Page 1

jaargang 87 13 11 2013

46 Wekelijks gratis huis-aan-huis - 10.500 adressen

Gecontroleerde verspreiding in: Meerssen-Centrum Meerssen-West Rothem Bunde Geulle Moorveld Ulestraten Itteren Borgharen

Voorlichting Diabetes bij ouderen en Geneesmiddelgebruik bij senioren

Informatie van de

Gustaaf van den Hof, diabetesverpleegkundige VAL en Philippe Verheij, apotheker VAL-apotheek Meerssen

‡:HUN]DDPKHGHQ95,2XGH5LMNVZHJ ‡5HJHOVLQ]DPHOLQJRXGLM]HU ‡*HPHHQWHEHJURWLQJ ‡2IÀFLsOHEHNHQGPDNLQJHQ

27 november 2013 14.00 uur “De Stip” Pastoor Dominicus Hexstraat 10 Meerssen

KOOP NU

EN ART KA EN KI

UW

THUIS KIENEN

Ga naar: CIGO, HEMA, kapsalon Ubachs of www.vriendenbasiliekmeerssen.nl Of geef uw donatie via rekeningnr: NL38RABO035.23.20.346 t.n.v. Stichting Vrienden vd Basiliek Meerssen ANBI ERKEND

Namens KBO Limburg afdeling Meerssen en VAL-apotheken Bunde, Geulle en Meerssen bent u van harte uitgenodigd.

NAJAARS G OPRUIMIN Like ons!

Sierbestrating Willem Alexanderweg 4 6222 NC Maastricht Vanaf €7,95 p.m2 T:043-36 32 011 www.arnoldopreij.nl

Ulesjtraote nao de hauve finale k.V.L. Zondag 17 november gaat groep acht van de basisschool DE TRIANGEL naar Born om te proberen de finale van het KINGERVASTELAOVESKONKOER te halen.Met het lied ---VAN OS---[geschreven door GASTON JACOBS] gaan ze alles op alles zetten om in Born een goed resultaat neer te zetten. Samen hebben zij al vele repetities achter de rug.De weg naar de studio was een grote ervaring voor de 25 leerlingen.Het lied zit erin en de pasjes zijn geleerd.Wie getuige wilt zijn kan als supporter een leuke middag tegemoet zien in Born op zondagmiddag a.s.in Born.

voor meerwaarde in wonen en leven

Pag. 10 en 11

Arnold Opreij

Wij verzorgen uw uitvaart zoals ú dat wilt.

www.wonenmeerssen.nl

WONINGAANBOD ONLINE

Inlichtingen bij Basisschool De Triangel in ULSJTRAOTE.

Wij zijn er voor u en uw nabestaanden.

s"UNDERSTRAAT%-EERSSEN s0!3OMYASINGEL-EERSSEN s%SSENDIJK'EULLE

/L[ILZ[L]VVYI\P[LU )LUaPULY\N ISHKISHaLY

(JJ\ ISHKISHaLY

Katja Mevissen & Tilly Daemen

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Zondags

046 43 71 700 | www.daemen-dela.nl

geopend 16 -19 uur aanbiedingen zie achterpagina

)LUaPULISHKISHaLY ,SLR[YPZJOLISHKISHaLY

Pegasus Uitvaartzorg voor een uitvaart met méér persoonlijke zorg Pastoor Dominicus Hexstraat 6

Machines voor: TUIN EN PARK LANDBOUW GRONDVERZET LADEN EN LOSSEN REINIGING GLADHEIDBESTRIJDING

=,92667‹=,9/<<9‹65+,9/6<+‹:,9=0*, Bedrijventerrein ‘De Valkenberg’ Valkenburg a/d Geul ‹ T 043 - 608 92 00 ‹ www.frissen.nl

6231 HG Meerssen (043) 365 46 66 www.pegasusuitvaar t.nl

- Voor alle uitvaartverzekeringen -

TOP SHELF PARKET Weerterveld 13 6231 NC MEERSSEN Tel: 043-36 43 412 Fax: 043-36 47 913 www.topshelfparket.nl E-mail: info@topshelfparket.nl

STOFVRIJ-renoveren * Hertog vloeren (www.stofvrijschuren.nl) * Quick-Step parket en laminaat * Div. kwaliteit laminaat * Piet Boon vloeren TRAPRENOVATIE * Kährs Fineerparket en meer * Sterdealer Solid Floors * Antigua klik-PVC en PVC 5 Sterren Specialist * Exclusieve Celenio vloeren van www.wonenwonen.nl * Vloerverwarming ook ingefreesd

Parket van de bovenste plank


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 2

Huisartsen

Trajekt welzijn Heuvelland

Cliëntenraad (Minimabeleid)

Huisartsen: Swerts Stuurman 043-3089036 Recepten 4558432 NHG geaccrediteerd vanaf 1-4-2008

Afd. Alg. Maatschappelijk Werk Rayonkantoor Meerssen: Past. Nic.Creftenstr. 10, 6231 HH Meerssen ........................3644222 Spreekuren AMW en I&A winkel is ieder werkdag van 9 tot 10.30 u.

Mergelland Vertegenwoordigers Meerssen: Meldpunt CIZ ..................... 088-007891655 (tijdens kantooruren) Voor alle informatie over zorg en indicatie-advisering op het gebied van thuiszorg, verpleeg-, zorgtehuizen, aanleunwoningen en huishoudelijke hulp.

Praktijkondersteuners: Dhr. G. van den Hof: suikerziekte Mw Ellen de Goeij: ouderenzorg Mw Andrea Kerkhofs: hart en vaatziekten Huisartsenpraktijk v. Oosterhout - Kempinski .. 043-3089035 Recepten ................................. 043-4558432

www.huisartsenmeerssen.nl Praktijkondersteuners: Mw. H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Politieaanlooppunt Meerssen in bestuurscentrum. De politie houdt in de komende periode geen spreekuur in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Voor het doen van aangifte en andere politiezaken kunt u terecht bij het politiebureau van de Basiseenheid Heuvelland, Nieuweweg 24 in Valkenburg (dagelijks van 9-17 u) of het Districtsbureau, Prins Bisschopssingel in Maastricht (24 u per dag). Tel. 0900-8844 (niet spoedeisend). Bij spoed: ............................................. 1-1-2 Drugsmeldpunt ..................... 043-3505111 (dag en nacht) Voor burgers die in hun directe woonomgeving geconfronteerd worden met drugsgerelateerde overlast of criminaliteit.

Brandweer Ongevallen

1-1-2

Huisartsen Bunde Huisartsenpraktijk Bunde Huisartsen: dhr J.Urlings, Mw F. Prinsenberg en dhr J.Swaans. Tel 043-3648935, bij spoed: 043-3654423, recepten: 043-3588218 Spoed buiten kantooruren : de huisartsenpost 043-3877777 Website: www.huisartsenpraktijkbunde.nl Praktijkondersteuner: Mw M. Duyckers Huisartsenpraktijk Wiertz.. 043-3641291 Praktijkondersteuner: Mw H. Hoomans en dhr. V. Janssen

Huisartsen Ulestraten Ridderbeks, J.G.U. overdag op werkdagen: 043-3643693 ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekends: de huisartsenpost ................. 043-3877777 www.huisartsulestraten.nl

Huisartspraktijk Geulle 043-3641504 Huisartsen: JFM Metsemakers - RPG

1-1-2

Gemeente Meerssen Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen, tel. 14043 Openingstijden Loket Burgerzaken: (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): ma t/m vrij 9-12 uur en donderdag van 15-19.30 u. (geen afspraak nodig). Overige gemeentelijke kantoren: (uitsluitend op afspraak) ma t/m vrij 9-17 u. Bel voor het maken van een afspraak bij voorkeur tussen 9 en 10 u.. Storingsdienst openbare werken gemeente Meerssen (buiten werktijden tel. 3661888) Voor het verhelpen van dringende storingen en klachten. Tijdens kantooruren ..3661617 / 3661706.

Luchtvaart

Ottenheijm - JWM Muris - I MeuwissenBerix - www.huisartsengeulle.nl Spoedlijn overdag: 043-3641504 en toets 1 Avond-, nacht- en weekenddienst: 043-3641504 en toets 1. De Beaufort Med. Serv. 043-3089038 www.debeaufort.info

Apotheken Apotheek Meerssen: Pr. de Beaufortstraat 5.......... 043-3640606 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Za 9-13 u. Apotheek Bunde: Spoorstr. 35........................... 043-3648681 Ma t/m vrij 8.30-18 u. Dienst Apotheek Straver 24 uur per dag geopend. Akersteenweg 88 Maastricht.043-3612829 Apotheek Geulle Marktplein 12 - Geulle 043 3652747 Ma t/m vrij 8:30-13:30 en 14:30-17:30

Voor meldingen en vragen over veiligheidsaspecten van de luchtvaart: loket Luchtvaartveiligheid Handhavingsdienst Luchtvaart postbus 75788, 1118 ZX Schip- Weekenddienst - Valkenburg - Meerssen hol Centrum, tel. ................ 0800-8543487 Bunde - Margraten - Berg & Terblijt - Cadier & Keer - Ulestraten - Schimmert www.minvenw.nl/loket 16 en 17 nov. Tandarts M. v. Belle

Tandartsen

Lawaaioverlast Vliegtuiglawaai en lawaaioverlast Bel de Stichting Klachtentelefoon Luchthaven MAA: ma. t/m vr. van 09.0014.00 uur ............................... 043-3652020 Buiten deze tijden antwoordapparaat inspreken via ........................ 043-3652020

P. N. Creftenstraat 15, 6231 HH Meerssen tel. 043-3642706 Za en zon/feestdagen van 12 tot 12.30 u.

Dierenartsen

Claudia Gorissen, Meerssen St. Josephstr. 1 ..................... 043-3644306 N.H. de Kruif, Dierenkliniek Raar 44 Meerssen ........043-3653550 / 0624212085 E.R.M. Croughs, Maastricht (Omnibuzz) Meerssenerweg 23 .................. 043-638452 Rit bestellen: tel 0900-0699 (1 uur van W. van de Kerkhof, Maastricht tevoren). Informatie of klachten: 0900- Brusselseweg 381 .................. 043-3470173 3310550. Voor vragen over vervoer en de WMO: ZorgLoket gemeente Meerssen. 043-3661662 (ma t/m/ vrij van 9-12 u.) Travel Doctor Meerssen Huisartsen Centrum Meerssen ....3089038

Regiotaxi

Reisvaccinaties

Dierenbescherming

Dierenbescherming Maastricht Heugemerweg 101, 6221 GH Maastricht Algemeen nr ........................ 0900-4433224 Zwerfkat nr ............................ 043-3632197

Colofon Redactie & uitgever: Drukkerij Maenen b.v. Kruisstraat 9 6231 LJ Meerssen Postbus 1 6230 AA Meerssen Tel. (043) 364 22 25 Fax (043) 364 95 42 E-mail info@drukkerijmaenen.nl website: www.drukkerijmaenen.nl Aanleveren copij: Uiterlijk maandag vóór 12.00 uur

Persberichten digitaal Persberichten en andere ingezonden mededelingen uitsluitend aanleveren per e-mail: geulbode@drukkerijmaenen.nl info@drukkerijmaenen.nl.

Welzijn

Huisartsenpraktijk Meerssen

www.huisartsenpraktijkmeerssen.nl

Politie

Welzijn

Vrijwilligersondersteuning Meerssen

Vrijwilligers(werk) zoeken: www.vrijwilli- Zorgloket gemeente Meerssen Open elke werkdag van 9-10 uur. gerswerkheuvelland.nl. ................................................. 043-3661662 Trajekt Maatschappelijk werk en In- Voor alle vragen met betrekking tot geformatie en Advieswinkel: Spreekuren handicapten- en ouderenzorg. van ma t/m vrij van 9-10.30 u. en verder volgens afspraak. Adres: Pastoor Nicolaas Slachtofferhulp regio zuid-oost Creftenstraat 10, 6231 HH te Meerssen. Om de Toren 4, 6191 KZ Beek .. 0900-0101 Werkgebied: Limburg en Brabant NoordTel.: 043-3644222. rob.leseur@trajekt.nl Zuid Oost Iedere werkdag van 9-17 u.

Sevagram thuiszorg

Voor zorg thuis, bel voor regio Maastricht / Heuvelland ....................... 6011911

het nieuwste informatiecentrum voor al uw gezondheidsvragen. De informatie is Cicero zorgcentrum Ave Maria Geulle gratis! Iedere ma. t/m vrij 09-17 u. Info: Zorgcentrum Ave Maria Hussenberg- GGD-gebouw Maastricht. .... 043-3821717 straat 21 Geulle ..................... 043-3641010 Op ma t/m do 9 u. -16 u. Steunpunt Seni- Thuiszorg Groenekruisdomicura oren Geulle-Meerssen open 10 u. tot 12 u. Internet: www.groenekruisdomicura.nl Thuiszorg .............................. 043-3690690 Steunpunt Senioren Geulle-Meerssen Verplegen en verzorgen (24 uur per dag): Vrijdagochtend van 10 u. -12 u. geopend. ................................................ 043-3690 670 Warme Maaltijdvoorziening vanuit Ave Kraamzorg (24 uur per dag): 043-3690 630 Maria Geulle. Enkel voor inwoners van Uitleen hulpmiddelen: ........ 043-3690 660 de kernen Geulle en Bunde Voedingsvoorlichting en dieetadvisering: De kosten 3 gangen maaltijd zijn €6,65 ................................................ 043-3690 620 Inlichtingen: Coordinator Jo Kurvers 06-20585220. b.g.g. Wmo-Platform Mevr. A. Bos-van Bun ............. tel 3643238 bellen met Jos Klein 06-20960732 Mevr. J. Gommers ................... tel 3643743

St. Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM)

Kuileneindestraat 5e in Meerssen Centraal telefoonnummer: .. 045-5331933 E-mail: info@voedselbanklimburg.nl Verloskundigepraktijk Meerssen e.o. Website: www.voedselbanklimburg.nl Stationstraat 3, 6231 CK Meerssen. Ver- Open wo 10-12u voor kleding, tel 3643388 loskundigen regio Meerssen Bunde, Geulle, St. Thuiszorg Zorg voor Mensen Ulestraten, Schimmert, Amby, Itteren, Borg- Past. Nicolaus D Reimsstraat 45, 6231 HJ haren, Beek, Berg & Terblijt. ... 043-3642570 Meerssen ............................... 043-8501995 Praktijk voor psychotherapie en stres- email: info@tzvm.nl

scounselling Drs. Chr. Cornelissen, (hypno)-psychotherapist, aangesloten bij NGVH, EAP en NAP. Behandeling na afspraak 043-3640953.

Kringloopcentrum

AltraCura Thuiszorg.

Kringloopcentrum Zuid

Gespecialiseerde begeleiding, zorg en service (ook voor PGB houders). www.altracura.nl..............tel: 043-3580721

Watermolen 14, 6229 PM Maastricht (043) 362 08 58 - info@kringloopzuid.nl www.kringloopzuid.nl

Bechterew Vereniging Maastricht

Gemeenschapshuis De Koel Rothem

Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL

Past. Geelenplein 6, 6231 BP Meerssen Tel.: 06-20610704

Woningstichting

Steunpunt Mantelzorg ....... 043-3215046 8.30-12.30 uur www.voor man- telzorgers.nl info@voormantelzorgers.nl. Al onze diensten zijn kosteloos.

Huurdersvereniging

Wonen Meerssen Bunderstraat 28, 6231 EL Meerssen Postbus 100, 6230 AC ........... 043-3664777 Huurdersver. Meerssen Secretariaat Het kantoor is geopend ma t/m vr: 9-12.u. 043-3640710 Email: hv@wonenmeerssen.nl Website: www.wonenmeerssen.nl www.huurdersverenigingmeerssen.nl Mail: info@wonenmeerssen.nl C.v.-storingen en storingen warmwatervoorziening: 0900-1405 (7 dagen p. week, 24 u. p. dag) Andere dringende technische klachten: Voor al uw kleding- en ................................................. 043-3664777 lederreparaties en Niet-dringende technische klachten: maatkleding reparatieverzoek (schriftelijk) of melding@wonenmeerssen.nl) Eeckersteghe 26 te Elsloo

VERANDERATELIER

RIET ELIËNS

Bibliotheek Bibliotheek Meerssen ....... 043-3642411 Openingstijden: Ma: 14.00-19.30 u Di: geϜÌi˜ÊUÊ7œi\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ä䇣ǰÎäÊ ÕÊUÊ œ˜\Ê£ä°ä䇣ӰääÊÕÊi˜Ê£{°ääʇ£Ç°ÎäÊÕÊUÊ 6Àˆ\Ê£{°ä䇣™°ÎäÊÕÊUÊ<>ÌiÀ`>}\Ê£ä°ä䇣ΰää

Praktijk voor Acupunctuur Meerssen.

Pastoor Dominicus Hexstraat 21, 6231 HE Meerssen, 043-8517737 www.acupunctuurmeerssen.nl Info & Documentatie Service, GGD ZL Houdings- en Bewegingstherapie Cesar Voor al uw vragen over gezondheid en & Feldenkrais Proost de Beaufortstraat 1, welzijn. Ma t/m do .............. 046-850 54 50 6231EB Meerssen .............. T 06-47022177 ids@ggdzl.nl Stichting Organized Diabeteslijn .....................(033) 463 05 66 www.organized.nu info@dvn.nl voor alle vragen over diabe- Dagbesteding, coaching en maatwerk tes en over de producten en diensten van de Diabetesver. Nederland Praktijk van Kind-jeugdtherapeut Bunde Elly Boer: “ Cirkel ouder-kind coaching “ Stichting uit eigen beweging ‘t Versterken van de psychosociale weer- www.cirkelouder-kindcoaching.nl baarheid van kinderen en hun ouders/- Tel 06-48043928 opvoeders............................... 043-3261847 Buurtzorg Meerssen E-mail: uiteigenbeweging@hetnet.nl Thuiszorg voor verpleging en verzorging Meer info zie: www.uiteigenbeweging.nl (24u. per dag) Tel.: 06-83537770 De Zonnebloem Bunde, Geulle, Meerssen E-mail: meerssen@buurtzorgnederland.com (incl. Rothem en Ulestraten). Info en advies Praktijk Joyce Wetzels, Psychische en over bezoek en vakantiewerk Mw. T. Houten Korte Raarberg 32, 6231 KR Emotionele Hulpverlening Meerssen ................................ 043-3648526 Drs. J. Wetzels, Contextueel Hulpverlener, lid Mw. S. Diederen, Burg. L’Ortyestraat 2, van VCW, VCW is lid van NAP. Burg. Wil6231 HC Meerssen................. 043-3642916 marstraat 38, Meerssen, 043-3110170, Mw. H. Hazen, Ingendaalstraat 4, 6241 DD www.praktijkjoycewetzels.nl Bunde...................................... 043-3652255 Mv. M. Janssen, Hulserstraat 69 6243 BL Geulle ..................................... 043-3645750

Gemeenschapshuis

043-4558438 www.vaccinatiecentra.eu

Steunpunt Voedselbank Meerssen

Pastoor M. Sterckenstr. 6 Meerssen info@gommeerssen.nl www.gommeerssen.nl

Wekelijks oefenprogramma in sportzaal Marienwaard Maastricht: Wo 13.30-15.30 u. Vrij 14-15 u. Hydrotherapie in het verwarmde Geusseld zwembad in Maastricht 043-3644486 www.bobm.nl

Vaccinatie Centra Limburg (VCL)

Gezondheidswijzer

T.: 046-8500535 DEPOT PALTHE STOMERIJ Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. 10 - 18 u zaterdag 9 - 13 uur maandag gesloten

Stichting Synagoge

Natuurgeneeskunde Praktijk voor klassieke homeopathie en voedingsadvies Susanne Taubitz Gosewijnstraat 12a, 6301 DT Valkenburg ............ 043-6090706 www.homeopathie-valkenburg.nl Praktijk voor natuurgeneeskundige coaching Susanne Snouck Meerssen aangesloten bij V.I.V ............. 06 10684174 www.susannesnouck.nl Praktijk voor alternatieve geneeswijzen en paranormaal therapie aangesloten bij het VAG. Bel voor afspraak................... 043-3650128

Energetisch Gezondheidscentrum Meerssen Steegstraat 5, 6231 KA Meerssen www.egcm.nl ......................... 043-3635011 Praktijk voor psycho-energetische en manuele therapie te Ulestraten An Ramak www.anramak.com 043-3647890 Lid VIT en RBNG Registertherapeut HBO Ellen Retera voedingsadvies en lifestyle coaching. Aangesloten bij VBAG, vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Pasweg 2, Bunde, 043-3640237 / 0629303806, www.ellenretera.nl Meer in Balans, praktijk voor Massage en Voetreflex Therapie, Steegstraat 5, Meerssen Tjitske Bakker tel. 06-38001919 www.meer-in-balans.nl Praktijk voor Regenesis therapie voor al uw pijn en stress klachten Centrum Carma - www.yogacarma.nl

Yoga en meditatie Hathayoga in Bunde Ria Habets gedipl. yogalerares 043-3640610 / 06-55803132 Hans Lardenoije Hulserstraat 35 Geulle, ........ 043-3641598 Hatha yoga, zwangerschapsyoga, meditatie - Centrum Carma Tussen de Bruggen 53, Meerssen Tel: 06-14532095 www.yogacarma.nl Taiji en Qigong door Antoon Noordenbos, Whu shu leraar krijgskunst. Centrum Carma - www.yogacarma.nl Mindfulness in Meerssen en Bunde www.susannesnouck.nl .......... 06 10684174 Stiltij meditatie, krijgskunst en expressie Heerenstr. 75, Moorveld....... 043-8519555 www.stiltij.nl Mindfulness en Haptonomie in Vaeshartelt - Maastricht www.mindfulinsight.nl ............. 06-13261173 Yogales Nicole Dohmen-van Meulebrouck Steegstraat 5, Meerssen 06-23166680

Logopedie Logopedie Meerssen; Jeanine America logopediste Huisartsencentrum Meerssen; Proost de Beaufortstraat 1 06-11316703 info@logopediemeerssen.nl www.logopediemeerssen.nl Logo & Co, Praktijk voor Logopedie en Dyslexie - Spoorstraat 33, Bunde t: 06-55987373 / 06-25585216 praktijk@logoenco.nl, www.logoenco.nl Medialuna Logopedisten Communicatie, eten en drinken Brommelen 1, 6243 CM GEULLE Marktplein 14, 6243 BR GEULLE Telefoon.................................. 043-3581711

Stichting Synagoge Meerssen Synagoge Kuileneindestr. 22a, Meerssen Info: Kuileneindestr. 57, Meerssen Telefoon.....043-3655 527 / 06-21 55 7530

Cesartherapie

Bewegingstherapie Cesar en Feldenkrais Ineke Sommer, Huisartsencentrum Meerssen, Pr. de Beaufortstraat 1 Familie-, Systeem & Organisatieopstellingen T: 06-47022177 www.cesartherapiemeerssen.nl met Els Thissen Moorveld/Geleen Tel 043-3647987

Familieopstellingen

www.elsthissen.nl / email: anja@elsthissen.nl

Priesteroproep In geval van nood eerst de eigen parochiepriester bellen, dan Beukeloord Telefoon..........................................3642226

Kienen

Huid- en oedeemtherapie Jacolien Plomp Proost de Beaufortstr 1 Huisartsen Centr. Meerssen. 06-14456118 www.huidtherapiemeerssen.nl info@huidtherapiemeerssen.nl

Peuterspeelzalen

Iedere dinsdag kienen door Kiencombinatie Bunde in zaal de Vos Vliegenstr. Bunde. Aanvang 19.15 uur. Uitstekende parkeergelegenheid. ’t Vliegje Bunde Schoolpad 7 043-3645968 Olleke Bolleke Meerssen Past. Dom. Hexstraat 10… 043-3646997 Fysiotherapie & Medisch fitness Olleke Bolleke Rothem Past. Geelenplein 6 …043-3655780 Centrum voor fysiotherapie Pinkeltje Ulestraten & medische fitness Dorpstraat 1…043-3642936 Past. N. Creftenstr. 4a, 6231 HH Meerssen Pinokkio Geulle Tel 043-3644066 www.medischefitness.nl Hagendoornweg 2 043-3655101


Week- en nieuwsblad De Geulbode

VRAAG & AANBOD De Meerssense Wassalon

tel. 043 - 3642223

voor het reinigen van dekbedden, dekens, slaapzakken etc. Tevens strijkservice

In Elsloo, Stationsstr. 25: alle kledingreparaties, schoenreparaties, leerreparaties, sleutelservice, depot stomerij, alles onder ĂŠĂŠn dak bij

TEXTIELMODE CHRISTEL VLUGGEN T. 046-4377009 (maandags gesloten) TE KOOP GEVRAAGD: Gebruikte meubels; in-en verkoop. Meubelhal De Stalling, Professor Moserstraat 42A Maastricht. Tel: 043-362 59 01

Praktijk Pedicure Kamla - Bosstraat 16 Meerssen T: 043-3650589 Mobiel: 06-36182845 Komt ook aan huis voor behandeling. Ook voor diabetes patiĂŤnten. Voor meer info: www.kamla.nl

JeGroen Tuinen voor AANLEG en ONDERHOUD Tel: 06-52306385

jeroen@jegroen.nl Beauty & Wellness Meerssen 043-3111999

Wassen-knippen â&#x201A;Ź12,50 Woensdag Kinderknipdag â&#x201A;Ź7,Nieuwe set nagels â&#x201A;Ź35,www.beautyenwellnessmeerssen.nl

Oud papier Meerssen centrum A.s maandag, 18 november, haalt HV Marsna het oud papier weer op in Meerssen Centrum. De bewoners van de volgende straten vragen wij het oud papier goed gebundeld en zonder plastic om 17.00 uur aan de straat te zetten. Bunderstraat vanaf Stationsstraat tot aan Pr. Falcostraat, Gasthuisplantsoen, Gasthuisstraat, Molenveldweg, Montfortanenplein, Montfortlaan, Zuster Paladiaplantsoen, Parallelweg, Past. Canisiusstraat ged. Past. Castrostraat, Somyasingel ged. Past. Aussemstraat, Past. Sterckenstraat ged. Past. Creftenstraat, Past. N. de Reimstraat ged. Pr. Abrahamstraat, Pr. De Beaufortstraat, Proostenhof, Pr. Falcostraat, Pr. Fredericstraat, Pr. Hugostraat Pr. Willemstraat, Pr. Richardstraat, Stationsplein en Stationstraat.

