Førde Cup 2023

Page 1

10. — 12. NOVEMBER 2023

www.fordecup.no


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

PULJE- OG KAMPOPPSETT Pulje- og kampoppsett vil ein finne ved å gå inn på Førde Cup si heimeside: www.fordecup.no Vi vil også trykke opp dette slik at alle laga får det utdelt saman med effektar ved innsjekking i sekretariatet. Resultat undervegs i turneringa vil fortløpande bli lagt ut på denne internettadressa. På denne måten kan også dei som ikkje har høve til å reise med laget sitt, halde seg orientert på lik linje med alle andre på korleis det går med laget sitt.

FØRDE CUP 2024 8. — 10. NOVEMBER www.fordecup.no 2


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

FØRDE CUP – MEIR ENN FOTBALL

FREDAG 10. NOVEMBER

LAURDAG 11. NOVEMBER

SØNDAG 12. NOVEMBER

Kl. 17.00 – 23.30 Innkvartering

Kl. 08.00 – 23.00 Innleiande kampar

Kl. 08.00 – 18.20 A- og B-sluttspel

Kl. 18.00 – 23.30 Innleiande kampar

Sluttspel Sjå oppdatert kampsett

Arrangementet er slutt ca. kl. 18.30

3


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

Klar for å ta haustsjekken på økonomien? Rådgjevarane ved Sunnfjordkontoret er klare for å snakke med deg. Avtal ein prat, når det passar best for deg. Møt oss i banken, på video eller telefon. Avtal eit møte eller ring oss på 57 82 97 00 Avtal eit møte

4

ssf.no


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

PROGRAM SYMJEHALL FORDELT PÅ FØRDE CUP Laurdag Søndag

kl. 10.00 – 16.00 kl. 12.00 – 18.00

Offentleg bading også til kl. 16.00. Deltakarar med deltakarband får fribillett til symjehallen.

LAURDAG 11. NOVEMBER Laurdag blir det fotballstemning. Meir info om dette i sekretariatet. Premier League vises på storskjerm. Gratis for alle.

SENDEPLAN Kl. 13.30 Kl. 16.00 Kl. 18.30

Wolves – Tottenham Man. United – Luton Bournemouth – Newcastle

5


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

6


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

KINO I FØRDEHUSET FREDAG 10. NOVEMBER

Kl. 20.00 The Marvels 2t. 15 min

Kl. 20.30 There’s something in the barn 1t. 36 min – Aldersgrense 12 år

LAURDAG 11. NOVEMBER

Kl. 14.30 Den første julen i Skomakergata (noregspremiere) 1t. 33 min – Aldersgrense: 6 år

SØNDAG 12. NOVEMBER

Kl. 16.15 Lundefjell – egget som forsvant 1t. 20 min – Aldersgrense: Alle

Kl. 16.45 Den første julen i Skomakergata 1t. 33 min – Aldersgrense: 6 år

Kl. 18.00 The Marvels 2t. 15 min

Kl. 20.45 There’s something in the barn 1t. 36 min – Aldersgrense 12 år

Kl. 17.00 There’s something in the barn 1t. 36 min – Aldersgrense 12 år

7


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

Ekte natur. Ekte opplevelser. Ekte utstyr. Ekte Sport.

DIN LOKALE

KLUBB BUTIKK!

