Page 1

jaargang 87 11 12 2013

50 Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Informatie Pag. 10 en 11

van de

December

GAMMA

Geulbode week 52 verschijnt op maandag 23 december

15 December

Maastricht-Oost en -West Meerssen

inleverdata

open

Inleverdata copy en advertentie: vrijdag 20 december vóór 12 u.

s6ERBETERSLAGHANDHAVING s2AADSVERGADERINGDECEMBER s/PENINGBUURTONTMOETINGSPUNT$E+ETEL s/FlCIÑLEBEKENDMAKINGEN

MEERSSEN: van 10.00 - 17.00 uur MAASTRICHT O. en W.: van 12.00 - 17.00 uur

Arnold Opreij

Van donderdag 9 t/m zondag 12 mei

15% betaalt u...en

20% keuzekorting

Wij verzorgen uw uitvaart zoals ú dat wilt.

mooi hè, GAMMA

De actie loopt van 9 t/m 12 mei (Meerssen t/m 11 mei) en geldt alleen op vertoon van de gratis op2013 1 artikel naar keuze GAMMA Voordeelpas. Voor de overige actievoorwaarden verwijzen wij u naar www.gamma.nl.

NAJAARS G OPRUIMIN

Maastricht-Oost | Oostermaasweg 3 | (043) 350 83 83 | Maastricht-West | Kastanjelaan 30 | (043) 326 26 00 | Meerssen | Charles Eijckstraat 15 | (043) 364 45 50 |

Like ons!

Sierbestrating Willem Alexanderweg 4 6222 NC Maastricht Vanaf €7,95 p.m2 T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl

voor een uitvaart met méér persoonlijke zorg

Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Pastoor Dominicus Hexstraat 6 6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 www.pegasusuitvaar t.nl 046 43 71 700 | www.daemen-dela.nl

- Voor alle uitvaartverzekeringen -

/L[ILZ[L]VVYI\P[LU 2L[[PUNaHHN

2L[[PUNaHHN

UW

Pegasus Uitvaartzorg

EN ART KA EN KI

Wij zijn er voor u en uw nabestaanden.

THUIS KIENEN KOOP NU

Katja Mevissen & Tilly Daemen

Ga naar: CIGO, HEMA, kapsalon Ubachs of www.vriendenbasiliekmeerssen.nl Of geef uw donatie via rekeningnr: NL38RABO035.23.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden vd Basiliek Meerssen ANBI ERKEND

2L[[PUNaHHN

(JJ\ RL[[PUNaHHN

Zondags geopend Machines voor: TUIN EN PARK LANDBOUW GRONDVERZET LADEN EN LOSSEN REINIGING GLADHEIDBESTRIJDING

=,92667‹=,9/<<9‹65+,9/6<+‹:,9=0*, Bedrijventerrein ‘De Valkenberg’ Valkenburg a/d Geul ‹ T 043 - 608 92 00 ‹ www.frissen.nl

16 -19 uur aanbiedingen zie achterpagina

Weerterveld 10 6231 ND Meerssen

Al bijna 30 jaar kwaliteit en service voor een betaalbare prijs!

www.thewi.nl T (043) 363 03 44


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 2

Huisartsen

Trajekt welzijn Heuvelland

Cliëntenraad (Minimabeleid)

Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008

Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen ........................3644222 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder werkdag van 9 tot 10.30 u.

Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ..................... 088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp.

Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski .. 043-3089035 Recepten ................................. 043-4558432

www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ............................................. 1-1-2 Drugsmeldpunt ..................... 043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer Ongevallen

1-1-2

Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Bunde Huisartsen: dhr J.Urlings, Mw F. Prinsenberg en dhr J.Swaans. Tel 043-3648935, bij spoed: 043-3654423, recepten: 043-3588218 Spoed buiten kantooruren : de huisartsenpost 043-3877777 Website: www.huisartsenpraktijkbunde.nl Praktijkondersteuner: Mw M. Duyckers Huisartsenpraktijk Wiertz.. 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost ................. 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl

Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG

1-1-2

Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 15-19.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren ..3661617 / 3661706.

Luchtvaart

Ottenheijm - JWM Muris - I MeuwissenBerix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. 043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5.......... 043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35........................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-17:30

Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schip- Weekenddienst - Valkenburg - Meerssen hol Centrum, tel. ................ 0800-8543487 Bunde - Margraten - Berg & Terblijt - Cadier & Keer - Ulestraten - Schimmert www.minvenw.nl/loket 14 en 15 dec. Tandarts J. Hardy

Tandartsen

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur ............................... 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via ........................ 043-3652020

Kon. Julianalaan 14, 6301 GT Valkenburg a/d Geul. tel. 043-6013959Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen

Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ..................... 043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht (Omnibuzz) Meerssenerweg 23 .................. 043-638452 Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van W. van de Kerkhof, Maastricht tevoren). Informatie of klachten: 0900- Brusselseweg 381 .................. 043-3470173 3310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.) Travel Doctor Meerssen Huisartsen Centrum Meerssen ....3089038

Regiotaxi

Reisvaccinaties

Dierenbescherming

Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr ........................ 0900-4433224 Zwerfkat nr ............................ 043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Welzijn

Huisartsenpraktijk Meerssen

www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl

Politie

Welzijn

Vrijwilligersondersteuning Meerssen

Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilli- Zorgloket gemeente Meerssen Open elke werkdag van 9-10 uur. gerswerkheuvelland.nl. ................................................. 043-3661662 Trajekt Maatschappelijk werk en In- Voor alle vragen met betrekking tot geformatie en Advieswinkel: Spreekuren handicapten- en ouderenzorg. van ma t/m vrij van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Slachtofferhulp regio zuid-oost Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Om de Toren 4, 6191 KZ Beek .. 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordTel.: 043-3644222. rob.leseur@trajekt.nl Zuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Sevagram thuiszorg

Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland ....................... 6011911

het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenberg- GGD-gebouw Maastricht. .... 043-3821717 straat 21 Geulle ..................... 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Seni- Thuiszorg Groenekruisdomicura oren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u. Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................. 043-3690690 Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend. ................................................ 043-3690 670 Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Maria Geulle. Enkel voor inwoners van Uitleen hulpmiddelen: ........ 043-3690 660 de kernen Geulle en Bunde Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: De kosten 3 gangen maaltijd zijn €6,65 ................................................ 043-3690 620 Inlichtingen: Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. Wmo-Platform Mevr. A. Bos-van Bun ............. tel 3643238 bellen met Jos Klein 06-20960732 Mevr. J. Gommers ................... tel 3643743

St. Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM)

Kuileneindestraat 5e in Meerssen Centraal telefoonnummer: .. 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Website: www.voedselbanklimburg.nl Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Ver- Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388 loskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borg- Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ haren, Beek, Berg & Terblijt. ... 043-3642570 Meerssen ............................... 043-8501995 Praktijk voor psychotherapie en stres- email: info@tzvm.nl

scounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953.

Kringloopcentrum

AltraCura Thuiszorg.

Kringloopcentrum Zuid

Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl..............tel: 043-3580721

Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Bechterew Vereniging Maastricht

Gemeenschapshuis De Koel Rothem

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL

Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Woningstichting

Steunpunt Mantelzorg ....... 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voor man- telzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos.

Huurdersvereniging

Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC ........... 043-3664777 Huurdersver. Meerssen Secretariaat Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl Website: www.wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: Voor al uw kleding- en ................................................. 043-3664777 lederreparaties en Niet-dringende technische klachten: maatkleding reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl) Eeckersteghe 26 te Elsloo

VERANDERATELIER

RIET ELIËNS

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen ....... 043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Di: geϜÌi˜ÊUÊ7œi\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ä䇣ǰÎäÊ ÕÊUÊ œ˜\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ 6Àˆ\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰää

Praktijk voor Acupunctuur Meerssen.

Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen, 043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl Info & Documentatie Service, GGD ZL Houdings- en Bewegingstherapie Cesar Voor al uw vragen over gezondheid en & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, welzijn. Ma t/m do .............. 046-850 54 50 6231EB Meerssen .............. T 06-47022177 ids@ggdzl.nl Stichting Organized Diabeteslijn .....................(033) 463 05 66 www.organized.nu info@dvn.nl voor alle vragen over diabe- Dagbesteding, coaching en maatwerk tes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weer- www.cirkelouder-kindcoaching.nl baarheid van kinderen en hun ouders/- Tel 06-48043928 opvoeders............................... 043-3261847 Buurtzorg Meerssen E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Thuiszorg voor verpleging en verzorging Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Emotionele Hulpverlening Meerssen ................................ 043-3648526 Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wil6231 HC Meerssen................. 043-3642916 marstraat 38, Meerssen, 043-3110170, Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD www.praktijkjoycewetzels.nl Bunde...................................... 043-3652255 Mv. M. Janssen, Hulserstraat 69 6243 BL Geulle ..................................... 043-3645750

Gemeenschapshuis

043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Steunpunt Voedselbank Meerssen

Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl

Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusseld zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl

Vaccinatie Centra Limburg (VCL)

Gezondheidswijzer

T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

Stichting Synagoge

Natuurgeneeskunde Praktijk voor klassieke homeopathie en voedingsadvies Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg ............ 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V ............. 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. Bel voor afspraak................... 043-3650128

Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl ......................... 043-3635011 Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreflex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-38001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije Hulserstraat 35 Geulle, ........ 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl .......... 06 10684174 Stiltij meditatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld....... 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl ............. 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680

Logopedie Logopedie Meerssen; Jeanine America logopediste Huisartsencentrum Meerssen; Proost de Beaufortstraat 1 06-11316703 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen.nl Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon.................................. 043-3581711

Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon.....043-3655 527 / 06-21 55 7530

Cesartherapie

Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 Familie-, Systeem & Organisatieopstellingen T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3647987

Familieopstellingen

www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

Priesteroproep In geval van nood eerst de eigen parochiepriester bellen, dan Beukeloord Telefoon..........................................3642226

Kienen

Huid- en oedeemtherapie Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen. 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Peuterspeelzalen

Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid. ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7 043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10… 043-3646997 Fysiotherapie & Medisch fitness Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 …043-3655780 Centrum voor fysiotherapie Pinkeltje Ulestraten & medische fitness Dorpstraat 1…043-3642936 Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen Pinokkio Geulle Tel 043-3644066 www.medischefitness.nl Hagendoornweg 2 043-3655101


Week- en nieuwsblad De Geulbode

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon

tel. 043 - 3642223

voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice

In Elsloo, Stationsstr. 25: alle kledingreparaties, schoenreparaties, leerreparaties, sleutelservice, depot stomerij, alles onder één dak bij

TEXTIELMODE CHRISTEL VLUGGEN T. 046-4377009 (maandags gesloten) TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en verkoop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

pagina 3

In ons assortiment Groente, fruit en salades Zuivelproducten Streekproducten en diverse Huisgemaakte producten

Actie

The place to be als het gaat om de vakkundige verzorging van uw honden en katten. Alleen op afspraak!

Zuurkoolstamppot Tomatensoep Clementine sappig Pizza di lilianne Veldsla

per 500 gr. per Kg. per 20 St. per St. per 100 gr.

€2,99 €3,99 €2,50 €3,99 €0,49

Tot snel.. endy Roberts W

Burg. Murisstraat 123 Telefoon 043 - 364 94 33

INFO@GROOVYGROOMERS.NL

6231 GJ Meerssen Mobiel 06- 513 537 91

WWW.GROOVYGROOMERS.NL

Voor een zorgeloze kerst, vul de lijst in en Uw bestelling kan gratis thuisbezorgd worden indien U wenst. Kerstpakketten worden ook met zorg en op maat samengesteld.

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiënten. Voor meer info: www.kamla.nl

JeGroen Tuinen voor AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

MONTAGEBEDRIJF

jeroen@jegroen.nl TE HUUR: garages Burg. Murisstraat / Past. A.

Somyasingel Meerssen. Prijs: €53,11 per maand. Info: 043-3664777

THEO SMEETS

Tevens ook voor uw badkamer.......

www.tuinklusron.nl

Heeft de badkamer een aanpassing nodig of wilt U alles gebruiksvriendelijker maken d.m.v. een inloopdouche.... Wij helpen U graag. Ook voor interieurs van slaapkamer, kantoor of studeer/hobbykamer.

kerstbomen te koop: omorika en nortman ook het adres voor violen en div. planten Bunderstraat 207 Meerssen 043-3645237

Informeer geheel vrijblijvend: T 043-3649344 F 043-3646779 Past. A. Somyasingel 245 6231 HT Meerssen

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

www.theosmeets.nl

‘DE KOEL’

Donderdag 19 december

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

Bezoekt de kerstman de weekmarkt in Meerssen van 12.00 - 16.00 uur

€5 Kortingsbon* * Een bon per persoon * Bij besteding van €35 * Alleen geldig in maand December * Niet geldig met combinatie van kortingsbon in andere bladeren

Kom alvast in kerstsfeer

Met gratis glühwein, warme chocomelk en diverse hapjes. Met een leuke attentie voor de kinderen.

www.kijkmeerssen.nl Het hele jaar rond FRUITVERKOOP Milieubewust geteeld! Opgeslagen in eigen koelcellen Verser, harder, knapperiger en sappiger kan niet! APPELS o.a. SUPER Elstar, Jonagold, Boscoop, Golden Delicious, Cox orange en Evelina PEREN o.a. Conference, Doyenne, Gieser wildeman en Stoofperen AARDAPPELS (kruimig, vastkokend en friet)

Organisatie Markt Promotie Team

tegen betaalbare prijzen. Tevens: sinaasappels, mandarijnen, eieren, diverse soorten appel- en perensappen en uien.

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek – Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag Dinsdags gesloten

UITVERKOOP

SLOGGI-AKTIE:

voor dames en heren!

SCHIESSER 2 voor AANBIEDING:

3 slips halen = 2 betalen

Op zaterdagmiddag 14 december 2013 om 14 uur begint het jaarlijkse kerstconcert van het Maastrichts Mannenkoor. Dit jaar is Sopranenkwartet Amica te gast. Moderne en traditionele kerstliedjes wisselen elkaar af. Heren- en vrouwenstemmen, kolossale kookklanken en de subtiele driestemmige zang van de sopranen. Twee uur muziek zonder pauze. Het Maastrichts Mannenkoor staat hierbij onder leiding van de begaafde dirigent Jean Lambrechts, sopranenkwartet Amica wordt begeleid door Rob Waltmans. Wilt u alvast in kerststemming komen, bezoek dan dit concert. Van 14 tot 16 uur in de Kapel van de Zusters onder de Bogen aan het Servaasklooster in Maastricht. De toegang is gratis.

2 stuks voor 18,00

SCHIESSERAANBIEDING Dames: Pyjama’s en nachthemden

Two-pack Actie: 100% katoen, wit 2 singlets 16,00 2 slips (met gulp) 16,00

v.a. 29,95 (diverse dessins)

HERENMODE: Overhemden

SCHIESSERAANBIEDING Kinderen:

van Le Dûb en Olymp v.a. 25,00

Pyjama’s v.a. 17,50 DAMESMODE: Pullovers en vesten van o.a. Roberto Sarto, Faber, Gerry Weber en Golle Haug v.a. 29,95

SCHIESSERAANBIEDINGEN Heren: American t-shirts

Heren pyjama’s (div. motieven)

vanaf 35,95

Vesten van Baileys, Green Coast en John Friday v.a. 49,95

Meyer Herenbroeken 20% korting

U bent van harte welkom! Kastanjelaan 11 - 6241 AV BUNDE Telefoon 043 - 3641837

U KUNT UW KERST-TAARTEN VAN PATISSERIE FLORIS WEER BIJ ONS BESTELLEN EN AFHALEN!: ONZE JAARLIJKSE KERST-KUNST-KADODAGEN ZIJN OP: ZONDAG 15 EN 22 DECEMBER VAN 12 TOT 17 UUR MET VEEL BIJZONDERE KUNSTKADOOTJES VOOR ONDER DE KERSTBOOM! MIS DE LAATSTE 3 WEKEN VAN ONS ALPACA-FESTIVAL NIET! TOT 31 DECEMBER 25% KORTING OP ONZE ALPACA BREIGARENS.

Openingstijden: Din t/m Vrij 10.00 tot 17.30, Zat. 10.00 tot 17.00 uur Stationstraat 7 - 6231 CK Meerssen 043-3110144

www.casacura.nl

Kerstconcert Basilicakoor Zondag 15 dec. a.s. aanvang 16.00 uur KERSTCONCERT door het Basilicakoor in de Basiliek van Meerssen


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

NIEUW!

Carpet&Home

Zaterdag 14 december a.s.

Benelux: grootste importeurs van de In opdracht van een van dees ti c e ll o c te s w u ie rn e ll a e D

     

50%- 60% korting

     

  Locatie Vliegenstraat 38 te Bunde van 15.00 uur tot 20.00 uur. De Kerstman zal aanwezig zijn en er zullen kerstliedjes ten gehore worden gebracht, onder andere door Ut Zunneke zangkoor en er worden dialect Kerstgedichten voorgedragen! Het is mogelijk om door onze clinten gemaakte

t 300x400 cm en groter Alle maten op voorraad to

r Berdibngeen aanbie

150x200 = â&#x201A;Ź180.170x240 = â&#x201A;Ź 245.200x250 = â&#x201A;Ź 295.200x300 = â&#x201A;Ź 360.250x300 = â&#x201A;Ź 450.300x400 = â&#x201A;Ź 720.Netto prijzen

kerstspullen te kopen en een kop zelfgemaakte erwten- of tomatensoep te eten. Ook zullen ter plekke lekkere wafels waffelle worden gebakken. Tot dan! Clinten en team Ut Zunneke Dagbesteding,

Oude Tweebergenpoort 4 - Maastricht tel. 043 326 11 81

Logeren en Wonen.

www.carpethome.nl Dinsdag t/m vrijdag 10 -18 u Zaterdag 10 -17 u Zondag 12 - 17 u

Ook â&#x20AC;&#x2122;s zondags open van 12 tot 17uur! AFHAALMENU vanaf 19,00 euro !! Italiaans Restaurant NinĂ­ Meerssen (wij bezorgen ook aan huis)

NinĂŹ

)NDEREGIO-EERSSENBRENGENWIJGEENBEZORGKOSTENINREKENING

Haal de sfeer van CalabriĂŤ bij U in huis (uitsluitend op dinsdag t/m vrijdag) Stel Uw eigen menu samen:

SAPERI & SAPORI

Voorgerecht (antipasti) keuze uit: s"RUSCHETTAEURO s4OMATENSOEPEURO s&RITURAMISTA EURO s#APRESEEURO Primo piatto (eerste gerecht) keuze uit: s,ASAGNAEURO s4ORTELLINIALLAPANNAMETHAMEURO s3PAGHETTIALLABOLOGNAISEEURO s0ENNEALLAVODKAEURO s#ANNELLONIRICOTTAENSPINAZIEEURO s3PAGHETTIALLANAPOLITANAEURO s0ENNEALLARRABBIATAEURO s3PAGHETTIAGLIOOLIOENPEPERONCINOEURO Secondo piatto (tweede gerecht) keuze uit: s3CALOPPINAKALFSOESTER METSPAGHETTIEURO s#OTOLETTA-ILANESEMETAARDAPPELENUITDEOVENEURO s&RITTURAGAMBEENCALAMARIEURO s0OLOALLACONTADINAMETFRIETEN EURO Dessert keuze uit: s0ANNACOTTAEURO s:OETEPIZZAEURO s4IRAMISU EURO 5ITSLUITENDBESTELLINGENVANAFEURO/NSADRES-ARKT ,3 -EERSSEN Telefoon 043 - 850 20 75 of mail Ristorantedonnanini@gmail.com

Goede ďŹ&#x201A;es wijn ? Wij leveren kwaliteitswijn (witte, rode of rosĂŠ) 10 euro per ďŹ&#x201A;es. Alle pizzaâ&#x20AC;&#x2122;s vanaf houtgestookte pizza-oven 8 euro - 10 euro!

