Música Sacra a La Rectoria 2015

Page 1

VIII edició

MÚSICA

SACRA a La Rectoria

2015

A R B ÚSIC M A A DE C

LA M

Església de Sant Francesc de Paula, El Ràfol d´Almúnia (Alacant)

del 27 al 29 de marçÍndex

Índex Salutació del Rei, Saludo, Salutation................................ 5 Salutació de l’Alcalde. ....................................................... 6 Saludo, Salutation.................................................................... 7

Presentació................................................................................. 8 Presentación, Presentation...................................................... 9

María José Martos, soprano Quintet de Corda Boccherini. ..................................10 Programa...............................................................................13

Neovocalis. ................................................................................14 Programa...............................................................................17

Empar Llàcer, mezzosoprano Da ponte Trio..........................................................................19

Programa...............................................................................21

Cor de La Rectoria..............................................................22

Programa...............................................................................25

3


4

Detall d’un capitell de l’Església de Sant Francesc de Paula.


Con un afectuoso saludo para los vecinos de El Ràfol d’Almúnia y los participantes en la VIII edición de este evento musical. Amb una afectuosa salutació per als veïns del Ràfol d’Almúnia i els participants en la VIII edició d’aquest esdeveniment musical. With best regards to the people of Ràfol d’Almúnia and all participants in the eighth edition of this musical event.

5


Salutació

De vegades resulta complicat escriure una salutació o unes paraules de presentació d’un esdeveniment; i esta és una de tantes. Segurament en estos casos és millor recórrer als sentiments que t’inspira, i és ... orgull. Música Sacra a La Rectoria és un repte cultural d’un xicotet poble que vol aprendre de la grandesa de la cultura, expressada mitjançant el cant coral. Al llarg de les set anteriors edicions de MSLR hem volgut fer arribar al públic les millors veus de la Comunitat Valenciana en un total de 26 concerts, i hem vist evolucionar en paral·lel un altre bonic projecte al costat d’este, real punt de partida de MSLR, el Cor de La Rectoria. En tots els concerts he pogut sentir emoció, he aguantat involuntàriament la respiració, en definitiva he gaudit moltíssim de les meravelles que alguns sers humans amb un do especial són capaços de fer amb la seua veu i quan conjuguen magistralment vàries veus. Però el més important és que he vist un gran nombre de persones que saben apreciar i aprecien la cultura, que s’esforcen amb gran interès en aprendre a respectar-la, a respectar els temps, la música, el silenci. Benvolguts amics, gràcies per creure en Música Sacra a La Rectoria, i per creure en la CULTURA. Em sent orgullós d’haver contribuït a crear oportunitats. 6

Alejandro Pastor Furió

Alcalde del Ràfol d’Almúnia


Salutació

Saludo

En ocasiones resulta complicado escribir unas palabras de saludo o presentación de un evento; y esta es una de ellas. Quizás lo mejor en estos casos es recurrir a los sentimientos que te inspira y, es… orgullo. Música Sacra a La Rectoria es un reto cultural de un pequeño pueblo que quiere aprender de la grandeza de la cultura, expresada a través del canto coral. A lo largo de las siete anteriores ediciones de MSLR hemos querido acercar al público las mejores voces de la Comunidad Valencia en un total de 26 conciertos, y hemos visto evolucionar en paralelo otro bonito proyecto junto a este, real punto de partida de MSLR, el Cor de La Rectoria. En todos los conciertos he podido sentir emoción, he contenido involuntariamente la respiración, en definitiva he disfrutado enormemente de las maravillas que algunos seres humanos con un don especial son capaces de hacer con su voz y cuando conjugan magistralmente varias voces. Pero lo más importante es que he visto un gran número de personas que saben apreciar y aprecian la cultura, que se esfuerzan con enorme interés en aprender a respetarla, a respetar los tiempos, la música, el silencio. Queridos amigos, gracias por creer en Música Sacra a La Rectoria, y por creer en la CULTURA. Me siento orgulloso de haber contribuido a crear oportunidades.

