeld van modern leiderschap. Waar een goede locatie aan dient te voldoen? Er moet de gelegenheid zijn om apart te zitten op een plek waar je niet gestoord wordt, de beamer en flipovers dienen aanwezig te zijn. Koffie en thee natuurlijk ook. Maar belangrijker nog is de service en flexibiliteit van de medewerkers. Zij dienen voor een sfeer te zorgen, dat alles geregeld wordt en jij je alleen maar op de meeting hoeft te focussen.”

Zandbak

aldus de bevlogen verteller. Weloverwogen kiest hij zijn woorden,

“Sociale gevoelens hebben, nieuwsgierig zijn, een positieve kijk op

elke zin is raak. De vraag rijst of hij een geboren leider is en of het aan

zaken hebben en vaak ook dingen laten gebeuren en vooral meegaan

leren is. “Voor 30 procent zit dat in je, de overige 70 procent kun je

in de ontwikkelingen. Belangrijke zaken als je wil groeien. Het mooie

leren. Mooi eerste meetpunt is de zandbak op een schoolplein van

aan mensen is dat als ze te veel bij dingen stilstaan en erover na

de lagere school. Er is er altijd eentje die de boel naar zijn hand zet,

gaan denken, ze zich anders gaan gedragen. Leg een evenwichtsbalk

die andere kinderen beschermt en ook bij de hand neemt. En die in

op de grond en laat mensen er op staan, geen probleem. Til de

een later stadium makkelijker presentaties geeft en het eerste feestje

balk vijf centimeter op en veel mensen denken: ‘Wat gebeurt hier.’

organiseert. Dat zijn de mensen met het aangeboren leiderschap.

Fascinerend. Het is puur de conditionering die je als persoon hebt”,

Maar dan is het belangrijk of ze kunnen groeien. De omgeving, het

34


Interview

vertrouwen dat je krijgt en de kansen die voorbijkomen, zijn dan

waren het gevolg. Op een gegeven moment was ik het zat, ben ik

belangrijk. Zie je die kansen en heb je dat lef, dan heb je het in je om

gaan staan en heb ik voorgesteld het anders aan te pakken. Wellicht

te leren en uit te groeien tot een leider. Hoe ik vroeger was? Op de

dat het mijn ervaring was als vakbondsleider (Van Vliet was van

middelbare school was ik hoofdredacteur van de schoolkrant, ik

1972 tot 1979 vakbondsleider bij vervoersbond CNV, red.) of de

regelde het schoolvoetbal en mocht spreken tijdens de diploma-

wijze waarop ik het bracht, maar het sloeg aan en ik heb de mensen

uitreiking. Dus ja, het leiderschap en spreken zaten in me. Ik vond en

overtuigd om de zaken aan mij over te laten. Nu, zes jaar later, doe

vind het nog steeds prachtig om mensen met elkaar te verbinden en

ik dat nog steeds. Inmiddels hebben we de helft van ons geld terug,

zaken aan elkaar te verbinden en op me te nemen.�

30 procent staat klaar om uitbetaald te worden en het resterende bedrag volgt in de toekomst nog. Ik vind het mooi om een dergelijke

Leidersrol

rol te spelen en houvast te bieden."

“Een voorbeeld: ten tijde van het Icesave-debacle, waar ikzelf ook geld in had zitten, had ik binnen tien dagen nadat het bekend was

Houding

geworden, gedupeerden die flink getroffen waren in een zaaltje

Als directeur van De Nederlandse vereniging van Commissarissen

bij elkaar gebracht. Die gedupeerden hadden weer advocaten en

en Directeuren heeft Gerard van Vliet dagelijks te maken met leiders

adviseurs bij zich. Grote plannen, geschreeuw en een kleine chaos

en directeuren. Naast de genoemde authenticiteit van de directeur

35


Interview

“Als je zegt dat je gasten het allerbelangrijkst zijn, moet je niet je eigen auto pal naast de ingang op de beste plekken parkeren”