Nieuw in Maastricht! Wegens beĂŤindiging van ĂŠĂŠn van de grootste importeurs van de Benelux, hebben wij de opdracht gekregen om deze grote voorraad tapijten tegen zeer gunstige prijzen te mogen verkopen aan 50% t/m 60% korting van de gewone winkelprijs. De collectie bestaat uit moderne handgeknoopte kleden uit Afghanistan, Pakistan, India en Marokko. Ook de bekende klassiekers kunt u bij ons vinden in de winkel. De verkoop geschiedt onder begeleiding van J.M.H. Bastings, al meer dan 35 jaar actief in het vak. Aanvulling is onze nieuwe adviseur Lesley Gijsen. Dankzij het partnerschap met Dogwood op de Meerssenerweg 83 treft u ook aanverwante artikelen voor in uw huis aan zoals: antieke kasten, curiosa, beelden en schilderijen. U bent van harte welkom om een kijk te nemen in onze winkel en de sfeer te ervaren. Meer info: www.carpethome.nl

Wereldwinkel Meerssen in kerstsfeer December is de maand waarin u met een persoonlijk cadeau aandacht schenkt aan familie of vrienden. De wereldwinkel vertelt graag het verhaal achter deze cadeaus, het verhaal van de makers. Deze producenten maken met traditionele middelen de prachtigste artikelen, die helemaal passen in de hedendaagse trends. De kerstartikelen zijn handgemaakt en daarom uniek. Wij verkopen authentieke en trendy kerstgroepen, fraai beschilderde kerstballen, terra cotta kerstfiguren, grote en kleine engelen van metaal, maisblad en brooddeeg, kerststerren, kortom teveel om op te noemen. Voor extra sfeer in huis zijn er weer de fraai gedecoreerde Swazi kaarsen, de patronen hiervan varieren van traditioneel Afrikaans tot modern. De wereldwinkel op de koopzondagen 15 en 22 december van 12.00 tot 17.00 uur geopend.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

‘N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: De Daltons Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

ADMINISTRATIES Financiële ondersteuning waar u écht iets aan heeft! Wij verzorgen uw administratie, belastingaangiften of financieel jaarverslagen. Wij adviseren en ondersteunen u zoals u dat wilt en prettig vindt.

Jos Wiekken Vliegenstraat 30 6241 CH Bunde T 043 - 365 51 21 M 06 - 52 04 29 88 E jos@fincq.nl I www.fincq.nl

Mager soepvlees

500 gram

Dikke vleesribjes

500 gram

€ 4,50 € 3,50

Uit eigen keuken Fijne cervelaat

100 gram

Coburgerham

100 gram

4 jaar getijden salade

100 gram

€ 1,80 € 2,35 € 0,90

Slagerij WELTENS uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

1967; Links John van Deursen, midden Renee van Oerle, rechts Leon Smeets

Vrijdag 13 december om 15.15 uur

Officiële opening Buurtontmoetingspunt De Ketel in Meerssen Op initiatief van Buurtnetwerk Meerssen-West en in samenwerking met buurtbewoners is in Meerssen het nieuwe buurtontmoetingspunt De Ketel ontstaan. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 13 december 2013. Bij deze gelegenheid wordt tevens het officiële startsein gegeven voor de bouw van het tegenovergelegen appartementencomplex van Wonen Meerssen. De officiële handelingen worden verricht door wethouder Chantal Nijkerken-de Haan en directeur Luc van den Bergh van Wonen Meerssen. Aanvang: 15.15 uur aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 70 in Meerssen (voormalig café West). Belangstellenden zijn van harte welkom! Samenwerking Wonen Meerssen heeft het pand ter beschikking gesteld en een financiële bijdrage geleverd. Het gemeentebestuur heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om het pand op te knappen en in te richten. Bij het opknappen en inrichten hebben tal van vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Gezelligheid en activiteiten Met behulp van vrijwilligers zal in het nieuwe ontmoetingspunt een gevarieerd aanbod van activiteiten en diensten ontstaan. Elkaar ontmoeten, gezellig een kopje koffie drinken, de krant lezen, even op internet, maar bijvoorbeeld ook een naaien verstelservice (op donderdagen), reparatie van kleine huishoudelijke apparaten, een ipad-cursus en workshops vlaaien

Beekstraat 1, 6231 LE Meerssen 043 365 3380 info@theerenhuysmeerssen.nl

bakken maken deel uit van het aanbod van activiteiten. Ook kunnen er straks boeken, cd’s , dvd’s , cd-roms en lp’s worden geruild. Iedereen kan binnenlopen en is harte welkom. Openingstijden Met ingang van maandag 16 december 2013 is buurtontmoetingspunt ‘De Ketel’ geopend van maandag t/m vrijdag van 10.30-16.30 uur. Een groep van circa 20 vrijwilligers zorgt ervoor dat u hier goed kunt vertoeven. Ook cliënten van Radar en ‘t Zunneke dragen hun steentje hieraan bij. Zij zullen tijdens de opening zorgen voor een heerlijke amuse. Meedoen? Het project wordt begeleid door projectcoördinator Ed Kemmerling, die nog altijd op zoek is naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken en activiteiten willen ontplooien. Meer weten? Kijk op www.meerssen.nl. Of bel 06-12951996.

Heemkundevereniging Meerssen Op donderdag 12 december nodigt de Heemkundevereniging leden en niet-leden uit voor een lezing in de synagoge van Meerssen. De lezing “Jodendom in en na de oorlog in Limburg” wordt gehouden door de heer Ger Kockelkorn en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Bent u nog nooit in de synagoge geweest dan krijgt u naast een boeiende lezing tevens de kans om dit bijzondere gebouw van binnen te ervaren.

• Iedere zondag geopend: 9:00–13:00 u. • Iedere zaterdag bezorgen wij GRATIS aan huis in Meerssen en omstreken.

Spaarkaarten Painini! Bij iedere besteding van € 10,00 gratis stempel. Bij volle kaart: gratis vlaai!

ACTIE

Woensdag t/m zondag:

ainini

brood banket lunchservice

Bunderstraat 169, Meerssen Tel. 043 – 365 5521

3 Bossche bollen €4,95 Weense appeltaart €10,95 5 tarwe bolletjes €1,95 4 snacks naar keuze €5,50 Roomboter cake €4,25 De Kerstbestellijsten zijn binnen, we kunnen ze u toesturen per post en per e-mail, laat het ons weten. Belegde broodjes service = gratis levering. Exclusief gebak van Patisserie Peter Lemmens


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 6 Ziekencommunie Zaterdag 21 december 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag Opluistering: Dameskoor Intenties: Gest. jaardienst voor ouders Brorens- Meijers H. Mis voor Ad Janssen (off) H. Mis voor Miet Keijsers- Hermans (off) H. Mis voor Frans Rouwet (off)

Parochie H. Catharina Basiliek v/h Heilig Ulestraten Ulestraten: wo. en vr. 10.00 – 12.00 Meerssen Pastorie Sacrament uur: 043-3642259 Pastoor Ismaël Quequesana, Opgave misintenties ‘s maandag van 9-12 u. Tel. 043-3648178 zaterdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar. 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 zeswekendienst Arnold Ackermans; jaardienst ouders Dolmans-Debeye en Maria en Jack; Jo en Rosy Tilmans off.; Hubert van Roosmalen off.; Rienij Lambrechts-Willems off.; overleden ouders en familie zondag 15 december: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT. 11.00 zeswekendienst Lies DeJong; ouders Muijtjens-Barbier en zoon Ron maandag 16 december: 16.00 aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 rozenkrans 19.00 jaardienst Hubert Hendriks en Jeanne Defraipont; overleden familie Mullenders-Meijers dinsdag 17 december: 10.00 H. Mis in Beukeloord woensdag 18 december: 07.00 Gulden Mis met Schola donderdag 19 december: 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed. 15.30 vespers 19.00ouders Baaten-Drenters en schoonzoon Leo Camps vrijdag 20 december: 07.45 kerkelijk morgengebed 08.00 Alice Heijnens-Lambrichs zaterdag 21 december 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 zeswekendienst Elly MommersJanssen; Gert Merkelbach-Niessen, Hubert van Roosmalen off., Rieny LambrechtsWillems off.; Arnold Ackermans off.

Parochie St. JosephArbeider zaterdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar. 19.00 Annie Baaten-Geenen (offer); Charles Reijnders (offer) woensdag 18 december: 17.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Roeden-Spronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders zaterdag 21 december 19.00 voor het welzijn van de parochies, voor alle gezinnen, alleenstaanden en zieke

Parochie

H. Agnes Bunde Zaterdag 14 december 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag Intenties: Jaardienst voor Jeanne Frissen- Janssen en wederzijdse ouders Gest. jaardienst voor echtelieden Bours- Jaspar Gest. H. Mis voor Celestine Rompelberg Gest. jaardienst voor echtelieden Geerlings- Feijen en Jackij H. Mis voor Ber Frissen (off) H. Mis voor Frans Rouwet (off) Zondag 15 december 11.30 uur H. Mis Intenties: Jaardienst voor Anna Veelen H. Mis voor Kees van de Nobelen (off) H. Mis voor Maria Oberndorff- Duijsings (off) H. Mis voor Nic Cuijpers (off) Na de H. Mis is er koffie/ theedrinken in de Credozaal Maandag 16 december Dinsdag 17 december 8.30 uur Rozenkrans Woensdag 18 december 9.00 uur H. Mis 13.00 uur Kerstviering senioren: H. Mis voor mw. Stijns-Lexis, Mw. Keijzers-Hermans, Dhr. Van de Nobelen, dhr. Jacobs en oud-voorzitter van Lierop Donderdag 19 december 9.00 uur H. Mis Vrijdag 20 december

tel. 043-3111579 Priesterwachtdienst: dekenaat Maastricht: 043-6314500 (Klevarie)

zaterdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar 14.30 uur: Eucharistische Aanbidding met biechtgelegenheid 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld zondag 15 december: Derde zondag van de Advent 09.00 uur: voor Annie Raes-Schuurmans; voor Ida Duijsings-Buurman; voor pastoor Kerckhoffs; maandag 16 december: MaH. dinsdag 17 december: 09.00 uur: H. Mis in Moorveld woensdag 18 december: 09.00 uur: gest. jrd. voor Johan Werry en dochter Maria; voor levende en overleden leden van de families Vroemen en Meurers; donderdag 19 december: 09.00 uur: H. Mis in Bunde vrijdag 20 december: Zieken communie 09.00 uur: H. Mis in Geulle 10.30 uur: H. Mis in Moorveld (Ave Maria) zaterdag 21 december: 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld

Parochie St. Martinus

Geulle Giro 1179675 bank 11.65.01.391 Vrijdag 13 december: 09.00 uur: H. Mis voor Tilke Janssen, overl. ouders, broer en zus (St.). Zondag 15 december: 3e Zondag van de Advent. 10.15 uur: Jaardienst voor Leonardus Welkenhuysen en Gertrudis Dolders (St.); H. Mis als 2e Jaardienst voor Marlies VossenLambrichts; H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders. Opluistering: Dameskoor. Vrijdag 20 december: OCHTEND: Ziekencommunie. 09.00 uur: H. Mis voor de arme zielen in het vagevuur. Zondag 22 december: 4e Zondag van de Advent. 10.15 uur: H. Mis voor ouders Paulissen en kinderen; H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem

Un gezinneke van màn, vrow en döchterke Wieske, plus ut deensmaedsje Vera, woone in un gezéllig huuske midde in de sjtad. De mamma van klein Wieske keump truk van Frankriek, Doa woar ze op bezeuk gewaes zondag 15 december: bie haor zuster. Wieske en Pappa hoole haor aaf van de sjtasie. “MamDERDE ZONDAG VAN DE ADVENT. 10.00 voor alle gezinnen, alleenstaanden mie,” zaet de kleine, “Ich bén jhellemoal neet bang gewaes toens tich weg en zieken woarsj. Vera haet eeder nach bie ‘ich’ gesjloape.” “Bie mich,” verbetert Pappa de taalfout van zien döchterke. Doa op zaet Wieske: “Neet whar Pappie, ‘bie ich’. Bie dich haet ze mher eine kjer gesjloape.”

Christelijke gemeente

‘De stem van de Goede Herder’

Vrijdag 13 december: 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 14 december: 3e Zondag van de Advent. 19.15 uur: H. Mis als Jaardienst voor Bertha en Jos Lemmens-Martens; H. Mis voor Piet Kusters (Buurtver. Snijdersberg); H. Mis als Jaardienst voor Giel Voncken. Opluistering: Volkszang. Dinsdag 17 december: 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 20 december: OCHTEND: Ziekencommunie. 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 21 december: 4e Zondag van de Advent. 19.15 uur: H. Mis voor ouders DekkersHoven; H. Mis voor een overledene; H. Mis als Jaardienst voor Ellie Nijsten-Steijns; H. Mis voor Paula Tilmans-Steijns (verj.). Opluistering: Kerkelijk Zangkoor.

Baptisten Gemeente Valkenburg: Jeugdheim ‘Achter de Erke’, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

Wordt vervolgd, Michel Bruynen

15 december 10 u. van der Meijden in Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelen-plein 6 Rothem-Meerssen. Info 043-3654551

Protestantse Gemeente Maas - Heuvelland kern: Valkenburg - Meerssen

Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 Elke zondag om 10 uur dienst in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg Voor meer informatie zie onze website www.maas-heuvelland.nl

Fanfare Sint Martinus Geulle springlevend In de laatste 3 maanden van het jaar is Fanfare Sint Martinus druk in de weer met allerhande activiteiten. Zo was er in oktober een 2e Hands kleding- en speelgoedbeurs en werd een serenade gebracht bij Harmonie St. Caecilia wegens het behalen van een concourssucces. In november werd in Waalssen de Sint Maartensoptocht muzikaal begeleid, werden H. Missen verzorgd in beide parochies, werden een aantal recepties bezocht, was er een ledenwerfactie op basisschool “OndersteBoven”, werd Sint Nicolaas begeleid en werd de jaarlijkse feestavond gehouden, met huldiging van maar liefst acht jubilarissen. In december werd afgelopen weekend de jaarlijkse smikkeltocht gehouden, met dit jaar voor het eerst een “voorproef-avond”. Verder staan in december nog een aantal activiteiten op het programma, waaronder deelname aan een activiteit in Maastricht en deelname van een ensemble aan het jaarlijkse Kerstconcert van het GMK. Uiteraard zijn er ook al een aantal activiteiten gepland in het komende kalenderjaar, waarover we u tijdig zullen berichten.

Parochie WaalsenMoorveld Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Giro 4153797, bankrek. 116502037 - v. Gezinsbijdrage. Giro 1056996, Bankrek. 116501006 Kerkbestuur

Ons meerssens 471

Kerststallendorp Schimmert Ook dit jaar kunnen we u weer een gezellige wandeling in kerstsfeer door het dorp aanbieden. Van 15 dec. t/m 5 jan. 2014 staan bijna 140 kerststallen uitgestald achter de ramen van onze inwoners en ondernemers. Er is een wandelroute verkrijgbaar, zodat u deze allemaal kunt bewonderen. De wandelroute kunt u vinden in het portaal van de kerk en bij het Boerderij-museum, Hoofdstraat 36 (tijdens openingsuren). Ook moet u zeker onze kerk bezoeken. Hier is een prachtige expositie van Limburgse kunstenaars met als thema “Kerst en Kunst in Limburg”. Verder zijn hier ook vele kerstgroepen, kerststallen en verzamelingen van particulieren te zien. Op 21 en 22 dec. is de Wereldwinkel in de kerk aanwezig. De kerk is open op 21 – 22 – 25 – 26 – 28 – 29 dec. en op 1 – 4 – 5 jan. 2014, telkens van 12.00 u.- 17.00 u. NIEUW: Op 28 en 29 dec. “Keersmes in Hazel”op de binnenplaats van Antonia van der Beesen, Groot Haasdal 19. Deze binnenplaats is versierd in Kerstsfeer en er wordt ook aan de inwendige mens gedacht. Van 12.00 u. – 16.00 u. (ieder uur en half uur) worden er kerstliederen gezongen door Cinque Colore. Cinque Colore bestaat uit : Mieke Zeguers, sopraan, Antonia van der Beesen, mezzo-sopraan, Jeffrey Hendriks, bariton en aan de piano Wil Meurders. Kijk ook eens op onze website : www.st-remigius.nl onder kerststallendorp.

Kerstpakketten 2013 We zitten in de donkere dagen voor Kerstmis, overal worden er kerstbomen verlicht en de straten stralen van mooie etalages. De feestdagen komen er aan en straks zal er thuis na de nachtmis gezellig met familie samen Kerstmis en Oud en Nieuw gevierd worden. Helaas niet voor iedereen in deze dure crisistijd en de toekomst lijkt nog donkerder te worden. Toch trekt de Kerstman van de Ruggesteungroep v.d. Basiliek weer rond om kerstpakketten te bezorgen bij diverse mensen om een beetje licht te brengen en hun te laten voelen dat ze er niet alleen voor staan b.v. voor langdurige zieken, eenzame mensen, mensen zonder werk etc. Maar de Kerstman kan het niet alleen en vraagt zodoende om hulp aan de zorgzame mensen van Groot-Meerssen, want velen helpen ons al wekelijks om draagbare kleding en levensmiddelen te brengen. Hopelijk kan de Kerstman kerstpakketten of eventuele donaties in ontvangst nemen op zaterdag 14 december a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur aan de “rode poort”, Kuileneindestraat 5e te Meerssen. De Ruggesteun-groep is U alvast erg dankbaar. Koffie met kerstbrood staat voor U klaar. Dank, heel veel dank. Uw kerst zal gezegend zijn!!! N.B.: informatie via fam. Nijsten, telnr. 043-3643388.

Nieuws van de IVN Jeugdgroep Op zaterdag 14 december 2013 komt de IVN Jeugdgroep weer bij elkaar in de Haamsjeut, het IVN lokaal aan de Catharinastraat te Ulestraten.

Gezellige kerst-snuffelmarkt Op 15 december 2013 organiseert Spaarclub “De Hoop” in samenwerking met Café Auwd Rothem een gezellige kerst-snuffelmarkt. Met o.a. sieraden- kleding-kerststukjes-cosmetica, etc. Aan de kids is ook gedacht, cup cakes versieren, met de Kerstman op de foto of je eigen t-shirt ontwerpen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd en natuurlijk een heerlijk glaasje warme glühwein. Voor elk wat wils! De kerst-snuffelmarkt begint om 11:00u en zal om 17:00u afgelopen zijn.

Wij gaan deze keer dieren schilderen. Op echt schildersdoek met echte verf! Het betekent dat jullie een dier heel goed van alle kanten moeten bekijken. Daarna kunnen jullie alle talenten aan het doek toevertrouwen. Het wordt een echte creatieve morgen met een geheimzinnig tintje want er komt ook nog heel apart bezoek binnenvallen. Het is echt niet de kerstman of St. Nicolaas! Ooit van heksen gehoord en van moederkoren? Na deze presentatie zal je nooit meer vergeten wat moederkoren is!!! Onze groepsactiviteit is deze keer grotendeels binnen, maar wij zullen toch wel even een frisse neus halen. Het belooft een hele interessante en een creatieve morgen te worden met veel verassingen! Uiteraard mag je het schilderij mee naar huis nemen. Tot zaterdag 14 december 2013 dus! Informatie IVN Jeugdgroep Ben je nog geen lid en wil je wat meer weten over de IVN Jeugdgroep kijk dan eens op onze websites. Websites: ivn.nl/afdeling/meerssen of ivn.nl/afdeling/ulestraten Of bel naar onderstaande personen. Jeanne Lam IVN Meerssen 043-3649012 thijslam@hetnet.nl Marie-José Steyns IVN Ulestraten 045-4041639 Overige Jeugdteamleden; Geert Hovens, Will Voncken,Wil Dohmen en Leo Kurvers


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 7

Doe de bibliotheek eens cadeau Ja, u leest het goed. U kunt de bibliotheek cadeau doen. Bij de bibliotheek zijn cadeaubonnen te koop voor elk gewenst abonnement. De ontvanger kan zelf bepalen wanneer hij het abonnement, dat een jaar geldig is, wil laten ingaan. Met een abonnement geeft u een geweldig cadeau, want een bibliotheekpas geeft toegang tot meer dan twee miljoen boeken, dvd’s, cd’s cd-roms, luisterboeken, tijdschriften en natuurlijk ook e-books! Bovendien ontvangt u met een bibliotheekpas ook in het hele land korting op allerlei activiteiten, evenementen en attracties. Zoals u ziet: een geweldig cadeau met veel mogelijkheden! Zoals de vorige week beloofd, krijgt u deze week meer informatie over de kerstvoorstelling op 18 december. De poppenkastvoorstelling wordt verzorgd door Theater Fantast en begint om 14.30 uur. Het is een sfeervolle kerstvoorstelling voor de spannende dagen voor kerst. Een grote kerstboom speelt de hoofdrol. In de voorstelling zitten volop liedjes! “Toon is een prachtig versierde kerstboom. Guus doet steeds zijn best om hem prachtig te versieren. Maar de kerstboom wil nu wel eens iets anders. Hij droomt over spannende avonturen. Als de kerstboom vertrokken is, moet Guus iets bedenken om de kerstboom weer terug te krijgen. Zal het hem lukken om zijn kerstfeest toch nog met kerstboom te vieren? Met hulp van de kinderen gaat het vast lukken!” De voorstelling is gratis toegankelijk en is voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Wij stellen het erg op prijs als u uw kind van tevoren aanmeldt. Dit kan via mail, info@bibliotheekmeerssen.nl, of telefonisch tijdens openingsuren via telefoonnummer 043-3642411. Wellicht heeft u er tijdens de zomer- of herfstvakantie al gebruik van gemaakt: de “Vakantiebieb”. De VakantieBieb is vanaf 9 december 2013 weer live met e-books. U kunt van 9 december 2013 t/m 25 januari 2014 weer kiezen uit een nieuwe selectie van thrillers, (streek)romans en kinderboeken. VakantieBieb is een app met een selectie van populaire boeken voor in de vakantie. Nadat u de app heeft gedownload, kiest u een aantal e-books. Deze komen beschikbaar via de app. Een internetverbinding voor het lezen van deze e-books is vervolgens niet meer nodig. De app is bedoeld als kadootje aan alle leden van de Bibliotheek, maar ook niet-leden kunnen de e-books lezen. Het enige wat je hoeft te doen, is je eenmalig registreren. Daarna zijn de boeken beschikbaar totdat de betreffende vakantieperiode voorbij is. De kerstperiode duurt lekker lang (tot en met 25 januari), omdat we zoveel mooie e-books aanbieden, dat je die vast niet allemaal tijdens de kerst krijgt uitgelezen. Probeer het zelf en zoek de VakantieBieb- app op in de App Store of Google Play Store.

