Randeevoe Oudenaarde april 2010

Page 1

e

GRATIS MAANDBLAD - APRIL 2010

G R AT I S

M A A N D B L A D

Nieuw gratis maandblad in Oudenaarde over cultuur, vrije tijd, resto, shopping en meer... met maandelijks een uitgebreide evenementenagenda

01


08

13

18

04

04-05 06 08-09

10 12

Aan de Kant 500 Jaar Beiaard Vereniging in de kijker: Leren Vereert Erfgoeddag 2010 Beeld in de kijker: ‘Ensemble’ van Peter Bijls

13 14 15 16-17 18

Sport: Stijn Vandenbergh Kids: BIM, BAM, BEIEREN… Bloemetje van de maand Activiteitenkalender Poëzie Kop van de maand


Lieve Oudenaardenaren, Beiste Ouwenoardiesten Weetet al ? D’er ès ne moandelijkse Randeevoe bij ulder ! Met fierheid en trots stellen wij u dit gloednieuwe en gratis magazine voor. We brengen u met Randeevoe niet het nieuws dat we overal al kunnen lezen in de gekende weekbladen, maar wel nieuws waarbij we mensen in de bloemetjes zetten, de historiek van alle mogelijke verenigingen uit de doeken doen, waar sportmensen uit de streek aan bod komen op een andere manier dan enkel met uitslagen of tijdritprestaties. Hier draait het om de mensen, om u. Met de kids hebben we ook een Randeevoe ! Want de gekende kinderboekenschrijfster Brigitte Minne zorgt maandelijks voor een leuke kinderpagina. Er is ook aandacht voor cultuur en cultuurevenementen, een activiteitenkalender, een fotozoektocht waarbij u in de prijzen kan vallen en vele andere zaken waar we van overtuigd zijn u een aangenaam moment mee te bezorgen. Randeevoe bestaat nu een jaar in Ronse en is er heel succesvol. Dus een Oudenaardse versie kon niet langer op zich laten wachten. Daarom, bij deze lanceren wij ook nog even een warme oproep : Heeft u anekdotes over de stad of over mensen - om het even wie uit Oudenaarde, heeft u grappige verhalen, leuke foto’s, schrijft u gedichten, kent u mensen die een bloemetje verdienen, wenst u met uw vereniging eens in de spotlight te staan? Laat het ons weten! Kleur, rang of stand speelt helemaal geen rol. U doet er ons, uw dierbaren, uw vereniging, uw sportclub en uw stadsgenoten veel plezier mee. Ideeën zijn altijd welkom. Want dit nieuwe blad is er voor u en door u ! Ons post of mailadres vindt u hieronder in de Colofon. Veel plezier met onze allereerste Randeevoe in Oudenaarde ! Hartelijke groeten, Het Randeevoe-team

COLOFON

DISTRIBUTIE DOOR

DE POST UITGEVER Design & Publishing Group Sint-Martensstraat 10, Ronse VORMGEVING EN DRUK Grafoman Sint-Martensstr.10, Ronse Willy De Praeter, Grafoman Jessica Coussement, Grafoman Drukkerij Vuye, Kortrijkstraat 294, Oudenaarde REDACTIE Frederic de Vos - algemene redactie Rogier Descamps - algemene redactie Chris Van der Steen - algemene redactie Paul Cox - poëzie Brigitte Minne - kids Nathalia Tsala - algemene redactie Hubert Dedoncker - cartoon

FOTO’S Nathalia Tsala EINDREDACTIE Frederic de Vos ADMINISTRATIE & ADVERTENTIEVERKOOP Christel Van Nedervelde 0491 25 99 62 - christel@randeevoe.be Nathalia Tsala - 055 60 06 30 0497-75 47 63 - info@randeevoe.be RANDEEVOE DIGITAAL http://issuu.com/randeevoe ©2010 - Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie en de medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

3


AAN DE KANT

Een hele lente en zomer lang is Oudenaarde met drie verschillende tentoonstellingen in de ban van kant... Denk je dat kant oubollig is? Neen hoor, vandaag wordt in de Academie zowel aan kinderen als aan volwassenen technieken aangeleerd om kant te klossen of te weven en het wordt tot op de dag van vandaag ten zeerste gewaardeerd. Kant is sinds zijn ontstaan half 16de eeuw evengoed een edele materie als juwelen, schilderijen of muziekinstrumenten. Rond 1850, België bestond net 20 jaar en in Oudenaarde zag Augusta Godin het levenslicht. Ze huwde met Baron Amedé Liedts, de zoon van Baron Charles Liedts, toen minister van Binnenlandse zaken. Hij stond samen met koning Leopold I aan de wieg van België met zijn vooruitstrevende en alom geprezen grondwet. De barones was niet enkel een mooie dame, ze omringde zich met de mooiste prularia, in die tijd de favoriet bezigheden van de adel. Haar kantcollectie van zowel Vlaamse als Italiaanse zeldzame kanten kragen, manchetten en chabots was buitengewoon. Bovendien kwam haar verbluffende schoonheid bij het dragen van mooie kanten kragen en broches nog meer tot zijn recht. Barones Liedts stierf echter op 35-jarige leeftijd en liet niet enkel een ontredderde echtgenoot na die haar hartstochtelijk beminde, maar ook een prachtige, zeer waardevolle kantcollectie van meer dan 150 stuks.

