Page 1

Achizitii Publice

Parteneriate Public Private


De patru ani de zile suntem „Firma de Avocatură a Anului în Achiziţii Publice” din România.


Ce ne recomandă Avem o reputaţie deosebită în domeniul achiziţiilor publice și parteneriatelor public private datorită experienţei și rezultatelor obţinute de-a lungul timpului. De altfel, recunoașterea pe plan local și internaţional nu a întârziat să apară:

2009 - suntem recomandaţi de ghidului

2012 – două forumuri internaţionale, ACQ

celor mai buni avocaţi din lume – Global

Country Awards și Corporate Intl Magazine,

Law Experts – pentru domeniul Achiziţii

alături de AvocatNet, liderul cotidienelor

Publice în România;

juridice din România, ne atribuie distincţia „Firma de Avocatură a Anului în Achiziţii

2010 și 2011 - Corporate Intl Magazine

Publice”;

Global Awards ne atribuie distincţia „Firma de Avocatură a Anului în Achiziţii Publice”;

Este specializarea noastră de suflet în care am investit peste șapte ani de pregătire. Am derulat proiecte majore, unele cu o valoare cumulată de peste 400 milioane EUR, iar acum ne bazăm pe o experienţă deosebită și o perspectivă 3600 asupra achiziţiilor publice. Vă susţinem proiectele, indiferent dacă acestea se referă la organizarea procedurilor de atribuire, întocmirea ofertelor, participarea la proceduri sau formularea contestaţiilor și a plângerilor, atât în conformitate cu legislaţia naţionala, cât și cu procedurile BERD. Nu în ultimul rând, răspundem proactiv la nevoile de informare ale pieţei și dezbatem alături de specialiști și oameni de afaceri problemele reale din domeniu. Prin intermediul blogurilor dedicate achizitiilor publice, www.avocat-achizitii-publice.ro, si parteneriatelor public private, www.ppp-romania.eu, oferim idei practice, ponturi interesante si noutati relevante: modificari legislative, cursuri, studii, carti, reviste, opinii, articole de specialitate. 1


Ce oferim Avocaţii noștri au consiliat o largă varietate de investitori privaţi și instituţii de stat, cu privire la toate aspectele implicate de derularea proiectelor de achiziţii publice și parteneriate public-private.

Operatori economici

Consultanţă referitoare la întocmirea ofertelor tehnice și financiare;

Consultanţă juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislaţiei

achiziţiilor publice și a PPP;

Redactarea acordurilor de asociere și/ sau subcontractare, precum și consultanţă juridică pentru negocierea, încheierea și

Identificarea oportunităţilor de afaceri

executarea acestora;

din SEAP și din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

Redactarea eventualelor obiecţii la contractele de achiziţie publica propuse în

Analiza documentaţiilor de atribuire și

cadrul documentaţiilor de atribuire;

identificarea eventualelor încălcări ale legislaţiei naţionale sau comunitare;

Reprezentare/asistenţă pe parcursul ședinţelor de deschidere a ofertelor;

Redactarea solicitărilor de clarificări; •

Formularea contestaţiilor și a plângerilor, în

Consultanţă privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achiziţii publice;

conformitate cu legislaţia achiziţiilor publice și PPP;

Consultanţă juridică pentru negocierea, încheierea și executarea contractelor de

Asistenţă referitoare la pregătirea

achiziţie publică și de parteneriat public-

documentelor de calificare;

privat.

3


Am oferit autorităţilor contractante servicii complete de consultanţă juridică în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie public și în procesul de pregătire a documentaţiilor aferente.

Autorităţi contractante

Asistenţă pe parcursul ședinţelor de deschidere a ofertelor;

Consultanţă juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislaţiei

achiziţiilor publice și a parteneriatelor

Consultanţă și asistenţă pentru verificarea eligibilităţii ofertanţilor;

public-private; • •

Stabilirea procedurii de atribuire a

Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;

contractelor de achiziţii publice și PPP; • •

Asistenţă și reprezentare în faţa

Redactarea și/sau revizuirea documentaţiilor

Consiliului Naţional de Soluţionare a

de atribuire în conformitate cu legislaţia

Contestaţiilor și a instanţelor judecătorești

naţională și comunitară;

cu privire la eventualele contestaţii și plângeri;

Redactarea anunţurilor de intenţie, de participare și/sau de atribuire;

Consultanţă juridică pentru negocierea, încheierea și executarea contractelor

Redactarea răspunsurilor la solicitările de

de achiziţie publică și parteneriat

clarificări formulate de potenţialii ofertanţi;

public-privat.

4


Ce am făcut Am derulat proiecte complexe în domeniul achiziţiilor publice, concesiuni și PPP. Am ales însă să vi le prezentăm pe cele mai importante:

Construcţii

autohtone de utilităţi în peste 40 de dosare din domeniul achiziţiilor publice.

Am câștigat, în favoarea firmei grecești Mochlos S.A., litigiile privind procedura de

Producţie

achiziţie publică organizată de C.N.A.D.N.R. pentru atribuirea unui contract estimat la 140

Am reprezentat în fata C.N.S.C. un important producător olandez în procesul de contestare

milioane RON.

a documentaţiilor de atribuire care conţineau •

Am sprijinit unul dintre cei mai importanţi

cerinţe

antreprenori internaţionali, cu sediul central

restricţioneze accesul pe piaţă al companiei.

discriminatorii,

de

natură

în Germania, în eforturile sale de a participa la proceduri de achiziţii publice, organizate

Oil & Gas

în conformitate cu legislaţia naţională și cu procedurile BERD.

Am acordat consultanţă și asistenţă juridică unei importante companii din domeniul oil & gas,

Utilităţi

pentru atribuirea unor contracte sectoriale cu o valoare cumulată de peste 400 milioane EUR.