St. Agnesplein 12, Bunde GSM: +31 (0)6 55 16 05 05 www.toetiefroetieshop.nl

AANBIEDINGEN 100 gr. 100 gr. 1 st. 7 st. DE

€ 0,99 € 0,69 € 0,99 € 2,49

Toetie Froetie salade Wortelstamppot Bospeen Minneola

KERSTBESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR

ZUURKOOL

PAKKET

St. Pieter aardappelen 2,5 kilo

Zuurkool vers uit 't vat

500 gram

SAMEN € 3,99

Rookworst 1 stuk

Deze acties zijn geldig van dinsdag 10 Dec t/m zaterdag 14 Dec 2013

U ziet, de bibliotheek biedt u steeds meer diensten en activiteiten aan. Tip: Houd de datum 12 december in de gaten, want dan wordt ons dienstenpakket weer aangevuld met een nieuw product dat lid worden van de bibliotheek steeds interessanter maakt. Volgende week meer hierover! Activiteiten in december 26 okt. t/m 14 dec. 18 december

Expositie Marie-Thérèse Crombag-Slangen in de Geulgalerie Kerstvoorstelling “Kerstbomen dromen” door Theater Fantast, aan vang 14.30 uur; gratis entree

Op de afdelingen: Informatieve afdeling Mediatentoonstelling over Nelson Mandela Mediatentoonstelling Gezondheid: assertiviteit Digitale etalage : Amsterdam CJG Aandacht voor week van de mediawijsheid: * social media * internetgebruik * gebruik van smartphones * veilig surfen Openingstijden bibliotheek: >>˜`>}Ê \Ê £{°ä䇣™°ÎäÊ ÕÊ UÊ ˆ˜Ã`>}\Ê }iϜÌi˜Ê UÊ 7œi˜Ã`>}\Ê £ä°ä䇣ӰääÊ ÕÊ i˜Ê £{°ä䇣ǰÎäÊ ÕÊ UÊ

œ˜`iÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ6Àˆ`>}\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰääÊÕÕÀ Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

Uitnodiging Kerstmis 2013 "=FFA=MO=(GFAF? Samen met de kinderen van kinderclub Hebbuzz viert de Christelijke Gemeente ͞Ğ^ƚĞŵǀĂŶĚĞ'ŽĞĚĞ,ĞƌĚĞƌ͟ŽƉϮϱĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϯŚĞƚ<ĞƌƐƚĨĞĞƐƚ͘ De Kerstdienst begint om 10.00 uur en wordt gehouden in Gemeenschapshuis ͚Ğ<ŽĞů͕͛WĂƐƚŽŽƌ'ĞĞůĞŶƉůĞŝŶϲƚĞZŽƚŚĞŵ͘

Kerstconcert Meerssens Mannenkoor

We gaan samen klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar het KerstevangeůŝĞŶ͘Ă͘ǀ͘ŚĞƚƚŚĞŵĂ͚͗ĞŶŶŝĞƵǁĞ<ŽŶŝŶŐ͊͛ĞŶŬŝũŬĞŶŶĂĂƌĞĞŶǀŽŽƌƐƚĞůůŝŶŐǀĂŶ Kinderclub Hebbuzz. Van harte welkom!

Op vrijdag 13 december om 19.30 uur geeft het Meerssens Mannenkoor zijn jaarlijks kerstconcert in de St. Agneskerk in Bunde. Aan dit concert wordt tevens medewerking verleend door Canta Volare uit Beek en het Jeugdorkest Harmonie St. Agnes uit Bunde. Het Jeugdorkest wordt gedirigeerd door Els ClaessensWischmann. Het Meerssens Mannenkoor staat onder leiding van dirigent Ger Franken en wordt op de piano begeleid door Paulina Bukowicz en door Marc Hermans op de marimba. Canta Volare wordt gevormd door 12 jonge zangeressen en staat sinds september 2013 onder leiding van Jori Klomp. Vanuit de passie voor het zingen werden in het verleden door Canta Volare al vele successen behaald! Zo werd het Jongerenkoor in 2008 al beloond met een eerste prijs cum laude op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt (Be). Samen met zanger Herman van Veen zongen zij op het Edison Klassiek Gala te Amsterdam. In mei 2010 deed het koor opnieuw mee aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd en behaalde in de hoogste categorie wederom een eerste prijs cum laude.

Na afloop drinken we met elkaar koffie of thee. Aansluitend is er een (gratis) kerstmaaltijd waarbij ook iedereen welkom is! tĂŶŶĞĞƌƵͬũŝũŽŽŬŐĞďƌƵŝŬǁŝůƚŵĂŬĞŶǀĂŶĚĞ ŬĞƌƐƚŵĂĂůƚŝũĚ͕ǁŝůƚƵĚĂƚĚĂŶǀŽŽƌϭϲĚĞĐĞŵďĞƌ ĚŽŽƌŐĞǀĞŶĂĂŶ͗ 'ŝũƐďĞƌƚŚĂǀĂŶ,ŽƌƐƐĞŶ͗dĞů͘Ŷƌ͘ϬϰϯͲϴϱϭϳϳϲϬ ŽĨĞͲŵĂŝů͗ŐŝũƐŚŽƌƐƐĞŶΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ

SPEELGOED, CD-ROMS

EN SPELCOMPUTERS

PRETTIGE

FEESTDAGEN EN EEN SPEELRIJK 2014

De entree voor dit concert is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt echter zeer op prijs gesteld. U bent van harte welkom!

Beekstraat 46, 6231 LH Meerssen Tel. 043-3642308


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 8

‘Blijf positief. Zelfs in een krimpende economie zijn er groeimarkten. Benut die kansen door ervoor te zorgen dat je samen met anderen sterker staat.’

‘Een nieuw jaar brengt nieuwe kansen; met deze positieve energie gaan we 2014 in’

Jort Kelder,

Wim Boonstra,

Marc Cootjans,

Nederlandse journalist, columnist, televisiepresentator en voormalig hoofdredacteur van het maandblad Quote.

Chef-econoom Rabobank Groep en hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Directievoorzitter Rabobank Maastricht en Omstreken.

De Rabo Top Club Nieuwsjaarsbijeenkomst

Samen sterker

Jort Kelder en Wim Boonstra in combinatie met honderden ondernemers uit Maastricht en omgeving! Interessant? Kom dan naar de Rabo Top Club Nieuwjaarsbijeenkomst. Op maandag 20 januari 2014 heet Rabobank Maastricht en Omstreken alle ondernemende professionals uit de regio welkom om samen een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Onder het mom van de Rabo Top Club treffen honderden ondernemers en opinieleiders elkaar in het Theater aan het Vrijthof. Garantie op een succesvolle avond kan alvast gegeven worden: Jort Kelder, welbekend journalist/presentator/ columnist, en Wim Boonstra, chef-econoom Rabobank Groep, verzorgen een inspirerend programma. Beide heren zullen u op positieve wijze meenemen in hun economische visie voor de komende tijd. Zij zien genoeg kansen voor de ambitieuze ondernemer en maken u graag enthousiast om de handen ineen te

slaan en samen deze regio te versterken. Wim Boonstra: ‘Tegen ondernemers zou ik willen zeggen: laat je niet gek maken. Baseer je besluiten op feiten en niet op meningen van een ander. Blijf positief, want ook in een krimpende economie zijn er groeimarkten. Benut de kansen die er zijn; ga uit van je eigen kracht en zorg dat je samen met anderen sterker staat. Dit soort bijeenkomsten helpen je daarbij!’ Met positieve energie gaan we 2014 in. Marc Cootjans, directievoorzitter van Rabobank Maastricht en Omstreken en tevens dagvoorzitter van de bijeenkomst, sluit hier graag bij aan: ‘Een nieuw jaar brengt nieuwe kansen; met positieve ener-

gie gaan we 2014 in. De Rabo Top Club is de coöperatieve ondernemerssociëteit van onze bank. Hiermee brengen we ondernemers met elkaar in verbinding en dragen we bij aan een duurzame ontwikkeling van onze lokale samenleving. Dit blijven we ook in 2014 doen! Ik wil dan ook alle ondernemers uit Maastricht en omgeving graag uitnodigen om aanwezig te zijn bij onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Het belooft een geweldige avond te worden.’ Direct aanmelden? Dit wilt u niet missen. Meer weten of direct aanmelden? Ga dan naar: www.rabobankmaastricht.nl/nieuwjaarsbijeenkomst.

45,Alles-in-1 glasvezel

TV Internet Bellen

Nu zonder aansluitkosten t.w.v. 30,-

telfort.nl/glasvezel

Doe de postcodecheck op telfort.nl/glasvezel

088 1200 000

Telfort winkels

Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op telfort.nl of vraag er naar bij de verkoper.

Elke maand


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 9

Origin el e Nordm ann k erstbom en k oop je bij Rompelberg-Bun de

Originele Nordmann kerstbomen van 0,50 tot 10 meter Wees er snel bij..!

Afhaal centrum: Roggeveldstraat 14 - Bunde Bezoek onze website: www.rompelberg-bunde.nl Ook zondags open


v a n

Meerssen

I n f o r m a t i e

Iets veranderen aan uw woning, tuin of directe woonomgeving?

Duidelijkheid voor iedereen

Gemeente gaat bouwregels helder handhaven M De gemeenteraad heeft op 26 september 2013 besloten een verbeterslag te

Sfeervol

maken wat betreft toezicht en handhaving van de bouw- en milieuregelgeving. Bij een overtreding van wet- en regelgeving heeft de gemeente een beginselplicht tot handhaving. Tot nu toe is de gemeente niet in alle gevallen toegekomen aan het uitvoeren van die beginselplicht. Daardoor is er onduidelijkheid ontstaan of iets wel of niet wordt gehandhaafd. De gemeente Meerssen wil aan die onduidelijkheid een einde maken en is hierin geen uitzondering. In het hele land zijn gemeenten in de afgelopen jaren de handhaving nadrukkelijker gaan oppakken.

Voorkom problemen achteraf! Wij willen allemaal wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. We willen ook weleens iets veranderen aan onze woonomgeving. Het moet dan wel in de omgeving passen, veilig zijn en geen overlast veroorzaken. Daarom is in veel gevallen een vergunning nodig. Daarmee heeft u toestemming om uw project project of activiteit uit te voeren zonder dat u regels overtreedt. Neem altijd eerst contact op met de gemeente! Plannen om iets te veranderen aan uw woning of woonomgeving? Voorkom dat u achteraf in de problemen raakt. Ga tijdig voor informatie en advies langs bij de gemeente. Wij denken met u mee! Daarnaast is het verstandig om uw plannen ook met uw buren te bespreken. Vragen? Een afspraak maken? U kunt op werkdagen van 9-17 uur contact opnemen met het klantenbureau Ruimte. Telefoon: 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Voorkom problemen achteraf en trek tijdig bij de gemeente aan de bel. (Ver)bouw bewust. Wij denken graag met u mee.

Opening buurtontmoetingspunt De Ketel

d e

g e m e e n t e

Gladheidbestrijding Gemeente Meerssen 2013/2014 De winter is weer in het land. Vorst en sneeuw kunnen de nodige gladheid met zich meebrengen. De gladheidbestrijding in de gemeente Meerssen bestaat uit twee soorten strooiacties. Strooiacties die worden uitgevoerd als gladheid wordt voorspeld, bijvoorbeeld als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten, mist in combinatie met vorst, gladheid door condensatie en als sneeuw of ijzel voorspeld is. Daarnaast zijn er strooiacties die plaatsvinden op het moment dat het daadwerkelijk glad is. In de gemeente Meerssen wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid, dus voordat het daadwerkelijk glad is. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dus gebeuren, dat het al glad is, vóórdat de strooiwagens hun route hebben gestrooid. Blijf dus altijd voorzichtig! Niet alle wegen en straten in de gemeente worden gestrooid De gladheidbestrijding beperkt zich tot de doorgaande wegen, busroutes, hellende wegen, vrijliggende fietspaden, diverse wijkontsluitingswegen en een beperkt aantal wegen die vanwege hun type verharding extra gevoelig zijn voor gladheid. Let op: voor een goede werking van het strooizout is ook voldoende verkeer nodig. Het verkeer zorgt namelijk voor de menging van het zout met de sneeuw. Afhankelijk van de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen kan de gemeente besluiten om alleen hoofd/busroutes en/of de bruggen en koude gevoelige locaties te strooien. De strooiroutes treft u aan op www.meerssen.nl (Werk in Uitvoering)

Per 1 januari 2014: start inhaalslag Om eenduidigheid te bevorderen en de schijn van partijdigheid te voorkomen, gaat de gemeente met ingang van 1 januari 2014 de achterstand in handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening (o.a. bouwen) en milieu wegwerken. Het betreft vooral illegale woningsplitsingen. Gemeente Meerssen Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland CliĂŤntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur, tel. 043-8507100. ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Klantenbureau Ruimte tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 Griffiebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 11-12-2013

Handhavingsmiddelen Waar mogelijk zal naar oplossingen worden gezocht om alsnog vergunning te kunnen verlenen. Als de regels dit niet toelaten, zal tegen de illegale situatie worden opgetreden. De middelen die de gemeente ter beschikking heeft om te handhaven, zijn het opleggen van dwangsommen en het toepassen van bestuursdwang. Het opleggen van een last onder dwangsom betekent dat als u de overtreding niet binnen de gestelde termijn beĂŤindigt, u geldbedragen aan de gemeente moet betalen tot u de overtreding zelf heeft beĂŤindigd. Een last onder bestuursdwang wil zeggen dat als de overtreding na het verstrijken van de termijn niet is beĂŤindigd, de gemeente de overtreding op uw kosten ongedaan maakt. Tijdsperiode Op dit moment is er een lijst van zoâ&#x20AC;&#x2122;n 110 gevallen waarin nog niet handhavend is opgetreden. Dit varieert van eenvoudige tot zeer ingewikkelde kwesties. De makkelijke kwesties dienen binnen enkele weken tot maanden te zijn opgelost. De moeilijke kwesties hoopt de gemeente binnen drie jaar af te handelen. De gemeente zal hiervoor tijdelijk extra menskracht inhuren. Informatie De verbeterslag wordt gecoĂśrdineerd door de afdeling Ruimte. Betrokken inwoners en bedrijven worden tijdig benaderd. Voor meer informatie over de verbeterslag zie o.a. de digitale informatiefolder Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen op www.meerssen.nl. Automatisch informatie van de gemeente in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis e-nieuwsbrief en/of bekendmakingenservice op de beginpagina van www.meerssen.nl. I

Openbare raadsvergadering Op donderdag 12 december 2013 vindt een openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de IvOO-onderwijslocatie, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen op de publieke tribune. Conceptagenda openbare deel van de vergadering: s Opening en vaststelling agenda s Vaststelling concept-besluitenlijst vergadering 7 november 2013 s Lijst van ingekomen stukken raad datumversie 2-12-2013 s Deelname Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT s Accountantscontrole jaarrekening 2013 s Regionaal Transitiearrangement Zuid-Limburg s Herijking Landgoederenzone s Recreatiestructuur Rivierpark Maasvallei s Tussenevaluatie plan van aanpak voor duurzaamheid s Heffingssystematiek rioolheffing s Vaststellen belastingverordeningen 2014 inclusief aanvullend voorstel Tarieven OZB en Rioolheffing 2014 s Grondexploitaties s Zonnepanelen s Motie tegen extra-middelen voor formatie / uitbesteding actualisatie beheerplannen (motie aangehouden in raad 7-11-2013) Conceptagenda besloten deel van de raadsvergadering s Vaststelling besluitenlijst van de besloten raadsvergadering d.d. 26-9-2013. s Besluitvorming terzake de al dan niet openbaarmaking van de besluitenlijst ingevolge het bepaalde in artikel 47 lid 2 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad. Raadsstukken ter inzage De raadsagenda en bijbehorende stukken zijn ter inzage via www.meerssen.nl (RIS = raadsinformatiesysteem). De informatie ligt ook ter inzage bij de centrale receptiebalie van het bestuurscentrum. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9-17 uur. Verslag raadsvergadering op RTME-TV RTME maakt TV-opnamen van de raadsvergadering. Een verslag hiervan kunt u vanaf de zaterdag na de raadsvergadering zien bij RTME TV-Nieuws (vanaf 20 uur in carrousel).

www.meerssen.nl

Informatie Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660. E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

Op vrijdag 13 december 2013 wordt buurtontmoetingspunt De Ketel aan de Pastoor Dominicus Hexstraat in Meerssen feestelijk geopend. Aanvang 15.15 uur. Bij deze gelegenheid wordt tevens het officiĂŤle startsein gegeven voor de bouw van het tegenovergelegen appartementencomplex van Wonen Meerssen. De officiĂŤle handelingen worden verricht door wethouder Chantal Nijkerken-de Haan en directeur Luc van den Bergh van Wonen Meerssen. U bent van harte welkom! Meer informatie zie www.meerssen.nl.

Openingstijden Kerstmis-Nieuwjaar Rond de feestdagen zijn de openingstijden van het bestuurscentrum als volgt: Vrijdag 20 december 2013 Maandag 23 december 2013 Dinsdag 24 december 2013 Woensdag 25 december 2013 Donderdag 26 december 2013 Vrijdag 27 december 2013 Maandag 30 december 2013 Dinsdag 31 december 2013 Woensdag 1 januari 2014 Donderdag 2 januari 2014 Vrijdag 3 januari 2014 Maandag 6 januari 2014

geopend van 9-15 uur (ivm kerstviering medewerkers) geopend van 9-17 uur geopend van 9-12 uur gesloten (Kerstmis) gesloten (Kerstmis) gesloten (collectieve vrije dag medewerkers) geopend van 9-17 uur geopend van 9-12 uur gesloten (Nieuwjaarsdag) geopend van 9-17 uur geopend van 9-17 uur geopend van 9-15 uur (ivm nieuwjaarsviering medewerkers)

Bewoners van smalle en bochtige straten opgelet! Bewoners van smalle en bochtige straten worden uitdrukkelijk verzocht hun auto op de oprit te zetten, zodat de strooiwagens langs kunnen. Als u geen oprit heeft, verzoeken wij u de autoâ&#x20AC;&#x2122;s allemaal aan ĂŠĂŠn kant van de weg te parkeren, zodat minimaal 3 meter rijwegbreedte overblijft. Op deze wijze is er voldoende ruimte voor de strooiwagen met sneeuwploeg. Als er onvoldoende ruimte is voor de strooiwagens, kunnen en zullen bepaalde wegen niet meer in de strooiroute worden opgenomen. Voorbeelden van smalle en/of bochtige straten zijn o.a.: s5LESTRATEN$E+LING 'ROOT"ERGHEM +ENNEDYSTRAAT $ON"OSCOSTRAAT

Past. Halmanstraat, Klein Berghemmerweg. s'EULLE-OORVELDSBERG s2OTHEM(EIDEWEGINCLUSIEFBRUG (OLSTRAATINCLUSIEFKRUISPUNT(EIDEWEG Holstraat), Eburonenstraat s"UNDE0RINSES"EATRIXSTRAAT Schade beplantingen Een negatief effect van de gladheidbestrijding kan zijn dat het strooizout in aanraking komt met de beplanting in tuinen die aan de rijweg grenzen. Dit gebeurt soms ondanks dat de gladheidbestrijders dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de strooibreedte aan de rijwegbreedte aan te passen. U wordt verzocht tijdig uw beplantingen (met name de wortels) af te schermen. De gemeente Meerssen kan voor eventuele schade aan beplantingen in beginsel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Beplanting kan immers ook door strenge vorst worden beschadigd. Er zal onder bepaalde omstandigheden gestrooid moeten worden in het belang van de veiligheid op de weg. Zoutkisten Tijdens het winterseizoen staan op vaste locaties in de gemeente zoutkisten. Het betreft locaties bij trappartijen, smalle hellingen, seniorencomplexen, bejaardenhuizen en scholen. Aangrenzende bewoners, gebruikers of beheerders kunnen hier gebruik van maken om optredende gladheid te bestrijden.

