Page 1

VOL. 102. 104. NO. NO.9.2.SEPTEMBER FEBRUARY 2012. 2010.

Évf. 2. szÁm, 2012. FEBRUáR 102.104 ÉVF. 9. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

… hogy tökéletesen eggyé legyenek… 17: 23b ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes Jn 14:1-14 Az év elején Barack Obama évértéke1Korintusa 10:11. Mindez pedig elért péllő beszédét hadsereg külföldön daképpen történt velük, figyelmeztetésikereinek emlegetésével kezdte, majd sül íratott meg nekünk, akik az utolsó idõkben élünk.

Pál apostol szerint biblikus dolog párhuzamot vonni Izráel egyiptomi kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ életünk különbözõ állomásai között. Ezt 2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort PíMILY NAP Hahírót elõtt, BOLDOG Migdól és a tenger között, Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben táboMily boldog nap köszöntött rám, rozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gonAmikor Jézus hogy megváltott! dolja a fáraó, eltévedtek Izráel fiai Szent hullt a Golgotán, ezen avére földön, körülzárta õket a puszta! 4 Érettem kínt, átkot. Én pedigvállalt megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom Refrén: dicsõségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják hogy én Ó, boldog nap,azó,egyiptomiak, boldog nap, vagyok az ÚR. És nagy így cselekedtek. 5 Dicsérjük Jézus Nevét! Amikor jelentették királyának, A csodás Hőst, aEgyiptom Megmentőt, hogy elmenekült nép,ésmegváltozott a Ujjongva áldjaaföld ég! fáraónak és nap, szolgáinak indulata a nép Ó, boldog ó, boldog nap. iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! ElDicsérjükIzráelt Jézus anagy Nevét! bocsátottuk szolgálatunkból! 6 Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és Én az mellé övé, Ővette az enyém. maga a hadseregét. 7 Maga Magához láncolt teljesen. harci kocsit, mellé vett hatszáz válogatott Jézus a nap éltem egén, az összes egyiptomi harci kocsit. Három Fényében szüntelen. ember volt járok mindegyiken. 8 AzRefr. ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom kiráÁtvette terhemet, lyának amind szívét,aés az üldözõbe vette Izráel fiait, Izráel fiai pedig hatalmas Nyugalmat, békét leltem én. kéz segítségével vonultak 9 Az egyiptomiak Gyönyörűség lett ki. a kereszt, tehát üldözték õket - aremény. fáraó minden Egyedül Benne van Refr. lova, harci kocsija, lovasa és hadereje - és utolérték õket, amikor a tenger Végig megáll e drága frigy,mellett táboroztaktépi Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal Nem szét az ellenség. szemben. az 10 Úr A fáraó közeledett. Izráel fiai Megtart és mennybe visz, pedig föltekintettek, és látták, hogy az Örökre áldom Őt ezért. Refr. egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el õket, és 498 segítségért kiálHH tottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek A MABAVIT III. (Debrecen, pedig ezt mondták: Nincs talán2006) elég sír indulója volt ezhogy az ének Egyiptomban, a pusztába hoztál

azok méltatásával fejezte be. Dicsérte a tesszük táborokatonákestérõl-estére helytállását kolorádói Irakban. Példaérzásunk istentiszteleti alkalmain. A hét tékűnek nevezte az Osama bin Laden mottója: Együtt a cél felé! életét követelő osztag elszántságát. A Éppen úgy vándorlunk a cél felé, katonák - mondta - faj, életkor, nemi és mint Izráel népe Egyiptomból, a politikai különbözőségük ellenére, ott pusztán át Kánaán felé. voltak egymásért, egymás mellett és mögött, hogy missziójuk sikeres A történetbõl kiderül, hogy bárlegyen. Izráel Beszédében hasonló összefogásra szólífiai elhagyták Egyiptomot, mégis Etotta fel Amerika lakóit az elnök. Retogyiptom sehogy sem akarja elhagyni rikai népét. képességét akárelindulnak, lelkészek is megIsten Amikor a teljes irigyelhetik, azonban a kívánt egység és egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket, összefogás biztos, mégis hogy megvalóés bár végrenem szabadok, üldözött sul, különösen, ha egy kampányt célzó szabadok. politikai beszéd konkrét, reménykeltő K é t nem e m btartalmaz. ercsoport létezik: adatokat rabszolgák és üldözött szabadok. Egyik januári igénkben, az Úr Jézus Elõször a rabtartó természetérõl főpapi imájával foglalkoztunk. kell valamit megjegyeznünk. Más lelkülettel, egészen másután célokat követve, A tízedik csapás a fáraó még Isten Fia imádkozott, hogyhívatta követői azon az azért éjszakán magához egységben éljenek,ésésezthogy az egység, Mózest és Áront, mondta nekik: amely van azmenjetek Atya és akiFiú a taInduljatok, azközött, én népem nítványok is megvalósulközül Izráelközösségében fiaival együtt, menjetek és jon. Megváltónk szavai szerint, ez lesz tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok. a legerősebb bizonyságtétel arra, hogy Vigyétek juhaitokat és marháitokat is, a világ megismerje és elhiggye, hogy Ő ahogyan kívántátok, csak menjetek! az Isten áldást küldötte, a világ12:31, megváltáKérjetek rámaki is! 2Móz 32. sáért jött közénk. A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvassuk: Amikor jelentették Egyiptom kiráEz az hogy egység azonban még a hívők kölyának, elmenekült a nép, megválrében is nehezen valósul meg. A történelem és saját tapasztalatunk azt mutatja, bennünket meghalni? Mit tettél velünk, hogy hoztál igazi egységben élniEgyiptomból?! nem könnyű, miért ki bennünket még akkor sem, ha erre őszintén törek12 Nem megmondtuk neked még Egyipszünk. Ahogy "szétdobáló" munkája, tomban, hagyj nekünk békét, bűnös hadd szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb természetünk, sokféle elgondolásunk, nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, akaratosságunk, hiúságunk, szociális és mint ha a szimpátiáink, pusztában halunk meg!lehetet13 De politikai sokszor Mózes így felelt a népnek: féljetek! lenné teszik a kívánt egységNe elérését. Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít ma az ÚR Mert Főpapimeg imájában az benneteket! Úr Jézus részleahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, tesen elmondja, hogyan valósulhat meg úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14 ez ÚR az egység. Imádsága zárómaradjatok akkordjaAz harcol értetek, ti pedig ként, a befejező mondatokban foglalja veszteg!

össze legfontosabb mondanivalóját a kítozott a fáraónak és szolgáinka indulata vánt egység elérésével kapcsolatban (Jn a17:26). nép iránt, és ezt mondták: tetEgyfelől, ahhoz, hogy Mit az igazi tünk?! Izráelt a szolgáegységElbocsátottuk megvalósuljon, az Istentől jövő latunkból! szeretetnek kell betölteni a tanítványok TalánMint 24 óra telt elaza építőanyafáraó két szívét. erőssem ragasztó mondata között. Mintha tudathasadásos got, úgy tartja egybe Krisztus testének lenne Elõbb kapott jóindulatáról biztotagjaita fáraó. az Istentől szeretet. Ez sítja a népet, aztán gyorsan meggonaz a szeretet, amely minden korlátot ledolja nem adja fel! győz,magát. képes Egyszerûen félretenni minden akadályt. Mint ahogy a gonosz sem adja fel, Az önzetlen, feltételek nélküli, bűnösömég a golgotai veresége után sem. kért áldozatra kész szeretet ez, amely a kötelékeid, a Lehullottak Szent Lélek által töltetik ki szabad a hívők vagy, tele van a szíved a szabadok szívébe (Róm 5: 5-8). Másfelől, azöröegymével, bizonyságot teszel a Szabadíség megvalósításában fontos, hogy mi tóról, és már-már azt gondolod, hogy Krisztusban, Krisztus pedig bennünk nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán lakozzon. Ha időnkénti „hangolásra” hamarosan kellazok, jönnöd, a nyoszükség is rá van, akikhogy Krisztusban modban van és fenyeget pusztulással vannak, előbb utóbb megtalálják a kövagy ismét rabszolgasággal. Ne csodálzös hangot. A. W. Tozer szerint, ha egy kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szabahang után hangolunk fel száz hangszert, dítód nagyobb,egymással kegyelme iserõsebb, mint a hangszerek összhangban alesznek. legfenyegetõbb támadás. Fontos tehát, hogy Krisztusban legyünk, és életvitelünk Milyenegész volt életünk rabszolgának lenni Rá legyen hangolva. Nem akármilyen Egyiptomban? Elõbb kellemes volt. és nem mindenáron beMenet közben derült ki,való hogyegységről Jákób utódai szél Megváltónk. Csak az Isten szeretenem egyenrangú polgárok Egyiptomban, tén alapuló, Krisztusban élő és növekvő hanem kényszermunkások. Szinte testvériség egységének van átütőMózes ereje. észrevétlenül történt az átmenet. idejében már a fiúgyermekeiket Törekedjünk mindnyájan megölik erre az ésegységre. a vályogvetéshez szalmát.a Februárnem elsőkapnak vasárnapján folytatás aa 3. folytatás 3. oldalon oldalon

AA TARTALOMBÓL TARTALOMBÓL 8. 8-9. English section Articles- -page pages Meghívó A Magyarlelkipásztor Baptisták beiktatásra napja ésVilágszövetségének ifjúsági találkozóra Gyülekezeti hírek: Chicago Beszámoló a kolorádói családi táborozásról Jordánia - élménybeszámoló Távol és mégis közel: hírek Facebook tanulságok Berettyóújfaluról Haragudjatok, de ne vétkezzetek! Úti beszámoló - Kulcsár Sándor


2.2010. oldal szeptember

2012. február 3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb Magyarországi A SZERKESZTŐ ROVATA Baptista Egyház lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 3. oldal tomban.AKiderül, van a népnek Imatémák: 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Magyarhogy Baptisták Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha www.baptista.hu/berettyoujfalu Világszövetségének vasárnapja Észak-Amerikai Magyar Baptista (USPSfokhagyma # 716-300) és uborka, és van húsosfazék, jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, Szövetség 2012. február 5. a tisztességes temetéshez14: való jogukat is Jobb de ha balul ütMagyarországi ki valami, máris páni- Baptista Kedves Testvéreink Egyiptomból? 2Mózes 10, 11. POSTMASTER: Egyház Jézus KriszAdjunk hálát azért, hogy él és szolgámegtarthatták. Az életchanges egy merõ Send address to: kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban! Újra hogy itt van a nap, amikor megemett volna szolgaként meghalni Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet latát igyekszik betölteni a tengeren reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,Egyiphibás, ideazjutottunk? Kedves Amerikai Magyar Baptista túl Evangéliumi Hírnök lékezünk a világ más tájain élő magyar vagy 10 magyar baptista gyülekezet – mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség! Subscription Manager omban. Kiderül, hogy van a népnek 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. gyülekezetekfele 50 tag alatti, másik fele 50 és 100 12409 Devoe St. SOUTHGATE, többre. Fogadjuk el a helyzetet,MI és48195 az adott baptista szinten a testvéreinkről, hitéletében. „Nem létszámmal. igazságtalan az Isten, hogy lelkipásztoraikról – a magyar baphite, de keretekben mégPeriodicals nagyon gyenge a hit.ről,Ha közötti www.baptista.hu/berettyoujfalu próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten Postage Paid at az elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a tista misszióról. Wyandotte, MI and Additional Offices Hányan tengetik aztisztelik életüket maaz is Urat, ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, Kérjünkmelyet új erőttanúsítottatok a 8 aktív magyar ól mennek a dolgok, az Õlelezzel a rabszolga-gondolkodással? De hát miért kell ahhoz Published monthly by hogy megszabadítja õket MABAVISZ az egyipto- neve kipásztornak, akik egy-egy gyülekezeiránt, amikor szolgáltatok és szolde ha balul üt ki azBaptist valami, the ÍgyHungarian tengette életétConvention Izráelmáris míg el pániNAP, hogy eztKedves Nem Testvéreink Kriszmiak kezébõl, éstegyük? beviszi népét azhordozígéret gáltok aJézus szenteknek.” (Zsid 6:10) tet pásztorolnak (Gergely István, Püsök ofhozzá North aAmerica, Inc.és ki nem zuk rendszeresen imádságainkban ezt nem jött Szabadító földjére. Akkor tehát, nem kell félni a Dániel, Pintér Zoltán, Herjeczki Géza, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a létszámában tusban!nem / Szerkesztő: ajelen - bárveszedelemtõl, olyan nagy,egy de hozta õketEditor a szolgaság házából. Köszönjük, hogyNovák gondoltak ránk Vadász nemert ez csak Lukács János, József, REV.ide DR. A. GÉZA HERJECZKI hibás, hogy jutottunk? mégis világméretű testvériAmerikai kört? helyzetünkben. Magyar Baptista János, valamint az amerikai Denzel rövid epizód aKedves nép-életében. Nem ez a héz 1370 Michigan Blvd., Imaházunk augusztus végi leomlása és A rövid válasz e kérdésre: nem. Hos�Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes Alexander) és a nyugdíjas lelkipásztovég, aIstenSzövetség! folytatást ígért. Most az a Lincoln Park, MI 48146 Mellesleg, sok keresztyén tart ezen lebontása után jó reménységgel vais elmondhatnánk és megma12:42-benTel: találunk különös monda- szabban (313) egy 382-3735 roknak, akik gyakran szolgálnak közötdolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bengyarázhatnánk az okát, de most ne Ne azt herjeczki@yahoo.com zinten tot a hitéletében. Istenrõl. tünk, deIsten, vannak, akik egy időépíteni óta beszavára. Így bátorítja Mózes a népet: új és szép hajlékot igazságtalan azegy hogy A mai„Nem napon nem csak a távol nünket Virrasztott az Úrmegjegyzéseiket azon az éjszakán, tegyük. Kéziratot, cikket, tegeskednek (Kulcsár Sándor, Fazekas féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõEkkor Mózesnek eszébe jut akihozta szerkesztő címére kérjük. élő rokonokra, vagy az anyagyülekeamikor õket Egyiptomból. Ez az Isten elfeledkezzék a benneti cselekedeteitekrõl ésjövõ a tavasszal László, István, Torma János). ségére. A Lőrincz munkálatokat hogyan szabadít meg ma az Úr zetünkre gondolunk, hanem mindenki az Úré volt. A szerkesztő bizottság tagjai:megígérte, gérete. éjszaka 2Mózes 6: 6-8. Isten kezdjük meg, hálát addigvelünk a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14. szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ Adjatok együtt azért, Szabó István és Novákvan József Micsoda evangélium ebben a másra is, mindazokra, akik a világszö- zéssel és az engedélyek beszerzésével Mózes nem okosabb, mint a nép, csak mert az ausztráliai Melbourne városhogy megszabadítja õket azPedig egyiptovetségünkbe tartoznak. neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmondatban? Virrasztott az Úr. Our address on the internet: hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk. ában élő gyülekezet türelmesen várja http://www.evangeliumihirnok.net Izráel õrizõje nem szunnyad és nem Tervünk és szándékunk végrehajA MABAVISZ tagszövetségei: Mamiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) tovább az üldözött szabadoknak. Ha E-mail address: herjeczki@yahoo.com meghívott lelkipásztora, Horváth alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az gyarországi Baptista Egyház, Erdélyi tására fogjuk fordítani a kedves testvérekFeIstenaaz aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által rencszámunkra testvér – éseljuttatott családja – kiutazását összeget: az azon az éjszakán, amikor kell kihoztafélni öldjére.ÚrAkkor tehát, nem SUBSCRIPTION / ELŐFIZETÉS Magyar ottaniazaz missziómezőre. Egyúttal könyöEbben hittBaptista Mózes. Szövetség, Észak- $5,000, ötezer dollárt. népét Egyiptomból? $25.00 annually Baptista Szövetség, Köszönjük, hogya gondoltak ránk neelen veszedelemtõl, csak Amerikai egy rögjünk is azért, hogy a hivatalos papíHa azt Magyar kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva mert – Isten ez mindent Ezúton is megköszönve testvéreink Délvidéki -, a Kárpátaljai és a FelvidéSend subscription and change of address to rokat és engedélyeket megkapják úgy a héz helyzetünkben. tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? félretett és csak népére figyelt azon ki övid epizód acímváltozást népaz Õéletében. Nem ez a kérjük továbbra is a minket és Előfizetést, erre a címre kérjük: Magyar Baptista Misszió. A szövet- segítségét, Melbourne-i Gyülekezet, mint Horváth Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az BÉLA éjszakán. A szabadulás minden Úrra figyelõ imádságaikat! Imaházunk végi leomlása és Minden ség jelenlegi vezetősége: elnök: augusztus Dr. Mé- aztestvérék. FÜR, Subscription Manager vég, Isten folytatást ígért. Most az a Nem hogy: tudom. Ha valaki aztSimon kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. mozzanatát személyesen 12409 Devoe St. felügyelte, száros Kálmán, alelnökök: Dr. lebontása után jó vadezte volna: mondd megtitkár: ne- reménységgel pillanatot figyelõ tekintetével Isten Southgate, MI 48195 Adjatok hálát velünk azért, hogy József és Dr.Mózes, Herjeczki Géza, dolgunk,minden hogy erõsen ráálljunk Tel.: (734) 284-7107 Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui künk,János. hogyan szabadít meghogy Isten Isten gyunk afelõl, megsegít benkísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, Papp Füredi Kamilla testvérnő Sierra Leonefurbill@hotmail.com Baptista Gyülekezet nevében: rongyos nép, hogy aza Isten ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? zavára.koszos, Így bátorítja Mózes népet:bennünket Ne ban testi-lelki egészségben nünket egy újmisszióés szép hajlékot építeni tudja végezni Gondoljunk e 6válaszolhatta szövetség *** személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt volna, nehéz körülmények közötti szolgálatát, Papp Dániel lelkipásztor éljetek!mindent Álljatok helyt, és meglátjátok munkájára éstudom! missziómunkásaira! Köistentiszteletek céljára, Õ neve dicsõfélretéve figyel rájuk? Tiszteletbeli elnök / Honorary President hogy: Nem Egyet azonban tus az egyúttal kérjünk számára Szatmári István Urunktól gondnok új nyörögjünk azért, értetek, hogy betölthessük REV. SÁNDOR 1500 évvelKULCSÁR késõbb ma ismétaz virrasztott Lisztes Tibor(Füredi presbiter dok! Az Úr harcol és a leheteterőt jövõ és áldásttavasszal munkájára. testségére. A megtért munkálatokat hogyan szabadít meg Úr benne225 East 80th Street küldetésünket az Úr már népe az Isten a Gecsemáné kertben, azon a vérnő ugyan nem alkalmazottja szölenbõl is kikezdjük tud vezetni, mert Õ az Úr. NEW YORK, NY 10075 meg, addig avetségünknek, nem várt deterveélők között, akik =========================== eket! 2Mózes 14: 13,azon 14.a pénteken, és aEzkörnyezetünkben csütörtök éjszakán, rev_skulcsar@yahoo.com anyagi és erkölcsi a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kofelé az evangélium hirdetésének nem azon a húsvét hajnalon,mint amikora anép, mi csak zéssel és az engedélyek beszerzésével támogatással mellette áll szövetségünk molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Mózes nem okosabb, VÁRJ MÉG! SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK könnyű feladatát kaptuk. szabadításunk történt. testvérisége.) annak minden ellentmondani látszik is. foglalkozunk. Elnök / President: Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt, személyes bizonyságom van arhisz Istenben, és a hit beszédét mondja Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak Hálásak vagyunk azért, hogy óhazai REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI Tervünk és szándékunk végrehajról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 1370 Michigan Blvd várok rá és hiszek benne, és amit nekem testvéreink missziómunkáját ovább 28az üldözött szabadoknak. Ha Megálltanyagiaka víz. évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, LINCOLN PARK, MI 48146 ÉVKÖZI GYŰLÉS tására fogjuk fordítani akalkedves testvérek megteszem. A többi pedig az Õ is segíthetjük. Ezt rendszeresen herjeczki@yahoo.com Minthogyha óriási kéz és is lehulltak a rabtartóaz bilincsei. sten az rólam aki, akkor teljesíti Õ beszédét. feladata. Útat nyitni a tengeren, leféalkalmi jelleggel is tesszük. A szükség által számunkra eljuttatott összeget: Alelnök / Vicepresident: tartotta volna föl, Szövetségünk évközi kerekét, homályt ISTVÁN SZABÓ Ebben hitt Mózes. Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni a harcikocsik megállt, $5,000, azaz ötezer dollárt. 11 E. Michigan Avenue az egyiptomiakra... mind a dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani s rakásra gyûlt, gyűlésére április 19-21 Palatine, IL 60067 Ha azt kérdezte volna valaki MózesSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szaboek@sbcglobal.netNem lehetett mobillekommunikáció. feszült, Ezúton is megköszönve testvéreink kegyelembõl. foközött kerül Hit soráltal telefonon rákérdezni a soramit elején, megígért? hogy szabadítást hullám hullámra hõkölt. Titkár / General Secretary: õl: Mikor teljesíti Isten, gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, segítségét, kérjük továbbra is a minket és Megállt REV. JOSEPH hátul mindenNOVÁK rendben van-e. Közel két 2212 So. Fremontazt Ave. válaszolhatta volna, CHICAGÓBAN. Erre Mózes csak bár mindig üldözötten, de ugyanakkor milliós nép, CA asszonyok, gyermekek, az Úrra figyelõ imádságaikat! Mindenegy percre, ALHAMBRA, 91803 gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik öregek, juhok, barmok, szekerek, végeamíg a túlsó partra zsoltaros@gmail.com hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Szeretettel várjuk a láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. át nem értünk. Pénztáros / Treasurer: A tengerparton a halál kapujában dezte volna: mondd Egymeg neZSIGMOND BALLA megpihennek. ján tábortMózes, vernek, lelkipásztorokat és a 2563csak Nixonfelröppen Way megnyitotta számukszer a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig Várj még Uram! Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui FULLERTON, CA 92835 künk, hogyan szabadít meg Isten az élet kapuját, és képviselőit. õk átléptek a hasereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ragyülekezetek Kezed ne vedd el! zsigmond@verizon.net Baptista Gyülekezet nevében: Még mindig itt vagyok, ban. ebbõl Elõl a tenger, az ellenség. lálból az életbe. bennünket a lehetetlen helyzetbõl? * mögöttük ** A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, még mindig itt vagyunk sokan. Q Press Graphic Design Studio Ezt a lépést te se halogasd! Mózes aztán csak azt válaszolhatta neki esik Mózesnek: Papp Dániel lelkipásztor 2124pedig Rose Villa Street, Pasadena, CA 91107 Mitvolna, Visit ourLukács Web János site at www.evangeliumihirnok.net Herjeczki Géza (1977) tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter


2010.február szeptember 2012.

AÜLDÖZÖTT RÉGI ÖSVÉNY SZABADOK

folytatásaz az1.1.oldalról oldalról folytatás Magyar Baptista Világszövetség vaAz élet gyötrelem, de azért van mit enni, sárnapját ünnepeljük. Milyen jó lenne, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és ha a Krisztus által kért egység megvaa tisztességes temetéshez való jogukat is lósulna közöttünk is, magyar baptisták megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, között. Sok szempontból lehet jó példa reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, egy hadsereg összefogása. Azonban, mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél míg ezt méltatjuk, ki kell mondanunk, többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott sokszor az sem mentes emberi önzéstől keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. és nagyravágyástól. KényszerhelyzetHányan életüket ma is ben az embertengetik a másikatazazért is védheti, ezzel a rabszolga-gondolkodással? mert félti saját életét, vagy azért, hogy Így tengette életét Izráel míg el mulandó koszorútaznyerjen. A Krisztusnem jött hozzá a Szabadító és ki nem ban való egységnek nem ilyen az indítéhozta õket a szolgaság házából. ka és nem ilyen a célja. Nem magunkért, és nem magáért az egységért kell egyek Milyen a mi azért, Szabadítónk? 2Mózes lennünk, hanem hogy a világ el12:42-ben találunk egy különös higgye, hogy Jézus a Krisztus;mondahogy tot Istenrõl. azok, akik még kívül vannak, belépjeaz Úr azon Nincs az éjszakán, nek Virrasztott a szentek közösségébe. ennél amikor kihozta õket Egyiptomból. fontosabb és rangosabb küldetés. Ez az éjszaka az Úré volt. evangélium van ebben A Micsoda magunk helyén mindnyájan front-a mondatban? Virrasztott azazÚr. Pedig vonalban vagyunk, ott, ahol ellenség Izráel õrizõje nem szunnyad nem támadása félelmetes. Egymástóléstávol, alszik. Mitésjelent az, hogy virrasztott az egyenként szövetségekként, naponÚr azon éjszakán, amikor kihozta ként vívjukazhitünk harcait. Milyen bánépétlenne Egyiptomból? torító tudni, hogy a távolság elEmberileg szólva – Isten egymás mindent lenére ott vagyunk egymásért, félretett csak azmögött. Õ népéreAmikor figyelt azon mellett ésésegymás egy az éjszakán. A szabadulás minden Lélektől indíttatva imádkozunk, egymozzanatát személyesen másra gondolunk, vagy épenfelügyelte, áldozatot minden pillanatot figyelõ tekintetével vállalunk a magyar baptista misszióért, kísérttesszük, végig. Hát kicsoda ez ahogy rabszolga, azért mert akarjuk, a vikoszos, rongyos Isten lág megismerje Őt,nép, hogyhogy sok az magyar személyesen gondoskodik és ember megtérjen. Krisztusbanróluk, tehát, és mindent félretéve szívünkben Istentőlfigyel nyert rájuk? egymás iránti 1500 évvel késõbb erre ismét szeretettel, törekedjünk azvirrasztott egységre az Isten a Gecsemáné kertben, azon a ebben az évben! Meg fogjuk tapasztaléjszakán, azon pénteken, ni,csütörtök hogy missziónknak átütőa ereje van, azonaza Úrban húsvét való hajnalon, amikor mi hogy munkánk nema hiszabadításunk történt. ábavaló. Adja az Úr, hogy így legyen. Sõt, személyes bizonyságom van arÁmen.  ról, hogy velem együtt virrasztott Dr. Gergely István az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

A Magyar Baptisták VilágszöÜldözött vasárnapja szabadok, gyõztes szabavetségének

dok. Elindultak tehát. Nem volt tefolytatás a 2. oldalról lekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején,futja. hogy több, mint amire lehetőségünkből hátul minden rendben van-e. Közel két Ebben az esztendőben - közös összefomilliós nép, asszonyok, gyermekek, gással - egy erdélyi és egy magyaroröregek, juhok, barmok, szekerek, végeszági gyülekezet építkezését segítették láthatatlan konvoj. A VeresEzentúl tenger partszövetségünk gyülekezetei. küján tábortisvernek, megpihennek. Egylön-külön több gyülekezet élt a szolszer csak felröppen a hír, az egyiptomi gálatnak ezzel a formájával. sereg közeledik. Kitör a pánik a táborKönyörögjetek hogyazfölismerban. Elõl a tenger,azért, mögöttük ellenség. jük azokat a lehetőségeket és módszeA nép elõbb segítségért kiált Istenhez, reket, a környezetünkben aztán amelyekkel pedig neki esik Mózesnek: Mit élők, Krisztust az tettéla még velünk, miért nem hoztálismerők, ki minket

3. oldal 3. oldal

elveszettek megtalálását, megmentését Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb szolgálnánk. lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy vanmert a népnek Hálásak vagyunk azért, a gyühite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha lekezeteink családcentrikusak. Arányjól mennek dolgok, tisztelik az Urat, talanul sok afiatal és gyermek szolgálja de ha balul üt ki Az valami, máris pánivelünk az Urat. a vágyunk, hogy kolnak és bûnbakot keresnek. Kiésvolt mindannyian megmaradjanak az aithibás, hogy ide jutottunk? teni magyar misszió hasznos eszközeivé Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a válhassanak. szinten a hitéletében. Legközelebb ifjúsági találkozóra máEkkor Mózesnek eszébe jut Isten jus végén kerül sor, talán Clevelandban. ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, A következő szövetségi alkalmunk pehogy õket az25egyiptodig a megszabadítja Chicagói Gyülekezet éves jumiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret bileumával összekapcsolva április közeföldjére. pén lesz.Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy A Délvidékről a Felvidékről rövid epizód a népéséletében. Nem ezkapa tunk missziós beszámolót s a legutóbbi vég, Isten folytatást ígért. Most az a Evangéliumi olvashattunk dolgunk, hogy Hírnökben erõsen ráálljunk Isten a Kárpátaljai missziómunkáról. Ezeket szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne ismertetni fogjukhelyt, a napéssorán gyülekeféljetek! Álljatok meglátjátok zeteink testvériségével, és azok alapján hogyan szabadít meg ma az Úr benneimádságainkban állunk az Úr előtt ezeteket! 14:baptista 13, 14. testvéreinkért, kért a2Mózes magyar Mózes nem okosabb, mintbetöltéséért. a nép, csak küldetésükért, szolgálatuk hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Sajnos Magyarországi Baptista tovább az aüldözött szabadoknak. Ha Egyháztól az Erdélyi BaptisIsten az aki,és akkor teljesítiMagyar az Õ beszédét. ta Szövetségtől nem kaptunk semmiféle Ebben hitt Mózes. jelzést, imakérést vagy missziós beszáHa azt kérdezte volna valaki Mózesmolót. Csak remélni tudjuk, hogy tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?ez nemMózes az érdektelenség jele. Erre csak azt válaszolhatta volna, Az Nem októberi rendkívüli MABAVISZ hogy: tudom. Ha valaki azt kértanácskozás aggódom világszödezte volna: után Mózes, mondd ameg nevetségünk jövőjéért, és a közösen szerkünk, hogyan szabadít meg Isten kesztett ésebbõl kiadott Áhítat sorsáért. Sajbennünket a lehetetlen helyzetbõl? nálom, csak hogy azt a világtalálkozó Mózes válaszolhattaidőpontja volna, még csak is körvonalazódik. hogy: Nemnem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcolkívánjuk értetek, és a lehetetUrunk áldását a Reménység lenbõl is ki tud mert Õ azTársaság Úr. Fesztiválra – avezetni, Billy Graham Ez a bibliai hit. Hinni azt és jelenti, kobudapesti rendezvényére, buzdítjuk testvéreinket az amit Evangéliumi Hírnök molyan veszemésazt, Isten mond, ha olvasóit, bárhol is éljenek, hogy vegyeannak minden ellentmondani látszik is. nek részt ezen a különleges Nem tudom, hogyan szabadítalkalmon. meg, csak várok rá és hiszek nekem Örülök annak,benne, hogy és a amit MABAVISZ mond, megteszem. A többi pedig az Õ fennállásának 20 éves jubileumára Tafeladata. Útatmajd nyitnisora –tengeren, hiban kerül ott, ahollefémegkezni a harcikocsik kerekét, homályt született. Élt 20 évet, vagy: 20 éves a bocsátani az egyiptomiakra... MABAVISZ. Bár az első címmind jelei ais Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a mutatkoznak, az utóbbiért imádkozunk, szabadítást Hit által Mert fos próbáljuk kegyelembõl. tenni is, amit tehetünk. hisszük, el. hogy s hogy gadhatod Hit összetartozunk, által élhetsz szabadon, nemmindig csak üldözötten, a múltunk, de de ugyanakkor a jövőnk is bár valahogyan összefonódott. Magyarok, gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik magyar baptisták, testvérek vagyunk – érted. bárhol éljünk is a világon. A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta Áldja meg az Úr a Magyar számukBaptisták raVilágszövetségét, az élet kapuját, sésa õk átléptek a hatestvériséget, akik lálból az életbe. számára létrejött. Ezt a lépést te se halogasd! Dr. Herjeczki Géza MABAVISZ Lukács Jánosalelnök

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Eddig három jelentős világtalálkozóKedves Testvéreink ra (MABAVIT) került Jézus sor a Kriszmúltban. tusban! Először Budapesten és Tahiban jöttünk Kedves Amerikai Magyar Baptista össze 1992-ben, ahol mintegy 2000 fő Szövetség! vett részt. Nagyváradon 2000-ben találkoztunk másodízben 4000 „Nem igazságtalan az mintegy Isten, hogy fő részvételével. Harmadszor 2006-ban elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a találkoztunk Debrecenben, ahol szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az 7000 Õ neve amikor szolgáltatok szol- az főt iránt, regisztráltak a szervezők.és Erre gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) esztendőre terveztük a negyedik találkozónkat. Ezt most egy nagyobb felekeKöszönjük, hogy gondoltak ne- 1-3 zetközi rendezvény, a 2012.ránk június hézközött helyzetünkben. Budapesten tervezett Reménység Imaházunk augusztus végi leomlása és fesztivál írja felül. A tizenkétezer ülőlebontása után jó reménységgel vahelyes Papp László Sportarénában meggyunk afelõl, hogy Isten megsegít bentartandó evangélizációt nünket egy újháromnapos és szép hajlékot építeni a világszertecéljára, jól ismert Graham istentiszteletek az Õ Billy neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal Evangélizációs Társasággal együtt terkezdjük addig a melynek nem várt igehirdetervevezzükmeg, megtartani, zéssel és az engedélyek beszerzésével tője Franklin Graham testvérünk lesz. foglalkozunk. Erre az alkalomra természetesen minTervünk és szándékunk végrehajden fogjuk magyar baptista atyánkfiát is vártására fordítani a kedves testvérek juk.számunkra eljuttatott összeget: által $5,000, ötezer dollárt. évfordulóra is Egyazaz másik jubileumi szeretném felhívni testvéreim figyelEzúton is megköszönve testvéreink mét. Húsz évvel ezelőtt,is 1992-ben segítségét, kérjük továbbra a minket éstaraztottuk Úrra meg figyelõ imádságaikat! Minden a már korábban említett Maszolgálatukra Istenünk kívánjuk. gyar Baptisták Elsőáldását Világtalálkozóját Budapesten, valamint Tahiban. Ekkor Testvéri fel szeretettel Berettyóújfalui vetődött először aa Kárpátokon innen Baptista Gyülekezet nevében: és tengerentúlon élő magyar baptisták Dániel lelkipásztor szervezettebbPapp összefogását célzó világSzatmári István gondnok szövetség megalakulásának gondolata. Lisztes Tibor presbiter Erre a húsz évre emlékezünk közösen a MABAVISZ elnöksége szervezésében =========================== ez év augusztus 19-én, vasárnap Tahiban, az VÁRJ államalapítás és új kenyér ünMÉG! nepén. Szeretnénk, ha Józsué 3:16 (2Móz mindkét 14,21-22)alkalom Isten dicsőségét és a magyar baptisták lelki összefogását szolgálná. Megállt a víz.

