Lønnetunet

Page 1

Parken Parken Parkgata, Førde

Parken

PIL

ETUN

NNE

ET

TUNE T

ANDRE BYGGETRINN HA

SSE

LTU N E T


Andre byggetrinn Eldstova, Stallen og Kvernhuset som alle er på to etasjar, utgjer andre byggetrinn i Lønnetunet. Her er det til saman 16 leilegheiter frå 37 til 65 m2 med eitt eller to soverom, perfekt for den som vil ha ein ny bustad med gode kvalitetar. Alle har privat uteplass eller altan. Dei fleste leilegheitene har privat parkeringsplass i garasjekjellar inkludert i prisen. Det er ikkje heis i husa i andre byggetrinn, men ein har tilkomst til garasjekjellar via heis/ trapp i Kårhuset, Gamlestova og Bakstehuset.

2


KVERNHUSET

STALLEN

ELDSTOVA 3


4

Illustrasjonane gir ikkje nødvendigvis eit rett bilde av det som blir levert i standard leveranse som t.d. utsikt, beplantning og møblar.


ELDSTOVA Trivelege Eldstova har romsleg, overbygd inngangsparti. Det er fire lyse og moderne leilegheiter, to i kvar etasje. Alle er på 47 m2 BRA, og har eitt soverom. Privat terrasse eller altan på heile 11 m2.

5


SOV 12 m²

Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

VS

Entré 8 m²

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

1. ETASJE ELDSTOVA

Gamlestova A11 4-roms

D11 2-ROMS Areal BRA ......................... 46,6 m2 P-areal .............................. 43,6 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 5,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

Øvrig privat tilleggsareal på terreng vil bli avklara ved seksjonering.

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

EL

TERRASSE 11 m²

STOVE/KJØKKEN 22 m²

SOV 9 m²

6

GANG 5 m²

BOD 3 m²

VS

BAD 5 m²

N

Bad 7 m²


Illustrasjonen viser meir beplantning enn det som er med i leveransen.

D11: Frå Eldstova har ein full oversikt over det som rører seg ute i tunet.

7


D12: Leilegheitene i Eldstova har praktiske og moderne bad på 5 m2.

8


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m² Entré 8 m²

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

1. ETASJE ELDSTOVA

Gamlestova A11 4-roms

D12 2-ROMS Areal BRA ......................... 46,6 m2 P-areal .............................. 43,6 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 5,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

Øvrig privat tilleggsareal på terreng vil bli avklara ved seksjonering.

SOV 9 m² TERRASSE 11 m²

STOVE/KJØKKEN 22 m²

BOD 3 m²

VS

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

BAD 5 m²

GANG 5 m²

EL

9


SO 12

Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

VS

Entré 8 m²

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

2. ETASJE ELDSTOVA

Gamlestova A11 4-roms

D21 2-ROMS Areal BRA ......................... 46,6 m2 P-areal .............................. 43,6 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 5,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

EL

ALTAN 11 m²

SOV 9 m²

10

GANG 5 m²

STOVE/KJØKKEN 22 m²

BOD 3 m²

VS

BAD 5 m²

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

B 7


D21: Ved soverommet er det ei praktisk bod med plass til garderobe eller oppbevaring.

11


D22: Frå Eldstova har ein utsikt til det indre, bilfrie tunet, med trivelege møteplassar for bebuarane. Skråtaket gir ei luftig stove med god romkjensle.

12


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m² Entré 8 m²

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

2. ETASJE ELDSTOVA

Gamlestova A11 4-roms

D22 2-ROMS Areal BRA ......................... 46,6 m2 P-areal .............................. 43,6 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 5,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

SOV 9 m²

ALTAN 11 m²

BOD 3 m²

STOVE/KJØKKEN 22 m²

VS

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

BAD 5 m²

GANG 5 m² EL

13


Illustrasjonane gir ikkje nødvendigvis eit rett bilde av det som blir levert i standard leveranse som t.d. utsikt, beplantning og møblar.

14


KVERNHUSET Dette er ein populær hustype som er vidareført frå Piletunet. Kvernhuset ligg fint plassert, i ytterkant av tunet. Her er det fire koselege leilegheiter på 47 m2 BRA fordelt over to etasjar. Alle har flotte, private uteplassar og eit romsleg, overbygd inngangsparti. 15


SO 12

Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

VS

Entré 8 m²

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

1. ETASJE KVERNHUSET

Gamlestova A11 4-roms

E11 2-ROMS Areal BRA ......................... 46,6 m2 P-areal .............................. 43,6 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 6,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

Øvrig privat tilleggsareal på terreng vil bli avklara ved seksjonering.

