Page 1

ET NATURLIGT UDGANGSPUNKT RASMUS SIMONSEN ARKITEKTSKOLEN AARHUS

VESTKYSTEN/ 1:500.000


3.

LANDSKABSSNIT/ VESTKYSTEN

2.

1.

THY NATIONALPARK/ 1:50.000


DET ÅBNE RUM

DET AFGRÆNSEDE RUM

DET LILLE RUM

DET ÅBNE RUM

DET AFGRÆNSEDE RUM

DET LILLE RUM

HANSTHOLM VILDTRESERVAT/ 1:5000

DET ÅBNE RUM

DET AFGRÆNSEDE RUM

DET LILLE RUM

DET ÅBNE RUM

DET AFGRÆNSEDE RUM

DET LILLE RUM

TVORUP KLITPLANTAGE/ 1:5000

DET ÅBNE RUM

DET AFGRÆNSEDE RUM

DET LILLE RUM

DET ÅBNE RUM

DET AFGRÆNSEDE RUM

DET LILLE RUM

LODBJERG KLITPLANTAGE/ 1:5000

DET ÅBNE RUM


HEDE/ SITE 1

SITUATIONSPLAN/ 1:500


SKOV/ SITE 2

SITUATIONSPLAN/ 1:500


KLIT/ SITE 3

SITUATIONSPLAN/ 1:500


A

A HEDELANDSKABET/ 1:100


B

B SKOVLANDSKABET/ 1:100


C

KLITLANDSKABET/ 1:100

C


Tagpap

Krydsfinerplade

Tværbjælker

Isolering med beskyttende membran

Bræddebeklædning Indvendig beklædning Lægter

Søjle element Klemlister

Bjælker Klodser til stabilisering af søjler Vindplade Søjle element

Isolering

Isolering

Isolering

Vindplade Vindplade Klemlister Klemlister Lægter

Lægter

Bræddebeklædning

Gulvbrædder

Bræddebeklædning

Dør- og vindueselement

Isolering

Cementspånplade

KONSTRUKTIONSPRINCIP/ Skruefundamenter

1:20/ Plan over skur med åben facade 9

8

10

1:20/ Snit over bjælkekonstruktion

7

3

9

2

16

18 17

1 2

15

13

20

12

16

15

19

3 9

7 7

10 8

5

11

6

2

14

SNIT/ 1:20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45/145 mm Bjælke med udhæng med målene 45/50 mm 45/195 mm Spær 45/145 mm Søjle med samling på hver side af bjælke 45/95 mm Stabilisering mellem søjler 45/120 mm Gulvbrædder med 10 mm mellemrum 45/120 mm Gulvbrædder inde med overlap 25/125 mm Brædder med 2 på 1 beklædning 25/50 mm Klemliste til ventilering af facade 38/73 mm Lægte til montering af facadebrædder 22 mm Vindplade

3

5

PLAN/ 1:20

6

15

11 12 mm Cementspånplade 12 145 mm Isolering 13 Stern/fodkant 14 Skruefundament ala ”Nemt Fundament” 15 22 mm Krydsfinerplade 16 Tagpap med under- og overpap 17 45/50 mm Lægter ved udhæng & gulv 18 Rundstok til afslutning af tagpap 19 Vindue med dobblet glas 20 Bolte, spændeskiver og møtrikker

7

10

12

18


SNIT AA/ 1:50

OPSTALT BB/ 1:50

SNIT CC/ 1:50


FUNDAMENT/ 1:10

RAMMESYSTEM/ 1:10

TAGKONSTRUKTION/ 1:10

VENTILATION/ 1:10


HYTTE PÅ HEDEN/

OPHOLDSSTUE I FÆLLESBYGNINGEN/

Plancher - Et Naturligt Udgangspunkt  
Plancher - Et Naturligt Udgangspunkt  

Plancher til præsentation af hytte til hytte konceptet, Et Naturligt Udgangspunkt.

Advertisement