Omdat Brugge aan de toenmalige industriële revolutie was ontsnapt, dus niet gedoezeld met stinkende rokende schoorstenen, en de inwoner nog steeds bijkluste met het klossen en weven van kant, stond die stad toen in hoog aanzien bij de adel en de hoge burgerij. Bovendien had Brugge zwaar geïnvesteerd in het herstellen van hun middeleeuws patrimonium en kreeg het daardoor nog meer krediet. In 1889 schonk Baron Amedé Liedts de befaamde kantcollectie van Madame la Baronne aan de Stad Brugge, maar koppelde er drie voorwaarden aan: 1ste - Ze moest in zijn geheel en onaangeroerd blijven, 2de - Ze moest permanent tentoongesteld worden, 3de - Er mocht geen andere kant bijkomen. De Stad Brugge renoveerde het Gruythuyse om die kantcollectie erin onder te brengen. De collectie van Barones Liedts was voor haar echtgenoot zo waardevol en emotioneel beladen dat de Baron zelf de architectuur van het pand, zowel buiten als binnen, mee hielp bepalen en later ook het opstellen van de permanente tentoonstelling. In het archief staat te lezen dat o.a. Mademoiselle Emelie Hancke, zijn persoonlijke ‘Lingière’ uit Oudenaarde hem met raad en daad bijstond. Deze collectie heeft vanzelfsprekend anderen ertoe aangezet hun waardevolle stukken aan de Stad Brugge over te dragen met als gevolg dat Brugge vanaf toen, midden 19de eeuw, de kantstad is geworden. Baron Liedts heeft dus van Brugge de kantstad van het noorden gemaakt. Iedereen kwam naar Brugge om de kantcollecties te bewonderen, zeker omdat kant toen een echte hype was en Brugge over de mooiste kant ter wereld beschikte. De inkomgelden waren bedoeld voor het welzijn van de arme mensen van Brugge én van Oudenaarde. Bovendien wilde hij aan de wereld tonen hoe rijk Vlaanderen wel was, niet op z’n minst op het vlak van de textiel. Onze muziek werd alom geprezen, onze schilderkunst stond in zeer hoog aanzien, de wandtapijten hingen overal ter wereld en de kant was ook van oorsprong Vlaams en zeer waardevol. Uit deze uitzonderlijke collectie stelt de Stad Oudenaarde nu 22 stukken tentoon. Voor het eerst sinds 120 jaar prijkt een klein stukje van die collectie dat in Oudenaarde is samengesteld opnieuw op zijn plaats van oorsprong. Kant komt van het werkwoord kanten, afboorden. Er ontstond een behoefte om linnen af te boorden, enerzijds omdat kant op zichzelf staat en ook omdat het mooier oogde. De eerste kanten boordjes waren getand. Vandaar de naam ‘Dentelle’, het Frans voor kant.

4


Tentoonstellingen Samen met 9 befaamde historische wandtapijten en schilderijen, waarop edellieden, mannen, vrouwen en kinderen kant dragen, kunnen de stukken uit de kantcollectie bewonderd worden in het Huis de Lalaing. Dit is het textielcentrum van Oudenaarde en een pareltje van Renaissance architectuur. De voorgevel heeft wel enkele rococo kenmerken. Op de eerste verdieping worden wandtapijten hersteld. Het atelier is uniek in de streek en bij aanvraag ook te bezichtigen tijdens deze tentoonstelling. In de tuin van het Huis de Lalaing zullen hedendaagse kunstenaars eigenzinnige kunstwerken tonen die met kant een bijzondere relatie hebben.

De kantcollectie Liedts van 28/03/10 tot 31/10/10 Huis de Lalaing Bourgondiëstraat 9 - 9700 Oudenaarde Tel. 055 31 48 63 Open van dinsdag tot en met zondag van 13u30 tot 17u - maandag gesloten

KANTrand van 28/03/10 tot 30/05/10 Kasteel Liedts Parkstraat 4 - 9700 Oudenaarde Tel. 055 30 10 30 Open van dinsdag tot en met zondag van 13u30 tot 17u - maandag gesloten

Kant Hedendaags van 15/05/10 tot 11/07/2010 Oud Station NMBS Stationsplein - 9700 Oudenaarde Toegangskaartjes kosten € 3 (basisprijs) € 2 (kortingsprijs voor o.m. 55+, groepen…) € 1.5 (voor houders van een OK-pas)

Foto Chantal De Poorter

Tenslotte start half mei een tentoonstelling over Moderne Kant in het Oud Stationsgebouw en dit in samenwerking met Kant in Vlaanderen. Een mooi geschikt gebouw om dertig boeiende hedendaagse kantstukken tentoon te stellen.

Foto Chantal De Poorter

Tekst : Chris van der Steen

Terzelfder tijd loopt er een creatief-educatief project rond kant in het Kasteel Liedts, de vroegere residentie van de Baron en de Barones, onder de titel ‘KANTrand’. De technieken om kant te maken worden er onderwezen onder deskundige begeleiding van de Academie van de Stad Brugge in samenwerking met de vereniging Liedtskring.

5


GESCHIEDENIS

Zondag 9 mei gaan de klokken van de Walburgakerk niet enkel luiden, ze zullen zingen en swingen zoals alleen beiaardklokken dat kunnen. De allereerste beiaardklokken werden 500 jaar geleden in Oudenaarde bespeeld door ene Jan Van Spiere; zo staat te lezen in het oudste historisch document dat kan geraadpleegd worden in het Stadsarchief in Oudenaarde. De telefoon en wekker van onze voorouders De eerste klokken vinden we terug rond 2000 voor Christus in China. Zij deden dienst als cultusinstrumenten en werden ook gebruikt om feesten op te luisteren. Nadien werd de klok een belangrijk communicatiemiddel dat het ritme van de middeleeuwse stedeling bepaalde, en evolueerde tot het klinkend hart van onze West-Europese maatschappij: de stadsklok geeft de tijd aan, de brandklok waarschuwt de bevolking voor brand en andere gevaren, een andere klok kondigt het openen en sluiten van de stadspoorten, de ‘werckclocke’ roept de actieve bevolking op om aan het werk te gaan, de ‘banclocke’ bekrachtigt zelfs de verordeningen van de stedelijke overheid. Onder het bewind van Karel De Grote (900) werd het gebruik van klokken officieel verplicht. De eerste beiaard is een Oudenaardist Sinds 5 eeuwen is beiaardmuziek typisch voor de Lage Landen. De beiaard is zo ingeburgerd dat hij nauwelijks nog opgemerkt wordt. Hij hoort bij ons klank en stadsbeeld, maar in Oudenaarde breidde Jan Van Spierre het aantal klokken uit en maakte een speeltrommel die om het uur ‘Salve Regina’ liet horen en om het half uur een ander mooi liedje. Hij plaatste een klavier in de toren en begon te beiaarden. Improviseren met de tonen van de klokken. Zo is de eerste beiaard geboren en nog wel in onze stad Oudenaarde. Viering 500 jaar Beiaard in de Lage Landen

Bekende beiaardiers uit Vlaanderen en Wallonië, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zullen de beiaarden betokkelen en hun liedjes ten beste geven om nadien rond 16u30 samen te klinken met koperen blazers en fluwelen stemmen. Een uniek samenspel en vooral een unieke verjaardag dat met luister en klokkengalm zal gevierd worden. Ook kinderen spelen mee. ‘Bells for kids’ is speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Drie feeën zijn op pad gestuurd door de Koningin van Elfenland omdat er geen muzieknoten meer zijn. Dus moeten zij heel veel muziek maken. Zou iemand hen daarbij helpen? Een reusachtige beiaard, een piepklein konijntje, een beer die eruit ziet als een piraat, Kabouter Plop die alleen wil dansen, Mega Mindy en enkele eendjes geven het startschot voor een knotsgekke reis en vooral heel vééééél kinderliedjes! De kindjes zijn best verkleed in bijvoorbeeld een popidool of een sprookjesfiguur! Verder zal het bruine bier van Adriaen Brouwer niet ontbreken. Het wordt massaal aangeboden door het stadsbestuur. Bij een Oudenaards feest hoort een Adriaentje! Alfons Schynckel, overgrootvader van Lode Schynckel en directeur van de muziekacademie bespeelde de beiaard in Oudenaarde al in 1894. Lode (1966) is dus de vierde generatie. Zijn drie kinderen hebben behalve interesse ook veel aanleg voor muziek. Met de kinderen Schynckel is de overdracht wellicht verzekerd.

