RAXA-sarjakuvavihko työturvallisuudesta

Page 1Pekka Rahkonen

RAXA


RAXA kansi, sarjakuvat ja taitto: Š Pekka Rahkonen www.pekkarahkonen.fi

tekstisivut: Š Juha Suvanto ja Tommi Ahlberg kustantaja: Talonrakennusteollisuus ry

painopaikka: Grano 2019


Alkusanat Turvallisuus on yhteinen asia, eikä kenenkään terveys tai henki saa vaarantua työtehtävissä. Meidän kaikkien pitää päästä työpäivän päätteeksi terveinä kotiin. Kuitenkin edelleen liian usein rakentamisen ammateissa sattuu tapaturmia. Lukemattomat tapaturmattomat rakennustyömaat ja tuoteteollisuuden työpaikat ovat kuitenkin jo todistaneet, että nolla tapaturmaa on mahdollista myös rakentamisessa. Turvallinen työympäristö vaatii kaikkien sitoutumista, mutta se kannattaa aina. Tässä vihkossa on nostettu esiin sarjakuvan kuvakielellä aiheita, jotka usein liittyvät tavalla tai toisella rakennusalan tapaturmiin. Yksittäinen tapaturma voidaan estää vain ennalta, jälkikäteen ei sille enää mahda mitään. Toivottavasti RAXA-sarjakuvavihko omalta osaltaan muistuttaa tästä tärkeästä asiasta. Tämä vihko ilmestyy rakennusteollisuuden yhteisellä turvallisuusviikolla 2019 ja sen on kustantanut Talonrakennusteollisuus ry.

3


4


Työmaaliikenne ja jalankulku erotetaan toisistaan. Varmista, että kuljettaja näkee sinut aina kun liikut koneiden lähellä.

5


6


Töitä ei saa aloittaa ilman kunnollista perehdytystä. Osallistumalla koulutuksiin parannat yhdessä työkavereidesi kanssa työpaikkasi turvallisuutta.

7


8


Kaivannot pitää suunnitella ja sortumat estää tuennalla. Älä koskaan mene kaivantoon ennen kuin olet varmistunut sen turvallisuudesta.

9


10


Henkilönsuojaimet pelastavat joka vuosi ihmishenkiä. Käyttämällä suojaimia varmistat, että pääset illalla terveenä kotiin.

11


12


Liukastumiset ja kompastumiset ovat yleisin tapaturmien aiheuttaja. K채yt채 sovittuja kulkureittej채 ja pid채 ne kunnossa.

13


14


Pölyntorjuntaan rakennustyömaalla on olemassa tehokkaat keinot. Työpaikka pysyy viihtyisänä ja sinä terveenä, kun otat ne käyttöön.

15


16


Matalaltakin putoaminen johtaa usein vakaviin vammoihin. Valitse tyรถalustasi oikein.

17


18


Päihteiden osalta rakentamisessa on nolla-toleranssi. Pidä päihteet ja työ erillään toisistaan.

19


20


Kädet ovat rakennustyössä alttiina vammoille ja viilloille. Useimmat niistä pystyt torjumaan valitsemalla työsi edellyttämän suojausluokan viiltosuojakäsineet.

21


22


Esimieskin väsyy jatkuvaan huomautteluun. Tarkoitus on kuitenkin sinun turvallisuudestasi huolehtiminen.

23


24


Yhteyttä nosturinkuljettajaan pidetään muulta liikenteeltä suojatulla radiopuhelimella. Kommunikoi ja anna merkit kuljettajalle selkeästi.

25


26


Monikielisyys ja monikulttuurisuus pitää ottaa huomioon töiden suunnittelussa. Varmista, että viesti kulkee oikein molempiin suuntiin.

27


28


Sähkökeskukset ja kaapelit sijoitetaan pois ajoväyliltä ja irti maasta. Huolehdi jatkojohtojen ja sähkötyökalujen kunnosta.

29


30


Nykyaikaiset suojavarusteet näyttävät hyviltä ja ovat mukavia päällä. Käyttämällä suojavarusteita olet ammattilainen.

31


32


Kunnollinen putoamissuojaussuunnitelma on turvallisen työskentelyn perusta. Huolehdi, että suojaukset myös pysyvät kunnossa.

33


34


Rakennustöitä tehdään säiden armoilla. Huolehdi omasta jaksamisestasi olosuhteiden mukaisesti.

35


36


Materiaalien siirrot työmaalla suunnitellaan ennakolta. Käytä keventäviä apuvälineitä ja oikeita nostotapoja.

37


38


Rakennustyömailla sattuu edelleen vakavia työtapaturmia ja jopa kuolemia. Sinä voit estää ne huolehtimilla työpaikkasi ja kaverisi turvallisuudesta.

39Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.