__MAIN_TEXT__

Page 1

Afsender: Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

Nr. 9-10 · 44. årgang · November/December 2017 MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

IPO3-DM SPH-DM

Årskavalkaden

2017

Schæferhunden

Hovedavlsskuet


Leder november / december 2017

“BENZIN” TIL BRUGSHUNDEN

Året synger på sidste vers så på dette tidspunkt er det naturligt at se tilbage på året, der er gået. Schæferhunden er en meget alsidig hund, og i Schæferhundeklubben bestræber vi os også på at tilbyde mange forskellige aktiviteter til klubbens ca. 3000 medlemmer. De fleste af aktiviteterne er samlet omkring brugs- og udstillingssporten. DM i IPO 3 blev med stor succes og 40 deltagere afholdt på Svogerslev Stadion. Et meget flot og vellykket arrangement som BHR og kreds 4 - Roskilde i samarbejde, fik afviklet på allerbedste vis.

Team Marlboros Kanto

Der var en rigtig god stemning såvel blandt deltagere som publikum, og der blev vist flot hundearbejde. I oktober måned var der SPH-DM, som kreds 63 - Hobro havde påtaget sig værtskabet for. Også et meget flot og vellykket arrangement. Det er dog ikke blot IPO3 DM, der trækker folk til. De mindre, men tilbagevendende, traditionsrige arrangementer som Beg. B DM i kreds 12 - Aarhus og IPO 1-DM i kreds 70 - Fredericia og Herning Open i kreds 14, er populære arrangementer. På Udstillingssiden er det jo især Hovedavlsskuet - HAS i kreds 38 - Haderslev, som for anden gang stod som arrangør af dette store arrangement. I år var tilmeldingstallet tilmed lidt højere end de foregående år. Mere herom andetsteds i bladet. Derudover har der været LD-skuer i hhv. kreds 11 og kreds 3, som begge var vel besøgte. Ungdomsarbejdet har også været pænt repræsenteret, når det gælder arrangementer, idet der ud over Ungdomslejren med Ungdomsudstilling også har været afholdt Junior-DM og Ungdomsweekend. Alle disse arrangementer kunne ikke finde sted, hvis ikke klubben havde kredsene med alle de frivillige hjælpere. Herfra en stor tak til kredsene og alle de frivillige. Også en stor tak til alle hundeførerne som har bakket op om arrangementerne. Kredsbestyrelser, trænere, instruktører, figuranter, sekretærer, diverse udvalg, dommere, redaktør, Avlsog Brugshunderåd samt Hovedbestyrelsen har alle ydet en frivillig indsats og brugt masser af timer på Schæferhundeklubben. En stor tak til jer. I udlandet har vi som danskere også kunnet gøre os gældende med flotte resultater. Ved WUSW-VM i Tilburg, opnåede Danmark en fornem individuel 8. plads og i holdkonkurrencen blev Danmark en flot nr. 5. Også i Agility-VM fik Danmarks enlige deltager en flot placering. Ved Siegerhauptzuchtschau i Ulm opnåede Danmark mange fine placeringer og Team Marlboro blev nr. 7 i opdrætsklasserne.

KORNFRI PRODUKTER FRA JOSERA

Danmark var også repræsenteret ved Norsk Vinner og SSM. Medlemssituationen er næsten status quo, men det ville selvfølgelig være ønskeligt, at vi kan fastholde medlemstallet, så medlemmerne fortsat finder det attraktivt at være medlemmer i vores klub. Kredsene har her et stort ansvar for at fastholde medlemmerne med gode træningstilbud til hundeførerne. Det skal helst være et varieret udbud, og det skal være træningstilbud, som hundeførerne føler de kan magte, så de får succes, og bliver så glade for at være i klubben, at de fortsætter. Her har det nyligt nedsatte bestyrelsesudvalg en masse ideer, som de meget snart mødes om, for at arbejde videre med. Forude venter 2018, som bliver et travlt år i alle henseender: Schæferhundeklubbens 100 år Jubilæum og WUSV-IPO3-VM, WUSV-Agility-VM, Jubilæumsskue og IPO3 DM - hvor alle disse arrangementer afholdes på Randers Stadion. Derudover er der Hovedavlsskuet - HAS, som kreds 6 - Frederikssund skal være vært for. Endelig har Ungdomsudstillingen 10 års Jubilæum, hvilket også bliver markeret. Til slut er der kun tilbage at ønske jer alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår til jer alle og til Schæferhundeklubben for Danmark. Karin Christiansen - Næstformand

KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk


Avlskåringer ....................................................................... 38

INDHOLD: Køb af eget klubhus ........................................................

6

Seniorklubben ..................................................................

8

Hundens dag i Tivoli ........................................................

10

Kombiskue ......................................................................

12

Ungdomsweekend ...........................................................

13

Junior-DM .......................................................................

16

Medlemmernes pletskud .................................................

18

Avlskåringer ....................................................................

20

Danmarks bedste IPO1 ....................................................

22

WUSV-VM 2017 ..............................................................

24

IPO3-DM .........................................................................

30

HAS 2017 .......................................................................

50

13

24

IPO-SPH DM ................................................................... 164

12

ISSN 0900-6338 Nr. 9-10. November-december 2017 44. årgang Oplag: 3.900 Tryk: Tarm Bogtryk A/S

Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 5277 1467, fax 6476 2790 Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14 E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk Stiftet år 1918

www.schaeferhund.dk Redaktør: Randi Salzwedell Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde Tlf. 5360 1275 E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Forsidefoto: Fra venstre Karat’s Ulli, Team Thomsebo’s Diamond og Leri’s Gonzo. Indsendt af Karina Hansen, Kreds 6.

Udgivelsesplan 2018: Schæferhunden udkommer 5 gange om året med 4 ordinære numre og 1 ekstraordinært nummer indeholdende årskavalkaden. Nr. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Deadline 15. januar 27. april 1. juni 28. august 6. november

IPO3 DM HAS SPH DM

28. maj 1. oktober 6. november

Udgivelse 12. februar 1. maj 30. juni 27. september 15 . december

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

SCHÆFERHUNDEN · 9-10 · 2017

3


Adresseliste

Karin Christiansen, Henriette Jensen, Iris Sørensen, Lisbeth Christensen, Jannik Grube.

HOVEDBESTYRELSEN

Eksteriørdommerudvalg:

Landsformand:

Avlsvejlederudvalg:

Michael Lumby, René Jørgensen og Ulla Hansen.

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: formand@schaeferhund.dk Sekretariatet og medlemsbladet. Ansvh.

Michael Lumby, Irene Thygesen og Annemarie Mortensen.

Næstformand:

Kåringsledere:

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov. Tlf. 2367 6915. E-mail: karin.fc@get2net.dk

Sekretær:

Avlskåringsudvalg: Tina Nørgård.

Leif Jørgensen, Karin Christiansen, Erwin Brooks, Günther Krieg, Gordon Steffensen, Irene Thygesen, Michael Tashlund, Annemarie Mortensen, Susanne Karlsen, Anne-Katrine Karlsen, Ida Lynge, Larsen og Lena Pichler Bjerre.

Tina Nørgaard Tværvej 7, 6640 Lunderskov. Tlf. 5140 7562. E-mail: straxorden@gmail.com

Dommeruddannelsesudvalg:

Kasserer:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Bestyrelsesmedlem:

Ole K. Sarbæk Gosmervej 21, 8300 Odder. Tlf. 2825 5546. E-mail: Ole@kweo.dk

1. Suppleant: 2. Suppleant: Avlsrådsformand:

Lena P. Bjerre Boeslunde Byvej 60, 4262 Boeslunde. Tlf. 4016 8939. E-mail: Kennel@leri.dk

Brugshunderådsformand:

Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, Borup, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 / 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk

PR-standen:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Forretningsudvalg:

Peter Maltha Larsen, Linda Milton, Karin Christiansen

Sekretariatet:

Lise Norup Drudgaard, Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 5277 1467. Tlf. tid: Tirsdag og torsdag kl. 11-14. E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

PR-standen:

Linda Milton Nielsen, Nobisvej 13, 3460 Birkerød. Tlf. 3020 3035. E-mail: hbmedlem@schaeferhund.dk

4

Ungdomsudvalg:

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse. Tlf. 52 30 10 09 E-mail: winnie.kurt@gmail.com

Brugsprøvedommere: Erik Søndersø Ahrends, (FCI, SV), Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk

Mikkel Kruse, Per Svoldgaard, Erik Ahrends og Morten Jensen.

Bent Andersen, (FCI (70)) Tykmosevej 16, 4622 Havdrup. Tlf. 5219 4010. E-mail: scheelseng@mail.dk

IT og Web-udvalg:

Peter Larsen, Vivi Gilsager, Tina Nørgaard og Lena Pichler Bjerre.

Hanne Boe Andersen, (FCI), Ole Kirksvej 16, 7190 Billund. Tlf. 20 8207 68. E-mail: hanneboea@hotmail.com

Ansvarlig for Danmark’s hund:

Finn Bertelsen, (FCI), Roskildevej 377, 4390 Vipperød. Tlf. 2247 1050. E-mail: malinois@daneskjold.dk

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 Mail: jeannegrafn@hotmail.com

Michael Brandenhoff, (FCI), Søndermarksvej 5, 9300 Sæby. Tlf. 4010 1668. E-mail: kreds54@gmail.com

Avlsrådet:

Lena P. Bjerre, Boeslund Byvej 60,4262 Boeslund. Tlf. 40 16 89 39. E-mail: Kennel@leri.dk

Lene Carlson, (FCI, SV), Hærvejen 34, 4660 St. Heddinge. Tlf. 5656 1333 - 51 8435 00. E-mail: lene.carlson@mail.dk

Irene Thygesen, Fiskergårdsvej 30 8920 Randers NV. Tlf. 4079 1165 E-mail: irene@kennel-smed.dk

Vivi Gilsager, (FCI), Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099 - 4017 2342. E-mail: vivi@gilsager.dk

Jeanne Granslev Rafn, Pejmarksvej 32, Karlby, 8500 Grenaa. Tlf. 2036 2063 E-mail: jeannegrafn@hotmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk Leif Jørgensen, Langåvej 10, 8870 Langå. Tlf. 4026 4529. E-mail: teamdika@mail.dk

Brugshunderådet: Vivi Gilsager, Olaf Ryes Vej 14, 8420 Knebel. Tlf. 8635 6099. E-mail: vivi@gilsager.dk Helen Kragh, Vejlbyvej 51, 7000 Fredericia. Tlf. 2546 4164. E-mail: helenkragh@gmail.com Bjarne Brix, Blokhusvej 298, 9440 Aabybro. Tlf. 4131 1975. E-mail: bbrix@mail.dk Erik Søndersø Ahrends, Pottevej 4, 6500 Vojens. Tlf. 2178 9695. E-mail: e.ahrends@mail.tele.dk Mikkel Kruse, Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com Britta Kammersgård, Æblehaven 2 7480 Vildbjerg. Tlf. 3061 5457. E-mail: kammersgaard@vildbjerg.dk John Rasmussen, Ålholmvej 29, 7400 Herning Tlf. 6221 3390. E-mail: johnogvibeke@webspeed.dk

Eksteriørdommere:

Redaktion:

Redaktør: Randi Salzwedell, Lykkesholm 44, 2690 Karlslunde. Tlf. 5360 1275. E-mail: redaktoer@schaeferhund.dk

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested. Tlf. 4793 9685 E-mail: kennel@normanner.dk Ulla Hansen, Hestehaven 16, 6100 Haderslev. Tlf. 7352 9099 / 2277 3036. E-mail: teampakas@teampakas.dk

Asa Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø. Tlf. 5599 3020. E-mail: garodkin@post.tele.dk

Jørgen Hindse, Hovedgaden 164, 3630 Jægerspris. Tlf. 4010 5144. E-mail: jorgen.hindse@gmail.com

SCHÆFERHUNDEN · 9-10 · 2017

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg. Tlf. 3966 6166. E-mail: kennel.hassenkam@ofir.dk Tonny L. Jørgensen, Bygholm Søpark 9B, 8700 Horsens. Tlf. 9831 8368 / 2347 1180. E-mail: tonny.l.joergensen@gmail.com Michael Lumby, Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing. Tlf. 2024 4846. E-mail: kennel@alderslyst.dk Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510. E-mail: pp.l@privat.dk Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf. 2625 6564. E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Hans Hansen, (FCI), Hvalsøvej 3, Osager, 4320 Lejre. Tlf. 2828 0778. E-mail: vanni@sol.dk Leif Harder, (FCI), Birkevangen 2C, 3450 Lynge. Tlf. 4819 2114. E-mail: harder@post.tele.dk Henrik Hjort, (FCI), Odinsvej 23, 4300 Holbæk. Tlf. 4042 2207. E-mail: h.hjort@outlook.dk Gunner Jensen, (FCI, SV), Præstetoften 12, 5471 Søndersø. Tlf. 28 9037 86. E-mail: kgjensen@adslhome.dk Morten Jensen, (FCI), Grønningen 9, 9330 Dronninglund. Tlf. 2099 4826. E-mail: morten.pudseren@gmail.com Mikkel Kruse, (FCI), Skt. Markusplads 12, 3 th., 1921 Frederiksberg C. Tlf. 4051 2135. E-mail: mailmikkelkruse@gmail.com Peter Maltha Larsen, (FCI, SV), Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj. Tlf. 2630 0300. E-mail: petermalthalarsen@gmail.com Ella Laursen, (FCI), Banevej 11, 8700 Horsens. Tlf. 2230 6517. E-mail: ella@busch-laursen.dk Peter Gammelgaard Mortensen, (FCI), Hestehavevej 22, 4130 Viby S.j. Tlf. 2962 0802. E-mail: pgmo@ramboll.dk Per Svoldgaard Nielsen, (FCI,SV), Breumvej 8, 7870 Roslev. Tlf. 9757 4636. E-mail: pandp@dlgtele.dk Villy Petersen, (FCI), Bakkevej 8, 4621 Gadstrup. Tlf. 4619 0585. E-mail: vp_tyson@post.tele.dk Knud Rasmussen, (FCI) , Bejerholmsvej 12, 5762 Vester Skerninge. Tlf. 6224 3804. E-mail: kr.1@rasmussen.mail.dk


Bruger du stadig kun mælkesyrebakterier ved diarre?

Genopretter tarmfloraen og smager godt..! Canikur® Pro indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter hundens tarmbalance

Probiotikum, prebiotikum og mineralsk ler - Kombineres i én formulering

Find nærmeste forhandler

www.bivet.nu/dk


Køb af klubhus samt træningsplads Kreds 19 - Frederikshavn har pr. 1 maj 2017 købt klubhus og træningsplads på Hullvej i Sulbæk, mellem Sæby og Frederikshavn. Vi har i over 40 år lejet pladsen samt klubhus. Grundet dødsfald blandt ejerne, blev pladsen og klubhus tilbudt kredsen. Vi holdt et møde blandt kredsens medlemmer, hvor der var fuld opbakning til bestyrelsen, om at arbejde videre med tilbuddet. Mange medlemmer og firmaer samt ”venner af kredsen” har meget velvilligt sponsoreret penge til formålet. Kreds 19’s kombiskue den 2. juli var også et arrangement, der gav et godt skub på økonomisiden. 84 hunde i kataloget og et utroligt fint salg i vores cafeteria.

6

SCHÆFERHUNDEN · 9-10 · 2017

Vores træningsplads er på ca. 20.000 m2 dvs. ca. 2 tdr. land. Tak til alle hundeejerne, og til kredsens medlemmer samt dommer, ringordner og sekretær.

Vi håber på, at ovenstående vil gavne schæferhundearbejdet i vores område mange år frem i tiden.

Jeg håber vi ses igen i 2018.

Vi har jo set, hvordan forskellige kredse har flyttet plads og klubhus, nogle flere gange med store udgifter til følge. Det er vi nu fri for, fordi vi ejer klubhus og plads.

Vores klubhus og træningsplads ligger meget tæt ved et villakvarter, men et godt forhold til naboer er guld værd. Vi har aldrig haft kritik af hundeglam eller løse hunde. Vi har blandt naboer fået sponsorater til vores klub. Jeg betragter et godt naboskab som særdeles vigtigt, for at undgå kritik af vores arbejde med verdens bedste brugshund- Schæferhunden.

Klubhuset er på ca. 100 m2 med vand, strøm og toiletforhold.

Hilsen bestyrelsen i kreds 19 Børge M. Nielsen - formand

Det giver naturligvis ekstra energi, når der er god opbakning. Det siger vi fra bestyrelsen mange tak for.


Vi fører alt til træningsarbejde og udfører specielle opgaver i læder og webbing. Reparation af dragter/ærmer m.v. Salg af foder. Åbningstider: Mandag: Lukket Tirsdag-fredag: 10.00-18.00 Lørdag: 10.00-15.00 Søndag-helligdage: Lukket Vi fører beskyttelsesudstyr fra: FRABO, SCHWEIKERT, BENDE og KLIN Leverandør til: Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

Kreds 23 Slagelse afholder juleskue 2. juledag

Tirsdag den 26. december kl. 9.00 Dommer: Fritz Bennedbæk dømmer hanner Dommer: Michael Lumby dømmer hanner

I RIDEHALLEN

Tysbjerg Ridecenter Præstemarksvej 4 4241 Vemmelev

Vi starter med hvalpeklasserne 4-6 mdr. Tæver og hanner kører videre aldersmæssigt.

»Tjørnerødgård« · Hørlykkevej 6 · 4450 Jyderup Tlf. 4618 7724 · Fax 4618 7725 E-mail: kenjan@kenjan.dk · Hjemmeside: kenjan.dk

Tilmelding på www.kreds23.dk Eller ring til: Dorte Jensen på tlf. 6010 5761

Sidste tilmelding: 17. december Fra Fyn og København: Afkørsel 40, derefter skilte

E D Ø M S B A K S T N A T N E S Æ R P RE til Indkaldelse

øde sentantskabsm ræ p re l ti d e rm he Der indkaldes

.0 0 0 1 . l k 8 1 0 2 ma r t s . 8 1 . d se C g a d søn , 5000 Oden indelsvej 138 W , t e r t n e c t s i Marienly

iatet i al være sekretar til lovene. sk ld , o et h d en ø h i sm b en 0. tska Dagsord ar 2018 kl. 22.0 på repræsentan ru b et fe dl . an 18 eh en b d s ke v.s. ftligt Forslag, der øns er før mødets afholdelse - d. ødet, skal skri sm b ka g u ts 4 an st nt på repræse hænde sene afholdelse opstillet til valg tskabsmødets s an ke nt ns se ø ræ er p d re , r Kandidater est 4 uger fø kretariatet sen se l ti es ill st d in 2.00. ruar 2018 kl. 2 b fe . 18 en d . d.v.s ovedbestyrelsen På vegne af H and en, landsform rs a L . M r te e P

SCHÆFERHUNDEN · 9-10 · 2017

7


Hvem og hvad står ”Seniorklubben” for? Hvad er ”Seniorklubben” Seniorklubben blev stiftet på Siegerschau 2006 i Nürnberg af en gruppe personer alle over 50 år, som ville gøre noget for ungdomsmedlemmerne/ungdomsarbejdet i Schæferhundeklubben.

Seniorklubben består af en bestyrelse, som hvert år vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes på Siegerschau i Tyskland, med lidt mad og lidt drikkevarer til! På generalforsamlingen fastsættes kontingentets størrelse, der overdrages kasseren.

Bestyrelsen består af en formand, sekretær og en kasserer, alle i Seniorklubben er valgbare. Senior klubben består af: Egon Knudsen, Kennel Egåen Ejler Nielsen, kennel Hatani Svend Rungstrøm, Kennel Mack Jesper Rungstrøm, Kennel Mack Micheal Schou, Kennel Hekami Joel Møller Olsen, Kennel Team Jokami Niels Ole Uggerholm, Kennel Hatani Christian Heidum, Happy Dog,kasserer Kasper Mønster Olesen, Kennel Team Jokami Torben Knudsen, sekretær Pelle Lundquist, dommer Schæferhundeklubben Erling Mortensen, formand

Hvad er formålet med Seniorklubben: Hvert år fremlægges forslag til behandling, om hvilke initiativer der skal sponsoreres, her taler vi kun ungdomsarbejdet og ungdomsmedlemmer. Vi hænger os ikke i aldersgrænsen, men hvis et ungt medlem af klubben, har lyst til at deltage i skuer, prøver eller udtagelser er vi parate til at yde et bidrag til nedbringelse af de udgifter det unge medlem har i forbindelse deltagelsen. Hvad har vi sponseret: Et år fik alle deltagerne på ungdomslejren en Urma bog. Et år et tilskud til et ungdomsmedlem til deltagelse i ungdomslejren, rejseudgifter. Hvert år præmie tilskud til udstillingen, der afholdes i forbindelse med ungdomslejren. Hvad har vi derudover behandlet af forslag: Udgifter til et ungt medlem af klubben, der skulle deltage ved en udtagelse, - desværre meldte vedkommende fra. Et forslag til et ungdomsskue, hvor alle klubbens medlemmer kunne deltage, blot var kravet at det var et ungdomsmedlem der skulle fremvise hunde, overskuddet fra arrangementet skulle gå til ungdomsarbejde, forslaget blev ikke godkendt af UUV. Hvad er fremtidsplanerne: Vi vil ved HAS 2018 have en stadeplads, hvor vi vil uddele reklame for Seniorklubben, og her måske hverve flere medlemmer til Seniorklubben. Som det ses har vi det hyggeligt på vores generalforsamlinger og stemningen er høj fra start og alligevel bliver der besluttet gode tiltag hver gang. Såfremt der måtte være interesse for at være medlem af Seniorklubbens støtteforening, kan henvendelse ske til en i bestyrelsen, prisen er kr. 100,00 pr år, alle indtægter går til ungdomsmedlemmerne eller unge i Schæferhundeklubben. Seniorklubben

8

SCHÆFERHUNDEN · 9-10 · 2017


Mindeord

Næstformand Benny Pedersen - Kreds 32 Det var med en fornemmelse af chok og sorg, vi fredag den 23. juni modtog meddelelsen om Benny Pedersens pludselige, og alt for tidlige død - i en alder af kun 45 år.

Vi ved, at vi vil komme til at savne Benny specielt meget, når vi igen skal lave Pinseskue. Her gjorde Benny en kæmpe indsats, og gik højt op i at alt fungerede helt ned i detaljerne.

Benny kom til Kreds 32 i 2007, og allerede i 2008 kom han ind i kredsens bestyrelse. Benny var startet i Kreds 65 i 1991, og var der blevet uddanne som figurant/prøve figurant af Peter Lysdal og Jørn Gundorf Hansen. Dette har vi i Kreds 32 haft utrolig meget gavn og glæde af.

Benny var en mand med mange interesser. Vi husker mest Benny for hans fascination af Chilli Klaus og hans dyrkning af alverdens chilisorter og grøntsager, samt hans passion for akvariefisk.

Bennys store interesse for hundetræning startede allerede, da han som 14-årig begyndte at træne hund i barndomsbyen Galten.

Benny havde sit arbejdsliv hos Mærsk Terminalen, hvor han med udgangspunkt fra Århus Havn arbejdede med køleteknik. Benny har bl.a. arbejdet på skibe, hvor han har repareret køleanlæg både i land og på

søen. Vi ved, at Benny også var meget vellidt på sine arbejdspladser. Kreds 32 har med Bennys alt for tidlige død lidt et stort tab. Vi har ikke kun mistet en figurant og hvalpetræner. Vi har også mistet en rigtig god ven og kammerat, som vi vil huske for hans behagelige være måde i hans omgang med kredsens medlemmer. Vi vil også savne Bennys underholdende humør ved vore fester og arrangementer. Vore tanker går nu til Bennys forældre (Karl Christian og Birthe Pedersen) og til Tina og hendes to drenge. De har alle lidt et stort tab.

R.I.P. Benny - Kreds 32

MEDLEMMERNES

Haus Qira C-kuld tøserne Caja, Casey og Claire 7½ uge gamle. Indsendt af Klaus Lingskov.

Haus Cauda Aston. Indsendt af Michelle Sønderbæk.

pletskud

SCHÆFERHUNDEN · 9-10 · 2017

9


Hundens dag i Tivoli 2017

Kreds 2 var igen i år inviteret af Dansk kennel Klub, der gerne ville have os til at komme med vores agilitybane og lave lidt opvisning i forbindelse med Hundens Dag i Tivoli. Vi ville stille vores bane til rådighed for havens gæster hele dagen, så de interesserede kunne prøve lidt agility under kyndig vejledning. Derefter ville vi om eftermiddagen lave lidt opvisning med nogle af medlemmerne fra vores eget agilityhold fra kl. 16.00- 16.30. Sidste år fik vi tildelt græsset foran scenen på Plænen, men på grund af den meget våde sommer, stod plænen næsten under vand, så vi blev vi flyttet ud på gruset til højre for plænen. Da kl. blev 11.00 strømmede det ind med mennesker og hunde. Det var fuldstændig overvældende så mange besøgende, der var. Vi havde ikke glemt, hvor travlt vi havde sidste år, så vi havde fået ekstra til at hjælpe til denne gang, og det var en rigtig god ide, for hold op, hvor havde vi travlt med at hjælpe de mange, mange mennesker, der havde lyst til at prøve agilitybanen. Kl.16.00 skulle vores egne hunde så lave opvisning, og det fandt gæsterne tydeligvis meget underholdende. Vi havde sørget for, at der både var begyndere og øvede til opvisningen, så gæsterne kunne se udviklingen, der sker, fra man begynder til agility, og efter man har trænet et par sæsoner,- så underholdsværdien var høj, da der selvfølgelig også skete fejl og opstod sjove hændelser på banen med ikke helt samarbejdsvillige hunde, da de selvfølgelig også lod sig påvirke af alle de mange mennesker og hunde, der stod og kiggede så tæt på. Det var en kæmpe succes igen i år. Vi fik meget ros fra Tivoli og Dansk Kennel Klub, og vi ved allerede, at vi skal derind igen til næste år. Det er en fantastisk oplevelse og dejligt, når så mange går derfra med en ide om, at de vil prøve at finde et sted i deres nærhed, hvor deres hunde kan gå til agility. Super dag, hvor vejret også var med os

Iris

10 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7


Det svenske Hovedavlsskue SSM 2017 Foto: Gitte Beck Nielsen

S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 11


m a rk

Skue- og hvalpeshow i Kreds 2 Amager den 8. oktober

I år havde vi dommer René Jørgensen på besøg, og desuden havde vi besøg af tre fra ungdomsakademiet. Alexander Scheppan, Martin Mortensen og Karina Holdt Andersen, som virkelig blev sat på en prøve af René. De skulle beskrive flere af de deltagende hunde, og da de fik et bord og stole ud i ringen, havde de et problem med at holde styr på papirerne i blæsevejret. Solen skinnede, men det var hundekoldt og meget, meget blæsende. Godt køkkenet igen i år kunne levere dejlig varme flæskestegssandwich og ristede pølser, så der var noget at varme sig på. Rigtig dejlig dag med skønne hunde.

12 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7

Iris


UNGDOMSSIDERNE

Ungdomsweekend I år holdt vi ungdomsweekend den 27., 28. og 29. oktober og for første gang var vi i Kreds 2-Amager. Fredag Vi mødtes fredag eftermiddag kl. 16.00 men måtte vente lidt med at starte, da vi i år havde deltagere med fra Kreds 38-Haderslev og fra Kreds 22-Bornholm, og det er ikke nemt at nå helt til Amager en almindelig hverdag i myldretid. Vi havde fået Karinne og Leif Nielsen til at komme fredag for at fortælle og vise arbejdet med Nosework. Det var rigtig spændende og de unge fik lov til at prøve med deres egne hunde. Klubhuset er meget godt indrettet til sådan en weekend, for alle madrasserne kunne ligge i den ene halvdel af huset, og så kunne vi sidde ved bordene i den anden halvdel uden at skulle rydde sengetøj m.m. væk hver morgen. Efter aftensmad måtte vi lige en tur i Fields, for Bilka havde tilbud på slik, så der skulle lige provianteres, og derefter kom der fuld gang i træningen, men der blev også lige tid til at hygge med kortspil på terrassen, for selv om det var sidst i oktober var vejret så fint, så vi kunne sidde derude til kl. 23. Lørdag efter morgenmaden satte vi vores agilitybane op, og så kunne den stå fremme hele dagen, og den blev sandelig også flittig brugt. Der var også træning i gruppe B og C, og selv om der var meget vand på banen, var det ikke nok til at holde deltagerne væk.

Jeg syntes alle var i gang med deres hunde hele tiden, men der har alligevel været tid til at kigge i slikposerne, for lørdag aften var der stemning for en opfyldning, så vi spadserede igen den gode bid vej til Fields. Jeg tror personlig at Niels Christian fik mest ud af turen derhen, for han fik lov at prøve den meget høje rutsjebane i Toys´R´Us (ca. 1 m høj) til gengæld kom han ikke til skade, for hans lange ben nåede jorden inden han startede. Igen var vi heldige med vejret, ingen regn hele dagen, men så var det også slut, for om natten fik vi da det hele. Det stormede så broerne var lukkede, det tordnede, haglede og styrtregnede hele natten, men heldigvis var

det natten hvor sommertiden sluttede, og vi fik derfor lov til at sove en time længere, og det gjorde, at som på bestilling var det tørvejr, da vi stod op. Søndag morgen kom kreds 2 medlemmer til morgenkaffe, for der var friske frivillige, der gerne ville stå på poster til vores lille dagløb. Her skulle deltager og deres hunde udsættes for lidt af hvert. Hundene skulle samle bolde op af en spand med vand. Finde godbidder eller bolde i en stor papkasse fyldt med avispapir, huske en masse ting, snuse sig frem til pølsestykker gemt under urtepotter, lave feltsøg, fange fi-

S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 13


gurant, apportere forskellige ting (flaske, hammer, bold apportbuk) efter eget valg, hund og fører skulle kravle igennem dæk og tunnel, samle piratos op med munden fra en skål med mel, og tegne en hund mens de havde bind for øjnene. Godt de hunde ikke skulle bedømmes af en dommer. Da vi havde spist frokost var der præmieoverrækkelse: Casandra Rygaard/Ghandi ........ 162 Anders Letting /Gabbi...............153 Nadja Vimther/ Qualli ............... 153 Cathrine Gregersen/Lima .......... 147 Sofie Knap/ Calisto ................... 142 Niels-Christian/ Messi ............... 132 Noah Andersen/ IQ ................... 128 Malene Gregersen/ Bania ......... 125

14 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7

Derefter var der så lige lidt rengøring som var meget hurtigt overstået, da alle hjalp til.

En speciel tak til Henning Visholm som slet ikke havde noget med weekenden at gøre, men som alligevel altid er på pletten, og havde meget travlt med at hente rigtig meget vand til os, og hvad vi ellers stod og manglede. En super dejlig weekend hvor vi har trænet, hygget og haft det rigtig sjovt. Iris

Tak til vores sponsorer: Dansk Dyrehelse, Stald Ballegaard, Rygaards Systue. Sonja og Zita. Heidi Letting. Stor tak til Sonja og Zita fordi de igen har sørget så godt for os vedrørende maden og selvfølgelig også til Lisbeth og til Thomas som også hjalp hele weekenden. Tak til kreds 2 for lån af klubhus Og jeg ved, vi imponerede nogle af kredsens medlemmer, da de så, hvor velopdragne unge mennesker, der var på besøg, for ingen gik ind i klubhuset med `udesko` men pænt satte fodtøjet lige inden for døren.

Husk at indsende resultater fra jeres ungdomsresultathæfter. Jeg vil gerne have dem senest 15. februar. Jeg håber, at der er rigtig mange af jer, der vil være med i konkurrence om at blive årets ungdomsmedlem med højeste point. De 3 højeste får pokaler samtidig med pokal uddelingen »Danmarks Hund«. Iris


UNGDOMSSIDERNE

På sponsorlisten til ungdomslejren havde vi i sidste blad glemt at få Kreds 18-Aabenraa med. Vi beklager fejlen. S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 15


Junior-DM I Ungdomsudvalget har vi længe haft et ønske om at afholde Junior-DM igen, så da der nu var flere af ungdomsmedlemmerne, der har taget prøver med deres hunde, fandt vi, at tiden var inde. Der blev fundet en dato - den 30. september og en kreds, der ville lægge hus og faciliteter til, nemlig Kreds 26 - Vestfyn.

Vi startede i klubhuset med indcheckning og dejlig morgenmad, og der blev trukket lod om rækkefølgen ved BP B-hundene. Herefter samledes vi på pladsen til væsenstest, og så var vi i gang.

Der skal lyde en ekstra stor tak til de dygtige hundeførere, der havde lyst og ikke mindst mod til at støtte op om det første Junior DM i denne omgang. Uden jer – intet DM. Super flot af jer.

Der blev vist rigtig pænt hundearbejde, men der var også så mange nerver på hos nogle, så hundene slet ikke kunne genkende deres førers kommando.

Vi håber, der er interesse for at stille igen til næste år, og at flere har lyst og mod til at være med.

Vi havde besluttet, at der skulle være mindst 6 hunde, før vi ville afholde det, og heldigvis var der friske unge mennesker, der syntes, det var en god ide at stille op.

Stor tak til dommer Erik Ahrends, som gjorde et stort arbejde i at forklare, hvad de unge gjorde godt, og også hvad de kunne gøre for, at det blev bedre.

Vejret var blæsende og koldt, men heldigvis holdt det tørt det meste af dagen.

Tak til figurant Jannik Grube for veludført arbejde. Tak til sponsorerne og tak til Kreds 26 for at lægge hus til hjælp med afviklingen af arrangementet.

I har jo hundene til det, da flere af jeres hunde har Begynderprøver, IPO og nogle er endda avlskårede, så kom endelig med og vis flaget. Resultater - beståede prøver:

Der var 4 BP-B, 1 IPO1 og 1 IPO2.

16 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7

Louise Rosa Hansen / Juwika Hyben IPO1: 78-73-82-UDP: 233 p. Junior Danmarksmester.


Nadja Vinther/ Egons Qualli BP B: 98 p. - Junior Danmarksmester Cecilie Linnemann / Rask Fritte BP B: 97 p. Casandra Rygaard / Gandhi BP B: 80 p. Sofie Knapp / Team Paka’s Calisto BP B: 70 p.

Tak til følgende sponsorer: Team-Canone Kennel Kiami Kennel Leri Erik S. Ahrends Kreds 38 - Haderslev

Iris Sørensen og Karin Christiansen Ungdomsudvalget

S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 17


MEDLEMMERNES

pletskud Vores herlige vuffer, Team Kratmosens Juda (aka Rex). Indsendt af René Bondé Gravang.

Fællesafdækning på tur med Kreds 5-Hillerød. Foto: Jacob Garde

18 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7

Don fra Pandrup. Indsendt af Lone Sørensen.


Tu

e e lHl f aHf t a t d sseennd tdveådeel eem e ntt.. IIndd le m en

P

el

u iT Wa kM

lreie sPsr. ie

ss.

M ai il m kaW iildm eati v dåe

Kratmosens Von Cuba 4 1/2 mdr. nyder de bornholmske strande. Indsendt af Mari-Anne Gustavfson.

Team Marlboro Salto ved Vesterhavet, 3 år gammel. Indsendt af Karoline Jespersen. Harmonien’s Gabby. Vores elskede smuksak. Indsendt af Julie Roerholt.

Greve Monto hilser på en anden lille Greve til kenneltræf. Indsendt af Malene Arvedsen.

S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 19


AVLSKÅRINGER Avlskåring i Kreds 17-Silkeborg den 8. oktober 2017 Dommer: Michael Lumby Dansk livstidskåring tæver: C-You vom Spektefeld

Foxy de la Petite Vernusse født 24. 08. 2010, DK 12053/2013

Tysk livstidskåring hanner:

Tysk livstidskåring tæver: Vesterlund Malu II, født 19.11.2013, DK 19523/2013 Kåring, dansk model hanner: Egons Power født 28. 09. 2014, DK 17777/2014 Team Marlboro Morgan født 21. 12. 2013, DK 01391/2014

født 28. 09. 2011, SZ 2272410

Avlskåring Kreds 6-Frederikssund den 21. oktober 2017 Dommer: René Jørgensen Dansk livstidskåring hanner: Thomsebo Carlos født 21. 09. 2010, DK 19073/2010 Kåring, dansk model hanner: Jabina Rumle født 17. 07. 2014, DK 13642/2014 Wildmarkens Mums født 27. 07. 2013, DK 15389/2013

Kratmosens Ocean født 20. 08. 2014, DK 15618/2014

Team Aaby Ika født 16. 05. 2013, DK 09757/2013

Kåring, dansk model tæver: Pelo Ludovika, født 24.06.2012, DKK 1186112

Maack’s Dido the Diamond født 04. 05. 2013, DK 10120/2013

Maegaards Fiona ødt 04. 03. 2015, DK 04695/2015

Lyager’s Trie født 05. 05. 2012, DK 09944/2012

Tysk livstidskåring tæver: Vestegnen’s Baby født 16. 11. 2012, DK 18790/2012

SV’s godkendelse af avlskåring I anledning af Poul Meineches 70 års fødselsdag i år, som vi naturligvis har lykønsket med, vil AR hermed minde om en af betingelserne for at opnå SV´s godkendelse af en avlskåring. Dette gælder den såkaldte 70-årsregel, som betyder, at Poul Meineches skuepræmieringer og avlskåringer fra og med 2018 ikke kan godkendes i SV. Poul Meineche er dog fortsat FCI-dommer og kan fortsat dømme i det omfang, han ønsker. På vegne af Avlsrådet Lena Pichler Bjerre

20 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7


Avlskåring Kreds 10-Hjørring den 11. november 2017 Dommer: Sven Erik Lundkvist

Dansk livstidskåring tæver:

Avlsmønstring:

Tomag Mitze født 26. 06. 2010, DK 14979/2010

Gipsygarden’s Diddi født 14. 05. 2012, DK 09541/2012 Dansk livstidskåring hanner:

Vennebjergs Young født, 03. 02. 2011, DK 02903/2011

Vennebjergs Naomi født 17. 03. 2013, DK 05316/2013

Satoris Goa født 22. 03. 2012, DK 06294/2012

Bayogi Exso

Kåring dansk model tæver: Amajero’s Ayoe født 08. 06. 2014, DK 1183014 Satoris Pippi født 31. 01. 2015, DK 03880/2015 Abardi Uta født 17. 09. 2014, DK 17564/2014

født 14. 06. 2013, DK 12387/2013

avlskåring i Schæferhundeklubben for Danmark Avlskåringsudvalget vil gerne opridse den måde det foregår på, når man skal tilmelde sin hund til avlskåring.

”Avlskåring/Mønstring’’. Nederst på denne side findes et link til ”Generelle regler for Dansk / Tysk avlskåring’’.

Inden man tilmelder sin hund, skal man vælge om man vil stille til en Dansk eller Tysk avlskåring.

Alle de her nævnte sundhedskrav, prøver, skueresultater m.m. skal være i orden og erhvervet inden man tilmelder sin hund via Caniva (HUSK fra 01.01.2018 skal også DNA-test være registreret i DKK`s hundedatabase før tilmelding).

www.schaeferhund.dk – vælg punktet ”AVL/ SUNDHED” – vælg punktet ”Skuer, Avlskåring og Danmarks hund” – vælg punktet

født 18. 09. 2014, DK 16739 Tysk livstidskåring tæver: Kiami’s Larissa født 30. 11. 2012, DK 20486/12 Kåring tysk model tæver: Satoris Cougar født 07. 04. 2013, DK 06114/2013

Froulund Evita født 05. 01. 2012, DK 01321/2012

Tilmeldingsprocedure i forbindelse med

Man kan se de forskellige regler for Dansk eller Tysk kåring ved at gå på Schæferhundeklubbens hjemmeside:

Team Englund’s Eia

Vi ønsker at slå helt fast, at man ikke kan tilmelde sin hund til en kåring, med en formodning om at bestå en prøve, få sit prædikat til et skue og lign.

Ingen tæver kan deltage, hvis de er mere end 4 uger henne i drægtighed (se GB), her gælder samme regel som for prøvedeltagelse. Medlemskab af Schæferhundeklubben kræves for de ejere der er oplyst på ejerbeviset, og hunden skal være dansk ejet og registreret i DKK. Den seneste tid har flere misforstået reglerne på trods af, at det både står skrevet i Gældende Bestemmelser og på hjemmesiden under AVL/SUNDHED. Det er ikke muligt at få dispensation - der skal være ens regler for alle. Kåringsudvalget håber hermed, at fremtidige avlskåringer forløber gnidningsfrit – også for vores hårdt prøvede kåringsledere, der kæmper en sej kamp for at indsamle den nødvendige dokumentation i rette tid, så alle tilmeldte kan deltage.

Kåringsudvalget, Lena Pichler Bjerre, Irene Thygesen og Tina Nørgaard

S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 21


FOTO FRA

Foto: Carina Kristiansen

Danmarks bedste IPO1 Stor TAK til vores sponsorer: Foderpræmier, figuranter og spring, trøjer skænket/udlånt af GAMEDOG. Gaver til hf, apportbuk og ærmeovertræk skænket af DOGSPORT. Kreds 3, 23, 37, 47, 60, 71. Michael Glamsø m. Cartagena Xerox 290p Vinder af IPO1-DM 2017 Skænket af Kennel ChaDe Thomas Jakobsen m. Jabina Uzi 284p IPO1-DM 2017 – Nr. 2 Skænket af Kreds 70 / Fredericia Tom Solon m. Hasco z Lomeckeho Polesi 282p IPO1-DM 2017 – Nr. 3 Skænket af Kreds 70 / Fredericia Tom Solon m. Hasco z Lomeckeho Polesi 98p IPO1-DM 2017 – Bedste Gr. A Skænket af Lars Lentz Michael Glamsø m. Cartagena Xerox 97p IPO1-DM 2017 – Bedste Gr. B Skænket af Karina og Stefan Sjöberg Michael Glamsø m. Cartagena Xerox 96p IPO1-DM 2017 – Bedste Gr. C Skænket af Kreds 63 / Hobro Thomas Jakobsen m. Jabina Uzi IPO1-DM 2017 – Bedste tæve Skænket af www.care4u2.dk Michael Glamsø m. Catagena Xerox IPO1-DM 2017 – Bedste han Skænket af Karina og Stefan Sjöberg Erindringspræmier IPO1-DM 2017 Skænket af Danske Bank

22 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7


Hundenavn

Fødselsdato

Hundefører

Kreds

A

B

C

Total

Note

1

Cartagena Xerox

24.12.2014

Michael Glamsø

Kreds 4

97

97

96

290

F

2

Jabina Uzi

17.02.2015

Thomas Jakobsen

Kreds 28

97

96

91

284

SG

3

Hasco z Lomeckeho Polesi

16.03.2014

Tom Solon

Kreds 12

98

93

91

282

SG

4

Cira vom Wolfsmoor

16.04.2015

Dan Kennet Christensen

Kreds 38

93

93

91

277

SG

5

Jen-Ager’s Uni

16.11.2012

Jørgen Væhrens

Kreds 16

94

92

81

267

G

6

Jabina Lanka (2013)

17.08.2013

Harry Dele

Kreds 63

95

80

78

253

G

7

ChaDe’s Chanto

21.12.2015

Jan Herneth

Kreds 56

78

90

81

249

G

8

Eleisa Normanners

26.09.2013

Johnny Thyrén

Kreds 62

92

75

80

247

G

9

Abardi Uta

17.09.2014

Anne Marie Kiilerich

Kreds 65

89

70

83

242

G

Abardi Vanilla

30.10.2014

Charlotte Clausen

Kreds 34

90

60

87

237

M

Team Aixa Cocio

17.01.2013

Pia Dreyer

Kreds 28

88

85

173

M

Cutulus Oona

16.09.2013

Dorte Dragkilde

Kreds 3

93

76

169

M

Rask Emilie

06.01.2013

Peter Elkjær

Kreds 30

91

61

152

afbrudt

S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 23


WUS VM 2017 i Tilburg, Holland

Carina og Diesel endte på en flot 10. plads i agility

Kære deltagere og supportere Så er jeg også hjemme igen (og på job), efter en fantastisk uge. Tak til Thomas Jørgensen, John Jabina, Vibeke Mølgaard, Rikke Marstrand og John Rasmussen, for rigtig godt selskab og gode konstruktive ”cirkelmøder”. I har alle leveret og præsenteret flot og seværdigt hundearbejde. I Agility fik Carina Enevoldsen sat Schæferhundeklubben for Danmark i gang. Carina fik tændt gnist og lyst hos mange danske supportere, godt gået. Igen i år havde mange danske supportere fundet vej til Tilburg, nakkehårene rejser sig, når man hører jeres fælles brøl og ”det var Danmark”. Jeres opbakning, støtte, smil og hjælpsomhed er uovertruffen, tak.