Tekst : Chris van der Steen

Om deze heuse verjaardag met luister te vieren, zullen de 48 klokken van de Walburgakerk en nog drie reizende beiaarden de hele dag zingen. Oudenaarde zal gonzen van de klokken.

Om 10u luiden de grootsten onder hen de feestelijkheden in. Onze stadbeiaardier Lode Schynkel zal de volgende 50 minuten de stadskern van klokkengeluid voorzien en de mooiste melodieën uit zijn klokken toveren.

04 6

500 jaar BEIAARD


ELECTRO-TROC NIEUW EN 2e HANDS

Fiets en electro

JE HOORT ERBIJ! Gratis gehooradvies Gratis hoortest Gratis nazicht van uw hoortoestel Pure

Wekelijkse marktdag = hoortestdag

Gehoorschade is onherstelbaar, je kan ze maar beter voorkomen! We hebben gehoorbescherming op maat. Deze wordt afgestemd op uw individuele eisen. Nederstraat 14 Oudenaarde 055 300 260

Wijnstraat 60 Ronse 055 30 54 09

WWW.OORHUIS.BE - 0800 90 155

BON -10%

bij afgifte van deze bon Geldig tot eind april 1 bon per klant

Libbrechtstraat 17 • Ronse • 0477 31 55 46

De nieuwe Auris

*

Garage Van Dorpe NV

Westerring 3 – 9700 Oudenaarde – T 055 31 18 22 Opendeurdagen van 22 tot en met 30 april 4,8-6,6 l / 100 km - 127-153 g CO / km | Geef voorrang aan veiligheid | www.toyota.be * 5 jaar gratis garantie : fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar (max. 150.000 km) door Toyota Belgium SA/NV op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certi caat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt. Meer info in uw erkend Toyota verkooppunt.

7


VERENIGING IN DE KIJKER

De Koninklijke Rederijkerskamer Het Kersouwken ‘Leren Vereert’ bestaat maar liefst 146 jaar en is nog volop actief. De jaarlijks uitverkochte zalen bewijzen dit des te meer. Leren Vereert is de oudste culturele toneelvereniging in de Vlaamse Ardennen. Gesticht te Oudenaarde, op 2 januari 1864, onder de benaming ‘Maatschappij van Nederlandsche Tooneel- en letterkunde’. Een brokje geschiedenis… Leren Vereert krijgt zijn zetel in de, intussen gesloopte, herberg ‘In de Jambon’ op de Kleine Markt en geeft zijn eerste publieke voorstelling in de, tot toneelzaal omgebouwde, Lakenhalle van het Oudenaardse stadhuis. In 1879 wordt het theater in de Lakenhalle echter afgebroken en vanaf dan spelen ze in verschillende scholen. Vanaf 1889, het jaar van de stichting van de ‘Cercle Libéral’ te Oudenaarde, grijpt ieder toneelgebeuren plaats in de zaal ‘De Harmonie’ op de Markt, in een échte zaal, mét een balkon. Het gezelschap kent goede en kwade dagen, groeit en bloeit en kwijnt weer weg. Het beleeft momenten van grote hoogte en zinkt dan plots om al of niet verklaarbare redenen weer weg in de diepte. Maar altijd weer zijn er een handvol oudere en jongere enthousiastelingen die - en daar prijst het publiek van vandaag zich gelukkig om opnieuw de hechte band smeden tussen de toneelminnaars op de planken en het theaterpubliek in de zaal. In de eerste maanden na het staakt het vuren van november 1918 springt Leren Vereert in de bres om met een serie buitengewone vertoningen hulp te bieden aan de zwaarst getroffen stadsgenoten en aan het Rode Kruis. Als blijk van waardering voor zijn werking op sociaal en cultureel vlak wordt de vereniging in 1923 tot ‘Koninklijke Kring’ verheven. In 1954 wordt Dr. Gaston Versele tot voorzitter verkozen. Het heilig vuur dat hem bezielt, steekt ook de andere leden aan en van dat moment af wordt met man en macht geijverd om aan het aloude blazoen de tijdelijke teloorgegane schittering terug te geven. Een anekdote: Dr. Versele was geneesheer bij het leger en kwam van Duitsland voor repetities & vergaderingen voor Leren Vereert. Het had hard gesneeuwd. Dr. Versele, de stiptheid zelve, was mooi op tijd; de meeste andere spelers waren niet komen opdagen voor de repetitie en gaven als reden op “te veel sneeuw”. Kwestie dat het toneel wel bijzonder diep in Dr. Versele zat. Leren Vereert wordt in 1961 door de Raad van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica ‘De Fonteine’ uit Gent officieel tot ‘Rederijkerskamer’ uitgeroepen. Men neemt de naam aan van de beroemde 16de eeuwse Rederijkerskamer van onze stad ‘Het Kersouwken’, met als devies ‘Peis zij met ulieden’. Tijdens het toneelseizoen 1973-1974 is met de nodige luister het feest gevierd van het 100-jarig bestaan met als hoofdbrok de inrichting van een Nationale Toneelwedstrijd voor Liefhebberskringen waaraan toneelverenigingen uit Leuven, Antwerpen, Borgerhout, Oostende, Gent en Zele deelnemen. Ook in de jaren ’90 verlaten bestuursleden de vereniging en komen er anderen zich aanmelden. Er wordt geëxperimenteerd met ernstige stukken, zware stukken, wat niet altijd het verhoopte succes met zich meebrengt.

Leren vereert: oud, maar alles behalve versleten! Meer info: www.leren-vereert.be

8


In 1995 komt Frederic De Vos bij de vereniging. Als 17-jarige vertolkt hij meteen de ridderrol in ‘Les Liaisons Dangereuses’, ’s nachts volgt hij zelfs schermlessen voor deze rol. Na zijn studies wordt Frederic gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen. Hij neemt dit met plezier aan en is dit tot op de dag van vandaag nog steeds. Hij wordt schitterend bijgestaan in het bestuur door Veerle Batteauw, reeds 29 jaar lid, Kelly Thienpont en Martine Devriese. Met dit nieuwe bestuur is de sfeer omgetoverd, er komen opnieuw heel wat nieuwe leden bij en er wordt beslist om enkel nog ontspannende komedies te brengen. Het bestuur gaat er van uit dat mensen zich willen ontspannen bij het bijwonen van een toneelstuk en na een week werken niet nog depressiever de zaal willen verlaten dan toen ze er binnenkwamen. In het laatst gespeelde stuk wordt er een uitwisseling van spelers gedaan met Wendy en Willy Volders van de Volkegemse theatergroep De Kethulle. Mensen die ook eens op de planken willen staan of helpen achter de schermen zijn trouwens altijd welkom.

