Page 1

Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 1

957 medlemmer kan ikke tage fejl... Her er Nordjyllands stø rste (og bedste) fodboldklub!!

De smĂĽ stjerner funkler


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 2

Frejasæson nr. 99

Tom Nielsen hovedformand

få den tanke, at det ville gå galt. Men skuden blev vendt og holdet begyndte at vinde kampe og sluttede på en fortjent 2. plads. Der blev kæmpet, vist flot fodbold og det har været en fornøjelse at se den gejst, som blev vist i de sidste kampe. Lad os håbe succesen fortsætter. Øvrige hold på både herre- og kvindesiden klarede sig fornuftigt igennem sæsonen. Dog rykkede serie 4 ned i efteråret, men blev erstattet af serie 5 som rykkede op. Tillykke med det. Jeg vil starte min beretning med at mindes to af vore medlemmer, som i år er gået bort. Det drejer sig om vores mangeårige medlemmer Carl Viggo Jørgensen og Hans Ørbæk. Carl Viggo var træner og leder i halvtredserne og Hans vil især blive husket for sit store virke i Frejas Støtteforening, hvor han var formand i mange år. Æret være deres minde.

Seniorafdelingen 1. Kvindehold startede sæsonen i 1. division, hvilket desværre var en for stor mundfuld for spillerne. Holdet havde mistet en del spillere i vinterpausen. Dette samt mange uafgjorte kampe krydret med for lidt engagement fra flere spillere betød, at nedrykningen til Danmarksserien blev en kendsgerning. Efteråret blev ikke den succes, der var håbet på, og resultaterne har været på det jævne. Der er plads til forbedringer, men muligheden for at vende tilbage til 1. division er absolut til stede. Med det potentiale af spillere som vi har, skulle det nok være muligt. Dejligt er det at konstatere, at flere af vore unge spillere af egen avl kan være med. Vort 1. herrehold måtte efter en svag sæson rykke ned fra Danmarksserien efter foråret. Det har i hele perioden været en kamp om overlevelse. Naturligvis er der altid mange undskyldninger og faktorer som spiller ind, men vi må nok erkende, at vi bare ikke var gode nok til at være med på dette niveau. Efteråret i Jyllandsserien startede lidt trægt, og på et tidspunkt kunne man Produktion: Tegnerne ApS Tryk: ChronoGrafisk Oplag: 1.000 stk. 2 gange årligt Frejaneren er også tilgængelig som PDF-fil på www.aalborgfreja.dk

2

Så alt i alt et Freja-år som lægger op til, at næste sæson absolut ikke bliver mindre spændende og som vi begynder med standerhejsningen den 28. januar. For Old-Boys afdelingen, som lever lidt deres egen liv, har det resultatmæssigt været et år uden mesterskabspokaler. Desværre måtte vi trække Grand Old Boys, da det til sidst ikke var muligt at stille hold. Det er meget beklageligt. Tendensen går uheldigvis i retning af, at man stopper med fodbolden, når seniortiden ebber ud. Det er en trist udvikling både for klubben, men også på det personlige plan. Der findes ikke noget bedre end at komme ud i Freja og snuse til atmosfæren, få lidt god lir og samtidig motion. Det er livskvalitet. Der blev igen i år gjort et ihærdigt forsøg på at genoptage afslutningsfesten med påhæng. Dette var der ikke stemning for, selv om arrangørerne havde lavet et godt forarbejde. Hvor er det trist.

Ungdomsafdelingen Børneafdelingen vokser til stadighed. De nye årgange og deres forældre har fået styr på de væsentligste elementer af forældrekollektivet, og det virker til at overleveringen fra den ældre årgang til den nye årgang sker hensigtsmæssigt. I afdelingen har der været mange aktiviteter ud over den almindelige turnering. Mange hold har deltaget i City Cup og andre stævner. Både sportsligt og socialt har afdelingerne haft stor succes. Et vidnesbyrd på dette kan man se på opbakningen til den årlige afslutning i Rødhus, hvor der altid er god en stemning og hvor aktivitetsniveauet er højt med turnering, træning,

svømning, leg og ballade. Som noget nyt blev der i vinterhalvåret arrangeret diskofest. Det var en stor succes som også skal prøves næste år. Det må siges, at kreativiteten i afdelingen ingen grænser kender. Den øvrige del af vores ungdomsafdeling kører også på skinner. Takket være vores dygtige ledere og trænere og ikke mindst vores hårdtarbejdende ungdomsformand Martin Jørgensen. Ungdomsformandsposten er en af de helt store uriasposter i Freja, hvor den største opgave er at finde trænere og ledere til de mange hold. Det er benhårdt arbejde, som Martin gav en god beskrivelse af i ”Frejaneren” i forårsudgaven. Alle ved, at når man har succes går alting lettere. Jo bedre sportslige resultater vi kan levere, samtidig med at et positivt omdømme, ja så bliver vi mere attraktive. Det er en tendens som er ved at udvikle sig i Freja og kan måles ved, at vi i efteråret har fået mange henvendelser om at blive træner i Freja. En målrettet indsats der giver resultater, og som direkte kan måles ved, at vi i år har fået mange kredsvindere og oprykninger til mesterrækken. Vanen tro har alle afdelinger igen været på træningsture eller deltaget i turneringer i udlandet, hvor det helt store hit i år var turen til Costa Brava Cup med over 100 deltagere. Og herudover havde U11- drengene taget deres forældre og søskende med til en uforglemmelig oplevelse i Barcelona.

Turneringer For 8. gang i træk afviklede vi Aalborg City Cup. Det blev til endnu en succes og igen med rekordtilmelding hvor 11-mandsholdene var i overtal. Det betød, at det for første gang blev nødvendigt at gøre brug af baner udenfor Frejas anlæg. En stor tak til Aalborg Rugbyklub, som venligst stillede deres baner ved Johannesmindevej til rådighed. I år var vi for 1. gang tilsmilet af vejrguderne med sommervejr alle dagene, hvilket gør alt lettere og samtidig medvirker til øget omsætning i boderne. Overalt mødte man glade mennesker, som alle var indstillet på at få en god oplevelse, og jeg tror, at deres forventninger blev indfriet til fulde. En fantastisk hårdtarbejdende lederstab og hjælpere gjorde det igen. Det er dejligt, at se den virkelyst, det


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 3

3


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 4

gåpåmod og gode humør, som alle leverer, og som derved gør stævnet helt unikt. Når man udvider, følger der også omkostninger med. Derfor er det vigtigt, at foretage en grundig analyse af om indtægterne står mål med de udgifter og det merarbejde en udvidelse medfører. Det skal vi være mere skarp på næste år. Som sædvanlig blev vi chikaneret af Aalborg Kommunes parkeringsvagter som scorede mange p-bøder til kommunekassen. I Hjørring og Brønderslev accepterede man ikke denne provokerende opførsel og fyrede Aalborgs parkeringskorps, men det lader vores politikere sig desværre ikke påvirke af! Vores oldboys-turnering ”Oldies But Goodies” er velfungerende. Der forsvinder hold, men nye kommer til. Afslutningen på sæsonen blev sædvanen tro markeret med en gang fodbold, hvor der laves hold på tværs af klubberne med efterfølgende festligt og hyggeligt samvær. Der var rekorddeltagelse og Freja var rigtig godt repræsenteret. Igen i år var Freja i sommerferien vært for DGI’s fodboldskole. En stor tak til de frivillige, der bruger sommerferien på at løse opgaven sammen med folk fra DGI. Det skal nævnes, at DBU presser på for, at vi skal med i deres fodboldskole. Vi ser dog ingen grund til et bytte, da vi har et godt samarbejde med DGI.

Økonomi Freja-fonden har som sædvanlig støttet klubben med penge til sportslige formål. I år er det i alt blevet til 124.124 kr. fordelt med 58.338 kr. til Frejas drift, 62.062 kr. til byggeformål og 3.724 kr. til Træner- og lederfonden. Ungdomsrejsefonden har i år uddelt 20.000 kr. til deltagelse i nogle af førnævnte rejser. Træner- lederfonden uddeler også i dag flot beløb på 4.500 kr. til en

4

dygtig Frejaleder. Det er Martin Jørgensen som laver et kæmpearbejde som ungdomsformand. Sponsorudvalget kunne i år fastholde sponsorindtægterne på uændret niveau, selv om det har været det vanskeligste sponsormarked de sidste 10 år. Finanskrisen har helt klart lagt en dæmper på firmaernes støttekroner. Heldigvis har vi mange forholdsvis små sponsorer, som forsat godt kan afse midler til Freja. Udvalget er et af de udvalg, som arbejder uden for Freja og derfor ikke er synlige i hverdagen, men er vitalt for Frejas eksistens. Vi skal være meget taknemmelige for den kæmpeindsats, dette udvalg yder. Der kommer hele tiden nye ideer og koncepter til overfladen. I år blev der arrangeret vinsmagning for sponsorerne og FrejaNetStore.dk så dagens lys.

Freja generelt Cafeteriet har i år kørt rimeligt. Der er forsat bemandingssvigt, men det har ikke været graverende. Det er hovedsagelig seniortrupperne som glemmer deres forpligtelser. Til gengæld har den faste stab lavet et godt stykke arbejde for at holde åbent i cafeteriet. Økonomisk ligger der ikke store fortjenester i cafeteriet i den daglige drift, men til gengæld er der taget eksterne arrangementer ind, som har givet god indtjening. Fællesspisningen for medlemmerne har også i år været et tilløbsstykke, hvor der bliver serveret dejlig mad til rimelige priser. Især i ungdomsafdelingen er det et stort hit, hvor forældrene ofte deltager. Sagen om dræning af vores vinterbane spøger fortsat. Park og Natur havde i sommer iværksat en undersøgelse for at dokumentere over for Kloakforsyningen, at banerne altid har været drænet. Vi venter spændt på afgørelsen. Vores nyrenoverede opvisningsbane blev taget i brug i foråret og dens tilstand var i starten ikke helt tilfredsstillende Den våde sommer hjalp godt til, og der kom der mere grøde i græsset og banen fungerer i dag tilfredsstillende. Tak til Park & Natur for velud-

ført arbejde. På årets sidste dag i 2010 blev vi ramt af et stortyveri. Alt vores indkøbte fyrværkeri blev stjålet fra vores aflåste container. Vi må sande, at tyveknægte er på spil overalt og skyr ingen midler. I år sikrer vi os på anden vis, og der bliver fyrværkerisalg i 3 sidste dage i december. Vi håber på, at rigtig mange vil finde vej til Freja og gøre deres indkøb. På grund af tiltagende tyverier i omklædningsrummene og området har vi i år desværre set os nødsaget til at installere overvågningskameraer. Det syntes umiddelbart at være et voldsomt tiltag, men indtil videre har det virket efter hensigten. En af året store festlige begivenheder ”Gule Ærte Festen” var som sædvanlig et tilløbsstykke med udsolgte billeter lang tid før arrangementet løb af stablen. Der var sågar ventelister i tilfælde af afbud. Igen en uforglemmelig aften for Frejanere fra nær og fjern. Aftenens hemmelige gæst var SIFAs formand Henrik Jensen som varmt og engageret fortalte om den frivillige indsats. Endnu en stor succes blev hevet i land. Tak til udvalget for et fantastisk arrangement, som giver Freja god omtale i vide kredse. City Cup festen, for alle de som hjalp til under turneringen, blev igen en dejlig aften med dans til den lyse morgen. Glædeligt at der forsat er mange, som vil være med til at fejre City Cup succesen. Efter en del forhandlinger med Park & Natur og efterfølgende forsinkelse bliver vores gamle lysanlæg på vinterbanen nu endelig udskiftet til et helt nyt anlæg, som bliver tilpasset en fremtidig kunstgræsbane. En kunstgræsbane bliver med stor sandsynlighed en realitet i efteråret 2012 og vil blive et markant bidrag til af jubilæet næste år. Vi afventer pt. det første tilbud som forventes at ligge på ca. 3 mil. kr. Kommunen har meddelt os at Freja er første prioritet og stillet os i udsigt, at vi kan forvente et tilskud på 1 mil. kr. Ifølge de oplysninger vi har indhentet hos DBU, skulle der blive afsat en pulje til kunstgræs på ikke under 10. mil. kr. i 2012. Dette bliver først endelig besluttet i marts måned 2012. Vi har store forventninger til, at vi kommer i betragtning til denne pulje. Hvis det falder på plads, skal vi selv finansiere godt 1 mil. kr. ved egne midler, ved optagelse af lån eller evt.


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 5

folkeaktier. Driften forventes at gå i 0, idet der foreligger tilsagn om bidrag fra Park & Natur samt forventede lejeindtægter. I 2012 har Freja 100 års jubilæum. Vi kan allerede nu godt glæde os til et brag af jubilæumsår. Første step er allerede iværksat. I oktober måned blev en matadorkonkurrence igangsat, hvor 3 driftige handelsmænd hver fik udleveret 33.333 kr., som de skal få til at yngle frem til jubilæumsreceptionen. De 3 Freja-matadorer der har taget udfordringen op er Benny Andersen ”Guldbageren Vestbyen”, René Jimmi Bak ”Aalborg Kaffe” og Erling Post Madsen tidligere ”Postbageren”. De er alle igangsættere og ”købmænd”, som ved, hvad det kræver at drive en forretning, og så bakker de op om Freja. Som et minde for jubilæet ønsker Freja sig en skulptur som en gave fra medlemmerne, som bliver et pejlemærke for indgangen til Aalborgs flotteste klubhus og verdens bedste klub. Skulpturen bliver lavet kunstneren Thorvald Odgaard. Venlige bidrag kan indbetales via vores hjemmeside.

Det foreløbige jubilæumsprogram ser således ud: • Jubilæums DVD. Jørgen ”Mua” Pyndt er i fuld gang med optagelserne, hvor der vi-es uddrag fra begivenheder og dagligdagen i Freja. • I jubilæumssæsonen spiller vores 2 førstehold for kvinder og herrer i vores gamle rød/sortstribede klubdragt. • Jubilæumsskrift hvor forfatterne er Keld Jensen og Jørgen Pyndt. • Udstilling omhandlende Frejas historie. • Aktiviteter for ungdomsafdelingen. • Old Boyslandsholdet spiller mod udvalgt hold på receptionsdagen. • Reception torsdag den 24. maj med kåring af Fraja-matador og afsløring af skulptur. • Fest i City Cup-teltet lørdag den 26. maj.

Det var så det år… En sæson der sportsligt på seniorsiden var på det jævne med pil opad, men alligevel en begivenhedsrig sæson med mange flotte resultater. Det kan kun kan skabes af dygtige frivillige, der varetager klubbens trivsel på bedste vis og giver en flot overgang til vores jubilæumssæson. En stor tak til alle Frejaledere, trænere, forældre, frivillige, og medarbejder, som endnu engang har gjort en indsats, stor eller lille for klubben. Tak til vores sparringspartnere kommunen, sponsorer, SIFA og vores dejlige fonde. En stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et rigtig godt samarbejde – vi kan igen se tilbage på en god sæson. En speciel tak til Henrik Bjerregaard for det store arbejde i bestyrelsen. 6 år blev det til i denne omgang. Jeg er sikker på at Henrik vender tilbage på et tidspunkt, når trænergerningen stopper. Tak for i år. Vel mødt til 100 års jubilæumssæson 2012

Notér disse datoer og vær med til at fejre denne store begivenhed.

Tom Nielsen Formand

Stjerner har det sjovere I Spar Nord vil vi gerne være din bank – hele livet. Derfor har vi gjort det endnu mere fordelagtigt at være Stjernekunde. Kom ind og hør hvordan eller kig ind på www.sparnord.dk SparNord Bank er Freja’s hovedsponsor. Det er ikke tilfældigt. Vi har et fælles rodnet i Aalborg vest. Et rodnet der gennem årene er blevet plejet og passet til fælles glæde. Ikke mindst for Frejas’s medlemmer og de der også er kunder i SparNord Bank.

Venlig hilsen Jan Daucke Kastetvej 40 · 9000 Aalborg · Telefon 96 30 24 70

5


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 6

POKALHELTENE 2011: Pokalerne er vandrepokaler og udleveres sammen med et erindringsbæger på den ordinære sportslige generalforsamling.

”Årets Frejaner” skænket af Keld Jensen: Niklas ” Nick” Mortensen Niklas er En god kammerat. Et godt eksempel på og udenfor banen. Niklas er en spiller der indeholder en masse gåpåmod. Niklas har gennemgået en rigtig flot og god sportslig udvikling. Samtidig med det er Niklas træningsprocent helt i top. Han er altid parat til at kæmpe for holdet og for Freja. Niklas har i 2011 spillet samtlige kampe på vores 1.

hold. Han har vilje til altid at yde det maksimale. Det er ikke altid tingene lykkes, og så må man i gang igen. Det er Niklas parat til. Med sin væremåde er Niklas en god ambassadør for Freja. Ingen er højere end holdet og klubben.

Poula og Poul Jensens´s Mindepokal: Thomas Vestergaard Gives til en (ung) talentfuld 2. holdsspiller. Kort og præcist hvorfor vi har valgt Thomas Vestergaard: Han giver sig altid 100 % både til kampe og til træning. Desuden er han i år også blevet anfører for Serie 2, en post han bestrider rigtig godt. Thomas er altid i godt humør, hvilket smitter af på hans holdkammerater. Han er fuld af sjov, kan lave musikvideoer, som vi alle i truppen nyder glæde af! Han er enhver træners drømmespiller og går altid forrest med gode holdninger og kæmper til det sidste, uanset om vi er foran eller bagefter ...

Eigil Kochs Fighterpokal: Thomas Thomsen Årets fighterpokal går i år til en person der altid går forrest i kamp, både i medgang og modgang. Pokalen går til en spiller der har mod på tilværelsen som fodboldspiller og som ikke er bange for at give sin mening til kende. Han er anfører på Frejas serie 3 og har en stor andel i at holdet er blevet i serie 3 denne sæson.

Vi har oprettet et fodboldskades-team, der med erfaring fra forebyggelse og skadesbehandling på højeste niveau, er klar til at undersøge og behandle akutte og langvarige skader. Teamet består bl.a. af:

Morten Skjoldager Fysioterapeut. Tilknyttet DBUs ulandshold & AaB SAS-Liga

Annemette Bech Idrætsfysioterapeu t i Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter.

Desuden bidrager han til at humøret i omklædningsrummet holdes højt. Må han få en stor fremtid i Aalborg Freja med masser af succes og godt humør! Tillykke til Thomas Thomsen!

Seniorlederpokalen skænket af Jyske Bank: Jan Daucke Han har haft en flot fodboldmæssig karriere med mange 1. førsteholdskampe dog afbrudt af et år i Aalborg Chang. Han forsøger af og til forsat at hænge på i seniorafdelingen. Ellers træner han sommetider med oldboyserne, hvor han ofte ryster på hovedet af sine medspillere og kan f. eks. ikke forstå, at Per Allan på 71 år ikke sætter tempoet op. Han begyndte ledergerningen med baggrund i sin økonomiske uddannelse, hvor han efterhånden i mange år suverænt har styret Frejas fonde og

Per Gade Fysioterapeut. Tidl. SAS-liga spiller i AaB og AC Horsens

www.arkadensfysioterapi.dk · J.F. Kennedys Plads 1R, 4.sal · 9000 Aalborg Tlf. 99204060 · info@arkadensfysioterapi.dk

6

40


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 7

lavet fine investeringer med godt udbytte til Freja. Derforuden styrede han økonomien ved opførelsen af vores nye klubhus og var såmænd også med på nedbrydningsholdet. I City Cup har han også gjort karriere hvor han startede som pølsesælger men avancerede hurtigt til økonomiansvarlig, og han er en af dem som under turneringen trækker det tunge læs. Han er også med i vores 1.-2. holdsudvalg. Her lægger han et stort arbejde i at skabe gode rammer for A-truppen. Så er der også jubilæums- og kunstgræsudvalget hvor der også bliver lagt megen energi i. Jans entusiasme og engagement er ikke til at tage fejl af. Han er en inkarneret “Frejaner”, der altid står til rådighed for sin klub.

Ungdomslederpokalen skænket af Tom Nielsen: Christian Hjulmand

Annebergvej (til/fra Freja), julekalendersalget, klubkoordinator for Danske Bank Cup/Vildbjerg Cup, og når nu der mangler et klub-telt til sidstnævnte, så sørger han også for det. Informationsniveauet er altid højt, og flere andre har hentet inspiration i 2000-årgangens hjemmeside. Christian sætter holdet/årgangen meget højt - og fru Kirsten har nok måttet sluge en eller to ka(ra)mel(l)er, pga. ”Hjulmandens” afhængighed af den næsten daglige Freja tjans. Tillykke til en rigtig Frejalede.