Minthogyha óriási kéz Kérlek benneteket, testvéreim, hogy volna ezeket föl, ez év során a napi tartotta témák mellett az alkalmakat is foglaljátok megállt, imádságais rakásra gyûlt, tokba, és jöjjetek el mindkét jelentősnek feszült, ígérkező alkalomra! hullám hullámra hõkölt. Megállt az Isten Lelke őrizze meg köztünk egy egységet és szeretetet, amelypercre, tulajdonamíg atanítványok túlsó partralegságok a Jézust követő át nem Isten értünk. főbb ismertetőjelei. Legyen gazdag áldása a Kárpátok ölelte magyar Uram! haza baptista népénVárj és még a tengerentúli Kezed ne vedd szórványban élő testvéreim életén.el! Még mindig itt vagyok, Mészárossokan. Kálmán mégRészlet mindigDr. itt vagyunk MABAVISZ elnök írásából (Békehírnök Herjeczki2012. Géza február (1977) 5)


4.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

Az gyötrelem,Lehetne de azértrosszabb van mit is…” enni, „Neélet panaszkodj! van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és „Visszaeső beruházások: rosszabb is a tisztességes temetéshez való jogukat is lehetne.” megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, „Mielőtt szidnád apádat, gondolj reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, arra, hogy rosszabb is lehetne!” mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél „Az vigasztal, hogy rosszabb is lehettöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott ne…” keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. „Lopják az orfűi kerékpárutat, de a Hányan tengetik az életüket ma is helyzet állítólag rosszabb is lehetne.” ezzel rabszolga-gondolkodással? Előreabocsátom amiről írni szeretnék, Így tengette az életét Izráel míg el hogy akit nem érdekel, jobbat olvasson. nem jött érvelés, hozzá a melyben Szabadítóa „rosszabb és ki nem Az olyan õket szerepel a szolgaság házából. ishozta lehetne” – ha csak nem az időjárásról van szó – eleve rossz. Nem Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes nehéz ezt belátni; csak egy pillanatig 12:42-ben találunk különös-mondahallgassunk a józanegy eszünkre a kötot Istenrõl. kelepcéjéből ugyanis a vetkezetlenség Virrasztott Úr azonnem az éjszakán, puszta hitünkkelazkimászni tudunk! amikor kihozta Egyiptomból. Ez az Akik az ilyenõket érvelést elfogadják, éjszaka Úré volt. azok szóazszerint a rosszban hisznek. Micsoda evangélium van isebben Mindenki tudja, még ha nem a bűn-a eset következményének tartják egyesek, mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig hogy világunkban a rosszból annyi Izráel õrizõje nem szunnyad és van, nem mint a bűn. „rosszabb” alszik. MitA jelent az, hogyeshetősége virrasztottteaz hát de nem is törvényszerű Úrnem azonkizárt, az éjszakán, amikor kihozta az. Erről tanít a Biblia. Különben miért népét Egyiptomból? beszélnénk törvényről, vagy Emberileg szólva –erkölcsről, Isten mindent éppen a Krisztusban nyert ajándékokról: félretett és csak az Õ népére figyelt azon újazéletről, gyógyulásról, helyreállásról? éjszakán. A szabadulás minden Akik a lehetséges rosszabbra apellálmozzanatát személyesen felügyelte, nak, feladták a harcot a valóságos ros�minden pillanatot figyelõ tekintetével szal szemben, és másokat is árulásra kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, hívnak. bevált, régi az trükkje koszos,Gyáváknál rongyos nép, hogy Isten ezszemélyesen a lélek ellenségének, aki csak ott ártgondoskodik róluk, és hat, ahol nem állnak ellene. Miért is ne mindent félretéve figyel rájuk? kötné le a évvel figyelmünket mindenféle elő1500 késõbb ismét virrasztott revetített ha így szabadon garáz-a az Istenrosszal, a Gecsemáné kertben, azon dálkodhat jelenben? azon a pénteken, csütörtöka éjszakán, Az elképzelt „rosszabbra” koncentrálazon a húsvét hajnalon, amikor a mi va a ma kihívásaihoz szükséges eszköszabadításunk történt. mellé az ember. zökkel nyúl tennivalói Sõt, személyes bizonyságom van arNémelyik ezek közül – a hívő esetében – ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr kegyelmi ajándék, a többi meg tudás és 28 évvel ezelõtt téli estén, amikor tapasztalat, ami azegy elképzelt jövőben éprólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. pen annyit ér, mintha nem is volna. Ha rosszul bánunk már a „kisebb rosszal” szabais, haÜldözött már maszabadok, felelőtlenekgyõztes vagyunk, mi dok. Elindultak tehát. Nem volt esélye van annak, hogy holnap is nemtea lekommunikáció. Nem lehetett szokásunk szerint járunk majd el?mobiltelefonon rákérdezni sor elején, hogy A „lehetne rosszabba is” haszontalan hátul minden rendben van-e. Közel két igazság a rosszról. Arról árulkodik, milliós asszonyok, hogy egy nép, halogatót ért utolgyermekek, a baj, aki öregek, juhok, barmok, végetalán a kínjában, talán a szekerek, félelmében, de láthatatlan A Veres még az sem konvoj. kizárt, hogy mártenger rosszatparttáján tábort vernek, megpihennek. Egymogató hitében vár arra, ami ellen tenni, szerelől csakmenekülni felröppen lenne a hír, érdemes. az egyiptomi ami Mi sereg közeledik. Kitör a pánik a tábortörtént vele? A valóságot összehasonban. Elõl a tenger, mögöttük ellenség. lította az elképzelhetővel, és az arra a köA nép elõbbjutott, segítségért vetkeztetésre hogy kiált nem Istenhez, is olyan rossz A képzelőerőre bízott erkölcsi aztánaz.pedig neki esik Mózesnek: Mit döntés olyan, mint amikor tettél pedig velünk, miért hoztál ki mentőminket

2012. február 3. oldal

övestől próbál valaki Egyiptomból? 2Mózesmélyre 14: 10,merülni. 11. Jobb Magyar internetes oldalakon, újságlett volna szolgaként meghalni Egyipcikkekben találtamhogy a fenti elszólásokat. tomban. Kiderül, van a népnek Soroljam még a példákat, a súlyosabbahite,isdeazmég nagyon az a hit. Ha kat egyén és agyenge társadalom „ros�jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, szabb is lehetne” állapotáról? Idézzem de ha balul ki valami, márisapellálpániazokat, akik aütlehetséges rosszra kolnak és bûnbakot keresnek. Kilegyőzvolt a va némák, netán védik a ma még hibás, hogy hetőt? Még ide többjutottunk? figyelmet érdemelnek, Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a akik a gyűlölködés és az ártás jövőbe szinten aárnyával hitéletében. képzelt riogatnak, és nevelnek Ekkor egy Mózesnek eszébe jut Isten ijedősnek jobbra érdemes generáciígérete. 2Mózesha 6: a6-8. Isten megígérte, ót is? Segítene, történelmi példákat hogy megszabadítja aõket az egyiptoösszehasonlítanánk maiakkal, hogy milyen rémítgetésekre álltak miak kezébõl, és beviszihallgatva népét az ígéret már sorbaAkkor intelligens népek, földjére. tehát,emberek nem kellésfélni a és gyilkolni indultak?mert Vanezmég jelen veszedelemtõl, csakolyan, egy aki saját fülével is nem hallottNem az otthon rövid epizód a nép életében. ez a nyúzott feleségről, aki a még rosszabbvég, Isten folytatást ígért. Most az a tól félve tűr és neveli káros megadásra dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Istena magzatait? szavára. Így bátorítja Mózes A rosszról nem csak úgya népet: lehet Ne haféljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok zudni, hogy jónak mondjuk azt. Az elhogyanigazmondás szabadít meg ma az Úr bennetusolt és felelősségvállalás, 2Mózes 14: 13, 14. ateket! nagyobb félelmekbe burkolózás a ma Mózes nem okosabb, a nép, veszcsak vívható harcok elől, ez mint az ijedező hisz Istenben, ésnevelt a hit beszédét tegethetőségre modern mondja ember legnagyobb baja – nem csak a magyaré, tovább az üldözött szabadoknak. Ha és nem csakakkor a hitetlené. Így lehetetlen Isten az aki, teljesíti az Õ beszédét. jól élni hitt – ebben a rettegő tétlenségben… Ebben Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki MózesNovák József tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Facebook tanulságok Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérKi ne ismerné a "social media" keddezte volna: Mózes, mondd meg vencét, a facebook-ot. A néhány jó nedokünk, hogyan meg log mellett, amit szabadít a facebook általIsten kapbennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? tunk (gyorsabb információáramlás, Mózes csakegyszerűbb azt válaszolhatta volna, könnyebb, kommunikáció, stb.) kell azonban az alapvető hogy:szembesülnünk Nem tudom! Egyet tuhátrányával is, amit úgy fogalmaznék dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetmeg, lenbõlhogy is ki időpazarló, tud vezetni,felszínes mert Õ azfoglalaÚr. tosság. A facebook-on eltöltött idő nagy Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, korésze és kommolyanfénykép-nézegetéssel veszem azt, amit Isten mond, ha ment-olvasással, illetve írással telik el. annak minden ellentmondani látszik Önmagamat vizsgálgatva jöttem is. rá, Nem tudom, szabadít meg, belső csak hogy milyenhogyan szándék, milyen várok rá és hiszek benne, és amit igény vélt megvalósulása tart nekem engem mond, megteszem. A többi pedig az Õ a facebook-on. (Persze, a facebookfeladata. Útat a tengeren, lefémániának nem nyitni ez az egyetlen mozgatókezni a harcikocsik kerekét, homályt rugója.) A facebook eredeti szándékamind a kapbocsátani az egyiptomiakra... a csolatápolás. Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a A megjegyzések, üzenetek olvasása szabadítást kegyelembõl. Hit által foés írása ezt De vagadhatod el.próbálja Hit általmegcélozni. élhetsz szabadon, jon valósul meg? bár ez mindig üldözötten, de ugyanakkor Egy-egy fénykép lájkolása, vagy rövid gyõzelmesen, mert az Úr azt hadakozik megjegyzések hozzáfűzése az érzést érted. keltheti, mintha ápolnám a kapcsolataiA Valójában tengerparton a halál mert kapujában mat. ez öncsalás, valami álltak, Isten pedig megnyitotta amit számukolyasmit próbál helyettesíteni, nem ra az helyettesíteni. élet kapuját, ésAõkszemélyes átléptek atalálhalehet kozás, azéletbe. elmélyült beszélgetés, a törőlálból az dő gesztusok, az együttlétre szánt idő, Eztnem a lépést te se halogasd! soha helyettesíthető egy facebook megjegyzéssel, vagyLukács egy fénykép János köz-

zétételével. Viszont, egy órás facebookMagyarországi Baptista Egyház ozás megadja az embernek azt az érzést, Berettyóújfalui Gyülekezet köhogy eleget tettBaptista a kapcsolatápolási 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. hogy telezettségének. Ez annyit jelent, www.baptista.hu/berettyoujfalu egyetlen facebook-barát fényképét sem hagyta lereagálatlanul. Ha nem futottaKedves többre, Testvéreink legalább egy Jézus lájkot Kriszküldött a tusban! kedves ismerősnek, ezzel jelezve, hogy KedvesazAmerikai MagyarazBaptista kedveli illetőt, elismeri új frizuráSzövetség! ját, értékeli a kedves, bölcs megjegyzéseit, stb.igazságtalan az Isten, hogy „Nem Nemrég facebook ismerőelfeledkezzék aazti egyik cselekedeteitekrõl és a söm, aki ráadásul kiváló amatőr szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az fényÕ képész, egy fényképet. Napneve iránt,közzétett amikor szolgáltatok és szolfelkelte a fancsikai(Zsid tónál.6:10) Nagyon szép gáltok a szenteknek.” fénykép. Amint azt a szerzővel tisztáztam is, a képhogy egy gondoltak őszi hajnalon Köszönjük, ránkkészült. neA helyzetünkben. nap kontúrja még csak kezd felsejleni héz aImaházunk horizonton. A halvány fény gyönyöaugusztus végi leomlása és rűen tükröződik víz sima felszínén, lebontása után jó areménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít benugyanakkor a víztükrén visszaverődő nünket egy beleolvad új és szépa hajlékot építeni tükörkép tó felszínén elteistentiszteletek az Õ Mekkora neve dicsõrülő vékony céljára, ködrétegbe. kép! ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal Percekig nézegettem, azonban mennél kezdjük addig a nem vártnőtt tervetovább meg, néztem, annál inkább a hizéssel és az engedélyek beszerzésével ányérzetem. Valami hiányzik a képről. foglalkozunk. Végül rájöttem. Évekig azon a tavon Tervünk ésa szándékunk horgásztam fiammal. Sokvégrehajőszi hajnalt tására fogjuk fordítani a kedveshogy testvérek töltöttünk ott. Emlékszem, amikor által számunkra eljuttatott kiérkeztünk, éreztük a víz összeget: illatát, érez$5,000, ötezer tük azazaz enyhe őszi dollárt. szellőt, hallottuk, mint zizegteti a nádast, éreztük atestvéreink deret, amint Ezúton is megköszönve segítségét, továbbraMegfigyelhettük is a minket és csipdesi kérjük az arcunkat. aza Úrra figyelõ imádságaikat! tóparti kis állatkákat, ahogyMinden a reggeszolgálatukra Istenünk áldását li élelemkeresésükkel voltakkívánjuk. elfoglalva, sokszor nem is véve tudomást az emberTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui ről. No meg aztán a horgászati előkészüBaptista Gyülekezet nevében: letek, a fogás lehetőségének az izgalma, ami különös Papp élénkséget a reggeli Dánieladott lelkipásztor órákban. Szatmári István gondnok Szóval, rájöttem, hogy igazából ez hiLisztes Tibor presbiter ányzik a fényképről. Egy fénykép mind=========================== ezt nem adhatja meg. Ez csak egy kép a valóságról, én viszont ismerem a valóságot, mertVÁRJ gyakran MÉG! jártam ott. Nem így3:16 vagyunk Józsué (2Móza kapcsolatainkkal 14,21-22) is? Megelégedtünk a facebook szintű barátságokkal, ismeretségekkel, és leMegállt a víz. mondtunk a Minthogyha valóságról? Ennyire óriási kézfelgyorsult volna a világ, hogyvolna még föl, a szetartotta mélyes kapcsolatainkat is megállt, virtuálisan intézzük? Egy néhány fénykép, néhány rakásra olcsó kis megjegyzéssés néhánygyûlt, hiúságnövelő lájk – ebben merül kifeszült, a barátahullám hullámra hõkölt. inkkal való kapcsolatunk? Megállt A lelkem tiltakozik ez ellen. Hol vanegy percre, nak azok az idők, amikor az ember leült, amígírt a túlsó partra és átgondolt leveleket a szeretteinek, nem értünk. a barátainak, mégpedigátpapírra írta kézzel? Vagy amikor fél éjszakát átbeszélmégaUram! gettél a barátoddal, Várj és még hallgatáKezedmint ne vedd sotok is többet mondott, mostel! ezer itt vagyok, fénykép, lájk Még vagy mindig komment? Manapság gyakran előfordul az is, még mindig itt vagyunk sokan. hogy egy fedél alatt élve, több időt töltünk el a kis szánalmas HerjeczkifényképnézegeGéza (1977)


2010.február szeptember 2012.

téssel és kommentelgetéssel, mint a saját ÜLDÖZÖTT SZABADOK szeretteinkkel, ...és ráadásul azt gondolfolytatás az fontos, 1. oldalról juk, hogy ez mert kapcsolatokat ápolunk. Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, A magam részéről ezért isésdöntöttem van húsosfazék, fokhagyma uborka, és el,a tisztességes hogy ezután rendszeresen tartokis temetéshez való jogukat facebook böjtöt, tudatosan megvonva megtarthatták. Azoly életidőrabló, egy merõde kinlódás, magamtól ezt az kevés reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, haszonnal járó tevékenységet. mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél Mert fontosabb a hús-vér ember, mint Fogadjuk a helyzetet,azéselőttem az adott a többre. virtuális barát, éselfontosabb keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. álló reális feladat, mint a fényképnézeHányan tengetik az életüket ma is getés és megjegyzés írogatás kényszere. ezzel a rabszolga-gondolkodással? Folytatás következik... Így tengette az életét Izráel míg el Lukács János nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából.

Jordánia

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes élménybeszámoló 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Az Úr megengedte, hogy a Szent Föld az Úr azon az éjszakán, egy Virrasztott másik darabkáját is meglátogasamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az suk a feleségemmel, január közepén. éjszaka az Úré Szent föld? Igen,volt. Izráel szomszédai is evangélium van megjárta ebben a oda Micsoda tartoznak. Megváltónk mondatban? Virrasztott az Úr. Egyiptomot – oda szülei vitték, sPedig járt õrizõje nem szunnyad és nem a Izráel mai Jordánia területén - többször is. alszik. Mitországhatárok jelent az, hogynem virrasztott az Bár a mai léteztek, azonfolyó az éjszakán, amikor egyfajta kihozta a Úr Jordán akkor is jelentett népét Egyiptomból? határt. A Jordánon túl azt is jelentette, – Isten mindent hogyEmberileg messzebb szólva a politikai és vallási hatalomtól, az csak élet zajától, forgalmától. Ilfélretett és az Õ népére figyelt azon lés például menekült minden Jézabel azpróféta éjszakán. A oda szabadulás elől, vagy a Keresztelő néha felügyelte, ott fogadta mozzanatát személyesen a minden bemerítkezni hozzá érkezőket – köpillanatot figyelõ tekintetével zöttük názáreti Jézust is.ez(De ezekről kísért avégig. Hát kicsoda a rabszolga, majd egy másik alkalommal.) koszos, rongyos nép, hogy az Isten személyesen gondoskodik róluk, és mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbb ismét virrasztott az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon a pénteken, azon a húsvét hajnalon, amikor a mi szabadításunk történt. Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi A nagyon rövid, lelkipásztortoknak sereg közeledik. a pánik a táborszervezett túra elsőKitör napját Jordánia legban. Elõl aturisztikai tenger, mögöttük az ellenség. ismertebb látványának megA nép elõbbtöltöttük. segítségért kiálta Istenhez, tekintésével Petrát világ 8. csodájának is neki szokták A 2000 aztán pedig esiknevezni. Mózesnek: Mit éve halott, 200 évvel tettél velünk, miért ezelőtt hoztálfölfedezett ki minket

5. oldal 3. oldal

sziklába vájt 2Mózes várost, gyönyörű Egyiptomból? 14: 10, 11. tempJobb lomaival, hatalmas szikla falakEgyipközött lett volna szolgaként meghalni kanyargó, szűk úton („Siq”) csak tomban. Kiderül, hogy van alehet népnek megközelíteni. A bibliai történetekhez hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha azonban valószínűleg nincs köze jól mennek a dolgok, tisztelik az PetráUrat, nak. Legföljebb annyi, hogy a pusztai de ha balul üt ki valami, máris pánivándorlás végén errefelé vonult Izráel, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a és Petrától kissé délre található a Hór hibás, hogy ide jutottunk? hegy, ahol Áron meghalt. Síremléke, az Mellesleg, keresztyén ezen a 1353 méteres sok hegytetőn épülttart hatalmas szintenbazilika a hitéletében. fehér a petrai szállodánkból is Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten látható volt. ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, „És ezt mondta az ÚR Mózesnek és hogy megszabadítja õketEdóm az egyiptoÁronnak a Hór-hegynél, országámiak kezébõl, és beviszi népét ígéret nak a határán: Áron most elődeiaz mellé keföldjére. Akkor tehát, nem kell félni a rül. Nem mehet be arra a földre, amelyet jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy Izráel fiainak adok, mivel fellázadtatok rövid epizódellen a népMeríbá életében. Nem ez a parancsom vizeinél. Vedd vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten ÁRON szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne 4Móz 20,23-29 féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr bennehát persze az aranyborjú teket! 2Mózes 14: 13, 14. pedig mennyi más mint a nép, csak Mózes nem okosabb, mennyi szolgálat hisz Istenben, és a hit beszédét mondja mennyi Mózes oldalán tovább az harc üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Öcsém, hová megyünk? Ebben hitt Mózes. Hová Ha aztmegyünk? kérdezte volna valaki MózesA Hór hegyére. tõl: Eleázár Mikor teljesíti amit megígért? is jöjjönIsten, velünk! Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, a Hór magas hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér1353 méteres dezte volna: Mózes, mondd meg nefehérhogyan síremlékkel a csúcson künk, szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen Könnyű neked Mózes! helyzetbõl? Mózes csak válaszolhatta volna, De én, 123azt évesen... hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuNekem? dok!Könnyű? Az Úr harcol értetek, és a lehetetBizony... lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni (hárman megyünk felazt jelenti, koketten jövünkazt, aláamit Isten mond, ha molyan veszem az aminden síremlék a csúcson látszik is. annak ellentmondani a tied leszhogyan Áron szabadít meg, csak Nem tudom, elmondani sembenne, meremés amit nekem várok rá és hiszek talán rájössz magadtól) mond, megteszem. A többi pedig az Õ A Hór Útat magas feladata. nyitni a tengeren, leféde még csak Edom határán kezni a harcikocsik kerekét,vagyunk! homályt Legalább meg neki mind a bocsátani az mutasd egyiptomiakra... a földet,ÚrUram! Szabadító feladata. Õ viszi véghez a Hadd lássa legalább, szabadítást kegyelembõl. Hit által fohová megyünk! gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, megyünk? bár Hová mindig üldözötten, de ugyanakkor Mózes, ne késlekedj! gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. s a Hór magas hegyén A tengerparton a halál kapujában Mózes levettette Áronnal álltak, Isten pedig megnyitotta számuka ruháit és élet felöltöztette Eleázárt a hara az kapuját,azokba és õk átléptek Áron lálból az fiát életbe. Herjeczki Géza Ezt a lépést te se halogasd! 2012. jan. 11. Piszga, emlék Lukács János

magadhoz Áront Baptista és a fiát,Egyház Eleázárt, és Magyarországi vidd fel őket a Hór-hegyre... Áron meghalt Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet ott a hegytetőn, Mózes és Eleázár pedig 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. lement a hegyről.” 4Móz 20,23-28 www.baptista.hu/berettyoujfalu

A következő éjszakákat a fővárosban, Ammanban töltöttük, onnan Kedves Testvéreink Jézus indultunk, Kriszs oda tértünk vissza a napi túrákról. Jortusban! dániai voltak,Baptista akik nem Kedvestúravezetőink Amerikai Magyar csak történelmi fölkészültséggel, de Szövetség! helyi ismeretükkel is segítettek bennün„Nem igazságtalan Isten, hogy ket, hogy a régmúlt az eseményeit, valaelfeledkezzék a timai cselekedeteitekrõl és a mint Jordánia életét is megismerjük szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ valamennyire. neve iránt, amikor szolgáltatok és szolNébó hegye volt(Zsid a második gáltok a szenteknek.” 6:10) napunk fénypontja. Az a hely, ahol a hagyomány szerint Mózesnek megmutatta Köszönjük, hogy gondoltak ránkIsten ne- az ígéret földjét – azt, ahova már be nem héz helyzetünkben. mehetett. Többször is végi olvasunk erről, Imaházunk augusztus leomlása és az 5 Mózes után 34 elején pl. így: „Ezután lebontása jó reménységgel va-fölment afelõl, Mózeshogy a Móáb Nebó gyunk Istensíkságáról megsegít abenhegyére, csúcsára, Jerinünket egy aújPiszgá és szép hajlékotamely építeni kóval szembencéljára, van, ésazazÕÚR megmutatta istentiszteletek neve dicsõségére. A egész munkálatokat tavasszal neki az országot: jövõ ....4 És mondotta kezdjük addig a nem várt oda terveneki azmeg, ÚR: Ezt a földet ígértem esküzéssel és az engedélyek beszerzésével vel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, foglalkozunk. és ezt mondtam: a te utódaidnak adom. Tervünk és szándékunk Megmutattam neked, de nemvégrehajmehetsz be tására fordítani a kedvesaztestvérek oda.fogjuk 5 Ott halt meg Mózes, ÚR szolgááltal számunkra összeget: ja, Móáb földjén,eljuttatott az ÚR akarata szerint.” $5,000, azaz ötezer dollárt. Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!

Nem nagyok itt a távolságok. Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) A fővárostól dél-keletre, kevesebb mint 40 kilométerre, Madaba város közelében, Megállt a víz. kanyargós, egyre magasabbra Minthogyha óriásikapaszkéz kodó utakon jutottunk el avolna 800 föl, méter tartotta magas Nébó hegységbe, majd kissé megállt,lejjebb ereszkedve a Piszga (Siyagha) s rakásra gyûlt, tetejére. A hűvös, szeles idő ellenére feszült,szerettem volnahullám ott maradni egyhõkölt. darabig, hullámra és csak nézni, amit Mózes isMegállt láthatott. Meg egy kicsit csendben egy maradni, s átpercre, érezni legalább egy kicsit, amit Mózes amíg a túlsó partra érezhetett. Lábai előttáta nem termékeny értünk.Jordán völgye (inkább lábai alatt, hiszen vagy 900 méterrel mélyebben kanyarog Várj még Uram! a folyó); a folyón túl, karnyújtásnyira Kezed ne vedd el!Jerikó (27 km) Még – szinte látjaittRáháb házát mindig vagyok, is a város falán, ahol az ifjú Józsué még mindig itt vagyunk sokan. és Káleb menedéket talált egy éjszakára; folytatás oldalon Herjeczki Gézaa 7.(1977)


6.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK CHICAGO

folytatás az 1. oldalról Szeptember 11-én délután vettünk Az élet gyötrelem,magyar de azértiskola van mit enni, részt a chicagói tanévvan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és nyitó ünnepségén. Mintegy 80 gyermek a tisztességes temetéshez való jogukat és szüleik jöttek el. A Szabad Magyaris megtarthatták. Az élet egyadott merõ helyet kinlódás, Református gyülekezet a reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, rendezvénynek az általuk is bérelt angol mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél lutheránus templomban. A gyermekek többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából.

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. közül néhányan verset mondtak, vala-a Micsoda evangélium van ebben mint zongora és trombita játékot mondatban? Virrasztott az Úr. mutatPedig tak be. Gyülekezetünk ifjúsága szép és Izráel õrizõje nem szunnyad és nem színvonalas énekszolgálatokkal gazdaalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az gította az együttlétet. rendezvényen Úr azon az éjszakán,Aamikor kihozta igei köszöntéseket adtak át a református népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Istenkérték mindent lelkészek. Lelkipásztorunkat fel és csakszolgálatára. az Õ népére figyelt azon azfélretett igehirdetés Egyszerű az éjszakán. szabadulás minden történet által váltAérthetővé a gyermekek mozzanatát személyesen felügyelte, számára a felelősségvállalás és igazmindenfogalma. pillanatotSok figyelõ mondás pozitívtekintetével visszajelkísért végig.aHát kicsoda ez a rabszolga, zést kaptunk szülők részéről a szolgákoszos, kapcsolatban. rongyos nép, hogy az Isten latunkkal személyesen gondoskodik róluk, és Októberfélretéve 7-9 között rendeztük mindent figyel rájuk? meg az 1500 ifjúsági évvel késõbb ismétésvirrasztott országos találkozót, volt beaz Isten a is. Gecsemáné kertben, azon merítésünk Áldásos örömünnep volta ezcsütörtök mindenkiéjszakán, számára,azon főlegaa pénteken, gyülekeazon aszámára. húsvét hajnalon, a mi zetünk Minderrőlamikor már részleszabadításunk történt.az olvasó egy kotesen tájékozódhatott személyes bizonyságom van arrábbiSõt, számban. ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

2012. február 3. oldal

Október 30-án, reformációs istentiszEgyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb teletet tartottunk közösen a református lett volna szolgaként meghalni Egyipgyülekezetekkel. és ifjútomban. Kiderül, Énekkarunk hogy van a népnek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha sági énekcsoportunk minőségi, lélekjól mennek a dolgok, tisztelik az emelő szolgálattal gazdagította az Urat, istende ha balulAz üt igehirdetés ki valami, máris pánitiszteletet. szolgálatára kolnak és bûnbakotkérték keresnek. Kitékozló volt a lelkipásztorunkat fel. A hibás, hogy ide keresztül jutottunk?érthettük meg fiú példázatán Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a mélyebben Isten reformáló szeretetét. szinten a hitéletében. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret földjére. Akkor tehát, nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy rövid epizód a nép életében. Nem ez a vég, Isten folytatást ígért. Most az a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Ebben hitt Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha annak minden ellentmondani látszik is. Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt bocsátani az egyiptomiakra... mind a Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik érted. A tengerparton a halál kapujában álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe. Ezt a lépést te se halogasd!

Mindannyian rá vagyunk szorulva egy Magyarországi Baptista Egyház belső reformációra, mert a bűn elsodort Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet bennünket Istentől. A tékozló 4100 Berettyóújfalu, Eötvös fiúhoz u. 2. hasonlóan szükségünk van egy magunkwww.baptista.hu/berettyoujfalu ba-szállásra, és aztán hazatérésre. A lelkünk reformációja az Atya ölelő Kedvesteljes Testvéreink Jézus Kriszkarjaiban valósul meg. tusban! Kedves Amerikaiszeretetvendégséggel Magyar Baptista Az együttlétünk Szövetség! zárult. „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük meg, addig a nem várt terveNovember 20-án tartottunk hálaadó zéssel és az engedélyek beszerzésével ünnepélyt. A nap folyamán vendégünk foglalkozunk. volt Dr. Bencsik Zita a new-yorki magyar Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani testvérek főkonzulátus vezetőa kedves konzulja. Konzuláltal számunkra eljuttatott asszony látogatásának célja összeget: elsősorban a $5,000, azaz ötezer dollárt. kapcsolatfelvétel volt a chicagói magyar baptistákkal, és egy tájékoztató jellegű Ezúton is megköszönve testvéreink segítségét, továbbra a minket és előadás kérjük megtartása az isEgyszerűsített azHonosítási Úrra figyelõ imádságaikat! Minden iseljárásról, amit a délelőtti szolgálatukra áldását kívánjuk. tentisztelet Istenünk után hallgattunk meg. A tájékoztató után konzulasszony részt vett Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui velünk a hálaadói ebéden. A menü sült Baptista Gyülekezet nevében: pulyka, édes-krumpli, cranberry szósz, Papp Dániel lelkipásztor stb., amit ifj.Szatmári KulcsárIstván Sándor diakónugondnok sunk és segítőiLisztes készítettek el kiválóan. Tibor presbiter A desszertet főleg a novemberi születés=========================== naposaink biztosították. Őróluk is megemlékeztünk egy igeverssel, imával és MÉG! énekkel.VÁRJ Szép, tartalmas hálaadónk volt. Józsué 3:16 (2Móz Dicsőség az Úrnak! 14,21-22)

Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyûlt, feszült, hullám hullámra hõkölt. Megállt egy percre, amíg a túlsó partra át nem értünk.

Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy hátul minden rendben van-e. Közel két milliós nép, asszonyok, gyermekek, öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi Várj még Uram! sereg közeledik. Kitör a pánik a táborKezed ne vedd el! ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. Még mindig itt vagyok, A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, még mindig itt vagyunk sokan. aztán pedig neki esik Mózesnek: Mita hálaadónapon. Fiatalok a hálaadónapi oltár körül. Adventi-karácsonyi koncert a A chicagói gyülekezet testvérisége Herjeczki Géza (1977) János tettéllutheránus velünk, miért hoztál kiAminket templomban. fiatalok éneke; a hallgatóságLukács egy része; kórusunk, Szabó István vezetésével énekel.


