Page 1

SPECTRUM Jaargang 21, maart 2011

Programma Overzicht 2011 Activiteiten-overzicht Sport2000 Bakker nieuwe sponsor Y4tennis onze nieuwe tennisschool en de Spirit van de jeugd Retouradres: Tennispark Dekker Zoetermeer, Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer


Colofon Spectrum Officieel orgaan van TV Dekker Rokkeveen Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Recreatie Jeugd Recreatie Senioren Technisch Beleid PR en sponsoring Communicatie

Righard den Blaauwen Anja Boxem Anne-Marie Langerak Hans van der Reijden Frits Verbaarschot Ron Kooij Ron de Graaff Liesbeth van Stein Theo v.d. Mosselaar

Verenigings Competitie Leider:

079 – 361 07 08 079 – 361 23 46 06 – 813 64 390 079 – 341 46 76 079 – 361 71 93 06 – 535 10 871 079 – 361 11 61 06 – 232 83 068 079 – 341 80 28

Joy Baeten Steven Seeram

Ledenadministratie: Dekker Zoetermeer 079 – 368 42 42 Redactie Spectrum en Nieuwsbrief: Clubtrainers: Y4Tennis:

redactieraad@tvdr.nl

Yovanny van der Veek Donald van Veen

Tennispark: Dekker Zoetermeer Scheglaan 12, 2718 KZ, Zoetermeer 079 – 368 42 42 Internetadres: http://www.tvdr.nl E-mailadres: info@dekkerzoetermeer.nl Ledenadministratie: tvdr@dekkerzoetermeer.nl Bankrekening: Girorekening:

69.12.37.042 39 51 24

Drukwerk: Flex Mailingservice Zoetermeer


1

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Wordt 2011 een mooi jaar? Kijk je ook verlangend uit naar het naderende buitenseizoen? Heerlijke frisse lucht, zonnetje op de baan ... en op het terras en niet in het minst - elkaar gezellig bijkletsen na het potje tennis. Spelen en lessen En welke goede voornemens heeft de vereniging in 2011? De selecties rukken op naar de hogere tennisregionen, gecoacht en getraind door onze tennisschool Y4Tennis. De recreatieve tennisser kan bij Y4Tennis ook een stapje maken in hun tennis-ontwikkeling. En wil je lekker “vrij spelen”, dat kan natuurlijk altijd van ʻs morgens vroeg tot ʻs avonds laat. Ledenaantal en vrijwilligers Het aantal leden gaat dit jaar flink omhoog. Dit is een belangrijk doel van de vereniging en de vrijwilligers spannen zich hiervoor in! Zij zijn allang uit hun winterslaap en hebben de meeste activiteiten voor 2011 al op de rails staan. Voor allerlei functies bestaan overigens nog vacatures. Wij denken dat onder de honderden leden voldoende potentieel is. Dus aarzel niet bij bestuursleden navraag te doen. Open dag op 20 maart Van 11.00 tot 15.00 uur staat de vereniging en de tennisschool paraat om (nieuwe) leden te ontmoeten, de mogelijkheden uit te leggen en misschien ook op een enkele baan reeds een balletje te slaan. Neem vrienden en kennissen mee. Maak kennis met onze nieuwe sponsor Sport2000 Bakker. Er zijn voordeeltjes te behalen. Dekker Zoetermeer Dekker Sport en met name groundsman Nico is druk met het op orde brengen van de banen. Ook de horecamedewerkers doen er alles aan om onze evenementen in 2011 tot een succes te maken. Lees in dit boekje over al het moois. Op de volgende pagina's kunt u lezen wat er allemaal te beleven is en hoe onze manieren zijn. Wij wensen u dan ook een goed tennisseizoen toe. Oh ja, nog geen lid? Je bent van harte welkom. Het bestuur.


Jaargang 21 Spectrum maart 2011

2

Agenda (Kijk ook altijd even op de website voor eventuele wijzigingen)

Datum

Activiteit

05-03-2011

WhoZnext toernooi

20-03-2011

Open Dag

26-03-2011

Openingstoernooi

01-04-2011

Start vrijdagochtend ranglijst en vrijdagavond ranglijst

05-04-2011

Start koppel rackettrekken

06-04-2011

Eerste dagtoernooi

06-04-2011

Start jeugdcompetitie

06-04-2011

Start ochtend en avond rackettrekken

07-04-2011

Start damescompetitie

09-04-2011

Start districtscompetitie

10-04-2011

Start landelijke competitie

03-06-2011

Uitwisselingstoernooi 12 t/m 16 jaar Blind date toernooi

07-06-2011

KNLTB 50 plus dagtoernooi

11-06-2011

KNLTB Open toernooi

25-06-2011

Technicon Open jeugdtoernooi

18-07-2011

SingleNice toernooi

03-09-2011

Clubkampioenschappen


Jaargang 21 Spectrum maart 2011

3

Van de CRS Beste tennisser, Het is bijna zover. Nog een kleine maand wachten en dan begint eindelijk het nieuwe tennisseizoen ! Lekker buiten tennissen. Voordat het zover is, houdt TVDR i.s.m. Dekker Zoetermeer een open dag op 20 maart 2011 a.s. Mochten jullie in jullie kennissenkring, vriendenkring en/of familiekring iemand kennen die graag wil tennissen, kom dan met deze persoon naar de open dag! Zie pagina 8. Op 26 maart 2011 vindt het jaarlijkse terugkerende evenement, het openingstoernooi plaats. Hebben jullie net als wij ook zo'n zin om buiten te tennissen ? Meld jezelf aan via crs@tvdr.nl via de website om je in te schrijven voor het openingstoernooi. Elke wedstrijd duurt 45 minuten. Het toernooi duurt van 12:00-16:30 uur (3 x een wedstrijd van 45 min). Er kan ingeschreven worden voor de onderdelen damesdubbel, mixdubbel en herendubbel. Met sportieve groet, CRS

!


