Page 1


Radu Č˜erban clasa a V-a, tempera/hârtie grade V, tempera/canvas 29 x 42 cm, 1972


CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI SALAJ THE ART AND CULTURE CENTER OF SALAJ COUNTY

MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARTA ZALAU MUSEUM OF HISTORY AND ART ZALAU

Acest catalog a apărut cu sprijinul financiar al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, în cadrul manifestării MuzaFest 2013. This catalog published with the support of the Art and Culture Center of Salaj County and the Museum of History and Art Zalau for MuzaFest 2013.


radu serban altera natura


Natura din pictură

The Nature from painting

În anul 2005, atunci când domnul Simion David, profesorul meu de desen din școala generală, m-a vizitat la domiciliul părinților din Jibou, mi-a daruit, aproape solemn, o lucrare în format A3, un “peisaj” pe hârtie. M-aș putea întreba dacă există vreo legătură între ceea ce făceam atunci, la vârsta de 12 ani, și etapa în care mă aflu acum. Din punct de vedere stilistic lucrurile sunt foarte diferite, dar, cu toate acestea, cred că numitorul comun este dat de bucuria de a face și de a definitiva o lucrare.

In 2005, when Mr. Simion David - my former middle school art teacher visited me in my parents’ house in the town of Jibou, he gave me a present in an almost solemn manner - an artwork, size A3, a landscape on paper that I did years ago. I wonder if there is any connection between what I was doing back then at the age of twelve and the creation stage that I have reached now as an artist. Even though they are different stylistically, the joy of creating an artwork has remained the same.

Din perspectivă personală, subiectul legat de natură, de peisaj în mod implicit, nu a fost unul determinant în creația mea, deși, periodic, la intervale mai mici sau mai mari, abordam această provocare. După absolvirea Institutului de Arte Plastice din București, am încercat să abandonez stereotipurile impuse sau induse pe parcursul studiilor și să găsesc o formulă proprie de exprimare. Nu căutam programatic originalitatea, dar eram convins că dacă abordez cu perseverență lucrul în atelier, filtrul personal se va impune. Mi se părea că peisajul, un subiect atât de provocator pentru mine, era foarte greu de pus în pagină, pentru că nu găseam modalitatea compozițională și stilistică care să-mi satisfacă exigențele, și, în același timp să se circumscrie celorlalte teme abordate la vremea aceea.

While landscapes and nature themes did not appear in my works very often, I did approach these subjects from time to time. After graduating the Bucharest Art Institute I tried to abandon the stereotypes that were imposed or induced throughout my studies and find my own artistic expression. I was not looking for originality in a deliberate manner, but I was aware that if I worked hard in the studio, my personal artistic style will emerge. It seemed to me that painting a landscape - such a provoking subject for me - was difficult to lay down on the canvas. I could not find the right style and composition which would satisfy my expectations and still be in sync with the general approach of such art themes at the time.

Au trecut mai mulți ani de tatonare a subiectului și abia în anul 2006, la expoziția personală “Urme” de la Muzeul de Artă din Cluj, printre alte cicluri, am expus o serie mică de lucrări realizate pe parcursul anilor 2003 si 2004, în care trimiterea înspre peisaj era doar aluzivă. La aceea vreme, în viziunea mea, nu descrierea unui fragment de natură era important, ci “starea” unui anumit loc pupulat cu elemente ale naturii, într-o anumită lumină sau atmosferă. Realizarea acelor lucrări a exclus acțiunea plein-airistă, fiind rodul stirct al căutarilor de atelier. Demersul amintit a fost continuat, fie în Taberele de Pictură la care am participat, fie în atelierul personal. Natura pe care o văd cu ochii mei este diferită de natura obișnuită sau din fotografie. Este o altera natura (a doua natură), distinctă și unică pentru fiecare. Fie că este vorba de vegetație sau de relief, de ziduri sau de nori, toate sunt afectate de atmosferă. Ceața, ploaia sau fumul învăluie natura și îi imprimă o anumită expresie. Prin gândire, acțiune și emoție, prin reducții de ordin stilistic și printr-o factură tehnică asumată, am găsit modalitatea adecvată prin care, în lucrările mele, fac referiri la natură, la “cadre” ale acesteia. O selecție din lucrările realizate în ultimii trei ani, în tabere de creație sau în atelier, se constituie în materialul vizual al expoziției prezente. Motive și stări diferite vor fi alăturate pe aceleași simeze. Pentru mine va fi un prilej deosebit, pe de o parte, de a mă întâlni cu publicul, iar pe de alta, de a stabili jaloanele următoarelor preocupări pe tema naturii. Un prieten, atunci când a văzut o pictură realizată în ultima perioadă a exclamat: “tu ai pictat aerul!”. Trecând peste licența poetică, mi-am dat seama ca ceea ce a rostit, ar putea să se constituie într-o provocare, pentru mine sau pentru oricare altul. Radu Șerban, septembrie 2013

