Page 1

Енергия от слънцето


2

Съдържание 04 05 06 07 08 09 10/11

Екология Системи свързани към мрежата Автономни системи Системи за резервно захранване Автономни системи: Приложения Продукти и услуги Печеливши проекти

Официален представител на


3

БГСОЛАР Ви приветства. БГСОЛАР е една от българските фирми пионери в изграждането на слънчеви електроцентрали. Ние работим в партньорство с водещи световни компанни за соларна техника. Успехът ни се дължи на желанието на нашите специалисти за добре свършена работа и мотивацията ни да бъдем полезни на обществото, като допринесем за осигуряването на една по-чиста околна среда. Гаранция за качествено изпълнение на всеки един проект е взетата присърце работа на всеки от нас. БГСОЛАР Ви предлага цялостно обслужване при получаването на ток от слънчева светлина. От проектирането до пускане и предаване на готови до ключ соларни слънчеви централи ние ще бъдем до Вас. Соларната енергия е технология на настоящето с огромен потенциал за нашето бъдеще. С времето, този източник на енергия ще се превърне в незаменим. Дори и сега тя представлява изключителна инвестиция – за околната среда и за инвеститори. За по-малко от 20 минути слънцето изпраща повече енергия на земята отколкото цялото население на планетата използва за една цяла година. С БГСОЛАР, Вие също можете да използвате този огромен потенциал.

Три ключови успешни фактора правят добития от слънцето ток идеален източник на енергия:

Екология

Функционалност

Печеливша инвестиция

Идеалният източник на енергия


4

Екология Слънчевата енергия е нашето бъдеще. Времето на земният нефт може да продължи още известно време, но дори и лобисти на нефтения бранш признават, че икономически ефективното производство на земен нефт ще се изчерпи след само няколко десетилетия. Слънцето е един безкраен източник на енергия. Ето защо, бъдещето ни много зависи от възможността да ползваме слънцето, като така ще съумеем да оцелеем без фосилните горива. В БГСОЛАР сме готови да отидем на следващото ниво. Съвременната енергия е възобновяема, възобновяемата енергия е надеждна енергия. Енергия за всички по целия свят. ПЕРИОД НА ИЗЧЕРПВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ нефт

приблизително 42 год.

газ

приблизително 65 год.

лигнитни въглища слънце

приблизително 169 год. вечно

Соларното електричество превъзхожда досегашните източници на енергия Досегашното производство на ток обременява до висока степен околната среда. Дори самото построяване на една електроцентрала поглъща огромни количества енергия. Освен това се отделят постоянни емисии от CO2 и други вредни субстанции, да не говорим за неизяснената политика за съхранението на нуклеарни отпадъци от атомните електроцентрали. Технологията на соларно електричество тук има едно много важно и решаващо предимство – всяка една минута течащ към мрежата соларен ток спомага за общия баланс на околната среда. Соларното електричество намалява значително количеството на въглероден диоксид и други вредни вещества. Дори инсталацията на соларните системи не е свързана с прекалено много средства и усилия. В рамките на три години слънчевата електроцентрала ще възстанови цялата енергия използвана за създаването й. *Общия положителен енергиен баланс зависи от ефективността на модулите, разположението на системата и нейното качество.

ВРЕМЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОТКУПУВАНЕ НА СОЛАРЕН МОДУЛ Енергия, която се генерира от слънцето Енергийна амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25

Време (в години)

За общото благополучие Безшумно, екологично чисто, без отпадъци. Дали на покрива на някое училище или като отделена от мрежата автономна система, соларните генератори не вредят нито на човека нито на животните. По никакъв начин. Технологията се влива хармонично в архитектурната среда. Върху покрив, като фасада, като светлинно пропускливо остъкляване. Възобновяемите източници на енергия представляват голям потенциал за нашето бъдеще и скоро те ще изместят досегашните енергийни източници.

За здрава среда


5

Функционалност Опростената, с по-малко елементи и буквално не изискваща поддръжка технология на БГСОЛАР, дава огромно предимство пред конкуренцията.