Loket Burgerzaken Het Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen etc) is op werkdagen geopend van 9-12 uur. Op donderdagavond is het loket geopend van 15-19.30 uur.

Let op! Op donderdag 2 januari 2014 is het loket Burgerzaken geopend van 9.00-12.00 uur en 15.00-17.30 uur. Wachtdienst Openbare Werken De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoedgevallen) bereikbaar via tel.043-3661888 (tijdens de openingstijden: tel. 043-3661617 / 043-3661706).

Vrijdag 3 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie gemeente Meerssen De nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur vindt plaats op vrijdag 3 januari 2014 van 17.00-19.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. Het gemeentebestuur hoopt u bij deze gelegenheid te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen. Gemeentebestuur en medewerkers wensen u een Sfeervol Kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 2014

Nieuws in het kort

Parkeertickets overal geldig s In het centrum van Meerssen geldt betaald parkeren. Met ingang van 10 december 2013 kunt u met uw parkeerkaartje op alle parkeerplaatsen in hartje Meerssen terecht. Koopt u een kaartje op parkeerplaats â&#x20AC;&#x2DC;t Bergske, dan kunt u hiermee ook parkeren op parkeerplaats â&#x20AC;&#x2DC;t Gasthoes en op de Markt. Meer informatie Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

OPROEP - sneeuw en ijsvrij houden stoepen Het gemeentebestuur doet een oproep aan inwoners en ondernemers om de stoep voor hun deur (en eventueel ook de stoep van mindervalide buren) ijs- en sneeuwvrij te blijven houden. Met name de oudere en slecht ter been zijnde buurtbewoners zullen u hiervoor dankbaar zijn. Het gemeentebestuur roept alle inwoners op alert te zijn op gladheid en voorzichtig te zijn als u de weg op gaat. Pas uw snelheid aan! Ook als er geen sneeuw ligt kan het glad zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Dit kan zelfs nog veel gevaarlijker zijn, omdat dit vaak niet zichtbaar is. Informatie Gemeentelijke Meldpunt, tel. 043-3661617 of 043-3661706. E-mail: info@meerssen.nl. Horlogeservice Weekmarkt komt waarschijnlijk niet terug

Horloges in reparatie afhalen bij gemeente Een van de marktkooplieden van de Weekmarkt Meerssen is helaas al geruime tijd niet in staat zijn standplaats in te nemen. Het gaat om Halmax Horlogeservice. Het ziet er naar uit dat hij niet zal terugkeren op de Weekmarkt. De gemeente Meerssen heeft de horloges die ter reparatie zijn aangeboden retour gehaald. De horloges zijn nu in bewaring bij de gemeente. Heeft u een horloge in reparatie gegeven bij Halmax Horlogeservice op de Weekmarkt Meerssen? Neem dan contact op met Carlo Poolen om uw horloge af te halen, tel. 043-3661677 of e-mail: carlo.poolen@meerssen.nl. U moet uw reparatiebon meenemen.

Caeciliafeest en huldiging zeven jubilarissen Zaterdag 30 november j.l. vierden we ons jaarlijks Caeciliafeest. Na de sfeervolle opluistering van de Heilige Mis ter nagedachtenis aan de overleden leden was het tijd voor het

Informatie over het plaatsen van een advertentie: Lokaal Totaal, tel. 040-2642314 E-mail: sales-support@lokaaltotaal.nl

Openbare Bekendmakingen Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiĂŤle bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten. Melding Wet Milieubeheer Melding voor plaatsen bovengrondse propaantank 1,6 m3 voor verwarming woonhuis, Tussen de Bruggen 82 Meerssen. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Informatie: tel. 043-3661677. E-mail: carlo.poolen@meerssen.nl. Omgevingsvergunningen

Acquisitie nieuwe Gemeentegids 2014-2016

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor: In september/oktober 2014 verschijnt de nieuwe Gemeentegids Meerssen sVERHOGENDAKGARAGE Meerstraat 14 2014-2016. De gids verschijnt op initiatief van de gemeente Meerssen in Bunde. samenwerking met uitgeverij Lokaal Totaal uit Eindhoven. Plaatselijke ondernemers Bezwaar mogelijk. worden de komende tijd voor het plaatsen van een advertentie benaderd door mevrouw Senna Zahzah en de heer Morad Elarji van Lokaal Totaal. Zij kunnen Informatie: tel. 043-3661702. zich via een bewijsbrief van de gemeente legitimeren. Andere advertentiewervers E-mail: info@meerssen.nl. werken NIET samen met de gemeente Meerssen. Mailing verenigingen en instellingen Lokaal Totaal heeft onlangs een tussentijdse mailing verzonden. Deze mailing is uitsluitend bedoeld voor tussentijdse actualisatie van hun eigen internetteksten. De verenigingen en instellingen die in de huidige gids vermeld staan, ontvangen in komend voorjaar pas het actualisatieverzoek voor de papieren Gemeentegids 2014-2016. Vragen? Informatie over redactionele vermeldingen: Bureau Communicatie van de gemeente Meerssen, tel. 043-3661618. E-mail: nadia.cortenraad@meerssen.nl.

interne feest. Bij binnenkomst kon iedereen bijpraten onder het genot van koffie of thee, een lekker broodje en overheerlijk gebak in prachtige creaties gemaakt door de leden zelf. Aansluitend vonden de huldigingen plaats. Namens de bond was de heer Gordijn aanwezig. Hij sprak de fanfare toe en prees de fanfare voor het feit dat onze vereniging inzet op de jeugd. Dit is tevens het speerpunt van de bond voor de komende jaren. Het is een goed teken dat onze vereniging in het 150 jarig jubileumjaar liefst zeven jubilarissen variĂŤrend tussen de 10 en 65 jaar mag huldigen. Het spreekt voor zich dat deze leden zich zeer verdienstelijk hebben ingezet voor onze vereniging en dat zij zich thuis voelen in onze fanfare. Alle jubilarissen werden gepresenteerd via het grote scherm en muzikaal begeleid onder de sfeervolle klanken van de de Kuutekapel. Door het vertrek van pastoor Ceriani werd pastoor Ismael benoemd tot Geestelijk Adviseur van onze fanfare. Hij gaf op het akoestisch gitaar een Spaanse serenade die warm ontvangen werd. Onderstaand een overzicht van de jubilarissen: Rachelle Heppenstrijdt 10 jaar Marie-JosĂŠe Aarts 10 jaar Raoul Janssen 15 jaar Toine Urlings 15 jaar Hein Sijben 50 jaar Margo Fransen 60 jaar bond Hub Jacobs 65 jaar

Op vrijdag 27 december 2013 is het loket Burgerzaken uitsluitend voor aangifte van geboorte en overlijden geopend van 9.00-10.00 uur.

Doe mee met vrijwilligersactie NL Doet s Op 21 en 22 maart 2014 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NL DOET. Dit is de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin om samen met collegaâ&#x20AC;&#x2122;s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de slag te gaan? Doe dan mee met NL DOET!

De zoutkisten worden geregeld gecontroleerd en indien nodig bijgevuld. Als de zoutkist onverhoopt eerder leeg mocht zijn, dan kunt u dit melden bij het Gemeentelijke Meldpunt, tel. 043-3661617 / 043-3661706.

Na de huldigingen was het tijd voor het spel de jongens tegen de meisjes. De organisatie was in handen van vier jeugdige leden en tot in de puntjes verzorgt. Muzikaal werd alles begeleid door onze eigen huisband. De teams waren prachtig gekleed in rose en blauw. De meisjes kwamen fanatiek uit de startblokken en bouwden een grote voorsprong op. Uiteindelijk wisten de jongens dit om te buigen tot een gelijke eindscore. De lachspieren zijn in ieder geval weer volledig tot hun recht gekomen.

Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepaginaâ&#x20AC;&#x2122;s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608. Meerssen 11-12-2013 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

monumenten mogen werken, maar de Basiliek van Meerssen heeft een bijzondere plaats in mijn hart. Die moet bewaard blijven voor het nageslacht. Daarom steun ik de Vrienden van de Basiliek door deel te nemen aan het Thuiskienen. U doet toch zeker ook mee? Op de komende jaarmarkt zal ik bij de kraam van de Vrienden van de Basiliek samen met mijn oom Ben, riefkuchen bakken voor alle deelnemers aan het thuiskienen.

Spetterende X-mass party Time Out geeft een spetterende X-mass party in het Maaslandcentrum! Op zaterdag 14 december geeft Time Out een X-mass party in het Maaslandcentrum in Elsloo. Kerst staat voor de deur en dat leidt Time Out met een spetterende feestavond in. Op de X-mass party is iedereen van harte welkom. Dus heeft u zin om ouderwets te swingen of luistert u graag naar goede live-muziek, dan bent u aan het goede adres. Want zij willen het graag samen met u vieren!

Daarna is tot in de kleine uurtjes gefeest en kunnen we terug kijken op een geslaagd feest. Rest ons iedereen te bedanken voor hun bijdrage Time Out is een grote live-band die al meer dan 10 jaar van vele markten thuis is. Met soul, latin, disco, maar ook traditionele big aan het welslagen van deze avond. band muziek, hebben zij alle ingrediĂŤnten in huis om een feestje te bouwen voor elke gelegenheid. Tijdens de X-mass party gaat het dak eraf met X-mass classics, maar ook met Steamheat, Kiss, Marcel Hofman over de thuiskienkaarten van de Stichting Vrienden Oye mi Canto, Earth Wind & Fire en meer! van de Basiliek: Mijn naam is Marcel Hofman van het gelijknamige aannemers- en Reserveer kaarten via www.maaslandcentrum.nl. voegersbedrijf uit Meerssen. Door mijn vak, heb ik veelvuldig aan Entree â&#x201A;Ź 3,50. Zaal open 20.00 uur, aanvang 21.00 uur. Meer info: www.bbtimeout.nl

Thuiskienen


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 12

Belangrijk nieuws van de Douzelage

G. Wijnands Bouwmaterialen b.v.

Uw bouwpa rtner!

SHOWTUIN/SHOWROOM

DE HELE MAAND DECEMBER

OPENINGSTIJDEN Ma. t/m Vr. 8.00 - 12.30u. en van 13.00 - 17.00u. Zaterdag 8.00 - 12.00u.

Woensdag, 11 december aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering van de Douzelage plaats. Aanvang: 20.00u. Locatie: Stella Mariscol-

BUSINESSPARK STEIN 145 ELSLOO TEL. 046 - 42 88 777

15% KORTING

lege.

*

OP TEGELS EN BESTRATING * MUV LOPENDE ACTIES

tegels | natuursteen | bestratingen systeemvloeren | bouwmaterialen

www.wijnandsbouwmaterialen.nl

Auto Service Lambriex Nu ook:

APK ZONDER AFSPRAAK! Benzine: â&#x201A;Ź 27,50 Diesel: â&#x201A;Ź 50,Aan de drie Heren 5, 6191 BH Beek 046 - 4377545 www.autolambriex.nl

Graag wil ik u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. De meesten van u zullen de naam â&#x20AC;&#x2DC;Douzelageâ&#x20AC;&#x2122; weleens hebben horen vallen, maar wat houdt die naam nu precies in? En wat kan de Douzelage wellicht voor u betekenen? Stukje geschiedenis De Douzelage werd in 1991 opgericht als â&#x20AC;&#x2DC;twinningâ&#x20AC;&#x2122;of â&#x20AC;&#x2DC;jumelageâ&#x20AC;&#x2122;-organisatie bestaande uit twaalf partnersteden. De naam Douzelage verwijst naar het woord â&#x20AC;&#x2DC;douzeâ&#x20AC;&#x2122; (twaalf) en -â&#x20AC;&#x2122;lageâ&#x20AC;&#x2122; naar (een gedeelte) van het woord â&#x20AC;&#x2DC;jumelageâ&#x20AC;&#x2122;. Twaalf steden uit de twaalf landen ondertekenden het verdrag dat de Douzelage officieel bestaansrecht gaf. De Douzelage besloot al snel om met de groei van de huidige EU mee te gaan. Daarom bestaat de Douzelage vandaag uit 27 steden uit de 27 EU-landen waarbij nu druk gezocht wordt naar een passende partner uit het nieuwste EU-land, namelijk KroatiĂŤ. Wat houdt de Douzelage zoal in? â&#x20AC;&#x153;Dat klinkt allemaal heel interessant, maar wat heb ik daaraan?â&#x20AC;?, hoor ik u denken. In deze samenwerking is eigenlijk alles mogelijk: uitwisselingen in de vorm van bezoeken over en weer van bijvoorbeeld koren, leerlingen, sporters e.d., samenwerking voor het realiseren van grensoverschrijdende projecten en veel meer. â&#x20AC;&#x153;Wat brengt het mij?â&#x20AC;?. De Douzelage bevordert van onderaf samenwerking tussen de verschillende steden in de EU en brengt zodoende de verschillende culturen â&#x20AC;&#x2DC;spelenderwijsâ&#x20AC;&#x2122; dichter bij elkaar. Het verbreedt onze blik en leert ons hoe leuk en bijzonder Europa eigenlijk is. Dat de nieuwe EU-landen niet een ver-van-mijn-bedshow zijn, maar juist een bijzondere aanvulling op het geheel. De EU in al zijn verscheidenheid, maar uiteindelijk ook zo dichtbij en herkenbaar.

WEET U HET NOG NIET VOOR DE KERST? KIES DAN VOOR DE KONIJNEBOUT OP ZIJN BEST! Cafetaria de smickel

restaurant De Dorpskroon

Konijnebout op limburgse wijze panklaar ulestraten tel: 043-3644645 bestelling tot en met 21-12-2013

wij wensen u prettige feestdagen Ă&#x152;iĂ&#x160;Â&#x201C;Â&#x153;}iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;iÂ&#x201C;iÂ&#x2DC;°Ă&#x160; >Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Â?Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x201C;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x192;VÂ&#x2026;Â&#x153;Â&#x2DC;iĂ&#x160;Ă&#x152;>>Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160; âÂ&#x153;Ă&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;}iĂ&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x2022;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x2DC;iiĂ&#x20AC;`iĂ&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;}iÂ?>Ă&#x2022;Ă&#x153;iĂ&#x20AC;`iĂ&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;}>Â&#x2DC;}iĂ&#x20AC;tĂ&#x160;>>Ă&#x20AC;Ă&#x160; met mij werkt een zeer enthousiaste en gemotiveerde Ă&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;}Ă&#x20AC;Â&#x153;iÂŤĂ&#x160;LiĂ&#x192;Ă&#x152;>>Â&#x2DC;`iĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;\Ă&#x160;>Ă&#x20AC;Ă&#x20AC;Ă&#x17E;Ă&#x160; Ă&#x20AC;Â&#x153;Â&#x201C;L>}Ă&#x160;­iÂ&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Â&#x201C;iiĂ&#x192;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;ÂŽ]Ă&#x160; Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC;iĂ&#x160; ,>i`Ă&#x152;Ă&#x192;Ă&#x160; ­Ă&#x192;iVĂ&#x20AC;iĂ&#x152;>Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Ă&#x192;ÂŽ]Ă&#x160; Â?Â?iÂ&#x2DC;Ă&#x160; -VÂ&#x2026;Â&#x2C6;vviÂ?iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160; ­*,Ă&#x160; iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Â&#x201C;i`Â&#x2C6;>ÂŽ]Ă&#x160; iĂ&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160; Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x2DC;]Ă&#x160;*>Ă&#x192;V>Â?iĂ&#x160;6Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;]Ă&#x160;>Â&#x2DC;Ă&#x160;7Â&#x2C6;Â?Â?Â&#x201C;Ă&#x192;]Ă&#x160;-Â&#x153;ÂŤÂ&#x2026;Â&#x2C6;iĂ&#x160;>Â?Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;]Ă&#x160;>Â&#x2DC;Â&#x2DC;>Ă&#x160;>Â?Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;]Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x153;ÂŤĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x192;Â&#x201C;>Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â?>Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;LĂ&#x2022;Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x152;Ă&#x160; Â?i>Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;iÂ?Ă&#x160;>Â?Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;° >Ă&#x20AC;âiÂ?Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x2C6;iĂ&#x152;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x153;>Â&#x2DC;`iÂ?}>Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x153;vĂ&#x160;>Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x152;iĂ&#x160; schieten voor informatie of leuke ideeĂŤn! Graag besluit ik dit lange verhaal met wat informatie over mijzelf. Ik woon in Houthem. Dat is natuurlijk een LiiĂ&#x152;Â?iĂ&#x160;Ă&#x203A;Ă&#x20AC;iiÂ&#x201C;`]Ă&#x160;Â&#x201C;>>Ă&#x20AC;Ă&#x160;`Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;`>Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x201C;Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; naar school gaan/gingen, ben ik goed bekend geraakt met iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;°Ă&#x160; Ik werk sinds 1987 als zelfstandig grafisch vormgever en doe dat nog steeds met erg veel plezier. Kunst en cultuur hebben mijn interesse, maar eigenlijk vind ik alles leuk en interessant als er maar een gedreven verhaal achter zit! Graag ga ik met behulp van uw ideeĂŤn enthousiast aan de slag! Annigje Luns-Kruytbosch Info: www.douzelagemeerssen.nl www.douzelage.org annigje@online.nl telefoon: 06 51525466

GĂ&#x201E;Ă&#x2013;LS MANNENKOOR GMK

KERSTCONCERT m.m.v. Ensemble uit Fanfare Geulle Brass aan de Maos uit Harmonie Geulle GalouKidz Kinderkoor Gulpen Zanggroep E-Motion Elsloo * Zondag 22 december â&#x20AC;&#x201C; Kerk Geulle/Moorveld Aanvang 14.30 uur â&#x20AC;&#x201C; Toegang gratis * Nazit in de Kollekamp

Hieronder een greep uit de projecten waar wij de laatste jaren mee bezig zijn geweest: UĂ&#x160; Ă&#x160; iÂ&#x2DC;iÂ?Ă&#x2022;Ă?Ă&#x160;Ă&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x160;iiĂ&#x152;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;­iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x2026;Â&#x153;Ă&#x2022;Ă&#x192;Â&#x2C6;>Ă&#x192;Ă&#x152;iĂ&#x160;>Â&#x201C;>Ă&#x152;iĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;VÂ&#x2026;Â&#x2C6;Â?`iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160; Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x160; iÂ?}Â&#x2C6;lĂ&#x160;­Â&#x153;Ă&#x2022;vv>Â?Â&#x2C6;âiÂŽĂ&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x2022;Ă?iÂ&#x201C;LĂ&#x2022;Ă&#x20AC;}Ă&#x160;­ Â&#x2C6;i`iĂ&#x20AC;>Â&#x2DC;Ă&#x203A;iÂ&#x2DC;ÂŽĂ&#x160; Â&#x17D;Ă&#x153;>Â&#x201C;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x201C;ä£Ă&#x201C;Ă&#x160;Â&#x2DC;>>Ă&#x20AC;Ă&#x160;iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;}iâ>Â&#x201C;iÂ&#x2DC;Â?Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;Ă&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160; workshop te volgen onder bezielende leiding van Â&#x2DC;Â&#x2DC;iĂ&#x160; >Ă&#x20AC;Â&#x2DC;iĂ&#x203A;iÂ?`Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;iÂ?Â&#x2C6;Ă?Ă&#x160;7Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x192;° UĂ&#x160; Ă&#x160;*Â&#x153;Â&#x153;Â?Ă&#x192;iĂ&#x160;Â&#x201C;>Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2DC;Â?Â&#x153;ÂŤiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x160; Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x2DC;>Ă&#x160;Ă&#x153;iĂ&#x20AC;`iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;}iLĂ&#x20AC;>VÂ&#x2026;Ă&#x152;Ă&#x160;LÂ&#x2C6;Â?Ă&#x160;}iâÂ&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2DC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;âÂ&#x153;`>Ă&#x152;Ă&#x160;âÂ&#x2C6;Â?Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;>>Ă&#x152;Ă&#x160; Ă&#x153;>Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;>Ă&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x160;iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x201C;ä£Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x152;iĂ&#x160;Â?Â&#x153;ÂŤiÂ&#x2DC;°Ă&#x160; UĂ&#x160; Ă&#x160; Ă&#x2022;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x201C;>>Â&#x17D;Ă&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;ÂŤĂ&#x20AC;>VÂ&#x2026;Ă&#x152;Â&#x2C6;}Ă&#x160;}iÂ&#x2039;Â?Â?Ă&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;iiĂ&#x20AC;`Ă&#x160;LÂ&#x153;iÂ&#x17D;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160; (historische) verhalen uit de 27 partnersteden. Deze opsomming is verre van compleet. U kunt voor aanvullende informatie de websites bezoeken (adressen vindt u onderaan). Â&#x153;VÂ&#x2026;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;Â&#x2DC;Ă&#x2022;Ă&#x160;`Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160;Â?iâiÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â&#x2026;>>Â?Ă&#x160;Â&#x2C6;`iilÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2026;iLben over een eventueel project, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

BEUM-ELEKTRO B.V. Audio - Video Huishoudelijke apparaten Inbouwapparatuur - Alle topmerken

E D IE N S T E IG E N S E R V IC IJKOSTEN GEEN VOORR

Klinkenberg 94-100 6231 BE Meerssen Tel. 043 - 364 34 46 Fax 043 - 365 62 55

Zalig Kerstfeest en voor 2014 veel gezondheid, geluk en tevredenheid

Voorzitterschap onder bezielende leiding van Karel >Â?Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;Ă&#x152;Ă&#x160;iiÂ&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2C6;Â&#x2DC;`i >Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x153;Â&#x2C6;i}Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`Â&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x160;>Â?Â?iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x2DC;`Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Â&#x201C;>Â?Â&#x2C6;}Ă&#x160;LĂ&#x2022;Ă&#x20AC;}iÂ&#x201C;iiĂ&#x192;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;]Ă&#x160;>Ă&#x20AC;iÂ?Ă&#x160;>Â?Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;°Ă&#x160;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;Â&#x2026;iivĂ&#x152;Ă&#x160;âÂ&#x2C6;VÂ&#x2026;Ă&#x160;`Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;`iĂ&#x160; jaren heen onvoorwaardelijk ingezet voor de organisatie. Jarenlang vervulde hij de functie van voorzitter van âÂ&#x153;Ă&#x153;iÂ?Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;}Ă&#x20AC;Â&#x153;iÂŤĂ&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;>Â?Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x153;iÂŤilende voorzitter van de Douzelage als geheel. Zijn enthousiasme voor de â&#x20AC;&#x2DC;Europese zaakâ&#x20AC;&#x2122; heeft er mede toe geleid dat de Douzelage vandaag nog springlevend is. "Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;Ă&#x160;âÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;LiâÂ&#x2C6;iÂ?iÂ&#x2DC;`iĂ&#x160;Â?iÂ&#x2C6;`Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;}Ă&#x20AC;Â&#x153;iÂŤĂ&#x160;iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;sen met allerlei leuke en interessante projecten bezig `Â&#x2C6;iĂ&#x160;Ă&#x153;iĂ&#x160;}Ă&#x20AC;>>}Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â?`iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;6Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x153;iÂ?Â&#x2C6;VÂ&#x2026;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;° De tijd is echter gekomen dat hij een stapje terug doet. >Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Â?Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;Ă&#x160; LÂ?Â&#x2C6;Â?vĂ&#x152;Ă&#x160; Â&#x2026;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160; Â&#x2DC;Â&#x153;}Ă&#x160; Â?Â&#x2C6;`Ă&#x160; Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160; `iĂ&#x160; Ă&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;}Ă&#x20AC;Â&#x153;iÂŤ]Ă&#x160; Â&#x201C;>>Ă&#x20AC;Ă&#x160; draagt graag het voorzitterschap over aan de volgende }iÂ&#x2DC;iĂ&#x20AC;>Ă&#x152;Â&#x2C6;i°Ă&#x160;/Â&#x2C6;Â?`iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x160;`iĂ&#x160;6Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ?Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x201C;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;Â&#x17D;>Â&#x2DC;`Â&#x2C6;`>>Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160; `iĂ&#x160;vĂ&#x2022;Â&#x2DC;VĂ&#x152;Â&#x2C6;iĂ&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;âÂ&#x2C6;Ă&#x152;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160; Â&#x153;Ă&#x2022;âiÂ?>}iĂ&#x160;iiĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x192;iÂ&#x2DC;°Ă&#x160; i`iĂ&#x160;`>>Ă&#x20AC;Â&#x153;Â&#x201C;Ă&#x160;Ă&#x153;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x160;}Ă&#x20AC;>>}Ă&#x160;Â&#x17D;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x160;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ?Â?iÂ&#x2DC;°Ă&#x160; Â&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2DC;>>Â&#x201C;Ă&#x160;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x2DC;Â&#x2C6;}Â?iĂ&#x160;Ă&#x2022;Â&#x2DC;Ă&#x192;Â&#x2021;Ă&#x20AC;Ă&#x2022;Ă&#x17E;Ă&#x152;LÂ&#x153;Ă&#x192;VÂ&#x2026;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x17D;Ă&#x160;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x153;ÂŤĂ&#x160;`Ă&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x160; >>Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;>>Â&#x2DC;`iĂ&#x160;Ă&#x153;Â&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;`>}Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x152;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x17D;Â?iĂ&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;>Ă&#x20AC;iÂ?Ă&#x160;>Â?Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;

Ledenvergadering BRUG-M De eerstvolgende ledenvergadsering wordt gehouden op woensdag 18 december in gemeenschapshuis â&#x20AC;&#x2DC;De Koelâ&#x20AC;&#x2122; te Rothem, aanvang 20.00 uur. Deze vergadering is openbaar, dus ook toegankelijk voor niet-leden. Echter, stemrecht, in dit geval over het programma, hebben alleen de Â?i`iÂ&#x2DC;°Ă&#x160;iivĂ&#x152;Ă&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;iĂ&#x192;Ă&#x192;iĂ&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160; ,1Â&#x2021;]Ă&#x160;`>Â&#x2DC;Ă&#x160;LiÂ&#x2DC;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;âiÂ&#x17D;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â?dens deze vergadering welkom ! U kunt zich ook vóór of na deze vergadering als lid (met contributiebetaling ad. â&#x201A;Ź 18,-) inschrijven. Inmiddels zijn er ook enkele bijeenkomsten geweest met de aangemelde kandidaat-raadsleden, die eveneens inbreng leveren voor het te ontwikkelen partijprogramma. We hebben een stel positieve, kundige mensen met verschillende kwaliteiten bij elkaar zitten en de bijeenkomĂ&#x192;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; âÂ&#x2C6;Â?Â&#x2DC;Ă&#x160; Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Â&#x201C;>Ă&#x152;iĂ&#x160; Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;ÂŤÂ&#x2C6;Ă&#x20AC;iĂ&#x20AC;iÂ&#x2DC;`°Ă&#x160; >>Ă&#x20AC;Ă&#x160; Ă&#x153;iĂ&#x160; âÂ&#x153;iÂ&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Â&#x2DC;Â&#x153;}Ă&#x160; verdere aanvulling, met name van vrouwen ! Op dinsdag 14 januari 2014 is wederom een ledenver}>`iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160; ,1Â&#x2021;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;`Ă&#x152;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x17D;>Â&#x2DC;`Â&#x2C6;`>Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Â?Â&#x2C6;Â?Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160; de gemeenteraadsverkiezingen definitief vastgesteld. Dan kunnen we ook de namen van onze kandidaat-raadsleden bekend maken en vervolgens zal gestart worden met de Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;Â&#x2C6;iâÂ&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x192;V>Â&#x201C;ÂŤ>}Â&#x2DC;i°Ă&#x160;Â?Â?iĂ&#x192;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;>ÂŤĂ&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;>ÂŤĂ&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;dige zorgvuldigheid. Wilt u meer weten over partij BRUG-M, dan kunt u contact opnemen met Rene van Druenen, voorzitter; T: 06-2032.7829, E: rene.vandruenen@home.nl Jan Gulikers, initiatiefnemer en lid programmacommissie van BRUG-M; T: 06-2042.8032, E: jan.gulikers@home.nl Enige informatie kunt u ook vinden op de site: www.brug-m.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

TE KOOP Holstraat 154 - Meerssen

Halfvrijstaand te renoveren woonhuis op ruim perceel. Ligging: Perceel oppervlak: Bouwjaar: Woonoppervlak: Aantal slaapkamers: Vraagprijs:

kerkdorp Rothem 618m2 1965 / aanbouw 1973 167m2 4 ¼ 200.000,- k.k. (*)

(*) Aanvaarding: per direct / in overleg. (**) Mogelijkheden tot koop aansluitend weiland met eigen toegang. Bel voor meer informatie The Housing Company: 043-3900399 Of kijk op internet: http:www.thehousingcompany.nl

Nieuws van

Mannenkoor Borgharen Maastricht Mannenkoor Borgharen Maastricht staat een drukke maand te wachten. Het koor is momenteel op vele fronten actief. Om te beginnen vindt op zaterdag 14 december de afsluiting plaats van de zangcursus “Ontdek je stem” onder leiding van Hennie Ramaekers.

pagina 13

Deze cursus nam in totaal 6 zaterdagochtenden in beslag en is primair bedoeld als kennismaking, d.w.z. voor mannen zonder zangervaring. De eerste bijeenkomst vond plaats in aanwezigheid van Martin Hurkens, de Limburgse winnaar van Holland’s got talent 2010. Mannenkoor Borgharen Maastricht is verheugd over de uitstekende opkomst bij deze zangcursus: liefst 15 mannen nemen deel. De afsluiting op 14 december a.s. zal gepaard gaan met de feestelijke uitreiking van een certificaat, om 12.15 u. in gemeenschapshuis De Haarderhof in Borgharen-Maastricht. Tevens zal dan duidelijk worden wie van de deelnemers verder wil en kiest voor een lidmaatschap van het koor. Daags erna, op zondag 15 december, houdt het koor om 15.00 u. zijn jaarlijkse kerstconcert in de parochiekerk van Borgharen, onder leiding van dirigent Roger Moens. Deze keer zal Jeugdkoor De Beltoontjes uit Maastricht, onder leiding van Petra Lamberts, medewerking verlenen. Na afloop is er een gezellige nazit in De Haarderhof. Op dinsdag 24 december verzorgt Mannenkoor Borgharen Maastricht de jaarlijkse nachtmis in de Koepelkerk van Maastricht. Aanvang 22.00 u. Uitgevoerd wordt o.a. de de Missa salve regina pacis van Heinrich Huber. Het laatste evenement dat Mannenkoor Borgharen Maastricht in het jaar 2013 houdt is het Silvesterconcert op zondag 29 december om 16.00 u. in De Haarderhof. Dit concert vindt plaats in samenwerking met Fanfare St. Gregorius Borgharen.

Kerstconcert in de Basiliek Aanstaande zondag 15 december, verzorgt het Basilicakoor Meerssen het Kerstconcert in de Basiliek van Meerssen. Aanvang 16.00 uur. Tijdens dit concert zullen werken ten gehore worden gebracht van onder andere J.S. Bach, J. Gallus, A. Diabelli en van de bekende componist F.X. Gruber ( Stille Nacht, Heilige Nacht). Tussendoor zal onze organist Rob Waltmans, enkele prachtige kerstcomposities op het orgel spelen. Het Basilicakoor hoopt u met dit concert al in de juiste kerstsfeer te brengen. De muzikale begeleiding is in handen van onze organist Rob Waltmans en de algehele leiding bij Claudia Kranen-Moonen. U kunt al deze informatie terug vinden op de webside van het koor: www.basilicakoor.nl . U kunt ook telefonisch kontakt opnemen met de voorzitter, Jan Swanenvleugel, telefoon 043-3642691 of Cyriel Voncken, telefoon 043-3647060. U kunt ons ook bezoeken op de repetitie-avond, elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Proostenkelder achter de Basiliek. Het Basilicakoor Meerssen heet u graag welkom bij alle uitvoeringen !

Focus op de toekomst! Op initiatief van huidig raadslid Marcel Smeets en voormalig wethouder Maureen Gubbels zal de nieuwe politieke partij FOCUS meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Meerssen, welke plaatsvinden op woensdag 19 maart 2014. Een politieke partij welke Fair, Open, Communicatief, Uniform en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan en nu bezig is om een stevig fundament onder de partij te leggen. Inmiddels is een groep enthousiaste Groot-Meerssenaren bezig met de statuten en huishoudelijk reglement voor de formele gang zaken, evenals het maken van het verkiezingsprogramma en website. Om een zo breed mogelijk draagvlak onder de inwoners van de gemeente Meerssen te creëren is FOCUS op zoek naar mensen die zich beschikbaar willen stellen als kandidaat raadslid, een functie als bestuurslid ambiëren of als lid / sympathisant zich aan FOCUS willen verbinden. De contributie zal 15, - Euro per jaar bedragen waardoor men stemrecht en inspraak heeft binnen FOCUS. Vanaf vrijdag 6 december kunt u de website www.focusmeerssen.nl bezoeken. Informatie over o.a. kandidaat raadsleden en een aanmeldingsformulier om lid te worden van FOCUS is hierop terug te vinden. De eerste ledenvergadering van FOCUS zal worden gehouden op DINSDAG 17 DECEMBER 2013 in Cafe-Zaal Regina, Sint Agnesplein 3 te Bunde. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur en op de agenda staan o.a. de volgende punten: - statuten en huishoudelijk reglement - toelichting op verkiezingsprogramma - benoemen van partijbestuur - Logo en website presentatie - Kandidaat raadsleden Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor iedereen waarbij opgemerkt dient te worden dat alleen de leden van FOCUS stemrecht hebben. Hebt u na het lezen van bovenstaande interesse om een bijdrage te leveren aan de nieuwe politieke partij FOCUS of wenst men meer informatie? Neem dan contact op met: Marcel Smeets, Volderstraat 73, 6231 LB Meerssen. T: 06 51224436 E Mail: m.msmeets@kpnmail.nl Maureen Gubbels, Meerstraat 37, 6241 ND Bunde T: 06 36155183 E Mail : maureen.gubbels@gmail.com

Eerste biologische supermarkt in Meerssen Ook voor uw duurzame kerstinkopen of kerstpakketten Open: di t/m vr van 09.30 tot 18.00 uur; za van 09.00 tot 17.00 uur Extra openingsdagen: 23 december 30 december van 09.30 tot 18.00 uur Gesloten: 1e en 2e kerstdag; 1 en 2 januari

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2014. Eric en Petra Crauwels Klinkenberg 150, Rothem

043-3638000 - www.maisonletoile.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode REKLAME VAN 13 T/M. 19 DECEMBER

Soepvlees met been 500 gr. ..................... €4,25 Stukje rosbief (lappen) 500 gr. ................. €7,50 Gebakken spek 100 gr. ............................... €1,40 Boterhamworst 100 gr. ............................... €0,99

DINSDAG: 4 halen 3 betalen

Zigeunerschnitzels

WOENSDAG: Vers gehakt 500 gr................................ €3,00 Braadworst 500 gr. ............................... €3,25

DONDERDAG: Malse biefstuk 100 gr. .......................... €2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: Kant en klaar zuurvlees

500 gram €6,75 HET BESTE:

Rundvlees: tournedos,carpaccio, ribeye, rosbief, rollade, kogelbiefstuk, enz. Kalfsvlees: fricandeau, oester, poulet, enz. Varkensvlees: rollade, fricandeau, beenhammetje, kersthaasjes, varkenshaas, enz. Lamsvlees: lamsbout, koteletten, filet, rack, enz.

FEESTELIJKE GOURMET-FONDUE-EN STEENGRILLSCHOTELS Bestellijsten liggen klaar in de winkel. Garant voor kwaliteit

Slagerij v.d. NOBELEN en ZN. St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

Profile Tyrecenter Maastricht Korvetweg 20-22, 6222 NE, Maastricht, Telefoon: 043 – 3638585 Ma t/m Vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 u. Zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00 u.

2x per week op dinsdag en donderdag APK

AKTIE nu €17,50 Nationale APK autobon ook geldig. Wij zijn er ook voor particulieren. dak- en bouwservice

Gubbels voor vrijblijvende informatie: Tel. 043-3654047 Gsm 06-20019581 japmgubbels@hetnet.nl

pagina 14

Terugblik Aanhawwersj De adventstijd is begonnen, hetgeen voor de Aanhawwersj een ‘rustige’ maand betekent, want in de maand december mogen wij als SLV-vereniging niet in officieel tenue acteren. Graag geven we een kleine terugblik van hetgeen zich vanaf de elfde van de elfde heeft afgespeeld. Opening seizoen Het nieuwe seizoen is van start gegaan op 11-11-2013, waarbij voor ons prinsenpaar Prins Marco I en Prinses Nicole de bel voor de tweede carnavals-helft heeft geklonken. Op maandag 11-11-2013 hebben we samen met jeugdcarnavalsvereniging “De Geulmennekes”, de Sociëteit van Ereleden & Auwd Prinsen, Sjots en Sjeif met prins Flip en vele genodigden het nieuwe carnavalsseizoen geopend met een Heilige Mis in de Basiliek van het Heilig Sacrament. Kersverse kapelaan Roderick van Attekum had eerder dit jaar met onze president Jos Vandewall afgesproken om deze H. Mis voor te willen gaan, en heeft dit op een sublieme manier verwezenlijkt. Aansluitend vonden in onze prinsentempel café-zaal de Keizer de officiële plichtplegingen plaats en eenieder kreeg zijn steek weer opgezet. Dit jaar werd Raymond Scheepers in het zonnetje gezet vanwege zijn 11-jarig lidmaatschap bij de Aanhawwersj. Op deze avond werd tevens afscheid genomen van een tweetal leden van de raad van elf, te weten Charel Jeuken en Theo Reinders. Zij werden bedankt voor hun inzet, waarbij Charel aan heeft gegeven op de achtergrond toch nog wat Aanhawwersj-activiteiten te willen blijven steunen. Liedjeskonkoer: De Kloomp wint met DAS SCHWEIN Op zaterdag 16 november 2013 vond in de Stip het jaarlijkse liedjeskonkoer plaats met dit jaar 9 liedjes. Alle nummers waren eerder die maand in de studio in België op CD gezet, en de artiesten zongen op de muziekband hun nummer. Een pluim op de hoed van de commissieleden Charel, Eric en Wil, die het Liedjeskonkoer onder hun hoede hebben, en er voor gezorgd hebben dat alles precies volgens planning is verlopen. De spits werd afgebeten door De Neive met hun winnende schlager van vorig jaar. De strijd ging gelijk op tussen een paar zeer sterke deelnemers die muzikaal meer dan aan elkaar gewaagd zijn. De Sjtummingmekersj, De Kloomp en Sjeigelentaire gingen nek aan nek de finale in. De spanning was te snijden. Uiteindelijk kwam daar dan het verlossende woord van de MVK jury. Met een supergoed nummer overwint De Kloomp met ‘Das Schwein’ het MVK en werden ze de nieuwe nummer 1 in de top 9 van seizoen 2013-2014. Op de voet gevolgd door Sjeigelentaire op plaats twee en Entouraasj de derde plaats. De presentatieprijs was dit jaar De Sjtummingmekersj met hun liedje ‘Samba Marsana’. Ook dit jaar was het MVK weer een groot succes. Een super gezellige avond met gezonde onderlinge strijd en spanning in de zaal. Hiervoor willen we dan ook alle deelnemers bedanken voor hun muzikale inzet. De vakjury Riny Thewessen, Gaston Jacobs, Adrie Vandewall en Patty van de Weerdt. Ook de medewerkers van de Stip hebben hun beste beentje voorgezet om eenieder tot in de kleine (late: lees vroege) uurtjes te kunnen verzorgen. Ook alle anderen die hun steentje bijdroegen aan deze avond nogmaals hartelijk bedankt. Heeft u deze avond gemist of wilt u nogmaals alle nummers een keer horen: de CD is te koop voor 5 euro op de welbekende verkoopadressen: Cigo aan de Beekstraat, kapsalon Wil Ubachs aan de Volderstraat of bij de leden van de MVK-commissie. Gouden Narrenkap 2013. De algemene ledenvergadering van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV) had eerder dit jaar unaniem ingestemd met de voorgedragen laureaat Gouden Narrenkap 2013: Ummer d’r Naever. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 30 november 2013 werd de Gouden Narrenkap door het SLV-bestuur uitgereikt in Kasteel Hoensbroek. Tijdens een spectaculaire feestavond vond de huldiging plaats en aansluitend krachtig onderstreept in het bijzijn van heel vastelaovesminnend Limburg. Sjampsjeut 2014. De Sjampsjeut-commissie is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe Sjampsjeut 2014. De adverteerders hebben weer een uitnodiging gekregen om hun producten/diensten middels een advertentie te promoten. Mocht u geen brief hebben ontvangen, maar toch een advertentie in de nieuwe Sjampsjeut te willen plaatsen, vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat van onze vereniging. Club van Sympathisanten. De (oud-)leden van de Club van Sympathisanten hebben inmiddels een brief gekregen met daarin het programma voor het komend seizoen. De eerste aanmeldingen voor het nieuwe seizoen zijn naar aanleiding van deze brief spontaan binnengekomen. Een van de voordelen van het lidmaatschap van deze club is o.a. het gratis verkrijgen van de nieuwe CD van het naderende Liedjeskonkoer. Als u géén brief heeft ontvangen, maar toch voor een gering bedrag van 25 euro lid wil worden van deze club, kunt u zich vervoegen bij Jack Franssen, Jef Conings of Eric Smeets. Op onze internetsite www.cvdeaanhawwersj.nl staan alle gegevens omtrent de Club van Sympathisanten.

Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

Heemkundevereniging Meerssen Op donderdag 12 december nodigt de Heemkundevereniging leden en niet-leden uit voor een lezing in de synagoge van Meerssen. De lezing “Jodendom in en na de oorlog in Limburg” wordt gehouden door de heer Ger Kockelkorn en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Bent u nog nooit in de synagoge geweest dan krijgt u naast een boeiende lezing tevens de kans om dit bijzondere gebouw van binnen te ervaren.

Laat ons niet in de kou staan ! De donkere ,QVWXLIDYRQWXXUOLMN dagen voor kerst zijn aangebroken en kerstmis nadert met rasse schreden. De verwarming kan zo langzamerhand al weer wat hoger en het is wachten op de eerste sneeuw. December is van oudsher een feestmaand met Sinterklaas, de kerstdagen, en uiteraard oude jaarsdag. Dit betekent dat december ook een dure maand is voor ons allen, cadeautjes, wat luxer eten en drinken en misschien wat andere extraatjes. Gelukkig zijn velen van ons nog steeds in de gelegenheid om dit ook nog allemaal te kunnen doen voor hun gezin. Er zijn echter ook steeds meer mensen die blij zijn dat ze de normale maanden kunnen doorkomen en de eindjes aan elkaar geknoopt krijgen. Deze mensen willen wij helpen in deze toch al dure maand met de lege flessen actie die wij verleden jaar voor het eerst hebben gehouden. Normaal gesproken zetten wij ons in voor de kinderen van de basisschool om hun een leuke vrijdagavond te bezorgen met activiteiten als excursies, sport, spellen enzovoort. Toen wij de kinderen verleden jaar vertelden wat we van plan waren konden velen van hun zich niet voorstellen dat niet alle kinderen snoep, drinken en eten konden pakken zoals het hun uitkomt, omdat dit bij de meesten van ons thuis zat voor handen is. De kinderen waren enthousiast over de flessenactie en zouden allemaal komen helpen. Toen zich echter op die vrijdag een recordaantal kinderen melde wisten wij niet wat we zagen. 2,5 uur hebben we verdeeld in 2 groepen met de kinderen deur aan deur in Rothem lege flessen en donaties opgehaald. Cafe’s, flats, seniorenwoningen, restaurants alles hebben we bezocht. De vele flessen, de gulle donaties en de hartverwarmende reacties van de mensen maakten van deze avond een succes. Wat ons vooral ontzettend raakte en goed deed was het enthousiasme van de deelnemende kinderen die zich belangeloos en met hart en ziel hebben ingezet en letterlijk de benen onder hun lijf uit hebben gelopen om een ander te helpen. In deze moderne tijd van pesten, treiteren, het ontbreken van respect en normen en waarden was dit voor ons als leiding het allermooiste aan deze actie. De kinderen lieten ons zien dat ze zich terdege realiseerden dat zij het goed hebben thuis en dat er minderbedeelden zouden kunnen zijn onder hun vriendjes of vriendinnetjes en dat zij deze door middel van deze actie konden helpen. Er is dus nog wel degelijk hoop voor de toekomst als de kinderen tot dit besef kunnen komen. Wij hopen dat u als ouder(s), hierdoor geïnspireerd bent en de kinderen laat zien dat jullie dit ook waarderen als we bij u aanbellen voor deze actie. Vrijdag 13 december zullen wij ongeacht het weer van 19:00 tot 21:30 weer van deur tot deur gaan in Rothem om te kijken of we het succes van verleden jaar kunnen herhalen en wellicht kunnen evenaren. Laat vrijdag de 13e voor een keer geluk brengen en geef gul aan de kinderen dan kunnen wij met de kinderen en namens u ook weer gul geven aan de voedselbank in onze gemeente. Voor de inwoners van Meerssen is er op donderdag 12 en vrijdag 13 december gelegenheid tot inleveren van flessen of donaties bij Cafe de Keizer op de markt in Meerssen van 18:00 tot 21.30 uur. Namens de kinderen en leiding van SJWR / Avontuurlijk willen wij u nu alvast bedanken voor uw bijdrage en wensen wij iedereen vast hele gezellige en zorgeloze feestdagen.

Alternatief voor bioscoopavond Afgelopen week zijn we lekker binnen gebleven, het geplande bioscoop bezoek kon helaas niet doorgaan omdat er geen kinder of familiefilm draaide na 18:00 uur. We hebben daarom als leuk alternatief het grote sinterklaas surprisespel gespeeld. Iedereen heeft zich goed geamuseerd en iedereen heeft ook minimaal een surprise gewonnen. Komende week gaan we wel naar buiten, ongeacht het weer!!! We hebben dan namelijk onze lege flessen actie. Kleed je dus goed, we gaan alle deuren in Rothem af om zoveel mogelijk statiegeldflessen of donaties te verzamelen. Dus trek goeie wandelschoenen en warme kleren aan want of het regent of sneeuwt we gaan naar buiten. We vertrekken om 19:00uur in twee groepen dus we hopen jullie graag allemaal te zien vrijdag 13 december om 18:45 in de kelder van de koel.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 15

Barbara avond

De kerst staat voor de deur. Deze gezellige tijd is kostbaar, dus waarom zouden we uren in de keuken staan? ` Alle bestellingen dienen uiterlijk op woensdag 18 dec. doorgegeven te worden. Prijzen zijn excl. statiegeld van glaasjes e.d. Deze bestelling kunt u alleen afhalen op dinsdag 24 dec. van 10-16 uur in Maastricht of Meerssen. Extra geopend: zondag 22 dec. 12-17 uur, maandag 23 dec. van 10-18 uur, dinsdag 24 dec. van 10-16 u.

Laag Gubbelstraat 14, Maastricht 043-3900910 Stationstraat 4, Meerssen 043-7370169 info@saveurs.nl

A.s zaterdag 14 dec. is het zover onze wel bekende Barbara avond. Zoals bekend zullen we eerst om 18.00 uur de H.mis gaan bijwonen in de Baseliek.Na de H mis zullen we naar ons Schutters lokaal Cafè starclub gaan.En kan het feest beginnen. Op deze avond zullen ook de winnende loten bekend worden gemaakt op een heel leuke wijze.Mocht U niet kunnen wachten tot de volgende geulbode en wilt U weten of U een geweldige prijs hebt gewonnen de schutterij heet U van harte welkom op deze avond.Deze avond zal ook een invulling krijgen van d.j Yves dus de voetjes kunnen van de vloer voor jong en oud. De Schutterij heet U op deze avond van harte welkom. Op 28 dec. staat er een gezellige activiteit op het programma en wel KERSTBALLEN SCHIETEN. Bent u nieuwgierig wat dit inhoud kom gerust een kijkje nemen en wellicht schiet U een balletje mee. Langzaam beginnen de kerst kriebels al te komen en staat de kerst boom bij vele al mooi in de kamer.Mochten er mensen zijn die kerstballen in overvloed hebben en er graag afstand van willen doen {GEEN PLASTIC BALLEN }zou U de Schutterij nog een groot plezier mee kunnen doen. U kunt dit aan de Schietmeesters laten weten clemmensvoncken@lijbrandt.nl of iet.jan@hetnet.nl of bij onze Koning Willem van het Veer. Mededelingen: 14 dec. Barbara avond. Verzamelen geheel in uniform om 17.00 uur Cafè Starclub waarna om 18.00 uur H.mis 28 dec. Kerstballen schieten in Cafè Starclub nadere info volgt.

Sjots & Sjeif Nuuts Ut kalenderjoar zit weer bienoa der op en dat beteikent tot veur de mansluu in Meersje de belangriekste daag van ut joar der aan geit koome. Op zoondig 5 jannewarie goon ver de stip weer op zunne kop zittuh. Aug dit joar zeen veer weer gans oetverkoch en de kaartuh weure gedruk. Dees kint geer op zoaterdig 21 December tusje 19.00 en 20.00 aafhoole bie Cafe de Starclub. De kaartuh koste € 17,00 en motte contact weure betaald. Es geer nog gein kaart hub heit ut geine zeen um langs te koome want veer hubbe zelfs al un flinke wachlies. Aug kinne veer ug al vertille tot de receptie van Prins Flip plaatsvink op zoaterdig 22 Maart. Veur dizze oavend hubbe veer de topband Wahnsinn vasgelag. Dit moag geer neet missuh en mot geer ug dus al mer uns urgus goon notere. Zjus wie veurig joar zalle veer aug weer prezent zeen op de alternatieve nuujjoarsreceptie in Cafe de Keizer op 1 jannewarie. Zwa wiet geer zeet zitte veer neet rustig toes op de bank meh zeen weer volop bezig. Veer zalle us snel zeen. Sjots en Sjeif Saluut !

Mini live kerstconcert

Tussen 10 en 13 uur zullen leden van Scouting Meerssen in de kern Meerssen overal aanbellen met de vraag of men kaarsen wil kopen. In de gezellig kerstmaand kan iedereen kaarsen goed gebruiken. De kaarsen kosten € 1,50 en hiervoor ontvangt men twee kaarsen (in rode of witte kleur). Als men dan tijdens de feestdagen geniet van de kaarsen en de warmte ervan kan men ook nog denken dat men een bloeiende jeugdbeweging heeft geholpen. De leden van scouting Meerssen.

Musica Nova presenteert zich met een mini live kerstconcert tijdens koopzondag van 22 december a.s. Tijdens de koopzondag van 22 December a.s. zal in het centrum van Meerssen Musica Nova acte de préséance geven als een muzikaal Asable die kerstmuziek ten gehore zal brengen. Vanaf 13.30 uur zal live kerstmuziek te beluisteren zijn op de locatie naast de Hema aan de Beekstraat te Meerssen . Tevens zal de laatste repetitie van Musica Nova op 28 December 2013 Rectificatie eerder bericht worden afgesloten met een gezellig samenzijn middels een hapje van Zij Actief afdeling en een drankje. Een ieder die zich betrokken voelt bij Musica Nova Meerssen. is hierbij uitgenodigd om de laatste repetitie van 2013 gezellig af te sluiten. In het bericht van vorige week over de komende Kerstviering op 17 dec. a.s. in de Stip is een vervelende fout geslopen door een verkeerde naam te noemen.

Rectificatie Zij Actief afdeling Meerssen

Scouting St. Jozef verkoopt kaarsen

Op zaterdag 14 december a.s. gaan de leden van Scouting Meerssen op pad om kaarsen te verkopen ten bate van de groepskas. Middels deze actie hopen de leden een steentje bij te dragen aan de gestegen lasten van de activiteiten voor de jeugdleden en de exploitatie van de gebouw.

Mevrouw Bertie Bemelmans, pastoraal adviseur van Zij Actief Limburg zal aanwezig zijn om onze Kerstviering te ondersteunen. Onze excuses voor de naamsverwarring. Het bestuur van Zij Actief Meerssen.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 16

Wij, van Restaurant Onassis, wensen u een kerst vol vrede en een nieuw jaar zonder verdriet en tegenslag. Mogen de dagen, weken en maanden gevuld zijn met liefde en een lach! Tot ziens, Georgios en Iris Papachatzis en hun team Onassis

Kerst 2013 bij Onassis

Woensdag 25 en Donderdag 26 december Op veler verzoek kiezen we er dit jaar bij Onassis wederom voor om u met Kerst de keuze te bieden van onze Kerstmenu. Hierop vindt u een selectie van gerechten waaruit u zelf een 3-gangen menu kunt samenstellen. U bepaalt tenslotte zelf hoe u Kerst invult, dus dat laten wij graag aan u over! Prijs € 35,- p.p. (Kinderen tot 12 jaar € 15,- p.k.) Het kerst keuzemenu kunt u bekijken op onze website of wordt u op aanvraag toegestuurd. Wij zien uw reservering graag tegemoet! Aanbevolen reserveringstijden: Vanaf 15.30 uur. Tot Ziens bij Grieks Restaurant Onassis!! Restaurant Onassis, De Griekse Traditionele Keuken, Markt 16, 6231 LS Meerssen, 043-3656463, www.restaurant-onassis.nl, info@restaurant-onassis.nl

Kerstbomen te koop oa nordmann potgekweekt 170-200 cm groot €25,ma-vr 17-19 uur za 10-17 uur ook voor uw kerstgroen, antieke kerstballen en strooizout binnen geulle bezorgen wij gratis. ‘t Vöschke Oostbroek 8 - 6243 CA Geulle

Kerstshow van Get Real Vocal Group Get Real Bunde onder leiding van Angèle Frissen presenteert:

Get a Real X-mas Kom alvast in kerststemming op 14 en 15 december in de Polfermolen te Valkenburg tijdens de ruim twee uur durende kerstshow van Get Real. Vocal Group Get Real pakt flink uit voor deze gelegenheid. Het koor wordt live begeleidt door een 11-koppige band. Eigen solisten wisselen af met de gastsolisten Maurice Monfrance, Erik Minten, Erik Stals en Renaud Clermonts. Laat je leiden door een show vol zang en dans waar je oren en ogen tekort zult komen. Wist je dat kerstsongs zo veelzijdig konden zijn? Laat je verrassen én Get a Real X-mas! Muzikale leiding: Angèle Frissen, Choreografie: Armand van Bogaert Kaarten a EUR 12,50 zijn verkrijgbaar via info@vocalgroupgetreal.nl, aan de kassa bij tabakszaak Senff in Bunde of bij de Polfermolen te Valkenburg. Meer info op www.vocalgroupgetreal.nl

Thuiskienen Karel Curvers, fotograaf Marsna Magazine, over de thuiskienkaarten van de Stichting Vrienden van de Basiliek: “We genieten allemaal van de mooie glas-in-lood ramen van onze Basiliek. Met uw deelname aan het thuiskienen kan er zeker weer een raam gerestaureerd worden.Dus wacht niet te lang en zorg dat u uw kienkaarten in huis heeft. U kunt ze uiteraard ook cadeau geven met kerst.” De kaarten zijn te krijgen bij Cigo, Hema, ‘t Hummeke en kapsalon Ubachs. Voor verdere informatie zie www.vriendenbasiliekmeerssen.nl

Schutterij Sint Remigius Blokfluitlessen Ook in 2014 kunnen leerlingen van de Meerssense basisscholen (groepen 3 t/m 8) bij Schutterij Sint Remigius blokfluitlessen volgen. Wellicht een leuke en leerzame 1ste ervaring met het maken van muziek. De lessen zijn iedere donderdag vanaf 18:00 in kleine groepjes onder leiding van een gediplomeerde muzieklerares. Opgeven kan heel gemakkelijk door een mailtje te sturen naar info@remigius.nl Voor meer informatie kan ook een mail gestuurd worden naar info@remigius.nl Muziekrepetities Donderdag 12 en 19 december zijn muziekrepetities volgens schema. De 12de wordt gezamenlijk gerepeteerd o.l.v. Raymond Starmans. 26 december en 2 januari zijn geen repetities of lessen. Die worden hervat op donderdag 9 januari 2014. Kerstmiddag De kerstmiddag van Sint Remigius is zondag 22 december in Café De Keizer. De (klein)kids van onze leden zijn welkom bij de SjötteSanta van 15:00 tot 17:00. De elfjes versturen binnenkort de uitnodigingen. Na 17:00 is het de beurt aan de oude(re) leden. Wordt ongetwijfeld weer een gezellige (na)middag. Agenda

Donderdag 12 december: - Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 - Trompetopleiding (beginners), 19:00-19:30 - Trompetopleiding (gevorderden), 19:30-20:00 - Repetitie muziekkorps, 20:00-21:00 Donderdag 19 december: - Windbuksschieten, De Keizer, 21:00 Zondag 22 december: - Kerstmiddag, 15:00 Woensdag 1 januari 2014: - Alternatieve nieuwjaarsreceptie, Café De Keizer, 12:00

Hermens boutique ruimt op! Kortingen tot 70% op de merken Fehu en Denny Rose Koopzondag 15 & 22 december

Voorlichtingsmiddag “Wijs met medicijnen” Op 27 nov organiseerde de Seniorenvereniging Meerssen in de Stip i.s.m. met apotheek Meerssen een voorlichtingsmiddag over medicatie. Apotheker Dhr. P. Verhey werd hierbij geassisteerd door de praktijk- ondersteuner Dhr G van den Hof. Om 13.00 uur ging de zaal open en bleek er overweldigend veel interesse te zijn voor de voorlichtingsmiddag “wijs met medicijnen”. Tijdens het welkomstwoord verontschuldigde de voorzitter zich dan ook dat we de kleine zaal gepland hadden maar gelukkig had toch iedereen een plekje kunnen vinden. Dhr Verhey ging uitvoerig in over het gebruik en de werking van medicijnen en de door de zaal gestelde vragen werden duidelijk en uitvoerig beantwoord. Na zijn verhaal volgde er een korte pauze waarna het woord werd gegeven aan de Dhr van de Hof, diabetisch verpleegkundige. Hij vertelde uitgebreid over het ontstaan en behandelen diabetes 1 en 2. Naargelang de vele complimentjes die wij na afloop in ontvangst mochten nemen kunnen wij met zekerheid zeggen dat de voorlichtingsmiddag “wijs met medicijnen” zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar is. De na afloop ‘gratis’ gevulde plastic zak was een welkome extra verrassing. Het bestuur van de Seniorenvereniging wil bij deze de heren Verhey en van den Hof nogmaals hartelijk danken voor hun duidelijke informatie en uitleg tijdens hun ontzettend interessante presentatie. Dank aan allen die aan deze middag hebben bijgedragen.

Kerstmis op een andere wijze

Kerstconcert Basilicakoor Zondag 15 dec. a.s. aanvang 16.00 uur KERSTCONCERT door het Basilicakoor in de Basiliek van Meerssen

Tweede kerstdag in de basiliek Evenals voorgaande jaren zal op tweede kerstdag weer een kerstviering plaats vinden in de basiliek. Medewerking wordt verleend door pastoor van Meijgaarden ( kerstverhaal) zangeres Venna ( kerstliederen ), Dhr. Waltmans ( orgel) en de Laatbleujers met gedichten en kerstliederen in Meerssens dialect. Na afloop is er gelegenheid om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. Aanvang: 14.00 uur. U bent van harte welkom.