4

After many years of artistic trials, I exhibited my personal art collection named “Traces” at the Cluj Art Museum in 2006. Among other works, it included a small series made in 2003 and 2004 which hinted at some landscape themes. At that time I was convinced that capturing the “mood” of a nature scene was more important than its individual elements. The works were painted in a studio, not in “plein air”. While I continued working in the studio, I started painting in nature at several painting camps. The nature one experiences is different than the nature that is seen in pictures. It is an altera natura (second type of nature), distinct and unique for each of us. Whether it is vegetation or landscape, walls or clouds, they are all influenced by changes in the atmosphere. Fog, rain or smoke enshrine nature and give it a certain “expression”. Through my thinking, actions, emotions and the right stylistic approach I have found the appropriate way to present these landscapes. This exhibition contains a selection of works created in the studio and at various art camps during the last three years. It will be a great opportunity for me to meet the public, and to seed my future interests in the theme of nature. A friend of mine saw one of my latest works and exclaimed: “You painted the air!”. Aside from his poetic license, I realized that what he said could be the next challenge for me or anyone else. Radu Șerban, September, 2013


De la cauză la efecte

From Cause to Results

Sincron, în epoca anilor 90, cu mişcarea neo-ortodoxă din România, Radu Şerban s-a „dedulcit” în deceniul care a urmat cu diverse experienţe picturale ce s-au îndepărtat de imaginea sacrului, în favoarea unui „lumesc” al imaginii, în care anecdota făcea figură primă. Când spunem anecdotă, spunem personaje, recurs la figurativ, adică. Ştim, figurii umane, în orice abordare plastică, adică oricare ar fi ea din punct de vedere stilistic şi în orice epocă, îi este circumscrisă povestea.

In the 1990s alongside with the Neo-Orthodox movement in Romania Radu Șerban “indulged” himself with samples of the new decade of diverse art experiences which distanced themselves from the sacred and ventured into the profane. The images were more down to earth and humor made its way as an important element of the artistic expression. When we refer to humor (or joking), we think of characters in a figurative way. We know that any human face has a story and that story is seen through the eyes of the artist when it is immortalized through a work of art at any time in history.

Chiar în cele mai elementare configurări, diluată ca substanţă sau propusă în limbajul esenţializat al artei brute, cum făcea Radu Şerban atunci, figura spune sau atrage lângă ea o poveste. Interesul pentru personaj a fost treptat părăsit în favoarea scenografiei, a elementelor de anturaj ale figuriii umane, diverse ambianţe din care „actorii” au fost, treptat, excluşi. O excludere din care n-a plecat şi naraţiunea pentru că, uşor de recunoscut, elementele rămase continuau să spună, dacă nu o poveste a lor, atunci, o poveste despre absenţe. Într-o dialectică ce a continuat să fie a excluderilor, până la abstract, Radu Şerban şia radicalizat, în anii următori, într-atât de mult discursul artistic, încât a trecut decis la o altă identitate plastică. Una cvasi abstractă, (cu o fază intermediară de distante aluzii figurative), a unor registre cromatice aplicate succesiv, prin transparenţe insistent (poate prea insistent) exersate. Nu ştiu de ce am fost învăţaţi să sancţionăm speculaţiile, să credem că efectul tehnic este inferior unei realizări cam de acelaşi nivel, dar obţinută mult mai frământat, mai ostenit. Poate că e o anatemă aplicată uşurinţei, freneziei vecină cu excesul, cu păcatul. În cazul de faţă, Radu Şerban a reluat şi a reluat, poate, aceleaşi ample pensulaţii, în speranţa că efectele vor fi tot mai concludente, că acest exerciţiu va exploda în sublim. Este, probabil, un exerciţiu ce frizează vanitatea, un alt păcat trecut la index. Indiferent de rezultat, cert pare faptul că artistul, ca un gimnast care, prin repetiţia mişcării, devine tot mai sigur pe articulaţiile sale, a dobândit un repertoriu de efecte pe care le pune în operă în această etapă, a ultimilor doi ani, în care se întoarce la figurativ. Un figurativ care nu seamănă deloc cu cel din deceniile trecute, un figurativ ce poartă diafana încărcătură a frotiurilor cunoscute, în care exersează alte transparenţe sau forme, găsite prin efectele de atelier provocate în substanţă cromatică. Efectul devine „personaj” chiar dacă uşurinţa obţinerii lui riscă să alunece în facil. Pare un demers în care naturii, obiect declarat al preocupărilor sale, îi propune tandru să semene cu tablourile sale şi nu invers.

