Page 9

9

Sociale en maatschappelijke waarde infra onderbelicht

Oplossen verstedelijkingsvraagstukken vereist integrale aanpak infrabeheerders De toenemende verstedelijking van steden brengt nieuwe mobiliteitsuitdagingen met zich mee en confronteert infrabeheerders met tal van transitieopgaven. Zij moeten nu al voorsorteren op hoe de Nederlandse samenleving er over 20 tot 30 jaar uit zal gaan zien. Dat vraagt om een cross-sectorale, integrale benadering teneinde het infranetwerk toekomstbestendig te maken, zegt Aernout van der Bend, algemeen directeur van NGinfra. ‘Infrabeheerders moeten zich meer mengen in het publieke debat en meer de aandacht vestigen op de maatschappelijke waarde van infra.’ NGinfra staat voor Next Generation Infrastructures, het kennisplatform waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd om de Nederlandse infrastructuur optimaal te laten inspelen op drie belangrijke trends: urbanisatie, digitalisering en energietransitie. ‘Onze missie is om maatschappelijke waarde te creëren met infra, dit op een hoger niveau te brengen en kennis zoveel mogelijk crosssectoraal en individueel te delen met onze partners’, legt Van der Bend uit.

‘De hele Rijksbegroting is in silo’s gevat’ Die samenwerking vindt plaats op basis van een aantal thema’s: beschikbaarheid (de core business van iedere infrabeheerder); data en security, toekomstverkenning (ontwikkelen scenario’s van de toekomst) en de maatschappelijke waarde van infrastructuur. De vraag die als een rode draad door deze thema’s loopt luidt ‘hoe moet de Neder-

Aernout van der Bend: ‘De maatschappelijke waarde van infra wordt nauwelijks in besluitvormingsprocessen meegenomen’

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #2 2019  

GO!Mobility Magazine #2 2019  

Advertisement