Page 1


200 Milyon Illik Təbii Enerji Gözəl Zinət Əşyalarına Keçmişdir


Kristalların Təbii Enerjisi Kristalların tədqiq olunmasında istirak edənlər əmindirlər ki, kristallar oz sahiblərinə enerji verə və oturə və bununla da insanın enerji səviyyəsini tarazlasdıra və yuksəldə bilər.

Dunyanın ən hundur daglarının muqəddəs zirvələrindən olan himalay kristallarının ən gucul enerji oturucusu oldugu hesab edilir. Qədim mənsəyi, eləcə də cətin əl əməyi ilə hazirlandıgına gorə himalay kristalları oz sahibinə xeyirxah və romantik məqsədlər ucun kristal ailəsinin “kralı” kimi qulluq edəcəklər. Ekspertlərin rəylərinə əsasən himalay kristalı enerjini gucləndirir, yuksək enerji vibrasiyası imkanına malikdir və sənətkarlar arasnda mineral dunyasının ən universal “sagaldıcı” kristalı kimi boyuk ugura malikdir.


Mənşə və Seçmə Himalay kristalı Yer kurəsinin ən nadir və qiymətli kristallarından biridir. O təbii sərvətləri ilə məshur torpaqdan əmələ gəlir. Himalay kristalları 200 milyon ildən artıq təbii elementlərin təsirinə məruz qalmısdır, bu səbəbdən də digər kristallardan fərqli olaraq daha yuksək enerji ehtiyatına malikdirlər.

Hər bir himalay kristalı Nepalda Himalay daglarının dəniz səviyyəsindən 3000 m hundurluyundə əllə cıxarılır və fərdi secimdən kecir. Sonradan qiymətli kristalları 7 gun ərzində təlukəli daglıq ərazi ilə ehmalca asagı endirilir. Təbii hasilat uzrə bu cur murəkkəb və dəqiq is o deməkdir ki, bu kristalla dunyanın ən nadir kristallarındandır, onların qədim mənsəyi isə insana məlum olan ən saf kvars kristalını verir.


Gizli Islənmə Texnologiyası

QNet-in eksklyuziv icazəsi ilə Himalayan Crystal CollectionTM bu əntiq kristalların saf gözəlliyi və təbii enerjisini əks etdirən ilk və tək brenddir. 200 milyon il ərzində kristalların formalasmasının və zərif ustalıqla islənmənin kulminasiya noqtəsi 18 karatlıq ag və sarı qızıldan, brillian və 5 mikronlu rodium ortulu 925/- əyarlı təmiz gumusdən hazırlanan zəngin və zərif zinət əsyalarıdır. Himalayan Crystal Collection TM təskil edən zərif bəzək əsyaları uzun iş saatlarının nəticəsi olaraq tamamilə əl isidir. Heç bir cızıq və ya zədəsiz olaraq mükəmməl kristalda əmələ gələn brilyant ovsununu əldə etmək həddindən artıq zərif və mürəkkəb işdir. Nu texnika ciddi qorunan sirrdir və qiymətli daşlar və metalları kristallara dəqiq döşənməsinə imkan verir. Bununla bərabər ilkin təmizlənmə prosesi də cox maraqlı və unikaldır: kristallardan muxətlif ləkələr qızdırılmadan cıxarılır və bu onlar? ı təbii enerjisi və tamlıgını qorumaga imkan verir. Yalnız QNet-in eksklyuziv Himalayan Crystal CollectionTM kolleksiyasının yaradıcısı bu texnikaya malikdir.