Even the most simple sketches which seem diluted and reduced to the basic art language have a story to tell. Radu Șerban’s interest for his characters gradually diminished and was replaced with his preoccupation with scenography and the “entourage” elements of the human face, the ambiances surrounding them from which the “actors” were eventually excluded. This omission of the surrounding elements of a human face was still a narrative in itself, because the leftover features told a story about absences. Throughout the years Radu Șerban continued to reduce his expression almost to an abstract image and gave his artistic discourse a radical twist which eventually transformed his artistic identity. This new approach was pretty much abstract in its core - even though it comprised elusive figurative allusions at an intermediary stage - with a few color registers applied one after another on the canvas and repeated transparent brush stokes strongly practiced (maybe too insisting) again and again. I am not sure why we sanction speculations and why we believe that the artistic result in such case (technically speaking) is inferior to other art works which are the fruit of intense artistic labor. It could be the condemnation of a superficial art work similar to the denouncement of sin. In this case, Radu Șerban revisited his older works with more ample brush strokes and hoping that they will be more relevant and eventually his exercise would make a striking difference in divinely transforming his art. It is an artistic endeavor that is similar to vanity - just another “sin” that one can index. No matter the result, it is clear that the artist - just like a gymnast who through repeated coordinated movement gets better and better at what he is doing - acquired a new repertoire of effects that he has been exhibiting in the last two years, turning back to a more figurative art style. Radu Șerban’s new figurative approach of art does not resemble at all his old figurative creation style embellished with well known smears that suggest other transparent forms made in the studio. The attained effect turns into a “character”, even though sometimes the easiness of getting it may seem too accessible. It is an attempt to make nature - admitted as a theme by Radu Șerban - tenderly resemble the paintings and not the other way around.