Tot het speelseizoen 1995-1996 blijft Leren Vereert trouw aan de fantastische toneelzaal in de Harmonie aan de Markt van Oudenaarde. Maar plots krijgt men het toch wel heel vervelende bericht dat de zaal niet meer brandveilig is. De gezellige toneelzaal wordt zo omgeruild voor De Woeker. Maar met de juiste keuze van grappige stukken, een schitterend regisseur, fantastische medewerkers voor én achter de schermen en de juiste invulling van personages wordt het ene succes na het andere geboekt en zijn de zalen uitverkocht. De lachsalvo’s doen de Woeker schuddebuiken tijdens hun voorstellingen. Trouwe bezoekers weten dat ze op tijd moeten reserveren. Bij het 140-jarig bestaan is een plechtige ontvangst georganiseerd op het Oudenaardse stadhuis. Maar de vereniging is ervan overtuigd dat hun 150-jarig bestaan heel zeker door hun fiere stad met alle passende luister zal bedacht worden. Dit mag men niet ongemerkt laten voorbijgaan volgens velen. En zo belanden we meteen bij het huidige Leren Vereert dat dit jaar 146 jaar bestaat. Met heel veel enthousiasme worden opnieuw brochures met toneelstukken gelezen om naar goede gewoonte opnieuw het laatste weekend van de maand november in De Woeker de lachspieren van elke toneelliefhebber hemels te pijnigen. Noteer dit weekend alvast in uw agenda!

Affiche: Stadsarchief Oudenaarde

Tekst : Frederic de Vos

Bepaalde regisseurs hebben zo hun manier van werken, maar dat valt bij de enthousiaste leden niet altijd in de smaak. Tot ze plots, nu al 11 toneelstukken geleden, kennismaken met de huidige huisregisseur Louis Kindt. Zijn zachte, maar toch kordate stijl van werken heeft men blijkbaar het ‘t liefste.

9


In de volkszaal van het stadhuis en de oude brandweerkazerne staat textiel centraal. De oude brandweerkazerne is sinds kort ter beschikking gesteld voor culturele activiteiten, dus ook voor Erfgoeddag. De tentoonstelling ‘Van wieg tot wieg, een vervalste verdure’ is het eindpunt van een erfgoedproject dat u laat zien hoe textiel vroeger hergebruikt en herwerkt werd. Een fascinerende illustratie van de ‘cradle-to-cradle’-filosofie. In de volkszaal van het stadhuis kan u terecht voor een lezing over kant. Na de uitvinding van deze elegante en begeerde stofsoort doken er al snel imitaties op. Wat is echte kant, wat is fake? Zelfs specialisten breken er zich het hoofd over. U komt het te weten om 11 uur in de volkszaal. Naast textiel wordt nog een tweede typisch Oudenaards thema aangesneden: bier. Erfgoeddag gaat op zoek naar de smaak van de échte ‘Oudenaardschen bruinen’ van weleer. In hoeverre verschilt ons bier van dat van de middeleeuwers? Is ons bier ‘fake’? Geïnteresseerden komen het te weten via een fijne fietstocht die langs de Oudenaardse brouwerijen loopt.

Wie de andere zintuigen wil voeden, kan terecht op het stadhuis, waar omtrent Erfgoeddag een conference wordt gehouden rond de werken van Adriaan Brouwer. De schilder stond er om bekend de grens tussen echt en onecht af te tasten. Eveneens kreeg hij hulp van zijn leerlingen: fake? Alweer een activiteit die naadloos samenloopt met het thema. Niet enkel Erfgoeddag is jubelaris, ook KSA Eine wordt in de bloemetjes gezet. Met hun vijfenzeventigjarig bestaan zijn ze één van de oudste jeugdverenigingen in en rond Oudenaarde. Iedereen kan in hun lokalen terecht voor een expo met de titel: ‘Van vertelsels tot… waar gebeurd: 75 jaar KSA Eine’. De kers op de taart na generaties geslaagd jeugdwerk. Natuurlijk kan u ook dit jaar terecht in het archeologisch museum te Ename. Hoe wordt een tentoonstelling opgesteld? Met welke kennis gaat men te werk? Wat is vals, wat is echt? Iedereen is, vanaf 10 uur, van harte welkom in de tuin van het museum, dat voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot middeleeuwse markt. Ook kinderen kunnen er terecht voor enkele speciale activiteiten. Een belevenis voor het ganse gezin! Erfgoeddag is dus een aanrader voor iedereen. Mocht het programma in Oudenaarde u niet kunnen bekoren dan kan u nog steeds terecht in tal van andere steden. De organisatie van Erfgoeddag slaagt er ook dit jaar in een programma aan te bieden dat rekening houdt met verschillende leeftijden en interesses. Stip 25 april dus zeker aan en geniet mee van de jubileumeditie van erfgoeddag.

ERFGOEDDAG ‘FAKE?’ Zondag 25 april Meer info op http://erfgoeddag.faronet.be/

10

Tekst : Rogier Descamps

CULTUUR

Erfgoeddag viert zijn jubileumeditie: al tien jaar lang zet de organisatie, die bestaat uit een waaier aan verenigingen, Vlaanderens erfgoed op originele wijze in de kijker. Dit jaar onder de fantasierijke titel ‘FAKE?’ Naar goede gewoonte komt ook Oudenaarde uitgebreid aan bod. Op 25 april kan ieder met interesse terecht op één van de kleurrijke activiteiten, verspreid over verschillende locaties in Oudenaarde.