Himalayan Crystal, 5 mikron rodium tərkibli 925/- əyarlı Təmiz gümüş

Tri Angle Pendant

Bədəninin Enerji Tarazlıgını Bərpa et və Optimallasdır Yer Kurəsi bir cox ucbucaq formalı enerqosistemlərdən ibarətdir. Təbiətdə olan hər bir ucbucaq bərabəryanlıdır və iki eyni 51.51° dərəcə bucaqlara malikdir. Bu bucaq olculəri sirli və enerji dolu Misir Piramidalarına da xasdır. Tri Angle Pendant məhsulunun zənginləsdirici quvvəsi Himalay Kristallarının təbii enerjisini tam gucu ilə təkrarlamaq və istifadə etmək ucun eyni formada yaradılmısdır. Unikal “linz kəsiyi” orqanizmin enerji tarazlıgını optimallasdırmaq və bərpa etməyə yardım edəcək. Tri Angle Pendant məhsulu həm qadınlar, həm də kisilər ucun eyni qaydada xeyirlidir və 5 mikronlu rodium səthli gumusdən hazırlanmısdır. Bu Himalay Kristallarının təbii xususiyyətlərinə malik zərif bəzək əsyasıdır.


Pendulum Pendant Enerji Harmonlaşdırılması üçün Duyğulayıcı, Fərdiləşdirici Zərgərlik Məmulatı Əntiq Himalay Kristallarının Pendulum Pendant energetik tarazlığının mükəmməl təcrübəsi. Tarazlanan bəndli uzun gümüş zəncirə diqqət yetirin; bu fəsadlı asqı rodium lövhəli saf gümüşən hazırlanmışdır və konusvari formaya malikdir,bundan əlavə 200 milyon il təbii enerji ilə zənginləşən Himalay Kristalları ilə bəzədilmişdir. Parlaq sirkonların dairəvi lenti asqıya zəngin not qatır. Himalay Kristalları harmonlaşdırılmış enerji tarazlığı ilə onu sahibinin bədən müvazinəti və mənəvi vəziyyətini yaxşılaşdırır. Pendulum Pendant eyni zamanda tarazlanan bəndə malikdir ki, bu da asqının istənilən formada bağlanmasına imkan verir - ondan sərbəst boyunbağı, ikiqat asqı və hətta qat-qat qolbaq kimi istifadə etmək olar.


Himalayan Crystal, 5 mikron rodium tərkibli 925/- əyarlı Təmiz gümüş, Zirconias


Himalayan Crystal, Sterling silver 925/- with 5 micron rhodium plating

World Pendant

Üslubunu tamamlayan Şıltaq zəriflik Təmiz gümüşdən alınan World Pendant saflaşdırılmış Himalay Kristallarının harmonlaşdırıcı gücü ilə kəsilir və onu taxana tarazlaşdırılmış enerji yaratmağa yardım edir. Cazibədar, şıltaq dizaynı ilə asqı iki gümüş fəza ilə birgə diaqonal ox boyunca dolanan zərif topdan ibarətdir. Dizayn və enerjinin parlaq tarazlığı cəlbedici zərgərlik əsəri yaradır və World Pendant fərdi dəbin unikal və aydın ahəngi edir.


LOVE COLLECTION

Zahiri Gorunusunuzu Enerji Səviyyənizi Artırmaq Hesabına Dəyisin


Love Pendant

&

Earrings


LOVE COLLECTION

Zahiri Gorunusunuzu Enerji Səviyyənizi Artırmaq Hesabına Dəyisin

Love Collection oz sahibini olməz məhəbbətin universal simvolunu əks etdirən təbii enerji ilə zənginləsdirir. Zərif qadınlar ucun Himalay kristallar?, brilyant və 18 karatlıq sarı və ag qızıldan duzəldilmis bu kolleksiya qulaq, boyun və biləkləri mukəmməl sırgalar, kulonlar və bilərziklərlə bəzəyəcək. Həqiqi məhəbbətin brilyant simvolu urək səklində yaradılmıs və himalay kristalının tam mərkəzində yerləsdirilmisdir. Kolleksiyada olan uc nov zərgərlik məmulatı orqanizmin enerji və harmoniyasını artıra bilər. Qarsılıqlı dəyisdirilə bilən Love Collection məmulatlarını istədiyiniz kimi secə bilərsiniz. Love Collection məmulatları muxtəlif səkildə və muxtəlif hallarda taxıla bilən məhəbbətin daimi yoldasları və simvollarıdır.


