Page 1

ART MEDIEVAL ROMÀNIC

professor: Ramon Pujolà

Nom i Cognoms

Grup

1


2


En aquesta unitat farem una passejada per l'Alta Edat Mitjana, amb els seus edificis, i les pors i les joies de la seva gent. S’inclou una visita al Monestir de Ripoll i al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

En acabar la unitat podrem: -

Exposar en quin moment polític, social i econòmic neixen el romànic.

-

Enumerar i exposar les principals aportacions tècniques de l'arquitectura romànica.

-

Indicar les construccions més destacades del romànic del nostre país i les seves característiques.

-

Exposar les característiques distintives de l’escultura romànica.

-

Reconèixer algunes de les principals escultures romàniques del nostre país i explicar-ne els trets més importants i la seva funció.

-

Exposar les característiques distintives de la pintura romànica.

-

Reconèixer algunes de les principals pintures romàniques del nostre país i explicar-ne els trets més importants i la seva funció.

-

Comentar la principal tècnica pictórica romànica.

3


ART MEDIEVAL ART ROMÀNIC Què hem de saber abans de començar a parlar de Romànic? S’anomena romànic l’estil artístic per excel·lència de L’Alta Edat Mitjana. S’estén per l’Europa occidental, des de l’any 1000 fins a mitjans del segle XII. El podem definir com un estil feudal, agrari i monàstic.

Trets generals d’aquesta època: · Època de molta inseguretat. La gent estava sotmesa a constants atacs de musulmans i francs. · Època de molta misèria i de grans malalties. · Època feudal, de senyors, vassalls i serfs. L’economia feudal era rural i es basava en l’agricultura. Les terres dels comptes eres donades als nobles i a l’Església que, a la vegada, la cedien als serfs per tal què la treballessin. · L’Església era l’element religiós més important, on s’albergava els clergues i els monjos que eren els únics que sabien llegir i escriure. La cultura es concentrava principalment als monestirs. · Època de fort fervor religiós: -

Iniciada per l’obscura profecia de l’Apocalipsi, que era interpretada com si el món hagués de desaparèixer l’any 1000 o 1033, van fer que l’home d’aquella època, conduït per l’Església, es refugiés en la fe.

-

Seguida pels pelegrinatges o viatges sants. Al llarg de l’Edat Mitjana, es van configurar camins de pelegrinació a llocs sants, amb l’esperança o bé de guarir-se d’una malaltia, o bé perquè l’església prometia la salvació eterna de les ànimes dels pelegrins. Les rutes de pelegrinació cristiana més prestigioses eren la de Jerusalem; on va viure i va morir Jesucrist, la de Roma, centre administratiu de l’església, on fou martiritzat el primer Papa; Sant Pere de Vaticà, i la de Santiago de Compostel·la, en el nord-est d’Espanya, on es creia que estava enterrat l’apòstol Sant Jaume. Als voltants del segle X, els pelegrins començaren a fer rutes a través de França i Espanya per visitar el sepulcre de Sant Jaume. Al segle XII, fins i tot existia una guia que aconsellava als viatgers les millors rutes a seguir. Així doncs, al llarg dels camins de pelegrinatge es va anar construint edificacions i, a poc a poc, el romànic s’estengué per tota l’Europa Occidental. 4


L'ESGLÉSIA ROMÀNICA

Interior d'una església amb els murs són sòlids , fets de carreus, capaços de sostenir el pes de la coberta construïda amb volta de canó amb arcs faixons o diafragmàtics.

Les formes arquitectòniques del romànic són senzilles i austeres.

Els murs de pedra són massissos i de poca alçada , i els contrafors o estreps serveixen per reforçar aquests mur per la banda exterior.

L’ornamentació és sòbria. Exteriorment lesenes o faixes llombardes i arquets cecs.

L’arc utilitzat és el de mig punt.

Normalment, les plantes de les esglésies són de creu llatina.

Les façanes de les esglésies romàniques estan situades a l’oest lloc d’on a l’Edat Mitjana es creia que procedien les tenebres i tots els mals.