of leidinggevende heeft hij nog een belangrijk aspect wat volgens

ingang op de beste plekken parkeren. Want dan ga je het niet maken

hem belangrijk is voor een goedlopend bedrijf. “De G-spot moet in

hoor, die plekken zijn voor je gasten. Als je de G-spot als bedrijf te

orde zijn. Een klassieker, want zo heb ik tijdens een presentatie direct

pakken hebt, komt de energie los. Dan ziet het personeel al dingen

de aandacht. Onder de G-spot van een bedrijf vallen drie dingen:

zonder dat je ze als directie erop moet wijzen. Dat je personeel zelf

mensen moeten gelijkgestemd en gelijkgericht zijn. Ze moeten

anticipeert en handelt. Dat is de grootste winst, die je als bedrijf kunt

dezelfde normen en waarden hebben en van elkaar begrijpen

boeken.”

waarom ze dingen doen en wat het DNA van het bedrijf is waar ze voor werken. Bij bijvoorbeeld Regardz moet je het dus oprecht leuk vinden om service te bieden, gasten te verzorgen en, waar nodig,

NCD, hét platform voor Leiderschap & Toezicht

problemen op te lossen. Dat je op een feestje trots zegt dat je bij

De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) is de enige vereniging van, voor en door leiders en toezichthouders. Opgericht in 1953 en gericht op het elkaar inspireren en ondersteunen bij persoonlijke groei in een veilige en plezierige omgeving. Daarbij is bewust en positief ondernemerschap een gemeenschappelijke rode draad.

Regardz werkt. Maar wat het bedrijf maakt of breekt, is het gedrag. En dan vooral in de top. Dat waargemaakt wordt waar het bedrijf voor zegt te staan. Als je zegt dat je gasten het allerbelangrijkst zijn, moet je bijvoorbeeld niet als directeur je eigen auto pal naast de

36


TEKST: sander lemmens FOTOGRAFIE: Fletcher Hotels

Interview

Fletcher Hotels en Regardz sluiten partnership

Samenwerking tussen gastvrije bedrijven “Een dynamisch bedrijf met een platte organisatie, waarbij zaken als snel schakelen en handelen én natuurlijk de gastvrijheid van al onze medewerkers erg belangrijk zijn. Al onze medewerkers hebben gastvrijheid in hun DNA zitten”, opent Rob Hermans, CEO van Fletcher Hotels het gesprek. De razendsnel groeiende keten telt inmiddels 64 hotels en sloot in 2014 een partnership met Regardz. “Beide bedrijven zijn complementair aan elkaar.”

Fletcher Hotels werd zo’n twintig jaar geleden opgericht en maakte vanaf 2001 een duidelijk merkbare groei door. De laatste jaren groeide het concern, vaak door de overname van gefailleerde hotels of nog bestaande hotels, met zo’n acht à negen hotels per jaar. Maar de bekende keten bouwt ook zelf nieuwe vestigingen. Meest bekende voorbeeld hiervan is het ronde en futuristische Fletcher Hotel Amsterdam, gelegen in de lus van de A2 en de A9. “Unieke objecten op unieke locaties”, beantwoordt Rob Hermans de vraag wat de basisvoorwaarden van een Fletcher-locatie zijn. “Belangrijke aspecten zijn de grootte van het hotel, de ligging, maar ook wat het hotel aan de directe omgeving of Nederland in het algemeen kan bieden. En dan zowel voor de zakelijke gast als de mensen die een weekendje weg boeken”, aldus Hermans. Hij vervolgt: “Leisure

gasten zoeken naast een mooi hotel ook de mogelijkheid om te kunnen fietsen of te wandelen door het bos of over het strand. Dat kunnen wij ze, door de goede ligging, bieden. Maar ook de zakelijke gast vindt het vaak fijn als hij of zij in de pauze van een vergadering

Rob Hermans

even een lekkere wandeling door de natuur kan maken. Die toegevoegde waarde, daar zijn wij naar op zoek als we het concern

deel afgestapt van het verhuren van hotelkamers en legt de focus

uitbreiden.”

