Page 1

etites coses little things

kleine Dinge

pequeĂąas cosas

Carmen P. Romero, soprano Viviana Salisi, piano Àngel Belda, clarinet Rosa Vidal, violoncel


Carmen P. Romero comença a cantar amb dotze anys com a integrant de diverses formacions corals dirigides per la seva professora de piano, Pepa Álvarez. Durant els seus estudis superiors de piano desenvolupa ja un gust i interés especial pel món del cant, la qual cosa la porta a continuar la seva formació com a cantant a l’Escola Superior de Música de Catalunya i, posteriorment, a l’Universität für Musik and darstellende Kunst de Viena. Viviana Salisi descobreix el seu amor per l’acompanyament vocal durant els seus estudis de piano a Barcelona i posteriorment es trasllada a l’Academia de Música Franz Liszt de Weimar per a consolidar la seva formació. Després d’haver treballat un temps com a correpetidora d’òpera, des del 2004 es centra en la seva tasca com a repertorista de cant a l’Escola Superior de música de Catalunya. És en aquesta escola on ambdues es coneixen l’any 2008. La similitud de les seves idees en l’àmbit musical i la seva afinitat personal es fan patents ja en les primeres classes, la qual cosa les uneix molt aviat en una profunda amistat que ràpidament transcendeix els límits de l’escola. Aquest CD recull les peces musicals de l’espectacle PETITES COSES, que convida al públic, a gaudir dels petits plaers de la vida; descobrint-li un món senzill, però ric i efervescent al mateix temps, en el qual és possible sentir que cada instant podria ser “el moment perfecte”.

Carmen P. Romero starts singing at the age of 12 as a member of several choirs directed by her Carmen P. Romero, soprano piano teacher, Pepa Álvarez. While studying piano at an advanced level, she develops a taste and special interest in the world of singing, which leads her to continue her training as a vocalist in the Escola Superior de Música de Catalunya and then at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Vienna. Viviana Salisi discovers her passion for vocal accompaniment during her piano studies in Barcelona and she later moves to the Academia de Música Franz Liszt in Weimar to consolidate her training. En 2001, now a mother of two children, she decides to take a break from the theatrical world for something more quiescent, and works as an accompanying pianist in the singing classes of the familiar Escola Superior de Música de Catalunya. Viviana Salisi, piano

It is here where they both meet in 2008. They find that they share similar ideas and insights in the musical field, and even in the early stages, their personal affinities become evident and ultimately lead them to form a deep friendship that transcends the boundaries of the school. This CD is a compilation of musical pieces from the show PETITES COSES, which enrapture the audience by inviting them to enjoy the small pleasures of life; thereby unveiling a simple world, that is rich and mirthful at the same time, where it is possible to feel that each moment could be “the perfect moment”.


etites coses... …per olorar, per contemplar, per escoltar…per deixar-nos encantar! …que ens transformen quan les presenciem i les compartim! petites grans coses... que arriben sense esperar-les i, a vegades, senzillament passen sense que ens n’adonem. pequeñas cosas por descubrir… …que oler, que contemplar, que escuchar…¡que nos cautivan… … y nos transforman al presenciarlas y compartirlas!

little things to be discovered… …to smell, to contemplate, to listen to … and we are allured… … and transmuted simply by beholding them and sharing them!

pequeñas grandes cosas… que llegan sin esperarlas y, a menudo, suceden sin que apenas nos demos cuenta.

little big things… that come along when you least expect and, at times, just happen without us even realizing.


Petites coses per descobrir... Hi ha alguna cosa captivadora a les coses petites, minúscules, a les miniatures, a les coses a les que encara han de créixer. Alguna cosa en elles ens resulta a la vegada graciosa i tendra; i fa que, amagades com estan entre tot el que les envolta, acabem posant atenció en elles.

Hay algo cautivador en las cosas pequeñas, en las cosas minúsculas, en las miniaturas, en las cosas que aún están por crecer. Algo en ellas nos resulta a la vez gracioso y tierno; y hace que, aún escondidas como están entre todo lo que las rodea, acabemos fijándonos en ellas

There is something enthralling about little things, tiny things, in miniatures, in things that have yet to grow. We find them both affable and vulnerable; and even though they are hidden amongst everything that surrounds them, we still end up noticing them.


Le violette.............................................................................. A. Scarlatti Mein Liebster ist so klein (Italianisches Liederbuch)............................... H. Wolf Deux escargots s’en vont à l’enterrement d’une feuille morte.................... J. Kosma Auch kleine Dinge (Italianisches Liederbuch)....................................... H. Wolf


…PER OLORAR, PER VEURE, PER SENTIR…PER DEIXAR-NOS ENCANTAR! A algunes persones els agrada observar la caiguda de les fulles dels arbres a la tardor i el seu renàixer a la primavera... A d’altres els embriaga el so de les ones de la mar o el de les fulles dels arbres bressolades pel vent... ...La lectura d’un bon llibre, les rialles entre amics, les flors silvestres... ...petites coses ... petits plaers que omplin tota la nostra vida.