2010.február szeptember 2012.

2011 november SZABADOK 27-én, advent első ÜLDÖZÖTT vasárnapján köszöntöttük folytatás az 1. oldalról Zeffer Béla lelkipásztor testvért feleségével - Clevelandból, Zoltán fiátdecsaládjával, Az élet gyötrelem, azért van mitvalaenni, mint Erdős József testvért és van húsosfazék, fokhagyma és feleségét. uborka, és Testvéreink Hálaadó ünnepre a tisztességes temetéshez valóérkeztek jogukat ais Lőke Ferencz családhoz. megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, Zeffer testvér aésdélelőtti reménytelenség halál. Deistentisztelehát ezis jobb, ten igéta hirdetett 50.sincs Zsoltár alapján, mint semmi, ésazúgy kilátás ennél a többre. "Hálaadás áldozata" gondolat meneFogadjuk el a helyzetet, és az adott tén. keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Hányan tengetik az életüket ma is ezzel a rabszolga-gondolkodással? Így tengette az életét Izráel míg el nem jött hozzá a Szabadító és ki nem hozta õket a szolgaság házából. Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes 12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl. Virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az éjszaka az Úré volt. Micsoda evangélium van ebben a mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig Izráel õrizõje nem szunnyad és nem alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Úr azon az éjszakán, amikor kihozta népét Egyiptomból? Emberileg szólva – Isten mindent félretett és csak az Õ népére figyelt azon azA éjszakán. minden szószéknélANt.szabadulás Balogh András mozzanatát személyesen és Lukács János lp.felügyelte, minden pillanatot figyelõ tekintetével Advent harmadik vasárnapján a kokísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, radélutáni órákban került sor az advenkoszos, rongyos nép, hogy az Isten ti-karácsonyi Edison személyesenkoncertünkre gondoskodikazróluk, és Park-i lutheránus templomban. Hagyomindent félretéve figyel rájuk? mányosan minden évben megtartjuk a 1500 évvel késõbb ismét virrasztott koncertet. énekkarunk ma kisebb az Isten aBár Gecsemáné kertben, azon a létszámú, régen volt, István csütörtökmint éjszakán, azonSzabó a pénteken, testvér vezetésével szépen felkészült a azon a húsvét hajnalon, amikor a mi feladatra, testvéreink szolgálata pillaszabadításunk történt. natok alatt karácsonyi légkört hozott a Sõt, személyes bizonyságom van arszívekbe. ifjúsági ról, hogyAz velem együtténekcsoportunkvirrasztott az Úr nak, és a fúvós-négyesnek volt néhány 28 évvel ezelõtt egy téli isestén, amikor külön szolgálata a koncertprogramban. rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. Fiatal énekeseinkre egyre többen felfigyelnek az ehhez hasonlógyõztes közös prograÜldözött szabadok, szabamokon. A koncerten fellépett hivadok. Elindultak tehát. Nemkét volt tetásos is: Misner Kinga hegedűművész, lekommunikáció. Nem lehetett mobiléstelefonon Nicoleta rákérdezni Roman mezzo a sorszoprán elején, opehogy raénekesnő. Kinga néhány felejthetetlen hátul minden rendben van-e. Közel két Bach darabbal meg a kömilliós nép, örvendeztette asszonyok, gyermekek, zönséget, Nicoleta pedig szekerek, egy szép karáöregek, juhok, barmok, végecsonyi énekcsokorral a láthatatlan konvoj. Aajándékozta Veres tengermeg parthallgatóságot. ján tábort vernek, megpihennek. EgyA koncert igazi siker Többen szer csak felröppen a hír,volt. az egyiptomi megjegyezték, hogy ez avolt a legjelensereg közeledik. Kitör pánik a tábortősebb a chicagói évi ban. Elõl a tenger, magyarság mögöttük az2011. ellenség. rendezvényei között. Nem de A nép elõbb segítségért kiáltfontos Istenhez, megemlítem, koncerten legalább aztán pedig hogy neki aesik Mózesnek: Mit tettél velünk,számoltak. miért hoztál ki minket 300 résztvevőt

7. oldal 3. oldal

Az igehirdetés szolgálatát lelkipásztoEgyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb runk végezte a János 3:16 alapján. lett volna szolgaként meghalni EgyipA koncertet követően közös vacsora tomban. Kiderül, hogy van a népnek volt templom alagsorában. hite,ade még nagyon gyenge az a hit. Ha jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, imahétpánizáró deAha2012. balulévi üt egyetemes ki valami, máris alakalmát tartottuk keresnek. meg január 29-én kolnak és bûnbakot Ki volt a az imaházunkban. A Szabad Magyar hibás, hogy ide jutottunk? Református egytart része Mellesleg,gyülekezet sok keresztyén ezen és a lelkipásztora voltak velünk ez alkalomszinten a hitéletében. mal. Igét hirdettek Balogh Ekkor MózesnekNt.eszébe jutAndrás Isten és Lukács János lelkipásztor. Alapigénk ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, János 15: 11. volt. Ezeket azért mondom hogy megszabadítja õket az egyiptonektek, hogy az én örömöm legyen benmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret netek, és örömötök teljessé legyen. Az földjére. Akkor átformálja tehát, nemaz kell félni a Úr Jézus öröme életünket, jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy -erről szólt mindkét igehirdető üzenete. rövid epizód a nép életében. Nem ez a A közös istentiszteletet vég, Isten folytatást ígért. szeretetvenMost az a dégséggel zártuk. Ez megdolgunk, hogy erõsenalkalommal ráálljunk Isten ünnepeltük a decemberi és januári szavára. Így bátorítja Mózes a népet:szüNe letésnaposokat is. helyt, Elvv.és meglátjátok féljetek! Álljatok hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. Mózes nem okosabb, mint a nép, csak hisz Istenben, és a hit beszédét mondja tovább az üldözött szabadoknak. Ha Balla Árpád Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. 1949hitt - 2012 Ebben Mózes. Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, Született 1949 Ha május hogy: Nem tudom. valaki azt21-én, kérHadadnádasdon hívő szülők dezte volna: Mózes, monddgyermekemeg neként. künk, hogyan szabadít meg Isten Az Úr ebbõl megtérésre hívóhelyzetbõl? szavát 28 bennünket a lehetetlen éves hallotta meg, és volna, követMózeskorában csak azt válaszolhatta ve az Nem Úr parancsát, 1979 azonban június 3-án hogy: tudom! Egyet tubemerítkezett Veresértetek, Ernő éslelkipásztor dok! Az Úr harcol a lehetetáltal. hűséges tagja lenbõlAisZilahi ki tudgyülekezet vezetni, mert Õ az Úr. lett.Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko1980. március 27-én házasságot kötött molyan veszem azt, amit Isten mond, ha Hízó Ilonával és az Úr három leánygyerannak minden is. mekkel áldottaellentmondani meg frigyüketlátszik (Andrea, Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak Beáta és Anita). várok rá és hiszek és amit nekem 1991-ben sok benne, viszontagság között mond, megteszem. A többi az Õ kivándoroltak Amerikába, pedig ahol halála feladata. Útat nyitni a tengeren, lefénapjáig a Clevelandi Bethánia Magyar kezni a Gyülekezet harcikocsik hűséges kerekét,tagja homályt Baptista volt. bocsátani az ragaszkodott egyiptomiakra... mind a Teljes szívből az Úr JézusSzabadító feladata. Õ viszi véghez a hoz és az ŐÚrSzent Igéjéhez. 2011. júliuskegyelembõl. 13-án első unokájukkal álszabadítást Hit által fodotta meg el. az Hit Úr (Nicole Graceszabadon, Sexton). gadhatod által élhetsz 2012. január I5-én vasárnap este hazabár mindig üldözötten, de ugyanakkor vitte az Úr hűséges gyõzelmesen, mertgyermekét. az Úr hadakozik Temetésére csütörtökön, január 19érted. én A került sor, nagy arészvét Az tengerparton halál mellett. kapujában igét lelkipásztorunk, Dr. Pintér Zoltán álltak, Isten pedig megnyitotta számukhirdette. énekekkel ra az életÉnekkarunk kapuját, és alkalmi õk átléptek a haszolgált. A sírkertben Dr. Fazekas Lászlálból az életbe. ló ny. lelkész prédikált. Az Úr vigasztalEzt aa lépést te secsaládot. halogasd! ja meg gyászoló Marosi János Béla Lukács

JORDÁNIA 5. oldalról Magyarországifolytatás BaptistaazEgyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet s balkézre, mélyen, ott a Sós Tenger. 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. előtt. Csodálatos látvány tárult ki Mózes www.baptista.hu/berettyoujfalu Előtte... De mi van mögötte? Azt csak ő tudja igazán. Lelki szemei nem egy foKedves Testvéreink Jézus Kriszlyót, de egy egész tengert látnak, melyen tusban! átvezette népét. Látja a hatalmas Sínai Kedveslábánál Amerikai Magyar Baptista hegyet, a lángoló csipke-bokrot, Szövetség! „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben. Imaházunk augusztus végi leomlása és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal kezdjük addig a nem terve- s tetején meg, az Isten ujjával írt várt kőtáblákat, zéssel az engedélyek beszerzésével a 40 és évnyi szürke, végtelen homokot... foglalkozunk. De nincs idő, sietni kell, a csoport már Tervünk Még és szándékunk elszaladt. egy képet azvégrehajérckígyóról, tására fogjuk fordítani kedves testvérek meg rólunk – akika szintén feltekintetáltal számunkra eljuttatott összeget: tünk a Golgotára, s meggyógyultunk. $5,000, azaz ötezer dollárt. (És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a Ezúton is úgy megköszönve testvéreink pusztában, kell az Emberfiának is felsegítségét, kérjük a minket emeltetnie, hogytovábbra aki hisz, is annak örökés élete azlegyen Úrra őbenne. figyelõ imádságaikat! Minden Jn 3,14k) szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet nevében: Papp Dániel lelkipásztor Szatmári István gondnok Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG! Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Megállt a víz. Minthogyha óriási kéz tartotta volna föl, megállt, s rakásra gyûlt, feszült, hullám hullámra hõkölt. Megállt egy percre, Mózes levetette kivezette amígsaruját, a túlsó partra népét, felemelte a kígyót, át nemmeglátta értünk. az ígéret földjét – de nem mehetett be oda. Nem értem. Nem értem, de elfogadom. Várj még Uram! Hatalmas Úr, hatalmasak voltak Kezed ne veddeszköel! zeid is! A Piszga csak KáMégtetejéről mindig nem itt vagyok, naán még szépsége látszik, de szolgád, Mómindig itt vagyunk sokan. zes nagysága is. Herjeczki Géza Herjeczki Géza (1977)


8.2010. oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és a tisztességes temetéshez való jogukat is megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, reménytelenség és halál. De hátagree ezis jobb, BWA and SBC leaders to mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél improve fraternal relations többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Washington (BWA) az életüket ma is Hányan tengetik Leaders of the Baptist World Alliance ezzel a rabszolga-gondolkodással? (BWA) and the Southern Így tengette az életét Izráel Baptist míg el Convention (SBC) held a joint nem jött hozzá a Szabadító és kimeenem hozta a szolgaság házából. ting on õket December 19. The meeting was a follow up to a commitment made in April 2004 both groups2Mózes "meet Milyen a mithat Szabadítónk? at12:42-ben least once per year to continue an találunk egy különös mondatot Istenrõl. ongoing dialogue." azhonor Úr azon az éjszakán, InVirrasztott a decision to the commitment amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az made in 2004, the BWA Executive éjszaka az Úré volt. Committee authorized BWA General Micsoda evangélium ebben Secretary Neville Callam tovan write to thea mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig SBC to request a meeting. A favorable Izráel õrizõje nem szunnyad és nem response was received and, on Decemalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az ber 19, the meeting took place in the Úr azon az éjszakán, amikor kihozta offices of the SBC in Nashville, Tennesnépét Egyiptomból? see. Emberileg szólva – Isten mindent The meeting marked by félretett és csak az Õwas népére figyelt azon cordiality, frankness and respectfulness. az éjszakán. A szabadulás minden Itmozzanatát was agreed személyesen that the discussion was felügyelte, necessary not just because the pledge minden pillanatot figyelõoftekintetével made 2004,Hát butkicsoda also because of the kísértinvégig. ez a rabszolga, vocation Christians live at koszos, ofrongyos nép,tohogy az peace Isten with everyone. gondoskodik róluk, és személyesen mindent félretéve rájuk? It was noted thatfigyel despite the SBC's 1500 évvel késõbb ismét virrasztott withdrawal of its BWA membership in az Isten a Gecsemáné kertben, azon a 2004, a number of members of churches csütörtök éjszakán, azon pénteken, that cooperate with the SBCa serve the azon a húsvét hajnalon, amikor a mi BWA, including on its General Council szabadításunk történt. and its study commissions. Sõt, személyes bizonyságom van arThehogy leaders made a commitment to ról, velem együtt virrasztott az Úr keep the communication open, 28 évvel ezelõtt egy télichannels estén, amikor and to issue fraternal invitations to each rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. other's meetings. Üldözött szabadok, szabaRepresenting the BWA gyõztes were President dok. Elindultak tehát. Nem volt teJohn Upton; Callam; George Bullard, lekommunikáció. Nem lehetett mobilgeneral secretary of the North American telefonon rákérdezniand a sorSam elején, hogy Baptist Fellowship; Chaise, hátul minden rendben van-e. Közel két general secretary of Canadian Baptist milliós nép, asszonyok, gyermekek, Ministries. öregek, juhok, barmok, szekerek, végeSBC representatives láthatatlan konvoj. A Vereswere tenger SBC partPresident Bryant megpihennek. Wright; Frank ján tábort vernek, EgyPage, president of the SBC szer csak felröppen a hír, az Executive egyiptomi Committee; Albert Mohler, sereg közeledik. Kitör a pánikpresident a táborofban. theElõl Southern Baptist Theological a tenger, mögöttük az ellenség. Seminary; and Paige Patterson, A nép elõbb segítségért kiált president Istenhez, ofaztán the Southwestern Baptist Theological pedig neki esik Mózesnek: Mit Seminary. tettél velünk, miért hoztál ki minket

CALL ME ...