Salutation

Alejandro Pastor Furió

Alcalde de El Ràfol d’Almúnia

Sometimes it’s difficult to find the proper words of welcome to open an event; this is one of those situations. Perhaps the best in these cases is to just remember the feelings that inspire me and I’m proud of. Sacred Music at the Rectoria is always a cultural challenge for a small village that wishes to learn from the greatness of culture expressed through coral singing. Along the last seven editions of Sacred Music at the Rectoria we tried to bring to the public the best voices from the Valencian Community in a total of 26 concerts. At the same time, we were able to follow the evolution of a beautiful Idea which was initially the real starting point of the sacred music project: The Rectoria Choir. At all concerts I could feel strong emotions, I held involuntarily my breath and deeply enjoyed the wonder of people putting their voices together to perform something marvelous. But the main part of it was, I could meet many people who appreciate culture and show a big interest in learning to respect it, to respect music, it’s tempos and silences. Dear friends, thank you so much for beleaving in Sacred Music at the Rectoria and for beleaving in CULTURE. I feel very proud of having contributed to generate opportunities.

Alejandro Pastor Furió

Mayor of El Ràfol d’Almúnia

7


Presentació Hem volgut dedicar aquesta 8ª edició a la Música de Cambra. Solistes vocals i instrumentals, cors i grups de corda ens presenten una diversitat de repertoris que abasten des de l’època barroca fins a l’actualitat. La reconeguda soprano Maria José Martos acompanyada pel Quintet Boccherini obriran el festival amb el Stabat Mater del compositor Luigi Boccherini junt a obres dels segles XVIII i XIX. El dissabte és el torn del cor de cambra Nevocalis. Ens presentarà Eternal, un original recull de música romàntica i contemporània a capella que recorrerà des de la tradició fins a la modernitat en la música coral occidental. La mezzosoprano Empar Llàcer y Da Ponte Trio posaran música a la litúrgia del Diumenge de Rams amb peces vocals i instrumentals del barroc i del segle XX. Per a clausurar el cicle d’enguany, el Cor de La Rectoria junt al tenor José Martínez i distints solistes instrumentals oferiran un programa de compositors del segle XIX junt a obres de compositors actuals. Estaran acompanyats per l’arpista Úrsula Segarra i l’organista Josep Vicent Giner. Voldria agrair al rector D. Pablo Bohigues la seua col·laboració en l’elaboració de les últimes edicions. Cedint-nos la utilització incondicional de l’església per als assajos i els concerts i fent-nos sentir, realment, com a casa nostra. També vull agrair i destacar especialment el paper desenvolupat per Alejandro Pastor, alcalde del Ràfol, al llarg d’aquests vuit anys. No sols va saber recollir la proposta de crear un festival de música, sinó que la va fer seua i va posar tots els mitjans al seu abast per a dur-la a terme amb èxit, convertint a Música Sacra a La Rectoria en un dels cicles de referència en la Comunitat Valenciana. Esperem que la bona música continue sonant, per molts anys, al Ràfol d’Almúnia. Gaudiu!!

Jaume Morell

8

Director de Música Sacra a La Rectoria


Presentación

Presentació

Hemos querido dedicar esta 8ª edición a la Música de Cámara. Solistas vocales e instrumentales, coros y grupos de cuerda nos presentan una diversidad de repertorios que abarcan desde la época barroca hasta la actualidad. La reconocida soprano Maria José Martos acompañada por el Quinteto Boccherini abrirán el festival con el Stabat Mater del compositor Luigi Boccherini junto a obras de los siglos XVIII y XIX. El sábado es el turno del coro de cámara Nevocalis. Nos presentará Eternal, una original recopilación de música romántica y contemporánea a capella que recorrerá desde la tradición hasta la modernidad en música coral occidental. La mezzosoprano Empar Llàcer y Da Ponte Trío pondrán música a la liturgia del Domingo de Ramos con piezas vocales e instrumentales del barroco y del siglo XX. Para clausurar el ciclo de este año, el Cor de La Rectoria junto al tenor José Martínez y distintos solistas instrumentales ofrecerán un programa de compositores del siglo XIX junto a obras de compositores actuales. Estarán acompañados por la arpista Úrsula Segarra y el organista Josep Vicent Giner. Quisiera agradecer al párroco D. Pablo Bohigues su colaboración en la elaboración de las últimas ediciones. Cediéndonos la utilización incondicional de la iglesia para los ensayos y conciertos y haciéndonos sentir, realmente, como en nuestra casa. También quiero agradecer y destacar especialmente el papel desarrollado por Alejandro Pastor, alcalde de El Ràfol, a lo largo de estos ocho años. No sólo supo recoger la propuesta de crear un festival de música, sino que la hizo suya y puso todos los medios a su alcance para llevarla a cabo con éxito, convirtiendo a Música Sacra a La Rectoria en uno de los ciclos de referencia en la Comunidad Valenciana. Esperamos que la buena música continúe sonando, por muchos años, en El Ràfol d’Almúnia. Disfrutad!! Jaume Morell Director de Música Sacra a La Rectoria

