Page 1

ADVANCED FLUID MANAGEMENT SOLUTIONS

En översikt av RAASM världen

5

ÅRS

GARANTI Made In Italy


grundat 1975


Den mänskliga sidan av kvalitet


STUDIE, FORSKNING OCH UTFORMNING

Den verkliga styrkan hos ett företag ligger i studie och forskningsavdelningens förmåga att alltid hitta de bästa lösningarna utifrån marknadskraven.

TEST OCH KONTROLLER

Ett sofistikerat testrum medger en noggrann kvalitetstest av de nya produkterna innan de marknadsförs.

MONTERINGSLINJER

Specialutrustning som är utformad för att förenkla monteringen och samtidigt medger en effektiv och automatisk kvalitetskontroll.

4


LAGRING AV DELAR

Våra vertikala lager medger en snabb och noggrann förberedning av komponenter och reservdelar för montering och försäljning.

TEKNIK INNOVATION KVALITET SÄKERHET PÅLITLIGHET

TEKNISK ASSISTANS

Målet är att alltid ge klara svar på frågorna från våra kunder och tillfredsställa alla deras krav.


BROMSAVLUFTARE, DÄCKPUMPAR, TVÄTTAGGREGAT OCH UPPSAMLARE FÖR SPILLOLJA TVÄTTKAR OCH OGIFTIGA SPRUTAPPARATER

BROMSAVLUFTARE BÄRBARA DÄCKPUMPAR

Med 2 eller 3 kammare 5 L

Automatisk fyllning 13 L

Med pumppistol 13 - 24 L

AISI 304 rostfritt stål 24 L

Lackerat stål 16 - 24 L

Med pensel eller genom nedsänkning 65 L

DRÄNAGELÅDOR FÖR GROP ELLER GOLV

Justerbar vagn 65 - 110 - 150 L

Med eller utan utbytespump 50 - 95 - 150 L

DRÄNAGELÅDOR FÖR SPILLOLJA

Skål i mitten eller på sidan 65 - 90 - 115 L

6

Med eller utan förkammare 65 - 90 - 115 L

Med saxlyft 65 - 115 L

Väggmonterad tryckluftssats


FÖRDELNING AV OLJA OCH FETT MANUELLA PUMPAR - TRYCKLUFTSSTYRDA FÖRDELARE OCH SMÖRJAPPARATER 13 kg

Dubbelverkande manuell pump 16 - 24 L

Tryckluftsstyrd 8 - 10 bar 16 - 24 L

Med spak eller pedal 400 bar 13 kg

Högtryck 350 bar, överföring 20 bar

TRYCKLUFTSSTYRDA PUMPAR FÖR OLJA OCH FETT

Serie 500 R 1:1 - 35 L/min Viton®-tätningar

Serie 600 R 3:1 - 14 L/min NBR-tätningar

Serie 650 R 5:1 - 18 L/min NBR-tätningar

Serie 900 R 5:1 - 45 L/min PU-tätningar

Serie 600 Serie 700 Serie 900 Serie 1500 R 50:1 - 1500 g/min R 65:1 - 1900 g/min R 45:1 - 4400 g/min R 70:1 - 7000 g/min PU-tätningar PU-tätningar PU-tätningar PU-tätningar

FÖRDELNINGSSATSER FÖR OLJA OCH FETT

Flyttbara plattformar för oljefördelning med pump R 3:1 - 5:1 pistol med flödesmätare och slangvinda

Fördelningssatser för olja för fat på 20 - 220 L med pump R 3:1 - 5:1 och pistol med flödesmätare

Flyttbara fördelningssatser för fat på 20 - 200 kg R 50:1 - 1 500 g/min

Väggmonterade fördelningssatser med pump R 3:1 - 5:1 och slangvinda

7


FÖDELNINGSPISTOLER, FLÖDESMÄTARE, PULSATORER, SERVICEPELARE, VÄTSKEKONTROLLSYSTEM FÖRDELNINGSPISTOLER

DIGITALA FLÖDESMÄTARE OCH PULSATOR FÖR OLJA, DIESELBRÄNSLE, FROSTSKYDDSMEDEL OCH SPOLARVÄTSKA

S. 1/2” för olja Uppfordrad mängd 40 L/min

S. 1/2” för olja Uppfordrad mängd 65 L/min

S. 3/4” för olja Uppfordrad mängd 70-85 L/min

Serie 1/2” Uppfordrad mängd 35 - 40 L/min

Serie 3/4” Uppfordrad mängd 70 - 90 L/min

Serie 1” Uppfordrad mängd 100 - 120 L/min

S. 1/2” för frostskyddsmedel och spolarvätska. Uppfordrad mängd 40 L/min

VÄTSKEKONTROLLSYSTEM

Operatörens styrenhet (OCU)