24 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7

Danmark fik overdraget WUSV-fanen i forbindelse med afslutning og ved teamledermødet efterfølgende, havde nationerne mulighed for spørgsmål. Alle glæder sig til WUSV 2018 i Randers (i solskin og tørvejr).

fik vi flyttet ”standen” indenfor, lige ved hovedindgangen og det har virket. Rigtig mange har nu været forbi og fået en snak med vores frivillige i standen om næste års VM i Randers.

Hvis deltager og supporter ville bruge 5 min. på at liste, hvad var godt, hvad kunne være bedre? Modtager jeg gerne input. vivi@gilsager.dk

Tiden er også blevet brugt til at notere, hvad der har virket ved dette VM og hvad vi skal gøre anderledes. Igen i år har det været en kæmpe fornøjelse at se alle de danske supportere på stadion og ved aftensmåltidet. Igen har det danske landshold præsenteret seværdigt hundearbejde af høj kvalitet Danmark endte som nr. 5 i holdkampen. Vi kom til Tilburg som et hold, der i tykt og tyndt bakker op om hinanden, og Schæferhundeklubben for Danmark har fået rigtig fin reklame. Danskernes indbyrdes placering blev, at bedste dansker blev Rikke Marstrand og Jen-Ager´s

Beklager at dagbogen i 2017, ikke helt har været en dagbog. Tiden under VM har været fuldt besat, I år med en lille ekstra tjans, nemlig promotion for VM i Randers 2018. Visit Randers har været på besøg, interviewet forskellige nationer, for at høre om deres behov og ønsker. Royal Canin har kæmpet med vandet i standen og en uheldig placering. Lørdag


Visit Randers ansatte som besøgte Tilburg for at være velforberedte til 2018 (Charlotte og Anne-Mette)

Stærke SHK-medlemmer som reklamerer for WUSV 2018

Britta Kammersgård, optaget tilskuer (medlem kreds 14)

Ready med i alt 278, som rakte til en fantastisk flot 8. plads, Thomas Jørgensen og Jabina Liara på en 22. plads samt John Jabina og Jabina Kiwi på en 24. plads, begge med 270. John Rasmussen og Newton von Skandinavika lige efter på en 27. plads med 268. Vibeke Mølgaard og Alonso på en 43. plads med 259 point. I alt er 131 ekvipager stillet op til start, 54 er dumpet, hovedparten i spor. Danmark har med alle 5 deltagere, der har bestået deres prøve, leveret en godkendt præstation. Carina Enevoldsen og Diesel sluttede på en fornem 10. plads ved Agility-VM, og har på fornemste vis repræsenteret Danmark. Vi ses i Randers 2018

Aftener gik med hyggeligt selskab sammen med danske supportere

Vivi Gilsager

S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 25


ARRANGEMENTS Dato

Arrangement

Arrangør

Dommere/instruktører

MARTS 18.

Repræsentantskabsmøde, Marienlystcentret, Odense

24.-25. IPO3-udtagelse 29. Skue og hvalpeshow

Kreds 59 – Grindsted Kreds 84 – Skovbo

René Jørgensen

APRIL 7. LD-skue 7.-8. DKK IPO3 DM 14.-15. Sjællandsmesterskab SPH1 20. Aftenhvalpeshow

Kreds 11 – Randers Kreda 46 – Køge Kreds 1 – Rødovre Kreds 6 – Frederikssund

Fritz Bennedbæk

21.-22. IPO3-udtagelse kreds 9 21. Mix Match

Kreds 4 – Roskilde

27. Skue og hvalpeshow

Kreds 38 – Haderslev

Margit van Dorssen og René Jørgensen

5. Skue og hvalpeshow

Kreds 17 – Silkeborg

Michael Lumby

MAJ 10.-12. IPO3-DM

Randers Stadion

13. Skue og hvalpeshow

Kreds 62 – Vallensbæk

René Jørgensen

21. Pinseskue

Kreds 32 – Ringkøbing

René Jørgensen og Michael Lumby

Kreds 4 – Roskilde

René Jørgensen

2. Skue og hvalpeshow

Kreds 10 – Hjørring

Michael Lumby

3. Skue og hvalpeshow

Kreds 22 – Bornholm

Fritz Bennedbæk

9. Danmarks bedste BP B

Kreds 12 – Aarhus

26.-27. Universalsieger

JUNI

16. LD-skue

Kreds 3 – Ballerup

28. Aftenshow

Kreds 38 – Haderslev

Ulla Hansen

1. Skue og hvalpeshow

Kreds 19 – Frederikshavn

René Jørgensen

8. Skue og hvalpeshow

Kreds 8 – Rønnede

JULI

8.-14. Ungdomslejren 14. 10 års Ungdomsjubilæumsudstilling

26 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7

Schæferhundeklubben Ungdomsudvalget Ulla Hansen og René Jørgensen


KALENDER 2018 Dato

Arrangement

Arrangør

Dommere/instruktører

AUGUST 3.-5. HAS Hovedavlsskuet 31. 8.-2. 9. Siegerhauptzuchtschau

Kreds 6 – Frederikssund Nürnberg

Dato ikke 100% fastlagt

SEPTEMBER 15. 9. Danmarks bedste IPO1

Kreds 70 – Fredericia

16. 9. Mix Match

Kreds 62 – Vallensbæk

Sven Erik Lundkvist

23. 9. Skue og hvalpeshow

Kreds 49 – Odense Nord

Poul Meineche

OKTOBER 1.-7. WUSV-VM 6. 100 års Jubilæumsskue

Randers Stadion Randers Stadion

Poul Meineche, René Jørgensen, Michael Lumby, Fridrich Gerstenberg

Kreds 2 – Amager

Poul Meineche

Kreds 6 – Frederikssund

Tysk dommer

Kreds 37 – Vejle

Tysk dommer

Kreds 23 – Slagelse

Udenlandsk dommer

20. IPO-SPH2-DM 21. IPO-SPH2-DM 21. Skue og hvalpeshow

NOVEMBER 3. Skue og hvalpeshow 17. Vinterskue

DECEMBER 26.

Juleskue

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7 27


kombiskuer året igennem

28 S C H Æ F E R H U N D E N · 9 - 1 0 · 2 0 1 7

Foto: Gitte Beck Nielsen

Stemningsbilleder


SPH-DM Hovedavlsskue IPO3-DM


IPO3-DM 2017 Svogerslev stadion var i 2017 rammen omkring IPO3-DM, og forholdende var perfekte. Uden Kreds 4-Roskilde og alle deres fantastiske gode folk, havde BHR ikke kunne gennemføre arrangementet. Tak kreds 4 fordi I stiller op. 40 dejlige IPO3-ekvipager ud af 57 mulige stillede til start, og der blev vist super flot og seværdigt hundearbejde gennem hele weekenden. 9 tæver og 31 hanner, hvor yngste hund var Jabina Rumle 17-7-2014, og ældste Danger vom Bürgereck 13-4-2009. 14 hunde er kåret i DK, 26 hunde er ikke kåret (i DK).

Et efterhånden meget stabilt indslag ved IPO3-DM er Helen Kragh, som knokler i sekretariatet og arbejder hårdt for at skaffe sponsorer. Og det gør Helen til absolut fortrinligt. Tak til dommere, figuranter, sporlæggere og andre hjælpere, som alle leverede et super flot stykke arbejde, og til alle som støtter arrangementet på den ene eller anden måde.

Med spænding til sidste hund endte IPO3-DM med denne top 3: Fra venstre Hugo Skov med Hesselballe Cico 289 point, Thomas Jørgensen med Jabina Liara 290 point og John Jabina med Jabina Kiwi med 288 point.

78 % af de deltagende hunde er dansk opdrættet og fordeler sig som følgende:

Jabina Hesselballe Skandinavika Bayogi Cartagena ChaDe Dederthing Funder Jen-Ager’s Kongeskoven Korskilde Sch-Ca Team Marlboro Tobila Swatten Flagge Haus TTH Schulplatz Spektefeld Bürgereck Raiser Patscherkofel Bullerjahn Wolfsfriede

14 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Der var en dejlig positiv stemning blandt tilskuere og deltagere, som gør at det bliver lettere at samle frivillige hjælpere.

BHR - Vivi Gilsager


Foto: Carina Kristiansen og Randi Salzwedell

Dommerkommentarer Gruppe A: Erik Søndersø Ahrends og Knud Rasmussen

Benny Boesen, Sofie Rasborg, Allan Maindal, Remmy Nielsen, Carsten Brandt, Kim Sørensen, Lotte Hansen og Nellie Sørensen. Kreds 4 havde fået stillet nogle særdeles fine næsten helt ensartede arealer med sommerkorn til deres rådighed til IPO3-DM, og dette gjorde, at der næsten ingen forskel var i de sværhedsgrader, som hundeførerne blev stillet over for, og selv om landmændene nok ikke læser dette her skriv, så vil jeg nu ikke undlade at sige 1000 tak for lån til de landmænd, som vi ikke kan undvære, hvis vi vil drive vores sport.

var ansvarlig for den sportslige del af DM. Rammerne blev skabt ved Svogerslev stadion, som har de rigtige faciliteter til sådan et arrangement. Med 40 tilmeldte ekvipager var der fra starten den rigtige atmosfære og spænding, som et DM fortjener.

Lidt statistik: F 8 – SG 8 – G 6 – T 5 – M 11 – DISK/USP 1 Genstande-prædikater i de beståede spor 82 styk, F 48 – SG 10 – G 8 – M 16 A-dommerne Knud Rasmussen og Erik Ahrends

IPO3-DM 2017 blev i år afholdt på Svogerslev stadion af BHR i samarbejde med kreds 4 Roskilde, og man må sige, at med kreds 4 som de bærende kræfter, så var DM 2017 i de bedste hænder. Alt fungerede til top Fortrinlig, selv vejret havde de helt styr på. Der er ikke mange kredse, som kan afholde et så stort arrangement, uden at der skal bruges hjælpere udefra, og det er bare super flot, at så mange dygtige kompetente personer ønsker at være en del af DM-arrangementet. Uden jer ville det næsten være umuligt at gennemføre/afholde IPO3-DM, så herfra et kæmpe stort tak til de frivillige DM-hjælpere. Jeg havde sammen med Knud Rasmussen fået tildelt opgaven som spordommere, og også her var der helt styr på opgaven, som blev styret/ledet af Jan Herneth på absolut bedste vis. Alt fungerede til top Fortrinlig. Herfra skal der lyde et meget stort tak til samtlige sporlæggere, som weekenden igennem sørgede for at sporlægningen var helt som den skal være. Stor tak til sporlægger

Vinkel-prædikater i de beståede spor 108 styk, F 42 – SG 28 – G 25 – T 5 – M 8 Langsider i de beståede spor 135 styk, F 52 – SG 51 – G 19 – T 6 – M 7 Jeg vil også gerne sige Knud Rasmusen en stor tak for godt samarbejde weekenden igennem. Det var en fornøjelse. Til slut vil jeg sige samtlige hundeførere - en stor tak for jeres måde at deltage og fremføre jeres hunde på ved IPO3-DM 2017. Tillykke med de opnåede resultater og held og lykke til VM holdet i Holland til oktober. Spordommer Erik Søndersø Ahrends. Gruppe B: Gunner Jensen og Vivi Gilsager Så er årets IPO3-DM 2017 vel overstået. En konkurrence, som indeholdt masser af gode oplevelser. BHR stod som ansvarlig og havde allieret sig med kreds 4, som forestod den endelige tilrettelæggelse. Det gjorde de, med Annemarie Mortensen i spidsen, med bravur. Men også en stor tak til Morten, som

B-dommer Gunner Jensen og C-dommer Morten Jensen

Jeg vil også her sige tak for en rigtig fin forplejning begge dage. Jeg havde fornøjelsen sammen med Vivi Gilsager at dømme lydighedsdelen – en opgave jeg vil se tilbage på med glæde. I det nedenstående er der en kommentar på de enkelte ekvipager, og benytter også her lejligheden til at sige hundeførerne tak for en rigtig god sportsånd og alle hjælpere tak for et par gode dage. Tillykke til Thomas med DM-titlen og held og lykke til vores VM-hold.

Gunner Jensen

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 31


I P O3 - D M I S VO GER SL E V Gruppe C: Henrik Hjort og Morten Jensen Ved dette års IPO 3-DM i schæferhundeklubben havde jeg fået fornøjelsen, sammen med min dommerkollega Morten Jensen at dømme forsvarsarbejdet. Det var en opgave, som jeg havde set meget frem til. Tusind tak til alle HF (40 ekvipager), der udviste stor sportsånd på banen. Min dommerkollega Morten Jensen skal også have tusind tak for et særdeles godt og konstruktivt samarbejde på banen. Rammerne på Svogerslev stadion var perfekte og et DM værdigt. Stor tak til kreds 4 og til BHR, som havde arrangeret dette DM.

alle have tusind tak for et fortrinligt og ensartet stykke figurantarbejde hele weekenden. Ligeledes skal også prøveleder og speaker have tusind tak for at få alt til at køre efter tidsplanen. I mine kommentarer er øvelserne beskrevet som følger: Øvelse 1 – Rundering. Øvelse 2 – Flugt. Øvelse 3 – Afværgelse af overfald. Øvelse 4 – Rygtransport. Øvelse 5 – Overfald efter rygtransport. Øvelse 6 – Modprøve. Øvelse 7 – Afværgelse af overfald. Henrik Hjort

Årets DM-figuranter Tommy Hansen, Mads Moselund og reserve Morten Hansen, skal

B-dommer Vivi Gilsager og C-dommer Henrik Hjort.

Pia får et velfortjent kys af Hugo Skov

32 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


I P O3 - D M I V IL D BJERG Nr. 1: Thomas Jørgensen og Jabina Liara 290 point

ledning er uden problemer F. En dygtig ekvipage, som udover DM-titlen har vundet de to udtagelser, hvor de har stillet op. F 97 point. C: 1. F. 2. G. Let berøring af ærmet. Komme lidt mere direkte ud ved udkald og står i grundstilling. 3 SG. Let uro i greb i belastningsfase. 4 F. 5 F. Rejser sig lidt for hurtigt ved start. 6 F. 7 SG. Der skal sættes et lidt dybere greb. 8 F. F 96 point. Nr. 2: Hugo Skov og Hesselballe Cico 289 point

I P O3 - D M I S VO GER SL E V hvor han dog presser en anelse, og højre vendingen i gruppen bliver lidt tøvende SG. I siddeøvelsen skal H sætte sig en smule hurtigere SG. Afdækning og stå øvelserne er begge utrolig flotte og præcise med korrekte indkald – begge i prædikatet F. Ved den to kilos apportering tabes apporten foran HF, da denne siger slip og ikke får fat i apporten T. Når vi ser den samlede slutstilling, så var det ikke kun apporten, der røg på jorden – det gjorde DM-titlen også og dermed en plads på VM-holdet. Begge springapporter er F uden anmærkning. Ved fremadsendelse fortsætter H nogle meter efter første dæk, men dækker så korrekt på anden kommando G. Afdækning med afledning er i orden F. SG 93 point. C: 1 F. 2 F. 3 SG. Der mangler lige den sidste dybde i greb. 4 F. 5 SG. Lidt uro i grundst. 6 F. 7 F. 8 SG. Ganske let berøring af ærme i sidst i bevogtningsfasen. F 98 point. Nr. 3: John Jabina og Jabina Kiwi 288 point

A: Danmarksmesteren Jabina Liara viser fra start til slut et særdeles flot dybt koncentreret arbejde på samtlige langsider, der er en mindre kontrol på sidste langside, de 3 første vinkler skal udarbejdes en anelse mere korrekt, de 3 genstande bliver helt korrekt påvist men HF. roser hunden så meget ved anden genstand, at der kommer lidt uro i hunden. Knud 98 – Erik 96 = F 97 point. B: Et helt igennem flot program, som fremføres med en dejlig opmærksom tæve, som dog I fri ved fod i momenter presser ganske let SG. Siddeøvelsen reagerer H omgående på kommandoen, og sætter sig efterfølgende SG. De tre følgende øvelser er alle rigtig flotte og til F. De tre apporter ligeledes i orden, om end der er et lille strejf i fremadspringet ved flugtspringet, så er alle tre øvelser i F. Ved fremadsendelse skal H reagere hurtigere på dækkommandoen G. Afdækning med af-

A: Et særdeles flot dybt koncentreret arbejde fra start til slut, på 3 og 5 side er der en mindre kontrol, vinklerne bliver alle udarbejdet dybt og koncentreret og meget sikkert, ved 1. genstand skal hunden holde den sidste ro ved visning af genstanden. Knud 97 – Erik 98 = F 98 point. B: En dejlig han at følge, han går med stor opmærksomhed hele programmet igennem,

A: Vi ser et flot dybt koncentreret sporarbejde på samtlige langsider, i 3. vinkel er der et lille overløb, hvor hunden bliver en anelse hektisk. I den

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 33


I P O3 - D M I S VO GER SL E V sidste vinkel er der et meget lille overløb, ved genstand 2 skal hunden ligge lidt mere lige bag genstanden. Knud 96 – Erik 97 = F 97 point. B: En dejlig tæve som går opmærksomt hele programmet igennem, hun presser I momenter en anelse SG. Siddeøvelsen er rigtig flot, hvor H reagerer hurtigt på kommandoen F. Afdækningen skal være en smule hurtigere, hvor indkaldet til gengæld er rigtig flot SG. Ståøvelsen er rigtig flot udført, men H kommer til at sidde en detalje skævt i den afsluttende grundstilling, hvorfor øvelsen holdes i et lille F. De tre apporteringsøvelser udføres alle i et flot tempo, hvor H skal holde apporten i ro i tilbageløbet – alle tre øvelser i SG. Fremadsendelsen er rigtig flot, men dækkommandoen bliver af HF noget langtrukket SG. SG 95 point. C: 1 Sg Lidt mere opsøgende i et par af skjulene. 2 G. let stød i ærme. Lidt mere vedvarende standhals, og skal komme mere direkte ud. 3 F. 4 F - meget let uro i greb i forbindelse med slip. 5 G. Mere focus på figurant. 6 F. 7 F. 8 F - meget let uro i greb i forbindelse med slip. F 96 point. Nr. 4: Erik Fenger og Floh vom Bullerjahn 285 point

A: Et særdeles flot dybt koncentreret sporarbejde på samtlige langsider, på første side er der et hjulspor, som hunden skal komme lidt mere sikkert henover, i 4. vinkel er der et lille overløb ellers bliver vinklerne udarbejdet korrekt, ved 2. genstand skal hunden ligge en anelse tættere på. 2 x F 97 point. B: En dejlig opmærksom han, som presser under fri ved fod. HF skal ved grundstillingerne huske at have venstre arm ind til kroppen G. Ved siddeøvelsen står H, men sætter sig inden HF er kommet de 15 skridt ud T. Afdækning er en flot øvelse F. Ved ståøvelse er der en hundelængde, inden den står ellers fint arbejde SG. Apportøvelserne nævner jeg alle tre under et. Det er utrolig flot, hurtigt, kvikt og med korrekte afleveringer, hvor apporten holdes i ro, alle tre er F uden anmærkning. Ekvipagen fik derfor pokalen for bedst apporterende H. Fremadsendelse og afdækning med afledning helt uden problemer, begge i F. SG 94 point. C: 1 F. 2 F - lidt tættere på fig. i bevogtningsfase. 3 SG. Der skal sættes et lidt dybere greb. 4 SG. Lidt mere pågående i bevogtningsfasen. 5. SG. Der mangler lidt focus på figuranten. 6 SG. Lidt mere pågående i bevogtningsfasen. 7 SG. Hf.-hjælp i forbindelse med at H bliver sendt. 8 F - Ganske let hf. orienteret lige inden der indtages grundstilling. SG 94 point. Nr. 5: Thomas K. Madsen og Jabina Adax 277 point A: Et flot dybt koncentreret arbejde på de 2 første langsider, på de sidste 3 sider skal hunden arbejde en anelse mere koncentreret, i første vinkel er der et mindre overløb og i sidste vinkel en lille kontrol, ved de 2 første genstande skal hunden lægge sig en anelse hurtige. Knud 96 – Erik 93 = SG 95. B: En han der går programmet dejlig opmærksomt, hvor han presser en anelse og kommer I momenter lidt langt frem. HF skal ved grundstilling i gruppen have venstre arm ind til kroppen G. Ved siddeøvelsen skal H sætte sig noget hurtigere SG. Stå øvelsen er en rigtig flot øvelse, hvor H i grundstilling selv søger ind under venstre arm SG. Ved den to kilos apport, skal H holde et noget højere tempo i tilbageløbet G. Flugtspringet er en

34 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

rigtig flot øvelse F. Klatrespringet er ligeledes flot, men her skal H arbejde lidt hurtigere foran HF SG. Ved fremadsendelsen starter H under HFs venstre arm, ellers en korrekt øvelse SG. Afdækning med afledning er uden anmærkning F. SG 90 point. C: 1 G. Hf hjælp samt 1 eks. k. mod skjul 4, 2 SG. H skal komme lidt hurtigere i grundst. ved udkald. 3 G. 1 eks. K. for afdækn. Ganske lidt tyg i forbindelse med slip. Ganske let belastning af fig. lige efter slip. 4 SG. Let skub på fig. i forbindelse med slip, samt H sidder bagved i afsluttende grundst. 5 SG. H skal gå lidt mere frit efter vending. 6 F - H skal sætte sig hurtigere ned i grundstillig ved start og slut i sidetransporten. 7 G H skal slippe hurtigere. 8 F. SG 92 point. Nr. 6: John Jabina og Jabina Aura 276 point A: Ved opstarten skal hunden fastholde sporet bedre og også ude på især første langside har hunden svært ved at fastholde sporet, anden langside er en flot dybt koncentreret udarbejdet langside, men også på 3. - 4. og 5.


I P O3 - D M I S VO GER SL E V forbindelse med slip og H står da fig. dirigeres væk til start af sidetransp. 7 F - let uro i grebet i forbindelse med slip. 8 G Let ro i greb i forbindelse med slip. Stød i ærmet og der bruges 1 eks. i forbindelse med sidetransp. SG 93 point. Nr. 7: Rikke Marstrand og Jen-Agers Ready 276 point

B: En han der går dejlig opmærksom, men presser en anelse undervejs. Omkringvendingerne skal være skarpere, det bliver en lille bue, og HF skal ved grundstilling have venstre arm ind til kroppen G. Ved siddeøvelsen skal H sætte sig noget hurtigere G. Dækøvelsen er en rigtig flot øvelse F. Ståøvelsen skal H stå en detalje kvikkere SG. Apportering af to kilo støder H let ind i HF SG. Ved begge klatrespring sker det samme, disse holdes i et lille F. Ved fremadsendelsen skal H løsne sig bedre ved kommando, men kommer fint af sted på anden kommando T. Afdækning med afledning er i orden F. SG 92 point. C: 1 SG Lidt mere opsøgende i skjulene. 2 SG let belastning i start af bevogtningsfase. 3 F - ganske let uro i greb i forbindelse med slip. 4 SG. Uro i greb i forbindelse med slip. 5 SG Mere focus på fig. 6 SG. Mangler lidt dybde i greb og uro i forbindelse med slip. Ganske let røring af ærmet i bevogtningsfase. 7 F. 8 G glider lidt i greb i belastningsfase. SG 93 point. Nr. 8: Martin Jørgensen og Jabina Anton 278 point A: En flot opstart, på 1. langside er der en lille kontrol, på 2. langside er der en lille del hvor hunden skal fastholde sporet bedre, de 3 sidste langsider bliver udarbejdet flot dyb og koncentreret, i samtlige vinkler er der mindre overløb, første og sidste genstand bliver korrekt påvist, ved 2. genstand skal hunden ligge lidt mere lige bag genstanden. 2 x SG 93 point.

langside skal hunden søge lidt dybere og fastholde sporet lidt bedre, i 2. og 4. vinkel er der overløb og disse vinkler skal udarbejdes mere sikkert, genstandene bliver alle korrekt påvist. Knud 91 - Erik 86 = G 89 point. B: En dejlig opmærksom tæve, som presser lidt undervejs i fri ved fod SG. I siddeøvelsen skal H sætte sig hurtigere SG. Dækøvelsen skal udføres mere flydende, hvor indkaldet i øvrigt er rigtig flot SG. Apportering af to kilo er uden anmærkning F. Ved de to apporter med spring, skal apporten holdes helt i ro ved aflevering – begge øvelser i SG. Fremadsendelsen udføres i et flot tempo, men den skal reagere en smule kvikkere på dækkommandoen SG. Afdækning med afledning er i orden, men der bliver en smule uro, da HF kommer ind for afhentning F. SG 94 point. C: 1 SG Lidt tættere omkring et par af skjulene. 2 F - mangler lige lidt halsgivning til sidst. 3 SG. Let tryk i ærmet i forbindelse med slip. 4 SG Let tryk i ærmet forbindelse med slip. Let belastning og der mangler lige den sidste focus på fig. i bevogtningsfasen. 5. SG. Lidt mere focus på fig. 6. SG let uro grebet i

A: Et helt igennem super flot dybt koncentreret effektivt sporarbejde, samtlige sider er helt uden anmærkninger, i 3. vinkel er der en lille kontrol hvor hunden kommer en lille hundelængde udover vinklen ellers er vinklerne også udarbejdet uden anmærkninger, første og sidste genstand bliver helt korrekt påvist, 2. genstand går hunden over. Knud 90 - Erik 92 = SG 91 point.

B: En han der er dejlig opmærksom, men som presser lidt undervejs. HF skal huske at have venstre arm ind til kroppen ved grundstilling G. I siddeøvelsen skal H reagere hurtigere på kommando og i øvrigt sætte sig kvikkere G. Dækøvelsen er fin, men H rykker sig frem lige før kommando til indkaldet lyder G. Ved ståøvelsen er der en hundelængde før H står, der er et flot og korrekt indkald SG. Ved de første to apporteringsøvelser skal H tie stille ved start af øvelserne og holde apporterne helt i ro ved afleveringerne, begge disse er i SG. Klatrespringet er uden anmærkning F. Også ved fremadsendelse skal H tie stille ved start af øvelse, og reagere en smule kvikkere på dækkommando SG. Afdækning med afledning er uden problemer F. SG 93 point.

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 35


I P O3 - D M I S VO GER SL E V første genstande bliver påvist korrekt, ved den sidste genstand roser hundeføreren hunden mens genstanden vises. Knud 95 – Erik 93 = SG 94 point.

delse med slip og efterfølgende lidt belastning af fig. 4 G. Uro i greb i belastningsfase. H belaster let og bør holde mere focus på fig. i bevogtningsfase. 5 F. 6 G Lidt uro i greb i belastningsfase og let belastning af fig. i bevogtningsfase. 7 M. Tøvende slip efter 1. eks. kom. for slip. 8 SG. Lidt uro i greb i overgang/ slipfasen, samt mangler lidt pågåenhed på fig. til sidst. G 86 point. Nr. 10: Berit Kristensen og Hesselballe Zion 272 point

C: 1 M. H gør i starten. Mangler skjul 4 og 5. 2 F- H skal frigøres sig lidt hurtigere ved udkald fra skjulet. 3 G. Uro i greb både i grebsfase og i forbindelse med slip. 4 SG. Let uro i greb i belastningsfase. 5 F. 6 Let uro i greb i belastningsfase, samt H presser fig. i sidetransport. 7 F - let uro i greb i forbindelse med slip. 8 SG. let uro i greb i forbindelse med slip. H belaster fig. let, både bevogtning og i sidetransport. SG 90 point. Nr. 9: Dorthe Stilling og Jabina Aica 272 point A: Kort efter opstarten lægger hunden sig og der må bruges en ekstra søgekommando, på langsiderne søger hunden dybt men en del gange løfter hunden hovedet og kikker ud til siden, den skal her arbejde en anelse mere koncentreret, på nær sidste vinkel hvor hunden skal søge lidt mere dybt og koncentreret så bliver vinklerne korrekt udarbejdet, de 2

B: Et rigtig flot og nydeligt fremført program, hvor H presser en anelse, er dejlig opmærksom hele vejen rundt SG. I siddeøvelsen skal H sætte sig hurtigere SG. Afdækning med indkald ser fint ud, men H skal løbe mere igennem på indkaldet G. Det samme er tilfældet i ståøvelsen – H tager et enkelt skridt og skal løbe mere igennem G. Ved apport af to kilo er der lidt uro i grundstillingen ved kast SG. Klatrespringene er begge flotte øvelser og begge i prædikatet F. Fremadsendelsen ser fin ud, men der bruges en meget lang kommando til dæk, som så også lykkedes SG. Afdækning med afledning er i orden F. SG 92 point. C: 1 T. Skal være lidt mere opsøgende og H. kommer ikke rundt om skjul 2. 2 T. Små pauser i halsgivning. Og H flytter sig lidt væk fra Fig. lige før udkald. 3 G. Tyg i ærmet i forbin-

36 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

A: Et super flot dybt koncentreret effektivt sporarbejde fra start til slut, eneste anke er en meget lille kontrol på 2. og 3. langside, vinklerne bliver alle udarbejdet dybt og koncentreret, samtlige genstande blive helt korrekt påvist. Knud 97 – Erik 99 = F 98 point. B: En dejlig opmærksom han, som under fri ved fod presser noget SG. I siddeøvelsen står hunden M, og han skal i dæk lægge sig hurtigere, hvor han ved indkaldet sidder lidt højt foran HF G. Stå er en flot øvelse F. Hans apportøvelser er alle tre korrekte, men han skal holde apporten i ro foran ved afleveringen – alle tre øvelser i SG. Hans fremadsendelse er


I P O3 - D M I S VO GER SL E V hurtig, men han skal reagerer hurtigere på dækkommandoen, og der skal en ekstra pladskommando til i grundstilling ved afhentning G. Afdækning med afledning uden problemer F. G 88 point. C: 1 F -. 2 T. H. støder i ærme og pauser i halsgivning. Eks kom. i forbindelse med udkald og H står i grundst. 3 G. Greb skal sættes dybere og H. slipper lidt hurtigt. 4 G. Greb skal sættes lidt dybere og tygger sig ud i forbindelse med slip. Belaster lidt i bevogtningsfase. 5 SG. Går lidt for langt fremme. 6 G. Tygger sig ud i forbindelse med slip og står i start af sidetransport. 7 G. Hf ind en eks. grundst. ved start. Let tyg i greb i forbindelse med slip. 8 G Tøvende slip og skal være mere pågående i bevogtningsfase. 1 eks. kom. ved start af sidetransport hvor H. står. G 86 point. Nr. 11: Vibeke Mølgaard og Alonso 271 point

A: Et rigtigt flot dybt koncentreret sporarbejde, på 1. side er der et par små kontroller, på 3. side drejer hunden rundt om sig selv, ellers er langsiderne dybt og koncentreret udarbejdet, i de 3 sidste vinkler mangler den sidste nøjagtighed, genstandene bliver alle påvist korrekt. Knud 96 – Erik 95 = F 96 point. B: En dejlig han, som under fri ved fod I momenter presser en anelse SG. Siddeøvelsen presser han ud til kommando, ellers er det en rigtig flot øvelse SG. Ved dækøvelsen dækker hunden en brøkdel før kommandoen ellers en flot øvelse med korrekt indkald SG. Stå under løb er F uden anmærkning. Vi ser en H, der er

rigtig god til apporteringerne, hvor to kilo skal holdes helt i ro ved aflevering, og ved klatrespring bliver han lidt høj i grundstillingen ved kast, alle tre apporteringer er dog stadig i F. Ved fremadsendelsen skal H løbe mere igennem, og forsætter nogle meter efter dækkommandoen, men dækker så korrekt på anden kommando T. Afdækning med afledning er uden problemer F. SG 94 point.

A: Et rigtigt flot dybt koncentreret sporarbejde, som er præget af en god energi, på 1. langside er der et par små kontroller, på 2 og 5 side skal sporet fastholdes en anelse bedre i korte perioder, i 1 og 2 samt 4 vinkel skal sporet fastholdes en anelse bedre, ved første genstand skal hunde ligge en anelse mere lige bag genstanden og ved 2 genstand skal den ligge an anelse tættere på. Knud 92 – Erik 94 = SG 93 point.

C: 1 M. Der mangler lidt tempo, og H løber forbi skjul 4 ud af banen og må med eks k. kaldes tilbage.- skjul 4. 2 M. H. skal være mere pågående i bevogtning og kommer ud til HF før kommando. 3 F. 4 G. Greb skal holdes i ro og H. flytter sig i bevogtningsfase, når HF kommer ind. 5 F. 6 SG Let uro i greb i belastningsfase. 7 M. Hf trækker H ned i grundst. ved start. H. mister første greb. 8 SG Let uro i greb i belastningsfase. G 81 point.

B: Et flot fremført program, hvor H dog presser en del i fri ved fod G. Siddeøvelsen er en flot øvelse, hvor H presser frem til kommando SG. Afdækningen er F helt uden anmærkninger. Stå under løb er H lidt langt fremme ud til kommando, men ellers ligeledes en flot øvelse SG. Den to kilos apportering mangler lidt tempo i tilbageløbet, og så skal han slippe mere villigt på slipkommandoen G. Flugtspringet er en pæn øvelse, hvor H dog støder ind i HF ved afleveringen SG. Klatrespring er F uden anmærkning. Ved fremadsendelse skal HF holde tempo ved kommandoafgivelse og H skal løbe mere igennem G. Da H afhentes fra langtidsafdækning skal den sætte sig og ikke stå i grundstillingen SG. SG 92 point.

Nr. 12: Lene Carlson og ChaDe´s Viggo 269 point

C: 1 M. HF-hjælp i forbindelse med start. – skjul 4 samt 1 eks kom. 2 G. Kraftig belastning af ærmet i starten af bevogtning. H skal komme mere direkte ud ved udkald. 3 SG Let uro greb i grebsfase og i forbindelse med slip. 4 SG Let uro i greb i forbindelse med slip og let belastning af fig. i bevogtningsfase. 5 G. H går for langt fremme. 6 T. Lidt tøvende slip og belastning efterfølgende af ærme. 1 eks kom. i forbindelse med sidetransport, hvor H står. 7 G. Lidt Hf hjælp i forbindelse med grundstilling. Lidt uro i grebet igennem hele øvelsen. 8 G Let uro i greb, samt tøvende slip. Lidt belastning af fig. samt 1 eks. kom. i forbindelse med sidetransport. G 84 point. Nr. 13: John Rasmussen og Newton von Skandinavika 268 point. A: Flot opstart, især på 1. og 2. samt 4. langside skal hunden fastholde sporet væsentligt bedre, på 3. og 5. langside bliver sporet fastholdt og udarbejdet dybt og koncentreret, i 1. og 2. samt 4. vinkel skal hunden fastholde sporet bedre, 3. vinkel bliver korrekt udarbejdet, ved påvisningen af den sidste genstand lægger hunden sig en halv meter for tidligt. Knud 89 – Erik 82 = G 86 point.

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 37


I P O3 - D M I S VO GER SL E V

Jen-ager’s Ready

Keegan vom Haus TTH

Jabina Anton Hesselballe Zion

38 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Kongeskovens Newton

Alonso

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 39


I P O3 - D M I S VO GER SL E V Lidt skævt greb og ganske let HF orienteret til sidst. 5 G. H skal gå mere frit. 6 SG: HF skal blive stående, og H skal sætte sig hurtigere i grundst. ved start af sidetransport. 7 SG. Let uro i greb og let tyk i forbindelse med slip. 8 SG let uro i greb forbindelse med slip. H skal slippe lidt hurtigere. SG 90 point. Nr. 14: Peter Maltha Larsen og Jabina Buster 261 point

B: En dejlig opmærksom han, som kommer til at hænge en detalje ved overgangen til langsom gang og igen inde I gruppen, hvor der bruges en ekstra kommando G. Siddeøvelsen udføres en anelse tøvende SG. I dækøvelsen skal H også reagere kvikkere på kommando, og skal løbe mere igennem på indkaldet G. Ved stå er der et par hundelængder inden den står, og på indkaldet sidder den en smule skævt foran G. Ved to kilos apport skal H holde tempoet tilbage med apporten, og aflevere med den sidste ro G. Flugtspring og klatrespring er lidt det samme billede. Det højere tempo og ro i afleveringerne – begge i SG. Kommer fint af sted ved fremadsendelsen, men skal hurtigere ned på dæk kommandoen SG. Afdækning med afledning er i orden F. G 88 point. C: 1 SG. Mangler lidt tempo og være lidt mere ops. i et par af skjulene. 2 G. Belaster fig. og små pauser i halsgivning. 3 G. lægger sig uden grundst. Let uro i greb i flugt.. 4 G Lidt uro i greb og i bevogtning let belastning, samt H skal holde focus på fig. 5 F -. Lidt for langt fremme. 6 G. Uro i greb i forbindelse med slip. H belaster efter slip og mangler lidt focus på fig. 7 F. 8 G. H belaster i bevogtning og mangler focus på fig. G 88 point.

B: En dejlig han, som snakker lidt i starten af fri ved fod, hvor han i øvrigt er dejlig opmærksom SG. Sitøvelsen skal udføres mere flydende og H bliver lidt urolig, da HF kommer tilbage til grundstilling G. Dækøvelsen er en rigtig pæn øvelse, hvor H desværre på indkaldet går direkte om i grundstillingen G. Ståøvelsen er utrolig flot, til trods for et højt tempo i frem march til kommando F. Ved den to kilo´s apportering skal H tie stille ved start af øvelsen, og holde tempo hele øvelsen igennem SG. Flugtspring er uden anmærkning og ved klatrespringet skal H tie stille ved start af øvelsen – begge øvelser i F. Fremadsendelse er i orden F. Afdækning med afledning er i orden, men H kommer op i grundstilling en brøkdel før kommando SG. SG 92 point. C: 1 M H. løber ud af banen og må kaldes tilbage. Mangler skjul 5. 2 SG. Lidt mere tryk på fig. 3 SG. Albuegreb, men yderst effektivt. Let tyk i forbindelse med slip. 4 SG.

Nr. 15: Bo Nielsen og Sch-Ca Niels 261 point A: Flot dyb koncentreret opstart, generelt for langsiderne er at hunden skal søge en anelse dybere, i vinklerne er der lidt overløb, genstandene bliver alle påvist korrekt, Knud 94 – Erik 91 = SG 93 point.

A: Flot opstart, på 1. og 5. langside er der lidt kontroller ellers bliver der vist flot dybt og koncentreret arbejde, de største fejl bliver vist i vinklerne, i samtlige vikler er der overløb med en del volter som gør at de alle er i M. genstandene bliver alle påvist korrekt. Knud 87 – Erik 82 = G 85 point.

40 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

B: En dejlig opmærksom han, som presser lidt undervejs, og hvor HF skal vise højre vendingerne mere markant og ikke som en lille bue G. Ved siddeøvelsen skal han sætte sig kvikkere, og han sidder lidt højt i start af øvelsen G. I dæk øvelsen lægger han sig en anelse tøvende, og går desværre direkte om i grundstilling ved indkaldet T. Ståøvelsen er der noget lyd på fra H, og igen går han direkte i grundstilling ved indkald T. Ved to kilos apportering bliver H lidt høj i grundstillingen ved kast, og han skal holde apporten helt i ro ved afleveringen G. Det er det samme billede ved begge springapporteringer, begge øvelser holdes i SG. Fremadsendelsen skal H løbe mere igennem, den orienterer sig bagud T. Afdækning med afledning OK F. G 84 point.


I P O3 - D M I S VO GER SL E V ser indgreb men får forbedret sit greb i belastningsfase. Skal være mere pågående i bevogtning og støder flere gange i ærmet. T 78 point. Nr. 17: Bill Asserfelt og Hesselballe Zelda 255 point

C: 1 G. H skal runde skjul tættere. 2 G. H mangler lidt pågåenhed og er let førerorienteret. H skal komme direkte ud. 3 G. 1 eks K. i fri ved fod og skal bremse fig. lidt mere. 4 G. H mangler lidt pågåenhed på fig. og er let førerorienteret. 5 G. H skal følge HF bedre. 6 G. H tøver lidt i konf. og skal være mere pågående i bevogtningsfase. 7 G. Lidt uro i grundst. H tøver lidt i konfrontation. H skal komme lidt hurtige af ved slip. 8 G. H skal have lidt hurtigere indgreb og mangler lidt pågåenhed i bevogtning. G 84 point. Nr. 16: Allan Petersen og Jabina Rumle 257 point A: Ved opstarten er der lidt håndtegn/hjælp fra hundeføreren, generelt et flot sporarbejde der er dog enkelte små kontroller og enkelte steder hvor hunden skal søge en anelse dybere, i 2. vinkel er der overløb medvolte, i 3. og 4. vinkel er der en anelse overløb, genstandene bliver alle påvist korrekt. Knud 95 – Erik 92 = SG 94 point.

B: Stævnets yngste H, som I fri ved fod snakker lidt I starten, ellers går han dejlig opmærksom. Højrevendingerne bliver et par små buer, det skal være mere markant G. I siddeøvelsen skal H sætte sig væsentlig hurtigere G. I ståøvelsen skal H stå lidt hurtigere SG. Ved to kilos-apporten tygger H lidt ved afleveringen SG. Ved såvel flugtspring som klatrespring er der tyggen foran og 3 sek. reglen skal vises – begge øvelser i prædikatet G. Ved fremadsendelsen kommer H fint derud, og stopper på kommandoen, men lægger sig først på anden kommando G. Afdækning med afledning er uden problemer F. G 85 point. C: 1 F - Lidt mere målrettet mod skjul 5. 2 G. Belaster ærme og er let hf.-orienteret. Små pauser i standhals. 3 F. 4 G Lidt hf.-orienteret og stød til sidst i ærme. 5 SG. H rejser sig før K. 6 M Lidt uro i greb. Støder flere gange i ærmet i bevogtningsfase. Ved start af sidetransport forlader H hf og må kaldes tilbage. 7 SG. Tøver lidt i konfrontation med fig. 8 T kik-

A: Opstarten er dyb og koncentreret, på 1 og 3 langside skal hunden fastholde sporet lidt bedre, ellers flot dybt koncentreret arbejde, i de 3 første vinkler er der lidt overløb, ingen af genstandene bliver påvist. 2 X T 72. B: En tæve, som er dejlig opmærksom igennem hele programmet. Omkringvendingerne skal være skarpere, det bliver en lille bue, og HF skal ved grundstilling have venstre arm ind til kroppen G. Siddeøvelsen skal være mere flydende ved kommandoen SG. Afdækningen skal udføres noget hurtigere – indkaldet er i orden G. Ved ståøvelsen er der et par meter inden H står G. Ved den to kilos-apportering skal H tie stille ved start af øvelsen, ellers en flot øvelse SG. Flugtspring og Klatrespring er begge i F. Ved fremadsendelsen skal H reagere noget hurtigere på dækkommandoen G. Efter afdækning med afledning skal H under transport tie stille – dog et lille F. SG 91 point.