HV Marsna

pagina 3

In ons assortiment Groente, fruit en salades Zuivelproducten Streekproducten en diverse Huisgemaakte producten

Proef de Groenteschuur appel Boerenkoolstamppot Limburgse boerenkaas jong Vers gesneden Friet (eigen oogst)

The place to be als het gaat om de vakkundige verzorging van uw honden en katten. Alleen op afspraak!

per Kg. per 500 gr. per 500 gr. per Kg.

Tip!! ambachtelijke streekpakketten,leuk eindejaarsgeschenk. (ook voor bedrijven) Proef het Verschil. Wij zijn echt bezig met kwaliteit duurzaamheid en eerlijkheid!!

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

1,79 2,99 4,95 1,00

Thuiskapster Laura is beschikbaar in de omg. Meerssen Interesse? Neem gerust contact op. Tel: 06-14107686

PULLOVERS EN VESTEN

voor dames en heren!

THEO SMEETS Voor advies van uw keuken, keukenonderdelen en aanpassingen

Kastanjelaan 11 Bunde tel. 043-3641837 parkeren voor de deur - Maandagmiddag gesloten

WWW.GROOVYGROOMERS.NL

www.tuinklusron.nl

Wilt U uw keuken vernieuwen, renoveren of eens gewoon opfrissen....wij helpen U graag. Tevens ook voor inloopkasten, schuifdeuren,dressoirs en complete interieurs. Alles perfect afgewerkt met alom bekende uitstekende service.

Informeer geheel vrijblijvend: T 043-3649344 F 043-3646779 Past. A. Somyasingel 245, 6231 HT Meerssen

www.theosmeets.nl &2175$67 VFKLOGHUZHUNHQ :LQWHUNRUWLQJRS %LQQHQVFKLOGHUZHUN :DQGDIZHUNLQJ %HKDQJHQ 9UDDJJHUXVWQDDU HHQYULMEOLMYHQGHRIIHUWH (ULFN/HERQ(LNHQODDQ %XQGH HKMOHERQ#KRPHQO

Het hele jaar rond FRUITVERKOOP Opgeslagen in eigen koelcellen Verser, harder, knapperiger en sappiger kan niet! APPELS o.a. SUPER Elstar, Jonagold, Boscoop, Golden Delicious, Cox orange en Evelina PEREN o.a. Conference, Doyenne, Gieser wildeman en Stoofperen AARDAPPELS (kruimig, vastkokend en friet) tegen betaalbare prijzen Tevens: sinaasappels, mandarijnen, eieren, diverse soorten, appel- en perensappen en uien.

VOOR AL UW FEESTEN, KOFFIETAFELS, VERGADERINGEN, ETC ETC.

GEMEENSCHAPSHUIS

â&#x20AC;&#x2DC;DE KOELâ&#x20AC;&#x2122;

PAST. GEELENPLEIN ROTHEM 06 20 61 07 04

Tot ziens bij Angelien Petit-Sangen Nieuwe Vliekerweg 2, Vliek â&#x20AC;&#x201C; Ulestraten Tel: 043- 358 06 26 Geopend: maandag t/m zaterdag Dinsdags gesloten

Harmonie St. Caecilia Geulle

U bent van harte welkom!

INFO@GROOVYGROOMERS.NL

6231 GJ Meerssen Mobiel 06- 513 537 91

MONTAGEBEDRIJF

Thuiskapster Laura

Ik zorg zelf voor de juiste benodigdheden en producten.

Burg. Murisstraat 123 Telefoon 043 - 364 94 33

Bonaertsweg 4, Bunde | 043 - 364 52 60 | de.groenteschuur@kpnmail.nl

Ook de volgende maandagen 16 december en 20 januari, staan wij weer klaar om het oud papier voor u op te halen.

Allround kapster voor al uw soorten kapsels. U bepaalt zelf wanneer u geknipt wilt worden, overdag of â&#x20AC;&#x2DC;s avonds,

Tot snel.. endy Roberts W

Speculaasconcert zaterdag 16 november Op 16 november komt de Sint weer in ons land aan. Deze gezellige periode met de vroege avonden is voor het leerlingenorkest van Harmonie St. Caecilia Geulle in samenwerking met de jeugdfanfare SociĂŠtĂŠ St. Martin uit Stein een mooie aanleiding om op zaterdag 16 november een speculaasconcert te organiseren. Het concert begint om 17.00 uur en vindt plaats in Cultureel Centrum de Harmoniezaal, Hulserstraat 77 te Geulle. Het leerlingenorkest van Harmonie St. Caecilia Geulle staat onder leiding van hun dirigent de heer Bart Van de Hof. De jeugdige leden speelt onder andere:â&#x20AC;?Lilo & Stitchâ&#x20AC;? in een arrangement van Peter Kleine Schaars en â&#x20AC;&#x153;Aladdinâ&#x20AC;? (arrangement Willy Hautvast). Na het optreden van het leerlingenorkest krijgt het concert een vervolg door de muzikale bijdrage van de jeugdfanfare van SociĂŠtĂŠ St. Martin uit Stein. Zij worden geleid door hun dirigente mevrouw Marie-JosĂŠe Aarts. Als muzikale uitsmijter, of beter gezegd muzikale pepernoot, brengen de twee jeugdorkesten gezamenlijk het bekende â&#x20AC;&#x153;Gangnam Styleâ&#x20AC;? ten gehore. Beide verenigingen nodigen u hartelijk uit om dit concert op zaterdag 16 november bij te wonen. Het is de bedoeling om er een â&#x20AC;&#x153;heerlijkâ&#x20AC;? vooravondje van te maken.

Van 124,95

Voor â&#x201A;Ź104,95 Wijdte H Uitneembaar voetbed Van 124,95

Voor â&#x201A;Ź104,95 Wijdte H Uitneembaar voetbed Van 139,95

Voor â&#x201A;Ź119,95 Wijdte K Uitneembaar voetbed Van 139,95

Voor â&#x201A;Ź119,95 Wijdte K Uitneembaar voetbed


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 4

! ! ! E T I S E W U E I N HET LEVEN IN MEERSSEN WORDT LEUKER MET ACTIES UIT DE BUURT!!

Binnenkort presenteren wij u de beste aanbiedingen van de meerssense ondernemers op:

www.actieuitmeerssen.nl

ETEN EN SHOPPEN IN MEERSSEN


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 5

‘N VLEUGJE HISTORIE.. Deze week: Geulle Stuur ook uw foto uit het verleden naar de redaktie van weekblad De Geulbode (Postbus 1, 6230 AA Meerssen), mailen als jpeg of even langs brengen (Kruisstr. 9 Meerssen) met enige uitleg over de afbeelding.

ADMINISTRATIES

Jos Wiekken

Uw professionele partner in administratie- en belastingzaken

Vliegenstraat 30 6241 CH Bunde T 043 - 365 51 21 M 06 - 52 04 29 88 E jos@fincq.nl I www.fincq.nl

15 jaar slagerij Weltens in Meerssen Geulle, omstr 1943. vakantiegangers uit Kerkrade arriveren bij de boerderij van Martin Kengen met o.a. Gusta-Til- Marieke Kengen, Jo- Lou Kurvers, Wim-André van Kan, Pie Janssen en Christien Simonis. Ingezonden door José Simonis

Elke dag een andere aanbieding kom kijken en laat u verrassen.

team slagerij Weltens

Charlemagne Festijn De Stichting Meerssen Events kijkt samen met standhouders, sponsoren en bezoekers terug op een geslaagd 1e Charlemagne Festijn afgelopen zomer. Het was een heerlijk weerzien na de vakantie. Lekker “preuve”, drinken en genieten. Het was ook hard werken, voor ons, maar ook voor de deelnemende standhouders, die toch een risico genomen hebben. Aan “Bed en Breakfast-Restaurant SamSam, Uitspanning De Nachtegaal, Vertierderie de Zoete Inval, Chocolaterie en Patisserie Smores en Food Avenue”, alsmede la Baronale, Patisserie Floris en de Businessclub Maas- en Geulvallei, veel dank voor hun inzet en deelname. Ook veel dank voor vele vrijwilligers. Mede dankzij hen én dankzij het goede weer, was het een geslaagd feest. De samenwerking met de ondernemersvereniging Meerssen én de modewinkels hebben het festijn een aparte ambiance gegeven. De Stichting Meerssen Events wil hierbij ook nogmaals de gemeente en de vele grote en kleine sponsoren bedanken, die daaraan hebben bijgedragen. Het is zo goed gegaan dat de 2e versie voor 2014 al in de maak is. Reserveer alvast zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2014 voor: Charlemagne Festijn 2014 In de aanloop naar het Festijn is al aangegeven dat niet alleen een feestje voor Meerssen en omgeving de bedoeling was. In de statuten van de stichting staat als doelstelling: “het vergroten van de aantrekkelijkheid van de dorpskern Meerssen op cultureel, recreatief, sociaal en economisch gebied”. Daarnaast wil de stichting, indien mogelijk, ook een praktische bijdrage geven aan een goed doel in Meerssen. In 2012 is dat niet gelukt. Vooral het slechte weer speelde parten. Maar ook de opzet van toen was anders Dit jaar lukte dat wel. Met veel genoegen kunnen we vertellen dat er een bedrag beschikbaar is gekomen voor de restauratie van de ramen van de Basiliek. Op 9 november is een cheque van €500,aan het bestuur van Vrienden van de Basiliek uitgereikt voor de restauratie van de glas-in-lood ramen.Net als iedereen die Meerssen en de Basiliek, als Meerssens opvallendste monument, een goed hart toedraagt vinden wij het fijn dat dit met het Charlemagne Festijn mogelijk is geworden. De Stichting Meerssen Events 9 november 2013

De Sint komt op huisbezoek bij iedereen Vanuit het verre Spanje is een bericht van St. Nicolaas ontvangen dat hij ook dit jaar weer op huisbezoek wil komen bij al die lieve kinderen in Nederland. Bijzonder wil hij de kinderen in Meerssen en omgeving vereren met een bezoekje. Om de bezoekjes goed te regelen en er zeker van te zijn dat geen enkel kind wordt overgeslagen heeft de Sint ervoor gezorgd dat zijn afspraken goed worden geregeld door Scouting Meerssen. Via deze vereniging kan een afspraak met de Goedheiligman worden geregeld. Voor een bezoekje thuis of bij Opa/Oma of verenigingen of waar dan ook kan contact worden opgenomen met Mevr. Ghijsen, tel 043-3642347. Zij zorgt er dan voor dat de afspraken worden opgenomen in de agenda van de Sint. Om de organisatiekosten te dekken wordt per half uur huisbezoek een bedrag gevraagd van €32,50.

Slagerij WELTENS uw slager uw traiteur

St. Josephstraat 5, 6231 EC Meerssen, tel 043-3642723, GRATIS PARKEREN IEDERE ZATERDAG BEZORGEN WIJ AAN HUIS

• Iedere zondag geopend: 9:00–13:00 u. • Iedere zaterdag bezorgen wij GRATIS aan huis in Meerssen en omstreken.

Spaarkaarten Painini! Bij iedere besteding van € 10,00 gratis stempel. Bij volle kaart: gratis vlaai!

ACTIE

ainini

brood banket lunchservice

Bunderstraat 169, Meerssen Tel. 043 – 365 5521

Woensdag t/m zondag: 3 Bananensoezen 1 Kruimelpuddingvlaai 5 Nonnevotten 4 Frikandelbroodjes 6 Belgische roomboter pistolets

€ 4,50 € 8,95 € 5,00 € 4,50 € 2,75

Belegde broodjes service = gratis levering. Exclusief gebak van Patisserie Peter Lemmens

Succesvolle start “Mannen, ontdek je stem” Op zaterdag 2 november vond de eerste bijeenkomst plaats van de zangcursus “Ontdek je stem”, georganiseerd door Mannenkoor Borgharen. De start was meteen een succes: 11 Mannenkoor Borgharen repeteert: mannen - met en zonder zangervaring samen zingen is heerlijk hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om te ontdekken hoe heerlijk het is samen met anderen te zingen. De gratis zangcursus staat onder leiding van de Maastrichtse dirigent Hennie Ramaekers die in 2011 samen met de Belgische zangpedagoge Nadia Loenders een handboek “Ontdek je stem” voor beginnende koorzangers ontwikkelde. Ook aanwezig was de Limburgse tenor Martin Hurkens, winnaar van Holland’s got talent 2010.

Namens de Sint: Scouting Meerssen”

Met inspirerende woorden én met een prachtig gezongen Una fortiva lagrima uit de opera L’elisir d’amore van Donizetti wist hij de aanwezigen zó enthousiast te krijgen dat ze binnen korte tijd al volop genoten van het samen zingen.

Kienavond in Beek

Er volgen nog bijeenkomsten op 5 achtereenvolgende zaterdagen: 16, 23 en 30 november en op 7 en 14 december 2013, steeds van 10.30 tot 13.00 u., in gemeenschapshuis Haarderhof, Schoolstraat 8 in Maastricht-Borgharen.

Het bestuur van het Damessupporterscomitè Koninklijke Harmonie St.Caecilia Beek organiseert weer een gezellige kienavond op donderdag 21 november in het woonzorgcentrum Franciscus te Beek. In de pauze is er gratis koffie. Het kienen begint om 19.00 uur. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.

Belangstellenden kunnen zich alsnog aanmelden, per e-mail: secretaris@mannenkoor-borgharen.com of telefonisch op nr. 043-3253246 / 06-21894865.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 6 Vossen- Vleugels Vrijdag 22 november Geen H. Mis Zaterdag 23 november 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag Intenties: Jaardienst voor Jef Moers H. Mis voor de zielenrust van Mity BollenTrommelen

Parochie H. Catharina Basiliek v/h Heilig Ulestraten Pastorie Ulestraten: wo. en vr. 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 043-3642259 Pastoor IsmaĂŤl Quequesana, Meerssen uur: Sacrament Opgave misintenties â&#x20AC;&#x2DC;s maandag van 9-12 u. tel. 043-3111579 Priesterwachtdienst: dekenaat Tel. 043-3648178

Maastricht: 043-6314500 (Klevarie)

zaterdag 16 november: H. Margarita van Schotland; H. Gertrudis, maagd. 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 Hubert van Roosmalen off.; Rienij Lambrechts-Willems off. zondag 17 november: 33e ZONDAG DOOR HET JAAR. 11.00 De H. Mis wordt opgeluisterd door Libenter Vellem o.l.v. Frans Slangen; we gedenken ook onze overleden leden; zeswekendienst Tony Rutten-Rooden; zeswekendienst Charles Reynders; jaardienst Remi Hesemans; jaardienst ouders Jacobs-Damoiseaux; Gert Merkelbach-Niessen; voor verjaardag van Frans Hollanders; Louis Willems off. maandag 18 november: Kerkwijding van de Basilieken van de HH. apostelen Petrus en Paulus. 16.00 aanbidding en meditatie in de kapel van Beukeloord 18.40 rozenkrans 19.00 Math en Petra Vossen dinsdag 19 november: 10.00 H. Mis in Beukeloord donderdag 21 november: Opdracht van de heilige maagd Maria in de tempel. 13.00-16.00 Aanbidding 15.00 Geleid gebed. 15.30 vespers 19.00 Dora Mullenders-Nelissen vrijdag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares. 07.45 kerkelijk morgengebed 08.00 voor hen die offerden zaterdag 23 november: H. Clemens I, paus. 16.00 H. Mis in Beukeloord 18.00 zang: Basilicakoor jaardienst ouders Vleugels-Gubbels en dochters Maria en Gemma; jaardienst Jo Scheepers en Truus Scheepers-Boesten; Hubert van Roosmalen off.; Rienij Lambrechts-Willems off.; jaardienst Frans en Fien v/d Akker-Bemelmans

zaterdag 16 november: H. Gertrudis, maagd 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld zondag 17 november: DrieĂŤndertigste zondag door het jaar 09.00 uur: gest. jrd. voor ouders Jan Horsmans en Mathilde BrĂścheler; gest. jrd. voor Jules en Aleida Cordewener-Mingels; voor pastoor Kerckhoffs; voor Annie RaesSchuurmans (coll.); voor Tiny Goertz-Janssen (coll.); voor Ida Duijsings-Buurman (coll.); maandag 18 november: Kerkwijding van de basilieken van de HH. Apostelen Petrus en Paulus 19.00 uur: Marianoveen in Bunde dinsdag 19 november: 09.00 uur: H. Mis in Moorveld woensdag 20 november: 09.00 uur: voor Lucie Duijsings-Jaspers; voor Ida Duijsings-Buurman; donderdag 21 november: Opdracht van de H. Maagd Maria in de Tempel 09.00 uur: H. Mis in Bunde vrijdag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares 09.00 uur: H. Mis in Geulle 10.30 uur: H. Mis in Moorveld (Ave Maria) zaterdag 23 november: H. Columbanus, abt 17.45 uur: H. Mis in Bunde 19.15 uur: H. Mis in Moorveld

Parochie St. JosephArbeider zaterdag 16 november: H. Margarita van Schotland; H. Gertrudis, maagd. 19.00 Annie Baaten-Geenen (offer) woensdag 20 november: 17.00 tot 18.55 Aanbidding in de dagkapel 19.00 gestichte dienst tot intentie van Antoinette Dohmen-Neven en Hubertina Neven en Henriette Neven; gestichte dienst Maria Mechtildis Helena RoedenSpronck en Joannes Hubertus Roeden en overleden ouders zaterdag 23 november: H. Clemens I, paus. 19.00 Servatius Smeets en echtgenote HenriĂ&#x17D;tte Seij; jaardienst Jozef en Hubertina Timmermans-Willems en zonen Will, Frans en Jo

Parochie

H. Agnes Bunde Zaterdag 16 november 17.45 uur Eucharistieviering van de zondag Intenties: Jaardienst voor Jan Scherders Gest. jaardienst voor echtelieden RoexFrissen; H. Mis voor Ad Janssen (off); H. Mis voor Miet Keijsers- Hermans (off); H. Mis voor Wim Meijers (off) Zondag 17 november 11.30 uur H. Mis Opluistering: Stuif in Koor Intenties: Jaardienst voor Leo Janssen Jaardienst voor ouders Aussems- LoĂŤnis en zoon Pierre Jaardienst voor Johan van Eijden; H. Mis voor Kees van de Nobelen (off); H. Mis voor Thea Smeets- Ummels (off). Na aďŹ&#x201A;oop is er kofďŹ e/theedrinken in de Credozaal Maandag 18 november 19.00 uur Marianoveen Dinsdag 19 november 8.30 uur Rozenkrans Woensdag 20 november 9.00 uur H. Mis Donderdag 21 november 9.00 uur H. Mis Jaardienst voor Pierre Vossen en Helena

Parochie St. Martinus

Geulle Giro 1179675 bank 11.65.01.391 Vrijdag 15 november: 09.00 uur: H. Mis voor de arme zielen in het vagevuur. Zondag 17 november: 33e Zondag door het Jaar. 10.15 uur: H. Mis voor de levende en overleden leden van Fanfare St. Martinus; H. Mis voor de levende en overleden leden van bejaardenvereniging St. Martinus; H. Mis voor overleden leden, leden en ereleden van VV de BokkerieĂ&#x17D;rs; H. Mis als Jaardienst voor ouders Janssen-Kurvers en kinderen; H. Mis als Jaardienst voor ouders Pallada-Thijssen en kinderen; H. Mis als Jaardienst voor Til en Sjef ThijssenPenders; H. Mis uit dankbaarheid (verj.) en tevens voor pap, Jo, Peter en Elly Thijssen; H. Mis als Jaardienst voor ouders Schepers-van Kleef; H. Mis als Jaardienst voor Joseph Kurvers-van Kan en familie; H. Mis voor Tina en Graadje Franssen-Leclaire; H. Mis als Jaardienst voor Math en Bertha Spee-Martens; H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders; H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders Oligaarts-Wijnand. Opluistering: Fanfare St. Martinus. Vrijdag 22 november: 09.00 uur: H. Mis. Zondag 24 november: 34e Zondag door het Jaar. HOOGFEEST: Christus, Koning van het heelal. 10.15 uur: H. Mis voor de levende en overleden leden van Harmonie St. Caecilia; H. Mis voor een overledene; Jaardienst voor Gertrudis en Leonie Decrauw (St.); Jaardienst voor Jacobus Ummels en Leonie Jonkhout en zoon Sjef (St.); H. Mis voor ouders Paulissen en kinderen (St.); Jaardienst voor Hub Dohmen en Marie Antoinette Dohmen-Simonis (St.); H. Mis als Jaardienst voor overl. ouders KË&#x2020;stersLemmens en Frans Lemmens; H. Mis als Jaardienst voor Zef Colaris en wederzijdse familie; H. Mis voor de zielenrust van Sjo en Jeske Cauberg-Oligaarts en hun beider ouders. Opluistering: Harmonie St. Caecilia.

Christelijke gemeente â&#x20AC;&#x2DC;De stem van de Goede Herderâ&#x20AC;&#x2122; 17-11 Cammeraat 10 u. in Gemeenschapshuis De Koel Past. Geelen-plein 6 RothemMeerssen. Info 043-3654551

Parochie WaalsenMoorveld

Ons Meerssens 467 Voortgaand met weer enkele Meerssense dialectwoorden: Daar heb ik mijn buik van vol: doa hĂśb ich mien tuut van vĂłl

Tel. Z.E.H. Pastoor 043-3111579. Giro 4153797, slechthorend: zu douf wie un kwartel bankrek. 116502037 - v. Gezinsbijdrage. Giro dat slaat nergens op: dat is gei gezègkde 1056996, Bankrek. 116501006 Kerkbestuur je wordt geboren om te sterven: de laefs dien leeve zu es ut is, ut eind vrijdag 15 november: 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. H. Mis voor een overledene. Zaterdag 16 november: 33e Zondag door het Jaar. 19.15 uur: H. Mis voor de levende en overleden leden van Fanfare St. Martinus; H. Mis als 3e Jaardienst voor Hub PendersGoessens; Jaardienst voor Maria Lemmens (St.); Jaardienst voor overl. ouders Hub en Lies Pluis-Ghijsen (St.); H. Mis voor Mia Vranken-Bons en dochter Marijke; H. Mis voor Jeanne en Harie Vrancken-Roumans en zoontje Willy; H. Mis voor Til Philippens (4); Opluistering: Fanfare St. Martinus. Dinsdag 19 november: 09.00 uur: H. Mis. Vrijdag 22 november: 10.30 uur: H. Mis in Huize Ave Maria. Zaterdag 23 november: 34e Zondag door het Jaar. HOOGFEEST: Christus, Koning van het heelal. 19.15 uur: H. Mis voor Louis Smeets; H. Mis voor overl. ouders Baenens-Meijs (St.); H. Mis voor Til Philippens (5); H. Mis als Jaardienst voor Nico Kester. Opluistering: Kerkelijk Zangkoor.

Parochie H. Hart van Jezus Rothem zondag 17 november: 33e ZONDAG DOOR HET JAAR. 10.00 jaardienst Fieke Jacobs-Nijsten en Paul Jacobs; jaardienst familie ThewissenWinkers

doavan lĂśp neemes mis horendol: zu gek wie un sjĂśp daar spreekt u mee: doa sjprek gâ&#x20AC;&#x2122;r mĂŠt daar spreek je mee: doa sjprikste mĂŠt wat moet je daarmee?: wat mooste doa mĂŠt? wat moest je ermee?: wat mozeste doa mĂŠt? kleine deeltjes: kritsjelkes mee kunnen: mĂŠt kinne een huilebalk: unne jenkbuul janken: jènke een onverdraagzaam iemand: unne iepekriet een zij oprit: un vaart een zeurende kies: unne pierende baktĂ nd koe: koo koeien: keu kalfje: kejfke Wordt vervolgd, Michel Bruynen

Eerste jaardienst 11 November is het een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Fieke Jacobs-Nijsten Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĆľĹ?Ć&#x161;ŽŜĆ?ĹľĹ?Ä&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĆ&#x;ĹŠÄ&#x161;Ĺ?ĹśŽŜĆ?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x2DC; tÄ&#x17E;ĹľĹ?Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2DC; De eerste jaardienst zal plaatsvinden op zondag Ď­ĎłŜŽÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹľÄ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ŽžĎ­ĎŹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹƾƾĆ&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹŹ ,Í&#x2DC;,Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś:Ä&#x17E;Ç&#x152;ĆľĆ?Ĺ?ĹśZĹ˝Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹľÍ&#x2DC;

<Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ŜŏůÄ&#x17E;Ĺ?ŜŏĹ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś

Baptisten Gemeente Valkenburg: Jeugdheim â&#x20AC;&#x2DC;Achter de Erkeâ&#x20AC;&#x2122;, Burg. Henssingel 4. Kerkdienst: zondags om 10 u. Info: tel. 06-12211914

,Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x161;Ä&#x201A;ŜŏÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĆľÇ Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜŜÄ&#x201A;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻĹ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś ŽŜÇ&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ä&#x17E;ĨÄ&#x161;Ä&#x17E;

Protestantse Gemeente Maas - Heuvelland

Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x17E;Ć?ZÄ&#x17E;Ç&#x2021;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?

