CasesMWDK

Page 1

e f e r e n c e r


Kunde: DS B Materiale:

Folder ”Ken d dit S-tog ” Version: 0 2

Case: DSB Beskrivelse: Tekster Hvordan opdrager man kunder uden at virke opdragende? Hvordan tiltrækker S-togene flere pasagerer? Det er opgaver DSB arbejder med. Her har opgaven bl.a været at skrive en informationsfolder, hvor tonen er informativ, fortællende og absolut ikke-belærende.

Projekt: K end dit S-t og Jobnr.: 56 718 Dato: 13. maj 08

Kunde: DSB

Projekt: S-tog

Materiale: Info-folder

Jobnr.:

Version: 01

Dato: 13. juni 08

Guide til en

<forside>

Godt på vej

god tur

<introtekst>

<introside>

Overhaler byen inden om <manchet> Når byen vågner, er vi allerede på skinnerne. Mens du strækker dig i sengen, er byens puls godt i gang. Når myldretiden tager til, er vi klar. Både morgen, middag og aften. Og når midnatstimen rinder ud, og de fleste er ved at lukke øjnene for dagen, så kører de sidste S-tog ud i natten. Efter et par timer med rengøring er S-togene klar igen. Til endnu en dag. S-toget er der altid S-toget kører så tit, at mange slet ikke kigger i køreplanen. I dagtimerne kører der Stog hvert 10. minut fra alle stationer. Og på ringlinien fra Hellerup til Ny Ellebjerg er der kun 5 minutter mellem togene i myldretiden. Og kører du mellem Svanemøllen til Dybbelsbro, kører togene stort set hele tiden. Kunde: DSBdu S-tog Hvis du vil vide mere om S-toget, så find os på www.dsb.dk/s-tog. Hvis vil følge Sag: muligheder Flier –på ”gratis prøvetur” den aktuelle trafiksituation, kan du få overblik over de mange Dato: 31. marts 2009 www.trafikinformation.dsbservice.dk Version:

1

Før du tager afsted <forside>

Internet Få s m a g for S - tog e t Før du tager afsted, kan du følge den aktuelle trafiksituation pågratis www.dsb.dk/stog Tag en prøvetur eller trafikinformation.dsbservice.dk Vi vil gerne give dig mulighed for at prøve S-toget, og samtidig give dig lidt til at forsøde turen med.

E-mail Tag denne flyer med ned til Kort&Godt på stationen, så får du en gratis 24-timers Tilmeld dig vores mailservice, og få besked om dagens S-togstrafik elleralle planlagte billet, der gælder S-tog + lidt sødt til turen. ændringer. Vi ønsker dig god tur – og håber du får smag for S-toget. Vær opmærksom på at billetten kun gælder til S-tog. Den kan ikke bruges i busser, Metro eller regionaltog.

Københavns Radio Der er løbende information om S-togstrafikken på Københavns <Side 2>Radio (96,5 MHz). P å s p or e t a f m ind r e C O 2

1 S-toget på arbejde. Og du kan endda tage Det er både hurtigt og nemt at tage cyklen med, hvis du vil cykle på arbejde. Når du skal af sted, kan du bruge din mobiltelefon som billetautomat. Send en SMS med ”BILLET” til 1990, så kan du købe billet via din mobil. Du kan både købe billet til dig selv og din cykel. Nemmere bliver det ikke. Det skulle da lige være, hvis du køber et periodekort. Så kan du køre så meget du vil. Både i S-tog, bus, havnebus og Metro. Det koster fra 310 kr. pr. måned og du kan købe det i din lokale Kort&Godt eller hos DSB billetsalg. K om hu r tig t p å a r b e jd e Fra <station> kører S-toget hvert 10. minut og det tager kun <xx> minutter til Nørreport. Du kommer hurtigt frem og er fri for at tænke på trafikpropper og parkeringspladser.

Velkommen ombord – vi håber du får smag for S-toget Vær opmærksom på at billetten kun gælder til S-tog. Den kan ikke bruges i busser, Metro eller regionaltog.

Flier – SUBURBAN <Side 2> De r e r m yld r e tr a fik og d e r e r S - tog Slip rattet og slip for myldretidsstress. Det er både hurtigt og nemt at tage S-toget på arbejde. Du kan f.eks. tage toget mandag og fredag, når der er ekstra pres på indfaldsvejene. Så sparer du både tid, frustrationer og CO 2. Br u g m ob ile n s om b ille ta u tom a t, Send en SMS med ”BILLET” til 1990, så kan du købe billet via din mobil. Nemmere bliver det ikke.

I denne fold er finder du svar på de fl toget. Her er este sp bå toget er indre de praktiske information ørgsmål, der kan opstå, n er og konkre ttet. te forklaring år du tager S er på, hvord an SVi har vente t siden 1934 I gamle dage ventede loko motivføreren vi desværre ikke i dag. F gerne på, at or nu er der de forsinkelse p s å meget trafik sidste kom ombord. Det å et enkelt S -t p kan å S-togsnette o altså ikke fo t, at bare en rdi lokomoti g kan give efterdønning li er til de kom vføreren ikk lade sig gøre e gerne vil v mende tog. D lle , fordi der kø e n e te t er re , det kan gans Ellebjerg) kø r så mange to ke enkelt ikk rer der f.eks g . P å li n ie F (mellem H . tog hvert 5 e . minut i my ellerup og N ld y re tiden. Hvad betyd er piktogra mmerne? Vi har indre ttet Både uden p S-togene, så der er forsk åo ellige zoner til oversigt ove g inde i S-toget støder d u derfor på d forskellige behov. r, hvad de be iv tyder: erse piktogra <Stillezone-p mmer. Her e ik r en lydløs eller s togram:> Stillezone. He r kan du få fr lukkede. ed og ro. Mo <Barnevogn biler skal væ s-p re på klapvogn me iktogram:> Her er der pla d. ds til, at du k an tage barn <Cykel-pikto evogn eller gram:> Her må du have <Kæledyr fo din cykel me rbu d. hvor du ikke dt-piktogram:> For at ti lgodese pass må have kæ agerer med a ledyr med. D ll et gælder all e kæledyr - ik ergi, er der zoner, ke kun hund e. Billetsalg på større statio n På de større S-togsstation er e r du kan købe er der, ved s kort og bille iden af Kort tter. Både til & måske starte S -tog og læng Godt, også et billetsalg, r din næste fe ere togrejser h rie her? i ind- og udla vor nd. Så


Case: home Birkerød

Møllerød?

Halalerød?

Beskrivelse: Oplæg til lokal-kampagne For at styrke sin lokale position ønskede home-butikken i Birkerød at køre en kampagne, der var markant anderledes end noget andet man havde set fra home. Men naturligvis inden for designguidelines. Den skulle være unik for home Birkerød, der ønskede at positionere sig som den lokale mægler i Allerød.

Gulderød?

Kommer der vindmøller i Allerød? Og hvad betyder det for boligmarkedet?

Hvordan udvikler boligmarkedet sig i Allerød?

Kontakt os, hvis du skal sælge din bolig i Allerød, for ingen ved mere om rød end os.

Kontakt os, hvis du skal sælge din bolig i Allerød, for ingen ved mere om rød end os.

home Birkerød: 4581 6000

home Birkerød: 4581 6000

Er boligpriserne på vej op igen i Allerød? Kontakt os, hvis du skal sælge din bolig i Allerød, for ingen ved mere om rød end os. home Birkerød: 4581 6000

Falderød?

Til Salgerød?

Falder boligpriserne stadig i Allerød? Kontakt os, hvis du skal sælge din bolig i Allerød, for ingen ved mere om rød end os. home Birkerød: 4581 6000

lig sælge din bo hvis du skal Kontakt os, rød end os. om e er m d For ingen ve ød: 4581 6000 home Birker

i Allerød.


Case: autolease Beskrivelse:

autolease Small FleeT

autolease FleeT Silver

auToleaSe

er en del af DnB nor koncernen – en af de største finansvirksomheder i Skandinavien. vi administrerer og leaser mere end 30.000 køretøjer og sidste år indkøbte vi over 7.000 nye biler. Det betyder, at vi kan købe ind til markedets bedste priser.

Ny produktbrochure autolease er en stor spiller på markedet for billeasing, og det image skal produktbrochuren naturligvis formidle. Det var derfor oplagt at samle alle produkter i en brochure, så kunderne får overblik over produkterne og selv kan “sælge sig op”.

vi tilbyder både person- og varebiler, og kan levere alle bilmærker og modeller. autolease kan være jeres leasingpartner i hele europa, da vi har strategisk samarbejde med masterlease, der administrerer omkring 210.000 køretøjer og opererer i 17 lande.