Nieuw merk: Enjoy womenswear Betaalbare kleding voor de moderne vrouw Ook grote maten Speciaal voor december een mooie feestcollectie en extra aanbiedingen

HERMENS boutique Stationstraat 11, Meerssen


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

SV Meerssen Zondag 15 december Sparta’25 - SV Meerssen sportpark ’t heereind, Heereindsestraat 10, Beek & Donk!!! SV Meerssen 1 – HVCH 1 1 – 1 De wedstrijdbal werd gesponsord door Tönissteiner (Frank Maenen). Meerssen begint voorvarend en geeft weinig weg voor rust. Na 12 minuten leidt een handsbal tot een strafschop voor Meerssen. Marco Thoma benut deze feilloos (1 – 0). 2 minuten later schiet Kevin Senden doch de doelman tikt de bal over de lat. Halverwege de 1e helft geeft Dogan Golpek een diepe bal af op Raymond Frijns doch diens lob mist het doel. Raymond schiet na ruim een half uur van 20 meter in de benedenhoek. De doelman lost de bal maar Danny Goessens schiet voorlangs. Weer 5 minuten later kopt Raymond een voorzet van Dogan in het zijnet. Op slag van rust schiet Meerssen uit een scrimmage tot tweemaal toe in doch de uitstekende doelman, Ferdi Kocken, weet van geen wijken. Na de pauze geloven de bezoekers in hun kansen omdat Meerssen voor rust slechts eenmaal scoorde. En wordt de strijd evenwichtiger. Meerssen komt goed weg als een eigen speler de paal treft. Aan de overzijde mist Roy Andriën een voorzet van links op een haar. 10 minuten na rust bereikt een diepe bal van Ruud van Kempen Raymond. De doelman plukt Raymond de bal van de schoen. Halverwege de 2e helft mist eerst Michiel Knops het doel uit een hoekschop. Michiel schiet van dichtbij net naast. Aan de overzijde duikt een der bezoekers voor Lennart Quaden op. Ook zijn schot gaat naast. Bij 2 hoekschoppen op rij redt de gastendoelman. Eerst tikt hj een kopbal over de lat en vervolgens redt hij bij een schuiver van Mickey Knarren. In de 88e minuut vergeet de defensie te ruimen waardoor een der spitsen van HVCH alleen op Lennart af gaat. Lennart maakt een overtreding, krijgt rood en een strafschop tegen. Invaller Ralph den Rooijen zit dicht bij de inzet van 11 meter. Een onnodige puntendeling is het gevolg! Meerssen is 2e met 23 punten uit 12 wedstrijden, doelsaldo 22 – 9. Koploper DESO telt 2 punten meer. SV Meerssen 2 – WDZ 2 8 – 1 De eerste 5 doelpunten vielen voor rust te noteren en kwamen op naam van resp. Job Hanssen, Richard Hannon, Oliver Henecka, Richard Hannon en Fabrice Hautvast. De 6 – 0 werd gemaakt door Fabrice Hautvast waarna WDZ 2 tegenscoorde. Tenslotte bepaalden Koen Claasens en Wesley Schoenmaeckers de eindstand. Meerssen 2 verstevigde de koppositie en heeft nu 31 punten uit 12 wedstrijden, doelsaldo 48 – 11. Nummer 2 is Bunde 2 op 9 punten achterstand. SV Meerssen 3 – Leonidas W. 3 4 – 0 Bij rust leidde Meerssen 3 met 3 – 0 via doelpunten van Mo Pallada, Jordy Habets en Andy van den Akker. Na rust was alleen Jorg Heusschen nog succesvol. Meerssen 3 is met 30 punten uit 11 wedstrijden koploper, doelsaldo 54 – 15. RKASV 6 – SV Meerssen 4 5 – 0 Meerssen staat na deze ruime nederlaag 4e met 18 punten uit 11 wedstrijden, doelsaldo 24 – 21. Programma zondag 15 december Sparta’25 – SV Meerssen 1 14.30 uur Willem I 2 – SV Meerssen 2 12.00 uur RKHSV 3 – SV Meerssen 3 10.30 uur SV Meerssen 4 – IASON 3 10.00 uur SV Meerssen 5 – Heer 6 11.00 uur Programma zondag 22 december Walram 2 – SV Meerssen 3 11.00 uur SV Meerssen 5 – De Heeg 4 11.00 uur

pagina 17

RT

Volgende Kaartavond Deze is op donderdag 12 december a.s. Oefenprogramma SV Meerssen 1 in januari 2 januari eerste training Zaterdag 4 januari SV Meerssen – DESK 11.30 uur Dinsdag 7 januari SV Meerssen – EHC 20.00 uur OUDEJAARS WANDEL-/SPEURTOCHT Zondag, 29 december 2013 VOOR leden sponsors supporters en aanhang Zondag 29 december 2013 organiseren wij voor de 41e keer onze jaarlijkse wandel-/speurtocht. Dit jaar weer overdag. Dus geschikt voor de hele familie. Echter niet voor kleine kinderen in kinderwagens, wel met een buggy. Een fijne gelegenheid om na de kerstdagen een heerlijke wandeling in de buitenlucht te maken. De deelname vorig jaar was met 212 deelnemers geweldig. Voor de tocht is goed schoeisel noodzakelijk want het kan (bij slecht weer) plaatselijk modderig zijn. Wij zorgen onderweg weer voor leuke opdrachten, een hapje en drankje. U zult zich dus niet vervelen. Voor deelname vragen wij een kleine vergoeding van € 4,-per persoon, kinderen € 1,-- . In deze vergoeding zijn kosten voor vervoer opgenomen. Vertrek vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 13.00 uur vanuit de kantine. Attentie: in verband met vervoer moet u uiterlijk 13.00 uur aanwezig zijn. Nadien is vertrek niet meer mogelijk. Direct na de speurtocht wordt de uitslag bekendgemaakt. Er zijn prijsjes voor de winnaars. U kunt u zich dan nog amuseren in onze sfeervolle kantine. Voor gezellige muziek wordt gezorgd. Mis hem niet deze 41e editie. Wij weten zeker dat het weer een heel gezellige dag wordt. Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Oproep: Scheidsrechters gevraagd! Voor de thuiswedstrijden van Meerssen 4 en 5 hebben wij behoefte aan scheidsrechters. Hier staat een vergoeding tegenover. Heeft u interesse, mail dan voor info naar noelgulikers63@gmail. com .

SV Meerssen jeugd Uitslag maandag 2 december SV Meerssen D2 – Bunde D2 2 – 2 Uitslagen zaterdag 7 december SV Meerssen A1 – Nuenen A1 3 – 2 Caesar B1 – SV Meerssen B1 0 – 1 SV Meerssen C1 – SV Venray C1 1 – 9 SV Meerssen C2 – Sportcl’25 C2 10 – 0 Voerendaal C3 – SV Meerssen C3 1 – 3 RKASV E1 – SV Meerssen E1 6 – 6 Leonidas W. E2 – SV Meerssen E2 1 – 5 SV Meerssen F3 – ST Rood Groen LVC’01/Vijlen F3 Beker 8 – 1 Vijlen F2 – SV Meerssen F4G 4 – 2 Programma maandag 9 december SV Meerssen E1 – Scharn E1 18.30 uur Programma zaterdag 14 december SV Meerssen A1 – Scharn A1 14.30 uur Caesar B1 – SV Meerssen B1 13.30 uur SV Meerssen B2 – ST RKVVL/Polaris/ SCM B2 12.30 uur SV Meerssen C1 – RKVVL/Pol. C1 12.30 SC Jekerdal C5 – SV Meerssen C3 10.00 SV Meerssen D1 – Daalhof D1 11.00 Caesar E1 – SV Meerssen E1 10.30 SV Meerssen E4 – Geulsche B. E2 10.00 Vijlen F3 – SV Meerssen F3 09.00 Programma maandag 21 december ST Schinnen C2 – SV Meerssen C3 13.00 SV Meerssen F3 – VV Hellas F2 09.30

VV RVU WWW.RVU.EU

Mick Reneerkens en Mike Dupont wijzen RVU 1 de weg in Chevremont ! A1 en C1 beiden overtuigend kampioen ! Uitslag zaterdag 7 december a.s. RVU 1 - Bunde 1 Afgelast. Jammer genoeg vond deze traditionele Decemberderby wederom niet plaats vanwege het gegeven dat broer Bunde

KEURSLAGER KOOPJE

EXTRA VOORDELIG

Cordon Blues 3 stuks €5,95

Entrecôte10

KANT EN KLAAR

Gebraden Gehaktballen 4 halen 3 betalen

Kip Pilav 500 GRAM €6,95 .............

€2, Roomschijven 4 halen 3 betalen 100 gram.............

VLEESWAREN & SALADE’S

Gebraden gehakt 100 Gram ............................ €1,10 Italiaanse grillworst 100 Gram ............................ €1,10 Casselerrib 100 Gram ............................ €1,98 Tonijnsalade 100 Gram ............................ €1,69 Ham-preisalade 100 Gram ............................ €1,10

Woensdag gehaktdag gehakt en/of braadworst KILO .......

€5,50 Donderdag marktaanbieding:

KEURSLAGER Runderpoulet Slagers van oudsher (1890) 98 AMERICA kilo ........................... €9, Jong bij de tijd!

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP geen volledig elftal op de been kon brengen. In 2012 werd uit piëteit met het overlijden van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen deze derby ook al niet gespeeld. De wedstrijd RVU Veteranen – Bunde Veteranen is derhalve verplaatst naar zaterdag 8 maart 2014. Uitslagen zondag 8 december a.s. Chevremont 1 - RVU 1 1-1 (1-0) Leonidas 5 - RVU 3 1-2 RVU Vr. 1 - Fortuna Sittard Vr. 2 1-2 Programma zondag 15 december a.s. 14:30 uur RVU 1 - Someren 1 11:00 uur RVU 2 - SVME 2 11:00 uur RVU 3 - SCM 7 11:30 uur Mierlo Hout 1 - RVU Vr. 1 Activiteitenkalender:. Vrijdag 13 december a.s. v.a. 19:00 uur Fotoshooting shirtsponsors RVU 1 (Kantine Sportpark R.V.U.) “Sjieke Sjeun” en “ENSO-ontlakking” Zaterdag 14 december a.s. Kerst-Inn 50+ (Samenwerkende (De Koel) v.a. 13:00 uur Verenigingen Rothem) Oudejaarsspeurtocht 2013 Op vrijdag 27 december a.s. wordt de traditionele Oudejaarsspeurtocht gehouden. De start van deze tocht vindt plaats vanaf het Sportpark RVU en heeft dit jaar onder meer een “Spookgehalte”. Vanaf 18:00 uur kan er worden vertrokken vanuit de RVU-kantine. Een ideale gelegenheid om na de “vermoeiende” Kerstdagen met familie en vrienden de beentjes te strekken in de bosrijke omgeving van Rothem. De maximale wandeltijd is twee uren. De uitgestippelde wandelroute is ook in de duisternis zeer goed te lopen en zelfs goed bereikbaar voor kinderkoetsen en buggy’s. Nieuwjaarsbijeenkomst 2014 Op zaterdag 4 januari 2014 vindt onze Nieuwjaarsborrel op Sportpark RVU plaats. De aanvang van deze Nieuwjaarsreceptie staat gepland om 17:30 uur. Vanaf 16:30 uur zal deejay “Etiënne”, die reeds eerder tijdens de derby tegen SV Meerssen, onze bezoekers in de kantine muzikaal in vervoering bracht en een prachtige sfeer creëerde, zijn opwachting maken. Gelijk als in het verleden is er ook nu weer een voorprogramma samen gesteld dat er als volgt uitziet: 14:30 uur “Kampioenenbal” C1-kampioenen - De “uitdagende”Vaders 15:00 uur Mix-Miniveldtournooi A1, B1 en MB1 15:15 uur “Match of the Year” RVU 1 - Stralende Sterrenteam 15:30 uur “Battle of the Sexes” RVU Dames 1 - RVU Veteranen

16:45 uur “Oliebollenwedstrijd” SV Meerssen 5 - RVU 2/3 17:30 uur Aanvang Nieuwjaarsborrel

RVU-JEUGD Woa zeen de feeskes? In Rothem zeen de feeskes! Zowel de A1 als de C1 kampioen en de B1 wint bij naaste concurrent Keer B1 en heeft in 2 wedstrijden nog 2 puntjes nodig. Op doelsaldo nog slechts 1. Namens het (Jeugd)Bestuur: van harte gefeliciteerd! En voor de B1: succes woensdag. Uitslag donderdag 05 december 2013: RKVVL/Pol.-SCM A2 – RVU A1 2 – 9 Uitslagen zaterdag 07 december 2013: WDZ/Sportclub’25 A1 – RVU A1 1 – 6 Keer B1 – RVU B1 1 – 4 RVU C1 – Willem1 C1 2 – 2 RKHSV MB2 – RVU MB1 1 – 6 Simpelveld C2 – RVU C2 0 – 3 Simpelveld F2 – RVU F1 0 – 13 Programma woensdag 11 december RVU B1 – Geusselt Sport B1 19.15 u. Bij winst is de B1 kampioen. Komt dat zien, komt dat zien. Programma zaterdag 14 december: De A1 is vrijgeloot voor deze bekerronde Caesar B2 – RVU B1 13.30 u. Let Op: aanvangstijdstip is vervroegd!!!! RKHSV MB1 – RVU MB1 14.00 u. (Beker) donderdag 19 december 2013: Hulsberg C1 – RVU C1 19.00 u. zaterdag 21 december 2013: Simpelveld A1 – RVU A1 14.00 u. Simpelveld B1 – RVU B1 14.00 u. Mededelingen: *Voor alle standen en verslagen van onze jeugdteams kunt U ook terecht op www.rvu.eu onder het kopje jeugd en vervolgens nieuws. Daar vind U ook de verslagen van de kampioenswedstrijden terug. *Op vrijdag 27 december is er weer de bekende RVU-speurtocht. De route is inmiddels uitgezet en iedereen probeert Thei te spotten, maar dat gaat niet meer lukken. We maken er een gezellige 3de kerstdag van, waarbij we eerst de overtollige kilo’s weglopen over bekende en onbekende wegen en daarna gezamenlijk in ozze gezellige kentien weer energie gaan opdoen voor de jaarwisseling. Binnenkort meer nieuws over dit jaarlijks terugkerend hoogtepunt binnen onze vereniging.

Tochten’ in voetballand gepland staat op vrijdagavond 27 december 2013. En let op: ook dit jaar weer is de entree voor iedereen (RVU-lid of niet): 0 (nul) eurocenten!!! Waar (dan behalve in Rothem) kan dit tegenwoordig nog? Hoe gaat dit alles in zijn werk: Waar: bijeenkomst in de kantine van RVU Hoe laat: leest U volgende week (in ieder geval es ut duuster is, dus zwoawiezwoa noa 5 oor) Waar naar toe: zie je vanzelf Wat hebben we nodig: Sjtevige Sjeun, Zaklampe, Improvisasievermoge en gooij zin! Hoe: wandelen, speuren, denken en doen Duur: 2 tot 2 ½ uur inclusief controleposten Nog meer: lekker hapje, drankje (geen maaltijd) Waarom meedoen: altijd spektakel, lachen en brullen Voor wie: voor iedereen Categorieën: 3, namelijk: sjnotzlemmele, puberkes en auw buule Iets minder: alleen voor de betere “sjlummigheid” Daarnaast: leuke prijzen Kost me dat: hjéllemoal niks! Dus laat Hay, Marco, Mandy enThei niet in de steek, maar wandel lekker mee in een vrij onbekende bosrijke omgeving! U doet er ons een groot plezier mee! Wij nodigen U dus beleefd uit voor deze 33ste speurtocht van RVU. Voor meer informatie: 3640101 (Marco Persoon) of 3649459 (Thei Breuer)! Het speurtochtcomité!!!!

ZULISE RECCOM

Het eerste team won nipt met 5 - 4 (0 - 0) bij het derde team van DBSV: Martijn van den Broek (1), Cryll Geurts (1), Richard Knops (1), Sjoerd Lemmens (2), Mark Verschuur (goalie) en Guy Weerts. Het tweede team verloor voor de beker met 2 - 4 (0 - 2) tegen het tweede team van Koutenveld, een derde klasser: Jan Bet (goalie), Maurice Petit, Ruben Petit (1), Bert Smeets (1), Eric Thomassen, Jan Thomassen en Bas Urlings. Voor de competitie werd kansloos met 4 - 7 (1 - 3) verloren tegen het vierde team van Keelkampers/Jo ten oever: Jan Bet (goalie), Maurice Petit (1), Pascal Petit, Ruben Petit, Bert Smeets, Jan Thomassen en Bas Urlings (3). Het derde team verloor eveneens kansloos met 6 - 10 Beste Wandelaars, tegen het negende team van De HaDe tijd van de RVU-speurtocht is weer zendans/ODV. gekomen! Tijd om te ontspannen na alle feestdagen van de Het tweede team gaat zaterdag a.s. komende weken. Tijd om de overtol- op bezoek bij het twaalfde team van lige kilo’s kwijt te raken! De oplettende De Hazendans/ODV. Het derde team lezer heeft in de media de afgelopen gaat op bezoek bij het eerste team van weken kunnen zien dat de ‘Tocht der MZVV/R. Broers Bestratingen.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

RT

TVC Star Club Uitslagen NTVB Clubtoernooi TVC Star Club Zaterdag 30 November Open Dubbel 1: Starren Elroy - Smit Marcel 2: Habets Henk - Janssen Danny 3: Ramaekers Bryan - Smeets Rowan Pro Dubbel 1: Stevens. J. - Op den Camp. S 2: Eerens. M. - Shenk. Z. 3: Goffin. J. – Franssen. J. Semi Pro Dubbel 1: van Dijk. D. - van Dijk. S. 2: Stassen. R. - Goessnes. M. 3: Starren. A. - Bartels. S. Rookie Dubbel 1: Trimister. R. – van de Heuvel. B. 2: Wishaupt. G. – Janssen. D. 3: Kerckhoffs. M. - Braakhuis. M. Met een inschrijving van 48 koppels werd dit het best bezocht Clubtoernooi van de NTVB 2013. Met als hoogtepunt de finale in de open dubbel die werd gewonnen met 10 – 9 door het koppel Starren - Smit. Bij deze willen wij alle vrijwilligers , sponsoren en begunstigers bedanken voor hun bijdrage en of inzet. Bestuur T.V.C. Star Club TVC Star Club Uitslagen vrijdag 6 December Eerste klasse B Im Weiss. Rossel - Star Club 1 5 - 3 Tweede klasse A Star Club 1 - De Kroeg 3 4 - 4 Star Club 3 - Da Capo 3 8 - 0 Vrijdag 13 december winterkampioenschappen N.T.V.B. Vervolg competitie vrijdag 3 januari. Star Club 1 – The Eagels Da Capo 3 – Star Club 2 Star Club 3 - vrij www.cafestarclub.nl www.tafelvoetbal.nl

Koplopers zonder averij Zonder te spelen bleven Giel Dreessen en Peter Claassens koplopers. Camiel Verboeket bleef wel in het spoor door Jan Daems te verslaan. De opening en het eindspel waren voor Camiel, en dat was natuurlijk genoeg voor de overwinning. Ook Hubert Willems blijft meedoen in de achtervolging; hij versloeg concurrent Peter Nijman. In een onduidelijke stand bood Hubert drie keer remise aan, maar vervolgens kwam Peter een stuk achter, en moest even later de koning omleggen. Frits Werts en Paul Sanders speelden voor de eerste keer tegen elkaar en het eerste punt was voor Frits. Wit speelde gewoon beter, ook de varianten toonden dat naderhand aan. Jo van Schevikhoven gaf Raoul Vogels les, en kwam minstens een kwaliteit voor. Na de combinatie bleek dat hij uiteindelijk twee torens tegen twee pionnen had, en dat was genoeg voor een duidelijke overwinning. Jean Janssen liet zich niet verrassen door Roel Koch. Jean pikte snel de dame in, en maakte het karwei rustig af. Er was een speciale gast: Rita Nagypàl. Ze kan in december een paar keer meespelen. Maandag verloor ze onnodig van Pierre Bergs. Met twee pionnen voorsprong ging ze ten-

043-3648000

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

pagina 18 slotte toch nog de boot in, toen Pierre een stuk in beslag nam. Lucas Vaessen en Jos Pluijmaekers waren de laatsten. Tijdnood dreigde voor beiden, maar toen Jos een stuk moest inleveren, was de partij beslist. Uitslagen: (wit begint en wint?) Werts - San ders 1-0 Verboeket - Daems 1-0 van Schevikhoven - Vogels 1-0 J.Janssen - Koch 1-0 Vaessen - J.Pluijmaekers 1-0 Willems - Nijman 1-0 Bergs - Nagypàl 1-0 Top vijf: Giel Dreessen 12-10 Peter Claassens 12-10 Frits Werts 12-9½ Camiel Verboeket 13-9½ Hubert Willems 11-8

Bertrenburg Smoo SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF

Uitslagen VV Bunde 7-12-2013 Scharn F1 – Bunde F1 16 – 0 Leonidas W E1 – Bunde E1 1 – 2 SCG M11C1 – Bunde MC1 0 – 4 Bunde B2 – ST R-Gr Vijlen B2 7 – 1 Bunde B1 – RKVVM/Sibbe B1 2 – 3 Bunde VR1 – VV Hellas VR1 2 – 2 DBSV 4 – Bunde 3 3 – 0 VV SCM 2 – Bunde 2 1 – 2 DBSV 1 – Bunde 1 1 – 1

HV Marsna HV Marsna te gast bij Limburg Lions Afgelopen zaterdag was HV Marsna te gast bij de wedstrijd van Limburg Lions tegen Hellas. Het was wel gezellig maar geen spannende pot want de hekkensluiter uit de kon geen potten breken tegen een ontketend Lions. Na een 24-5 ruststand werd het uiteindelijk 42-16. Op de foto het Marsna publiek achter het doel van Luuk Hoiting van Limburg Lions en enkele speelsters bij aanvang van de wedstrijd met de heren van de Lions. Uitslagen DS1 Rapiditas - Marsna 16-31 HS1 Smurfen United - Marsna 37-24 DS2 Marsna - ESC’90 9-16 DA1 Handbal - Venlo DA1Marsna 20-13 DB1 Born - Marsna 16-11 DB2 Maasgouw DB2 - Marsna 2-14 DC1 Vlug en Lenig - Marsna 16-9 DD1 Gemini (V) D3 - Marsna 7-8 DE1 Marsna - Margraten 14-2 DE2 Marsna - Gemini (V) 5-3 DF1 Sittardia - Marsna 6-5 Rapiditas - Marsna 16-31 (3-12) In laatste tien minuten walk over van Marsna Voor de verandering moest Marsna op zondagmiddag aantreden in Weert. Met de verjaardag van Pia nog in de benen opende Marsna de score maar moest de gelijkmaker direct incasseren. Hierna hadden beide partijen moeite met scoren maar haalde Marsna rendement uit haar breaks. Rapiditas kon enkel tegenprikken door haar linker opbouwster. Voor de rest had Marsna haar verdediging goed gesloten en kwam er een bal door, dan stond doelvrouwe Veerle op de juiste plek. De scheids (inderdaad, het was er maar een) floot bij 3-12 voor de rust. De start van de tweede helft was voor Marsna (Svenja) maar daarna begon Marsna aan haar middagdutje want verdedigend stond men te slapen. Rapiditas kreeg hoop en kwam langzaam dichterbij. Net op tijd ging na twintig minuten de wekker af en schrok iedereen wakker. Die siësta had schijnbaar goed gedaan want met drie doelpunten op rij van Yentl kwam Marsna weer op een verschil van acht. Toen Marsna in minderheid ook nog via Ilona scoorde was het definitieve verzet van Rapiditas gebroken. Dat betekende dat de thuisclub nog maar een keer scoorde in de laatste tien minuten en Marsna daar zeven doelpunten tegenover stelde. Een royale overwinning die door middel van de vele breaks tot stand kwam. HS 1 Vandaag moeten de Heren aantreden tegen de koploper; Smurfen United.

