Jokka 1 /2021

Page 2

2

Jokka

Rakennusteollisuus RT:n lehti kestävästä rakentamisesta

Pääkirjoitus

SISÄLLYS 1/2021 2 3

Pääkirjoitus Elementissään Suomen ensimmäinen kiertotalousinsinööri on työssään kiinnostunut hiilipäästöistä, mutta vapaa-ajalla entinen huonekalupuuseppä saa ajatuksensa lentoon nikkaroimalla.

3 3

Sarjakuva Tsekkaa tämä Infra-alan yritykset miettivät kimpassa, kuinka alan hankkeissa voidaan edistää yhteistyötä. Samalla paikallisille pk-yrityksille aukeaa kasvun paikkoja.

4

Kentältä kuultua Nollan tapaturman tavoittelu jatkuu

4

Tietomalleista hyöty irti toimintatapaa muuttamalla Tietomallit liittyvät jo tänä päivänä rakentamisessa lähes kaikkeen, ja tulevaisuudessa niiden käyttö vain lisääntyy. Mallien kehitystä seuraa buildingSMART Finland, joka kaipaisi nyt tietomallivaatimuksille päivitystä.

5

Visio käytännöllisyydestä Viisi vuotta sitten käynnistyneessä Building2030 -hankkeessa tutkitaan myös sitä, kuinka piloteissa hyviksi koettuja käytäntöjä saadaan jalkautettua työmaille.

6

Vähähiilisyyden arviointimenetelmään kaivataan selkeyttä Ilmastoselvitys tulee ja edellyttää rakentajilta uusia selvityksiä rakennusten ympäristövaikutuksista. Päästöihin kiinnitetään selvityksessä paljon huomiota. Skanska ja YIT ryhtyivät jo ennalta harjoittelemaan vähähiilisyyslaskentaa.

9

Hiilipiikkiä tulee leikata hallitusti Myös rakentamisen toteutusvaiheessa muodostuu hiilidioksidipäästöjä. Niiden suhteellisen osuuden ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, kun rakennusten energiankäytön päästöt pienenevät.

10

Asunnon ostajat tyytyväisiä koronavuonnakin Tekniset prosessit ovat rakennusliikkeissä pitkälti kunnossa, mutta asiakkaan huomioinnissa on usein parantamista. EPSI Ratingissa tänä vuonna parhaille pisteille yltäneessä yrityksessä asiakasta on lähestytty muun muassa visualisoinnin avulla.

12

Narinalista Rakennusala on kehittänyt tuotetietopankin, joka helpottaa sekä tuoteteollisuuden että urakoinnin yrityksiä. Tietopankki on ajankohtainen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tuomien uusien vaatimusten takia.

12

KUVA: AKI R A SK

työturvallisuusrintamalla. Kolmen eri turvallisuusryhmän puheenjohtajat nostavat tärkeimpiä turvallisuuspointteja esiin.

Tuoretta Raxa-huumoria Työturvallisuusaiheiset sarjakuvastripit ovat jo monille tuttuja, nyt piirtäjä Pekka Rahkosen kynä uppoutuu kosteudenhallinnan maailmaan.

Kannen kuva: Helsingin Pasilaan viime syksynä valmistuneen Triplan piha-aluetta. (Kuva: YIT)

Lehti rakennusteollisuuden laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista Jokka ilmestyy kahdesti vuodessa

Sähköinen tuotetieto kestävän rakentamisen takeena Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus muuttaa tuotetietojen käsittelyä ja hallintaa koskevaa ohjeistusta. Yrityksille asian hoitamiseen on jo tarjolla valmis ratkaisu.

L

akiuudistuksen päätavoitteisiin kuuluvat hiilineutraali yhteiskunta, laadun parantaminen ja digitalisaatio ovat kaikki aiheita, joissa tuotetiedolla on merkitystä. Viimeistään nyt on aika luopua keskenään yhteensopimattomista tietojärjestelmistä tai verkkosivuilla hankalasti ylläpidettävistä tuotetiedoista, ja keskittää kaikki tieto yhteen paikkaan. Lakiuudistuksen myötä rakentamisen ohjauksessa tullaan edellyttämään, että rakennushankkeessa käytettyjen tuotteiden tiedot löytyvät helposti hallittavassa digitaalisessa muodossa sisällytettynä rakennuksen tietomalliin. Etenkin suurten hankkeiden suunnittelunohjauksessa ja tuotannossa näin menetellään jo nyt, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Rakennustuoteteollisuus RTT, Talonrakennusteollisuus ja Rakli ovat yhteistyössä Rakennustiedon kanssa kehittäneet rakennusalan yhteistä tuotetietopankkia toiminnan tehostamiseksi ja laadunhallinVähähiilisyys tuo nan parantamiseksi koko ketjussa. mukanaan digitaaliset RT tuotetieto -palvelu kokoaa lain edellyttämässä digitaalisessa muopäästö­tietokannat ja dossa tuotetiedot ja -dokumentit hiilijalanjälkilaskennan, rakennuksen suunnittelusta rakenkiertotalous kierrätettäville tamiseen ja ylläpitoon asti. Tuotetietoa on jo nyt valtava materiaaleille digitaaliset määrä, ja vaatimukset vielä lisääntymateriaa­lipassit. vät lain kokonaisuudistuksen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn myötä. Esimerkiksi vähähiilisyys tuo mukanaan digitaaliset päästötietokannat ja hiilijalanjälkilaskennan, kiertotalous kierrätettäville materiaaleille digitaaliset materiaalipassit. Ilmastonmuutoksella on myös suoria vaikutuksia siihen, millaista tuotetietoa tulevaisuudessa tarvitaan. Jotta kestävä rakentaminen olisi sellaista tulevaisuudessakin ja rakennusten käyttäjien terveellisyys ja turvallisuus voidaan turvata, on tuotetiedon hyvän hallinnan oltava rakennushankkeen kärkiasioita heti suunnittelusta alkaen. 

JULKAISIJA: Rakennusteollisuus RT ry • www.rakennusteollisuus.fi TOIMISTO: Eteläranta 10, 00130 Helsinki PÄÄTOIMITTAJA: Tommi Ahlberg • jokka@rakennusteollisuus.fi ULKOASU: Mattsson & Mattsson Oy, Anna Mattsson PAINOPAIKKA: PunaMusta Oy • ISSN 2242-3389

Juha Luhanka toimitusjohtaja Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Jokka tarkoittaa rakennustelineiden pystypuita sitovaa, telinelautoja kannattavaa poikkipuuta. (Vanhan rakentajan sanakirja)

Lue RT tuotetieto -palvelusta lisää tämän lehden Narinalista-palstalta.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.