Page 1


TÔI BẮT ĐẦU BẰNG CÁCH NÀO?


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

TUYỂN LỰA

KÍCH HOẠT

Đăng ký thành viên 1. Đăng ký trực tuyến qua www.qnet.net 2. Thanh toán cho Gói Tư cách đại diện độc lập một năm (30 USD)  Trình lập kế hoạch kinh doanh trực tuyến & Danh mục sản phẩm  Truy cập vào Văn phòng ảo của bạn  Truy cập vào cửa hàng điện tử QNET  Các công cụ Kinh doanh, Tiếp thị và Thương mại điện tử

TỐI ĐA HOÁ

Gia hạn Trả Gói Tư cách đại diện độc lập một năm trị giá 30 USD để được liên tục sử dụng và duy trì các dịch vụ sau:  Trình lập kế hoạch kinh doanh trực tuyến & Danh mục sản phẩm  Truy cập vào Văn phòng ảo của bạn  Truy cập vào cửa hàng điện tử QNET  Các công cụ Kinh doanh, Tiếp thị và Thương mại điện tử


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

TUYỂN LỰA

KÍCH HOẠT

TỐI ĐA HOÁ

Làm cho ít nhất một trong những Trung tâm theo dõi của bạn đủ điều kiện với ít nhất 500 BV đủ điều kiện mỗi trung tâm bằng cách bán sản phẩm cho Khách hàng lẻ hoặc mua Sản phẩm để tiêu dùng cá nhân.


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

TUYỂN LỰA

KÍCH HOẠT

TỐI ĐA HOÁ

KÍCH HOẠT nghĩa là một IR Đủ điều kiện phải đạt được tối thiểu 500 BV ở mỗi bên của bất kỳ Trung tâm theo dõi nào của mình qua Bảo trợ cá nhân.

Có 3 cách để Kích hoạt:


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

TUYỂN LỰA

KÍCH HOẠT

TỐI ĐA HOÁ

Phương pháp Kích hoạt #1 Qua bán lẻ Tất cả các sản phẩm được mua bởi Khách hàng lẻ nhưng BV tương ứng được tính cho Trung tâm theo dõi của Người giới thiệu.


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

TUYỂN LỰA

KÍCH HOẠT

TỐI ĐA HOÁ

Phương pháp Kích hoạt #2 Kết hợp bán và mua

Kết hợp BV từ Giao dịch mua của Khách hàng lẻ được Giới thiệu trực tiếp và Giao dịch mua của IR đủ tiêu chuẩn được Giới thiệu trực tiếp được tính cho Trung tâm theo dõi của bạn.


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

TUYỂN LỰA

KÍCH HOẠT

TỐI ĐA HOÁ

Phương pháp Kích hoạt #3 Bảo trợ cá nhân Đặt ít nhất một (1) Người được giới thiệu trực tiếp đạt tiêu chuẩn ở dưới mỗi bên của bất kỳ Trung tâm theo dõi nào của bạn.


ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

TUYỂN LỰA

KÍCH HOẠT

TỐI ĐA HOÁ

Hành động khi bạn xây dựng và lãnh đạo một tổ chức gồm những người có cùng giấc mơ và mục tiêu với bạn. Bằng cách đạt được các Hạng sao QNET, bạn có thể tối đa hóa thu nhập và tận hưởng một cuộc sống giàu có và đầy đủ hơn với tư cách một thành viên của cộng đồng toàn cầu ngày càng lớn mạnh của QNET.


Q1

LỢI NHUẬN BÁN LẺ

Q2

LỢI NHUẬN BÁN HÀNG ĐẦU TIÊN

Q3

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SỚM

Q4

HOA HỒNG THEO BẬC

Q5

ĐIỂM BÁN HÀNG TÍCH LŨY (RSP)

Q6

THƯỞNG TĂNG THỨ HẠNG

Q7

PHẦN THƯỞNG NĂM

Q8

CÁC PHẦN THƯỞNG KHÁC


Q1 LỢI NHUẬN BÁN LẺ

Khi bạn giới thiệu một Khách hàng lẻ đến mua các sản phẩm của Công ty, bạn nhận được Lợi nhuận bán lẻ, là sự chênh lệch giữa Giá bán lẻ dành cho Khách hàng và giá khuyến mãi dành cho Đại diện độc lập. Một IR có thể nhận Lợi nhuận bán lẻ ngay lập tức khi các Khách hàng lẻ của họ mua hàng. Đại diện độc lập không bắt buộc phải mua bất kỳ sản phẩm nào để bắt đầu kiếm Lợi nhuận bán lẻ.