4

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Vrij tennissen Algemeen Het tennispark is dagelijks geopend van 08:00 tot 23:30 uur. De banen kunnen worden bespeeld van 08:15 tot 23:15 uur. Op zaterdag en zondag kan het complex eerder gesloten worden, bij gebrek aan belangstelling, of eerder in overleg met bestuur TVDR. De buitenbanen zullen bereikbaar blijven via de Party receptie op zaterdag- en zondagavond na 18.00 uur. Alhier kan een lid tegen overhandiging van zijn/haar lidmaatschapspas een sleutel in ontvangst nemen ter opening van het hek, gelegen naast tennisbaan 1. Voor het seizoen 2011 zijn de banen 1 tot en met 9 beschikbaar. Tennislessen worden gewoonlijk gegeven op de banen 5 en 6. Men dient op het park correct gekleed te gaan.

Afhangcomputer Vrij spelen op een buitenbaan is alleen toegestaan als eerst met het Dekker-pasje of een ander geldig pasje is afgehangen in de afhangcomputer. Om te zien of banen vrij bespeelbaar zijn, kun je thuis de baanbezetting al raadplegen door in te loggen op www.tvdr.nl, tab banenschema. De regels van het afhangen zijn verwerkt in de afhangcomputer. Een tennisbaan kan worden afgehangen voor een periode van 45 minuten. Er kan alleen worden afgeschreven met 2, 3 of 4 geldige pasjes. Het systeem schakelt automatisch over naar dubbels bij een wachttijd langer dan 60 minuten. Geldige pasjes zijn: de ledenpas van TV Dekker Rokkeveen, een namens het bestuur door Dekker Zoetermeer afgegeven voorlopige pas, of een door de receptie van Dekker Zoetermeer afgegeven introductiepas. Als de afgeschreven periode is verstreken mag worden doorgespeeld tot de volgende spelers bij de baan aankomen.

Lichtreglement Het licht wordt (op verzoek) bediend door de receptionistes van Dekker Zoetermeer. De wedstrijdverlichting wordt alleen bij officiĂŤle wedstrijden ontstoken.

Speeltijden voor leden (Voor de leeftijd geldt het jaar dat de leeftijd wordt bereikt) Senior leden Dagleden Junior leden van 18 en 19 jaar oud Junioren ledenvan 16 en 17 jaar oud

Mini- en jeugdleden

kunnen gedurende de openingstijden van het tennispark altijd afhangen Kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 uur en 17.00 uur afhangen. hebben dezelfde faciliteiten als seniorleden kunnen iedere dag afhangen tussen 8.15 uur en 19.00 uur en in het weekend. Ook mogen zij de banen 3 en 4 nĂ 19.00 uur afschrijven. Kunnen iedere dag tussen 8.15 uur en 18.00 uur en in het weekend afhangen.

Noot: Mini-, jeugd- en juniorleden mogen buiten de voor hen aangegeven perioden alleen samen met twee of meer seniorleden van een baan gebruik maken.


5

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Introducés Het is een lid toegestaan ten hoogste drie dagdelen per seizoen een niet-lid te introduceren. De introducé meldt zich bij de sportreceptie. Introducés, geboren voor 1991 ontvangen tegen betaling van € 5,00 een introductie-pas die een dagdeel geldig is. Introducés geboren vanaf 1991 betalen € 2,00. Tijdens de officiële KNLTB competitietijden mag er niet geïntroduceerd worden, met uitzondering van dinsdag en donderdag. Aspirant leden die een proefles volgen zijn gratis. Selectie-spelers kunnen ook trainen tegen gastteams c.q. spelers. De betreffende selectiespelers moeten in het bezit zijn van een introductiepasje van het bestuur van TVDR. Banen moeten direct na afloop van de speelperiode worden gesleept.

Toezicht Leden van het TVDR-bestuur en medewerkers van Dekker Sport en door het bestuur aangewezen personen, zijn bevoegd toe te zien op de naleving van dit reglement en maatregelen te nemen in geval van overtreding. Hun interpretatie van dit reglement is bindend.

EHBO DZ zorgt dat er bij de sportreceptie een EHBO doos aanwezig is met alle benodigdheden en draagt de verantwoordelijkheid dat deze compleet is. Tevens is een rolstoel beschikbaar bij de receptie. Bovendien hangt in de gang tussen de 2 tennishallen een AED apparaat, dat in geval van calamiteit door een daartoe ʻbevoegd” persoon kan worden gebruikt. “Indien sprake is van een relevant EHBO geval cq calamiteit, zal de sportreceptie dienen te worden verwittigd. De sportreceptie kan vervolgens aanwezige EHBO, BHV of reanimatie opgeleide personen verwittigen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. Belangrijk is dat de sportreceptie wordt geïnformeerd, zodat eventuele (externe) hulpdiensten kunnen worden opgeroepen, opgevangen en begeleid naar de plaats van het ongeval / calamiteit.