EL

GANG 5 m² TERRASSE 11 m²

STOVE/KJØKKEN 22 m²

SOV 9 m²

16

BOD 3 m²

VS

BAD 5 m²

N

B 7


E11: Kvernhuset ligg fritt og fint i utkanten av tunet. Utsikta på illustrasjonen kan vere unøyaktig.

17


E12: Boda ved soverommet er gull verdt - som garderobe og lagerplass.

18


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

Ent 8m

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

1. ETASJE KVERNHUSET

Gamlestova A11 4-roms

E12 2-ROMS Areal BRA ......................... 46,6 m2 P-areal .............................. 43,6 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 6,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

Øvrig privat tilleggsareal på terreng vil bli avklara ved seksjonering.

SOV 9 m²

TERRASSE 11 m²

STOVE/KJØKKEN 22 m²

BOD 3 m²

VS

BAD 5 m²

GANG 5 m²

EL

19


E21: Praktisk bad på 5 m2, her er det også plass til vaskemaskin.

20


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

Ent 8m

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

2. ETASJE KVERNHUSET

Gamlestova A11 4-roms

E21 2-ROMS Areal BRA ......................... 46,6 m2 P-areal .............................. 43,6 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 6,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

EL

ALTAN 11 m²

GANG 5 m²

STOVE/KJØKKEN 22 m²

SOV 9 m²

BOD 3 m²

VS

BAD 5 m² DN

21


E22: Skråtaket i 2. etg. gir leilegheitene ekstra romkjensle.

22


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

Ent 8m

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

2. ETASJE KVERNHUSET

Gamlestova A11 4-roms

E22 2-ROMS Areal BRA ......................... 46,6 m2 P-areal .............................. 43,6 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 6,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

SOV 9 m²

ALTAN 11 m²

STOVE/KJØKKEN 22 m²

BOD 3 m²

VS

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

BAD 5 m²

GANG 5 m² EL

23


24

Illustrasjonane gir ikkje nødvendigvis eit rett bilde av det som blir levert i standard leveranse som t.d. utsikt, beplantning og møblar.


STALLEN Her er det åtte leilegheiter i ulike størrelsar, frå 37 til 65 m2 BRA. Alle har overbygd inngangsparti og gode, private uteplassar. Frå Stallen har ein utsikt både inn i tunet og ned mot Hafstadparken. Dei tre minste leilegheitene (F12, F13 og F22) har ikkje privat parkeringsplass. Nokre leilegheiter har takvidauge eller karnapp - noko som gir ekstra lys og særpreg. 25


1. ETASJE STALLEN

SOV 12 m²

Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

VS

Entré 8 m²

Sov 7 m²

Vent. El. aggr.

F11 3-ROMS Areal BRA .......................... 63,0 m2 P-areal ............................... 63,0 m2 Terrasse ............................. 13,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 8,0 m2 Øvrig privat tilleggsareal på terreng vil bli avklara ved seksjonering.

Sov 12 m²

Sov 6 m²

Bad 6 m²

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

Terrasse 13 m²

Stallen F11

Vask/tekn. 3 m² EL VS

Gamlestova A11gang 4 m² 4-roms

Kjøkken/stove 25 m²

26

Gard./tekn. 3 m²

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

Èntre 4 m²

N

Bad 7 m²


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

Ent 8m

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

1. ETASJE STALLEN

3. etasje

F12 2-ROMS

F-12 BOD 5 m²

Areal BRA .......................... 37,0 m2 P-areal ............................... 37,0 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod i v/inngang ................. 5,0 m2

Gamlestova BAKSTEHUSET A11 4-roms Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

Denne leilegheita har ikkje privat parkeringsplass.

VS

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

EL

Bad 6 m²

Entrè 4 m²

Kjøkken/stove 19 m² Sov 6 m²

Terrasse 11 m²

Stallen

27


F13: 37 m2 er perfekt for den som ønskjer seg ei lita leilegheit, og kanskje ikkje har bil. Her får du stor privat terrasse, og praktisk bod ved inngangsdøra.

28


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m² Entré 8 m²

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

1. ETASJE STALLEN

F13 2-ROMS Areal BRA .......................... 37,0 m2 P-areal ............................... 37,0 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod v/inngang .................... 5,0 m2

Gamlestova A11 4-roms

F-13 BOD 5 m²

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

Denne leilegheita har ikkje privat parkeringsplass.

N

VS

EL

Entrè 4 m²

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

Bad 6 m²

Kjøkken/stove 19 m² Sov 6 m²

Terrasse 11 m²

Stallen F13

29


1. ETASJE STALLEN SOV 12 m²

Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

VS

Entré 8 m²

F14 3-ROMS

Sov 7 m²

Øvrig privat tilleggsareal på terreng vil bli avklara ved seksjonering.