8

Servicepelare


INDUSTRIELLA PUMPAR, MEMBRANPUMPAR OCH HISSVERK MEMBRANPUMPAR I ALUMINIUM R 1:1 TILLGÄNGLIGA MEMBRAN

I överensstämmelse med ATEX-direktiv

Serie 120-AB 1/2” - 70 L/min

Serie 1000-AB 1” - 170 L/min

Serie 1140-AB 1,1/4” - 200 L/min

Serie 1120-AB 1,1/2” - 480 L/min

Serie 2000-AB 2” - 560-610 L/min

MEMBRANPUMPAR I POLYPROPEN – MOTOR I ALUMINIUM R 1:1

Serie 120-PB 1/2” - 60 L/min dubbla inlopp

Serie 1000-PB 1” - 170 L/min

HYTREL® EPDM

I överensstämmelse med ATEX-direktiv

Serie 120-PB 1/2” - 60 L/min

NBR HÖG NITRIL

SANTOPRENETM PTFE + HYTREL®

Serie 1000-PB 1” - 170 L/min dubbla inlopp

MEMBRANPUMPAR I POLYPROPEN – MOTOR I POLYPROPEN R 1:1

Serie 120-PPB 1/2” - 60 L/min

Serie 120-PPB 1/2” - 60 L/min dubbla inlopp

Serie 1000-PPB 1” - 170 L/min

Serie 1000-PPB 1” - 170 L/min dubbla inlopp

INDUSTRIELLA TRYCKLUFTSSTYRDA PUMPAR FÖR OLJA, FETT OCH INDUSTRIVÄTSKOR I överensstämmelse med ATEX-direktiv

Olja och industrivätskor S. 900 R. 2:1 - 11:1 30 - 95 L/min Fett R. 45:1 - 70:1 3 - 4,4 L/min

Olja och industrivätskor S. 1200 R. 3:1 - 18:1 23 - 100 L/min Fett R. 40:1 - 75:1 4,4 - 10 L/min

Industrivätskor S. 1800 R. 5:1 - 8:1 65 - 90 L/min

Olja och industrivätskor S. 1500 R. 4:1 - 6:1 80 - 110 L/min Fett R. 70:1 7 kg/min

Hissverk

9


SLANGVINDOR FÖR VÄTSKA OCH KABELVINDOR VID VALET AV EN SLANGVINDA ÄR DET VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FÖLJANDE:

• Typen av vätska som ska fördelas. • Uppfordrad mängd i L/min som ska fördelas. • Längden och diametern på slangen som ska användas. • Trycket hos vätskan.

Automatisk slangstyrningsrulle finns tillgänglig

Luft – vatten 20/400 bar Olja och oljeprodukter 150 bar Fett 400 bar Dieselbränsle 10 bar AdBlue® 10 bar Olja – vatten 200 bar Olja – färg 200 bar Svetsgaser 20 bar Gasol – metan 20 bar Du kan välja mellan slangvindor i tre olika färger i tillägg till standardfärgen.

RAL 7035

RAL 1004

RAL 3020

RAL 5002

RAL 9005

POLYURETAN

SVART SYNTETISKT GUMMI

HYGIENISK SLANG

GUMMI SBR/EPDM ISO 3821

GUMMI NBS/PVC ISO 3821

SLANGSORTIMENT

KABELVINDOR

Fördelar • Elektrisk kommutator utformad för bättre prestanda även vid hög ström.

• Överhettningsskydd för den upprullade kabeln i alla modeller. • Skyddsklass IP44 för alla elektriska delar. • Fjädern har testats för mer än 10 arbetsår.

Möjlighet att lätt justera upprullningskraften. • Kabelförare med rullar. Varje modell har fyra rullar för att säkra kabelns livslängd. • Olika tillval för olika behov: upprullningskoppling, bajonett konsol och skyddshätta.

10


FAST OCH JUSTERBAR INDUSTRISERIE I LACKERAT STÅL OCH AISI 304 - AISI 316 ROSTFRITT STÅL Levereras med slang i svart syntetiskt gummi eller hygieniskt blått gummi

Serie 560

Serie 540

Serie 530

Serie 430

Serie 390

Serie 330

Serie 290

automatisk slangstyrningsrulle finns tillgänglig

Serie 560

Serie 540

Serie 530

Serie 430

Serie 450

I överensstämmelse med ATEX-direktiv

Serie 390

Serie 330

Serie 290

automatisk slangstyrningsrulle finns tillgänglig STANDARDSERIE MED HÖLJE I TEKNOPOLYMER, LACKERAT STÅL ELLER AISI 304 ROSTFRITT STÅL Levereras med polyuretanslang

Serie 260 Stötsäker ABS

Serie 250 ABS

Serie 250 Lackerat - Rostfritt stål

Serie 300 Lackerat - Rostfritt stål

STANDARDSERIE I ROSTFRITT STÅL Levereras med polyuretanslang SLANGENS EGENSKAPER

Polyuretanslang (blå) med skyddsfjäder på fästelementen. Kullänk i mässing vid det avgående röret. Fästelement i mässing. Längd vid ingång 1,5 m. Fjäder som förhindrar att slangen rullas upp.

Kullänk för att underlätta användningen av tryckluftsverktyg.