Presentation

We wish to dedicate this 8th edition of Sacred Music to the Chamber Music. Vocal and instrumental soloists, choirs and string groups perform a huge variety of repertoirs starting at the baroque until modern times. The well known soprano María José Martos, joining the Boccherini String Quintet, will open the festival performing Luigi Boccherini’s Stabat Mater and some other interpretations from the eighteenIth and nineteenth centuries. On saturday comes the turn of the chamber choir Nevocalis to interpret Eternal, wich is a compilation of romantic music and contemporary music performed a capella, including traditional and modern western choral music. The mezzosoprano Empar Llàcer together with the Da Ponte Trio will add music to the Palm Sunday liturgy performing vocal and instrumental pieces from the baroque and the twentieth century. To close this year’s cycle the Cor de La Rectoria together with the tenor José Martínez will offer us a very interesting program of composers from the nineteenth century and contemporary composers. The harp player Úrsula Segarra and the organist Josep Vicent Giner will provide the instrumental support. I would very much like to thank Pablo Bohigues, priest of the church of Ràfol d’Almúnia, for his contribution to the last editions of Sacred Music. He allowed us to make unconditional use of the church for our rehearsals and concerts and helped us feeling “at home”. I would also like to emphasize the role plaid by Alejandro Pastor, Mayor of Ràfol d’Almúnia, over all these eight years. He not only knew how to pick the proposal of creating the Sacred Music Festival, he made it to his own and provided all means at his disposal to make sure it will succeed. Thank you very much for making Sacred Music at the Rectoria one of the reference cycles of the Valencian Community. We all hope good music will continue playing for many many years in Ràfol d’Almúnia. Enjoy it!!

Jaume Morell Director of Música Sacra a La Rectoria

9


Divendres, 27 de març a les 21:00 h.

Maria José Martos

Soprano

La qualitat artística de la soprano Maria José Martos s’assenta en la formació rebuda de grans mestres i en la seua dilatada experiència sobre els escenaris. Conserva l’empremta deixada per Carmen Martínez i Ana Luisa Chova en el Conservatori Superior de Música de València, posteriorment ampliada pel treball amb Miguel Zanetti, Victoria de los Ángeles i Carlo Bergonzi. Els primers reconeixements arribaren amb els premis dels concursos López Chavarri, Francisco Viñas, Internacional de Cant d’Oviedo, Amici dell’Accadémia Musicale Chigiana de Siena, Logroño, Francisco Alonso, Alfredo Kraus i Madame Butterfly, realitzant una turné, com a guanyadora d’este últim, per França, Itàlia, Japó i Corea. El debut en el Teatro de La Zarzuela, amb Gianni Schicchi (Lauretta), és l’inici d’una carrera que l’ha permès desenvolupar el seu repertori operístic i de Sarsuela en els principals escenaris: Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, Teatro de la Maestranza, Palau de la Música Catalana, Euskalduna, Teatro Campoamor, Palau de la Música de València, etc.

Maria José Martos

Soprano

La calidad artística de la soprano María José Martos se asienta en la formación recibida de grandes maestros y en su dilatada experiencia sobre los escenarios. Conserva la huella dejada por Carmen Martínez y Ana Luisa Chova en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, posteriormente ampliada por el trabajo con Miguel Zanetti, Victoria de los Ángeles y Carlo Bergonzi. Los primeros reconocimientos llegaron con los premios de los concursos López Chavarri, Francisco Viñas, Internacional de Canto de Oviedo, Amici dell’Académia Musicale Chigiana de Siena, Logroño, Francisco Alonso, Alfredo Kraus y Madame Butterfly, realizando una turné, como ganadora de éste último, por Francia, Italia, Japón y Corea.

10

El debut en el Teatro de La Zarzuela, con Gianni Schicchi (Lauretta), es el inicio de una carrera que le ha permitido desarrollar su repertorio operístico y de zarzuela en los principales escenarios: Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, Teatro de La Maestranza, Palau de la Música Catalana, Teatro Principal de Valencia, Euskalduna, Teatro Campoamor, Palau de la Música de València, etc.


