Page 1

SPECTRUM 19e jaargang, november 2009

KAMPIOENEN HERFSTCOMPETITIE MEER ACTIVITEITEN VETERANEN 2010

AGENDA ALV 18 NOVEMBER

Retouradres: Tennispark Dekker Zoetermeer, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer


Colofon Spectrum Officieel orgaan van TV Dekker Rokkeveen Bestuur Voorzitter Secretaris

Righard den Blaaauwen 079 – 361 07 08 Anja van Boxem 079 – 361 23 46

Penningmeester Recreatie Jeugd Recreatie Senioren Technisch Beleid PR en sponsoring Communicatie

Hans van der Reijden Frits Verbaarschot Perry Roelfs Ron de Graaff Ron Gijzen Theo v.d. Mosselaar

079 – 341 46 76 079 – 361 71 93 06 – 273 18 582 079 – 361 11 61 079 – 361 99 58 079 – 341 80 28

Verenigings Competitie Leider: Peter Carton Reggy Lobry Ledenadministratie: Dekker Zoetermeer 079 – 368 42 42 Redactie Spectrum en Nieuwsbrief:

redactieraad@tvdr.nl

Clubtrainers: Berry Janse / Christel Bijvoet

079 – 368 42 06

Tennispark: Dekker Zoetermeer Scheglaan 12, 2718 KZ, Zoetermeer 079 – 368 42 42 Internetadres: http://www.tvdr.nl E-mailadres: info@dekkerzoetermeer.nl Ledenadministratie: tvdr@dekkerzoetermeer.nl Bankrekening: 69.12.37.042 Girorekening: 39 51 24

Druk: Van Kampen Reproservice


1

Spectrum, jaargang 19, november 2009

Buitenseizoen 2009 ten einde Na een mooi seizoen zijn de activiteiten buiten ten einde. We kunnen terug kijken op geslaagd seizoen met mooie toernooien en veel mooi weer. Wij hebben in het ste begin van het jaar ook ons 900 lid mogen verwelkomen en er is dit jaar voor het eerst herfstcompetitie gespeeld. We hebben een geweldig feestavond gehad tijdens de clubkampioenschappen waar de band van onze clubgenoot Paul wesseling een schitterende show heeft gegeven. Komend jaar bestaat onze vereniging 20 jaar en gaan we nog grootser uitpakken, dus houdt alle clubinformatie zoals de 2 clubblaadjes, de nieuwsbrieven en de website goed in gaten zodat je niets mist. Komend seizoen krijgt ook het veteranentennis een extra impuls zoals jullie verderop in dit Spectrum kunnen lezen. Wij wensen jullie veel leesplezier.

Wijzigingen in de redactieraad Theo van de Mosselaar heeft aangegeven zich meer bezig te willen houden met het organiseren van activiteiten voor de veteranen, daarom heeft Peter Naber op zich genomen om voortaan “Het Spectrum� en de nieuwsbrief te verzorgen en is Tim van Dorst ook toegetreden tot de redactieraad. Wij zullen met ons allen jullie zo goed mogelijk van informatie proberen te voorzien. Verder staan wij altijd open voor kritiek en horen wij graag van jullie. Je kan ons bereiken via het volgende emailadres: redactieraad@tvdr.nl

Rob Verhoef Tim van Dorst Theo van de Mosselaar Peter Naber


Spectrum, jaargang 19, november 2009

2

Herfstkampioenen De herfstcompetitie zit er op, de wedstrijdspanning zijn we kwijt. Als VCL(s) kijken we terug op een succesvolle competitie. We doen voor de eerste keer mee met maar liefst 12 teams ( qua aantal draaien we mee in de top) . Het leuke is dat er 2 geheel nieuwe teams zijn gevormd en andere teams deden weer mee in een afwijkende voorjaars samenstelling. Als we naar het weer kijken hebben we 2 super zomerse dagen gehad, 2 droge herfstdagen en 2 regenachtige dagen. De donderdag dames straalde zelf en hadden eigenlijk altijd het beste weer. Dan de prestaties : Deze lagen natuurlijk op een zeer hoog niveau, maar net zo belangrijk is het plezier wat je met je team, je tegenstanders en de teams onderling hebt gehad. De laatste zaterdag is dan ook gezamenlijk gezellig afgesloten met een etentje bij Dekker (meer dan 50 mensen !). Nieuw was de lancering van het wekelijkse "filmpje" van mix 6; stuk voor stuk humoristische juweeltjes. Grote klasse mix 6 !!! Dan de kampioenen, het zijn er maar liefst 4 : dames 1 ( hoogste poule donderdag) mix 1 ( 2e klasse) mix 2 ( 3e klasse) mix 4 ( 4e klasse) Iedereen van harte gefeliciteerd ! Wij hopen dat iedereen net zoveel plezier heeft beleefd als wij en dat we volgend jaar weer massaal meedoen. Sportieve groet, Jan Pieter en Frank