Love Pendant - Diamond Himalayan Crystal, 18 K aØ qızıl, 0.19 kt Brilyant, SI ziddiyyət, H rəng, 23 mm Ø

Love Pendant

&

Earrings

PENDANT: Himalayan Crystal, 18 K ağ qızıl, 0.03 kt Brilyant, SI ziddiyyət, H rəng, 17 mm Ø, Çoxdəyişkənli asqı/ovsun EARRINGS: Himalayan Crystal, 18 K ağ qızıl, 0.07 kt Brilyant, SI ziddiyyət, H rəng, 17 mm Ø


Love Diamond Pendant

&

Earrings - Deluxe*

PENDANT: Himalayan Crystal, 18 K sarı və ağ qızıl, 0.16 kt Brilyant, SI ziddiyyət, H rəng, 23 mm Ø, Çıxarılan faset EARRINGS: Himalayan Crystal, 18 K sarı və ağ qızıl, 0.20 kt Brilyant, SI ziddiyyət, H rəng, 17 mm Ø, Çıxarılan faset

*Kupon qəbul edən mağazalarda satılır.


Tək parça, Iki üslub Yeni bir zərif görünüş üçün çənbəri çıxarın.


Məhsulun Qiymətləndirilməsi və Sertifikatlar Qiymətləndirici

Ölkə

Miqyas

İnsan bədəninə və suya müsbət təsir göstərir Elektron-Foton Tədqiqat İnstitutu

Biosahə Elmləri Mərkəzi

Almaniya İnsan bədənində enerji səviyyəsini qaydasına salır

Hindistan

İnsan bədəninə müsbət təsir göstərir İnsan bədənində çakraları və enerji mərkəzlərini tarazlaşdırır

Tibb doktoru Manfred Doepp

İnsan bədəninə müsbət təsir göstərir Almaniya

Bədənin enerji müvazinətini optimallaşdırır və bərpa edir

Institute of Electrophotonic, Almaniya Elektron-Foton Tədqiqatları İnstitutu Electro Photonic Captor (EPC) / Gas Discharge Visualization (GDV) ölçmə metodunun işlənib hazrılanması və sonrakı tətbiqi ilə məşğul olur. İnstitutun rəhbəri, fizik və aparıcı tədqiqatçı Wadim Säidow Berlin Texniki Universiteti, Charité Berlin, REHA Clinique Berlin, Potsdam Avropa Universiteti, Lyublyana Universiteti nəzdində Kimya İnstitutu, Sankt Peterburq Texniki Universiteti, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.


• Positive Influence Over Human Body and Water; Harmonise Energy Level On Human Body İnsan bədəninin vəziyyətinə dair ölçmələr EPC (GDV) kamerası və EPC (GDV) – Beşinci element vasitəsilə plasebo-kontrollu və ikiqat kontrollu sınaqlar çərçivəsində aparılmışdır. Sınaqlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Himalayan Crystal Tri Angle Pendant asmasının suya energetik təsiri vardır və insan bədəninə müsbət tənzimləyici təsir göstərir. Üstəlik, Himalay Kristallarının World Pendant, Himalay Kristallarının Pendulum Pendant və Himalayan Crystal Love Collection üzrə sınaqların nəticələri göstərmişdir ki, bu məhsulların insan bədəninə energetik cəhətdən müsbət tənzimləyici və uzlaşdırıcı təsiri vardır.

Biosahə Elmləri Mərkəzi, Hindistan Biosahə Elmləri Mərkəzi (CBS) sabit profilaktik sağlamlıq modeli işləyib hazırlamışdır və burada naturopatik təbabət sağlamlığa münasibətdə üstün sayılan yanaşma kimi seçilmişdir. Mərkəz bio-enerji tədqiqatlarına xüsusi diqqət verir və onun alim və doktorları bədənin fiziki və əqli orqanlarında xəstəliklərə səbəb olan disharmoniyanı yenidən tarazlaşdıran texnologiya və üsullar işləyib hazırlayır və sınaqdan keçirirlər. Mərkəzdə Polycontrast Interference Photography (PIP), Electro-Scanning Method (ESM), Bio-Energetic Stress Testing (BEST), Gas Discharge Visualization (GDV), Resonant Field Imaging (RFI) kimi müasir qlobal texnologiyalar tətbiq olunur; bütün bunlar həkimlərə imkan verir ki, xəstəliyin əsas səbəbini aşkar etsinlər və beləliklə də şəfanın ən dəqiq yolunu müəyyən etsinlər.