Maria José Martos - Quintet Boccherini

Maria José Martos

Soprano

The artistic quality of the soprano María José Martos is based on the training she received from great masters and her long experience on stage. She still retains the imprint left by Carmen Martinez and Luisa Chova at the Valencia Conservatorio Superior de Música, later expanded by working with Miguel Zanetti, Victoria de los Ángeles and Carlos Bergonzi. The first acknowledgments came being the winner of awards at several competitions like: López Chavarri, Francisco Viñas, Oviedo’s International Singing Contest, Siena’s Amici dell’Academia Musicale Chigiana and Madame Butterfly together with Francisco Alonso and Alfredo Kraus. After winning the last one she did a tourney through France, Japan, Italy and Korea. The debut at the Teatro de la Zarzuela with her interpretation of Gianni Schicchi (Lauretta) was the beginning of a career that includes opera and zarzuela interpretations on the main stages: Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, Teatro de la Maestranza, Palau de la Música Catalana, Euskalduna, Teatro Campoamor, Palau de la Música de València, etc.

Quintet Boccherini

MARIA KODARENKO, violí Va ser membre de l’Orquestra Simfònica de Jazz de Volzhskiy i de l’Orquestra Simfònica de Volgogrado. Ha treballat amb directors com Walter Weller, Fuat Mansurov i Mijail Yurovskiy. Ha format part de l’Orquestra de València i actualment és concertino de l’Orquestra de Cambra Simfonies. SVITLANA ZHALBA, violí Estudia en el Conservatori de Kishinev (Rússia) amb Yakov Voldman, alumne de D. Oistrakh. Ha realitzat gires per tot el món amb l’Orquestra Simfònica de Chernivtsi i ha sigut professora del Conservatori Nacional de la ciutat. La seua labor li ha valgut el premi de la Filharmònica de Chernivtsi. FRANCESC GAYA, viola Estudia en el Conservatori Superior de Barcelona i amplia els seus estudis a la Universitat de Yale sota la tutela de J. Levine i del Quartet de Tòquio. Ha col·laborat amb l’Orquestra Ciutat de Barcelona i va ser viola solista de la JONDE. Ha sigut membre de l’Orquestra del Principat d’Astúries. CRISTINA BERNAL, violoncel Finalitza els seus estudis superiors amb Marçal Cervera i Sergi Boadella. Realitza un postgrau a Holanda becada per la JONDE. Pertany durant tres anys a aquesta orquestra treballant amb directors com Rostropovich, Giulini, Noseda, Martinez Izquierdo, entre d’altres. Ha col·laborat amb l’Orquestra de Gran Canària, Orquestra de València i l’Orquestra van Het Oosten. JULIO FUSTER, contrabaix Titulat per la Universitat de València i amb estudis en els Conservatoris Superiors dels Illes Balears i de València, ha assistit a master classes amb Chano Domínguez, Chis Cheek, Aaron Goldberg, Román Filiú, etc. Ha estat alliçonat prop de Francisco Lluch, Uli Glaszmann, Mat Penman, Mario Rossy, entre d’altres.

11


Divendres, 27 de març a les 21:00 h.

Quintet Boccherini

MARIA KODARENKO, violín Fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Jazz de Volzhskiy y de la Orquesta Sinfónica de Volgogrado. Ha trabajado con directores como Walter Weller, Fuat Mansurov y Mijail Yurovskiy. Ha formado parte de la Orquesta de Valencia i actualmente es concertino de la Orquesta de Cámara “Simfonies”. SVITLANA ZHALBA, violín Estudia en el Conservatorio de Kishinev (Rusia) con Yakov Voldman, alumno de D. Oistrakh. Ha realizado giras por todo el mundo con la Orquesta Sinfónica de Chernivtsi y ha sido profesora del Conservatorio Nacional de la ciudad. Su labor le ha valido el premio de la Filarmónica de Chernivtsi. FRANCESC GAYA, viola Estudia en el Conservatorio Superior de Barcelona y amplia sus estudios en la Universidad de Yale bajo la tutela de J. Levine y del Cuarteto de Tokio. Ha colaborado con la Orquestra Ciutat de Barcelona y fue viola solista de la JONDE. Ha sido miembro de la Orquesta del Principado de Asturias. CRISTINA BERNAL, violonchelo Finaliza sus estudios superiores con Marçal Cervera y Sergi Boadella. Realiza un postgrado en Holanda becada por la JONDE. Pertenece durante tres años a esta Orquesta trabajando con directores como Rostropovich, Giulini, Noseda, Martinez Izquierdo, entre otros. Ha colaborado con la Orquesta de Gran Canaria, la Orquesta de Valencia y la Orquesta van Het Oosten. JULIO FUSTER, contrabajo Titulado por la Universidad de Valencia y con estudios en los Conservatorios Superiores de les Illes Balears y Valencia, ha asistido a master classes con Chano Domínguez, Chis Cheek, Aaron Goldberg, Román Filiú, etc. Ha sido aleccionado cerca de Francisco LLuch, Uli Glaszmann, Mat Penman, Mario Rossy, entre otros.