Small FleeT inDeholDer: n leasing af ny bil og evt. ekstraudstyr n Service til fast pris – inkl. sommerdæk n vinterdæk og opbevaring n autolease assistance i samarbejde med Falck n Skadeservice i samarbejde med Falck n Betaling via PBS

eFFekTiv SelvBeTjening vi samler alle udgifter på én faktura, så bogføringen er så enkel som muligt. På vores kundeportal har virksomheden sin egen side, hvor der kan bestilles og konfigureres biler efter ønske samt laves beregninger på beskatning, økonomi med mere.

SåDan gØr vi leaSing leTTere

har du spørgsmål, er du altid velkomme til at kontakte TilvalgSmuligheDer: os på salg@autolease.dk eller ringe på 3915 3030 n Brændstofkort med rabatter n Forsikring med selvrisiko fra 5.000 kroner n erstatningsbil ved service og skader n lejebiler ved forsinkelse på nye biler autolease gør det enkelt, overskueligt og økonomisk at drive jeres bilflåde. vi er

uafhængige af bilmærker og tilbyder mere end 550 modeller med udstyr efter behov. vores unikke webportal er et effektivt værktøj til at drive jeres bilflåde. uanset om virksomheden har 1 eller 5.000 biler. i denne folder kan du læse om de produkter, der gør leasinglivet lettere: autolease er en del af norske DnB nor Bank, der har mere end 10.000 medarbejdere i Skandinavien. DnB nor er markedsleder i Skandinavien, når det gælder leasing og Fleet management af firmabiler. Så du kan være sikker på, at både soliditet, erfaring og stordriftsfordele er en del af aftalen med autolease. autolease er desuden partner med masterlease, så vi opererer over hele europa.

ud over de samme grundydelser som Small FleeT indeholder FleeT Silver aftalen: Puljeordning med overførsel af op til 25.000 underkørte km pr bil. n gratis re-kalkulation ved ændret kørselsbehov n e-faktura med fil-løsning efter aftale n Årligt statusmøde, hvor hele bilflåden gennemgås n

Som de eneste i Skandinavien, tilbyder vi et unikt webbaseret administrationsværktøj, hvor i selv kan bestille og konfigurere biler, se beskatningsgrundlag på nye biler samt lave totaløkonomiske beregninger på blandt andet finansierenkel aDminiSTraTion ing, drift og administration af bilflåden. For vores mål er, at det skal være nemt Som kunde hos autolease får du adgang til vores stordriftsfordele som f.eks. rabat på forsikring og brændstof. og økonomisk rentabelt at være kunde hos autolease. via jeres egen side på vores kundeportal får i adgang til diverse rapporter og samlet administration af jeres bilflåde. i får en samlet e-faktura hver måned på det aftalte beløb, så den eneste variable udgift er brændstof, der afregnes efter forbrug.

auToleaSe konCePToverSigT kontakt os for at høre mere. ring på 3915 3030 eller send en mail på salg@autolease.dk

autolease administration moDul 1 De fleste virksomheder kan typisk spare 10-15% på service- og vedligeholdsautolease.dk 5 udgifter ved at overlade administrationen af fakturaer til os. vi kontrollerer fakturaer på værkstedsbesøg, service, glas og dæk. i kan kombinere det med vores unikke koncept for administration af brændstofkort og -rabatter, og på den måde få den optimale løsning.

autolease administration moDul 2 modul 2 inkluderer – ud over modul 1 – administration af brændstofkort med jeres egne rabatter.

autolease Small FleeT autolease Small Fleet er operationel leasing til virksomheden, der har 1 - 20 biler, og som ønsker en enkel og billig løsning til drift af virksomhedens bilflåde.

autolease Fleet Silver autolease Fleet Silver er operationel leasing til kunder, der har op til 50 biler, og som ønsker ekstern ekspertise til at holde øje med bilflåden.

autolease Fleet golD autolease Fleet golD er operationel leasing til de kræsne og krævende kunder, der har op til 100 biler. med en Fleet golD aftale får i sparring omkring virksomhedens bilpolitik, miljøomkostninger, Co2 regnskab og optimering af jeres bilflåde.

autolease Fleet PlaTinum autolease Fleet PlaTinum er den komplette pakke med minimal risiko og administration. Til virksomheder med store bilflåder, der ønsker den ultimative sikkerhed og service. i dette koncept deles desuden eventuelt overskud på restværdi.

Danmark: Bomhusvej 13 · 2100 københavn Ø · Tlf. +45 3915 3030 · Fax. +45 3915 3031 salg@autolease.dk · www.autolease.dk norge: Postboks 6202 etterstad · 0602 oslo · Tlf. +47 8155 5450 · Fax. +47 2257 4230 salg@autolease.no · www.autlease.no autolease.dk

3

Sverige: kungsgatan 18 · 103 63 Stockholm · Tlf. +46 (0) 8-454 9490 · Fax. +46 (0) 8-454 9481 forsaljning@autolease.se · www.autolease.se

Jeres biler – vores ansvar


Case: Coca Cola Beskrivelse: Tekster til kampagne enVision design har Coca Cola som kunde. Opgaven var at levere inspiration og tekster til en event.

stay on

COCA-COLA MIXER // ONELINER // STAY ON


Case: Hotel City Beskrivelse: Ny kommunikationsstrategi og identitet

Gæt hvor mange stjerner vi har

Hotel CIty i København er en del af Best Western, og det stiller naturligvis krav til design og “Compliance with international Brand Manual”. Det er en udfordring, når det visuelle udtryk skal være skandinavisk design og guidelines kommer fra Texas... Det lykkedes - og ifølge Best Western Europe er det et af de bedste redesigns, de har set af et skandinavisk hotel.

Alene i lobbyen har vi 6 stjerner stående. Nemlig Arne Jakobsens design-ikon Svanen. Hotellet er nyrenoveret, så vi byder vores gæster velkommen med klassisk dansk design – bl.a. med Svanen i lobbyen og på alle vores superior-værelser.

Vil du give dine gæster stjernespækket designoplevelse til 3-stjernet pris? Så book dem ind på Best Western Hotel City, næste gang turen går til København. Tjek ind på hotelcity.dk R

Best Western Hotel City · Peder Skrams Gade 24 · DK-1054 København K · T +45 3313 0666 · F +45 3313 0667 · hotelcity@hotelcity.dk · hotelcity.dk · bestwestern.dk


Case: Formula r · April 2009

Website

PrInT og KUVErTErIng – Fra Dag TIl Dag

Formula er en stor virksomhed, der kan levere alle former

Stans

for tryksager og service i forbindelse med tryksager. Det kan

Tekster til website, profilbrochure, løsark og kampagner Formula er en landsdækkende leverandør af tryksager og alt hvad dertil hører. Opgaven er at kommunikere alt det Formula kan - og det er ikke så lidt...

ForMUla Kan DET IngEn anDrE Kan

DET MIlJØVEnlIgE V BESTIl onlInE – DØgnET rUnDT

re er trykt på

“papirkvalitet”

· Formula Tryxage

DEr Er ogSÅ PlaDS TIl MUS I En ElEFanTParK

Denne borchu

Beskrivelse:

Profilbrochure

Varmeresponderende tryk

Forretningspapirer

være konkret efterbehandling som fals, kuvertering eller

Ved at kombinere det alle andre også kan med vores unikke

dag. Det kan også være specialprodukter som P-licenser, taletids-

Men det er en hemmelighed.

Special designede kuverter

kort, rabatkuponer eller stemmesedler. Ja, vi kan endda levere Så når det gælder udsendelse af Direct Mails og salgsbreve, Formula er ikke bare total-leverandør af grafiske løsninger. IT til at tælle stemmer op i forbindelse med urafstemninger. Specialfarver lak Præg Brochurer der er segmenteret til forskellige og kundegrupper, har vi hos Vi er din grafiske sparringspartner. Det vil sige, at vi ikke bare Formula specialiseret os i hurtig og effektiv levering. nøjes med at blande farverne til tryksagen, men vi kan blande Men selv om Formula er store, udfører vi ikke kun store op-

vores elefantpark.