Predikant: ds. Harrie de Reus 06-20280345 Elke zondag om 10 uur dienst in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg Voor meer informatie zie onze website www.maas-heuvelland.nl

Ĺ?Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĨĆ&#x161;ŽŜĆ?Ç&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ƾŜÄ&#x161;

kern: Valkenburg - Meerssen

IVN Heuvelland Informatiedagen (23 en 24 nov.) Samen met de Open dagen van de Heemkundevereniging Wielder presenteert IVN Heuvelland de bezoekers een beeld van haar afdeling, activiteiten en mogelijkheden in het Wielderhoes te Wijlre, (van Wachtendonckplein 26). U kunt er kennis maken met o.a. UĂ&#x160;*Â?>Â&#x2DC;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x2022;`Â&#x2C6;i}Ă&#x20AC;Â&#x153;iÂŤĂ&#x160;*Â?>Â&#x2DC;Ă&#x152;>}Â&#x153;° UĂ&#x160;Ă&#x160;< Â&#x153;Â&#x201C;iĂ&#x20AC;>Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x2DC;`Â&#x2021;Ă&#x153;>Â&#x2DC;`iÂ?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;Ă&#x160; Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160; Huub. UĂ&#x160;Ă&#x160;-ÂŤiVÂ&#x2C6;>Â?iĂ&#x160;Â&#x2DC;>Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Â&#x2021;iĂ?VĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;Â&#x2C6;iĂ&#x192;Ă&#x160;Â&#x153;°Â?°Ă&#x203A;Ă&#x160; iĂ&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x160; Verton. UĂ&#x160;Ă&#x160;*Â?>Ă&#x152;i>Ă&#x2022;Â&#x2021;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>ÂŤÂŤiĂ&#x20AC;Ă&#x192;\Ă&#x160;>>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Ă&#x192;Â?>ÂŤĂ&#x160;Â&#x153;vĂ&#x160;Â&#x153;ÂŤĂ&#x160; stap met tieners. UĂ&#x160; >Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x152;Â&#x153;VÂ&#x2026;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x192;Ă&#x152;°Ă&#x160; UĂ&#x160;Ă&#x160;iâÂ&#x2C6;Â&#x2DC;}iÂ&#x2DC;Ă&#x2030;ÂŤĂ&#x20AC;iĂ&#x192;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;>Ă&#x152;Â&#x2C6;iĂ&#x192;Ă&#x160; iÂ&#x2DC;Ă&#x160; VĂ&#x2022;Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x2022;Ă&#x192;Â&#x2021; sen. UĂ&#x160;Ă&#x160;Ă&#x20AC;Â&#x153;iÂŤĂ&#x160;Â&#x153;Ă&#x2022;Ă&#x152;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2C6;]Ă&#x160;Ă&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160; voor de natuur. UĂ&#x160; >Ă&#x152;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;>VĂ&#x152;Â&#x2C6;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Ă&#x152;iÂ&#x2C6;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160;`iĂ&#x160; schooljeugd. U mag tevens genieten van o.a. een uniek herbarium, fossielen uit de omgeving, bijna honderdjarige exemplaren van Levende Natuur van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, enz. Op zat. 23 nov. van 12.00 tot 17.00 uur en zon. 24 nov. van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom. Toegang is gratis! Zie ook: http://ivn.nl/afdeling/heuvelland

EÄ&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ?ĨÄ&#x201A;ĹľĹ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;Í&#x2014; ZÄ&#x17E;Ç&#x2021;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Í´ĹŻÄ&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161; Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ç Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśϭϳͲϭϭͲώϏϭϯŽžĎ­Ď­Í&#x2014;ĎŹĎŹÄ&#x201A;Ć?Ĺ?ĹŻĹ?Ä&#x17E;ĹŹÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161; ,Í&#x2DC;^Ä&#x201A;Ä?Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;DÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć?Ä&#x17E;Ĺś

Wordt Bergrust of Restaurant Onassis het leukste restaurant van de Provincie Limburg? Bergrust en Restaurant Onassis zijn door de inwoners van de gemeente Meerssen gekozen tot het leukste restaurant. Restaurant Onassis behaalde het beste gemiddelde waarderingscijfer en Bergrust de meeste stemmen. Beide restaurants zijn daarom nu in de race voor de titel â&#x20AC;&#x153;Leukste Restaurant van de Provincie Limburg. Die titel kan slechts door 1 restaurant gewonnen worden. Er kan tot en met 19 november aanstaande op hen gestemd worden via www. restaurantverkiezing.nl â&#x20AC;&#x153;Het is leuk om te stemmen op een restaurant dat het goed doet en bij het uitbrengen van een stem maken stemmers direct kans op leuke prijzen zoals een mooie tablet, diner voor twee of een wellnessdag voor 2 personenâ&#x20AC;?. Aldus, Lieke Hanegraaf, organisatrice van de verkiezing. â&#x20AC;&#x153;Daarnaast steun je stichting Pink Ribbon met je stemâ&#x20AC;?. Een actie voor stichting Pink Ribbon Stemmen is kosteloos. Iedere stem waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrieven van de partners van de verkiezing levert â&#x201A;Ź0,05 op voor stichting Pink Ribbon. Deze stichting financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de borstkankerpatiĂŤnt. Award Uitreiking voor Bergrust of Restaurant Onassis De provincie winnaars en de landelijke winnaar worden gehuldigd tijdens de Award Uitreiking op 26 november aanstaande tijdens de vakbeurs Horeca Inspiratie in Gorinchem. De Verkiezing van de Leukste Restaurant wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer stichting Pink Ribbon, Horeca Inspiratie, OndernemersUnited en Leuk Voor Jou. De organisatie is in handen van Vote Company. Stemmen kan nu via www.restaurantverkiezing.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 7

Wifi in de bibliotheek

St. Agnesplein 12, Bunde GSM: +31 (0)6 55 16 05 05

Vanaf heden kunt u in Bibliotheek Meerssen tijdens de openingsuren gratis gebruik maken van draadloos internet. Met uw eigen laptop, mobiele telefoon of IPAD maakt u eenvoudig verbinding met internet. Zo kunt u in de bibliotheek rustig werken, onderzoek doen of een afspraak voorbereiden. De bibliotheek wordt zo een prima ontmoetingsplek met vrienden, zakenrelaties enz. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft bovendien niet te wachten tot er een computer beschikbaar komt. Om gebruik te maken van internet moet u inloggen met een code die aan de servicebalie verkrijgbaar is. Als u ingelogd bent, dient u aan te geven dat u de voorwaarden voor draadloos internet van Bibliotheek Meerssen accepteert. Simpel, snel en zonder kosten. Printen kan alleen vanaf de vaste computers in de bibliotheek.

www.toetiefroetieshop.nl

AANBIEDINGEN 100 gr. 100 gr. 100 gr.

Cursus â&#x20AC;&#x153;Inleiding in de Griekse en Romeinse wereldâ&#x20AC;? Vanaf dinsdag 19 november biedt het Stella Maris College in samenwerking met Bibliotheek Meerssen een cursus â&#x20AC;&#x153;Inleiding in de Griekse en Romeinse wereldâ&#x20AC;? aan. In de tien bijeenkomsten (dinsdagavonden) die gepland zijn komen er verschillende aspecten van zowel de talen als de culturen en literatuur van de Oudheid aan bod: van de helden rond de Trojaanse oorlog tot het Romeinse keizerrijk. Het inzicht krijgen in het alfabet, de taal en taalstructuur van het Grieks en het Latijn zal zeker in het begin ook de nodige aandacht krijgen. Als u interesse heeft in het volgen van deze cursuscyclus, dan is de volgende praktische informatie nog van belang. De cursus start op dinsdag 19 november 2013. De bijeenkomsten vinden plaats in de collegezaal van het Stella Maris College (te bereiken via de hoofdingang van de bibliotheek) tussen 19.30 en 21.30 uur. Er zal halverwege een korte pauze ingelast worden, waarin u koffie, thee of een andere versnapering zal worden aangeboden. Uiteraard krijgt u het cursusmateriaal ter plekke uitgereikt. De lessen zullen verzorgd worden door de heer Ravier en de heer Moolenaar, beide classicus en betrokken (geweest) bij het verzorgen van de lessen Grieks en Latijn op het Stella Maris College. Kosten van de cursus: â&#x201A;Ź50,- te voldoen op de eerste bijeenkomst op 19 november 2013. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 15 november 2013 via mail: info@bibliotheekmeerssen.nl of telefonisch via 043-3652411 (tijdens openingstijden bibliotheek). Activiteiten in november 26 okt. t/m 16 dec. Expositie Marie-ThĂŠrèse Crombag-Slangen in de Geulgalerie 1 t/m 30 november â&#x20AC;&#x153;Nederland Leestâ&#x20AC;? 19 november Lezing â&#x20AC;&#x153;November 1913â&#x20AC;? en de jaren ervoor en erna; revoluties in kunst en cultuur en de aanloop naar de eerste wereldoorlog (mede introductie op collegereeks) door Frank Janssen. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. 19 november Start cursus â&#x20AC;&#x153;Inleiding in de Griekse en Romeinse wereldâ&#x20AC;?. Aanvang 20.00 u. 22 t/m 29 november Week van de mediawijsheid 27 november Uitleg op de jeugdafdeling over het gebruik van fundels 28 november Van 15.00 tot 16.30 uur i-pad workshop door Ivizi over de mogelijkheden van de nieuwe IOS 7 versie. Aanmelden en eigen i-pad verplicht ! 28 november â&#x20AC;&#x153;De rijke bramenplukkerâ&#x20AC;? en 3 andere sprookjes van Godfried Bomans, voorstelling door Jacques Vriens en Jan Gouw. EntrĂŠe â&#x201A;Ź 3,00 in voorverkoop en â&#x201A;Ź 2,50 op vertoon van bibliotheekpas. Aanvang 20.00 uur. 29 november Van 14.00 tot 16.00 uur is er een demonstratie van 3D printen door prijswinnaar Kirschner 3D. Vrije entree! Op de afdelingen: Jeugdafdeling UĂ&#x160; Ă&#x160; iĂ&#x160;iiĂ&#x192;ÂŤÂ?Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x201C;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x201C;>>Â&#x2DC;`Ă&#x160;Â&#x2DC;Â&#x153;Ă&#x203A;iÂ&#x201C;LiĂ&#x20AC;Ă&#x160;}>>Ă&#x152;Ă&#x160;Â&#x2DC;>>Ă&#x20AC;Ă&#x160;ÂşiĂ&#x152;iÂ?Ă&#x152;Â?i]Ă&#x160;ÂŤĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;iĂ&#x192;Ă&#x160;Â&#x153;ÂŤĂ&#x160;Â?iĂ&#x192;ÂťĂ&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;iĂ&#x192;Â&#x17D;>Ă&#x160;6iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x152;i}iÂ&#x2DC;°Ă&#x160; Uit het juryrapport: â&#x20AC;&#x2DC;Een boek vol korte afgeronde verhaaltjes die zich er uitermate toe lenen om te voldoen aan de Wet van Keteltje. En die wet luidt: Ieder kind moet minstens ĂŠĂŠn verhaaltje voor het slapengaan voorgelezen krijgen! UĂ&#x160; Ă&#x160;iĂ&#x20AC;vĂ&#x192;Ă&#x152;\Ă&#x160;Â&#x201C;i`Â&#x2C6;>Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ?Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x20AC;vĂ&#x192;Ă&#x152; Informatieve afdeling UĂ&#x160; i`Â&#x2C6;>Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x192;}iÂ?Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x2026;>Â&#x2DC;`Ă&#x153;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;iÂ&#x2DC;]Ă&#x160;LĂ&#x20AC;iÂ&#x2C6;iÂ&#x2DC;]Ă&#x160;Â&#x2026;>Â&#x17D;iÂ&#x2DC;]Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x2C6;Â?Ă&#x152;iÂ&#x2DC;]Ă&#x160;iÂ&#x2DC;â° UĂ&#x160; i`Â&#x2C6;>Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ?Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;ÂşÂ&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x2026;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2DC;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Âť]Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;}>>Â&#x2DC;Ă&#x160;Â&#x201C;iĂ&#x152;Ă&#x160;Ă&#x20AC;Â&#x153;Ă&#x2022;Ă&#x153;Ă&#x160; UĂ&#x160; i`Â&#x2C6;>Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x152;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;iÂ?Â?Â&#x2C6;Â&#x2DC;}Ă&#x160;Â&#x153;Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;iVĂ&#x152;iÂ&#x2DC; CJG UĂ&#x160; >Â&#x2DC;`>VÂ&#x2026;Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x203A;Â&#x153;Â&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x160;Ă&#x153;iiÂ&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;`iĂ&#x160;Â&#x201C;i`Â&#x2C6;>Ă&#x153;Â&#x2C6;Â?Ă&#x192;Â&#x2026;iÂ&#x2C6;`\ UĂ&#x160; Ă&#x192;Â&#x153;VÂ&#x2C6;>Â?Ă&#x160;Â&#x201C;i`Â&#x2C6;> UĂ&#x160; Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x152;iĂ&#x20AC;Â&#x2DC;iĂ&#x152;}iLĂ&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x17D; UĂ&#x160; }iLĂ&#x20AC;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x203A;>Â&#x2DC;Ă&#x160;Ă&#x192;Â&#x201C;>Ă&#x20AC;Ă&#x152;ÂŤÂ&#x2026;Â&#x153;Â&#x2DC;iĂ&#x192; UĂ&#x160; Ă&#x203A;iÂ&#x2C6;Â?Â&#x2C6;}Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x2022;Ă&#x20AC;viÂ&#x2DC; Romanafdeling UĂ&#x160; Âş i`iĂ&#x20AC;Â?>Â&#x2DC;`Ă&#x160;Â?iiĂ&#x192;Ă&#x152;Âť NB De voorstelling van Jacques Vriens wordt ook aangeboden via â&#x20AC;&#x153;voordeelmetjebiebpas.nlâ&#x20AC;?. Heeft u deze site al eens bezocht? Openingstijden bibliotheek: >>Â&#x2DC;`>}Ă&#x160;\Ă&#x160;ÂŁ{°ääÂ&#x2021;ÂŁÂ&#x2122;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160; Â&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x192;`>}\Ă&#x160;}iĂ&#x192;Â?Â&#x153;Ă&#x152;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;UĂ&#x160;7Â&#x153;iÂ&#x2DC;Ă&#x192;`>}\Ă&#x160;£ä°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x201C;°ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;ÂŁ{°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x2021;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160; UĂ&#x160; Â&#x153;Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;`>}\Ă&#x160;£ä°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x201C;°ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;ÂŁ{°ääĂ&#x160;Â&#x2021;ÂŁĂ&#x2021;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160;6Ă&#x20AC;Â&#x2C6;Â?`>}\Ă&#x160;ÂŁ{°ääÂ&#x2021;ÂŁÂ&#x2122;°Ă&#x17D;äĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x160; UĂ&#x160;<>Ă&#x152;iĂ&#x20AC;`>}\Ă&#x160;£ä°ääÂ&#x2021;ÂŁĂ&#x17D;°ääĂ&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x20AC; Adres: Parallelweg 58, 6231 CJ Meerssen, Tel.: 043-3642411 Website: www.bibliotheekmeerssen.nl E-mail: info@bibliotheekmeerssen.nl

Toneeluitvoering

GäÜl â&#x20AC;&#x2DC;62 Sjachelaere Op zaterdig 14 December 2013 zal toneelvereniging GäÜl â&#x20AC;&#x2DC;62 i.s.m. het aktiecomite SV Meerssen het toneelstuk â&#x20AC;&#x153;Sjachelaereâ&#x20AC;? opvoeren. Dit zal plaatsvinden in gemeenschapshuis â&#x20AC;&#x153;De Stipâ&#x20AC;?, Past. Dominicus Hexstraat te Meerssen. Aanvang 20.00.uur. Kaarten ĂĄ â&#x201A;Ź7,50, in voorverkoop verkrijgbaar bij W. Ghijsen, Past. N. de Reimsstraat 10 Meerssen, tel. 043-3647250 of op de dag van uitvoering in de Stip.

Vitaminesalade Zuurkool stamppot Vers gesneden Wokgroenten

â&#x201A;Ź 0,99 â&#x201A;Ź 0,69 â&#x201A;Ź 0,59

ER IS WEER OMAâ&#x20AC;&#x2122;S ZELF GEMAAKTE ERWTENSOEP

VITAMINE C BOMMETJE Perssinaasappels

â&#x201A;Ź 2,99 15

BLOEMKOOL

J ONAGOLD

STUKS

APPELS

â&#x201A;Ź 0,59

â&#x201A;Ź 0,79

PER STUK

PER KILO

Deze acties zijn geldig van dinsdag 12 Nov t/m zaterdag 16 Nov 2013

Sjots en Sjeif Noa moande van spanning woar gisterre de daag van ut joar veur unne jong dei zien keengerdruim oet zoag kome. Op unne bomvolle merret in meersje woord heer eindelik de heerser van ut sjuinsmarcheerdersriek. Noa dat veer zoaterdag en zoondig nog met Prins Roy ut litste rundsje gemaak houwe zoat ziene tied es preens der op. Toen heer eenmaal alles houw ingeleverd waor ut weer gewoon Roy en kreeg heer de taak van ceremoniemeister. ondertusje woare de nuuje preens en ziene sjaduwman al op de kazerne van de brandweer. Vol spanning deege ze zich een brandweerpak aan en ginge in de wages van de brandweer zittuh. Mit de sirene aan ginge veer op noa de merret. Ut podium op en snel achter ut bord in. Noa lang wachten ging zien moment koome. Ut aaftilluh begos.. Toen vee bie drie woare heelt heer ut bienoa neet mje oet. Prins Flip l kwoam gans onverwag onder ut dook oet. Heer is de nuuje heerser. Heer geit der komend joar mit ug een prachtig joar van maken en de jer van preens van Sjots en Sjeif wag hauwe. Veer wille ug allemoal bedaanke tot geer op de merret woard en tot in de late oore mit os der een fjes van gemaak hub. Natuurlijk willen veer aug Raoul, ozze sjaduwpreens bedanke en de mannen van de Brandweer Meerssen die os hubbe geholpe.

Prins Flip 1 Claessens

KINDERSCHOENEN & - KLEDING

Veer hoope ug snel te zeen op ein van os activiteiten !!!! Sjots en Sjeif Saluut!

   

BEEKSTRAAT 25 MEERSSEN


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 8

Profit van onzeeer nu acties!

Persoonlijke bank met mooie acties

KIJK EENS, WAT LEUK! Kinderen zitten niet altijd op een bril te wachten. Moet dat nou? Ja, soms moet dat echt. Wij willen dat een kind met plezier een bril draagt.

Wij zijn geen dure bank met marmeren vloeren. Maar een nuchtere bank in de buurt, waar u persoonlijk financieel advies krijgt van iemand die u kent. Bij ons vindt u alles onder één dak, wel zo handig. En waar andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, blijven wij juist actief in de regio. Maar we maken uw keuze voor RegioBank graag nóg eenvoudiger. Daarom hebben we nu een aantal mooie acties waar u direct van kunt profiteren.

Nationale Bioscoopbon cadeau bij Zilvervloot Sparen e

Uw complet bank bij u in de buurt

Open een Zilvervlootspaarrekening voor uw kind of kleinkind en ontvang: • een extra premie van 1% per spaarjaar, tot maximaal 10% • een Nationale Bioscoopbon cadeau

€ 50 cadeau bij onze Plus Betaalrekening

Open voor 31 december 2013 een Plus Betaalrekening en ontvang € 50 cadeau. Samen gemakkelijk geregeld met de Overstapservice.

Tot 0,20% korting op uw Budget Hypotheek

Als u bij uw Budget Hypotheek ook een betaalrekening opent, krijgt u 0,10% korting op uw rente. Passeert uw hypotheek binnen drie maanden? Dan krijgt u nog eens 0,10% korting.

And what’s in it for pappa and mamma? Als u voor 1 maart 2014 een kinderbril koopt, dan leveren wij de standaard glazen GRATIS. Alle kleintjes helpen.

.+,-2%1.#/

Stationstraat 19-21 Meerssen t (043) 364 39 27 Stationsstraat 58 Maastricht t (043) 711 22 16 Love to see you! www.mestrini.nl

Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.

Bij Mestrini Occhiali draait alles om zien en gezien worden. Onze optometristen meten en weten wat uw oog nodig heeft. Onze adviseurs helpen u kiezen uit ons ruime, altijd actuele en bijzondere monturenassortiment. Love to see you in onze twee fraaie vestigingen in Meerssen en Maastricht. Mestrini Occhiali, een lust voor het oog.

Kinderbrillen Kinderen zitten niet altijd op een bril te wachten. Moet dat nou? Ja, soms moet dat echt. Wij zorgen ervoor dat uw kind met plezier en trots een bril draagt. Dat doen wij met onze grote en super-hippe kindercollectie. En dat doen wij door de tijd te nemen en in een prettige sfeer uw kind te laten wennen aan de verschillende mogelijkheden. ‘And what’s in it for pappa and mamma?’ Een aantrekkelijke korting! Als u voor 1 maart 2014 een kinderbril koopt, dan nemen wij de standaardglazen voor onze rekening. Alle kleintjes helpen.

Meten is weten Het oog is kwetsbaar en ontzettend belangrijk. Daarom moet je wel weten wat je meet. Optrometie is een vak en gaat veel verder dan een doorsnee oogmeting bij een opticien. Ons team van HBOoptometristen meet de oogdruk, spoort afwijkingen op, beoordeelt het netvlies en stelt vast wat uw oog nodig heeft. Indien nodig verwijzen wij u

Wij struinen zelf de modebeurzen af op zoek naar mooie en bijzondere brillen, waarmee u zich kunt onderscheiden. door naar de oogarts. Oogzorg op maat is belangrijk voor mensen die precisiewerk doen, zoals de chirurg en de timmerman. En voor mensen die snel last hebben van vermoeide ogen, bijvoorbeeld in de auto of achter de computer. En natuurlijk voor iedereen die gewoon optimaal wil kunnen kijken. Onze klanten komen van heinde en ver want onze vakmensen vinden altijd een oplossing en regelen ook nog de vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Optrometie is een vak en gaat veel verder dan een doorsnee oogmeting bij een opticien.

3Ȕ.!'422313ȔƌƒơȔƑƋƎƊȔȔ4-"# 23Ȕ5Ȕ -2313ȔƊƎȔ.1%'1#-ơȔ22#-"()*ȔƋȔ#4++# ƉƎƌȔǃȔƌƐƓƉƉƑƑȔ4-"# ƉƎƌȔǃȔƌƑƋƑƉƊƓȔ.1%'1#-ơȔȔƉƎƌȔǃȔƌƑƎƒƌƎƒȔ#4++#ȔȔ 666Ơ".+,-2%1.#/Ơ-+

Geen zin meer in een bril? Laat u eens adviseren over een nachtlens. Dan draagt u ’s nachts een lens en heeft u de hele dag perfect zicht zonder bril. Nachtlenzen zijn geschikt voor alle leeftijden, maar zeker voor jongeren een uitkomst.

Mestrini kijkt verder

Contactlenzen Lenzen zijn er in alle soorten en maten. Veel mensen zijn geholpen met een standaardlens, maar soms is maatwerk nodig. En laat dan nu juist onze specialiteit zijn! Als het oppervlak van uw oog niet regelmatig is, kan een oplossing op maat een optie zijn. Geen zin meer in die eeuwige leesbril? Laat u eens adviseren over een multifocale contactlens, om zowel ver als dichtbij te kunnen kijken.

Knip uw bon uit en kom la ngs.

Monturen Onze zaken in Meerssen en Maastricht zien er uit als modezaken. En dat zijn het ook. Oogmode om precies te zijn. Want bij ons vindt u meer dan de standaardmonturen van de winkelketens. Veel meer. Ons assortiment bestaat uit zo’n 3000 monturen van bekende en onbekende merken en in alle prijsklassen. Wij struinen zelf de beurzen af op zoek naar mooie en bijzondere brillen, waarmee u zich kunt onderscheiden. Onze adviseurs helpen u kiezen uit ons actuele assortiment van zeer trendy tot tijdloos, van goud tot hout en van hoorn tot titanium. Het oog wil ook wat.

 Occhiali

Stationstraat 19-21 Meerssen t (043) 364 39 27 Stationsstraat 58 Maastricht t (043) 711 22 16 Elke zondag geopend. Love to see you! www.mestrini.nl

Kaart club de Gäöllenaer Uitslagen van de 7e kaartavond Maanen, Frijns – Kurvers,Kraft 4-2 Freens,Simonis – Decker,Raeven 4-2 Notten,Notten – Vissers Ghijssen 2-4 Pijpers,Reubsaet – Ramaekers,Simonis 1-5 De dagprijs werd gewonnen door het koppel Ramaekers-Simonis De stand na de zevende kaartavond ziet er als volgt uit Ramaekers,Simonis 27 Ghijssen,Vissers 25 Maanen,Frijns 24 Freens,Simonis 19 Kurvers,Kraft 17 Notten,Notten 16 Peerbooms,Thewessem 14 Pijpers,Reubsaet 14 Decker, Raeven 12

Vriendenviering met BEAU GESTE op zondag 15 november 2013 Het koor “Beau Geste” werd in 1989 opgericht door een aantal oud koorleden van het “BP” koor, ofwel “Bernardinus-Pancratius koor”, bestaande uit leerlingen van het Bernardinus college. Deze oud leerlingen wilden weer graag zingen onder leiding van dirigent Peter Weinstock. Een aantal jaren zongen wij regelmatig tijdens diensten in de Bernardinuskapel te Heerlen. Het repertoire werd in het begin gevormd door liederen van het “BP” koor, maar inmiddels hebben wij een eigen veelzijdig repertoire opgebouwd. Het gemengd koor telt 22 leden, het aantal blijft vrij constant. Wij zingen voor ons plezier, en af en toe een optreden houdt de zinnen scherp. De vriendenviering in de Sint Hubertuskerk te Genhout-Beek zullen wij opluisteren met mooie liederen, passend bij het thema van de viering. U bent van harte welkom. Aanvang 9.30 uur.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 9

15-de Nationale Vogeltentoon- Laat de MS stelling in St. Martinushoes, collectant Itteren succesvol niet in de kou staan Van 1 tot en met 3 november jl. werd in het St.Martinushoes, Itteren voor de tweede keer een vogelshow gehouden. De 15-de Nationale vogeltentoonstelling georganiseerd door Volière vereniging De Huisvriend uit Rothem-Meerssen is succesvol verlopen. Er was een record aantal vogels te bewonderen namelijk 782 stuks. Jeugdkampioen is geworden Michel Pieters uit Klimmen met een Agapornis van 92 punten. Dit is een kleine Australische dwergpapegaai. Uitslag van het algemeen klassement over de 6 beste vogels; 1-ste plaats Jack Geraerds 552pt, 2-de Bianca Troquet 551 pt, 3-de Irmgard Huntjens met 550pt. en 4-de John Kolenburg 549pt. De “Jan Meisen wisseltrofee” is gewonnen door Jack Geraerds met een kleurkanarie Rood Mozaïek type 2. Clubkampioen kleurkanaries: Jack Geraerds 552pt. Clubkampioen postuurkanaries: Bianca Troquet 551pt. Clubkampioen overige soorten: Irmgard Huntjens en Patrick Nijssen 548pt. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd, het was dit jaar weer een prachtige show met 782 vogels, chapeau!! Uitslag loterij Volière vereniging “De Huisvriend” Rothem, trekking 3-11-2013. Eerste prijs is gevallen op lotnummer: 0246 Tweede prijs is gevallen op lotnummer: 0914 Derde prijs is gevallen op lotnummer: 1818 Vierde prijs is gevallen op lotnummer: 0514 Vijfde prijs is gevallen op lotnummer: 0324 Zesde prijs is gevallen op lotnummer: 1816 Prijzen af te halen bij Hr. Jo Timmers, Klinkenberg 66, Rothem-Meerssen.