Quintet Boccherini

12

MARIA KODARENKO, Violin She was a member of the Jazz Symphony Orchestra of Volzhskiy and of the Symphony Orchestra of Volgograd. She has worked under the leading of directors like Walter Weller, Fuat Mansurov and Mijail Yurovskiy. She integrates into the Symphony Orchestra of Valencia. Nowadays she is concertino at the “Simfonies” Chamber Orchestra. Svitlana Zhalba, Violin Studied at the Consevatory of Kishinev (Russia) with Professor Yakov Voldman, who studied with D. Oistrakh. She has toured worldwide with the Symphony Orchestra of Chernivtsi and was a teacher at National Conservatory of this city. She won the award of the Phylharmonic Orchestra of Chernivtsi. Francesc Gaya, Viola He studied at the Superior Conservatory of Barcelona. After this, he furthered his studies at Yale University under the direction of J. Levine and the Tokyo Quartet. He was a collaborator of the Orchestra “Ciutat de Barcelona” and plaid the solo Viola of the JONDE. He held the place of a co-principal Viola at the Symphony Orchestra of the Principality of Asturias. Cristina Bernal, Violoncello She completes her higher education with Marçal Cervera and Sergi Boadella. She takes a two years master in Holland using a scholarship of the JONDE. She is member of this orchestra during three years working together with Rostropovich, Giulini, Noseda and Martinez Izquierdo among others. He has also participated as a collaborator at the Symphony Orchestra of Gran Canaria, Valencia and the Orchestra van Het Oosten. Julio Fuster, Double bass He owns a title by the University of Valencia and followed studies at the Superior Conservatories of the Illes Baleares and Valencia. He took part on master classes with Chano Domínguez, Chis Cheek, Aaron Goldberg, Román Filiú and others. He got a nearby instruction to Francisco Lluch, Uli Glaszmann, Mat Penman and Mario Rossy among others.


Programa

Maria José Martos - Quintet Boccherini

1ª Part

STABAT MATER (Selecció)

Luigi Boccherini (1743-1805)

Primera versió de 1781

• Stabat mater dolorosa • Quae moerebat et dolebat • Pro peccatis suae gentis • Eja mater, fons amoris • Tui nati vulnerati • Fac ut portem Christi mortem • Quando corpus morietur

2ª Part Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Wolfgang Amadeus Mozart

Aria de la Suite en Re Laudate dominum

(1756-1791)

Vesperae K 339

Antonín Dvořák

Quintet per a cordes op. 77

Franz Schubert

Ave Maria

(1841-1904)

(1797-1828)

Primer moviment

Maria José Martos: Quintet Boccherini

Maria Kodarenko, Svitlana Zhalba: Francesc Gaya: Cristina Bernal: Julio Fuster:

soprano violins viola violoncel contrabaix

13


Dissabte, 28 de març a les 21:00 h.

Neovocalis

Les propostes musicals d’aquest grup, creat en 2003, sempre originals i innovadores, estan encaminades a l’estudi i interpretació de la música coral del segle XX i contemporània. El treball de NEOVOCALIS es basa en un profund estudi de la partitura, que inclou un treball minuciós del text; la recerca de repertoris originals i inèdits per al públic, unit tot això a una cuidada posada en escena. Els projectes de NEOVOCALIS versen habitualment sobre el repertori coral a capella, destacant les monografies sobre música sacra, música vocal francesa, amb cançons de Debussy, Ravel, Poulenc i Schmitt, i Cançons Iberoamericanes. En 2004 va registrar en CD l’obra coral del compositor valencià Luis Blanes. En el seu repertori simfònic-coral figuren el Magnificat de John Rutter, i el Requiem op. 48 de Gabriel Fauré, versió 1893. Un dels seus més ambiciosos projectes, Gabrielli’s legacy, va incloure obres a doble cor tan emblemàtiques com el Requiem de Herbert Howells o la Missa a dos cors de Frank Martin. Entre els projectes de música sacra destaquen CONTEMPLATIVA MUSICA (2010), CHRISTMAS MUSIC (2011), SACRED (2012) i NATIVITAS (2014), tots ells compostos per atractius i inèdits repertoris. 14

NEOVOCALIS contribueix, des dels seus inicis, a la difusió i coneixement del ric i variat repertori coral dels dos últims segles


