Bogen om Rentemestervej

Page 6

O1

KVARTERET Nordvest. Sådan lyder navnet på en københavnsk bydel, der gennem tiden har haft en meget omskiftelig tilværelse. For bare 15 år siden var Nordvest for mange indbegrebet af social nedtur, hvor alkoholikere stod som prototypen på en ”nordvester”, og gamle fabrikker og gader lå forfaldne hen. Sådan er det ikke længere.

O1

I løbet af de senere år er de gamle fabrikker og det ganske unikke industrikvarter ved Lygten kommet i høj kurs. En efter en moderniseres fabrikkerne, så den særegne arkitektur igen kommer til sin ret, og på de tomme grunde bygges der i øjeblikket nogle af Københavns mest interessante boliger. Mange virksomheder har da også allerede fået øjnene op for potentialet i Nordvest, der i blandingen af det ældre, industrielle indtryk og de nye arkitektoniske perler skaber en københavnsk pendant til bydele som Soho i London og Tribecca i New York. Noget af det, der gør Lygtekvarteret til noget ganske særligt, er imidlertid dets historie. I et skønsomt misk mask af små, skæve huse og forskellige arkitektoniske stilarter står Lygtekvarteret i dag ikke alene som et kvarter, der er på vej frem, men også som et vidne til et ganske særligt stykke københavnsk historie.

DET FØRSTE NORDVEST Denne historie kunne starte for 175 år siden. Den gang lå Nordvest uden for København i Brønshøj Sogn og ville næppe være genkendeligt for den moderne københavner. Her var hverken højhuse eller tungt trafikerede veje, for selvom området lå tæt på København, var der marker så langt øjet rakte. Strækningen fra Bellahøj til Nørrebro Station var delt mellem 16 gårde. De fleste lå ved gadekæret i Utterslev Landsby og havde tanger af jord ind mod København. Lygtekvarteret hørte til Utterslev Gård, der var landsbyens hovedgård. RENTEMESTERVEJ 14 KVARTERET 11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.