Mensen in een rolstoel adviseren Nederlandse musea Is een bezoek aan een museum ook leuk als je slecht ter been bent of in een rolstoel zit? Die vraag staat centraal bij het bezoek van ruim 4.000 vrijwilligers aan 36 musea in heel Nederland. De museuminspecties zijn een initiatief van de ANWB en de Nederlandse Museumvereniging. De bezoeken aan de musea vinden plaats in de maanden oktober en november. Entreebewijzen worden na inschrijving via de site, gratis beschikbaar gesteld. Aan de hand van een vragenlijst gaan de vrijwilligersduo’s aan de slag: kan ik het tentoongestelde goed zien, zijn er bankjes om te zitten, is er een gastvrije ontvangst? Na afloop geven zij hun bevindingen en tips door via een online enquête. Vrijwilligers geven musea op deze manier praktische handvatten om een bezoek nog leuker te maken.

Als één na laatste in een rij van landelijke collecterende goede doelen, komt de collectant van het Nationaal MS Fonds vanaf 18 november aan de deur. “Het Nationaal MS Fonds is bijna de hekkensluiter in de landelijke collectes”, zegt Pamela Zaat, landelijk coördinator van het fonds. “Wilt u onze collectanten niet in de kou laten staan?”, vervolgt ze. “Zij lopen niet voor zichzelf maar zetten zich, in dit donkere en koude weer, in voor mensen met Multiple Sclerose, in de volksmond MS. Iemand die wordt geconfronteerd met de diagnose Multiple Sclerose, krijgt daarbij direct een overdosis onzekerheid cadeau. De enige zekerheid die je hebt, is de wetenschap dat het een chronische ziekte is waarvoor (nog) geen genezing mogelijk is”, aldus Pamela. Het Nationaal MS Fonds financiert onderzoek naar MS en ontwikkelt behandelprogramma’s die mensen leren om te gaan met hun ziekte. Altijd vanuit een positieve insteek door uit te gaan van de mogelijkheden die je als mens met MS hebt.

De ANWB zoekt per museum 50 vrijwilligersduo’s, bestaande uit een minder mobiele museumbezoeker en een begeleider. Ook niet-ANWB leden zijn van harte welkom. Meedoen? Kijk op www.anwb.nl/vrijwilligers voor meer informatie.

Wat kunt u doen om het de MS Collectant makkelijk te maken? Leg alvast wat kleingeld in de gang en doe vooral de deur open. De collectant hoeft dan niet te lang te wachten en kan, na uw donatie, meteen doorgaan en aanbellen bij de volgende voordeur. Het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecteweek zal besteed worden aan onderzoek enerzijds en begeleiding en training anderzijds. Op deze wijze kunnen wij samen met onderzoekers en behandelaars mensen met MS nu én morgen helpen.

Heemkundevereniging Meerssen en de “actie duiten voor de ruiten van de Basiliek Meerssen”

Onze 13.000 collectanten kunnen onmogelijk bij alle voordeuren aanbellen. Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057 of stuur een sms naar 4333 met de woorden STOP MS en doneer eenmalig 2 euro.

DE RESTAURATIE VAN DE GLAS-IN-LOOD-RAMEN VAN DE BASILIEK.

Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl

De resultaten zijn straks te vinden op www.anwb.nl/landvananwb , de site met duizenden verrassende uitjes. De ANWB wil dat ook minder mobiele mensen met plezier kunnen genieten van een dagje uit, weekendje weg of een bezoek aan een museum. De resultaten worden ook besproken met de betreffende musea die de uitgebrachte adviezen ter harte nemen. Onder de 36 musea die mee doen zijn onder andere het Discovery Center Continium in Kerkrade, Kasteel Hoensbroek en het Thermenmuseum in Heerlen. Kijk voor een volledige lijst van deelnemende musea op www.anwb.nl/vrijwilligers.

IN DE MAANDEN JUNI TOT EN MET OKTOBER 2013 HEEFT DE HEEMKUNDEVERENIGING DE SPECIALE UITGAVE “VAN PALTSKERK TOT BASILIEK” VERKOCHT. De speciale uitgave WAS in Bunde te koop bij: GREEFHORST OPTIEK EN SLAGERIJ VAN DE NOBELEN

Rommel / snuffelmarkt

Uitnodiging

Ook dit jaar organiseert sociëteit ereleden & auwd prinsen van c.v. de Aanhawwersj weer een grote ROMMEL / SNUFFELMARKT met meer dan 30 stands en wel op: Zondag 8 december 2013 in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen Aanvang 0900 uur, Einde 1700 uur, Gratis entree

Bij deze nodigt de ziekenzorg alle zieken,gehandicapten, bejaarden en alleenstaande van Ulestraten uit voor een gezellig samenzijn op donderdag 21 november. Wij beginnen om 2 uur in de kerk met een H.Mis daarna gaan we naar de Notenbalk om onder het genot van een kopje koffie met vlaai wat bij te praten. Bij deelname graag een telefoontje naar een van de navolgende nummers: 364 7898 of 364 3333 3644817. Dit graag voor 19 November. Indien nodig wordt voor vervoer gezorgd.

Tevens wordt gezorgd voor de inwendige mens en worden ter plaatse gemaakte over heerlijke wafels en erwten soep verkocht. Wij houden ook weer een grote tombola met mooie grote prijzen.

Namens de ziekenzorg hartelijk welkom.

Voor inlichtingen tel: 06 13 50 34 46

In Meerssen bij: Café DE KEIZER, CIGO (voorheen: TOTAAL GEMAK), OPENBARE BIBLIOTHEEK MEERSSEN EN SLAGERIJ AMERICA. In Ulestraten bij: DE BOERENBOND ULESTRATEN De heemkundeverenigig meerssen dankt bij deze de inzet van haar verkopers. Binnenkort hopen wij de opbrengst aan de stichting vrienden van de basiliek aan te bieden . U hoort nog van ons.

Weekaanbieding Week 46 De pakketten kunt u telefonisch, tel. 06-51967780 of online www.versonderweg.nl bestellen. Gratis bezorgd in gemeente Meerssen, Itteren en Borgharen.

Versvoordeelpakketten van deze week : pakketnr. 1 150 gr. veldsla 400 gr. witlof 400 gr. spruitjes 5 wortelen 1 snoeptomaten 2 elstar 2 chiquita’s 6 clementine

pakketnr. 2 4 elstar 3 handsinas 1x aardbeien 3 peren 3 kiwi’s

Voor € 7,50

voor € 7,50

pakketnr. 3 pakje bietjes 1 bospeen 1 pakje peultjes groene bloemkool 4 snackkomkommers

500gr. blauwe druif rode/groen paprika

2 prei 1 mango 3 chiquita’s 6 elstar voor € 12,50

pakketnr. 4 1x aardbeien 4 chiquita’s 1 ananas 3 citroen 10 clementine 1 meloen 4 elstar 1 carambola 1 mango voor € 13,50

Knaller van de week: bij aankoop van een pakket 1 kg verse friet GRATIS!!!

Winstpakker: 5kg annabel €1,98 Topper: 7 kiwi’s, 10 clementine’s en 10 clementine’s €3,98 Voor verse groente en fruit hoeft u uw deur niet meer uit!! Vraag naar onze spaarkaart. Volg ons via facebook

-

U wilt afvallen maar geen dieet? U heeft een haat/liefde verhouding met eten? Uw gezondheid staat voorop? U bent gemotiveerd om uw ongezonde gewoonten aan te passen? - U wilt niet denken in verboden voedingsmiddelen

Als u zich hierin herkent kan ik u helpen. Wilt u meer weten? Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Monique Waltmans 043-3626882 Karposthegge 45 info@moniquewaltmans.nl 6225 KJ Maastricht www.moniquewaltmans.nl

Heeft uw kind overgewicht? Ook dan kunt u bij mij terecht! Ik begeleid kinderen met de methode:

De gezonde basis voor het hele gezin

De consulten worden door diverse zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg de voorwaarden.

‘T RECEP van Animato! Nog iets langer dan een week en dan kunnen we genieten van: “ ‘t Recep” ! Het recept van Animato’s nieuwe toneelstuk. Vrijdag 22 november première. Kom naar café “‘t Gashoes” in ons lokaal in de de Stip. Het café waar onze arme Sjèf braaf gehoorzamend aan zijn vader, altijd gewerkt heeft. Dringend moet er gerenoveerd worden. Want het is op zijn Meerssens gezegd: “eine ouwe kraom!” En uiteraard zeggen we alles in het Meerssens! Maar ook voor de niet dialect sprekers is iedere situatie overduidelijk te volgen. Als je alleen al naar die gezichten kijkt! Na de begrafenis van hun “papa” komen zijn drie kinderen bijeen. Marie-Louise en Alex vooral om te kijken wat er te halen valt. Hoe ze proberen elkaar de loef af te steken over de verdeling. En wat is er te verdelen? Deze erfenis zorgt voor een heerlijke avond (of middag) plezier, genot en flinke lachbuien. Wij verwelkomen u graag op 22, 23 november 20.00 uur en 24 november 15.00 uur. En 29, 30 november 20.00 uur in Gemeenschapshuis de Stip te Meerssen. Voorverkoop: Cigo, Beekstraat 60, Bloemenhuis De Zonnestraal, Gasthuisstraat 28


Meerssen

I n f o r m a t i e Vervanging verkeersregelinstallatie spoorwegovergang Oude Rijksweg Bunde Vanaf maandag 18 november 2013 vinden er werkzaamheden plaats aan de verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) bij de spoorwegovergang aan de Oude Rijksweg in Bunde. De bekabeling, armaturen, enkele masten en verkeersregelautomaat worden vervangen. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Sfeervol

Buiten werking Gedurende deze twee weken is de verkeersregelinstallatie een aantal dagen buiten werking. Deze periode wordt uiteraard zo kort mogelijk gehouden. Om de doorstroming van het verkeer en de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, worden op werkdagen overdag verkeersregelaars ingezet. De verkeersregelaars staan op deze dagen nabij de verkeersregelinstallatie en regelen ook het fietsverkeer bij de oversteekplaats. Bereikbaarheid Alle woningen blijven gewoon bereikbaar. Op het grasperk tegenover Hemelboomlaan nummer 2 komt tijdelijk een aantal containers te staan. Deze staan langs het hekwerk naast het spoor. Informatie Gemeentelijk Meldpunt, tel. 043-3661617 / 043-3661706. E-mail: info@meerssen.nl. 

Nieuws in het kort

Gemeente Meerssen Bezoekadres: Bestuurscentrum, Beekstraat 51, 6231 LE Meerssen Correspondentie-adres: Postbus 90, 6230 AB Meerssen E-mail: info@meerssen.nl Openingstijden: Loket Burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.): maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Donderdagmiddag van 15.00-19.30 uur (Donderdagmiddag niet voor aangiftes burgerlijke stand, naturalisatieverzoeken e.d.) Overige gemeentelijke kantoren (uitsluitend op afspraak) maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland CliĂŤntencontact: uitsluitend op afspraak. Voor inlichtingen en/of het maken van een afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur, tel. 043-8507100. ZorgLoket Wmo Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur via tel. 043-3661662 Doorkiesnummers: Algemeen (centrale) 14043 (geen toevoegingen nodig!) Belastingen tel. 043-3661622 tel. 043-3661737 Loket Burgerzaken tel. 043-3661880 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland tel. 043-8507100 ZorgLoket Wmo tel. 043-3661662 Klantenbureau Ruimte tel. 043-3661702 Onderwijs tel. 043-3661682 Welzijn tel. 043-3661665 Gemeentelijk Meldpunt tel. 043-3661617 tel. 043-3661706 (buiten kantooruren tel. 043-3661888) Meldpunt Verkeerszaken tel. 043-3661617 Kapvergunningen tel. 043-3661617 Brandweer (informatie) tel. 043-3661627 Ondernemersloket tel. 043-3661677 Secretariaat College van B&W tel. 043-3661616 tel. 043-3661607 Griffiebureau (gemeenteraad) tel. 043-3661660 Bureau Communicatie tel. 043-3661608 tel. 043-3661618 Gemeentelijk Meldpunt Klachten / meldingen Openbare Ruimte tel. 043-3661617 / 043-3661706 Openingstijden milieuparken Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck: Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur. Openingstijden milieupark Valkenburg a/d Geul: Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur. Zaterdag: 09.30-16.30 uur. Op internet: www.meerssen.nl Ook: automatische bekendmakingenservice en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Meerssen, 13-11-2013

www.meerssen.nl

Gemeentebegroting 2014s/PDONDERDAGNOVEMBERHEEFTDE gemeenteraad de Gemeentebegroting 2014 en Meerjarenbegroting 2014-2017 vastgesteld. Het was een constructieve vergadering. De fracties debatteerden op inhoud en in een goede sfeer met ĂŠĂŠn gezamenlijk doel: bezuinigingen en lastenverzwaring zoveel mogelijk beperken. Op de gemeentepaginaâ&#x20AC;&#x2122;s van Weekblad de Geulbode leest u binnenkort meer over de gemeentelijke plannen voor volgend jaar. GS wil luchthaven overnemens/MHETVOORTBESTAANVANDELUCHTHAVEN te waarborgen willen Gedeputeerde Staten van Limburg MAA voor het symbolische bedrag van 1 euro overnemen van de huidige aandeelhouders. GS willen de exploitatie vervolgens in concessie uitgeven aan een private partij. Hiermee willen ze sluiting van de luchthaven voorkomen. Onderzoek naar ĂŠĂŠn sociale dienst s$EPORTEFEUILLEHOUDERS3OCIALE:EKERHEID Heuvelland hebben gezamenlijk geconcludeerd dat het goed is de samenwerking verder te intensiveren. Op korte termijn zal daarom onderzoek worden verricht naar ĂŠĂŠn gezamenlijke uitvoeringsorganisatie â&#x20AC;&#x2DC;Sociale Dienst Heuvellandâ&#x20AC;&#x2122;. Primaire redenen zijn het vergroten van slagkracht en kwaliteit en het voorzien in een goede en zichtbare dienstverlening aan inwoners en werkgevers in het Heuvelland. Nieuwe Drank- en Horecawets/PJANUARIISDENIEUWE$RANK EN Horecawet in werking getreden. De wet is aangescherpt om drankmisbruik door jongeren beter te kunnen aanpakken. Op grond van de nieuwe Drank- en Horecawet dient onze gemeente per 1 januari 2014 te beschikken over een Verordening ParacommerciĂŤle Instellingen. Om tot een optimale verordening te komen, hebben diverse informatie- en meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden. Wilt u ook meedenken? Stuur ons uw reactie via www.meerssen.nl. Meer informatie Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl. Geen internet? Bel bureau Communicatie: tel. 043-3661608 of 043-3661618.

Regels inzameling oud-ijzer Voor de inzameling van oud-ijzer gelden in de gemeente Meerssen de volgende regels: s -ETAALBLIKOUD IJZERKUNTUGRATISENONBEPERKT aanbieden bij een van de milieuparken. s -ETAALBLIKKANOOKWORDENAANGEBODENALSRESTAFVALINDEBORDEAUXRODE Restzak. Vóórdat het restafval wordt verbrand, wordt het metaal namelijk uit het restafval gehaald en hergebruikt. s 5MAGMETAALBLIKOUD IJZERNIETOPEENANDEREMANIERTERINZAMELING aanbieden dan hierboven vermeld is. Het is niet toegestaan oud-ijzer mee geven aan rondrijdende particuliere inzamelaars. Ook al ligt het oud-ijzer bij het aanbieden op uw eigen perceel. Deze inzamelaars zijn niet aangewezen als inzamelaars en zijn dus illegaal. Het aanbieden van oud-ijzer aan deze particuliere inzamelaars is strafbaar voor de inzamelaar Ên de aanbieder, dus uzelf. Meer informatie: zie de digitale afvalwijzer op www.meerssen.nl

Openbare Bekendmakingen Terinzagelegging. Alle stukken liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 in Meerssen. U kunt hiervoor terecht bij de centrale receptie (of op afspraak bij de vakambtenaar; zie hiervoor de informatie in de officiĂŤle bekendmaking). Inzage is mogelijk maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In overleg is buiten deze tijden inzage mogelijk. Overigens stellen wij het op prijs als u uw bezoek aan het bestuurscentrum vooraf telefonisch aankondigt. Op die manier voorkomt u onnodig wachten.

Verleende ontheffing nachtwerkzaamheden Betreft: Onderhoudswerkzaamheden aan Viaduct Kruisdonk. Plaats: Viaduct A2 nabij rotonde de Witte Hoek in Rothem. Data en tijd: 15 of 16 november 2013 van 7.00-23.00 uur en in de periode 25 t/m 27 november 2013 ĂŠĂŠn avond en nacht (19.00-07.00 uur). Zienswijzen mogelijk. Informatie: tel. 043-3661677. E-mail: carlo.poolen@meerssen.nl.

Bekendmakingen RUD Zuid-Limburg Verordening tegemoetkoming kosten adviescommissie en Reglement adviescommissie RUD Zuid-Limburg Betreft: ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg in zijn vergadering van 4 april 2013 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening tegemoetkoming kosten adviescommissie 2013 en het Reglement adviescommissie RUD ZuidLimburg. In werking: de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 5 april 2013. Archiefverordening RUD Zuid-Limburg Betreft: ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg in zijn vergadering van 17 juni 2013 heeft besloten tot vaststelling van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg. In werking: de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013. Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg Betreft: het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg op 20 juni 2013 het Besluit informatiebeheer RUD ZuidLimburg heeft vastgesteld. In werking: de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013. Mandaatbesluit gemeente Meerssen aan Directeur RUD Zuid-Limburg Betreft: Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van afdeling 10.1.1 en artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 11 juni 2013 (2013/4242) het Mandaatbesluit gemeente Meerssen aan de Directeur Regionale Uitvoeringsdienst ZuidLimburg heeft vastgesteld. In dit besluit en de bijbehorende lijst is vastgelegd wanneer de directeur bevoegd is om in naam van het college nader omschreven besluiten te nemen. Dit ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen uitvoeringtaken namens de gemeente. In werking: de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013. Inzagetermijn: vanaf 13 november 2013 gedurende 12 weken. Waar ter inzage: bij de centrale receptiebalie in de hal van het bestuurscentrum. U kunt de stukken ook inzien via de website van RUD Zuid-Limburg: www.rudzuidlimburg.nl en op www.meerssen.nl (Regelingenbank). Opmerking: tegen vergoeding van de (leges)kosten kunt u een afschrift van de stukken krijgen. Bezwaar: tegen deze besluiten kan geen bezwaar worden ingediend. Informatie: info@rudzuidlimburg.nl. Aanvraag ventvergunning Betreft: Ventvergunning voor Frituur Onderweg. Plaats: Moorveld Data en tijd: alle dinsdagen in 2014 en 1 januari 2014. Inzage- en inspraaktermijn: van 06-11-2013 t/m 18-12-2013. Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702). Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over

v a n Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina). Informatie: Wil Penners, tel. 043-3661701. E-mail: wil.penners@meerssen.nl. Omgevingsvergunningen Aangevraagde omgevingsvergunningen: s UITBREIDENSUPERMARKTENINRICHTING parkeerterrein, Sint Rochusstraat 20 Bunde; s OPRICHTENOVERKAPPING Schepenstraat 22 Geulle; s OPRICHTENOVERKAPPINGENEN dichtmaken buitentrap, Raar 17 Meerssen; s PLAATSENSCHAFTKEETENZEECONTAINER Hemelboomlaan ongenummerd Bunde; s KAPPEN.OTENBOOM Papenweg 19 Bunde. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Aangevraagde omgevingsvergunningen (activiteit vellen houtopstand): s VELLENHOUTOPSTANDNOODKAP Op de Berg 6 Bunde. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Voorgenomen verlening omgevingsvergunning: Betreft: voornemen vergunning te verlenen voor: uitbreiden supermarkt en inrichting parkeerterrein, Sint Rochusstraat 20 Bunde. Zienswijzen mogelijk. Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: aanbrengen interne scheidingsmuren, Kalverhof 2 Bunde. Geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure) voor: s GEDEELTELIJKHERBOUWENCOMPLEX Hoeve Raar, Raar 39 Meerssen; s GEDEELTELIJKWIJZIGENVERLEENDE omgevingsvergunning 2010-0068 (wijzigen gevels noord- en westzijde gymzaal), Kasteelstraat, Albert Schweitzerstraat, Burgemeester Janssenstraat en Burgemeester Hein Cortenstraat ongenummerd Ulestraten; s VELLENHOUTOPSTANDNOODKAP Op de Berg 6 Bunde; s KAPPENBOMEN "URGEMEESTER Binckhorststraat 53 Meerssen; s PLAATSENSCHAFTKEETENZEECONTAINER Hemelboomlaan ongenummerd Bunde; s VERANDERENVOORGEVEL Montfortlaan 5 Meerssen. Bezwaar mogelijk. Informatie: tel. 043-3661702. E-mail: info@meerssen.nl. Verleende ventvergunning Betreft: verleende ventvergunning aan Frituur Onderweg. Plaats: Moorveld Data en tijd: alle dinsdagen in 2014 en 1 januari 2014. Inzage- en inspraaktermijn: van 06-11-2013 t/m 18-12-2013. Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702). Wie kan bezwaar indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina). Informatie: Wil Penners, tel. 043-3661701. E-mail: wil.penners@meerssen.nl.

d e

g e m e e n t e

Bezwaar U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij: het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval â&#x20AC;&#x2DC;de Gemeenteraadâ&#x20AC;&#x2122;) Postbus 90 6230 AB Meerssen Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van: - Dagtekening (datum brief). - Naam en adres van degene die bezwaar maakt. - De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt. - De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.

- Handtekening indiener bezwaar. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voor-ziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

eens deel te nemen aan culturele activiteiten, bel dan Fred van Riet (043-3643971) of Jos Houten (043-3648526)

Goede voeding is belangrijk voor fit en gezond leven. En naast dat goede voeding belangrijk is, is het vooral ook erg leuk om de keuken in te duiken en iets lekkers te bereiden. Voor kinderen die graag (beter) willen leren koken, geeft Met Smaak kinderkooklessen in Meerssen. In de lessen leren de junior chefs zelfstandig, hygiĂŤnisch en veilig koken. Ze leren over de verschillende ingrediĂŤnten die ze gebruiken, over verschillende smaken, eetculturen en tafeletiquette en over wat gezonde voeding is.

Margo Rekko

Wil je graag meer weten, kijk dan eens op www.plezierindekeuken.blogspot.nl en/of www.facebook.com/metsmaakkinderkookles

Zonnebloem afdeling Meerssen Wij, Zonnebloem op Maat, waren weer uitgenodigd door de Zusters van Huize dâ&#x20AC;&#x2122;Alzon te Hulsberg. Voor een concert van â&#x20AC;&#x153; Muziek jong voor oudâ&#x20AC;? op 16 oktober. Met 3 autoâ&#x20AC;&#x2122;s vol zijn wij er naar toegereden, en hebben we genoten van de muziek. Deze concertjes zijn altijd heel erg mooi. Het optreden van deze middag werd verzorgd door duo Khojayan-Leclaire Violin-Guitar duo. Zij brachten geweldige muziek ten gehore van o.a. Bach , Piazzolla en Paganini. Ook de ontvangst was weer heel hartelijk en gastvrij. Het was een geslaagde middag. Heeft u belangstelling om als Zonnebloemgast van de afdeling Meerssen ook

Meerssen 13-11-2013 Burgemeester en Wethouders van Meerssen

Beroep Raad van State Binnen de genoemde termijn kan

Plezier in de keuken

In iedere kookles staat een ander thema centraal. Aan het einde van de les gaan we samen aan tafel om te proeven wat we gemaakt hebben. Omdat de kinderen vaak trots zijn op wat ze gemaakt hebben en het leuk vinden om dit ook thuis te laten proeven, krijgen ze meestal iets mee naar huis. Uiteraard krijgen de kinderen de recepten die ze gemaakt hebben ook mee naar huis. De kooklessen worden gegeven door Hanneke Philipsen.

Op deze pagina treft u beknopte informatie aan. Voor uitgebreide informatie zie www.meerssen.nl -> Nieuws -> Gemeentepaginaâ&#x20AC;&#x2122;s. Mensen zonder internet kunnen voor meer informatie contact opnemen met bureau Communicatie, tel. 043-3661608.

Informatieavond over wielrennen

Hierna volgt er nog een forum discussie. De avond zal incl. pauze ongeveer duren tot 22.30 uur waarna er nog tijd is om na te praten via een informeel samenzijn in de gezellige bar van de Auw Kèrk. De entree in de voorverkoop bedraagt 3 Euro incl. 1 consumptie en 4 Euro incl. 1 consumptie op de avond zelf. U kunt zich al aanmelden voor deze avond via een email aan degebrokenspaak@home.nl waar u ook terecht kunt voor vragen. Bellen met ondergetekende voor meer info kan ook: tel. 043-3649382.