A algunas personas les gusta observar la caída de las hojas en otoño y la llegada de la primavera… A otras les relaja el sonido de las olas del mar o el de las hojas de los árboles mecidas por el viento. ...La lectura de un buen libro, las risas entre amigos, la comida, las flores silvestres... ...pequeñas cosas… pequeños placeres que hacen nuestra vida más agradable.

Some people like to contemplate trees shedding their leaves in Autumn and watching how they blossom when Spring arrives…Others find the sound of the waves in the sea relaxing or the sound of leaves in the trees, gently rustling on the breeze. ...Reading a good novel, laughter in the company of friends, wild flowers... …little things…little pleasures that brighten up our lives.


As froliñas dos Toxos .......................................... E. Toldrà Maig.............................................................E. Toldrà To a blue-­eyed baby.............................................E.R. Warren Seit ich ihn gesehen -(clarinet, piano i soprano)..........F. Lachner


…que ens transformen quan les presenciem i les compartim! De sobte, i quasi sense adonarnos, comencem a apreciar a través d’aquestes petites coses els petits moments que conformen totes les nostres vides: el dia que vam conèixer als que volem, el primer dia de treball, el record de les vacances de petits, les vesprades tranquil·les a casa... ... els naixements ... les pèrdues que tots inevitablement patim al llarg de les nostres vides ... i, sobretot, els dies de festa, els dies de rialles entre amics i familiars: els dies compartits.

Y sin darnos cuenta, a través de estas pequeñas cosas comenzamos a apreciar también, tenuemente, los pequeños momentos que conforman todas nuestras vidas: el día que conocimos a los que queremos, el primer día de trabajo, el recuerdo de las vacaciones de cuando éramos pequeños, las tardes tranquilas en casa… …los nacimientos…las pérdidas que todos inevitablemente sufrimos a lo largo de nuestras vidas…y, sobre todo, los días de fiesta, los días de risas entre amigos y familiares: los días compartidos. And even without realizing, through these little things, we start to appreciate, somewhat tenuously, all those little moments that have formed part of our lives: the day we met our loved ones, the first day at work, our memories of childhood holidays, relaxing afternoons at home…births…the losses that we all inevitably suffer throughout our lives…and, above all, festive days, days of laughter with family and friends: days shared with others.


Romanç de Santa Llúcia..................................................E. Toldrà Romanze (Die Verschworenen)- (clarinet, piano i soprano)..........R. Schumann Die Mainacht..............................................................J. Brahms No por amor, no por tristeza.............................................A. García Abril An die Musik...............................................................F. Schubert


petites grans coses... que arriben sense esperar-les i, a vegades, senzillament passen sense que ens n’adonem. Per què una cosa es considera petita? Perquè no es mostra de manera òbvia, perquè no s’exposa, perquè és subtil, tènue, discreta, senzilla; perquè arriba tots els dies sense avisar i espera que avui ... per fi! ... la descobreixes i et sorprengues pel descobriment i l’hi ho expliques a algú i aquest a la vegada se sorprenga també i, a poc a poc i d’aquesta manera, tots ampliem la nostra visió i mirem una mica més enllà del que veiem a simple vista ... i el petit es faça gran ... I EL PETIT, FET GRAN, ENS descobrisca LA NOSTRA PRÒPIA SENZILLESA.

¿Por qué algo se considera pequeño? Porque no se muestra de manera obvia, porque no se expone, porque es sutil, tenue, discreto, sencillo; porque llega todos los días sin avisar y espera que hoy…¡por fin!... lo descubras y te maravilles con el descubrimiento y se lo cuentes a alguien y éste quizás se sorprenda también y, poco a poco y de esta manera, todos ampliemos nuestra visión y miremos un poco más allá de lo que vemos a simple vista… y lo pequeño se haga grande… Y LO PEQUEÑO, HECHO GRANDE, NOS DESCUBRA NUESTRA PROPIA SENCILLEZ. Why is something considered to be small? Because it does not make itself obvious, because it is not put on show, because it is subtle, ethereal, discreet, simple; because it comes around every day without warning and it hopes that today … (at last!)... you will discover it and marvel at the discovery and that you tell somebody else and perhaps they too will be taken by surprise and, little by little and in this way, we will all widen our vision and look beyond what we see at first sight… and small becomes big… AND SMALL, MADE BIG, WILL REVEAL OUR OWN INNER SIMPLICITY.


Ganz leise (clarinet, cello, piano i soprano)..........................F. Grothe Bachiana brasileira nº 5 (I)-(cello, piano i soprano).................H. Villa-lobos L’heure exquise.............................................................R. Hahn


“Un arbre que un home no pot abraçar Nasqué d’un brot fi com un cabell. Una torre de nou pisos Primer fou un minúscul pilot de terra.

Un viatge de mil milles comença amb un pas.” Lao Tse Tung Un árbol que un hombre no puede abrazar nació de un brote fino como un cabello. Una torre de nueve pisos primero fue un minúsculo montón de tierra. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso.

A tree that a man cannot embrace grew from a shoot as fine as a hair. A nine-storey tower was once a tiny mound of earth. A thousand-mile journey starts with a single step.

Petites coses (Fullet)