Călin Stegerean, director Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

Călin Stegerean, director of Cluj-Napoca Art Museum

5


I

I

I

I

#012006-Si 50x70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2006

7


I

I

I

I

# 012012-J 70 x 120 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012

8

I

I

I

I

# 062012-J 30 x 30 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012


10

I

I

I

I

# 022012-J 70 x 100 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012


I

I

I

I

# 062012-J 30 x 30 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012

11


I

I

I

I

# 012011-SLP 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2011

12

I

I

I

I

# 052012-J 30 x 30 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012

I

I

I

I

# 062012-J 30 x 30 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012


13


14

I

I

I

I

# 022011-SLP 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2011


I

I

I

I

# 022011-A 70 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2011

15


16

I

I

I

I

# 012013-C 50 x 50 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


I

I

I

I

# 032011-SLP 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2011

17


18

I

I

I

I

# 022013-C 50 x 60 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


I

I

I

I

# 032013-C 50 x 50 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013

19


20

I

I

I

I

# 042013-C 90 x 120 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


21


I

I

I

I

# 012012-BM 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012

22

I

I

I

I

# 052012-BMO 30 x 40 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012


23


I

I

I

I

# 012011-SLN 70 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2011

I

I

I

I

# 042012-BM 70 x 100 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012

25


I

I

I

I

# 022012-BM 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012

26

I

I

I

I

# 142013-C 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


27


28

I

I

I

I

# 032013-J 50 x 100 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


29


I

I

I

I

# 022012-SLP 60 x 60 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012

30

I

I

I

I

# 032012-J 50 x 60 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2012


31


I

I

I

I

# 012011-A 80 x 80 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2011

I

I

I

I

# 012010S-LN 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2010

33


I

I

I

I

# 062013-C 70 x 100 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013 34


36

I

I

I

I

# 072013-C 70 x 100 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


I

I

I

I

# 082013-C 70 x 100 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013

37


38

I

I

I

I

# 042013-J 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


I

I

I

I

# 052013-J 50 x 60 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013

39


I

I

I

I

# 102013-J 90 x 120 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013

40

I

I

I

I

# 092013-J 70 x 100 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


42

I

I

I

I

# 012012-SLN 50 x 70 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


I

I

I

I

# 112013-J 60 x 80 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013

43


44

I

I

I

I

# 122013-J 30 x 30 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013


I

I

I

I

# 132013-J 100 x 120 cm acrilic/pânză acrylic/canvas 2013

45


Lucrările din expoziția “Altera Natura” au fost realizate, în majoritatea lor, în ultimii 3 ani, în Tabere de Creație și în atelier. O parte din lucrările prezentate în această expoziție aparțin următoarelor colecții de stat sau private din țară: The works of the exhibition “Altera natura” have been carried out, in their majority, over the last 3 years, in Art Camps and in the artist’s studio. Part of the works presented in this exhibition belong to the following collections of state-owned or private in Romania: Colecția de Artă Contemporană a Centrului de Cultură și Artă a Județului Sălaj: pag. 10; Colecția de Artă Contemporană a Centrului de Cercetări Biologice “Vasile Fati” din Jibou: pag. 9, 26; Colectia de Artă Contemporană a Muzeului de Artă din Baia Mare: pag 11, 23, 25, 27; Colecția de Artă a domnului Lucian Pop din Târgu Mureș: pag. 13, 14, 17, 31; Colecția de Artă a domnului Lucian Neagoș din Târgu Mureș: pag. 24, 33, 42; Colecția de Artă a domnului Ovidiu Ciorna din Baia Mare: pag. 22; Colecția familiei Ioan și Eugenia Șerban din Jibou: pag. 12 46