Am obţinut o decizie definitivă în cadrul unei Proceduri de Adjudecare a Disputelor

Energie

pentru o importantă companie turcească din domeniul utilităţilor privind recuperarea unei creanţe de aproximativ 1,5 milioane EUR.

Am asistat o importantă firmă de consultanţă din domeniul energiei eoliene în legătură cu atribuirea a două contracte sectoriale de

Am reprezentat cu succes trei mari companii

6

turbine eoline, estimate la 200 milioane EUR.


Real Estate

IT&C

Am oferit consultanţă cu privire la organizarea

Am asistat companii importante de pe piaţa

procedurii de atribuire a unui contract de

de IT din România în legătură cu participarea

lucrări pentru construcţia unui complex de

la proceduri de atribuire, precum și cu

agrement, finanţat din Fondul European de

formularea contestaţiilor împotriva deciziilor

Dezvoltare Regională.

autorităţilor contractante.

Alimentar

Transporturi

Am formulat cu succes mai multe contestaţii

Am

oferit

consultanţă

unei

importante

și plângeri în numele uneia dintre cele mai

companii din domeniul petrolier cu privire

importante companii de lactate din Romania,

la organizarea unei proceduri de licitaţie

reprezentând firma în faţa C.N.S.C. și a curţilor

deschisă pentru atribuirea unui contract

de apel competente.

sectorial de servicii de transport.

Instituţii Publice •

Am

oferit

consultanţă

organizaţiei

Innovation Norway – București pe parcursul implementării

proiectelor

finanţate

prin

programul de cooperare dintre România și Norvegia.

7


Ce știm să facem Oferim o gamă largă de servicii care depășesc sfera achiziţiilor publice, a concesiunilor și a parteneriatelor public private. Principalele arii de interes acoperite sunt:

Expertiză

Industrii

Achiziţii publice, PPP & PFI

Financiar-Bancar

Contracte comerciale

Proprietate Intelectuală, Mass Media și

Concurenţă & ajutoare de stat

Publicitate

Imobiliare

Energie și Resurse Naturale

Societăţi comerciale, Fuziuni & Achiziţii

IT & C

Relaţii de muncă

Transporturi și drept maritim

Imigrare și cetăţenie

Protecţia mediului

Litigii și arbitraj

Farmaceutic

Fiscalitate

Construcţii și Infrastructură

Vă susţinem proiectele, indiferent dacă sunteţi o companie naţională și internaţională, întreprindere mică sau mijlocie, micro-întreprindere, asociaţie, fundaţie sau persoană fizică autorizată. Chiar și subsidiarele dumneavoastră pot beneficia de serviciile VASS Lawyers datorită parteneriatelor noastre cu firme externe.

9


Ce spun clienţii Clienţii sunt sursa noastră de inspiraţie și de provocare. Sunt cartea noastră de vizită și de aceea vă invităm să descoperiţi câteva dintre companiile care au ales sa vorbească despre noi.

Mochlos S.A.

pieţei, în domenii precum noutăţi legislative și blog de achiziţii publice. În acest proces, VASS

Abordarea

este

Lawyers și-a extins echipa cu oameni care și-au

întotdeauna profesionistă și corectă. Apreciem

echipei

VASS

Lawyers

setat înalte standarde profesionale, îmbinând

faptul ca tratează cazurile noastre direct și își

profesionalismul cu simţul umorului și atitudine

dau toată silinţa pentru a găsi cea mai buna

prietenoasă. Pentru toate acestea multumim

soluţie pentru nevoile noastre specifice. Serviciile

VASS Lawyers de facto şi de stricto sensu.

oferite de VASS Lawyers s-au bazat în principal pe consultanţă și asistenţă juridică în domeniul

Sistem Yapi Construction and Trade Inc

achiziţiilor publice, în acest sens, echipa VASS Lawyers reprezentându-ne cu succes în cadrul

Echipa VASS Lawyers ne-a reprezentat cu succes

a doua contestaţii împotriva unei proceduri

în cadrul unui litigiu izvorât din executarea

de achiziţie publică organizate de Compania

unui contract FIDIC Galben de proiectare și

Naţională de Autostrăzi și Drumuri Naţionale din

execuţie lucrări de construcţie, proiect finanţat

România.

prin

programul

ISPA

(Instrumentul

pentru

Politici Structurale de Pre-Aderare). În pofida Innovation Norway – Bucuresti

constrângerilor de timp, VASS Lawyers ne-a acordat consultanţă juridică la cele mai înalte

Ceea ce am apreciat în mod deosebit este

standarde cu privire la aplicarea și interpretarea

capacitatea de analiză în profunzime, logica

diferitelor clauze contractuale în conformitate

impecabilă și claritatea excepţională care au

cu legislaţia naţională, atât anterior cât și pe

însoţit serviciile VASS Lawyers. La fel de important

parcursul audierilor ce au avut loc în faţa Comisiei

în aprecierea noastră este faptul că echipa a

de Adjudecare a Disputelor. Prin implicarea

mers dincolo de clasica consiliere juridică și a

echipei VASS Lawyers, cauza noastră a devenit

inovat, proactiv şi în conformitate cu trendurile

pur și simplu mai puternică. 11


8


Suntem alături de dumneavoastră pentru dezvoltarea unor proiecte de succes. Împreună putem scrie istorie.


www.avocat-achizitii-publice.ro www.ppp-romania.eu

6 Pictor G.D. Mirea, 1st Floor, Sector 1, Bucharest, Romania Office

+40 - 21 - 222 - 0977

Fax

+40 - 21 - 222 - 0983

Email office@vasslawyers.eu Web www.vasslawyers.eu

Broșură Vass Lawyers  

We are a team of professionals with a wide experience in providing business legal advice.