Simpozionul de Arte Vizuale ARTA IN GRADINA

Page 1CENTRUL DE CULTURA SI ARTA SALAJ CENTRUL DE CERCETARI BIOLOGICE “VASILE FATI” JIBOU ASOCIATIA CULTURALA JAD, CLUJ-NAPOCA„Arta în Grădină” – un proiect așteptat, generos, inedit, necesar pentru Sălaj şi pentru Jibou, pentru minunata Grădină Botanică „Vasile Fati”. Consiliul Judeţean Sălaj şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj vor susţine în continuare acest proiect, dezvoltarea lui, chiar și printr-o abordare internațională. Pentru că şi prin acest demers putem spune, fără teamă, că ne pasă. Îi felicit pe toți artiștii implicați, mulțumindu-le pentru colaborare. Mulțumiri adresez și Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, domnului director Cosmin Sicora, Asociației JAD, lui Flavius Lucăcel și lui Dan Ghiurco, tuturor sponsorilor locali. Să ne vedem cu bine în 2013, la ediția a II-a a Simpozionului „Arta în grădină”! Până atunci, nu uitați să vizitați Grădina Botanică din Jibou.

ARTA ÎN GRĂDINĂ. un proiect realizat.

artistic casa, curtea și satul bunicului, aflate în Năpradea Sălajului. Era un tribut adus timpurilor și locurilor copilăriei. Și, atunci, a încolțit provocarea: dacă aceste locuri s-au putut constitui în topos germinativ pentru un artist, de ce n-ar putea fi și pentru alții, dispuși, la rândul lor, să se reîntoarcă, pentru un sejur creativ, în grădina copilăriei?! Această grădină, mai mult visată, edenică, s-a dovedit că există. Printr-o fericită conjuncție de întâlniri cu oamenii potriviți, la momentele și în locurile potrivite, s-a înfăptuit, credem, o augurală împlinire: găzduind Simpozionul de creație Arta în Grădină, grădina botanică a orașului Jibou capătă o nouă dimensiune identitară, devine Grădină a Artei. Astfel, la început de septembrie 2012, timp de zece zile, prima promoție de artiști invitați s-a inspirat și a creat aici, sub ochii angajaților și ai vizitatorilor, instaurând Arta în Grădină. Prin instaurare înțelegem, în intenția noastră, un act de întemeiere a unei dăinuiri, a unei tradiții de manifestări artistice, de care orașul Jibou, credem, are nevoie. Catalogul și expoziția itinerată la Jibou (chiar în serele grădinii) și la Zalău prezintă roadele, bilanțul acestui proiect, devenit faptă. Cine este familiarizat cu atelierele, expozițiile, șantierul, lucrările acestor artiști, le poate recunoaște stilul, tușele, preferințele cromatice sau ale materialelor folosite, dar, pe deasupra, există o alchimie tainică care le unește. Este simbioza ivită din toată atmosfera de prietenie, comunicare, comuniune creativă, care a învăluit protector zilele și nopțile acestui eveniment cultural. Cu nădejdea și încrederea că vom avea parte, aici, la Jibou, de continuitate constructivă și de ediții jubiliare, de evenimente aniversare, pecetluim ediția întâia, cea întemeietoare, sub semnul versului blagian: Orice-nceput, se vrea fecund / Risipei se dedă florarul.