Ynglinge Fiduspokal (U19) skænket af Jan Petersen: Christian Pedersen Årets spiller har fra start imponeret mig, han har fået tillagt et stort ansvar for første gang, og har løst dette efter bedste evne, der så tilfældigvis

også tilfredsstiller mig. Han er en fantastisk spiller med et stort potentiale, og som nogle gange bliver lidt glemt i Freja-regi. Jeg har dog aldrig været i tvivl, da han lige fra starten har imponeret som: anfører, spiller og humørspreder i en svær sæson. Han har i hele sæsonen trænet regelmæssigt med A-truppen, og jeg er sikker på, debuten på 1. holdet ligger og lurer!

Sams´s Kanonskyttepokal: Alexander Staffe 27 mål Gives til klubbens topscorer i såvel ungdom- og seniorafdelingen. Alexander Staffe har på det sidste år som U17 spiller, rykket sig rigtig meget som spiller. Der hvor man kan se han har rykket sig, er i hans presspil og spilforståelse. Han

Han kan ikke ramme en ladeport med en inderside på 3 meters afstand, men har lavet et fantastisk stykke arbejde for Freja i almindelighed og Årgang 2000 i særdeleshed! Han er her og nu med til at holde styr på 10 trænere og 48 spillere i årgang 2000 og gør det fortrinligt. Han har været det organisatoriske omdrejningspunkt på årgang 2000 Drenge siden den spæde start i 2004. Udover at have et normalt holdleder-

overblik over årgangen, der i nyere tid er Frejas største, dygtigste (og formentlig mest aktive) børneårgang, så har han en finger med i spillet mange steder, fx træningslejre, ekstra turneringer, Rødhustur og U11-Barcelonatur (forår 2011), madlavning til 200 personer, agitering for cykelstien på

40

Online booking www.denhardt.dk

Mølleparkvej 1, st. 9000 Aalborg Tlf: 98 12 61 40

7


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 8

har det seneste halve år spillet offensivmidt/hængende angriber og angriber. Her kan hans forståelse med spillet ses i, at han laver rigtig mange flotte tilbageløb for at modtage bolden. Og det med presspillet, der kan jeg bare minde jer om hans lynscoring, hjemme mod KFUM i sidste og afgørende runde, for at spille os i M2 til foråret. KFUM startede kampen, men efter 14 sekunder havde Alexander bragt Freja foran 1-0. Han har med 27 mål, i kalenderåret 2011, bevist at her er en rigtig dygtig spiller, man skal holde godt øje med på Jyllands/Danmarks serie holdet i fremtiden.

Årets Damespiller Pokal: Marianne fristrup Det er ikke den store hemmelighed at hun ikke er vores hurtigste spiller og hun skal ikke ud i de lange løbedueller. Det var de få negative bemærkninger jeg kan sætte på Marianne. I selve spillet har hun et suverænt hovedspil, og kan vi bare få modstanderne til at sparke lange bolden frem, så skal Marianne nok få dem ekspederet væk. Hun har efterhånden scoret end del mål efter hjørnespark, hvor hun er en evig trussel. Hun sparker godt, har en god teknik og hendes evne til at placere sig rigtigt er en fornøjelse at studere. Hun har ikke mistet mange træninger, og hun kommer for at træne ikke bare for at få krydset. Har altid et godt humør og smil på læberne. Jeg har aldrig hørt et negativt ord fra Marianne. De to år jeg har været omkring 1. holdet, har Marianne været et stort plus for holdet både til kamp og træning.

Lykke Høgh’s Mindepokal: Lene Gottenborg Gives til en humørfyldt god kammerat i dameafdelingen. En spiller med den rigtige indstilling. En veninde der favner det hele. En kammerat der aldrig siger nej til at hjælpe. Nogle væsentlige dele af opskriften på et fint menneske. Sådan er Lene bare. Til trods for et arbejde med meget skæve arbejdstider, som indebærer afbud til træning og kamp, så kan man altid regne med Lene, hvis hun har fri. Du siger aldrig nej til at hjælpe, uanset hvilket hold der kalder. Såvel i kamp som til træning gør du dit bedste, og det er altid en fornøjelse at have dig med, fordi du er en rigtig god fodboldspiller samtidig med at du har et herligt fighter-gen. En meget fortjent gestus til alles ven....Lene

Altid med smil på læben, en kæk bemærkning og masser af hjælpsomhed og engagement i klubben. uanset om det gælder cafeteriavagter, holdledertjansen eller træning klares det med smil og masser af sjov snak.. Og så er hun altid frisk på at tage tøserne med "på tur"

U18 Fiduspokal Skænket af Henrik Bjerregaard: Emma Reberholt

HUMØRKLOKKEN: Maria Jensen

Pokalen går til et af Frejas største talenter nogensinde på pigesiden. En spiller der virkelig brænder for klubben. Hun har et fantastisk blik for spillet, en helt suveræn vindermentalitet, der kommer til udtryk ved 100 % koncentration før og under kampene, og en træningsprocent, der nærmer sig de 100. Med disse egenskaber bliver hun uden tvivl, en af de største spillere, som Freja nogensinde har haft på pigesiden. Hendes suveræne evner som fodboldspiller, har været

Glarmesterfirmaet

BHS Glas

Kystens Perle Bådehavnsvej 10 9000 Aalborg Tlf. 98 11 41 87

Husk

8

Onsdags-snegle....

Ny Kastetvej 21 9000 Aalborg Telefon

ÅBENT ALLE UGENS DAGE

98 11 46 00

KASTETVEJ 115 BORGERGADE 32


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 9

helt afgørende for U 18 pigernes store succes, de sidste par år, hvor hun har været en af de bærende kræfter på holdet. Hun har altid spillet i Freja, og er næsten hver weekend at finde på terrassen for at bakke de andre Freja hold op, hvilket viser hendes store hjerte for Freja. Pokalen går til en spiller der om nogen kan kaldes en ægte Frejaner. Emma Reberholt

Træner Leder Pokal/ Aalborg Freja’s træner- og lederfond: Martin Jørgensen Årets Træner- og lederlegat går til en leder, der har et stort hjerte for Freja og ikke mindst for Frejas ungdomsafdeling, hvor har været et stort aktiv de sidste mange år. Han er manden bag Frejas nye ”Blå tråd” der er skrevet med stor entusiasme og ”glød” for, hvordan Freja som klub skal udvikle sig i de kommende år. Han er kommet til klubben fra det Sønderjyske, hvor han efter eget udsagn skulle have haft en glorværdig karriere som ungdomsspiller, med indtil flere kredsmesterskaber i de Nordslesvig- ske ungdomsrækker. Martin er vel stadig under kategorien ”på tålt ophold” i Aalborg. I Freja er han om nogen, den der kendetegner ungdomsafdelingen,

hvor han med sit store engagement og altid gode humør, er elsket af såvel trænere som spillere i hele klubben. Ofte ses han i klubbens cafeteria med en flok unge mennesker omkring sig, der hygger sig i ungdomsformandens selskab og dette skyldes helt sikkert ikke at han er i gang med at ”lufte muldvarpeskindet”. Rygterne vil vide at han stadigvæk opbevarer flere hundrede kroner i 10-ører, i håb om at kronen en dag bliver devalueret og der igen vil sælges 10 ørers slik i Frejas cafeteria, ligesom enhver Frejaner ved at den væsentligste årsag til klubbens flotte smileyer skyldes hans fænome-

nale ”rensning” af pølsegrillen efter hver træning. Legatet går helt fortjent til en af de mest vellidte personer i klubben, en person der brænder så meget for klubben, at man engang imellem skulle tro at han var storaktionær i klubben. Det er han ikke, han er bare en helt fantastisk klubmand, som alle har den dybeste respekt for: Martin Jørgensen

9


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 10

Efterår 2011 i Freja

Efterårssæsonen 2011 i Freja blev en af de bedre af slagsen, især for vores bedste seniorhold, der igen kunne synge med på sejrssangen. Damesenior: Danmarksserieholdet havde en fin sæson, og ligger på en af de to pladser, der giver adgang til oprykningsslutspillet i foråret. Holdet spillede nogle meget flotte kampe, hvor flere af ”vores egne” unge spillere, viste at der absolut er en stor talentmasse i Frejas egne ungdomsrækker. Efterårssæsonen var samtidig den sidste for vores afholdte træner Jens Thorup, der har valgt at holde en pause fra trænergerningen. Fra klubbens side skal der lyde en kæmpe tak til Jens, for sin store indsats i afdelingen, hvor han med sit rolige gemyt og sin store fodboldfaglige kunnen, absolut har været et stort aktiv for klubben. 2. holdet i Jyllandsserien reddede sig endnu en sæson i rækken, efter en meget spændende afslutning. Der er ingen tvivl om at dette hold indeholder et meget stort potentiale, og flere af spillerne på holdet, vil uden tvivl få mange kampe på klubbens 1.hold i de kommende år. Serie 2 sluttede på en godkendt 3.plads. Herresenior: Jyllandsserieholdet fik ”vendt skuden” og nåede målsætningen om en top-4 placering, hvilket giver adgang til oprykningsslutspillet til Danmarksserien i foråret. De trofaste tilskuere der har fulgt holdet i efteråret, har ofte været vidne til noget af det bedste fodbold, der længe er set på Freja. Med tilgang af et par meget stærke spillere og et virkelig flot stykke mandskabspleje fra trænerteamet, har det været en fornøjelse at følge holdet såvel på træningsbanen som i kampene. Og da ”vandrørene” fortæller at der skulle være yderligere forstærkning på vej, kan vi godt tillade os, at have

10

store forhåbninger til holdet i den kommende sæson. Serie 2 sluttede midt i rækken, der igen var præget af et suverænt tophold, der meget hurtigt lagde afstand til de andre hold i rækken. 2011 var den første sæson med Tommy som træner i klubben, et meget positivt bekendtskab, som vi alle i klubben er meget glade for, og det er derfor også med stor glæde og stolthed at vi har lavet en aftale med Tommy for de næste to år. Også en stor tak til Allan for endnu en suveræn indsats som holdleder. Serie 3 reddede sig på næstsidste spilledag, efter en turnering, hvor holdet blev bedre og bedre fra kamp til kamp. Havde sæsonen som ”i gamle dage” varet et helt kalenderår, er der ingen tvivl om at holdet var sluttet i den absolutte top. Holdet består primært af unge spillere, hvoraf en stor del, er spillere der kommer fra vores egen ungdomsafdeling. En helt ny udvikling, der viser at vi er på rette vej m.h.t. at fastholde spillerne, når de rykker op som seniorer. Serie 4 har haft et svært efterår, da det desværre ikke lykkedes at finde en træner til holdet og de selv har været ansvarlige for alt det praktiske til kampene. Dette kostede desværre en nedrykning, men forhåbentlig har vi en ny træner klar til holdet inden længe, og så er der ingen tvivl om at de hurtigt vender tilbage til serie 4. Serie 5 vandt suverænt deres række og rykkede op i serie 4. Stort tillykke til James & co. Serie 6,1 og serie 6,2 spillede sig til hæderlige placeringer. I ungdomsafdelingen var der igen et par hold der vandt deres kreds. Denne gang var det de talentfulde U 17 drenge, der spillede sig op i Mesterrække 2, efter at have vist noget meget seværdigt fodbold og et flot stykke trænerarbejde fra JP & co. ”Gulddrengene” fra årgang 2000, vandt endnu engang deres række, selv om de var rykket en årgang op, og mødte modstandere der alle var fra årgang 1999. Drengene skal nu spille i U 13 Mesterrækken og det ville ikke undre nogen, hvis de også her præsterer et topresultat. Vi skal mange år tilbage for at finde en så talentfuld årgang på Freja, og hvis I ikke har været ude og se deres kampe, skulle I kigge forbi Frejaparken og se hvor flot fodbold kan spilles af 11 årige drenge. En af de væsentligste årsager, til den store succes vi ser i vores ungdomsafdeling er uden tvivl forældrekollektivet, som spillere og forældre introduceres til,

- af sportsformand Henrik Bjerregaard

allerede den første dag de kommer til klubben. Udover at løse udfordringerne med at finde trænere i børneafdelingen, er der ingen tvivl om at forældrekollektivet også skaber gode sociale rammer for vores unge mennesker og får forældrene til at tage aktiv del i deres børns forening. En anden af ”sidegevinsterne” ved forældrekollektivet, kan ses på sidelinjen, når holdene er i kamp. Her hygger forældrene sig sammen og mange nye venskaber bliver dannet, til glæde for såvel børnene som forældrene. I efteråret lykkedes det også at få ”trænervældet” på banen igen. Dette er et forum, hvor hovedtrænerne, mødes 5-6 gange årligt for at udveksle erfaringer. I så stor en klub som vores er det vigtigt at vi hjælper hinanden, med hverdagens ”problemer” og det er netop hvad dette forum kan medvirke til. Stor tak til Finn C. for et flot stykke ”benarbejde” Efter 6 år som sportsformand har jeg valgt at holde en pause, for at koncentrere mig om ”mine” U 18 piger. Årene som sportsformand har været utroligt spændende, med herrernes oprykning til Danmarksserien og kvindernes oprykning til 1.division som højdepunkterne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de fantastiske mennesker, jeg har arbejdet sammen med igennem årene. Jeg er stolt af at have været en del af den sportslige ledelse i en klub, hvor der findes så mange dejlige mennesker, der aldrig er ”bange” for at give en hånd med, når der er brug for det. Ligeledes er jeg stolt, når jeg har snakket med ledere fra andre klubber i Nordjylland, der alle samstemmende siger ”I har også noget helt specielt ude i Freja, og hvis vi skal anbefale spillere at skifte klub, nævner vi altid Freja først”. En særlig stor tak skal lyde til Arne Frandsen, som jeg har siddet i 1-2 udvalget sammen med i alle årene. Jeg tror ikke at der findes ret mange klubfolk, der som Arne ”knokler” for sin klub, bogstavelig talt døgnet rundt. For mig er der ingen tvivl om at Arne er en af de væsentligste årsager til 1.holdets succes, de sidste 5-6 år. Udover det fodboldmæssige, har jeg også i Arne fået en god kammerat, der altid er klar med en hjælpende hånd, uanset opgavens karakter. Med håbet om en mild vinter og en sportslig god forårssæson i alle afdelinger, ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et forrygende godt nytår. Og på snarlig gensyn i verdens bedste klub.


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 11

Jyllandsserien Stående fra venstre.: Kjeld Mølgaard. Thomas "Rocco" Sørensen. Michael Frandsen. Anders Verwohlt. Lasse Daucke. Thomas Justesen. Anders Hansen. Sebastian Andersen. Søren "Sus" Nielsen. Finn "C" Christensen. Siddende fra venstre.: Pia B. Mølgaard. Niklas Mortensen. Kaspar Rynkeby. Martin Søndergaard. Martin "Mulle" Christensen. Angelo Sieste. Rasmus "Polle" Poulsen. Lars Arendrup.

Mission - kultur - glæde og sejre Efter den skuffende nedrykning fra Danmarksserien skulle Frejas 1. herrehold, nu i Jyllandsserien, have sat proppen i. En nedrykning som vi ikke kunne indvende det store imod. Vi havde et stykke arbejde, en ”Mission” der skulle sættes i søen. Nøgleordene var en plan for opbygning og udvikling af vores fundament. Fællesskabet og sammenholdet som et vigtigt element. Arbejde på banen og udenfor banen. Samtidig skulle vi stadig holde vores fokus på det positive, vi trods alt

G¿r det du er bedst til det g¿r vi

havde lavet og arbejdet med i foråret 2011. I Jyllandsserien var vores delmål for efteråret, at forblive i Jyllandsserien. Hovedmålet var at komme til at spille oprykningsspil til Danmarksserien i Aalborg Frejas jubilæumsår i foråret 2012. Dette ville kræve en placering mellem de 4 første hold i puljen. Derudover havde vi et mål om at træningsprocenten i vores A-trup skulle øges. Det lykkedes. Vi øgede i efteråret vores møde til træning og kamp med 10%. Ros til spillerne. Klart en af grundene til at vi i efteråret gjorde det så godt. Vi at der stadig er noget at hente her og noget der kan gøres bedre. Men en skridt i den rigtige retning. Der skal gives lidt, for at få og opnå det man vil. Så lad os fortsætte de gode takter gutter.

Status for Jyllandsserien efteråret 2011 Efterårssæsonen startede med en kamp i DBU pokalen mod Hobro fra 1. division. Kampen endte med et hæderligt nederlag på 3-0 til en god modstander. Hvor vi efter omstændighederne lavede en god indsats. Første kamp i den nye sæson i Jyllandsserien blev indledt med en hjemmekamp mod Skagen Vi spillede en rigtig god kamp, men måtte skuffende nøjes med uafgjort 2-2 i en kamp, hvor vi var bagud to gange og flot kæmpede os tilbage. KFUM var næste modstander på ude-

Af Finn Christensen

bane. Altid intense og tætte kampe. Vi løb af med sejren. 2-1 blev kampens resultat. Tredje kamp var mod de formodede vindere af puljen Hjørring. Det blev en ligeså svær kamp som forudset. Divisionsreserverne fra Hjørring, var selv om vi kæmpede bravt, på dagen bedre end os og vandt 2-0. Vi syntes egentlig at vi lavede gode ting og var på rette spor til kampen på udebane mod Sæby. Sådan var det ikke helt. På en total offday, hvor vi blev ramt af et rødt kort i første halvleg, og hvor vi underpræsterede som hold tabte vi med 4-1. Det var en kamp der skulle sluges, vendes, drejes og ikke mindst hurtig glemmes. Heldigvis var vi parate til dette og vidste godt, at det ikke havde været godt. Så vi tog til næste kamp mod Frederikshavn med en formodning om at vi kunne gøre det meget bedre og rejse os. Holdmæssigt og spillemæssigt gjorde vi det. Spillede en rigtig god kamp, med mange gode momenter. Vi kom foran 1-0 og havde en god fornemmelse. Masser af chancer for at udbygge føringen. Vi scorede ikke mål to og med 13 minutter igen stod der ud af ingenting, 1-1. OK sagde vi til os selv 1 point er til at leve med. Men dybt inde i dommerens overtid scorede Frederikshavn til slutresultatet 2-1. Puha den var hård at sluge. Vi havde gjort så mange ting rigtigt. Med en placering som nummer næstsidst skulle vi gerne på pointtavlen igen. Vi tog fat i alt det positive vi havde præsteret i den

11


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 12

seneste kamp og vidste at der skulle 3 point til for at rykke i tabellen. Det skulle gå ud over Thisteds reserver. Det gjorde det. Der blev leveret en super præstation. Ding, ding og ding, vi gik til pausen med en føring på 3-0. Flot. Resultatet blev en sikker 5-1 sejr Dette gav tro på at tingene kunne lykkes for os. Lindholm var næste modstander. På en regnfuld og tung udebane endte kampen 1-1. Så vendte turneringen og Skagen var igen vores modstander. Denne gang på udebane. Vi kæmpede, fightede og spillede os til et superresultat. En 1-0 sejr med et mål i overtiden. Der var skub i os. KFUM i Frejaparken.. - igen en 1-0 sejr og endnu en sejr på hjemmebane. Med denne sejr spillede vi os for alvor ind i kampen om en af de 4 toppladser. Hjørring på udebane. Vi kom med masser af optimisme og spillehumør til denne kamp. Tingene gik ikke vores vej og vi måtte rejse hjem med et 3-0 nederlag. Nu var der lagt op til revanche på hjemmebane mod Sæby. Revanchen fik vi. En 4-1 sejr efter 0-0 ved pausen. En debutant skulle vise sig som en vigtig figur for os i de sidste 4 kampe. Martin Karlberg dukkede op, blev sat på banen fra anden halvlegs start og nettede en enkelt gang i sin debut. Næste kamp også en revanchekamp. Denne gang mod Frederikshavn. Vi havde sneget os op over stregen og kunne med en sejr for alvor spille med om en af de fire pladser og gå efter andenpladsen. Det blev en kamp med masser af nerve. Vi arbejdede os ind i kampen og lavede 2 rigtig flotte mål på fine gennembrud. Det gav en 2-1 føring ved pausen. Vi aftalte at holde fokus og at gå ud at gå ud og vinde anden halvleg også. Det gjorde vi med bravour. Så 3 gange hørte man over højtaleren Arne Frandsens stemme i Frejaparken ”Det kører for Freja”. Det gjorde det. Slutresultat en 5-2 sejr. En rigtig flot præstation af hele holdet. Et flot hattrick af Martin Karlberg og 2 mål af Martin Søndergård. Vi følte os ovenpå og nu skulle det hele afgøres. Thisted på udebane. Efter en lidt træg og nervøs start satte Freja sig tungt på kampen og vandt igen 5-2 og igen med et hattrick af Martin Karlberg. Vi havde nået vores mål. Nu gik vi efter andenpladsen. Det krævede en sejr over Lindholm i den sidste kamp på hjemmebane. To gange ”kørte det for Freja” og en 2-0 sejr var i hus. Endnu engang var det vores to mest scorende spillere Martin Karlberg og Martin Søndergård der stod for målene. Den femte sejr på stribe på hjemmebane og den fjerde sejr i