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 41


I P O3 - D M I S VO GER SL E V C: 1 F -. H gør lidt i start. 2 SG. Let berøring af ærme og ganske små pauser i standhals. 3 F. 4 SG. Lidt dybere greb og lidt hf.-orienteret i bevogtning. 5 F. 6 SG. Let belastning i bevogtning og 1 eks K. i sidetransport. 7 SG. Let uro i grundst. Mangler sidste dybde i greb. 8 SG. Mangler sidste dybde i greb. Let belastning i bevogtningsfase. SG 92 point. Nr. 18: Esper Moesgaard og Kimbo vom Schulplatz 252 point

ge sig hurtigere G. Ved stå skal HF huske 10 skridt ud til kommando, ellers en rigtig fin øvelse SG. Ved to kilos-apportering skal H samle kvikkere op, H taber apporten på vej tilbage, samler dog selvstændigt op og afslutter øvelsen T. Ved flugtspringet skal H tie stille ved starten, og den vælter springet ved fremspring, ved andet forsøg er det i orden M. Klatrespringet mangler noget tempo G. Fremadsendelsen er i orden, men H skal reagere kvikkere på dækkommando SG. Afdækning med afledning skal H tie – den rejser sig og lægger sig da HF fjerner sig G. 81 point. C: 1 G. H skal løbe tættere omkring skjul. 2 G. Let berøring af ærme og pauser i halsgivning. H skal sidde tættere i grundst. 3 G. H får sat et albuegreb, som mangler dybde. 4 G. Greb mangler dybde og ro. 5 SG. Lidt mere focus på fig. 6 M. H belaster i bevogtning og mangler lidt pågåenhed. I sidetransport gives eks K. samt stokken føres meget tæt på H. 7 F -. Ganske let uro i greb i forbindelse med slip. 8 T. H tøver lidt og efterfølgende bevogtning belaster H Fig. Der bruges 2 eks. kom. i forbindelse med sidetransport. G 80 point. Nr. 19: Torben Hansen og Keegan vom Haus TTH 252 point

A: Flot dyb koncentreret opstart, generelt så arbejder hunden dybt men den skal fastholde sporet lidt bedre, de 2 første vinkler bliver korrekt udarbejdet, i de 2 sidste vinkler er der lidt overløb, ved første genstand ligger genstanden lidt på side af hunden, de 2 sidste bliver korrekt påvist. Knud 93 – Erik 89 = SG 91 point. B: En han der snakker ved start, ellers går han dejlig opmærksom, men presser en smule. Ved første omkring vending går H og HF fejl af hinanden G. Siddeøvelsen er en rigtig fin, hvor H dog skal tie stille ved starten af øvelsen SG. Ved dækøvelsen er der lidt hop og pres ud til kommando, og her skal H læg-

42 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

A: En flot dyb koncentreret opstart, på 1. - 3. og 5. side skal der momentvis arbejdes lidt mere koncentreret, på 2. langside er der en mindre volte, i de 3 første vinkler en der et lille overløb, i 4. vinkel uden anmærkning, ved 1. genstand ligger hunden lidt skævt, genstand 2 går hunden over og den sidste genstand påvises korrekt. Knud 85 – Erik 84 = G 85 point. B: Dejlig opmærksom han, som presser ganske let i momenter SG. Ved siddeøvelsen reagerer H med det samme på kommandoen og sætter sig efterfølgende. Det skal være mere flydende SG. Afdækning er let tøvende, ellers en flot øvelse SG. Stå under løb er der en hundelængde før H står – indkaldet fint SG. Apport af to kilos er ligeledes en flot øvelse, hvor vi skal have den sidste ro ved afleveringen SG. Såvel flugtspring som klatrespring er rigtig flotte og med korrekte afleveringer F for begge. Ved fremadsendelse skal H reagere kvikkere på dækkommandoen, og der bruges en ekstra kommando ved afhentning for at få H op i grundstilling. F. Afdækning med afledning er i orden F. SG 94 point. C: 1 SG. Lidt mere målrettet mod skjulene. 2 G. Lidt mere focus på fig. Pauser i halsgivning og skal komme mere direkte ud. 3 G. Hf står sidelæns ved afdækning. H får sat et albuegreb, som skal holdes mere i ro. 4 G. Greb skal holdes mere i ro i belastningsfase. H skal være mere pågående i bevogtningsfase. 5 SG. Periodevis for langt fremme. 6 M. Greb skal sættes dybere. H standser sin bevogtning, men bliver ved fig. 1 eks kom. i forbindelse med sidetransp. 7 M. Greb skal sættes dybere og efterfølgende standser H sin bevogtning men bliver ved fig. 8 M. Greb skal sættes dybere. Efterfølgende standser H sin bevogtning, men bliver ved fig. T 73 point. Nr. 20: Morten Bay og Bayogi Angus 245 point A: Flot dyb koncentreret opstart, generelt så skal langsiderne fastholdes bedre, første vinkel bliver korrekt udarbejdet men i de 3 sidste er der overløb, de 2 første genstande skal hunden påvise hurtigere og mere korrekt, den sidste bliver påvist uden anmærkning. Knud 80 – Erik 78 = T 79 point. B: En han der i den grad byder sig til, men desværre bliver det for meget. Han skal tie stille


I P O3 - D M I S VO GER SL E V og hopper meget, hvor han skal gå mere korrekt i første del af programmet G.

transp. 7 M. Uro i grundst. Lidt uro i greb i overgangsfase. Givet tegn til eks kom. for slip. 8 T. Uro i greb og givet tegn til eks slip kom. Belaster fig. efterfølgende. Hf giver en eks. kom. i forbindelse med sidetransp., hvor H også der mangler grundst. G 83 point. Nr. 21: Bibber Johansen og Tobila´s Samvis 244 point

pere, det bliver en lille bue G. Ved siddeøvesen er den en anelse tøvende SG. Ved dækøvelse kravler den et par meter før den ligger i ro – indkaldet er i orden G. Stå øvelsen er der et skridt ved stop, og efterfølgende et par skridt mere G. Ved apportering skal H tie stille ved start af øvelsen, og der skal afleveres mere i ro – bl.a. skal 3 sek.reglen vises før H går i grundstilling T. Vi ser det samme billede ved de to næste apport øvelser – disse to er i prædikatet G. Fremad sendelsen er en fin øvelse, hvor H dog skal dække en anelse hurtigere på kommandoen SG. Afdækning med afledning er i orden F. G 85 point. C: 1 SG. Lidt mere opsøgende. 2 G. Lidt belastning af fig. og pauser i halsgivning. 3 G. Kryber lidt i afdækn. Skal sætte et dybere greb. 4 SG. Let tyg i forbindelse med slip, samt let belastning af ærme efterfølgende. 5 G. Lidt lang afstand og der mangler den sidste focus på fig. 6 G Lidt uro i greb i belastningsfase. H belaster efterfølgende i bevogtning og presser fig. i sidetransport. 7 SG. Uro i grundst. 8 G. Let uro i greb i belastningsfase, og H skal slippe lidt hurtigere. H skal være mere pågående i bevogtningsfase. G 88 point.

Siddeøvelsen skal udføres lidt kvikkere SG. Ved dækøvelsen kravler H ned, den skal lægge sig hurtigere, og ved indkaldet sætter H et ben op på HF G. Stå øvelsen er en pæn øvelse, hvor H dog skal stå en smule hurtigere SG. Ved den to kilos-apport er der lidt tyggen foran HF, og H sætter igen et ben op på HF G. Flugtspringet er en fin øvelse, men igen lidt tyggen i apport foran HF SG. Det samme er gældende ved klatrespringet, hvor H også kommer til at mangle tilbagespringet M. Ved fremadsendelsen skal H tie ved start, og den presser ud til kommando. Ved afdækningen kommer HF med en meget lang kommando, og H skal dække kvikkere T. Afdækning med afledning er i orden, men H skal være mere korrekt i grundstilling ved afhentning SG. G 83 point. C: 1 SG. H står i grundst. og skal rundt om skjul 2. 2 F. 3 SG. Lidt uro i greb i overg./ slipfase. 4 SG. Lidt uro i greb. 5 G. H gør i start og afstand til fig. er for lang. 6 G. Lidt uro i greb og let belastning af fig. efter slip. H mangler både start- og slutgrundst. i side-

Nr. 22: Otto Arvad og Cartagena Toby 229 point.

A: Flot dyb koncentreret opstart, på 1. og 3. langside skal sporet fastholdes lidt bedre, 2. langside er uden anmærkning, på 3. langside skal hunden arbejde en anelse mere koncentreret, i de 3 første vinkler er der udslag til den forkerte side, i den sidste vinkel går hunden så langt ud at sporet bliver stoppet, de 2 første genstande bliver korrekt påvist, den sidste genstand bliver naturligvis ikke påvist da hunden er blevet stoppet i sidste vinkel. Knud 71 – Erik 70 = T 71 point. B: En hund der skal tie stille ved start af øvelsen. Han går dejlig opmærksomt, presser en smule og omkringvendingerne skal være skar-

A: Hunden starte rigtigt flot ud ved sporflaget, men specielt på 1. og 3. langside skal sporet

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 43


I P O3 - D M I S VO GER SL E V slutningen foran HF i orden G. Apportering af to kilo savner tempo i tilbageløbet, og apporten tabes da HF kommer med slipkommando T. Flugtspring er en nydelig øvelse, som dog mangler det sidste tempo SG. Klatrespring mangler kraft i springfaserne og apporten tabes. H samler selvstændigt op og gør øvelsen færdig M. Fremadsendelse ser fin ud, men der skal bruges en ekstra kommando ved afdækning G. Ved afdækning med afledning kommer H ved afhentning op i grundstilling før kommando SG. T 75 point.

fastholdes væsentligt bedre, på 4. og 5. side er der mindre udslag, på 2. langside arbejder hunden rigtigt flot dybt og koncentreret, i samtlige vinkler er der overløb, ved de 2 første genstande tøver hunden og hundeføreren hjælper hunden i linen, ved den sidste genstand skal hunden også påvise genstanden lidt hurtigere. Knud 72 – Erik 70 = T 71 point. B: En han der presser lidt, går dejlig opmærksomt. Omkringvendinger udføres højre om, og ikke som beskrevet ind mod H. Han skal i øvrigt tie stille under arbejdet T. Ved side øvelsen skal han tie ved start af øvelsen og sætte sig noget kvikkere G. I dækøvelsen står H på kommandoen M. Ståøvelsen presser H frem til kommando, men reagerer ikke på første kommando, står så på anden kommando. Her skal han blive helt i ro og ikke trippe M. Ved to kilos-apporten skal H tie ved start af øvelsen, og der er lidt tyggen i apporten G. Ved de to spring skal H tie ved start, der tygges i apporten og stødes ind i HF begge øvelser i T. Fremadsendelse presser H ud til kommando og fortsætter nogle meter efter dæk kommando. Ved afhentning kommer H i grundstilling før kommando T. Afdækning med afledning er i orden F. T 74 point. C: 1 SG H. gør periodevis. 2 G. berøring af ærme i bevogtningsfase. 1 eks. k. ved udkald. 3 G. H gør i grundst. Greb skal holdes mere i ro, indtil H skal slippe. 4 G. Uro i greb i belastningsfasen. I bevogtningsfase støder H, samt skal holde focus på fig. 5 G. Presser hf. lidt og skal holde mere focus på Fig. 6 G. let uro i greb. Efter slip støder H i ærmet. H er lidt hf.-orienteret og i sidetransport gives 1 eks. kom. 7 T. H presser i fri v. fod, og er urolig i grundst. Greb skal sættes dybere og holdes i ro. 8 G. Lidt uro i greb og lige til sidst et stød i ærmet i bevogtningsfase. G 84 point.

på siden af hunden, ved de 2 sidste genstande skal hunden ligge væsentligt tættere på genstanden. Knud 77 – Erik 70 = T 74. B: En han der går dejlig opmærksom hele programmet igennem, han presser ganske let, og er ved løbefasen en anelse langt fremme. Grundstillingerne sidder H en smule bag HF G. I siddeøvelsen står H M. Ved løb frem til dæk er H lidt langt fremme før kommando. Ved indkaldet skal H løbe mere igennem og skal afslutte en detalje tættere HF G. Ståøvelsen skal H stå en anelse hurtigere og løbe mere igennem på indkaldet, her er af-

Nr. 23: Bjarne Behrendt og Danger vom Bürgereck 223 point. A: Flot dyb koncentreret opstart, på første langside er der i slutfasen et større udslag, på 3. langside er der en større volte og en ekstra påsætning, 2. og 4. langside bliver korrekt udarbejdet, på den sidste langside skal hunden arbejde lidt mere koncentreret, på nær 3. vinkel, som bliver korrekt udarbejdet, så er der i de andre vinkler større og mindre overløb med volter, ved første genstand ligger genstanden

44 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

C: 1 M. H står i grundst. H skal være mere førerbar og mangler flere skjul. 2 T. Skal være mere pågående og samtidig støder H i ærmet. Pauser i halsgivning. 3 G. H skal være mere fri i tranport til startposition, og efterfølgende bremse fig. mere. I slippet tygger H sig af. 4 G. Noget tøvende slip og H skal være mere pågående i bevogtning. 5 T. H skal gå mere frit og holde focus på fig. 6 G. Tøver i konfrontation og skal slippe hurtigere. H belaster fig. efterfølgende, og mangler grundst. i sidetransport. 7 M. H tøver lidt i konfrontation, og skal have 1 eks. kom. til slip. H belaster fig. i bevogtningsfase. 8 G. H skal slippe hurtigere og efterfølgende bevogte mere pågående. T 74 point.


I P O3 - D M I S VO GER SL E V

Jabina Buster

Jabina Quincy J

Korskildes Trunte

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 45


a

Hesselballe Xando (Hugo)

Hes selb all eZ eld

I P O3 - D M I S VO GER SL E V

Floh vom Bullerjahn

46 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


I P O3 - D M I S VO GER SL E V

Raisers Fanto

Jabina Kiwi S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 47


I P O3 - D M I S VO GER SL E V

Jabina Aura

BHR formand Vivi Gilsager Bayogi Angus

48 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


IPO 3-DM vindere gennem de sidste 40 år 1978

Torben Hansen med Assan.

I alt F

292 point

1979

Chr. F. Pedersen med Anno.

I alt F

291 point

1980

Torben Hansen med Assan.

I alt F

288 point

1981

Steen Ø. Pedersen med Zanto.

I alt F

297 point

1982

Erik Pedersen med Højland’s Faust.

I alt F

297 point

1983

Chr. F. Pedersen med Anno.

I alt F

297 point

1984

Chr. F. Pedersen med Anno.

I alt F

297 point

1985

A. M. Rasmussen med Pa-Schack’s Nikon.

I alt F

295 point

1986

Vagn Ottesen med Pa-Schack’s Luggi.

I alt F

297 point

1987

Erik Pedersen med Højland’s Faust.

I alt F

294 point

1988

Helge S. Johansen med Camagi’s Puma.

I alt F

291 point

1989

Th. S. Rasmussen med Pa-Schack’s Jalner.

I alt F

291 point

1990

Th. S. Rasmussen med Pa-Schack’s Jalner.

I alt F

290 point

1991

Th. S. Rasmussen med Pa-Schack’s Jalner.

I alt F

295 point

1992

Lars Lentz med Satoris Cruyff.

I alt F

295 point

1993

Jens Carlseng med Taps v. d. Öelmool.

I alt F

294 point

1994

Th. S. Rasmussen med Pa-Schack’s Jalner.

I alt F

294 point

1995

Søren H. Bangsgård med Andy v. Reichberg.

I alt F

290 point

1996

Per Hansen med Degn’s Karo.

I alt F

292 point

1997

Sigmund Briksa med Satoris Niklas.

I alt F

294 point

1998

Kurt Jensen med Degn’s Wiekau.

I alt F

287 point

1999

Bo Brodersen med Satoris Ykon.

I alt F

290 point

2000

Rolf Jensen med Jabina Biene.

I alt F

290 point

2001

Bjarne Vistisen med Glarbo Efeb.

I alt F

287 point

2002

Jens Carlseng med ChaDe’s Xaro.

I alt F

288 point

2003

Jens Carlseng med ChaDe’s Xaro.

I alt F

290 point

2004

John Bajlum med Flindt’s Bondo.

I alt F

288 point

2005

John Bajlum med Flindt’s Bondo.

I alt F

292 point

2006

Lars Bo Jensen med Jabina Querry.

I alt F

286 point

2007

Mai-Britt Nielsen med Bayogi Unik.

I alt F

290 point

2008

Claus Mouridsen med Satoris Micon.

I alt F

287 point

2009

Carsten Brandt med Jabina Oscia.

I alt F

287 point

2010

Jan Jebjerg med Rowicks Kikos.

I alt F

288 point

2011

Søren Petersen med Studsdal Milo.

I alt SG

283 point

2012

Hugo Skov med Macho vom Ottilienstein.

I alt F

288 point

2013

Martin Knudsen med ChaDe’s Karo.

I alt F

287 point

2014

Jacob Christiansen med Geo.

I alt F

293 point

2015

Benny Jensen med C-You vom Spektfeld.

I alt F

284 point

2016

Benny Jensen med C-You vom Spektfeld.

I alt F

285 point

2017

Thoma Jørgensen og Jabina LiaraT.

I alt F

290 point

S C H Æ F E R H U N D E N · I P O 3 - D M · 2 0 1 7 49


Hovedavlsskuet KREDS 38 · HADERSLEV HAS 2017 blev i år afholdt af kreds 38 - Haderslev og afviklet på Kløvermarkens Idrætsanlæg. Ret tidligt på året blev vi spurgt, om vi igen ville afholde HAS i kreds 38.

Bestyrelsen var indstillet på, at kredsen denne gang ville betale sig fra nogle flere ydelser, så arbejdsopgaverne ikke blev så omfattende som i 2015. Ved medlemsmødet blev fordele og ulemper drøftet, og vi var enige om, at det ville jo være rart at tjene lidt flere penge til det nye klubhus.

Da vi i kredsen også skulle i gang med at bygge nyt klubhus, var overvejelserne mange, før vi kunne vende tilbage til Avlsrådet med svar.

De fleste medlemmer var positive, og lovede at hjælpe, så i efteråret blev det en realitet, at HAS 2017 skulle forgå i kreds 38 – igen.

Bestyrelsen drøftede sagen og indkaldte et medlemsmøde for at høre om medlemmernevar med på ideen.

Herefter gik jeg straks i gang med at kontakte Haderslev Kommune, for at høre, om vi igen kunne låne Kløvermarkens Idrætsanlæg,

Haderslev KFUM om lån af klubhus og Sønder Otting Skoledistrikt om lån af badefaciliteter, skolekøkken og boldbane til DSB. Der skal meget plads til for at kunne rumme campingfaciliteter, toilet- og badeforhold, sekretariat, ringe, forplejningstelt, standem.m. Heldigvis blev der svaret bekræftende alle steder, og vi glædede os til, at Kløvermarkens Idrætsanlæg, igen skulle danne rammen omkring Hovedavlsskuet. Herefter fik vi nedsat en styregruppe, som gik videre med arbejdet. Selv om vi havde meget materiale liggende fra HAS 2015, var det stadig en kæmpe arbejdsopgave. Via kommunens hjemmeside blev der sendt ansøgninger af sted til arealet, til Politiet mht. lejlighedstilladelse, til Brand & Redning m.h.t. camping m.m. Poul Johnsen sendte tegninger af pladsen, campingpladsen, festtelt, evakueringsplan osv., til de forskellige myndigheder, Poul fik også lavet ny HAS-hjemmeside, HAS-Facebook-side blev opdateret, og her blev der løbende reklameret og informeret. Frederikke Bender gik i gang med at kontakte sponsorer. På forplejningsdelen blev vi noget udfordret denne gang, da vores madmor desværre måtte melde fra pga. alvorlig sygdom. Den næste meldte mand på posten meldte fra pga. manglende tid, så til sidst stod vi nogle få stykker tilbage, som efter bedste evne fik planlagt, købt ind og koordineret. En kæmpe opgave, som vi forsøgte at løse så godt vi kunne. Heldigvis godt hjulpet af mange medlemmer, familie og venner.

De flittige medlemmer og hjælpere i Kreds 38 gjorde alt for, at alle kunne få et godt HAS

50 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Tak alle jer i forplejningen for jeres store indsats.


Der var rigtig mange flotte pokaler klar Udenfor ringen blev der arbejdet hårdt for at efterkomme handlernes ønsker.

I ugen op til HAS, havde medlemmer knoklet med etablering af campingpladsen og opsætning af el, cafeteriatelt med køkken, ringe, dommertelte, sekretariat, tombola m.m. Der kom så en lille uventet udfordring, idet vi torsdag aften fik at vide, at der p.g.a. renovering af skolens svømmehal, ikke var varmt vand i bruserummene ved idrætshallen. Vi ringede fluks til kommune og Beredskabsstyrelse, men ingen af dem kunne hjælpe eller anvise alternative muligheder. Derfor var der kun brusemuligheder i klubhusets omklædningsrum. Der var ikke mange brusere, og det varme vand her virkede ikke hele tiden. Campisterne skal have stor ros for at tage denne kolde udfordring med godt humør, men ærgerligt var det da. Torsdag eftermiddag blev der åbnet til campingpladsen, hvor der om aftenen allerede var folk på 30 af enhederne. Torsdag aften blev der tændt op i grillen, så der kunne købes grillpølser og kartoffelsalat. Som et nyt tiltag var det i år muligt at leje et telt eller booke en plads ved ringside. Dette var meget populært, og alle pladser blev revet væk.

Koncentreret forberedelse til morgendagens travmønstringer

H O V E D A V L S S K U E T · I N D L E D N I N G · 2 0 1 7 51


Det havde den fordel, at tilskuerne blev bedre fordelt og der ikke var så meget trængsel lige ved ringene. Derudover var brugerne glade for at have deres ting i tørvejr. Et andet nyt tiltag var I-pads som »kasseapparater«, hvor det, der blev solgt, blev tastet ind. Det lettede arbejdet meget, og så kunne vi også efterfølgende se, hvor meget, der var solgt af de forskellige ting. Mobilepay er meget smart, men det tager godt nok lang tid, når folk står i en kø. ....Så hermed opfordring til næste år om at medbringe kontanter. Fredag middag, da Susan Nørregård og hendes stab åbnede sekretariatet, var der kø ved indgangen til klubhuset, og så gik det ellers derudaf med tilmelding, dommermøde og standmønstring resten af fredagen. Tombolaen-blev et tilløbsstykke, og den første blev hurtigt udsolgt. Det blev yderligere en om lørdagen også. Fredag aften var der tryk på i spiseteltet, hvor mange havde benyttet sig af tilbuddet om forudbestilling af »Herregårdsbøf«.

Lørdag morgen forsatte standmønstringen og herefter afviklingen af DSB. I år var det to tidligere årsvindere i brugsklasserne, der stillede op som prøvehunde: Christina S. Jensen / Team Paka’s Java og Michael Hansen / Laban vom Emkendorfer Park. I ringen styrede Erik Ahrends slagets gang, og Tony Galsgård, kr. 28 sørgede sammen med Hans Peter Jensen for præmier og pokaler. I år holdt tidsplanen fint. Resten af lørdagen gik med travmønstring af alle stockhårshvalpeklasser, bedømmelse af afkomsgrupper og opdrætsklasser samt et forrygende Beach Party i teltet - knap 200 festglade hundefolk - med lækker mad, kulørte drinks,musik fra DJ Dennis Langschwager, amerikansk lotteri med udlodning af masser af flotte præmier samt kåring af de bedst udklædte. Søndag morgen fortsatte travmønstringen med alle LS-klasserne først og efterfulgt af stockhårsvoksenklasserne indtil sidst på eftermiddagen, hvor de sidste vindere blev kåret.

Vejret Desværre havde vi i år ikke vejrgudernes gunst. Det regnede rigtig meget, og vejret var i det hele taget meget omskifteligt. Det kneb meget for banerne at klare den megen regn, men især på campingpladsen blev vi udfordret med dybe spor på trods af køreplader. Tak til alle jer, der støttede Hovedavlsskuet 2017. Tak til tilskuere, sponsorer, opdrættere, og jer, der stillede med hund. Som arrangerende kreds, er man dybt afhængig af sponsorindtægter, da tilmeldingsgebyrerne tilfalder hovedklubben. Der er rigtig mange store udgifter til f.eks. telte, renovation, el, toiletvogne, køkkenetablerering, pokaler mm. Inden arrangementet startede havde kredsen allerede udgifter for ca. 80.000 kr., så der skal mange penge ind, inden omkostningerne er hjemme. Af hjertet TAK for jeres støtte! Tillykke med de flotte hunde og alle placeringerne. Det er altid noget helt specielt at stille sin hund på et Hovedavlsskue. På kredsens vegne vil jeg også rette en tak til Avlsrådet, dommere, avlsvejledere og figuranter. Vi håber, I har haft nogle gode dage i det sønderjyske. Dommerne / avlsvejlederne i år: Michael Lumby og avlsvejleder Leif Jørgensen. René Jørgensen og avlsvejleder Annemarie Mortensen, Albrecht Wörner og avlsvejleder Lena Pichler Bjerre, Ulla Hansen og avlsvejleder Irene Thygesen, Poul Meineche og avlsvejleder Günther Krieg, Sven Erik Lundkvist og avlsvejleder Ejler Nielsen. Til figuranterne: Morten Hansen, Pav Andersen (og reseve Mikkel Carlseng).

Den tyske dommer Albrecht Wörner takkede for invitationen og roste kvaliteten af de danske hunde.

52 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Til sekretærerne: Tina Nørgaard, Annie Nielsen og Simone Lumby.


Tilkendegivelser på Facebook og mail:

En særlig kæmpestor tak skal lyde til kreds 38’s medlemmer, familie, venner og medlemmer fra nabokredse. Tak for jeres gå-på-mod, hjælpsomhed og gode humør. Vi er heldige at have så gode hjælpere i kredsen. Tak for kampen alle mand – I har alle gjort et fremragende arbejde. Vi giver nu stafetten videre til kreds 6 - Frederikssund. Vi ønsker jer al mulig held og lykke med arrangementet. Afslutning Som afslutning på dette indlæg vil jeg rette en stor tak til Poul Johnsen, som har haft ufattelig mange arbejdsopgaver, bl.a. lavet det flotte HAS-katalog, (der var krydret med fine billeder fra Ungdomsudstillingen), sørget for tegninger og tilladelser ved Brandmyndighederne, styret økonomien, festaften, amerikansk lotteri, og meget, meget mere. Da HAS sluttede søndag eftermiddag, meldte trætheden sig for alvor, men hvor gjorde det godt at få de mange positive tilkendegivelser på Facebook og mail.

På vegne af styregruppen Karin Christiansen Formand kreds 38

Pou Meineche: Kære Karin og alle i kreds 38. Tusind tak for et fremragende HAS. I gjorde det igen. Hils dem alle i kredsen. Kristin Karlsen: Meget godt jobbet!! All ære til Kreds 38 for et flott arrangement! Claus Sørensen: Super godt tilrettelagt og tak for en god weekend. Ulla Grøne Sørensen: Tak for en rigtig god og hyggelig weekend. Godt arrangeret. Alex Pedersen: Hej med jer --en velfortjent pause og I kan være stolte af dette års afvikling af HAS 2017 tillykke. Lisa Anne Haargaard: I er sgu seje. Jette Juhl Maj: Tusind tak for en god weekend. Anita Vestergaard: Tak for en hyggelig weekend. Vibe Lenthe: Super arrangement. I er så seje og altid med et smil. Tak for jer.

Anni Siim: Tak for en god weekend. Allan Kürbis: Tak for det og i øvrigt tak for et superflot stævne. Charlotte Rem Larsen: Kæmpe arbejde I har gjort, tak for en dejlig weekend. Anders Hem: I er bare gode. Bitten Wellejus Schou: Godt gået kreds 38. Patrik Frendin: Ja då var man just hemkommen från min fjärde segrar utställning. Har i år besökt och deltagit i Finsk, Norsk, Svensk och nu Dansk. Och av de 4 så vinner Dansk segrar utställning med häst längder på grund av sin organisation och förmåga att få ett flyt på utställningen. Vi samtliga har mycket att lära av dem hur man arrangera ett mästerskap. Och även tacka Kreds 38 Haderslev för ett otroligt arrangemang och en kamratskaps afton som var fantastiks kul och trevlig.

H O V E D A V L S S K U E T · I N D L E D N I N G · 2 0 1 7 53


Hovedavlsskuet KREDS 38 · HADERSLEV Det er nu anden gang, at jeg skal skrive om Hovedavlsskuet afholdt i Schæferhundeklubben for Danmark. Selv syntes jeg ikke, at det ikke er så lang tid siden at jeg skrev den første, men i vores travle hverdag går tiden jo meget stærkt. Når dette er i bladet og kan læses af alle medlemmer, så er det endnu et kapitel vi kan sætte i datid, og alt er bare overstået på en weekend, men alle de timer, som mange har brugt for at dette kunne lykkes, de skyldes en kæmpe tak for jeres engagement i vores klub. Kreds 38 havde igen været ude og låne de samme arealer som i 2015, og det er jo et fantastisk sted som vi kan bruge til at afholde vores største arrangement. Også sekretærerne havde gode forhold, det er en meget vigtig detalje, de ser jo som bekendt ikke særlig meget af arrangementet førend søndag, og det kræver jo også sit, at være ”låst inde” med rigtig mange beskrivelser, hvor det hele skal køre derudaf, så alle kan afhente deres respektive dommer-

Foto: Randi Salzwedell

kritik, inden de forlader stedet. Tina, Simone og Annie, kan simpelthen ikke få ros nok, det er så stort, at I gider at bruge jeres tid på dette, den dag vores sekretariat ikke er mere på denne måde, ja, så bliver der ikke så meget, man kan tage med sig, når man forlader stedet i form af beskrivelse på ens hund. Vi skal være stolte over at vi har sådanne ildsjæle. Jeg mener godt at kunne tillade mig at ”hædre” dem på denne måde, da jeg i år både har været i Norge og Sverige, og deres beskrivelser af hundene (med diverse mangler) gør, at man ikke engang kan bruge det til at dokumentere at ens hund har været stillet for anden tysk SVdommer, og så oveni købet på så store arrangementer. Fredagen startede ud med de vanlige møder, avlsvejledere, figuranter, dommerne, og ”toastmaster og overringordner”, så alle var på det rene med hvilke ønsker, der var fra Avlsrådet, og dommerudvalget. Tiden til standmønstring og selvtræning på C-banen var blevet udvidet, og ved stand-

54 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

mønstringen gik det særdeles glidende, og vi havde kun et par stykker lørdag morgen, så helt klart noget som vi vil gøre igen til næste år, såfremt det er muligt. Lørdagen begyndte med højdepunktet for de fleste nemlig mod og kampdrift. En disciplin, som de fleste ser hen imod, også dem der skal stille med deres hunde. I år var det Morten Hansen på det korte arbejde og Pav Andersen på det lange, og sædvanen tro gjorde begge to et fantastisk ens arbejde for alle hunde. Vi havde en enkelt hund, af dem der ikke bestod, som fik chancen igen, fordi man havde ændret på en detalje, helt ok, men desværre bestod hunden heller ikke ved andet forsøg. Det skal dog så nævnes, at 3 uger senere bestod hunden på BSZS. Alt i alt var der kun 3 hunde, der ikke bestod gruppe C, og det er vist aldrig set før. Som formand for AR kan jeg jo kun sige, at det er super godt arbejde af alle hundeførere, og at det viser, at vi har fat i den rigtige måde at gøre vores ting på, samtidig med at vores hundemateriale er gennemarbejdet. Stort tillykke til alle dem der bestod gruppe C, og dem der ikke gjorde, lidt


mere træning til næste år, og så kom og tag revanche. Vi havde en kort åbning om lørdagen, hvor vi også havde et lille minuts stilhed for vores om fredagen bortgåede medlem Kaj Mortensen fra Kennel Lyshøj, avlsvejleder og tidligere medlem af Avlsrådet. Dette burde om noget minde os alle om, hvor lidt tid vi har til at nyde vores liv, og derfor nok burde tænke sig om, inden man bruger tid på alt muligt ”ævl og kævl”, kun for at skade vores forening,

vore hunde, og deres ejere, og ikke mindst alle dem som udfører frivilligt arbejde. Fornuftig dialog og respekt for hinanden og det arbejde der udføres, er mere den vej alle bør gå. Vi begyndte derefter med alle hvalpeklasserne, og det var jo alle herlige dyr, og glade mennesker, som kom og viste deres hvalpe frem. Der er nok ingen tvivl om, at mange måske aldrig havde været på HAS, hvis det ikke havde været for det tiltag, som blev indført, at

man kan stille hvalpeafkom efter en han eller tæve. Forslagsstillerne til dette, og den efterfølgende dialog gjorde, at det bliver en ting vi beholder i fremtiden, både på LD-skuer og HAS, således at vi kan se noget materiale efter vore avlshanner / tæver. Det skal nok blive udførligt præciseret i januarnummeret, når vi igen oplyser hvem der dømmer hvad osv. Vi havde på dette grundlag også særdeles mange afkomsgrupper efter hanner, absolut flere end normalt, og der var virkelig noget at

De yderst flittige sekretærer fra venstre Annie Nielsen, Simone Lumby og Tina Nørgaard.

Heldigvis viste vejret sig fra sin pænere side, til glæde for de mange tilskuere. De lyserøde telte langs ringside, som man kunne leje, var bestemt også populære.

H O V E D A V L S S K U E T · A V L S R Å D S F O R M A N D E N · 2 0 1 7 55


Formand for Kreds 38 bød velkommen – her med Erik Ahrends som mikrofonholder.

kigge på. Dette vil jeg ikke komme ind på, det kan ses andetsteds i bladet. Lørdagen sluttede med opdrætsklasser, og også her var det hård konkurrence. Også dette kan ses andetsteds i bladet, men et stort tillykke til dem, der har stillet opdrætsklasse, det er fantastisk flot. Søndagen startede med alle de Langstockhårede hunde, hvalpe og voksne. De blev alle kaldt i ringen hanner / tæver, og sikke en scenarie, det var jo super flot, og særdeles godt håndteret af dommer Svend Erik Lundkvist, med avlsvejleder Ejler Nielsen. Det blev, tror jeg godt jeg kan sige, afviklet til alles tilfredshed. Alle hunde fik ”deres tid” i ringen og den bevågenhed fra dommeren som de skal, og i de klasser, hvor der var flere, var der også kamp om pladserne. Derefter gik vi videre i dagens forløb, med yngste, ung hunde, Veteran og til sidst brugsklasserne. I alle klasser var der særdeles gode hunde. Hunde som alle repræsenterer vores race i dagligdagen på forskellig vis. Om det er som hund, der er ejet af opdrætteren selv, eller om det er som familiehund, er sådan set ikke det

væsentlige, men at alle gjorde en god figur og alle er værdige repræsentanter for vores race, og det skal vi være stolte af. Til slut vil jeg lige nævne lidt om en gammel tradition – vi har en skik her i Danmark, at når en hund opnår titlen avlsklasse, så er det meningen, at det krus, man giver på præmiepodiet og hundeejeren modtager, skal gå videre til opdrætteren af hunden. Det er opdrætteren, der har formået at være i stand til at opdrætte en hund at en sådan kvalitet, som opnår denne titel, og det er også derfor skik og brug, at kruset skal tilfalde denne opdrætter. Jeg tror ikke, at ret mange er klar over, at det er derfor dette krus gives, og dette er kun en oplysning til alle, da vi trods alt har mange nye i vores forening. Vi kan nu melde ud, at Kreds 6 Frederikssund vil være værter for HAS i 2018, og vi håber selvfølgelig, at alle har haft en god oplevelse og derfor kommer igen til næste år. Sluttelig vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

56 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

På vegne af Avlsrådet Lena Pichler Bjerre

En velfortjent øl efter en udfordrende transport af camping-


De r . njen deli å si tp ge yg vh ble Team Marlboro Uno kunne fint selv præsentere sin afkomsgruppe.

vogn på det bløde græs.

De flittige hjælpere var hurtigt i gang med oprydningen søndag

H O V E D A V L S S K U E T · A V L S R Å D S F O R M A N D E N · 2 0 1 7 57


Brugsklasse PRÆSENTATION - HANNER Kreds 38 Haderslev igen, igen - og endnu en gang med succes! Det var et helt igennem flot arrangement kreds 38 præsenterede os for i weekenden den 4.-6. august 2017. Jeg har stor respekt for alle jer i kredsen, der på hver jeres måde var med til at sikre, at det endnu en gang blev et fantastisk HAS, og som gjorde, at det blev en stor og dejlig oplevelse for alle. En stor og varm hilsen til kredsen med tak for 3 dejlige dage. For andet år i træk var min opgave at dømme brugsklasse hanner, hvilket jo er en meget spændende klasse at dømme på et hovedavlsskue, da alle de bedste brugshanner men også bredden møder op. Det giver et sand-

Dommer: Michael Lumby

færdigt overblik over kommende avlsmateriale for hanners vedkommende og om, hvor vi står med hensyn til plusser og minusser i vores opdræt. Brugsklasse hanner var igen i år en herlig, positiv og særdeles god klasse, som i kvalitet nok lige var en tand stærkere end i 2016. Der var fortrinlige hunde hele vejen ned igennem rækken, der alle var helt sikre i deres fortrinlige prædikat, hvis ellers mod og kampdriftopgaven var veloverstået.

DSB. Et utroligt flot resultat og generelt et rigtigt flot DSB-arbejde for alle hanner, hvilket Landsformanden Peter Larsen også nævnede i sin tale ved Kammeratskabsaftenen. Stort tillykke til alle! Det skal lige nævnes, at den ene hund, der ikke bestod, klarede skærene på HZS i Tyskland. Dagens bedste DSBhan blev helt fortjent Team Pakas Untox med 4-5 med ejeren Peter Svendsen som hundefører. Stor tak til de veloplagte og meget kompetente figuranter for veludført og sportslig indsats.

Der var tilmeldt 25 brugshanner, hvoraf 19 blev fremstillet til standmønstring og DSB. Alle mødte frem til travmønstring. Der var 6 hanner, der opnåede VA-titlen, 12 hanner fik fortrinlig, og 1 fik SG. Kun 1 han bestod ikke

Som helhed var brugsklasse hanner en klasse af særdeles god kvalitet med en stærk top. En klasse der var en fornøjelse at se på i ringen. Den var ensartet med smukke, typefulde dyr, der gennemgående var smukt pig-

58 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


menterede, havde udtalte kønspræg og korrekte højde-/længdeforhold. De udstrålede ønskværdigt temperament og havde særdeles gode bevægelsesmønstre med generelt udtalt fast- og sluttethed. Hundene var absolut velplejede og veltrimmede og viste også ved DSB, at hjemmearbejdet var veludført. Bedømmelseskriteriet og prioriteringen var, som altid, en samlet helhedsvurdering af hundenes anatomiske kvaliteter sammenholdt med afstamning, søskende og bevidst avlsværdi ved at stille en afkomsgruppe. Det var glædeligt, at vi i år blev fremvist for hele 9 afkomsgrupper, og at flere af disse var af særdeles god kvalitet. En positiv og vigtig fremgang. Med hensyn til statistikken vil man kunne se, at der er fremgang ved størrelse, kryds og haser. Vi skal stadig være opmærksomme på hovederne omkring ørestilling og øjenfarve især. Kæber, maske og pandebånd samt hovedform synes at være uden anmærkninger.

Statistik Hovedavlsskuet 2016 · Brugsklasse hanner (27 STK.): Eksteriør

Antal hunde

Procentdel

Over 65 cm.

6 stk.

22%

Stor

7 stk.

26%

Middelstor

14 stk.

52%

Anmærkning

2 stk.

7,5%

Korrekt vinklet forhånd:

2 stk.

7,5%

Korrekte krydsforhold:

6 stk.

22%

4 stk.

15%

4 stk.

15%

3 stk.

11%

Størrelse:

Frontstilling:

Haser: Anmærkning Mellemfod: Anmærkning Hoved: Anmærkning (form, ørestilling, øjenfarve)

Statistik Hovedavlsskuet 2017 · Brugsklasse hanner (19 STK.): Eksteriør:

Antal hunde

Procentdel

Over 65 cm.

1 stk.

5%

Stor

7 stk.

37%

Middelstor

11 stk.

58%

Anmærkning

1 stk.

5%

Korrekt vinklet forhånd:

1 stk.

5%

Korrekte krydsforhold:

5 stk.

26%

2 stk.

10%

3 stk.

16%

4 stk.

21%

Størrelse:

Frontstilling:

Haser: Anmærkning Mellemfod: Anmærkning Hoved: Anmærkning (form, ørestilling, øjenfarve)

B R U G S K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 59


Ved afslutningen af søndagens travmønstring kunne 6 hunde pryde sig med en VA-titel, og lige uden for stod der ligeledes nogle iøjnefaldende hanner. Fortrinlig 1 Team Marlboro Kanto for andet år i træk og dermed endnu en gang «tæt på«. Fortrinlig 2 Jack-Daniels von der Liebeswarte, far til den smukke unghundevinder Karats Kimbo. Fortrinlig 3 blev den smukt pigmenterede Namir von Arminius. Glædeligt var det at se, at hele 7 hanner i top 8 stillede en afkomsgruppe. En han, Hill vom Radhaus, der fremviste en særdeles lovende gruppe, stillede ikke selv på dagen. Så det lover godt for de kommende år, at hanhundeejerne nu er begyndt at gøre et flittigt og stort arbejde for at kunne stille grupper efter deres hanner på HAS. Til slut endnu en gang tak til kreds 38 Haderslev for et forrygende flot arrangement. Tak til mit ringpersonale og min assistent, Leif Jørgensen, som vanen tro havde orden på alt og udført et kæmpe arbejde og sørgede for god ro og orden i arbejdsgangen indenfor ring side. Tillykke til alle ejere og opdrættere med en herlig brugsklasse hanner. Tak for sportslig optræden. Tak til alle hundefolk og udstillere for året der gik i 2017. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår!

Michael Lumby

VA5 i brugsklasse hanner Team Dika’s Dot DK sammen med de stolte ejere; Kennel Kvali og opdrættere; Diana Jørgensen og Allan Hvidberg.

60 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Team Paka’s Untox klarede sig bedste gennem DSB med karakteren 4-5.

B R U G S K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 61


Avlsklasse HANNER

Dommer: Michael Lumby

VA1 Kratmosens Jerome Født: 31.05.2013 IPO 3, AK, HD: A, AA: 0, (Enosch von Amasis (2258762) - Haus Haargaard Basta (00359/2006)) Opdr.: Eva Haargaard. Ejer: Henning Karlsen og Andreas Pedersen, Frederiksværk HD-index: 102 DSB bestået 4/4

På den øverste størrelsesgrænse stor, kraft- og substansfuld, ædel, tør og fast, overordentlig tiltalende og harmonisk opbygget han med et fortrinligt typebillede. Korrekte højde-/længdeforhold. Særdeles rigt og meget smukt pigmenteret. Et smukt, maskulint, udtalt kønspræg. Velformet, udtryksfuldt hanhundehoved, udtalt kraftfulde kæber med god kraft og dybde i bidet, mørke øjne og korrekt øreansats. Fortrinlig og korrekt forløbende overlinje fra øre til halespids med en velansat manke, bjælkefast ryg og et velformet kryds. God forhåndsvinkling. Korrekt og fortrinlig vinklet bag med dejlige, kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold med et ønskværdigt langt underbryst. Korrekt front. Særdeles god fasthed i mellemfoden og hasen. Træder korrekt for og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, flotte, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et særdeles godt fremgreb. Han har vist særdeles stor avlsværdi med stor gennemslagskraft. En særdeles smukt opbygget hund med et imponerende fremtoningspræg, ædle linjer og en herlig udstråling af vitalitet og karisma. Fremstilles veltrimmet og i absolut ypperlig form. Kratmosens Jerome har været flittigt udstillet i denne sæson med overbevisende resultater bl.a. VA2 i Sverige og VA1 på begge vores landsdelsskuer. Jerome er en fysisk og psykisk robust hund at beskue med udtalt harmoni og en sjælden, imponerende udstråling af vitalitet og karisma. Et gudesmukt pigment samt hans store løbsglæde fuldender det smukke helhedsbillede. At han er indavlet 5-5 på VA Sieger Ursus von Batu via sin far Enosch von Amasis er tydeligt. Hans mor er Haus Haargaard Basta, der ser ud til at sætte værdifulde spor over sine sønner. Jerome stillede hele 2 afkomsgrupper af særdeles høj kvalitet, hvor det var tydeligt, at han har nedarvet stor avlsværdi med udtalt gennemslagskraft. Smukke typer, ønskværdig kraft, substans og hans smukke pigment. En stor del af hans afkom gik meget højt, og 2 Jerome-sønner blev årsvindere. På alle måder en overbevisende og sikker vinder af brugsklasse hanner 2017. Stort tillykke til opdrætter og ejer. Indavlet på Ursus von Batu 5-5:

VA. Enosch von Amasis AK SchH 3

VA. Ober von Bad-Boll

Bali von Amasis

VA. (CN) Giovanni vom Kappellenberg VA. Aike zum Gigelsfelsen Figo van der Lust Bania del Seprio VA. Nero vom Nobachtal

Haus Haargaard Basta AK SCHH 1

Solo vom Team Fiemereck

Zala vom Fiemereck Haus Haargaard Hayos

Haus Haargaard Tea

62 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Haus Haargaard Carmen


Avlsklasse HANNER

Dommer: Michael Lumby

VA2 Team Osterlund Anthon Født: 10.03.2013 IPO 1 AK VA, HD: A, AA: 0, (Team Marlboro Kashmir (2282101) - Hassenkam’s Vilma (22839/2009)) Opdr.: Maj-Britt Østerlund. Ejer: Maj-Britt Østerlund, Ålbæk HD-index: 99 DSB bestået 4/4

Stor, kraft- og substansfuld, ædel, tør og fast, særdeles harmonisk opbygget han af absolut fortrinlig type. Smukt, maskulint kønspræg. Særdeles velpigmenteret. Absolut korrekte højde-/længdeforhold. Herligt, velformet, udtryksfuldt hanhundehoved med kraftfulde kæber, velansatte ører og dejlige, mørke øjne. Fortrinlig overlinje med en velansat manke, bjælkefast ryg og et korrekt lejret kryds af særdeles god længde. Særdeles velvinklet forhånd. Fortrinlig vinklet baghånd med udtalt kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold med et ønskværdigt for- og underbryst. Absolut korrekt front. Træder fuldstændig lige for og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et særdeles godt fremgreb, hvilket fuldender det smukke helhedsindtryk. En herlig, maskulin og særdeles tiltalende han, der udstråler et imponerende fremtoningspræg og en dejlig udstråling, sund psyke, vitalitet samt temperament. Fremstilles i absolut ypperlig form. Anthon har haft en sikker og stabil udstillingskarriere lige siden, han blev hvalpesieger i 2013. Sidste år kom han ind som VA3 og tog i år endnu en plads frem i feltet som VA2. Anthon var igen overbevisende ved sin DSB-prøve 4-4 og stillede en særdeles lovende førstegangs afkomsgruppe med 3 højtplacerede tæver. Han er en afstamningsmæssigt interessant hund med mange VA-dyr i anerne. Team Marlboro Kashmir der er ud af et stærkt kuld, og Hassenkams Vilma der har så mange af de bedste Wienerau-avlsdyr i stamtavlen. Selv er Anthon en anatomisk korrekt opbygget hund med mange fortrin ikke mindst omkring forhåndsstruktur og krydsforhold, alene det gør, at han fortjener at få nogle af vore gode avlstæver. Anthon stillede i forrygende form på alle måder og gik sammen med Jerome på fløjen solen sort den eftermiddag. Tillykke til ejer og opdrætter. Indavlet på Lea vom Holtkamper See 5-5:

VA. (NL) Team Marlboro Kasmir AK IPO 3

VA. Guccy vom Heinrichplatz

VA. (DK) Team Marlboro Quess Nelson vom Frankengold

Juma vom Heinrichplatz Sirio della Real Favorita Cayira´s Frøyha Valdo von den Hugenotten Xoxi vom Frankengold

Hassenkam´s Vilma AK IPO 1

VA. Odin vom Holtkamper See

VA. Vegas du Haut Mansard Babette von der Martinskapelle

Queen von der Martinskapelle

A V L S K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 63


Avlsklasse HANNER

Dommer: Michael Lumby

VA3 Team Marlboro Uno Født: 07.11.2014 IPO 3, AK, HD: A, AA: N, (Schumann von Tronje (2266033) - Team Marlboro Zasi (05329/2012)) Opdr.: Per Frost. Ejer: Gordon Steffensen, Holstebro HD-index: 107 DSB bestået 3/5

Ønskværdig middelstørrelse, middelkraftig, ædel, tør og fast, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Udtalt kønspræg. Særdeles velpigmenteret. Velformet, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, normal øjenfarve og korrekt øreansats. Fortrinlig forløbende overlinje fra øre til halespids med en velansat manke, bjælkefast ryg, korrekt lejret kryds af god længde. God forhåndsvinkling. Fortrinlig vinklet baghånd med dejlige, kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold med et ønskværdigt langt underbryst. Absolut korrekt front. Særdeles god fasthed i mellemfoden. Træder lige for og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb, hvorunder han skal roses for at bære sin overlinje absolut korrekt. Udtalt fast- og sluttethed i alle forhold. En hanhund der udstråler udtalt vitalitet og et herligt temperament. Ny i klassen var sidste års unghundesieger Uno. Absolut middelstor. Herligt temperament og ligeledes med en herlig løbsglæde. Uno stod med en IPO3-prøve, før han fyldte 2 år. Han har haft opdrætternes bevågenhed og kunne også stille en særdeles positiv hvalpeafkomsgruppe med flere højt placerede hvalpe. Uno står afstamningsmæssigt meget stærk med VA Sieger Schumann von Tronje som far og dette års VA og Sieger i brugsklasse tæver, den stærkt avlende Team Marlboro Zasi som mor. Med den baggrund og sine egne kvaliteter skal Uno kunne avle, og det er der også noget, der tyder på. En ung han, som bliver spændende at følge de næste par år. Tillykke til ejer og opdrætter.