6

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Sport2000 Bakker Zoetermeer nieuwe sponsor Sport2000 Bakker met zijn winkel in de Burg. Van Leeuwen Passage in het Stadshart van Zoetermeer wordt met ingang van 1 april 2010 sponsor van TVDR. Sport2000 Bakker wordt ploegsponsor van het eerste mixteam en ondersteunt daarnaast de teams waarin andere selectiespelers spelen. Ook van het Open toernooi zal Sport2000 Bakker subsponsor zijn. TVDR is zeer blij met Sport2000 Bakker als nieuwe sponsor. Naast de ambitie om regionaal bij de beste tennisverenigingen te horen, streeft TVDR er ook naar om samen met Y4Tennis, Sport2000 Bakker en Technicon de jeugd en andere selectiespelers verder te ontwikkelen. Righard den Blaauwen, voorzitter TVDR: “Sport2000 Bakker laat met deze sponsoring zien dat het voor onze ambities oog heeft. Wij zijn enorm blij met de ondersteuning van Sport2000 Bakker.” Norbert van Oosterhout, directeur Sport2000 Bakker, legt uit waarom Sport2000 Bakker voor dit sponsorschap heeft gekozen. “Wij willen een toonaangevende leverancier zijn van sportartikelen voor vele sporten en zoeken daarbij aansluiting bij verenigingen met dezelfde ambities: "kwaliteit i.c.m. ontwikkelen van mensen”. Kom ook en maak kennis: Op 20 maart, van 11.00 tot 15.00 uur is er een open dag bij TVDR (Dekker Sport Scheglaan 12 Zoetermeer) waar iedereen welkom is om kennis te maken met de tennissport. U kunt in gesprek gaan met trainers en leden om meer te weten te komen van de tennisvereniging en in het bijzonder hoe het opleiding er uit ziet. Voor alle nieuwe leden is er op die dag naast een korting van 30% op het lidmaatschap i.c.m. 12 lessen ook een mooi start-pakket ( racket, blik ballen) te koop bij Sport2000 Bakker met korting.

Gebruik van de website.


7

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Via onze website proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van al het nieuws wat er speelt binnen onze vereniging, klik daarom regelmatig even naar onze website. Het is handig als u ingelogd bent zodat u ook het “members only” nieuws kan zien en u kunt inschrijven voor onderdelen uit de activiteitenkalender, u kunt dan ook zien wie er nog meer hebben ingeschreven. Om in te loggen op de website tikt u links onder bij inloggen uw loginnaam in, dit is het nummer op uw ledenpas. Als u voor het eerst inlogt is uw wachtwoord “webware”, u dient dan wel meteen een nieuw wachtwoord aan te maken. Om deel te nemen aan activiteiten gaat u via de evenementenkalender naar de activiteit waaraan u deel wilt nemen. u ziet vervolgens het volgende scherm:

Vervolgens vinkt u het vakje naast de knop OK aan en drukt op de knop OK. U bent nu ingeschreven voor het evenement. U kunt zich tot een bepaalde tijd ook nog uitschrijven. Dat gaat op dezelfde manier alleen haalt u het vinkje weg en drukt weer op de knop OK. Zijn er nog onduidelijkheden? Mail gerust naar redactieraad@tvdr.nl en wij helpen u verder.

Competitie

!


Jaargang 21 Spectrum maart 2011

8

De voorjaarscompetitie wordt gespeeld op de volgende dagen:

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e

speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag inhalen

Zaterdag 9-4 16-4 23-4 14-5 21-5 28-5 4-6 30-4 7-5 2-6 11-6

Dinsdag 5-4 12-4 19-4 26-4 10-5 17-5 24-5 30-4 7-5 31-5 2-6

Donderdag 7-4 14-4 21-4 28-4 12-4 19-5 26-5 30-4 7-5 2-6 9-6

Zondag 10-4 17-4 24-4 8-5 15-5 22-5 29-5 1-5 2-6 5-6 30-6

Zondag 20 maart open dag TVDR Kom op zondag 20 maart naar onze open dag en neem zoveel mogelijk familie en kennissen mee. Het is van 11.00 uur tot 15.00 uur, ongeacht de weersomstandigheden. U kunt informatie krijgen over de club en de cursusmogelijkheden. Bij mooi weer kunt u buiten lekker een balletje slaan en er zijn inlooplessen binnen of buiten. Rackets kunt u bij ons lenen. Voor de banen heeft u wel tennis- of sportschoenen nodig zonder noppen. Wat zijn de voordelen van het TVDR lidmaatschap: 1 Gravelbanen in schitterend aangelegd tennispark. 2 Veel toernooien en activiteiten waardoor je kennissenkring zich snel uitbreidt. 3 Tennislessen op alle niveaus voor jong en oud, op verschillende tijden. 4 Geen bardiensten. 5 Gratis lid van de Dekker Last Minute Club, met kortingen voor de andere # sportmogelijkheden (bowling, snooker, pool, enz.) bij Dekker. 6 Gebruik maken van alle faciliteiten zoals; horeca, kleedruimtes en sauna. 7 Goede jeugdopleidingen en actieve jeugdraad. 8 Voor spelers die meer willen dan zo maar een balletje slaan, is er een sterke selectie. Voor de recreatieve tennisser zijn er op doordeweekse dagen, zowel overdag als 's avonds, leuke tennisactiviteiten zoals rackettrekken en ranglijstcompetities, terwijl je op 9 banen vrij kunt spelen met vrienden en vriendinnen. De vereniging doet mee met KNLTB competities voor jong en oud in het voor- en najaar. De 50-plussers nemen deel aan de Recreatieve Veteranen Competitie van de KNLTB. Allerlei verschillende activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd door de jeugd zelf, waardoor er veel meer deelnemers zijn. Wilt u niet wachten tot de open dag dan kunt u te allen tijde langs komen. Onze receptionistes maken graag uw lidmaatschap in orde.