Giá thanh toán bởi Khách hàng lẻ

Giá của bạn


Q2 LỢI NHUẬN BÁN HÀNG ĐẦU TIÊN Với vai trò là Người giới thiệu, bạn sẽ nhận được Lợi nhuận từ lần mua hàng đầu tiên từ giao dịch mua hàng đủ điều kiện của Đại diện độc lập mới được bạn giới thiệu. Lợi nhuận từ lần mua đầu tiên là chênh lệch giữa Giá của lần mua đủ điều kiện đầu tiên của một IR (thực hiện theo Giá bán lẻ) và Giá khuyến mãi dành cho Đại diện độc lập.

Giá thanh toán bởi IR được bảo trợ cá nhân

13

Giá được khuyến mại cho IR


Q3 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SỚM Việc phân phối lợi nhuận sớm chỉ áp dụng cho TC chính 001, Chu trình 1, Bước 1 và được trả tiền theo Lịch phân phối hoa hồng sau. Khối lượng kinh doanh nhóm ở bất kỳ nhánh dưới nào (GBV)

Phân phối lợi nhuận sớm (Đô la Mỹ)

1.000 BV

50 USD

Trong vòng 4 tuần đầu sau ngày đăng ký của IR

1.000 BV

50 USD

Trong vòng 6 tuần đầu sau ngày đăng ký của IR

1.000 BV

100 USD

- NA -

Khung thời gian

Sau đây là minh họa cho việc Phân phối lợi nhuận sớm cho các đại diện độc lập (IR) có Thứ hạng Bronze Star.


Q4 HOA HỒNG THEO BẬC Đã Đủ điều kiện & Kích hoạt

Hoa hồng theo bậc là hoa hồng được thanh toán theo mức thu nhập của một IR. Vào cuối mỗi chu kỳ thanh toán hoa hồng (tuần), Máy thanh toán Hoa hồng của QNET sẽ tìm dọc xuống Cây của bạn để xác định BV nhóm của bất kỳ nhánh dưới nào và khoản hoa hồng được phép trả cho mỗi Trung tâm theo dõi được xác định dựa trên thứ hạng hiện tại.

Khách hàng lẻ 2.000 BV

Khách hàng lẻ 1.000 BV

Người giới thiệu trực tiếp 3.500 BV

Nhánh dưới 2.000 BV

Khách hàng lẻ 1.000 BV

Người giới thiệu trực tiếp 1.500 BV

Nhánh dưới 1.500 BV


Đồ thị hoa hồng theo bậc Thứ hạng

Bước

Khối lượng kinh doanh trong bất kỳ Giai đoạn có Khối lượng thấp hơn, (BV)

Bronze Star

1

3,000 BV

USD 200

2

3,000 BV

3

Silver Star

Gold Star

Platinum Star

Diamond Star

USD 225 USD 250

USD 275

USD 300

USD 200

USD 225 USD 250

USD 275

USD 300

3,000 BV

USD 200

USD 225 USD 250

USD 275

USD 300

4

3,000 BV

USD 200

USD 225 USD 250

USD 275

USD 300

5

3,000 BV

USD 200

USD 225 USD 250

USD 275

USD 300

6

3,000 BV

10 EP

10 EP

10 EP

10 EP

10 EP

*EP là ký hiệu của Điểm phiếu mua hàng điện tử, được sử dụng để đổi lấy sản phẩm trong Cửa hàng điện tử đổi điểm QNET. Vui lòng tham khảo Tuyên bố khước từ trách nhiệm về thu nhập.


Hoa hồng theo bậc tối đa hàng tuần cho mỗi TC Thứ hạng

Bronze Star

Silver Star

Gold Star

Platinum Star

Diamond Star

Số tiền thanh toán cho mỗi t bậc

200 USD

225 USD

250 USD

275 USD

300 USD

Số bậctối đa mỗi tuần

40

50

60

70

80

Số tiền thanh toán tối đamỗi tuần

6.800 USD +60 EP

9.450 USD +80 EP

12.500 USD +100 EP

16.225 USD + 110 EP

20.100 USD + 130 EP


Q5 ĐIỂM BÁN HÀNG TÍCH LŨY (RSP) Đối với mỗi giao dịch sản phẩm lặp lại, IR và Người giới thiệu trực tiếp đang hoạt động lên tới năm (5) cấp sẽ kiếm được Điểm bán hàng tích lũy.