Afstamning: Uno er uden indavl:

VA. Schumann von Tronje AK IPO 2

VA.(DK) Team Marlboro Zasi AK IPO 1

VA.(CN) Dux de Intercanina

Anuschka De Jovipe

VA. Fulz di Zenevredo

VA. Zamp vom Thermodos Watschenka de Intercanina VA. Godalis Tino VA.(B) Nadja V. Jabora VA. Furbo Degli Achel Jemy di Zenevredo Wilaritts Qwenzo

Team Marlboro Dee-Dee

64 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Cayira´s Frøyha


Avlsklasse HANNER

Dommer: Michael Lumby

VA 4 Skovhytten’s Matthæus Født: 30.06.2014 IPO1 AK-D, HD: N, AA: N, (Lyager’s Palermo (SZ 2298244) - Janki Fly (16737/2010)) Opdr.: Grethe Villars Frederiksen. Ejer: Dorte Jensen, Fuglebjerg HD-index: 110 DSB bestået 3/4

Over middelstor, middelkraftig, tør og fast, ædel, særdeles harmonisk opbygget han med et smukt, fortrinligt typebillede. Udtalt, maskulint kønspræg. Korrekte højde-/længdeforhold. Smukt og ønskværdigt varmt pigment. Dejligt, velformet, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, dejlige, mørke øjne, udtalt maske og pandebånd, korrekt øreansats. Høj, velansat manke. Fast ryg og lænd. Let afskydende kryds af god længde. God forhåndsvinkling. Fortrinlig vinklet baghånd med særdeles gode, kraftfulde køller. Absolut korrekt front. Særdeles godt for- og underbryst. Særdeles god fasthed i mellemfoden. Træder lige for og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles godt fraskub og et dertil passende fremgreb. En herlig, iøjnefaldende, typefuld, interessant han med et herligt fremtoningspræg. Matthæus var sidste års VA5 og i år en plads frem til VA4. Han stillede også en positiv hvalpeafkomsgruppe, hvor det især var tydeligt, at han giver sit meget smukke, varme pigment videre til sit afkom. Han tiltaler mig ved sit smukke, ædle typebillede, ønskværdige størrelse og løbsglæde. Stærk afstamning. VA2 Janki Fly som mor og halvbroderen til Kratmosens Jerome, Lyagers Palermo som far. Der er ingen tvivl om, at Matthæus kan give sin type og sit pigment videre, det ser man tydeligt på hans unge afkom, der nu er ved at dukke op på vore udstillinger. Så spændende bliver det at se hans afkomsgruppe på HAS næste år. Tillykke til ejer og opdrætter.

Indavlet på Solo vom Team Fiemereck 3-3

Lyager´s Palermo AK IPO 1

VA. (DK) Janki Fly AK IPO 1

VA. Remo vom Fichtenschlag

Haus Haargaard Basta

Noell vom Suentelstein

Ray vom Fichtenschlag Thora vom Fichtenschlag Solo vom Team Fiemereck Haus Haargaard Tea VA. Vegas du Haut Mansard Celin vom Suentelstein Solo vom Team Fiemereck

Janki Venus

Dolores vom Fichtenschlag

A V L S K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 65


Avlsklasse HANNER

Dommer: Michael Lumby

VA 5 Team Dika’s Dot DK Født: 07.06.2012 IPO 1 AK, HD: A, AA: 0, (Wito vom Brauneck (2245343) - Team-Dika’s Edessa (9133945, DKK 1961003)) Opdr.: Diana Jørgensen. Ejer: Bjarne Pedersen, Østbirk HD-index: 97 DSB bestået 3/4

Præcis middelstor, middelkraftig, ædel, tør og fast, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Korrekte højde-/længdeforhold. Særdeles rigt og smukt pigmenteret. Udtalt maskulint kønspræg. Velformet, herligt, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, dejlige, mørke øjne og korrekt øreansats. Udtalt maske og pandebånd. Fortrinlig forløbende overlinje med en velansat manke, bjælkefast ryg og et korrekt, velformet kryds. God forhåndsvinkling. Korrekt vinklet baghånd med særdeles gode, kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold med et ønskværdigt langt underbryst. Absolut korrekt front. Særdeles god fasthed i mellemfoden. Træder lige for og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, flotte og kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Særdeles god, almen fasthed. En hanhund der udstråler et herligt fremtoningspræg, hvilket fuldender det smukke helhedsbillede. Endnu en ny dreng i klassen som VA5 blev Team Dika’s Dot DK. Dot DK er helt uden indavl og blodmæssigt et godt alternativ i klassen. Han har haft flere opdrætters bevågenhed, hvilket er fuldt fortjent, og jeg forventer dermed at kunne se en gruppe efter ham næste år. Dot DK har mange kvaliteter og har da også som unghund slået i såvel Danmark som i Tyskland flere højtplacerede hunde ved flere forskellige dommere. Han er helt uden overdrivelser og står i de rigtige størrelsesrammer. Præcis middelstor, ædel, tør og fast og så viser han sig altid optimalt og set fra siden med en perfekt over- og underlinje samt en herlig udstråling. Tillykke til ejer og opdrætter.

Afstamning: Dot Dk er uden indavl:

Wito vom Brauneck AK SchH 3

VA.(CN) Dux de Intercanina

Lani von Brauneck

Wiluna´s Karo

Team Dika´s Edessa AK SCHH 1

VA. Zamp vom Thermodos Watschenka de Intercanina VA. Erasmus van Noort Isa vom Brauneck VA. Karly von Arminius Wiluna´s Exita VA. Vando vom Moorbeck

Koldbakken´s Katja

66 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Hafran´s Ronda


Avlsklasse HANNER

Dommer: Michael Lumby

VA 6 Team Marlboro Morgan Født: 21.12.2013 IPO 3, AK VA, HD: A, AA: 0, (Leo von der Zenteiche (2260720) - Team Marlboro Queen(DK15098/2011)) Opdr.: Per Frost. Ejer: Niels-Erik Rasmussen, Sunds HD-index: 84 DSB bestået 4/4

Over middelstor, middelkraftig, ædel, tør og fast opbygget han af fortrinlig type. Udtalt kønspræg. Særdeles velpigmenteret. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Velformet, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, velansatte ører og normal øjenfarve. Velansat manke, bjælkefast ryg og lænd. Velformet kryds, der ønskes en streg længere. God forhåndsvinkling. Fortrinlig og korrekt vinklet baghånd med særdeles gode, kraftfulde køller. Absolut korrekt front. Harmoniske brystforhold. Træder lige for, en anelse snævert bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Særdeles god, almen fasthed. En hund der udstråler udtalt sund psyke og vitalitet. En hund af den rigtige størrelse og helt uden overdrivelser. Sidste hund i avlsklassen VA6 blev en gammel kending, Morgan. En psykisk robust han uden overdrivelser på nogen måde, og som altid gjorde han en god figur både i skueringen og i DSB-ringen. Hans fortrin er helt klart hans ønskværdige middelstørrelse, korrekte støttelinier og udtalte almene fast- og sluttethed. Afstamningsmæssigt særdeles godt funderet med rigtig mange gode VA-avlsdyr. Selv stillede han en ung gruppe med en årsvinder i hvalpetæver 6-9 mdr., som beviser, at hvis man tilfører ham de rigtige tæver, så er der chance for gevinst. Tillykke til ejer og opdrætter.

Indavlet på Furbo degli Achei 2-3:

VA. Leo von der Zeinteiche AK IPO 3

Team Marlboro Queen AK IPO 1

VA. Furbo degli Achei

Yanka von der Zeinteiche

Bix von Arlett

VA. Quenn vom Loher Weg VA. (I) Fenia I degli Achei VA. Yukon der Bastillie Pola von der Zentieche VA. Furbo degli Achei Ussi von Buchonia VA. (A-B-USA) Naxos vom Holtkamper See

VA. (DK) Team Marlboro Jira

Cayira´s Frøyha

B R U G S K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 67


Brugsklasse HANNER F 1 Team Marlboro Kanto

Født: 17. 11. 2013, IPO 3 AK, HD: A, AA: 0, (Wallaby vom Kapellenberg (2233829) Team Marlboro Kobra (00643/2011)), Opdr.: Per Frost. Ejer: Henrik Kristensen, Auning.

Dommer: Michael Lumby Født: 16. 11. 2013, IPO 3 AK, HD: A, AA: 0, (Ballack von der Brucknerallee (2266879) - ZsaZsa von der Liebeswarte (2268276)), Opdr.: Jochen Prall. Ejer: Tina Virring Rasmussen, Them. Over middelstor, middelkraftig, maskulin, harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Særdeles velpigmenteret. Udtalt kønspræg. Velformet, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, udtalt maske og pandebånd, ørestilling ikke helt korrekt. Velansat manke. Lige

Stor, maskulin, særdeles harmonisk og fast opbygget han af fortrinlig type. Udtalt, maskulint kønspræg. Særdeles gode højde-/ længdeforhold. Særdeles rigt pigmenteret. Dejligt, velformet, udtryksfuldt hanhundehoved med kraftfulde kæber, mørke øjne og korrekt øreansats. Høj manke. Bjælkefast ryg. Velformet kryds der kunne være en streg længere. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag med dejlige, kraftfulde køller. Særdeles godt forbryst, godt underbryst. Korrekt front. Særdeles god fasthed i mellemfoden. Træder lige for og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb, hvorunder han skal roses for at bære sin overlinje absolut korrekt. Særdeles god, almen fasthed. En hanhund med et dejligt temperament og et herligt fremtoningspræg. Fremstilles veltrimmet og i ypperlig form. DSB Udpræget 4-4. F 2 Jack-Daniels von der Liebeswarte

68 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

ryg. Afskydende kryds. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag. Harmoniske brystforhold. Korrekt front. Træder lige for og bag. Særdeles god fasthed i hasen. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Fremstilles i ypperlig form. DSB Udpræget 4-4. F 3 Namir von Arminius 2000 Født: 11. 11. 2012, IPO 2, HD: N, AA: N, (Quentino von Arlett (2253264) - Letizia von


Arminius (2267820)), Opdr.: Tina Martin. Ejer: Thomas Bo Larsen Bruno Pinho, Ølsted. Stor, middelkraftig, ædel, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Korrekte højde-/længdeforhold. Særdeles rigt og smukt pigmenteret. Udtalt kønspræg. Velformet, udtryksfuldt hoved med udtalt maske og pandebånd, kraftfulde kæber, mørke øjne og korrekt øreansats. Velansat manke. Fast ryg. Lidt afskydende kryds af god længde. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag. Harmoniske brystforhold med et ønskværdigt langt underbryst. Korrekt front. Savner den sidste fasthed i haserne. Træder en anelse indfodet for. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Fremstilles veltrimmet og i ypperlig form. DSB Udpræget 3-3.

F 4 Chijas Giovanni

Født: 13. 02. 2014, IPO1, AK-D, HD: A, AA: 0, (Untox vom Götzberg (2272133) - Basta Chijas (9160980)), Opdr.: Jan og Jette Siebenhaar. Ejer: Frank Pedersen, Stenlille. Præcis middelstor, middelkraftig, tør og fast, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Udtalt kønspræg. Særdeles gode

højde-/længdeforhold. Særdeles rigt og smukt pigmenteret. Udtryksfuldt, velformet hoved med udtalt maske og pandebånd, kraftfulde kæber, dejlige, mørke øjne og korrekt øreansats. Velansat manke. Fast ryg og lænd. Vellejret kryds. God forhåndsvinkling, korrekt vinklet baghånd med særdeles gode, kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold. Korrekt front. Særdeles god fasthed i mellemfoden. Træder lige for, en anelse snævert bag. Særdeles dynamiske, regelmæssige, harmoniske bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Fremstilles i særdeles god form og kondition. DSB Udpræget 4-4. F 5 Team Paka’s Untox

Født: 11. 04. 2014, IPO2, AK, HD: FN, AA: FN, (Yuri vom Osterberger-Land (2277272) - Team Paka’s Annabell (20010/2010)), Opdr.: Ulla Hansen. Ejer: Peter Svendsen, Hvide Sande. Godt middelstor, middelkraftig, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Særdeles velpigmenteret. Udtalt kønspræg. Udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, mørke øjne og korrekt øreansats. Velansat manke. Lige, fast ryg. Lidt kort, afskydende kryds. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag. Harmoniske brystforhold. Korrekt front. Lidt eftergivende håndrod. Træder lige bag, en anelse indfodet for. Særdeles langtrækkende, jordvindende bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Herlig udstråling af sund schæferhundepsyke. DSB Udpræget 4-5. F 6 Candro von der Friedrichshöh Født: 29. 10. 2012, IPO 3, AK-D, HD: FN, AA: N, (Naxos vom Frankengold (2249957) - Ulme von der Grafschaft Mark (SZ 2152689)), Opdr.: Herbert Warm. Ejer: Bo Reumert, St. Heddinge. Stor, maskulin, middelkraftig, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Udtalt, maskulint kønspræg. Korrekte højde-/

B R U G S K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 69


længdeforhold. Velpigmenteret. Velformet maskulint hanhundehoved med kraftfulde kæber, dejlige, mørke øjne og korrekt øreansats. Velansat manke. Lige ryg. Let afskydende kryds. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag. Harmoniske brystforhold med et ønskværdigt langt underbryst. Korrekt front. Træder lige for og bag. Regelmæssige, harmoniske, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Savner den allersidste fasthed i albuerne. DSB Udpræget 3-3. F 7 Team Aaby Ilko Født: 16. 05. 2013, IPO3, AK-D, HD: NZ, AA: N, (Nino von Tronje (2210253) - Sontos Tiggi (DK08270/2008)), Opdr.: Team Aaby. Ejer: Kai Andersen, Eskebjerg. Stor, middelkraftig, maskulin, substansfuld, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Rigt og særdeles smukt pigmenteret. Udtalt kønspræg. Dejligt, velformet, udtryks-

fuldt hoved med kraftfulde kæber, dejlige, mørke øjne, udtalt maske og pandebånd, korrekt øreansats. Velansat manke. Bjælkefast ryg. Lidt kort, afskydende kryds. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag. Særdeles gode, kraftfulde køller. Særdeles godt forbryst, godt underbryst. Korrekt front. Træder lige bag, en anelse indfodet for. Regelmæssige, harmoniske, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub, fremgrebet kunne være en anelse friere. Særdeles god, almen fasthed. Fremstilles absolut veltrimmet og i ypperlig form. DSB Udpræget 3-4. F 8 Aldum Faustino I Født: 22. 12. 2012, -, HD:-, AA: -, (Yankee vom Feuermelder (2255307) - Sheila van de Zomerdijkslanden (9149930)), Opdr.: Elsebeth Jensen. Ejer: Elsebeth Jensen, Stouby. Stor, middelkraftig, ædel, tør og fast, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Udtalt, maskulint kønspræg. Særdeles smukt pigmenteret. Korrekte højde-/længdeforhold.

70 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Maskulint, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, udtalt mørke øjne og korrekt øreansats. Høj, velansat manke. Bjælkefast ryg. Let afskydende kryds der skal være en streg længere. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag. Harmoniske brystforhold. Korrekt front. Træder korrekt bag, en anelse indfodet for. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. En herlig, typefuld, temperamentsfuld, selvsikker han. DSB Udpræget 3-4. F 9 Yaco av Vinnvarg Født: 16. 03. 2012, IPO 1, AK, HD: A, AA: 0, (Etoo aus Wattenscheid (2233964) - Ussie av Vinnvarg (9163717)), Opdr.: Grethe Randi og Tormod Sæther. Ejer: Brian Koehn-Kjaerholt, Ringsted. Præcis middelstor, middelkraftig, ædel, tør og fast, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Særdeles rigt pigmenteret. Godt

kønspræg. Velformet, udtryksfuldt hoved med udtalt maske og pandebånd, mørke øjne og korrekt øreansats. Velansat manke. Fast ryg. Velformet kryds af normal længde. God forhåndsvinkling. Fortrinligt vinklet baghånd. Særdeles godt forbryst, godt underbryst. Korrekt front. En anelse eftergivende håndrod. Træder lige for og bag. Savner den sidste fasthed i albuerne. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Særdeles god, almen fasthed. DSB Udpræget 3-3. F 10 Team Marlboro Atos Født: 09. 09. 2012, IPO 1, AK, HD: B, AA: 0, (Guccy vom Heinrichplatz (2221646) - Team Marlboro Emmie (00586/2010)), Opdr.: Per Frost. Ejer: Jesper Kristiansen, Vinderup. Ønskværdig middelstørrelse, middelkraftig, ædel, særdeles harmonisk opbygget han med et smukt, fortrinligt typebillede. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Smukt pigmenteret. Udtalt kønspræg. Velformet, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, mørke øjne, en anelse vid ørestilling. Velansat manke. Fast ryg. Let afskydende kryds. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag. Harmoniske brystforhold. Korrekt front. Mellemfoden skal være fastere. Træder lige bag, en anelse indfodet for. Særdeles langtrækkende, dynamiske, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb, hvorunder han træder en anelse igennem i sin forhånd. Fremstilles veltrimmet. DSB Udpræget 3-4. F 11 Grænsen’s Eto’o Født: 25. 03. 2011, AK, HD: N, AA: N, (Shicco von der Freiheit Westerholt (SZ 2190046) Grænsen’s Helium (05235/2003)), Opdr.: Martin Hjorth Nielsen. Ejer: Martin Hjorth Nielsen, Havdrup. Over middelstor, middelkraftig, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Udtalt kønspræg. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Særdeles velpigmenteret. Udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, mørke øjne og korrekt øreansats. Udtalt maske og pandebånd. Velansat manke. Fast ryg. Velformet kryds der kunne være en streg længere. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag med særdeles gode, kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold. Normal front. Særdeles god fasthed i mellemfoden. Træder lige bag, en anelse indfodet for. Dynamiske, energiske bevægelser med et særdeles effektivt fraskub,

fremgrebet ønskes en anelse friere. Særdeles god, almen fasthed. DSB Udpræget 4-3. F 12 Vesterlund Luca Født: 15. 04. 2013, IPO 1, AK-D, HD:N, AA: N, (Igor vom Marbeck (2219813) - Orka vom Telgter-Land (2187290)), Opdr.: Erik Jensen. Ejer: Søren Sørensen, Skanderborg. Stor, middelkraftig, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Udtalt kønspræg. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Særdeles velpigmenteret. Udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, normal øjenfarve og korrekt øreansats. Stoppet kunne være en anelse mere udtalt. Udtalt maske og pandebånd. Velansat manke. Fast ryg. Let afskydende kryds af god længde. God forhåndsvinkling. Fortrinligt vinklet bag med dejlige, kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold. Normal front. Træder lige for og bag. Savner den allersidste fasthed i hasen. Regelmæssige, harmoniske, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. DSB Udpræget 3-3. SG 1 Team Marlboro Vector

Født: 12. 11.2014, IPO 1, AK, HD: B, AA: 0, (Willas vom Grafenbrunn (2275682) - Team Marlboro Unique (01697/2012)), Opdr.: Per Frost. Ejer: Kim Bramming, Sunds. Præcis middelstor, middelkraftig, tør og fast, særdeles harmonisk opbygget han af fortrinlig type. Udtalt kønspræg. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Særdeles velpigmenteret. Velformet, udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, dejlige, mørke øjne og korrekt øreansats. Velansat manke, bjælkefast ryg, velformet kryds der kunne ønskes en streg længere. God forhåndsvinkling, fortrinligt vinklet bag med særdeles gode, kraftfulde køller. Harmoniske brystforhold. Korrekt front. Træder lige for og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Fremstilles i ypperlig form. DSB Tilstede 3-2.

B R U G S K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 71


Afkomsgruppe HVALPE - HANNER

Dommer: Michael Lumby

Team Marlboro Kanto IPO3 AK Afkomsgruppe med 5 dyr efter 2 mødre: 3 hanner og 2 tæver. Udtryksfulde, for alderen særdeles tørre og faste opbyggede hunde med et fortrinligt typebillede. Udtryksfulde hoveder, hvoraf en enkelt har lidt vidørestilling. Udtalte kønspræg. Særdeles god kraft og substans. Der er en lille spredning omkring ensartethed og pigmentering. Særdeles gode over- og underlinjer samt let afskydende kryds. Korrekte frontstillinger og generelt særdeles god fasthed i håndrødderne. Ligetrædende viser de harmoniske, regelmæssige bevægelser, hvorunder en enkelt falder lidt i mankepartiet. Prima opførsel. Positivt skal nævnes, at faderen præger hundene med sine korrekte højde-/længdeforhold, frontstillinger og særdeles god, almen fasthed.

72 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Afkomsgruppe HVALPE - HANNER

Dommer: Michael Lumby

Hill vom Radhaus IPO3 AK-RS Afkomsgruppe med 5 dyr efter 3 mødre: 3 hanner og 2 tæver. Gruppen er stærkt præget af faderen med typefulde, ensartede, udtryksfulde dyr, hvor kønspræget er udtalt, og der er en særdeles god pigmentering. Særdeles gode hoveder med mørke øjne og livligt udtryk. Særdeles god størrelse og kraft. Korrekte højde-/kraftforhold. Særdeles gode over- og underlinjer med generelt vellejrede kryds af god længde. Korrekte frontstillinger. Gode forhåndsvinklinger og særdeles gode baghåndsvinklinger. For alderen særdeles god, almen fasthed. Særdeles harmoniske, regelmæssige, kraftfulde bevægelser. Hill præger helt sikkert sit afkom med særdeles gode bygningsforhold, særdeles gode bevægelser og korrekte støttelinjer. En særdeles positiv førstegangsgruppe.

A F K O M S G R U P P E · H A N N E R · 2 0 1 7 73


Afkomsgruppe HVALPE - HANNER

Dommer: Michael Lumby

Team Marlboro Morgan IPO3 AK VA-DK Afkomsgruppe med 5 dyr efter 3 mødre: 1 han og 4 tæver. Gruppen er præget af faderen, og der er en særdeles god ensartethed. Udtalte kønspræg. Særdeles god pigmentering. Særdeles gode hoveder, hvor øjnene skal være mørkere hos enkelte. Særdeles god størrelse, kraft og højde-/længdeforhold. Gode overlinjer og let afskydende kryds. Der er en lille indskrænkning i forhåndsvinklingen. Særdeles velvinklede bag. Hos enkelte skal haserne være fastere. Korrekte frontstillinger. Ligetrædende viser de regelmæssige, harmoniske bevægelser. I gruppen går årsvinder i hvalpeklasse 6-9 mdr. tæver.

74 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Afkomsgruppe HVALPE - HANNER

Dommer: Michael Lumby

Skovhyttens Matthæus IPO1 AK-D VA-DK Afkomsgruppe med 5 dyr efter 2 mødre: 2 hanner og 3 tæver. Gruppen er stærkt præget af faderen. De har efter alderen særdeles gode størrelser med særdeles god ensartethed. De er alle særdeles rigt og smukt pigmenteret med udtalte kønspræg. Særdeles harmoniske, udtryksfulde hoveder med udtalt maske og pandebånd. Særdeles god kraft og korrekte højde-/længdeforhold. To har afskydende og tre har vellejrede kryds af god længde. Gode forhåndsvinklinger og korrekte baghåndsvinklinger med særdeles god fasthed i haserne. Korrekte frontstillinger. Ligetrædende viser de regelmæssige, harmoniske bevægelser. En særdeles smuk hvalpeafkomsgruppe.

A F K O M S G R U P P E · H A N N E R · 2 0 1 7 75


Afkomsgruppe HVALPE - HANNER

Dommer: Michael Lumby

Kratmosens Jerome IPO3 AK VA-DK Afkomsgruppe med 7 dyr efter 3 mødre: 3 hanner og 4 tæver. Gruppen er tydeligt præget af faderen med stor ensartethed og udtalte kønspræg. Særdeles harmoniske, udtryksfulde hoveder med udtalt maske og pandebånd. Særdeles god kraft og substans. Særdeles gode højde-/længdeforhold. De er særdeles smukt pigmenterede med et dejligt pelslag. Særdeles gode over- og underlinjer. Enkelte har lidt afskydende kryds. Særdeles gode forhåndsvinklinger med særdeles god fasthed i mellemfoden og korrekte frontstillinger. Korrekte baghåndsvinklinger. Særdeles harmoniske, regelmæssige bevægelser med særdeles god kraft. I gruppen går der flere topplacerede dyr. En smuk hvalpeafkomsgruppe.

76 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Afkomsgruppe HVALPE - HANNER

Dommer: Michael Lumby

Team Marlboro Uno IPO3 AK VA-DK Afkomsgruppe med 6 dyr efter 4 mødre: 3 hanner og 3 tæver. Gruppen er tydeligt præget af faderen. De har efter alderen særdeles gode størrelser med udtalte kønspræg. Særdeles gode hoveder og udtryk, hos en enkelt skal øjnene være mørkere. Korrekte højde-/ længdeforhold. Særdeles velpigmenterede. Særdeles gode overlinjer med let afskydende kryds. Særdeles gode baghåndvinklinger, hvor haserne skal være fastere hos en enkelt. Gode forhåndsvinklinger. Absolut korrekte frontstillinger. Ligetrædende viser de regelmæssige, harmoniske bevægelser. En særdeles god hvalpeafkomsgruppe. I gruppen går der flere højtplacerede dyr i hvalpeklasserne.

A F K O M S G R U P P E · H A N N E R · 2 0 1 7 77


Afkomsgruppe HANNER

Dommer: Michael Lumby

Jack-Daniels von der Liebeswarte IPO3 AK Afkomsgruppe med 5 dyr efter 4 mødre: 2 hanner og 3 tæver. Der er en høj sværhedsgrad i gruppen med en særdeles god prægning af faderen. En lille spredning i typebilledet. Udtalte kønspræg med særdeles god knoglekraft og substans. Særdeles gode hoveder, hvor øjnene skal være mørkere hos en enkelt. Særdeles god pigmentering. Korrekte højde-/længdeforhold. Særdeles gode over- og underlinjer med let afskydende kryds. Gode forhåndsvinklinger, særdeles gode baghåndsvinklinger med gode, kraftfulde køller. Korrekte frontstillinger. Harmoniske brystforhold. Særdeles harmoniske, regelmæssige bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. To i gruppen er af særdeles høj kvalitet, hvoraf den ene, Karat’s Kimbo, er årsvinder i unghundeklasse hanner.

78 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Afkomsgruppe HANNER

Dommer: Michael Lumby

Team Osterlund Anthon IPO2 AK VA-DK Afkomsgruppe med 5 dyr efter 3 mødre: 1 han og 4 tæver. Gruppen er stærkt præget af faderen med særdeles typefulde, ensartede, udtryksfulde dyr, hvor det maskuline og feminine kønspræg er udtalt. Særdeles gode hoveder og udtryk med dejlige, mørke øjne og korrekte ørestillinger. Særdeles god pigmentering. Særdeles god kraft og substans. Udfyldte kropsstykker. Særdeles gode højde-/længdeforhold. Korrekte over- og underlinjer. Gode krydsforhold. Særdeles gode baghåndsvinklinger med kraftfulde køller og særdeles god fasthed i haserne. Korrekte frontstillinger med særdeles god fasthed i mellemfoden. Regelmæssige, harmoniske, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Særdeles god, almen fasthed. Tæverne er klart de bedste, hvoraf to var højt placeret i yngsteklasse tæver. En enkelt tæve er på den øverste størrelsesgrænse stor. En særdeles positiv førstegangsgruppe, hvor faderen har vist stor gennemslagskraft.

A F K O M S G R U P P E · H A N N E R · 2 0 1 7 79


Afkomsgruppe HANNER

Dommer: Michael Lumby

Kratmosens Jerome IPO3 AK VA-DK Afkomsgruppe med 9 dyr efter 8 mødre: 3 hanner og 6 tæver. Der er en høj sværhedsgrad i denne typefulde, særdeles ensartede og udtalte, fadertypiske gruppe, som udstråler et særdeles positivt indtryk. De har alle særdeles udtryksfulde, kraftfulde hoveder med udtalt maske og pandebånd, dejlige, mørke øjne og absolut korrekte ørestillinger. Udtalte kønspræg. De er alle særdeles rigt og smukt pigmenteret med dejlige, varme farver. Korrekte højde-/længdeforhold. Særdeles gode overlinjer med velformede kryds af god længde. Udtalte, harmoniske brystforhold med absolut korrekte frontstillinger. Korrekte baghåndsvinklinger med generelt god fasthed i haserne. Særdeles gode, lange løbsknogler. Ligetrædende viser de særdeles langtrækkende, harmoniske, kraftfulde bevægelser med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb, hvorunder en enkelt falder i mankepartiet. En særdeles smuk afkomsgruppe med flere højt placerede avlsdyr. Dermed har Jerome vist særdeles stor avlsværdi med stor gennemslagskraft.

80 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Festklædte deltagere til lørdag aftens beach party. Også i VIP teltet var der god stemning.

”De blå mænd” gjorde også deres til at få varmet godt op.

A F K O M S G R U P P E · H A N N E R · 2 0 1 7 81


Brugshundeklasse GRUPPE C

82 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


B R U G S H U N D E K L A S S E · G R U P P E C · 2 0 1 7 83


Brugsklasse TÆVER

I år var det igen kreds 38 Haderslev, som var ansvarlig for afviklingen af HAS, som de også var arrangør af i 2015. Herfra skal lyde den største respekt, for at I havde mod på, med så kort interval, at kaste jer ud i at afvikle Schæferhundeklubbens største avlsarrangement igen. HAS kan slide på en kreds’ medlemmer, fordi det kræver mange timers arbejde, ikke kun i forberedelserne, men også under selve afviklingen af arrangementet. Min oplevelse i hele weekenden var at hele KREDS 38 personalet, havde masser af vilje, et kæmpe engagement, for at vi alle skulle føle os velkomne og at schæ-

Dommer: René Jørgensen

nåede VA titlen, 12 tæver opnåede fortrinlig, 2 tæver blev trukket med gyldig grund, en tæve bestod ikke DSB.

ferhunden havde optimale forhold endnu engang. Så herfra er der kun at sige til alle i Kreds 38 Haderslev, ledelse, medlemmer og udefra kommende hjælpere TAK SKAL I HAVE ALLESAMMEN - I GJORDE DET IGEN - på en overbevisende og professionel måde, skabte I igen en fantastisk ramme, samt en fantastisk stemning, der var unik i hele weekenden, et Hovedavlsskue med storformat - et format som i kan være stolte over.

Velvidende at DSB altid har været en spændende og fascinerende del af hundesporten og et vigtigt element, som altid har fået utrolig meget opmærksomhed og været anledning til megen diskussion, blandt schæferhundeentusiaster, både til DM for IPO 3, avlskåringer samt Hovedavlsskuer. Husk ikke at glemme, at schæferhunde skal være i besiddelse af mange egenskaber og ikke kun vurderes ud fra dens DSB, og at hunden altid skal bedømmes ud fra en helhedsvurdering, og for mit vedkommende er det vigtigt, at de

Tilmelding og deltagelse I kataloget var der tilmeldt 27 brugstæver. 20 tæver mødte til standmønstring, 5 tæver op-

Størrelse på brugstæver 2016-2017 2016

58 cm

58,5 cm

59 cm

59,5 cm

60 cm

60,5 cm

61 cm

61,5 cm

62 cm

62,5 cm

Antal

0

1

3

2

8

2

5

0

0

1

2017

58 cm

58,5 cm

59 cm

59,5 cm

60 cm

60,5 cm

61 cm

61,5 cm

62 cm

62,5 cm

Antal

1

2

3

0

4

4

4

0

2

0

84 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


tæver som bliver fremført til DSB, viser et lystbetonet arbejde og de til standmønstringen er i besiddelse af et omgængeligt, tilgængeligt, nervefast væsen, kombineret med selvtillid, som er det ønskværdige. Igen i år var det min opgave at bedømme DSB. En opgave, jeg glæder mig til, men også er meget spændt på, hvordan vil det gå. Vi har haft nogle år, hvor antallet af brugsklassetæver, der ikke har bestået DSB har været bekymrende. Tro mig, at jeg føler med hver og en som stiller hund, og jeg glæder mig på deres vegne, når alting går op i højere enhed. Det er godt for racen og klubbens image, at I klarer det godt. Og det gjorde I i år. Derfor tillader jeg med stolthed at skrive, tror aldrig vi har haft et HAS, hvor både brugshanner og brugstæver har haft så få, der ikke bestod. Derfor stor tak og respekt, samt kæmpe anerkendelse til jeres præstationer og fordi I stillede jeres tæver så velforberedte. Det gjorde dagen til en herlig oplevelse.

Tak til figuranterne Mikkel og Paw for en fair og sportslig indsats. Præsentation af klassen Alle tæver opførte sig eksemplariske til standmønstringen. De var også veltrimmede og veltrænede og klarede travkonkurrencen og fri ved fod fortrinligt. Klassen havde en stærk bredde, af gennemgående store typefulde, fortrinlig opbyggede dyr, med et udtalt feminint præg og den rigtige substans og korrekte højde-/ længdeforhold. Pigmenteringen er særdeles god. Det er glædeligt at frontstillingerne og fastheden i bagparten er markant forbedret. Samtlige tæver var trimmet til dagen, herlig udstråling, der er enkelte tæver, hvor fremgrebet skal være længere for at opnå den fuldendte harmoni i bevægelsen. Afstamningsmæssigt er det tæver med mange af vores bedste avlsklasse dyr på modersiden.

Bedømmelseskriterierne og prioriteringerne er en samlet vurdering af hundens fremtoning og helhedsindtryk, sammenholdt med en velfunderet afstamning, søskende af høj kvalitet og bevist avlsformående på sundhed, samt hundens udstråling, gangvilje og fasthed og et fremragende væsen, der er afgørende for hundens placering. VA gruppen i år var tæver som levede op til kravene, ved bevist avlsformåen eller potientiale til at bibringe avlen noget positivt. Afslutning En af de store overraskelser for mig var, at de to prøvehunde til DSB-afviklingen var to af mine tidligere Årsvindere. For hannernes vedkommende, VA 1 i 2015, Laban vom Emkendorfer Park, fremført af Martina Storjohann og VA 1 i 2016 Team Paka’s Java, fremført af Christina Jensen. Det var en stor glæde for mig at se dem igen. Jeg er meget glad og taknemlig, for at I stillede jeres hunde til rådighed. Tusind tak. Herfra en stor tak til alle udstillere og handlere for en sportslig optræden og flot fremførsel af hundene, det var en fornøjelse at dømme jeres hunde. En stor tak for en fremragende indsats, til Annemarie Mortensen, min personlige hjælper og avlsvejleder.

Med sportslig hilsen René Jørgensen

De to prøvehunde til DSB afviklingen var to tidligere Årsvindere. For hannernes vedkommende, VA 1 i 2015, Laban vom Emkendorfer Park, fremført af Martina Storjohann og VA 1 i 2016 Team Paka’s Java, fremført af Christina Jensen.

B R U G S K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 85


Avlsklasse TÆVER - ÅRSVINDER

Dommer: René Jørgensen

Team Marlboro Zasi. DK. 05329/2012

Zasi er født: 1. april 2012. AK IPO 1. HD: A. AA: 0. HD-Index 95 Opdr: Per Frost, Lemvig. Ejer: Gordon Steffensen, Holstebro. Zasi er 5,5 år gammel. Hun er stor, middelkraftig, harmonisk, opbygget med udtalt fasthed og korrekte højde-/længdeforhold, med en særdeles god substans. Feminint, kraftfuldt, udtryksfuldt hoved med mørke øjne, velansatte ører, udtalt maske og pandebånd, kraftfulde kæber. I stand højt ansat manke. Lige ryg og lænd, let afskyende kryds af god længde. Korrekt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Harmonisk forløbende underbryst, godt forbryst. Korrekt frontstilling. Ligetrædende for, albuerne ønskes en anelse fastere, ligetrædende bag, med særdeles god fasthed i haserne. Vinklingen i skulderbladet og overarmens længde og leje er god. Bevægelsen er dynamisk og kraftbetonet med et effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb med og uden line. En særdeles temperamentsfuld tæve. DSB Udpræget 3-3.. Zasi har haft en fremragende udstillingskarriere, udstillet 14 gange i brugsklassen, med mange topplaceringer i ind og udlandet. I 2014 opnået Zasi AVKL. 5. Blev indsat i avlen og 2016 blev hun igen stilet og opnåede AVKL. 2. Flere af hendes afkom var blandt de bedste i 2016. I år var Zasi i sit livs form, mindes ikke jeg har set hende bedre, sammen holdt med at hendes afkom var at finde blandt de bedste. To årsvindere i de yngre klasser og en datter af høj kvalitet i brugsklassen. Og en søn som fik AVKL. En værdig årsvinder. Stort tillykke til ejer og opdrætter. Indavlet 5-5 på Natz von Steigerhof.

VA. Fulz di Zenevredo SchH 3 IPO 3 AK

Team Marlboro Dee-Dee BHP 1 AK

VA. Furbo degli Achei Schh 3 IPO 2 AK

VA. Queen v. Loher Weg

Jenny di Zenevredo IPO 1 AK

VA. I. Janos v. Noriswand

Wilaritts Qwenzo BHP 3 AK

Nemo v. Reststrauch

Cayira´s Frøyha BHP 1 AK

86 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

VA. I. Fenia degli Achei

Gilda di Casa Mary

Lilleskåans Never give Up Pacco v Nadelhaus Kara av Thorarinn


Avlsklasse TÆVER - NR. 2

Dommer: René Jørgensen

Janki Fly. DK. 16737/2010

Fly er født: 25. juli 2010. AK IPO 1. HD: A. AA: 0. DK. HD-Index 118 Opdr: Bettina Profit, Næstved. Ejer Dorthe Jensen, Fuglebjerg. Fly er 7 år. Hun er stor, middelkraftig, tør og fast opbygget, særdeles rigt pigmenteret tæve med et smukt pelslag og korrekte højde-/længdeforhold. Feminint, kraftfuldt, udtryksfuldt, ædelt hoved med mørke øjne, udtalt maske og pandebånd, korrekt ansatte ører, kraftige kæber. I stand høj manke. Lige ryg. Lidt afskydende kryds af god længde. Træder en anelse snævert for. Træder lige bag med særdeles god fasthed i haserne. Dybt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Harmonisk udfyldt underbryst, godt forbryst. Vinklingen i skulderbladets længde og leje er god. God frontstilling. Bevægelsen er kraftfuld og langtrækkende, hvorunder hendes manke ligger korrekt. En tæve med en herlig udstråling. DSB Udpræget 3-3. Fly blev AVKL. 3 i 2015. og var gammel nok til at stille i veteranklassen i år. Jeg var en lille smule bekymret om hun kunne klare strabadserne. Men Fly gik fra start til slut, med en overbevisende udstråling, udtalt gangvilje, imponerende fasthed, kombineret med en harmonisk bevægelse. Igen i år havde hun afkom med, som klarede sig blandt de bedste. Hendes søn Skovhyttens Matthæus var AVKL 5 i fjor og blev AVKL 4 i år. Til ejeren har jeg kun at sige. Fly var ypperlig form og min bekymring var ubegrundet. Fly var en værdig AVKl 2 placering, måske den ældste brugstæve som har opnået AVKL. Tillykke til opdrætteren. Indavlet 5-4 på Odin V. Hirschel, 5-4 Jango v. Furstenberg og 5-5 på Ursus v. Batu.

Noell vom Suentelstein SchH 3 AK

VA. Vegas du Haut Mansard SchH 3 AK VA. Celin vom Suentelstein SchH 3 AK

Janki Venus SchH 1 AK

Solo vom Team Fiemereck SchH 3 AK VA. Dolores v Fichtenschlag SchH 3 AK

VA. Pakros d´ Ulmental Rangoon du Haut Mansard Nicos v. Leithawald Rimini v. Suentelstein VA. Nero v. Nobachtal Zala v. Fiemereck VA. Esko v. Danischen Hof Tesina v. Fichtenschlag

A V L S K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 87


Avlsklasse TÆVER - NR. 3

Dommer: René Jørgensen

Team Marlboro Oline. DK. 04321/2014

Oline er født: 20. februar 2014. AK IPO 1. HD: A. AA: 0. HD-Index 105 Opdr: Per Frost, Lemvig. Ejer: Per Frost Lemvig. Oline er 2,5 år gammel, hun er stor strakt, middelkraftig, substansfuld tæve med korrekte højde-/længdeforhold og et særdeles godt pigment. Feminint, kraftfuldt, velformet hoved med udtalt maske og pandebånd, korrekt ansatte ører, kraftfulde kæber, mørke øjne. I stand særdeles god manke. Lige ryg. Velformet kryds af god længde og bredde. Særdeles velvinklet bagpart med kraftfulde køller. Ligetrædende med særdeles god fasthed i haserne. Udfyldt underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Vinklingen i skulderbladet er særdeles god, overarmens længde og leje er god. Kraftfuld, jordvindende bevægelse med et effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb med og uden line. Prima opførsel. DSB Udpræget 4-4. Oline er blandt en af de yngste i klassen, hun har allerede en flot udstillingskarriere, hun var top placeret i yngste klasse. HAS (SG 3) og Siegerschau (SG 33) i 2015. Fik sit første kuld hvalpe i januar 2017, derefter har hun været stillet 7 gange i brugsklassen. Bla.V. 39 på det Tyske Siegerschau og helt fortjent AVKL 3 på HAS. Hendes anatomiske fordele og afstamning var for mig afgørende for hendes AVKL placering. Det bliver spændende at følge hendes afkom og udstillingskarriere i fremtiden. Stort tillykke til opdrætter og ejer. Indavl 5-4 på K- kuld. Karma (Weltsieger) og Kenya vom Ochsentor.