12

træk. En superafslutning på efteråret. Godt gået gutter. Aalborg Freja endte på en andenplads i puljen. 14 kampe 26 point (82-4) og en målscore på 30-18.... absolut godkendt. Vi har i dette efterår benyttet 23 spillere. Heraf har 5 spillere debuteret på Frejas førstehold. 3 spillere har spillet samtlige 15 kamp (14 kampe i JS og 1 pokalkamp). Det er Nicklas ”Nick” Mortensen, Martin ”Mulle” Christensen og Anders Hansen. Vores topscorer og målscorere i efteråret blev Martin ”Sønder” Søndergård med 9 mål efterfulgt af Martin Karlberg med 8 mål, Thomas ”Juste” Justesen og Michael ”Franni” Frandsen med 3. Sebastian ”Seb” Andersen og Kasper Rynkeby med 2 mål. Samt Angelo ”Angi” Siesto med 1 mål. (2 selvmål) Efterårets spiller: Thomas Justesen og

Årets spiller: Nicklas Mortensen stort tillykke. En god og spændende udfordring venter vores 1. hold i jubilæumsåret 2012. Tak for støtten og opbakningen, der er givet til trænerteamet omkring Frejas førstehold. En stor tak til alle der har ydet og yder et godt stykke arbejde for os. Tak for samarbejdet nedad, opad og til siden omkring vores trup. Alle i Aalborg Freja ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. På gensyn i 2012. Det sociale element, den vigtigste byggesten. Med venlig Freja hilsen Finn Christensen


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 13

Serie 2

Sæsonen startede lidt halvsløvt. I august var der stadig mange spillere på ferie eller feriearbejde, og dette kom til at 'koste dyrt' i de første par kampe. Herefter gik det dog fremad, og vi vandt nogle gode og vigtige kampe i træk. Desværre var det for sent at løbe efter oprykning, idet Jetsmark havde gjort det suverænt, og var en klasse bedre end vi andre i kredsen. Herefter gjaldt det om at undgå nedrykning. Dette viste sig dog hurtigt, ikke at blive et problem for Freja Serie 2. Vi sluttede i den bedste halvdel:) Vi har netop kåret årets spiller på Serie 2 og det blev Thomas Vestergaard. Af andre stærke spillere skal nævnes : Nicholai Benzon, Kenneth Christensen, Niels Madsen og Anders Verwohlt, som alle har været nogen af de bærende kræfter. Ellers skal der lyde stor ros til hele holdet for seriøs træning, godt fremmøde og højt humør igennem hele sæsonen. Jeg glæder mig meget til den kommende sæson, hvor vi naturligvis går efter oprykning. Hvis dette skal være muligt kræver det færrest mulige afbud - både på 1.holdet og 2.holdet og naturligvis samme gode indsats og gejst til træningen. Stor tak til Finn, Allan og Keld - for godt samarbejde ! Og tak til Arne Frandsen, som altid er klar til at give en hjælpende hånd. Med venlig hilsen Tommy Pedersen

EN VERDEN AF

TAPAS

Restaurant

Bagest fra v.: Allan Gregersen, Nicholai Benzon, Jeppe Fredborg, Frederik Holt, Troels Nielsen, Michael Daucke, Thomas Poulsen og Tommy Pedersen. Forrest fra v.: Esben Elkjær, Thomas Vestergaard, Kristoffer Staun, Alex Phatpruit, Niels Madsen, Kenneth Kristensen, Gian Rasmussen og Michael ”Tåge” Nielsen.

Slotsgade 33 . 9000 Aalborg . Telefon 96330337 . www.restaurantpropaganda.dk

13


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 14

Serie 3 Bageste række fra venstre Michael Jacobsen, Pelle Fast, Kristoffer Brix, Emil Berg, Sonnie Larsen, Ludvig Rasmussen, Thomas Thomsen, Morten Boel Forest fra venstre Anders Teglgaard, Jarivan "Jay-Jay" Ahmad, Mikkel Færgemand, Mads Vestergaard, Oliver Hanson, Mads Nielsen, Michael Hansen

B-Truppen. Efterår 2011. I denne sæson startede de 2 hold i henholdsvis Serie 3 og Serie 4, da det desværre ikke var muligt at finde en ny træner til serie 4 holdet efter Jon, måtte jeg prøve så godt jeg kunne at stå for begge hold. Men det blev hurtigt klart at det ikke var så nemt, og starten bar præg af alt for meget rod specielt omkring 4.holdet. Målsætningen var for begge hold at forblive i deres rækker, og jeg var egenligt optimistisk på begge holds vejene før sæsonstarten. En rigtig god start på træningsbanen og mange nye spillere lovede godt for den kommende sæson, men det skulle hurtigt

vise sig at afbud og skader skulle kom til at præge sæsonen i B-Truppen. I opstarte så alt godt ud, vi var 30-35 spillere til træning hver gang, hvilket jo er meget pænt til 2 hold og stemningen var rigtigt god. Men da vi nåede til den første spillerunde, kom der så mange afbud at vi kun med hjælp fra serie 5 kunne stille 2 hold. De næste 5 kampe var billedet det samme, mange afbud mange nye spillere hver uge og det blev vi straffet for på begge hold. Store nederlag både til serie 3(med undtagelse af kampen mod KFUM som vi vandt2-0) og til serie 4 og det så derfor meget svært ud at opfylde målsætningen.

Vendepunktet for serie 3 kom i kampen efter vores 4-1 nederlag til Åbybro hvor vi spillede en frygtelig kamp og nærmest forærede sejren væk. Vi havde efter de første tre kampe næsten stille med samme opstilling og det begyndte nu at bære frugt, vi lavede ikke så mange fejl spillet blev bedre og resultaterne begyndte at komme. Af de sidste 8 kampe blev det til 4 sejre 2 uafgjorte og kun to nederlag og vi sluttede på en fin 5. plads i serie 3 og fik dermed opfyldt vores mål om at blive i rækken. Af spillerne, som alle gjorde det godt, vil jeg fremhæve Thomas Thomsen, Jay-Jay og Pelle Fast som alle har ydet rigtig

Serie 4 Bagest fra venstre: Morten Spanner, Per Christensson, Max Nicolaysen, Daniel Hansen, Rasmus Nielsen, Nicolai Skaarup, Michael Fjordbak. Forrest fra venstre Daniel Steffensen, Andreas Breum, Christian Disserud, Ronnie Ringgren, Jacob Morild, Jonas Poulsen.

14


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 15

Serie 5 Bagest fra venstre: Mikkel Kristensen-Thomas Kraglund-Amir Smalgalie-Magnus Møller-Thomas Andersen-Træner James Dowsett. Forrest fra venstre: Kasper Walsted-Martin Andersen-Jan Fisker-Dennis Olsen-Mik Jonson-Peter Grillo-Sigmund Torgaard. Mangelende fra Serie 5 Truppen: Nikolaj Dowsett-Mark Holler-Christian Iversen-Trond Johannesson-Morten Amdi-Lars Pilegaard-Brian Andersen-Nicolas Jacobsen-Martin Sørensen.

meget for holdet, altid til træning (næsten) og altid klar til at gå forrest når det er nødvendigt. Serie 4 fik det desværre meget svært hele sæsonen det blev kun til en sejr og ni nederlag og en nedrykning til serie 5 var ikke til at undgå. Der var hele sæsonen meget stor udskiftning på holdet og det var meget svært at sætte hold hver uge, jeg håber det ændre sig næste år, hvor vi forhåbentligt kan få et rigtig godt og stabilt 4.hold. Der skal her lyde en stor tak til Fjord for at hjælpe til med trænergerningen de gange jeg ikke kunne være der. Samtidigt vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til de spillere som har hjulpet i B-truppen i løbet af sæsonen både fra A-truppen og Ctruppen og trænerne for godt samarbejde i løbet af efteråret.

flere spiller til Serie 4. Så efter den første runde var placeret nedereste i puljen. Men jeg kan lover for det andret sig derfra. Vi vandt de næste 6 kampe i træk. Vi vandt også en kamp mod NUBI hvor vi holdt nullet med 6 spiller fra Serie 6. Vi løb ind i sæsonens eneste nederlag mod Lindholm som stillet med en utrolig stærkt hold den dag. Men vi rejste os igen og slog Chang for anden gange 3-2 og dem elsker vi at slår i Freja. Da vi gik ind til sæsonens sidste kamp ude mod Grindsted var vi tvunget til at vinde for at sikre oprykning. Her må jeg, på holdets vegne siger tak til Kjeld Mølgaard for at træde til da vi manglede en målmand. Denne kamp vist

vores holdånd og styrke. Der gik 20 minutter før modstanderne var på vores banehalvdel! men ind vil bolden ikke. Men så gik det stærk, 1-0 derefter 1-1 på vores eneste fejl i forsvaret. Så 2-1 på en pragt mål af Magnus. 3-1 og 4-1 på en anden pragt mål, denne gang fra anføren Mikkel som blev først halvlegs resultat. Efter 5 minutter ind i anden halvleg stod det 6-1. Vi kørt resten af kampen stil og roligt hjem og vandt 8-1 til sidste. Sådan slår man fast hvem var det bedste hold i puljen. På dagen var de "Jamie's Dream Team" Og en stolt og meget våd (efter tur i badet med tøj på) træner kunne slappe af. God, hvor var jeg stolt af dem.

Tak til alle i B-truppen for et godt og ikke mindst sjovt halvår og jeg håber at se jer alle sammen igen når vintertræningen begynder. Morten Boel Nielsen P.S Stort tillykke med oprykningen til James og serie 5 Og så gi’r vi ordet til vores internationale træner for C-truppen.. Sir James Dowsett: ‘Det har været en meget bevægende sæson for hele C Trup. Vi har haft ialt 55 spiller på listen i truppen ( 3 hold). Nogle gange svært at håndtere så mange,men en oplevelse jeg har for det meste nyddet, især spillernes indbyrdes sjov og hyggelig samvær. Hvis vi starte med Serie 5: Vi startet sæsonen lidt skidt, da vi må aflyse vores alleførste kamp fordi vi må afgiv

15


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 16

Serie 6 Bagest fra venstre: Silas Holm, Nikolaj Dowsett, Christoffer Pedersen, Thomas Seerup, Kasper Walsted, Niels P Askou, Mark Andersen. Forrest fra venstre: Kristian Poulsen, Martin Andersen, Henrik Ritter, Jonas Lundberg, Jesper Christensen,S øren Møller, Martin Sørensen

Serie 6.1 Igen må de også afgiv spiller til Serie 5 og også serie 4. De gav også 5 spiller til serie 4 dagen efter deres egne sidste kamp. Det betydet at de også må aflyse nogle kampe og det koste. Men de endt på 5 pladsen alligevel og sluttet sæsonen med også en flot 5-2 sejr. Her blev der scoret en af sæsonens flotteste mål og lige efter bogen. En flot kombination op af højresiden derefter en perfekt indlæg fra Kasper, og der var Henrik som lavet en perfekt hovedstod i det modsat hjørn. Hvis vi havde været mere stabile med at kunne stiller med nogenlunde samme hold flere gange vil vores slut placering været meget bedre. Serie 6.2 Her igen var vores største problem at stiller hold p.g.a afgivelse af spiller opad. 6.2 må aflyse 4 kampe men alligevel endt kun anden sidste efter vi ført puljen efter de første 3 runder. Her har holdleder Silas klaret det flot med de problemer det har givet ham. Vi har besluttet at droppe serie 6.2 til næste sæsonen da de samme problemer vil nok igen opstår.

16

Silas tiltræde næste sæsonen som træner for Serie 6 og dermed kan de gøre en meget bedre figur i deres pulje. Til slut en meget stor tak til alle spiller i "C TRUPPEN" I har gjord det fantastisk især hvis vi tænke på at I har de dårligeste betingelse. Såsom, her til sidste hvor vi er henvist til grusbanen hvis vi vil træne efter kl.18.45. At hvis holdene opfra ikke kan stiller hold trækkes der nedfra som betyder at de gange svækkes holdet og i mange tilfælde aflyses der jeres kampe og ikke mindst en træner som er en fremmedarbejder som I har nogen gange svært at forstå. En meget stor tak for det stor opbakning og hjælp fra Nikolaj-MikkelNicolas-Silas. Coach. James "Hidsig" Dowsett

Aalborg City Cup sponsorer:


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 17

Danmarksserien Bagerst fra venstre: Jens Thorup, Torben Schou, Kathrine Bjørn, Milena Walther, Lea Kragelund, Louise Jacobsen, Christina L. Hansen, Tone Mørch, Marianne Fristrup, Katrine Reberholt og Bettina Beth Madsen. Forrest fra venstre: Sara Hedelund, Mia Povlsen, Estrid Sørensen, Jeanette Maigård, Helle Larsen, Nadia Nygård, Mette Kristensen og Charlotte Batsberg. Lise Roland mangler.

Efter nedturen fra 1. div. var det spændende, om det var et nyt hold, der skulle startes med. Frederikke er flyttet til København pga. uddannelse og Mette M flyttet tilbage til København, så der var -2, men der var et +6 på Sara, Mia og Milena som oprykkere fra U-18 og Christina og Tone igang igen efter skader og så dertil Mette K der kom fra Skovbakken. Vi kom godt i gang med træningen, og der har været mange hver gang til træning. Beth har været assistenttræner i efteråret og har været med til at løfte niveauet, til både træning og kamp. Estrid og Lea har 2 gange om ugen kørt et opvarmnings/styrkeprogram. Det er virkelig klasse. De kan nogle ting de damespillere, som herrespillere kunne lære meget af. Resultaterne har været på det jævne, med 5 sejre, 3 uafgjort og 3 tabte. Det er en meget jævnbyrdig kreds med 2 point til oprykning og 4 point til nedrykning. Så efteråret er godkendt, og holdet kan selv afgøre i foråret, om de vil tilbage til 1. division. Stor tak til alle der har været omkring holdet gennem de sidste par år. Torben Schou skal lige have en ekstra tak, bedre holdleder findes ikke. Tak til alle i Dameafdelingen, for et godt samarbejde. Jens Thorup

Henrik Christensen (H) · Jesper Møller (H) · Erling Kragh-Pedersen (H) Finn Bødstrup (H) · Jakob Kirkegaard Kortbæk · Hans Mogensen (H) · Mårten Hede (L) Kristian Højgaard Madsen (H) · Tommy Olesen (L) · Christian Løth Mortensen Klaus S. Rasmussen, adv.fm. · Maj-Britt Nedergaard Larsen, adv.fm.

ADVOKATFIRMAET HENRIK CHRISTENSEN & PARTNERE ALGADE 31 · 9000 AALBORG · TLF. 98 13 33 00

www.advokatfirmaet.dk 17


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 18

Jyllandsserien Bagerst fra venstre: Lina S. Jensen, Kristine Sørensen, Marie Olesen, Stine Høyer, Mia Mollerup, Ulla Jacobsen, Mette Høst, Træner Jan Knudsen. Forrest fra venstre: Annika Hunt, Carina Brønbo, Christine Hanson, Jeanette Majgaard, Rebekka Held-Hansen, Mette Kristensen, Mathilde Sanden.

Det var med stor optimisme vi tog hul på efterårssæsonen, især fordi vi havde sluttet foråret af med 5 sejre på stribe. Vi havde godt nok sagt farvel til et par stamspillere - men til gengæld goddag til 6 nyoprykkede U18 spillere, 2 helt nye og desuden vendte 1 ”gammel”, tilbage efter en langvarig skade. Det gik rigtig godt i de 3 første kampe, 9 point og 8-2 i målscore, så godt var JS-holdet aldrig kommet fra start i turneringen. Det lignede starten på noget stort... Men nej,i udekampen mod TST/Sabro gik det galt, og vi tabte 2-1, en kamp, hvor vi bliver snydt for 2 straffe, begået mod Høst (det er svært at vinde kamp, især når dommeren var kærester med en fra TST!). Bedre blev det heller ikke efterfølgende (og slet ikke efter at Jeanette blev skadet, hun havde en stort andel i, at vi blev i JS i foråret), nederlag i de 2 næste kampe, hvor især nederlaget mod Romalt var pinligt; 4 store personlige fejl gav mål på en dag, hvor alle var under niveau Til den næste kamp, fik vi tænkt lidt over tingene, der blev rokeret i forsvaret og vi fik Jeanette tilbage i målet. Det gik over al forventning, vi spillede den bedste kamp i lang tid, men desværre tabte vi 0-1 til topholdet Thisted på et selvmål 10 min. før tid af kampens bedste spiller: "Miss Thisted". Nu var vi halvvejs i turneringen og skulle så møde KoHBra, Sønderup/ Suldrup og Lyseng i de 3 næste kampe, og vi havde fået optimismen tilbage på holdet. 6 point i de 2 første

18

kampe, men mod Lyseng på udebane skulle der igen byttes meget rundt, endda også i målet, hvor Høst gjorde comeback efter et par år pause.. der var ikke meget der hang sammen og begge hold var meget nervøse over kampens betydning. 0-0 ved pausen, især pga. storspil af Høst i målet, hvor hun bl.a. reddede fire 100% chancer til Lyseng. 10 min. efter pausen går det dog galt, 1-0 og efter 30 minutter var vi bagud 2-0, så skulle der satses: frem i angrebet med Høst og ind i målet med Stinne Anker, efter 5 min. gav det bonus, Hanson reducerede til 1-2 med 10 min. igen, resten af kampen pressede vi på for en udligning, men desværre endte kampen 2-1 til Lyseng, men det var måske ikke så galt igen, for vi var jo stadig bedre end Lyseng indbyrdes, pga. Hanson’s mål. I den næste kamp, skulle vi møde TST/Sabro som lå nr. 1. Til den kamp var vi ramt af mange afbud, og til trods for dette holder vi snor i dem til pausen, kun nede med 0-1. Efter pausen gik det helt galt, de scorer 2 mål på 10 min. - og det ender med vi taber kampen 0-5. Til trods for de mange afbud, spillede vi lige op med dem i en time af kampen, så der var håb endnu.. De 3 sidste kampe var helt afgørende for om vi kunne blive i JS, eller måtte en tur ned i Serie 1. Hvis vi vandt de 2 næste kamp mod Sæby og Romalt, ville vi blive i JS, det gik fint i kampen mod Sæby, hvor vi vandt 2-1, og så var vi også bedre end Sæby indbyrdes. Vi havde tabt den første kamp 0-1. Mod Romalt startede det rigtig skidt, da vi kommer bagud efter 15 min.,

men vi får hurtigt udlignet. 20 min. inde i 2. halvleg scorer Høst til 2-1 og det ser ud til at flaske sig, men desværre kikser offsidefælden 8 min. før tid og Romalt udligner til 2-2, som også bliver kampens resultat Det var noget af spand koldt vand vi fik i fjæset (og så på selve dagen for "dame-festen". Det så nu ud til at vi skulle til Thisted og have point i den sidste kamp, en kamp, hvor vi både var ramt af afbud og skader.... Men vi fik hjælp udefra, for Lyseng slog Sæby 7-1 samme eftermiddag og KoHBra og Thisted spillede 2-2 dagen efter. Dermed var vi reddet, og kampen i Thisted uden betydning:-) Den sidste kamp skulle ”jo” bare overstås, så vi kørte til Thisted med højt humør, det blev hurtigt pillet af os. Først kiksede det i forsvaret, så Thisted nemt kunne score til 1-0, derefter blev vi reduceret til 10 ”mand” da Lina aka ”Øksen” blev vist ud pga. frispark begået som bagerste kvinde. Dermed forsvarede Lina sin tittel som "Miss Thisted"... Lige inden pausen udlignede Milena, måske med hjælp fra Thisteds keeper, 1-1 ved pausen! I pausen talte vi om at bare holde den og trække tempoet ud af kampen, det gav bonus, 20 min før tid scorede ”mini-ES” til 2-1, men igen havde vi ikke dommertjekke i denne kamp, ham i sort undlod at dømme en klar offside(4 meter!!!) og så stod der 2-2 med 10 min igen, pyha, det gik og vi fik halet en uafgjort i land. Alt i alt en ok sæson, men igen i efteråret for mange tynde afbud især til træning. Vi skal også blive bedre til at lukke af i kampene, bruge vores


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 19

Serie 2 Bagerst fra venstre: Mathilde Sørensen, Camilla Zyrmyhlen, Britta Amdi, Tina Rømer, Michelle Bøgelund, Finn Nielsen. Forrest fra venstre: Lone Nielsen, Mette Pedersen, Katrine Gorm, Kristina Jensen, Selma Gavranovic, Simone Nielsen, Cecilie Høeg.

fysik og lave nogle flere frispark, dog ikke til gule og røde kort (vel Lina ;)), men gerne flere på midten af banen Topscorer i 2011: Mette Høst med 22 mål, det kunne godt have blevet til flere, hvis dommerne ville give hende lov til at bruge hende fysik til holde modstanderne væk. Årets Spiller i 2011: Lina ”Øksen” Jensen Hun er rigtigt god holdspiller, der spiller de pladser hun nu engang får tildelt og gør det fremragende. Hun har et smittende humør og er ikke bange for at sige sin mening. Lina har også et højt bundniveau og yder altid sit bedste til både træning og i kampene, hun fungerer godt både socialt og på banen Slutteligt takker vi Maria, Finn, Schou, Beth, Thorup, samt ikke mindst tøserne for sæsonen 2011.... Glædelig Jul og Godt nytår - Vi ses i `12 (det gælder også dig Finn) Der skal også lyde en stor tak til vore sponsorer: Høgsted gardiner & Denhardt hårdesign - Der udover kroner i klubkassen også har bidraget med pænt hår og øl :-) Jan & Bo