vooral op de vergadermarkt. Wij leggen de focus op overnachten, maar bieden ook vergaderruimtes aan. Onze ketens zijn dus

Partnership

complementair aan elkaar. En natuurlijk; we bijten elkaar zo een

Kansen zien en grijpen is een belangrijk onderdeel van de

klein beetje, maar gezonde concurrentie is alleen maar goed. Wij als

bedrijfsfilosofie van Fletcher Hotels. Dat blijkt ook wel uit het

Fletcher Hotels zijn in ieder geval erg tevreden over het partnership.”

partnership dat Fletcher Hotels heeft gesloten met Regardz. “Regardz heeft een uniek online boekingssysteem gebouwd, waarbij de boekers van vergaderruimtes een helder en uitgebreid overzicht

Fletcher Hotels Holding BV is een Nederlands bedrijf en met haar dochterbedrijven Fletcher Hotels, Hotelbon, Online Hotel Experts en Boon-a-part op diverse terreinen actief in internet hotelreserveringen/betalingen t.b.v. derden, hotelcards en hotelvouchers, touroperating, hotelvastgoed en hotelexploitaties. Momenteel zijn er meer dan 2.100 mensen werkzaam.

op het scherm krijgen van de beste beschikbare vergaderlocaties, die op dat moment rechtstreeks te boeken zijn. Door een partnership met Regardz aan te gaan, wordt een groot deel van onze locaties aangeboden in het systeem. Regardz is voor een belangrijk

37


Supervrouw

TEKST: sander lemmens FOTOGRAFIE: Raphaël Drent

Vrouwen opgelet: 12 februari 2015, Supervrouwen in de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Creativiteit, ambitie, inspiratie, perfectionisme en

veel geld besparen. Optimale kwaliteit bieden. Voor nu en voor in de

de wil om te verbinden. Termen die passen bij Wendy

toekomst. Dat is voor een zaak als Wennies, want ik werk alleen met freelancers, je levensfactor.”

Broersen. Ervaren art director. Directeur van full service reclamebureau Wennies en brein achter

Succesverhalen

het succesvolle evenement Supervrouwen. Een

Dwars door de crisis heen ging het Wennies voor de wind. “Toen ben ik gaan nadenken over een concept waardoor andere ondernemers

gesprek in de zesde versnelling met een ambitieuze

ook succes kunnen hebben.” Het event Supervrouwen zag

vrouw. “Voor vrouwelijke ondernemers is de

uiteindelijk het levenslicht. “Een dijk van een onderneemster die een

groeipotentie enorm.”

lezing geeft, workshops en lezingen van geslaagde onderneemsters

Ruim tien jaar geleden richtte Wendy Broersen haar eigen full-

Alhier in een notendop het idee achter het thans succesvolle

service reclamebureau op. Wennies genaamd. De creatieve geest

evenement. “Supervrouwen heeft een regionaal karakter en is alleen

is in totaal al 22 jaar werkzaam in de reclamebusiness, werkte voor

gericht op onderneemsters. De keuze om het evenement regionaal

de grootste bedrijven in de branche, won meerdere prijzen en bezit

te houden, is een bewuste. Bijna alle bezoekers ondernemen in

een indrukwekkend portfolio gevuld met waanzinnige campagnes

dezelfde regio. Voor de uitbreiding van je netwerk is dat het beste.

voor grote en bekende (internationale) bedrijven en stichtingen.