VA. Djambo v. Fichtenschlag IPO 3 AK

Team Marlboro Kamiah IPO 1 AK

VA. Iliano v. Fichtenschlag SchH 3 AK Milana v.d. Barenschlucht SchH 2 AK

VA. Remo v. Fichtenschlag VA. Viana v. Fichtenschlag VA. Vegas du Haut Mansard VA. Tiana v. Fichtenschlag

VA. Guccy v. Henrichplatz SchH 3 AK

VA. Odin v. Holtkamper Hof

VA. Team Marlboro Quess SchH 1 AK

Sirio della Real Favorita

88 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Juma v. Henrichplatz Cayira’s Frøyha


Avlsklasse TÆVER - NR. 4

Dommer: René Jørgensen

Coco Chanel vom Messebau SZ 2296645

Coco er født: 21. aug. 2013. AK IPO 1. HD: N. AA: N. Tysk HD-Index 78 Opdr: Heike und Wolfgang Riefling. Ejer/Holder Werner Schuhmacher, Jordrup. Coco er 4 år gammel Over middelstor, middelkraftig, tør og fast opbygget tæve med et rigt pigment og korrekte højde-/længdeforhold. Kraftfuldt, udtryksfuldt, feminint hoved med mørke øjne, udtalt maske og pandebånd, korrekt ansatte ører. I stand høj manke. Lige ryg. Velformet kryds af god længde. Korrekt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Særdeles godt underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Træder en anelse snævert bag. Vinklingen i skulderbladet og overarmens længde og leje er god. Bevægelsen er temperamentsfuld med et særdeles godt fraskub og et godt fremgreb med og uden line. DSB Udpræget 4-4. Coco er i besiddelse af et herligt temperament, udstråling og løbsglæde. Coco har en solid afstamning og fortrinlig opbygning og fremfor alt en herlig psyke. Coco har været indsat i avlen og i hendes første kuld, var 2 yngste tæver med på det tyske Siegerschau, Pebbles (SG 12) og Pasta von Messebau som blev (SG 20) hvilket lover godt for fremtiden og at hendes afkom vil danne basis for kommende generationer, som det skal blive spændende at følge. En værdig avlsklasseplacering. Stort tillykke til opdrætter og ejer. Indavl 5-5 på Ursus von Batu.

VA. Leo von der Zenteiche SChH 3 IPO 3 AK

Nanja vom Messebau SchH 1 AK

VA. Furbo degli Achei SchH 3 IPO 2 AK

VA. Quenn v. Loher Weg

Yanka v.d. Zenteiche SchH 2 AK

VA. Yukon v.d. Bastillie

VA. Arak de Ferme Maigre L’eau

VA. Zamp v. Thermodos

Fenia I degli Achei Pola v.d. Zenteiche

SchH 3 AK

Tendrina Ferme Maigre L’eau

Xenia vom Messebau SchH 2 AK

Quentin von Karanberg Diva v. Messebau

A V L S K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 89


Avlsklasse TÆVER - NR. 5

Dommer: René Jørgensen

Jugni vom Feuermelder DK. 17052/2013

Jugni er født: 8. juni 2012. AK IPO 1. HD: N. AA: N. HD-Index 102 Opdr: Katrin Gumbel Tyskland. Ejer: Thomas Bo Larsen, Ølsted. Jugni er 5 år gammel. Hun er over middelstor, middelkraftig, substansfuld tæve med særdeles gode højde-/længdeforhold og godt pigment. Ædelt og udtryksfuldt hoved med kraftfulde kæber, udtalt stop, maske og pandebånd og ønskværdige, mørke øjne, velansatte ører. I stand særdeles god manke. Lige ryg. Velformet kryds af god længde. Korrekt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Harmonisk udfyldt underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Eftergivende mellemhånd. Skulderbladet og overarmens vinkling er særdeles god og har god længde. Træder en anelse snævert bag. Bevægelsen er dynamisk med et effektivt fraskub og et langt fremgreb. Uden line skal manken være højere. + P1 H.O. DSB Udpræget 3-3. Jugni var fortrinlig 3 på HAS i fjor. I år har hun været udstillet på begge LD.Skuer med topplaceringer og på et kombi arrangement, hvor hun var i formidabel form. Hun har haft 4 kuld hvalpe, ialt 27 stk. Jeg ville ønske, at der var flere røngtenfotograferede hvalpe efter hende, jeg håber at opdrætteren i de næstkommende 2 kuld, vil gøre sig umage for at få flere fotograferet. Som opdrætter og dommer, skal vi altid vurdere og indgå kompromisser. Det, der var afgørende for at Jugni kunne placere sig i AVKL, var at hun havde en søn efter sig, Karat’s Kimbo som var en overbevisende årsvinder i unghundeklassen og som senere blev topplaceret på det Tyske Siegerschau. Stort tillykke til opdrætter og ejer. Indavl Yasko v. Farbenspiel- Solo v. Frutteto 3-3. Ursus v. Batu 4,4-4.

Baru di Croce Santo Spirito SchH 2 IPO 2 AK

Amanda am Seeteich SchH 2 AK

VA. Vegas du Haut Mansard SchH 3 AK

VA. Pakros d’ Ulmental Rangoon du Haut Mansard

Zeta del Murnighello IPO 2 AK

VA. Yasko v. Farbenspiel

Packo v. Feuermelder SchH 2 AK

Solo von Frutteto

Waleah am Seeteich SchH 1 AK

90 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Avana

Luci vom Feuermelder VA. Ghandi von Arlett Nadja am Seeteich


Dommerne tager sig et velfortjent hvil. Fra venstre er det Sven Erik Lundkvist (Pelle), René Jørgensen, Albrecht Wörner og Ulla Hansen.

A V L S K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 91


Brugsklasse TÆVER F 1 Team Thomsebo Diamond

Dommer: René Jørgensen længde, men skal være mere skråtliggende. Skulderbladet er særdeles godt lejret og af god længde. Træder lige bag, albuerne skal være lidt fastere. Bevægelsen er kraftfuld og smidig med et effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb med og uden line. En temperamentsfuld tæve, med en herlig udstråling. Havde en årsvinder i 9-12 hanner. DSB Udpræget 3-4. Ingen Indavl. HD. Index 106. F 2 Adler See Palme

Født: 10. 10. 2013, IPO1, AK-D, HD: N, AA: 0, (Palermo Lyager’s (2298244) - Haus Lintz Arlin (2257694)). Opdr.: Team Thomsebo. Ejer: Karina Hansen, Helsinge. Diamond er 4 år gammel. Over middelstor, middelkraftig, rigt pigmenteret, tør og fast opbygget tæve med korrekte højde-/længdeforhold. Højt ansat manke. Lige, fast ryg. Krydset er godt lejret, men skal være længere. Særdeles velvinklet bagpart med kraftfulde køller. Godt forbryst, særdeles godt underbryst. Lige benstammer. Mellemhånden skal være en anelse fastere. Overarmen har god

Født: 09. 11. 2014, IPO 1, AK, HD: A, AA: 0, (Kratmosens Jerome (10867/2013) - Money av Thorarinn (9143505)). Opdr.: Lizette Jør-

Team Paka’s Latoya i flyvende stil til afviklingen af DSB.

92 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

gensen. Ejer: Lisa Haargaard og Henning Karlsen, Frederiksværk. Palme er en af de yngste i klassen, 2 1/2 år gammel. Hun er en stor, middelkraftig, strakt, rummelig og substansfuld tæve, med et særdeles godt pigment. Feminint hoved med udtalt maske og pandebånd, kraftige kæber, normal øjenfarve, lidt store ører i forhold til hovedets kraft. I stand særdeles god manke. Lige ryg. Velformet kryds af god længde. Særdeles velvinklet bagpart med kraftfulde køller. Ligetrædende bag med særdeles god fasthed i haserne. Langt, udfyldt underbryst. Godt forbryst. God frontstilling. Vinklingen i skulderbladet/overarmens længde og leje er god. Albuetilslutningen skal være bedre. Bevægelsen er kraftfuld med et effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb, i fri ved fod falder hun lidt i manken. Mod slutningen af travkonkurrencen virkede hun træt, var drægtig. En herlig, temperamentsfuld tæve med herlig udstråling. DSB Udpræget 3-3. Indavl Quantum v. Arminius 5-3. HD. Index 108.


F 3 Amajero’s Amazing

Født: 30. 11. 2012, IPO 1, AK, HD: A, AA: 1, (Omen vom Radhaus (2267318) - Wildmarkens Best Seller (00073/2010)). Opdr.: Amalie Kjeldstrøm. Ejer: Amalie Kjeldstrøm, Hejnsvig. Amazing er godt 5 år gammel, hun er en stor, rigt pigmenteret, middelkraftig, substansfuld tæve med særdeles gode højde-/længdeforhold. Feminint hoved, udtalt maske og pandebånd, mørke øjne. Proportionsmæssigt er ørene en for store i forhold til hovedets kraft. I stand særdeles god manke. Lige, fast ryg. Velformet kryds af god længde. Særdeles velvinklet bagpart. Korrekt front. Træder lidt snævert bag lige for. Særdeles god længde af skulderbladet, overarmen er godt lejret og af god længde. Bevægelsen er energisk med et særdeles effektivt fraskub og et dertil passende fremgreb. Må ikke blive i dybere i sit underbryst. Amazing har haft 2 kuld, havde en årsvinder i 6-9 mdr tæver. Prima opførsel. DSB Udpræget 3-3. Indavl 3-3 Vegas du Haut Mansard. HD. Index 118. F 4 Scharmark’s Bascha Født: 03. 07. 2012, IPO 1, AK-D, HD: A, AA: 0, (Etoo aus Wattenscheid (2233964) - Scharmark’s Maggie May (9142835)). Opdr.: Kennel Scharmark`s. Ejer: Henrik og Tina Hansen, Gadstrup. Bascha er en stor, middelkraftig, tør og fast opbygget tæve med en særdeles god substans og korrekte højde-/længdeforhold. Feminint, kraftfuldt hoved med udtalt stop, maske og pandebånd. Kraftfulde kæber, korrekt ansatte små ører, øjnene skal være mørkere. I stand særdeles god manke. Lige ryg og lænd. Krydset er godt lejret, men skal være længere. Korrekt vinklet bagpart med særdeles god fasthed i haserne. Særdeles godt udfyldt underbryst, godt forbryst. Korrekt frontstilling. Ligetrædende for og bag. Vinklingen i skulderbladets længde og leje er god. Bevægelsen er energisk og dynamisk med et særdeles godt fraskub og et godt fremgreb. En særdeles temperamentsfuld tæve, som bærer sig særdeles godt med og uden line. Fremstilles ikke i allerbedste pels-

VA4 Coco vom Messebau (brugsklasse tæver) Sammen med ejere: Werner Schuhmacher og Wolfgang Riefling. Wolfgang Riefling var kommet helt fra syd tyskland (han er også opdrætter af Coco). Derudover ses på billedet; handler af Coco på Has Bent Bechmann og Janne Alholt. Foto: Lizette Jørgensen

form. Havde en yngste han og 9-12 tæve i top 5. Dagens bedste DSB Udpræget 4-5. Indavl 5-4 Ursus v. Batu. HD. Index 110. F 5 Team Paka’s Latoya

Født: 24. 12. 2012, IPO 1, AK, HD: B, AA: N, (Pacco vom Langenbungert (2252482) Team Paka’s Pandora (00159/2009)). Opdr.: Ulla Hansen. Ejer: Lene Østergaard, Pandrup. Middelstor, middelkraftig, rigt pigmenteret, tør og fast opbygget tæve med særdeles gode højde-/længdeforhold. Feminint, udtryksfuldt hoved med særdeles god kraft og

proportioner, udtalt maske og pandebånd, korrekt ansatte ører, øjnene skal være en anelse mørkere. I stand særdeles god manke. Fast overlinje. Velformet kryds som skal være længere. Særdeles velvinklet bagpart. Harmonisk underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Overarmen har god længde og er godt lejret. Træder lige bag med særdeles god fasthed i haserne. Kraftfuld bevægelse med udtalt fasthed. Herligt temperament. Latoya havde 1 han (SL 2) og 3 tæver med i toppen af 9-12 måneder. Dagens bedste DSB Udpræget 4-5. Indavl 5,5-5 Yasko v. Farbenspiel og 5-5 på Untox v. Ducati. HD. Index 95. F 6 Team Marlboro Vila Født: 12. 11. 2014, IPO 1, AK, HD: FN, AA: N, (Willas vom Grafenbrunn (2275682) - Team Marlboro Unique (01697/2012)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Niels -Erik Rasmussen, Sunds. Stor, strakt, middelkraftig, tør og fast opbygget tæve, hvor pigmenteringen skal være varmere. Feminint, kraftfuldt hoved med korrekt

B R U G S K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 93


gelsen er kraftfuld, med særdeles godt fraskub og et dertil passende fremgreb. Var kaldt ind i toppen af klassen, men var desværre ikke avlskåret. Prima opførsel. Indavl Pacco v. Nadelhaus 5-4. Yasko v. Farbenspiel 5-5.DSB Udpræget 4-4. Indavl HD. Index 107.

ansatte ører, kraftfulde kæber, mørke øjne. Maske ,pandebånd skal være mere udtalt. I stand højt ansat manke. Lige ryg og lænd. Godt lejret kryds som skal være længere. Særdeles velvinklet bagpart med kraftfulde køller. Særdeles godt underbryst, godt forbryst. Overarmen skal være en anelse mere skråtliggende. Særdeles god længde og leje af skulderbladet. Træder lige bag. En anelse hasesnæver. Korrekt frontstilling. Albuerne skal være fastere. Bevægelsen er kraftbetonet med et særdeles effektivt fraskub og et godt fremgreb, hvorunder hunden bærer sin manke særdeles godt. Vila’s første kuld var flot repræsenteret i 6-9 mdr. hvalpe hanner og tæver. Prima opførsel. DSB Udpræget 3-3. Indavl Quenn v. Loher Weg 3-4. Zamp v. Thermodos 3-4. Wallace aus Agrigento 5-5,5. Yasko v. Farbenspiel 5,5. HD. Index 80. F 7 Hatani’s Medina Født: 09. 05. 2012, IPO 1, AK-D, HD: B, AA: 1, (Dux von der Glockenheide (2199448) - Hatani’s Dior (13032/20)). Opdr.: No Uggerholm. Ejer: No Uggerholm, Nibe. Stor, middelkraftig, rigt pigmenteret, tør og fast opbygget tæve med korrekte højde-/længdeforhold. Feminint, kraftfuldt, udtryksfuldt hoved med mørke øjne, udtalt maske og pandebånd, velansatte ører. I stand særdeles god manke.

Lige ryg og lænd. Afskydende kryds af god længde. Særdeles velvinklet bagpart med kraftfulde køller. Harmonisk udfyldt underlinje, godt forbryst. Korrekt frontstilling. Træder lige bag, en anelse snævert for. Vinklingen i skulderbladets længde er god, overarmen skal være mere skråtliggende. Særdeles god fasthed i haserne. Korrekt frontstilling. Bevægelsen er dynamisk med et særdeles godt fraskub og et godt fremgreb. Fremstilles i ypperlig form. Medina har haft to kuld, 2 hvalpe 9-12 mdr. han-tæve blev stillet. DSB Udpræget 4-4. Indavl Scott v. Deodatus 5,5. Ulk v. Arlett 5-5,5 HD. Index 92. F 8 Team Marlboro Duffy Født: 18. 05. 2015, FP, HD: A, AA: 0, (Whillo vom Klostermoor (2286837) - Team Marlboro Zasi (05329/2012)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Solveig Kristiansen, Vinderup. Stor, tør og fast opbygget tæve med middel knoglekraft og korrekte højde-/længdeforhold. Særdeles godt pigment. Feminint hoved med særdeles god kraft, udtalt maske og pandebånd, øjnene skal være en anelse mørkere, korrekt ansatte ører. I stand højt ansat manke. Lige ryg og lænd. Vellejret kryds som skal være en anelse længere. Dybt vinklet bagpart. Særdeles godt udfyldt underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Vinklingen i skulderbladet og overarmens længde og leje er god. Bevæ-

94 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

F 9 Haus Lintz Kiwi Født: 11. 10. 2014, IPO1, HD: B, AA: 0, (Pacco vom Langenbungert (2252482) - Haus Lintz Citrus (19581/2010)). Opdr.: Vibeke Lintz Jørgensen. Ejer: Vibeke Lintz Jørgensen, Veksø. Kiwi er 3,5 år gammel. Stor, middelkraftig, tør og fast opbygget tæve med særdeles gode højde-/længdeforhold. Feminint, kraftfuldt, udtryksfuldt hoved med velansatte ører, udtalt maske og pandebånd, mørke øjne, kraftfulde kæber, udtalt stop. I stand høj manke. Lige ryg og lænd. Afskydende kryds af god længde. Korrekt vinklet bagpart. Særdeles godt underbryst, godt forbryst. Lige benstammer. Korrekt frontstilling. Træder lige bag. Haserne skal være en anelse fastere. Ligetrædende for. Vinklingen i skulderbladet er særdeles god, overarmen skal være mere skråtliggende. En anelse eftergivende mellemfod. Bevægelsen er temperamentsfuld med et særdeles effektivt fraskub og et godt fremgreb. En tæve som bærer sit mankeparti særdeles godt uden line. Herligt temperament. Fremstilles ikke i allerbedste pelsform. DSB Udpræget 3-4.Indavl Orbit v. Tronje 5-4. HD. Index 109. F 10 Haus Lintz H’Fay Født: 18. 10. 2013, FP, UHP, HD: C, AA: 0, (Enosch von Amasis (2258762) - Thomsebo Toya (9146935)), Opdr.: Vibeke Lintz Jørgensen. Ejer: Vibeke Lintz Jørgensen, Veksø. H’Fay er godt 4 år gammel. Hun er over middelstor, middelkraftig, tør og fast opbygget tæve med særdeles gode højde-/længdeforhold. Særdeles godt pigment. Feminint, velformet hoved med udtalt maske og pandebånd, korrekt ansatte ører, øjnene skal være mørkere. I stand særdeles god manke. Lige ryg. Krydset er godt lejret men skal være længere. Særdeles velvinklet bagpart. Godt forbryst, særdeles godt underbryst. Korrekt front. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. God længde og leje af skulderbladet. Træder lige for og bag med særdeles god fasthed i albuer og haser. Bevægelsen er energisk med et særdeles godt fraskub, fremgrebet skal være længere med og uden line. En herlig, opmærksom, temperamentsfuld tæve. DSB Udpræget 4-3. Indavl Quantum v.


Arminius 4-3. Esko v. Danischen Hof 5-4,5. Rikkor v. Bad Boll 5,5-5. HD. Index 94. F 11 Team Dikas Extra Født: 01. 11. 2012, IPO 1, AK, HD: A, AA: 0, (Kratmosens Blake (11211/2008) - Team-Dika‘s Juna (03368/2008)). Opdr.: Leif & Diana Jørgensen. Ejer: Susanne Jepsen, Silkeborg. På størrelsesgrænsen, rigt pigmenteret, middelkraftig, tør og fast opbygget tæve med særdeles gode højde-/længdeforhold. Feminint, ædelt, udtryksfuldt hoved, mørke øjne, udtalt maske og pandebånd, velansatte ører. I stand god manke. Lige, fast ryg. Krydset skal være længere og er godt lejret. Særdeles velvinklet bagpart. Særdeles veludfyldt underbryst, normalt forbryst. Korrekt front. Overarmen er stejl og skal være længere. Bevægelsen set bagfra er parallel med særdeles god fasthed i haserne. Albuerne skal være fastere. Bevægelsen er energisk med et særdeles godt fraskub, fremgrebet skal være længere. En tæve med en herlig udstråling. Extra havde en Årsvinder i LS. yngste hanner. + P1-VO. DSB Udpræget 3-3. Indavl Yasko v. Farbenspiel 5,5-4. Hoss v. Larchenhain 5-5. HD. Index 103. F 12 Team Aaby Indi Født: 16. 05. 2013, IPO1, AK-D, HD: B, AA: 0, (Nino von Tronje (SZ 2210253) - Sontos Tiggi (08270/2008)). Opdr.: Kai Andersen og John-

na Aaby Hansen. Ejer: Anja Otto, Gadstrup. Indi er 4 år gammel. På størrelsesgrænsen, rigt pigmenteret tæve med særdeles god substans og korrekte højde-/længdeforhold. Feminint, udtryksfuldt hoved med udtalt maske og pandebånd, korrekt ansatte ører. I stand god manke og lige ryg. Krydset er godt lejret, men skal være længere. Særdeles velvinklet bag. Godt underbryst normalt forbryst. Korrekt frontstilling. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Bevægelsen er regelmæssig med et særdeles godt fraskub og et godt fremgreb. Falder i manken mod slutningen af travkonkurrencen. Prima opførsel. DSB Udpræget 3-3. Indavl Yasko v. Farbenspiel 4-4. HD. Index 86. U 1 Hatani’s Petra Født: 06. 07. 2015, IPO 1, AK-D, HD: A, AA: 0, (Polo von Arlett (13207/2015) - Hatani’s Liga (9175712)). Opdr.: Ejler Nielsen. Ejer: No Uggerholm, Nibe. Stor, middelkraftig, rummelig og substansfuld tæve med korrekte højde-/længdeforhold og et særdeles godt pigment og pelslag. Kraftfuldt, feminint, udtryksfuldt hoved med mørke øjne, udtalt stop, kraftige kæber, velansatte ører. I stand højt anlagt manke. Lige, fast ryg og lænd. Lidt afskydende kryds af god længde. Korrekt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Særdeles godt udfyldt underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Vinklin-

gen i skulderbladet og overarmens længde og leje er god. Kraftfuld, jordvindende bevægelse. Prima opførsel. DSB ikke bestået.

Trukket uden gyldig grund Grænsen’s Polka Over middelstor, middelkraftig, velpigmenteret tæve med særdeles gode højde-/længdeforhold. Feminint hoved med mørke øjne, udtalt maske, pandebånd skal være mere udtalt, velansatte ører. I stand særdeles god manke. Lige ryg. Krydset skal være længere. Særdeles velvinklet bagpart. Særdeles god fasthed i haserne. Særdeles godt udfyldt underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Træder en anelse snævert for. Vinklingen i skulderbladet og overarmens længde og leje er god. Bevægelsen er energisk med særdeles godt fraskub og godt fremgreb. DSB Tilstede 2-3. Xania vom Messebau Xania er 5 år gammel. Stor, middelkraftig, substansfuld tæve med korrekte højde-/ længdeforhold og særdeles godt pigment. Feminint, kraftfuldt, udtryksfuldt hoved med udtalt maske og pandebånd, mørke øjne, velansatte ører, kraftfulde kæber, udtalt stop. I stand høj manke. Lige, fast ryg og lænd, afskyende kryds af god længde. Dybt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Særdeles godt udfyldt underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Vinklingen i skulderbladet og overarmens længde og leje er god. Ligetrædende bag, men hasesnæver, skal være fastere i bagparten. Bevægelsen er kraftfuld med et særdeles godt fraskub og godt fremgreb. Spænder en anelse i ryggen. Prima opførsel. DSB Udpræget 3-3.

DSB ikke bestået Hatani’s Petra Stor, middelkraftig, rummelig og substansfuld tæve med korrekte højde-/længdeforhold og et særdeles godt pigment og pelslag. Kraftfuldt, feminint, udtryksfuldt hoved med mørke øjne, udtalt stop, kraftige kæber, velansatte ører. I stand højt anlagt manke. Lige, fast ryg og lænd. Lidt afskydende kryds af god længde. Korrekt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Særdeles godt udfyldt underbryst, godt forbryst. Korrekt front. Vinklingen i skulderbladet og overarmens længde og leje er god. Kraftfuld, jordvindende bevægelse. Prima opførsel. DSB ikke bestået.

B R U G S K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 95


Veteranklasse HANNER

Der var desværre kun 4 hanner i veteran klasse. Alle tildeles fortrinlig, de stillede i god form og kondition. Det kunne være dejligt for mange hundeejer at se fædre eller bedsteforældre til deres hund. Så jeg glæder mig til næste år, sammen med mange udstillere. Fortrinlig - Nr.1 En af vores mest kendte og mest udstillede hanner Scharmark`s Xavier, er middelstor dejligt kraft og substansfuld hund. Særdeles smukt pigment, han stillede i meget fin form og som altid viste sine særdeles friske bevægelser. DSB.4/4

Dommer: Sven Erik Lundkvist

Tina Hansen, Gadstrup. Ejer: Ulla Sørensen, Hedehusene. Godt middelstor, dejligt kraft- og substansfuld. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Maskulint hoved. Dejlige mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Særdeles godt vinklet for og bag med særdeles god knævinkel. Harmoniske brystforhold med særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser. Udmærket opførsel. DSB UDP 4-4

Claudia Chamberlain. Ejer: Anne Kiilerich, Kjellerup. Middelstor, kraft- og substansfuld, særdeles smukt pigmenteret (grå). Fortrinlig type. Maskulint hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Krydset ønskes længere og mere afrundet. Overarmen er tilstrækkeligt lang, men ønskes lidt mere tilbagelagt. Særdeles godt vinklet bag. Veludfyldt krop. Særdeles god længde af underbrystet. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel. DSB UDP 5-4 F 3 Pelo Harley

F 1 Scharmark’s Xavier

Født: 19. 03. 2010, IPO 3, AK, HD: N, AA: N, (Peik vom Holtkämper Hof (2191689) - Gitta Scharmark’s (08995/2004)). Opdr.: Henrik og

F 2 Aick vom Königreich Deusen

Født: 13. 10. 2009, IPO3, AK, HD: FN, AA: N, (Cosmo vom Black Power (2191799) - Quicksi von der Schiffslache (SZ 2136318)). Opdr.:

96 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Født: 18. 09. 2008, SchH3, AK-D, HD: A, AA: 0, (Wesley van Dan Alhedy’s Hoeve (2196433) - Gipsi von der Lohr Quelle (2128355)),. Opdr.: Lotte og Peder Teilmann Olesen. Ejer: Lotte Olesen, Lille Skensved.


Godt middelstor, middelkraftig, maskulin han. Fortrinlig type. Maskulint hoved, normal øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Langt, lidt rigeligt afskydende kryds. Overarmen ønskes lidt mere tilbagelagt. Særdeles smukt vinklet bag. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold med en god længde af underbrystet. Parallel bag. Lidt løse albuer, lidt løse mellemfødder. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser, hvorunder han holder sin manke særdeles godt. Fremstilles i særdeles god form. Udmærket opførsel. DSB Ej bestået F 4 Grænsen’s Toby Født: 14. 09. 2009, FP, UHP, AK, HD: NZ, AA: N, (Dax de Intercanina (SZ 2201860, LOI 08/1292) - Grænsen’s Helium (05235/2003)). Opdr.: Martin Hjorth Nielsen. Ejer: Martin Hjorth Nielsen, Havdrup. Godt middelstor, særdeles smukt pigmenteret han. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag med særdeles god knævinkel. Harmoniske brystforhold med særdeles god længde af underbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser. Udmærket opførsel. DSB UDP 4-3

Dommerne samledes i slutningen af klasserne for at kigge på samtlige hunde i klassen og tale om placering og argumenter herfor.

V E T E R A N K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 97


Veteranklasse TÆVER

Der var tilmeldt 7 tæver og der mødte 5 stk. Alle blev tildelt fortrinlig. Der var særdeles høj standard på eksteriør i klassen. Flere af tæverne stillede til DSB. hvilet de gjorde særdeles godt. Der skal jeg fremhæve Rapi Gucci som var den eneste af alle hunde på HAS som blev tildelt 5/5. Alle stillede i særdeles god form og kondition. Fortrinlig - Nr. 1 Kratmosens Yoga stillede i særdeles god form, 10 år gammel. En fortrinlig opbygget tæve, med en dejlig kraft og substans. Smukt feminint hoved, mørke øjne, særdeles god over og underlinje, velvinklet for og bag, særdeles gode bevægelser, hvor under manken ligger særdeles godt. F 1 Kratmosens Yoga Født: 25. 07. 2007, SCHH1, AK, HD:A, AA: 0, (Joschy vom Dänischen Hof (2110832) - Flokkenlund Bonnie (09819/2004)). Opdr.: Kennel Kratmosen. Ejer: Stefan Schou, Kirke Hyllinge.

Dommer: Sven Erik Lundkvist

Godt middelstor, dejligt kraft- og substansfuld, feminin tæve. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Dejlige mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Langt, lidt afskydende kryds. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold med særdeles god længde af underbrystet. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser, hvorunder hun holder sin manke særdeles godt. Udmærket opførsel. F 2 Grænsen’s Witch Født: 05. 10. 2009, IPO1, AK-D, HD: N, AA: N, (Dax de Intercanina (SZ 2201860, LOI 08/1292) - Grænsen’s Exstra (03927/2002)). Opdr.: Martin Hjorth Nielsen. Ejer: Martin Hjorth Nielsen, Havdrup. Godt middelstor, dejligt kraft- og substansfuld, harmonisk opbygget tæve. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles

98 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

god længde og leje af krydset. Særdeles velvinklet for og bag. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser. Udmærket opførsel. DSB UDP 4-4. F 3 Gucci Rapi Født: 15. 09. 2008, BHP1, AK, HD: A, AA: 0, (Yabax von Bad-Boll (SZ 2185878) - Liva’s Diva (00286/2003)). Opdr.: Rainer Laursen. Ejer: Anita Vestergaard, Hadsten. Stor, dejligt kraft- og substansfuld, feminin tæve. Passende højde-/længdeforhold, harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved. Fortrinlig type. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag. Særdeles god længde af underbrystet. Harmoniske brystforhold. Veludfyldt krop. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles jordvindende bevægel-


ser hvorunder hun holder sin manke særdeles godt. Ryggen ønskes en lille smule fastere. Meget smukt helhedsbillede. DSB UDP 5-5. F 4 Farina von Sankt Raphael Født: 25. 11. 2009, SCHH1, AK-D, HD: N, AA: N, (Bruno von Vierhundert Hertz (2177343) Xara vom Aspenhaus (2169929)). Opdr.: Rüdiger Neise. Ejer: Morten Ratgen, Ringsted. Godt middelstor, dejligt kraft-og substansfuld, feminin tæve. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint hoved. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Harmoniske brystforhold. Veludfyldt krop. Parallelfor og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel. DSB UDP 4-4. F 5 Janki Fieona Født: 25. 07. 2010, IPO1, AK, HD: N, AA: N, (Noell vom Suentelstein (2197510) - Janki Venus (01278/2006)). Opdr.: Jan Christensen. Ejer: Helle Johansen, Jerslev. Godt middelstor, dejligt kraft- og substansfuld, harmonisk opbygget tæve med passen-

de højde-/længdeforhold. Pigmenteringen ønskes en lille smule varmere. Fortrinlig type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag med en særdeles

god knævinkel. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Hun har en veludfyldt krop. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Lange, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser. Udmærket opførsel.

V E T E R A N K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 99


Opdrætterklasse Dommere: Poul Meineche og Albrecht Wörner

I år var der tre kenneler ud af 7 mulige, der kunne stille en opdrætsklasse. At kunne nå frem til at præsentere sit opdræt på årets store udstilling, må jo være en opdrætters store mål, et bevis på, at man gennem sit opdræt har formået ikke blot at skabe dyr af en god kvalitet men også at fastholde en type og skabe ensartethed i sit opdræt. Fra klubbens side vil man selvfølgelig ønske så mange klasser som muligt, Det er et udtryk for mange og engagerede opdrættere i foreningen, men det er også langt lettere sagt end gjort. Der er virkelig rigtig meget, der kan stille sig hindrende i vejen. En hund får måske ikke sin prøve til tiden, ikke alle hvalpekøbere har lyst eller råd til at bruge en hel weekend og ofre, hvad det koster at deltage på HAS, en lovende hvalp udvikler sig ikke i ønsket retning, sygdom eller uheld kan spille ind. En parring, som man havde haft store forventninger til, viste sig at være en skuffelse. Alt dette holdt sammen med, at vi ved, hvor meget der kræves af schæferhundeejere af tid og penge, hvis de vil dyrke sporten, peger på at det er svært at få samlet hunde nok til en opdrætsklasse, især da hvis man kun har et lille opdræt. Det lykkes alligevel, ofte kun enkelte gange og med års mellemrum, men det lykkes altså, og så kan vi glæde os over at se disse klasser i ringen. I år kunne vi som sagt se opdrætsklasser fra 3 kenneler. De omtales her:

Yderst til venstre dommerne Albrecht Wörner og Poul Meineche. Sidstnævnte iklædt Poul Johnsens jakkesæt, som senere blev bortauktioneret til fordel for ungdomsarbejdet.

Poul Meineche

100 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Opdrætsklassen fra Team Marlboro 2 hanner og 3 tæver efter 5 fædre og 5 mødre. Alt i alt en fremragende klasse. Ganske ens i typebillede. Der er en anelse spredning i pigmenteringen. Dyrene i gruppen har særdeles udtalt kønspræg. De har dejlige, kraftfulde hoveder og viser god opmærksomhed. I stand særdeles smukke overlinjer og velanlagte kryds af god længde. De er velvinklede i forparten med særdeles gode underlinjer. Bagpartsvinklingen er udtalt. De træder lige for og bag med en ganske god fasthed i bagaktionen. Opdrætsklassen skal roses for langtrækkende, kraftfulde og flydende bevægelser, hvorunder hundene viser megen løbsglæde.

En stor ros til opdrætterne i kennel Marlboro for nu for 7. gang at vinde denne konkurrence i DK, samtidig med at de også internationalt viser flaget med stærke placeringer. Opdrætsklassen fra Kennel Kratmosen 2 hanner og 3 tæver efter 4 fædre og 4 mødre. En gruppe af store dyr. Alle i gruppen har et særdeles godt kønspræg. De er særdeles velpigmenterede. Herlige hoveder med udtalt kønspræg. I stand har dyrene i gruppen smukke overlinjer med ganske god afslutning. Hos enkelte dyr skal overarmen være længere og mere skråtliggende, de har gode underlinjer og særdeles velvinklede bagparter. Bevægelserne er særdeles kraftfulde, et par af dyrene paraderer en smule. Alt i alt en rigtig tiltalende, typefuld gruppe. Opdrætsgruppen skal roses for den smukke type.

En stor ros til ejeren af kennel Kratmosen for gennem mange generationer at fastholde typen med et forholdsvis beskedent opdræt.

Opdrætsklassen fra kennel Grænsen 2 hanner og 2 tæver efter 3 fædre og 3 mødre. Gruppen har godt kønspræg. Både hanner og tæver har gode hoveder. En gruppe, der viser et ganske ensartet typebillede. Dyrene har særdeles gode overlinjer med ganske god afslutning og godt underbryst. Hos flere af dyrene skal forparten være en smule mere sluttet og

vinklingen bedre. De har fortrinligt vinklede bagparter. Bevægelserne er særdeles rummelige med god skridtlængde.

Også kennel Grænsen skal roses for gennem mange år at have stillet typefulde hunde på HAS. Fremhæves skal ikke mindst de altid velpigmenterede dyr.

O P D R Æ T T E R K L A S S E R · 2 0 1 7 101


Unghundeklasse HANNER

I år var det igen min egen kreds, kreds 38, Haderslev, som afholdt HAS. Det var overordnet set et rigtig godt HAS, som alle kreds 38’s medlemmer kan være stolte over! Tak til avlsrådet for invitationen til at dømme henholdsvis 6-9 mdr. Hanner og unghundeklasse hanner. Også tak til min avlsvejleder, Irene Thygesen, for at være mig behjælpelig før og under HAS! Vi var bestemt ikke overbelastet i år med disse to klasser, så alting forløb stille og roligt. Tidsplan og den tekniske afvikling var der 100% styr på, så selve afviklingen af samtlige klasser og aktiviteter forløb fuldstændig efter planen til manges store tilfredshed. Vi kunne endda alle sammen få klædt om og komme rettidigt til festen i teltet lørdag aften. I unghundeklasse hanner var der tilmeldt 8 hunde. Tænk om man havde kunnet skrive 20! Det ville have været fantastisk sjovt, men med meget små 6-9 og 9-12 mdr’s klasser på sidste års HAS, var 8 unghanner desværre ikke nogen overraskelse. 7 mødte til standog travmønstring og samtlige opnåede højeste præmiering SG. Der var nogen spredning

Dommer: Ulla Hansen

i typebilledet blandt disse 7, og de bygningmæssige detaljer kan man læse i beskrivelserne under hver hund. Jeg vil gerne takke opdrættere, ejere og fremførere for at stille jeres hunde og konkurrere på sportslig vis, såvel på HAS, som på LD-skuer – især i Ballerup, var der et pænt fremmøde i yngste- og unghundeklasse hanner. Hele tre hunde fra denne klasse deltog også på det tyske hovedavlsskue – flot og rosværdigt, at I prøver kræfter i verdens hårdeste konkurrence. Årsvinder, Karat’s Kimbo, blev flot placeret som SG 14 i Ulm. Der er blevet lavet et kæmpe stykke arbejde med Kimbo i såvel Danmark som Tyskland. Han stod allerede på HAS med IPO2 og avlskåring i både Danmark og Tyskland. Til begge kåringer viste han særdeles overbevisende gr.C, hvilket også altid har været tilfældet med hans far og hans bedstefar, som er 2xVA1, Ballack von der Brucknerallee. Kimbo´s mor, Jugni vom Feuermelder, er en harmonisk opbygget, kraft- og substansfuld tæve med en stærk afstamning, og hun opnåede VA på dette års hovedavlsskue. Inkluderet i det rosværdige forarbejde er også

102 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

tilbagelæggelse af tusinder af kilometer for at udstille Kimbo i ind- og udland. Dette store arbejde må man virkelig tage hatten af for! Kimbo var 23 mdr. gammel på HAS og fremstod med masser af kraft, substans og maskulint præg. Han var overbevisende i alle momenter i såvel langsomt som hurtigt tempo, og han var på intet tidspunkt ”truet” bagfra. Hjerteligt tillykke med titlen til ejer og opdrætter og held og lykke med Kimbo i fremtiden! SG 2 blev Callippo Eddie, som jeg selv havde som årsvinder sidste år i 9-12 mdr. En særdeles godt pigmenteret, tør og fast og udtalt maskulin han efter sidste års VA1, Polo von Arlett. Tredjepladsen indtog Leri Quido, en præcis middelstor grå og ganske korrekt opbygget hund, som har sin grå farve fra moderen, den særdeles velbyggede Leri Xanadoo. Mine bedste ønsker for fortsat positiv udvikling til hundene i klassen, hvor det som altid er ønskværdigt, at vi senere får så mange som muligt at se i brugsklassen.


SG 1 Karat’s Kimbo

Stor, kraft- og substansfuld, maskulin, velpigmenteret, udtryksfuld han. Udtalt, kraftfuldt, velproportioneret hoved med en rosværdig andel af sort, næsten mørke øjne, korrekt ansatte ører. Særdeles god manke. Lige, fast ryg. Godt lejret kryds af god længde. Særdeles godt vinklet for og bag. Korrekt front. Gode Jack-Daniels von der Liebeswarte AK IPO 3

brystforhold. Lige men endnu ikke helt fast bag. Viser dynamisk, langtrækkende bevægelse, hvorunder han bærer sin manke korrekt. En han med en imponerende, maskulin helhedsfremtoning.

VA. Ballack von der Brucknerallee Zsa-Zsa von der Liebeswarte

Født: 03. 09. 2015, IPO 2, AK, HD: B, AA: N, (Jack-Daniels von der Liebeswarte (2298487) - Jugni vom Feuermelder (17052/2013)). Opdr.: Jimmy B. Rasmussen. Ejer: Tina Virring Rasmussen, Them.

SG 2 Calippo Eddie

Baru di Croce Santo Spirito VA (DK) Jugni vom Feuermelder AK IPO 1 Amanda am Seeteich

Stor, middelkraftig, maskulin, særdeles velpigmenteret han med et smukt pelslag. Maskulint, velformet hoved, hvor øjnene skal være lidt mørkere. Rosværdig andel af sort. Normal manke. Fast ryg. Let afskydende kryds af god længde. Overarmen ønskes længere og mere skråtliggende. Særdeles godt vinklet

VA (DK) Polo von Arlett AK IPO 3 Ibizi von Arlett

Untox vom Eichenplatz Calippo Thilde AK IPO 1 Quera vom Fictenschlag

SG 3 Leri Quido

Præcis middelstor, middelkraftig, maskulin, velpigmenteret, let strakt, grå han. Maskulint, velformet hoved med mørke øjne, korrekt ansatte ører og en passende andel af sort. I stand særdeles god manke. Lige, fast ryg. Let afskydende kryds af god længde. Overarmen ønskes en anelse længere og mere skråtlig-

VA. Fulz di Zenevredo Easy von der Liebeswarte VA. Vegas du Haut Mansard Zeta del Murnighello Packo vom Feuermelder Waleah am Seeteich

Joker vom Eichenplatz Amanda am Seeteich Banderas du Domaine du Parc Lissie di Val Calore VA. Remo vom Fichtenschlag VA. Alisha vom Eichenplatz VA. Odin vom Holtkämper Hof VA. Tiana vom Fichtenschlag

gende. Særdeles godt vinklet bag. Korrekt frontstilling. Gode brystforhold. Ligetrædende og fast for og bag viser han dynamisk bevægelse med et særdeles godt fraskub og et godt fremgreb. En han med en tiltalende helhedsfremtoning.

VA. Ober von Bad Boll Uso vom Leithawald AK IPO 3

Født: 23. 09. 2015, -, HD: A, AA: 0, (Uso vom Leithawald (2273102) - Leri Xanadoo (02880/2011)). Opdr.: Lena Pichler Bjerre. Ejer: Erik Bjerre og Lena Pichler Bjerre, Dalmose.

Clea vom Königsadler

bag. Gode brystforhold. Korrekt front. Lige og fast for og bag viser han energisk bevægelse med et særdeles godt fraskub og et godt fremgreb. En han med en herlig, maskulin helhedsfremtoning. En lille halekrog skæmmer afslutningen en anelse under bevægelse. Viser rosværdig almen fasthed.

VA Yankee vom Feuermelder

Født: 23. 09. 2015, UHP, FP, HD: A, AA: 0, (Polo von Arlett (13207/2015) - Calippo Thilde (00515/2013)). Opdr.: Susanne Jensen. Ejer: Jimmi Andreasen, Haslev.

VA. Hagadahls Figo

Una-Donna vom Leithawald

Kokko delle Tamerici Salmastre Leri Xanadoo AK IPO 2 Leri Quissa

Giovanni vom Kapellenberg VA. Aike zum Gigelsfelsen VA. Furbo degli Achei Yvi vom Leithawald VA. Negus vom Holtkämper See Zampa vom Friedenspark VA. (DK) Esto van Noort Leri Waziya

U N G H U N D E K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 103


SG 4 Greve Monto

Født: 27. 08. 2015, UHP, HD: A, AA: 0, (Kratmosens Jerome (10867/2013) - Greve Thelma (9161623)). Opdr.: Else Loft. Ejer: Malene Arvedsen, Dianalund.

Stor, middelkraftig, substansfuld, maskulin, særdeles velpigmenteret han. Absolut velproportioneret, udtryksfuldt hoved med en rosværdig andel af sort, absolut mørke øjne, korrekt ansatte ører. Lidt kort hals. Normal manke. Fast ryg. Godt lejret kryds af god længde. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Særdeles godt vinklet bag. Korrekt front. Gode brystforhold. Lige og fast for og bag viser han energisk bevægelse med et særdeles godt fraskub, hvorunder fremgrebet ønskes friere. En han med en herlig, maskulin udstråling. Fremstilles ikke i bedste pelsform.