Dames 1


3

Spectrum, jaargang 19, november 2009

Mix 1

Mix 2

Mix 4


Spectrum, jaargang 19, november 2009

4


5

Spectrum, jaargang 19, november 2009

Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 november 2009 aanvang 20.00 uur in het conferentiegedeelte van Dekker Zoetermeer. Voorlopige agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken, mededelingen door bestuur 3. Behandeling en goedkeuring notulen ALV van 26 november 2008 en van 14 april 2009 4. Doelstellingen 2009 en 2010; evaluatie en plannen van bestuur en commissies 5. Begroting 2010, tevens vaststelling contributies 2010 6. Verkiezing bestuurslid: vacature parttime secretaris; Brenda Boode treedt af. 7. Benoeming kascommissie 2010 (ter controle van de jaarafrekening over 2009). 8. Rondvraag 9. Sluiting Belangstellenden voor de parttime secretarisfunctie worden van harte uitgenodigd zich vooraf kandidaat te stellen bij de voorzitter, tel. 05 50521503. Ingekomen stukken worden ingewacht bij de secretaris, Anja Boxem, bnvh@casema.nl

Als jarenlange trouwe sponsor heeft Bouwfonds zijn naam opnieuw voor 3 jaar verbonden aan ons open toernooi voor senioren.


Spectrum, jaargang 19, november 2009

6

VoorjaarsCompetitie 2010 Zoals jullie al hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief en op de website sluit de inschrijving voor de competitie 15 november. Voor degenen die zich hebben opgegeven en gaan spelen in de voorjaarscompetitie staat hieronder het overzicht van de speeldagen.

Zaterdag

Dinsdag

Donderdag

Zondag

1e speeldag

3 april

6 april

7 april

11 april

2e speeldag

10 april

13 april

15 april

18 april

3e speeldag

17 april

20 april

22 april

25 april

4e speeldag

24 april

27 april

29 april

2 mei

5e speeldag

1 mei

11 mei

20 mei

9 mei

6e speeldag

15 mei

18 mei

27 mei

16 mei

7e speeldag

29mei

25 mei

3 juni

30 mei

30 april 13 mei 22 mei 1 juni

30 april 13 mei 22 mei 1 juni

30 april 13 mei 22 mei

30 april 13 mei 24 mei 6 juni

Inhalen


7

Spectrum, jaargang 19, november 2009

Nieuwe activiteiten OVERDAG in 2010 Op de tennisbanen is er overdag volop gelegenheid om een balletje te slaan. Lang niet alle banen zijn bezet. Reden om extra activiteiten te organiseren met het doel steeds meer (nieuwe) leden naar de baan te trekken. Ook is goed geluisterd naar de leden. Zij willen o.a. niet te lang pauzeren tussen de verschillende spelronden. 10 Minuten is de limit ! Activiteiten met een competitief element lijkt ook leuk en er is behoefte aan training in de tactische facetten van het dubbelspel. Een clubje frequente tennissers heeft de handen ineen geslagen en de volgende activiteiten bedacht. En wat niet onbelangrijk is, het bestuur heeft een flinke financiĂŤle reservering gemaakt om te helpen op dat punt onze plannen te doen slagen. Rackettrekken op woensdagmorgen en woensdagavond Dit gaat onverminderd door. Wel gaat het volgende veranderen: in de 1e ronde wordt iedereen gemixed, maar in de tweede en derde ronde spelen winnaars en verliezers onderling tegen elkaar zodat dezelfde tennisniveaus elkaar in latere rondes ontmoeten.

Ranglijst individueel op vrijdagmorgen In navolging van het succes van de vrijdagavond bij de seniorleden, zal er op vrijdagmorgen ook een individuele ranglijstcompetitie worden gespeeld. Het rackettrekken van de ochtend komt daarmee te vervallen. Er


