Page 18

Boligens betydning – Fordelt på ejerform Blandt dem, der bor i ejerbolig, er det især, at boligen er vigtig, og at den ligger i et område, de gerne vil blive boende i. Bor man i lejebolig, er svaret i højere grad, at boligen mest bare er en base – det ikke er noget, man går så meget op i, og boligen er i sig selv ikke så vigtig, men det er beliggenheden og lokalområdet, som er vigtigst.

Hvilken af følgende passer bedst på dig? Fordelt på ejerforhold (tal i pct.) Min bolig betyder rigtig meget for mit liv

23,0% 21,0% 20,9%

Min bolig er vigtig for mig og ligger i et område, som jeg meget gerne vil blive boende i

57,8% 54,1% 49,2%

11,8%

Min bolig er mest bare en base – det er ikke noget jeg går op i

15,0% 18,8%

Min bolig er ikke så vigtig – det er beliggenheden og lokalområdet, som er vigtigst for mig

4,2% 5,2% 6,1%

0

10 Ejerbolig

18

|

Danskerne i det byggede miljø – 2020 |

Base: Fuld, n = 7.158

Andelsbolig

20 Lejebolig

30

40

50

60

Profile for Realdania.dk

Danskerne i det byggede miljø 2020  

Denne publikation er tredjeudgave af undersøgelsen ”Danskerne i det byggede miljø”, udarbejdet af Realdania og Videncentret Bolius. Formåle...

Danskerne i det byggede miljø 2020  

Denne publikation er tredjeudgave af undersøgelsen ”Danskerne i det byggede miljø”, udarbejdet af Realdania og Videncentret Bolius. Formåle...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded