comic usee 2007

Page 1

QUÉ FAS, DEXTER?

US ACOMPANYO!!

ANEM A "L'INSTI", QUE EN MAX S'HA DEIXAT LA JAQUETA

QUINA CALOR, NO?

ES DIRIGEIXEN A L'INSTITUT SENSE SOSPITAR EL QUE ELS ANAVA A SUCCEÏR...

"PO ZI"


HEM DE BUSCAR EL CONSERGE

ELS NOSTRES AMICS ARRIBEN A L'IES

NO ÉSTÀ. ÉS IGUAL, PUgEM A LA CLASSE

es disposen a tornar a casa i ja li preguntaran demà al conserge si ha trobat una jaqueta.

NO ESTÀ LA JAQUETA!!


és tancat!! ostres!!

EN ARRIBAR LA NIT, ELS NOSTRES AMICS DECIDEIXEN ANAR A DORMIR AL NO TROBAR CAP MANERA DE SORTIR DEL COLE.

AAAAAHHHH!!! !

TOC, TOC, TOC!!!


VAIG A MIRAR QUÈ PASSA!

hi ha algú? jo aniré per aquí i tu per allà

ajudeume!

grrrr!!


wwooohhh!! !

aaarrrgg!!!

on,...on és en dexter?

no ho sé, no el trobo!

què estarà passant a l'institut? on serà en dexter? què els passarà als nostres amics? aquestes i d'altres preguntes tindran resposta el pròxim número. fins aviat!!!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.