KERSTSALE!! 25% KORTING OP HET HELE ASSORTIMENT

Voor Ralph die na zijn duim-blessure weer voor het eerst in de goal stond beloofde dit een ware vuurdoop te worden. De Heren van Marsna gingen niet allemaal met even goede moed (muv andere lopende acties) de wedstrijd in, maar eenmaal op het veld ging de Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen knop om en ging iedereen er voor de afgelopen jaar en wensen u fijne feestdagen en een volle 200% tegen gelukkig, gezond en sportief 2014 aan! En dat had effect! Het eerste deel van de wedstrijd ging gelijk op. Over en weer GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN : werd gescoord, Dinsdag 24 december geopend van 09.30-16.00 uur maar de Smurfen wisten niet echt Vrijdag 27 december geopend van 13.00-18.00 uur uit te lopen. VanDinsdag 31 december geopend van 09.30-16.00 uur uit verschillende posities wisten de Bunderstraat 27, 6231 EH Meerssen heren van Marsna het doel te vinden, de basis werd goed gelopen en in de menspel met Lisa, alvorens Maasgouw verdediging werd fier gestreden. Ook nog wat terug kon doen (2-6). Via Britt, een ultieme-solo-break van Luuk waar- Britte (2x) en Renée met een mooie afbij hij 4 smurfen passeerde mag niet ronding vanuit de hoek, liep Marsna ongenoemd blijven. Toen het scorebord uit tot 2-10. Toen was het tijd voor Lisa 9-9 aangaf bespeurden we toch wel wat om in een paar minuten een echte hatpaniek bij de smurfen, maar toen wis- trrick te scoren en het was Joyce die ten ze zich toch los te maken, wat voor uiteindelijk, de eindstand op 2-14 op een russtand van 18-11 in hun voordeel het scorebord bracht door een mooie eindigde. Ook de tweede helft gaven de Marsna-aanval trefzeker af te ronden. Heren van Marsna zich niet verloren. Daarbij moet nog aangetekend worden Het scoreverloop bleef gelijk opgaan, dat deze uitslag slechts een schrille afwaarbij de opgedane voorsprong van spiegeling is van het aantal kansen dat de Smurfen niet groter werd. Jeroen Marsna B2 heeft gehad, maar nog bekwam goed op schot vanuit het midden langrijker zelf heeft gecreeerd. Klasse en ook Mike, Guy, Pascal, Pedro, Nick en dames, een mooie prestatie! Luuk wisten het doel te vinden. halver- Marsna DC1 PROFIT Maak het wege de tweede helft prijkte de tussen- Vandaag stond de uitwedstrijd tegen NU NOEER V A makkelijker N DE BG stand 28-21 op het bord. Het zou niet V&L op het programma. We hoopten op TW mee gaan vallen om de Smurfen onder een dubbele overwinnig, die van ons en met kozijnen KORTING! de dertig te houden. De slotfase van ‘s avonds die van de Lions. van Alkuplus de wedstrijd was helaas voor de Smur- In het begin van wedstrijd ging de stand fen, die het net helaas bleven vinden. gelijk op maar vooral na het begin van Tot de laatste minuut bleven de Heren de tweede helft begon het aantal doelvan Marsna strijden, om het maximale punten van V&L op te lopen. De dames er uit te halen. Eindstand 37-24; een hebben hard gewerkt om toch nog de mooie prestatie gezien de andere uit- achterstand te verkleinen. Helaas is dit Topmerken voor comfortabel wonen slagen in onze poule. Samengevat; een niet gelukt. Fee, heel erg bedankt voor KOZIJNEN ZONWERING TERRASOVERKAPPING super wedstrijd, waarbij Ralph zijn het meehelpen! HEERDERDWARSSTRAAT 25 MAASTRICHT mannetje stond in de goal. Hulde! Marsna E1 - Margraten E1 TEL. 043 - 363 55 88 WWW.MARATEC.NL Marsna DS2 - ESC DS2 Na een week vol pepernoten en jolijt Vandaag speelden we de wedstrijd trokken de dames van E1 ten strijd. de eer was om de wedstrijd 2 minuten tegen het ervaren team ESC. We wisten Een wedstrijd moest gespeeld, alleen voor het eindsignaal te beslissen. dat we ons mannetje moesten staan om niet eerlijk verdeeld. De dames van Programma deze wedstrijd te kunnen winnen. We Margraten, misten spelers, die zaten Zaterdag 14-12-2013 begonnen de wedstrijd goed en het eer- in de zak van zwartepiet. Gelukkig was 10:15 DE1 SVM E1 Marsna E1 ste doelpunt was voor ons. Maar al snel Marsna zo sportief en werd er gespeeld 13:00 DF1 Marsna F1 ESC’90 F2 wist ESC ons in te halen .Helaas ging om niet. Merel moest in het doel van 13:50 DC1 Marsna DC1 Born DC1 Kyara in de laatste minuten van de eer- Margraten en dichte daar de nodige 14:00 DE2 Juliana E1 Marsna E2 ste helft door haar enkel. Ze kon niet gaten. Onze meiden speelden beheerst 14:50 DB2 Marsna DB2 Born DB2 meer verder spelen maar we moesten met de handrem aan, zo kon Margraten 15:50 DB1 Marsna DB1 Leudal DB1 verder. De verdediging stond sterk, we wat leren en wij hoefden niet diep te 20:15 DS1 Marsna PSV Handbal DS2 maakten het ESC moeilijk, maar helaas gaan. Bij toerbeurt werd er in onze goal Zondag 15-12 misten wij een aantal kansen. Jammer gestaan: keepen is best een moeilijke 12:05 DA1 Vlug en Lenig - Marsna genoeg was het niet goed genoeg om baan. Het was voor ons echt een mak- 13:20 DS2 Vlug en Lenig - Marsna DS2 deze wedstrijd te kunnen winnen. De kie, en dus terecht “kat in het bakkie”. 17:00 HS1 Marsna HS1 - BSAC HS2 eindstand was 9-16. Goed gespeeld Het scorebord zei 14-2 voor onze meidames en Kyara heel veel beterschap! den, over de wedstrijd niet getreurd, DB2 volgende week is het weer volop jullie Vandaag trok de Marsna B2-karavaan beurt!! naar Maasgouw, altijd lastig.. Marsna E2 - Gemini E2 (0-2) 5-3 Na een aantal moeilijke wedstrijden Na een week rust, stond vandaag de tegen goede, betere tegenstanders, wat eerste return wedstrijd op het propech, maar ook mede door blessures, gramma. En dat betekent revanche. Na Omdat de KNLTB druk doende is met was men weer eens toe aan een over- de verloren wedstrijd uit tegen Gemini het in gebruik nemen van een nieuw winning. Maar ook vandaag was het (8-3) wilden de meiden nu winnen. Het systeem is het oude systeem tot begin opnieuw aantreden met een krappe se- is een wedstrijd voor de tweede plek januari 2014 bevroren. Dit betekent lectie, met slechts 1 wissel op de bank. waarbij Marsna 2de staat en Gemini dat eventuele nieuwe competitieteams Afwachten dus, ook voor het normaliter 3de met een gelijk aantal punten uit 8 later dan gebruikelijk kunnen worden luidruchtige Marsnalegioen, dat nu ook wedstrijden maar met het verschil in aangemeld. Leden van TC Volharding rustig aan de wedstrijd begon. Marsna ons voordeel.De eerste helft wilde maar kunnen dit dus nog altijd doen door startte prima, onder de fanatieke aan- niet lukken. De meiden kwamen niet in via de site op de pagina competitie het sturing van coach Miranda en scoorde het ritme en ondanks dat er genoeg po- opgaveformulier in te vullen en op te via de zijkanten al snel via individu- gingen op het doel waren, hield de kee- sturen naar teco@tcvolharding. Het beele acties van Britt (0-1) en Sem (0-2). per van de tegenstander ze nagenoeg stuur van TC Volharding wil alle leden De kansen voor B2 stapelden zich op, steeds tegen. Van enige revanche was bij deze alvast op de hoogte stellen maar werden vooralsnog niet benut, niets te merken waardoor ze voor rust dat de Algemene Ledenvergadering zal ook Maasgouw liet zich niet onbetuigd, tegen een 2-0 achterstand moesten aan plaatsvinden op vrijdag 24 januari 2014 scoorde zelfs de 1-2, via een schot in kijken. in zaal ‘de Keizer Markt’ Meerssen, aande kruising, nadat Gabby al een paar Na een goede peptalk van coach Anne vang 20.00 uur. Nieuw daarbij is dat het keer goed had moeten ingrijpen. Vlak begonnen ze aan de tweede helft, het bestuur ook de jeugdleden en/of ouders voor de rust drukte Marsna verder door spel was al een stuk beter maar bleef van jeugdleden zal uitnodigen om in en breidde de voorsprong uit naar 1-3 toch chaotisch en paniekerig waardoor de toekomst meer rekening te kunnen door een verzilverde strafworp van er ook veel balverlies ontstond. Nadat houden met de wensen van alle leden. Britte, een break met een doeltreffende Kyra de eerste bal in het doel kreeg Maar ook om alle leden te laten meedenactie van Joyce (1-4) en Britte die de volgde ook snel het 2de doelpunt van ken over nieuw te voeren beleid. ruststand met een zekere worp op 1-5 haar. Vervolgens volgde Simone met Deze week zal een tweede nieuwsflits bracht in de slotseconden. In de rust de derde goal waarna de tegenstander worden gezonden aan alle leden met zette Miranda de ploeg nog verder op het nog naar 3-3 gelijk wist te brengen. betrekking tot training en competitie scherp en dat was te zien in de 2e helft. Het spel ging er spannend aan toe en 2014. Het regende scoringskansen en het was er werd aan beide zijden gevochten. 5 Nog geen lid, nieuwsgierig geworden? Emma, die met een “juweeltje” in de minuten voor het einde wist Zoë de 4de Ga dan naar de website http://www. kruising de 1-6 scoorde na prachtig sa- goal te maken waardoor aan Kyra nog tcvolharding.nl/

Robert, Vivian, Rick en Stan Smeets

TC Volharding


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 19

December Feestmaand! De hele maand december 15% Tot 20% korting op alle fietsen*

< Ê / Ê   /Ê"*Ê\ - Elektrische Fietsen - race fietsen - atb`s - kinderfietsen - gewone fietsen * actie geldt niet LˆÊˆ˜ÀՈÊi˜Ê˜v«

www.j-pdieteren.nl 6ˆi}i˜ÃÌÀ>>ÌÊ£ÊÊÊUÊÊÊÈÓ{£Ê ÊÊ Õ˜`iÊÊÊUÊÊÊä{·ÎÈ{n™Î™

Intertoys, Rovi sport, ’t Hummeke, Carol Kleintjes, Carpe Diem, Drukkerij Maenen, Vertierderie de Zeute Inval en bloemenhuis De Zonnestraal.

Sinterklaas 2013 De Sint is weer terug naar Spanje vertrokken, daarom wil ik namens het Sint Nicolaascomité Meerssen eenieder bedanken, die de intocht van de Sint in Meerssen weer tot een grootse happening heeft gemaakt. Buiten de leden van het Sint Nicolaascomité Meerssen zijn ook Thijs en Maria Vandewall, Burgemeester Hans Schmidt, de verkeersregelaars, Pierre Giesen en de medewerkers van de Stip ontzettend in de weer geweest om alles in goede banen te leiden. Ook de Carnavalsvereniging de Aanhawwersj wil ik bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van hun geluidsen lichtinstallatie, waardoor de festiviteiten in de Stip goed te beluisteren en te bezien waren.

Ook de inwoners van Meerssen hartelijk bedankt voor de gulheid tijdens de jaarlijkse collecte voor het 5 december feest. Hierbij ook een woord van dank aan onze collectanten, allemaal vrijwilligers die voor het Sint Nicolaascomité hun vrije tijd opofferen om ook voor komend jaar weer dit feest voor de Meerssense kinderen te waarborgen. Mede door het wegvallen van enkele ‘vaste’ collectanten, hoop ik dat er mensen zijn die zich spontaan aanmelden om dit werk een vervolg te geven, want de collecte is, buiten de beperkte gemeentelijke subsidie en de bijdrage van een klein aantal vaste sponsoren, de grootste bron van inkomsten voor ons Comité. Met al deze verworven gelden verzorgt het Comité jaarlijks de intocht en de scholenbezoeken, waarbij de 350 kinderen van peuterspeelzaal Olleke Bolleke, de groepen 1 t/m 4 van zowel de Gansbeekschool als de Hwagveldschool een representatief cadeau, een zak snoep en een zak fruit uit de handen van de Sint krijgen aangeboden.

Het scholenbezoek aan de beide basisscholen in Meerssen en ook de peuterspeelzaal Olleke Bolleke waren ook dit jaar weer een groot succes en de leerkrachten hebben ook dit jaar weer alles in het werk gesteld om de Sint en zijn Pieten een schitterend programma te presenteren. Een aantal bedrijven hebben ons ook dit jaar weer extra gesteund hetzij financieel, hetzij materieel. Graag bedanken we gemeenschapshuis de Stip, bakkerij Painini, Kapsalon Pascalle Bronckers, restaurant DinnerTime, Snoepwinkel Lilian, Smeets rijwielhandel, Slagerij Weltens, Bloeiend, Smores chocolaterie, Ferrum, Pompidou, foto Artica, T10N herenschoenmode, Juwelier Riandt, Bibelot,

21,Luxe manicurebehandeling:

Decemberaanbieding: 

heerlijke handmassage, parrafinebadje voor zachte handen, mooi gelakte nagels/nail art

Nagelsalon Bunde

www.nagelsalonbunde.nl/Corianca der Nederlanden/ Kasennerweg 4 Bunde/06-15012470/info@nagelsalonbunde.nl

Namens de Sint en zijn Pieten, Math Bours, voorzitter Sint Nicolaas Comité Meerssen. N.B. Noteer vast de intocht van de Sint in 2014: zondag 16 november 2014. Mocht u naar aanleiding van dit bericht alsnog een donatie aan ons Comité willen doen, kan dit op rekeningnummer 13.26.29.836 bij de Rabobank in Meerssen t.n.v. St. Nicolaas Comité Meerssen.

Kerstconcert Gäöls mannenkoor GMK Zondag 22 december wordt muziekminnend Geulle weer getracteerd op het jaarlijkse Kerstconcert van het Gäöls Mannenkoor. Gebruikelijk is, dat bij deze gelegenheid ook andere muziekgezelschappen uitgenodigd worden. Deze keer zijn dat ensembles uit de Fanfare en de Harmonie van Geulle, een Kinderkoor uit Gulpen en Zanggroep E-Motion uit Elsloo. Het Gäöls Mannenkoor werkt sinds het aantreden van dirigent Paul Mestrom hard aan modernisering van het repertoire. Melodieën uit musicals, operetten en songs uit de jaren 60 en 70 staan nu hoog op de hitlijst. Kerstrepertoires zijn vaak nogal traditioneel. Toch probeert het GMK elk jaar ook hierin te vernieuwen. Naast muzikale vernieuwing wil het GMK zich ook op een andere wijze presenteren door bij bepaalde gelegenheden het

officiële tenue te verruilen voor een casual outfit. Kortom wij proberen op verschillende terreinen te vernieuwen en het koor toekomstbestendig te maken. Versterking met nieuwe en vooral jongere leden is daarbij van levensbelang. In dat verband is de jongste ledenwerfactie veelbelovend. Uit Fanfare St. Martinus treedt een groep van zeven muzikanten op met een vijftal Kerstnummers. De groep staat onder leiding van Léon Simons, die sinds 2003 de Fanfare leidt. Brass aan de Maos is de naam van een ensemble koperblazers uit Harmonie St. Caecilia. Het ensemble luistert al vele jaren met Kerstmis de nachtmis op in de kerk van Moorveld. Het repertoire bestaat uit een mix van originele Kerstliederen en andere gepaste nummers. De muziekstukken zijn vaak zelf bewerkt voor deze specifieke bezetting. De groep wordt geleid door Jos Janssen. Kinderkoor GalouKidz uit Gulpen is opgericht in 2010. De Kidz werken intensief samen met Jongerenkoor Galou. Zo verzorgen de twee samen regelmatig concerten, bv. bij de eigen musicalproductie “Witte Dreume, Zwarte Pratsj”. Kinderkoor GalouKidz staat onder leiding van Caroline Leveau-Schmeitz met Benoît Balmaekers aan de piano. Zanggroep E-Motion is indertijd gevormd uit een gemengd koor. Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardige zanggroep van 17 vrouwen. Onder leiding van dirigente Heidi Klinkers-Pittie brengen zij voornamelijk Engelstalige meerstemmige populaire nummers vanaf de jaren 70 ten gehore. Het kerstconcert vindt plaats op zondag 22 december a.s. in de Parochiekerk van Geulle/Moorveld. Aanvang 14.30 uur. Entree is gratis. Een vrije gave wordt zeer op prijs gesteld. Nazit in de Kollekamp.

Oud papier Meerssencentrum A.s maandag, 16 december, haalt HV Marsna het oud papier weer op in Meerssen Centrum. De bewoners van de volgende straten vragen wij het oud papier goed gebundeld en zonder plastic om 17.00 uur aan de straat te zetten. Bunderstraat vanaf Stationsstraat tot aan Pr. Falcostraat, Gasthuisplantsoen, Gasthuisstraat, Molenveldweg, Montfortanenplein, Montfortlaan, Zuster Paladiaplantsoen, Parallelweg, Past. Canisiusstraat ged. Past. Castrostraat, Somyasingel ged. Past. Aussemstraat, Past. Sterckenstraat ged. Past. Creftenstraat, Past. N. de Reimstraat ged. Pr. Abrahamstraat, Pr. De Beaufortstraat, Proostenhof, Pr. Falcostraat, Pr. Fredericstraat, Pr. Hugostraat Pr. Willemstraat, Pr. Richardstraat, Stationsplein en Stationstraat.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 20

Albert Heijn Dijkstra iedere zondag geopend! AH ambachtelijke feeststol met krenten, rozijnen en noten Doos 750 gram

Varkenshaas gevliesd

3.99

1.

99

Malse konijnenbouten Limburgs ambacht 12.98 49 98 Kilo

Limburgs ambacht

8.49

500 gram

6.

8.

AH kipďŹ let

Bloedworst

7.00

2.19

1.

79

Slagerij Keulen

Per stuk 380 gram

5.

00

Kilo

Frisse appelvlaai Alle Becel 25% Bakker v.d. Weerdt op brood korting Groot Bunde produkten OP = OP 9.95

8.

75

Spaar de leukste kinderboeken uit de Personalgifts Collectie! Winnaar van de EKO- en Fair Trade Award 2013 van de gemeente Meerssen!! Albert Heijn Dijkstra Albert Heijn Vliegenstraat 50 Dijkstra 6241 CH Bunde Vliegenstraat 50 Tel: 043-3652244 6241 CH Bunde Tel: 043-3652244

Openingstijden Ma t/m do 08.00-20.00 Openingstijden Vrijdag Ma t/m do 08.00-21.00 08.00-20.00 Zaterdag 08.00-20.00 Vrijdag 08.00-21.00 Zondag 16.00-19.00 Zaterdag 08.00-20.00 16.00-19.00 Zondag

Aanbiedingen zijn geldig van Aanbiedingen zijn geldig maandag 25 november t/m van zondag 1 december 2013 maandag 09 december t/m zondag 15 december 2013

Geulbode 50 13  

Geulbode van woensdag 11 december 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you