9

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Wekelijkse activiteiten overdag Dinsdagmiddag: Rackettrekken voor koppels, aanvang 14.00 uur Iedere dinsdagmiddag wordt er op de buitenbanen gespeeld met koppels. Een koppel is een team van 2 personen en kan bestaan uit een mixdubbel, een damesdubbel of een herendubbel. Er worden drie wedstrijden van 40 minuten gespeeld en wie tegen wie speelt, wordt bepaald door middel van loting. Indien er een oneven aantal teams aanwezig is, zal 1 team per speelronde een single moeten spelen of gezellig op het terras naar de andere wedstrijden kunnen gaan kijken. Aanmelden hoeft niet van te voren maar u moet zich wel als koppel (dus 2 personen) opgeven. Het spelniveau voor de dinsdagmiddagkoppels ligt op nivo 7/8. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur. Aanwezig zijn om uiterlijk 13.55 uur. Bij slecht weer kan tegen last-minute tarief worden uitgeweken naar de binnenbanen, indien beschikbaar. Woensdagmorgen: racket trekken, vanaf 09.30 uur Tot 11.30 uur is er rackettrekken voor individuele spelers. Je speelt dus iedere ronde met een andere speler tegen een ander koppel. Graag uiterlijk om 09.15 uur aanwezig in verband met tijdige loting. Op iedere eerste woensdag van de maand is er een zogenaamd dagtoernooi. Het begint om 09.00 uur en is om 12.00 uur afgelopen. De speeldata van de dagtoernooien zijn in 2011: 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7 september. Voor deelname: zie de evenementenkalender Vrijdagmorgen: individuele ranglijstcompetitie, aanvang 09.30 uur Iedere vrijdagmorgen wordt een ranglijstcompetitie gespeeld, waarbij iedere deelnemer zo veel mogelijk wordt ingedeeld bij spelers van gelijke sterkte. Er wordt 2x 45 minuten getennist met een pauze van 15 minuten. Afhankelijk van je positie op de ranglijst word je gekoppeld aan een andere speler en speel je die ochtend tegen twee andere koppels. Afhankelijk van het aantal deelnemers bestaat een kleine kans dat je een keer een singlepartijtje moet spelen. Inschrijven is mogelijk tot 17.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de vrijdag waarop je wilt spelen. Je kunt online inschrijven op de website door in te loggen en bij het evenement het hokje “aangemeld� aan te vinken. Ook kun je jouw naam invullen voor deelname voor de volgende vrijdag op de deelnemerslijst, die hangt op het mededelingenbord in de gang t/m woensdag.

!

Puntentelling bij vrijdagranglijstcompetitie Iedere ronde worden het aantal gewonnen en verloren games geteld. Ieder koppel krijgt per ronde: bij winst +1 punten bij winst > 3 games +1 punt extra bij verlies -1 punten bij verlies > 3 games -1 punt extra


10

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Wekelijkse activiteiten in de avond Rackettrekken op woensdagavond De "8 gouden regels die gelden bij deelname aan het rackettrekken" 1) Het rackettrekken vindt plaats op baan 1, 2, 3 en 4, zolang er niet meer dan 32 # deelnemers zijn. Bij meer deelnemers komt er een baan bij. 2) Er wordt gespeeld met eigen tennisballen. 3) De leden die niet ingedeeld zijn voor de eerste ronde en om 19.30 aanwezig zijn, # komen als eersten in aanmerking om de tweede ronde te spelen. 4) Om 19.25 worden de ledenpassen op tafel gelegd voor de eerste ronde. 5) Leden die na 19:30 en voor 20.00 arriveren, kunnen deelnemen aan de # tweede ronde. 6) Mochten er leden zijn die na 20.00 arriveren, dan worden de passen van de leden # tezamen met de passen van de leden uit de eerste ronde samengevoegd. Vervolgens # wordt een nieuwe trekking gedaan door Hanneke. 7) In het geval dat de opkomst van de leden groter is dan 16 maar minder dan 32, dan # wordt besloten dat de deelnemers van de eerste ronde een ronde overslaan. Op deze # wijze wordt ieder lid een gelijke kans geboden om mee te doen met de volgende ronde. 8) De leden die tijdens het rackettrekken op een andere baan dan baan 1,2,3 of 4 # afhangen, worden uitgesloten van deelname aan het rackettrekken. Hieronder volgt een korte samenvatting: De 1e ronde begint om 19.30 en eindigt op 20.15; de 2e ronde begint om 20.15 en eindigt op 21.00; de 3e ronde begint om 21.00 en eindigt op 21.45 en een eventuele 4e ronde begint om 21.45 en eindigt op 22.30