Vi bruger naturligvis FSC-certificeret papir, og hele vores Vi investerer løbende i nyt systemer, der gør det både enkelt arbejdsgang er tænkt så miljøvenlig som muligt. og hurtigt for alle vores kunder at kommunikere med os. Store som små. Direct Mails

Taletidskort Naturligvis fylder tryksagerne meget i vores dagligdag –Årsrapporter men det handler lige så meget om ”tryg-sagerne”. Altså det der skal til, for at din ordre er i trygge hænder i hele processen – uanset størrelse og omfang. Vores største styrke er vores mange forskellige specialister,

Blandt andet bruger vi flis til opvarmning i produktionen, da Blade Æsker og emballage det er CO2-neutralt. Desuden arbejder vi aktivt på at reducere Som kunde kan du online – døgnet rundt – bl.a. bestille nye papirspild og genbruger mest muligt af det papir, der opstår tryksager, tjekke lagerbeholdning eller ordrestatus. som restprodukt. Samtidig har vi indført sortering af alt affald for at mindske vores miljøpåvirkning mest muligt. På www.formula.dk kan du læse mere om både vores onlineløsninger, utallige produkter og vores evne til nytænkning, Vores maskiner er miljøvenlige, da de trykker med minimalt der skaber synlige resultater – ikke mindst på bundlinien. papirforbrug og hurtigt gennemløb, hvilket reducerer det

nævne nogle enkelte ting, der er lidt hemmelige.

P-licenser

generelle energiforbrug. kan afsløre flere af vores hemmeligSpil og lotterier Kontakt os, så viSkrabelodder Etiketter heder. og ikke mindst hemmeligheden om, hvordan En reduktion i papirforbruget på flere hundrede tons om året vores løsninger kan skabe positive resultater på din giver i øvrigt også en betydelig CO2-besparelse på transportsibundlinie. den. Shhhh...

Alle disse tiltag gør os til en miljøvenlig grafiske totalleverandør.

der arbejder i tværfaglige teams, så vi hele tiden udvikler og Magnetstriber

udnytter vores viden til din fordel. Plastkort

Integrerede kort

Plakater og displays

tidig har vi licens til det nordiske miljømærke Svanemærket. Det er nemt og smidigt at være kunde hos Formula A/S.

os i hele processen. gaver. Vi har også et digitalt trykkeri, der kan udføre mindre Vores digitale løsning gør, at vi kan færdiggøre hele processen opgaver og opgaver med små oplag. i en arbejdsgang. Det gør, at vi kan håndtere store mængder Vi kan også levere sikkerhedsprodukter som medlemskort, af variable data – og at selv små oplag er rentable. P-licenser, spil, skrabelodder og stemmesedler – for blot at Så kontakt os for at få et bud på, hvordan vi kan løse din næste opgave. For vi har plads til både mus og elefanter i

Bøger

Formula er både ISO 14001, EMAS og FSC-certificeret. Sam-

viden og produktpalette, kan Formula noget, som ingen andre distribuering. Eller det kan være lagerhotel, hvis der er tale om Hos Formula kan du få én samlet løsning med print af breve, kan. en tryksag, hvor oplaget skal distribueres over flere omgange. kuvertering og aflevering til Postdanmark – ofte på kun en

Udsendelser

Kort

ogviringbind For viMapper mener, at skal tilbyde vores kunder et miljørigtigt valg.

Det er måden, vi bruger denne viden tværfagligt og gennem

lDE PÅ En

Kan DU Ho Vej 1-5, 8961 . Rasmussens

ED? HEMMElIgH

hele processen, der er hemmeligheden. Og det er vores hemmelighed, der gør, at vi kan være en fortrolig samarbejdspartner, der kan samle alle elementerne i

Allingåbro

processen til én rød tråd.

Bæredygtig skovdrift

· C.M 9000 Aalborg rogade 16, ula.dk Måløv · Nyb · www.form dsby 1, 2760 Tlf. 7070 1122 Måløv Værkste 07 80 12 CVR DK 46

4

5 2 6

7


et papir, Algro Design Duo 270 g - Formula A/S

Case: Formula

Julen CO2ster mange penge…

DK-000047

Næh se.... hvad jeg har fanget...

Beskrivelse: Julekort

Næh se.... hvad jeg har fanget...

Julen CO2ster mange penge… CO2 kredit

.....og et fantastisk godt nytår

Måløv Værkstedsby 1, 2760 Måløv · Nybrogade 16, 9000 Aalborg C.M. Rasmussens Vej 1-5, 8961 Allingåbro Tlf. 7070 1122 · www.formula.dk

Sejt!

Formula har i år valgt at købe klimakreditter fra det tropiske skovbevaringsprojekt, Rimba Raya, på Central Kalimantan, Borneo. Ca. 20% af verdens CO2-udledning stammer fra skovrydning – og dette projekt sikrer, at mere end 50 millioner tons CO2 ikke udledes i atmosfæren. Samtidig medvirker projektet til at beskytte truede dyrearter, bevare artsmangfoldighed og fremme sociale vilkår og levestandarder for lokalbefolkningen. Læs mere om klimaindsats på KlimaAnsvar.dk

CO2 kr editt

Kære NAVN. Formula ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul ......

er

DK-000047

Julekortet er trykt på FSC-certificeret papir, Algro Design Duo 270 g - Formula A/S

Formula kan lave enhver form for individualisering af tryksager. Samtidig er de førende på miljøinitiativer. Begge dele skulle fremgå af julekortet 2009.


Case: IKON A/S

Vind gyldne

stunder med IKON

Beskrivelse: Effektiv DMkampagne IKON Office Solutions ønskede at invitere potentielle kunder i Tivoli, LEGOland, Fårup sommerland og DJURS sommerland.

Vi kan give

udgifterne

et skub i den

Spring

rigtige retning

køen over

Kuvert_HI.indd 1

Med et årskort til Tivoli, kan du komme og gå som du vil – og endda springe køen over.

Vi kan give

udgifterne

et skub i den

Vind

Blandt alle nye kunder i maj og juni, trækker vi lod om 5 stk. Guldkort til en værdi af 700,-/stk. Med et Guldkort får du og op til 5 ledsagere nem og gratis entré til Tivoli - både til sommer, Halloween og Jul. Så ring allerede i dag på 70 10 67 68 og bestil en gratis dokumentflow-analyse. Så kan du både finde ud af, hvor jeres printudgifter er på vej hen + og få et gratis årskort til Tivoli. Og endda være med i lodtrækningen om et Guldkort.

Få en gratis Hvor er + sæsonpas printudgifter LEGOLAND

jeres på

IKON Office Solutions A/S Vallensbækvej 44 · 2625 Vallensbæk Telefon 70 10 67 68 · Telefax 43 66 67 39 IKON Office Solutions A/S Olof Palmes Allé 25C · 8200 Århus N Telefon 70 10 67 68 · Telefax 86 24 24 88 www.ikon.dk

Få en gratis

dokumentflow-analyse et til ® .

dokumentflow-analyse et årskort til

+ Fårup Sommerland.

?

vej hen

Vi ved godt, at det kan være svært at få overblik over udgifterne til print og kopi. De går op og ned – som en rutchebane. Og hvem holder egentlig øje med, hvad det koster? Det gør vi. I maj og juni tilbyder vi en gratis dokumentflowanalyse, så I kan se, hvor I evt. kan spare. Og som om det ikke var nok, kvitterer vi oven i købet med et 2008 sæsonpas til LEGOLAND®, når vi besøger dig.

kan

Vi ved godt, at det kan være svært at få overblik over udgifterne til print og kopi. De går op og ned – som en rutchebane. Og hvem holder egentlig øje med, hvad det koster? Det gør vi. I maj og juni tilbyder vi en gratis dokumentflowanalyse, så I kan se, hvor og hvor meget I evt. kan spare. Som om det ikke var nok, kvitterer vi oven i købet med et 2008 sæsonkort til Fårup Sommerland, når vi besøger dig.

Hvor meget

I spare?

kan

Hos IKON Office Solutions A/S har vi fokus på at minimere driftsudgifterne for vores kunder. Vi har allerede hjulpet virksomheder som Nordea, Vestas, Q8, NCC og Danfoss m.fl. med besparelser på op til 35%. Hvor meget tror du, I kan spare?

du spare?

Hos IKON Office Solutions A/S har vi fokus på at minimere driftsudgifterne for vores kunder. Vi har allerede hjulpet virksomheder som Nordea, Vestas, Q8, NCC og Danfoss m.fl. med besparelser på op til 35%. Hvor meget tror du, du kan spare?