Moederdag zondag 9 mei

Uw mooiste foto’s op textiel doek op frame • dekbedovertrek • servetten en tafelloper

Theeschenkerij & Winkel Nu ook op zondag brunch vanaf 11 uur vers fruitsap • koffie • thee • ovenvers brood en koeken • vruchten • yoghurt • rijstpap • eitje • ...

www.digitex.be - tel. 055 304 999

Tijdig reserveren ! Kafhoek 2 - Nukerke-Maarkedal 055 21 32 20 • 0478 477 633 • 0477 59 47 42 www.huisminne.be

10 % korting Op vertoon van deze bon - Geldig voor bestellingen tot 6 mei 2010

U bent van harte welkom op onze openatelierdag

op zondag 25 april van 10u tot 19u met als thema zitMeUbelen Informatie en demonstraties m.b.t. het restaureren van zitmeubelen: • constructief: lijmen, herstelling gebroken stukken • esthetisch: bescherming en afwerking houten frame • biezen van zittingen; rieten en stofferen van zitting, rug en armen • verkoop van zitmeubelen die naar uw keuze zullen worden afgewerkt • eigen zitmeubelen voor restauratie ook welkom

Kunst- en ambachtswinkel open van 10u to 19u!

r IETE n

s ToffEr En

b I EzE n

h Er sT El l E n

Hofke ter Musse • Mussestraat 4 • 9680 Maarkedal-Etikhove • Tel. 0476 75 69 26 • www.hofketermusse.be

11


Zo nu en dan zet Randeevoe een van de vele beeldhouwwerken die Oudenaarde sieren in de kijker. Deze maand kozen we voor een nieuw beeld van de hand van Peter Bijls, dat tussenin de nieuwe woonblokken aan de Riedekenswijk te Ename staat. Het werk, ‘Ensemble’, wacht nog op zijn huldiging. Bij deze een voorsmaakje. Peter Bijls kan voor de meeste Oudenaardisten geen onbekende zijn. Al jaren kleurt de Enaamse kunstenaar Oudenaarde met zijn werken, waarvan ‘De waternimf’ op de rotonde van de N60 in Eine ongetwijfeld het bekendste is. Naast zijn kunstenaarscarrière is Peter Bijls leerkracht in het Sint-Bernarduscollege, waar momenteel muurschilderingen en fotoreeksen van zijn hand geëxposeerd worden. Een korte focus op ‘Ensemble’ en haar drijfveren

Wie het werk van Peter Bijls wil begrijpen, kan maar best aandachtig kijken. Bijls laat het liefst het beeld voor zich spreken. ‘Ensemble’ is hier een mooi voorbeeld van. De twee figuren stellen een ontmoeting voor, maar dan op een vrijblijvende en zorgeloze manier. De gezelligheid van het samenwonen, het belang van kleine maar oprechte gebaren, het onaanvaardbare van de oppervlakkigheid: allemaal thema’s die het beeld perfect inplanten in zijn omgeving. ‘Ensemble’ is een werk dat zijn betekenis, gelukkig niet ontloopt. Het oogt sierlijk tussen de moderne nieuwbouw. Hopelijk wordt het binnenkort ook een weerspiegeling van de sfeer in de nieuwe woonblokken.

Tekst : Rogier Descamps

BEELD IN DE KIJKER

ensemble - peter bijls

12


SPORT

Het voorjaar brengt niet alleen de lente in het land: samen met de eerste zonnestralen schoot ook het wielerseizoen uit de startblokken. Het peloton raast alweer over de Vlaamse wegen en gelukkig ook dit jaar met een fiere Oudenaardist in het pak: Stijn Vandenbergh. Zijn naam doet bij de kenners ongetwijfeld een belletje rinkelen. De vijfentwintigjarige Stijn Vandenbergh begon zijn profcarrière in 2007, nadat hij reeds verschillende prijzen had gewonnen in de jeugdklassementen. Zijn eerste profjaar, waarin hij uitkwam voor sponsor Unibet.com, werd meteen een groot succes: Stijn won een rit in de ronde van Ierland en later het eindklassement. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij al snel weggeplukt werd door het Franse AG2R, waarlangs hij bij zijn huidige ploeg terechtkwam: het prestigieuze Katusha, dat kleppers als Sergey Ivanov en Filippo Pozzato in de rangen heeft. Stijn is tevens één van de weinige jongeren die bij zo’n topploeg met regelmaat op het wedstrijdblad staat. Vorig jaar stond Stijn voor het eerst aan de start van de Tour de France, de absolute hoogmis van het wielrennen. Na een sterke voorbereiding besloot de ploegleiding hem te selecteren. Hij zette er, samen met zijn ploeg, een uitstekend resultaat neer. Stijn had niet alleen een groot aandeel in de etappewinst van zijn ploegmaat Ivanov, bovendien reed hij de ronde volledig uit, een kunstje dat maar weinig debutanten klaarspelen. De ploegleiding aarzelde niet en bood hem een contract voor twee jaar aan.

Dit seizoen startte Stijn met een sterke prestatie in de ‘Tour Down Under’, een lijn die hij later in de rondes van Qatar en Oman doortrok. Momenteel vertoeft hij, samen met zijn ploegmaten, op stage om zich ten volle te kunnen concentreren op de voorjaarsklassiekers. Eind maart nam hij deel aan Dwars door Vlaanderen waar hij, nog maar eens, knap de top tien haalde. De vorm zit er dus overduidelijk in. Na Gent-Wevelgem volgt een loodzware maand april met de Ronde en Parijs-Roubaix. Het zal Stijns taak zijn de kopmannen in stelling te brengen of zelf voor een verrassing te zorgen. Vooralsnog is het onduidelijk in welke rondes Stijn deze zomer zal aantreden, maar uitgaande van zijn vorige prestaties kan hij ook dit jaar niet naast het hoogste niveau vallen. Zonder onverwachte tegenslagen zien we hem binnen enkele maanden ongetwijfeld in de Tour de France. Met Stijn Vandenbergh kan Oudenaarde wederom pronken met een talent van eigen bodem. Hopelijk waren de vorige jaren slechts een voorsmaakje van wat deze jongeman in zijn mars heeft. Met Stijn wordt eindelijk de leegte gevuld die viel bij het afscheid van Fabien Dewaele. Een jonge sportman die zeker de moeite waard is om te volgen. Randeevoe wenst hem bij deze het allerbeste toe.

Tekst : Rogier Descamps

Na de Tour volgde er erkenning van eigen bodem: verrassend won Stijn de Gouden Zweetdruppel, een prijs die wordt uitgereikt door zowel kenners als fans. In de stemming liet hij overbekende talenten als Maxime Monfort en Johan Vansummeren achter zich. Een mooie attentie van wielerlievend Vlaanderen.

STIJN VANDENBERGH 13


KIDS

Met Pasen worden zowel eieren, hazen als klokken van chocolade gebracht.

Lekker, lekker… Recept met ei Wat heb je nodig? • enkele boterhammen • een kopje melk • een ei

Zo ga je te werk • • • •

Waar komt Pasen vandaan? Christenen vieren Pasen omdat ze geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de derde dag na zijn kruisiging.

Wie brengt eieren?