Vrijdagavondranglijst competitie "Tijdens de periode april tot en met oktober wordt op vrijwel elke vrijdagavond het jaarlijks terugkerende evenement "vrijdagavondranglijst competitie" gehouden. Dit gezellige en populaire evenement wordt door vele TVDR-leden bezocht. Na 22:00 uur worden warme snacks geserveerd. Aan de deelnemers wordt een keer per jaar 4 euro bijdrage gevraagd. Deze bijdrage kan aan Ellis van der Meer betaald worden. Vanaf 20:00 uur worden 6 buitenbanen gereserveerd. Leden die willen deelnemen aan dit populaire evenement, kunnen zich aanmelden via de website. De indeling van de partijen worden vrijdag gepubliceerd via de website. Tijdens de vrijdagavondranglijstcompetitie wordt elke deelnemer in een poule met dezelfde speelsterkte ingedeeld. Per vrijdagavond wordt je door een lid van de commissie recreatieve senioren ("CRS") "gekoppeld" aan een partner. Elke deelnemer speelt twee wedstrijden van 45 minuten. Per avond kan elke deelnemer maximaal 2 punten verliezen en maximaal 4 punten winnen. De puntentelling is als volgt opgebouwd:


11

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Bij een winstpartij met 1 tot 4 games verschil: 1 punt erbij Bij een winstpartij met meer dan 4 games verschil: 2 punten erbij Bij een verliespartij wordt maximaal 1 punt in mindering gebracht Bij niet op komen dagen of te laat afzeggen (na vrijdag 13.00 uur) worden 2 punten in mindering gebracht (uitzonderingen daar gelaten). Heb je een reserve-speler nodig: Reserve nodig (plaats 1, 2, 3 en 4 in de poule): zo mogelijk zoeken uit een poule hoger Reserve nodig (plaats 5, 6, 7 en 8 in de poule): zo mogelijk zoeken uit een poule lager In geval van twijfel raadpleeg Ron Online aanmelden kunt u doen zoals eerder omschreven in dit clubblad op pagina 7

Recreatieve Veteranen Competitie 2011 Aan alle 50-plussers van TVDR de vraag: doe je ook mee met deze gezellige competitie, die in de zomermaanden op doordeweekse dagen wordt gespeeld? Dus ook de 50-plussers die hebben deel genomen aan de voorjaars- of najaarscompetitie zijn van harte uitgenodigd. De competitie vindt plaats in de periode van 30 mei tot en met 26 augustus 2011. Er wordt gespeeld met vaste teams. Ieder team bestaat uit 4 tot 6 personen en wordt ingedeeld in een heren- of mixpoule. Een poule bestaat uit 4 of 5 verenigingen uit het District Den Haag. Omdat er uit- en thuiswedstrijden worden gespeeld, speelt ieder team 6 of 8 wedstrijden, afhankelijk van de poulegrootte. De indeling in de poules gebeurt op speelsterkte, die kan variĂŤren van ranking 5 t/m 9. De wedstrijden worden op doordeweekse dagen gespeeld. De speeldata worden in onderling overleg met de andere teams vastgesteld door de teamcaptains. Naast de competitie worden dit jaar 2 eendagstoernooien door de KNLTB, district Den Haag, georganiseerd, verschillend van opzet. De volgende data zijn hiervoor vastgelegd: Donderdag 8 september: EĂŠndags parentoernooi voor alle deelne(e)m(st)ers aan de R.V.C. Donderdag 22 september: Open slottoernooi voor teams. Hiervoor zijn maximaal 16 plaatsen beschikbaar! Deze twee toernooien vinden plaats op het park van tennisvereniging Te Werve in Rijswijk. Inschrijfformulieren hiervoor worden uitgereikt door de captain van je team.


Jaargang 21 Spectrum maart 2011

12

Aanmelden De kosten voor deelname bedragen â‚Ź 10 per persoon. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Theo v.d. Mosselaar, tel. 079 3418028. Inschrijven kun je bij hem via email (theovdmosselaar@online.nl), telefonisch of schriftelijk met onderstaande bon. Geef je voorkeur op voor een heren of mixteam en je kunt ook aangeven met wie je een team wilt vormen. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt hiermee rekening gehouden. Je kunt natuurlijk ook zelf een team vormen en je gezamenlijk opgeven. Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 8 april 2011.

!

"#$%!&!'()*+,-.//0,123-4,! %4*,456-474!#464,5(4(!801946-6-4!:;<<!

! =551>!?????????????????????! !

@44/6!A-*+!09!700,!B4!%4*,456-474!#464,5(4(!801946-6-4C! D9443)64,E64>!(-7452!!F!&!G!&!H!&!!I!J!K!!! #00,E42,>!!

1-L6451!

+4,4(6451!!!

'(B-4(!,44B)!A43/!6451@4(064(!@470(B4(M!+-4,0(B4,!@,55@!B4!(514(! 74,143B4(C! !!