Điểm bán hàng tích lũy được tính toán tự động và bạn có thể dễ dàng quản lý trong Văn phòng ảo của bạn.


Điểm bán hàng tích lũy (RSP) là gì? RSP là điểm kiếm được từ bán hàng tích lũy. Điểm này có thể đổi thành Tiền mặt hoặc BV.

Tại sao lại cần RSP? Bạn có thể kiếm điểm từ Mua hàng tích lũy của cấp dưới của bạn. RSP có thể giúp bạn tăng thứ hạng.

Bạn cần RSP để duy trì thứ hạng của mình.


Đổi RSP thành Tiền mặt và BV RSP

Tiền mặt tương ứng*

BV tương ứng

60

10 USD

20 BV

120

20 USD

40 BV

300

60 USD

160 BV

600

150 USD

420 BV

1000

300 USD

900 BV

Bạn có quyền chọn đổi điểm RSP tích lũy bằng cách đổi chúng lấy tiền mặt hoặc BV trong vòng sáu (6) tháng từ ngày kiếm được.


Trước khi giảm thứ hạng

Sau khi giảm thứ hạng

Sự giảm sút thứ hạng Tạo ra Kích thích! Khi một IR không đáp ứng được yêu cầu hàng quý, các IR hoạt động ở cấp dưới sẽ tạm thời được chuyển lên để thay thế họ. QNET thanh toán cho những người tạo ra lợi nhuận!

IR có đạt được yêu cầu hàng quý không? Có = IR chủ động Không = IR không chủ động LƯU Ý: B và D chỉ tạm thời bị thay thế bởi F và I nhưng sẽ lấy lại vị trí của mình khi họ tiếp tục đáp ứng được các yêu cầu hoạt động hàng quý.


Người giới thiệu trực tiếp cấp III nhận được Điểm bán hàng tích lũy (RSP)

Người giới thiệu trực tiếp cấp II nhận được Điểm bán hàng tích lũy (RSP) Người giới thiệu trực tiếp cấp IV nhận được Điểm bán hàng tích lũy (RSP)

Người giới thiệu trực tiếp cấp I nhận được Điểm bán hàng tích lũy (RSP)

Bán lẻ hoặc mua hàng lặp lại của IR IR nhận được Điểm bán hàng tích lũy


Đừng để bị bỏ qua! Duy trì PBV để kiếm RSP từ Cấp dưới

Thứ hạng

Mới

Bronze Star Silver Star Gold Star Platinum Star Diamond Star

120 PBV/quý


Hãy ghi nhớ! RSP chưa được đổi thành BV sẽ tự động được chuyển thành tiền mặt nếu không được đổi trong vòng sáu (6) tháng. BV được đổi từ RSP được tính cho IR và tích lũy trong Ngân hàng BV. Nó được sử dụng để duyệt điều kiện cho Trung tâm theo dõi và tính GBV để xác định Hoa hồng theo bậc. Điểm bán hàng tích lũy được tính toán tự động và bạn có thể dễ dàng quản lý trong Văn phòng ảo của bạn.


Q6 THƯỞNG TĂNG THỨ HẠNG Với Tăng thứ hạng trong Hoa hồng theo bậc, bạn có thể được thưởng lên tới 60.300 USD bằng tiền mặt cộng thêm Điểm phiếu mua hàng điện tử hàng tuần.

Khi bạn phát triển và thăng tiến trong thứ hạng, số tiền được trả cho mỗi bước tăng lên, số lượng các bậc theo tuần cũng tăng theo và bạn có thể nhận được mức lợi nhuận tuần tối đa. Càng tăng bậc bạn càng kiếm được nhiều!