En als je netwerk groeit, groeit je bedrijf. De keuze om me alleen

“Keihard werken, een goed netwerk opbouwen en het vermogen

op vrouwen te richten, komt voort uit het feit dat ik vind dat voor

om naast creatief ook strategisch te kunnen denken. Een goed idee

vrouwelijke ondernemers de groeipotentie enorm is.” Wendy

is één, maar door niet vier, maar vijf stappen vooruit te denken en

startte haar event in haar eigen regio: Noord-Holland. Een volle

daarmee klaar te zijn voor alle mogelijke koppelingen en uitingen in

zaal, Annemarie van Gaal als hoofdspreekster en enorm veel goede

de toekomst, kun je je onderscheiden van de rest. Dat groot denken

reacties, succesverhalen over ontsproten ideeën en ontstane

zit in mij en daardoor kunnen klanten in de toekomst ontzettend

samenwerkingsverbanden waren het gevolg. Op de tweede editie

uit de regio, een netwerkdiner, entertainment en een goodie bag.”

38


inspirerend event “Een dijk van een onderneemster die een lezing geeft, workshops en lezingen van geslaagde onderneemsters uit de regio, een netwerkdiner en entertainment en een goodie bag” in Noord-Holland kwamen maar liefst 380 enthousiaste vrouwen

zelf al direct met goede en leuke ideeën. Dat spreekt me erg aan”,

af. Na Noord-Holland zijn, gelukkig voor de vrouwen, de overige

geeft de eigenaresse van Wennies aan, waarna ze aanstipt dat ze

regio’s aan de beurt. “In de regio’s ‘West’ en ‘Midden’ hebben al vijf

zelfs zo perfectionistisch is dat ze ook nadenkt over de dag waarop

events van Supervrouwen plaatsgevonden en in 2015 staan er zes

het event plaatsvindt. “Ik vind het zeer belangrijk dat de dag na het

op de planning, waaronder de regio 'Oost'”, aldus de enthousiaste

event een werkdag is. Organiseer je het op vrijdag, dan volgt eerst

en zeer ervaren art director. En dus staat op 12 februari de Nieuwe

het weekend. Boodschappen doen, sporten, familiebezoek, een

Buitensociëteit in Zwolle in het teken van Supervrouwen.

avondje uit enzovoort. Omdat je op vrijdag niet aanwezig was, zit je mailbox op maandag vol en ga je daar als eerste mee aan de slag. Op

Perfectionisme

dinsdag denk je weer aan de tips en tricks van het event of zie je pas

“Het is inderdaad de eerste keer dat het event gaat plaatsvinden op

weer dat visitekaartje van die inspirerende collega-onderneemster.

een locatie van Regardz. Voor mij zijn een aantal zaken belangrijk

De opgedane kennis en contacten zijn voor mijn gevoel dan al te ver

als ik een locatie kies. De centrale ligging en bereikbaarheid, de

weggezakt.” Op de valreep licht Wendy nog een klein tipje van de

mogelijkheid dat alle deelnemers zittend kunnen dineren, maar ook

sluier op en geeft ze de naam prijs van de hoofdspreekster op het

dat de locatie goed verzorgd is en een goede ambiance uitstraalt.

event in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. “Marlies Dekkers. Een

En zeker ook belangrijk; dat de medewerkers enthousiast zijn,

echte Supervrouw, die als onderneemster hoogte- en dieptepunten

meedenken en een actieve rol spelen op de dag zelf. Dat we er

heeft meegemaakt, door de wol geverfd is en heeft aangetoond dat

samen een mooie en geslaagde dag van kunnen maken. Bij Regardz

je het door hard te werken en creatief te zijn, kunt maken in deze

proefde ik al bij het eerste contact enthousiasme en ze kwamen

wereld.”

“Voor mij zijn een aantal zaken belangrijk als ik een locatie kies. De centrale ligging en bereikbaarheid, de mogelijkheid dat alle deelnemers zittend kunnen dineren, maar ook dat de locatie goed verzorgd is en een goede ambiance uitstraalt” 39