104 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

SG 5 Electus Ursus

Født: 26. 09. 2015, UHP, HD: FN, AA: N, (Willas vom Grafenbrunn (2275682) - Dido vom Frankengold (2233223)). Opdr.: Brian Elle-


bæk. Ejer: Brian Ellebæk, Nakskov. Præcis middelstor, middelkraftig, maskulin, velpigmenteret, tør og fast, særdeles godt opbygget han. Velformet hoved med mørke øjne og korrekt ansatte ører. Maske og pandebånd ønskes mere udtalt. I stand såvel som i bevægelse særdeles god manke. Lige, fast ryg. Let afskydende kryds af god længde. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Særdeles godt vinklet bag. Godt forbryst, langt veludfyldt underbryst. Normal frontstilling. Lige og næsten fast bag viser han en udtalt energisk bevægelse med et særdeles godt fraskub og en noget paraderende foraktion. Hunden bærer sin manke absolut ønskværdigt under bevægelse. Fremstilles ikke i bedste pelsform. En han med en herlig udstråling. SG 6 Team Marlboro Faro Født: 13. 10. 2015, -, HD: A, AA: 0, (Thor von der Baiertalerstraße (2289525) - Team Marlboro Jessie (1680210)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Betina Holm, Harboøre. Stor, let strakt, middelkraftig, godt pigmenteret han. Godt hoved, korrekte ører, øjnene skal være mørkere. I stand særdeles god manke. Lige, fast ryg. Særdeles godt lejret kryds af god længde. Overarmen ønskes længere og mere skråtliggende. Særdeles godt vinklet bag. Godt forbryst. Langt, veludfyldt underbryst. Korrekt front. Ligetrædende med god fasthed bag viser han energisk bevægelse med et særdeles godt fraskub og et næsten frit fremgreb. Fremstilles ikke i bedste pelsform. SG 7 Leri Quintus Født: 23. 09. 2015, UHP, HD: A, AA: 0, (Uso

vom Leithawald (2106940) - Leri Xanadoo (02880/2011)). Opdr.: Lena Pichler Bjerre. Ejer: Jesper Bodilsen, Lemvig. Knap middelstor, middelkraftig, langstrakt, maskulin han med et særdeles godt pigment. Særdeles velformet, maskulint, udtryksfuldt hoved med en rosværdig andel af sort, mørke øjne og korrekt ansatte ører. I stand god manke. Lige ryg. Særdeles godt lejret kryds af

god længde. Overarmen ønskes længere og mere skråtliggende. Særdeles godt vinklet bag. Godt forbryst. Langt, veludfyldt underbryst. Normal frontstilling. Lidt snæver og ikke helt fast bag viser han effektiv bevægelse med en god skridtvidde, hvorunder den almene fasthed skal blive lidt bedre. Lidt tendens til pasgang. Fremstilles ikke i bedste pelsform.

U N G H U N D E K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 105


Unghundeklasse TÆVER Richterbericht Die dänische Siegerzuchtschau 2017, die ich das erste Mal richten durfte, fand in Haderslev auf dem schönen und gut geeigneten Sportgelände statt. Dem Gesamtleiter und Ausrichter, die mit deren hinter denen stehenden Team, an 1. Stelle Generalsekretärin Frau Tina Nørgård den Damen und Herren der Schau Verwaltung meinen besten Dank und ein großes Lob für die Durchführung und Ausrichtung dieser gelungenen Siegerhauptzuchtschau. Danke auch dem Vorsitzenden der Ortsgruppe 38 Haderslev, Frau Karin Christiansen und

Dommer: Albrecht Wörner

alle Helfern, für die hervorragende Organisation der Siegerhauptzuchtschau in einem familiären Ambiente.

Es hat rundherum alles zusammen gepasst bei einer sehr gut gelungenen Siegerhauptzuchtschau in Haderslev.

Es war eine sehr gut besuchte Siegerhauptzuchtschau mit hoher Meldezahl und qualitativ sehr guten Hunden!

Es hat mir sehr viel Freude und Spaß gemacht diese Siegerschau auf gutem Niveau in Dänemark zu richten.

Bedanken möchte ich mich auch noch bei allen Ringhelfern, die jederzeit Herr der Lage und immer hilfsbereit waren, und das Ringgeschehen voll im Griff hatten.

Herzlichen Dank für das Vertrauen, das mir das Präsidium entgegengebracht hat.

Den Ausstellern und den Hundeführer für ihr faires Verhalten und das korrekte Vorführen meinen besten Dank.

106 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Ich wünsche Ihnen alle Ein Frohe Weihnachtsfest und alle gute im Neuen Jahr.

Albrecht Woerner


SG 1 Al Malaki Jutte

Født: 21. 11. 2015, -, HD: A, AA: 1, (Happy de Zitan de Arco (2208294) - Al Malaki Coco (09997/2013)). Opdr.: Jose Rafael Jimena Leon. Ejer: Jose R. Jimena Leon, Sæby.

lungen. Korrekt Front. Vorne und hinten geradetretend. Gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge.

Übermittelgroß, mittelkräftig, typ- und ausdrucksvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Der Oberarm sollte länger sein und schräger liegen. Guter Hinterhandwinke-

Al Malaki Jutte Prøver: Stambogsopl.:

Født: 21.11. 2015 · Reg. nr.: DK20416/2015 · ID-nr.: 208213990272205 Fred vom Rumbachtal SCHH3, AK-D VA Happy de Zitan de Arco (2208294) A 0 IPO2 AK Gretchel de Al Malaki SCHH1, AK-D Leo v.d. Zenteiche IPO3 AK-D VA Al Malaki Coco (09997/2013) A 0 IPO1 AK-D Iwana de Al Malaki IPO1, AK-D

SG 2 Superioue’s Soya

Født: 07. 10. 2015, -, HD: B, AA: 0, (Kratmosens Jerome (DKK 10867/2013) - Noraja vom Merkur-Stern (SZ 2279806)). Opdr.: Annetth Forsell, 578 95 Flisby, Sverige. Ejer: Björn Forsell, Flisby.

HD A A A A A

AA 1 0 0 0 0

der Hinterhand. Korrekte Front. Vorne und hinten geradetretend. Sehr gute, kraftvolle, raumgreifende, Boden-deckende Gänge.

Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppen sollte eine idee länger sein bei guter Lage. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkelung der Vor-, sehr gute Winkelung

Superioue’s Soya Prøver: Stambogsopl.: Kratmosens Jerome (DKK 10867/2013) Noraja vom Merkur-Stern (SZ 2279806) -

Født: 07.10. 2015 · Reg. nr.: SE55810/2015 · ID-nr.: 968000010299634 Enosch von Amasis SCHH3 VA (DE) AK-Liv (DE) A 0 Haus Haargaard Basta AK(DE) SCHH1 -

-

Luca von der Wilhelmswarte AK(DE) AD BH SCHH2 Jin vom Merkur-Stern SCHH1

HD B A A A -

AA 0 0 1 0 -

U N G H U N D E K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 107


SG 3 Flokkenlund Indie

Født: 14. 08. 2015, UHP, HD: B, AA: 0, (Kratmosens Jerome (10867/2013) - Oxana vom Hauswalder Bach (2278299)). Opdr.: Bitten Schou. Ejer: Tina Rommelhoff, Slangerup.

hand. Korrekt Front. Vorne gerade, hinten Hackeneng tretend. Gute, kraftvolle Gänge.

Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte länger sein bei guter Lage. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkellungen der Vor- und Hinter-

Flokkenlund Indie Prøver: Stambogsopl.: Kratmosens Jerome (10867/2013) IPO3 AK Oxana vom Hauswalder Bach (2278299) IPO1 AK-D

UHP Født: 14.08. 2015 · Reg. nr.: DK15302/2015 · ID-nr.: 208210000544978 Enosch von Amasis SCHH3, AK-D VA A 0 Haus Haargaard Basta SCHH1, AK-D Fulz di Zenevredo SCHH3, AK-D VA A 0 Zaira aus der Brunnenstrasse SCHH1, AK-D

SG 4 Superioue’s Salza

Født: 07. 10. 2015, -, HD: A, AA: 0, (Kratmosens Jerome (10867/2013) - Noraja vom Merkur-Stern (2279806)). Opdr.: Annetth og Bjørn Forsell. Ejer: Eva Haargaard, Vedbæk. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken, gute Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelungen. Korrekte Front. Vorne und hinten geradetretend. Sehr gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge. SG 5 Karats Noelle Født: 14. 12. 2015, -, HD: B, AA: 0, (Zebo von der Roten Matter (SZ 2270298) - Vennebjergs Sora (DK 08033/2012)). Opdr.: Jimmy B. Rasmussen. Ejer: Louise Nielsen, Hirtshals. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Flache, kurze Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Der Oberarm sollte schräger liegen. Sehr gute Hinterhandwinkelung. Korrekte Front. Vorne und hinten geradetretend. Sehr gute, raumgreifende Gänge.

108 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

HD B A A A A

AA 0 0 1 0 0


SG 6 Team Thomsebo Give It

Født: 17. 08. 2015, UHP, HD: A, AA: 1, (Kratmosens Jerome (DK 10867/2013) Thomsebo Zawa (DK00292/2010)). Opdr.: Vibe Lenthe. Ejer: Vibe Lenthe, Frederiksværk. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze, abschüssige Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Korrekt Front. Vorne und hinten geradetretend. Gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge. SG 7 Team Rapi Delikatess

guter Lage. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Sehr gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Die Ellenbogen sollten noch geschlossener sein. Hinten gerade tretend zeigt die Hündin sehr gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge. SG 9 Hatani’s Rea Født: 24. 10. 2015, -, HD: A, AA: 0, (Kratmosens Jerome (10867/2013) - Hatani’s Medina (09954/20)). Opdr.: Ejler Nielsen. Ejer: No Uggerholm, Nibe. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, etwas gestreckt, hoher Widerrist. Der Rücken sollte fester sein. Die Kruppe bei guter Lage sollte länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Der Oberarm sollte länger sein. Sehr guter Hinterhand Winkelungen. Korrekte Front. Vorne und Hinten gerade tretend seigt die Hündin sehr gute raumgreifende Gänge. SG 10 Leri Rebelle Født: 07. 01. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Laban vom Emkendorfer Park (2278508) - Leri Jayla (11898/2013)). Opdr.: Lena Pichler Bjerre. Ejer: Lena Pichler Bjerre. Holder: Anntove Christensen, Boeslunde. Groß, mittelkräftig, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte bei guter Lage länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Vor- und Hinterhandwinkelungen. Korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend. Sehr gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge.

SG 11 Team Paka’s Dinah

Født: 07. 01. 2016, -, HD: A, AA: 1, (Nex vom Osterberger-Tal (2288464) - Team Paka’s Java (11736/2012)). Opdr.: Ulla Hansen. Ejer: Peter Larsen, Vojens. Groß, mittelkräftig, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken, kurze Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Der Oberarm sollte länger sein und schräger liegen. Gute Hinterhandwinkelungen. Nicht korrekter Front. Hinten gerade tretend zeigt die Hündin gute Gänge wobei der Vortritt noch freier sein sollte. SG 12 Team Marlboro Fakira Født: 13. 10. 2015, -, HD:-, AA: -, (Thor von der Baiertalerstraße (SZ 2289525) - Team Marlboro Jessie (DK16802/2010)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Marie-Louise Kondrup/Stefan Ekelund, Trelleborg. Groß, kräftig, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, gerader Rücken. Kurze, abschüssiger Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Korrekte Front. Vor und hinten gerade tretend. Sehr gute, kraftvolle Gänge.

Født: 30. 01. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Xambo vom Suentelstein (2288273) - Janki Fly (16737/2010)). Opdr.: Dorte Jensen. Ejer: Dorte Jensen, Fuglebjerg. Übermittelgroße, kräftige, typvolle Hündin. Gutes Verhältnis, hoher Widerrist. Fester Rücken, etwas kurze Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Vor- und Hinterhandwinkelungen. Korrekte Front. Vorne und hinten geradetretend. Sehr gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge. SG 8 Rapi G-Star Født: 27. 09. 2015, -, HD: A, AA: 0, (Hagadahl’s Sanchez (35104/2013) - Rapi Hera (21593/2008)). Opdr.: Rainer Laursen. Ejer: Dorthe Brixen, Tjele. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte eine idee länger sein bei

Det var hårdt at være til miljøtræning.

U N G H U N D E K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 109


Yngste klasse HANNER

Igen blev det årlige hovedavlsskue et fortrinligt arrangement. Alt klappede til punkt og prikke. De gode folk i Kreds 38 Haderslev klarede det så flot, igen med Karin Christiansen i spidsen. De havde styr på samtlige funktioner, til de yderste enkeltheder, hvilket givetvis havde indflydelse på den gode sportslige og hyggelige atmosfære, der viste sig hele weekenden igennem.

Dommer: Sven Erik Lundkvist

Nr. 1: Team Marlboro Naxos

Nr. 2: Karat`s Risko Er ligeledes en middelstor han med megen udstråling. Han har et fortrinligt typebillede,et dejligt udtryksfuldt hoved og særdeles smukt pigment. Særdeles god over og underlinje. Mellem hånden ønskes lidt fastere.

I fortjener endnu engang min varmeste tak for en herlig og udbytterig hundebegivenhed. Der skal også lyde en stor tak til Ejler Nielsen for det store arbejde og hyggelige samvær. Det er altid en fornøjelse, at arbejde med dig. Yngste klasse Hanner Den yngste klasse på et hovedavlsskue er altid særdeles spændende og udfordrende at dømme. Samtidig er denne klasse ofte strømpil for avlens aktuelle stade. Den giver et godt fingerpeg på den linje, Avlsrådet har udstukket for år tilbage, og som vores idealistiske og ansvarsbevidste opdrættere til fulde bakker op omkring. Hvis man skal se lidt statistisk på yngste klasse hanner, var der tilmeldt 17 hunde. Der mødte 15 styk, af disse var 13 styk efter avlskårede forældre, 14 var fotograferet og var fri.

der bevægelsen ligger manken absolut fast og han går med lange, kraftfulde, jordvindende bevægelser. Der fuldender det smukke helhedsbillede. Hans særdeles gode afstamning gør ham til er særdeles avlsinteressant han.

Dejlig dybde i bagbens vinklen, hvor hasen er helt fast. Lige støttelinjer med særdeles kraftfulde bevægelser.

Var i særklasse dagens smukkeste yngste han. Han er korrekt opbygget, middelstor, særdeles udtryksfuld, gennem harmonisk han, med et herligt typebillede og en fuldstændig korrekt overlinje. Udtalte brystforhold og et særdeles langt underbryst. Korrekte støttelinjer, det er svært at sætte en finger på denne smukke hunds eksteriør. Un-

110 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Nr. 3: Bygaden Chief Er en type-og udtryksfuld han, med et dejligt udtryksfuldt hoved og mørke øjne. Han står i meget smukke rammer. Særdeles god over og under linje, langt velformet kryds. Han har lidt fransk forstilling. Under sidste del af travmønstringen mistede han en plads på grund af sin kondition, som bevirkede at han blev løs i albuer og haser.


SG 1 Team Marlboro Naxos

Født: 17. 05. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Leo von der Zenteiche (2260720) - Team Marlboro Freya (9163646, DKK 01108/2)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Gordon Steffensen, Holstebro. Godt middelstor, kraft- og substansfuld, maskulin han, særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget med passende højde-/længdeforhold. Særdeles smukt typebillede. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved, mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Særdeles godt

vinklet for og bag. En særdeles godt liggende overarm og en særdeles smuk knævinkel. Harmoniske brystforhold med særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser fuldender det smukke helhedsbillede. Udmærket opførsel.

Team Marlboro Naxos Prøver: Stambogsopl.:

Født: 17.05. 2016 · Reg. nr.: DK10792/2016 · ID-nr.: 208250000077029 Furbo Degli Achei SCHH3, AK-D VA Leo von der Zenteiche (2260720) A 0 Yanka von der Zenteiche SCHH2, AK-D IPO3 AK-D VA Team Marlboro Freya (9163646, DKK 01108/2) AK

B

SG 2 Karat’s Risco

0

Zerxis vom Osterberger-Land SCHH3, AK-D Team Marlboro Dee-Dee BHP1, AK

Født: 10. 03 .2016, -, HD:-, AA: -, (Zebo von der Roten Matter (2270298) - Birche delle Terre Matildiche (81200)). Opdr.: Jimmy B. Rasmussen. Ejer: Tina Virring Rasmussen. Holder: Karina H. Andersen/Martin Mortensen, Them. Godt middelstor, særdeles smukt pigmenteret, maskulin, kraftfuld hanhund. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Maskulint, særdeles udtryks-

HD A A A A B

AA 0 0 1 0 0

fuldt hoved. Normal øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag. Særdeles god knævinkel. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold. Særdeles god længde af underbrystet. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser fuldender det smukke helhedsbillede. Udmærket opførsel.

Karat’s Risco Prøver: Stambogsopl.: Zebo von der Roten Matter (2270298) IPO3 AK-D Birche delle Terre Matildiche (81200) AK

Født: 10.03. 2016 · Reg. nr.: DK03438/2016 · ID-nr.: 208210000561903 Lennox von Regina Pacis SCHH3, AK-D VA A 0 Paula vom Haus Röhner SCHH1, AK-HR Ballack v.d. Brucknerallee IPO3, AK-D B 0 Diva -

SG 3 Bygaden Chief Født: 22. 03. 2016, -, HD:A, AA: 1, (Polo von Arlett (13207/2015) - Bygaden Fina (1973112)). Opdr.: Birthe og Mogens Green. Ejer: Jens Erik Bechmann og Thomas Bo Larsen, Ølsted.

Godt middelstor, middelkraftig, maskulin han. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset.

HD A C B -

AA 0 0 0 -

Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Lidt fransk forstilling. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser fuldender det smukke helhedsbillede. Udmærket opførsel.

Bygaden Chief Prøver: Stambogsopl.: Polo von Arlett (13207/2015) IPO3 AK-D VA Bygaden Fina (1973112) IPO1 AK

Født: 22.03. 2016 · Reg. nr.: DK05538/2016 · ID-nr.: 208210000558697 Yankee vom Feuermelder IPO3, AK-D VA A 0 Ibizi von Arlett SCHH2, AK-D Team Marlboro Tiger IPO3, SCHH3, AK VA A 0 Greve Thessa SCHH1, IPO2, AK-D

HD A A A A A

AA 1 0 1 0 1

Y N G S T E K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 111


SG 5 Greve Pesto

Født: 25. 04. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Xambo vom Suentelstein (2288273) - Greve Thelma (9161623)). Opdr.: Else Loft. Ejer: Morten Ratgen, Ringsted. Stor, dejligt kraft- og substansfuld, maskulin han. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint, særdeles udtryksfuldt hoved. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. God længde af krydset, som er lidt afskydende. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel.

SG 6 Haus Lintz Mezzi

SG 4 Team Aaby Marko

Født: 17. 02. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Aaby Ilko (DK09753/2013) - Scharmark’s Bascha

(12923/2012)). Opdr.: Team Aaby. Ejer: Kai Andersen, Eskebjerg. Godt middelstor, dejligt kraft- og substansfuld, særdeles smukt pigment. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Maskulint, særdeles udtryksfuldt hoved. Lidt lyse øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag med en særdeles god knævinkel. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser fuldender det smukke helhedsbillede. Udmærket opførsel.

112 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Født: 27. 03. 2016, -, HD: C, AA: 0, (Polo von Arlett (13207/2015) - Haus Lintz Citrus (19581/2010)), Opdr.: Vibeke Lintz Jørgensen. Ejer: Linda Wind, Ballerup. Godt middelstor, kraft- og substansfuld, maskulin han. Harmonisk opbygget med passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Parallel for og bag. Lidt fransk forstilling. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser fuldender det smukke helhedsbillede. Udmærket opførsel.


SG 7 Chijas Hector

SG 8 Team Leri Gonzo

Født: 27. 02. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Polo von Arlett (13207/2015) - Chijas Galla (02901/2014)). Opdr.: Jan Siebenhaar. Ejer: Jan Siebenhaar, Kirke Eskilstrup. Godt middelstor, kraft- og substansfuld, maskulin han. Godt pigment. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Underbrystet ønskes lidt længere. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser fuldender det smukke helhedsbillede. Udmærket opførsel.

Født: 15. 05. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Kratmosens Jerome (10867/2013) - Leri Xanadoo (02880/2011)). Opdr.: Team-Leri. Ejer: Karina Hansen, Helsinge. Stor, kraft- og substansfuld, maskulin han. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint, særdeles udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Veludfyldt krop, lidt kort underbryst. Parallel for, kohaset bag. Gode bevægelser der hæmmes af at hunden er kohaset. Godt væsen. Udmærket opførsel

SG 9 Vennebjergs Isco. Født: 05. 04. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Paka’s Kappa (DK 15809/2012) - Vennebjergs Naomi (DK 02903/2011)). Opdr.: John Vejen. Ejer: Niels Elgaard, Hjørring. Godt middelstor, middelkraftig, maskulin han. Godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint hoved. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Underbrystet ønskes lidt længere. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel. SG 10 Thornblads Raco Født: 02. 05. 2016, -, HD:-, AA: -, (Grænsen´s Eto´o (05659/2011) - Tiana vom Moorbeck (2238560)). Opdr.: Susanne Bukhave. Ejer: Susanne Bukhave, Gadstrup. Godt middelstor, middelkraftig, maskulin han. Særdeles godt pigment. Fortrinlig type. Udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke. Hvælver ryggen lidt i stand. Langt, lidt rigeligt afskydende kryds. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag. Underbrystet ønskes lidt længere. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles

Y N G S T E K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 113


114 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


kraftfulde bevægelser, hvorunder han holder sin manke særdeles godt, og ryggen er bedre i bevægelse end i stand. Udmærket opførsel. SG 11 Rapi Icemann Født: 20. 02. 2016, -, HD: A, AA: 1, (JackDaniels von der Liebeswarte (SZ 2298487) Rapi Quitta (DKK 12641/2011)). Opdr.: Rainer Laursen. Ejer: Rainer Laursen, Slagelse. + P1 V.U. Middelstor, middelkraftig, maskulin han. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Udtryksfuldt hoved. Lyse øjne. Særdeles god manke og ryg. Krydset ønskes længere og er en lille smule afskydende. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Normal længde af underbrystet. Parallel for og bag. Særdeles gode bevægelser. Udmærket opførsel. SG 12 Team Charsö Dico Født: 19. 06. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Osterlund Anthon (06121/2013) - Ginger von Zornkeltinga (2255293)). Opdr.: Søren Holm Jensen. Ejer: Peter Ulvmose, Tårs. Godt middelstor, middelkraftig, maskulin han. Normalt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved.

God øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med særdeles god knævinkel. Underbrystet ønskes lidt længere. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel. SG 13 Pelo Rex-Koda Født: 29. 07. 2016, -, HD:-, AA: -, (Chijas Giovanni (02894/2014) - Pelo Ludivika (1186112)). Opdr.: Kennel Pelo. Ejer: Josephine Bruun, Solrød Strand. Stor, middelkraftig, maskulin han. Særdeles godt pigment. Fortrinlig type. Udtryksfuldt hoved. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Krydset ønskes lidt længere, lidt mere afrundet. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. God længde af underbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser, hvorunder han holder sin manke særdeles godt. Udmærket opførsel. SG 14 Hauerland Carlo Født: 20. 05. 2016, -, HD:-, AA: -, (Vesterlund Mec (DK19521/2013) - Hauerland Asta (08669/2012)). Opdr.: Vivian Magnussen.

Ejer: Lene Duholm Nielsen, Rødding. Stor, middelkraftig, maskulin han. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Lidt lyse øjne. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Normal længde af underbrystet. Parallel for og bag. Særdeles gode bevægelser. Udmærket opførsel. SG 15 Karat’s Rando Født: 10. 03. 2016, -, HD:-, AA: -, (Zebo von der Roten Matter (2270298) - Birche delle Terre Matildiche (81200)). Opdr.: Jimmy B. Rasmussen. Ejer: Aase Jensen, Hjørring. Stor, kraft- og substansfuld, maskulin han. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Godt pigment. Maskulint hoved. Lyse øjne. Særdeles god manke og ryg. Langt kryds, som er lidt rigeligt afskydende. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med særdeles god knævinkel. Harmoniske brystforhold. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser, hvorunder han holder sin manke særdeles godt . Udmærket opførsel.

Y N G S T E K L A S S E · H A N N E R · 2 0 1 7 115


Yngste klasse TÆVER

Tak for et helt igennem fremragende HAS, alt klappede fra først til sidst. Det er en fornøjelse at deltage i et sådant arrangement. En stor tak til kreds 38 og AR for en veltilrettelagt og fortrinligt gennemført weekend. Det var mig en glæde at dømme yngste klasse tæver samt opdrætsklasserne. Det sidste sammen med Albrecht Wörner, en særdeles venlig og munter tysk kollega, som, selv for en jyde, var nem at forstå. Derfor også en tak til Wörner for et fortrinligt samarbejde.

Dommer: Poul Meineche

Tusind tak til udstillerne for en sportslig fremvisning af deres hunde og tak til ringpersonalet ikke mindst Günther Krieg for som altid at levere et super arbejde i ringen. Årsvinder 2017 Team Marlboro Karla efter Campari v. Haus Schwerzel og Team Marlboro Enya er en fremragende tæve faldet i et kanonstærkt kuld, nummer 5 og 8 i klassen var hendes søstre. Her altså 3 tæver blandt de første 10 i yngste klasse. Det er sjældent set før.

Yngste tæver, ja tæver i det hele taget, har altid for mig som en gammel opdrætter, været en fornøjelse at dømme. Det er jo her fundamentet til fremtidens hundebestand udpeges.

Karla er velsnittet og typefuld, af den rigtige størrelse og med stor harmoni samt fortrinlige bevægelser. Det skal blive spændende at følge hende i fremtiden.

I år var der tilmeldt 34 yngste tæver, heraf mødte de 24 frem til bedømmelse. Det var en klasse med mange velbyggede hunde. Alle fik højeste prædikat, hvilket vidner om kvaliteten.

Nr. 2 Haus Linz Mango efter Polo v. Arlett og Haus Linz Citrus stod ikke i optimal pelsform på dagen, men hun er en kraft- og substansfuld tæve, et udpræget

116 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

moderdyr med rigtig gode vinkler og kraftfulde bevægelser med fortrinlig længde. Nr. 3 Alderslyst Ofelia efter Team Osterlunds Anthon og Garodkin Jenny. Også her et herligt moderdyr, en anelse dybstillet, men hun er kendetegnet ved kraft og fylde, gode vinkler og lange, smidige bevægelser. Nr. 4 Adler See Ulme efter Benno v. Mahlstein og Ulopee v. Frankengold er en velpigmenteret, smuk og typefuld tæve, som sælger sig selv godt i en ring. Hun har kraftfulde bevægelser og viser stor løbsglæde. Nr. 5 Team Marlboro Kaya Som sin søster er hun af fremragende kvalitet med stor harmoni og bevægelse. Alle tre søstre viste løbsglæde og gejst i ringen.

Poul Meineche


SG 1 Team Marlboro Karla

Født: 06. 03. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Campari vom Haus Schwerzel (2287363) - Team Marlboro Enya (022102013)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Jette Juhl Maj, Fredericia. Stor, en i alle forhold fortrinlig opbygget tæve af den ønskværdige type. Herlige knogleforhold. Tør og fast. Smuk i sin bygningsharmoni. Let strakt. Herligt, udtryksfuldt hoved med mørke øjne og herlig kraft. En meget, meget opmærksom tæve, som skal roses for sin ud-

stråling. Smuk i sin overlinje, bjælkefast. Særdeles velanlagt kryds af god længde og leje. Velvinklet forpart. Gode brystforhold såvel for- som godt, langt underbryst. Dyb og fortrinlig vinklet bag med god kraft i køllen. Træder lige for og bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende og flydende bevægelser, hvor tæven skal roses for sin løbsglæde og udstråling.

Team Marlboro Karla Prøver: Stambogsopl.: Campari vom Haus Schwerzel (2287363) IPO2, AK-D Team Marlboro Enya (022102013) IPO1, AK SG 2 Haus Lintz Mango

Født: 06.03. 2016 · Reg. nr.: DK04908/2016 · ID-nr.: 208250000077924 Labo vom Schollerweiher IPO3, AK-D VA A 1 Quentolina von Haus Schwerzel SCHH1, AK-D B

0

Schumann von Tronje IPO2, AK-D Team Marlboro Kamiah IPO1, AK

Født: 27. 03. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Polo von Arlett (13207/2015) - Haus Lintz Citrus (19581/2010)). Opdr.: Vibeke Lintz Jørgensen. Ejer: Birgitte Elsner, Humlebæk. Stor, særdeles knoglekraftig, en i alle forhold fortrinligt opbygget tæve. Et herligt moderdyr. Kraft- og substansfuld. God, almen fasthed. Herligt, udtryksfuldt hoved med megen kraft og tilpas mørke øjne. I stand god manke og særdeles fast ryg. Ganske god afslutning med

HD A B A A A

AA 0 0 0 0 0

god længde og leje af krydset. Velvinklet forpart med særdeles gode brystforhold, såvel for- som underbryst. Fortrinligt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Lige front, træder lige bag. Særdeles langtrækkende, jordvindende, kraftfulde bevægelser, kommende fra en fast ryg.

Haus Lintz Mango Prøver: Stambogsopl.: Polo von Arlett (13207/2015) IPO3, AK-D VA Haus Lintz Citrus (19581/2010) IPO1, AK-D

Født: 27.03. 2016 · Reg. nr.: DK06516/2016 · ID-nr.: 208250000077093 Yankee vom Feuermelder IPO3, AK-D VA A 0 Ibizi von Arlett SCHH2, AK-D Bix von Arlett SCHH2, AK-D B 0 Coco vom Frankengold SCHH1, AK-D

HD A A A A A

AA 0 0 1 0 0

Y N G S T E K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 117


SG 3 Alderslyst Ofelia

Født: 05. 03. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Team Osterlund Anthon (06121/2013) - Garodkin Jenny (2299212)). Opdr.: Michael Lumby. Ejer: Maj-Britt Østerlund, Ålbæk. +P1 V.U. Stor, særdeles kraft- og substansfuld, fortrinligt opbygget tæve med en herlig udstråling. Særdeles udtryksfuldt, kraftfuldt hoved med mørke øjne og herligt udtryk. I stand smuk overlinje. Særdeles god afslutning. Fortrinligt vinklet forpart med fortrinlige brystforhold, underbrystet er en anelse dybt.

Dyb og fortrinligt vinklet bagpart med kraftfulde køller. Lige front, træder en anelse snævert bag. Særdeles langtrækkende, harmoniske og flydende bevægelser med effektiv skridtlængde.

Alderslyst Ofelia Prøver: Stambogsopl.: Team Osterlund Anthon (06121/2013) IPO1, AK VA Garodkin Jenny (2299212) IPO3, AK-D

Født: 05.03. 2016 · Reg. nr.: DK05170/2016 · ID-nr.: 208250000077964 Team Marlboro Kashmir IPO3, AK-D A 0 Hassenkam Vilma IPO1, AK-D Peik vom Holtkämper Hof SCHH2, AK-D VA A 0 Garodkin Flaming Star SCHH1, AK-D

SG 4 Adler See Ulme

Stor, knoglekraftig, substansfuld tæve med særdeles godt udtryk. God knoglekraft. Særdeles feminint hoved med alligevel med kraft. Tilpas mørke øjne. Særdeles højt anlagt manke og fast ryg. En anelse afskydende kryds. Overarmen skal være mere skråtliggende og længere. Dyb og fortrinlig vinklet bag. Mellemfoden savner fasthed. Bevægelserne er harmoniske og langtrækkende med godt fraskub. SG 6 Crestforever Back to Basic

Født: 29. 04. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Benno vom Mahlstein (2296910) - Ulopee vom Frankengold (2265759)). Opdr.: Lizette Jørgensen. Ejer: Vibe Lenthe, Frederiksværk. Stor, særdeles rummelig, en i alle forhold fortrinligt opbygget tæve med megen kraft og fylde. Smukt pigmenteret. Herligt, udtryksfuldt hoved med særdeles god kraft og mørke øjne. Højt anlagt manke. Særdeles stærk ryg. Let afskydende kryds. Velvinklet forpart. Særdeles gode brystforhold såvel for- som underbryst. Særdeles kraftfulde knogler. Dyb og fortrinligt vinklet bag. God kraft i køllen. Træder lige for, lige front. Ganske fast i sin bagaktion. Særdeles langtrækkende, kraftfulde bevægelser, hvor hunden viser megen løbsglæde. SG 5 Team Marlboro Kaya Født: 06. 03. 2016, -, HD:FN, AA: N, (Campari vom Haus Schwerzel (2287363) - Team Marlboro Enya (022102013)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Brian Ellebæk, Nakskov.

Født: 11. 05. 2016, -, HD: A, AA: 1, (Formann vom Schloß Rügland (2290993) - Amajero’s Amazing (20487/12)). Opdr.: Amalie Kjeldstrøm. Ejer: Amalie Kjeldstrøm, Hejnsvig. Stor, let strakt, særdeles pigmentstærk og velbygget tæve med ønskværdige højde-/ længdeforhold. Ganske kraftfuldt hoved med mørke øjne. Herligt udtryk. Tilpas manke. Særdeles stærk ryg. Velanlagt kryds af god længde. Overarmen skal være en mere skråtliggende og længere. Særdeles langt underbryst. Dyb og fortrinligt vinklet bagpart. En anelse mere sluttethed i forparten. Træder

118 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

HD A A B A A

AA 0 0 0 0 0

lige bag. Særdeles langtrækkende og kraftfulde bevægelser, hvor hunden skal roses for sin løbsglæde. SG 7 Team Charsö Diva Født: 19. 06. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Osterlund Anthon (06121/2013) - Ginger von Zornkeltinga (2255293)). Opdr.: Team Charsö. Ejer: Søren Holm Jensen, Strandby. +P1 V.U. Stor, middelkraftig, en i alle forhold smuk og fortrinligt opbygget tæve, som er velpigmentret og med herlig harmoni. Dejligt, udtryksfuldt hoved med mørke øjne og god kraft. I stand god manke og ryg. Særdeles smuk afslutning. Velanlagt kryds af god længde og leje. Velvinklet forpart. Ganske gode brystforhold. Særdeles velvinklet bagpart. Træder lige for og bag. Langtrækkende og flydende bevægelser, hvor fremgrebet skal være en lille smule længere. SG 8 Team Marlboro Kiwi Født: 06. 03. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Campari vom Haus Schwerzel (2287363) - Team Marlboro Enya (022102013)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Michael Kristiansen, Hedensted. Stor, knoglekraftig, i alle forhold fortrinligt opbygget tæve. Gode højde-/længdeforhold. Udtryksfuldt hoved med ganske mørke øjne. I stand højt anlagt manke og stærk ryg. Ganske god afslutning. Let afskydende kryds. Tilpas vinklet for. Særdeles gode brystforhold såvel for- som underbryst. Fortrinligt vinklet bagpart med god fasthed i bagaktionen. Bevægelserne er særdeles kraftfulde og energiske, hvor højre øre i perioder savner en anelse fasthed.


SG 9 Team Marlboro Nova

Født: 17. 05. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Leo von der Zenteiche (2260720) - Team Marlboro Freya (9163646, DKK 01108/2)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Susanne Ebbe, Kjellerup. Stor, særdeles rummelig, kraft- og substansfuld tæve af fortrinlig type. En tæve der er velpigmenteret og har gode proportioner. Herligt, udtryksfuldt hoved med ganske god kraft og tilpas mørke øjne. I stand god, høj manke og stærk ryg. Særdeles god afslutning, hvor den allersidste længde på krydset savnes. Velvinklet forpart. Særdeles passende brystforhold såvel for- som underbryst. Fortrinlig vinklet bagpart. Træder lige for og bag. Harmoniske og kraftfulde bevægelser. SG 10 Haus Heldahls Jazz

Født: 30. 07. 2016, -, HD:-, AA: -, (Candro von der Friedrichshöh (15804/2014) - Haus Heldahl Dora (23166/2009)). Opdr.: Claus Nielsen. Ejer: Brian Koehn-Kjaerholt, Ringsted. -P1 V.U. Stor, godt middelkraftig, særdeles velpigmenteret tæve af fortrinlig type. Herligt, udtryksfuldt hoved med megen kraft og mørke øjne. I stand god manke. Rimelig fast ryg. Ganske god afslutning, hvor krydset skal være en anelse længere. Tilpas vinklet for. Overarmen skal være en smule mere skråtliggende og længere. Hunden falder en smule i sit mankeparti. Særdeles velvinklet bagpart. Bevægelserne er regelmæssige og kraftfulde med udtalt energi.

SG 11 Vennebjergs Jelly Bean Født: 11. 04. 2016, -, HD: A, AA: 1, (Vennebjergs Young (DK12387/2013) - Vennebjergs Pippi (00999/2012)). Opdr.: Søren og John Vejen, Frederikshavn. Ejer: Lone Jakobsen, Aulum. På grænsen til overstørrelse, godt middelkraftig, særdeles typefuld yngstetæve. Velpigmenteret. Herligt, udtryksfuldt hoved med særdeles god kraft og mørke øjne. I stand god manke og ryg. En anelse afskydende og rigeligt kort kryds. Tilpas vinklet for. Særdeles gode brystforhold. Velvinklet bagpart. Lige front. Træder snævert bag. Bevægelserne er harmoniske og regelmæssige, hvor den sidste fasthed savnes. SG 12 Scharmark`s Hasta La Vista Født: 22. 07. 2016, -, HD:-, AA: -, (Duncan vom Messina (SZ 2276432) - Scharmark’s Xanja (SZ 9166703)). Opdr.: Kennel Scharmark`s. Ejer: Henrik Hansen, Gadstrup. Stor, knoglekraftig, ganske substansfuld yngstetæve med et udtryksfuldt hoved, hvor øj-

nene kunne ønskes en smule mørkere. Ørene savner den allersidste fasthed under bevægelse. I stand særdeles god manke og ryg. Ganske god afslutning. Velvinklet for. Gode brystforhold såvel for- som underbryst. Fortrinlig vinklet bagpart. Mellemfoden savner den sidste fasthed. Bevægelserne er regelmæssige og kraftfulde, hvor mere fasthed ville pynte. SG 13 Electus Vikki Født: 28. 06. 2016, -, HD:-, AA: -, (Duran vom Team Hühnegrab (2303590) - Calippo Thilde (00515/2013)). Opdr.: Brian Ellebæk. Ejer: Brian Ellebæk, Nakskov. Godt middelstor, middelkraftig, velpigmenteret tæve med gode proportioner. Udtryksfuldt hoved med særdeles god kraft og mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Krydset skal være en streg længere. Tilpas vinklet for. Særdeles rummelige brystforhold. Velvinklet bagpart, hvor fastheden skal være bedre. Træder lige for. Harmoniske og regelmæssige bevægelser med godt skridtlængde, men den almene fasthed skal blive bedre.

Y N G S T E K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 119


SG 14 Vesterlund Quini Født: 15. 06. 2016, -, HD:-, AA: -, (Benno vom Mahlstein (2296910) - Vesterlund Malu (19523/2013)). Opdr.: Erik Bent Jensen. Ejer: Jan Sandberg, Fårup. Stor, kraft- og substansfuld, en anelse sluttet tæve. Særdeles kraftfuldt hoved med mørke øjne og et herligt udtryk. Særdeles højt anlagt manke og fast ryg. Let afskydende kryds. Tilpas vinklet for, fortrinligt vinklet bag. Ganske harmoniske brystforhold. Træder lige for. Ganske fast i sin bagaktion. Bevægelserne er regelmæssige og parallelle, men der må gerne være en anelse mere gejst og løbsglæde. I standbillede en særdeles velbygget tæve.

brystforhold såvel for- som bag, dejligt, langt underbryst. Dyb og fortrinligt vinklet bagpart med god kraft i bagaktionen. Træder lige for. Særdeles kraftfulde og energiske bevægelser, hvor tæven viser et herligt billede. SG 16 Kiami’s Opal

SG 15 Nyholm Fenja

Født: 23. 04. 2016, -, HD:-, AA: -, (Kratmosens Jerome (10867/2013) - Nyholm Essie (13474/2013)). Opdr.: Lene Riis Olsen. Ejer: Lene Riis Olsen, Rønne. Stor, kraft- og substansfuld, en særdeles tiltalende tæve af fortrinlig type. Dejligt, udtryksfuldt hoved med megen kraft og mørke øjne. I stand god manke og ryg. En anelse afskydende kryds. Velvinklet for. Særdeles gode

Født: 09. 03. 2016, -, HD:-, AA: -, (Vesterlund Mec (DK19521/2013) - Kiami’s Jacki (157773/2011)). Opdr.: Poul Granslev. Ejer: Dorthe Granslev Rafn, Grenå. Godt middelstor, middelkraftig, tør og fast opbygget tæve med ganske gode højde-/ længdeforhold. En feminin tæve, der på dagen savner den allersidste udvikling som helhed. Feminint hoved med særdeles godt udtryk og passende mørke øjne. I stand god manke og ryg. Ganske god afslutning. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Forbrystet skal udvikle sig en smule endnu. Godt underbryst. Dyb og fortrinligt vinklet bagpart. Lige front, træder lige bag. Særdeles flydende og langtrækkende bevægelser. En tæve der skal roses for sin løbsglæde.

120 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

SG 17 Violetta vom Hühnegrab Født: 03. 08. 2016, -, HD:-, AA: -, (Gary vom Hühnegrab (2293412) - Dana vom Team Hühnegrab (2303592)). Opdr.: Heinz Scheerer. Ejer: Birgitte og Kai Mortensen, Egtved. Over middelstor, middelkraftig, en særdeles tiltalende tæve, som viser et rigtig smukt standbillede. Særdeles positivt, udtryksfuldt hoved med herlig kraft og mørke øjne. Højt anlagt manke og fast ryg. Særdeles velanlagt kryds af god længde. Velvinklet forpart. Dyb og fortrinlig vinklet bagpart, hvor fastheden skal være en smule mere udtalt. Særdeles gode brystforhold såvel for- som underbryst. Træder lige bag. Tæven har særdeles svært ved at komme ud af pasgang, men viser ellers et særdeles smukt billede. Særdeles langtrækkende og kraftfulde bevægelser med et effektivt fraskub. SG 18 Mongrif Gossip Født: 26. 02. 2016, -, HD: B, AA: 0, (Hamsels Pique (07731/2011) - Team Dikas Extra (19539/2012)). Opdr.: Susanne Jepsen. Ejer: Susanne Jepsen, Silkeborg. Stor, middelkraftig, tør og fast opbygget tæve. God knoglekraft. Ganske udtryksfuldt hoved med særdeles god kraft og mørke øjne. I stand god manke og ryg. Krydset ønskes en streg længere. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Ganske godt underbryst. Lige front. Velvinklet bagpart med passende fasthed i hasen. Faste og energiske bevægelser, hvor fremgrebet skal være en smule længere.


SG 19 Alderslyst Oh Land Født: 05. 03. 2016, -, HD: C, AA: 0, (Team Osterlund Anthon (06121/2013) - Garodkin Jenny (2299212)). Opdr.: Michael Lumby. Ejer: Daniella Henriksen, Holmegaard. +P1 H.O. En tæve på grænsen af overstørrelse. Let strakt, særdeles velbygget af fortrinlig type. Særdeles kraftfuldt hoved, øjnene ønskes mørkere, ellers et herligt udtryk. I stand særdeles god, fast overlinje med høj manke. Ganske fin afslutning. Overarmen er rigelig stejl, den skal være længere og mere skråtliggende. Særdeles godt underbryst. Velvinklet bagpart. Energiske, kraftfulde bevægelser med effektivt fraskub.

SG 21 Wildblomman Ocra Født: 25. 04. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Chijas Giovanni (02894/2014) - Wildblomman Glänsa (35977/2013)). Opdr.: Alicia Persson. Ejer: Alicia Persson, Björklinge. Stor, en ellers ganske tiltalende, typefuld tæve som savner ringkultur og selvsikkerhed. Ganske velpigmenteret. Særdeles god rummelighed. Herligt, udtryksfuldt hoved med mørke øjne. I stand god manke og ryg. Krydset skal være en streg længere. Velvinklet for. Særdeles rummelige brystforhold. Fortrinligt vinklet bagpart. Træder lige for, en anelse snævert bag. Bevægelserne skal være lidt mere energisk og flydende. Hunden pasgænger rundt i ringen. Hermed savnes mere fasthed og selvsikkerhed.

SG 20 Team Paka’s Flora Født: 27. 03. 2016, -, HD: A, AA: 0, (Duncan vom Messina (2276432) - Team Paka’s Latoya (96313)). Opdr.: Ulla Hansen. Ejer: Anette Rasmussen, Nørre Aaby. Middelstor, middelkraftig, særdeles smukt pigmenteret tæve med dejligt, rødt pigment. Særdeles udtryksfuldt hoved med mørke øjne. I stand god manke og ryg. Rigelig kort kryds. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Ganske udmærket underbryst. Velvinklet bagpart. Savner lidt sluttethed i fronten. Træder lige bag. Bevægelserne er harmoniske og regelmæssige, hvor hunden savner lidt temperament.