Serie 438

Serie 378

Serie 328

Serie 288

11


INDUSTRISERIE MED TRUMMA I STÖTSÄKER ABS, ÖPPEN VERSION ELLER MED HÖLJE Med stödstruktur i lackerat stål eller AISI 304 rostfritt stål

Konsol i lackerat stål

Trumma i stötsäker ABS

Konsol i AISI 304 rostfritt stål

Trumma i stötsäker ABS

S. 430 ABS Lackerat stål

Hölje och konsol i lackerat stål

Trummans insida i stötsäker ABS

S. 430 ABS Rostfritt stål

S. 430 ABS Lackerat med hölje

INDUSTRISERIE FÖR SPECIFIK ANVÄNDNING I överensstämmelse med ATEX-direktiv

S. 530 - 540 - 560 Lackerat - Rostfritt stål för DIESELBRÄNSLE

S. 436 LACKERAT S. 537 Rostfritt stål för AdBlue®

S. 430 - 530 - 540 Lackerat för SVETSGASER

S. 330 - 390 - 430 530 - 540 Lackerat för GASOL – METAN

S. 430 - 530 - 540 Lackerat med DUBBLA INLOPP/UTLOPP

MANUELL SERIE MED SÄKERHETSSYSTEM I lackerat stål eller AISI 304 - 316 rostfritt stål I överensstämmelse med ATEX-direktiv

SÄKERHETSSYSTEM

Fig. A

S. 560 Lackerat - Rostfritt stål

S. 540 Lackerat - Rostfritt stål

S. 530 Lackerat - Rostfritt stål

S. 430 Rostfritt stål - ABS

Slangvindan är utformad med ett nytt säkerhetssystem som gör att handtaget spärras för att undvika att det roterar under den manuella utrullningen av slangen (fig. A - B).

12

1 2

Fig. B


SERIE 500 SLANGVINDOR I LACKERAT STÅL Med säkerhetssystem

VAGNMONTERAD SLANGVINDA I lackerat stål eller AISI 304 - 316 rostfritt stål

Manuell s. 530 - 540 - 560

Bredd 240 - 320 - 460 - 600 mm

SERIE 600 MOTORDRIVNA SLANGVINDOR I LACKERAT STÅL Finns med hydraulisk eller tryckluftsstyrd motor med passage på 1” eller 1.1/2”

Serie 617 - 637 Hydraulisk bredd 220 - 400 mm

Serie 618 - 638 Tryckluftsstyrd bredd 220 - 400 mm

SERIE 700 MANUELLA OCH MOTORDRIVNA SLANGVINDOR I LACKERAT STÅL Finns med olika motordrivningar med passage på 2”

Manuell

ELEKTRISK 230 V

MANUELL

ELEKTRISK 24 V

HYDRAULISK

TRYCKLUFTSSTYRD

13


KABELVINDOR SERIE 280 - KABELVINDOR MED HÖLJE SERIE 280 Luft - vatten UPPRULLNINGSKOPPLING

HASTIGHETSKONTROLL

SKYDDSHÄTTA

S. 280 400 V trefas utan uttag

S. 280 230 V enfas med uttag och Schüco-kontakt

S. 280 Luft - vatten 20 bar/40 °C

BAJONETTKONSOL

KABELVINDOR SERIE 280 - 290 med lampa

VRIDBAR KROK

360°

SKYDDAD BRYTARE

S. 280 Utan transformator, bärbart lysrör och lysdiod

S. 290 Med transformator 230 V lysdiod och bärbar lampa

S. F230 – F12 – F24 Lysrör S. L1224 Lysdiod

KABELVINDA FÖR JORDNINGSKABLAR - Kabelvinda med hölje SERIE 280 - Kabelvinda SERIE 350 I överensstämmelse med ATEXdirektiv

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING

JORDNINGSTÄNGER 100 A

JORDNINGSTÄNGER 50 A

EXPLOSIONSSÄKRA JORDNINGSTÄNGER 10 A

14


RAASM produkter finns över hela världen tack vare ett nätverk av kvalificerade återförsäljare.

www.raasm.com


IDEALISKA FÖR FÖLJANDE

SEKTORER

BILINDUSTRI

GRUVSEKTOR

MEKANISK INDUSTRI

JORDBRUK

KEMISK INDUSTRI GARVERIINDUSTRI TRÄINDUSTRI

BYGGINDUSTRI VÄGARBETE SJÖFART FLYGTEKNIK

MARMORINDUSTRI

CIVILA OCH MILITÄRA FLYGFÄLT

TILLVERKNINGSINDUSTRI

JÄRNVÄGSSEKTOR

RAASM S.p.A. 36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI) Via Marangoni, 33 - ITALY Försäljnings avdelning Tfn +39 0424 571130 - Fax 0424 571135 Teknisk avdelning Tfn +39 0424 571150 - Fax 0424 571155

SV WRPAN2018-SV

info@raasm.com www.raasm.com

Raasm S.p.A. förbehåller sig alla rättigheter

Auktoriserad återförsäljare

(SV) En översikt av RAASM världen  

General overview of the whole range of company products in swedish.

(SV) En översikt av RAASM världen  

General overview of the whole range of company products in swedish.

Advertisement