Page 1


I N H O U D S O P G A V E

Inhoud modelspoor

spoorwegen 8 Binnenland 17 Goederenvervoer 23 Railmusea 27 Spoorwegindustrie 32 Railvervoer Europa 38 Akzo Hengelo zegt spoor gedag 43 Fyra uitgerangeerd 46 Talbot levert het 100ste Mat ’64 aan de Nederlandse Spoorwegen 48 Amsterdamse tramlijn 25 opgeheven 50 RheinCargo koopt nieuwe diesellocomotieven 54 EUROP-wagens (2)

60 Hofrijtuigen en -wagens van de “Reisekaiser” van Märklin en Trix 66 Brickenbacker finest string instruments 70 Dutch Iron Works 76 Fun met folie (1) 84 Zesstreper met vijf sterren 88 Productnieuws

E 9,- korting voor iedere nieuwe abonnee op Rail Magazine U betaalt dan geen E 59,maar slechts E 50,- (tien losse nummers E 69,50) Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. In Rail Magazine vindt u kort actueel spoornieuws, historische en actuele artikelen, materieelomlopen uit binnen- en buitenland, modelbouwtips, besprekingen van modelbanen en uitgebreide informatie over nieuw verschenen producten. Bij de Lezersservice kunnen lezers van Rail Magazine gratis gebruik maken van de rubriek Vraag & Aanbod. Deze korting geldt niet voor degenen die reeds in 2013 abonnee zijn geweest. Voor ieder reeds in uw bezit zijnde nummer van 2014 kunt u e 5,90 op het abonnementsbedrag extra in mindering brengen. Geef wel bij uw betaling aan om welke nummers het gaat. Tussentijds aangegane abonnementen kunnen in 2014 niet worden opgezegd. De actie is éénmalig op naam. Wijzigingen voorbehouden.

M A G A Z I N E

3 1 1

Henk Zwoferink

94 Kiosk 96 Lezersservice 97 Index adverteerders

Aanbieding!

R A I L

NS 20 (de Kameel ) op 20 december 2013 te Amersfoort. Het motorrijtuig is onderweg van Het Spoorwegmuseum in Utrecht naar de Haarlemse NedTrain-werkplaats.

service

4

U wordt abonnee door overmaking van het bedrag op bankrekening NL68 RABO 0144 5237 87 ten name van Uitgeverij Uquilair B.V. te ’s-Hertogenbosch.

op de cover

Hoe wordt u abonnee? Abonnementen Rail Magazine verschijnt 10 x per jaar. Het abonnement voor 2014 kost e 59,-, overige landen Europa e 117,-, buiten Europa e 158,- (incl. verzendkosten en 6 % BTW). De prijs van een los nummer bedraagt e 6,95. De abonnementsprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door storting op of overmaking naar bankrekening NL68 RABO 0144 5237 87 ten name van Uitgeverij Uquilair B.V. te ’s-Hertogenbosch onder vermelding van Rail Magazine (bij internetbankieren volledig adres vermelden). Voor ieder reeds in uw bezit zijnde nummer van 2014 kunt u e 5,90 op dit bedrag in mindering brengen. Geef wel bij uw betaling aan om welke nummers het gaat. Een abonnement op Rail Magazine loopt van januari tot en met december; reeds verschenen nummers worden na ontvangst van het abonnementsgeld direct toegezonden. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze vóór 1 november schriftelijk zijn opgezegd.

Adreswijzigingen en opzeggingen Uitsluitend schriftelijk: Postbus 153 5201 AD ’s-Hertogenbosch of e-mail: evwerkhoven@railmagazine.nl (onder vermelding van abonneenummer) Nummers nabestellen Zie de Kiosk op bladzijde 94 en 95.


I N H O U D S O P G A V E

50 70

54 76

84

Colofon Contact Rail Magazine is een uitgave van Uitgeverij Uquilair B.V. Biestkampweg 39, 5249 JZ Rosmalen Postbus 153, 5201 AD ’s-Hertogenbosch telefoon 073-6221514, fax 073-6217752 E-mail: info@railmagazine.nl Internet: www.railmagazine.nl Losse verkoop/distributie: Aldipress, Utrecht / AMP, Brussel Druk: Habo DaCosta bv, Vianen Eindredactie: Henk de Jager, Len de Vries, Egbert van Werkhoven

Adverteren? De beste manier om uw doelgroep te bereiken is een advertentie plaatsen in Rail Magazine! Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Informeer hiernaar vrijblijvend bij:

info@railmagazine.nl

tel: 073-6221514 fax: 073-6217752

5 Redacteuren: Binnenland: Luc Peulen, Harrie Peters Goederenvervoer: Hendrik Bouwknegt, Rienko Verboon Stedelijk vervoer: Freek Verhoof Industrietractie: Henk de Jager Railmusea: Mark Grootendorst, Wilfried Jellema, Nico Lollinga Spoorwegindustrie: Simon Wijnakker Railvervoer Europa: Freek Verhoof Productinformatie: Otto Dijkstra, René Nabbe Algemeen: Harrie Peters, Erikjan Sachse, Jos Burgemeester, Alex Wouters, Rob van Ee

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren. Ongewenste kopij zal niet worden geretourneerd. Correspondentie over wel of geen plaatsing vindt niet plaats. Ook is het niet mogelijk alle binnenkomende correspondentie persoonlijk te beantwoorden.

Redactie modelspoor: lendevries@railmagazine.nl

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN: 0926-3489

Tekstcorrectie: Alex Wouters Concept en basisontwerp: Simon Wijnakker Grafische vormgeving: Bart Haans Eindrealisatie: Egbert van Werkhoven, Bart Haans Aan dit nummer werkten verder mee: Jeffrey Onrust, Reinder Rutgers, Paul Schippers, Onno de Vries

Aanleveren kopij Postbus 153, 5201 AD ’s-Hertogenbosch 073-6221514, fax: 073-6217752

dtp@railmagazine.nl

Klantenservice: Telefonisch op ma t/m vr 13.00 - 16.00 uur Bij voorkeur per e-mail: evwerkhoven@railmagazine.nl Heeft u Rail Magazine niet ontvangen? Reclameer een week na verschijning. Bladmanager: Bart Haans bart@railmagazine.nl

Rail Magazine 312 verschijnt in week 9 R A I L

M A G A Z I N E

3 1 1

Rail Magazine 311  

Tijdschrift over spoorwegen en modelspoor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you