EL VS

Gamlestova A11 4-roms Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

Gard./tekn. 3 m²

Vask/tekn. 3 m²

Areal BRA ......................... 64,5 m2 P-areal .............................. 64,5 m2 Terrasse ............................. 13,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 8,0 m2

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

Bad 7 m²

Entrè 4 m²

3. etasje BAKSTEHUSET

Vent. El. aggr.

Bad 6 m²

Sov 12 m²

Gang 4 m²

N

Kjøkken/stove 27 m²

Sov 6 m²

Terrasse 13 m²

30

Stallen F14


F14: Dette er ei av dei største leilegheitene i Stallen. Den har to soverom og karnapp som gjer kjøkkenet lyst og triveleg.

31


F21: I denne leilegheita er det både vindauge over kjøkkenbenken og takvindauge som gir ekstra flott lys.

32


2. ETASJE STALLEN

Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

1. etasje

Sov 7 m²

BAKSTEHUSET F21 3-ROMS Areal BRA .......................... 63,0 m2 P-areal ............................... 63,0 m2 Terrasse ............................. 13,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 8,0 m2

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

VS

Vask/tekn. 3 m²

Bad 6 m²

Sov 12 m²

EL

Entrè Gamlestova 3 m² A11 4-roms

Gang 4 m²

BRA Kjøkken/stoveAreal P-areal Terrasse 25 m²

Sov 6 m²

Sportsbod i p-kjellar

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

Takvindauge

Altan 13 m²

Stallen

33


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m² Entré 8 m²

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

2. ETASJE STALLEN

3. etasje

F22 2-ROMS

F-22 BOD 5 m²

Areal BRA .......................... 37,0 m2 P-areal ............................... 37,0 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod v/inngang .................... 5,0 m2

Gamlestova BAKSTEHUSET A11 4-roms Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

Denne leilegheita har ikkje privat parkeringsplass.

VS

EL

Bad 6 m²

Entrè 4 m²

Kjøkken/stove 19 m² Sov 6 m²

Altan 11 m²

34

Stallen F22

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N


F22: Ei praktisk leilegheit med romsleg uteplass og bod ved inngangsdøra.

35


F23: Det høge og flotte vindauget i stova får du berre i denne leilegheita.

36


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

Ent 8m

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m² Vent. El. aggr.

2. ETASJE STALLEN

3. etasje

F23 2-ROMS Areal BRA ......................... 50,0 m2 P-areal .............................. 50,0 m2 Terrasse .............................. 11,0 m2 Bod v/inngang .................... 5,0 m2

Gamlestova BAKSTEHUSET A11 4-roms

F-23 BOD 5 m²

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

81,5 m2 78,5 m2 18,0 m2 5,0 m2

N

VS

Entrè 5 m²

Bad 7 m² EL

Kjøkken/stove 25 m²

Stallen F23

Sov 11 m²

Altan 11 m²

37


Sov 7 m² Terrasse 18 m²

Kjøkken/stove 33 m²

Sov 7 m²

Gard./tekn. 3 m²

2. ETASJE STALLEN

F24 3-ROMS Areal BRA ......................... 64,5 m2 P-areal .............................. 64,5 m2 Terrasse ............................. 13,0 m2 Bod i p-kjellar .................... 6,0 m2

Vent. E aggr.

Gamlestova A11 4-roms

VS

Vask/tekn. 3 m² EL

Entrè 3 m²

Bad 6 m²

m2 Sov 81,5 78,5 m2 12 m²18,0 m2

Areal BRA P-areal Terrasse Sportsbod i p-kjellar

Gang 4 m²

Takvindauge

Kjøkken/stove 27 m²

Sov 6 m²

38

Stallen F24

Altan 13 m²

5,0 m2

N


F24: Det store karnappvindauget gir denne leilegheita ei spennande kjøkkenløysing. Her er det også takvindauge som gir flott lys.

39


KONTAKT: Bente Andenæs | ba@gravdal.no | 908 21 417 Liv Grimsbø | lg@gravdal.no | 408 75 246

Byggherre | Parken Bustadtun Arkitekt | Arki Arkitektar 3D-illustrasjonar | Webdesign Group Grafisk produksjon | Rakkar Trykk | Bodoni 13. april 2021

Parken Bustadtun er eit samarbeidsprosjekt mellom:

Illustrasjonane i dette prospektet gir ikkje nødvendigvis eit rett bilde av kva som er levert i standard leveranse. Leveranseskildringa er gjeldande.

www.gravdal.no/bustader/lonnetunet

40