Vrijdag 29 november aanvang 8 uur: Informatieavond over wielren- Met vriendelijke groet, Paul Hendrikx Voorzitter TC de Gebroken Spaak nen Lokatie: de Auw Kèrk, Burchtstraat 2 te Bunde

St.Gerarduskalenders 2014

Sprekers en presentaties: Louis Delahaye is verbonden aan de Belkin profploeg en specialist op het gebied van training, begeleiding en voeding van een profploeg. Titel van zijn presentatie: Professionele De paters van het klooster in Wittem geven ieder jaar expertise speciaal voor de sportieve racefietser. de st. Gerardus dagkalender uit, deze dagkalender is een Harm Kuipers is een voormalig langebaanschaatser en scheurkalender met iedere dag een mop, maan- en zonarts. Het hoogtepunt van zijn carrière was het behalen van standen, recepten, wetenswaardigheden en vele diverse de Wereldtitel allround in 1975 te Oslo. Tot 2012 was hij spreuken. U kunt ook dit jaar weer in het bezit komen hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van deze kalender, hij is weer te koop bij familie LemMaastricht. Titel van zijn presentatie: Doping, voeding en mens, Mevr. v.d.Meystraat 25, Geulle. De prijs is â&#x201A;Ź6,50 voor blok en schild. Bent U slecht ter been? Geen nood, verzorging. wij komen hem graag bij u brengen. U kunt ons bellen; Marc Lotz is een voormalig profwielrenner. Hij was wie- 043-3648938, mailen kan ook Lemmens.roox@kpnmail.nl lerprofessional van 1997 tot en met 2005 en momenteel werkzaam als wiskundeleraar. Titel van zijn presentatie: De Ook leuk om met Sint of Kerst kado te gevenâ&#x20AC;Ś. De ervaringen van een oud wielrenner toegepast in een clinic. opbrengst komt terecht in de missielanden. Namens de paters uit Wittem alvast bedankt.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 12

Thuiszorg “Zorg voor Mensen” %;&>IVOIRH,/>KIGIVXM½GIIVH U kunt bij ons terecht voor: Hulp bij de Huishouding via uw Gemeente (WMO loket) Persoonlijke Verzorging en Verpleging via de AWBZ.

Om ons team te versterken zijn wij nog op zoek naar Medewerkers Hui shoudelijke Verzorging in loondienst 12-15 uur p/w Verzorgenden C + IG voor Maastricht/ Heuvelland 15-20 uur p/w Bereikbaar van Maandag t/m Vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Tel: 043-8501995 buiten kantoortijden: 06-50435547 Pastoor Nicolaus D.Reimsstraat 45 - 6231 HJ te Meerssen

Email: info@tzvm.nl /Internet: www.tzvm.nl

uw zorgen in vertrouwde en deskundige handen

meer informatie? vanoppenjuridischadvies.nl • 00316 53 908 272

Sinterklaasintocht in Bunde Beste jongens en meisjes van Bunde en jullie ouders/verzorgers, Dankzij de steun van onze vrijwilligers, onze trouwe sponsors en donateurs uit met name het Bundense bedrijfsleven en de subsidie van de Gemeente Meerssen, zijn wij er weer in geslaagd om Sinterklaas en zijn Pieten uit te nodigen om samen met jullie het sinterklaasfeest te komen vieren in de “Auw Kerk” van Bunde. Sinterklaas en zijn pieten zullen op zondag 17 november a.s. om 14.18 uur per trein vanuit de richting Beek-Elsloo aankomen op het NS-Station in Bunde. Na welkom te zijn geheten door wethouder Chantal Nijkerken zal de Sinterklaasoptocht, onder muzikale begeleiding van de Harmonie St. Agnes, vanaf het NS-Station via het Stationsplein – Stationstraat - Stationstraatje – Vliegenstraat – Carteynstraat - Sint Agnesplein – Ingenopestraat – Papenweg – Pletsstraat – Patronaatstraat en Burchtstraat naar het Gemeenschapshuis de “Auw Kerk” trekken. Het Gemeenschapshuis de “Auw Kerk” zal geopend zijn vanaf 14.30 uur. Sinterklaas zal aanwezig zijn tot 17.00 uur. Sinterklaas zal met de Bundense kinderen (vanaf 2 jaar t/m groep 4 van het Basisschool) praten over hun sinterklaaswensen en een verrassingszak aan hen uitdelen. Om de onvermijdelijke wachttijd op een aangename wijze te overbruggen zullen de kinderen door de pieten en een ballonnenclown worden vermaakt. Voor het verkrijgen van een verrassingszak wordt er in de Bundense scholen en in de kinderopvangcentra een deelnemerskaart uitgedeeld aan de kinderen die behoren tot de genoemde leeftijdsgroep en bovendien woonachtig zijn in Bunde. De kinderen dienen zelf de verrassingszak met deze deelnemerskaart in ontvangst te nemen! Mocht uw kind (vanaf 2 jaar t/m groep 4 van het Basisschool) geen kaart op zijn of haar school etc. kunnen ontvangen, bijv. wegens ziekte of het volgen van onderwijs op een niet Bundense school, dan kan er door ouder(s) of verzorger(s) een kaart afgehaald worden op donderdag 14, vrijdag 15 of zaterdag 16 november bij: Jorison Parket, Vliegenstraat 44 te Bunde, tijdens de reguliere openingstijden van de zaak. Tot ziens allemaal op zondag 17 november! Stichting Sint Nicolaascomité Bunde

Zij Actief afdeling Meerssen Buiten is het weer onrustig en het regent van tijd tot tijd flink, maar het is ook de tijd van sfeer brengen in huis en het voorbereiden op de komende feestdagen. Donderdag 12 december a.s. om 19.30uur in de Stip maken we weer een mooie verrassende kerstversiering o.l.v. Mariette Bastings. De kosten van de avond zijn 10 euro. Graag opgeven z.s.m. en vooral vóór 20 nov. Dit vanwege de bestelling van de materialen. Breng zelf een schaar en een tangetje mee en vergeet de krammen niet. Verder brengen we nog de thema-avond onder de aandacht over Loverboys. De avond wordt verzorgd door Politie Limburg Zuid. De thema-avond is op donderdag 28 nov. a.s. en begint om 19.30uur in de Stip. Opgeven voor het Kerstversieringen maken kan bij Rosy Beltgens 3647025 of bij Marie-José Peters 3113322.

Vijf jaar geleden Op 7 November was het al weer vijf jaar geleden dat Erik van ons is heengegaan, en de geweldige steun en medeleven dat we van zo verre weg hebben mogen ondervinden is een gigantische hulp om dit verlies wat meer aan te kunnen. Terwijl we zo hoopvol naar Meerssen kwamen om Erik te genezen mocht het niet zo zijn, maar de support van organisaties en individuen was werkelijk wonderbaarlijk en gaf Erik de moed om door te kunnen gaan met de behandelingen terwijl we in mijn ouders’ huis leefden aan de Bunderstraat. De stichting PlusMin met zijn fantastisch bestuur bracht meer mensen bij elkaar om te helpen via creative wijze met het concert voor Erik, terwijl de De Geulbode en ook RTME zorgden voor updates en iedereen op de hoogte hield van het hoe en wat er in ons familietje zoal gaande was. Ik wilde even via deze wijze nogmaals bedankt zeggen, vanuit Sydney in Australie, en Uw warmte blijft in mijn hart en de algemene steun blijft ons bij. Ik heb een gedicht in Sydney, Australia, geschreven dat ik graag met iedereen wil delen sinds het geschreven was met Meerssen in gedachte. Merci Meerssen Remembering and making it through 22 years ago on the other side of this continent I experienced a most significant event The birth of my son after only two months in this new place To build a new life while learning its new ways I remember vividly cutting the umbilical cord and separated my son With one swift move away from his mum Knowing he would be independent soon enough But raising him without being too tough And let him go when the time would come To see him as an independed man, yet still my son The journey planned did not eventuate Existence decided to challenge what I did create The life of joy and many journeys Created what was meant to be life long memories We managed to pack a lot into Erik’s 17 years With many smiles and just as many tears That were mostly of fun, joy and proud moments With a complexity build on the vast components Of a life that has to be classified as full And in the sum can be noted as beautiful Today marks the fifth year of Erik’s passing Remembering the good times gets buried by sadness amassing Trying to focus on the good times becomes hazy While the tragic reality of loss and feeling alone drives me crazy Suppressing the pain and the agony alike Doesn’t seem as easy and is really something I dislike But it’s all part of this journey I must realise It makes it all complete!, I can philosophise Reason doesn’t always help to harmonise With the agonising feelings still cutting like a knife So now here I am remembering and commemorating There is some mourning but also some celebrating Loss, loneliness, together and thinking of what was No need to concern myself with what could have been or looking for a cause I have to live with what is here, in the present and with me Be grateful for what I have now, had, and may still be able to see There is lots, but remembering I always will

Plaats van handeling is het Gemeenschapshuis ‘de Stip’, Meerssen. Iedere maandagavond van 20.00-22.00 uur. Het zijn 15 lesavonden, met aansluitend het examen. Kosten zijn €150,== Hierin is inbegrepen o.a.: opleiding EHBO/ Reanimatie/AED, zaalhuur, examengeld, opleidingsboek, materialen, contributie, verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoeding cursuskosten. Voor informatie: bel Els van der CoelenMol, 043-364 88 26

De energiefactor: leer 10 manieren om je energie te verhogen “Combineer jij werk, mantelzorg en gezin? Wat blijft er dan voor jou over? Focus op je energiepeil, want die geeft je de ruimte die jij kunt benutten. Tijd is limitatief, energie is uitbreidbaar. Er zijn manieren, kleine ingrepen, om je hierin te ondersteunen in je dagelijkse routines. Ze voorzien je van positieve energie. In de workshop De Energiefactor ga je met praktische oefeningen aan de slag, die je naderhand in je eigen tijd en ruimte makkelijk kunt herhalen. De oefeningen zijn er op gericht om positieve energie op te doen, die je de kracht geeft om naast je zorgtaken, werk, gezin ook goed voor jezelf te blijven zorgen.” De workshop wordt georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg en de gastspreker is Monique Biloro (WHAW). Combineer je mantelzorgtaken met een betaalde baan/ een gezin en ben je benieuwd naar de mogelijkheden die je voor jezelf kunt creëren? Neem dan deel aan deze (gratis) workshop bij Steunpunt Mantelzorg op dinsdagavond 19 november van 19.00 – 21.30 uur, Sphinxlunet 3 te Maastricht. Aanmelden kan per telefoon (043-3215046) of per e-mail info@voormantelzorgers.nl. Kijk ook eens op www.voormantelzorgers.nl

The mind ponders and wonders not always allowing to satisfy or fill I continue to remain here and maintain my path still And one thing you can be sure of, this man is never over the hill Today I share this poem with you all To remember the fleeting moments we are here having a ball Whether we make a mark on this world for others to see At the end of the day we need to be able to live, work and be So satisfy the need you have to love one and another Whether you are strangers, family, friends a brother or daughter Today I remember my son specifically with you In the presence of my daughter and wife too Together we can make it through this again And let’s hope we achieve this without going insane Jan Hausoul November 1, 2013

Cursus EHBO Iedereen kan Eerste hulp/Reanimatie/AED vakkundig leren en toepassen. De EHBOvereniging Meerssen-Bunde start maandag 6 januari 2014 met een nieuwe cursus EHBO/Reanimatie/Bediener AED. In 15 lessen wordt ingegaan op de nieuwste EHBOleerstof van het Oranje Kruis. Verbandleer komt via praktijk oefeningen ruim aan bod. Aandacht zal worden besteed aan het verlenen van eerste hulp in de praktijk van alle dag. Ruim aandacht is er ook voor het menselijk lichaam. Verplicht in deze EHBO opleiding zijn het reanimeren en bedienen van de AED. Het goed en deskundig uitvoeren van een reanimatie, eventueel ondersteund met een AED, kan levensreddend zijn. De AED, is de Automatische Externe Defibrillator, een computer gestuurd apparaat dat in staat is om de levensbedreigende hartritme stoornissen op te sporen, te analyseren en eventueel te behandelen door middel van een elektroschok. Deze EHBO/Reanimatie/bediener AED-cursus wordt gegeven door onze eigen EHBO-arts en vakkundige EHBO-docent .

WOO MAANN ACTIESD Ontvang een Luxaflex® waardecheque bij kunststof kozijnen oplopend tot H1000,-* Maak kans op een gratis terrasoverkapping!* *Vraag naar voorwaarden in de showroom

Topmerken voor comfortabel wonen KOZIJNEN ZONWERING TERRASOVERKAPPING

HEERDERDWARSSTRAAT 25 MAASTRICHT TEL. 043 - 363 55 88 WWW.MARATEC.NL


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 13

is een pre. Ben je geïnteresseerd en of wil je meer aanvullende informatie neem dan contact op met de voorzitter van onze vereniging . Aanmelding of extra informatie via Info@hsvgeulle.nl of telefonisch met de voorzitter (W. Otten 0651159138) Vriendelijke groet Bestuur HSV Geulle

Smikkel tocht ’13 uch ...Laot sse! verra

Zondag 8 december

Nieuwe blokfluitgroep gaat starten Muziekmaken is leuk en het is nóg leuker om het samen te doen! Op dinsdag 12 november start een nieuwe groep blokfluitleerlingen van Harmonie & Drumband St. Agnes Bunde. De blokfluit is ideaal om kinderen op een makkelijke en leuke manier de basiskennis van muziek te leren en het plezier van muziekmaken te laten ervaren. Kinderen die het leuk lijkt om blokfluit te gaan spelen en om muziek te gaan maken, zijn van harte welkom om tijdens de eerste twee lessen op dinsdag 12 november en/ of dinsdag 19 november om 17:50 uur te komen kijken in het scoutinggebouw in Bunde.

Voorverkoop is gestart, kaarten zijn te koop t/m zaterdag 30 november. Kijk voor verkoopadressen en info op www.smikkeltocht.nl. Deelname: € 9,- P.P.

Voor meer informatie, ga naar www.harmoniebunde.nl of mail naar werving@harmoniebunde.nl

Kaarten uitsluitend in de voorverkoop. Gekochte kaarten worden niet terug genomen.

Faute Party 16 november

Org.: Jeugdcomité fanfare st. Martinus Geulle

met foute DJ Rico Vrijhoeven (dress-code bling bling/disco/70-80ties look/glitter/afropruik...........etc.) Alleen de beste videoclips van toen met retro discolights! fout, fauter & het fautest: 70/80/90 & een knipoog naar de zero’s Luv, Maywood, Abba, Bee Gees, Trammps, Haddaway, Village People, Dollie Dots, 2 Unlimited, Snap, Barry White.....etc. In het kader van ons 8-jarig jubileum selecteren wij onder de best Faut verklede Partygangers 8 mensen uit voor een leuke attentie! Jullie zorgen voor de ambiance, wij voor de rest(+ DE SNACKS!!) € 7,50 voorverkoop(info@30plu sparty4all.nl) € 10,- avondverkoop een gezellige avond in de discotheek, net als vroeger (alleen nu een beetje verstandiger en volwassen.....?)

STATIONSTRAAT 7, 6231CK MEERSSEN, 043-3110144 - WWW.CASACURA.NL

DE NIEUWE WOL IS BINNEN! OPENINGSTIJDEN: DIN T/M VRIJ 10.00 TOT 17.30, ZAT 10.00 TOT 17.00 ONZE JAARLIJKSE KERST-KUNST-KADODAGEN ZIJN OP: ZATERDAG 23 NOVEMBER VAN 10 TOT 17 UUR ZONDAG 15 EN 22 DECEMBER VAN 12 TOT 17 UUR LAAT U WEER VERASSEN DOOR ONS KUNSTZINNIG CADEAU-AANBOD EN PROFITEER VAN DE AKTIES DIE WE DAN HEBBEN!

Hengelsportvereniging Geulle Als bestuur van Hengslsportvereniging Geulle willen we het volgende onder Uw aandacht brengen. Wegens gezondheidsredenen is de huidige beheerder van ons clublokaal niet langer in staat om het beheer voor zijn rekening te nemen. Wij zijn als bestuur op zoek naar een nieuwe beheerder die per januari 2014 het dagelijks beheer van ons clublokaal voor zijn of haar rekening wil nemen. Over de openings- en sluitingstijden is overleg mogelijk. Onze vereniging bestaat uit ongeveer 350 leden die zowel in wedstrijdverband als recreatief graag met de vissport bezig zijn. Enige affiniteit met de hengelsport

(Faute) Partygangers, denk aan de voorverkoop...scheelt alweer € 2,50 Men kan de kaarten bij 1 van de volgende 4 voorverkoopadressen afhalen: Amerikaanse Hal: Pletstraat 8 Bunde (open donderdag t/m zaterdag) Lunchroom Witte Broodje: Agnes Printhagenstraat 5 Geleen Electro Radio-TV Beckers: Burg. Cortenstraat 23 Maastricht Cafetaria ‘t Stemke: Boomkensstraat 30 Eijsden of giraal overmaken naar mijn SNS bankrekening: 859721809 t.n.v. Stef Kluyt met jouw volledige naam erbij vermeld(+de eventuele andere namen) én het aantal kaarten à € 7,50. Hier komen géén extra kosten bovenop, dit in tegenstelling tot de formele boekingsbureau’s!! Jouw naam en die andere namen worden dan geregistreerd op de voorverkooplijst en dan kun je de 16e november ook sneller binnenlopen. - entree: voorverkoop € 7,50 / avondkassa € 10,- Doors open: 21:00 - 02:30 uur - minimumleeftijd: 25 jaar - riant rokerscafé 1e verdieping met panoramisch uitzicht op de dansvloer - bewaakte garderobe aanwezig - security Met vriendelijke groet, Stef Kluyt 30+ Party Team ZuidLimburg www.30plusparty4all.nl http://facebook.com/stefkluyt 30+ Party 4 All Facebook pagina (https://www.facebook. com/pages/30-Party-4-All/349025761791792) Next time: 30 november(eenmalig op een andere lokatie namelijk De Pastory in Cadier en Keer) 21 december 30+ X-Mas Party Auw Kerk Bunde

Jacobs E8<M8A Carnavalstip: 5 DAGEN LISSABON!

Voor het vijfde(!) jaar op rij nemen wij u tijdens de carnavalsdagen mee naar Lissabon, de prachtige, bruisende Portugese hoofdstad. Elk jaar is deze groepsreis supersnel uitverkocht, wees er dus op tijd bij! U logeert midden in de stad in een 4* hotel Mundial (8.0 Zoover) bezoekt Alfama, proeft wijn, gaat naar Sintra, Cascais en Estoril en weet na deze trip alles over de beroemde ontdekkingsreiziger Vasco da Gama! Kortom, de stad heeft na dit bezoek geen geheimen meer voor u. Vertrek uit Limburg, vliegen met Transavia en eigen Jacobs reisbegeleiding gedurende gehele reis. Datum: 3 t/m 7 maart 2014 Prijs: € 599,- p.p. 1-pk toeslag € 155,- p.p.

TOPPER IN DE MEIVAKANTIE: TURKSE RIVIÈRA

8-daagse reis is INCLUSIEF een 3-daagse excursie naar Laodicea en een bezoek aan Antalya en Alanya. Verblijf in 5* resort (halfpension) en tijdens de 3-daagse excursie in 4* hotels (halfpension). De excursies ter plekke met een uitstekende NL-talige gids. Een heerlijke week, met eind april al vaak zomerse temperaturen. Vertrek uit Limburg, vliegen vanuit Düsseldorf en eigen Jacobs reisbegeleiding gedurende gehele reis. OP=OP Datum: 26 april t/m 3 mei 2014 Prijs: € 649,- p.p. 1-pk toeslag € 100,- p.p. Vraag gratis de volledige informatie aan: 046-4379600 of loop binnen bij Reisbureau Jacobs, Markt 6B in Beek. Zie voor ons complete aanbod: www.jacobsreizen.com hier kunt u ook online boeken.

Stationstraat 16, 6231 CL Meerssen Tel. 043 - 364 65 36 lilevers@hotmail.com Din en Wo: 11.30-17.30 u. Do t/m vrij.: 10.00-18.00 u. Zaterdag: 10.00-17.00 u.

DE HEERLIJKE AVONDEN KOMEN ER WEER AAN • EXCLUSIEVE MARSEPEINEN PATATJES • CHOCOLADE SINTBONBONS • CHOCOLADE-MENAGERIE • ROOMFONDANT • CHOCOLADE LOLLIES 6 VOOR

€5,00 €5,99 €3,99 €5,00 €5,00

CHOCOLADE LETTERS NU VERKRIJGBAAR of BESTELLEN OP VERZOEK BEZORGEN WIJ OOK AAN HUIS


Week- en nieuwsblad De Geulbode REKLAME VAN 15 T/M. 21 NOVEMBER

Soepvlees zonder been 500 gr. .......... €5,50 Gemarineerde runderschnitzels:100 gr.€2,10 Gebraden gehakt 100 gr. .................... €1,10 Boerenpastei 100 gr. ................................... €1,25

DINSDAG:

Zigeunerschnitzels ......... 4 halen 3 betalen

WOENSDAG: Vers gehakt 500 gr................................ €3,00 Braadworst 500 gr. ............................... €3,25

DONDERDAG: Malse biefstuk 100 gr. .......................... €2,25

MAALTIJD VAN DE WEEK: Kant en klaar Zuurvlees

500 gram €6,75

Voor de gezellige avonden: Kant en klare gourmet-, fondue- en steengrillschotels Garant voor kwaliteit

Slagerij v.d. NOBELEN en ZN. St. Agnesplein 4, Bunde, Tel. 043-3641853

pagina 14

CV “de havermennekes Bung” opent carnavalsseizoen 2013-2014

dak- en bouwservice

Gubbels voor vrijblijvende

Op zondag 24 november 2013 zal om 14.11 uur op het informatie: St. Agnesplein afscheid genomen worden van het Tel. 043-3654047 huidige prinsenpaar, Prins Remco II en Prinses Gaby. Gsm 06-20019581 Zij zullen als oud prinsenpaar worden opgenomen in de Auw Prinse Garde. Fax 043-3654048 Maar zij zijn niet de enige waar we afscheid van gaan nemen. We gaan ook afscheid nemen van onze beschermvrouw. Wie wordt onze nieuwe beschermvrouw? Of krijgen we deze keer een beschermheer? Verder zal de Tempelwissel plaatsvinden. Onze nieuwe tempel zal café De Haverput worden. En natuurlijk gaan we bekendmaken wie het nieuwe prinsenpaar van CV “de havermennekes Bung” zal zijn. Omstreeks 15.00 uur zal er een spetterend optreden zijn van Duo De Neive uit Meerssen. Op deze middag zal tevens het startsein worden gegeven voor onze jaarlijkse loterij. Voor een bedrag van slechts €1,00 per lot maakt u kans op prachtige prijzen. Oorspronkelijk komt Jo uit de reclame- en Aansluitend zal het nieuwe prinsenpaar, samen met de raad van elf en de ontwerpwereld. Jarenhavervruikes een bezoek brengen aan cafés van Bunde. lang was hij eigenaar Jullie komen toch ook? van zijn reclamebeNoteer ook alvast de volgende datums: drijf “Jo Bindels Recla16 november 2013 Dames-/ Herencafe memakers”. Van A tot 11 januari 2014 Receptie met aansluitend Prinsenbal Z hield Jo zich bezig 4 en 5 februari 2014 Zieken- en jubilarissenbezoek met de marketing en 15 februari 2014 Seniorenmiddag de presentatie van di2 maart 2014 Sleuteloverdracht en zak oplaten verse grote bedrijven. 3 maart 2014 Optocht Hij bekwaamde zich 4 maart 2014 Zakaflaten door de jaren heen in rap tempo in diverse disciplines: via de detailhandelsschool naar de detailhandelsschool te Maastricht en vervolgens studeerde hij af op 17 jarige Prins Flip I leeftijd te Nijenrode: Communicatie Wetenschappen. Sjots en Sjeif heeft zondag 10 november op Markt Met zijn 3 diploma’s op zak zocht hij zijn toekomst in de in Meersje de nieuwe prins van het Sjuinsmarcheerreclame (V&D Maastricht, onder leiding van de toenmadersriek uitgeroepen. Een heel goed bewaard gelige chef etaleur Chrit Rousseau, heden ten dage een van heim, velen op het verkeerde been gezet en dus een de grote(re) (carnavals)-kunstschilders van Maastricht). verrassing toen de nieuwe prins tevoorschijn kwam: Op 20 jarige leeftijd vestigde Jo zich als etaleur met als Prins Flip I. Een nieuwe vis uit de prinsen (en prinsesplaats Brunssum en Kerkrade. Als reclamemaker reisde sen) vijver van de sjötterie. Flip Claessens is geweerhij heel Europa rond als allrounder PR, ontwerper en drager en uiteraard lid van de Claessens Clan bij Sint copywriter. In 1978 slaagde hij Cum Laude aan de Stads Remigius. Het carnavals- en verenigingsleven zit in Academie te Maastricht. “Mmm…van Mora” komt uit zijn genen. Met een vader als koning is prins worden zijn koker. Ook ontwierp hij het “Logo van Unilever”. vrij logisch. Schutterij Sint Remigius feliciteert in de eerste plaats Flip, maar ook Arno en Jos, de zusterkes en natuurlijk Sjots en Sjeif met de nieuwe prins! Sinds 2006 is Jo zich gaan toeleggen op kunst schilderen in zijn algemeenheid, waarbij Acryl de voorkeur geniet. Najaarsvergadering Ondanks zijn beperkingen (ziekte van Parkinson) is hij Donderdag 21 november is de najaarsvergadering van Sint Remigius in de zaal toch in staat zijn penseelstreken en paletmes op het doek van Café De Keizer. Aanvang 20:30. Leden van Sint Remigius (ouder dan 16 jaar) te verwerken tot prachtige bewegingen. Hij laat zich inworden hiervoor uitgenodigd. spireren door de natuur; dieren, bloemen en de natuurlijke mens. Op verschillende formaten brengt hij kleuren Agenda bij elkaar. Zijn werken worden ondertekend middels een Donderdag 14 november: sjabloon “Jo Bindels”, want zijn handicap maakt het sig- Blokfluitlessen, 18:00-20:00 neren moeilijk. Jo bezit een grote foto collectie van bloe- Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 men die hij tijdens de tentoonstelling eveneens aan u - Trompetopleiding (beginners), 19:00-19:30 wil presenteren. Zijn kleurtalenten worden zichtbaar in - Trompetopleiding (gevorderden), 19:30-20:00 de monumentale natuurelementen, die zo een heel eigen - Repetitie muziekkorps, 20:00-21:00 sfeer en karakter krijgen. Jo exposeerde eerder al in het Donderdag 21 november: Gemeentehuis te Beek en te Hasselt (België) alsook in het - Najaarsvergadering, Café De Keizer, 20:30 Landbouw Belang en Kunstfort te Maastricht. Recentelijk Zondag 22 december: exposeerde hij nog te Meerssen in het kader van “Meers- Kerstmiddag sen in de ban van schilderkunst”. Werk van Jo Bindels.