Ring allerede i dag på 70 10 67 68 og bestil en gratis dokumentflow-analyse. Så kan du få svaret - og et sæsonpas til LEGOLAND.

TIVOLI2008.indd 1

Hvor meget

Ring allerede i dag på 70 10 67 68 og bestil en gratis dokumentflow-analyse. Så kan du få svaret - og et sæsonkort til Fårup Sommerland.

Få en gratis

dokumentflow-analyse

+ et årskort til Djurs Sommerland. Vi ved godt, at det kan være svært at få overblik over udgifterne til print og kopi. De går op og ned – som en rutchebane. Og hvem holder egentlig øje med, hvad det koster? Det gør vi. I maj og juni tilbyder vi en gratis dokumentflowanalyse, så I kan se, hvor I evt. kan spare. Og som om det ikke var nok, kvitterer vi oven i købet med et 2008 sæsonkort til Djurs Sommerland, når vi besøger dig.

kan

Hvor meget

I spare?

Hos IKON Office Solutions A/S har vi fokus på at minimere driftsudgifterne for vores kunder. Vi har allerede hjulpet virksomheder som Nordea, Vestas, Q8, NCC og Danfoss m.fl. med besparelser på op til 35%. Hvor meget tror du, I kan spare? Ring allerede i dag på 70 10 67 68 og bestil en gratis dokumentflow-analyse. Så kan du få svaret - og et sæsonkort til Djurs Sommerland.

16/05/08 13:57:47 FAARUP2008.indd 2

udgifterne

et skub i den

rigtige retning

rigtige retning

gyldne stunder

Kampagnen blev en af de mest effektive IKON har kørt.

Vi kan give

16/05/08 14:02:14

28/04/08 17:01:02


RICOH SPC 410

Case: IKON A/S RICOH SPC 410

Beskrivelse:

Årets medarbejder

Kampagner til salg af printløsninger og kopimaskiner IKON Office Solutions sælger ikke bare printere og kopimaskiner. De sælger printløsninger. Gennem en lang række kampagner er det lykkedes ikke bare at få solgt maskiner, men også at få en dialog med en lang række virksomheder omkring de mere bløde værdier som rådgivning og print flow analyser.

februar 2007 Begrundelse: Er 100% effektiv allerede fra morgenstunden, og er aldrig stresset.

MARTS 2007 Begrundelse: Bruger altid begge sider af papiret, når det er muligt.

april 2007 Begrundelse: Beder aldrig om lønforhøjelse.

maj 2007 Begrundelse: Kan klare 25 sider i minuttet – uden det går ud over kvaliteten.

Nu må det være nok! Hvor går grænsen for hvor meget arbejdsgiverne kan forlange? Seneste eksempel er en virksomhed, der udlejer farverig arbejdskraft til kun 100 kr. om måneden... SPC 410 (det rigtige navn er redaktionen bekendt) udtaler: ”Fra tidlig morgen til sen aften skal vi bare levere perfekte resultater. Hver gang. Og endda printe på begge sider af papiret – uden vi får mere for det! De forlanger også, at vi skal være en aktiv del af deres netværk og løse alle de opgaver vores kolleger sender til os. Helt op til 25 perfekte farveprint hvert minut! Desuden skal vi også printe deres digitalbilleder. De stikker os bare deres Memory Card og så skal vi ordne resten.

skal ikke passe, at vied en th el p m si !” n a k “Det ,- kr. om mån en 0 0 1 n u k r fo et d gøre alt LANDSFORENINGEN AF UNDERBETALTE NETVÆRKSPRINTERE august 2007 Begrundelse: Får altid det bedste ud af netværket.

september 2007 Begrundelse: Er altid nuanceret – og farverig, når det gælder.

oktober 2007 Begrundelse: Laver altid perfekte præsentationer.

november 2007 Begrundelse: Printer perfekte digitalbilleder uden brug af PC.

Jan Schmidtsdorff fra IKON Office Solution indrømmer, at de udlejer farverig arbejdskraft, men understreger, at det naturligvis er 100% legalt. Han ønsker ikke at udtale sig om, hvor mange det drejer sig om, men kan kontaktes på 70 10 67 68, hvis man vil ønsker at høre mere om sagen.

I en tid, hvor kvalificeret arbejdskraft kan være svær at få, er der enkelte lyspunkter. Normalt betyder øget efterspørgsel højere priser, men med SPC 410 er det stik modsat. SPC 410 er en suveræn farve laserprinter til små og mellemstore behov. Det er en hurtig og pålidelig netværksprinter, der kan printe på begge sider af A4-arkene. Og det går stærkt. Helt op til 25 sider i minuttet. Desuden kan den printe digitalbilleder – uden man skal uploade dem til PC først. Sæt Memory Card’et i SPC 410 og så printer den billederne i op til xxx dpi-.

m måneden un 100,- kr. o Alt det for k minimumsforbrug – endda uden Ring til IKON Office Solution A/S på 70 10 67 68, og bestil jeres nye farverige arbejdskraft allerede i dag. For til den pris må vi sikkert snart sige farvel til Årets medarbejder. Der er ingen skjulte gebyrer eller ekstraudgifter. Du betaler 100,- + moms pr. md. i de 36 mdr. aftalen løber. Der er ingen minimumsforbrug – eneste betingelse er, at printeren skal bruges som netværksprinter.

IKON Office Solutions A/S Vallensbækvej 44 · 2625 Vallensbæk Telefon 70 10 67 68 · Telefax 43 66 67 35 IKON Office Solutions A/S Vallensbækvej 44 · 2625 Vallensbæk Telefon 70 10 67 68 · Telefax 43 66 67 35

IKON Office Solutions A/S Olof Palmes Allé 25C · 8200 Århus N Telefon 70 10 67 68 · Telefax 86 24 24 88

IKON Office Solutions A/S Olof Palmes Allé 25C · 8200 Århus N Telefon 70 10 67 68 · Telefax 86 24 24 88

www.ikon.dk

www.ikon.dk

L E S R A V T K I L KONF I O S A/S · Vallensbækvej 44 · 2625 Vallensbæk


BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

Et mysterie blev løst

Målet med kampagnen var at komme i dialog med 90 af 900 potentielle kunder. IKON kom i dialog med ikke mindre end 380 af de 900 virksomheder. Det er hele 42%. Et meget konkret bevis på, at kreativitet betaler sig...

www.ikon.dk

B E C o M E

T H E

n E w

# 1

B E S T S E L L E R

Hvordan gør IKon

Under en konference i København bliver en højtstående dokumentforsker ringet op. Det viser sig, at en lang række danske virksomheder spilder store ressourcer på dokumenthåndtering. Men hvem er synderen? Hvad er hemme­ ligheden bag effektiv og rentabel dokument­ styring? Og findes der en leverandør, som kan gøre det igen og igen?

Alt for mange danske virksomheder spilder ressourcer på dokumenthåndtering. Men hvad er hemmeligheden bag effektiv dokumentstyring? Hvordan kan IKON Office Solutions A/S levere løsninger, der både giver virksomheden mere effektivt dokumentflow og endda bedre bundlinie? Og hvordan gentager IKON succesen år efter år? Igen og igen. Det er Da Capo Mysteriet. Vær med til at løse mysteriet, så kan du vinde en rejse for 2 til Paris. Tilmeld dig på www.ikon.dk/dacapo i dag – de første spor kommer på mandag.

Få 2 biografbilletter til en særforestilling på storfilmen Da Vinci Mysteriet Vil du gerne se filmen Da Vinci Mysteriet? Så kom til særforestilling tirsdag den 23. maj. Vi byder på lidt mundgodt og lodtrækning af hovedpræmien – en rejse for 2 til Paris. Det eneste du skal gøre er, at tilmelde dig på www.ikon.dk/dacapo eller returnere DVD-svarkortet. Så reserverer vi 2 pladser til dig. Vær med når vi trækker vinderen Inden forestillingen starter, trækker vi vinderen af en rejse for 2 til Paris. Så hvis du vil til Paris, er det en god idé at komme og se filmen. For præmien trækkes blandt de personer, der er til stede i salen. På gensyn den 23. maj i Empire Bio

IKON Office Solutions A/S Vallensbækvej 44 · 2625 Vallensbæk · Telefon 70 10 67 68 · Telefax 43 66 69 69

IKON

OffIce SOlutIONS

Da capO MySterIet Sæt et bogmærke ved www.ikon.dk/dacapo og vind en tur til Paris

Tilmeld dig og få 2 billetter til filmen Da Vinci Mysteriet

offiCe solutioNs

IKON

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

OffIce SOlutIONS

Løs Da Capo Mysteriet

og vind en a apO tur til Paris

D c MySterIet

Når du tilmelder dig konkurrencen, kvitterer vi med 2 billetter til filmen Da Vinci Mysteriet – et andet meget omtalt mysterium. Har vi Tilmeld dig på www.ikon.dk/dacapo skrevet rigtigt? eller returner dette kort i dag.