SG 22 Hauerland Catla Født: 20. 05. 2016, -, HD:-, AA: -, (Vesterlund Mec (DK19521/2013) - Hauerland Asta (08669/2012)). Opdr.: Vivian Magnussen. Ejer: Andreas Jensen, Vojens. Over middelstor, middelkraftig, en ganske velbygget tæve som savner noget almen fasthed. Tæven er typefuld, i ganske fin foderstand og med blank pels. Herligt hoved med særdeles godt udtryk og mørke øjne. I standbillede god overlinje, let afskydende kryds. Forparten må blive mere gennemvinklet og absolut mere fast. Vinklingen i bagparten er dyb, hvor fastheden i haserne skal være en smule bedre. Bevægelserne er harmoniske, hvor lidt almen fasthed ville pynte.

SG 23 Pelo Rita Født: 29. 07. 2016, -, HD:-, AA: -, (Chijas Giovanni (DK 02894/2014) - Pelo Ludovika (DKK 1186112)). Opdr.: Lotte og Peder Teilmann Olesen. Ejer: Susanne og Lotte Pedersen Olesen, Stenlille. +P1 H.O. nStor, middelkraftig tæve som på dagen savner almen fasthed. Godt hoved med mørke øjne. I stand god manke og ryg. Krydset skal være en streg længere. Overarmen skal være mere skråtliggende og længere. Hunden savner en lille smule udvikling i forbrystet. Godt underbryst. Velvinklet bagpart. Træder lidt snævert bag. Forparten savner en smule fasthed. Bevægelserne er regelmæssige, men savner længde og fasthed. SG 24 Hauerland Cajsa Født: 20. 05. 2016, -, HD:-, AA: -, (Vesterlund Mec (DK19521/2013) - Hauerland Asta (08669/2012)). Opdr.: Vivian Magnussen. Ejer: Hanne Hansen, Haderslev. Stor, middelkraftig, en på dagen lidt kortpelset tæve af ønskværdig type. Ganske udtryksfuldt hoved med en anelse lyse øjne. I stand god manke og ryg. Let afskydende kryds. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Forbrystet må udvikle sig en smule endnu. Passende underbryst. Velvinklet bagpart, hvor fastheden i bagaktionen navnlig venstre bagben skal være væsentlig bedre. Bevægelsen er regelmæssig, hvor den almene fasthed skal være bedre.

Y N G S T E K L A S S E · T Æ V E R · 2 0 1 7 121


Hvalpeklasse 9-12 MDR. HANNER

Dommer: Albrecht Wörner

SL 1 Kratmosens Teddy

SL 2 Team Paka‘s Gekko

Født: 23. 08. 2016, -, HD:-, AA: -, (Kratmosens Jerome (DK10867/2013) - Team Thomsebo Diamond (DK18236/2013)). Opdr.: Karina Hansen. Ejer: Gitte Nielsen, Frederiksværk. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Gute Kruppe, ausgeglichene Brustverhältnisse. Sehr gute Winkellungen der Vorund Hinterhand. Korrekt front. Vorne und hinten gerade tretend. Sehr gute kraftvolle raumgreifende Gänge mit sehr gutem Vortritt.

Født: 15. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Goran vom Bierstadter Hof (SZ 2304549) - Team Paka‘s Latoya (DK00963/2013)). Opdr.: Ulla Hansen. Ejer: Erik Christiansen og Ulla Hansen, Agerskov. Übermittelgroß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, leicht gestreckt, hoher Widerrist, der Rücken sollte fester sein. Kurze abschüssige Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend. Sehr kraftvoller raumgreifende Gänge.

122 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

SL 3 Quento vom Bierstadter Hof Født: 24. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Goran vom Bierstadter Hof (SZ 2304549) - Danny Team Ulmental (SZ 2311649)). Opdr.: Rüdiger Mai. Ejer: Ida og Lynge Larsen, Broby. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze, abschüssige Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Korrekte Front. Vorne gerade, hinten hackeneng tretend. Gute Gänge wobei die Sprunggelenke fester sein sollten. SL 4 Rio De Janerio Født: 25. 08. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Uran (DK01696/2012) - Tina van Dan Alhedy’s Hoeve (DK04491/2012)). Opdr.: Pernille Støve. Ejer: Claus Sørensen, Hinnerup. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, leicht angezogener Rücken. Die Kruppe ist leicht abschüssig. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Vorund Hinterhandwinkelung. Vorne Zeheneng,


hinten gerade tretend. Gute Gänge wobei der Vortritt noch ergiebiger sein sollte. SL 5 Olego Bossi Født: 24. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Max vom Team Arlett (SZ 2296374) - Birte vom Altenberger Land (DK02924/2015)). Opdr.: Ole Scheppan. Ejer: Ole Scheppan, Tommerup. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte bei guter Lage länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Der Oberarm sollte länger sein. Sehr guter Hinterhandwinkelung. Korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend. Gute Gänge. SL 6 Hatani‘s Uffe Født: 12. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Kanto (DK00010/2014) - Hatani‘s Medina (DK09954/2012)). Opdr.: Ejler Nielsen. Ejer: Henrik Kristensen, Auning. Groß, kräftig, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Der Oberarm sollte eine idee länger sein. Guter Hinterhandwinkelungen. Korrekte Front. Vorne und hinten geradetretend. Gute Gänge wobei der Rüde etwas knochenkräftiger sein sollte.

H V A L P E K L A S S E · 9 - 1 2 M D R . H A N N E R · 2 0 1 7 123


SL 7 Haus Lucien‘s König Født: 21. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Happy de Zitan de Arco (LOE 2208294) - U-two vom Götzberg (SZ 2272137)). Opdr.: Alex Rafn. Ejer: Line Larsen, Tarm.

Groß, kräftig, typvoll, gute Verhältnis, hoher Widerrist, der Rücken sollte fester sein. Die Kruppe sollte länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Vor- und Hinterhand Winkelung. Vorne leicht Zehenweit, hinten

124 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

gerade tretend. Gute Gänge wobei der Rücken in der Bewegung fester sein sollte.


H V A L P E K L A S S E · 9 - 1 2 M D R . H A N N E R · 2 0 1 7 125


Hvalpeklasse 9-12 MDR. TÆVER

Dommer: Albrecht Wörner

SL 1 Hassenkam’s Julie

SL 2 Kratmosens Ute

Født: 24. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Tito vom Finkenschlag (SZ 2298377) - Hassenkam’s Caro (DK02033/2012)). Opdr.: Tina Hassenkam. Ejer: Tina Hassenkam, Søborg. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte eine idee länger sein bei guter Lage. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelungen. Korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend. Kraftvolle, raumgreifende Gänge.

Født: 28. 08. 2016, -, HD:-, AA: -, (Xambo vom Suentelstein (SZ 2288273) - Kratmosens Lola (DK00817/2014)). Opdr.: Kratmosen. Ejer: Marlene Lindholm, Skælskør. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte bei guter Lage länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Korrekt Front. Vorne und hinten gerade tretend. Sehr gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge bei gutem Nachschub und freiem Vortritt.

126 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


SL 3 Tesla vom Drache Feld

siger Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Der Oberarm sollte eine idee länger sein. Sehr gute Hinterhandwinkelungen. Korrekt Front. Vorne und hinten gerade tretend. Sehr gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge.

SL 6 Team Paka‘s Gusta

SL 5 Alderslyst Papaya

Født: 21. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Solo vom Drache Feld (AKC DN 38637403) - Lexi von Renderau (LOSH 1118281)). Ejer: Jimmy B. Rasmussen, Them. Übermittelgroß, mittelkräftig, typvoll, etwas tief gestellt, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte bei guter Lage länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Kurzer und steiler Oberarm. Gute Hinterhandwinkelungen. Korrekte Front. Hinten gerade tretend, vorne etwas zehenweit. Kraftvolle Gänge, der Vortritt sollte ergiebiger sein. SL 4 Peppi vom Osterberger-Land Født: 04. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Optimus vom Pendler (SZ 2308973) - Luanda vom Osterberger-Land (SZ 2298178)). Opdr.: Dirk Wortmann. Ejer: Bent Bechmann, Tjæreborg. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Pigment, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze, abschüs-

Født: 05. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Osterlund Anthon (DK06121/2013) - Scharmark‘s Bascha (DK12923/2012)). Opdr.: Michael Lumby. Ejer: Vibeke Mortensen, Ålbæk. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte bei guter Lage länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Leicht gestreckt. Gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend. Sehr gute, raumgreifende Gänge wobei der Rücken noch fester sein sollte.

Født: 15. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Goran vom Bierstadter Hof (SZ 2304549) - Team Paka‘s Latoya (DK00963/2013)). Opdr.: Ulla Hansen. Ejer: Helle Marx, Skanderborg. Eine Übermittelgroße, mittelkräftige, typ- und ausdrucksvolle Hündin mit sehr gutem Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken, guter Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelungen. Korrekte Front. Vorne und hinten geradetretend. Sehr gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge. SL 7 Team Paka‘s Gazelle Født: 15. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Goran vom Bierstadter Hof (SZ 2304549) - Team Paka‘s Latoya (DK00963/2013)). Opdr.: Ulla Hansen. Ejer: Opdrætter. Holder: René Kristensen, Fårup, Haderslev. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rück-

H V A L P E K L A S S E · 9 - 1 2 M D R . T Æ V E R · 2 0 1 7 127


en. Die Kruppe sollte bei guter Lage länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkelungen der Vor-, sehr gute Winkelungen der Hinterhand. Korrekter Front. Vorne und hinten gerade tretend. Gute Gänge. SL 8 Kratmosens Uganda

Født: 28. 08. 2016, -, HD:-, AA: -, (Xambo vom Suentelstein (SZ 2288273) - Kratmosens Lola (DK00817/2014)). Opdr.: Eva Haargaard. Ejer: Tina Rommelhoff, Slangerup. Groß, mittelkräftig, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze, ab-

schüssige Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Vor- und Hinterhandwinkelungen. Korrekte Front. Vorne und Hinten geradetretend. Gute Gänge.

se. Gute Winkellungen der vor- und Hinterhand. Korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend. Gute Gänge wobei der Nachschub kräftiger sein sollte.

SL 9 Team Rapi Fulda Født: 05. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Zorro vom La‘Mirage (SZ 2289165) - Janki Fly (DK16737/2010)). Opdr.: Dorte Jensen. Ejer: Dorte Jensen, Fuglebjerg. Groß, kräftig, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Flache Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Vorne gerade tretend, hinten hackeneng. Gute Gänge wobei der Vortritt ergiebiger sein sollte.

SL 11 Olego Belushi Født: 24. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Max vom Team Arlett (SZ 2296374) - Birte vom Altenberger Land (DK02924/2015)). Opdr.: Ole Scheppan. Ejer: Ole Scheppan, Tommerup. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze abschüssige Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Vor- und Hinterhandwinkelungen. Vorne leicht Zehenweit, hinten gerade tretend. Gute Gänge.

SL 10 Egåens Malou Født: 29. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Duncan vom Messina (SZ 2276432) - Egåens Filuca (DK13629/2012)). Opdr.: Egon Knudsen. Ejer: Inger & Egon Knudsen, Egå. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, gutes Verhältnis, hohe Widerrist, fester Rücken. Gute Kruppe. Ausgeglichene Brustverhaltnis-

SL 12 Elsted‘s Ilka Født: 14. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Jack-Daniels von der Liebeswarte (DK16372/2015) Elsted´s Elka (DK04840/2012)). Opdr.: Conny Østergaard. Ejer: Lars Christensen, Tirge. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte eine idee länger sein bei

128 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


guter Lage. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Die Ellenbogen sollten noch geschlossener sein. Hinten geradetretend zeigt die Hündin gute raumgreifende Gänge. SL 13 Team Paka‘s Giovanna

Født: 15. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Goran vom Bierstadter Hof (SZ 2304549) - Team Paka‘s Latoya (DK00963/2013)). Opdr.: Ulla Hansen. Ejer: Opdr.ætter: Christina S. Jensen, Løgumkloster. Übermittelgroß, mittelkräftig, typ- und ausdrucksvoll, sehr gut Pigmentiert, etwas tief gestellt, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze, abschüssige Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Der Oberarm sollte länger und schräger sein. Gute Hinterhandwinkelung. Korrekte Front. Vorne und hinten geradetre-

tend. Gute, kraftvolle Gänge wobei der Vortritt ergiebiger sein sollte. SL 14 Hamsel‘s Tamira Født: 05. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Paka‘s Kappa (DK15809/2012) - Hamsel‘s Selma (DK00698/2014)). Opdr.: Søren Østergaard. Ejer: Søren Østergaard, Pandrup. Groß, kräftig, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze, abschüssige Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Vor- und Hinterhandwinkelung. Die Ellenbogen sollten geschlossener sein. Hinten geradetretend. Gute, kraftvolle Gänge. SL 15 Masha von den Klosterspatzen Født: 14. 08. 2016, -, HD:-, AA: -, (Whillo vom Klostermoor (SZ 2286837) - Borgia von den Klosterspatzen (SZ 2274898)). Opdr.: Alexander Wüst. Ejer: Bo Reumert, St. Heddinge. Eine Übermittelgroße, kräftige, typ- und ausdrucksvolle Hündin mit sehr gutem Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Kurze, abschüssiger Kruppe. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung. Korrekte Front. Vorne und hinten geradetretend zeigt die Hündin gute Gänge, wobei der Nachschub etwas kraftvoller sein sollte.

SL 16 Hatani‘s Ulti Født: 12. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Kanto (DK00010/2014) - Hatani‘s Medina (DK09954/2012)). Opdr.: Ejler Nielsen. Ejer: Henrik Kristensen, Auning. Groß, kräftig, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist. Der Rücken sollte fester sein. Die Kruppe bei guter Lage sollte etwas länger sein. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Vorne leicht zehenweit, hinten gerade tretend zeigt die Hündin gute Gänge. SL 17 Thomsebo Rika Født: 30. 09. 2016, -, HD:-, AA: -, (Jack-Daniels von der Liebeswarte (DK16372/2015) Jugni vom Feuermelder (DK17052/2013)). Opdr.: Thomas Bo Larsen. Ejer: Torben Risager, Låsby. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Die Kruppe sollte eine idee länger sein bei guter Lage. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Vorne leicht Zehenweit, hinten gerade tretend. Gute Gänge.

H V A L P E K L A S S E · 9 - 1 2 M D R . T Æ V E R · 2 0 1 7 129


Hvalpeklasse 6-9 MDR. HANNER

Efter tidligere at have skrevet indledninger og beretninger om hvalpeklasser og efter at have læst endnu flere af mine kollegaers gennem årene, vælger jeg denne gang at prøve at udtrykke mig lidt anderledes om denne klasse i håb om, at også nyere medlemmer forstår budskabet rigtigt. Især hanner i denne aldersgruppe kan sammenlignes med spirende teenagere, som næsten lige har været kønne små børn, men på dette alderstrin kan vokse helt ud af harmoni og nærmest fremstå kiksede! Heldigvis kommer de fleste godt igennem teenage-perioden og bliver senere til flotte unge mænd, eller her i denne sammenhæng, flotte og harmoniske schæferhunde hanner! Vores opgave som dommere er at beskrive og placere disse mellemstore hvalpe, som de fremstår her og nu, og på HAS tildeles hvalpene også en præmiering, som afspejler, hvor lovende de fremstår. Allerede ved tildelingen

Dommer: Ulla Hansen

af præmieringerne i denne klasse, får man et indtryk af, at en del hvalpe havde problemer med manglende harmoni i opbygning og bevægelse. Der var tilmeldt 24 stk., hvoraf 17 var til standmønstring. En enkelt måtte jeg bede om at udgå, da den haltede, så i alt 16 deltog i konkurrencen eller travmønstringen, som vi benævner den. Her opnåede 10 hanner højeste præmiering ”særdeles lovende” og 6 blev præmieret en grad under med ”lovende.” Det var et ganske pænt tilmeldingstal, og ligeledes var fremmødet absolut acceptabelt, når man tager i betragtning, at tilmeldingsfristen ligger nogle uger forud, og at meget kan ske i mellemtiden. Overbevisende vinder af klassen blev Thomsebo Shaun! Shaun fremstod i flot pelsform, ønskværdig i kraft og kønspræg og med megen harmoni i stand og bevægelse. Et stort tillykke til ejere og opdrætter af denne herlige hanhvalp! Team Marlboro Topper fulgte efter på 2. pladsen. I modsætning til vindende

130 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

hvalp, var Topper kun et par uger inde i klassen aldersmæssigt. Han havde derved ikke samme kraft og substans eller udvikling af hovedet, men bygningsharmoni havde han samt en langtrækkende bevægelse. Nr. 3 i klassen var Crestforever Dobbie, 7 mdr. gammel. Han hævdede sig ved et rosværdigt forløb af over- og underlinje, sin mankeføring og sin langtrækkende bevægelse. Jeg kunne have ønsket mere kraft og substans og mere udvikling af hovedet, men det er der tid til at udvikle endnu. I skal have stor tak for at have deltaget med jeres hunde og allervigtigst: Fortvivl ikke, selvom jeres hvalp måske har været placeret eller præmieret meget anderledes, end I havde håbet på. For som jeg lagde ud med: Meget kan se anderledes ud om nogle måneder, og de samme hvalpe vil sandsynligvis kunne placeres i en anden rækkefølge. Til samtlige ejere: Fortsat held og lykke med jeres unge dyr!


(DK19806/2014)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Per Frost, Lemvig. For alderen god størrelse, middelkraftig, særdeles velpigmenteret, let strakt han med et velformet hoved. Øjnene skal være lidt mørkere. Særdeles god over- og underlinje. For alderen særdeles gode vinkler. Særdeles gode brystforhold. Mangler endnu lidt fasthed bag. Viser langtrækkende, harmonisk bevægelse. SL 3 Crestforever Dobbie

Født: 06. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Quoran d’ Ulmental (SZ 2299780) - Amajero’s Ayoe (DK20486/2012)), Opdr.: Kennel Crestforever. Ejer: Jens Christian Schmidt, Gørding. Tør og fast, særdeles godt opbygget, højest middelkraftig, særdeles velpigmenteret hanhvalp, hvor hovedet endnu mangler noget udvikling. I stand særdeles god manke. Særdeles godt forløbende over- og underlinje. Skal udvikle sig noget i sin forpart. Særdeles godt vinklet bag, hvor han viser en god fasthed. Viser i sidebillede en udtalt, harmonisk, kraftfuld og langtrækkende bevægelse. SL 4 Maack’s Jerome Junior SL 1 Thomsebo Shaun

deles gode vinkler. Særdeles god over- og underlinje. Korrekt front. For alderen god fasthed bag, hvor han er helt ligetrædende. Viser energisk, harmonisk, flydende bevægelse med god skridtvidde. En hanhvalp med en imponerende helhedsfremtoning. SL 2 Team Marlboro Topper

Født: 09. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Kratmosens Jerome (DK10867/2013) - Thomsebo Heaven (DK19448/2012)). Opdr.: Thomas Bo Larsen. Ejer: Katrine Jørgensen, Andreas Pedersen + Opdr., Køge. Udtalt, kraftfuld, betydelig maskulin, velpigmenteret hanhvalp med et smukt pelslag. Absolut harmonisk i sin opbygning med sær-

Født: 17. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Kaspar von Tronje (SZ 2310341) - Team Marlboro Vila

Født: 14. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Kratmosens Jerome (DK10867/2013) - Maack’s Dido the Diamond (DK10120/2013)). Opdr.: Svend og Jesper Rungstrøm. Ejer: Jesper Rungstrøm, Jægerspris. Maskulin, middelkraftig, særdeles velpigmenteret, særdeles godt opbygget hanhvalp af passende størrelse. Velformet, udtryksfuldt hoved med god maske, mørke øjne og korrekt ansatte ører. God manke. Lige, fast ryg.

H V A L P E K L A S S E · 6 - 9 M D R . H A N N E R · 2 0 1 7 131


Afskydende kryds der ønskes længere. For alderen gode vinkler. Særdeles godt forbryst, underbrystet ønskes lidt længere. For alderen god fasthed for og bag. Viser dynamisk, flydende bevægelse med en god skridtvidde. Absolut tiltalende hanhvalp i sin helhedsfremtoning. SL 5 Nørrehedens Dixon

Født: 19. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Team Marl-

boro Uno (DK19549/2014) - Nørrehedens Paya (DK18322/2013)). Opdr.: Arne Bak Rasmussen. Ejer: Arne Bak Rasmussen, Hirtshals. For alderen passende størrelse, middelkraftig, særdeles velpigmenteret, tør og fast han med særdeles gode højde-/længdeforhold. Velformet hoved med særdeles god maske, pandebåndet ønskes dog mere udtalt. Øjnene skal være en smule mørkere. Korrekt ansatte ører. Særdeles god manke. Lige, fast ryg. Særdeles godt lejret kryds. For alderen gode vinkler. Harmoniske brystforhold. Ligetrædende og med en god fasthed for og bag, viser han en energisk, harmonisk bevægelse med en særdeles god skridtvidde, hvorunder han bærer sin manke korrekt.

132 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


SL 6 Olego Cito Født: 09. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Tito vom Finkenschlag (SZ 2298377) - Inca vom Zisawinkel (DK20038/2016)). Opdr.: Ole Scheppan. Ejer: Ole Scheppan, Tommerup. Kraft- og substansfuld, maskulin, særdeles velpigmenteret hanhund med et smukt pelslag. Maskulint, velformet hoved med en rosværdig andel af sort, mørke øjne, korrekt ansatte ører der endnu ikke er helt faste. God manke. Lige, fast ryg. Let afskydende kryds af god længde. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Stejl mellemfod. Særdeles godt vinklet bag. Højre forben har lidt tendens til at dreje udad. Godt forbryst, underbrystet ønskes en anelse længere og mere udfyldt. Ligetrædende og fast bag viser han energisk, langtrækkende, flydende bevægelse med en god skridtvidde, hvorunder han bærer sin manke ønskværdigt. En tiltalende han i sin helhedsfremtoning.

SL 7 Team Marlboro Tesla Født: 17. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Kaspar von Tronje (SZ 2310341) - Team Marlboro Vila (DK19806/2014)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Lars Rahn, Sunds. Middelkraftig, velpigmenteret, maskulin, let strakt. Passende størrelse. Velformet hoved med næsten mørke øjne, korrekt ansatte ører. I stand særdeles god manke. Lige ryg. Særdeles godt lejret kryds af god længde. Noget dybt vinklet bag, hvor fastheden skal være betydelig bedre. Lige benstammer. Godt forbryst, langt, veludfyldt underbryst. Viser i sidebillede en flydende, energisk, langtrækkende bevægelse. En hanhvalp med en herlig, frisk helhedsfremtoning.

SL 8 Lyshøj`s Whillo Født: 12. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Netzer von Aducht (SZ 2295202) - Lyshøj’s Nicoll (DK07376/2011)). Opdr.: Kai Mortensen. Ejer: John Tranberg, Fredericia. Passende størrelse, middelkraftig, maskulin, særdeles godt pigmenteret hanhvalp. Velformet hoved, lidt lyse øjne. I stand normal manke. Lige ryg. Let afskydende kryds. For alderen gode vinkler. Gode brystforhold. Ikke helt korrekt front og ikke helt fast for. Særdeles godt vinklet bag med en for alderen særdeles god fasthed. I sidebillede viser han en energisk, flydende bevægelse med en god skridtvidde.

H V A L P E K L A S S E · 6 - 9 M D R . H A N N E R · 2 0 1 7 133


SL 9 Snested T-Baloo Født: 15. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Jack-Daniels von der Liebeswarte (DK16372/2015) Snested Emma (DK19907/2011)). Opdr.: Bjarne Snested Kristensen. Ejer: Bjarne Kristensen, Løsning. Passende størrelse, kraft- og substansfuld. Særdeles godt pigment. Ønskværdigt pelslag, dog i øjeblikket ikke optimal i pelsforfatning. Tør og fast. Udtalt maskulin. Særdeles velformet, kraftfuldt, maskulint hoved med mørke øjne, god del af sort. Højre øre står pt ikke korrekt og er ikke fast. Normal manke. Lige, fast ryg. Afskydende kryds af god længde. Overarmen ønskes en smule længere og mere skråtliggende. Gode brystforhold. Lige og fast for og bag viser han energisk bevægelse med en god skridtvidde, herunder dog en smule tendens til pasgang.

SL 10 Mongrif Hummer Født: 17. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Max vom Team Arlett (SZ 2296374) - Team Dikas Extra (DK19539/2012)). Opdr.: Susanne Jepsen. Ejer: Niels Bach Jensen, Nibe. Velpigmenteret, maskulin, middelkraftig han med et godt hoved. God maske og pandebånd. Mørke øjne, korrekt ansatte ører. God manke. Lige, fast ryg. Kort, afskydende kryds. Overarmen og skulderbladet skal være længere og mere skråtliggende. Tilstrækkeligt forbryst. Godt underbryst. Næsten lige benstammer. Lidt stejl mellemfod. Godt vinklet bag. Viser energisk bevægelse med et godt fraskub, fremgrebet ønskes friere, ligesom manken skal bæres højere. L 1 Team Marlboro Sami Født: 15. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Uno (DK19549/2014) - Team Marlboro

134 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Oline (DK04321/2014)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Jørn Nielsen, Jyllinge. Maskulin, middelkraftig, særdeles velpigmenteret hanhvalp med særdeles gode højde-/længdeforhold. Velformet hoved med mørke øjne, ørene er endnu ikke faste. Tendens til ligebid pt. I stand normal manke. Lige ryg. Afskydende kryds. For alderen gode vinkler. God fasthed for og bag. Lige benstammer. Viser energisk bevægelse med en god skridtvidde, hvorunder hunden pt falder noget i manken, ligesom den almene fasthed skal blive bedre. L 2 Crestforever Captain Morgan Født: 24. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Morgan (DK01391/2014) - Amajero’s Amazing (DK20487/2012)). Opdr.: Kennel Crestforever. Ejer: Lisbeth Pedersen, Skjern.


Absolut stor, middelkraftig, substansfuld, let strakt, velpigmenteret, maskulin han. Velformet, udtryksfuldt hoved med en rosværdig andel af sort, næsten mørke øjne, venstre øre endnu ikke fast. Normal manke. Lige ryg. Afskydende, kort kryds. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Særdeles godt vinklet bag. Kohaset. Viser energisk bevægelse med en god skridtvidde, hvorunder hunden skal bære sin manke en anelse bedre. Lidt tendens til pasgang. L 3 Mongrif Hurricane Født: 17. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Max vom Team Arlett (SZ 2296374) - Team Dikas Extra (DK19539/2012)). Opdr.: Susanne Jepsen. Ejer: Niclas Josefsen, Kibæk. Stor, middelkraftig, for alderen passende substansfuld, særdeles velpigmenteret han. Velformet hoved med en god andel af sort, lidt lyse øjne, korrekt ansatte ører. Lidt kort hals. Normal manke. Lige, fast ryg. Kort kryds. Overarmen skal være længere og mere skråtliggende. Stejl mellemfod. Særdeles godt vinklet bag, korrekt front. Tilstrækkeligt forbryst, godt underbryst. Lige og fast bag. Viser energisk bevægelse med en god skridtvidde. L 4 Lyshøj’s Willas Født: 12. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Netzer von Aducht (SZ 2295202) - Lyshøjs Nicoll (DK07376/2011)). Opdr.: Kennel Lyshøj. Ejer: Bent Nielsen, Juelsminde. Middelkraftig, maskulin, særdeles godt pigmenteret han. Velformet hoved med god maske, lyse øjne. Længde og leje af skulderblad og overarm skal blive bedre. Lige ryg, afskydende kryds. Særdeles godt vinklet bag. Lige benstammer. Tilstrækkeligt forbryst, underbrystet ønskes længere og mere udfyldt. Hunden mangler i øjeblikket almen fasthed og bærer ikke sin manke som ønsket. Nogen tendens til pasgang. L 5 Team-Dika’s Tosca Født: 06. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Zorro di Casa Massarelli (SZ 2324736) - China vom Frankengold (DK16825/2016)). Opdr.: Diana Jørgensen. Ejer: Tom Nielsen, Randers NV. Absolut stor, over middelkraftig, substansfuld, maskulin han. Velformet, kraftfuldt hoved, hvor andelen af sort ønskes mere udtalt, mørke øjne, korrekt ansatte ører. Lidt kort hals. Normal manke. Lige, næsten fast ryg. Kort, afskydende kryds. Overarmen ønskes længere og mere skråtliggende. Lige og fast for og bag. Lige benstammer. Gode brystfor-

hold. Viser regelmæssig bevægelse med et godt fraskub, fremgrebet skal være friere, ligesom hunden skal bære sin manke bedre under bevægelse. L 6 Lyshøj’s Woody Født: 12. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Netzer von Aducht (SZ 2295202) - Lyshøj`s Nicoll (DK07376/2011)). Opdr.: Kennel Lyshøj. Ejer: Sarah Rathje, Kolding. Tør og fast opbygget hanhvalp med et godt hoved, lyse øjne og pt betydeligt overbid. Skulderblad og overarm skal være længere

og mere skråtliggende. Særdeles godt vinklet bag. Tilstrækkeligt forbryst, veludfyldt underbryst af god længde. Næsten lige benstammer. God fasthed bag. Viser en energisk bevægelse dog med nogen tendens til pasgang. Fremstilles i dårlig pelsform.

H V A L P E K L A S S E · 6 - 9 M D R . H A N N E R · 2 0 1 7 135


Hvalpeklasse 6-9 MDR. TÆVER

136 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Dommer: Albrecht Wörner


SL 1 Crestforever Chance it All

SL 2 Maack‘s Josina

SL 3 Olego Cleopetra

Født: 24. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Morgan (DK01391/2014) - Amajero’s Amazing (DK20487/2012)). Opdr.: Amalie Kjeldstrøm. Ejer: Amalie Kjeldstrøm, Hejnsvig. Eine im richtigen Größenverhältnis stehende, sehr typ- und ausdrucksvolle Hündin mit sehr gutem Verhältnis Höhe zu Länge, festem Rücken, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Vorne und hinten gerade tretend, sehr gute kraftvolle, raumgreifende Gänge.

Født: 14. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Kratmosens Jerome (DK10867/2013) - Maack‘s Dido the Diamond (DK10120/2013)). Opdr.: Svend og Jesper Rungstrøm. Ejer: Jesper Rungstrøm, Jægerspris. Eine im richtigen Größen und Höhen/Länge Verhältnis stehende ausdrucksvolle Hündin mit sehr guter Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Sie geht gerade, zeigt gute Gänge.

Født: 09. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Tito vom Finkenschlag (SZ 2298377) - Inca vom Zisawinkel (DK20038/2016)). Opdr.: Ole Scheppan. Ejer: Ole Scheppan, Tommerup. Korrekt aufgebaute Hündin, trocken, fest, guter Typ. Gutes Verhältnis. Gute Winkelungen. Vorne und hinten gerade tretend. Gute Gänge.

H V A L P E K L A S S E · 6 - 9 M D R . T Æ V E R · 2 0 1 7 137


SL 4 Thomsebo Shiva

Født: 09. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Kratmosens Jerome (DK10867/2013) - Thomsebo Heaven (DK19448/2012)). Opdr.: Thomas Bo Larsen. Ejer: Lisbeth Bagge Kristensen, Ringsted. Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, reichlich ausgelegt für dieses Alter. Trocken und fest, korrekte Front. Sie geht vor und hinten gerade und zeigt sehr gute, kraftvoller, raumgreifende Gänge.

SL 7 Normanners Jaffa

Groß, kräftig, typvoll, gute Winkellungen, gerade tretend, gute Gänge.

SL 5 Grænsen‘s Uldtot

Født: 20. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Tito vom Finkenschlag (SZ 2298377) - Grænsen‘s Polka (DK13843/2012)). Opdr.: Martin Hjorth Nielsen. Ejer: Martin Hjorth Nielsen, Havdrup. In der richtigen Größe stehende, trocken und feste Hündin mit sehr gutem Ausdruck. Sehr gutes Pigment. Hoher Widerrist. Fester Rücken. Sehr gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend. Sehr gute Gänge bei sehr gute schrittweide. SL 6 Olego Cille Født: 09. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Tito vom Finkenschlag (SZ 2298377) - Inca vom Zisawinkel (DK20038/2016)). Opdr.: Ole Scheppan. Ejer: Ole Scheppan, Tommerup. Eine reichlich Große Hündin mit hohem Widerrist, fester Rücken, sehr gutes Verhältnis, der Oberarm sollte länger und schräger sein. Sehr gute Hinterhandwinkelungen. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Korrekte Front. Sie geht vorne und hinten gerade. Gute Gänge bei guter Präsentation.

Født: 11. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Mars del Seprio (SZ 2325617) - Normanners Xambia (DK04022/2011)). Opdr.: Pia og Fritz Bennedbæk. Ejer: Anja Hernig, Hundested. Eine Große, sehr gut im typ stehende Hündin mit hohem Widerrist, festem Rücken, sehr gutes Verhältnis. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Korrekte Front. Sie geht vorne und hinten gerade und zeigt sehr raumgreifende Gänge. SL 8 Team Marlboro Sille Født: 15. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Uno (DK19549/2014) - Team Marlboro Oline (DK04321/2014)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Glenn Jensen, Herning. Eine korrekt aufgebaute Hündin mit sehr gutem Typ, hoher Widerrist, fester Rücken, gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Gut Verhältnis. Korrekte Front. Sie geht Vorne und Hinten gerade und zeigt sehr Raumgreifende, Bodengewindende Gänge. SL 9 Team Marlboro Rosie Født: 19. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Morgan (DK01391/2014) - Team Marlboro Freya (DK01108/2010)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Carina Reinholt Jensen, Roslev.

138 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

SL 10 Nørrehedens Diba Født: 19. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Uno (DK19549/2014) - Nørrehedens Paya (DK18322/2013)). Opdr.: Arne Bak Rasmussen. Ejer: Arne Bak Rasmussen, Hirtshals. In guter Größe stehende, trockene und feste, sehr typvolle, pigmentstarke Hündin mit hoher Widerrist, fester Rücken. Gutes Verhältnis. Gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Gute Gänge die noch kraftvoller aus der Hinterhand sein sollten. SL 11 Team Marlboro Tequila Født: 17. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Kaspar von Tronje (SZ 2310341) - Team Marlboro Vila (DK19806/2014)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Per Rasmussen, Odense NV. Übermittelgroß, mittelkräftig, typvolle Hündin, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Gute Winkelungen. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Korrekt Front. Geht vorne und hinten gerade und zeigt gute Gänge. SL 12 Grænsen‘s Urma Født: 20. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Tito vom Finkenschlag (SZ 2298377) - Grænsen‘s Polka (DK13843/2012)). Opdr.: Martin Hjorth Nielsen. Ejer: Martin Hjorth Nielsen, Havdrup. Eine in guter Größe stehende, trockene und feste Hündin mit sehr gutem Pigment. Hoher Widerrist. Gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Korrekte Front. Hinten geht sie leicht Hackeneng bei guten Gängen.


SL 13 Team Marlboro Thilla Født: 17. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Kaspar von Tronje (SZ 2310341) - Team Marlboro Vila (DK19806/2014)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Lea Nielsen, Hørning. Typvoll, gute Größe, gutes Verhältnis, fester Rücken, gutes Pigment, gute Winkelungen, korrekte Front. Sie geht vorne und hinten gerade und zeigt gute Gänge. SL 14 Team Dika‘s Unbelievable Født: 15. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Adel von Edelweiss (SZ 2306916) - Team-Dika‘s Vanessa (DK00377/2011)). Opdr.: Diana Jørgensen. Ejer: Laila Hald, Trige. -P1 v.o. Gute Größe, langem Widerrist, gerader Rücken. Die Kruppe sollte länger sein. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Korrekte Front. Vorne und hinten gerade, gute Gänge. SL 15 Maack‘s Justice Født: 14. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Kratmosens Jerome (DK10867/2013) - Maack‘s Dido the Diamond (DK10120/2013)). Opdr.: Svend og Jesper Rungstrøm. Ejer: Svend Rungstrøm, Jægerspris. -P1 v.o. Im gutem Größen/Längen Verhältnis sehende ausdrucksvolle, typvolle Hündin mit guten Gebäude Verhältnissen. Gute Vor- und Hinterhand. Die Kruppe sollte länger sein. Vorne und hinten gerade tretend. Gute kraftvolle Gänge. SL 16 Mongrif Haley Født: 17. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Max vom Team Arlett (SZ 2296374) - Team Dikas Extra (DK19539/2012)). Opdr.: Susanne Jepsen.

Ejer: Susanne Jepsen, Silkeborg. Gute Größe, guter Typ, guter Ausdruck, gutes Verhältnis, gute Winkelungen, fester Rücken. Vorne und hinten gerade tretend. Gute Gänge wobei die Hündin leicht auf der Vorhand fällt. SL 17 Simfan‘s Be-Alba Født: 08. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Aslan (DK03869/2015) - Farina von Sankt Raphael (DK05459/2013)). Opdr.: Jette Maj. Ejer: Jette Ratgen, Ringsted. Übermittelgroß, mittelkräftig, sollte im Pigment etwas kraftvoller sein. Hoher Widerrist, trocken und fest. Die Kruppe ist leicht abschüssig. Gute Winkellungen der Vor- und Hinterhand. Korrekte Front. Hinten engtretend. Gute, kraftvolle, raumgreifende Gänge. SL 18 Crestforever Carma Født: 24. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Morgan (DK01391/2014) - Amajero‘s Amazing (DK20487/2012)). Opdr.: Kennel Crestforever. Ejer: Gitte Rasmussen, Kalundborg. Übermittelgroß, typvoll, hoher Widerrist, kurze Kruppe. Gute Winkel der Vor- und Hinterhand. Ausgeglichene Brustverhältnisse. Vorne leicht Zehenweit, hinten gerade tretend. Gute Gänge. SL 19 Rapi Kylie Jenner Født: 06. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Morgan (DK01391/2014) - Rapi Alexxa (DK02922/2014)). Opdr.: Rainer Laursen. Ejer: John Snedker Busse, Tjele. Eine in der richtigen Größe stehende Hündin, typvoll, sehr gutes Verhältnis, hoher Widerrist.

Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Nicht ganz korrekte Front. Hinten geht sie etwas hackeneng, gute Gänge. SL 20 Team Marlboro Thalassa Født: 17. 01. 2017, -, HD:-, AA: -, (Kaspar von Tronje (SZ 2310341) - Team Marlboro Vila (DK19806/2014)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Laila Søndergaard Nielsen, Stenlille. In der richtigen Größe stehende Hündin die im Pigment etwas kräftiger sein sollte. Trocken, fest, gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Die Ellenbogen sollten noch geschlossener sein. Hinten engtretend, gute Gänge. SL 21 Abby Født: 12. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Candro von der Friedrichshöh (DK15804/2014) - Kisa‘s Olly (DK00062/2010)). Opdr.: Brian Køhn-Kjaerholt. Ejer: Brian Køhn-Kjærholt, Ringsted. In der richtigen Größe stehende Hündin, typvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, fester Rücken. Abschüssige Kruppe. Sie ist gut gewinkelt. Korrekt Front. Sie geht vorne und hinten gerade und zeigt noch gute Gänge wobei das Auge noch dunkler sein sollte. SL 22 Arijel‘s Quinee Født: 10. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Fritz von Sankt Raphael (DK05559/2013) - Almebo´s Yasmin (DK07649/2011)). Opdr.: Jan Kvist. Ejer: Jan Kvist, Haslev. +P1 v.o. Groß, mittelkräftig, typvoll, trocken, fest, gute Gebäude Verhältnisse, gute Winkelungen. Vorne und hinten gerade tretend, gute Gänge.

H V A L P E K L A S S E · 6 - 9 M D R . T Æ V E R · 2 0 1 7 139


Hvalpeklasse 4-6 MDR. HANNER

Dette års hvalpeklasse hanner 4-6 mdr. bestod af 25 tilmeldte hunde, heraf 17 fremmødte. Det generelle billede af klassen var særdeles positivt. Alle hvalpene var velpigmenterede, rigtige i deres typebillede og kønspræg og viste generelt harmoniske bevægelser. Med hensyn til hvalpenes væsensmæssige kvaliteter var der ingen anmærkninger, de viste alle et ønskværdigt og frejdigt væsen. Det vidner om, at ejerne har arbejdet seriøst og givet en korrekt socialisering af deres hvalpe. Der var i klassen flere interessante hanner med stærke afstamninger efter særdeles velavlende forældredyr, og det skal blive spændende at følge deres videre udvikling. Vinder af klassen Team Marlboro Uri På intet tidspunkt var dette års vinder Team Marlboro Uris sejr truet. Han er efter dette års AVKL og sieger Team Marlboro Zasi og den særdeles velavlende Quoran d’ Ulmental. Uri

Dommer: Michael Lumby

er en korrekt opbygget og i alle faser særdeles velgående hund med en ønskværdig udstråling. En herlig, sikker og værdig vinder. Nr. 2: Adatos David En svenskopdrættet, meget charmerende og udtryksfuld hanhvalp. Han præsenterede sig flot fra start til slut og sluttede fortjent på en flot andenplads pga. hans udstråling og i alle forhold absolut fast- og sluttethed. Hans kryds og overarm skal udvikle sig positivt med hensyn til længde. Davids mor er den smukke AVKL-tæve Team Paka Annabell. Nr. 3: Team Marlboro Vincent Endnu en herlig, typefuld og meget velgående hanhvalp, efter AVKL-hannen Team Marlboro Uno og Team Marlboro Vega. Smukt sidebillede har han med korrekte højde-/ længdeforhold. Dejligt kønspræg og fra siden flotte bevægelser, men skal blive mere fast i sine haser. Får han det, bliver han en stærk konkurrent til de forangående.

140 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Som sagt en dejlig, positiv klasse med flere dejlige, lovende hanner, som vi helt sikkert kommer til at se mere til. Ejere og opdrættere ønskes held og lykke fremover. Tak for sportslig optræden og hyggeligt samvær med jeres herlige, veltrimmede hvalpe.

SL 1 Team Marlboro Uri

Født: 16. 02. 2017, -, HD:-, AA: -, (Quoran d’ Ulmental (SZ 2299780) - Team Marlboro Zasi (DK05329/2012)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Gordon Steffensen, Holstebro.


SL 2 Adato´s David

Født: 06.02.2017, -, HD:-, AA: -, (Rustol’s Goliath (NO30249/2015) - Team Paka’s Annabell (DK20010/2010)). Opdr.: Patrik Frendin. Ejer: Rebecka Olofsson, Kristianstad. SL 3 Team Marlboro Vincent Født: 15. 03. 2017, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Uno (DK19549/2014) - Team Marlboro Vega (DK19805/2014)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Ann & Brian Rønn Harlis, Thisted. SL 4 Hatani’s Vitus

Født: 12. 03. 2017, -, HD:-, AA: -, (Adler See Quoll (DK11619/2015) - Hatani’s Madonna (09956/2012)). Opdr.: Ejler Nielsen. Ejer: Pia Nielsen, Græsted. SL 5 Walkini’s Ulko Født: 23. 03. 2017, -, HD:-, AA: -, (Vulkan von Pallas Athene (SZ 2299530) - Walkini’s Mille (DK02019/2011)). Opdr.: Kennel Walkini/ Kim Christiansen. Ejer: Kennel Walkini, Karise.

S C H Æ F E R H U N D E N · 4 - 6 M D R . H A N N E R · 2 0 1 7 141


Hvalpeklasse 4-6 MDR. TÆVER

Dommer: René Jørgensen

Der var tilmeldt 25 i kataloget, 20 mødte til standmønstring. De var alle tilgængelige med et godt temperament. Klassen var meget tiltalende, det var typefulde tæver langt ned i rækken. De var gennemgående særdeles godt pigmenteret. Størrelsen på hundene var også meget forskellige, enkelte var allerede vokset meget hurtigt, og det kunne man se på bevægelsen, da de savnede den sidste harmoni, som er ganske normalt for alderen. Hovederne var gennemgående udtryksfulde, med udtalt maske og pandebånd og god kraft, få fik anmærkninger på øjnenes farve. Travkonkurrencen er moderat, men jeg kan konstatere, at de fleste var velforberedte, alle havde en herlig udstråling. Vinder af klassen blev Team Marlboro Una Una er en yderst tiltalende harmonisk hvalp, med en særdeles god udstråling og efter alderen, var hun i besiddelse af en smidig bevægelse. Afstamning er særdeles velfunderet med flere stærkt avlende forældredyr. Bla. blev hendes mor Zasi Årsvinder. Una var på fløjen fra start til slut og var overbevisende i alle faser, det skal blive spændende at følge hendes udvikling. På andenpladsen kom Lillebo’s Enya en tiltalende tævehvalp, som også præsenterede sig fremragende under hele travkonkurrencen. Hun er anatomisk uden overdrivelser, virker som en meget velfungerende temperamentsfuld hvalp, som har en herlig udstråling og stærk overlinie. På tredie pladsen Almebo’s Zoffy efter standmønstringen, startede hun lidt længere nede i klassen, efter en omgang, rykkede hun et par pladser frem. Zoffy er rigtig i størrelse og kraft, med særdeles gode højde-/længdeforhold lige trædende for og bag viser hun en særdeles god skridtvidde.

dem, alt kan ske, alle kan gå hen og udvikle sig i den ønskede retning, og det håber jeg naturligvis at de vil, så vi får dem at se i de ældre klasser.