Соларни системи за присъединяване към мрежата Целият ток произведен от слънчева светлина се усвоява от електроразпределителната (преносната) мрежа. Това е много лесно: Соларните модули произвеждат постоянен ток, който с помоща на инвертор се преобразува в 220/380 V променлив ток . Този ток се подава в обществената електоразпределителна мрежа. Вие като Инвеститор имате полза от това благодарение на гарантираното изкупуване на енергията от електроразпределителното предприятие по местонахождение на системата. Изкупните цени от 78.2 ст./кWh за централи с мощност до 5 kW и 71.8 ст./kWh за централи с мощност над 5 kW, и минимален срок за изкупуване на енергията от 12 години от момента на сключване на договора са фиксирани в Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата в сила от Юли 2007 г. и други нормативни актове. *Посочените цени са валидни към датата на отпечатване на каталога. За актуална информация, моля посетете www.bgsolar.com Елементи на една фотоволтаична централа, свързана към мрежата. 1 2 3 4

Фотоволтаични модули наричани още соларни генератори. Те преобразуват слъчевата светлина в постоянен ток. Инвертор Той преобразува произведения постоянен ток в променлив ток, годен за въвеждане в мрежата. Електромер за отчитане на произведената енергия. Неговата функция е да отчита произведената и подадена към мрежата енергия. Електромер за отчитане на консумирана енергия . Този електромер измерва разхода на енергия за Ваши собствени нужди.

1

2

3 4

Технологична зрялост


6

Соларни системи независими от разпределителната мрежа (Автономни системи) При така наречените „Островни системи”, които не са свръзани към електрическата мрежа, произведеният постоянен ток се използва веднага или зарежда батерии, за захранване на електрически уреди с енергия, при липса на светлина. Основната разлика между DC и AC Системите, че DC-Системите не преобразуват постоянния ток. Затова те са и по-евтини, но изискват уреди, които работят с постоянен ток. Те са приложими например за пътни каравани, градински къщи, лодки и др. AC-Системите включват преобразувател, който преобразува постоянния ток в стандартен променлив ток като този на мрежата. Така тези системи са подходящи за нормални уреди работещи с променлив ток, например при болнични отделения, училища, сгради и други обекти отдалечени от електроразпределителната мрежа.

Елементи на една фотоволтаична автономна централа. 1

Фотоволтаични модули наричани още соларни генератори. Те преобразуват слъчевата светлина в постоянен ток.

2

Регулатор на зареждане Предпазва батерията от презареждане и от напълно изтощаване. Може да включва много допълнителни функции, като например часовников превключвател. Батерия Съхранява произведения постоянен ток. Инвертор Преобразува постоянен ток в променлив ток 220/230V

3 4

1

2

4

3

Изключителна надежност


7

Соларни системи за присъединяване към мрежата, служещи и за резервно захранване При този вид инсталации, Вие се възползвате от възможността да продавате ток, като едновременно с това си гарантирате и резервно захранване в случаите на прекъсване на електроподаването от мрежата. Това решение е особено подходящо за райони с несигурно електрозахранване и/или с режим на тока.

Елементи на една резервираща система, свързана към мрежата: 1 2 3 4 5

Фотоволтаични модули наричани още соларни генератори. Те преобразуват слъчевата светлина в постоянен ток. Инвертор Той преобразува постоянен ток в променлив ток 220/230V Реле При наличие на ток в обществената мрежа, релето свързва произведеното от соларните панели електричество към мрежата. При прекъсване на токоподаването от електроразпределението, релето свързва преобразуваната слънчева енергия към Вашия дом или обект. Батерия Съхранява постоянен ток. Хибриден инвертор Този инвертор поддържа батериите напълно заредени, като ползва ток от мрежата. В същото време и електрическите уреди се захранват с ток от мрежата. В случай на спиране на тока, релето (т.3) незабавно включва произвежданата слънчева електроенергия към консуматорите, като хибридния инвертор продължава да поддържа батериите заредени. През нощта и при лошо време, консуматорите са захранват от енергията съхранена в батериите.

1

2 3 5

4

Гениално просто


8

Автономни системи: Приложения

ТИПИЧНА СИСТЕМА ЗА СОЛАРЕН ДОМ Приблизителен капацитет 250 W/h на ден Консуматор 4 осв.тела 1 радио 1 телевизор 1 вентилатор

Работно време на ден 4 часа 2 часа 2 часа 2 часа

ТИПИЧНА СОЛАРНА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНИ ЦЕНТРОВЕ Приблизителен капацитет 1000 W/h на ден Консуматор Работно време на ден 10 осв.тела 6 часа 1 радио 2 часа 1 телевизор 2 часа 2 вентилаторa 4 часа 1 хладилник 24 часа комуникационно оборудване

ТИПИЧНА СИСТЕМА ЗА РЕТРАНСЛИРАЩИ СТАНЦИИ ИЛИ АЛАРМЕНИ УСТРОЙСТВА Приблизителен капацитет 1200 W/h на ден Товаров график за 24 ч. Осигурява нуждите от надеждни източници на електричество.

АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА Капацитет 1.5 м3 на ден. Приложение: Доставка на питейна вода в отдалечени зони.

АВТОНОМНА СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ Капацитет 30 м3 на ден, Воден стълб 50 м Приложение: Доставка на вода за напояване в отдалечени зони.

... ИЛИ ВАШ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ

Конфигурация Ние ще се уверим, че слънчевите панели и допълнителното оборудване, като регулатор на зареждане, инвертор, помпи ще бъдат прецизно съобразени с Вашите действителни нужди и че ще продължат да работят дори и при екстремни условия. Като използвате горните примери Вие можете да се ориентирате, коя система на БГСОЛАР Ви подхожда най-добре. Ние ще се радваме да Ви посъветваме за конфигурация перфектно адаптирана към Вашите нужди.

Ефективно решение


9

Продукти и услуги Фотоволтаични модули Монтажни конструкции Инвертори Измервателно оборудване Регулатори на зареждане Батерии Окабеляване Помпи Лампи

Консултация, Концепция

Дистрибуция

Можете да се обърнете към нас за предварително проучване, анализ и съвети по всички въпроси свързани с фотоволтаичните системи.

„Близо до клиента“ за нас не са празни думи. БГСОЛАР е там, където Вие имате нужда от ток.

Инженерно проектиране

Реализация

Поддръжка

Предаването до ключ се нуждае от добра подготовка: Ние Ви съдействаме без Ако и Обаче.

Нашите компетентни служители ще изградят и пуснат в действие Вашата слънчева електроцентрала.

По телефона или директно на място нашите специалисти са винаги достъпни.

Готови приложения

Системна технология с най-високо качество


10

Печеливши проекти Соларната система е печеливша и сигурна инвестиция. Тя е независима от колебанията на борсовите индекси, а продажбите са гарантирани от държавата за 12 години.

Частни клиенти

Селско стопанство

Като производител на ток с връзка към мрежата продавате получената от Вашата централа енергия. Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата осигурява Вашата печалба от фотоволтаичната система. За Вашата инвестиция допълнително можете да получите безвъзмездна помощ или нисколихвен заем, което означава неминуема печалба.

Желаете ли в бъдеще да сте по-малко зависим от циклите при реколтата и променливите цени? Тогава си осигурете един втори източник на доходи, с който дългосрочно ще жънете добиви.

Общият принцип е: Колкото по-голяма е системата толкова по-голям е добивът. Големината на Вашата система зависи от пространството, с което разполагате и разбира се от Вашата финансова възможност.

Вие имате пространство, което може да бъде ползвано, например покрива на плевнята или хамбара, а ние от БГСОЛАР имаме зрялата технология за Вашата соларна система за производство на ток. Вие трябва да засеете Вашето соларно поле еднократно, за да можете да прибирате щедра реколта години напред.


11

Индустриални клиенти

Съинвеститори

Можете да избирате: 1. Вие притежавате големи неизползваеми покривни или земни пространства и бихте желали върху тези пространства да изградите Ваша собствена соларна система.

За изгодна инвестиция в соларна техника имате възможността да участвате в един от нашите големи проекти, чрез закупуване на дялове от собствеността. Това ще Ви даде възможност за печалба от соларна система като акционер в проект. Тези проекти като цяло са разположени в местности с продължително слънцегреене и генерират привлекателни добиви. Чрез подобна инвестиция Вие можете да си осигурите доходи, като избегнете рисковете свързани с други инвестиционни продукти.

2. Вие имате много свободно пространство на покрива или на някоя площадка за даване под аренда и желаете да инсталирате там система за производство на соларен ток. Свържете се с нас. Можем да Ви помогем да печелите от една дългосрочна инвестиция, допринасяйки значително за защитата на околната среда.

Сигурност и доходоносност


Енергия от слънцето

EM БГ ООД София 1000 ул. “Дунав” №36 Е-поща: info@bgsolar.com Телефон: +359 2 983 15 75 w w w. b gsolar.com

© БГСОЛАР 2008 Всички права запазени.

Дизайн на фирмен стил : w w w.R alev.com

BgSolar Service Catalog  

This is the service catalog of BgSolar - a Bulgarian company offering photovoltaic systems.