Da Capo Mysteriet

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

IKON

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

OffIce SOlutIONS

Løs Da Capo Mysteriet

og vind en a apO tur til Paris

D c MySterIet

Har du kommentarer til dine kontaktoplysninger, må du meget gerne ajourføre dem her: Firma

Navn

25/04/06 17:00:40

Postnr./By

Ja, tak Jeg vil gerne have 2 billetter til Da Vinci Mysteriet særforestillingen tirsdag den 23. maj 2006

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

IKON

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

OffIce SOlutIONS

Løs Da Capo Mysteriet

og vind en a apO tur til Paris

D c MySterIet

e-mail

Løs Da Capo Mysteriet og vind en tur til Paris

DVD_SVARKORT_Final.indd 2

Da Capo Mysteriet

Da Capo Mysteriet

Da Capo Mysteriet

Under en konference i Købehavn bliver en højtstående dokumentforsker ringet op. Det viser sig, at en lang række danske virksomheder spilder store ressourcer på dokumenthåndtering. hvem er SætMen et bogmærke ved synderen? Hvad er hemmeligheden bag www.ikon.dk/dacapo effektiv dokumentstyring? Og findes der en leverandør, der kan levere rentable og vind en tur til Paris løsninger igen og igen?

Under en konference i Købehavn bliver en højtstående dokumentforsker ringet op. Det viser sig, at en lang række danske virksomheder spilder store ressourcer på dokumenthåndtering. hvem er SætMen et bogmærke ved synderen? Hvad er hemmeligheden bag www.ikon.dk/dacapo effektiv dokumentstyring? Og findes der en leverandør, der kan levere rentable og vind en tur til Paris løsninger igen og igen?

Under en konference i Købehavn bliver en højtstående dokumentforsker ringet op. Det viser sig, at en lang række danske virksomheder spilder store ressourcer på dokumenthåndtering. Men hvem er synderen? Hvad er hemmeligheden bag effektiv dokumentstyring? Og findes der en leverandør, der kan levere rentable løsninger igen og igen?

IKON Office Solutions A/S har i årtier leveret løsninger, der ikke alene giver mere effektivt dokumentflow, men også en bedre Tilmeld dig og få bundlinie. Hvad er hemmeligheden? Og hvordan 2 år billetter gentager IKON succesen efter år? til filmen

IKON Office Solutions A/S har i årtier leveret løsninger, der ikke alene giver mere effektivt dokumentflow, men også en bedre Tilmeld dig og få bundlinie. Hvad er hemmeligheden? Og hvordan 2 år billetter gentager IKON succesen efter år? til filmen

IKON Office Solutions A/S har i årtier leveret løsninger, der ikke alene giver mere effektivt dokumentflow, men også en bedre Tilmeld dig og få bundlinie. Hvad er hemmeligheden? Og hvordan 2 år billetter gentager IKON succesen efter år? til filmen

IKON Office Solutions A/S har i årtier leveret løsninger, der ikke alene giver mere effektivt dokumentflow, men også en bedre bundlinie. Hvad er hemmeligheden? Og hvordan gentager IKON succesen år efter år?

Det er Da Capo Mysteriet.

Det er Da Capo Mysteriet.

Det er Da Capo Mysteriet.

Det er Da Capo Mysteriet.

Husk at tilmelde dig i dag på www.ikon.dk/dacapo – første spor kommer mandag

Husk at tilmelde dig i dag på www.ikon.dk/dacapo – første spor kommer mandag

Husk at tilmelde dig i dag på www.ikon.dk/dacapo – første spor kommer mandag

Husk at tilmelde dig i dag på www.ikon.dk/dacapo – første spor kommer mandag

Da Vinci Mysteriet

IKON Office Solutions A/S Vallensbækvej 44 2625 Vallensbæk

Navn

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

Under en konference i Købehavn bliver en højtstående dokumentforsker ringet op. Det viser sig, at en lang række danske virksomheder spilder store ressourcer på dokumenthåndtering. hvem er SætMen et bogmærke ved synderen? Hvad er hemmeligheden bag www.ikon.dk/dacapo effektiv dokumentstyring? Og findes der en leverandør, der kan levere rentable og vind en tur til Paris løsninger igen og igen?

Da Vinci Mysteriet

DVD_SVARKORT_Final.indd 1

Adresse

Da Capo Mysteriet

Da Vinci Mysteriet

Mysteriet

Kom til særforestilling på Da Vinci Mysteriet

Det er Da Capo mysteriet.

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

VEND OG

sEND Løs Da Capo Mysteriet og vind en rejse til Paris for 2 personer. Læs mere og tilmeld dig på www.ikon.dk/dacapo

IKON leverer rentable løsninger igen og igen. Men hvad er hemmeligheden? Og hvordan gentager man succesen år efter år?

IKON Office Solutions A/S Vallensbækvej 44 · 2625 Vallensbæk · Telefon 70 10 67 68 · Telefax 43 66 67 35 · www.ikon.dk

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

Vind en tur til Paris for 2

Da Capo

det Igen og Igen ? Løs Da Capo Mysteriet og vind en rejse for 2 til Paris

iKoN

IKON Office Solutions A/S har i årtier leveret løsninger til danske virksomheder. Løsninger, der ikke alene giver mere effektivt dokumentflow, men også en bedre bundlinie.

Da Capo Mysteriet

Da Capo Mysteriet handlede om, hvordan IKON igen og igen effektiverer dokumentgange i virksomheder.

Da Capo Mysteriet

martinwagner.dk

Beskrivelse:

iKoN o ffiCe s olutioNs

Case: IKON A/S

BECOME THE NEW #1 BESTSELLER

25/04/06 17:00:41


Case: IKON A/S Beskrivelse: DM kampagner og annoncer IKON har indrykket en række annoncer i bl.a. AGI, og kørt en lang række effektive DMkampagner. Eksemplet til højre blev tryk på transparant plast, så det lignede et røngtenbillede. En utrolig effektiv gimmick til en ret beskeden merpris.

Et mE rE nuancE rE t syn på farvE print [ ]

Journal Patient Dato Opgave

701 0 6768 Ledelsen 090806 Tænk i farver

RICOH præsenterer farverige nyheder, der ikke giver røde tal.

RICOH MP-C 3000

Vi gør livet svært for

lurendrejere,

fusentaster,

plattenslagere, ågerkarle,

løjsere

humbugmagere, og fuskere

[ Ricoh printer så skarpt, at alle kan læse det med småt ]

Økonomidirektøren

Salgschefen

”Farveprint giver røde tal”

”Farver gør det nemmere at sælge budskabet”

nej, det er en myte, at farveprint er dyrt. teknologien har gjort det væsentligt billigere, så glem alt om fortidens priser på kr. 10 pr. print. i dag snakker vi øre pr. print. Desuden tilbyder iKOn printere i den helt billige ende af skalaen, hvis behovet er småt.

Ja, hvorfor skulle man dog præsentere sine farverige tanker og ideer i sort-hvid? i dag er standarden på præsentationer og salgsmateriale meget høj. så hvorfor være sort-hvid, hvis konkurrenten er fuld af farve?

Produktionschefen

”Langt de fleste af vores print og kopi er sort-hvid, så hvorfor anskaffe en farvemaskine

Printkvaliteten er så høj, at Ricoh løber med 3 topplaceringer i AGI’s store test af farveprintere. For med en Ricoh farveprinter kommer alle detaljer frem i lyset. Det bliver stort set umuligt at skjule noget - for selv tekst skrevet med 2 pkt. kan læses. Med 3 topplaceringer er Ricoh suverænt det bedste mærke i testen. Så hvad synes du, der skal stå på din næste printer? Bestil et særtryk af hele testen på 70 10 67 68 – eller send en mail på test@ikon.dk. Så kan du selv læse alt det med småt... PS – SIDEN TESTEN ER RICOH MP-C 3000 KOMMET MED EN NY FARVECONTROLLER. DET GIVER ENDNU BEDRE FARVEGENGIVELSE. BESTIL EN DEMONSTRATION I DAG PÅ 70 10 67 68

AGI Kontorprintertest, november 2006

”Det er kun 7 sider af 50 der skal være i farve” tidligere ville det have været et mareridt af manuelt arbejde. i dag tilbyder iKOn farvemaskiner, der printer farver til stort set samme pris som en sort-hvid printer. Både store grafiske maskiner til in-house trykkerier og små prisbillige løsninger til den mindre volumen.

verden er ikke længere sort-hvid. i dag tilbyder vi farvemaskiner, der er langt billigere end i gamle dage. Både i drift og indkøb. for de kan køre sort-hvid lige så billigt som sort-hvid maskiner. så der er reelt ingen undskyldning for ikke at have en farveprinter. med mindre dine konkurrenter skal have deres forspring i fred...