C’EST ICI: Kunst, Kerst en nog meer…………

Schutterij Sint Remigius Profile Tyrecenter Maastricht Korvetweg 20-22, 6222 NE, Maastricht, Telefoon: 043 – 3638585 Ma t/m Vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 u. Zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00 u.

2x per week op dinsdag en donderdag APK

AKTIE nu €17,50 Nationale APK autobon ook geldig. Wij zijn er ook voor particulieren.

Avontuurlijk Hallo Kids, Afgelopen ,QVWXLIDYRQWXXUOLMN week hebben jullie je naar hartenlust uit kunnen leven met de spellen in de gymzaal. De vele foto’s op onze facebook-pagina geven hiervan een goed beeld. Komende week blijven we ook binnen, voor diegenen die zich hiervoor hebben aangemeld openen we dan ons avontuurlijk casino. We gaan dan op een voor de kinderen aangepaste wijze allerlei casino spellen spelen waarmee zij punten kunnen verdienen. Zoals het in een goed casino het geval is verzoeken we jullie om je gepast, dus sjiek te kleden. Liefst in zwart en wit maar anders sjiek is ook goed. De kinderen die zich hiervoor hebben aangemeld hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de casino avond, neem deze ook mee. Zonder deze uitnodiging heb je helaas geen toegang. Graag zien we jullie aanstaande vrijdag om 19.30 uur in ons avontuurlijk casino in de kelder van de koel. Leiding Avontuurlijk

Samen in jouw buurt? Een geslaagde Dag van de Dialoog 2013

MEERSSEN

De overzicht tentoonstelling van Jo Bindels kunt u bezichtigen op vrij-, zat- en zondag van 12.00uur tot 17.00uur in de expositie ruimte van Exposie Meerssen, Montfortlaan 7a te Meerssen. De tentoonstelling loopt van 15 november tot 15 december. Dit alles in een sfeer van Kunst, Kerst en nog meer…………

MANDARIJNEN verkoop HV Marsna

Als voorzitter van de Stichting Meerssen in Dialoog wil ik langs deze weg graag iedere deelnemer, locatiehouder, tafelorganisator, gespreksbegeleider , sponsor of bestuurslid danken voor zijn belangeloze inzet voor Meerssen in Dialoog 2013. Het was een voorrecht “samen in jullie buurt” te zijn.

HV Marsna zal op de vrijdagen 22 en 29 november 2013 weer haar jaarlijkse mandarijnenactie organiseren. Dat betekent dat de leden bij u aan de deur komen om een heerlijk mandarijntje te verkopen. Mandarijnen zijn gezond en bevatten veel vitamines en mineralen zodat uw gezondheid er wel bij vaart. Bewaar ze buiten de koelkast op een koele donkere plaats. Dan zijn ze tot ca. 10 dagen houdbaar. Wat kunt u met mandarijnen? Gewoon uit de hand eten, in kwark met rozijnen en nootjes, op taarten en gebak, in pudding of zoete likeur, in salades, vlaflip en yoghurt , uitgeperst verwerken in longdrinks en cocktails, partjes dompelen in gesmolten chocolade en nog veel meer. Dus u ziet, genoeg redenen om zo’n zak met “oranje balletjes” te kopen en zodoende Marsna te steunen.

Tot een spoedig weerzien. Jos Kester, Voorzitter Meerssen in Dialoog

We willen u alvast bedanken voor uw aankoop van een zak vol met vitaminen. Leden HV Marsna

Tijdens elke Dag van de Dialoog ervaar ik opnieuw dat onbekenden verrassend mooie persoonlijke levenservaringen hebben. En om deze ervaringen te mogen beluisteren hoef je de onbekende alleen maar tijd en ruimte te geven. Met een houding van aanhoren zonder te verhoren en doorvragen zonder te ondervragen. Ook dit jaar weer schoven aan 17 dialoogtafels 6 tot 8 onbekenden aan. Ze namen twee uur de tijd voor elkaar om aandachtig te luisteren en te spreken. Met als gevolg dat onbekenden iets vertrouwds krijgen. Na een dialoogtafel zijn de onbekenden bekenden geworden. En de drempel om contact te onderhouden of samen iets te ondernemen is verlaagd. Gelukkig worden we daar allemaal beter van.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

D’n Huppel ZATERDAG 16 NOVEMBER 20.30 uur COVERBAND:

NO CREDIT

MET COVERS UIT DE JAREN ’60 ’70 ’80

O.A.: Van Morrison, Queen, Elvis, Eric Clapton en Steelers Wheel See you there!!! D’n Huppel Dorpstraat 1 6235 AC Ulestraten Info: 06-27306805 info@dnhuppel.nl Raymond Ummels Klussenbedrijf Voor al uw metsel- en voegwerken nieuwbouw & verbouw Raymond Ummels Saint Remystraat 27 6241 JM Bunde Tel: 06-10.44.33.67

Gezien op t.v. ….… en nú ook in Wereldwinkel Meerssen! Het beeld van Antwi is een authentiek Ghanees product. Het draagt de toepasselijke naam ‘samen dragen’ en dat is ook waar het voor staat: samen dragen maakt het leven en werken aangenamer. Producent Antwi uit Kumasi (Centraal Ghana) maakt zijn beelden uit één stuk Osesehout. Hij zaagt het hout op maat waarna hij met een kapmes de vorm aanbrengt.

pagina 15

Vocal Group Get Real Bunde onder leiding van Angèle Frissen presenteert: Get a Real X-mas Kom alvast in kerststemming op 14 en 15 december in de Polfermolen te Valkenburg tijdens de ruim twee uur durende kerstshow van Get Real. Vocal Group Get Real pakt flink uit voor deze gelegenheid. Het koor wordt live begeleidt door een 11-koppige band. Eigen solisten wisselen af met de gastsolisten Maurice Monfrance, Erik Minten, Erik Stals en Renaud Clermonts. Laat je leiden door een show vol zang en dans waar je oren en ogen tekort zult komen. Wist je dat kerstsongs zo veelzijdig konden zijn? Laat je verrassen én Get a Real X-mas! Muzikale leiding: Angèle Frissen Choreografie: Armand van Bogaert Kaarten a EUR 12,50 zijn verkrijgbaar via info@vocalgroupgetreal.nl, aan de kassa bij tabakszaak Senff in Bunde of bij de Polfermolen te Valkenburg. Meer info op www.vocalgroupgetreal.nl

Schutterij Sint Remigius OLS buksmeester cursus Bij een schutterij is de buksmeester een belangrijk persoon. Hij is binnen de schutterij verantwoordelijk voor het beheer van de buks(en). Hij is bij alle activiteiten waarbij de buks gebruikt wordt aanwezig om de omgang met het wapen in goede banen te leiden. Hij is ook op de hoogte van alle wet - en regelgeving die betrekking heeft op zijn functie. Door het overlijden van Jan Brouns en het voornemen van Jan Kerckhoffs om een stapje terug te doen, had Sint Remigius behoefte aan nieuwe buksmeesters. Het afgelopen jaar heeft Jan Kerckhoffs een aantal (relatief…….) jongere sjötters al kneepjes van het vak bijgebracht. Echter, om officieel buksmeester te mogen worden, moet ook de OLS Buksmeester (basis) cursus gevolgd worden. Dat zijn 5 dagen en avonden in Herkenbosch, Baexem en Maasbree. Geen kleinigheidje, maar namens Sint Remigius nemen maar liefst 5 leden deel aan de cursus: Jurgen Hollands, Sjef Kerckhoffs, Jeffrey Creuwels, Paul Maenen en Rudy Heynen. Mannen, veel succes!

Windbuks schieten Donderdag 24 oktober is gestart met het indoor schieten. Dat gebeurt met de windbuks. Leden die in het najaar en de winter willen oefenen kunnen om de week terecht in de zaal van De Keizer, aanvang 21:00. De Om de beelden mooi te laten glanzen, wordt het beeld eerstvolgende oefenavond is donderdag 7 november. daarna met blanke schoenpoets opgeboend. In het t.v. Najaarsvergadering programma werd het door iemand aan haar mantelzor- Donderdag 21 november is de najaarsvergadering van ger cadeau gedaan, een mooi cadeau met een symboli- Sint Remigius in de zaal van Café De Keizer. Aanvang sche betekenis. 20:30. Leden van Sint Remigius (ouder dan 16 jaar) worden hiervoor uitgenodigd.

Kerstpakket

In december gaat u uw medewerkers weer blij maken met een kerstpakket. U heeft dus nog even de tijd om stil te staan bij de mogelijkheid om deze kerstpakketten samen te stellen met smakelijke en smaakvolle artikelen uit Wereldwinkel Meerssen. Waarom een kerstpakket van de Wereldwinkel? - U laat uw medewerkers, klanten of relaties zien dat u maatschappelijk betrokken bent. - U gunt hardwerkende ondernemers in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs. - Uw pakket wordt maatwerk; wij helpen u graag bij het samenstellen van uw unieke pakket. - De vrijwilligers pakken uw pakket feestelijk en met de grootste zorg in. Kortom: u geeft iets bijzonders.

Agenda Donderdag 7 november: - Blokfluitlessen, 18:00-20:00 - Slagwerkopleiding, 18:00-19:30 - Trompetopleiding (beginners), 19:00-19:30 - Trompetopleiding (gevorderden), 19:30-20:00 - Slagwerkers, 19:30-20:00 - Repetitie trompetten, 20:00-21:00 Donderdag 7 november: - Windbuks schieten, 21:00 Donderdag 21 november: - Najaarsvergadering, Café De Keizer, 20:30 Zondag 22 december: - Kerstmiddag

Vrouwengilde Meerssen Op maandag 18 november 2013 vindt er in het gemeenschapshuis de Stip te Meerssen een lezing plaats met als titel: “De schilderkunst en bouwkunst van Hundertwasser”. Deze lezing zal gegeven worden door Arjen van Prooijen, beeldend kunstenaar en docent. De Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser [1928 – 2000] is bekend geworden vanwege zijn kleurrijke, ritmische schilderijen die getuigen van een onuitputtelijke fantasie, waarin rechte lijnen geheel ontbreken. Daarnaast ontwierp hij gebouwen, woonen winkelcomplexen waarin we dezelfde speelsheid en liefde voor kleur en voor gebogen lijnen zien terugkeren. Sommige architecten hebben zich bij hun ontwerpen laten inspireren door de typische stijl van Hundertwas-

ser zoals in het geval van de Ronald Mc Donald Kindervallei in Houthem St. Gerlach. Aan zijn werk liggen ideologische overtuigingen ten grondslag over de relatie tussen individu en samenleving en mens en milieu. Het is dan ook niet zonder betekenis, dat hij bij de keuze van een artiestennaam zijn voornaam Friedrich uitspon naar Friedensreich. Geïnteresseerden kunnen deze lezing bijwonen. ( entree €2,50 ) Aanvang: 19.30 uur, einde 21.30 uur.

90 jaar Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia in Rothem Op 6 januari 1923 werd het koor opgericht. Zoals gebruikelijk in die tijd mochten alleen mannen en jongens (de Kräölkes) zingen. Omdat men zo goed was in het vertolken van het Gregoriaans werd het koor 2 keer uitgenodigd om voor de KRO-radio te komen zingen. In 1965 mochten ook dames bij het koor komen en zij zorgden ervoor dat het repertoire werd uitgebreid. Een dierbare herinnering is de jubileumsmis ter ere van het 70-jarig bestaan van het koor waar de Missa in C van Mozart met begeleiding van strijkers werd uitgevoerd. Grote verdiensten hebben dhr. Brouwers en dhr. Dullens als dirigent voor het koor gehad. Zij zorgden voor een niveau waar mensen ook van buiten de parochie graag naar kwamen luisteren. Maar de meeste verdiensten liggen bij de koorleden zelf. Koorleden zijn zeer trouwe leden. De meesten zingen al tientallen jaren bij ons koor. Ons trouwste lid is dhr. Al van Oerle die al 78 jaar de missen in Rothem opluistert. Ook dit jaar hebben we een jubilaris en wel mevr. Roos Vleugels-van Drongelen. Zij is 25 jaar lid van ons koor en zal tijdens de wekelijkse repetitie in het zonnetje gezet worden. De meeste koorleden stoppen pas als het hun gezondheid niet meer toelaat of als ze komen te overlijden. (Een lid is zelfs tijdens de Nachtmis op het oksaal overleden). Het koor van Rothem is een koor dat zich kenmerkt door een hechte onderlinge band, waar men voor elkaar klaar staat en waar gezelligheid een grote rol speelt. Ons jubileum vieren we niet met een groot feest. We hebben laatst al genoten van een uitstapje en we zullen ter ere van het jubileum 23 november gaan dineren. Tijdens het diner zullen ongetwijfeld de nodige herinneringen de revue passeren. Gezien de gevorderde leeftijden van onze trouwe koorleden zijn we niet meer in staat om hoogdravende uitvoeringen te geven maar kiezen we voor repertoire dat bij de huidige mogelijkheden past. Wekelijks repeteren we op de dinsdagavond o.l.v. de heren Hub Geerlings en Hub Boesten. Als u ook graag wil zingen, nodigen we u van harte uit om ons te komen versterken en samen met ons voor 100 jaar koorzang in Rothem te zorgen. Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Rothem 1953

Van links naar rechts zittend 1e rij: Piet Grouwels - Ton Minten - Hub Smeets - Piet Oberndorff- ? - Jef Last - ? - Jean Volders -Piet Volders - Piet Smeets 2e rij Louis Dolmans - Ben Beckers - Jacques Lexis - Jo Grouwels - Hub Boesten - Ben Oberndorff - ? Staand 1e rij Jan Smeets - Frans Stassen - Giles Mullenders – Bèr Nijsten - Pastoor Deckers - Jules Brouwers (koster/organist) - Bèr Oberndorff - Jef van der Boorn - Jo Boesten 2e rij ? (geen koorlid) - Willie Hamers - Frans van Oerle - Toon Gerards - Theo Oberndorff - Wiel Notermans - Johan Schoenmakers - Bèr Smeets - Sjo Herben - Moens (organist) - Pièrre Cruts 3e rij Leon van der Boorn - Giel Limpens - Wiel Jonas - Jeu van Oerle - Bèr Meijers - Jeu Mullenders - Laurens Mullenders - Jan Mullenders - Jo Wijnands - Jef Hoofs 4e rij Hein van der Boorn - Andre Schoenmakers - Al van Oerle - Frans Nijsten - Jan Jacobs - Giel Simons – Jan Blaschek - Frans Oberndorff - Jean Kusters - René Oberndorff - Bèr Boesten

Intocht Sinterklaas Rothem 2013 Op Zondag 17-11-2013 zal Sinterklaas en zijn Vrijwillige Pieten aankomen in Rothem. Sinterklaas en zijn Vrijwillige Pieten zullen worden opgehaald door de jeugddrumband van Rothem’s Harmonie Tussen de Bruggen om 14 uur. Hierna zullen zij gezamenlijk naar De Koel aan het Pastoor Geelenplein trekken. Indien het te hard regent zal Sinterklaas omstreeks 14.30 uur aankomen in De Koel. Rothem’s Harmonie zal de Sint in de Koel verwelkomen met hun muziek Hier kunnen de kinderen een tekening of iets anders aan Sinterklaas geven of vertellen, een liedje zingen mag natuurlijk ook. Ook is er een kleurwedstrijd voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en de Sint zal persoonlijk de mooiste tekening uitzoeken die beloond wordt met een mooie prijs. De Vrijwillige Pieten hebben voldoende te snoepen ingekocht voor de kids en de medewerkers van de Instuif van SJWR verzorgen de drank voor de kinderen. Ik verheug me op veel kinderen De Sint en zijn Pieten.


Week- en nieuwsblad De Geulbodepagina 16 bij maastricht

   $& 

*GRATIS Nacho chips en kofďŹ e voor volwassenen

   

eenmalig te gebruiken tasjes rond. Jaarlijks worden er volgens de Commissie circa 100 miljard plastic tassen verspreid in de EU, het merendeel (ruim 90 procent) betreft de gewraakte dunne exemplaren. Naar schatting 8 miljard daarvan belanden niet in de afvalverwerking, maar verdwijnen op straat en in het water. Het afbreken van deze tonnen aan plastic door de natuur duurt honderden jaren. Sommige delen van de oceaan zijn veranderd in een plastic soep: door de stroming bijeengebrachte grote hoeveelheden stukjes plastic. Nederland bepleitte eerder een Europese aanpak hiervoor. Iedereen kan meteen beginnen: neem uw eigen boodschappentas mee! Milieudefensie Meerssen meerssen@milieudefensie.nl 043 3643740

Sint Nicolaas in Meerssen

Kruisberg 2, 6231 RK Meerssen Telefoon: 043-851 32 61 Volg ons op Facebook en like onze pagina om niets te missen!

Lege flessen actie SJWR / avontuurlijk ,QVWXLIDYRQWXXUOLMN Beste inwoners van Rothem en Meerssen, Verleden jaar hebben wij met de kinderen van avontuurlijk een lege flessen actie gehouden met als doel zoveel mogelijk statiegeld verzamelen voor een goed doel. Dankzij de vele giften in flessen of geld is dit een ongekend succes geweest en hebben wij de voedselbank meerssen verleden jaar een bedrag van â&#x201A;Ź541,10 kunnen overhandigen waarmee zij weer vele gezinnen een extraatje konden geven in de dure december maand. Vanwege dit onverwachte succes hebben wij toen al meteen besloten om die actie ook dit jaar weer te houden. Velen van u zullen waarschijnlijk niet weten dat er binnen onze gemeente een voedselbank is waarvan helaas heel wat gezinnen afhankelijk zijn. Ook wij wisten tot afgelopen jaar toen we zijn gaan kijken voor een goed doel hier niets van af. Vele vrijwilligers spenderen hier hun tijd met het samenstellen van diverse pakketten voor onze gemeentegenoten. Voor het samenstellen van pakketten zijn zij voor een groot deel afhankelijk van vaak anonieme doch gulle gevers binnen onze gemeenschap. Ook wij zijn als SJWR (Stichting Jeugdbelangen en Welzijnswerk Rothem) zijn een organisatie die vrijwel geheel draait op en met steun van vele vrijwilligers. Wij als leiding en de kinderen zijn bereid om weer van deur tot deur te gaan om zoveel mogelijk flessen of donaties op te halen, de medewerkers van de voedselbank zijn bereid hiervan weer mooie pakketten te maken. Als u nu bereid bent om ons uw lege flessen of donatie te overhandigen zal ook dit jaar de actie wederom een groot succes worden. Daar het voor ons om organisatorische redenen helaas niet mogelijk is om ook in Meerssen van deur tot deur te gaan zijn wij nog in overleg met een locatie waar de inwoners van meerssen hun lege flessen of donatie kunnen afgeven. Houdt de komende weken de lokale media zoals geulbode, marsna magazine in de gaten voor meer informatie voor de aankomende lege flessen actie en houdt alvast uw lege flessen bij elkaar. Met vriendelijke groeten, Leiding Avontuurlijk

Winkel met gemak, zonder plastic zak! Met deze leus heeft Milieudefensie al 25 jaar gelden actie gevoerd. Dit onderwerp is nog steeds actueel. Onlangs was er de krantenkop â&#x20AC;&#x153;Europa bindt strijd aan met dunne plastic zakjesâ&#x20AC;?. De EU-landen moeten het gebruik van dunne plastic tasjes drastisch terugdringen. De Europese Commissie acht een vermindering met 80 procent mogelijk. Blijven overtuigende acties bij de lidstaten uit, dan overweegt de Commissie de afname verplicht te maken. Volgens Europees Commissaris Potocnik (Milieu) zijn de eenmalig te gebruiken tasjes een ramp voor het milieu. Zoâ&#x20AC;&#x2122;n 8 miljard van deze tasjes belanden ieder jaar als zwerfvuil op straten, in rivieren, zeeĂŤn en oceanen. Niet alleen is dat een verlies aan grondstoffen, plastic wordt gemaakt uit aardolie ,het plastic bedreigt vogels, vissen en andere zeedieren. Vrijwel alle Noordzeevogels (94 procent) hebben plastic in hun maag. Stranden aan de Middellandse Zee, de Noordzee en de Golf van Biskaje veranderen regelmatig (afhankelijk van de windrichting en stroming) in een waterbed van plastic. Potocnik stelt voor dat landen maatregelen nemen om de plasticstroom in te dammen. De lidstaten mogen zelf bepalen of ze kiezen voor een verbod op het gebruik van de tasjes, een heffing of andere methoden, mits er maar minder tasjes komen. Volgens de Commissie kunnen de EU-landen het tasjesgebruik met 80 procent verlagen, als ze een voorbeeld nemen aan Ierland en Denemarken. Daar moet de consument betalen voor een tasje, met als gevolg dat de Deen er gemiddeld nog maar 4 per jaar gebruikt en de Ier 18. De Nederlander Belg loopt met 71

Traditionele Intocht Dit jaar organiseert het Sint Nicolaas ComitĂŠ Meerssen de intocht van Sinterklaas in de kern Meerssen voor de 64e keer. Op zondag 17 november a.s. komt de Sint met zijn Pieten aan in Meerssen. En ondanks alle Piet-perikelen, die nu wereldwijd de revue passeren, heeft de Sint al aangegeven dit jaar met nog meer Pieten dan vorig jaar naar Meerssen te komen. Bij droog weer komen Sint en Pieten om 13.39 uur (conform huidige dienstrooster van Veolia en Nederlandse Spoorwegen) met de trein aan op het station in Meerssen. Wij vragen alle kinderen en hun ouders om naar het station te komen, waar de Sint wordt welkom geheten door waarnemend burgemeester Hans Schmidt van de Gemeente Meerssen. Gezamenlijk gaan we dan via de Stationsstraat, de Bunderstraat, de Past. Creftenstraat en de Dom. Hexstraat naar het gemeenschapshuis â&#x20AC;&#x2DC;De Stipâ&#x20AC;&#x2122;. Mocht het onverhoopt regenen, dan arriveert de Sint rechtstreeks in De Stip. In de Stip kunnen alle kinderen de Sint dan een handje geven en meedoen aan de inmiddels bekende en succesvolle spellenmiddag. Deelname is gratis en in de diverse leeftijdscategoriĂŤn zijn leuke prijsjes te winnen. Op initiatief van restaurant DinnerTime op de Markt zijn er ook dit jaar weer zeer speciale prijzen te vergeven. Maar daar zal in de Stip meer over verteld worden. Scholenbezoek - Het Sint Nicolaas ComitĂŠ Meerssen zorgt er mede voor, dat de Sint elk jaar de peuterspeelzalen Olleke Bolleke en de basisscholen â&#x20AC;&#x2DC;t Hwagveld en de Gansbeek kan bezoeken. Tijdens deze bezoeken (dit jaar op 2 en 3 december a.s.) ontvangen de kinderen t/m groep vier een cadeautje en een zak met snoep en fruit. Collecte en sponsoring - Om de intocht en de scholenbezoeken te kunnen realiseren zal het ComitĂŠ, zoals ieder jaar weer een beroep moeten doen op uw financiele steun. Daarom wordt een huis-aan-huis-collecte gehouden in de week van 11 november t/m 17 november a.s. Uw bijdrage aan de huis-aan-huis-collecte van het St. NicolaascomitĂŠ Meerssen dient uitsluitend om de intocht in Meerssen te realiseren alsmede om de kinderen in Meerssen een traditioneel Sint Nicolaasfeest te kunnen bieden. Dit is alleen mogelijk door uw goedgeefsheid, waarvoor wij u reeds bij voorbaat danken. Wat de collecte betreft zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste mensen, die een kleine wijk of hun eigen straat voor hun rekening willen nemen en zodoende voor het Sinterklaas-gebeuren in Meerssen willen collecteren. Interesse? Neem even contact op met Miranda Reinders (043-3642540). Tevens spreken wij hierbij onze waardering uit over de hulp van ca. 35 collectanten en een aantal Meerssense bedrijven en/of instanties die ons in 2012 financieel danwel materieel hebben gesteund: Apotheek Meerssen, Bakkerij Carol Kleintjens, restaurant DinnerTime, Drukkerij Maenen BV, Gemeenshapshuis De Stip, Hoveniersbedrijf Robert Hollanders, Norbert Hermens, Kapsalon Pascalle Bronckers, Gebr. Odekerken Wegenbouw BV, Rabobank Meerssen, Rovi Sport, Slagerij Weltens, Woningstichting Meerssen en Bloemenhuis De Zonnestraal. Ook willen wij carnavalsvereniging de Aanhawwersj bedanken voor het belangeloos ter beschikking stellen van de licht- en geluidsapparatuur.

jaar weer een postadres in Meerssen, dus kunnen de kinderen die de Sint en zijn Pieten een brief willen schrijven, deze opsturen naar: Sinterklaas en zijn Pieten, p/a Gasthuisstraat 28, 6231 JW Meerssen. Sint kan alleen niet beloven of de Schrijf-Piet tijd genoeg heeft om al die brieven te beantwoorden. Namens het Sint Nicolaas ComitĂŠ Meerssen. Math Bours, voorzitter - Miranda Reinders, secretaris

NIEUWE ACTIE van CIGO, Tabakszaak Senff, Bloemenhuis Hebe, Bakkerij Painini, Wereldwinkel en De Bloomerie i.s.m. ART CARD FOR CHARITY TWEE KERSTKAARTEN cadeau uit collectie van ART CARD FOR CHARITY bij aankoop van 5 kunstkaarten! Een mooie wenskaart komt altijd van pas! Haal dus snel een nieuw voorraadje in huis uit de mooie collecties van Art Card for Charity en Multi Art!