Breek het ei en roer het in de melk. Giet het mengsel in een diep bord. Week er de boterhammen in. Bak de boterhammen goudbruin in een hete koekenpan. Klaar. Eet de wentelteefjes als een pannenkoek met suiker, jam, honing of chocoladepasta. Smakelijk!

De paashaas De paashaas is protestants. De eieren zitten meestal in een mand op zijn rug.

De paasklokken De paasklokken zijn katholiek. Ze vliegen na het luiden op witte donderdag naar Rome om de eieren te halen en strooien ze met Pasen hier in het rond. Ze hebben de vorm van kerkklokken met vleugeltjes.

Paasweetjes Het ei staat voor het begin van het leven … Een ideaal geschenk in de lente als de planten ontluiken en de dieren uit hun winterslaap ontwaken.

De paashaas wordt vervangen door een haan in Beieren, een kip in Tirol, een vos in Westfalen en een koekoek in Hannover. Bij de invoering van de vasten verbood de kerk om eieren te eten tussen aswoensdag en Pasen. Deze eieren werden dan pas met Pasen opgegeten. De oudste eieren waren niet meer lekker en werden versierd.

14

Tekst : Brigitte Minne

Vroeger vond men eieren die door vogels gelegd werden in oude hazenlegers en konijnenholen. Vandaar de link met de paashaas en eieren.

bim, bam, beieren...


HENRI VAN DAMME Partner: Esther Kind(eren): Geert - Bart - Mieke - Peter - Dirk en Jan Verjaardag: 4 januari 1933

Dit boeket  werd vriendelijk  aangeboden door

bvba

G. Antheunisplein 4 9700 Oudenaarde

Wenst u zelf iemand in de bloemetjes te zetten? Contacteer ons via info@randeevoe.be

Steeds ten dienste van veel mensen. Nooit uit eigenbelang. En daarom, verdient bovenbeste Henri het Randeevoe-bloemetje van de maand!

Tekst : Frederic de Vos

bloemetje van de maand

Henri gaf les tot begin jaren ’90 op de  landbouwschool. Hij haalde er zelfs een  uitzending op de BRT mee. Hij was graag gezien  als leraar. In de jaren ‘70 wordt er bij de familie  Van Damme gedacht aan het opstarten van  een winkel. Echtgenote Esther droomt van een  boekhandel, maar Henri van een bloemenwinkel.  Achteraf blijken de argumenten van Esther door  te wegen en wordt het toch een boekhandel.  Vrouwen en hun overtuigingskracht(en)…   Nu 40 jaar later is boekhandel Beatrijs een  begrip in Oudenaarde en ver daarbuiten. Naast  het engagement in de winkel was hij ook ferm  actief in het verenigingsleven. De gezinsraad  is één van de adviesraden waar hij jarenlang  één van de drijvende krachten is geweest. Ook  binnen de politiek had hij zijn engagement.  Voor het NCMV of het huidige Unizo was hij  steeds actief, zowel voor als achter de schermen.  Helpen organiseren van ‘Dag van de klant’,  ‘Belgerinkel’ en vroeger ook nog de organisatie  van de jaarbeurs. Tegenwoordig zet hij zich,  ondanks zijn jeugdige leeftijd, nog steeds met  hart en nieren in voor de middenstandsraad  en is daar de schakel tussen de middenstand  en het stadsbestuur. Daarnaast helpt hij de  ‘kerkwacht’ in de St.-Walburgakerk organiseren.  Ook als tuinman is Henri niet te verslaan. In zijn  mooie groententuin zorgt hij nog steeds voor  een grote oogst. Als je in de zomer langsgaat  neem je best een grote mand mee. Ze zal snel  worden gevuld. (Ondergetekende zal dit goed  onthouden.)

Logo & huisstijl Alle drukwerken Reclamecampagnes Webdesign en multimedia Digitale prints, ook op groot formaat

w w w . g r a f o m a n . b e St.-Martensstr.10 - Ronse - 055 600 630 - info@grafoman.be

15


ACTIVITEITENKALENDER 16

Zaterdag 10 april tot zondag 2 mei Woensdag tot zondag Van 14 u tot 17u30 Expo ‘Cowboy Henk op Logement’. In het najaar van 2009 vond in de Strafinrichting Oudenaarde een workshop striptekenen plaats onder begeleiding van Herr Seele. De workshop kwam er na een oproep van de vzw ‘Zinloos Geweld’. De achterliggende idee was gedetineerden de kans te geven om op een positieve manier naar buiten te komen, namelijk via humor. Een achttal gedetineerden maakten samen met Herr Seele gedurende 10 weken heel wat schetsen en tekeningen. Deze werken worden tentoongesteld in het Oude Stationsgebouw van de NMBS in Oudenaarde. De figuur van Cowboy Henk fungeerde tijdens de sessies als de rode draad. Herr Seele zal via extra strip-materiaal over Cowboy Henk, zijn geesteskind, ook zijn eigen beleving van het lesgeven in de strafinrichting vormgeven. Project van De Woeker en de Strafinrichting Oudenaarde. Waar: Oude Station van NMBS, Stationsplein, Oudenaarde Inkom: gratis

Vrijdag 16 april Om 20u30 Stand-up comedy Bed, Bad, Brood. Piv graaft in zijn derde avondvullende show vanuit een hoogstpersoonlijke SWOT-analyse weer ongegeneerd in zijn leven en blijft als van nature hondstrouw aan zijn eigen idioom. Dit is comedy uit het beste vat getapt! Waar: CC De Woeker, Woeker, Oudenaarde Inkom: €10 Info: cc.de.woeker@oudenaarde.be

uniciteit en dualiteit. Wat is authentiek en wat wordt gekopieerd? Tijdens het creatieproces van ‘WeAllGo’ werd beslist niet te beslissen. Deze voorstelling is dus geen afgemeten choreografie, maar een proces dat in gang wordt gezet en waarin dansers elkaar beïnvloeden. Twee dansvoorstellingen voor de prijs van één dus. Waar: CC De Woeker, Woeker 3, Oudenaarde Inkom: €10 Info: Dienst Cultuur, 055 33 51 35 of cultuur@ oudenaarde.be

zangeressen en muzikanten van Jaune Toujours. Antikrisis is zijn eerste krachtige debuut cd. Mec Yek brengt onsterfelijke gipsy lyriek en voert je mee naar onontgonnen uithoeken van de zigeunerziel. Een gipsy hippe band, die doet swingen! Waar: CC De Woeker, Woeker 3, Oudenaarde Inkom: €10 Info: Dienst Cultuur Oudenaarde, 055 33 51 35 of cultuur@oudenaarde.be