NYHED

ricOH aficio™ mp c2500/mp c3000 N fuldt integreret multimaskine: print, kopi, scanner og fax samlet i en enhed IKON Office Solutions A/S Vallensbækvej 44 · 2625 Vallensbæk Telefon 70 10 67 68 · Telefax 43 66 67 35 IKON Office Solutions A/S Olof Palmes Allé 25C · 8200 Århus N Telefon 70 10 67 68 · Telefax 86 24 24 88 www.ikon.dk

N imponerende printkvalitet i både sort-hvid og farve med 25/30 print i minuttet N nem og intuitiv betjening via stor tydelig farveskærm

IKON Office Solutions A/S Vallensbækvej 44 · 2625 Vallensbæk Telefon 70 10 67 68 · Telefax 43 66 67 67 IKON Office Solutions A/S Olof Palmes Allé 25C · 8200 Århus N Telefon 70 10 67 68 · Telefax 86 24 24 88

N utallige muligheder for efterbehandling www.ikon.dk


Case: Raaschou A/S Beskrivelse: Profilbrochure raaschou inventarsnedkeri er et moderne snedkeri med fokus på design og kvalitet. Løsningerne ligger som regel en del over gennemsnittet, og det blev udgangspunktet for profilbrochuren. Under overskriften var der lagt et snit ind for at understrege dobbelttydigheden af “Over snittet”.

raaschou inventarsnedkeri a/s leverer og monterer specialdesignet inventar. Vores kunder er både danske og internationale arkitekter, designere og tegnestuer, der ønsker en innovativ og løsnings-orienteret samarbejdspartner. Vores særkende er, at vi finder en løsning på enhver udfordring – uanset hvilken form, farve, antal, materiale eller størrelse der er tale om. Her i brochuren finder du eksempler på vores arbejde. Skulle du have lyst til at komme ud og se vores arbejde on location, er du meget velkommen til at ringe til Mads Raaschou eller Jacob Klarup på telefon 7023 2089. Du kan også læse og se mere på raaschou.as

eyecon, CPH / Københavns lufthavn, Interiør og inventar Arkitekt: Morten Hedegaard

Fritidshjem i København, Inventar i zink/linoleum Arkitekt: Birthe Just

over snittetover ‘n Sushi Hellerup, Bar i massiv valnød Sticks ‘n Sushi Hellerup, Bar i massiv Sticks valnød Arkitekt: Diener & Diener, Berlin Arkitekt: Diener & Diener, Berlin

Urban Picnic, Inventar Urban Picnic, Inventar Arkitekt: Morten Hedegaard Arkitekt: Morten Hedegaard

LPSF nyt domicil Receptionsskranker og inventar

LPSF nyt domicil Receptionsskranker og inventar

raaschou inventarsnedkeri a/s · Glerupvej 7 · DK- 2610 Rødovre · Telefon: +45 7023 2089 · Fax: +45 7023 2099

raaschou inventarsnedkeri a/s · Glerupvej 7 · DK- 2610 Rødovre · Telefon: +45 7023 2089 · Fax: +45 7023 2099

snittet


1.pdf

2/6/10

3:54:48 PM

Case: GXP PharmAid Beskrivelse: 2.pdf

Logo og profilbrochure til pharmaceutisk konsulentvirksomhed.

3:57:00 PM

C

M

Y

Erfaring i rette doser

Virksomheden ønskede at få en brochure, der fortalte om de services de tilbyder. C

M

Det blev til logo, profilbrochure, visitkort og en redesignet website.

2/6/10

Y

CM

MY

CY

Når du er kunde hos GXP PharmAid kan du roligt have høje forventninger. Vi leverer den rette service i rette doser, og vores service lever naturligvis altid op til kravene på området. I kan være sikre på, at I får den service, der både passer til jeres konkrete behov og som minimum lever op til myndighedernes krav.

CMY

K

Great XPectations

CM

MY

CY

Erfaringer er noget intet kan erstatte

CMY

P AU LO COE LH O

K

Se mere på www.cgxp.eu

Erfaring og menneskelige kompetencer En af grundpillerne i vores samarbejde er pro fessionalisme og imødekommenhed. Vores men neskelige kompetencer er mindst lige så høje som vores faglige. 3.pdf

2/6/10

3:58:00 PM

Vi har mange års erfaring fra konsulentbranchen, og den farmaceutiske industri, hvor vi både har arbejdet med udvikling, produktion, pakning, kvalitetskontrol og kvalitetssikring. Desuden har vi erfaring fra Lægemiddelstyrelsens inspektionsafdeling med inspektioner både natio n alt og internationalt.

C

2/6/10

5.pdf

3:59:11 PM

04 05

Y

CM

CM

MY

MY

MY

CY

CY

CY

CMY

CMY

CMY

Den komplette GMP-ressource Vi udfører både fulde projekter, med analyse og implementering af indsatsområder, og lø ser også mindre afgrænsede kvalitetsopgaver. Vi gennem fører audits for virksomheder og myndigheder efter behov. Vi kan derfor være en god hjælp, når I skal opnå myndighedsgodkendelser. Vores kon sulenter er registreret hos Lægemiddelstyrelsen som Sagkyndig Person (QP).

K

Vi kan også registreres hos Lægemiddelstyrelsen som QP for jeres virksomhed, hvis opgaven er en del af vores erfaringsområde. Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan til byde jer.

10 11

M

Y

CM

4:00:23 PM

C

M

Y

2/6/10

08 09

C

M

K

4.pdf

Batchdokumentation Et andet af vores specialer er at udarbejde og godkende Master Batch Records (MBR), som skal bruges under forskellige produktionsprocesser. Vi gennemgår også dokumentationen på forskel lige trin. Ofte kan det være en fordel at involvere GXPPharmAidefterproduktionogindendokumen tationen sendes til QC/QA for endelig frigivelse.

K

QA funktion. Alternativt foretager vi afsluttende QC/QA gennemgang af batchdokumentation.

udarbejder vi bl.a.:

For at afklare præcis, hvor meget vi skal lave for jeres virksomhed, indgår vi naturligvis en aftale, så I både ved, hvad I får, og hvad det koster.

■ ■

Kontakt os for at høre mere.

Factory Acceptance Test (FAT) Site Acceptance Test (SAT)

Procesvalidering (PV) Rengøringsvalidering (CV)

Vil I høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres velkomne til at kontakte os.


Case: eWork Denmark Beskrivelse: Udvikling af kampagner, bannere m.m. eWork er en anderledes konsulentbroker. Derfor skal tonalitet og design være uhøjtideligt, men stadig signalere professionalisme, da eWork har nogle af de største virksomheder i Skandinaviens som kunder.

Vi elsker faktisk kræsne kunder

Kender du typen: ”Jeg vil bede om en Caffè Latte lavet på Mount Kenya AA bønner med økologisk minimælk fra Jersey-køer, og med 1 1/2 teskefuld Demerarasukker – du ved – fra Guyana i Sydamerika”

Er det at være kræsen? Eller er det bare et meget veldefineret behov? Uanset, om man kalder det kræsen eller ej, så elsker vi udfordringen i at finde det perfekte match mellem virksomhed og konsulent. Vi er Nordens førende konsulentmægler, og hver dag arbejder mere end 1.400 konsulenter på projekter gennem os. Med over 31.000 IT-, Telecomog Management-konsulenter i

netværket, kan vi finde præcis de kompetencer, du søger – både faglige og menneskelige. Vi har adskillige af Nordens største virksomheder på vores kundeliste, men vi er naturligvis interesserede i flere kunder. Og gerne kræsne. Så kontakt os og hør, hvordan vi kan kræse for dig...

eWork Danmark ApS Havnegade 39 · 1058 København K · Tlf.: +45 7799 3220 · Fax: +45 7799 3219 Allégade 2 · 8700 Horsens · Tlf.: +45 8827 1788 · Fax.: +45 7799 3219

www.eworkdk.dk


Case: eWork Denmark

Gør det noget vi medbringer en del erfaringer?