În România sunt multe idei și proiecte, dar foarte puține dintre acestea ajung să se finalizeze. Importanța unei manifestări culturale nu se poate cuantifica simplist, calculând doar eventualele beneficii bănești pe care le-ar putea obține un investitor, ci, cu siguranță, și reverberațiile pe care le pot produce teatrul, concertele sau expozițiile de artă în rândul amatorilor de cultură. O expozitie de pictură, este, de cele mai multe ori, un dar pe care artistul îl oferă doar publicului, pentru că, într-o țară în care piața de artă este încă în formare, interesul pentru achiziționarea lucrărilor expuse este foarte redus. Dacă am lua în considerare principiile economiei de piață și le-am aplica creației artistice, cu siguranță, foarte mulți dintre artiști ar trebui să renunțe la a-și mai exprima pasiunea, gândurile, proiectele. Simpozionul de Arte Vizuale ARTA ÎN GRĂDINĂ de la Grădina Botanică din Jibou și-a propus ca, într-un mediu peisagistic de excepţie şi în ambianţa istorică a Castelului Wesselényi, să pună în dialog artiști din generaţii diferite, pictori, graficieni, artiști fotografi, care să se exprime într-un mod liber, fără constrângeri, pentru a crea lucrări cu marcă individuală care să reflecte amprenta acestui loc. Activitatea din atelier a artiştilor s-a mutat în ambianţa oferită de inedita locaţie, elementele vegetale, florale sau peisajul contextual găsindu-și repede loc pe pânzele acestora. Au avut loc prezentări de portofolii ale participanților la Simpozion, discuţii, seri de poezie susținute de poeții Viorel Mureșan, Viorel Tăutan și Doina Ira, invitați de Flavius Lucăcel de la Asociația Culturală JAD, vizite de documentare. Proiectul şi-a mai propus să atragă locuitorii oraşului, precum şi vizitatorii Grădinii Botanice înspre actul artistic contemporan, familiarizarea şi receptarea directă a operelor de artă contemporană. La vernisajul expoziției de la Grădina Botanică, ce a avut loc în ziua de 12 septembrie, a participat un public numeros, care a avut ocazia să constate că sursele de inspirație din lucrările expuse se află în chiar proximitatea lor, dar modul de raportare la realitate al fiecărui artist este unul filtrat de personalitatea, experiența și încărcătura emotivă personală. Lucrările realizate în timpul celor zece zile, vor face parte din viitoarele Colecţii de Artă Contemporană: a Centrului de Cultură şi Artă Sălaj şi, respectiv, a Grădinii Botanice Jibou. La acest Simpozion au participat artiști profesioniști din trei centre artistice: Dorel Găină, Adriana Elian, Radu Șerban, Mihaela Gorcea, Florin Gherasim, Mira Marincaș și Alexandru Bunescu din Cluj-Napoca, Ioan Augustin Pop și Milena Pop din Oradea, Lucia Călinescu din Târgu Mureș și, din Jibou, Ionel Baltă. Doresc să adresez mulțumirile mele domnului Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă Sălaj, domnului Cosmin Sicora, directorul Centrului de Cercetări Biologice de la Grădina Botanică “Vasile Fati” din Jibou și domnului Flavius Lucăcel de la Asociația Culturală “Jad” din Cluj-Napoca, pentru felul în care au înțeles să sprijine această primă ediție a Simpozionului de Arte Vizuale ARTA ÎN GRĂDINĂ. Cu siguranță, vom continua colaborarea în anii următori și vom acorda o dimensiune internațională acestui Simpozion prin invitarea unor artiști recunoscuți din Europa.

Florin Gherasim, curator Simpozion

Radu Șerban, coordonator Simpozion

Daniel Săuca, Manager, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj

JIBOU, GRĂDINA ARTEI Ca să crească rod, trebuie să arunci sămânță. Ideea unei tabere de creație artistică, pe meleaguri sălăjene, în proximitatea orașului Jibou, a încolțit în anul 2010, când, la Galeria Horeb din Cluj-Napoca, artistul Radu Șerban a expus o serie de lucrări care transfigurau în limbajul


LUCIA CALINESCU


0


LUCIA CALINESCU

06DOREL GAINADOREL GAINA

10IOAN AUGUSTIN POPIOAN AUGUSTIN POP

14


15


RADU SERBAN

16


17


RADU SERBAN


19


FLORIN GHERASIM

20IONEL BALTA

22


23


IONEL BALTA

24ADRIANA ELIANADRIANA ELIAN

28


29


MIHAELA GORCEA

30MIHAELA GORCEA

32


33


MIRA MARINCASMIRA MARINCAS

36


37


MILENA POPALEXANDRU BUNESCUALEXANDRU BUNESCU


43


LUCIA CĂLINESCU

RADU ȘERBAN

ADRIANA ELIAN

Născută în 10 August 1952 la Tîrgu Mureş; STUDII: Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, secţia Pictură, 1977; Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România din 1986. În prezent este profesor la Liceul de Artă din Tîrgu Mureș. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A organizat 15 expoziții personale și a participat la numeroase expoziții de grup în țară și străinătate. A participat la Tabere de Creație și Simpozioane de Artă din Romania și Ungaria. Lucrări in colecții de stat și particulare: Muzeul de Artă ClujNapoca, Muzeul de Artă Tîrgu Mureș, Germania, Italia, S.U.A., Ungaria, Olanda. CONTACT: E-mail: lucia_calinescu@yahoo.com