Efterårsæsonen 2011 for Damer serie 2 Begge hold klarede sig igennem med midterplaceringer, og det må siges at være godkendt. Vi havde et enkelt afbud til kamp med 4. holdet, men gennemførte, trods svære betingelser i mange weekender, vores turner-

inger, selv om vi har brugt rigtig rigtig mange spillere. Vi spillede rigtig gode kampe ind imellem og der var øjeblikke, hvor jeg som træner tænkte......YES.......mens jeg stod og nød jeres fodboldspil, desværre manglede vi noget stabilitet og rytme, og det fåes kun ved at kunne benytte de samme spillere i mere end én kamp af gangen. Om systemet med at man lader 3. og 4. holdet træne sammen, er til gavn for nogen, vil jeg lade andre kigge på fremover. Men min opfattelse er absolut NEJ! Det har været en fornøjelse at møde jer, selv om vi ikke nåede det optimale rent sportsligt, så har samvær og kammeratskab aldrig fejlet noget. Tak til Maria, Nico og Zylle for hjælpen i løbet af året, og tak for samarbejdet til Jens, Schou, Bo, Beth og Knudsen. Held og lykke med næste sæson. Finn

Farvel og tak. Dameafdelingen må desværre tage afsked med to trænere efter sæsonen 2011.

sat ser dig i klubben, da du vil bruge din nyvundne fritid til at følge Karoline og Kathrine i Frejadragten. 3. holdets træner Finn "Smiler" Nielsen, har valgt at prioritere familien igen. Finn vendte tilbage til klubben efter flere års fodboldpause og har været en kæmpegevinst for afdelingen i løbet af sine 2 år som 3. holds træner. Finn`s gode humør og fodboldviden har været fantastisk for både spillerne og vi andre ledere i afdelingen. Det siger vel alt om Finn`s store menneskelige kvaliteter (og relation til klubben) at han, som tidligere 1. holdstræner, sagde ja til at træne klubbens 3. hold, da det var her vi manglede en træner :-) Finn & Jens; Tak for denne gang vi håber at se jer tilbage som tilskuere på Freja, for selvom i begge holder med Liverfool, er I jo nogle gode "drenge"..... -og når konerne får nok af at have jer gående hjemme hver aften, er I altid velkomne som trænere i klubben igen ! Beth & Bo

1. holdets træner Jens Thorup, har valgt at tage en pause fra trænergerningen. Vi vil gerne takke Jens for den indsats har har ydet. Jens har, i løbet af sine 2 år som dametræner, bedret træningskulturen mærkbart i truppen - og har med sin lune vundet mange venner i klubben. Desuden har han indviet pigerne i et helt specielt sprog, der formentlig kun tales i Skivum og forstæderne til samme by. Vi ved heldigvis at vi fort-

19


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 20

den hjælp vi har fået af dig. Vores allesammens Finn har også... desværre... valgt at sige tak for denne gang. Tusind tak for den enorme støtte du har givet Nicoline og jeg, vi kunne ikke have gjort det uden dig! Vi håber at du kommer tilbage til Freja, når du igen finder tiden. Så Finn og Jens – held og lykke fremover, og igen tusind tak for samarbejdet. Vi håber at se jer igen!

Damer 4 Bagerst fra venstre: Helene Nørgaard, Mette Pedersen, Sofie Nedergaard, "Brita Amdi", Nicoline Toft Porsmose. Forrest fra venstre: Jeanette Rios Andersen, Maria Nilsson Jensen, Kristina Jensen, Elisabeth F. Marcussen.

Fodboldsæsonen er atter slut. Denne sæson har både budt på kedelige nederlag men også flotte sejre.. Men det der gør os glade som trænere, er glæden og sammenholdet omkring holdet og den opbakning vi begge har fået. Den er enorm. Vi vil gerne sige tak, til de spillere der har været omkring holdet, og den indsats I selv har leveret med holdet. Selvom der har været stunder, hvor man virkelig bare har haft lyst til at rive alt håret ud, og bare gå…. Men det har altid holdt alligevel. Så tak! Det har været en sæson, som så ud til at den ville blive kanon, men så kom trækning af hold. Hele fem hold

havde trukket sig, det var superærgerligt, da vi alle gerne ville have spillet kampene. Og så må man tage det som det kommer. Derfor har det også været en sæson med store pauser mellem kampene. Det var super trist Derefter bliver der, desværre, en reducering af det fantastiske træner team! Nicoline har valgt at tage en pause fra Aalborg Freja, og overlade alt til mig. Det er super ærgerligt. Men jeg er sikker på hun vender stærkt igen efter nogen tid. Vi siger farvel til endnu en træner, som har et stort hjerte og en stor vilje. Jens Thorup! 4. holdet vil gerne sige stor tak for

Jeg ser frem til en forårssæson som byder på flere kampe, med meget mere fodbold. Og stadig med den store vilje I har vist mig, så er jeg sikker på at vi nok skal komme langt... - måske helt til Nordjysk Mesterskab som sidste forår. En ting vil vi gerne sige: til forårssæsonen, skal vi til at snakke lidt mere foldbold, da vi lige mangler de sidste 15 -20 %. Og jeg tror på at det sagtens kan lade sig gøre, da alle spillerne har viljen og troen til det. Vi siger så goddag til en forholdsvis ny træner. Nemlig Lars Gut. Der er vel kun en ting at sige! VELKOMMEN HJEM! Held og lykke med sæsonen Gut! (søde farmand) Nicoline – tusind tak for et kanon år, du har virkelig været en stor hjælp og støtte for mange, især for mig! Du skal have det største knus, for din vilje og styrke du har vist holdet. Jeg ser meget frem til den dag hvor du endnu en gang træder i støvlen! Maria

KURT’s KØKKEN Madpakker • Smørrebrød Håndmadder • Stjerneskud Selskabsmenuer Buffet’er • Varme retter Færdigfester ud af huset Receptioner og Rejsegilder Fra 8 til 1.500 kuverter Ring for et uforpligtende tilbud

Rughaven 6 • Aalborg

Tlf. 98 13 57 47 20

Din professionelle rekrutteringspartner. Yderligere information findes på www.jobguiderne.dk


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 21

Super grand old-boys forår 2011: Bagest fra venstre: Stuhr, Jens, Peter, Stefan Svensker, Daucke. Forrest fra Venstre: Fryser, HJ, Lars, MUA, Ole Brandt, Jan La

Godkendt midterplacering til superveteranerne

SuperGrandOld-Boys Endelig var vi I slutspillet nu skal vi vise dem. Ja – vi var topmotiverede. Desværre, det holdt kort tid – vi blev igen indhentet af alderen og skader. Dog ikke af de gammelkendte skader som lyske, fiber m.m., næ.. nej.. vi er nu også med på de sidste nye skader som eksempelvis, problemer med hoftebøjere, fodrodsknogler, almen muskel og skeletbesvær, springer og løberknæ !!!!!! ja faktisk diagnoser flere spillere har med på deres CV. Flere af spillerne er desværre indtrådt i en form for kronisk skadestilstand, men kan med diverse hjælpemidler og ældreforanstaltninger, sagtens nå i løbet af foråret – at spille sig i 18 – mandstruppen som marginalspiller Vi blev henvist til en 4. plads i SAHVA – ligaen, hvilket var OK – vi leverede ikke i de afgørende kampe. Efterlønsreformen og efterårets folketingsvalg fik for stor indflydelse på vores spil, vore hoveder var fyldt med for mange store beslutninger. Hvordan ser fremtiden så ud? Jeg håber at et par af vore spillere i U45 truppen efterhånden er modnet til presset i Super Grand Ligaen. De har ligget i rugekassen i et par år, og kan snart tilpasses vores gangsystemer – vi afskaffede løbemønstrene sidste år!!! Vi har også haft 3 spillere til at spille som hang àrounds hos veteranerne i løbet af året, vi er villige til at sælge – forhandlingerne starter d. 3. december under julefrokosten. Med alderen er der flere spillertyper, som forsvinder ud af spillet. Matchspoileren … han er helt væk – det klarer vi ganske fint selv!!. Tankcenterforwarden… han er helt væk – tanken den er tom. Kantspillere og wingbacks… de er væk – begrebet er simpelthen for teknisk, der er ingen der forstår det!!. Libero –

forsvarsspillets konge… han er væk – Libero det er noget vi tager på inden kampen!! Efteruddannelse af vore trænere og den tekniske stab sorterer under ældre – sagen. Resultater fra vore kampe kan ses på text tv Charlie. Selvfølgelig var der også smukke detaljer og flotte individuelle præstationer i kampene, ingen nævnt ingen glemt, en 4- plads er kun en parentes i historien. Der er plads til forbedringer i sæsonen 2012 – vores 100 års jubilæums sæson, der snupper vi guldet. Tak til alle spillere for en som altid hyggelig sæson, med god lir – god stemning og sjove historier. Med sportslig hilsen Manager Jan Fryser Frederiksen

Det blev en godkendt midterplacering, hvor der kun manglede 3 point til en 2. plads. Endnu bedre er det egentligt, at spillere fra omkring 60 år og opefter, stadig har lyst til at træne og spille turneringskamp uanset vejr og vind. Den sidste kamp sluttede i B52 og sædvanen tro blev der efterfølgende inviteret på spisning med øl og snaps til silden m.v. suppleret med passende mængder af historier/vitser. Det er en hyggelig tradition, som har stået på i en del år skiftevis hos de 2 klubber. Kampen blev vundet af B52 med 6-1. Lidt bemærkelsesværdigt, at Freja sidste år vandt 5-0 med stort set identiske spillere på begge hold. Måske var flere af Freja spillerne lidt slidte efter et hårdt efterår, hvor veteranholdet har trukket voldsomt på superveteranspillerne grundet ekstremt mange skader på dette hold. Træningsindsatsen kan der ikke sættes en finger på, idet superveteranerne generelt møder flittigt til lørdagstræningen. Holdfotoet viser da også en flok veltrænede superveteraner uanset fotografen måtte pynte lidt på billedet. Eksempelvis fjerne nogle røde øjne fra et par stykker på holdet og herudover lidt genskin fra 2 af de bærende spillere på holdet – bagerst til højre på billedet. Ulrik

SuperVeteraner Bagest fra venstre: ScoreKaj Jørgensen, Ulrik Nielsen, Jørgen Baxi Bach, Børge Hasselgren. Forrest fra venstre Henning Gade, Ebbe Krølben, Mogens JegHar Ryberg, Jørgen Brøndborer Strandquist

21


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 22

Ungdomsformanden har ordet

Af Martin Jørgensen

I sidste udgave af Frejaneren skrev jeg om udfordringen ved at finde trænere. I dette nummer af Frejaneren kan jeg skrive om udfordringen ved at finde hold til alle trænerne. Jeg har i løbet af efterårssæsonen fået mange henvendelser fra trænere udefra, der er interesseret i at blive træner i Freja. Når man tænker på, hvor svært det er finde frivillige, er det utroligt dejligt at konstatere, at der i øjeblikket er mange, der har lyst til at være træner i Freja. Det kan ikke være tilfældigt, at der er så mange, der gerne vil være trænere i klubben. Et eller andet må vi gøre rigtigt, eller også har vi bare fundet en guldåre…

Det lykkedes da også holdet at vinde samtlige kampe i efteråret. Stort tillykke til begge hold med oprykningen til mesterrækken. Det sidste hold der rykkede op var U13 drenge 2. De var tilmeldt i brækken, da de havde afgivet nogle spillere til U14. Takket være attitude, indstilling og fokus vandt drengene rækken ganske overbevisende. Ud af ti kampe, tabte holdet kun en kamp. Det sidste hold der vandt rækken var U13 piger i 7-mandsrækken. De vandt rækken mere end overbevisende, men var også tilmeldt et for lavt niveau. De er desværre kun 11

Fire kredsvindere, to oprykninger til mesterrækken, mange nye trænere og spillere samt øget fokus på det sportslige er medvirkende til, at vi bliver en mere og mere attraktiv fodboldklub. Efterårssæsonen Vi har i efterårssæsonen haft elleve 11-mands hold tilmeldt JBU-turneringen. Ud af disse hold fik vi 3 kredsvindere, hvoraf to rykkede op i mesterrækken, mens det sidste hold rykkede op i a-rækken. Før efterårssæsonen blev skudt i gang fik U17 flere spillere ude fra, der gik lige ind på 1. holdet. Derfor var der heller ingen tvivl om, at målsætningen var oprykning til mesterrækken. Selv om der var spænding lige til sidste kamp, hvor drengene skulle have point for at rykke op, var det fuldt fortjent at de vandt rækken, ligesom der ikke var tvivl om, at vi var det bedste hold i rækken. U13 drenge 1 som udelukkende består af årgang 00 havde vi tilmeldt en årgang over aldersniveau for at give dem modstand og udfordring i 11-mands. Holdet var tilmeldt arækken. Hvordan de ville klare sig mod nogle hold, der var et år ældre, var vi lidt spændte og usikre på. Men da de i en træningskamp i august vandt med hele 6-1 over FC Solsidens U13 mester for så at vinde de to første kampe over naboerne fra KFUM var al tvivl væk.

22

spillere, så det kunne være dejligt, hvis der kommer et par spillere til, så pigerne kunne spille 11-mands i foråret. Stort tillykke til alle hold med de flotte placeringer. Indefodbold – træning og turnering Der er i løbet af de sidste par år kommet en ny generation af ungdomstrænere i Freja. Trænere der brænder så meget for fodbold, træning, udvikling og fællesskab, at de vil træne 3 gange i ugen, træne indefodbold og spille JBU indeturnering. Ungdomsafdelingen har denne vinter hele 17 hold tilmeldt i JBU´s indeturnering. Det sender et klart signal til vores medlemmer, forældrene og spillere ude fra, at Freja tilbyder fodbold hele året rundt, forældrene får mere for pengene, vi har engagerede trænere og spillerne udvikles gennem den megen indefodbold. Udfordringen ved den megen indendørstræning er, at vi ikke har vores egen hal, ligesom de har ude i de mindre byer på landet. Derfor bliver vi i Aalborg Freja nødt til at leje os ind i forskellige haller i byen. Tit og ofte må vi tage til takke med de mindre attraktive tider, da hallerne er

forhåndsreserveret til indendørssport: håndbold, basketball, volleyball m.m. Da vi alle dage har haft disse udfordringer, har vi aldrig lagt stor vægt på indendørstræning og indefodbold generelt. MEN skruer man tiden et år tilbage, vil man kunne konstatere, at der dengang så småt begyndte at være indendørstræning for ungdomsspillerne. I år er der utrolig stor interesse i hele ungdomsafdelingen for indendørs fodbold; træning og JBU turnering. Så også hér har vi i Aalborg Freja rykket os. En stor tak til alle trænere for det store arbejde jeg ved, I laver. En stor tak til alle forældre for jeres indsats i forbindelse med City Cup. En tak til dem der kører til udekampe, hjælper til i cafeteriet eller hjælper til på anden vis. Uden jeres hjælp vil det aldrig kunne fungere i klubben. En stor tak til Patrick Whelan, der har valgt at stoppe som træner. Patrick har i løbet af seneste mange år fungeret som loyal og pligtopfyldende ass. træner for henholdsvis U17 og U19. Glædelig jul og godt nytår

Gem krudtet til de t helt store brag:

Fyrværkeri· salg på Freja den 29. og 30. december kl. 10.00 - 18.00 og den 31. december kl. 09.00 - 16.00


et g:

· a

r 0

Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 23

U 19 drenge Bagerst fra venstre: Christian Damsgaard, Lasse Daucke, Magnus Bøye, Rune Madsen, Andreas Eisenhardt, Matthias Nielsen, ass. træner Patrick Whelan og træner Mark H. Olsen. Forrest fra venstre: Rasmus Hedelund, Christian Pedersen, Kristian Stavad, Mikkel Paetau og Magnus Henriksen.

Lad mig bare starte med at konstatere at vi resultatmæssigt har skuffet i stor stil. Jeg vil med glæde liste alle floskerne op og fortælle at vi har været uheldige, at dommeren har været imod os, at vi altid har spillet i modvind og med solen i øjnene mm. Nu er ”onside-problemerne” listet op og herfra vil jeg så rent fodbold fagligt forsøge at sætte interesserede ind i, hvorfor vi måske ikke har vundet så mange kampe som vi burde. Først og fremmest er jeg af den overbevisning, at vi i U-19 ikke skal være så resultatorienterede, som mange af vores modstandere er, mit job er at udvikle spillere. Til netop det formål har jeg en spillestil, hvor vi som hold har meget boldbesiddelse, og forsøger at styre kampen, og modsat Finn Christensen (1. holdstræner) så har jeg den luksus at det ikke gælder ” liv og død” men for os i U-19 handler det om udvikling. Vi kunne have valgt at lægge stilen om og spille primitivt og lade de andre have bolden. Det har JEG valgt ikke at gøre, da jeg mener, at den stil vi har på sigt vil gavne spillerne og gøre dem bedre tekniske, og så vil jeg lade fremtidige senior trænere om at gøre dem ”kyniske”. Den ovennævnte spillestil har gjort at vores forsvarsspillere har skullet ”spille med bolden” og at vores midtbane har skullet være boldbesiddende i stedet for udelukkende presspillere. Det har gjort at vi nogle gange har smidt bolden for let væk, og vi har været uhyre sårbare på defensive omstillinger det er naturligvis noget vi har arbejdet med, og det bliver bedre uge for uge. I U-19 spiller vi altid efter at vinde, lad

der ikke være tvivl om det, efter I har læst ovenstående tror I sikkert jeg tænker fodbold i romantiske og kunstneriske baner, det gør jeg ikke, jeg er 100% bevist om at til kamp handler det om at vinde, og jeg mener også at vi i næste sæson er fuldt ud dygtige nok til at vinde med den nuværende spillestil. Som ungdomstræner må man ikke glemme at udvikle udelukkende for at vinde. Senest i vores fabelagtige tur til Barcelona spillede vi til tider fantastisk fodbold, men igen blev vi straffet i defensive omstillinger, men potentialet i truppen er der, og mit job er blot at få det endnu mere frem, det ved jeg at jeg kan gøre. Spillerne Tegnerne08 06/02/08 12:41 har gennem hele sæsonen været Side fan- 1 tastiske, og både i omklædningsrum-

met, og på banen har vi en god trup, så hvis I kigger på kampe/stillinger og mener vi ikke har præsteret så giver jeg jer ret, men i må ikke bebrejde spillerne bebrejd derimod mig. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke Patrick Whelan, som gennem sæsonen har været en fantastisk sparringspartner. Magen til klubmand skal man lede længe efter, og hans dedikation til Freja kan vi alle lære meget af, og han har introduceret mig fantastisk til klubben, men desværre har Patrick valgt ikke at være tilknyttet Freja på lederplan mere, da han i fremtiden vil prioritere anderledes. Hilsen Mark H. Olsen

...grinern’!

Tryksags- og annonceproduktion Logodesign Emballage-design Web-design Illustrationer fra hånd eller computer... -og det dutter!