! ! ! N0,123-4,6.4!-(3474,4(!O-.!B4!,4*496-4!75(!$4EE4,!D90,6! 6C5C7C!"+40!75(!B4(!P0))4355,M!2-64,3-.E!7,-.B5@!G!59,-3! :;<<C!! ! !"#$$%&'()*"&)+,))*"*-)+".'*"+$)/'00-*,"-01"


13

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Van onze nieuwe Tennisschool Beste leden en toekomstige leden van Tennis Vereniging Dekker Rokkeveen, Voor degenen die ons nog niet goed kennen willen we ons graag voorstellen. Y4Tennis is de tennisschool die per 1 september 2010 verbonden is aan de vereniging. Wij gaan de komende jaren voor de vereniging de trainingen verzorgen op de buitenbanen in de zomer en op de binnenbanen in de winter. We zullen alle trainingen van jong tot oud, van beginner tot de competitiespeler, en alle selectietrainingen verzorgen voor de club. Voor meer informatie zie www.tvdr.nl of www.y4tennis.nl Wij kunnen niet wachten tot het 18 april is, dan zullen de buitentrainingen beginnen. Om u vast een indruk te geven wie de trainers zijn zullen we ons voorstellen: Yovanny van der Veek Yovanny geeft sinds zijn 18e jaar tennisles. Tennis is zijn lust en zijn leven, eigenlijk zijn passie te noemen. Hij speelt zelf al 25 jaar. Hij begon toen hij 7 jaar was en klom op tot Categorie 3 speler. Zijn passie is tennis en om een ieder die het wil, het spelletje tennis zo goed mogelijk en met zoveel mogelijk plezier bij te brengen. En dat doet hij dan ook. Hij heeft een specifieke manier van lesgeven. Er wordt uiteraard continu gelet op techniek, maar juist ook de tactiek komt aan bod. Dat gaat bijvoorbeeld over het weten hoe we een bal kunnen terug verwachten vanuit verschillende spelsituaties. Er wordt veel gewerkt op precisie. Mensen die Yovanny kennen, vinden hem vooral een goeie jongen. Iemand die er is voor de mensen om hem heen, vrolijk, enthousiast, opbeurend, inspirerend en vooral ook erg goed met kinderen. In de les met de kinderen is hij duidelijk over wat er wel kan en wat er niet kan, er is veel plezier (want dat is de basis voor alles) maar er moet wel gewerkt worden. Bij de gevorderden wordt ook aandacht besteed aan het mentale gedeelte. Verder begeleidt hij ook leerlingen als ze toernooien spelen. Hij gaat -als het even kan - kijken bij de toernooien om leerlingen aan te moedigen tijdens wedstrijden. Eventuele verbeterpunten op technisch, tactisch en mentaal vlak worden dan in een volgende les besproken en aan gewerkt. Voor de beginner is Yovanny een leraar die je in een korte tijd de beginselen goed kan leren en uiteraard weer met veel plezier. Als hoofdcoach/eigenaar is hij eindverantwoordelijke over het lerarenteam van de tennisschool en zorgt hij ervoor dat de continu誰teit en kwaliteit van de lessen gewaarborgd blijft.


14

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Donald van Veen Toen ik 7 jaar oud was zat ik op zwemmen en turnen, maar ik moest altijd met mijn ouders en mijn broer mee naar de tennisbaan ik ben toen uit verveling tegen het oefenmuurtje gaan spelen! Ik werd ´ontdekt´ door de tennisleraar van mijn broer, toen mocht ik meedoen in een beginners groepje. De tennisbaan was naast mijn school, dus bracht mijn moeder altijd mijn tennisracket mee als ze mij uit school kwam halen. We gingen elke dag eerst samen een uurtje tennissen. Ik was 9 jaar toen ik bij de bond ging trainen, ik heb dat 2 jaar volgehouden. Na de middelbare school heb ik het CIOS afgerond in 2001 en ook mijn B-licentie gehaald. Ik heb een in 2000 stage gelopen bij de bondstrainers van het district Leiden. Vanaf zomer 2000 heb ik bij een aantal clubs gewerkt en heb ik training gegeven op alle niveaus van jong tot oud, waarbij ik een aantal malen als speler/coach meedeed aan de competitie voor de vereniging waar ik werkte. Ben zelf ook nog actief: afgelopen jaar in district Leiden de Masters als 4e/5e geëindigd. En heb met de kerst het categorie 3-toernooi bij Victoria Rotterdam gewonnen. Nu ga ik al mijn energie in TV Dekker Rokkeveen steken als één van de hoofdtrainers en wanneer jullie op zondagen komen kijken naar het 1ste team dan treffen jullie me aan als speler/coach. Binnen de vereniging train ik de huidige selecties en een aantal jeugd en senioren groepen. Wat kunnen jullie verwachten van mij: het belangrijkste vind ik om iedereen beter te maken zowel technisch, tactisch, mentaal als conditioneel. Zoals jullie kunnen lezen zie je dat les geven mijn passie is en als je dat in je hebt, zijn cursisten goed te motiveren. Desmond Somers Hi, ik ben Desmond Somers 58jr. woonachtig in Boskoop, getrouwd met een Franse vrouw een vader van 2 dochters. Ik ben “ the golden oldie” van de tennisschool. Ik geef bijna 40 jaar tennisles. Ik ben begonnen in Londen Engeland, mijn geboorteland. Ik geef ongeveer 32 jaar les in Nederland. Ik heb dus Britse en Nederlandse tennis diplomaʼs. Mijn speelsterkte als jonge speler was 3 en misschien wat hoger in dubbel spel, mijn specialiteit. Over de jaren heb je als trainer altijd “talentjes”, mijn beste was Ralph Kok oud-landskampioen, ook nu een trainer and misschien mijn tweede talentje was Yovanny! Ik heb op een aantal clubs lesgeven in District Rotterdam BQuick, Maassluis, Hoogvliet, DDH-Zwijndrecht, Reyerbos Ridderkerk en 2 clubs in District Den Haag, de Aeronauten en als tweede trainer bij de Mets, Scheveningen. Afgelopen september kwam ik bij toeval Yovanny tegen. Ik bood hem aan iets nieuws bij Dekker Tennis te beginnen, Teddy Tennis, tennisles op muziek voor kids 3 ½ t/m 5 ½ jaar. Yovanny was net begonnen met Y4Tennis en ik was snel betrokken bij de tennisschool en zijn manier van les geven. Yovanny probeert en leuke en gevarieerd team op te bouwen