Născut în 11 octombrie 1960 la Cluj-Napoca; STUDII: Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din București, secția Pictură, 1987. A beneficiat de burse și stagii de pregătire în Italia, Spania și Canada. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România din 1990. În prezent este conferențiar universitar doctor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția Pedagogia Artelor Plastice și Decorative. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A organizat 20 de expoziții personale în România, Canada, și Italia. A participat la numeroase expoziții de grup în țară și străinătate și la Simpozioane de pictură în România. Lucrări de artă în colecţii de stat şi private din România, Austria, Elveţia, Germania, Japonia, Canada şi S.U.A. Este reprezentat în Canada de T-Art Gallery. CONTACT: E-mail: info@raduserban.ro Website: www.raduserban.ro

Născută în noiembrie 1964. STUDII: Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu”, Cluj Napoca, secţia pictură, promoția 1988; Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A organizat expoziții personale și a participat la numeroase expoziții de grup, workshop-uri, performance-uri, tabere de artă și simpozioane în țară și străinătate. Este reprezentată în România de 418 Contemporary Art Gallery. CONTACT: E-mail: aelian13@gmail.com Website: www.elian.ro

DOREL GĂINĂ Născut în 12 februarie 1953 la Oradea. STUDII: Institutul de Arte Plastice “Ioan Andreescu” Cluj-Napoca, specializarea Design, 1977; Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, al Asociației Artiștilor Fotografi din România și Art in Situ, Franța. În prezent este profesor universitar doctor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția Foto, Video, Procesare computerizată a imaginii. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A organizat expoziții personale și a participat la numeroase expoziții de grup în țară și străinătate. A participat la Simpozioane, conferințe și Workshop-uri importante din România. CONTACT: E-mail: dorel_gaina@yahoo.com

IOAN AUGUSTIN POP Născut în 5 mai 1955 la Zalău. STUDII: Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, secția Textile-Contexturi, 1983. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România. În prezent este conferențiar universitar doctor în cadrul Universității de Vest din Timișoara. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A realizat 10 expoziții personale în România, Ungaria, Grecia, Slovacia și expoziții de proiect în România, Ungaria, Italia, Germania, Portugalia, Franța, Republica Moldova, Serbia, Kosovo, Muntenegru, Cehia. A activat în Management de domeniu, a organizat proiecte cu artiști și studenți, a publicat cărți și studii de specialitate, a participat la conferințe în țară și universități din străinătate, la simpozioane și workshop-uri. În România este reprezentat de Jecza Gallery. CONTACT: E-mail: piaro2008@gmail.com

44

FLORIN GHERASIM Născut în 19 iunie 1961 la Ocna Mureș, jud. Alba. STUDII: Doctorand în antropologie culturală la UBB Cluj-Napoca; Stagiu de mobilitate la CEU Budapesta, prin bursa doctorală POSDRU (UE), 2012; Doctorand în Arte Vizuale UAD Cluj-Napoca. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: În calitate de curator al Galeriei HOREB din Cluj-Napoca, a curatoriat expoziții ale unor cunoscuți artiști, la Cluj-Napoca, Sibiu (Muzeul Brukenthal), București (Palatul Mogoșoaia). A participat la expoziții de grup în țară. CONTACT: E-mail: gherasim.florin@gmail.com

MIHAELA GORCEA Născută la 29 mai 1974 în Cluj-Napoca; STUDII: Academia de Arte Vizuale “Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, secţia Pedagogia Artei, Licență în 1998 și Master la secția Pictură în anul 1999. Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România. În prezent este lector universitar doctor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. În perioada 1997-2005 a participat la stagii și workshopuri la Centrul de artă contemporană „Le creux de l’enfer”, Thiers, Franța, Centrul de artă contemporană „Pougues les Eaux”, Nevers, Franța. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A organizat 6 expoziții personale și a participat la numeroase expoziții de grup în țară și străinătate. CONTACT: E-mail: gorcea2005@yahoo.com; Website: http://www.mihaelagorcea.ro

MIRA MARINCAȘ IONEL BALTĂ Născut in 10 octombrie 1962 la Jibou, Salaj. STUDII: Școala Populară de Artă Baia Mare. Cursuri: Fundația Ecologică “Dimitrie Cantemir” Iași, Școala Postliceală de etnografie și folclor, Secția de artă populară. În prezent este profesor de instruire practică la Clubul Copiilor din Jibou. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A organizat și a participat la expoziții de grup în țară și străinătate. CONTACT: E-mail: ionel_balta1962@yahoo.com

Născută în 1 iulie 1984 la Satu-Mare; STUDII: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția Foto, Video, Procesare computerizată a imaginii, Licență în anul 2007, Master în 2009; În prezent este asistent universitar la Universitatea Sapienția din Cluj-Napoca și doctorand al Universității de Artă și Design din aceeași localitate. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A organizat 10 expoziții personale și a participat la expoziții de grup în țară și străinătate. CONTACT: E-mail: miramiramas@yahoo.com


MILENA AUGUSTA POP Născută în 3 mai 1987 la Oradea; STUDII: Facultatea de Științe Politice, Universitatea București. A beneficiat de burse de studii în Budapesta-Ungaria și Roma-Italia și de stagii de practică în cercetare în cadrul Arhivelor Naționale a României. A participat în proiecte culturale de importanță internațională, a activat în calitate de critic de artă în Galeria A 35 București, a publicat în reviste locale, de specialitate în cadrul instituției academice în care a activat. În prezent este masterandă la Jurnalism European și Comunicare în Comunități Multietnice, Universitatea de Vest Timișoara. CONTACT: E-mail: pop.milena@yahoo.com

ALEXANDRU BUNESCU Născut în 21 septembrie 1988 la Sibiu; STUDII: Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția Grafică, Licență în 2010 și Master în 2012. Bursă de studiu la Academia de Artă și Design “Eugeniusz Geppert”, Wroclaw, Polonia. ACTIVITATE PROFESIONALĂ: A organizat 7 expoziții personale în țară și a participat la numeroase expoziții de grup și tabere de creație în țară și străinătate. Participă frecvent cu lucrări de artă la licitațiile organizate de Artmark, București. CONTACT: E-mail: bunescu_andu@yahoo.ca

Imagini din timpul Simpozionului de Arte Vizuale desfasurat în perioada 3-13 septembrie 2012, la Gradina Botanica din Jibou

45


46


Lucrările realizate de artiștii care au participat la Simpozionul de Arte Vizuale ARTA ÎN GRĂDINĂ, de la Grădina Botanică “Vasile Fati” din Jibou, în perioada 3-13 septembrie 2012


Catalogul Simpozionului de Arte Vizuale ARTA ÎN GRĂDINĂ Grădina Botanică “Vasile Fati”din Jibou, Ediția I, 2012 Texte: DANIEL SĂUCA, FLORIN GHERASIM, RADU ȘERBAN Fotografii: DOREL GĂINĂ Coordonator proiect, concept grafic catalog: RADU ȘERBAN Dtp: DUDU CRIȘAN Participanți: LUCIA CĂLINESCU DOREL GĂINĂ IOAN AUGUSTIN POP RADU ȘERBAN FLORIN GHERASIM IONEL BALTĂ ADRIANA ELIAN MIHAELA GORCEA MIRA MARINCAȘ MILENA AUGUSTA POP ALEXANDRU BUNESCU ISBN: 978-973-757-702-3 Editura EIKON, Cluj-Napoca

Sponsori: S.C. ARCADA S.R.L. JIBOU S.C. CAAFS PROFI S.R.L. JIBOU S.C. CALION JIBOU S.C. UNICARM JIBOU Ing. DAN GYURCO