CHATLET SPORT 1 FØRDE Naustdalsvegen 1A Tlf. 57 72 00 67

8

@sport1forde


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

VELKOMMEN TIL SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE FØRDE CUP 2023 Aldri før har så mange lag vore melde på til Førde Cup! Vi har til og med måtte sette nokre lag på venteliste. Det er utruleg kjekt at så mange synest det er kjekt å komme til Førde og Førde Cup. I år som i alle dei 26 åra Førde Cup har vore arrangert stiller fleire klubbar med både lag, spelarar og føresette som har vore på cupen vår i mange år. Dei kan rope gjenkjennande og helse til kvarandre i gangane, eller spelarane kan møtast på bana og tenke «Deg? I år og?». Andre lag og spelarar er nye og skal gjere seg kjende med bygdebyen, hallen vi spelar kampar, sovesalen og kvar maten finst. Det er ein herleg miks av nytt og gamalt som er med på å gjere turneringa, så vellukka for dei som kjem hit. Vi er også eit solid lag med både erfaring og nye som står bak turneringa. I år har mangeårig turneringsansvarleg, Odd Hagen, gitt stafettpinnen vidare til underteikna. Det kan kjennast som å hoppe etter Wirkola. Tryggheita finst likevel i laget vi er som står bak turneringa, med bøttevis av erfaring og rutinar. For Førde Fotball er klubben bak turneringa, med alle dei gode og viktige dugnadskreftene – nokre nye og nokre erfarne krefter. Det er krafta i klubben som gjer at Førde Cup blir arrangert for 26 gong. Kva skulle vi gjort utan dei frivillige? Uansett om du har vore på cupen vår før eller er heilt ny her, håpar vi at alle sit att med stor idrettsglede, kameratskap og lite søvn i minneboka når turneringa er over. Lukke til, alle som ein!

På vegne av Førde Cup-styret, Tone Lin Støfring Skovro

9


VOOKAL.NO

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

10-20 (16) • Gratis parkering elvetorget.no 10


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

PRAKTISKE OPPLYSNINGAR Ved ankomst må leiar for klubben straks vende seg til sekretariatet i Førdehuset for innsjekking. Her vil klubben få utlevert sine deltakareffektar samt motta nyttig informasjon om endringar etc. Ingen lag kan starte sin første kamp utan at klubben har sjekka inn. Namneliste for alle deltakarar skal leverast ved innsjekking/ fylles ut i Profixio.

MÅLTID Fredag

Kveldsmat

kl. 19.00 – 22.00

Laurdag

Frukost Lunsj Kveldsmat

kl. 07.00 – 10.00 kl. 12.00 – 14.00 kl. 18.00 – 21.00

Søndag

Frukost kl. 07.00 – 10.00. Deltakarar smører matpakke ved frokosten istadenfor lunsj kl. 12.00.

Alle måltid vert servert i Førdehuset. Deltakarar utan A-kort kan få kjøpt enkeltmåltid. Matbillettar får ein i sekretariatet i Førdehuset. Matkupong alle måltid kr 600,Frukost kr 80,- pr. måltid Middag/lunsj kr 120,- pr. måltid

Viktig Turneringsleiinga gjer merksam på at det berre er adgang til å nytte sko med lys sole i idrettshallen i Førdehuset. Laga som nyttar garderobane i Førdehuset, må ikkje legge frå seg verdisaker i desse. Vi oppfordrar lagleiarane om å ta vare på dette for spelarane sine. — All mat og drikke er forbode i idrettshallen, unntatt vatn på drikkeflasker. — Det er ikkje tillate å bruke ball i kaféen.

11


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

TURNERINGSLEIING Hovudkomité

Tone Lin Støfring Skovro – turneringsleiar Per Øyvind Storevik – koordinator for turneringa Anders Skreien / Geir Vindheim – kamp- / resultatansvarleg Margunn S. Vallestad – sekretariatansvarleg Bjørn Egil Sunde – dommeransvarleg Øystein Fosstveit – innkvarteringsansvarleg Anita Solsvik – matansvarleg Odd H. Hagen – Speakeransvarleg

Kampoppsett

Geir Vindheim Førdecupsekretatiatet er lokalisert til Førdehuset.

Opningstider Fredag Laurdag Søndag Hovudjury

kl. 17.00 – 23.30 kl. 08.00 – 23.00 kl. 08.00 – 17.00 Ingrid Beate Smådal Hilde Bergsøy (Sunnmøre Fotballkrets) Bjarte Fauske Bergen Nord (Hordaland Fotballkrets) Jan Nicolai Hvidsten Førde IL Fotball (Sogn og Fjordane Fotballkrets)

TURNERINGS- OG KAMPREGLEMENT Førde Cup vert avvikla etter NFF sitt spelereglement for fotball på små baner. Klasseinndeling

J13/14 G13 G14 J15/16 G15/16 J19 G19

Spelesystem

5 spelarar på bana samstundes. (Keeper + 4 utespelarar). Ein spelar kan berre brukast på eitt lag i same klasse. Speletid: 13 minutt.

