Jantokiko arauak (3)

Page 1

JANTOKIKO ARAUAK Aurreko arauak bete ezean, hauek lirateke hezkuntza arloko neurriak:

JANTOKIKO

ARAU HAUSTEAREN

ARAUAK

ONDORIOAK

Jantokira sartu aurretik komunetik Zaintzaileek baimena eman arte itxoin pasa (pixa egin eta eskuak garbitu beharko dute komunera joan ahal izateko. gutxienez) Haur Hezkuntzako eta lehenengo Araua betetzen ez duena azkena sartuko mailako ikasleak eskola barneko atetik da. sartuko dira eta gainontzekoak kanpoko atetik. Sarrera, lerroan, lasaitasunez eta oihurik egin gabe eginen da. Ikasleak beti toki berdinean eseriko Dagokion tokian esertzea. dira eta tarteka geratzen diren ikasleek ez diete beti gelditzen direnei tokia kenduko, beste mahai batean bazkalduko dute. Janaria jateko da, ez beste ezertarako Zikindutakoa garbitu, botatakoa bildu eta (bota, busti, jolastu‌) bestearen janaria hondatu, zikindu, kendu‌ eginez gero, berea eman beharko dio eta besteak ez badu nahi bera ere jan gabe geldituko da. Egoera errepikatzen bada umea beste leku batean jarriko da eta gurasoei jakinaraziko zaie. Zerbait behar dugunean eskua altxa (ez Ez da beharra atendituko modu egokian oihurik egin) eskatzen den arte. Bazkaldu bitartean errespetuz eta Behar denean barkamena eskatu bolumen normalean solastu sukaldari, Jolastera beranduago ateratzea eta zaindari eta kideei. bigarren zikloan, hausnarketa idatzia egitea , tutoreari eman eta agendan etxera eramateko. 3. zikloan: jantokia garbituko dute. Jangelatik modu egokian atera behar da Azkena atera. (korrikarik egin gabe, lasaitasunez, bultzatu gabe, oihukatu gabe‌) Lasaitasunez bazkaldu behar da. Bukatzean bandeja eta erabilitako tresna guztiak dagokion tokian utzi. Eta mahaira itzuli kanpora ateratzeko ordua izan arte ( 13:45ak).

Bere lekuan lasai itxoin.


BAZKALDU ONDORENPATIOKO ARAUAK

ARAU HAUSTEAREN ONDORIOAK

Eguraldi txarra egiten duenean 3 eta 4 urtekoek lehentasuna izango dute terrazan egoteko jangelako jostaldian. Ez da inor geletara igoko ez badu irakaslearen baimenik eta irakasleak bertan egon beharko du. Horrelako kasuetan irakasleak zaintzaileei zuzenean abisatu beharko die.

Maiz gertatuz gero tutoreari jakinaraziko zaio.

Beharrezkoa denean jangelara berokia eraman behar da. Gelara ahaztutako zerbaiten bila igotzeko zaintzailearen baimena beharko da.

Hau maiz gertatuz gero, igotzeko eskubidea galduko du.

Patiotan ezin da ez bizikletan ez patinetean ibili. Eta aparkatuak daudenak ezin dira ukitu.

Zerbait hondatuko balitz, norberak ordaindu edo konpondu beharko du.

Material gelako materiala ongi apuntatu eta modu egokian erabili

Zerbait hondatuko balitz, norberak ordaindu edo konpondu beharko du eta 3 egunez material hori erabiltzeko eskubidea galduko luke.

Patioko komunak modu egokiak erabiliko dira (papera bota gabe, iturriak itxi, komunak ez trabatu‌)

Komunak garbitu beharko dituzte.

Zaintzaileei errespetuz hitz eginen diegu Zaintzaileek gurasoei eta tutoreari ( harrokeriarik gabe, oihukatu gabe, ‌) jakinarazi eta maiz gertatuko balitz edo eta erraten duenari kasu eginez. zerbait larria balitz, jangelako zerbitzurako eskubidea galduko luke.

Ikasleen artean ere errespetuz aritu (isekarik gabe, jo egin gabe, borrokarik gabe‌)

Barkamena eskatu. Jolasteko eskubidea galdu denbora batez. Maiz gertatzen bada edo gertatutakoa larria denean, jangelako zaintzaileek gurasoei jakinaraziko diete. Kasu honetan, jangelako zerbitzurako eskubidea galdu dezake.

Etxean bazkaltzen dutenek 14:20tan etortzeko aukera izanen dute.

Zuzendaritzak gurasoak abisatuko ditu.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.