Hasserisvej 111 • 9000 Aalborg • Tlf. 98 12 10 12 com-on@tegnerne.dk • www.tegnerne.dk

23


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 24


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 25


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 26

U 17 • 2 drenge Bagerst fra venstre: Mads Andreasen, Mikkel Færgemann, Kasper V. Jensen Thomas Bransager, Sadik Orlista, Mads Jørgensen, træner Martin Jørgensen. Forrest fra venstre: Mike Kristensen, Nick Rohde, Søren Østergaard, Rasmus Hedelund, Jonas Samulionis, Kasper

Søndag den 9. oktober 2011 kl. 13.00 sprang Freja U 17 drenge, trænere og forældre rundt og jublede af glæde og champagnepropperne sprang – Frejas U 17 drenge vandt 3-1 over Aalborg KFUM og vandt dermed deres pulje og sikrede sig oprykning til mesterrækken ☺ Det hele startede søndag den 14. august, hvor drengene startede turneringen med at møde FC Solsiden på hjemmebane. Optakten til sæsonen havde været god, drengene havde spillet nogle gode træningskampe og det lå ligesom i luften, at det kunne blive et succesfuldt efterår. Turneringens første kamp blev da også vundet 5-0 og stemningen var i top. Næste kamp var mod Team

26

Østvendsyssel i Hjallerup og drengene startede igen med champagnebold og kom foran 3-0 – så troede de vist, at denne kamp var slut men Østvendsyssel kom tilbage i kampen og kom på 3-3 og helt galt gik det da også til sidst, hvor Østvendsyssel fik et straffe …….. som Kasper så valgte at snuppe ☺ Kampen endte 3-3. Så skulle drengene møde AaB på hjemmebane og kampen bølgede frem og tilbage, men drengene viste igen deres klasse og vandt kampen 32. Lørdag den 3. september mødte drengene så KFUM på udebane, det var en super spændende kamp, som bølgede frem og tilbage, meennn drengene fra Freja var nu tættest på en sejr med flere forsøg på stolperne og overlæg-

geren, men de måtte tage hjem fra KFUM med 0-0 og 1 point på tavlen. Herefter fulgte 4 kampe med storsejre til Freja. De startede med at møde Asaa/Agersted 2 gange på en weekend, den anden weekend i september og begge kampe blev til storsejre til Freja på 12-0 og 10-2. Herefter fik FC Solsiden besøg og fik en snitter på 70 og sidst kom Team Østvendsyssel på besøg i Freja og drengene fik vist, hvem der var de bedste og de vandt 5-0. Nu begyndte det for alvor at blive spændende for drengene. Der var 2 kampe tilbage i turnering og søndag den 2. oktober skulle Freja spille mod AaB på udebane. Denne kamp var meget vigtig, da Freja drengene med 1 point i denne kamp så ville kunne nøjes med en uafgjort i den sidste kamp i turneringen for at vinde rækken. Det blev en utrolig spændende og nervepirrende kamp og AaB kom desværre foran 1-0 i første halvleg og den stilling holdt meget længe……… 2 minutter før tid fik Freja så tilkendt et straffespark, men desværre blev dette brændt dog blev der scoret på riposten og jublen var stor blandt spillere, trænere og forældre/tilskuerne. Så startede den store optaktsuge til det store BRAG en kamp – kampen om at vinde puljen. Der blev trænet igennem med træning mandag, onsdag, torsdag og ekstra træning lørdag – ingen tvivl om at dette var seriøst Drengene fik ordre af trænerne om at spise sundt og fornuftigt – de skulle i seng i ordenligt tid – intet var overladt til tilfældighederne. Bare lige for at fortælle lidt om, hvor stort det var for alle drengene, både dem fra Freja og dem fra KFUM, var der


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 27

oprettet en begivenhed på Facebook om den vigtige kamp – begivenheden blev fulgt tæt i dagene op til kampen og søndag morgen var der 112 der meddelt, at de kom til kampen. Søndag den 9. oktober 2011 startede alle drenge fra U 17 i Freja med fælles morgenmad i Freja kl. 9.15 og her viste alle spillerne i årgangen en stor opbakning og alle var mødt op, også dem, der først skulle spille kamp 14.30 samme dag. Herefter var der optakt og opvarmning til kampen. Der var bagt ekstra meget kage til denne kamp og det var godt, for det vrimlede til med tilskuer til kampen og der er sjældent set så mange tilskuere omkring bane 1 i Freja Dog var guldpyntet gemt lidt væk og kom ikke på kagen før der var sikkerhed for at sejren var i hus. Ligeledes blev champagnen gemt og først fundet frem ved stillingen 3-1 til Freja. Træner J.P. Bendixen havde gjort alle opmærksom på, at der ikke skulle festes for meget og gøres for meget ud af det, før vi var sikre på at vi havde vundet puljen Kl. 11.30 blev kampen fløjtet i gang og alle spillere på banen var tændte og så meget klar! Men Freja kom helt sikkert bedst fra start og scorede efter 14 sekunder og jublen ville ingen ende tage. Herefter bølgede kampen frem og tilbage, dog fik KFUM et lille overtag efter at Freja fik et gult kort og måtte spille med 10 mand i 10 minutter. KFUM fik udlignet til 1-1 og dette var også pausestillingen. Frejaspillerne kom super tændte ind til 2. halvleg og fik i løbet af kort tid scoret og stillingen var nu 2-1 til Freja – et supert udgangspunkt, da Freja jo kunne nøjes med en uafgjort. Dette ville Freja dog ikke nøjes med og de

scorede endnu et flot mål da der var 15 minutter tilbage af kampen og så var kampen afgjort. KFUM forsøgte forgæves, at få scoret men Freja fik en MEGET flot sejr i hus. Ja og så kom vi så til det vi startede med Nemlig stor jubel blandt spillere, trænere og forældre/tilskuere – og drengene fejrede det med champagnesprøjt og kage med guldpynt. Stort tillykke til de seje drenge og deres træner og assistenttrænere og nu venter svære kampe mod nogen af Nordjyllands bedste fodboldhold – det bliver så spændende Topscorerliste: Alexander Staffe 17 Mathias Bøgvad 14 (3 af dem i pokalen) Nichlas Jørgensen 6 Sebastian Glanz 6

Sebastian Hansen 6 Lasse Leth 3 Anas Ahmad 2 (1 af dem i pokalen) Tinus Pedersen 2 Kristian Porse 1 (1 af dem i pokalen) Jonas Nørgaard 1 (1 af dem i pokalen) Mikkel Lauritsen 1 Assistliste: Alexander Staffe 10 (2 af dem i pokalen) Mathias Bøgvad 8 (2 af dem i pokalen) Sebastian Glanz 6 Sebastian Hansen 3 Anas Ahmad 3 (1 af dem i pokalen) Frederik Klitgaard 2 Mikkel Lauritsen 2 (1 af dem i pokalen) Lasse Leth 2 (1 af dem i pokalen) Lasse Bøgh 1 Christian Odgaard 1

ALT TIL KONTORET! Kig ind i vores lokaler på Gøteborgvej 14 i Aalborg.

Gøteborgvej 14 · 9200 Aalborg SV Tlf. 98 14 48 88 · Fax 98 14 47 77 www.asgerjensen.dk

27


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 28

U 15 • drenge Forrest fra venstre: træner Anders Wendel-Hansen, Rasmus Malling, Martin Johansen, Frederik Ørsted Thomsen, Andreas Præsius, Emil Kjær og træner Kenneth Erfurt. Forrest fra venstre: Oliver Henriksen, Steven Lindekilde, Christian Cloos, Rasmus Bruun, Tonny Le, Mikkel Rank og Jonas Brandt.

Sæsonen

Efterårssæsonen blev desværre påbegyndt med, at der var flere skadede spillere, men vi (spillere og os trænere) havde stadigvæk en forventning om, at vi grundet vores gode spillere kunne opnå en god placering. Sæsonen startede med en ærgerlig uafgjort 2-2 mod Gug B, hvor vi var

foran med både 1-0 og 2-1. Dette ærgerlige resultat, hvor vi ikke var gode nok defensivt eller kyniske nok i det offensive, var desværre kendetegnende for resten af vores sæson: Vi spillede alt for mange uafgjorte kampe (3 kampe) og tabte alt for mange kampe med 1-mål (4 kampe). Dette resulterede i, at vi endte på en

Hovedkontor: Lundeborgvej 20, 9220 Aalborg Øst Telefon: 70 235 225 · Fax: 70 235 226 · Email: post@togf.dk · www.togf.dk

meget skuffende sjetteplads. En plads, som ikke viste det flotte spil, vi havde præsteret i mange af kampene. Men på grund af defensive ’uheld’ og manglende offensiv skarphed, så endte vi på denne skuffende plads.

Opturen

Dette skuffende resultat blev dog hurtigt glemt efter turen til Costa Brava Cup 2011, for her vandt vi hele turneringen. Al den ’uheld’ vi havde haft gennem efterårssæsonen var borte, for i denne cup spillede vi simpelthen fremragende. I den indledende pulje vandt vi tre kampe og spillede to uafgjorte, hvilket gav en målscore på 12-4. Disse resultater var nok til at ende på andenpladsen. Semifinalen blev vundet med 1-0 og finalen blev afgjort i en nervepirrende straffesparkskonkurrence, hvor vi var gode og koldsindige nok til at afgøre det. Dette betød, at vi havde vundet hele turneringen og dermed cuppens store pokal. På den store scene, hvor præmieoverrækkelsen fandt sted, fik vi udleveret denne store pokal, samt fair playpokalen for hele U15-drenge cuppen. Dermed havde vi vundet hele to pokaler i denne cup, hvilket bare var fantastisk! Alt i alt har U15-drengene gennem hele sæsonen leveret en meget flot præstation, og derfor skal der lyde en stor ros til dem. For i løbet af efterårssæsonen har de vist stor spillelyst, fight og glæde ved hver træning og kamp. Derudover skal der lyde en tak til alle forældre for deres støtte til kampene og de fælles arrangementer. Med stor Freja-hilsen Anders og Kenneth

28


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 29

U 14 • drenge Bagerst fra venstre: Ass. træner Jannick Dam, Oliver Højgaard Madsen, Oliver Pedersen, William Bruun, Mark Kongsbak, Jonas Stæhr Jensen og træner Jacob Christensen. Forrest fra venstre: Chris Delmar, Esben Dam Møller, Emil Munk, Adrian Mathiasen, Mathias Lind, Peter Larsen og Lasse Bols.

Før sæsonstart stod holdet stærkt med samme grundstamme fra forårssæsonen 2011. Holdet havde vundet U13 B rækken med store sejre og suverænt spil. Holdet havde virkelig fortjent at spille i A-rækken i forårssæsonen. Til 1. træning i midten af sommerferien stod 4 mand klar til træning, hvilket var forventet. Senere skulle det dog vise sig at de 4 mand desværre repræsenterede halvdelen af holdet den kommende sæson. I starten af sæsonen måtte jeg desværre sande at holdet ikke kom til at bestå af helt den samme grundstamme som sidste sæson. Vi mistede desværre 2 forsvars -og 1 midtbanespiller hen over sommeren, og nye kræfter måtte tage kampen op med et højere niveau i A rækken. 1. kamp ude mod Svenstrup startede rigtig skidt, da vi måtte gå til pause nede med 1-3, det skulle senere vise sig at blive en sæson præget af halv dårlige præstationer, krydret med godt spil fra modstanderens side i de fleste 1. halvlege. I 2. Halvleg kom vi bedre med, til trods for hurtigt at komme bagud med 4-1. Holdet skal dog have ros for, at vi alligevel kæmpede os tilbage i kampen, og kunne gå derfra med 4-4. 1 point som kom i hus på baggrund af en fighterindsats af de store, og Emil Munk som valgte at være utroligt kold foran kassen. De næste 3 kampe, kom der desværre ikke point på tavlen, og 2 af nederlagene var desværre af de helt store af slagsen. I 5. runde tog vi imod Skalborg hjemme, et hold vi helst skulle slå, for ikke at ende på den frygtede 6. Plads. Kampen bølgede frem og tilbage, og

i de sidste minutter var vi bagud 2-1 før der blev skabt balance i sagerne, og kampen endte 2-2. Med halvdelen af sæsonen spillet og ”kun” 2 point på kontoen så det svært ud, dog kunne vi prise os lykkelige for at Skalborg kun havde 1 point, og næste modstander var Svenstrup som vi fik 4-4 mod ude. Svenstrup hjemme, og en 1. Halvleg med stillingen 1-1 gav håb om en hjemmesejr. I 2. Halvleg blæste kampen frem og tilbage, heldigvis kom vi foran både 2-1 og 3-1, hvilket også blev kampens resultat. Igen en rigtig flot 2. Halvleg af drengene. 2. Sidste kamp stod for døren og modstanderen hed Chang. En kamp vi ikke havde de store tanker om point i, da vi sidst måtte gå fra banen med stillingen 2-10. Første halvleg var en af de sjældne. Nemlig en fryd for øjnene. Vi kom foran både 1-0 og 2-1 og gik til pause med 2-2 og en mand i undertal, pga. skader og spillermangel. Slutresultatet 6-2 til Chang var lidt misvisende, da vi sagtens kunne være med i store dele af kampen, desværre sparkede Chang næsten alle deres forsøg i kassen. Godkendt og flot kamp af drengene. Sidste kamp mod Skalborg skulle vise sig at være

en af de gode. Vi kommer godt nok bagud 1-0 men ender med at vinde 31. En forløsning af de store, da vi virkelig gerne ville hævne 2-2 resultatet fra sidste kamp mod selv samme modstander. En kamp vi vel nok skulle have vundet større, men det blev lidt svært da Skalborgs bagkæde stod solidt i store dele af kampen. Som man nok kan tælle sig frem til blev det kun til 8 kampe. Desværre kunne vi ikke stille hold de sidste 2 kampe, men flere af spillerne fik chancen på U15 som de senere alligevel skulle spille for. Desuden var der udenlandsdebut til Munk, Bols, Adrian og Jonas, da de 4 tog med til Barcelona. Alle 4 bidrog til at U15 afdelingen var de eneste som vendte hjem med en pokal. Ikke nok med det, så var pokalen for 1. Pladsen, og drengene vandt også Fair-play pokalen. Alt i alt var det en sæson som blev startet skidt, men rundet godt af med et par sejre i ligaen, og til sidst en pokal i Spanien. Tak til drengene for en god sæson på træningsbanen, til kamp og i Spanien. Held og lykke på U15 og U13 efter Nytår. Jacob Christensen

29


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 30

U 13 • drenge Bagerst fra venstre: William Bruun, Felix Krabbe, Julius Wendelboe, Mark Kongsbak, Jeppe Kjærgaard, August Johansen, Markus Hedin, Chris Delmar, træner Martin Jørgensen. Forrest fra venstre: Asker Holt, Mathias Lind, Sebastian Ryttersgaard, Peter Larsen, Villads Bøye og Marcus Bang. På billedet mangler Emilis

Før efterårssæsonen startede var der stor usikkerhed om, hvorvidt holdet skulle spille 11-mands el. 7-mands. Årsagen var, at vi havde rykket 4 spillere op til U14, så der kun var 12 spillere tilbage på U13-holdet. Med afbud i form af sygdom, skader, familiebesøg m.m. blev det besluttet, at den stod på 7-mands i efterårssæsonen. Det vakte ikke stor begejstring hos forældrene på forældremødet, og efter at have tænkt det hele igennem igen, endte det med, at 7-mandsholdet blev trukket i stedet for 11-mandsholdet. Det skulle vise sig at være en rigtig god beslutning, da drengene overbevisende vandt de første 6 kampe inklusiv to kampe vundet uden kamp, da Gug havde trukket sig. Selv topkampen ude mod Vejgaard blev vundet overbevisende med hele 4-1. I returkampen halvanden uge senere fik vi det eneste nederlag i efteråret. Vi var slet ikke klar fra starten, og følte os lidt mætte rent mentalt, hvorfor Vejgaard fortjent vandt 3-1. Da vi vandt det første opgør med 4-1, var vi bedst indbyrdes i tilfælde af pointlighed. Vi har i efteråret kørt træningen i temaer i overensstemmelse med Blå Tråd og Aldersrelateret træning. Vi har i kampene ikke kigget på, hvad vi har af mangler i spillet kollektivt såvel som individuelt. Temaerne i efteråret har primært været teknisk træning som bandespil, hovedstød, modløb, halvtliggende vristspark, vinkler.

30

Lidt mental træning er det også blevet til, hvor vi har snakket meget om vigtigheden af at holde fokus både i træning og i kamp. Alt det har drengene tillagt sig i løbet af efterårssæsonen. At drengene har været fokuseret, har bevirket at træningspassene har været optimalt træningsmiljø. Da drengene altid kommer til træning i god tid, villige til at hjælpe med materialer, fokuseret til træning og kamp har det været en stor fornøjelse at træne drengene. Selv om vi går efter at vinde kampe, har det faktisk været mere hyggeligt end seriøst. Måske derfor vi lykkes med efteråret,

da indstilling og målsætning har været i overensstemmelse. Til sidst vil jeg blot sige tak til jer drenge for jeres indstilling og sammenhold. Tak til jer forældre for opbakning til både hjemme- og udekampe, kørsel, kage, cafeteriavagt og hjælp til Rødhus. Det er nemt og hyggeligt at være frivillig træner, når opbakningen er så stor. Med sportslig hilsen Martin Jørgensen


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 31

U 18 piger mesterrække B.f.v. Træner Torben Nymark, Line Nibe, Julie Bruun, Emma Reberholt, Nanna Ryttersgaard, Mathilde Eriksen, Maja Schrøder, Katrine Thorup, Træner Henrik Bjerregaard. F.f.v. Kathrine Asp, Camilla Christensen, Julie Syndergaard, Katja Bruun, Lizette Ørtoft, Louise Martens, Ghita Krogsgaard. Mangler på billedet: Caroline Skov, Lisa Juul Nielsen & Ditte Skyum.

Efterårssæsonen i U18 afdelingen bød på mange gode oplevelser. Sportsligt blev det lidt op ad bakke. 1.holdet var for første gang i Frejas historie rykket op i landets næstbedste række og pigerne blev virkelig udfordret sportsligt. Resultatmæssigt blev det til en godkendt 5.plads i rækken, efter en del meget tætte kampe. Positivt var det, at vi spillede lige op med så gode hold som Vejgaard, Fortuna og ASV, og at mange af de nyoprykkede spillere trådte i karakter og blev stamspillere på holdet. Nanna Ryttersgaard påtog sig en lederrolle i det centrale forsvar og spillede med en suverænitet, der ikke før er set af en 1.års spiller. Der er ingen tvivl om at Nanna er et af de største talenter i Freja, og det bliver meget spændende at følge hende de næste år. Line Nibe blev lidt uventet en af de bærende kræfter på Mesterrækkeholdet, hvor hun med sin fine teknik og sit enormt store fighterhjerte, blev en af de helt store spillere på holdet, den pige har virkelig et stort ”naturtalent”. Julie Bruun vidste alle, havde talen-

tet, men i efterårssæsonen, viste hun sig også som en af de bærende kræfter på holdet. Med sin store løbevillighed og fantastiske sejrsvilje, blev hun en af de store profiler på holdet. Maja Schrøder er et kapitel for sig selv! Frejas største talent nogensinde, viste hvorfor hun er i spil til U16 landsholdet. Som ”for tidligt oprykket” U15spiller, endte hun som holdets topscorer, og jeg er sikker på at de tilskuere der har overværet vores kampe, har tænkt ”hold da op hvor er hun god”. Camilla viste også prøver på sit talent, hvor hun med sin hurtighed og gode teknik, spillede sig til en stamplads på holdet. Ghita er holdets ”lyn” og det kan godt være at hun ikke scorer så mange mål, men hun er til evig uro og irritation for modstandernes forsvar. Asp er 96ernes svar på Ditte, en spiller man altid er sikker på går forrest, når der skal fightes, hvilket vi virkelig ofte havde brug for. Katja var en sikker sidste skanse og flere af modstandernes trænere har helt berettiget rost hende til skyerne,

helt klart en af rækkens bedste målmænd. Julie Syndergaard er den helt store overraskelse på Mesterrækkeholdet, ingen (heller ikke Julie selv) havde regnet med at hun skulle sikre sig en plads i startopstillingen, men med en suveræn træningsindsats og stor vilje, blev hun holdets største allround spiller, hun nåede at spille samtlige pladser på holdet, med undtagelse af defensiv midtbane. Hvor er det en fornøjelse at have en spiller som Julie i truppen, en spiller der virkelig vil lære og altid yder sit bedste for holdet. De ”gamle” piger har helt sikkert også bevist, at der var en god grund til at vi skulle i mesterrækken. Slideren Louise VM er gået forrest i kampene og har vist de andre, at man gerne må slå sig i en fodboldkamp. Anfører Thorup, har desværre døjet en del med ryggen, men når hun har været på banen, har hun altid været garant for en utrolig fight og vist sig som den rette anfører. Betteski aka Reber, en af klubbens allerstørste talenter, har på trods af en lyskenskade, vist de andre vejen, ved altid at gå forrest og besidde et helt suverænt vindergen. Den hjemvendte Caroline Skov, har som sædvanlig vist en utrolig stor stabilitet, hende er der ikke mange der kommer forbi og med sit dejlige rolige gemyt har hun været en meget værdig viceanfører. Lizette har som sædvanligt ”slåsset” med sin dårlige kondition, men når det kører for hende, er der ikke mange Mesterrækkespillere der når hendes niveau.

31


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 32

U 18 piger A B.f.v. Ghita Krogsgaard, Signe Andersen, Amalia Pape, Nanna Ryttersgaard, Camilla Christensen, AnneLouise Fogsgaard, Træner Mikkel Færgemand. F.f.v. Kathrine Bergmann, Rawaa Al-Tamimi, Katja Bruun, Julie Syndergaard, Julie Bruun, Ida Schioldann. Mangler på billedet: Sofie Bech, Emilie Haaber, Amalie Nørgaard, Mira Weigt, Cecilie Albæk, Ida Møller, Louise Schiby & Sarah Behrndt.

Afdelingens største tekniker, Eriksen, har desværre døjet meget med skader, men de kampe hun har spillet, har været på meget højt niveau. Jeg er sikker på at der ligger en del modstandere og har mareridt over den måde Eriksen, har sat dem af på. Og som ”rosinen i pølseenden” har vi også rækkens mest humørfyldte spiller i Ditte Skyum. Ditte har kun spillet 11 mands fodbold i et lille år, men hun fremstår som en rutineret spiller, der altid går forrest i kampene og til træning. Når man lægger Dittes fantastiske humør til, fremstår hun helt klart som en af de bærende kræfter på holdet. Hun går altid forrest i kampene og samtidig er hun alles ven, hvor er det herligt at se hvor hurtigt en ny spiller, kan blive en rigtig Frejaner. 2. holdet har været meget svingende i deres præstationer, hvilket helt sikkert skyldes den store udskiftning på holdet. I de fleste kampe har vi ”lånt” spillere i U15 afdelingen for at kunne stille hold. Udsvingene i kampene har været store, lige fra et 1-16 nederlag til Aalborg Q, til et knebent 4-6 neder-

lag til den samme modstander. På 2.holdet har det været en stor fornøjelse at følge Ida Schioldann, der virkelig ”banker på” til Mesterrækkeholdet med sin suveræne fightervilje. Ligeledes har det været dejligt at følge vores ”nye” pige Louise, der aldrig før har spillet 11-mandsfodbold, men med en ukuelig vilje er gået forrest i alle kampe. Rawaa er et kapitel for sig selv, hun er ikke den mest flittige på træningsbanen, men der er vist ikke megen tvivl om at hun er et af de største tekniske talenter i hele afdelingen. Som træner håber jeg virkelig, at hun vil ofre lidt mere tid på fodbolden, da der ingen tvivl er om at hun kan nå meget langt. Herligt har det også været, at vi har fået Amalie Nørgaard i gang igen, efter den slemme skade hun pådrog sig sidste år. Øvrige spillere på A holdet har været Signe, Fogsgaard, Haaber, Bergmann, Ida Møller, Sarah, Mira & Pape, der alle har vist at de brænder for fodbolden og har udviklet sig meget i efteråret. På skadeslisten finder man Lisa, Bech & Albæk som vi alle glæder os til at se på træningsbanen igen.

Socialt har efteråret budt på mange aktiviteter, fælles morgenmad, Teambuilding, fællesspisning, Costa Brava Cup og pakkespil. Det er en stor fornøjelse at arrangere sociale aktiviteter i U 18 afdelingen, da der altid er stor opbakning fra såvel spillere som forældre. En stor tak skal lyde til forældrerådet, der har bakket op om vores sociale aktiviteter. Den kommende sæson byder på en lille trænerrokade i afdelingen, da Torben efter 2 ½ år i U 18 afdelingen, har valgt at tage en pause og Mikkel skal i ”kongens klæder”. Efter nytår er det stadigvæk Bjerregaard, der er hovedansvarlig i afdelingen og Cheftræner for 1.holdet. Ny assistenttræner for 1.holdet er Kristian ”Krølle” Nielsen, der tidligere har været holdleder for Herre JS. Til 2.holdet er der endnu ikke fundet en træner, men der arbejdes på sagen og jeg er sikker på, at vi til Standerhejsningen kan præsentere den nye træner. Med disse ord ønskes I alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår. Jeg glæder mig allerede til at komme i gang igen, med at træne Jeres FANTASTISKE TØSER. Sportslig hilsen Mikkel, Torben & Bjerregaard

Vejgård Torv 5 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 89 86

32


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 33

U 15 • 1 piger Bagest fra venstre: Træner Peter Larsen, Janna Dam, Sara Lemke, Cecilie Glinvad, Freja Henriksen, Mathilde Peters, Caroline Ballermann, Anna Kjærsgaard, ass. træner Mike Kurtz og holdleder Anne Henriksen. Forrest fra venstre: Sofie B. Poulsen, Karoline Bonderup, Emma Johansen, Maren Kjærsgaard, Emma Sørensen, Karla Nørgaard, Amalie Mygind.

Fremtidens piger Aalborg Freja råder over 33 piger årgang 97/98. Og disse piger ligger nr. 1 på stort set alle vigtige punkter. Det sociale sammenhold, viljen til at træne, samt største talentmasse Freja har haft i U15-alderen. Begge 11-mandshold har overrasket positivt i efteråret med placering i den sjove ende af tabellen. U15-A (1.holdet) endte på en stensikker 2. plads, som forhåbentlig giver endnu en sæson i A-rækken. Talentmassen på dette hold er stor. Som træner er dette en gave, men også et rigtig stort arbejde, for hvem skal starte på bænken til den næste kamp. Det har været nødvendigt med rotation fra kamp til kamp, for 13/14manden har været li´ så stærk som de 12 andre. Selv når pigerne har spillet

en mindre god kamp, har bundniveauet været meget højt. Vi har fået en tilgang af piger, som har passet rigtig godt ind på holdet og som er faldet godt ind i sammenholdet. Holdet besidder både råstyrke og teknik, skud fra distancen og ikke mindst det, at målene nu også scores efter hjørnespark, hvor pigerne ikke er bange for at sætte hoved på bolden.Så jeg har store forventninger til det kommende forår. Topscorere: Caroline Ballermann: 15 mål, Sara Lemke: 10 mål, Freja Henriksen: 9 mål. Assist: Topscorere Sara, Martine og Freja. Bedste grin: Emma S, Ballermann og Wagner. Topscorer i spørgsmål: Anna O.

Mest Cool: Katrine Dahl. Truppens viking: Mathilde Jørgensen (altid bare ben). Truppens skuespiller: Martine. Til sidst vil jeg sende en stor tak til Mike og Henrik, som har været en rigtig stor hjælp dette efterår. Vi har haft et rigtig godt samarbejde omkring pigerne og uden jer, kunne pigerne ikke skabe de resultater, som de har gjort. Desuden vil jeg endnu engang takke alle forældrene, for den super opbakning, som I har givet. Ikke kun som tilskuer til pigernes kampe, men også sammenholdet blandt jer, hvilket er uundværligt for vi trænere, pigerne og for klubben. Med sportslig hilsen Peter Larsen Bagerst fra venstre: Træner Henrik Ladefoged, Emilie Valeur, Katrine W. Theissen, Caroline E. Pedersen, Anna K. Kristensen, Katrine D. Jensen, Mia L. Aagaard, Rose Marie Kamp Schubert. Forrest fra venstre: Sanne Hertz, Asta K. Krog, Nana H. Alrø, Andrea F. Korsholm, Martine Vandet, Louise M. Sørensen, Mathilde B. Jørgensen.

U 15 • 2 piger 33


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 34

Bagerst fra venstre: Anne Larsen, Mie Zacho og Kirstine Eklund. Midten fra venstre: Regitze Gade, Freja Marie Krog, Karoline Thorup Pedersen og Sarah Rimme. Forrest fra venstre: Kathrine Enggaard, Emilia Landor Dam og Amalie Dahl-Jensen. Mangler: Martine Vandet, Nana Alrø.

for at afprøve alternative udskiftninger, nogle med ganske god succes. Alligevel må man vel sige at pigernes pladser på holdet efterhånden begynder at ligge faste – pigerne føler sig også mere trygge på deres vante pladser. I efteråret fik vi også en længet ventet teknisk træner. Lars og jeg må erkende at vi ikke rummer Messi-teknik, og hvis nogle af pigerne skulle udvikle sig mere skulle der andre til. Kenni er 26 år og læser idræt, og så er han rigtig god til fodbold og til at træne. Han kommer fra et trænerjob i Skovbakken/Århus, hvor han ligeledes trænede piger. Han har været en stor gevinst for holdet og træningen. Tak for det.

U 13 • piger I foråret rykkede vi ned i B-rækken og det synes vi var træls. Dels fordi pigerne spillede godt og kun tabte beskedent. Vi er nu tilbage i Arækken og der hører vi hjemme – håber vi! 10 kampe og 10 sejre og en målscore på 71-11 taler sit tydelige sprog – vi har ikke mødt megen modstand. Alligevel synes jeg at pigerne indimellem har vist rigtig godt spil, men midt i sæsonen måtte vi dog indføre begrebet ”assist”, da der gik lidt

for meget måljagt i den. Vi har fortsat en stabil pigegruppe og har i efteråret fået tilgang af Emilia – velkommen – hun skal nok blive et aktiv for holdet. Pigerne har taget godt imod hende og hun har også scoret hendes første mål. Selv Sarah, vores målpige, kom på tavlen i efterårets sidste kamp. Vi er nu 11 piger og alle har spillet over 50% af tiden. Nogle spiller 100% og bærer holdet sikkert igennem, men efteråret har givet muligheder

..ved hvad der skal skal til til for at være bland blandtt de bedste Intego A/S

Blytækkervej 3-7 Aalborg Intego A/S • Aalborg Aalborg • Tlf. Tlf. 99 36 40 9000 00

34

Pga de store niveauforskelle, der trods alt er på de 11 piger, har 5 piger været til træning i Fortuna, og det giver dem helt sikkert meget. Det har ikke ifølge min opfattelse givet anledning til splittelse på holdet, og pigerne kommer jo ”hjem” med inspiration og nye finter, veninderne lige skal se. Det har været meget få træninger i klubben, som vi har måtte aflyse pga Fortuna-træning, og i det hele taget er der en god opbakning til træning. Ca. 10 piger hver gang, og kommer de ikke, melder de afbud – god disciplin. Så gør det ikke så meget at ”kæften” fortsat ikke står stille, når de ”voksne” taler. Pigerne skal selvfølgelig spille indendørs her til vinter, og vi træner videre, så længe banerne er åbne og herefter på grus. Vi regner da også med at vi skal på kunstbanen i AaB. Til foråret skal pigerne fortsætte som en lille årgang, inden de efter sommerferien 2012 slutter sig til deres tidligere ”legekammerater” årgang 1998 i U15-regi. Kunne vi få tilgang af minimum 4 spillere kunne det være at ”11mands” blev en mulighed. Så hvis I kender nogen…… Altid en fornøjelse Lars K. Hansen


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 35

Costa Brava Cup 2011 Igen i år har Aalborg Frejas ungdomsafdeling været på udlandstur. I år var der rekordtilmelding, hvor hele 109 spillere havde tilmeldt sig. Dette år gik turen til Spanien for at deltage i Costa Brava Cup. De seneste mange år har vi deltaget i en turnering i Italien, men efter sidste års tur, syntes vi, at tiden var inde til at prøve noget nyt. Vi kunne enten vælge at rejse til Spanien eller Holland, og der må man sige at valget giver sig selv. Vi rejste lørdag den 15. oktober kl. 10.00 og ankom til hotellet søndag kl. 17.30. En lille køretur på 31½ time. Det var nu egentlig meget hyggeligt. Busturen gik stille og roligt og årsagen til vi kommer senere der ned end forventet, skyldtes vejarbejde og ulykke i… Jylland. Da vi ankom til hotellet, var det ikke muligt at få nøglerne til vores værelser, da vi skulle anmelde vores ankomst til turneringsledelsen, som sad i den anden ende af byen. På grund af køre-hvile-tiderne måtte buschaufførerne ikke køre, derfor blev vi nødt til at køre der ud med taxa. Da vi kom tilbage på hotellet, skulle der deles nøgler ud og værelsesfordelingen skulle gå op. Det tager lidt tid, når man rejser med 109 teenagere, skulle jeg hilse at sige. Værelser kl. 19.30 og aftensmad kl. 20.30. Perfekt! Maden på hotellet var rigtig god. Aftensmaden var buffet, hvor man kunne vælge mange forskellige retter. Kolde, lune og varme retter og man kunne tage lige så meget man ville. Morgenmaden var også buffet, som ud over den traditionelle morgenmad, bestod af scrambled eggs, bacon og spejlæg, så her kunne vi heller ikke klage. Mandag morgen startede turneringen. Vi havde 8 hold med. Ingen tvivl om at årets turnering var på et højere niveau end turneringen i Italien. Der var over 200 hold med i turneringen og modstanden var hårdere, end vi var vant til fra tidligere år. Det var lidt svært at følge alle hold, da der blev spillet på et anlæg med 14 baner og desuden var der nogle enkelte hold, der skulle spille få kampe på andre anlæg. Hele ugen havde vi super godt vejr med en temperatur på ca. 25 grader. Resultatmæssigt blev det en blandet fornøjelse. Nogle hold var tæt på at gå videre, andre oplevede ikke den

store succes og U15 drengene strøg helt til tops og kom hjem med to pokaler. Ud over førstepladsen vandt de også fair-play pokalen. I indledende pulje spillede holdet 5 kampe, hvoraf de vandt 3 og spillede 2 uafgjorte. Det rakte til en andenplads i puljen, hvilket gav videre avancement til semifinalen, hvor de skulle møde Houlkær. Drengene var klar fra starten, og der var ingen tvivl om, at vi var det bedste hold. Vi vandt helt fortjent på et mål af Martin Lauritzen. I finalen skulle vi op mod det rumænske storhold C. S. Proluceafarul Bucharest. En kamp der tegnede til at blive jævnbyrdig, da de i indledende runde havde spillet 1-1. Finalen blev lige så tæt som forventet, og selv om vi havde de største chancer endte kampen uden scoringer. Vi skulle nu direkte ud i straffesparkskonkurrence. Her var det os, der havde de bedste nerver, da vi vandt 5-4. Jublen kunne bryde løs. Efter finalen skulle drengene spille super cup-finale mod Lyngby. Hvorfor de skulle spille den, er der ingen, der ved, for Lyngby som vandt, fik ingen pokal for at vinde, men det gjorde vi til gengæld. Ud over fodboldturnering var vi også inde i Barcelona et smut. Da fodboldturneringen var det primære, vi tog til Spanien for, havde vi kun 3 timer inde i Barcelona. Hvis man skal have noget ud af det, skal man minimum være der en hel dag, men det tillod programmet desværre ikke. Heldigvis skulle vi om onsdagen igen til Barcelona. Denne gang for at se FC Barcelona – Viktora Plzen i Champions League. Klokken 19.30 ankom vi til stadion. Hurtigt fandt vi vores pladser. Vi skulle sidde på tredje ring, hvilket er ret højt oppe på dette kæmpestadion. Det var i hvert fald svært at se ansigterne på spillerne. Selvom det var upåagtede Viktoria Plzen, der var modstanderen, stillede Barca i stærkeste opstilling. Pep Guardiola ved, at de fleste tilskuere kommer for at se Messi, Iniesta, Xavi, Alves, Villa og hvad de ellers, hvorfor de føler en forpligtelse til at stille i stærkeste opstil-ling. Med en 2-0-sejr over de tjekkiske gæster og en stor fodboldoplevelse i bagagen forlader vi Camp Nou for at køre hjem til hotellet.

Hjemrejsen var sat til torsdag den 20. oktober kl. 17.00 ude fra banerne. Da vi skulle være ude på banerne torsdag kl. 11.00 kunne buschaufførerne ikke køre os derud, da de ikke måtte køre på grund af køre-hviletiderne. Vi blev derfor nødt til at pakke bussen meget tidligt torsdag morgen og så tage shuttlebusser ud til banerne. Det var kun U15 drenge der skulle spille torsdag, men heldigvis underholdt de os alle sammen ved at spille sig i finalen, som de som bekendt vandt. Turen hjem til Danmark blev lang og træls. Dobbeltdækkeren var ramt af sygdom under hele hjemturen, buschaufførerne mente, det var hurtigere at køre igennem Luxemburg hjem og dobbeltdækkeren punkterede, hvorfor vi først var hjemme fredag nat kl. 2.15. Det kan godt være, at det i kilometer er hurtigere at køre igennem Luxemburg, men ikke når man futter rundt i Trier i en time og desuden ind og ud af Luxemburg. Alt i alt havde vi en rigtig god tur på et lækkert hotel med gode værelser og god mad. Turneringen var god og udfordrende og vi mødte udenlandske hold. Ingen tvivl om at det har været den bedste udlandstur vi har været på i flere år. En stor tak til trænerne for godt samvær og jeres store indsats under hele turen og en speciel stor tak til Bjerregaard for at arrangere turen. Der er genvalg ☺ Martin Jørgensen

- og tak for støtten til turen fra Aalborg Freja’s Ungdomsrejsefond og fra SIFA...

35


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.44 Side 36

Rødhus 2011 Sammenhold -Traditionen Sådan! tro drog Frejas børneafdeling afsted til Rødhus sidsteweekend i oktober. Lørdag formiddag var parkeringspladsen og Vestre Fjordvej foran Frejas klubhus omdannet til Hovedbanegården. Der var et mylder af mennesker og biler, som skulle bringe og fragte spillere og forældre. Det er et under at ingen blev glemt. I Rødhus Feriecenter var der aktiviteter fra første dommerfløjt. Ungerne fik spillet udendørsfodbold, hoppet i klitterne, trænet indendørs, spillet turnering og tumlet i badelandet.

36

Herligt. Om aftenen blev der hygget i hytterne og lavet ”dørfis”. Lommelygterne flakkede i natten mellem de mange Frejahytter. Ungerne nød det.... og de voksne nød det.

Der var som sædvanlig fuld knald på. Lørdag aften var der afslutning. Børneformanden fortalte lidt omkring Frejas historie og oprindelse. Nøgleordet var sammenhold. For det var jo ene og alene sammenholdet mellem nogle knægte i Vestbyen, som er medvirkende til, at vi har en så dejlig klub i nærmiljøet. Sammenhold skal der til for at udrette noget både på banen som udenfor banen.

Det var nogle trætte spillere, som satte sig ind i bilerne, da turen gik mod Aalborg. Det blev ikke mælet mange ord på hjemturen. Energien for mindst to – tre weekends var fyret af på én.

Bagefter blev der holdt taler for de enkelte afdelinger. Der blev klappet af alle, da de havde opnået noget sportslig og socialt.

En stor tak skal det lyde til alle de voksne, som har bidraget til at turen blev organiseret og gennemført på bedste vis.

Søndag morgen og formiddag var der atter træning og turnering.

En stor tak skal også lyde til SIFA for en uvurderlig støtte til turen. Med Sportslig hilsen Morten ”Muddi” Ubbesen Børneformand PS: En personlig tak skal også tilfalde Hytte 103s madmor Frau Ollie. Dine sublime vitser, under aftensmaden og ved morgenbordet, vil blive husket mange år frem. Uforglemmeligt.


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 37

deltog også i årets Vildbjerg Cup i sommerferien, træningsweekend sammen med Randers Freja samt den årlige tur til Rødhus. Chef træner: Brian Klitggaard, Ass. træner: Tom Mortensen

U 12 • drenge A1 Bagerst tv.: Emil, Jeppe L, Magnus B.K., Søren, William, Frej, Jonathan. Forrest tv.: Oliver K, Christian, Malte, Lasse, Niels R, Lukas.