Thứ hạng sao QNET Thứ hạng Bronze Star

Silver Star

Điều kiện • Trung tâm theo dõi phải Đạt tiêu chuẩn và Tài khoản phải được Kích hoạt** Tùy chọn 1 Trung tâm theo dõi phải Đạt tiêu chuẩn và Tải khoản phải được Kích hoạt+ Thêm 1 người Được giới thiệu trực tiếp đạt tiêu chuẩn ***

Số tiền mặt tối đa hàng tuần* Lên đến 20.400 USD/tuần(6.800 USD/TC/tuần) Lên đến 28.350 USD/tuần(9.450 USD/TC/tuần)

HOẶC Tùy chọn 2 3 Người được giới thiệu trực tiếp đạt tiêu chuẩn với 500 BV mỗi người*** HOẶC Tùy chọn 3 2 Người được giới thiệu trực tiếp đạt tiêu chuẩn với 1000 BV mỗi người*** Và 40 BV một lần từ Bán hàng tích lũy*** *Yêu cầu hàng quý ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Bronze Star *** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Silver Star (40 BV một lần tại cấp Silver Star cũng có thể sử dụng để duy trì RSP của bạn trong quý đầu tiên) ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Gold Star


Thứ hạng sao QNET Thứ hạng

Điều kiện

Gold Star

• Đạt 2 bước **** • Bán lẻ/mua cá nhân 120 RBV/quý • Đạt được 80 Điểm bán hàng tích lũy (RSP)/quý* KHUYẾN MẠI RSP: Chỉ yêu cầu 60 RSP trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi khởi động • Đạt được 500 BV từ Người được giới thiệu trực tiếp mới/quý* • Đạt 1.000 BV trong Khối lượng Kinh doanh tích lũy nhóm/quý*

Số tiền mặt tối đa hàng tuần* Lên đến 37.500 USD/tuần(12.500 USD/TC/tuần)

*Yêu cầu hàng quý ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Bronze Star *** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Silver Star (40 BV một lần tại cấp Silver Star cũng có thể sử dụng để duy trì RSP của bạn trong quý đầu tiên) ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Gold Star


Thứ hạng sao QNET Thứ hạng

Điều kiện

Platinum Star

• •

• •

• • •

Bán lẻ/mua cá nhân 120 RBV/quý Đạt được 240 điểm bán hàng tích lũy (RSP)/quý KHUYẾN MẠI RSP: Chỉ yêu cầu 180 RSP trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi khởi động Đạt được 1.000 BV từ Người được giới thiệu trực tiếp mới/quý* Đạt 15.000 BV trong Khối lượng Kinh doanh tích lũy nhóm/quý với tối đa 7.500 BV từ mỗi người trong số từ 2 người được giới thiệu trực tiếp trở lên 30 Người được giới thiệu gián tiếp được Tăng thứ hạng mới từ thứ hạng Silver Star trở lên/quý Đạt 120.000 BV trong Nhánh dưới mỗi tuần trong 8 tuần trong vòng một quý Đạt yêu cầu Platinum Star và duy trì yêu cầu này trong hai (2) quý khác KHUYẾN MẠI: Đạt yêu cầu Platinum Star và duy trì yêu cầu này trong một (1) quý khác

Số tiền mặt tối đa hàng tuần* Đạt tới 48.675 USD/tuần (16.225 USD/TC/tuần)

*Yêu cầu hàng quý ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Bronze Star *** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Silver Star (40 BV một lần tại cấp Silver Star cũng có thể sử dụng để duy trì RSP của bạn trong quý đầu tiên) ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Gold Star


Thứ hạng sao QNET Thứ hạng

Điều kiện

Diamond Star

• •

• •

• •

Bán lẻ/mua cá nhân 120 RBV/quý Đạt được 480 điểm bán hàng tích lũy (RSP)/quý* KHUYẾN MẠI RSP: Chỉ yêu cầu 360 RSP trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi khởi động Đạt được 1.500 BV từ Người được giới thiệu trực tiếp mới/quý* Đạt 50.000 BV trong Khối lượng kinh doanh tích lũy nhóm/quý với tối đa 12.500 BV từ mỗi người trong số từ 4 người được giới thiệu trực tiếp trở lên 90 Người được giới thiệu gián tiếp được Tăng thứ hạng mới từ thứ hạng Sao bạc trở lên/quý Đạt 180.000 BV trong Nhánh dưới mỗi tuần trong 8 tuần trong vòng một quý Đạt yêu cầu Diamond Star và duy trì yêu cầu này trong bốn (4) quý KHUYẾN MẠI: Đạt yêu cầu Diamond Star và duy trì yêu cầu này trong hai (2) quý khác liên tiếp