Neovocalis

Neovocalis Las propuestas musicales de este grupo, creado en 2003, siempre originales e innovadoras, están encaminadas al estudio e interpretación de la música coral del siglo XX y contemporánea. El trabajo de NEOVOCALIS se basa en un profundo estudio de la partitura, que incluye un trabajo minucioso del texto; la búsqueda de repertorios originales e inéditos para el público, unido todo ello a una cuidada puesta en escena. Los proyectos de NEOVOCALIS versan habitualmente sobre el repertorio coral a capella, destacando las monografías sobre música sacra, música vocal francesa, con canciones de Debussy, Ravel, Poulenc y Schmitt, y Canciones Iberoamericanas. En 2004 registró en CD la obra coral del compositor valenciano Luis Blanes. En su repertorio sinfónico-coral figuran el Magnificat de John Rutter, y el Requiem op. 48 de Gabriel Fauré, versión 1893. Uno de sus más ambiciosos proyectos, Gabrielli’s legacy, incluyó obras a doble coro tan emblemáticas como el Requiem de Herbert Howells o la Misa a dos coros de Frank Martin. Entre los proyectos de música sacra destacan CONTEMPLATIVA MUSICA (2010), CHRISTMAS MUSIC (2011), SACRED (2012) y NATIVITAS (2014), todos ellos compuestos por atractivos e inéditos repertorios. NEOVOCALIS contribuye, desde sus inicios, a la difusión y conocimiento del rico y variado repertorio coral de los dos últimos siglos.

Neovocalis The musical offerings of this 2003 created group have always been original and innovating and are aimed at the study and interpretation of coral music from the twentieth century and contemporary music. The work of NEOVOCALIS is based on a deep study of musical score that includes a meticulous analysis of the texts, the searching for original, unpublished repertoires for the audience all together with a careful staging. NEOVOCALIS projects deal mainly with a a capella coral repertoire with special emphasis on the monographs on sacred music, Iberoamerican Songs and French vocal music with songs of Debussy, Ravel,Poulanc and Schmitt. The group recorded 2004 the work of the valencian composer Luis Blanes. Their coral symphonic repertoire includes John Rutter’s Magnificat and Gabriel Faurè’s Requiem op. 48 on its 1893 version. One of their most ambitious projects was Gabrielli’s Legacy that included double choir emblematic works like Herbert Howell’s Requiem and Frank Martin’s Mass for two Choirs. Among their sacred music projects stand out CONTEMPLATIVA MUSICA (2010), CHRISTMAS MUSIC (2011), SACRED (2012) and NATIVITAS (2014) which include attractive unpublished repertoires. NEOVOCALIS contributes from the beginning to the dissemination and knowledge of the rich and varied coral repertoire from the last two centuries.

15


Dissabte, 28 de marรง a les 21:00 h.

Neovocalis Rafael Sรกnchez Mombiedro:

16

director


Neovocalis

Programa 1ÂŞ Part Joseph G. Rheinberger

Ave Maria op. 176, 9

Sergei Rachmaninov

Bogoroditse Devo

John Rutter

Prayer of Saint Patrick

Charles Villiers Stanford (1852-1924)

Justorum animae op. 38, 1 Eternal Father op. 135, 2

Franz Biebl

Ave Maria

(1839-1901)

(1873-1943) (1945)

(1906-2001)

Vespres op. 37

2ÂŞ Part Eric Whitacre

Lux aurumque

John Tavener

Hymn to the Mother of God

Trond Kverno

Ave maris stella

Morten Lauridsen

O Magnum Mysterium

Paul Mealor (1975)

Locus iste Ubi caritas

Ola Gjeilo

Sanctus

(1970) (1944) (1945) (1943)

(1978)

17


Diumenge, 29 de març a les 13:00 h.

Litúrgia del Diumenge de Rams

18

Interior de l’Església de Sant Francesc de Paula.