Dinsdag 20 april Om 20u De Ast vzw organiseert een ligconcert. Je wordt ondergedompeld in een magische wereld van klanken afkomstig uit verschillende werelddelen. Het enige wat je als deelnemer hoeft te doen, is comfortabel gaan liggen en genieten. De klank doet de rest! Gedurende ruim een uur wordt klank gemaakt op verschillende instrumenten, onder meer trom, steeldrum, native american flute, monochord… Waar: De Ast vzw, Zakske 2, Oudenaarde Inkom: €12 Info: Karen Schram, 055 30 03 05 of info@ast.be

Om 20u

Zaterdag 24 april Van 10u tot 12u Ieder jaar wordt over de hele wereld op de laatste zaterdag van april de werelddag tai-ji gehouden. De bedoeling is verbondenheid te creëren over de hele wereld door het laten vloeien van positieve ‘QI’ (levensenergie) bij het beoefenen van Tai-ji. Waar: Liedspark, Parkstraat, Oudenaarde Inkom: gratis Info: De Ast vzw, 055 30 03 05 of info@ast.be

Om 19u Vermeylenfonds organiseert een Nepalese talking diner. Waar: Liedskasteel, Parkstraat 4, Oudenaarde Inkom: €12 leden, €15 niet leden Info: Johan Soenen, 055 49 87 23

Zondag 25 april Erfgoeddag 2010 Filmclub Het Groot Licht brengt de film ‘Vertigo’. Scottie Ferguson die vanwege zijn hoogtevrees ontslag heeft genomen als rechercheur, wordt door een oude vriend ingehuurd om zijn vrouw Madeleine (Kim Novak) te schaduwen. Madeleine is geobsedeerd door de geest van een overleden vrouw en dreigt zelfmoord te plegen. Vertigo is een van de meest angstaanjagende romantische films. Waar: CC De Woeker, Woeker 3, Oudenaarde Inkom: €3 (€3 voor jongeren en senioren, €1.5 OK-pas)

Van 10u tot 18u Tentoonstelling ‘Op en neer en heen en weer met Verdures’. Vroeger verdween textiel pas uit circulatie als het tot op de draad versleten was, de restjes werden steeds opnieuw hergebruikt. Dit project is gebaseerd op de ecologische ‘wieg tot wieg’-filosofie. Waar: Oude brandweerkazerne, Woeker 7, Oudenaarde Info: Dienst Cultuur, 055 33 51 03 of cultuur@oudenaarde.be

Zaterdag 17 april

Vrijdag 23 april

Om 10u

Om 20u30

Om 20u30

De dansvoorstelling ‘Copy that? WeAllGo’ gaat over originaliteit,

Antikrisis / Gypsi Hip! Mec Yek is de verrassende mix van twee Roma

‘De echte Adriaen Brouwer spreekt!’ Adriaen Brouwer (de enige echte?) nodigt iedereen uit op een conference over zijn vijf werkjes in


het Oudenaardse stadhuis. Via de vijf zintuigen gaat hij op een ludieke manier in op de soms flinterdunne grens tussen echt-onecht, authentiek en fake? Was het zó erg dat de meester een heel klein beetje hulp kreeg van zijn leerlingen? Geniet op een ontspannen manier van een beladen thema! Waar: Stadhuis, Markt 1, Oudenaarde

Om 11u Lezing ‘Kantverhaal: echte of valse kant?’ in het kader ven Erfgoeddag 2010. Al snel na het ontstaan van de kostbare kanttechniek doken ook (goedkope) nabootsingen op en zocht men naar allerlei werkwijzen die minder tijdrovend waren. Nu is het, zelfs voor specialisten, vaak bijna onmogelijk om die imitaties te onderscheiden van hun historische, handgemaakte voorbeelden. Deze lezing zal alvast een tipje van de kantsluier oplichten! Waar: Volkszaal Stadhuis, Markt 1, Oudenaarde

Info en inschrijving (voor 20 april): Dirk Van Beveren, 09 269 32 14 of Marleen Van Den eekhout, 09 269 32 22.

Vrijdag 30 april Om 20u30 In ‘Aap’, hun derde voorstelling, slingert Manmanman door de Congolese jungle om te landen tussen de oren van een aap. Darwin en Freud kijken glimlachend toe. Manmanman laat het instinct botvieren en geeft ‘de primaat in de mens’ vrij spel. Op geheel eigen wijze vertelt Manmanman over King Kong en de liefde, over Leopold II en over schaamtelijk behaarde mannen. Waar: CC De Woeker, Woeker 3, Oudenaarde Inkom: €15 Info: Dienst Cultuur, 055 33 51 35 of cultuur@oudenaarde.be

Hij wordt door velen beschouwd als de grootste persoonlijkheid die de Europese jazz heeft voortgebracht. Deze manouche-zigeuner leverde in zijn improvisaties op de gitaar een belangrijke bijdrage aan de jazz. DjanGo! Is een hommage door een uitzonderlijk octet; geen kopie maar een eigen interpretatie… Met Bart Vervaeck, Koen De Cauter en zijn groep. Waar: CC De Woeker, Woeker 3, Oudenaarde Inkom: €15 Info: Dienst Cultuur, 055 33 51 35 of cultuur@oudenaarde.be

Zaterdag 8 mei Om 5u KAV/KWB Asper en de parochiegemeenschap Asper organiseren de jaarlijkse bedevaart naar Kerselare. Om 5 uur vertrekken de voetgangers aan de kerk van Asper, om 6u15 de fietsers. Om 7u30 wordt er een eucharistieviering opgedragen in de kapel van Kerselare. Waar: Kapel Kerselare, Kerzelare 98, 9700 Edelare Info: 09 384 66 56 of www.dekanaat-oudenaarde.be

Woensdag 12 mei

Van 10u tot 14u30

Vanaf 21u

Uitstap ‘Tour d’Oudenaardsch bruinen’. In hoeverre lijkt het bier dat we vandaag drinken nog op de ‘échten Oudenaardschen bruinen’ van weleer? We gaan met de fiets op onderzoek! Langs het prachtig parcours word je onder muzikale begeleiding getrakteerd op een bezoek aan verschillende brouwerijen en andere staaltjes Oudenaards erfgoed. Waar: Dienst Toerisme, Markt 1, Oudenaarde Info: Dienst Cultuur, 055 33 51 03 of cultuur@oudenaarde.be

Oudenaarde Goes Fout. Met DJ Sven Ornelis (the one and only) DJ Daddy Cool (Krypton) DJ Koen (Salons Mantovani) DJ James Brown (Dolle Koeien Fuif). Organisatie van Event-A. Waar: De Qubus, Lindestraat, Oudenaarde Info en reservatie: mail@event-a.be

Zondag 2 mei Vanaf 14u tot 17u Lieveheersbeestjeswandeling in Bos ‘t Ename. Organisatie Natuurpunt. Waar: Braambrugstraat 34, Mater Info: Anne Fobert, tel. 055 21 01 37

Vrijdag 7 mei Om 20u30

Donderdag 29 april Vanaf 9u30 De 55-plussers van regio Oudenaarde worden opnieuw verwacht op de jaarlijkse omnisportdag. OKRA Kruishoutem is in 2010 het gasttrefpunt. Keuze uit diverse sporten: krulbollen, petanque, wandelen, fietsen en lijndans. Er is een middagmaal voorzien met koude schotel of stoverij met frieten. Waar: De Zandvlooi, Passionistenstraat 48, Kruishoutem Inkom: €3, koude schotel €10, stoverij €13.