15

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

“so there is something for everyone” en hopelijk kan ik met mijn ervaring en enthousiasme me inzetten in zijn tennischool en TV Dekker Rokkeveen voor de komende zomer. Hopelijk tot binnenkort!! Desmond. Virgil Hallo allemaal ! Mijn naam is Virgil Amade, ik ben 32 jaar en vanaf de winter van 2010 heb ik het genoegen om het team van Y4tennis te mogen versterken. Vanaf mijn jeugd ben ik altijd al gefascineerd geweest van sporten en lichamelijk oefening . Vanaf mijn 8e tot 16e en van mijn 18e tot mijn 23ste heb ik karate beoefend. In deze sport heb ik een zeer leerzame en leuke tijd gehad en heb vele prijzen mogen bemachtigen. Daarnaast behoorden badminton, judo, zaalvoetbal, voetbal, kickboksen tot mijn beoefende sporten. Pas op mijn 12e ben ik begonnen met tennissen. Ik keek hier altijd graag naar op televisie en ben toen eigenlijk met een oud racket iedere dag gaan tennissen tegen een muurtje . Ik probeerde eigenlijk na te doen wat ik op televisie zag en dat heeft mij geholpen op het moment dat ik besloot om “echt” te gaan tennissen. Ik kon al snel meekomen met leeftijdsgenoten die al veel langer tennisten. Ik heb de categorieën vanaf mijn 12e doorlopen tot ik op mijn 18e de B1 status kreeg. Ik heb achtereenvolgens bij de verenigingen TOP (Papendrecht), DDH (Zwijndrecht) waar ik nog een aantal jaar training heb gehad van Desmond Somers en Dash 35 (Dordrecht) gespeeld. Bij deze laatste vereniging heb ik zoʼn 12/13 jaar competitie gespeeld. •# Zondag gemengd 5e,4e en 3e klasse ! •# Zondag heren 4e en 3e klasse Yovanny ken ik eigenlijk al een jaar of 15. We hebben altijd een goede klik gehad en hebben elkaar nooit uit het oog verloren. Ik stond er echt van te kijken wat Yovanny al heeft neergezet toen hij mij een keer uitnodigde. Het was voor mij dan ook een eer toen hij vroeg om het team van Y4tennis te versterken. Ik herken een hoop positieve energie die ik zie bij zowel de jeugd als senioren die graag iets willen leren/ verbeteren. Mijn doelstelling is dan ook om een goede/positieve bijdrage te leveren aan de mensen die graag wat willen verbeteren of wat willen leren. Ik heb een hoop verschillende trainers gehad waarvan ik een hoop heb mogen leren. Daarnaast denk ik met mijn ervaring als speler voor voldoende inspiratie, motivatie en plezier te kunnen zorgen tijdens de trainingen. Uiteindelijk is plezier een grote drijfveer en samen gaan we het beste ervan maken. See you on the court!


16

Jaargang 21 Spectrum maart 2011


17

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

Clubkampioenschappen 2011 In de week van 3 t/m 11 september vinden de clubkampioenschappen voor de jeugd en de senioren plaats op het park van TVDR. Er wordt in de categorieën HE, DE, HD, DD en GD gestreden in de speelsterkten 5+ t/m 9 en de leeftijdscategorie 50+. Bij de jeugd wordt er gestreden in de categorieën JE, ME, JD en MD in de leeftijdscategorieën 10, 12, 14, 16 en 17 jaar. De finalewedstrijden voor de jeugd worden gespeeld op zaterdag 10 september en voor de senioren op zondag 11 september. Houd dus allemaal de week van 3 t/m 11 september vrij voor jouw deelname aan de clubkampioenschappen. De inschrijving voor de clubkampioenschappen wordt voor de zomervakantie opengesteld. Hou dus allemaal de volgende publicaties over dit toernooi in de gaten! Sportieve groet van de wedstrijdleiding


18

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

TVDR JEUGDACTIVITEITEN Voor tennislessen en cursussen op alle niveaus kunt u terecht bij onze clubtrainers van Y4Tennis (zie elders in dit boekje).

! TECHNICON Kidsparty De TECHNICON Kidsparty wordt georganiseerd op enkele zondagochtenden. De datums worden tijdig aangekondigd via nieuwsbrief en e-mail. Elke party is bedoeld voor onze jongste kinderen (Kidstennis, Minitennis, Basisschool) en bestaat uit leuke spelletjes op en rond de tennisbaan.