• Positive Effect on Human Body; İnsan bədənində çakraları və enerji mərkəzlərini tarazlaşdırır It seems crystal clear that the Himalayan Crystal Tri Angle Pendant has a profound positive effect on individuals. In addition to the analysis part of the data, during experiments changes witnessed in the biofield were unusually strong and positive. Maximum changes were seen in brow, crown and solar chakra along with significant positive change in biofield. After use of Himalayan Crystal Tri Angle Pendant calming frequencies like subtle pink/blue were seen predominantly in the field. It had also increased the vibrancy of chakras reduced the stress pattern seen on the muscle of the back as pooled red energy. Predominance of green and violet was seen to increase with prolonged use of Himalayan Crystal Tri Angle Pendant. Blocked chakras especially brow and solar showed opening up. Red congested energy was replaced by green or violet healing energy. Positive effects are also seen over lung fields in some of the cases. From this research we can conclude that Himalayan Crystal Tri Angle Pendant is a very effective mode of balancing the chakras/energy centers and also the biofield.

Sınaqlar Himalayan Crystal CollectionTM-ın insan bədəninə təsirini və enerji mərkəzlərinin tarazlaşdırılmasında məhsulların effektivliyini müəyyən etmək üçün aparılmışdır. Sınaqlar göstərmişdir ki, Himalayan Crystal CollectionTM enerjinin tətbiqi, artırılması, tarazlaşdırılması və istifadəçiyə ötürülməsinə köməklik edir. Sınaqların nəticələrindən belə qənaətə gələ bilərik ki, Himalayan Crystal CollectionTM çakraların və ya enerji mərkəzlərinin, habelə biosahənin tarazlaşdırılmasının çox səmərəli üsuludur.

Tibb doktoru Manfred Doepp, Almaniya Tibb doktoru Manfred Doepp Ştutqartdakı “German Society for Energy and Information Medicine e.V.” (Alman Enerji və İnformasiya Təbabəti Cəmiyyətinin) İdarə Heyətinin üzvüdür. O, həmçinin “International Society on Systemics, Cybernetics and Informatics” - Beynəlxalq Sistematika, Kibernetika və İnformatika Cəmiyyətinin, habelə “International Society on Computer, Communication and Control Technologies” - Beynəlxalq Kompüter, Rabitə və İdarəetmə Texnologiyaları Cəmiyyətinin rəyçisidir.

Holistic Competence Center ____________________________________________________________

Manfred Doepp M.D. ___________________________________________________________________

Summary and Certificate derived from our „Life Energy Tests“

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe stress and the sympathetic and vagal nervous systems).

2. The “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” is able to improve energy, harmony, tissue functions, and to strengthen and balance the bodily autonomous system in case of added information.

3. The energy content of the “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” for themselves can be judged as very good.

Dr. med. Manfred Doepp

Holistic Center®

August 10th, 2010

• Dampak Positif terhadap Tubuh Manusia Sınaqlar Himalayan Crystal CollectionTM üzərində aparıldı və kolleksiyanın enerji təkibinin “çox yaxşı” olmasını müəyyən etdi. Məsələn, Himalayan Crystal Love Pendant asmasını taxdıqdan sonra, onları taxanların ümumi enerji və harmoniya tarazlığında 21 faiz artım müşahidə edilmişdir. Sınaqlar zamanı Himalayan Crystal CollectionTM-in digər parçaları taxılarkən də oxşar nəticələr müşahidə olunmuşdur.


