Page 1

JÜRI TERVISERAJAD


Jüri Terviseradade eesmärgiks on Rae valla elanikele kvaliteetse tervisespordi harrastamise võimaluste loomine koos olemasolevate ja kavandavate spordivõimaluste ühendamisega ühtsesse süsteemi. Projektide sihtgrupiks on Rae valla elanikud, kelle tervisespordi harrastamise võimalusi ehitatavad terviserajad oluliselt laiendavad. Üheks oluliseks teemaks valglinnastuvas piirkonnas on erineva kvaliteediga spordirajatiste ja puhkealade loomine, sest ainult traditsioonilised pargid ei rahulda kaasaegse Euroopa linnainimese vajadusi, selleks ettevalmistamata metsaalade kooslused võivad aga stiihilise kasutuse tõttu kannatada. Elukoha ümberkaudsed puhkealad on elanike tähtsaimad tervisespordi harrastamise kohad. Turvaline, meeldiv, lähedal paiknev, igapäevast tervisesporti ja harrastussporti innustav keskkond aitab inimest tegema argielus füüsiliselt aktiivseid valikuid. Tervisesport on muutunud heaolu tähtsaks teguriks. Lähipuhkeala peaks kasutaja seisukohalt paiknema elukohast jalutuskäigu kaugusel. Kohalik tervisesport põhineb paljuski matka- ja terviseradade ning muude spordirajatiste poolt pakutaval. Kasutajateks on erinevad vanusegrupid – nooremad õpilased, gümnaasiumi õpilased, sportlased, lastega pered, vanurid, puuetega inimesed kes vajavad erinevaid radasid ja rajatisi.


Rae Vallavalitsus alustas 2011. pikendamise planeerimistöödega.

aastal

Jüri

terviseradade

Kronoloogia:  2006 aastal rajati 900 meetri pikkune valgustatud ja koorepuruga kaetud terviserada, endise kõrgepingeliini liinikoridori  2012 pikendati olemasolevat terviserada 700 meetri võrra ning valgustati  2013 aasta sügiseks valmib 3,6 km pikkune terviseradade rajapõhi, millest 2720m valgustatakse  2014 aastal kaetakse 3,6 km pikkune rajalõik koorepuruga ning rajatakse kruuskattega jalgtee aleviku sisese kergliikluse parandamiseks 2014. aasta alguseks on Jüri alevikus 5,2 km pikkune terviserada, millest 4180 m on valgustatud. Terviseraja iga-aastane halduskulu hakkab olema umbes 5100 eurot, mis planeeritakse omavalitsuse eelarvesse. Jooksev info Jüri terviseradade kohta on leitav https://rae.kovtp.ee/et/juri-terviserada.


Terviseradade kasutajateks on Jüri kandi inimesed ja ka teised vallaelanikud. Jüri kandi moodustavad Jüri alevik koos ümbruskonna 12 külaga (tabel 1). Rae valla elanike arv seisuga 01.04.2013 on 13902.

Tabel 1. Jüri kant Jüri kant Aaviku küla Jüri alevik Karla küla Kautjala küla Kurna küla Lehmja küla Limu küla Pajupea küla Patika küla Pildiküla küla Seli küla Vaskjala küla Veskitaguse küla Kokku

Rahvaarv (01.04.2013) 259 3397 550 14 90 51 50 126 391 72 25 597 58 5680


JÜRI TERVISERADADE RAHASTAJAD JA SPONSORID

Rae Vallavalitsus

Jüri terviserajad  

Infovoldik