Số tiền mặt tối đa hàng tuần* Đạt tới 60.300 USD /tuần (20.100 USD/TC/tuần)

*Yêu cầu hàng quý ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Bronze Star *** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Silver Star (40 BV một lần tại cấp Silver Star cũng có thể sử dụng để duy trì RSP của bạn trong quý đầu tiên) ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Gold Star


Duy trì thứ hạng của bạn hàng quý Tiêu chuẩn

Bronze Star

Silver Star

Gold Star

Platinum Star

Diamond Star

Điểm số tích lũy kinh doanh cá nhân từ Bán hàng tích lũy

N/A

N/A

120

120

120

Số bậc đạt được

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Số Người được giới thiệu trực tiếp đủ điều kiện

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Điểm bán hàng tích lũy (RSP)

N/A

N/A

80

240

480

BV từ Người được giới thiệu trực tiếp mới

N/A

N/A

500

1000

1500

Điểm số tích lũy kinh doanh theo nhóm (GRBV)

N/A

N/A

1000

15.000

50.000

Người được giới thiệugián tiếp được Tăng thứ hạng mới

N/A

N/A

N/A

30

90

Nhánh dưới, BV

N/A

N/A

N/A

120.000 BV mỗi tuần trong 8 tuần/quý

180.000 BV mỗi tuần trong 8 tuần/quý


Q7 PHẦN THƯỞNG NĂM

PHIẾU MUA HÀNG ĐIỆN TỬ ĐỂ ĐỔI SẢN PHẨM

CHIẾT KHẤU % ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT!

PHẦN THƯỞNG TIỀN MẶT ĐẶC BIỆT

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÚ VỊ & HẤP DẪN


Q8 CÁC PHẦN THƯỞNG KHÁC QNET tuyên dương các cột mốc và kỹ năng lãnh đạo bằng AIRE: AWARDS (GIẢI THƯỞNG) TIỀN MẶT ĐẶC BIỆT

RECOGNITIONS (CÔNG NHẬN) EVENTS (SỰ KIỆN)


CHÚNG TÔI TÔN VINH CÁC CỘT MỐC

AWARDS (GIẢI THƯỞNG) TIỀN MẶT ĐẶC BIỆT

RECOGNITIONS (CÔNG NHẬN) EVENTS (SỰ KIỆN)

 Ghim cài áo thứ hạng cho Gold, Platinum và Diamond Stars  Chứng nhận điện tử thứ hạng


CHÚNG TÔI THƯỞNG CHO CÁC THÀNH TÍCH. AWARDS (GIẢI THƯỞNG) TIỀN MẶT ĐẶC BIỆT

 Phần thưởng tiền mặt*  Đăng ký trang QNET Life miễn phí**/***  Phần thưởng du lịch độc đáo

RECOGNITIONS (CÔNG NHẬN) EVENTS (SỰ KIỆN) * Phần thưởng tiền mặt khác nhau đối với mỗi thứ hạng (chỉ dành cho Diamond và Platinum Star ) **Cho Diamond Stars (khi duy trì được cấp Diamond Star trong 4 quý liên tiếp) ***Cho Platinum Stars (khi duy trì được cấp Platinum Star trong 4 quý liên tiếp)


CHÚNG TÔI CÔNG NHẬN SỰ CHĂM CHỈ. AWARDS (GIẢI THƯỞNG) TIỀN MẶT ĐẶC BIỆT

RECOGNITIONS (CÔNG NHẬN) EVENTS (SỰ KIỆN) *Áp dụng cho cả hai thứ hạng Platinum và Diamond Star **Đối với Platinum Stars - khi đạt thứ hạng Platinum Star ***Đối với cho Diamond Stars - khi đạt thứ hạng Diamond Star

 Treo ảnh chân dung trên Bức tường danh vọng*  Câu chuyện thành công trong Achievers' Buzz*  Được mời lên sân khấu để công nhận tại các sự kiện trong khu vực**  Được công nhận tại V-con***


CHÚNG TÔI TUYÊN DƯƠNG CÁC THÀNH TÍCH. AWARDS (GIẢI THƯỞNG) TIỀN MẶT ĐẶC BIỆT

RECOGNITIONS (CÔNG NHẬN) EVENTS (SỰ KIỆN)

 V-Con  Sự kiện trong vùng  V-Con trong khu vực  ... và rất nhiều điều khác!