Radu ŞERBAN – artist vizual

Radu Şerban – visual artist

Născut la Cluj în 11 octombrie 1960; Are cetățenie româno-canadiană. Domiciliul în Jibou, Sălaj; Reședința și atelierul la Cluj-Napoca; Este conferențiar unuiversitar dr. la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Educație: 2006 – Obține Doctoratul în Arte Vizuale la Universitatea de Artă și Design din ClujNapoca; 1999 – Obține diploma de graphic & web designer la Digital Media Studios, Toronto, Canada; 1987 – Absolvă Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București secția Pictură. Burse și stagii de documentare: 1997 - 2000 - stagiu de documentare și cercetare individuală, Toronto, Canada; 1995 bursă de documentare la Centrul de Artă Contemporană “Reina Sofia”, Madrid, Spania; 1994 - bursă de documentare la Accademia di Romania – Roma, Italia. Membru al asociațiilor profesionale: Din 1990 este membru titular al Uniunii Artistilor Plastici din România; Între 1990 și 1996, este membru ­al International Association of Art, UNESCO; Între1997 și 2004 este membru al Visual Arts Ontario din Canada Expoziţii personale în ţară şi străinătate: 2013 - “Altera Natura”, Pictură, Galeria Centrului de Cultură și Artă Sălaj, Zalău; 2013 -”Efemeride”, Pictură, spațiul de artă contemporană M2, Cluj-Napoca; 2012 “Reverberații”, Pictură, Desen, Obiect, Multimedia, Muzeul de Artă Comparată SîngeorzBăi; 2011 - “Memories. The final image”, fotografie și print digital, Galeria „Mirionima”, Accademia di Belle Arti di Macerata, Italia; 2010 - “TransAparențe”, Pictură, Desen, Obiect, Multimedia, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; 2010 - “Amintiri despre gânduri”, Pictură/ Multimedia, Galeria Horeb, Cluj-Napoca; 2009 - „Locuri, lucruri şi chipuri închipuite”, Pictură, Galeria UAP, Sibiu; 2008 – „Cutia cu amintiri”, Pictură, Grafică şi Obiect, Galeria Apollo, Bucureşti; 2007 – Pictură, Salonul Artiştilor Români de Pretutindeni, Festivalul Callatis; 2006 – „Urme”, Pictură, Obiect, Multimedia, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; 2006 – „Urme/Stari”, Pictură, Galeria Frezia din Dej; 2002 - „Objects from within”, Pictură, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1999 – “Paintings & Objects”. Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1998 – “Drawings & Paintings II”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1997 - “Drawings & Paintings I”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1996 – „Desemne”, Galeria “Pantheon”, Academia de Arte Vizuale, Cluj-Napoca; 1994 - Desen şi Pictură, Accademia di Ramania, Roma, Italia; 1993 - Desen şi Pictură, Galeria UAP, Cluj-Napoca; 1991 – Pictură, Galeria “Căminul Artei”, Bucureşti. Expoziții de grup în țară și străinătate: A participat la numeroase expoziții de grup, expoziții bienale și anuale în: Canada, SUA, Marea Britanie, Olanda, Bulgaria și România. Tabere și Simpozioane de pictură: 2013, 2012 – Simpozionul de Arte Vizuale “Arta în Grădină”, Grădina Botanică Jibou; 2012 – Simpozionul Internațional de pictură de la Baia-Mare; 2012, 2011, 2010 - Tabăra de pictură de la Sovata; 2011 - Tabăra de pictură de la Arcuș, Mureș; 2009, 2008 - Tabăra de Pictură de la Sighişoara; 2008 - Tabăra de pictură de la Târgu Mureş; 2006 - Tabăra de pictură de la Râmnicu-Vâlcea; 1991 - Tabăra de Pictură de la Nicula; 1985 - Tabăra studenţească de documentare şi creaţie din Mangalia; 1985 - Tabăra studenţească de creaţie de la Gurghiu, Mureş; 1984 - Tabăra studenţească de pictură şi desen din Călăraşi. Lucrări de artă în colecţii de stat şi pr­­ivate din România, Austria, Elveţia, Germania, Japonia, Canada şi S.U.A. Premii: 2011 – Nominalizat la premiul pentru pictură în cadrul Bienalei de Artă Plastică “Lascăr Vorel”, Piatra Neamț, ediția a XI-a; 1993 - Premiul pentru Tineret al U.A.P. din România; 1993 - Premiul BRCE, Bucureşti; 1992 - Premiul pentru Tineret al U.A.P. (premiu colectiv); 1992 - Premiul S.I.B.C.O. acordat cu ocazia concursului de pictură tânără al galeriei “Dominus”, Bucureşti; 1985 - Premiul pentru Pictură al U.A.P. - Tabăra studenţească de Pictură Gurghiu-Mureş. Contact: E-mail: info@raduserban.ro; Website: www.raduserban.ro