U12 drenges flotte efterår Frejas årgang 2000 har haft et superefterår med 48 spillere, der har spillet med i U12 A-, B-, C-rækken samt U13 A-rækken. Alle fire trupper har sluttet pænt i alle 4 rækker, hvor C-truppen meget flot har vundet alle deres kampe i JBU-turneringen. A1-truppen De sidste par sæsoner er A1-truppen er gået ubesejrede gennem JBUturneringen så i efteråret rykkede truppen op i U13 årgangen og var tilmeldt i A rækken. Også her har holdet vundet alle kampe med en samlet målscore på 53-13, og rykker dermed op i U13 Mesterrække 2 til foråret – altså 1 år før tid. A1-truppens målsætning er at klare sig godt i U13 Mesterrækken i 2012. I år har truppen bl.a. vundet: Vildbjerg Cup, Zebra cup, City cup (som det første herrehold nogensinde i Freja), Vaarst Cup, Vodskov Cup, VB Cup, Århus Elitestævne og det (uofficielle) Nordjysk mesterskab. Desuden var holdet tæt på at vinde et stort stævne i Barcelona i påsken og vandt 5 kampe i Hamburg i efterårsferien efter bl.a.1-0 over Sct Pauli. Ved det afsluttende Ryder Cup elitestævne, hvor de fire bedste hold fra Sjælland spillede mod de fire bedste hold fra Jylland, slog truppen Sjællands nr. 2, 3 og 4: Freja - B93: 50, Freja - KB: 7-0 Freja - B1903: 5-2. Herefter var der kridtet op til "DM Finale" mod Vallensbæk, hvor vi desværre knækkede sammen, da

Vallensbæk scorede til 3-2 lige før pausen. Holdet er kendetegnet ved en fantastisk vindermentalitet, lyst til at træne, super kammeratskab og et stærkt forældrekollektiv til at bakke op, køre og træne disse supertalenter 3-4 gange om ugen. Vi glæder os til fortsættelsen! Cheftræner: Lars Dam Møller Ass. trænere: John Holm Jensen og Jesper Kristensen. A2-truppen For A2-truppen har efteråret resultatmæssigt ikke helt levet op til forventningerne for en ellers rigtigt velspillende trup. Den 9-mand store trup har spillet rigtigt flot og seværdigt fodbold gennem hele sæsonen. Holdet er rigtigt godt sammenspillet og alle spillere ved hvor de har hinanden på banen. Men det har desværre knebet med at få bolden puttet ind i modstandernes mål og vi må nok erkende at truppen mangler lidt skarpog farlighed i sine afslutninger. Alle spillerne har vist en rigtig flot kampgejst – og i mange kampe har det da også været lige ved og næsten. Men heldigvis er nederlaget hurtigt glemt og spillerne kigger fremad mod næste kamp. Alle spillere møder glade og ivrige op til de ugentlige træninger hvor der både bliver arbejdet med den taktiske spilforståelse, fysiske træning, samspil og boldkontrol. Udover JBU-turneringen har truppen i efteråret også deltaget i Beach fodbold hos Viborg Søndermarken, Sydbank Cup i Gug og Ryder Cup i Vildbjerg. Flere af truppens spillere

B-truppen I løbet af efteråret har B-truppen gennemgået en nærmest mirakuløs forvandling. Fra at være et almindeligt godt hold, er truppen nu forvandlet til et top-klasse hold, der vinder alt hvad de kommer i nærheden af. Efter sommerpausen blev truppen forstærket med Victor og Frederik der kom fra Hjallerup IF og samtidig har chef træner Per Christensson lavet en rigtig flot indsats med en ekstra høj intensitet i både trænings pas og kampe. Alle spillere er helt oppe på tæerne helt fra kampstart og man kan se at alle spillerne virkelig vil fodbolden. Og netop viljen til at spille og vinde fodboldkampe kan da også ses på resultaterne – ene sejre og uafgjorte kampe (og vist nok et enkelt nederlag) er de synlige beviser på en B-trup, der i efteråret har vist sig som et super godt hold. Cheftræner: Per Christensson Ass. træner: Peter Birk Andersen C-truppen For U12 C-truppen sluttede en helt fantastiks efterårssæson, med en 5-0 sejr over Mou. Dermed gik truppen ubesejret gennem efteråret, og tabte kun ”træningskampen” til Storvordes A–Hold med et enkelt mål. Det flotte resultat skyldes bl.a. at truppen har fået en fast ”stamme” af spillere og en trup med et rigtig flot sammenhold og godt kammeratskab. – En rigtig giftig trup ... Med Hussein som fast målmand – og et par lån af Frederik E – har sprællemanden Hussein i mange kampe holdt målet helt rent. Hele efteråret har August ”Simon Kjær” Møller dirigeret forsvaret med sin fart og styrke. Ved siden af August har truppen Alvin som efter sin ”skade” (vokseværk i ben og fødder,) har fået nye støvler, der er par nummer større, og nu får han en fod på næste alle modstandernes angreb. På den midterste midtbane, har Simon været helt forrygende. - Enenhver træneres drøm, der løber og kæmper for hver en bold. Satte man triptæller på Simon under en kamp, vil den ende på over 50 km. Når Sofus ”Rommedal” Toft, rykker op ad fløjen og afleverer ”ind over byen ” er Freja’s største mål tyv

37


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 38

Bagerst tv.: Thomas, Rasmus T, Jens, Anton. Midt tv.: Jeppe M, Mathias, Philip, Rasmus H. Forrest: Victor T.

U 12 • drenge A2

Bagerst tv.: Tobias, Niels, Victor Thy, Yonas, Peter. Midt tv.: Karl, Aksel, Oliver, Tommy.

U 12 • drenge B

Bagerst tv.: Alvin, Joe, Magnus D, August, Sofus. Midt tv.: Sebastian, Simon, Marius, Sigurd. Forrest: Hussein. I truppen er desuden: Mads, George, Paolo og Frederico.

U 12 • drenge C 38

I truppen er desuden Frederik E og Frederik K.

Magnus ”Bendtner” klar foran mål. Sebastian ”Christian Eriksen” Mygind Andersen er C-truppens hjørnesparksspecialist der sparker nogle fantastiske hjørnespark. Og hvis ikke Joe ”Ronaldo” havde så meget voks i sit hår, så bolden sad fast på hans hoved, havde han scoret mange mål på Seb’s hjørnespark. Seb har for øvrigt scoret flere mål på direkte hjørnespark (med vindens hjælp) med et flot indadskruet spark. Marius ”Hearts” Jørgensen har været truppens faste anfører. Siden Marius overtog anførerbindet og limede det fast på sin arm, har truppen ikke tabt en kamp. Rigtigt flot…! Det er også blevet til et par scoringer fra anføreren, bl.a. da Freja var med til beach fodbold hos Viborg Søndermarken hvor han på ægte strandløvefacon blev holdets topscorer. Sigurd ”Christian Poulsen” har også været fast mand på holdet i efteråret og kan spille alle pladser på banen - dejligt for et trænerteam at havde sådan en spiller. Joe ”Ronaldo” havde hørt, at vi skulle have taget et holdbillede inden sidste kamp, så Joe mødte op med en fantastiske nye frisure, så selv den ægte Christiano Ronaldo ville være grøn af misundelse. Joe har fodboldmæssigt rykket sig fantastisk i efteråret med flotte driblinger og afleveringer, og så kæmper han så indædt på banen at han får sidestik og beder om at blive skiftet ud – godt kæmpet! Helt fremme på banen har C-truppen mål kongen Magnus ”Bendtner” Dich, der er god for mindst et par ”kasser” i hver kamp. Han har scoret så mange mål, at vi for længst er holdt op med at tælle. Super flot… i sær på de hårde spark. Cheftræner: Per ”Morten Olsen” Christensson Ass. trænere: Mogens ”Messi” Jørgensen Gorm ”Bendtner” Dich Udover chef og assistent trænere i de enkelte trupper, har U12-årgangen også en række hjælpetrænere og ledere der hjælper til med både træning og praktiske gøremål. En stor tak til Morten Allerød og Ricky Thygesen samt tak til alle forældrene på U12 årgangen for endnu et godt efterår. U12 Drenge - /Mogens Jørgensen, Lars Dam Møller og Christian Hjulmand/


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 39

100.000 kr. til 3 I anledning af Aalborg Frejas 100-års jubilæum i 2012 har der netop været kickoff på en matadorkonkurrence, hvor 3 driftige handelsmænd hver har fået udleveret 33.333 kr., som de skal få til at yngle frem til jubilæumsreceptionen i Freja den 24. maj 2012. De 3 Freja-matadorer der har taget udfordringen op er: Benny Andersen, René Jimmi Bak og Erling Post Madsen. De er alle igangsættere og ”købmænd”, som ved, hvad det kræver at drive en forretning, og så bakker de op om Freja og Vestbyen. Benny Andersen, der er indehaver af Guldbageren Vestbyen siden 1989 og bosat i Skalborg, siger: ”Jeg tog imod tilbuddet som matador, fordi jeg igennem 10 år som frivillig leder i den lokale sportsklub ved, hvad der skal bruges af midler/penge for at drive en klub. Aalborg Freja er en vigtig del af Vestbyen og især for de unge mennesker. Hvad enten de unge vil træne, spille kamp eller blot ”hænge ud” – så er klubben altid åben.” René Jimmi Bak, som er indehaver af Aalborg Kaffe og bosat i Hjallerup, siger: ”Jeg sagde ja til at deltage, fordi Freja sgu gør det godt, ikke mindst socialt, dejlig stemning og god lir, uanset om man kommer i arbejdsmedfør eller privat. Jeg har deltaget i mange ture til landskampe med Freja og har efterhånden handlet med Freja i mange år. Og fordi ”direktøren” (Lars Johannesen) jo altid er vedholdende, når han gør noget, så kunne jeg ikke sige Nej” Erling Post Madsen, som er bedst kendt som ”Postbageren” og tidligere indehaver af et IT-firma, og nu bosat i Blokhus, siger: ”Jeg har været medlem af Freja siden 1954, og har op gennem tiden været træner og leder i klubben i mange år. Jeg har altid haft min gang i Freja, men efter flytning til Blokhus i 1999 er det dog ikke blevet til så meget.” Der er ingen tvivl om, at hans hjerte brænder for Freja, og så kan vi mærke på ham, at han er opsat på at genvinde titlen som Frejamatador. Erling vandt en lignende konkurrence til 75-års jubilæet i 1982, men mistede så titlen til Vivi Nørgaard-Pedersen som blev Frejamatador i 2002 i forbindelse med 90-års jubilæet, hvor hun afleverede et flot nettooverskud på 50.000 kr. til Freja. Erling var også den, der kom bedst ud af startblokken til kickoff-mødet, hvor han straks tilbød konkurrenterne, at hvis de udlejede et af hans sommerhuse, så ville de selv få 5% og Freja 10%, og samtidig viftede han også med en lang liste over ideer, som han ville give til konkurrenterne, når han selv havde valgt de 5 bedste☺ Alle matadorerne siger de vil gøre deres bedste for at få pengene til at yngle, og så håber de blot, at folk vil bakke op om de tiltag matadorerne laver, da det drejer sig om at skaffe flest mulige penge til klubben.

Frejamatadorer!

ÅREts STJERNEVIN 2008 OENODEA RED Græsk Makedonien Domaine Constantin Lazaridi Normalt 114,95

STJERNEPRIS

59,95 SPAR 55,-

6 AF 6 STJERNER I BERLINGSKE SØLVMEDALJE -

5 STJERNER - I BT 5 STJERNER I JYDSKE VESTKYSTEN 5 STJERNER I JYLLANDS POSTEN 5 AF 5 STJERNER I WWW.VINAVISEN.DK 5 STJERNER I DAGBLADENES BUREAU

5 SKRUELÅG - UGENS BEDSTE VIN - I WWW.AVISEN.DK 4 KONGEKRONER PÅ WWW.DEBEDSTEVINE.DK

Tilbuddet gælder til og med 31. december 2011.

Vingårdsgade 13-15 Aalborg Tlf.: 98 12 52 90 aalborg@vinspecialisten.dk

www.vinspecialistenaalborg.dk

39


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 40

da de ikke har den store erfaring i indendørs fodbold. Men alt i alt, så har vi en dejlig samling af fodboldglade piger, og jeg er sikker på, at de piger vi har nu vil blive ved med at holde gejsten, for de er nogle rigtig seje Frejapiger. Niels Grevelund administrator for U12-pigerne

Ti år og tosset med tøsefodbold!

U 12 • piger Bagerst fra venstre: Sille Kolsø Hellerup, Freya Buch, Rebecca Wiberg, Johanne Nør Møller, Emilie Birkemose Hansen, Johanne Mosbæk Forrest fra venstre:Mathilde Grevelund, Amalie Lund, Catharina Mortensen, Ida Kirstine Lønskov Jensen, Mathilde Højlund Nørgaard. Træner: Katrine Thorup Pedersen

Så er endnu en udendørssæson afsluttet, og vi er rykket indendørs for vinteren. Vi har haft en forholdsvis god tilgang af spillere, og er nu oppe på 17 fodboldglade U12-piger. Spillemæssigt har det været lidt blandet. Mange af pigerne er spillemæssigt i en rivende udvikling, men det er desværre ikke så mange sejre, holdet kan prale af at have vundet. Men når det nu er sagt, så er det heller ikke det der er i fokus. Socialt har pigerne det super godt sammen, hvilket også var medvirkende til at vi havde en rigtig god tur til Rødhus. Der var kun to piger, som desværre ikke kunne være med, og alle pigerne

U 11 • piger 40

glæder sig allerede til turen næste år. Vores to trænere, Katrine Thorup Pedersen og Mathilde Eriksen, er et stort hit hos pigerne, og det er en stor motivationsfaktor at have sådan to næsten voksne piger som trænere. Så der hviler et stort ansvar på deres skuldre. I starten af året trænede vi sammen med U11-pigerne, men nu træner vi hver for sig, hvilket på sigt nok er den bedste løsning. Jo ældre pigerne er blevet, jo større forskel kan man mærke på årgangene. I løbet af vinteren regner vi med at deltage i nogle indendørs stævner, hvilket også bliver en udfordring for pigerne,

Med efterårssæsonen tog vi for alvor hul på 7 mands. Øv hvor var det været svært. 18 altid fodboldglade pigers begejstring for holdspillet, grønsværen, det fysiske og (ikke mindst) det med at være sammen med veninderne var ikke nok til at undgå en stribe nederlag. Men kampgejsten og viljen har aldrig manglet! Det lover godt for fremtiden, for det fodboldtekniske skal vi nok få på plads hen ad vejen. Det er bare træning... I efteråret 2011 trådte vores nye trænerteam for alvor i karakter. Christian, Charlotte og Michael har på skift og i fællesskab sat fut i tøserne - først sammen med Mathilde, Katrine og U12 pigerne - siden for U11 pigerne alene. Efteråret 2011 var nemlig også sæsonen, hvor man valgte at skille årgang 2001 og 2000 piger ad til træning. Ønsket var blandt andet, derved at skabe en mere fokuseret træningssituation ifht. "holdet" på den enkelte årgang. Der har været løbende tilgang af nye spillere gennem sæsonen. Dejligt at opleve en årgang i fremgang, og hvor tøserne - nederlag eller sejr - er tossede med fodbold. Men, men, men... når det er sagt, så var det nu en helt fantastisk lørdag formiddag vi havde i Gistrup den 1. oktober. På denne solbeskinnede SOMMERformiddag i oktober var vejret ikke det eneste mirakel, vi var vidne til. Pigerne var tændte, som vi aldrig har set dem før. Målmanden stod hvor hun skulle, og der var både krop og hjerne bag et stærkt og klogt spillende forsvar. Afleveringerne lå perfekt og midtbanen fik skabt de helt rigtige muligheder for vores spydspidser. Der blev knoklet, der blev driblet, og der blev løbet om hjørner med Aabybropigerne - og så blev der scoret! Solen brankede samtlige forældrenes efterårsblege næser - men vi ænsede det ikke - for lige der vandt vores piger sæsonens første og eneste sejr. Piger: I spillede som en drøm! Nu vil vi bare have mere... ;o) Annette Bagerst f. venstre: Charlotte (træner), Line, Josefine, Elisabeth D., Katja, Caroline E., Christian (træner). Forrest f. venstre: Sara, Lærke, Cecilie, Frederikke, Sofie, Karoline WT. Forrest liggende: Pil og Maria. Ikke tilstede: Michael (træner), Karoline H, Frida, Camilla, Anna, Elisabeth BS og Sissel.Træner: Katrine Thorup Pedersen


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 41

U 11 • drenge U11 besætningen i Rødhus søndag morgen: Øverst fra Venstre: Tobias M, Victor, Simon, Jonas P, Christoffer, Emil N, Daniel, Magnus D, Phillip S, Jens, Steffen, Magnus O, Emil H. På knæ fra venstre: Sigurd, Jacob T, Elias D, Asbjørn, Jacob H, Johan, Marcus T J, Jonas A, Oliver, Tobias G, Thomas. Forrest: Marcus Jens. Vi mangler 10 dejlige drenge denne dag.

For et år siden skrev vi: "Mon ikke foråret er der hvor vi går fra at kunne tabe alt hvad der er værd at tabe pga. manglende koncentration og ditto tro på egne evner." Det skete ikke helt, men drengene spillede bedre igennem foråret, især mindes vi med glæde en 2. og en 3. plads til vores to B-hold i ACC. A-holdet virkede også skarpere i foråret, godt hjulpet af vintertræningen, og vi fik da lidt flere point end vanligt i turneringen. Vendepunktet var dog især fodboldskolen og sommerferien. Det var lidt overraskende at se hvor gode alle spillerne var blevet da de kom tilbage fra ferie i august, og vi så til de første træninger at der var noget i gære. Især A-holdet har klaret sig godt i efteråret, og det var lidt sjovt (og ventet) at se A-holdets forældre måbe til første kamp over hvad drengene præsterede, for lignende spil havde drengene ikke vist før. Men alle 37 spillere er blevet markant bedre til at spille sammen, og det ser vi også når vores andre hold er ude og spille. Det er en stor fornøjelse at se når en af vore drenge pludselig får noget til at lykkes som ikke er set før fra den kant, og det ses lige ofte på alle holdene.

hold i forårets turnering. Det er en oprykning af to hold, og det glæder vi os rigtigt meget til. Vi var en tur på stadion til forkamp for AaBFCN, og det var en super oplevelse at opleve opbakningen fra tilskuerpladserne, der i dagens anledning var ret meget blå og hvide. I hvert fald i et stort hjørne af stadion. Og efter den oplevelse har ordet græstæppe fået en ny betydning. Vi spillede mod Frederikshavn, og vi har allerede besøgt hinanden for at spille træningskampe. Vi har planer om at blive venskabsklub med FFI, og lave en træningslejr i hvert halvår af 2012 en på Freja, og en i Frederikshavn.

forår. Og en stor tak til Maja, Mikkel og Sofie for at bringe ny inspiration og motivation på sommerens fodboldskole. Det har vi været glade for. Christian og Lars

En superindsats af drengene i år. Vi ser frem til vintertræningen både indendørs og udendørs, og glæder os til et spændende

Noget af succesen skyldes at vi efterhånden har 4-5 stabile målmænd, så vi ikke længere er så sårbare på den plads som vi før har været, og noget af det kan helt sikkert tilskrives den ekstra målmandstræning på Goalkeeper Academy, der har øget den tekniske kunnen på den ellers så udsatte plads. Men også vore forsvar er ved at være mere stabile, og så er vi jo lige pludselig ikke længere under konstant pres i kampene. A-holdet vandt deres B-pulje med 32 point i 12 kampe, 7 cleansheets og en målscore på 37-7, og skal spille i A-rækken i foråret, men vi har i årgangen efterhånden så gode spillere, at vi kan stille med både A, B og C

41


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 42

FC Goal - Bagest fra venstre: Victor Stage , Marcus Torp, Rasmus ”Rasser” Røndrup, Philip Vejrup, Thomas Ubbesen, Kristoffer “Kris” Bundgaard og træneren Morten “Muddi” Ubbesen. Forrest fra venstre: Marcus ”Levino” Levin , Frederik ”Frede” Bundgaard, Jonathan Mortensen, Simon Mollerup og Valdemar Jensen.

U9 drenge. Efterårssæsonen indvarslede en ny æra i årgang 2003's træning: 4 fædre tog handsken op efter Lose's afrejse. Trænergerningen blev grebet seriøst an fra første færd, bla.a. blev træningsmængden fordoblet så der nu er træning både tirsdag og torsdag kl 17:00-18:30. Træningen består typisk af kort opvarmning, 1 times stationstræning med 3-4 stationer, og ½ times kamp til slut.

U 10 • drenge

Bageste række fra venstre: Rasmus (træner), Viktor, Mathias R.L., Sigurd, August, Ulrik, Lasse K.S., Hans Henrik (træner) Forreste række fra venstre: Lasse K.A., Jacob, Henrik, Matthias R.F., Emil, Willi, Mads. Fraværende: Mikkel, Jeppe, Mathias B.P., Noah, Tomas, Valdemar, Jørgen (træner), Morten (træner).

U 9 • drenge

Restaurant

-

Café

-

Lounge

LAD DIG FRISTE...

I denne sæson har vi igen spillet med ét hold til DBU turnering. Resultatmæssigt er det gået hæderligt; spillet er forbedret uden at det dog er blevet til ret mange sejre. Men drengene har det sjovt og kæmper for holdet så sveden sprøjter! Der har været både af- og tilgang i løbet af efteråret, i skrivende stund består holdet af 19 drenge. Vi regner som sidst med at være på multibanen så længe det kan lade sig gøre. Kun i de 2-3 koldeste måneder går vi indendørs. Henrik Sørensen U9-administrator

Cox Orange · Jomfru Ane Gade 23 · 9000 Aalborg Aalborg · Tlf. 96 33 03 32 · www.coxorange.dk

42

E a g M så e Æ o st li

G o S ø k s o k


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 43

En helt speciel lejlighed er det... altid! Netop når man møder de gamle drenge fra dengang. Men i 2012 fylder Freja 100 år, så mon ikke den skal ha’ lidt ekstra skrue. Ærteudvalget er under alle omstændigheder topgejlet til en stor aften med go’ stemning ad libitum, og så:

Gule ærter m. flæsk og pølse eller Skipperlabskovs + 2 øl + 1 brændevin, kaffe m. småkager samt høflig servering og så for kun

kr. 175,-

Fredag d. 2. marts 2012, kl. 18.00 Kontakt én af sælgerne, sig navn...sig labs (L) eller ærter (Æ) og så får du et billetnummer, som du påfører med navnet ved homebanking. (F. eks. 97L Keld Melis eller 113Æ Ole Nielsen) Reg. nr. 9366 • kontonr. 4570808384 (Bestiller du mere end én billet, så husk at påføre indbetalingen et billetnummer for hver deltager) NB! Vi sælger skam også pr. kontant!