La capçalera o la zona de l’altar, l’absis i les absidioles estan situades a l’est, on surt el sol. La primera llum del dia entra per l’espitllera i és identificada en Jesucrist.

Les portes de les esglésies s’anomenen portes atrompetades i estan formades per arquivoltes.

Les finestres, en general poques, són petites i s’anomenen espitlleres.

L’element de suport per la seva robustesa és el pilar.

Els elements arquitectònics principals en les cobertes són la volta de canó i la volta d’aresta.

Els absis i les absidioles semicirculars se situen a les capçaleres de les esglésies.

Un dels elements més representatius d’una església el constitueix el campanar. El tipus fonamental és la torre campanar, un prisma rectangular d’alçada considerable. Una altra solució és la del campanar d’espadanya, paret o cadireta, consisteix en un mur que sobresurt de la coberta amb un o més forats on s’allotgen les campanes.

L’altar es situa en la zona presbiteriana

Les finestres, en general poques, són petites i s'anomenen espitlleres.

La volta d’aresta és la intersecció de dues voltes de canó.

Dovelles

Clau

Absis

Absidiola

Per la seva robustesa els pilars són els elements de suport

volta de canó

Arc de mig punt Contraforts

Carcassa de fusta que permetia construir un arc o una volta. Un cop posades les dovelles, la carcassa es cremava.

5

Planta de creu llatina


L'ESCULTURA ROMÀNICA Majestat Batlló - Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) (mitjan segle XII) Es tracta d’un Crist en Majestat que manifesta el concepte romànic de la crucifixió, no com a patiment sinó com el seu triomf sobre la mort. Així, la figura apareix sobreposada a la creu, sense signes que mostrin el sofriment. La talla, policromada en roig i blau, està feta em fusta de xiprer i castanyer, és una bella imatge en que veiem Crist vestint una túnica llarga cenyida amb un cordó a la cintura.

Mare de Déu de Ger - Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) (segona meitat segle XII) La Mare de Déu es presenta només com a “seient”, com a Tron de Saviesa. La figura del Nen no correspon a un nen, sinó que és un adult de mida petita ja que es vol remarcar la imatge de Crist jutge i un nen semblaria massa dolç. Les dues figures són totalment frontals i gairebé simètriques, amb una expressió hieràtica i sense cap mena d’interrelació entre elles.

Mare de Déu de Montserrat «La Moreneta» (darrer terç del segle XII) És una preciosa talla de fusta d’àlber i de faig de menys d’un metre d’alçada, emmorenida pel pas del temps. Maria, asseguda en un seient cerimonial, és representada com una reina, duu corona. Sosté una esfera amb la mà dreta, esfera (forma perfecta que simbolitza la totalitat, l’Univers) que ens explica que sómdavant d’una divinitat. Amb la mà esquerra protegeix al Nen que seu a la seva falda. El nen Jesús és rei que perdona o jutja. Aixeca la mà dreta amb els tres dits oberts en senyal de benedicció i, en l’altra, aguanta una esfera que recorda una pinya, signe de fecunditat i vida perenne. La imatge de la Moreneta venerada sense interrupció des de finals del segle XII ha esdevingut una icona nacional.

Capitell romànic dels claustre de Sant Miquel de Cuixà A banda de les nombroses imatges de Marededéus i les Crucifixions, generalment de fusta policromada, també cal destacar els capitells on és freqüent trobar-hi esculpits en pedra: fragments bíblics i monstres o éssers fantàstics que, generalment, representen el diable, l'infern o el mal. 6


LA PINTURA MURAL Les característiques destacables de la pintura romànica són les següents: •

La tècnica habitual és la del fresc, és a dir, sobre paret tot just emblanquinades, per tal que la pintura penetri la calç i es conservi molt de temps.

Inexistència de perspectiva, els colors són plans i els fons són inexistents.