12

f. 2009 – 2010 f. 2010 f. 2009 f. 2007 – 2008 f. 2007 – 2008 f. 2004 – 2006 f. 2004 – 2006

Ved lik poengsum i seriespel blir rekkjefølgja avgjort slik: 1. Målskilnad 2. Tal scora mål 3. Resultat i innbyrdes oppgjer 4. Myntkast


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

Spelesystem, forts. I cupspel nyttar ein følgande løysningar ved uavgjort resultat: Rett i straffesparkkonkurranse. NB! Det er kun dei som er på bana når kamp blir avslutta som skal ta straffer. Straffesparkkonkurranse i alle klassar *. Straffespark skal takast frå 7 meter. 3 straffer. Deretter 1 og 1. Andre reglar

For å avgjere rekkjefølgja mellom laga i klassar med ulikt tal lag i puljane, blir resultatet mot dårlegaste laget teke vekk i dei puljane som har flest lag. Innspark. Raudt kort: Utøvar må står over neste kamp.

KAMPAVVIKLING, PROTESTAR, FRAMMØTE M.M. Protestar Eventuelle protestar skal leverast skriftleg i sekreteriatet seinast 30 minutt etter kampslutt. Protesten skal vere underteikna av den person som er oppført som klubben sin kontaktperson under turneringa. Juryen si avgjerd kan ikkje påklagast. Protestgebyr er sett til kr 250,- og skal innbetalast ved innlevering av protesten. Blir protesten teken til følgje vil laget få refundert protestgebyret. Frammøte Alle lag pliktar å stille ferdig skifta ved kampbana seinast 5 minutt før kampstart. Lag som ikkje møter til kampstart tapar kampen og resultatet vert sett til 3–0. Er eit lag lovleg forseinka til kampstart, skal sekreteriatet orienterast om dette snarast råd. Dersom lag kjem seinare enn 3 minutt. etter oppsett kampstart, vinner motstandaren på WO. Etter kampslutt oppmodar vi laga til å forlate kampbana. Det er ønskjeleg at ein utanom kampane nyttar tribuneanlegget. Kampavvikling Kampane vert spelt på tre baner samstundes. Kampane startar og stoppar etter signal frå dommar/ speaker. På bana har sekreteriatet ein person som held kontakt med dommar og kampsekretariatet. (Lagleiarane kan gjere seg nytte av denne personen om det er trong for det.) Drakter etc. Det lag som står oppført som heimelag i kampane tek avspark og stiller på den banehalvdel der tidklokka er. Har to lag like drakter, skal bortelaget skifte drakter, eventuelt nytte tilviste vestar. Bortelaget er ansvarleg for å undersøke om like drakter vert nytta. 13


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

www.enivest.no

www.eviny.no

www.umbronorge.no

www.coop.no

www.bilskadesenteret-as.no

Elvetorget, 3 etasje Tlf: 57 72 00 67 forde@sport1.no

Hoff & Knutson Transport AS

Storehagen 9, 6800 Førde

www.frydenbo-bil.no

Førde Vulk -din lokale dekkleverandør

www.fordevulk.no

14

Sogn og Fjordane Flyttebyrå

Tlf. 57 82 81 00 • www.hktransport.no

www.opusas.opelforhandler.com


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

15


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

Førde IL Fotball sin utstyrsleverandør!