Metamorfose vergader- en congreslocatie Eenhoorn Amersfoort

eIgentIJds en

De grote congreszaal is geschikt voor 350 personen

40


TEKST: sander lemmens FOTOGRAFIE: chiel van diest

gastVRIJ eenHooRn

41

eenhoorn


Eenhoorn

Gerard van Vliet

“De vernieuwde ontvangstruimte is het middelpunt van de Eenhoorn en dé ontmoetingsplek in Amersfoort. Vergadergasten, flexwerkers en gasten van buitenaf vinden hier een fijne plek om samen te komen onder het genot van verse koffie, ambachtelijke broodjes en gebak van Hartig.” Met gepaste trots verwelkomt Anton Schäffer, directeur van Eenhoorn Amersfoort, zijn gasten. De vernieuwde uitstraling in combinatie met een hoge service en oprechte gastvrijheid maakt het een typische Regardz-locatie. De nieuwe, eigentijdse uitstraling van de locatie in combinatie met de ruimte en daglicht zorgen voor een prettige en uitnodigende sfeer. “Met deze vernieuwing hebben we ingespeeld op de wensen en de behoeftes van onze gasten die ons ter ore waren gekomen. De reacties? Hartverwarmend en zeer positief.”

Ontmoetingsplek De heerlijke geuren van koffie en versgebakken brood van het in de lobby gelegen restaurant Hartig maken het warme gevoel van gewenst zijn compleet. Puur en eerlijk, vers en ambachtelijk. Daar staan de medewerkers van Hartig voor. “Eten bij Hartig is beleven, proeven en ruiken en past goed bij de beleving die wij als Regardz aan onze gasten willen geven. Hartig geeft ook een extra dimensie aan onze locatie, want ook gasten die trek hebben in een ambachtelijk bereid broodje, en niet voor een vergadering of zakelijke meeting naar Amersfoort zijn gekomen, weten de weg naar de Eenhoorn te vinden. Zo zijn we nog meer een ontmoetingsplek geworden en geven we onze gasten nog meer de ruimte om te kunnen doen wat ze wensen”, aldus Schäffer.

Modern en vernieuwd Ook de grote congreszaal, die geschikt is voor 350 personen, heeft een moderne uitstraling gekregen en een nieuw projectiescherm over de hele breedte van de zaal om de gehele zaal te betrekken bij het congres. Naast het visuele aspect is de congreszaal op het gebied van

43

De nieuwe, eigentijdse uitstraling van de locatie in combinatie met de ruimte en daglicht zorgen voor een prettige en uitnodigende sfeer


PASSION FOR PEOPLE & INTERIORS

design

projectmanagement www.juliabv.nl

realisatie


Eenhoorn

Luc van Bussel, CEO van Regardz

akoestiek ook geoptimaliseerd. En door de mogelijkheid om de bijeenkomst (live-stream) te filmen of het inzetten van een notulist, kan het congres worden herbeleefd of schriftelijk worden vastgelegd. De zaal is ook in te richten voor een receptie, een productpresentatie, een feest, of een (gala)diner.

Goede vertaalslag van Julia “Voor de realisatie van het concept is samengewerkt met Julia uit Eefde, een persoonlijke partner in winkel- en projectinrichting. Bij het bureau Julia staan net als bij Regardz mensen centraal; mensen die dagelijks aankoopbeslissingen maken”, geeft Schäffer aan. Hij vervolgt: “Zij bepalen namelijk het werkelijke succes van een onderscheidend (inrichtings)concept. Na onze briefing bleek Julia de beste vertaalslag te hebben gemaakt naar het nieuwe concept. De complete projectrealisatie is vervolgens door Julia naar volle tevredenheid verzorgd binnen afgegeven planning en budget. Door de persoonlijke benadering voor ons ook een verademing om mee samen te werken!”