Holistic Competence Center

Holistic Competence Center

Holistic Competence Center

________________________________________________________ Manfred Doepp M.D. _______________________________________________________________

________________________________________________________ Manfred Doepp M.D. _______________________________________________________________

________________________________________________________

Manfred Doepp M.D. _______________________________________________________________

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“ 1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal Love Collection”

Pendulum

were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and

were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and

Pendant” were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟

harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on

harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on

energy and harmony), on the soma (organ functions and colloidal

the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe

the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe

states), and on the vegetative nervous system (Heart Rate Variability

stress and the sympathetic and vagal nervous systems).

to describe stress and the sympathetic and vagal nervous systems).

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal World Pendant”

1. Three

operational

fields

of

the

“Himalayan

Crystal

stress and the sympathetic and vagal nervous systems).

2. In

2. In

single

blinded

and

randomized

tests

two

situations

were

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum item, the pendants worn on the breastbone.

2. In

single

blinded

and

randomized

tests

two

situations

were

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum

single

blinded

and

randomized

tests

two

situations

were

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum items, the pendants worn on the breastbone.

items, the pendants worn on the breastbone. 3. The “Himalayan Crystal Love Collection” is able to improve energy,

3. The “Himalayan Crystal World Pendant” is able to improve the criteria of harmony and tissue pH values.

3. The “Himalayan Crystal Pendulum Pendant” is able to improve harmony and tissue pH, and to enhance the resistance on stress

harmony, tissue pH, organ functions, and to balance the autonomous systems of the body.

within the autonomous systems of the body. 4. It can be assumed that the increases of energy and harmony and the

4. It can be assumed that the increases of harmony/information and the positive mesenchymal effects will reduce negative environmental and civilization loads we all are suffering from.

4. It can be assumed that the increases of harmony/information and the improvement of the stress tolerance and resistance will reduce negative environmental and civilization effects we all are suffering from.

Dr. med. Manfred Doepp

Dr. med. Manfred Doepp

Holistic Center®

Holistic Center®

improvement of the Vegetative Nervous System will reduce negative environmental and civilization effects we all are suffering from. The most remarkable effect is achieved by a combination of the Love Pendant and the Love Earrings.

Dr. med. Manfred Doepp

August 18th, 2010

Holistic Center®

• Bədənin enerji müvazinətini optimallaşdırır və bərpa edir Himalayan Crystal CollectionTM-in enerji səviyyələri və onların insanlara təsirləri Tibb doktoru Manfred Doepp tərəfindən sınaqdan keçirilmişdir. Sınaq nəticələri göstərmişdir ki, Himalayan Crystal CollectionTM-da istifadə olunmuş kristallar bədənin enerji müvazinətini optimallaşdırmağa və bərpa etməyə qabildir. Himalayan Crystal CollectionTM həmçinin insan bədənində enerji və harmoniya səviyyəsinə müsbət təsir edir. *Qeyd: Nəticələr ayrı-ayrı şəxslərə görə dəyişə bilər.


QNet Ltd 47/F Bank of China Tower 1 Garden Yolu Central, Hong Kong Tel: +852 2263 9000 Faks: +852 2802 0981 E-poçt: network.support@qnet.net 24/7 iş rejimli ŞDQ-nin Çoxdilli Əlaqə Mərkəzi +603 7949 8288 www.qnet.net/az və ya www.himalayancrystal.com Müəllif hüququ © QNet Ltd / 2011. Bütün hüquqlar qorunur. Bu nəşrdə olan bütün tərtibatlar, qrafik təsvirlər, loqolar, şəkillər, fotorəsmlər, mətnlər, ticarət adları, ticarət markaları və s. üzrə müəllif hüquqları və əqli mülkiyyət hüquqları qorunur. Bu nəşrin məzmununun hər hansı bir hissəsinin təkrar hazırlanması, ötürülməsi və ya dəyişdirilməsi qəti qadağandır.

Azeri Edition

QNET MÜSTƏQİL NÜMAYƏNDƏSİ

Adı MN nömrəsi Telefon E-poçt

hcc_az  
hcc_az  

hcc_az_2011