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, by Arthur de ha balul ütZahniser ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. you Ki volt a Call me ... when someone know needs hibás, spiritual hogy ide counsel. jutottunk? ItMellesleg, is a curious of human nature sok fact keresztyén tart ezen a that many people are reticent about szinten a hitéletében. seeking just when theyjutneed Ekkorhelp Mózesnek eszébe Istenit most. It 2Mózes is part of6:your responsibility ígérete. 6-8. Isten megígérte,to God, the church, andõket to me, be alert hogy tomegszabadítja az toegyiptoto the needs of others. Your loved one or miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret friend need not know you told me of his földjére. Akkor tehát, nem kell félni a problem. My first responsibility is to our jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy church members, but I am available, as rövidpermits, epizód afor nép életében. Nem ez a time your "outside" friends, vég, Isten folytatást ígért. Most az too. Call me. Let me do what I can. a dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten szavára. Így bátorítja Ne Call me ... whenMózes liquora népet: or drugs become problem.helyt, és meglátjátok féljetek! aÁlljatok Because of our on hogyan szabadít megchurch's ma az Úrstand bennedrinking or the of drugs, many teket! 2Mózes 14: use 13, 14. people resist memint when problems Mózes nemcalling okosabb, a nép, csak arise involving their use. Don't hisz Istenben, és a hit beszédét hesitate. mondja There easy answers, but you Ha and továbbare aznoüldözött szabadoknak. IIsten together, God's help,azcan work out az aki,with akkor teljesíti Õ beszédét. the problems. I am aware of resources Ebben hittto Mózes. available aid in coping with these Ha azt kérdezte volna valaki problems and can refer you to theMózesproper tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? sources. Helping youth resist temptation Errerecover Mózes csak válaszolhatta volna, or fromaztparticipation in the hogy: Nem Ha valaki current drugtudom. epidemic is one azt of kéryour dezte volna: Mózes, mondd nepastor's functions. Call me atmeg the first künk, hogyan szabadít meg Isten sign of trouble. bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Call me when there is a death in Mózes csak... azt válaszolhatta volna, the family. hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuIf, unfortunately, I was not you dok! Az Úr harcol értetek, és awith lehetetwhen the death occurred, call me as lenbõlasis ki tud vezetni, mert ÕI azwant Úr. to soon possible afterward. Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, bring God's strong consolation of koour molyan veszem Isten to mond, Christian faith azt, andamit counsel you ha in annakbereavement. minden ellentmondani látszikhope is. your I can bring Nemtriumph tudom, hogyan szabadít meg, csak and even through this difficult várok rá és hiszek benne, és amit nekem ordeal through which we all inevitably mond,pass. megteszem. többi pedig az Õ must Church Amembers' funerals should be held in the church, feladata.always Útat nyitni a tengeren, leféif possible. There is kerekét, never anyhomályt charge kezni a harcikocsik for either the church or the minister's bocsátani az egyiptomiakra... mind a services for members thevéghez church Szabadító Úr feladata. Õ of viszi a family. A Christian funeralHit canáltal help you szabadítást kegyelembõl. foface your el. loss. gadhatod Hit által élhetsz szabadon, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, mertwith az Úr hadakozik Walking God érted.essence of the Christian life is The knowing God and walking with Him. A tengerparton a halál kapujában It's about with Him when the álltak, Istensticking pedig megnyitotta számuksky bluekapuját, and alsoéswhen it's filleda with ra azis élet õk átléptek haclouds oréletbe. choked with smoke. It's about lálból az thick and thin, and pressing on through Ezt heartache a lépést te and se halogasd! every trial that happens to come our way. - Greg Laurie Lukács János

2012. február 3. oldal

SecondBaptista Chances Magyarországi Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet by Max Lucado 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. It was small enough to overlook. Only www.baptista.hu/berettyoujfalu two words. I know I’d read that passage aKedves hundredTestvéreink times. But I’dJézus never Kriszseen it. tusban! But I won’t miss it again. It’s Kedves Amerikai Magyar highlighted in yellow and Baptista underlined Szövetség! in red. You might want to do the same. Look Mark, chapter 16. Get your „Neminigazságtalan az Isten, hogy pencil ready and enjoy this jewel in elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és athe seventh verse. Thetanúsítottatok verse reads like this: szeretetrõl, melyet az Õ “But go, tell his disciples andés Peter neve iránt, amikor szolgáltatok szol-that gáltok szenteknek.” (Zsid he isagoing before you to 6:10) Galilee. Did you see it? Read it again. Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne“But go, tell his disciples and Peter that héz helyzetünkben. he is going before youvégi to Galilee.” Imaházunk augusztus leomlása és Now tell that’s not a hidden lebontása utánmejó ifreménységgel vatreasure. gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket új és paraphrase szép hajlékottheépíteni If Iegymight words, istentiszteletek céljára, Õ the nevedisciples,” dicsõ“Don’t stay here, goaztell ségére. A munkálatokat a pause, then a smile,jövõ “andtavasszal especially kezdjük meg, addig a nem várt tervetell Peter, that he is going before you to zéssel és az engedélyek beszerzésével Galilee.” foglalkozunk. What a line. It’s as if all ofvégrehajheaven had Tervünk és szándékunk watched Peter fall—and it’stestvérek as if all of tására fogjuk fordítani a kedves által számunkra összeget: heaven wanted toeljuttatott help him back up aga$5,000, azaz ötezer in. “Be sure and dollárt. tell Peter that he’s not left out. Tell him that one failure doesn’t Ezúton is megköszönve testvéreink make a flop.” segítségét, kérjük továbbra is a minket és az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden Whew! szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. No wonder they call it the gospel of the second chance. Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui Those who knownevében: these types of things Baptista Gyülekezet say that the Gospel of Mark is really the Papp and Dániel lelkipásztor transcribed notes dictated thoughts Szatmári gondnok of Peter. If this is true,István then it was Peter Lisztes Tibor himself who included these presbiter two words! And if these really are his words, I can’t =========================== help but imagine that the old fisherman had to brush away a tear and swallow VÁRJ MÉG! a Józsué lump when he got to14,21-22) this point in the 3:16 (2Móz story. It’s not every day thatMegállt you get aa second víz. chance. Peter must have known that. Minthogyha óriási kézThe next time he saw Jesus, he got so excited tartotta volna föl, that he barely got his britchesmegállt, on before he jumped into the cold water of the Sea s rakásra gyûlt, of Galilee. It was also enough, so they feszült, say, to causehullám this backwoods hullámraGalilean hõkölt. to carry the gospel of the secondMegállt chance all the way to Rome where they killed him. egy percre, If you’ve ever wondered what would amíg a túlsó partra cause a man to be willing to beértünk. crucified át nem upside down, maybe now you know. It’s not every day you find Várj that még Uram! someone who willKezed give ne youvedd a second el! chance—much less someone who will Még mindig itt vagyok, give you second itt chance everysokan. day. méga mindig vagyunk But in Jesus, Peter found both. (Crosswalk.com) Herjeczki Géza (1977)


2010.február szeptember 2012.

HARAGUDJATOK, DE ÜLDÖZÖTT SZABADOK NE az VÉTKEZZETEK! folytatás 1. oldalról Efézus 4:26 Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,

zuk meg a bűnözőnek, hogy Egyiptomból? 2Mózes 14: 10,mit 11. tett, Jobbs hogy vétke hova vezethet. Meg, hogy lett volna szolgaként meghalni Egyiphogyan többé tomban. lehetne Kiderül,elérni hogyazt, vanhogy a népnek ne okozzon magának, másokhite, de mégkárt nagyon gyengevagy az a hit. Ha nak. Mert a harag árt a szépségnek és az Ismertem egy tíz tagú családot, amely van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, esetleg mégmáris komolyabb arról volt híres,temetéshez hogy sokatvaló veszekedtek. a tisztességes jogukat is egészségnek, de ha balul ütés ki valami, pániRitkán volt olyan nap,egy amikor kétszer- bűnbe megtarthatták. Az élet merõ kinlódás, kolnakiséskeverhet. bûnbakot keresnek. Ki volt a háromszor nem kiabáltak volna A haragos ember arckifejezése ugyanreménytelenség és halál. De hát egymásezis jobb, hibás, hogy ide jutottunk? sal olyan hangosan, körülöttük hagy után, ami öregít, mint a semmi, és úgyhogy sincsakilátás ennél is ráncokat Mellesleg, sokmaga keresztyén tart ezen a lévő három vagy négy családi házban vagy csúfít. Egészségét meg magas vértöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében. iskeretekben hallották próbáljuk a hangjukat. Mivel kertványomással, gyomoridegességgel, még elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut ésIsten rosban laktak,tengetik még a postásuk is viccetámadhatja meg. megígérte, Hányan az életüket ma is egyebekkel ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten lődött amikor naponta messziről Jézus is haragudott, amikor a pénzezzel velük, a rabszolga-gondolkodással? hogy megszabadítja õket az egyiptoodakiáltotta: „Szakácsné! Hol míg vagy? a templomban Így tengette az életét Izráel el váltókat miak kezébõl, és beviszi találta. népét azMeg ígéretis Nem a hangodat!” őketAkkor érte. tehát, Sőt meg is kell tisztította nem hallom jött hozzá a Szabadító Sés mindez ki nem rótta földjére. nem félni aa azért volt, mert az egész házából. család haragos templomot tőlük. Nem lármázott, de hozta õket a szolgaság jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy természettel rendelkezett. Hogy tör- rendet tett! a nép életében. Nem ez a rövid epizód ténhetett ez ameg? Például úgy, hogy ha Milyen mi Szabadítónk? 2Mózes Sőt, a Márk 10:13-14 vég, Isten folytatást ígért.szerint Most akkor az a legalább az egyik szülő ha- is 12:42-ben találunk egyrendelkezett különös mondaharagudott, amikor „gyerekeket dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten ragos természettel, akkor a gyermekeik tot Istenrõl. hozának Így hozzá, hogyMózes illessea meg bátorítja népet:őket; Ne örökölhették természetet, a másik aszavára. tanítványok pedig feddik vala azokat, Virrasztottezt azaÚr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok szülő meg eltanulhatta. S lett belőlük hozák. Jézus pedig ezt látván, haamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az akik hogyan szabadít meg ma az Úr benneegy haragos család. Vagyis, a haragos ragra gerjede és monda nékik: Engedéjszaka az Úré volt. teket!hozzám 2Mózesjőni 14: 13, 14. természetet öröklés, vagy tanulás és jétek a gyermekeket és ne Micsoda evangélium van ebben a gyakori ismétlés által lehet átvenni! Mózes nem okosabb, mint a nép, csak az Istenmondatban? Virrasztott az Úr. Pedig tiltsátok el őket; mert ilyeneké hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Nem is beszélve arról, hogy vannak Izráel õrizõje nem szunnyad és nem nek országa.” Vagyis ekkor sem kiabált tovább az üldözött szabadoknak. Ha olyan egyének, akik haragosak, veszekedett tanítványaival, amiért alszik. Mit jelent az,annyira hogy virrasztott az vagy Isten az aki,tőle akkor teljesítiaaz Õ beszédét. hogy sohasem lehet tudni, hogykihozta mikor el akarták zavarni gyermekeket, Úr azon az éjszakán, amikor robbannak. Ártatlan beszélgetésből bár- hanem Ebben hitt Mózes. csupán határozottan megmondnépét Egyiptomból? mikor komoly szóharcot csinálnak. EzeHa azt kérdezte volna valaki Mózesta nekik, hogy rosszat tesznek, s azt is, Emberileg szólva – Isten mindent ket legjobb elkerülni; vagy mielőtt ismétõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? hogy helyébe mit tegyenek. S utána félretett és csak az Õ népére figyelt azon telten találkoznánk velük, megtanulni volt a béke. Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az éjszakán. A szabadulás minden szent valamilyen bölcs feleletet, amivel kön�hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérmozzanatát személyesen felügyelte, Azonkívül az Atya-Isten haragjáról nyen el tudjuk hallgattatni őket, vagy el dezte volna: aMózes, mondd meg leírneminden pillanatot figyelõ tekintetével is olvasunk Bibliában, amikor tudjuk figyelmüket. künk, szabadít meg Isten kísért terelni végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, ja, hogyhogyan ő meg úgy szerette a világot, koszos, rongyos nép, hogy az Isten hogy bennünket ebbõl a Fiát lehetetlen helyzetbõl? egyszülött engedte keresztMit javasol Isten Igéje a haraggal személyesen gondoskodik róluk, és re, Mózes csak azt válaszolhatta volna, hogy aki hisz Őbenne, annak örök kapcsolatban? Több mindent. mindent félretéve figyel rájuk? hogy:legyen. Nem tudom! azonban tu-a élete Viszont,Egyet „aki nem enged Először: Amint a címünk javasolta Fiúnak, 1500 évvel késõbb ismét virrasztott lát életet, hanem Isten dok! Az nem Úr harcol értetek, és a az lehetetazt, de ne vétkezaz hogy Isten „Haragudjatok, a Gecsemáné kertben, azon a haragja rajta.” mert Vagyis, akiÚr. nem lenbõl is marad ki tud vezetni, Õ az zetek.” (Ef éjszakán, 4:26) Amiazon azt jelenti, hogy hiszEzJézusban, csütörtök a pénteken, az Isten a bibliai mint hit. Hinni aztFiában, jelenti, nem kobizonyos feltételek mellettamikor haragudni azon a húsvét hajnalon, a mi hívja őt veszem a szívébe, engedelmeskemolyan azt, nem amit Isten mond, ha nem bűn! Ugyanis, ha azért haragszunk dik szabadításunk történt. szavának azon az Isten haragja annak mindenstb., ellentmondani látszik is. valakire, mert szándékosan vétkezik, Sõt, személyes bizonyságom van ar- van marad,hogyan és ha ilyen állapotban hal Neméstudom, szabadít meg, csak mint például lop,együtt csal, vagy káromkoról, hogy velem virrasztott az Úr meg, a pokolba várok akkor rá és hiszek benne,kerül. és amitViszont, nekem dik, és verekszik stb.,téliazestén, részünkről hisz Jézusban, bűnbocsánatot és 28 évvel ezelõtt egy amikor ha mond, megteszem. A többi pedig kér az Õ nem bűn. Mert egy bűnösre és külö- kap tőle, és szívébe hívja Őt, akkor Isten rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. feladata. Útat nyitni a tengeren, lefénösen is a bűnére szabad haragudni és gyermekévé lesz, bűnbocsánatot nyer és kezni a harcikocsik kerekét, Üldözött szabadok, gyõztes szaba- mennyországi szabad meggátolni a továbbvétkezését, állampolgár lesz.homályt Azaz, bocsátani az egyiptomiakra... a illetve bűn megismétlését. Csakhogy, végleg dok. aElindultak tehát. Nem volt te- a mennybe jut, és Isten haragjamind Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a határozott és békés Nem hangon magyarázlekommunikáció. lehetett mobil- eltűnik róla. telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohátul minden rendben van-e. Közel két gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, Honorary and Memorial Fund milliós nép, asszonyok, gyermekek, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor gyõzelmesen, Úr hadakozik The juhok, purpose: supporting the végemissionary initiatives mert of ourazyoung people. öregek, barmok, szekerek, Donationskonvoj. from this fund will be partallocatedérted. by the Missionary and Benevolence láthatatlan A Veres tenger Board at its mid-year meetings. The written applications addressed to the MBB A tengerparton a halál kapujában ján tábort vernek, megpihennek. Egyshould the goals andazthe duration of álltak, the mission trip, and should include a Isten pedig megnyitotta számukszer csakstate felröppen a hír, egyiptomi letterközeledik. of support Kitör from the pastora of the applicant. ra az élet kapuját, és õk átléptek a hasereg a pánik tábordeposit is theaz money donatedlálból in memory of Ernest J. Kish. Please ban.The Elõlinitial a tenger, mögöttük ellenség. az életbe. to contribute this fund. Send money to the Treasurer (see address on Aconsider nép elõbb segítségérttokiált Istenhez, Ezt a lépést te se halogasd! page 2). aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Lukács János tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal 3. oldal

Kedves Olvasó!Baptista Behívtad már a szíMagyarországi Egyház vedbe az Úr Jézus Krisztust? Hiszed, Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet hogy Ő az Isten Fia és Isten? Kértél 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. már bűnbocsánatot tőle? Ha igen, akkor már www.baptista.hu/berettyoujfalu nem haragszik rád az Atya-Isten, sőt gyermekévé is fogadott (János 1:12, Kedves Testvéreink Jézus Krisz3:16, és 36). Ha még nem tetted meg tusban! ezen lépéseket, akkor és addig, „Isten Kedves Amerikai Magyar Baptista haragja marad rajtad.” Ezért ne várj Szövetség! tovább! Higgy Jézusban, valld meg neki „Nem igazságtalan Isten, hogy bűneidet, és hívd a az szívedbe MOST, elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a s mert a következő percben késő lehet, szeretetrõl, melyet rajtad, tanúsítottatok az rád. Õ Isten haragjával a pokol vár neve iránt, amikor szolgáltatok és szol„HARAGUDJATOK, gáltok a szenteknek.” (Zsid DE 6:10)NE VÉTKEZZETEK!” – üzente mai igénk. Vegyük komolyan és ránk boldog, Köszönjük, hogytanácsát, gondoltak ne- békés, és gyümölcsöző életünk lesz itt, s héz helyzetünkben. áldott, örökkévaló életünk lesz odaát Imaházunk augusztus végi leomlása és a mennyben. lebontása után jó reménységgel vaMátrainé, Fülöp Irma gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. ANÉMA munkálatokat jövõ tavasszal PRÉDIKÁCIÓ kezdjük meg, addig a nem várt gyüleketerveEgyszer egy rendszeresen zéssel és az engedélyek beszerzésével zetbe járó testvér elmaradt az istentiszfoglalkozunk. teletekről. Néhány hét eltelte után a lelTervünk és szándékunk végrehajkipásztora meglátogatta. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek este volt. A pásztor otthon taáltalHűvös számunkra eljuttatott összeget: lálta emberünket, aki a lobogó kandalló $5,000, azaz ötezer dollárt. mellett üldögélt, egyedül. Sejtve a láEzúton okát, is megköszönve testvéreink togatás az üdvözlő szavak után a segítségét, kérjük továbbra is a minket és pásztort a kandalló közelében lévő az Úrra figyelõ imádságaikat! Mindenkényelmes székbe ültette, s kívánjuk. figyelmesen szolgálatukra Istenünk áldását várt. A pásztor azonban, bár kényelmesen elhelyezkedett, szólt egy szót Testvéri szeretettel nem a Berettyóújfalui sem. AGyülekezet síri csendben az égő fadarabokat Baptista nevében: nyaldosó lángnyelveket figyelte. Néhány Dániel lelkipásztor perc múlva Papp a piszkavassal megfogott István gondnok egy vidámanSzatmári lángoló fadarabot és a tűzLisztesa Tibor presbiter fészekből kiemelve kandalló szélére helyezte, majd visszaülve székébe, to=========================== vább hallgatott. A vendéglátó is némán, elmélkedve figyelte a történteket. MiuVÁRJ MÉG! tán a kiemelt fadarab égett egy darabig, Józsué 3:16zsugorodott, (2Móz 14,21-22) lángja egyre egy utolsót lobbant, majd kialudt. Kihűlt, elszeneMegállthamar. a víz. sedett fadarab lett, meglepően Minthogyha kéz Egy szó sem hangzott elóriási a köszönés volna föl, óta. A pásztor az tartotta órájára nézett, s látmegállt, ta, hogy itt az ideje, hogy elköszönjön. s rakásra gyûlt, Lassan felállt, megfogta a kihűlt, szenes fadarabot és vissza tette a tűz feszült, közepébe. hullámlángra hullámra hõkölt. Az pedig azonnal lobbant a köMegállt rülötte lévő lobogó fa és széndaraboktól egy percre, körülvéve. Amikor a pásztor az ajtóhoz a túlsó partraezt ért, vendéglátója –amíg könnyes szemmel mondta: „Köszönöm aátlátogatást, különem értünk. nösen is a tüzes prédikációt. Vasárnap ott leszek a gyülekezetben!” Várj még Uram! Kezed ahol ne vedd el!beOlyan világban élünk, sokat szélünk, ha kevés is a mondanivalónk. Még mindig itt vagyok, Nem még csoda, ha nem sokan hallgatják. mindig itt vagyunk sokan. Néha az a legjobb prédikáció, amit ki sem mondunk.Herjeczki (ismeretlen Gézaszerzőtől) (1977)