Verademing Maar Eenhoorn Amersfoort biedt natuurlijk meer. U heeft de keuze uit diverse vergaderarrangementen. Vergadert u twee uur, vier uur of een gehele dag? Wilt u gebruikmaken van de lunch, borrel, of diner. of een klein buffet? De medewerkers van Regardz staan klaar om alles met excellente service te verzorgen, zodat de focus van de gast op de inhoud van uw bijeenkomst blijft liggen. Met 25 zalen in diverse afmetingen is de op loopafstand (84 stappen) van Amersfoort CS gelegen locatie de ideale gastgever. Anton Schäffer: “Wij verhuren niet alleen de ruimtes maar bieden een totaaloplossing. Met onze nieuwe Kindest Regardz servicemissie willen wij het aardigste bedrijf van Nederland zijn en blijven. We zorgen ervoor dat onze gast met een memorabele ervaring naar huis gaat. Mensen staan in alles voorop; daar ligt onze passie. Ik nodig u graag uit voor een bezoek aan Eenhoorn Amersfoort”

45


46


TEKST: ed nijpels FOTOGRAFIE: Raphaël Drent

Column

De tien geboden voor een goed hotel De hoteleigenaar is een vreselijke snob die er

en creditcard? Wie aankomt, wil snel

genoegen in schept zijn gasten te beledigen

geholpen worden. Kortom: organiseer de

en zijn personeel klappen te verkopen. Zijn

receptie efficiënt.

(foeilelijke) ding dus eruit. Gij zult een fatsoenlijk drankje aanbieden. Zorg ervoor dat in de bar of

vrouw telefoneert liever met vriendinnen dan dat ze het hotel bestiert. Hotel Fawlty

Gij zult zorgen voor goed draadloos

aan de receptie iets goeds verkrijgbaar is.

Towers, met John Cleese als arrogante

internet. De Wi-Fi verbinding is te vaak

Bezuinig daar niet op. Een glas witte of rode

eigenaar, is terecht onsterfelijk geworden.

een drama. Slechte en trage verbinding,

wijn hoeft niet duur te zijn.

In elke aflevering liet de tv-serie weer

onmogelijke wachtwoorden, verschillende

nieuwe stereotypen over hotels, gasten en

wachtwoorden in verschillende ruimtes,

Gij zult airconditioning plaatsen. In ons

personeel zien.

beperking van het aantal apparaten, extra

klimaat is een goede airco onmisbaar. Een

kosten – kap ermee! Verhoog de kamerprijs

te warme of koude hotelkamer leidt tot veel

en regel het goed.

chagrijn. Dit is allang geen luxe meer. Het is

En dat was niet eens helemaal verzonnen.

een basiseis voor een goed hotel.

Het idee voor de serie werd geboren toen de comedygroep Monty Python ooit in

Gij zult geen hoogpolig tapijt gebruiken.

het Gleneagles Hotel in Torquay logeerde.

Het lijkt mooi en voelt lekker, maar het is een

Gij zult zorgen voor een goed bed.

John Cleese en co. noemden het hotel later

bacteriologische ramp. Wat er in hoogpolig

Uiteindelijk kom je in een hotel om te slapen.

‘een van de ergste plekken waar we ooit

tapijt achterblijft aan menselijk materiaal is

Een duur bed is niet per se het beste bed.

verbleven’. Gelukkig gaat het vaak wel goed.

met geen pen te beschrijven, ook al maak je

Het matras, het kussen en het dekbed zijn

Voor veel mensen is een nacht of week in

het tien keer per dag schoon.

doorslaggevend.

altijd even wennen, want alles is anders dan

Gij zult geen badkuip plaatsen. In een

Gij zult een goed ontbijt serveren. Op het

thuis. Voor mensen die vanwege hun baan

hotel wordt vaak slechts spaarzaam gebruik

hotelontbijt wordt vaak het meest verdiend.

vaak in een hotel bivakkeren, ligt dat anders.

gemaakt van het bad. Vaak dient het ook

Voor weinig geld is zo’n ontbijt om te toveren

Zij zijn gewend aan slapen buiten de deur.

als douche. Je moet dan levensgevaarlijke

tot een culinair festijn, waarover de gast

Voor hen tellen slechts comfort, hygiëne en

toeren uithalen om in en uit het bad te

thuis niet uitgepraat raakt.

efficiency.