Litúrgia del Diumenge de Rams

Empar Llàcer

mezzosoprano

És titulada superior en l’especialitat de Flauta Travessera i diplomada en Magisteri Musical. L’any 2000 comença els estudis de cant amb Estrella Estévez i actualment els continua amb la soprano Gloria Fabuel al Conservatori Superior de València. Ha realitzat diversos papers com a solista: Te Deum de Charpentier, Dido i Eneas de Purcell , L’Israel a l’Egipte de Handel, Missa Martyrium de Cererols, entre d’altres. De 2001 al 2004 va ser membre de la Coral Catedralícia de València i des de 2003 col·labora amb el Cor de la Generalitat. Es titulada superior en la especialidad de Flauta Travesera y diplomada en Magisterio Musical. En el año 2000 empieza los estudios de canto con Estrella Estévez y actualmente los continúa con la soprano Gloria Fabuel en el Conservatorio Superior de Valencia. Ha realizado diversos papeles como solista: Te Deum de Charpentier, Dido y Eneas de Purcell , Israel en Egipto de Handel, Misa Martyrium de Cererols, entre otros. De 2001 a 2004 fue miembro de la Coral Catedralicia de Valencia y desde 2003 colabora con el Cor de la Generalitat. She is the holder of a higher qualification in the specialty of transverse flute and a Diploma in Musical Education. In 2000 she started her studies as a singer with Estrella Estévez and continues today with the soprano Gloria Fabuel at the Superior Conservatory of Valencia. Charpentier’s Te Deum, Purcell’s Dido and Eneas, Händel’s Israel in Egypt and Cererols’s Misa Martyrium are some of the pieces she has performed as a soloist. From 2001 to 2004 she was a member of the Cathedral Choir of Valencia and from 2003 until now she is a main collaborator of the Cor de la Generalitat.

19


Diumenge, 29 de març a les 13:00 h.

Da Ponte Trio

Da Ponte Trio està format per tres músics professionals en actiu amb més de deu anys d’experiència. A més de la seua activitat cambrística, formen part de l’orquestra “Capella d’Art Músic” de Xàtiva i exerceixen la docència en diversos conservatoris de la Comunitat Valenciana. Da Ponte Trío está formado por tres músicos profesionales en activo con más de diez años de experiencia. Además de su actividad camerística, forman parte de la orquesta “Capella d’Art Músic” de Xàtiva y ejercen la docencia en diversos conservatorios de la Comunidad Valenciana.

20

The Da Ponte Trio is composed of three professional musicians with more than ten years of experience. Beside their cameristic activities they are integrated in the “Capella d’Art Music” Orchestra from Xàtiva and teach in sevaral conservatories of the Valencian Comunity.


Litúrgia del Diumenge de Rams

Programa Cant d’entrada George Frideric Handel

Canticorum jubilo

(1685-1759)

Judas Macabeus

Interleccional Leonard Cohen

Hallelujah

(1934)

Ofertori

Vladimir Vavilov

Ave Maria

(1925-1973)

Atribuïda a Caccini

Sant-Beneït

Johann Sebastian Bach

Sanctus

(1685-1750)

Ritu de la pau

BWV 325

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Comunió

Dona nobis pacem

César Franck

Panis angelicus

Giuseppe Tartini

Trio Sonata en Sol

(1822-1890) (1692-1770)

Cant Final George Frideric Handel

Messe en La Andante

Hallelujah Messiah

Empar Llàcer: Da Ponte Trio Elena Cucarella: Felip Badía: Lucía Ferrero:

mezzosoprano violí viola violoncel

21


Diumenge 29 de març a les 20:30 h.

Cor de La Rectoria

Naix al setembre de 2005 amb el patrocini de l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia i la col·laboració de les poblacions de Benimeli, Sanet i els Negrals i Sagra. La seua activitat musical gira al voltant de tres concerts anuals, participant també en diferents festivals i trobades corals a la Comunitat Valenciana com el XIII Festival Coral Ciutat de Sueca, Música en l’Ateneu Mercantil de València 2010, Dénia-Clàssics 2011, Dia Valencià del Cant Coral 2012 o el XVI, XVII i XVIII Festival Internacional d’Orgue de Pedreguer. És el cor resident del cicle de concerts Música Sacra a la Rectoria, festival que se celebra en l’Església de Sant Francesc de Paula durant la Setmana Santa. En la seua VII edició, realitza l’estrena absoluta del motet Ave verum corpus per a soprano solista i doble cor que el compositor Gordon Lawson li dedica expressament. En 2014 és convidat als concerts participatius organitzats per la “Orquesta y Coro Filarmonia” de Madrid en l’Auditori Nacional. Interpretant la 9ª simfonia de Beethoven sota la direcció de Pascual Osa i Carmina Burana de Orff junt al “Orfeón Donostiarra”.

22

En l’actualitat és un cor de veus mixtes format per 40 components i està dirigit des de la seua creació per Jaume Morell. Participa anualment en la Campanya de Difusió de Música i Teatre de la Diputació d’Alacant, forma part del projecte AltaVeu de la Universitat d’Alacant i és membre de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana.