KNLTB Minitennistoernooi Op zondag 18 september organiseert TVDR een Minitennistoernooi voor jonge kinderen (Basisschool) van verenigingen in en rondom Zoetermeer. Het is reuze gezellig door de activiteiten op en rond de banen met veel kinderen, ouders, begeleiders en grootouders. TVDR heeft 2 jongerenteams die activiteiten organiseren voor de jeugd. Jeugdactiviteiten georganiseerd door de jongeren zelf zijn namelijk veel leuker. De teams zijn opgeleid door ervaren organisatoren. Team 1 richt zich op grote toernooien. Team 2 is gespecialiseerd in recreatieve activiteiten. De teams streven naar steeds nieuwe toernooien; activiteiten die jongeren leuk vinden. Heb jij leuke ideeën voor toernooien of voor uitjes die niks met tennis te maken hebben, mail dit dan naar de teams en wie weet gaan ze je idee organiseren. Email: jeugdraad@tvdr.nl . Web: www.tvdr.nl . Hyves: tvdrjeugd.hyves.nl . Fotogalerij van de jeugd: http://picasaweb.google.com/TVDRjeugd . Alle activiteiten worden aangekondigd via de nieuwsbrief en sociale media. Namens de gehele WhoZnext groep wensen wij jullie veel plezier in het nieuwe tennisseizoen.

KNLTB Jeugdcompetitie Vanaf april 2011 start de Jeugdcompetitie voor alle TVDR jeugdleden tot en met 17 jaar. Er wordt gespeeld op 7 woensdagmiddagen of 7 zaterdagochtenden afhankelijk van leeftijd en niveau. ´´De jeugd heeft de toekomstʼʼ. Het doel van de voorjaars competitie is om de jeugdleden veel plezier aan de tennissport te laten beleven. Wij willen ook onze leden zoveel mogelijk deel laten nemen aan toernooien en competities. Kortom, gezellig, sportief en competitief.


19

Jaargang 21 Spectrum maart 2011

TVDR heeft 2 jongerenteams die activiteiten organiseren voor de jeugd. Jeugdactiviteiten, georganiseerd door de jongeren zelf, zijn namelijk veel leuker. De teams zijn opgeleid door ervaren organisatoren. Team 1 richt zich op grote toernooien. Team 2 is gespecialiseerd in recreatieve activiteiten. De teams streven naar steeds nieuwe toernooien; activiteiten die jongeren leuk vinden. Heb jij leuke ideeĂŤn voor toernooien of voor uitjes die niks met tennis te maken hebben, mail dit dan naar de teams en wie weet gaan ze je idee organiseren. Email: jeugdraad@tvdr.nl . Web: www.tvdr.nl . Hyves: tvdrjeugd.hyves.nl . Fotogalerij van de jeugd: http://picasaweb.google.com/TVDRjeugd . Alle activiteiten worden aangekondigd via de nieuwsbrief en sociale media. Namens de gehele WhoZnext groep wensen wij jullie veel plezier in het nieuwe tennisseizoen.

TechniCon Open Jeugdtoernooi Van 25 juni t/m 3 juli 2011 wordt dit gezellige open jeugdtoernooi weer gehouden. Je mag je schoolwerk in die periode natuurlijk niet verwaarlozen, dus zorg voor die periode goed uitgerust te zijn, geen strafwerk te hebben en helemaal fit te zijn voor de sportieve prestaties. Schrijf dit toernooi alvast in je (school)agenda ! Vriendelijke groet van de wedstrijdleiding ! Informatie over de jeugd bij TVDR via de website www.tvdr.nl menu 'Jeugd' of email frits.verbaarschot@hetnet.nl (bestuurslid voor de jeugd).


Jaargang 21 Spectrum maart 2011

20 !

TVDR WhoZnieuws

Nieuw tennisjaar Beste Jeugdleden, Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe tennisjaar. Er zal geprobeerd worden om een aantal maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen voor alle jeugdleden van Tennis Vereniging Dekker Rokkeveen. Dit jaar zal het eerste jaar worden waarin het nieuwe WhoZnext team een aantal toernooien zal organiseren. De nieuwe groep bestaat uit: Nilesh Badal, Tom de Vries, Dimitris Batelaan, Milou van der Klift en Jesper van Leeuwen. Onder leiding van Judith Verbaarschot zal deze groep activiteiten voor jullie gaan organiseren. Tim van Dorst, Felicia Pohlert en Lianne van Staveren zullen een aantal andere toernooien organiseren dit jaar. Namens de gehele WhoZnext groep wensen wij jullie veel plezier in het nieuwe tennisseizoen. Het WhoZnext team

Toernooi-ideeën Het WhoZnext team probeert altijd om nieuwe toernooien te organiseren. Ons streven is om nooit hetzelfde toernooi te doen. Alleen de uitwisseling en de clubkampioenschappen zullen een beetje hetzelfde blijven. Wij willen graag dingen organiseren die jullie leuk vinden. Heb jij leuke ideeën voor toernooien of voor uitjes die niks met tennis te maken hebben, mail dit dan naar ons en wie weet gaan we je idee organiseren. jeugdraad@tvdr.nl

Planning van dit jaar Onder voorbehoud zullen de volgende activiteiten dit jaar worden georganiseerd: •! Eind maart: Uitwisseling •! Juni: Daguitje (ideeën?) •! 25 juni tot 3 juli: Technicon open jeugdtoernooi •! 3 tot 11 september: Jeugdclubkampioenschappen •! Najaar: Uitwisseling

!

2011

Jeugdraad TVDR

jeugdraad@tvdr.nl


Jaarboekje 2011  

clubblab tennisvereniging tvdr

Jaarboekje 2011  

clubblab tennisvereniging tvdr

Advertisement