Beskrivelse: Udvikling af kampagner, bannere m.m. eWork er en anderledes konsulentbroker. Derfor skal tonalitet og design være uhøjtideligt, men stadig signalere professionalisme, da eWork har nogle af de største virksomheder i Skandinavien som kunder.

Kan du gække hvem vi er ? Gæt og vind et lækkert Peter Beier påskeæg

eWork leverer IT- og Telekonsulenter. Uanset om du har brug for 2 eller 20 specialister til et projekt på 1 måned eller 1 år, kan vi levere. For selvom vi er Nordens største konsulentmægler, er vi stadig både hurtige og fleksible. Tænk på os – både når det skal gå stærkt og gå godt. Så kan du trække på alle de erfaringer vi har. Lige som en del af Nordens største virksomheder allerede gør. eWork Danmark . Ny Østergade 10 1101 København K . Tel.: 88 27 17 88 www.eworknordic.com h o v e d s p o n s o r f o r C o m p u t e r w o r l d t o p 10 0 eWork_invitation_195x297.indd 1

30-08-2007 08:57:11


Case: eVee Cars zero emission – perfect emotion

Beskrivelse: Introduktion af nyt elbil-koncept Elbiler har haft meget modvind. Primært fordi de er små, grimme og upraktiske. En ny spiller på markedet har fundet en ny måde at ombygge eksistrende kvalitetsbiler til elbiler. Opgaven var at finde navn, design og at kommunikere forskellen på en eVee-bil og en traditionel el-bil.

zero emission – perfect emotion

eveecars.com

Robert Kjellsson

ceo

robert@eveecars.com +45 4085 3099

Østerbrogade 140, 1. th. DK – 2100 Copenhagen, Denmark

eVee_85x54_visit.indd 1

eVee_85x54_visit.indd 3

20/08/09 11:24:01

20/08/09 11:24:01


Case: Rasmus Friis A/S Beskrivelse: Tekst og konceptudvikling af ny website Rasmus Friis A/S er en meget succesfuld københavnsk entreprenør. Virksomheden er delvist ejet af ejendomsudviklingsselskabet Tetris A/S og designet skulle vise slægtsskabet. Se mere på www.rasmusfriis.dk


Case: Kildegaard Ejendomme Beskrivelse:

Når du hellere vil bo end bygge

Annoncer for nybyggede lejligheder

De nye taglejligheder på Hvidovre Torv er lige noget for dig, hvis du hellere vil bruge din fritid på at bo end på at bygge.

På Hvidovre Torv var der bygget nogle nye helt unikke lejligheder. Desværre var boligmarkedet på vej nedad, så det var ikke længere sælgers marked. Derfor måtte der tænkes anderledes, da disse nybyggede lejligheder skulle sælges. Anoncerne var ret effektive. Efter kun et par indrykninger var de fleste lejligheder solgt...

Tid til at nyde udsigten Hvis du drømmer om at sidde på din egen altan i en helt ny lejlighed og nyde udsigten til både by og have, så er de nye taglejligheder på Hvidovre Torv et oplagt bud på dit nye hjem.

Du bor midt i Hvidovres hjerte med torvet som nabo og alt inden for gå- og cykelafstand. Her er byliv lige rundt om hjørnet og en stor grøn have, hvor du kan nyde livet, når solen skinner. Og selv om her er fred og ro, er du tæt på både S-tog og kun 3 minutter fra motorvejsnettet.

Lejlighederne er opført i moderne arkitektur med imponerende pladsudnyttelse. Blandt andet er der hems, som kan bruges til opbevaring.


Logo:

Case: electrIQ Beskrivelse: En nystartet elektriker skulle have både navn og identitet. Virksomheden er specilaliseret i Intelligente installationer, og det skulle navnet naturligvis afspejle. Logo og design skulle både være tidssvarende og tidløst - og kunne fungere uanset om virksomheden har 1 eller 100 ansatte.

Brevpapir:

Blokke: Visitkort:

Morten Riis Aut. el-installatør Telefon 21 70 40 60 mr@electriq.dk www.electriq.dk


Case: electrIQ Beskrivelse: Websiten fortæller om Intelligente Installationer så forbrugeren umiddelbart forstår fordelene. Det handler ikke om teknologien, men om hvordan den letter hverdagen. Se mere på www.electriq.dk


Case: Casa Casin0 Beskrivelse: Gennemskrivning af website Casa Casino er en helt speciel butik. En blanding af det nye, det klassiske og så noget helt skævt. Butikken er meget personlig, og den unikke følelse af at gå på opdagelse i butikken og blive inspireret skulle formidles på sitet. www.casacasino.dk


Case: VM-klima A/S

VMklima_streamer_200x150.pdf

Beskrivelse:

14/10/08

21:10:26

C

M

Y

Logo, identitet og markedsføring af ventilationsvirksomhed.

CM

MY

CY

CMY

K

Først var de 2. Sü var de 20. VM-Klima er en succeshistorie om professionelle kølemontører og ventilationsfolk, der ikke sÌlger varm luft, men leverer prisvÌrdige klima- og ventilationsløsninger.

VĂŚlg en leverandør, der ikke er borte med blĂŚsten før opgaven er helt fĂŚrdig... VM Klimateknik leverer godt indeklima – og et godt klima for samarbejde. Vores lange og brede erfaring med køl og ventilation gør, at vi altid kan ďŹ nde den optimale løsning inden for et givet budget. For det handler om at skabe trivsel, arbejdsglĂŚde og et sundt indeklima. Godt indeklima krĂŚver specialister, der kender bĂĽde lovgivningen og faget. For ventilation skal leve op til krav og forventninger fra bĂĽde bygherre, myndigheder og brugere. Og som leverandør skal vi leve op til bĂĽde budget og tidsfrister. Derfor vil du ogsĂĽ opleve, at vi følger tingene helt til dørs. SĂĽ kontakt os, hvis du trĂŚnger til et frisk pust – og en leverandør, der ikke er borte med blĂŚsten, før opgaven er fĂŚrdig. Helt fĂŚrdig.

M A R T I N W A G N E R D K

Se mere pĂĽ www.vm-klima.dk

VM Klimateknik A/S ¡ Autoriseret køle- og ventilations-installatør ¡ Langøgade 12 ¡ 2100 København Ă˜ ¡ Tlf 7027 1799 ¡ vm-klima.dk

VM-klima øger indsatsstyrken D. 2. juni 2008 er Kenneth Berg landet som produktionschef i VM-klima. Kenneth kommer fra Bravida, hvor han har vÌret produktionsleder i et par ür. Hans job bliver at kunne se opgaverne i helikopterperspektiv, og optimere produktionen, sü vi kan fü endnu mere luft under vingerne. Vi er rigtig glade for at have füet Kenneth med pü holdet, og vi hüber, at du ogsü vil tage godt imod ham.

Mange hilsener VM-klima

info

VW_klima_streamer_200x150.indd 1

13-10-2008 13:58:39


Case: BYGGERIET Beskrivelse: Navn, identitet og markedsføring til byggevirksomhed. Det startede som en tømrervirksomhed, men voksede sig hurtigt stort. Navnet skulle både signalere hvad virksomheden lavede, skille sig ud fra de traditionelle byggefirmaer og være nemt at huske. Virksomheden byggede både boliger og erhverv, og der blev lavet både annoncer, website og salgsprospekter.

Gerdasgade 3C stue

Badeværelse 1 (stueetage)

Ejerlejlighed på 213 m2 i 2 plan

Når man træder ind i badeværelset, kan man allerede mærke kvaliteten under fødderne. De store 30x60 cm lyse fliser giver et roligt og eksklusivt udtryk. Det følges op af den massive bordplade i akacietræ, det rengøringsvenlige hængetoilet og vasken med Gessi armaturet.

Kvalitetsboliger til salg

Der er rigelig opbevarings- og fralægningsplads. Med de 6 skabe under bordpladen og det indbyggede skab mellem toilet og bruseniche, er der plads nok.