La pintura mural s’utilitza per adoctrinar i per decorar les esglésies amb temes bíblics. Generalment, els absis inclouen el Pantocràtor, que és la representació de Crist com a senyor de l’Univers, pintat en actitud de beneir dins d’una mandorla o ametlla mística, i acompanyat del Tetramorf, que és la representació dels quatre evangelistes (Joan-àguila, Mateu- àngel, Lluc-brau i Marc-lleó)

Les imatges són esquemàtiques, sovint s’exageren o es deformen alguns trets de les figures per fer-les més expressives. Les actituds són rígides, hieràtiques.

Màndorla

Pantocràtor Crist en Majestat (Maiestas Domini)

Tetramorf (àliga de Sant Joan)

Tetramorf (àngel de Sant Mateu)

Sant Climent de Taüll És una església romànica del segle XI localitzada a Taüll al terme municipal de la Vall de Boí. En el seu origen, tota l’església va estar revestida amb pintures. S’han conservat a través dels segles les pintures de l’absis central que van ser traslladades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per protegir-les i conservar-les adequadament.

(Lleó de Sant Marc)

Marededéu

Apòstols

Tetramorf (brau de Sant Lluc) Tetramorf

EGO SUM LUX MUNDI Jo sóc la llum del món

Rostre inexpressiu del Crist en Majestat acompanyat de les lletres gregues «alfa» i «omega» (principi i fi de la creació).

7


TÈCNICA DEL FRESC La pintura al fresc és una tècnica pictòrica en què el suport és el mur o paret preparat amb arrebossat de sorra i calç. El pigment diluït en aigua s’aplica a aquest mur abans que l’arrebossat estigui sec. A mesura que l’arrebossat s’eixuga, el pigment s’adhereix. És per aquest motiu que la pintura al fresc és una de les tècniques pictòriques més resistents.

Santa Maria de Taül

La Mare de Déu, asseguda en un tron i envoltada per una màndorla, sosté el Fill a la falda. Duu una ampla túnica i un vel curt que cau damunt les espatlles. L’Infant, alça la dreta en senyal de benedicció. Tot acompanyant el conjunt de Marededéu i Fill s’hi representa el tema de l’Epifania, o adoració dels Mags, que s’apropen per a la presentació de les ofrenes; a l’esquerra, Melcior (vellesa) i a la dreta, Gaspar (joventut) i Baltasar (maduresa). Santa Maria de Taüll és a pocs metres de l’església de Sant Climent que pertany també al segle XI. L’interior del temple estava completament decorat amb pintures murals, arrencades entre el 1919 i 1923; es conserven al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona. 8

Les funcions bàsiques de l’escultura i la pintura romàniques són les següents:

Decorativa.

Narrativa i didàctica, ja que permet explicar episodis de la història sagrada. La importància d’aquesta funció es fa evident si es té en compte que la majoria de la població

era analfabeta.


EXERCICIS 1. Situa, amb colors vermell, en aquesta línia del temps, l'estil ROMÀNIC.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

IX

X

XI

XII

XII

XII

2. Completa, aquest paràgraf amb la informació del text de la pàgina 1.

S’anomena romànic l’estil artístic per excel·lència de ____________________________________. S’estén per ________________________________,

des

de

l’any

_________

fins

a

________________________________________. El Romànic és l’art de la ______________________________________, moment en què la _________________________________________ i l’agricultura era la base de ___________________________. En aquesta època, la cultura es concentrava principalment_____________________________________.

Es per

aquests motius que definim el romànic com un estil ___________________, ___________________ i ____________________. 3. Contesta les preguntes següents: a. Quins són els motius pels quals la gent de l'època feudal tingués por de l'arribada de l'any 1000?

________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ b. Què són els pelegrinatges i quins són els centres de pelegrinació més importants?

________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 4. Aquesta il.lustració correspon al monestir de Sant Pere de Rodes. Busca a internet les diferents qüestions i contesta les preguntes següents: Qui són els anacoretes o ermitans? ________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Què és un cenobi i qui són els cenobites? __________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Què és un monestir? __________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Quins són els nuclis (espais) més importants de l'organització arquitectònica d'un monestir?