NIEUW: MULTI ART-CARDS CIGO, Bakkerij Painini, Bloemenhuis Hebe (Bunde) en De Bloomerie (Geulle) hebben nu ook het compleet assortiment van meer dan 100 gevarieerde Multi Art cards in de winkel liggen! Neem voor het totale aanbod alvast een kijkje op de nieuwe site www.multi-art.nl Deze fraaie en unieke serie kunstkaarten van Multi Art is (net zoals alle kunstkaarten van Art Card for Charity en Marsna Care) multifunctioneel en het hele jaar door voor alle gelegenheden te gebruiken. Tijdloos en niet aan mode onderhevig, zoals het echte kunst betaamt! And last but not least wordt met je aankoop altijd â&#x20AC;&#x2122;n Goed Doel gesteund, bijv. Terre des Hommes, het Rode Kruis en het Gehandicapte Kind. De Multi Artcards zijn luxe dubbele kaarten met envelop (â&#x201A;Ź2,50 p/st en 5 st. voor slechts â&#x201A;Ź11,00). Een mooi cadeau voor de komende feestdagen is de KUNST-VERJAARDAGSKALENDER van Maastricht van Arjen van Prooijen. Deze is voor maar â&#x201A;Ź7,00 (i.p.v. â&#x201A;Ź12,00) verkrijgbaar bij CIGO, SENFF, Painini en Bloomerie, eveneens bij aankoop van 5 wenskaarten. Deze tijdloze kalender is van excellente kwaliteit en je kunt hiermee wisselend genieten van 12 unieke kunstprenten van Maastricht; gegarandeerd jarenlang kijkplezier en nooit vergeet je meer een verjaardag! Verkooppunten in Meerssen, Bunde en Geulle: UĂ&#x160; "]Ă&#x160; iiÂ&#x17D;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>>Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x2C6;ä UĂ&#x160; >Â&#x17D;Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;Â?Ă&#x160;*>Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x2C6;]Ă&#x160; Ă&#x2022;Â&#x2DC;`iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x152;>>Ă&#x152;Ă&#x160;ÂŁĂ&#x2C6;Â&#x2122;Ă&#x160; UĂ&#x160;/>L>Â&#x17D;Ă&#x192;â>>Â&#x17D;Ă&#x160;-iÂ&#x2DC;vv]Ă&#x160;-Ă&#x152;°Ă&#x160;}Â&#x2DC;iĂ&#x192;ÂŤÂ?iÂ&#x2C6;Â&#x2DC;Ă&#x160;ÂŁĂ&#x160; UĂ&#x160; Â?Â&#x153;iÂ&#x201C;iÂ&#x2DC;Â&#x2026;Ă&#x2022;Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x160; ]Ă&#x160;6Â?Â&#x2C6;i}iÂ&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>>Ă&#x152;Ă&#x160;n UĂ&#x160; iĂ&#x160; Â?Â&#x153;Â&#x153;Â&#x201C;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;i]Ă&#x160;Ă&#x2022;Â?Ă&#x192;iĂ&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>>Ă&#x152;Ă&#x160;Ă&#x2021;Â&#x2122;Ă&#x160; UĂ&#x160;7iĂ&#x20AC;iÂ?`Ă&#x153;Â&#x2C6;Â&#x2DC;Â&#x17D;iÂ?]Ă&#x160;-Ă&#x152;>Ă&#x152;Â&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2DC;Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>>Ă&#x152;Ă&#x160;n

Facebook: Sinterklaas Meerssen - De Sint gaat natuurlijk ook met de tijd mee en heeft speciaal voor de kinderen van Meerssen een pagina op Facebook: zoek maar naar â&#x20AC;&#x2DC;Sinterklaas Meersssenâ&#x20AC;&#x2122; en die pagina gewoon even â&#x20AC;&#x2DC;likenâ&#x20AC;&#x2122; oftewel op de button â&#x20AC;&#x2DC;vind-ik-leukâ&#x20AC;&#x2122; klikken. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Info: 06-5575 6655 intocht in Meerssen. www.artcardcharity.nl www.marsnacare.nl Postadres Sint in Meerssen - De Sint heeft ook voor dit www.multi-art.nl


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

S.V. MEERSSEN HOOFDSPONSOR

ZONDAG 17 NOVEMBER BSV LIMBURGIA - SV MEERSSEN!!! SV Meerssen 1 – DESO 1 afgelast Er vonden maar 2 wedstrijden doorgang, te weten HVCH – Chevremont 2 – 1 en SSS’18 – Heidebloem/Bovitec 0 – 2. De stand bovenin ziet er nu als volgt uit: 1e BSV Limburgia 8 – 19; 2e DESO 8 – 18; 3e Heidebloem 9 – 16; 4e HVCH 9 – 16; 5e SV Meerssen 8 – 15 (16 – 6). SV Meerssen 2 – KVC Oranje 2 6 – 0 In deze eenzijdige wedstrijd werden de doelpunten keurig over de 2 helften verdeeld. In de 1e helft een aardig spelend Meerssen dat alleen verzuimde de mogelijkheden te verzilveren want anders was de eindstand de ruststand geweest. Doordat er nauwelijks tegenstand was, maar dat werd door Meerssen afgedwongen, was het eenrichtingsverkeer met heel veel spelers op één helft. Helaas gingen we min of meer mee in het tempo van de tegenstander. Uiteindelijk wisten Lennart Moonen (2x) en Koen Claasens het net te vinden. Nadat we kort na rust al op 4 – 0 waren gekomen door het 3e doelpunt van Lennart, gingen we er nog eens goed voor zitten maar doordat we in een gezapig tempo gingen spelen, werd het rommelig met veel balverlies of misten we de finesse om een goede eindpass te versturen. Toch wisten we in de eindfase het verschil in kwaliteit uit te drukken door doelpunten van Jasper Moonen (A1) en George Simon (bron: Peter Hannon). Meerssen 2 blijft koploper met 22 punten uit 9 wedstrijden, doelsaldo 34 – 8. SV Meerssen 3 – Eijsden 3 3 – 0 Meerssen 3 is 1e met 21 punten uit 8 wedstrijden, doelsaldo 43 – 12. Eijsden 5 – SV Meerssen 4 1 – 5 Meerssen 4 is 2e met 16 punten uit 8 wedstrijden, doelsaldo 21 – 13. RKVCL 2 – SV Meerssen 5 5 – 4 Meerssen 5 is 3e met 13 punten uit 7 wedstrijden, doelsaldo 22 – 14. Programma zondag 17 november BSV Limburgia 1 – SV Meerssen 1 14.30 RKVVL/Polaris 2 – SV Meerssen 2 12.00 Scharn 5 – SV Meerssen 3 10.00 uur SV Meerssen 4 – Sibbe 2 10.30 uur SV Meerssen 5 – Leonidas W. 5 11.00 Programma zondag 24 november SV Meerssen 2 – Willem I 2 Beker 11.15 SV Meerssen 5 – De Heeg 4 11.00 uur SV Meerssen 5 bedankt sponsoren! Het Vijfde Elftal van SV Meerssen is door Café de Keizer helemaal in het nieuw gestoken. Dit heugelijke feit hebben de jongens van SV Meerssen 5 afgelopen zondag uitgebreid gevierd bij hun thuishaven “Café de Keizer”. Naast deze prachtige tenues van de Keizer, heeft “Nijsten Swelsen Advies” gezorgd voor schitterende warmloop shirts! Het seizoen is inmiddels begonnen en de toppers van SV Meerssen 5 hebben in hun nieuwe shirts al fantastische resultaten geboekt. We hopen op een succesvol verloop van de rest van het seizoen en zetten in op een plaats in de top 3. Oproep: Scheidsrechters gevraagd! Voor de thuiswedstrijden van Meerssen 4 en 5 hebben wij behoefte aan scheidsrechters. Hier staat een vergoeding tegenover. Heeft u interesse, mail dan voor info naar noelgulikers63@gmail. com . Activiteitencommissie SV Meerssen Vooraankondiging MOSSELAVOND . Noteer alvast. Deze avond wordt gehouden op donderdag 28 november a.s. Heerlijke mosselen, konijn of saté. Nadere berichtgeving volgt. Eerstvolgende Kaartavond Deze zal plaatsvinden op donderdag 14 november in de Kantine. Uitnodigingleden/sponsors/supporters SV Meerssen

pagina 17

RT

Mosselavond

KEURSLAGER KOOPJE

EXTRA VOORDELIG

Kogelbiefstukken

Gevulde varkensfilet

3 stuks €6,95

Mosselen, Saté of konijn Donderdag, 28 november 2013 De Activiteitencommissie organiseert donderdag 28 november a.s. weer de jaarlijkse Mosselavond in onze gezellige kantine. De aanvang van het eetfestijn is om 20.00 uur. Voor mensen die geen mosselen lusten, is er heerlijke saté of lekkere konijn. Bij de saté met pindasaus krijg je frietjes en kroepoek/ atjar tjampoer, bij konijn (op Limburgse wijze) frietjes met appelcompote en bij de mosselen zwartbrood of frietjes. De mosselen (beste kwaliteit) worden op 2 verschillende wijzen bereid, met knoflook/room en klassiek met daarbij 2 sausjes (knoflook of mosterd). De Mosselavond is een succes, dat blijkt wel uit de druk bezochte avonden van afgelopen jaren. Alles is van uitstekende kwaliteit. Dus wil je lekkere saté of konijn dan wel heerlijke mosselen, meld je dan samen met echtgeno(o) t(e)/ vriend(in), familie/kennissen zo spoedig mogelijk aan in onze kantine. De prijzen zijn dezelfde als voorgaande jaren. Aanmelding in de kantine. Direct bij aanmelding dient wel betaald te worden.

SV MEERSSEN JEUGD Uitslagen zaterdag 9 november SV Meerssen A1 – UNA/Brinvast A1 2–1 MMC Weert B1G – SV Meerssen B1 4 – 4 SV Meerssen C1 – Rood Wit’62 C1 1 – 5 SV Meerssen D1 – Heer D1 5 – 0 Rood Groen/Vijlen D2 – SV Meerssen D2 10 – 1 SV Meerssen E2 – Scharn E3 1 – 8 SCG E2 – SV Meerssen E3 6 – 1 SV Meerssen F1 – Scharn F1 0 – 3 SV Meerssen F4G – Voerendaal F3 5 – 0 RKVVL/Polaris Mini F – SV Meerssen Mini F 2 – 2 Programma woensdag 13 november SC Jekerdal E1 – SV Meerssen E1 18.45 Programma zaterdag 16 november SV Meerssen A1 – ZSV A1 14.30 uur SV Meerssen A2 – Schimmert A1 14.30 DVO B1 – SV Meerssen B1 16.00 uur SV Meerssen B2 – SC Jekerdal B3 12.30 Scharn C1 – SV Meerssen C1 13.00 uur SV Meerssen C2 – RKASV C2 12.30 uur SV Meerssen C3 – ST Struchter Boys/ Wijlre C2 11.00 uur SV Meerssen D1 – ST Rood Groen LVC’01/Vijlen D1 11.00 uur RKVVL/Polaris D3 – SV Meerssen D2 10.00 uur SV Meerssen E2 – RKASV E2 09.30 uur SC Jekerdal E5 – SV Meerssen E3 09.30 SV Meerssen F1 – SC Jekerdal F1 09.30 SC Jekerdal F2 – SV Meerssen F2 09.30 RKVVL/Polaris F4 – SV Meerssen F3 09.30 uur RKHSV F3 – SV Meerssn F4G 09.30 uur SV Meerssen Mini F – RKUVC Mini F 09.30 uur Wafelactie 2013 Het einde van het jaar nadert en in deze periode vindt de jaarlijkse wafelactie plaats. Een initiatief dat 7 jaar geleden is gestart en dat tot nu toe ieder jaar weer een succes is gebleken. De actie loopt tot medio november en in deze periode zullen onze jeugdleden familie, bekenden en buren vragen of ze heerlijke suikerwafels willen kopen. De opbrengst komt 100% ten goede aan het jeugdvoetbal.

Gratis pakje Croma

€1,29

100 GRAM.............

Tartaartjes 5 halen 4 betalen VLEESWAREN & SALADE’S

KANT EN KLAAR

Kip Stroganoff

€6,95

500 GRAM.............

Gehaktballetjes in tomatensaus

€6,50

500 GRAM.............

Woensdag gehaktdag GEHAKT EN/OF BRAADWORST KILO

€5,50

KEURSLAGER (1890) AMERICA SlagersJongvanbijoudsher de tijd!

Boterhamworst 100 Gram ............................ €0,98 Gebakken pastei 100 Gram ............................ €1,10 Italiaanse Grillworst 100 Gram ............................ €1,10 Kipsalade 100 Gram ............................ €1,59 Ham-prei salade 100 Gram ............................ €1,10

Donderdag marktaanbieding: Halve Kipfilet:

4 STUKS ...............

€6,95

Beekstr. 42, Meerssen Tel 043-3642261 KWALITEIT VOOROP RVU C2 – SC Jekerdal C4 9–0 RVU D1 – Zwart/Wit D1 2–6 6–2 - Spelers krijgen een bestelformulier RVU E1 – Wijnandia E1 2–3 waarop de gegevens worden genoteerd RVU F1 – Zwart/Wit F1 van iedereen die wafels koopt. Progr. zaterdag 16 november 2013: - Kopers betalen de wafels bij de bestelLeonidas A1 – RVU A1 14.30 u. ling. Bertrenburg RVU B1 – Gulpen/Zwart-Wit B1 13.00 u. Smoo - Na verdeling van de wafels half de- RVU MB1 – Scharn/Heer MB1 10.30 u. cember bezorgt elke speler de wafels RVU C1 –Voerendaal/RKSVB C1 11.00 u. Gulpen C1 – RVU C2 13.00 u. bij de kopers voor de feestdagen. SCHILDERS- en STEIGERBOUWBEDRIJF Slenaken/Noorbeek D1 –RVU D1 11.00 10.00 u. - Het zijn weer dezelfde overheerlijke De Heeg E1 – RVU E1 Wedstrijduitslagen: 10.00 u. roomboter suikerwafels geleverd door Daalhof F2 – RVU F1 Bunde B1 - Walram B1 0-0 Bero Banket. De wafels kosten 1 euro en Progr. zaterdag 23 november 2013: Voerend/RKSVB B2 - Bunde B2 4-1 zijn per stuk luchtdicht verpakt. Voerend/RKSVB C1 - Bunde C1 2-1 RVU A1 – Hulsberg A1 14.00 u. Bunde C2 - Scharn C3 0-1 Keer B1 – RVU B1 13.30 u. Bunde C3 - RKMVC/Epen C2 5-1 Chevremont MB1 – RVU MB1 15.00 u. Bunde D2 - RKVVL/Pol D3 1-4 Leonidas C1 – RVU C1 13.00 u. RKVVL/Pol E1 Bunde E1 1-6 WWW.RVU.EU RVU C2 – Slenaken/Noorbeek C1 11.30 Bunde E2 - Strucht B/Wijlre E1 5-7 RVU D1 – Berg/Vilt D1 09.30 u. Eijsden E3G - Bunde E3 2-5 RVU E1 – Slenaken/Noorbeek E1 10.30 Eijsden E4 - Bunde E4 19-0 RVU F1 – Scharn F5 09.30 u. Bunde F1 - Eijsden F1 2-4 Rood Gr/Vijlen F1 - Bunde F2 8-0 “SJIEKE SJEUN” shirtsponsor RVU 1 Mededeling: Bunde F4 - Eijsden F4 0-6 Door de vakantie van Thei deze week Overwinningen voor 2e en 3e elftal! gaat alle informatieverstrekking via RKVVL/Polaris 5 - Bunde 3 uitslag: Uitslagen j.l. zondag 10 november Marco. Inleveren van alle teksten, uit- 4-4 (1-3) RVU 1 - Top 1Afgelast slagen en wedstrijdformulieren gaan RKHSV 2 - RVU 2 0-1 (Mick Reneerkens) wel via Thei. Indien alles op tijd binnen Vandaag stond de nummer laatst op RKASV 5 - RVU 3 2-5 is (zaterdag 18.00 uur) kan alles op de het programma. Toch was het waken voor onderschatting, want twee weken RVU Vr. 1 - Weltania Vr. 1 Afgelast normale manier geregeld worden. terug had VVL hun eerste punt binnenProgramma a.s. zaterdag 16 november Sinterklaasavond RVU-jeugd, gehaald tegen de koploper. Je kunt dus 15:30 uur Berg Veteranen - RVU Vet. Maandag 25 November 2013 de vijfde reserveklasse qua verloop een Hoe werkt de actie?

VV RVU

Programma a.s. zondag 17 november 14:30 uur Heidebloem 1 - RVU 1 11:00 uur RVU 2 - Geusselt Sport 2 11:00 uur RVU 3 - De Heeg 4 11:00 uur SVC 2000 1 - RVU Vr. 1 Activiteitenkalender Maandag 11 november a.s. St.Maartensfeest (SJWR) op Sportpark RVU Maandag 25 november a.s. v.a. 18:30 uur Sinterklaasfeest Mini-F en FVrijdag 29 november a.s. v.a. 21:00 uur Sinterklaasavond Senioren Zaterdag 14 december a.s. Kerst-Inn 55+ (Samenwerkende Verenigingen Rothem) De Koel v.a. 13:00 uur Vrijdag 27 december a.s. Spookspeurtocht RVU Zaterdag 4 januari 2014 Nieuwjaarsbijeenkomst 2014

UITSLAGEN RVU-JEUGD Uitslag maandag 04 november 2013: RKHSV MB2 – RVU MB1 Afgelast Uitslagen zaterdag 09 november 2013: RVU A1 – RKHSV A1 7–0 Simpelveld B1 – RVU B1 Afgelast Groene Ster MB1 – RVU MB1 0 – 6 RKHSV C1 – RVU C1 0–2

De tijd is weer aangebroken, dat we met z’n allen reikhalzend uitkijken naar de komst van de Sint en zijn knechten. Ook weten we dat de Sint het elk jaar erg druk heeft om alle kinderen een bezoekje te brengen en wellicht een leuk cadeautje. Ondanks dat de Sint het altijd zo druk heeft, zal hij de voetballers van RVU nooit overslaan. Speciaal de spelers van de F en de Bambino’s. De Pieten zijn dan waarschijnlijk ook al lang druk in de weer met het bekijken van de trainingen en de wedstrijden om te weten hoe zijn Rothemse voetbalvrienden het er van afbrengen. Dus ook dit jaar zullen wij met hopelijk heel veel spelers en veel ouders de Sint verwelkomen in onze RVU kantine. Dit alles zal gaan gebeuren op maandag 25 November 2013 om 19.00 uur. We verwachten dat iedereen uiterlijk om 18.45 uur aanwezig is, zodat de Sint een ontvangst krijgt die hij verdient. Laten we er met z’n allen een leuk familiefeest van maken.

beetje vergelijken met de eredivisie. Verder regende het behoorlijk hard bij aankomst op het complex, maar gelukkig was het droog bij het begin van de wedstrijd. Bunde begon scherp en kreeg in de tweede minuut van de wedstrijd al gelijk een penalty mee, wegens hands in de zestien van de tegenstander. Robin K. nam de verantwoordelijkheid op zich en schoof de bal feilloos binnen in de rechter benedenhoek, 0-1. Even later was er een corner voor Bunde die door Mark goed werd genomen. De bal werd door de verdediging weggekopt en kwam voor de voeten van Ruben die in één keer hard uithaalde en de bal ging tussen iedereen door de goal in, 0-2. Weer een paar minuten later was het Beau met een mooie actie waarbij de bal helaas op de lat belande. Niks aan de hand zou je zeggen. Echter begon Bunde wat te optimistisch te voetballen, waardoor VVL ook wat kansjes gingen creëren. Zo was het Luc(iën) die achterin een keurige ‘sjnoef actie’ maakte (sliding op de bal, met speler erbij). De scheids beoordeelde dit als een overtreding waardoor de bal op de Bundense stip werd gelegd. VVL nam de penalty en Gaston keek de bal professioneel naast.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

SP

pagina 18

RT

Geluk voor Bunde. Het derde was wel gewaarschuwd. Toch was het blijkbaar niet genoeg wakker geschud, want na een corner van VVL stond het 1-2. Tussendoor had Luciën nog een mooi ‘kopduel’. Hij was de bal heel even kwijt en kreeg hem ‘vol op die frès’. Zelfs voor onze Luciën kwam dit hard aan, maar hij ging gewoon weer door. Bunde was weer bij de les en kreeg via Robin nog een goede kans van dichtbij, maar hij kwam net niet goed genoeg bij de bal. Even later was het Bierry die Ruben diep stuurde over de linkerflank. De verdediger mistte de bal waardoor deze voor de voeten van Ruben kwam. Hij dribbelde richting goal en schoof de bal beheerst in de rechter benedenhoek, 1-3. De rust was aangebroken. Bunde speelde goed, maar de buit was nog niet binnen. Bij de tweede helft begon Bunde weer fel, maar toch was het VVL dat binnen 4 minuten scoorde via een afstandsschot tegen de onderkant van de lat, 2-3. Echter een minuut later was het weer raak voor Bunde. Het was een flitsende dubbele één-twee tussen Beau en Mark door het midden van de verdediging en de laatste rondde met een hard schot perfect af, 2-4. Kon Bunde eindelijk de voorsprong behouden? Antwoord, nee. Want zeven minuten later was het in een tijdsbestek van 2 minuten 3-4 en 4-4. Via twee identieke momenten. Twee voorzetten vanaf links die door hun nummer 9 ingeschoten en ingekopt werden. Daar liet Bunde zich toch flink te grazen nemen. De organisatie was weg, de inzet was echter nog volop aanwezig. De laatste 20 minuten regende het dan ook kansen aan beide kanten. Het derde had wel iets meer en iets betere kansen. Zo was er een mooie aanval over de rechterflank. Robin zette de bal voor op Beau die goed voor zijn man was gekomen en de bal intikte, maar de keeper had een snelle reflex en de bal ging naast. Aan de andere kant had Gaston nog een paar belangrijke reddingen. Beide teams hadden nog kunnen winnen, maar als je met 0-2, 1-3 en 2-4 voorkomt dan heb je toch het gevoel dat je twee punten hebt laten liggen. Les voor de volgende keer; organisatie moet blijven staan. Aan de inzet heeft het niet gelegen. Wedstrijdprogramma za 16 nov. 15:00 uur Bunde B2 - Scharn B4 13:15 uur Bunde C1 - Leonidas C1 13:00 uur SCG C1 - Bunde C2 13:00 uur Hulsberg C2 - Bunde C3 13:15 uur Bunde MC1 - Laura/Hopel MC1 11:45 uur Bunde D1 - Gulpen D1 11:45 uur Bunde MD1 - RKHSV MD2 10:30 uur Bunde E1 - Eijsden E1 10:00 uur Daalhof E2 - Bunde E2 10:30 uur Bunde E3 - RKHSV E3 10:30 uur Bunde E4 - RKHSV E4 11:00 uur Geulsche B E2 - Bunde E5 09:00 uur RKHSV F1 - Bunde F1 09:30 uur Bunde F2 - Daalhof F1 10:00 uur Voerendaal F3 - Bunde F3 09:00 uur RKHSV F4 - Bunde F4 17:00 uur Bunde Veteranen - Havantia Wedstrijdprogramma zo 17 nov. 14:30 uur Bunde 1 - RKVVM 1 12:00 uur Bunde 2 - Hoensbroek 2 10:00 uur Bunde 3 - BMR 3 10:00 uur Bunde VR1 - Simpelveld VR1 Voor meer informatie: www.vvbunde.nl

043-3648000

Voor uw gas, water, sanitair, dakbedekking, cv en rioolwerkzaamheden.

Bunderstraat 13, 6231 EH Meerssen krauthbv@gmail.com Tel. 043 364 22 75 Gsm 06 533 834 16

Top vijf: Giel Dreessen Peter Claassens Camiel Verboeket Frits Werts Hubert Willems

11-9½ 10-8½ 11-7½ 9-7 9-6½

HV Marsna ZULISE RECCOM Het eerste team speelde met 3 - 3 (2 - 2) gelijk tegen het eerste team van Erka Parket: Niek van der Aa, Paul Bouts (1), Martijn van den Broek, Cryll Geurts (1), Michael Jacobs (goalie), Sjoerd Lemmens (2) en Guy Weerts. Het tweede team verloor kansloos met 1 - 9 (0 - 3) bij het derde team van FC Mergroate: Roger de Groot (goalie), Misjel Martin, Maurice Petit, Pascal Petit, Ferdi van der Schoot en Bert Smeets (1). Het tweede team speelt zaterdag a.s. om 19.00 uur in sporthal Marsana Meerssen tegen het tweede team van ZVV Gulpen/Galouppe. Het eerste team gaat op bezoek bij het vierde team van ZVVF/Prevoo Makelaar.