Born in Cluj-Napoca, Romania, on October 11th 1960. Citizen of both Romania and Canada. Residence and studio are in Cluj-Napoca, Romania. Associate professor at the University of Art and Design from Cluj-Napoca. Education: 2006 - granted a PhD degree in Visual Arts at the University of Art and Design in ClujNapoca, Romania; 1999 – graduated from graphic and web design courses from Digitam Media Studios in Toronto, Canada; 1987 - graduated the University of Arts in Bucharest, Painting Department. Scholarships and research stays: 1997 - 2000 – individual research, Toronto, Canada; 1995 - Scholarship - Madrid, Spain, Reina Sofia Center of Contemporary Art; 1994 - Scholarship - Rome, Italy, Accademia di Romania. Professional associations: 1990 - Present - member of the Union of Artists in Romania; 1990-1996 - member of International Association of Art, UNESCO; 1997-2004 - member of Visual Arts Ontario in Canada. Solo exhibitions in Romania and abroad: 2013 - “Altera Natura”, Painting, Galeria Centrului de Cultură și Artă, Sălaj, Zalău, Romania; 2013 – “Ephemeride”, Painting, M2 Contemporary Art Space, Cluj-Napoca, Romania; 2012 - “Reverberations”, Painting, Drawing, Art Object and Multimedia, Sîngeorz-Băi Comparative Art Museum, Romania; 2011 - “Memories. The final image”, Photo and digital print, Mirionima Gallery, Accademia di Belle Arti di Macerata, Italia; 2010 - “TransAppearences”, Painting, Drawing, Art Object and Multimedia, Art Museum Cluj-Napoca, Romania; 2010 – “Memories of Thoughts”, Painting/Multimedia, Horeb Gallery, Cluj-Napoca, Romania; 2009 – “Places, Things and Imagined Portraits”, Painting, Union of Artists Gallery Sibiu, Romania; 2008 – “The Box of Memories”, Installation, Multimedia and Painting, Apollo Art Gallery, Bucharest, Romania; 2007 – Painting, Callatis Festival, Mangalia, Romania; 2006 – “Traces”, Painting, Art Objects, Multimedia, Art Museum Cluj-Napoca, Romania; 2006 – “Traces/ Moods”, Painting, Frezia Gallery, Dej, Romania; 2002 – “Objects From Within”, Painting, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1999 - “Paintings & Objects” , Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1998 - “Drawings & Paintings II”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1997 - “Drawings & Paintings I”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1996 –”Desemne”, Pantheon Gallery, Academy of Visual Arts, Cluj-Napoca, Romania; 1994 - Drawing and Painting, Accademia di Romania, Rome, Italy; 1993 - Drawing and Painting, Union of Artists Gallery, Cluj-Napoca, Romania; 1991 - Painting, Caminul Artei Gallery, Bucharest, Romania. Group Exhibitions in Romania and abroad: Participated in numerous group exhibitions in Canada, USA, Great Britain, Netherlands, Bulgaria and Romania. Art Camps: 2013, 2012 – Visual Arts Symposium “Art in the Garden”, Botanical Garden from Jibou, Romania; 2012 - International Symposium of Painting, Baia Mare, Romania; 2012, 2011, 2010 – Painting Camp, Sovata, Romania; 2011 – Painting Camp from Arcuș, Mureș, Romania; 2009, 2008 – Painting Camp, Sighişoara, Romania; 2008 – Painting Camp, Târgu Mureş, Romania; 2006 – Painting Camp, Râmnicu-Vâlcea, Romania; 1991 – Painting Camp, Nicula, Romania; 1985 – Student Research and Creation Camp, Mangalia, Romania; 1985 - Student Creation Camp, Gurghiu, Mureş, Romania; 1984 – Student Painting and Drawing Camp, Călăraşi, Romania. Artworks in state and private collections in Romania, Austria, Switzerland, Germany, Japan, Canada and USA. Awards: 2011 - Nominated for painting award at “Lascar Vorel” Art Biennial, Piatra-Neamt, Romania; 1993 – Award for young artists of the Artists’ Union in Romania; 1993 – B.R.C.E. Award, Bucharest; 1992 - Award for young artists of the Artists’ Union in Romania (collective award); 1992 - S.I.B.C.O. Award, painting contest for young artists organized by the “Dominus” Gallery, Bucharest; 1985 – Painting award of the Artists’ Union in Romania – Student Painting Camp Gurghiu-Mureş, Romania.

47


Texte / Texts: Călin Stegerean, Radu Șerban Concepție grafica / Graphic concept: Radu Șerban Prelucrare imagini / Color corrections and Prepress: Artboard (Dudu Crișan) Fotografii / Photos: Dudu Crișan, Florin Gherasim Traducere / Translation: Sebastian Rus și Alexandru Șerban Tipărit / Printed by: Artboard, Cluj-Napoca, Romania 2013 ISBN 978-973-757-896-9 Editura Eikon, Cluj-Napoca


Radu Serban Altera Natura  
Radu Serban Altera Natura  

Radu Serban, catalogul expozitiei Altera Natura

Advertisement