komen, struikelend over vervelende

rubbermatjes tegen het uitglijden. Ik

Gij zult, hoewel tandenknarsend, te

Maar of je nu privé of zakelijk in een hotel

zeg: weg met het bad. Maak een royale

vinden zijn op bookingsites. Bookingsites

overnacht: in sommige hotels voel je je

doucheruimte met een lekkere plensstraal.

brengen voor de hotelier commissie met

meteen thuis, terwijl het in andere treurig is,

Overigens: douchegordijnen zijn uit den

zich mee. Ja, dat gaat ten koste van de

of zelfs diep treurig. En dat hangt heus niet

boze. Ze zijn smerig, lelijk, onhygiënisch

winst of de investering in het hotel. En

altijd samen met de prijs. Het heeft te maken

en onhandig. Glazen douchewanden zijn

ja, het leidt ertoe dat gasten vaak met

met de liefde voor het hotelvak. Wat maakt

tegenwoordig best betaalbaar. Ze zorgen

prijsverschillen voor een en dezelfde kamer

een hotel nu tot een plek waar je ’s avonds

er bovendien voor dat de badkamer geen

worden geconfronteerd. Dat is lastig, maar

niet treurig naar thuis zit te verlangen? Ik

zwembad wordt.

de hotelier niet aan te rekenen. Voor de

een hotel iets leuks en bijzonders. Het is wel

consument is het aantrekkelijk. Het is de

doe een poging. Hier zijn de tien geboden voor een goed hotel.

Gij zult de minibar weghalen. Dit ding

onvermijdelijke digitale realiteit van 2014.

is compleet achterhaald. Het was een Gij zult snel in- en uitchecken mogelijk

mooie service voor de gast, maar voor de

Overigens ben ik van mening dat de

maken. Vaak is van tevoren al geboekt en

hotelier vooral een verliespost. De gasten

Nederlandse hotels tot de beste ter wereld

betaald. Waarom dan nog die bureaucratie

maakten er een sport van de minibar te

behoren.

aan de balie? Kan dat niet anders, nu we

plunderen zonder te betalen. De minibar

tegenwoordig alles regelen met smartphone

is tegenwoordig vooral leeg. Gooi dat

47

Ed Nijpels


Het Planetarium: een inspirerende congreslocatie in Amsterdam • Werken • Ontmoeten • Vergaderen • Trainen • Congressen • Vieren

Of u nu komt om te werken, te ontmoeten, voor een vergadering of training, een congres of feest moet organiseren, voor elk soort bijeenkomst kunt u bij het Planetarium terecht. Met 14 zalen is er altijd een geschikte ruimte. Natuurlijk voorzien van alle moderne faciliteiten voor uw bijeenkomst. Van gratis draadloos internet tot uitstekende catering. Heel bijzonder is de unieke congreszaal, geschikt voor bijeenkomsten tot 230 personen. Door de perfecte akoestiek in de grote zaal, de audiovisuele mogelijkheden en onze service, praten uw gasten hier nog lang over na. Opvallend detail is dat de gehele zaal pilaarvrij is. Iedereen zit goed en niets staat een geslaagd congres in de weg. Het Planetarium is uitstekend bereikbaar: dichtbij de A9 en op slechts 1 minuut lopen van bus- en metrostation. Natuur, stad en vergaderen. Welkom bij Planetarium Amsterdam!

Bel met 020-651 85 85 om de mogelijkheden voor uw succesvolle bijeenkomst te bespreken of ga naar planetariumamsterdam.nl


GETAPT IN 175 LANDEN MAAR WIJ WAREN EERST

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol


Mensen blijven elkaar ontmoeten!

Regardz geeft u de ruimte. Boek direct en online op www.regardz.nl Bel ons gratis op 0800 - 250 60 60 Vind ons op      regardz.nl Volg ons op      regardz_nl

Werken • Ontmoeten • Vergaderen • Trainen • Congressen • Vieren

Kindest Regardz editie 2  

Lees hier de tweede editie van het Kindest Regardz magazine

Kindest Regardz editie 2  

Lees hier de tweede editie van het Kindest Regardz magazine

Advertisement