2010. szeptember 10. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb ÜLDÖZÖTT SZABADOK távol és mégis közel - Délvidék

2012. február 3. oldal

A másik nagyon fontos Egyház esemény az Magyarországi Baptista építkezés volt a gyülekezet és misszió Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet számára. Kb 100 m2 fedett szabadtéBerettyóújfalu, u. 2. ri4100 helyet építettünk a Eötvös nyári programok www.baptista.hu/berettyoujfalu megszervezésére... Már az idén is több áldásos alkalmunk volt itt, az "Élim Kedves Testvéreink Jézus gyerekhét Kriszpálmái alatt" - két menyegző, tusban! (180 gyermek részvételével), és az angol Kedves Amerikai Magyar Baptista tábor." Nagy Tibor Szövetség! „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról tomban. Kiderül, vanÚja lehetősénépnek Nagy Tibor testvér feleségével együtt megkönyörült az otthogy élőkön. Az élet gyötrelem, de azért vanszolgálamit enni, geket hite, deadott, még nagyon gyengekinyitotta. az a hit. HaA Csantavéren végzi lelkipásztori a zárt ajtókat tát. évesek, 25fokhagyma éve házasok 15 éve van50húsosfazék, és és uborka, és kitartó jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, munka meghozta a gyümölcsét, állnak az Úr szolgálatában. Istenünk gaz-is ennek a tisztességes temetéshez való jogukat de ha eredményeképpen balul üt ki valami, pánihétmáris fehér ruhásdag áldását kívánjuk életére, megtarthatták. Az élettestvéreink egy merõ kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek.gyülekezet, Ki volt a sal gyarapodott a kishegyesi szolgálatára! reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, és hibás, hogy ide jutottunk? általuk a mennyei sereg is. Nagya testvér mostennél egy mint semmi, beszámolójából és úgy sincs kilátás Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a kis részletet és a Kishegyesi bemerítésen többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében. készült fényképet mutatjuk meg olvasóinkkeretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten nak, Hányan imádságaikba ajánlva őket. (szerk) tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, ezzel a rabszolga-gondolkodással? "Nagy jelentőségű esemény volt élehogy megszabadítja õket az egyiptoÍgy tengette az életét Izráel tünkben és munkánkban, hogy míg hetenel miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret bemerítkeztek. nem jött hozzá Szolgálatunk a Szabadító ésmegerőki nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a sítése ugyanis házából. mind a heten hozta volt õket ez, a szolgaság Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert ez csak egy kishegyesiek. Kishegyesen már évek óta héz helyzetünkben. rövid epizód a nép életében. Nem ez a gyülekezet végzünk. A2Mózes kétezImaházunk augusztus végi leomlása és Milyenplántálást a mi Szabadítónk? vég, Isten folytatást ígért. Most az a res évek elején kezdtük látogatnimondaaz ott lebontása után jó reménységgel va12:42-ben találunk egy különös dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benélő totnéhány Istenrõl.idős testvért. A látogatások szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne alkalmával új kapcsolatok alakultak, Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok nünket egy új és szép hajlékot építeni céljára, az Õ neve dicsõmajd házikihozta csoport keretében megindult amikor õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benne- istentiszteletek ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal a éjszaka rendszeres bibliatanulmányozás is. Sok az Úré volt. kezdjük meg, addig a nem várt tervenehézség és támadás ért bennünket. Volt,a teket! 2Mózes 14: 13, 14. Micsoda evangélium van ebben zéssel és az engedélyek beszerzésével amikor úgy látszott, hogy teljesen megMózes nem okosabb, mint a nép, csak mondatban? az Úr. foglalkozunk. szűnik minden Virrasztott missziós munka, de Pedig Isten Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hisz Istenben, és a hit beszédét mondja Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az Rejtvényünkben egy Füle Lajos versből idézünk. A megfejtésekre 2 hónapot várunk. Készítette: Meleg Dávid Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget: Ebben hitt Mózes. $5,000, azaz ötezer dollárt. népét Egyiptomból? Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent Ezúton is megköszönve testvéreink félretett és csak az Õ népére figyelt azon tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk. minden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében: személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna, Papp Dániel lelkipásztor mindent félretéve figyel rájuk? hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok 1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetLisztes Tibor presbiter az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. =========================== csütörtök éjszakán, azon a pénteken, Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koazon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha VÁRJ MÉG! szabadításunk történt. annak minden ellentmondani látszik is. Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22) Sõt, személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem Megállt a víz. 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ Minthogyha óriási kéz rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl, Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni a harcikocsik kerekét, homályt megállt, dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani az egyiptomiakra... mind a s rakásra gyûlt, lekommunikáció. Nem lehetett mobil- Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a feszült, telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt. hátul minden rendben van-e. Közel két gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon, Megállt milliós nép, asszonyok, gyermekek, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor egy percre, öregek, juhok, barmok, szekerek, vége- gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik amíg a túlsó partra láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted. át nem értünk. A tengerparton a halál kapujában ján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számukVárj még Uram! sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el! ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe. Még mindig itt vagyok, A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, még mindig itt vagyunk sokan. Ezt a lépést te se halogasd! aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit Herjeczki Géza (1977) Lukács János tettél velünk, miért hoztál ki minket


2010.február szeptember 2012.

Levelünk érkezett: ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás az 1. oldalról Magyar BapAz Észak-Amerikai tista Szövetség Gyülekezeteinek Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,

van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Testvéreink! aKedves tisztességes temetéshez való jogukat is megtarthatták. Az életeredményességéért egy merõ kinlódás, „Mert e szolgálat reménytelenség halál.azért De hát jobb, dicsőítik majd az és Istent, az ezis engedelmint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél mességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért aésjószívűtöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, az adott ségetekért, irántunk és mindenki keretekbenamely próbáljuk elviselhetõvé tenni. irántHányan megnyilvánul.” 9:13 ma is tengetik2.azKor. életüket ezzel a rabszolga-gondolkodással? A Kecskeméti Baptista Gyülekezet is Így Istent tengette az életét Izráel míg el dicsőíti szolgálatotok eredményesnem jött hozzáa ajószívűségért Szabadító ésamellyel ki nem ségéért és azért hozta õket a szolgaság irántunk voltatok. Istenházából. iránti hálával köszönjük nektek az elmúlt év Hálaadó a mi Szabadítónk? 2Mózes napiMilyen másfél millió forintos célgyűjtését, 12:42-ben találunk egy különös mondamellyel a Bárányka Óvoda építését támogattátok. tot Istenrõl. Segítségetek a legjobbkor érkezett, mivel az kamatmenVirrasztott az építkezést Úr azon az éjszakán, tes testvéri kölcsönnel sikerült tavaly amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az őszre befejezni ennek a kölcsönnek a éjszaka az Úréésvolt. törlesztése ez évtől kezdődik. Micsoda evangélium vanÖrömmel ebben a tudatjuk, hogyVirrasztott új óvodánkban, 54 Pedig gyemondatban? az Úr. rek és a õrizõje hozzájuk tartozó családok felé Izráel nem szunnyad és nem szolgálhatunk. Külön kiscsoportunk alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az van óvodások szülei számára ahová Úr az azon az éjszakán, amikor kihozta kb. 20 szülő jár, négy szülő pedig az Isnépét Egyiptomból? ten keresők bibliaóráján bemeEmberileg szólva –készül Isten amindent rítésre. Mindezért egyedül Istené legyen félretett és csak az Õ népére figyelt azon a az dicsőség! éjszakán. A szabadulás minden A gyülekezet nevében szeretettel és mozzanatát személyesen felügyelte, köszönettel, minden pillanatot figyelõ tekintetével kísért végig. Mike Hát kicsoda ezlelkipásztor a rabszolga, Sámuel koszos, rongyos nép, hogy az Isten Kecskemét, 2012. február 1. róluk, és személyesen gondoskodik mindent félretéve figyel rájuk? 1500 évvel késõbbPERCEK ismét virrasztott ÁHÍTATOS az Isten a Gecsemáné kertben, azon a csütörtök éjszakán, azon legyen a pénteken, Ne az én akaratom azon a meg, húsvéthanem hajnalon, amikor a tied! a mi szabadításunk történt. Lukács 22,39-46 Sõt, személyes bizonyságom van arA tegnapi elmélkedésben olvastuk, ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr hogy az első keresztyének és maga Pál 28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor is kívánták maguknak a csendes és nyurólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. godt életet, ezért könyörögtek-imádkoztak. Mai igénkből az is kitűnik, hogy az Üldözött szabadok, gyõztes szabaÚr Jézus is szerette volna, ha elmúlik, dok. Elindultak tehát. NemAzonban volt teelvétetik tőle a keserű pohár. lekommunikáció. mobilazt is láthatjuk, hogyNem ez a lehetett kívánság, ez a kérés nem olyan volt, aminek teljesítését telefonon rákérdezni a sor elején, hogy mindenképpen elvárta volna Atyától. hátul minden rendben van-e.azKözel két Amikor tanítványaiért imádkozik, akmilliósa nép, asszonyok, gyermekek, kor erős juhok, akarattal kéri az Atyát, hogy öregek, barmok, szekerek, végetartsa meg őket. FelAsem merül benne, láthatatlan konvoj. Veres tenger parthogy az Atya esetleg mást akarna, hiján tábort vernek, megpihennek. Egyszen ő adta neki ezeket az embereket. szer csak felröppen a hír, az egyiptomi Az Atya akarata megegyezett az ő akasereg közeledik. Kitör a saját pánikmagáért a táborratával. Amikor viszont ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. imádkozik, akkor kész lemondani a sanép elõbb csak segítségért Istenhez, játAakaratáról, hogy azkiált Atya akarataaztán valósuljon imádkozni pedigmeg. nekiTanuljunk esik Mózesnek: Mit éstettél könyörögni Úr Jézustól! velünk,azmiért hoztál Ha ki mások minket

oldal 3.11. oldal

megtéréséért, imádkoEgyiptomból? megtartatásáért 2Mózes 14: 10, 11. Jobb zunk, akkor legyünk nagyon határozotlett volna szolgaként meghalni Egyiptak és kitartóak az imádkozásban! Amitomban. Kiderül, hogykönnyebbségéért van a népnek kor viszont a magunk hite, de még nagyon gyenge az ahogy hit. Ha könyörgünk, akkor ne akarjuk, Isjól mennek a dolgok, tisztelik az Urat, ten mindenáron eleget tegyen kérésünkde hahanem balul legyünk üt ki valami, páninek, készekmáris feladni sakolnak és bûnbakotéskeresnek. a ját kívánságainkat, fogadjukKi el,volt hogy hibás, hogyaz ideÚrjutottunk? számunkra akarata lesz a legjobb megoldás! Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Halljuk meg azt is az Úr Jézustól, szinten a hitéletében. amikor a tanítványait arra inti, Ekkor Mózesnek eszébe jut imádIsten kozzanak, hogy kísértésbe nemegígérte, essenek! ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten Veress Efraim 2012) hogy megszabadítja õket(Áhítat az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret Kiállni aztehát, evangéliumért földjére. Akkor nem kell félni a jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy ApCsel 5,25-32 rövid epizód a nép életében. Nemembeez a "Engedelmeskedjetek minden vég, Isten az folytatást ígért. aMost az a ri rendnek Úrért, akár királynak, dolgunk, hogy erõsen ráálljunkakár Istena mint a legfőbb hatalomnak, szavára. Így bátorítja a népet: Ne helytartóknak..." (1Pt Mózes 2,13-14) Gyakran aféljetek! lustaságunk, kényelemszeretetünk Álljatok helyt, és meglátjátok megtámogatására használjuk ezt benneaz igét. hogyan szabadít meg ma az Úr A történetben egy nagy tanítás van, ami teket! 2Mózes 14: 13, 14. felülírja elképzeléseinket. Igen, engeMózes nem okosabb, nép, csak delmeskednünk kell, de mint csak aaddig, míg hisz Istenben, a hittörvényébe. beszédét mondja az nem ütközikésIsten A hívő tovább benne az üldözött Ha életben van ezszabadoknak. a kockázat, hogy lehet jellegű összeütközésünk. Isten azilyen aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. Péterék bátran, Ebben hitt Mózes.tisztelettudóan, de az igazat kimondva próbáHa azt kérdeztehelytállnak volna valakiaMózesban. Életükben helyükre kerülnek tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?a dolgok. Első az Isten, utána jön minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, más. Nem hallgathatunk. A mai kereszhogy: Nem tudom.az,Hahogy valaki azt Bent kértyénség tragédiája néma. volna: Mózes, mondd meg neadezte templomok/imaházak falai között jól elvannak, de csekély hatással vannak künk, hogyan szabadít meg Istena világra. "Kinyitom a számat,helyzetbõl? és elmonbennünket ebbõl a lehetetlen dom bátran, milyen nagy volna, az én Mózes csak hogy azt válaszolhatta Istenem" éneklik a gyerekek. Már az hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuevangelizációk is kulturális műsorokká dok! Azmindegy, Úr harcolhogy értetek, és astílusú lehetet-a váltak, milyen lenbõlaz is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.idő. zene, igehirdetésre alig marad Ez a itt bibliai Hinni azt jelenti, koPéterék nemhit. énekeltek, pantomimeztek, hanem nagyon világos molyan veszem azt, is amit Isten beszéddel mond, ha elmondták az evangéliumot. annak minden ellentmondani Tanuljunk látszik is. tőlük! Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak Marton Zsolt (Áhítat 2012) várok rá és hiszek benne, és amit nekem mond, megteszem. A többi pedig az Õ Fiatalabb bátyám, Lajosleféfeladata. Útat nyitni a tengeren, Életemkerekét, (25) homályt kezni a harcikocsik bocsátani az egyiptomiakra... mind a "Ihr ist deine Bruder",Õmondta a mama Szabadító Úr feladata. viszi véghez a nagyobbik fiacskájának. Hit Így által maradt szabadítást kegyelembõl. fomindnyájunk számára Lajos –szabadon, egész élegadhatod el. Hit által élhetsz tére "Brudi". Két szép fiacskáját mama bár mindig üldözötten, de ugyanakkor nagyon szerette. Az én emlékeim nyolcgyõzelmesen, mert azvissza. Úr hadakozik tízéves korára nyúlnak Szeretett érted. focizni, ahogy Lehel is. Sokat rúgták a A tengerparton labdát a közeli réten;aéshalál én is kapujában voltam kaálltak, pedigelég megnyitotta számukpus, ha Isten nem volt fiú. raTörtént az élet kapuját, és õkvasárnap, átléptek ahogy haaztán egy Brudi ebéd után rögtön eltűnt. A hálálból az életbe. zunknál volt a gyülekezet, és ő a délutáEzt a lépést te se halogasd! ni összejövetelen nem jelent meg. Igaz, Hamar testvér sem,Lukács de énJános halottam,