Zondag 16 mei Vanaf 7u30 tot 10u30 Vroegemorgenzangtocht te Oudenaarde. Organisatie Natuurpunt. Waar: Vrije parking aan de vestingen te Oudenaarde (einde van Minderbroederstraat) Info: André Wandels, tel. 09 383 66 25

Wenst u hier ook uw evenement gratis te promoten ?

Django! 100 jaar geleden werd Django Reinhardt in België geboren.

Mail ons de nodige info en eventueel afbeelding door naar info@randeevoe.be

17


Met overgave kamde ze haar lange haren, bracht oogschaduw en rouge aan en maakte zich verder helemaal op. Geen detail ging verloren. Alleen aan haar sieraad haperde wat. Eerst kwamen twee parels los. Ze vielen met doffe tikjes op het tapijt. Nadien -ontstellend langzaam, gespreid over vele urenvolgden alle andere. Rond de dertig doffe tikjes. Wanneer eindelijk de rust was weergekeerd voelde elk detail in haar zich naakt en lelijk. Heel kwetsbaar vooral en ouder dan eender welke spiegel haar zou durven vertellen. Paul Cox

EEN GEDICHT Op deze bladzijde wordt, afwisselend van mezelf of van een van mijn favoriete dichters of dichteressen, een gedicht gebracht.Telkens laat ik het vergezellen van een korte introductie of situering. Het is alles behalve eenvoudig om je eigen gedichten in te leiden of te bespreken. Veeleer is het delicaat en dreigt een dergelijke bespreking net afbreuk te doen aan de betekenis van poëzie zelf. Ik dreig op die manier nogal rationeel te ontrafelen wat het redelijke in grote mate overstijgt. Het hiernaast gebrachte gedicht wil een dubbele, maar in elkaar overlopende spanning weergeven: de kwelling van (vooral uiterlijke) vergankelijkheid en tegelijk ook de negatie van (vooral innerlijke) authenticiteit en kwetsbaarheid. Het gegeven spanningsveld probeer ik te versterken door het tot enkele wezenlijke metaforen te herleiden.

Tekst : Paul Cox

POEZIE

PARELS

Kop van de Maand Elke maand legt Randeevoe een kleurrijk persoon uit onze omgeving vast op de gevoelige plaat. Willen of niet, lachen zal hij ! Factsheet :

Geen land te ver of weer te bars voor deze rasechte natuurmens. Al jarenlang zet Guido Tack zich met de glimlach (en een goed glas) in voor Vlaanderens groen. We kennen hem dan ook als voorzitter van de vereniging Natuurpunt. Daarnaast is hij ook leidende figuur en oprichter van de inmiddels gekende werkgroep bos t’ Ename. Maar zijn bezigheden beperken zich zeker niet tot het officiële! Hij verzorgt ook boswandelingen en lezingen of gewoon een gezellig avondje café. Eveneens de enige Oudenaardist die een gevecht aanging met Pascal Platel en het kan navertellen, een robbertje dat zelfs de openbare omroep haalde. Laat ons zijn vocale talenten niet vergeten: als kenner van kampvuurliedjes en lid van het geuzenkoor draagt hij ook muzikaal een steentje bij. Guido is meer dan enkel officiële titels en anekdotes: hij is een drijvende kracht, een gangzetter, een touwtrekker. Een van de drijfveren achter een bloeiend sociaal leven met diversiteit, een kleurrijk figuur die met zijn gezellige bulderstem altijd en overal leven in de brouwerij brengt.

Als je Guido tegen het stevige lijf loopt, aarzel dan niet hem een goede Enaamse Tripel te trakteren of een gezellig liedje aan te heffen. Deze beer heeft het zeker verdiend!

18

Tekst : Rogier Descamps

Naam & Voornaam : Guido Tack Beroep : Ambtenaar Wonende : Spendelos Geboortejaar : 1958


WEDSTRIJD

e G R AT I S

M A A N D B L A D

Waar heb ik dat nog gezien ? Elke maand trekt Randeevoe door Oudenaarde centrum op zoek naar een uniek kiekje. Heb jij oog voor detail, dan herken je het vast… Want één ding is zeker, u heeft het nog al gezien! Deze maand schenkt Randeevoe aan de fortuinlijke winnaar een restaurantcheque t.w.v. 50 euro bij De Priorij van Elsegem te Oudenaarde. U kan uw antwoord sturen naar info@randeevoe.be. De winnaar wordt getrokken uit de verschillende inzendingen.

OPENINGSUREN MA DIVRIJ

ZA

ZO

gesloten 10u-12u30 13u30-18u30 doorlopend 9u-18u gesloten

FASHION FOR HER

NIEUW TE RONSE 8 SUPERMERKEN ONDER 1 DAK! D.E.P.T. SKUNKFUNK NÜMPH NTS MINA UK ANGELS NEVER DIE

N

LAVAND

b b ij a d e i j af a n k ni gift oo e e p Ge uw v va ld e a n 1 ig za n d af bo to a e € n t e k ze 5 pe in U 0 r k d a p2 bo ,0 la pr d n 0 nt il a in te .

O

Neerhofstraat 2 (Shopping Center Delhaize) • 9600 Ronse

K

MET DANK AAN

- €RTIN 7, G S B 50 O

MILK & ROSES


UW ONAFHANKELIJK ADVISEUR IN

VASTGOED

VERZEKERINGEN

OVERNAMES

BELEGGINGEN

VERMOGENSBEHEER

KREDIETEN

Wij bieden u • kwaliteit in al onze vakgebieden • flexibiliteit en een persoonlijke aanpak • oplossingen op maat voor uw onderneming en uw privézaken Hoogstraat 36 - 9700 Oudenaarde - Tel. 055 33 92 22 - Fax 055 31 85 82 - E-mail info@vanwelden.be

Bezoek onze website: www.vanwelden.be


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.