Billetsalg/booking/ telefon/mail: • Henrik Niller · 25 27 12 36 hji@sparnord.dk • Børge Hasselgren 98 27 13 62 b-hasselgren@hotmail.com • Ole Sømand · 22 95 93 63 liseogole@stofanet.dk • Jan Fryser · 25 20 67 70 jfr-kultur@aalborg.dk • Lars Avis/Szarmach 22 50 40 68 lars.schaumburg@mail.dk • Keld Slagter/Melis 20 13 80 77 anke@stofanet.dk


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 44

piger er niveaudelt, og vi var ”kommet til” at melde vores piger til i Arækken (der er A,B og C-række). MEN vores bekymringer blev gjort til skamme! ☺ Godtnok er ikke alle kampe blevet vundet, men der er blevet kæmpet med næb og klør, og det har betydet flere sejre og uafgjorte kampe. De tabte kampe er kun tabt med ganske få mål. Så jeg vil sige at U10-pigerne har spillet næsten lige op med de bedste i Nordjylland! Det er takket være et rigtig godt sammenspil, som der er kommet rigtig meget af, samt som nævnt en utrolig energi på banen, som giver sig udslag i, at alle hjælper til både fremme i angreb, men i særdeleshed også i forsvaret.

U 9/10 piger

Bedste Frejahilsener fra trænerne.

Glade Freja piger i Rødhus: Øverst fra venstre: Miriam, Emma FP, Dicte, Mille S, Mathilde, Emma H. Nederst fra venstre: Mille U, Sonia, Mille Ø, Linnea, Malou. I vandret position som målkvinde: Victoria

En rigtig god efterårssæson er ovre for pigerne på U9 og U10. Vi har igen haft rigtig god tilslutning til træning og kampe med ofte 20-25 spillere til træning. Vi fik en lidt svær start på efterårssæsonen, da vores to hovedhjørnestene i trænertruppen Jesper og Camilla måtte melde fra. En stor tak til Camillas og Jespers engagerede og humøfyldte træning. Vi sendte ”krisemails” ud med appel om hjælp fra forældrekollektivet. Om det hjalp?! Det skal jeg love for! ☺ Rigtig mange forældre meldte sig straks, og det har betydet at efterårssæsonen er gået over al forventning. Plus to gode holdledere/administratorer, der har gjort et kæmpe stykke arbejde. De har sørget for at der ved hver spillerunde lang tid på forhånd var helt styr på holdledere, trøjevask og forfriskninger med til pigerne , samt kampledere klar når vi havde hjemmekampe og skulle stå for kampafviklingerne. Og så til pigernes præstationer. U9 pigerne har været rigtig gode og vundet stort set alle deres kampe. De

har fået en rigtig god sans for at hjælpe hinanden. Der bliver løbet frem i angrebet, men samtidig er der altid blevet en tilbage i forsvaret, som har kunnet klare det mest presserende, mens de andre fra holdet er drønet tilbage for at hjælpe til i forsvaret. Det har betydet at målmanden næsten aldrig har været alene til at klare paragrafferne. Begyndende sammenspil har vi også set , så der er god udvikling i gang hos U9’erne. Det var med bekymring at vi så på efterårssæsonen for U10’erne. U10

• VVS • Gas & Oliefyrservice • Blikkenslagerarbejde • Vand & Sanitet • Varmeinstallationer • Fjernvarmeservice

Fyensgade 26 A • 9000 Aalborg v/ Aut. Installatør Villy Kristensen

Tlf. 70 22 88 07

44

U7 – U8 piger overnattede i Freja Fredag den 12. august mødtes U7-U8 piger i Frejas Klubhus. Med sig havde de sovepose, luftmadras, mor eller far og en masse energi. Aftenen startede med fodbold. Pigerne spillede kamp, mens de voksne fik pakket ud og gjort klar til aftensmaden. Efter spisningen, som foregik på Frejas solbeskinnede terrasse, stod pigernes program på hygge og leg. Der blev leget på kryds og tværs og til langt ud på aftenen. Det var en super hyggelig aften/nat. Og det var ikke kun pigerne, der var lidt trætte lørdag.


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 45

Navnene på vores drenge er: Albert, Alexander W, Alexander S, Anders, Asger E, Asger FB, August BM, August Z, Christian, Conrad, Daniel, Ditlev, Emil, Frederik, Gustav, Jakob E, Jakob S, Jens August, Johan, Karl Albert, Lukas, Mads Emil, Mads MØ, Mads Ø, Magnus, Marc K, Marc S, Mathias, Mikkel, Nicklas, Patrick, Phillip, Rasmus, Simon, Sofus W, Sofus TM, Theodor, Tristan, Valdemar og Viktor. Vores trænere er: John, Simon, Jesper, Jakob, Thomas, Steen, Jens, Lars og Rene.

U 8 drenge Hos U8 drengene er der et fantastisk sammenhold som har resulteret i at truppen er blevet anbefalet til klassekammerater og venner så der nu er ca. 42 spillere. Vi har i sæsonen deltaget med 4 hold til DBU's turnering med hver 8-10 spillere – det stiger nu til 5 på grund af tilgangen af nye spillere. Til træningen bliver der kæmpet, samt grinet og pjattet når der er tid til det, og til kampene er der blevet fightet med stor begejstring for at få en sejr med hjem som det ofte er sket, men også fældet en tåre når den ønskede sejr ikke altid kom som drengene ønskede – viljen fejler i hvert fald ikke noget. Som træner for disse fantastiske drenge, så føler vi os meget beæret over den positive respons vi får fra spillerne via den store begejstring på banen

og fra de mange forældre der støtter op om træningen gang efter gang, samt gerne giver en hjælpende hånd med for at få træningen til at glide optimalt. Vi har ingen forældre der står på sidelinjen og dirigerer egen purk – det bliver trygt overladt til trænerne. Det er også en stor tilfredsstillelse at se den udvikling der er sket i spilleforståelse på blot ½ år. Drengene er begyndt at spille sammen som hold med mange pasninger – de kan se at det har sine store fordele. Som afslutning på udendørssæsonen, holdt vi en fredagstræning, med efterfølgende pizza, slik og Disney Sjov – et arrangement hvor der mødte hele 36 drenge op – tak til alle drengene og deres forældre for den store

opbakning. I vintersæsonen 2011/12, træner vi i Katedralskolens Hal hver lørdag kl. 09 – 10. Tak til Christina og Jes for at I tager jer af den administrative del for holdet, så vi trænere kan koncentrere os om at lære drengene at spille fodbold i en tryg atmosfære. Sportslig hilsen fra Rene, Steen, Thomas, Jakob, Jens, Lars, Jesper, Simon og John PS! de sublime U8 fotos, som også tæller vort forsidefoto er leveret af en U8 mor: Anette Damsgård Pedersen. Tak for det.. Mvh Redaktøren

45


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 46

U 7 drenge

I begyndelsen af august begyndte træningen igen. I løbet af sensommeren har vi haft en lille tilgang af nye spillere, mens et par af spillerne fra foråret er stoppet, så vi nu igen er 25 drenge. Vi har været til en del kampe og har stillet med 3 hold hver gang. Drengene har masser af vilje og gejst. Det er gået rigtig godt – de fleste gange med super flotte resultater. Drengene er blevet mere koncentrerede og dygtigere til at spille sammen som et hold. Nu står vi overfor en ny udfordring – 25 ivrige drenge til indendørstræning i en gymnastiksal. Vi træner hver onsdag fra kl. 18-19 i den midterste gymnastiksal på Vesterkærets Skole. Vinteren skal bruges på at bibeholde glæden ved at være sammen og spille fodbold med alt, hvad det indebærer.

Selvom pladsen bliver trang kan der stadig leges, trænes spark, samarbejde, balance og motorik. Tak til alle spillere og forældre for denne udendørssæson. Vi glæder os til at mødes i gymnastiksalen til masser af sjov hele vinteren. Med venlig hilsen fra Kenneth, Kim, Anders, Bjørt og Trine

U 6 drenge

De små stjerner fra årgang 2006-0708 er i løbet af sæsonen vokset til en stor, fodboldglad flok. Vi har været en skøn blanding af drenge og piger samt nybegyndere og lidt mere øvede. Til vores store glæde er der efter ferien fortsat dukket mange nye op. Selvom der er en vis udskiftning, er vi derfor nået op på ca. 50 spillere. Det har stillet store krav til vores dygtige

trænere, der er blevet bakket flot op af forældrene. De har sørget for sved på panden gennem mange boldberøringer i form af individuelle øvelser med far eller mor, stationsøvelser og kampen på mange baner. Det største for mange i den alder er selvfølgelig kampene. Vi har derfor deltaget aktivt i stævner i efteråret. Vi tilmeldte fra start 3 hold, hvor vi pga. de mange spillere blev nødt til at stille med 6 spillere pr. hold ved flere stævner. Til slut lykkedes det at få et fjerde hold med i turneringen, så alle der havde lyst, kunne komme med ud at spille. Forældrene kan i forbindelse med kampene være stolte af deres unger. På trods af hårdt vejr og nogle gange meget større modstandere har de holdt humøret højt, så det aldrig har været Freja, der ikke mødte op… I løbet af efteråret har vi startet en opdeling af gruppen i 06’ere og 0708’ere pga. det store antal spillere. På den måde har spillerne det meste af tiden træner med andre på samme størrelse, og det har været lettere for nye spillere at komme i gang uden at blive skræmt væk. Fra indendørs sæsonen har vi gennemført opdelingen fuldt ud. Der er nu en U6 gruppe og en U5-U4 gruppe, der træner på henholdsvis Katedralskolen og Vesterkæret Skole. Der er blandt forældrene allerede sikret 5 trænere og yderligere to forældrepar som ledere – så en ny stor Frejaafdeling er nu flyvefærdig! Efter en hyggelig sæsonafslutning med pizzasnegle, pølsehorn og saft kan vi derfor nu sige tak til alle for en god sæson og held og lykke fremover.

s n e d i s l So fart t s i r Tu www.madogfest.dk • info@madogfest.dk • Tel. 98 78 03 00 Fax 98 78 04 00 • Magisterparken 18 • 9000 Aalborg

40

Tlf. 98 17 29 00 www.solsidensturistfart.dk E-mail: soltur@mail.dk Fax 98 17 25 23


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 47

Redaktion "Frejaneren" Keld Jensen (ansvarsh.) . . . . . 20 13 80 77 anke@stofanet.dk

Erling Madsen, formand . . . . 98 24 95 94 Kaj Jørgensen . . . . . . . . . . . . . 96 47 96 00 Lars Mørk . . . . . . . . . . . . . . . . 22 13 39 22

Baneanlæg og klubhus Aalborg Freja . . . . . . . . . . . . . 98 13 31 13 Vestre Fjordvej 15 · 9000 Aalborg

Trænere og ledere i seniorafdelingen A-trup: JS og serie 2 Finn Christensen. . . . . . . . . . . 21 47 83 08 Kjeld Mølgård . . . . . . . . . . . . 29 40 70 87 Tommy Pedersen . . . . . . . . . . 21 25 66 60

www. aalborgfreja.dk E-Mail: aalborgfreja@aalborgfreja.dk Hovedbestyrelse: Tom Nielsen, hovedformand . Jan Petersen, næstformand . Ole Madsen, økoformand . . Bjarne Pedersen, herreseniorformand. . . . . . . . Bettina Madsen, kvindeseniorformand . . . . . . Martin Jørgensen, ungdomsformand . . . . . . . . .

26 16 49 00 22 44 74 14 40 76 87 11 29 42 99 52 27 15 01 02 22 82 41 46

Sportsbestyrelse: Bjarne Pedersen, herreseniorformand. . . . . . . . 29 42 99 52 Ole Madsen, . . . . . . . . . . . . . . 40 76 87 11 Martin Karlsen, B-trup. . . . . . 30 71 35 97 Brian K.S. Andersen, C-trup. . .51 90 28 97 Bo Pullich, kvindeafdeling. . . 25 11 77 23 Martin Jørgensen, ungdomsafdeling. . . . . . . . . . 22 82 41 46 Morten Ubbesen, børneafdeling . . . . . . . . . . . . 30 20 05 55 1.-2. holdsudvalg herrer: Bjarne Pedersen . . . . . . . . . . . Jan Daucke . . . . . . . . . . . . . . Arne Frandsen . . . . . . . . . . . . Jørn Pedersen . . . . . . . . . . . . .

29 98 22 61

42 10 94 22

99 31 15 59

52 61 93 24

Kvindeudvalg: Bettina Madsen . . . . . . . . . . . Bo Pullich . . . . . . . . . . . . . . . . Pia Broe . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Mørk . . . . . . . . . . . . . . . .

27 25 24 22

15 11 24 13

01 77 85 39

02 23 05 22

Kasserer: Ole Madsen . . . . . . 40 76 87 11 Inspektør: Ole Madsen . . . . . 40 76 87 11 Kampfordeler: Lars Johannesen . . . . . . . . . . . 22 50 40 68 Sponsor-udvalg: Jens Kærvad Pedersen, form. Lars Johannesen . . . . . . . . . . . Jesper Thomsen . . . . . . . . . . . Tom Nielsen . . . . . . . . . . . . . . Ole Madsen . . . . . . . . . . . . . .

22 22 26 26 40

11 50 14 16 76

81 40 70 49 87

81 68 95 00 11

Vennerne: Jan Daucke . . . . . 98 10 31 61 Baner og klubhus: Ole Madsen . . . . . . . . . . . . . . Bent Christensen . . . . . . . . . . Tom Nielsen . . . . . . . . . . . . . . Jan Petersen . . . . . . . . . . . . . .

40 98 26 22

76 12 16 44

87 03 49 74

11 69 00 14

Cafeteria-udvalg: Lars Johannesen . . . . . . . . . . . 22 50 40 68 Arkiv-udvalg: Keld Jensen . . 98 18 32 93 Medlemmer/kontingent: Jan Petersen . . . . . . . . . . . . . 22 44 74 14 FrejaShoppen: Ole Post Madsen . . . . . . . . . . 40 76 87 11 Internet-udvalg:

B-trup: Serie 3 og serie 4 Morten Boel . . . . . . . . . . . . . 27 58 57 43 Martin Karlsen . . . . . . . . . . . 30 71 35 97 C-trup: Serie 5, Serie 6 Brian K. S. Andersen . . . . . . . 51 90 28 97 James Dowsett . . . . . . . . . . . . 21 78 13 30 Silas Holm . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 64 04 Old Boys: Morten Kjær Jensen . . . . . . . Grand Old Boys: Per Christensson . . . . . . . . . . Super Grand Old Boys: Jan Frederiksen . . . . . . . . . . . Veteraner: Ebbe Dalsgaard . . . . . . . . . . . Superveteraner: Ulrik Nielsen . . . . . . . . . . . . . .

28 56 59 11 29 73 03 31 98 18 99 05 27 52 03 46 20 93 41 95

Kvindeafdelingen: DS, JS, Serie 2 Lars Jensen . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 Torben Schou . . . . . . . . . . . . . 98 12 Jan Knudsen . . . . . . . . . . . . . . 26 36 Maria Jensen . . . . . . . . . . . . . 29 60 Bo Pullich . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 Bettina Madsen . . . . . . . . . . . 27 15

01 98 21 24 77 01

67 47 74 71 23 02

Trænere og ledere i ungdomsafdelingen Ungdomsformand: Martin Jørgensen . . . . . . . . . 22 82 41 46 U19, årgang 93/94: Mark Hellerup Olsen . . . . . . . 22 27 26 29 U17, årgang 95/96: Jens Peter Bendixen, træner . 20 74 01 61 Søren Kiilerich, træner . . . . . 61 70 02 99 Jesper Kjær Abildgaard . . . . 31 23 86 67 Kennie Vase Petersen . . . . . . 26 27 82 87 U15, årgang 97/98: Anders Wendel-Hansen, træ. 22 29 18 67 Kenneth Erfurt, træner . . . . . 41 24 80 43 Niels Kjær, målmandstræner 23 40 61 12 U13, årgang 99: Martin Jørgensen .. . . . . . . . . 22 82 41 46 Jonathan Lehmann . . . . . . . . 26 83 30 74 Pigejunior U18, årgang 94 – 95 - 96: Henrik Bjerregård, træner. . . 40 10 53 23 Kristian ”Krølle” Lyng . . . . . 60 50 23 02 Piger U15, årgang 97 - 98: Peter Larsen, træner . . . . . . . Mike Kurtz, træner . . . . . . . . Henrik Ladefoged, træner . . Christiane Aaen Jensen Mads Lange Møller-Larsen . .

28 29 95 53 24 43 42 52 31 43 03 41 28 77 89 20

Piger U13, årgang 99: Lars Hansen, træner. . . . . . . . 22 67 39 38 Lars Städe, træner . . . . . . . . . 60 50 67 87 Kennie Vase Petersen . . . . . . 26 27 82 87 Målmandstrænere ungdom: Ronni Bødker . . . . . . . . . . . . 61 71 01 88 Michael ”Diego” Lassen . . . . 25 33 55 53 Niels Kjær . . . . . . . . . . . . . . . 23 40 61 12

Trænere og ledere i Børneafdelingen: Børneafdelingsformand Morten Ubbesen . . . . . . . . . . 20 68 17 17 Administrator og kasserer, Lars Gaub . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 69 66 U12 drenge, årgang 00: Lars Møller A1, træner . . . . . 20 75 58 98 Brian Klitgaard A2, træner . 25 20 03 70 Per Christensson B-C, træner 29 73 03 31 Henrik Korsholm, målmandstræner . . . . . . . . . . 22 98 08 68 Christian Hjulmand, holdleder24 82 78 44 U11 drenge, årgang 01: Christian Primdahl, træner . . Lars Gaub, træner . . . . . . . . . John Tveit, træner . . . . . . . . . Jørn Thorgaard, træner. . . . . Per Andreasen, holdleder B2 Ole Olsson, administrator . . .

20 21 20 20 40 24

53 62 77 75 54 60

20 69 43 22 17 07

47 66 33 63 51 62

U10 drenge, årgang 02: Morten Ubbesen, træner . . . Michael Mathiesen, træner. . Michael Sørensen, træner . . . Rikke Ørsted, holdleder . . . .

20 40 31 24

68 44 23 41

17 44 20 55

17 20 28 73

U9 drenge, årgang 03: Hans Henrik von Platen, træn. 21 57 21 25 Rasmus Nørgaard, træner . . . 40 30 65 65 Morten Larsen, træner . . . . . 26 49 01 23 Jørgen Barrit, træner. . . . . . . 22 40 05 38 Henrik Sørensen, administr. . 30 29 37 07 U8 drenge, årgang 04: Jes Sølgaard, administrator . Christina Waldorph, admin. . John Keller, træner . . . . . . . . Jesper Bradsted, træner . . . . Simon Sigfusson, træner . . . .

40 40 40 28 26

U7 drenge, årgang 05: Bjørt Nybo, holdleder . . . . . . Kim Pedersen, træner . . . . . . Trine Andersen, træner . . . . . Kenneth Kragelund, træner . Anders Møller, træner . . . . .

28 23 42 37 24 45 95 39 22 51 15 55 25 58 25 58 30 29 00 23

40 53 18 54 14

80 32 36 76 43

10 00 08 16 48

U6, årgang 06 og yngre (drenge og piger) Peter Sønderlund, holdleder. 22 50 12 42 Rasmus Henriksen, træner . . 22 79 30 91 Christian Kjølby, træner . . . . 27 84 30 60 Piger U12, årgang 00: Niels Grevelund, administra. . 25 67 68 04 Trænere: To U18 piger samt forældrekollektiv, der kan kontaktes via Niels Piger U11, årgang 01: Christian Vardinghus, træner 72 69 06 28 Chalotte Harrig, træner . . . . 24 41 77 70 Michael, træner . . . . . . . . . . Annette Rosenbæk, admin. . 25 11 32 91 Piger U10/U9, årgang 02 – 03: Søren Malling, træner . . . . . 20 Christian Warming, træner . . 51 Gry F. Svendsen, træner. . . . . 26 Martin, træner . . . . . . . . . . . 41 Jens, træner . . . . . . . . . . . . . . 24 Ricky, træner . . . . . . . . . . . . . 22 Annemette Arent, holdleder 24 Mette Hansen, kampfordeler 60

68 46 18 22 61 24 45 75

25 52 87 35 35 66 95 64

15 55 16 87 39 57 74 26

Piger U8/U7, årgang 04 – 05 (og gerne yngre) Gertrud Sindbjerg, admin . . . 30 20 05 55 Rasmus Henriksen, træner . . 22 79 30 91

41


Frejaneren2_2011_Frejaneren1_2010 30/11/11 14.45 Side 48

Revisorbranchemyte:

Revisorer sover aldrig!

ng Ri il s t a’ r ej re Fr sse ka

Fejl! Vi holder ikke døgnåbent. Vi kommer heller ikke sovende til vort honorar som en kundemyte indikerer. Derimod er udhvilede medarbejdere, fleksibel arbejdstid og plads til begejstring en del af Vejgaard Revision. “Ferie? Nej, desværre ikke....vi er midt i statusperioden!” eller “Nej, vi har moms!” Måske, men status og moms forstyrrer ikke vores nattesøvn. Det er et spørgsmål om planlægning og velopdragne kunder, og begge dele er synonymt med Vejgaard Revision. Interesseret i at blive kunde hos en udhvilet revisor, der også holder ferie...?: www.vejgaardrevision.dk

Vejgaard Revision ApS · Danalien 1, 2. tv. · 9000 Aalborg · Tlf. 98 10 30 77 · Fax 98 10 33 12

Frejaneren 2011 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you