Magyarországi Baptista Egyház Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. www.baptista.hu/berettyoujfalu Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! KedvesIMÁDKOZZUNK Amerikai Magyar Baptista Szövetség! EGYMÁSÉRT „Nem igazságtalan az Isten, hogy A Magyar Baptisták Világszövetelfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a ségébe hatmelyet magyar baptista szövetség szeretetrõl, tanúsítottatok az Õ tartozik. szeret messzebbre látni a neve iránt, Aki amikor szolgáltatok és szolközvetlen környezeténél - az Evangégáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10) liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek -Köszönjük, és imádkozni kész távolban hogy is gondoltak ránk ne- élő héz helyzetünkben. testvéreiért, annak azt ajánljuk, hogy a Imaházunksorrend augusztus végi leomlása következő szerint tegye azt.és lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, ahogy Isten megsegít baptista benHétfőn magyarországi nünket egy új és ésazszép hajlékot építenidr. testvérekért egyház vezetőiért, istentiszteletek céljára,elnökért az Õ neve Mészáros Kálmán és dicsõmunkaségére. A munkálatokat jövõ tavasszal társaiért. kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden a Romániában élő magyar zéssel és az engedélyek beszerzésével baptista testvérekért és a szövetség foglalkozunk. vezetőiért, dr.szándékunk Simon Józsefvégrehajelnökért és Tervünk és munkatársaiért. tására fogjuk fordítani a kedves testvérek általSzerdán számunkraazeljuttatott összeget: Észak-Amerikában $5,000, azaz ötezer dollárt. és Ausztráliában élő magyar baptista testvérekért és a szövetség vezetőiért, Ezúton is megköszönve testvéreink dr. Herjeczki elnökért és munkasegítségét, kérjükGéza továbbra is a minket és aztársaiért. Úrra figyelõ imádságaikat! Minden szolgálatukra Istenünk kívánjuk. Csütörtökön a áldását délvidéki magyar baptista és a szövetség Testvéri testvérekért szeretettel a Berettyóújfalui vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor Baptista Gyülekezet nevében: lelkipásztor testvérekért. Papp Dániel lelkipásztor PéntekenSzatmári a felvidéki magyar baptista István gondnok testvérekért ésLisztes a szövetség vezetőiért, Tibor presbiter Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért. =========================== Szombaton a kárpátaljai magyar MÉG! baptista VÁRJ testvérekért és a szövetség veJózsuéNehra 3:16 (2Móz 14,21-22) zetőiért, Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért. Megállt a víz. Minthogyha óriásidélután kéz hogy azt mondta papának, hogy volna föl, nem tud jönni, merttartotta fáj a gyomra. Már alkonyodott, mikor megállt, Brudi begyûlt, osont az udvarra. Misarakásra verandán ültünk mamáékkal, ott vártuk. Lajosfeszült, – vagyis Brudi - akihullám délutánhullámra kiment hõkölt. a futballMegállt meccsre, a városi stadionba, most a percre, kőkút-káva körül kezdettegy vésztjóslóan amíg a túlsó partrafelé keringeni. Papa odament, és maga át nem értünk. fordítva rémült arcát, megkérdezte tőle: hol voltál? Bevallotta, hogy a futballmeccsen volt. PapaVárj erremég aztUram! mondta, hogy meg lesz büntetve, engedély Kezed mert ne vedd el! nélkül ment el. Elszenvedte büntetést, Még mindig ittavagyok, összeszorított foggal, csak annyit még mindig itt vagyunk sokan.kérdezett: "és a Hamar bácsinak, neki szabad?" Igen, a testvér is kint volt(1977) a mec�Herjeczki Géza


POSTMASTER: Send Form 3579 to Gospel Messenger, Subscription Manager, 12409 DEVOE ST., SOUTHGATE, MI 48195 USA

POSTMASTER: POSTMASTER: SendtoForm 3579 Messenger, to Gospel Messenger, Subscription Manager Send Form 3579 Gospel Subscription Manager, 12409 DEVOE ST., SOUTHGATE, MI 48195 USAHírnök Evangéliumi

Gospel Messenger 12409 Devoe Street Southgate, MI 48195

(USPS 716-300)

PERIODICAL PERIODICAL Postage POSTAGE PAID Paid

Ontario, CA USPS 716-300

csen. Nem tudom, hogy papa hogyan egy Így kis lakást Két lányuk nõttem aazszámukra. Úr Jézus ismeretében. (10) de vele is született, fenyítette meg Életem Hamar testvért, azután elköltöztek Már tudtam, éreztem, kicsodaazÕ.újÉsháekbeszélt, biztosan. zukba. Egyre jobban évesen eltávolodtak az kor, olyan tizenhárom kezdõdött Irénke néni és a Jött a háború, majd a deportálás, de Úrtól tőlünk. az énésmegtérésem, vagy jobban mondva, Teddy gombjaés a gyümi védve voltunk a családban Nagyon szerettem bátyámat,Kezdtem és ezért kiválasztásom vagy aelhívásom. nagyon fájt ahogy kárhozatos lépése. Sírva lekezetben. Lajos volt családi kórusunk AZ ÚR AZ ISTEN! Bízzál az Úrban! szorongani, az Úr Jézus engem nem Bátyáim az ifjakKatona közé számítfog megszólítani. Nemérte, tudtam ezt akkor könyörögtem az Úrhoz de nem csak tenorja. Gitáronmár is játszott. volt, 1. Hagyjad az Úrra a utadat, és bízzál ti oltalmaz 1. Baálért pereltek ti?teAvagy még megfogalmazni, de így éreztem. tattak, én pedig, hugaim és a másik én. Keseregtem, mint Sámuel próféta közel három évig, aanagy Jugoszláviábenne, majdõt? ő teljesíti. zátok-é … Ha isten õ, hát pereljen õ Nemkirályért is tudtam(1Sam volna 15,34-16,1). errõl beszélni, mert család gyermekei voltunk a vasárnapi Saul Ekkor ban. Ő is megtért. Együtt merítkeztünk maga, hogy oltára lerontatott! 2. Most azért, mit reméljek, oh Uram?! Te valami volt ez a várakozó szólt saját az Úr.titkom Nagyon szigorúan; hogy Irénke testvérnõ még rám be iskola. mi hárman, a két bátyámleánykái és én. Na2. Úr Sokan pedig azok közül, kik ördögi az Így nõttem ismeretében. benned van Jézus bizodalmam. érzés: mi tudnom lesz, ha mégis megszólít. nekem kellene, hogy nem hikicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth ezt gyon boldog voltam. mesterségeket gyakoroltak, könyveiket 3. Boldog ember az, aki az Úrba vetette Aztán, számomra is váratlanul, Már kicsoda Õ. És ek-és se nem dönthetek senkitudtam, más amihe- éreztem, (Welker) Irénke néni sokmindenreamimeg- hetek, Már új helyen volt a gyülekezet, összehordva, mindeneknek láttára megébizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz, lyett! Nem szerethetek senkit jobban, getik vala. (saját könyveiket! szerk.) kortanított ebbe a nyugalomba hirtelen bekerült a minket - a könyv szeretetére, kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött a hazugságra vetemedettekhez! hogymagát Jézus értem haltNem s eltörlé bûnömet” 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak, az Urat. tudok senkit a baj. megoszlik a gyülekezet, hívõIlyenkor irodalom olvasására, a szép ma- mint 4. Miért csüggedsz el islelkem és nyughacímû éneket, nagyonaz és azmeghatódtam megtérésem, vagy jobban mondva, Diánának temploma semmibe vétetik, úgy szeretni, ahogyan Úrén szereti! Aki és agyar Lajos legjobb lelki barátja is a másik szóra, a versekre. bennem? Bízzál Istenben, mert sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem tatlankodol és el is vész az õ nagysága, kit az egész viszont megveti ezt a szeretetet, az maoldalraEközben került. Nagyon nehezen viselte. anya panaszkodott Irénke történt meg. A harmadik kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem hálátés adok én néki... versnél, “Köny- még Ázsia a világ tisztel… kiáltnak vala, az Úrral Akibe az Nehéz volt okosnak és megmatestvérnõnek, hogylenni én nem fogadok gával nyûmmel meg kerül nem szembe! adhatom nagy tar5.mondván: Bizodalmad legyen az Diána! Úrbannem teljes az efézusi szorongani, hogy az ÚrNagy Jézus engem Úrtozásomat, "befektetett", drága vérén váltotta radni. alkalommal Lajossal szót,Egy elszököm a feladatok elõl.együtt de íme Jézus átadom te néked elmédből; a magad pedig azt 4.… elkezdte õket értelmére gúnyolni Illés, Bátyáim már az ifjak közé számítmeg, attól követelhet is! Erre a szeretetre megszólítani. Nem tudtam akkorne - a másik helységben lévén - fültanúi magamat”, már allig fog tudtam elfolytani támaszkodjál. mondván: Kiáltsatok ezt hangosabban, csak lehet válaszolni. Elfovoltunk a zavart keltő testvér és papa A délutáni utánaa hugaim gyülekezet fájdalmamat. Talán vagy 6.hiszen Áldottisten! az ade férfi, aki elmélkedik, az Úrban bízik, és még ésmegfogalmazni, így éreztem. tattak, én tisztelet pedig, és aszeretettel másik hittel az Úr tanítását, le tudA tisztelet végén átkarolt Irénke néni akinek beszélgetésének, mikor az felajánlotta nagy része kiment a misszió állomásra, gadtam félrement, vagy bizodalma az úton Úr; van, vagy talán tenni ezt a terhet. Sokszor tudtam Nem tudtam volna errõl beszélni, mert aluszik, és felserken… de akkor sem lett se ésvasárnapi megkérdezte sírásom okát.isElmonda városhogyha másik végére. volt. Sokáig atam család gyermekei apának, máskéntNyár vallvoltunk a történ7.szó, Térj vissza a te Istenedhez; őrizd se hát felelet, se meghallgattatás. eztfélek, a tudást, hasontam neki, hogy az Úrmások Jézus nem fog titkom világos volt. Milasin udva- kamatoztatni tekkel kapcsolatban, meg testvérnõ tudja növelni valami saját volt ez a várakozó és az ítéletet, és bízzál leánykái még 5.az Neirgalmasságot féljetek, megálljatok! és nézzétek az megszólítani, mert alkalmatlan meg lóengem élethelyzetében. rában összegét. voltIrénke ilyenkor aztestvérnõ összejövetel. aiskola. csekk Természetesen papaÉn szüntelen a te Istenedben. Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt érzés: mi lesz, ha mégis megszólít. meg, még be Nagyon sem fejezõdött itt az ösznem fogadta el. megrémültünk. Tavaly, 2010-ben halt meg. Előtte nékicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth 8.veletek… Mert e látomás bizonyos időre szól, de Az Úr hadakozik ti érettetek; ti tanácsolta nekem, hogy amikor imádszejövetel, már gyors léptekkel futottam Bátyám nagyon megbotránkozott. Én is, hány hónappal telefonon beszéltünk Aztán, számomra is váratlanul, amivége felé siet és meg nem csal; ha késik is, pedig veszteg legyetek. kozom, az ámen után ne siessek el, hanem (Welker) Irénke nénijómint sokmindenre mega villamosig, mert aző pedig, elvitt darabon. és megindult hangon azt újságolta nede én "befelé" buktam, habenne; mert eljön, aelaz fog“Igaz, jőni, nem 6. Hogy megismerjék földön minden maradjak még egy ideig csendben és bízzál kor a gyülekezetben énekeltük Mire mama körül nézett, én már nem kem, hogy a "Mária” rádióban hallotta marosan kiderült, kifelé. marad el! hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ népek, tanított minket a könyv szeretetére, a várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a voltam sehol. voltam gyõzõdve, a "Mester a bősz vihar dühöng" címűértem hogy Jézus halt sJézus eltörlé más. bûnömet” Nagyon közel Meg álltunk egymáshoz. 9.kívülötte És látvanincsen azoknak hitét, monda a megszólításra négy évet kellett várnom. hogy rám ott szükség van, az éneklés a hívõ irodalom olvasására, szép makaréneket. Nagyon megmarkolta a szíve 7. Mikor ezt látta az egészMegbocsáttattak sokaság, arczra Úgy gondoltam, hogy úgy ismerem, gutaütöttnek: Bízzál fiam! De gyönyörû várakozás volt, mert tudcímû éneket, nagyon meghatódtam és miatt. met. borult, monda: Az Úr az Isten! az Úr az mint magamat - deakiderült, hogy nem. néked a te és bűneid. tam,Igen, kire annak várok. idején velünk énekelte. gyar szóra, versekre. Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni, Isten! ez nálam még nem "Örülök szenvedéseimnek" - vallja sírni kezdtem, hogy A már fájdalmas gyülekezeti állapotnál Közbena volt egy imameghallgatásom. 10. És ő monda néki: Bízzál leányom, a te még a fájdalmasabb délutáni tisztelet elõtt félreahívott 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ, Pál a Kol Csak KriszEközben anya panaszkodott Irénke A apostol, problémám így,1,24-ben. tizenévesen, már igen is sokkal volt, amikor mi hited megtartott téged; eredj el “Könybékességgel! történt meg. A harmadik versnél, megtart; örül te rajtad örömmel. egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy tusban válnak az Érte való szenvedések kellemetlen volt. Inkontenciám volt és Bruderünk bejelentette,hogy hogy elhagyja 11. Pál! Mertaz miképpen bizonyságot testvérnõnek, énvolt. nem fogadok nem 9. Bízzál Én, én vagyok Úr,nagy és rajtam kivül gombja” címû nyûmmel megtettél adhatom targyöngyökké. végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz fora gyülekezetet és a gyermekregény családot is, és soha az én felőlem való dolgokról Jerunincsen szabadító! Én hirdettem, és Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim Nagyajtai Eszter dultam és szinte azonnal meggyógyultöbbé nem jön vissza. Papa nem tartotta elõl. szót, elszököm a feladatok zsálemben, azonképpen kell néked Rómában tozásomat, de íme Jézus átadom te néked megtartottam, és megjelentettem, és nem õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon is bizonyságot tenned. vissza. Tiszteletben tartotta a döntését. volt idegentudtam isten köztetek, és ti vagytok az Úrnak, mint a missziózás. Miközben meglepõdtem, hogy magamat”, allig elfolytani Istennek tényleg már12. Legfontosabb igeversem én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs, Járuljunk azért bizodalommal a keLajos a papánál tanulta a szakmát, és pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya gondja van reám, hogy tényleg tudja, én a ki királyi az én székéhez, kezembõl hogy kimentsen; cselektisztelet után fájdalmamat. gyelem irgalmasságot most márdélutáni mesterként a csoko„Nem a nap lesz többé napvilágod, és is A elmehessen néhadolgozott és a hugaim is, méga gyülekezet itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze- nyerjünk szem, és változtatjataláljunk, azt meg? alkalmas éskikegyelmet ládégyárban. Ahogy elment,esete hamarosan olvashatok is. kiment Teddy segített nem mélyemre. A tisztelet átkarolt Irénke néni a hold fénye világít neked, hanem végén nagy része a misszió állomásra, 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek időben való segítségül. megnősült - deazhamarosan el is vált, és az örök élmény segített még hûségemegérteni igazi szolgálat lényegét. az ÚrEzlesz világosságod, és Istened egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette és60:19. megkérdezte okát. Elmond13.sírásom Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, a Megértettem város másik végére. Sokáig hazajött. Nem kérdeztük, ő meg nem be- volt. sebben várni. Értékelni Úr elõtt való és gyakoroltam isNyár életem õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meglesz ékességed." Ézsaiás az bizodalmunk az ítélet napjához, szélt. Reménykedtünk, hogyvaló lélekben is csendességet, amikortam csakneki, ketten hogy va- hogy félek, az Úr van Jézus nem fog során a sokféle módon szolgálat feszítettetek világos volt. Milasin testvérnõ udvamert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e Mert számomra ez a legfontosabb, Isfelépül majd, de nem úgy történt. Újra gyunk: az Úr és én. lehetõségét és szépségét. Hiszen világban. engem megszólítani, mert alkalmatlan A megfejtéseket november végéig tenem legyenÉn ékességem. rában volt az összejövetel. elment, majd már ilyenkor amegnyilvánulása második feleségével életünk minden az. Nagyajtai Eszter várjuk. Martonné Szlepák Margit, Tahitótfalu kért helyet a háznál. Papa leválasztott A megfejtéseket április végéig õ várjuk. azt meg, még be sem fejezõdött itt az ösz- vagyok az Õ követésére. Akkor

Életem (10)

Irénke néni és a Teddy gombja

2010. szeptember

szejövetel, már gyors léptekkel futottam a villamosig, mert az elvitt jó darabon.

2012. február

tanácsolta nekem, hogy amikor imádkozom, az ámen után ne siessek el, hanem maradjak még egy ideig csendben és

 1 z m 2 m ö g 3 D é Á m 4 m h f a s 5 Ú v p 6

Evangeliumi Hirnok, Februar 2012  

Evangeliumi Hirnok, Februar 2012Gospel Messenger, February 2012

Evangeliumi Hirnok, Februar 2012  

Evangeliumi Hirnok, Februar 2012Gospel Messenger, February 2012