________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 9


5. Observa aquestes esglésies romàniques i marca amb una creu les seves característiques arquitectòniques. Característiques dels murs Murs baixos i robustos Murs alts i esvelts Parets laterals sense contraforts Parets laterals amb contraforts Campanar de cadireta o espadanya Un sol campanar

Característiques de les portes i finestres Finestres d’espitllera Grans finestrals Finestres decorades amb vitralls Finestres sense vidrieres Una sola porta d'accés i situada a l'oest Diverses portes d'accés

Característiques dels arcs Arcs lobulats Arcs ogivals o apuntats Arcs de mig punt Arcs de ferradura

Elements interiors Pilars robustos Pilars esvelts Volta d'aresta Volta de canó Capçalera amb absis i absidioles Capçalera amb capelles radials

Característiques de la planta Planta en forma de creu grega Planta en forma de creu llatina

6. Escriu els deu números corresponents a cada un dels elements arquitectònics d'aquesta planta d'una església romànica .

1. Pilar 2. Nau transversal 3. Absis 4. Absidioles 5. Nau central

6. Nau lateral 7. Presbiteri 8. Arc faixó o diafragmàtic 9. Pòrtic abotzinat 10. Mur massís

10


7. Localitza els deu noms corresponents a cada una d'aquestes imatges i escriu-los en el globus corresponent. Absis, Absidiola Arcs cecs Faixes llombardes Campanar d'espadanya o cadireta Torre campanar Presbiteri Arquivoltes, Finestra esqueixada Arcs faixons

11


8. Comenta aquestes tres imatges.

9. Explica en què consisteix la tècnica pictòrica de la pintura al fresc?

________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 12


10. Observa aquesta il.lustració de la pintura romànica de l'absis de Sant Climent de Taüll, localitza els noms corresponents a cada un dels globus assenyalats. (Màndorla, Tetramorf, Melcior, Alfa i Omega, Gaspar, Pantocràtor, Mare de Déu, Baltasar, Apostolat, Llibre sagrat amb la frase «Ego sum lux mundi»).

11. Marca amb una creu les característiques corresponents a les pintures romàniques. La finalitat de les pintures era didàctica, la seva missió era la d'ensenyar als fidels diferents històries bíbliques. La finalitat era simplement decorativa. Crist és presentat com a senyor de l'Univers. Crist és presentat com un Déu d’amor. Les figures són molt realistes i tenen molt moviment. Les figures són esquemàtiques i tenen moviments encarcarats. Els fons són d'un gran realisme. Els fons són pintats amb franges de diferents colors. La tècnica pictòrica més freqüent és la de l'oli. La tècnica pictòrica més freqüent és la del fresc. Inexistència de perspectiva i colors plans. 13


11. Contesta les preguntes següents: a) Què entenem per Pantocràtor o Maiestas Domini?________________________________________

______________________________________________________________________ b) Què és una màndorla?_______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ c) Què entenem per Tetramorf i quins són els seus símbols?__________________________________________ __________________________________________________________________________________________ d) Què vol dir la frase "Ego sum lux mundi" que es pot veure en el llibre que porta el Crist en majestat de Taüll?____ _________________________________________________________________________________________ e) Què volen representar les lletres gregues (alfa i omega) de l’absis de Sant Climent de Taüll?______________ _________________________________________________________________________________________ f) Et sembla que la mirada del Crist de Taüll és penetrant?________Per què?______________________________ _________________________________________________________________________________________ g) Penses que les pintures romàniques tenen una funció didàctica?________Per què?_______________________ _________________________________________________________________________________________ h) Què és l’epifania?___________________________________________________________________________ i) Com són representats els Reis d’Orient?________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ j) Com és representada la Mare de Déu de Santa Maria de Taüll?_____________________________________ __________________________________________________________________________________________ k) Quina acció fa el nen Jesús amb la mà dreta, en la pintura de Santa Maria de Taüll?_____________________ I què vol representar aquesta acció?____________________________________________________________

14

Art Romànic  

Art Romànic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you