Cor de La Rectoria

Cor de La Rectoria

Nace en septiembre de 2005 con el patrocinio del Ayuntamiento de El Ràfol d’Almúnia y la colaboración de las poblaciones de Benimeli, Sanet y Negrals y Sagra. Su actividad musical gira alrededor de tres conciertos anuales, participando también en diferentes festivales y encuentros corales en la Comunidad Valenciana como el XIII Festival Coral Ciutat de Sueca, Música en el Ateneo Mercantil de Valencia 2010, Dénia-Clàssics 2011, Dia Valencià del Cant Coral 2012 o el XVI, XVII y XVIII Festival Internacional d’Orgue de Pedreguer. Es el coro residente del ciclo de conciertos Musica Sacra a La Rectoria, festival que se celebra en la Iglesia de San Francisco de Paula durante la Semana Santa. En su VII edición, realiza el estreno absoluto del motete Ave verum corpus para soprano solista y doble coro que el compositor Gordon Lawson le dedica expresamente. En 2014 es invitado a los conciertos participativos organizados por la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid en el Auditorio Nacional. interpretando la 9ª sinfonía de Beethoven bajo la dirección de Pascual Osa y Carmina Burana de Orff junto al Orfeón Donostiarra. En la actualidad es un coro de voces mixtas formado por 40 componentes y está dirigido desde su creación por Jaime Morell. Participa anualmente en la Campaña de Difusión de Música y Teatro de la Diputación Provincial de Alicante, forma parte del proyecto AltaVeu de la Universidad de Alicante y es miembro de la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana.

Cor de La Rectoria

Born in September 2005 with the sponsorship of Ràfol d’Almúnia’s Town Hall and the collaboration of the villages of Benimeli, Sanet i els Negrals and Sagra. Its musical activity faces around three annual concerts, and the participation in various festivals and choral meetings in the Valencia Community as the XIII Festival Coral Ciutat de Sueca, Music in the Ateneo Mercantil de Valencia 2010, Dénia-Clàssics 2011, Dia Valencià del Cant Coral 2012 or the XVI, XVII and XVIII Festival International d’Orgue Pedreguer. Is the resident choir of the Sacred Music concert series at The Rectoria festival, held every Easter at the Church of San Francisco de Paula. In it’s seventh edition performs the world premiere of the motet “Ave verum corpus” for soprano solo and double choir. It was specifically dedicated by the composer Gordon Lawson. In 2014 the choir was invited to the participatory concerts organized by the orchestra and choir “Filarmonía de Madrid” in the National Auditorium. There the choir sang Beethoven’s Ninth Symphony led by Pascual Osa and Carl Orff’s Carmina Burana with Orfeón Donostiarra. In the present it is a choir including 40 different voices, being still directed by its original conductor Jaime Morell. It participates annually in the campaigns of Music and Theatre organized by the Diputación de Alicante, is part of the project Alta Veu of the University of Alicante and is a member of the Federation of Choirs of the Valencia Community.

23


Diumenge 29 de març a les 20:30 h.

Cor de La Rectoria José Martínez: Paco Pineda: Núria Perelló: Pepe Aguilar: Úrsula Segarra: Josep Vicent Giner: Jaume Morell:

24

tenor violoncel flauta percussió arpa orgue direcció


Cor de La Rectoria

Programa 1ª Part Camille Saint-Saëns

O salutaris

André Caplet

Panis angelicus

César Franck

Quae est ista

Felix Mendelssohn

Verleih uns Frieden

(1835-1921) (1878-1925) (1822-1890)

(1809-1847)

César Franck

Martin Luther

Gloria

Messe en La

2ª Part Emil Cossetto

Ave Maria

(1918-2006)

Karl Jenkins

Laudamus te

John Rutter (1945)

As the bridegroom to his chosen Look to the day

John Williams

Exsultate justi

Ennio Morricone

Gabriel’s oboe – River

(1944)

(1932) (1928)

Gloria

Empire of the sun The Mission

25


Totes les actuacions tindran lloc a l´Església de Sant Francesc de Paula C/ Major, 1 Entrada individual: 10 € Abonament als 3 concerts: 25 € Litúrgia del Diumenge de Rams: Entrada Lliure Informació i venda d’entrades i abonaments

Ajuntament de El Ràfol d’Almúnia C/ Major, 6. Tel. 96 558 71 68 www.musica-sacra.es

Organitza:

Patrocina:

El Ràfol d’Almúnia

26

CO

R

IA

OR

Parroquia San Francisco de Paula

DE

Col·laboren:

LA RECTwww.ramonmutdisseny.com

MĂšSICASACRA a La Rectoria