16

Elvetorget, 3. etasje Tlf. 57 72 00 67 • forde@sport1.no


SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE - FØRDE CUP 2023

DRAKTFARGAR SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE CUP 2023 KLUBB Askøy Askvoll og Holmedal IL Bergen Nord, FK Bergsøy IL Dale IL Eikanger Eikefjord IL Flaktveit IL Florø SK Førde IL Gaular Gneist Hasundgot IL Hemsedal IL Hyllestad IL Høyang Jølster IL Langevåg/Sula Loen Masfjord MTG Sande FK Sogndal IL Stryn Syril Sunnylven Tambarskjelvar IL Vik IL

TRØYE

BUKSE

Grøn Kvit Kvit-raud Gul Oransje Oransje Gul Blå Kvit Raud Kvit Kvit Kornblå Raud Raud Grøn Gul Grøn Kvit

Kvit Blå Raud Blå

Kvit Raud Gul Raud Gul Kvit

Svart

Svart Raud

Svart Svart

Kvit

Svart Blå 17


1997

1998

1999

2000

Smågutar Gutar Småjenter Jenter

Førde IL Førde IL Ikornes IL Bergsøy IL

Skavøypoll IL Førde IL Torvund IL Vadheim IL

FK Bergen Nord Førde IL Gaular IL Øygard IL

Åsane West Side FK Bergen Nord Førde IL Gaular IL

Tidlegare vinnarar

2001

2002

2003

2004

Smågutar Gutar Småjenter Jenter Junior Herrer Junior Damer

Florø SK Sandane IL FK Bergen Nord Bergsøy IL -

Askv./Holmedal IL Jølster IL Florø SK Gaular IL -

Førde IL Jølster IL Florø SK FK Bergen Nord/Hovding Sandane IL Førde IL

Florø SK Førde IL Bergsøy IL IL Høyang Førde IL Dale IL

Tidlegare vinnarar

2005

2006

2007

2008

Smågutar Gutar Småjenter Jenter Junior Herrer Junior Damer

Vadmyra City Førde IL Kaupanger IL Kaupanger IL Førde IL Dale IL

Førde IL Førde IL Bergen Nord/Hovding Førde IL Balestrand IL Førde IL

Førde IL Smørås IL Bergen Nord/Hovding IL Høyang Balestrand IL Førde IL

Bergen Nord FK Vik IL Førde IL Askvoll/Holmedal IL Bergsøy IL Førde IL

Tidlegare vinnarar

2009

2010

2011

2012

Smågutar Gutar Småjenter Jenter Junior Herrer Junior Damer

Vik IL Bergen Nord FK Balestrand IL Jølster IL Bergsøy IL Larsnes IL

Førde IL Førde IL Førde IL Loddefjord IL Førde IL Jølster IL

Tambarskjelvar IL Florø SK Førde IL 1 Førde IL 1 Førde IL 1 Eikanger/Nordhordland/ Kvernbit

Florø SK Bergsøy IL Førde IL Askvoll/Holmedal IL Bergen Nord FK Jølster IL

Tidlegare vinnarar

2013

2014

2015

2016

Smågutar Gutar Småjenter Jenter Junior Herrer Junior Damer

Tambarskjelvar IL Florø SK Askvoll/Holmedal IL Mauseidvåg og Solevåg IL Førde IL Førde IL

Bergsøy IL Førde IL 2 Førde IL 1 Sotra 2 Førde IL 1 Bergsøy IL

Førde IL 1 Sotra IL Førde IL 5 Balestrand IL Førde IL 6 Bergen Nord/Hovding

Bergen Nord FK Bergen Nord FK Vik IL Førde IL 3 Bergsøy IL Førde IL 1

Tidlegare vinnarar

2017

2018

2019

2021

Smågutar 13 Smågutar 14 Gutar Småjenter Jenter Junior Herrer Junior Damer

Førde IL 1 Førde IL 1 Førde IL 1 Bergen Nord IL 16-1 Førde IL 1 Fyllingsdalen IL

Førde IL 1 FK Bergen Nord Førde IL 7 Førde IL 2 Bergsøy IL Førde IL 1

Gaular IL Stryn IL Førde 3 IL Førde 1 IL Vik IL Bergsøy IL

Førde Askøy Vik Blindheim Blindheim Førde Blindheim

Tidlegare vinnarar

2022

Smågutar 13 Smågutar 14 Gutar Småjenter Jenter Junior Herrer Junior Damer

Førde Gaular Førde Sula Sogndal Førde Sogndal

*Førde Cup 2020 var avlyst på grunn av Covid-19.

VOOKAL - vookal.no

Tidlegare vinnarar


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.