TVC STAR CLUB Uitslagen vrijdag 8 November Klasse 1 B Star Club 1 - Parasol 1 4-4 Klasse 2 A De Sport - Star Club 2 2-6 Beat Boys 2 - Star Club 3 2-6 Programma vrijdag 15 November Bekerronde Star Club 1 - De Poart 2 De Smied - Star Club 2 Star Club 3 - Beat Boys 2 www.cafestarclub.nl www.tafelvoetbal.nl

SLECHTE START VOOR SJAAK MAT Sjaak Mat speelt dit seizoen in de derde klasse. Dat betekent dat vier spelers opgesteld worden in tegenstelling tot zes spelers in het verleden. Captain Pierre Bergs was de enige die won in Neerbeek tegen Geleen. Giel Dreessen, Camiel Verboeket en Jan Daems moesten hun meerdere erkennen in hun tegenstanders. Intern moest Peter Claassens een halfje toestaan aan Camiel Verboeket, die daarmee de derde plek bevestigt. Peter is nog steeds ongeslagen: dit was zijn derde remise. Het was een mooie partij, en we dachten even dat het eindspel voor Peter was, maar Camiel bleef op zijn hoede. Ook koploper Giel Dreessen blijft ongeslagen. Nu won hij van Henk van Well. Hij had flinke gaten geslagen in de verdediging van Henk, maar die hield nog lang stand. Later op avond moest hij toch zijn koning neerleggen. Peter Nijman had nu eens het geluk op zijn hand. Twee pionnen achter tegen een Jos Pluijmaekers in vorm, dan ben je natuurlijk, flink aan het zweten. Jos maakte echter een ongelofelijke blunder, en de partij was geschiedenis. Jo van Schevikhoven blunderde ook tegen Jan Daems. Beide spelers speelden redelijk slordig. Jan kwam achter, kwam terug, en de laatste beslissende slordigheid was van Jo. Frits Werts had intussen al gewonnen van Jef Decker die het redelijk kon bijhouden. Langzamerhand voerde Frits echter de druk op, kwam een kwaliteit voor, en later nog twee pionnen, dat was genoeg. Paul Sanders ervoer hoe goed Jean Janssen verdedigt. Paul viel aan via de open lijnen, maar moest toch nog zoeken, en won mede dankzij die open lijnen. Pierre Bergs won van Roel Koch. Toch gaat Roel langzaam vooruit, er zit progressie in. Pierre won na de opening een stuk, en kon dat later uitbreiden tot winst. Uitslagen: Werts - Decker Koch - Bergs Dreessen - van Well Sanders - J.Janssen Nijman - J.Pluijmaekers Claassens - Verboeket Daems - van Schevikhoven

1-0 0-1 1-0 1-0 1-0 ½-½ 1-0

Uitslagen: DS1 RHV DS1 - Marsna 23-23 HS1 Manual HS1 - Marsna HS1 24-29 DS2 Marsna DS2 - BDC’90 DS1 22-17 DA1 Noav DA1 - Marsna DA1 17-9 DB1 Vlug en L. DB2 - Marsna DB1 13-11 DB2 Wijnandia DB1 - Marsna DB2 18-10 DC1 Marsna DC1 - Eurotech/Bevo DC1 11-1 DD1 Meeuwen D1 - Marsna D1 2-19 DE1 Marsna E1 - Noav E2 14-0 DE2 Marsna E2 - Born E2 8-1 DF1 Marsna F1 - BFC F1 18-2 DS1 RHV - Marsna 23 - 23 ( 12- 14) In een rommelige beginfase kwam Marsna snel op een voorsprong van 2 doelpunten. Bijna de gehele eerste helft stond dit verschil op de klok. Na een kwartier kwam Marsna zelfs op een 4 doelpunten voorsprong ook door een aantal goede reddingen van Veerle. Marsna had duidelijk pech toen het kort voor rust twee pogingen op de paal zag eindigen en RHV in de daaropvolgende break wel twee keer wist te scoren. Anders was het verschil bij rust groter geweest. In de tweede helft verliep het scoren minder vlot. Toch slaagde RHV erin om na 45 minuten op gelijke hoogte te komen. 10 minuten voor tijd leek RHV de wedstrijd zelfs naar zich toe te trekken ( 22-20). Marsna knokte erg goed terug en Lotte beleefde een erg sterke fase. De laatste twee minuten waren een ware thriller. Beide ploegen hadden de kans de volle winst naar zich toe te trekken. Dat dit uiteindelijk niet gebeurde kwam omdat Marsna de bal 1 seconde voor tijd knullig verspeelde en Veerle met een redding in de allerlaatste seconde RHV van de volle winst afhield. Een terechte puntendeling. Hoewel speelsters en coaches van beide teams van mening zullen zijn, dat ze deze wedstrijd hadden moeten winnen. Doelpunten: Lotte 8 , Ilona 7, Yentl 3, Gwen 3, Svenja 2. Dames B2 Met een flink uitgedunde selectie werd er vandaag koers gezet richting Hulsberg voor de uitwedstrijd tegen Wijnandia. Nog altijd is de blessuregolf die de B2 treft nog niet ten einde; met 4 geblesseerden langs de kant en een afmelding ging men de strijd aan tegen de dames van Wijnandia. Gelukkig was er nog Manon Souren, die voor vandaag de gelederen kwam versterken. Dan de wedstrijd zelf: tegen een zeer fel en soms gemeen spelend Wijnandia liepen onze dames vanaf minuut een achter de feiten aan. Voeg daarbij het zeer discutabele optreden van de (thuis)scheidsrechter aan toe, en je weet dat je een verloren strijd speelt. Na een snelle 3-0 achterstand werd er nog terug geknokt tot 3-3, maar daarna knakte er iets op mentaal vlak bij onze meiden. Wie als neutraal toeschouwer erbij was, zou hebben gedacht dat men naar een potje Amerikaans vrijworstelen was aan het kijken. Wijnandia haalde zelfs enkele wurggrepen uit de kast om onze meiden totaal uit hun spel en ritme te halen. Na een helft worstelen stond er een 9-4 tussenstand op het bord. Na de break was het niet anders, de tegenstander speelde gemeen spel en begonnen onze dames meer en meer te intimideren. Om over de rol van de scheidsrechter maar helemaal te zwijgen. Zij presteerde het om van een grote afstand enkele loep zuivere doelpunten af te keuren en zeker een drietal 7 meters niet te geven. Zo ga je dus al gehavend naar een wedstrijd toe, krijg je dan dit nog voor je kiezen. Onze meiden kunnen we niks kwalijk nemen, zij hebben gevochten voor wat het waard was. Uiteindelijk verliest Marsna deze wedstrijd met 18-10, maar verliezen de dames van Wijnandia hun fatsoensnorm. Er volgde namelijk een respectloze afscheids yell jegens de marsna dames en hun supporters. Dames goed gespeeld en dit vraagt natuurlijk om een revanche later dit seizoen.

Doelpunten: Lonneke 6, Joyce 2, Emma en Britt. Dames D2 Vandaag na een lange reistijd een uitwedstrijd in België tegen Meeuwen. Meeuwen bleek een team te zijn met jonge speelsters. Er werd door onze meiden goed ingelopen. Ook werd er goed geoefend om de cirkel door te geven. In de eerste helft kregen de speelsters van Meeuwen een aantal kansen die door Fee werden tegengehouden. Onze meiden maakten 6 goals. In de tweede helft volgden nog eens 13 goals voor Marsna en wist Meeuwen 2 goals te maken. Tevens was er een penalty voor Meeuwen maar deze heeft Fee goed weten te stoppen! Goals werden gemaakt door: Luka (7), Inge (4), Ciana (3), Iman (3) en Sem (2). Dames E1 Marsna E1 - Noav E2 Na een heerlijk clubavondje en geïnspireerd door de successen van de F1 en de E2, stonden de dames vandaag oog in oog met de nummer 6 van de competitie. Op papier een makkelijke wedstrijd. Toch kwam de wedstrijd maar moeilijk op gang. Het duurde even voordat de verdediging van Noav gekraakt kon worden. En dan is het leuk om te zien dat onze dames in de breedte gegroeid zijn. Dit keer dus niet alleen ons canon Silke dat het doel van de tegenstander onder vuur nam, nee bijna iedereen heeft wel een doelpunt gemaakt. Top! Er werd ook een beauty van een cirkelgaol gemaakt door Amber. Ongelooflijk wat een actie meid. Merel heeft voor de tweede keer de nul gehouden. De keeperstrainingen beginnen vruchten af te werpen. Met een 14-0 overwinning konden de schoenen weer de lucht in en is onze 2e plek wederom verstevigd. Born here we come! Doelpunten Anouk (3), Amber (2), Noa (2), Sanne (2), Silke (2), Tessa (2), Simone (1).

Programma zaterdag 16 nov.: 10:00 DE2 BFC E3 - Marsna E2 d 20:15 DS 1 Marsna - Handbal Someren DS1 13:00 DD1 Marsna D1 - BFC D1 15:50 DB1 Marsna DB1 - Noav DB1 14:50 DB2 Marsna DB2 - Zwart Wit DB2 13:50 DC1 Marsna DC1 - Wijnandia DC1 10:00 DE1 Vlug en L. E2 - Marsna E1 Programma zondag 17 nov.: 17:00 DA1 Marsna DA1 Maasgouw DA1 18:15 DS2 Marsna DS2 Gemini (V) DS1 13:10 HS1 MenG Optimo HS2 - Marsna HS1

Prins uitroeping 17 november V.V. De Bokkerieërs Gäöl

N o g even en het is weer zo ver, dan nemen de Bokkerieërs afscheid v a n Prins Sjaak 2e. Op “Kermiszondag” 17 november, rond de klok van 14.33 uur zal de raad van elf, vergezeld van de dames, gezamenlijk met zustervereniging de Bökskes en met de Auwt prinsen vereniging De Veurgengers onder de klanken van zaate hermenie “Loat Dames E2 Marsna E2 - Born E2 (5-0) 8-1 mer Gaon” vanaf de café de GäölleNa een week hard trainen waren de naer naar het Marktplein gaan. meiden er weer klaar voor. Ditmaal moesten ze het opnemen tegen Born met als doel ?de winst in eigen huis? behouden, aangezien ze thuis nog ongeslagen zijn. De meiden gingen er helemaal voor en al na 2 minuten werd er gescoord door Kyra. Even later werd ook de tweede goal gescoord door Simone. Het samenspel verliep goed en de ballen werden ook weer beter gevangen en overgespeeld. Tegen het einde van de eerste helft werd er op de laatste minuut nog gescoord maar deze goal werd helaas afgekeurd, waardoor we de rust ingingen met 5-0. De tweede helft begon met een klapper. Simone kreeg het voor elkaar om met haar harde worp de lat van de tegenstander door midden te breken waardoor de lat verwisseld moest worden. Daarna werd er verder gespeeld en liepen de meiden uit tot een 8-0 voorsprong. Jammer dat ze in de laatste 5 minuten zwakker werden en de verdediging gaten liet vallen, waardoor de tegenstander er nog 8-1 van heeft kunnen maken. Al bij al was het een goede wedstrijd en mogen de meiden trots op zichzelf zijn. Goals door: Kyra 5, Simone 2 en Zoë 1

Daar wordt afscheid genomen van de Prins 2012/13, Sjaak 2e. Rond de klok van 15.11 uur zal (zullen) dan op spectaculaire wijze onze nieuwe heerser(s) 2013/14 gepresenteerd worden. Wie zou het zijn? Is het een prinsenpaar? We wachten met spanning het antwoord af. Nadat ook de marktprijs en uiteraard de andere prijzen van de loterij bekend zijn gemaakt, gaat het gehele gevolg naar het cultureel centrum “de Harmoniezaal”, waar Dj Eric O ons zal ontvangen voor een kennismakingsbal, dat zal duren tot plusminus 20.00 uur. We hopen u allen te kunnen begroeten op het marktplein en of op ons kennismakingsbal ter ere van onze nieuwe heerser(s).

Nog enkele mededelingen over aanstaande activiteiten: Zaterdag 30 november: start van de kerstbomen verkoop. Locatie: parkeerplaats Oostbroek, verkoop op werkdagen van 12.00-18.00 uur, op zaterdag van 10.00-17.00 uur Dames F1 De tegenstander van 9 november en op zondag van 10.00-15.00 uur. was BFC. In de eerste dertig seconden scoorde BFC al dus dat was geen goed begin. Dit was echter heel snel vergeten want de dames van Marsna gingen daarna als een sneltrein. Lieve stond in de goal maar die had weinig te doen. In de eerste helft heeft ze maar 1 bal tegen hoeven te houden. Onze dames daarentegen hadden veel kansen. Kim, Bente en Sam hadden ieder 2 goede kansen maar helaas geen goal. En dan Floortje, die speelde de wedstrijd van haar leven. Ze scoorde in totaal maar liefst 7 keer. De eerste helft eindigde met 10-2. De goals werden gemaakt door Kim 1, Floortje 5, Robin C. 2, Loeke 1 en Robin J. 1. In de tweede helft stond Kim in de goal. Zij heeft er twee goed tegengehouden. In deze helft van de wedstrijd hadden bijna alle dames goede kansen. De verdediging was goed en de bal werd ook regelmatig van de tegenstander afgepakt. En dan maar dribbelen.... Heel goed gedaan dames! In deze helft werden de goals gemaakt door Floortje 2, Robin J. 2, Lieve 1, Loeke 2, Sam 1. Op naar de volgende wedstrijd. Eindstand 18-2

Zaterdag 30 november: Prinsenreceptie v v De Bokkerieërs, aanvang 19.11 uur, cultureel centrum “de Harmoniezaal”. Beleefd uitnodigend, De Bokkerieërs.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

pagina 19

Op naar 25 jaar samenwerking tussen gemeente Meerssen en stichting SMHO inzake hulpverlening aan Vatra Moldovitei in Roemenie In 1989 besloot de Gemeenteraad van Meerssen het dorp Vatra Moldovitei in Roemenië te adopteren. Deze adoptie was mede bedoeld om te voorkomen dat Ceaucescu dit dorp en vele andere bergdorpen in Roemeens Moldavië zou afbreken en alle inwoners zou dwingen naar de steden te verhuizen. De Gemeenteraad realiseerde zich echter dat het voor de raad c.q. de Gemeente Meerssen een onmogelijke opgave zou zijn om zelf hulpverleningsprojecten voor dit dorp op te zetten. De Gemeente trad toen in contact met SMHO en gezamenlijk kwam men tot de overeenkomst dat SMHO de hulpverlening aan dit verpauperde dorp zou organiseren. Het eerste bezoek aan Vatra Moldovitei vond plaats in mei 1990 gevolgd door een 1e hulpgoederentransport in oktober. Sinds die tijd organiseert SMHO meerdere hulpgoederen transporten per jaar naar dit dorp en het ziekenhuis in Cimpalung.Op dit ziekenhuis zijn de inwoners van Vatra Moldovitei aangewezen voor hun geneeskundige hulp. SMHO heeft en spant zich nog steeds in om de leefbaarheid in dit dorp te verhogen. Zo werden de diverse dorpsscholen voorzien van gebruikt meubilair uit Nederland, werd er in die scholen centrale verwarming en waterleiding aangelegd, thermopane beglazing aangebracht en de vloeren vernieuwd. Recentelijk nog werden de uitermate vieze buiten toiletten, hetgeen niet meer was als een hok met een gat in de vloer, vervangen door nieuwe toiletten in het schoolgebouw. Ook voorzag SMHO de huisartsen van goede medische apparatuur en zorgde voor een goede behuizing van de dokterspraktijken. Tevens zorgde SMHO ervoor dat ook een tandarts zich in het dorp vestigde. SMHO realiseerde dat door er een complete tandarts praktijk in te richten, wat een jonge vrouwelijke tandarts over de streep trok om zich in Vatra Moldovitei te vestigen. En ook fietsen is een absolute luxe in dit dorp. Verder levert SMHO nog steeds grote hoeveelheden kleding en schoeisel 2 belangrijke projecten zijn ook: - Studiebeurs voor kinderen van zeer arme ouders. Deze kinderen zouden geen vervolgonderwijs kunnen krijgen omdat dit vervolg onderwijs alleen in de ver afgelegen grote steden wordt gegeven en de kinderen daarvoor in een internaat moeten worden geplaatst. Het onderwijs is weliswaar gratis, doch de internaat kosten moeten betaald worden. Dit project loopt reeds 10 jaar en zal voorlopig gecontinueerd moeten worden. - Voedsel project voor armlastige ouderen, vaak alleenstaande weduwen; in Roemenië bestaat er niets zoals bijstanduitkeringen.Vele ouderen moeten leven van de opbrengst van de melk van 1 koe, waarmee men, nu nog steeds, de hele dag mee langs de weg loopt. SMHO voorziet een 20 tal van deze inwoners, 2 keer per maand van een voedsel pakket. Ook op sociaal gebied was SMHO met wisselend succes actief. Van enige sociale samenhang was ten gevolge van het jarenlange communistische bewind geen sprake; sterker nog er heerste, zelfs tot voor kort, alleen maar onderling wantrouwen. Vele pogingen om een verenigingsleven van de grond te trekken mislukten aanvankelijk, mede door het gebrek aan een verenigingsruimte. Afgelopen 2 jaar heeft SMHO hierin verandering weten te brengen en nu is er een bloeiende vrouwen- en mannen vereniging, een jeugdbeweging en een voetbalclub. Recent heeft SMHO , voor een naar Nederlandse begrippen belachelijk lage prijs, een gebouw aangekocht dat nu met Roemeense vrijwilligers wordt verbouwd tot een verenigingsgebouw. Hoe was dan die afgelopen jaren die samenwerking tussen de Gemeente Meerssen en SMHO en hoe financierde SMHO de hulpgoederen transporten en de uitgevoerde projecten? SMHO verkrijgt haar inkomsten volledig uit de verkoop van gebruikte kleding en schoeisel. De kleding en schoeisel welke niet direct aan de bevolking wordt verstrekt, wordt hier in Nederland verkocht. Van deze opbrengsten bekostigd SMHO de vele transporten en de financiering van projecten en aankoop apparatuur. De Gemeente Meerssen heeft SMHO hiertoe reeds vele jaren het alleenrecht gegeven op het inzamelen van gebruikte kleding via huis aan huis inzamelingen en kledingcontainers. Zonder deze mogelijkheid tot inzameling kan SMHO haar activiteiten niet voort zetten. Het zal duidelijk zijn dat SMHO voor de tussen opslag van de vele goederen welke zij inzamelt, een adequate opslagruimte nodig heeft. De Gemeente Meerssen faciliteert hierin SMHO al vele jaren middels het beschikbaar stellen van een loods aan de Kloosterweg in Bunde. Zonder deze loods zouden de vele transporten niet mogelijk zijn en SMHO is de Gemeenteraad dan ook zeer dankbaar dat er na de sanering van het terrein aan de Kloosterweg, een loods niet werd gesloopt maar ter beschikking blijft voor SMHO. Dat de gemeente Meerssen, al die jaren achter de activiteiten van SMHO is blijven staan, werd mede onderstreept door het feit dat 4 keer een burgemeester van Meerssen, met SMHO vertegenwoordigers, mee ging op werkbezoek in Vatra Moldovitei. Is er nu nog steeds hulp van uit Meerssen nodig in Vatra Moldovitei? Het dorp is aan het opkrabbelen uit een zeer diep dal en wordt daar mede door de huidige crisis weer steeds in terug geworpen. Werkgelegenheid is er nauwelijks en als die er al is dan is het in de steden. Bewoners moeten vaak kilometers ver naar hun werk lopen en het bezit van een fiets is een absolute luxe. Vele inwoners trekken dan ook weg naar het buitenland en de ouderen blijven, vaak met hun kleinkinderen achter. SMHO is er van overtuigd dat minimaal de komende 5 jaren, dit door de Gemeente Meerssen geadopteerd dorp, nog hulp/ ondersteuning nodig heeft. Belangrijk is hierbij dat de komende jaren de huisartsen zorg opnieuw wordt georganiseerd/gehuisvest. SMHO kan en wil deze taak verder op zich nemen indien SMHO ook de komende jaren kan rekenen op de onontbeerlijke ondersteuning van de Gemeente Meerssen en haar inwoners. In de 2e week van december stuurt SMHO dan ook weer een groot hulpgoederentransport met papier voor scholen, opgeknapte fietsen, kleding en schoeisel, rollators, bedden en matrassen voor een verzorgingstehuis, tilliften, via samenwerking met een school ingezamelde kerstpakketten, medische apparatuur en medische hulpmiddelen, etc. CASA-HUMANITARA-VATRA-MARSANA- MOLDOVITEI STICHTING SMHO MEERSSEN

RTME Deze Week Radio Kabel 87.5 FM Ether 106.8 FM Tekst-TV kanaal 22+ of 480 Mhz, Ziggo kanaal 47

Gasthuisplantsoen 69 6231 JZ Meerssen. tel. 043-365 66 96 www.rtme.nl

RADIO MAANDAG 10-12 Koffie Plaza 14-16 RTME @ Work

Goedkoop aangekochte woning welke wordt verbouwd tot verenigingsgebouw en nadien mogelijk wordt uitgebreid tot medisch centrum. BESTUUR EN VRIJWILLIGERS SMHO

Thema concert Kon. Harmonie St. Caecilia Beek Na de succesvolle themaconcerten van vorige jaren, is er dit jaar op zondag 10 november a.s. wederom een thema concert met als titel “Spanje”. De Koninklijke Harmonie St. Caecilia Beek o.l.v. Ben Essers neemt u mee op de Spaanse toer en zal u dit jaar verrassen met een fantastisch programma waarbij de bekende pasadoble’s niet zullen ontbreken. De Drumband o.l.v. Chris Luijten zal uiteraard op dit concert ook hun Spaanse klanken vertolken. U ziet de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek is er weer in geslaagd u als publiek te verwennen op een uniek concert wat u beslist niet mag missen. Dit concert vindt plaats op zondag 10 november a.s. om 16.00 uur a.s. in het Asta cultuurcentrum aan de Markt in Beek. Entreekaarten a €7.50 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij schoenhandel Hoedemakers Markt 22 Beek, Elektro Lemmens Burg. Janssenstraat 14a Beek en het Asta cultuurcentrum. Voor verdere inlichtingen Sef Mullens tel. 046-4376703. Beleefd uitnodigend het Bestuur van de Kon. Harmonie St. Caecilia Beek.

Dancing Wings Iers kampioen! De Ierse kampioenschappen line-dance “Shamrock” waren voor de Dancing-wings uit Moorveld wederom succesvol. De Dancing-wings “DeborahPriscilla en Marion Vleugels” vertrokken vrijdag 18 oktober naar Dublin in Ierland. Daar danste zij hun laatste kwalificatie wedstrijd voor de wereld kampioenschappen die in Nashville zal gaan plaatsvinden. waar zij gezamenlijk met deelnemers uit de gehele wereld zullen strijden om de fel begeerde titel “Wereld Kampioen”. De wedstrijd in Dublin was zeer zenuwslopend voor Deborah en Priscilla. Er lag een hoge druk op hun schouders, namelijk als Shamrock wordt gewonnen dan hebben ze hun punten om zich te promoveren naar een hogere divisie. Vrijdag werd eerst Renagade gedanst door Deborah waarin zij de 1ste plaats overall behaalde. Zaterdag was een drukke dag, en Marion mocht beginnen om 9 uur s`morgens met haar classic`s. Na een paar start probleempjes verliep de wedstrijd goed. Wat resulteerde in een 1ste overall plaats voor haar divisie Silver Intermediate. Na Marion waren de meiden Deborah en Priscilla aan de beurt voor hun classic`s te dansen. Alles verliep soepeltjes en vlekkeloos zonder enkel een foutje. Wat een grote opluchting was voor de meiden. Nu de uitslagen afwachten en zien wat de jury er van vond. Maar voordat het zo ver was moesten de dames zondag ochtend nog een keer dansen in de categorie Pro-am. samen met hun partner “Steve Dunn” danste zij ieder 7 dansen. Na een lang druk dansend weekend was dan eindelijk de prijsuitreiking aan de beurt, de spanning steeg want in beide divisies van zowel Deborah als Priscilla was het zeer spannend. Deborah werd 1ste overall in haar divisie Open Novice en behaalde hier mee haar laatste punt en promoveert naar intermediate. Priscilla werd 3de overall in haar divisie Teen Novice. Met Pro-am behaalde ze beide een 1ste plaats overall waarvan 6 van de 7 dansen met goud. De Ierse kampioenschappen “shamrock” werd met een feestje afgesloten. Wij wensen Deborah-Priscilla en Marion veel succes tijdens de wereld kampioenschappen in Nashville U.S.A. Die gehouden worden van 28 december tot 6 januari. U kunt Deborah, Priscilla en Marion sponsoren door del te nemen aan hun Sponsor Diner in sa-

19-21 ‘t Sportpodium

DINSDAG 10-12 Koffie Plaza 14-16 RTME @ Work

19-20 Tijd voor Toenagers 20-22 Platenpaleis

WOENSDAG 10-12 Koffie Plaza 16-18 De Muziekdwas

19-21 uur: Timo a la Carte 21-23 uur: LP Parade non stop

DONDERDAG 10-12 Koffie Plaza 14-16 RTME @ Work

19-21 uur : Tied veur Beat 21-23 uur : Rockin in Country

VRIJDAG 10-12 Koffie Plaza 14-16 RTME @ Work

19-21 Soundtrack 21-23 SPAM

ZATERDAG 10-12 Weekendwekker 12-14 Proficiat Grwat Meerssen

16-18 Generatiekloof 18-19 Dean on air

ZONDAG 11-13 Schlagerparade 21-23 Plugged On 13-15 Golden Oldie Parade

TELEVISIE ZATERDAG 20-24 RTME -RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting - RTME Sportoverzicht - Weekendclips ZONDAG 00-24 -RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips MAANDAG 00-24 - RTME Nieuwsoverzicht - Weersverwachting RTME Sportoverzicht - Weekendclips

menwerking met restaurant Mosselhuis `t Hepke in Geulle. SPONSOR DINER - SPONSOR DINER - DONDERDAG 21 NOVEMBER AANVANG 19.00 UUR. Graag nodigen wij u uit voor een diner naar keuze om ons te sponsoren naar het WK in Nashville! U wordt verwacht tussen 18.00 uur en 19.00 uur, waarna we gezamenlijk om 19.00 uur starten met het sponsor diner. Na aftrek van alle onkosten komt de opbrengst van het sponsor diner gehele ten goede voor de deelname van dancing wings aan de Wereld Kampioenschappen in Nashville. U heeft keuze uit 3 menu`s en zelf kunt uw menu samen stellen door onderstaand strookje in te vullen, in te leveren op : Heerenstraat 61 6237 NC Moorveld. Via telefoon 043-3648846 of via email; marion@dancing-wings.nl of info@hepke.nl onder vermelding sponsor diner dancing wings. Reservering gewenst voor 17 november!.

DRIE GANGEN KEUZE MENU À €19,95 Naam:................................................................... Adres:................................................................... Email:................................................................... Telefoon:.............................................................. Soep naar keuze: 0 Tomaten soep 0 Kippen soep Hoofd gerecht : 0 Varkens schnitzel, Zigeunersaus 0 Kip filet, Champignon roomsaus 0 Gebakken Panga filet, Hollandaisesaus Nagerecht : 0 Coupe `t Hepke (Vanille softijs met chocoladesaus, advocaat en slagroom) 0 Coupe Geulle ( Vanille softijs met cocktailfruit, aardbeiensaus en slagroom) 0 Coupe Vino ( softijs met karamelsaus en slagroom)

Bij de keuze menu serveren wij een wisselende warme groentegarnituur en frietjes. Indien u dit wenst, kunt u in plaats van frietjes een keuze maken uit gebakken aardappeltjes of aardappelkroketten als aardappelgarnituur. Natuurlijk is bij het keuze menu het gebruik van de saladebar inbegrepen. Vegatarische gerechten is ook mogelijk voor keuze neem telefonisch contact op met `t hepke 043-3641734, vraag naar Lisette, zij zal U verder helpen met u keuze. Wij wensen u alvast smakelijk eten. STEUN DE DANCING WINGS DOOR U AAN TE MELDEN VOOR `T SPONSOR DINER A.S. DONDERDAG 21 NOVEMBER AANVANG 19.00 UUR.


Week- en nieuwsblad De Geulbode

Spaar voor de leukste kinderboeken van Bunde/Meerssen

pagina 20

Geulbode 46 13  
Geulbode 46 13  

Geulbide van woensdag 13 november 2013.

Advertisement