Boliger til salg

Huset fremstår som et let og luftigt stykke arkitektur, der er indpasset i det omkringliggende kvarter, men alligevel har sit helt eget moderne udtryk. Det er bygget i gedigne materialer, så man kan bruge tiden på at nyde livet, frem for at vedligeholde huset.

Projekter Byggeri

Badeværelse 2 (underetage)

Kontakt

Når der skal være ro og kvalitetstid, kan man trække sig tilbage i dette badeværelse, som nærmest får karakter af et wellness-rum. Her er der dampsauna med bænke i samme hårdttræ som på terrassen og en glasdør, så man kan sende længselsfulde blikke ud mod badekarret.

Det udvendige udtryk Allerede udefra kan man se, at her er der tale om kvalitetsbyggeri. De pudsede hvide facader, zinktagrenderne, sålbænke i skifer og Velfacdøre og vinduer spiller sammen i det moderne lyse skandinaviske udtryk.

Under den mørke massive træplade med den indbyggede vask er der gjort plads til både vaskemaskine og tørretumbler.

Lorem ipsum dolor sim pokahn Lorem ipsum dolor sim pokahn Lorem ipsum dolor sim pokahn Lorem ipsum dolor sim pokahn Lorem ipsum dolor sim pokahn Lorem ipsum dolor sim pokahn Lorem ipsum dolor sim pokahn Lorem

BYGGERIET ApS

Olof Palmes Gade 5B

2100 København Ø

Telefon 3929 3499

Kun 1 bolig på 213 m2 tilbage

Fax 3929 3498

byg@byggeriet.nu

Terrasser

Ekstratoilet kælder Et praktisk og velfungerende ekstra wc med hængetoilet og hvid porcelænsvask med Gessi blandingsbatteri. Igen er der de store fliser på gulvet og malede vægge.

Terrasse- og gangarealer er belagt med fliser, og kælderterrassen er belagt med hårdttræs-brædder for minimal vedligeholdelse. Den indvendige oplevelse Gulvene er i lakeret askeparket med indlagt gulvvarme. Gipsvæggene er malet i knækket hvid, for at give rummet en lun glød. Gipslofterne er malet helt hvide for at give maksimal lysrefleksion.

Varmeanlæg I ejendommen er der indlagt fjernvarme, og der er gulvvarme på begge etager. Gulvvarme er både elegant, komfortabelt og energibesparende. El og netværk Der monteres HPFI-gruppetavle med automatsikringer

Døre Normalt har man gerigter rundt om døre for at skjule samlinger og overgange. I denne lejlighed går døre og vægge næsten i et – uden synlige overgange, da der ikke er monteret gerigter. Dørgrebene er rustfrit stål af mærket Randi.

Fremtiden sikres ved, at der monteres 1 pds-stik i hvert værelse, som kan bruges til enten telefon, netværk, internet eller tv. Vi håber, at denne materialebeskrivelse har givet et godt billede af, hvad du som køber af Gerdasgade 3C kan forvente. Har du spørgsmål til byggeriet, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Dronningensgade på Christianshavn.

Der er tale om seperate lejemål, der evt. kan sælges samlet. Kontakt os for at høre pris m.v.

Byggeriet Køkkenvasken er underlimet, og der er monteret Gessi blandingsbatOlof teri. Palmes Gade 5B 2100 København Ø Hvidevarerne er i Bosch/Siemens kvalitet, og der er fuldintegreret opvaskemaskine, amerikanerkøleskab med stålfront og ekstrabredt

Baghus: 70 m2 i 3 etager med køkken/mødelokale, kontor, lille rum og badeværelse.

T: 3929 3499 komfur (90 cm). F: 3929 3498

Sag: 1586-8

www.byggeriet.nu

· Lille eksklusivt kontor i forhus sælges. · Topmoderne baghus fra 1719 sælges.

I en stille sidegade på Christianshavn finder du disse fantastiske kontorlokaler - ægte liebhaveri fulde af liv og sjæl.

Køkken Køkkenet et enkelt og stilrent med glatte hvide overflader, greb i rustfrit stål og bordplader i massiv akacietræ.

Tlf: 36301555 · www.lokalbolig.dk

Forhus: 30 m2 kontor med kælder, wc, thekøkken og udgang til hyggelig gårdhave. Sag: 1685-8 BYGGERIET ApS Olof Palmes Gade 5B 2100 København Ø www.byggeriet.nu

Tlf: 36301555 · www.lokalbolig.dk

byggeriet_visitkort_bagside_alle.indd 1

Byggeriet_ann_170x75.indd 1

Telefon: 3929 3499 Fax: 3929 3498 byg@byggeriet.nu

18-03-2008 13:47:13

11-06-2008 11:23:24 byggeriet_visitkort_forside.indd 1

18-03-2008 13:28:10


Case: EasyCarWash

Gaven til far, der har alt

Beskrivelse:

(og som gerne vil have det fjernet)

5\ ]HZRLY ]P VNZr KL

[\UNL KYLUNL

Kampagner til bilvaskefirma. Hvem vasker, støvsuger og plejer bilen mens du er på arbejde? Hvem vasker både personvogne, lastbiler, hængere og trækkere? Hvem bruger specielt kalkfrit vand og vasker helt uden sæbe eller kemikalier? Du har sikkert gættet det. Og gæt, hvem der laver deres kampagner...

EasyCarWash

P R IS E R

EasyCarWash

Park Allé 293 C | 2605 Brøndby | Tlf.: + 45 702 03 702

Nu vasker vi også varebiler, lastbiler, vogntog og trailere Vi kommer til jer og vasker jeres biler, så I slipper for at holde i kø til vaskehallen og for selv at bruge tid på at holde bilerne rene. Vi bruger specielt kalkfrit vand, som binder snavset. Derfor kan vi gøre helt rent uden at bruge hverken sæbe eller andre miljøskadelige stoffer. I menuen kan du se lidt af det vi tilbyder. Men vi kan naturligvis lave lige det vaskeprogram I har brug for.

Ring på 702 03 702 for at høre mere. Eller besøg easycarwash.dk

EasyCarWash VareVogne

Udvendig rengøring.......... ........................................ ........... 290,Indvendig rengøring.......... ........................................ ........... 290,-

LastbiLer

Vask af førerhus/trækker

Udv. vask af førerhus og

........................................

vinduespolering, fælgre

Vask af hænger...............

.............................................

Udv. vask og vinduespoler

ing, fælgrens, insektrens

Vask af forvogn inkl. førerh

Udv. vask af kasse og

...................330,-

etc.

us ................................ .............. 549,-

førerhus, vinduespoler

ing, fælgrens, insektrens

Vask af trailer ................

Udv.vask af kasse og førerh

EasyCarWash – bilpleje on location

............. 290,-

ns, insektrens etc.

etc.

........................................

us, vinduespolering, fælgre

Vask af førerhus/trailer... ........

............... 549,-

ns, insektrens etc.

........................................ Udv. vask af førerhus og ...... 839,trailer, vinduespolering, fælgrens, insektrens af køler/nummerplade r forrude og spejle etc .

Forkæl ham med en total rengøring af bilen. Både indvendigt og udvendigt. Vi kommer og håndvasker bilen med specielt renset vand, der ikke efterlader kalk eller andre spor. For vores vask er uden sæbe eller andre miljøskadelige stoffer.

Fars Dag gavekort inkluderer: Udvendig vask inkl. fælgrens, vinduespolering ind- og udvendigt, støvsugning, rengøring af kabine m.m.

702 03 702

for at høre mere eller bestille et gavekort. Kontakt os på Eller send en mail til: far@easycarwash.dk

EasyCarWash

Indvendig rengøring af

førerhus/trækker......... .................... 310,trailer/hænger/forvogn ..... Ring for pris Indvendig rengøring af specialvogn/vogntog. ...... Ring for pris Indvendig rengøring af

Alle priser er fra-priser ekskl. moms og er ved min. 2 enhed er

EasyCarWash | Park Allé 293 C | 2605 Brøndby | Tlf.: + 45 702 03 702


Case: freetrailer Beskrivelse: Tekster til gratis trailerleje. I Danmark og Sverige kan man låne en gratis trailer. Man kan også booke en trailer på forhånd for kun 15,Det er næsten for godt til at være sandt, og det giver en kommunikativ udfordring.


Case: akselogko Beskrivelse: Vi sÌlger ikke reklamegaver aksel og ko leverer gimmicks, kampagnematerialer og en lang rÌkke andre promotionmaterialer. Med eget kontor i Kina kan akselogko levere skandinavisk kvalitet til østens attraktive priser.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.