Spectrum, jaargang 19, november 2009

8

worden twee rondes per speeldag gespeeld, waarbij zoals gewenst, de tijd tussen de twee rondes wordt beperkt tot 10 à 15 minuten. Een extra attractie is dat 1x per maand een poule van deelnemers deelneemt aan een tennisclinic die verzorgd wordt door TSBJ. Ranglijst mix op dinsdagmiddag Omdat op dinsdagmiddag al gemixed wordt door een vast groepje, is het leuk om dit te structureren in een ranglijstcompetitie. Het verschil met de individuele ranglijst op vrijdag is dat er altijd gemixed wordt. De precieze uitwerking is nog niet bekend want de organisatie hiervan is best ingewikkeld. Tactische training in het dubbelspel Degenen die aan competities en toernooien meedoen, bemerken nogal eens dat je in technisch opzicht minstens gelijkwaardig bent aan de tegenstanders, maar dat je toch niet kunt winnen. En omdat de meeste dagspelers niet meer flitsend over de baan vliegen, moeten wij het zoeken in een tactische benadering. Daarop kunnen wij gaan trainen in een reeks van 8 à 9 lessen bij TSBJ, te beginnen eind februari. Je leert je bewust te zijn van je eigen spel, de opstelling van net- en baseline-speler, het ontwikkelen van spelpatronen en niet te vergeten ...... om te gaan met de welbekende 3 ½ tegenstanders. Recreatieve veteranen competitie Gestreefd wordt naar 3 teams of meer, bestaande uit 6 personen. Ten aanzien van degenen die met de tactische training hebben meegedaan, zal TSBJ een advies geven over de samenstelling van de teams. Maar ook als je niet aan de training hebt deel genomen, is het erg leuk om je in te schrijven voor de veteranencompetitie. Open KNLTB-toernooi voor veteranen t.g.v. het 20 jarig bestaan Door in de zomervakantie een dagtoernooi te organiseren voor veteranen, dus ook voor veteranen van andere verenigingen, wordt getracht meer potentiële dagleden de weg naar ons park te doen vinden.


9

Spectrum, jaargang 19, november 2009

Introductietoernooi dagleden in april en alle volgende dagtoernooien Na afloop van de binnencompetities van Dekker worden de deelnemers daarvan uitgenodigd deel te nemen aan ons introductietoernooi. Het wordt het eerste dagtoernooi van een bekende reeks, die iedere maand wordt gehouden. Vrijwilligers Je begrijpt het al: het welslagen van al deze activiteiten is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en zoals je ziet moet e.e.a. nog wel verder worden uitgewerkt. Ook de organisatie moet op poten worden gezet. Er heeft zich een zestal vrijwilligers gemeld, maar dat is niet voldoende. Hopelijk heb je ook een enthousiast gevoel gekregen na het lezen van het bovenstaande. Draag ook je steentje bij en meld je aan bij Kees Riebroek, tel. 06 – 24875753 of Theo van den Mosselaar, tel. 06 – 27056160.

Hans Geleijnse gaan wij missen Hans is al jarenlang een gerespecteerd lid van onze vereniging. Hij heeft zich in het bijzonder ingezet voor het rackettrekken op de woensdag- en vrijdagmorgen. Onlangs heeft hij met spijt in zijn hart moeten besluiten zijn lidmaatschap te beëindigen omdat zijn arm niet meer het racket wil dirigeren hoe Hans het wil. Beste Hans, heel veel dank namens het bestuur van TVDR. Wij wensen jou met je nieuwe sportplannen heel veel succes en genoegen toe.


Spectrum, jaargang 19, november 2009

Advertentie Van Kampen Reproservice

10


11

Spectrum, jaargang 19, november 2009

Beste leden, DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN LCD TV! Op zaterdag 21 november organiseert de tennisschool het Dekker Zoetermeer & Tennisschool Berry Janse Invitatietoernooi. U kunt zich inschrijven met een vaste partner, heeft u geen partner, dan zorgen wij ervoor. We spelen alleen dames- en herendubbels. De wedstrijden starten om 18.00 uur en om 23.00 uur is de prijsuitreiking. Aanmelden kan tot vrijdag 20 november 12.00 uur. Maar wees er snel bij, want vol is vol! Op zaterdag 28 november gaat de tennisschool in samenwerking met TVDR met pepernoten strooien tijdens het jaarlijkse

Pepernotentoernooi voor de jeugd!

Het toernooi begint om 13.00 uur. Je kunt kiezen uit verschillende onderdelen:  Mini toernooi van 13.00 – 16.00 uur  Jeugdtoernooi

van 13.00 – 17.00 uur

 Adoptietoernooi

van 13.00 – 17.00 uur

Heb je zin om lekker te tennissen en een gezellige middag mee te maken, schrijf je dan in bij de receptie van Dekker Zoetermeer. Heb je vriendjes of vriendinnetjes die ook een balletje kunnen slaan, dan kunnen zij zich ook inschrijven! Speel je graag met je vader, je moeder, je oom of je tante of met je buurman? Meld je dan aan voor het adoptietoernooi. Iedereen is van harte welkom. Tennisschool Berry Janse, Christel Bijvoet


Spectrum, jaargang 19, november 2009

12

Klaverjassen 27 november Om de leegte in jullie agenda's op te vullen en omdat het heel gezellig kan zijn gaan we klaverjassen. Als je wilt mag je je partner ook mee nemen. We vangen aan om 19:45u en spelen vervolgens 3 rondes van 16 spelletjes. Je speelt niet met een vaste partner, bij aanvang van iedere ronde wordt er geloot. Het einde van de avond staat rond 23:00u gepland. We spelen de "Rotterdamse" variant. Bij succes willen dit vaker gaan doen tijdens de wintermaanden. Opgeven kan bij Ellis van der Meer via de email. meer2meer@planet.nl


november 2009  

krantje november 2009