Tổng quan về Chế độ hoa hồng

Q4

HOA HỒNG THEO BẬC

3000 GBV từ Nhánh dưới

Thanh toán hoa hồng

Thứ hạng Bronze Star

200

Silver Star

225

Gold Star

250

Platinum Star

275

Diamond Star

Q7

300

Q5

ĐIỂM BÁN HÀNG TÍCH LŨY (RSP) Người giới thiệu trực tiếp đang hoạt động III

Người giới thiệu trực tiếp đang hoạt động III

Người giới thiệu trực tiếp đang hoạt động II

PHẦN THƯỞNG NĂM

PHIẾU MUA HÀNG ĐIỆN TỬ ĐỂ ĐỔI SẢN PHẨM

CHIẾT KHẤU % ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT!

PHẦN THƯỞNG TIỀN MẶT ĐẶC BIỆT

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÚ VỊ & HẤP DẪN

Q6

Người giới thiệu trực tiếp I

Q8

CÁC PHẦN THƯỞNG KHÁC

CHỨNG NHẬN ĐIỆN TỬ | GHIM CÀI ÁO THỨ HẠNG | PHẦN THƯỞNG TIỀN MẶT | DU LỊCH THƯỞNG | ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI CÁC SỰ KIỆN TRONG KHU VỰC & TOÀN CẦU | …VÀ NHIỀU ĐIỀU KHÁC!

LỢI NHUẬN BÁN LẺ

Q2

LẦN MUA HÀNG ĐẦU TIÊN LỢI NHUẬN

Q3

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SỚM

THƯỞNG TĂNG HẠNG

BRONZE Các Trung tâm theo dõi phải Đủ điều kiện và Tài khoản phải được kích hoạt**

IR

Q1

SILVER Tùy chọn 1 Trung tâm theo dõi phải Đủ điều kiện và Tài khoản phải được kích hoạt + 1 Người được giới thiệu trực tiếp đạt tiêu chuẩn*** HOẶC Tùy chọn 2 3 Người được giới thiệu trực tiếp đạt tiêu chuẩn với 500 BV mỗi người*** HOẶC Tùy chọn 3 2 Người được giới thiệu trực tiếp đạt tiêu chuẩn với 1000 BV mỗi người*** Và 40 BV một lần từ Bán hàng tích lũy***

GOLD STAR  Đạt 2 bước ****  Bán lẻ/mua cá nhân 120 RBV/quý  Đạt được 80 điểm bán hàng tích lũy (RSP)/quý*  Đạt được 500 BV từ Người được giới thiệu trực tiếp mới/quý*  Đạt 1.000 BV trong Khối lượng Kinh doanh tích lũy nhóm/quý*

PLATINUM STAR  Bán lẻ/mua cá nhân 120 RBV/quý  Đạt được 240 điểm bán hàng tích lũy (RSP)/quý*  Đạt được 1.000 BV từ Người được giới thiệu trực tiếp mới/quý*  Đạt 15.000 BV trong Khối lượng Kinh doanh tích lũy nhóm/quý*  30 Người được giới thiệu gián tiếp được Tăng thứ hạng mới từ thứ hạng Silver Star trở lên/quý  Đạt 120.000 BV trong Nhánh dưới mỗi tuần trong 8 tuần  Đạt yêu cầu Platinum Star và duy trì yêu cầu này trong hai (2) quý khác

DIAMOND STAR  Bán lẻ/mua cá nhân 120 RBV/quý  Đạt được 480 điểm bán hàng tích lũy (RSP)/quý*  Đạt được 1.500 BV từ Người được giới thiệu trực tiếp mới/quý*  Đạt 50.000 BV trong Khối lượng Kinh doanh tích lũy nhóm/quý*  90 Người được giới thiệu gián tiếp được Tăng thứ hạng mới từ thứ hạng Sao bạc trở lên/quý  Đạt 180.000 BV trong Nhánh dưới mỗi tuần trong 8 tuần  Đạt yêu cầu Diamond Star và duy trì yêu cầu này trong bốn (4) quý khác

*Yêu cầu hàng quý ** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Bronze Star *** Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Silver Star (40 BV một lần tại cấp Silver Star cũng có thể sử dụng để duy trì RSP của bạn trong quý đầu tiên) ****Yêu cầu một lần đạt được tại thứ hạng Gold Star


Vi qnet compensationplan final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you