Født: 16. 02. 2017, -, HD:-, AA: -, (Quoran d’ Ulmental (SZ 2299780) - Team Marlboro Zasi (DK05329/2012)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Gordon Steffensen, Holstebro.

Til alle fremførere, ejere og opdrætter tak for en sportslig optræden i ringen, I ønskes held og lykke med jeres hvalpe.

SL 2 Lillebo Enya Født: 19. 02. 2017, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Kanto (DK00010/2014) - Team-Dika’s Wicki (04760/2011)). Opdr.: Anni Siim Jacobsen. Ejer: Anni Siim Jacobsen, Randers SØ.

SL 1 Team Marlboro Una

Herefter fulgte en række, tiltalende tæver, som også var af rigtig god kvalitet, de havde et godt fundament og rigtige højde-/længdeforhold. Det skal blive spændende at følge

142 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

SL 3 Almebo’s Zoffy Født: 08. 02. 2017, -, HD:-, AA: -, (Whillo vom Klostermoor (SZ 2286837) - Iska aus Agrigento (DK03439/2017)). Opdr.: Bo Reumert. Ejer: Bo Reumert, St. Heddinge. SL 4 Tesvanes Kelli Født: 18. 03. 2017, -, HD:-, AA: -, (Hill vom Radhaus (DK14592/2016) - Normanners


Akela (DK03273/2012)). Opdr.: Jan Sandberg. Ejer: Jan Sandberg, Fårup. SL 5 Team Marlboro Wanja Født: 21. 03. 2017, -, HD:-, AA: -, (Xabo vom Osterberger-Land (SZ 2309943) - Vennebjergs Yvonne (DK12390/2013)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Charlotte Holm Jensen, Strandby.

S C H Æ F E R H U N D E N · 4 - 6 M D R . T Æ V E R · 2 0 1 7 143


Langstockhårede Dommer: Sven Erik Lundkvist 2016 var der tilmeldt 24 hunde i LS-klasser, der stillede 21 hunde. 2017 var der tilmeldt 34 hunde i LS-Klasser, der stillede 27 hunde. Sidste år var der ikke så mange hunde, og derfor prøvede jeg i år som noget nyt at starte om morgenen med at tage alle LS-hunde fra 4-6 måneder til og med brugsklasse i ringen. Det var særdeles dejligt at se udviklingen, fra 4 måneder til 5,5 år. Kvaliteten på hundene var meget høj og kan sagtens måle sig med udstillinger syd for grænsen. Jeg har en lille bøn til de opdrættere, der avler LS hunde: I skal være opmærksomme på fasthed i håndroden og haser. Jeg ved, at der findes mange smukke LS-hunde i Danmark, og jeg håber vi får se mange flere i 2018. ”Pelle”

144 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Langstockhårede BRUGSKLASSE HANNER

Dommer: Sven Erik Lundkvist

Der var tilmeldt 2 stk. hanner i brugsklasse, der mødte kun 1. Fortrinlig - Nr. 1 Pelo Luck er en stor kraftfuld han, med særdeles gode bygningsforhold. Han har langtrækkende bevægelser. Desværre er hans mor ikke AK. DSB.4/4 F 1 Pelo Luck Født: 24. 06. 2012, IPO3, AK-D, HD:A, AA: 0, (Kratmosens Blake (DK 11211/2008) - Pelo Hollie (SZ 9156020)). Opdr.: Lotto Telimann Olesen og PederTelimann. Ejer: Pia Agard, Viby sj. Stor, dejligt kraft- og substansfuld, maskulin han, særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Normal øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag. Harmoniske brystforhold med en god længde af underbrystet. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser hvorunder han holder sin manke særdeles godt. Udmærket opførsel. DSB UDP 4-4.

Pelo Luck Prøver: Stambogsopl.:

IPO3, AK-D Født: 24. 06. 2012 · Reg. nr.: DK11855/2012 · ID-nr.: 208210000393865 Zamp vom Thermodos SCHH3 AK-D VA Kratmosens Blake (DK 11211/2008) A 0 IPO3 AK VA Kratmosens Quina SCHH3 AK-D Wessley v. Dan Alhedy’s Hoeve SCHH3 AK-D Pelo Hollie (SZ 9156020) B 0 SCHH1, AM Gipsi v.d. Lohr Quelle SCHH1 AK-D

HD A A B A A

AA 0 0 0 0

S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · H A N N E R · 2 0 1 7 145


Langstockhårede BRUGSKLASSE

Dommer: Sven Erik Lundkvist

Der var tilmeldt 3 og alle mødte. Det var en meget smuk klasse, med hunde af meget høj kvalitet. 2 fik tildelt Avlsklasse eller VA. 1 fik fortrinlig. De 2 avlsklassetæver har den samme far, som er VA-hannen Fred vom Rumbachtal. Alle i klassen bestod DSB.

F 1 Crympe Atju Født: 27. 06. 2013, FP, PH,, HD: A, AA: 1, (Studsdal Milo (595007) - Hajen Crympe (00256/2006)). Opdr.: Susanne Hendriksen. Ejer: Lotte Hendriksen, Rødekro. Middelstor, kraft- og substansfuld, særdeles smukt pigmenteret tæve (grå). Fortrinlig type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved. Særdeles god manke og ryg i stand. God længde og leje af krydset. Overarmen ønskes lidt længere og mere skråtliggende. Særdeles godt vinklet bag. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold med en god længde af underbrystet. Lidt bløde håndrødder. Lidt udaddrejede albuer. Parallel bag. Langtrækkende, særdeles gode bevægelser, hvorunder manken falder. Udmærket opførsel. DSB UDP 4-5.

146 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Langstockhårede BRUGSKLASSE TÆVER

Dommer: Sven Erik Lundkvist

Årsvinder 2017 og AVKL. 1 Vikki av Quantos

Født: 14. 10. 2012, IPO1 AK, HD:FN, AA: 0, (Fred vom Rumbachtal (2237270) - Tina vom Schaumbergerland (2189989)) Opdr.: Tor W. Johansen. Ejer: Sabrina Grønhøj, Nibe. Stor, dejligt kraft- og substansfuld, feminin tæve. Harmonisk opbygget. Passende højde, længdeforhold. Den helt korrekte type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved. Normal øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Velvinklet for og særdeles velvinklet bag. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser, fuldender det smukke helhedsbillede. En utroligt velbygget og velgående tæve. Udmærket opførsel. DSB: 3/3. Vikki var min vinder og Avkl. Nr.1 på HAS sidste år og hun skuffede mig heller ikke i år. Hun er 5 år gammel og har været udstillet for mange dommere, hvor hun de fleste gange er blevet klassevinder. Hun står for mig som den helt korrekt opbygget tæve, der viste ønskværdige bevægelser i alle gangarter. Stort tillykke, til ejer og opdrætter. Indavlet 4-4 på Henry von der Dunischenke.

VA - Vikki av Quantos Prøver: Stambogsopl.: Fred vom Rumbachtal (2237270) SCHH3 AK-D VA Tina vom Schaumbergerland SCHH2 AK-D

IPO1 AK VA Født: 14.10.2012 · RegNr.: DK19208/2013 · ID-nr.: 900182000129509 Yerom vom Haus Salihin SCHH3 FH1 AK-D VA A 0 Zaira vom Rumbachtal SCHH3 AK-D Winner vom Assaut SCHH3 AK-D A 0 Polara vom Schaumbergerland SCHH1 AK-D

HD A B A A A

AA 1 0 0 0 -

S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · T Æ V E R · 2 0 1 7 147


Langstockhårede BRUGSKLASSE TÆVER

Dommer: Sven Erik Lundkvist

AVKL. 2 Hassenkam`s Christa

Født: 24. 01. 2012, IPO 1, AK-D, HD:A, AA: 0, (Fred vom Rumbachtal (2237270) - Hassenkam`s Urzula (20299/2009)) Opdr.: Tina Hassenkam, Søborg. Ejer: Klaus Lingskov, Ølsted. Stor kraft- og substansfuld, harmonisk opbygget tæve. Passende højde- længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeleles god længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag. Harmoniske brystforhold, med en særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Lidt bløde håndrødder. parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser, fuldender det smukke helhedsbillede. Udmærket opførsel. DSB. 3/3. Christa er en 5,5 år gammel tæve og er blevet udstillet i Danmark, Sverige og Tyskland og de fleste gange som klassevinder. Hun stillede 3 styk afkom fra 2 forskellige kuld. Unghunde klasse tæve SG2. 9-12 han vv. 4. 9-12 tæve vv1. Christa stillede i særdeles god pels, hvilket fremhævede det smukke pigment. Hun er en tæve, der oprigtigt fortjente en avlsklasse placering. Stort tillykke, til ejer og opdrætter. Indavlet 5-5 på Neptun von Rad-Boll.

Hassenkam’s Christa Prøver: Stambogsopl.: Fred vom Rumbachtal (2237270) SCHH3 AK-D VA Hassenkam`s Urzula (20299/2009) SCHH1 AK

Født: 24.01.2012 · Reg. nr.: DK02037/2012 · ID-nr.: 208213990137596 Yerom vom Haus Salihin SCHH3 AK-D VA A 0 Zaira vom Rumbachtal SCHH3 AK-D Arex v.d. Wilhelmswarte SCHH3 AK-D B 0 Hassenkam’s Rosa VPG1 SCHH2 AD-D

148 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

HD A B A A A

AA 0 0 0 0 0


Langstockhårede UNGHUNDE HANNER

Dommer: Sven Erik Lundkvist

SG 1 Walkini’s Turbo Født: 29. 11. 2015, -, HD:, AA: , (Vestegnen’s Zorro (18997/2011) - Walkini’s Mille (02019/2011)). Opdr.: Kim Christiansen. Ejer: Kennel Walkini, Karise. Særdeles smukt pigmenteret hanhund. Stor, kraftfuld, maskulin, harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Særdeles god øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde af krydset, som er lidt rigeligt afskydende. Særdeles godt vinklet for og bag, med særdeles god knævinkel. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser, hvorunder han holder manken særdeles højt. Meget smukt typebillede. Udmærket opførsel.

S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · H A N N E R · 2 0 1 7 149


Langstockhårede UNGHUNDE TÆVER

Dommer: Sven Erik Lundkvist

SG 1 Scharmark’s Gisela Født: 15. 12. 2015, -, HD: A, AA: 0, (Netzer von Aducht (2295202) - Scharmark’s Xanja (9166703)). Opdr.: Henrik Hansen. Ejer: Tina Soelberg Nielsen, Smørum. Stor, kraft- og substansfuld, feminin tæve. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. I stand særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Veludfyldt krop. Særdeles god længde af underbrystet. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser hvorunder manken skal ligge lidt højere. Udmærket opførsel.

Scharmark’s Gisela Prøver: Stambogsopl.: Netzer von Aducht (2295202) IPO2 AK-D Scharmark’s Xanja (9166703) IPO3 AK

Født: 15.12. 2015 · Reg. nr.: DK00864/2016 · ID-nr.: 208250000076072 Ballack v.d. Brucknerallee IPO3 AK-D A 0 Czassa von Aducht IPO1 AK-D Peik vom Holtkämper Hof SCHH3 AK-D VA A 0 Scharmark’s Gitta SCHH1 AK

150 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

HD A B A A B

AA 0 0 0 0 1


SG 2 Haus Qira Alma

Født: 10. 11. 2015, -, HD:-, AA: -, (Kai vom Sodinger Land (2257163) - Hassenkam’s Christa (02037/2012)). Opdr.: Klaus Lingskov. Ejer: Henrik Lunnsgård, Lynge. Stor, dejligt kraft- og substansfuld, feminin tæve. Godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke, hvælver ryggen en lille smule. Særdeles god længde og leje af krydset. Særdeles velvinklet for og bag. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser hvor hun holder sin manke særdeles godt. Udmærket opførsel. SG 3 Karat’s Mindy

Født: 05. 09. 2015, UHP FP, HD:C, AA: 0, (Jack-Daniels von der Liebeswarte (2298487) - Sifirik’s Bellis (11170/2011)). Opdr.: Jimmy B. Rasmussen. Ejer: Jimmy B. Rasmussen, Them. Middelstor, dejligt kraft- og substansfuld, feminin tæve. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Hun er særdeles godt vinklet for og bag. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Parallel for og bag. Lange, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser fuldender det smukke helhedsbillede. Udmærket opførsel.

S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · T Æ V E R · 2 0 1 7 151


Langstockhårede YNGSTE HANNER

Dommer: Sven Erik Lundkvist

SG 1 Mongrif Goa Født: 26. 02. 2016, -, HD:A, AA: 0, (Hamsels Pique (07731/2011) - Team Dikas Extra (19539/2012)). Opdr.: Susanne Jepsen. Ejer: Torben Jepsen, Silkeborg. Godt middelstor, dejligt kraft- og substansfuld, maskulin han. Særdeles smukt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Særdeles god øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag med en særdeles god knævinkel. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser. Udmærket opførsel.

Mongrif Goa Prøver: Stambogsopl.: Hamsels Pique (07731/2011) IPO1 AK Team Dikas Extra (19539/2012) IPO1 AK

Født: 26.02.2016 · Reg. nr.: DK04523/2016 · ID-nr.: 208250000074227 Renzo vom Holkämper See SCHH3 IPO3 AK-D B 1 Hamsel’s Malou SCHH1 AK-D Kratmosens Blake IPO3 SCHH1 AK VA A 0 Team Dika’s Juna SCHH1 AK-D

152 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

HD A A A A B

AA 0 0 0 0 0


SG 2 Pelo Ravel Født: 29. 07. 2016, -, HD:-, AA: -, (Chijas Giovanni (02894/2014) - Pelo Ludowika (1186112)). Opdr.: Lotte og Peder Teilmann Olesen, Lille Skensved. Ejer: Pia Andersen, Svinninge. Godt middelstor, kraft- og substansfuld, maskulin han. Særdeles godt pigment. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Øjnene ønskes lidt mørkere. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Lidt bløde håndrødder. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel.

S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · H A N N E R · 2 0 1 7 153


Langstockhårede YNGSTE TÆVER

Dommer: Sven Erik Lundkvist SG 1 Team Rapi Elvital Født: 07. 02. 2016, -, HD:-, AA: -, (Skovhytten’s Matthaeus (14183/2014) - Team Rapi Soffi (12539/2012)). Opdr.: Dorte Jensen. Ejer: Dorte Jensen, Fuglebjerg. Godt middelstor, middelkraftig, feminin tæve. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Harmoniske brystforhold. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles gode bevægelser, hvorunder hun holder sin manke særdeles godt. God opførsel.

Team Rapi Elvital Prøver: Stambogsopl.: Skovhytten’s Matthaeus (14183/2014) IPO1 AK-D VA Team Rapi Soffi (12539/2012) IPO1 AK

Født: 07. 02. 2016 · Reg. nr.: DK02239/2016 · ID-nr.: 208250000073955 Lyager’s Palermo IPO1 AK-D A 0 Janki Fly IPO1 AK-D VA Team Marlboro Tiger SCHH3 IPO3 AK-D VA A 0 Team Rapi Jaguar -

154 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

HD B A A A

AA 0 0 0 0


S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · T Æ V E R · 2 0 1 7 155


Langstockhårede 9-12 MDR. HANNER

Dommer: Sven Erik Lundkvist

SL 1 Team Marlboro Pacco

SL 2 Hamsel’s Taco

SL 3 Haus Lucien’s Krabat

Født: 24. 08. 2016, -, HD:-, AA: -, (Yuri vom Osterberger-Land (SZ 2277272) - Greve Freja (DK19399/2013)). Opdr.: Per Frost. Ejer: Ole Nielsen, Odense V. Middelstor, dejligt kraft- og substansfuld, maskulin han. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Normal øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Velvinklet for, særdeles velvinklet bag. Harmoniske brystforhold med særdeles god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Bløde håndrødder. Lidt løse albuer. Parallel bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel.

Født: 05. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Paka’s Kappa (DK15809/2012) - Hamsel’s Selma (DK00698/2014)). Opdr.: Søren Østergaard. Ejer: Ditte Egebro, Kolding. + P1 H.O. Middelstor, kraft- og substansfuld, maskulin han. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Maskulint hoved, lidt lyse øjne. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med særdeles god knævinkel. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Parallel for og bag. Særdeles gode bevægelser, hvorunder hans manke skal ligge lidt højere. Udmærket opførsel.

Født: 21. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Happy de Zitan de Arco (LOE 2208294) - U-two vom Götzberg (SZ 2272137)). Opdr.: Alex Rafn. Ejer: Lone Lausten, Tappernøje. Godt middelstor, dejligt kraft- og substansfuld, særdeles smukt pigment. Harmonisk opbygget Fortrinlig type.. Maskulint, udtryksfuldt hoved, mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold med en godlængde af underbrystet. Lidt bløde håndrødder. Lidt løse albuer. Parallel bag. Særdeles gode bevægelser, hvorunder han falder lidt rigeligt i manken. Udmærket opførsel.

156 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


SL 4 Haus Qira Balto

Født: 27. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Orbit von Pallas Athene (SZ 2275065) - Hassenkam’s Christa (DK02037/2012)). Opdr.: Klaus Lingskov. Ejer: Laura E. Norlin, Frederikssund. Godt middelstor, middelkraftig, maskulin han. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Godt pigment. Maskulint, udtryksfuldt hoved. Mørke øjne. Høj manke, stærk ryg. Langt, lidt rigeligt afskydende kryds. Velvinklet for og bag. Harmoniske brystforhold med særdeles god længde af underbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel.

S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · H A N N E R · 2 0 1 7 157


Langstockhårede 9-12 TÆVER

SL 1 Haus Qira Bania

Født: 27. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Orbit von Pallas Athene (SZ 2275065) - Hassenkam’s Christa (DK02037/2012)). Opdr.: Klaus Lingskov. Ejer: Cathrine Gregersen, Ballerup. Stor, middelkraftig, feminin tæve. Godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Normal øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med særdeles god knævinkel. Særdeles god længde af un-

Dommer: Sven Erik Lundkvist

derbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel. SL 2 Hamsel’s Tikka Født: 05. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Paka’s Kappa (DK15809/2012) - Hamsel’s Selma (DK00698/2014)). Opdr.: Søren Østergaard. Ejer: Majbritt Nissen, Esbjerg. Middelstor, middelkraftig, feminin tæve. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint hoved. Lidt lyse øjne. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Harmoniske brystforhold. Parallel for. Lidt løse haser. Særdeles gode bevægelser. Udmærket opførsel. SL 3 Studsdal Tiggy Født: 30. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Kongeskovens Niko (DK14884/2011) - Studsdal Kelly (DK13126/2012)). Opdr.: Danielle Pedersen. Ejer: Danielle Pedersen, Rødding.

158 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Middelstor, middelkraftig, feminin tæve. Særdeles godt pigment (grå). Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Normal øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Krydset ønskes lidt længere og er en lille smule afskydende. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Dejlig kropsfylde. Særdeles god længde af underbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel. SL 4 Saphiragaarden Bast Født: 22. 10. 2016, -, HD:-, AA: -, (Avatar vom Sandstein (SZ-L 298) - Julia Gim (HR 30328)). Opdr.: Carolina Fischer. Ejer: Carolina Fischer, Nossebro. Stor, kraft- og substansfuld, feminin tæve. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved, mørke øjne, særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset.


Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med særdeles god knævinkel. Veludfyldt krop. Særdeles god længde af underbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel. SL 5 Maegaards Isidora Født: 17. 08. 2016, -, HD:-, AA: -, (Team Aaby

Ilko (DK09753/2013) - Maegaards Nova (DK08791/2009)). Opdr.: Ida Larsen og Lynge Larsen. Ejer: Pia Agard, Viby sj. Middelstor, middelkraftig, feminin tæve. Godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Lidt lyse øjne. Særdeles god manke og ryg. Krydset ønskes lidt længere og er lidt affaldende.

Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med en særdeles god knævinkel. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold. Parallel for og bag. Langtrækkende, kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel.

S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · T Æ V E R · 2 0 1 7 159


Langstockhårede 6-9 TÆVER

SL 1 Olexius Yvie

Født: 08. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Laban vom Emkendorfer Park (SZ 2278508) - Olexius Rapunzel (SE43698/2014)). Opdr.: Mats Eliasson. Ejer: Klaus Lingskov, Ølsted. Middelstor, middelkraftig, særdeles smukt pigmenteret tæve. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, særdeles udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. Langt, lidt rigeligt afskydende kryds. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med en særdeles god knævinkel. Lidt bløde håndrødder. Harmoniske brystforhold med en god længde af underbrystet. Veludfyldt krop. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde bevægelser. Udmærket opførsel. Hunden er særdeles smukt fremvist.

Dommer: Sven Erik Lundkvist

SL 2 Team-Dika’s Tanzania Født: 06. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Zorro di Casa Massarelli (SZ 2324736) - China vom Frankengold (DK16825/2016)). Opdr.: Diana Jørgensen. Ejer: Anita Davidsen, Hadsten. Stor, middelkraftig, feminin tæve. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Dejligt mørke øjne. Særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med særdeles god knævinkel. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser. Hunden er særdeles godt fremvist. SL 3 Thomsebo Sydney

Født: 09. 11. 2016, -, HD:-, AA: -, (Kratmosens Jerome (DK10867/2013) - Thomsebo

160 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

Heaven (DK19448/2012)). Opdr.: Thomas Bo Larsen. Ejer: Maluue Pedersen, Lundby. Stor, dejligt kraft- og substansfuld, særdeles smukt pigmenteret tæve. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Normal øjenfarve. Særdeles god manke og ryg. Særdeles god længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag med en særdeles god knævinkel. Veludfyldt krop. Harmoniske brystforhold med en særdeles god længde af underbrystet. Parallel for og bag. Langtrækkende, særdeles kraftfulde, jordvindende bevægelser. Udmærket opførsel. SL 4 Quella vom Holtkämper See Født: 31. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Elkan dell’ Isolotto (LOI-13 95477) - Gracy vom Reeshoop (SZ 2304312)). Opdr.: Matthias Niedergassel. Ejer: Claudia Jonathas, Bardowick. Middelstor, middelkraftig, feminin tæve. Harmonisk opbygget. Passende højde-/længdeforhold. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. God øjenfarve. I stand særdeles god manke og ryg. God længde og leje af krydset. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Parallel for og bag. Særdeles gode bevægelser, hvorunder manken synker lidt rigeligt. Udmærket opførsel.


SL 5 Calippo Felicia

Født: 16. 12. 2016, -, HD:-, AA: -, (Polo von Arlett (DK13207/2015) - Calippo Vanta (DK12572/ 2013)). Opdr.: Susanne Jensen og Søren Jensen. Ejer: Lene Frøkjær Thorsen, Rønnede. Godt middelstor, middelkraftig, feminin tæve. Særdeles godt pigment. Harmonisk opbygget. Fortrinlig type. Feminint, udtryksfuldt hoved. Lidt lyse øjne. Særdeles god manke og ryg i stand. God længde af krydset som er lidt rigeligt afskydende. Godt vinklet for, særdeles godt vinklet bag. Parallel for. Lidt løse haser. Særdeles gode bevægelser, hvorunder hun synker lidt rigeligt i manken. Udmærket opførsel.

De små fik lov at være med på sidelinjen.

S C H Æ F E R H U N D E N · L A N G S T O C K H Å R E D E · T Æ V E R · 2 0 1 7 161


Langstockhårede 4-6 MDR. HANNER

Dommer: Sven Erik Lundkvist SL 1 Lillebo Eto Født: 19. 02. 2017, -, HD:-, AA: -, (Team Marlboro Kanto (DK00010/2014) - Team-Dika’s Wicki (04760/2011)). Opdr.: Anni Siim Jacobsen. Ejer: Anni Siim Jacobsen, Randers SØ.

Langstockhårede

4-6 TÆVER

SL 1 Rapi Mille Født: 09. 02. 2017, -, HD:-, AA: -, (Jack-Daniels von der Liebeswarte (DK16372/2015) - Greve Yves Saint Laurent (DK14502/2011)), Opdr.: Rainer Laursen. Ejer: Morten Lavrsen, Ebeltoft.

162 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Tak for i ür Vi ses til HAS 2018 3.-5. august Arrangør: Kreds 6-Frederikssund 163


IPO-SPH DM i Kreds 63 Hobro Så er årets sidste DM overstået i Schæferhundeklubben

2017 i tidernes morgen, hvor man såede nogle små frø i forhold til at betale f.eks. figuranter private beløb for deres ydelser. Disse frø har nu spiret markant og slået rødder og bredt sig ud over det hele. Det er ikke fordi jeg ikke under folk, der hjælper en ydelse/kompensation, men det er i min optik, stukket helt af. Min kone og jeg selv hat måttet tage fri fra arbejde og brugt mange timer og kørsel og det gør vi gerne, uden at det har kostet klubben penge. Foreningen skal vi værne om, og det gør man ikke igennem denne misforståede loyalitet om, at man nærmest ikke kan give nok. Der var også hjælpere der sagde ’’nej’’ til kompensation, og godt for det.

Schæferhundeklubben for Danmarks fane blev behørigt brugt både ved indmarch og afslutning. Vejret var dog noget bedre ved afslutningen.

Kreds 63, var den 20., 21. og 22. oktober, vært for afholdelsen af IPO-SPH DM.

Klubben sidder i dag og reflekterer over, “hvordan gik det så “.

Dette arrangement var en stor udfordring for vores lille klub.

Jo, det gik da nogenlunde.

Der blev trukket på de få medlemmers netværk, og ud af det voksede projektet fra dag til dag. I den forbindelse blev Anne Mette Lynge, spurgt om hun kunne være behjælpelig. Heldigvis for klubben påtog hun sig rollen som koordinator og bevarede gennem forløbet et overblik, som vi andre dragede nytte af. Det var en kæmpe hjælp, og kredsen er dybt taknemmelig for de mange timer, hun har brugt.

Jeg har erfaret følgende: Det er imponerende, hvor stort et netværk visse mennesker har.

Nu handler det her ikke om at sige ja og nej siger til at modtage ydelser, eller om de “gode eller dårlige”. Det handler om, at hver person i vores forening, uagtet status, begynder at gøre op med sig selv, om vi har råd til denne købekultur. Fortsætter den på samme måde, bliver evnen fra klubberne til at hjælpe minimeret, og vi skader os selv.

Det er bemærkelsesværdig, hvor mange mennesker, der skal tilgodeses, heri menes ydelser for at hjælpe i et eller andet omfang.

Når det så er sagt, kan vi fra klubbens side dog konstatere, at glæden og smilene fra alle deltagerne, over sporarealerne, servicen og maden, var det hele værd. Deres tilbagemeldinger har været fantastiske. Er det ikke også det, det hele handler om, at vi gør hinanden glade for at dyrke den sport, vi bruger så megen tid på. Det mener jeg.

Denne trend er efter min personlige overbevisning opstået i vores hundeverden en gang

Med venlig hundehilsen Erik Pedersen/ kreds 63

Det er et imponerende engagement, visse mennesker udviser.

164 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Der er plads til 20 ekvipager, og der var 20 ekvipager. Det betyder, at der i alt skal lægges 44 spor over weekenden. Det bliver til 79.200 skridt, hvilket svarer nogenlunde til 60 km spor og et arealforbrug på ca. 440 ha jord. Dommerne, Hanne Boe og Morten Jensen, fik også et par markkilometer i benene, så ingen tvivl, IPO SPH DM er et krævende arrangement. Kredsen har ca. kr. 4.000,- når afgifterne til hovedklubben, herunder prøveregistreringen, er betalt. BHR betaler for de 3 dommere (Michael Brandenhoff var overdommer) og pokaler til 1., 2. og 3. pladsen. Hvis den arrangerende kreds ikke råder over afgiftsfrie hjælpere, kan det lille overskud hurtigt forsvinde. Efter indmarch og væsenstest var der hundeførermøde. Der er bred enighed om, at IPO SPH DM skal forsætte og flere ville også gerne have udtagelser. Der blev vendt mange idéer, blandt andet, at hver deltager skal anvise en egnet og udgiftsneutral sporlægger, som den arrangerende kreds kan gøre brug af. Som en følge af det stadig manglende WUSV- VM, arbejdes der på at arrangere et nordisk IPO-SPH mesterskab. Vinder af IPO SPH DM 2017 blev Eva Dybro med To-Fast Uni med 95-92 point.

Kreds 63 Hobro var i år vært for det årlige IPO SPH DM. Kreds 63 havde virkeligt lagt sig i

selen for at arrangere et super flot Danmarksmesterskab, og det gjorde de.

Tillykke til alle deltagere og et særligt stort tillykke til mestrene og en stor tak til prøveleder, sporlæggere, gruppeansvarlige, køkken, ja alt i alt KREDS 63. BHR, Vivi Gilsager

D M F O R S P O R H U N D E · 2 0 1 7 165


Jeg fik fornøjelsen af at dømme SPH2-DM, efter Michael Brandenhof måtte melde fra på grund af en skade. Dette foregik i år i Hobro. Jeg var dommer på græsarealerne, som bød på dels stor variation af kuperede arealer, dels ind i mellem var me-

get våde. Alle sporlæggere var af høj kvalitet, som dels forstod at læse arealerne og løse de uforudsete udfordringer, som de stødte på undervejs. Alle spor var af rigtig god længde og vidt forskellige, hvor arealerne blev udnyttet bedst muligt. Der er altid sjovere at dømme den slags spor.

Tusind tak til Kredsen for super god behandling, til min prøveleder samt den sporansvarlige. I gjorde alle et fantastisk arbejde. Og til alle hundeførerne skal lyde en tak for selskab ude på sporene samt jeres sportslige optræden. Hanne Boe

Kommentarer fra Morten Jensen er gengivet på farvet baggrund.

Eva Dybro med To-Fast Uni

Jill Holtum Rasmussen med Gen-Chi’s Bodil

Hans Jørgen Schmidt med Cartagena Vento kunne indtage 3. pladsen med 96-90 point.

Hans Jørgen Schmidt med Cartagena Vento

Dette års Danmarksmester var for mig et helt nyt bekendtskab, og den hund, som startede konkurrencen lørdag. En hund, som går med en god energi og sikkerhed sporet igennem. Den skal på et par af langsiderne fastholde sit ellers dybe sporsøg. Der er anmærkninger på samtlige genstande, hvor hunden skal påvise hurtigere. Ved to af genstandene står HF foran hunden ved visning af genstanden. Alle vinkler er udarbejdet til fortrinlig. Stort tillykke til dette års Danmarksmester SG 95 p.

En hund, som går med en rigtig god intensitet og arbejdsglæde i et ensartet tempo. Vinklen ind i buen har den en del volden. Tre af knækkene skal den fastholde fokus på sporet ud af vinklen (kig tilbage ). Den flakker på et par af siderne samt i buen. Ved en enkelt genstand er der uro og hunden ryster sig. SG 94 p.

En hund som gennem det meste af sporet går koncentreret, dog skal den på 2., 3. og 5. langside og i buen have den sidste koncentration og i momenter gå med et dybere søg, enkelte knæk kunne være mere præcise, alle genstande er markeret til fortrinligt, SG 92 point.

Hvis vi ser bort fra 1. langside, der bærer præg af mangel på koncentration og dybde i søget, har vi en hund der her går dybt koncentreret og viser stor sikkerhed i sit arbejde, desværre kommer vi til at mangle 2 genstande, SG 93 point.

166 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7

En ung hund, som udviser stor sikkerhed på sporet. Hunden skal fastholde det dybe sporsøg på alle langsider. Hunden har mindre overløb i den første spidse vinkel og et stort i den anden, hvor den bruger en del tid på at udarbejde vinklen. Hunden arbejder selvstændigt de steder, hvor den møder problemer. F 96 p.


En hund som har mange fine momenter, går langt hen ad vejen dybt, roligt og koncentret, dog skal vi ha den sidste præcision på de fleste knæk og 1. spids og buen skal være væsentligt bedre udarbejdet, genstand 2,3 og 4 skal markeres mere korrekt, SG 90 point.

Her har vi en hund, som viser en rigtig fin søgeadfærd, den kunne være mere koncentreret på 1., 2. og 5. langside. Hunden spiser græs på mange dele af sporet, specielt ved genstandene, især den første vinkel skal udarbejdes mere korrekt, bortset fra sidste genstand, er de alle i SG grundet græs, SG 94 point.

anden genstand. Ganske lidt flakkeri i buen. Et virkelig flot arbejde at følge. SG 95 p. Langt hen ad vejen en rigtig fin søge adfærd, der skal især i vinklerne og i buen være en større koncentration i søget, genstandene skal markeres mere korrekt, SG 91 point.

Jan Herneth med ChaDe’s Odessa

En hund, som går et spor med stor præcision på stort set alle langsider. Den sidste selvstændighed mangler dog efter opstart og i de fleste knæk, hvor hunden orienterer sig mod HF. Efter opstart ved flere genstande spiser hunden græs. Ligeledes ved 4. genstand. Der er overløb i de fleste knæk. Den går generelt med dybt sporsøg. SG 92 p

Liselotte Nielsen med Hedegaards Odille

Jens Mikael Damkjer Nielsen med Team Aixa Aiko

En hund, som fra start til slut går med ensartet tempo og dybt koncentreret sporsøg. Der er mindre overløb i to knæk. Den går over

Hos mig weekendens bedste pointmæssige sporresultat. En hund, som går med stor sikkerhed, intensitet og dybde hele sporet igennem. Alle genstande er påvist korrekt. Pointfradragene lå i tre vinkler, hvor hunden har større eller mindre volder. Alt i alt et virkeligt fortrinligt stykke arbejde. F 97 p. Gennem hele sporet en hund, der arbejder i et fint tempo, der er dog en del uro i søget, mest gældende i vinklerne og i den en spids hvor hunden er langt ude af sporet, også i buen skal vi have et bedre søg, alle genstandene er markeret korrekt, G 88 point.

På en flot 2. plads kom Jill Holtum Rasmussen med Gen-Chi’s Bodil med 94-93 point.

D M F O R S P O R H U N D E · 2 0 1 7 167


Merete Frank Christensen med Trold Makker

Et spor, som udføres i et dybt, koncentreret og ensartet tempo. På et par langsider skal hunden fastholde det dybe sporsøg. Ikke mindst i buen, hvor den lidt mister fokus. I de to spidse vinkler er der overløb. HF berører H, mens hun viser 1. genstand. SG 95 p. Rigtig fin opstart, der er dog enkelt steder hvor hunden tøver i sit søg, hunden er flere gange ude af sporet, i den anden afledning er hunden langt ude af sporet før den igen kommer på sporet, vi mangler ved afslutningen af sporet 1. genstand, G 87 point.

Frank Jürs med Jabina Diesel

Rene Otkjær Kristensen med Chaquin Fero

En hund, som generelt skal have mere ro på sporet. Ikke mindst ved genstandene og opstarten derefter. Hunden skal fastholde sit ellers dybe sporsøg på alle langsider. Den har en del kontroller på et par langsider, hvor den også flakker. Der er større overløb i de to spidse vinkler. Hunden bruger megen tid ved første afledning, som den flere gange er på vej ud af. Her tildeles HF en advarsel. Hunden går med god intensitet og løser stort set hele vejen selv opgaverne. G 87 p.

En hund, som sporet igennem går med megen temposkift. Der er overløb i alle knæk, og buen skal udføres mere korrekt. Her flakker hunden flere gange. Alle Genstande er udført korrekt. En hund, som går med særdeles god intensitet hele sporet igennem. SG 92 p.

Efter en noget usikker 1. langside, hvor hunden er noget usikker og ude af spor flere gange, får vi på resten af sporet set en hund, som går en fint spor i et rigtig fint tempo, i buen skal hunden dog være mere koncentreret, flere af genstandene skal markeres mere korrekt, SG 93 point.

En hund, som på dele af sporet skal vise større sikkerhed i søget, især i vinklerne, som skal udarbejdes mere korrekt, på 5 langside har HF en påsætning af hunden på sporet, 6. genstand ligger under hunden og sidste genstand får vi ikke afleveret, G 82 point.

Der blev langet lækre sager over disken ved den velbesøgte madvogn.

Dommerne Morten Jensen og Hanne Boe blev forkælet med lækker chokolade fra Aalborg Chokoladen, som også sponsorerede chokolade til 1., 2. og 3. pladsen og weekendens bedste spor, som lørdag var Jens og søndag Liselotte..

168 S C H Æ F E R H U N D E N · Å R S K A V A L K A D E · 2 0 1 7


Rene Nielsen med Mai-Tuk Tara

En hund, som har rigtig mange gode momenter i sporet. Den går med god arbejdsglæde. Der er dog dyre pointfradrag i to mistede genstande samt to genstande, hvor H ikke er i ro. Hunden har temposkift på et par langsider, hvor den også går og græsser. Der er større overløb i vinklerne omkring buen samt de to spidse vinkler. G 85 p. Generelt en hund som skal gå med et dybere søg og større koncentration gennem dele af sporet, hunden har gennem sporet en del stop, der er stort overløb på 1. spids, og vinklerne skal udarbejdes mere korrekt, flere af genstandene ligger under hunden, når den markerer dem, G 84 point.

Dan Kennet Christensen med Aron vom Altenfeldsdeich En hund, som går med en høj grad af sikkerhed. Der er ingen anmærkninger på genstandene og kun på en enkelt vinkel. Hunden skal udvise større fokus på sporsøget, idet den på flere langsider går og »græsser« ligesom den skal fastholde sit dybe sporsøg hele vejen igennem. SG 94 p.

Hunden er gennem hele sporet noget ukoncentreret og har mange stop, den er ude af spor en del gange, den skal følge sporet mere korrekt, den spiser græs en del gange, specielt de 2 spidser skal udarbejdes bedre, hunden er i fuld line ude af den ene afledning. Der mangler ved sporets afslutning 3 genstande, T 74 point.

skal påvises hurtigere. HF holder på hunden ved den ene genstand. Hunden skal roses for selvstændigt arbejde. G 85 p.

Helt generelt skal hunden gå med et bedre sporsøg, sporet bærer præg af flere stop og flere runderinger på sporet, den spiser græs flere gange, vinklerne skal udarbejdes mere præcist og i den ene vinkel har hunden et stort overløb, 2. genstand ligger under hunden og ved den 6. genstand er der en kraftig berøring, G 80 point.

Kate Matthiassen med Cutulus Audi En hund, som hele sporet igennem skal udvise større fokus på opgaven. Den græsser flere gange undervejs og skal fastholde det dybe sporsøg. Der er flakkeri på et par langsider samt i buen. Der er overløb i alle knæk. H går over første genstand. Flere genstande

Se lige de flotte sponsorjakker til sporlæggerne, afledere,klasseleder. De er sponseret af Grosen tagdækning Århus, Spar Nord fonden og Jægeren og Lystfiskeren Aalborg.

D M F O R S P O R H U N D E · 2 0 1 7 169


Kære

Schæferhundevenner I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår med tak for mange dejlige timer sammen i det forgangne år. De bedste hilsner

Ungdomsudvalget Karin, Henriette, Iris, Lisbeth og Jannik

Tak til alle sponsorer, firmaer, kredse, kenneler og medlemmer, der har støttet ungdomsarbejdet i det forløbne år.

Sekretariatet, Hovedbestyrelsen, Avlsrådet og Brugshunderådet ønsker alle medlemmer

g n e

g o l e u t j g g o i l d e t d ny læ

t år


Leder november / december 2017

“BENZIN” TIL BRUGSHUNDEN

Året synger på sidste vers så på dette tidspunkt er det naturligt at se tilbage på året, der er gået. Schæferhunden er en meget alsidig hund, og i Schæferhundeklubben bestræber vi os også på at tilbyde mange forskellige aktiviteter til klubbens ca. 3000 medlemmer. De fleste af aktiviteterne er samlet omkring brugs- og udstillingssporten. DM i IPO 3 blev med stor succes og 40 deltagere afholdt på Svogerslev Stadion. Et meget flot og vellykket arrangement som BHR og kreds 4 - Roskilde i samarbejde, fik afviklet på allerbedste vis.

Team Marlboros Kanto

Der var en rigtig god stemning såvel blandt deltagere som publikum, og der blev vist flot hundearbejde. I oktober måned var der SPH-DM, som kreds 63 - Hobro havde påtaget sig værtskabet for. Også et meget flot og vellykket arrangement. Det er dog ikke blot IPO3 DM, der trækker folk til. De mindre, men tilbagevendende, traditionsrige arrangementer som Beg. B DM i kreds 12 - Aarhus og IPO 1-DM i kreds 70 - Fredericia og Herning Open i kreds 14, er populære arrangementer. På Udstillingssiden er det jo især Hovedavlsskuet - HAS i kreds 38 - Haderslev, som for anden gang stod som arrangør af dette store arrangement. I år var tilmeldingstallet tilmed lidt højere end de foregående år. Mere herom andetsteds i bladet. Derudover har der været LD-skuer i hhv. kreds 11 og kreds 3, som begge var vel besøgte. Ungdomsarbejdet har også været pænt repræsenteret, når det gælder arrangementer, idet der ud over Ungdomslejren med Ungdomsudstilling også har været afholdt Junior-DM og Ungdomsweekend. Alle disse arrangementer kunne ikke finde sted, hvis ikke klubben havde kredsene med alle de frivillige hjælpere. Herfra en stor tak til kredsene og alle de frivillige. Også en stor tak til alle hundeførerne som har bakket op om arrangementerne. Kredsbestyrelser, trænere, instruktører, figuranter, sekretærer, diverse udvalg, dommere, redaktør, Avlsog Brugshunderåd samt Hovedbestyrelsen har alle ydet en frivillig indsats og brugt masser af timer på Schæferhundeklubben. En stor tak til jer. I udlandet har vi som danskere også kunnet gøre os gældende med flotte resultater. Ved WUSW-VM i Tilburg, opnåede Danmark en fornem individuel 8. plads og i holdkonkurrencen blev Danmark en flot nr. 5. Også i Agility-VM fik Danmarks enlige deltager en flot placering. Ved Siegerhauptzuchtschau i Ulm opnåede Danmark mange fine placeringer og Team Marlboro blev nr. 7 i opdrætsklasserne.

KORNFRI PRODUKTER FRA JOSERA

Danmark var også repræsenteret ved Norsk Vinner og SSM. Medlemssituationen er næsten status quo, men det ville selvfølgelig være ønskeligt, at vi kan fastholde medlemstallet, så medlemmerne fortsat finder det attraktivt at være medlemmer i vores klub. Kredsene har her et stort ansvar for at fastholde medlemmerne med gode træningstilbud til hundeførerne. Det skal helst være et varieret udbud, og det skal være træningstilbud, som hundeførerne føler de kan magte, så de får succes, og bliver så glade for at være i klubben, at de fortsætter. Her har det nyligt nedsatte bestyrelsesudvalg en masse ideer, som de meget snart mødes om, for at arbejde videre med. Forude venter 2018, som bliver et travlt år i alle henseender: Schæferhundeklubbens 100 år Jubilæum og WUSV-IPO3-VM, WUSV-Agility-VM, Jubilæumsskue og IPO3 DM - hvor alle disse arrangementer afholdes på Randers Stadion. Derudover er der Hovedavlsskuet - HAS, som kreds 6 - Frederikssund skal være vært for. Endelig har Ungdomsudstillingen 10 års Jubilæum, hvilket også bliver markeret. Til slut er der kun tilbage at ønske jer alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår til jer alle og til Schæferhundeklubben for Danmark. Karin Christiansen - Næstformand

KROMIX Tlf. 75 73 18 61 - kromix@kromix.dk - www.kromix.dk


Afsender: Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg

Nr. 9-10 · 44. årgang · November/December 2017 MAGASINPOST MMP ID NR. 42380

IPO3-DM SPH-DM

Årskavalkaden

2017

Schæferhunden

Hovedavlsskuet

Profile for Randi Salzwedell

Schaeferhunden 9 10 web  

Schaeferhunden 9 10 web  

Advertisement